OCR Interpretation


Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Indian Territory [Okla.]) 1905-1919, November 23, 1918, Image 10

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042344/1918-11-23/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

10
TULSA DAILY WORLD, SATURDAY, NOV. 23, 1918
f.
Hi
Cn
Con
r.i
Him
ra
Cut
Fan
On
Cab
f n
, fii.
tivt
' Tei
i :
ii'ln
Ing
? tr
iou:
, bet-
I 1
ma,
'.; con
sor
';'
; etii
' for
' rn
"to
1
' Uoi
In
:' in
;oii
wli
" V)
:i
!iP
' are
roa .
al
' "
- cat
, nal
lu
itry '
I mi
uoi
. bu
i w
'de,
ool
I
if mi
I m
V V.I.
tn
bt
al
B,
ar -
i
7 1
ill
e
a
ft - :
i i 1
II if-:
! !
II
f
t
1 1
LA FOLLETTE FACES
CONTEST, IN SENATE
aVommlllcc Votes ln Abandon Invc
ligation Imt Battle, .Mil v I nsiic
on Adoption of l()'Mirl,
MINORITY TO START ACTION1.'
(Iiiilmiiin Punirrcno Prepares
I : MiKti i II I Ik' III Wlsi-iitislii
Senator Di'mIch I t lr ia I i .
wasiiigt n. Niiv In
vestigation of Him tillered dlsloval
speech of Senator lii I'mtfl l( (it SI
1'hiiI more lliiin ;i yi .ii- ago, w m
II till lldoped today l, flu sclla'c
elections com null mi a v- t ! V
to 2
A contest may dcvcinp in the sen
ills over ii, I , t Ion of 111'- tn ijiiiMv
repoit winch will hi- f'i'i iii' i 'I
W lll'll the senate Irriun c ftcs lie.elll-
l.pr 2.
Chairman I'liiiiiri'iii- iiiioouiired
that In1 would tml'Miit a miiimltv 1 1
port iiml inivht cotitcsi n,l'iili"ii li'
l HI-IMtH (if tllP ll !Hlll Imp.i I iri-iiiii
hiend.itlon
Although today's committee ac-
Hull, w llll'tl fotloWl , IIIHIIV IIIPI-'IIIKI
I ii 1 1 ri ic tin- past vi, ii. wan taken ti i li
tilillllv nil (III; dismissal mill I r
tililllly nil the i1Mlnlhill llinlliifl, il'-
llllll-d ht.llllH'tltH nil till' r,i I H, I VI
(ll'lll'l, mill li-KUl nllllM llllW'l, af
IXJli'tll'll In III' K I VI' II III tllf tlllJillllV
ii n rl iiilnoilty trpnrt
frii riniiiiit!i'i iiii-in lii'rn Mild lo
ftily th.it tntwi-vi-r intii h H-M.itnr l a
l-'lllll-IIOH pfl'lll lllllMl III- ll'plnriil
t h i WiiH mi luiHln f"i IiIh rxpulnlmi
Tim rnltiiiill li'f loilny nrtel mi
the niitioii nf Hi-tmtnr Lul'Mlrttc
ultoriify, (llllirrt K. Itoi-, nf New
Vnrk, formerly Iiih Iiiw parlniM-. tn
rtlxnilna thu prorrciliiiKM. Knur ili'iii
nrmtH, Hi-nalor ltood nf MlMmurl
Annum! of ArlzntiH. Viirilnm.iri nf
MlMiiNippl atnl Wiilrott of ii-lii
warp, Joined Willi flvn rppuhllrHiiR
I Iowa, H Ihthi.i n of I!1Iii"Ih. Isim nl
, ri-MiNylviinia arid Ki .Iiick nf Mln
I M'Kfit.l. Ill votlllK lO fllsinlHI. Sl'll.l-
: lor I'lirniTi fii ai,l W'h.hIi vil-d In
llio rii'kMtlyi iiikI tluii' I'liiiinlti't'
liii'tntiw h wi-M- alihi-nl 'riiorni'1''!! i'f
Kannii and Kiox nf Hall. ili'ino
cralM. mid l'jl of Ni;w .MimI'ii,
I ii i , 1 lr-;i li .
MiarKi lllril.
After Mina'nr I .a l-Vlitt"' inprli
al Si I'aul. Minn, on Si-p'rml.i-r 'i
l'H7. l.ifoK- tin- nm.partin.iii I'mkhi
t.utem writ- f;li, a . f Ii 'he f-.- f i .1 T
, 1 nritllillli-i- l,y till' M In lii-i,i .1 pilli.ir
,irtft 1 Hill III IH-ll'ill I.I M'll IJnVit
fur HOI Hut liill.-,t w.i r 1 1 a 1 1 1 1 1 :l II I'l'ii
'l'l"lll,;i M'l-kini: Sriia'iir l..il'n!
'li'ttr'H iuNimi ftniu 1 In Heiia"'
M UHKid I'V Mie. Mimn-m.ii.i rmi,
nimslmt, whlrli a-Hcrtid Hull Mi. I.i
I n . T iilK'iti' '1 iii''ll null. 1 mi'il 11II1T
1111 CM nf "a .llsliijal ali'l Hi'ilHimiB
,-iriiri'," rri-ai'd 1 1 va -uinn tile h- n 1 1 -'iii'.-r-
In Miiiiii"l.i and ftialnnid
ni,,,,ii nf tin- fidi-i.il k 1 vi 1 11 in i' n 1
lurlrnr lh" wn 'II, i- idiaiKri 1 Ii a 1'
: .11 i,-i ir, Si ii.itiir I I ',,; ;!! ,11 "a
j Icai In r i,f MiOivaltv at;'l Hi-iliMmi"
! and del .ire. J lie ih Kllillv nf K'V-
, mi? aid and rmnfmt i,i tin' eneiiiV
and htmlei MK 'In' 1 ' v rniiuM In
1 1 1 id ml nf I lie war.
, l''nr iimre Hi. in a wir thi" m-nalr
j in vi'lii u:a I imi Ii,ih l,i-ii p i nrei-d i n u
1 inti-riiilili-iii Iv In 1, I,, I, ei 1917.
' S'elialm I .1 I'nll, Ui and enilliMel lip
1 .iiit I, if, hi. the 1 1111111; 1: tee d'-ny
iia' tlie rliiie.eH di1 1-. 1 .imnn ,li-diiyil
mi pu 1 it mln f 1 1 a 1 e, n pmi 1 hi- 1 1
, 111 .1 r k m and ili'lii.ilidlhr; a tlinrmiKh
I llivi'll Ik,'. 1 1 lull (if Inn wt. ill IlietllM.
Ilii I mi n111111t I iiilii iiniti.
Mi-11 ,1 1 1 1 r I ,.1 1'lillellP alim l-liariti-d
and ('ldeln" ml Inn l lid lo plnvi
tlial all III. 11 euiale lefeiinie In III
M,eee I,M plltillHllI'll lo till I'ffee!
Ilial lie H'.iled tin- I nili'd Stali'H had
; 11,1 I'li'va in-' In i-ntmiiiK llio war
! lie x.ild lli' rountiv did tiaxi- Mi'iJmiM
Imli'iaori' Imt. lie lii'lH'Vi'd. InHiiffl
1 li'iil fur war.
Hlnteinenm nf Si'iuitor I'i I'olli'lti
H'C'itdltii; llm caiiBo for war. Dip
HlnkltiK of Dm I.1H1I.H1I11 and nf Hip
riTord of cotiKri'im on tuxiitlon
pnni'lpally with tho baulM for t ho
rhalKeti.
Our Jobs for the Hohenzollern Crew
RAYMOND WAS JUST
TOO BAD TO EXIST
TO AuTfie X0 OiifpR TMf TASK OF t-ATHCWNCr UC
Al L THE bpKOtli Wfv CA tut :TTuEr-f.l.OS,:
linn of Hip annoyanrpa nf pearn
will he thai I'ni'lP Harry will Klop
ln war work mid at.irt 11 iiuantltv
Dllllnghani of Vrrnionl, Konymi of pi ndurtlon of fllvvpra nmiln.
Mr
HENDRICKS C. O. D.
7660 rilONK
Groceries and Meats
Colorado Tatalopa. pprlc. . .45r
MlnnPanla llurbank I'nlatoP
par pwk , '. .&6r
Lima Ufani. ppt ran Ij
Pork and Iieana, per ran...l(w
Had Raana, per ran 10c
I-ya Hominy, per ran 10c
Potted Mpala, pr ran .... Ac
Vienna Hmumbp. per can . . . . 10c
Roup, I rana for lAc
Brown- Beauty Beana, two
- rana for Stir
Palry Maid Hominy, per can I6e
K. J. I'paa, per ran IBo
Pickwick Peeji, per ran .... Hr
R(-Hifted Pnaa, per ran . . . . 15o
Kx-Htandard Cora. 1 oana..SAc
Country Gentleman Corn, 1
cana for 45c
No. I Tomatoee 15c
No. IVk Tomatoee, tap
No. I Tomalopa Xtr
Pickwick Tomatoea, t cana 4IVr
Kraut, larra ran I Br
Kraut,' bulk, per Ih tor
Aeparakrua Tlpa, ran S5o
No. 1 Black Kaupberrlea.
Cherrlea and Ked Kaap-
berrlea, can ftkt
No. I Raapbarrlea and Ulaek-
berrlea SOc
No. 2 Ked Raapberrlea In
eyrup . . .) Sao
Bwlft e White Soap. It bare &Oc
No. I Cherrlea In eyrup SOc
Qooeeberrlee, per ran SOc
Pearhea, Pickwick, In heavy
yrup SOc
Pineapple, illrad, pr ran. . . 3fH'
Aprlcota, per caii..S5c and SOc
Four lOo rolla Toilet Paper SAc
P. . Soap. 10 bare 7fw
No. 14 Pearhea. per can . . Itc
No. 14 Aprlcota, per can ..l&r
Lux Waahlnc Powder, pk..l&c
Star Naphtha Waahlng Pow
der Be
40c value .Pickwick Coffee.. Sac
Waneta Co cm .... 10c and Sac
Navy Beana. t Iba S&c
Keet Head Rloe, lb 10c
Hominy Uiita or Flakoa, 1
Iba. for ,...r.. Jc
. Mr
. 5.V
. 2'
. IW
. fx-
llpbp Milk, niniill. 4 for ,...2.r
llpkp Milk. tall. 2 for a.V
Borden' or llale'a Le(lPr
Milk, email . 7r
Bordrn'e or Hale'a leader
Milk, tall I'V
lalmollve .Soap, bar 10V
Creme oil ap, liar 10c
lAlmr Bavrr Hoan. 10 bare..W)r
('Iran K.aay, 10 tiara . . . .
Hanlflunh. per ran
fltar Naphtha, G pkxa ...
Matrhea, box
Rait, pkg
Ptckwtrk Pancake Flour,
pk I.V
Bwlft e White Hoap, 10 bare Mli
A. J. ilurkwheat, i pkji . SV
A. J. Panrakn, 2 pkm SSr
Plrkwlrk Maple Cane Hyrup,
H-gallon HV
Crape Marmalade, larre nr (Oo
Hlppollte Marahmallow Top
ping, Jar , SOc
Comb Honey 4.V
Mill Plrklea, largp, I for I0
Hour Plrklea. S dmon 9.r
Hweet Plrklea. 2 doxpn 3.V-
Four 10c rolla Toilet Paper 23r
Umltrd to iOe)
Fancy Cooking Apples, perk 75c
Kancy W'lneaap abating Ap-
plee. duaen SOc
Goodwln'e Keet Jelllee and
Jama, per Jar SOr
Queen Ollvee, large Jar ...,SIWr
Bluffed Ollvee. larxe jax....45r
Maraarhlno ('herrlea. Jar , .S5r
Helm India Itplleh. Jar ,...20c
Uelna Sweat and Hour Pickles,
' Jar WH
Helna Mlncpmeat S5
Bulk Mincemeat, lb . v B&c
Plckwtrk Apple Butter, ran a.V'
No. 1 llwallan Pineapple. .40r
Cider Vinegar, per Jar SOc
Mararonl, 1 pkge S.V-
Heeded Kaletna. 2 pkga Sftr
Hunmald Kaialna, 2 pkgTi. . .S.Vc
Pb-kwlrk Coffee (guaranteed 1
In tlm S5c
IMrkwuk Purk and llrana, 2
for SSc
I
WE II ANDIiK TIIK nh'JTT COKS-fTf BFJCF.
Meat Specials for Saturday
No. I pall Ilorae Hemlered
I-ard 75c
Loin Steak, poand S5c
T-Bone Hteek, pound S5c
Round Hteak, pound S&c
Churk Koaat, pound SISc
Arm Koaat, pound 2&o
Rib Koaat, pound 5o
Itlb Boll, poAid lo
Pork Koaat, pound SiSc
Hwlft'a Premium Baoon,
eltrad, pound 65c
Meadow Drove Butter, per
pound SOc
Beet Compound, pound ,...2Kc
Beat Leaf Ixd, pound S&c
1,
Hendricks C. 0. 1). Grocery and Market
On Third Street Opposite Hotel Tulsa
7660 PHONK
We duu-fr 10c On tirilm 1H-Utt1
jL- ,l ,i 'I: ,' .-I ''iltV. Jt AIL IKt Wr HIJH lC t;l lCtrir.1111. f - k
T'lf L ti 'O ('nM'.'OiJ l l HTDM9ME P.K IOtVt
UltUVAjOU Utuvtla.
HtM5 A PtftMANtrir (toilTKX OfCtX VCCONf' VlUIAKV
FORMER TULSA SALESGIRL
NOW VAUDEVILLE ARTIST
" lial Tn Is.i Ih lieeiiinlim ii roeino
piiliinn ilty iiml turning mil not only
llllMIIPNil KI'lllllMOH I'Ut HrtlellC OIlfH i
ilmwii iii ( lie ii ppvaranrn nt tlm Km-Ill-pen
on Ihi' ciiui'iit lilll of tlm liul.i
liul.i diiiiipr, .Mini'. Nuhiiln, who In
mi nl lu r Uiiiii n TiiImii girl, formerly
Mian Mario WrlRlit.
I'u u r ypura hko elm wax A huIpi
womnn and fitter Ht SildeiiliMrh'e
rpiidv-towrnr pIoip on North Main.
AlmiK i'Iiiiip n ynuiiK Hawaiian 11111
Hli lan, who for Rome time w ih mil
iierti'd with Hie JPiikitiM Minnie etoro.
Ho laiiKlit idiihIi' here hi'VuxhI inotitlm
mid during that limn lii-riune iir
'luntnti'il with Hip pretty bliirk-eyed
MliHwoiiiiiti. Tlii'V liiiirrled and
ihoi t ly a ftrrwiird Nuhale returned to
till vaudi'Vllln wmk. Ambition to
hef-otiiii inorp than h wnge parniT
and havltiK, herHelf, ronHlderalilp rif
tho nrllHtlr tetnpi'raiiu'nt, MrH. Nn
halp iixplreil to 1,1'i'nmp a Hawaiian
lanier Hit hiiKlwind kuvp Iter the
first It'MmifiH and hIip iidvanrpd mi
rapidly that nlie hooii eurrei-ilrd the
darirer at that time connected with
Hie ai t
Mm N'ahnlc le well known to many
ViiIh.i women and liuit nlKht nil the
HaleHwomen nt Seldenhnrh'a wero at
Hie KinprpsM lo eep her.
Mm. N'uhulp Ih an arrnmpllnhpd
danrrr nnd wan given a moet hpnrty
reception from her former aaaoclnten.
LORD ROBERT CECIL
IS OUT OF CABINET
Bund Ihmiic ppnivcd.
MI'NItV KTTA, tikla , Nov. 1
I 'kmiilifop roiinty'a 100, 000 good
roaiU Imnd project, which haa bppn
Hip Ihsiip In a Ioiik etHndlng legal
rontPHt. line been Hettled. Word has
been rerplved bv County Commie
Hloner I.Uett, of Henryetta, thnt the
iiipilal Iiuiiph rnmniittpe, Waahlng
toil, npprovpn the projert. Stppa will
lip taken Immediately to have the
work under way noma time during
November.
I'nilcr secretory lor Foreign Affiilra
KcHlgim Following Ilsurccmrnt
Over Welsh liiirrh.
IlNPON. Nov. 22. Tyird 6ecl!.
undPrapcrptnry of atiite for foreign
affnlra, haa renlgnpil.
Thn cauBP of lord Rolmrt'g rea
ignatlon le derlarcd t..h a dlaageee
ment with the government In regard
to the diePHtalilljilijiH'nt of the WeMh
rhurrh. Prchiler Lloyd Oeorge hae
uccepled the resignation.
IINPHV. Nov. 21., Thursday. )
Pavld Lloyd (ieorgw mid Andrew
Bonar Uw havp Ineued a long elec
tion addrees to the country. It h:ih
that until the ronntry has returned
to nortiial Industrial condition, ii
would lie premature to prescribe t
fiscal polley Intended for pernta
tipnep "SVp must endeavor)" the addres.
says, "to redui"lhp war debt In sur'i
mannpr as to Inflict the leant Injury
tn Industry and rrrdit. Tho military
Institutions of the country must nec
essarily be deppndrnt upon thp
i needs of the empire. Its prospective
requirement and the necpssltles r"i
the league for tho preservation of
peace.
It will be the duty of the new gov
ernment to remove all existing In
equalities ul law as between men
and women and create a second
chamber based upon direct rnntai't
with the prlnrlple. There can be
no political pence in me hiosuoiii
of emplro while the Irish question
A man gope Into a restaurant for
a in en I jiow with the same feeling
in bis heart that he Mised to have
when hiacroiiipanlrd Ills wife to an
automobile show.
WILL RAISE FUND TO AID
NEGRO SOLDIERS' FAMILIES
I'or tin; benefit of thn widows and
orphans nf the negro bnya who have
i"iloiie their bit" In reprcsen'Vng
Tul.i.t on the battlefields, them will
be a minister patriotic ball and cuke
walk given at convention hall
Wednesday evening, November 27.
'Humpy" Campbell and his Jaax
clk'lilHirs Ix-larc Voting Ilanlan pocs
Not Know How to Behave
Scnlrnr" Suspended.
HERE IS HIGHLANDER WITH
REAL RECORD FOR SERVICE
woundi-1,
Society turned out en masse yes
terday to take part In the nft-re-hearsed
but not dress-rehearsed
hmno talent tragedy, entitled "The
Itu orrlbigle 2-year-nld. Itaymnnd
llanlen." presented In the county
court before County Judge Williams.
In thn minds of the audience it
was a question whether the leading
ladv honors went to Mrs. I. J. Kd
wards or Mrs. K. l- MrCowen and
their society friends, or to Mrs. .Mark
Man len of Baltimore avenue,
mn! her of the hern ? ) who. all crit
ics agiep. carried through the part
nf Spitfire to perfection and who
carried through to the nth (leirree.
the portrayal nf thp. mother whose
maternal lnsllct Impels her to de
fend her progeny aiialnst any and
all comers, eepecially when the as
sault conies from without proletariat
circles.
So dramatic was the climax In
which Muther H.inlan, driven to bay
by the uirusations of her society
neighbors, upplied the term "they're
all liars" thnt Judge Williams waj
forced to admonish her and to give
warning that her acting was too rea!
for any Judicial lussernbly room and
that a repetition might bring on dire
consequences.
The plot showed thnt Raymond
slmp'ly was a bad hoy in pvery sense
nf the wold. Peck's Had Hoy has
nothing on him when It comes to
plain out deviltry. He was up to
evrvtnuig mat woiiki cause ii-oume
in the roinmuuitv from painting In
decent hlgns on the sidewalk to tak
ing things that werpn't hisn'. Peo
ple nut that way testified that "they
had been bothered with him until
patience had leased to he a virtue
and they were Just simply tired of
Raymond and wanted him put out
of the way.
Mrs. Kdwards. fashionably gowned
"How did you capture those 17
fJerrnans single-handed and alone?"
is a question many Tulsans have
wanted to oak Kergt. Frank I'". Krn
ser, of the famous "Black Watch,"
Royal Canadian Highlanders, who
is appearing at the Empress as the j the
eiar oi tne nig war spectacle,
Man's Land." '
Ijist night the Canadian hero, en
tertained hia night audiences at the
Km press with a recital of how he
did.it, aajtl was nccorded it wildly
enthusiastic ovation at each telling.
For the 'eat Kergeant Fraser was
awarded a medal by the Britleri
govprnmpnt. which he proudly wears
on Aw front of his uniform. On
one side of the medal is a likeness
of the king of Kngland and on the
other Fraaer's name with the words,
"For distinguished conduct In
battle."
Frasicr was 32 months In the
trenches, seven times
nitTiii 13 month m
hospital, but for all his wounds h',
made the Bochea pay dearly, a il
or two before he made his lug , -,,
ture he accounted for four ;,.rl
mans with hla automatic pistol
At one time he was reported to
his relatives by officlul government
communication a kelled In a, - .,
mistake occurring through
confusing of his name with another
Fraser of the same regiment.
Kergeant Fraser, with his , nr, .
pany, leave after today's matin, .
for New Orleans, the Kmpress man.
agenient agreeing to release the
men in order to book the act.
The young lady next door says nmst
any girl wiil give up a chaperon 't
the privilege, of calling some clup h. r
own.
White shoes always add a E'vat
deal to a girl's appearance, especi.Cy
if she has No. 9 feet to start win.
PICKERINGS1
Sample Shoes Hosiery
and uppearing strangely out of place
band are to furnjih lb music. Ttiat,amll h,'r rather sordid surround-
lnas. weni im urn uni-i ntuim nun
recounted some of .Raymond's stunts
At the conclusion of her testimony'
the court asked Mr". Hanlan if sy.e
wanted to question Mrs. Kdwards.
Marie Cahill was never morp in hpr
element than was Mrs. Hanlan who.
assuming a typical Marie Cahill pose
replied:
"I put myself past talking to her."
It nil ended by Judge Williams
sentencing Raymond to the reform
school. Trie order of commitment
will be held up temporarily while
the law waits to see it Raymond
changes his ways. If ho doesn't
down to Oranlte ho goes.
ll Is going to be worth seelnii la as
sured when one knows that the In
imitable Billy .McCluIn la the insti
gator. When two of the local colored
tulys, Hniy Tate and Charles lTls,
came back tho other dty wounded.
and told about how the boys over
In prance were doing, Hilly Just
eoulJai I stand it any lunger. He
knew of several cases where negro
fainil es bad been having trouble
getting their allowances from sold
iers' pay and from the government,
Just Ins-aiise they did not know how
to do tt. These people needed Im
mediate relief until such lime as
'.heir troubles could bo untangled so
Hilly fiirniehod It.
Now- Hilly is patriotic, anj so are
the other colored folks, so they have
taken up the Idea of raising a fundJ,
to care for those who are suffering
because of the absence of their
breadwinner at war. .Mot 'lain put
his proposition up to Mayor Hub
bard, who has given him the use of
convention hall for that one evening.
It is prom. sod thnt the admission
price of half a dollar will go Into
the proper channels, and If one
knows HillyiWcCluln. there is no
tietter ussur.ince needed than his
word.
Prizes nre offered for the beet
remains unsettled. Therpfore all. -nke walker, and for the other trlm-
Heal naths toward a settlement
must be explored. There are two
paths, however, which are closed,
namely, one leading to the complete
severance of Ireland from the em
pire and the other the forcible sub
tectlon of the "Clater counties, to a
home rule parliament against their
wlH."
iniiiRs mat only negroes out for a
good time kmw how to put on.
COMMISSIONERS ARE BUSY
WITH ROUTINE AT MEETING
The? TH1N&3 that eveRy
MAN OUtrHT TO BB
Thank ful for would make
A l-ONCr
LIS
! rUKll Y
and
Grocery
K. 2nd. Phone 1702
U. S. License No. (1-2861:?
Still selling for less. Don't forget us. Look us
up for your Thanksgiving Turkey or Chickens,
Ducks or Geese. We will have anything you
want Cflerv Crnnlmrriiw b'rnif (""oL-n nt,.
J Purity Market
I and Grocery
I Just Across the Street From Grand Theater.
Sanitary Cash Grocery
112 NORTH MAIN STREET
Phone 613. Phone 613.
Hens! Hens!! Hens!! alive, pound 25c
Eggs, dozen 45c
Potatoes, peck 45c
Mincemeat, 3 packages $...25c
Country Club Pumpkin, can 10s
Cider Sweet Apple, per quart J5c
Seaside Pears, 2 cans '. 25c
Standard Peas, can 18c
Standard Corn, can 18c
Hunt's Gilbraltar Peaches, can 25c
Hunt's Green Gage Plums, can 30c
Niagara Peaches, can 30c
Old Mill Peaches, can 2.5c
Canned Hominy, 3 cans 25c
Toilet Paper, G rolls 25c
Navy Beans, pound 17c
Lima Beans, pound 17c
Pink Beans, pound 15c
Cooking Apples, peck 50c
YOftR ORDER DELIVERED 15c '
112 NORTH MAIN STREET
Sanitary Cash Grocery
Phone 613. Phone 613.
Tulsa Is to have another new
street if the residents along the pro.
posed thoYoughfare In Kendall ad-
ditlon sen fit to supply the necrfkaary
right-nf-wnyk
i City Kngineer H. If. Wyss' report
relative to the opening, of Oordon
street In Kendall addition was read
before the mayor and city commis
sioners at the regular meeting yes
terday morning and was then re
ferred to City Attorny Karl Sneed
with instructions to procure necea-
! sari' dedications from the property
owners for the necessary street right-of-way.
i Petition of certain property owners
i in remove squatters now located near
tie street overlooking Park addition
, was referred to the city attorney
with Instructions to take the neces-
niry legal steps to remove them.
Petition fro mthe Oil Well Sup
; ply company for the vacation of
; block number 63, original townslte,
i was granted.
1 For the purpose of putting nn end
I tn the epidemic of sirtomohile and
i accessory stealing that has been
raging through the southwest the
1 past several months, the city attor
ney reportcrf to the mayor and city
commissioners that n.jmes of all
; thieves of this rharnct-r. their of
I fonses and their penalties.
! Application of Miss May P. Kvans
for the use of convention hall on
i November 28, for the purpose of giv.
i inir a ball for the benefit of the
: children's welfare board fund, was
granted.
j START "fTnAL CHECKING OF
: ACCOUNTS "FLU" HOSPITAL
I x
i
i
ROCK FALLS TEN STORIES;
HURTS MAN IN RESTAURANT
GULF FISH & OYSTER MARKET
Meats, Poultry, Game, Vegetables and
Country Eggs
Fancy dressed HKNS; dressed today, lb Xlx'
Fancy ilresned SrKIN'liS. lb 3lc
I'aiicv diose.l HRnll.KRS, lb Hc
I'.in.v dressed TI'KKKYS. lb lc
Country i:i:i;s. stt icily fresh, doz (!0e
I'm k Chops, small, lb. .'3.V
Hccf Ho ..sis, nun fed beef, lb 2.V
Head Is-ttuce I.V
Celery I'ascli.il .....HV
Ceb ry .1 umbo I.V
Celery Man ninth 20c
Tomatoes, lb 20a'
Wc have a complete line of California VEOKTABLKS.
Fresh lrcssed C.AMK. RABBITS and SQI IRRKI.S.
214 South Boston Phone 6324
The concluding chapter In the ca
reer of the Ktnergencjf lied Cross
hospital was written yesterday af
ternoon, when Mayor C. 11. llulibard
Mrs. II. K. Cary. financial super
visor of the hospital, nnd the finance
committee of the local Red Cross
chapter met at headquarters for the
final rhncking up of all bills Incident
to the work of the Institution.
Hospital furniture and appliances
have been checked, stored, and the
Inventory turned over to the city
to be filed, as was the furniture re
maining In the hospital after the de
tention camp was suspended.
Final checking up has not yet been
completed, and a r-ompleic report of
operating expenses has not yet been
compiled.
That the plane will be used ns a
detention camp again Is a certainty,
but the daje of opening has not been
arranged.
INTER ES T llS U BJ E CT FOR
Y FORUM SUNDAY EVENING
An accident that was unique and
almost fatal occurred last evening at j
the dinner hour when W. B. Hanna
of the palace office Supply company
was struck In the back of the head
with an enormous rock, hurled
through the window of the peLuxe
restaurant as he sat dining. A phy
sician was railed, who was compelled
to resort to emergency measures to
restore the bleeding; and almost un
conscious man. loiter he put sev
eral stitches In his scalp.
Investigation proved that the rock,
which measured fully IS ln;hes in
diameter, and weighing morl than
50 pounds, had fell on the outside
of the chute nt the top of the 1-
atory First National hank building,
ow in courso or erection i mn cor
ner of Main and Fourth streets, nnd
glancing from its downward course
by striking a girder, hurtled down
through space, crashed through the
upper sash of a window of the Pe
Luxe restaurant nearby and struck
the unsuspecting diner, Just missing
by the fraction of an Inch dashing
out his brains as he sat there all
unsuspecting and unconscious of any
danger.
ARE ISSUING SOUVENIRS
OF CONFEDERATE REUNION
Communication from George B.
Bowling. Quartermaster In chief of
the 8. C. V.a was received at the
mayor's office yesterday, stating that
a "Tulsa' Souvenir Confederate Re
union Book" was being compiled to
preserve for the future memories
of the great reunion held in this city I
In September. -
The book, states General Bowling)
will bo twice tho size, of the Wash- i
ington reunion book, but will cost
Just the same. $5. All cit.zens of the
old sotlth who wish to have their
pictures Jn this handsome and
splendidly gotten up memorial, are
asked to send photos with their
name and official address written
plainly nn the back to the office of
tho qiiartermastrr In chief. Any one
Is entitled to go into the hooR
whether he has 'held official position
or not, as long as they belong to
some Confederate family or organization.
The War Is Over
Camouflage It'Not Necessary
A wise nag,e once Baid: "It is no disgrace to be poor,
but mighty inconvenient.'' We are not going out of
business. This is not an annual sale,. This is not a
pre-inventory sale or many other terms we might use.
Simply Too Many Shoes Not Enough Cash
We are hoping that you may be in need of the shoes
and we know that we can use your cash.
'i
I
Women's Lisle Finish
' Hose', pair
Women's Silk Lisle or
Silk Boot, pair
Women's $1.25
Hose, pair
-For Saturday
English walking boots for ladies
or young women in brown, JA nr
black or gray for JViOD
15c
15c
25c
75c
- CELEBRATED MONARCH
Hosiery
Women's common Cotton Hose,
pair . . .'
811k
25c
48c
95c
Men's
pair .
common Box,
Men's 35c Lisle Box,
pair ...
Men's SOc" Silk Lisle
Sox, 2 pair
Boys and Girls' Good Solid
School Shoes
$2.00
$2.50, $2.75
Boys' Scout
Shoes
Youths' Scout
Shoes .
Young Men's Scout
Shoes,
pair . . .
$2.25
s S o u t
$2.50
Same In
Men's . . .
Toung
Same In Youths'
$2.75, $2.95
$2.95, $3745
1 Children's (hoes 11.25 to f 1.50
r v Girls' Shoes S1.50 to SS.7S
Men's Shoes
.$3.75 to $2 5
Baby Doll Shoes for Vls who
wear women i
lace or button
IUI KM 19 WIH.
it's sizes; (pin Qj
ton ....
r'v
For the Men
A nice soft glazed kid shoe; straight lasts
or blucher styles; some nf them with rubber
heels, lou will see them in many win
dows marked $8 to 18.50. Our
price
OIL FTKLD WATF.RPHOOF
S1IOF.S Made especially for
men who need a shoe of this
kind. Worth today $4.60 to
$5.00. Our
price
A good solid work shoe for merrwho work in machine QC
shops and burn out their shoes; for only $i.OtJ
COME rP-fc-LOOK COMPARK PRICES
$5.85
$3.95
ROBINSON BUILDING
Second Floor TULSA Phone 1692
Entrance Third and Main Elevator or Stairway
"Sunday Forum" will be heM at
the V. M. C- A. between the hours of
1 4 and 5 o'clock, when Reverend
Meade Putt, pastor of the Flvpl
1 Christian church, will address trie
men on "The Church and the
World's Awakening,'' a subject deal-
ing w ith the place that the church
will occupy in the reconstruction
I period
i Reverend Putt will lay great stress
especially on the challenge ' to the
laymen in the reconstruction iro
I gram of the church.
Liberty Bonds or Baby Bonds Accepted
in Payment for a Business Training
.
If you have Invested your savings in Libe'ty Bonds or Baby Bonds and figured on
subscribing your share of future Issues, you may hesitate to assume the expense of
a course at this time In that case let us suggest that you pay for your course outright
with your bonds, or deliver them to us as collateral security and we will hold them
until yeu can pay your tuition from your salary.
You will be keeping full faith with the Government If you use your Bonds to pay for
the trslnlng that will greatly increase your working anP money-earning ability, because
the Government is constantly urging the need for more trained men and women. It is
only luxuries and non-essentials that you are asked to give up in order to buy bonds.
Worth Face Value
We will accept these Bonds of any Issue In cash payment for a course, and credit yon
with their face value regardless of their present marke price. So If you want to pay
for your course with Bonds, figure your bond as if It were a national bank note for the
amount'of Its face value a $50 Liberty Bond Is the same as a $10 bill, a $100 Liberty
Bond the same as a $100 bill. Be sure to leave attached all Interest coupons not yet due.
Call at oor office and mnkejVur amngcmrntJ to
b9ln Monday In either our day or evening school.
TULSA BUSINESS COLLEGE
109-111 E. Third Street
FCLLY ACCREDITED
Tulsa, Okla.

xml | txt