OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, March 20, 1919, FINAL Edition 4 o'clock A. M., Image 10

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-03-20/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

TULSA DAILY WORLD, THURSDAY, MARCH 'JO, 1919.
10
Manion, Star Catcher
OTHER ADDITIONS
TO CLUB ROSTER
lliirham, 1'ilrlnr, artd I'.in
Kaw, I ir.--t r.asi'man, St ml
in 'nut rat-ts.
TWENTY-FIVE MEN LISTED
'I riiii-ini tal ion to l!r Sitit
Out March 'J"; Tniitiitik'
Starts March III.
m ,.,, .1 ir t in i mi "-pi
All". n Mil. I. : ii i Li-' '' '
hill .1 l"l nil"-' III"!' I hull ''J I. ' '
I Hi. iii.it II I- ll I I In- I'" i I l""
V I. iV 'I'll! I I' ! I" I ' "'
M .,,!, a i '.iii m ' - 11 1 : "' 1
rr.il il i' - .n... 'I In- i i'. I ' 1 ' l l.
Ilu.lll.l.t ll- I. I'l I II I. " I'M' I" "'
mill, .i . In- ,i-k-. it ' I" i ii- '
pin' n ii i'Ii Ml I'" il ' I"1' A''
hull, li tin I .i In. i M i ii "li "i11"
I'M V l.ltiliK. .in.l w Ii". """ ". ' ''
nrrvi-.l llii' r.'i.n... I"i ' '
whinl him In mutr ii'i'I i' ii"'1
Inili.lni: ullli lln- ' "f ''''":
iiiiim...i lull. .ii i'M '.- 'Hi ""
mhii-tMi Mm ii " a .i .i i ii '- I" !
krt f.T tin. nM!i l il r. ..'i:ni. .1
I nlln nu; . ll I'll-''' 1 1 ii 1 1 r
nf th" i lull, lit iiiiiH'iiin il Alili.'H
l.mi nlrlii
'l, ))I H i II IKIIII. llrWI M. I .11 III-
lire. lit. Cm iiiiM'.n. Allt-n. i'.illsl.ut V.
Ittiinlni . Il.ilin .i. I'l" '" T "'"1 I'.'"1
Iiir
full lir .M.llllllll, Hi It'll.
IllflrlilflN - I .IKK. fit Ml has". Urn
kaw. fltst har; llrnlrr. an-mul Ilimi .
Wiiffll. HhinlHtiip; I IiikK, Ii f rt t p ;
Criilnn.. thlnl h.i--"
I Mlirilillln M' !. I' Hi". Itnrhl',
Miirlln. l.lppr. ItubiiiMini, IVIII
grrw. Km r h it n unit I Ii il. it w iir" nrw B'l
(IIIIiiiim. Urn li.tni wn "' n" ""
vrr hit uriiMtm. wliinlnK NfVfii i""l
IiinIuk r.Mir i,lllll' H" I" " ilK'il
luillil ilti KT V M ll lot- nf alllff. II'""
liw plavr.l Willi Toli'il" I.""' y"r.
liattlnK i-Iiikk In III" -I"11 iii'i'lt
.1. Haiti" linn iiniiniiiirril hi ra
tlrrmriit f I nm La-ball, lull Al.hU
lirllrvt'i Ii" "III r-ni" Ii'1" ""'
Ml, n vnum: HI. Linux Hftnl in.
mnl Iliiithiil-iint'y. fnrtnrr lnT
I'Hirhfi. IH n"t l- rt'i'tlM'-'l I'v A'
Imil, wlin .It-i-larr Mini I" Munlun
mill (I'lUlm Iir li"H Hi"' li''"l "'
mask nu n III lint li'imti"
WOE TO POOR "UMPIRES:
GIANTS HAVE FIGHTER
Vriiflli'itl Jnkrra nn " rot1"- "'
Ihr lllitntii ami Ihry hnvt '".
!k rviry Mln-r tmll rliilt - will
wall In dlll)iTn!e vt-iy rarrftilly be
fore irvlim H n V of their pranka mi
on "hiialirr" who will no outh with
(hr dub llila "" '" "liusliar" In
nutiatlfln In Toil Millar, a flrat Mii'kor.
who rirenlly alminl n cnntrart. anil
who mnin l Jolm Mfflruw from ih
(Irmil jili- iimviiI irnlnlnK mntlnn,
fur II rtvl(ln Hint MIlltT In Hi
ynimir nmn whn Imllrrml hi whV in
I lie inlilillwllit tioxlnif cliiiiiU'I'in
tili tif Hie (Irt'iil Uikn minUiii In"!
full. Iluvlnu win hlii till. MHIi-r
ilrfrntlril II mirrrniifiilly umilnitl
nildnliln ronlrinlrrn H'lfflml friiin lint
Im-omliiR tlmftit f ri-c-ruliM nml won
14 onimarullv iln i-iirilrnlii ll li
nut tin wflMhl rri't'titly "nil tow III'"
Ihf liriiH nt 170 iiiiintl Niitlmml
ku iiiiilrri hml lifllnr lako wiirli
Inn, fur Mklltr my lnnil n lull w,ih
the t luh. whlrh wtinlil I"" "IIU
thine wIipii II ciime In el'""' ilrt'lulmni
Iht II, ll Vmilil li rliiui fur thu
uniplrrii
HIGH SCHOOL GRIDDERS
GIVEN SILVER FOOTBALLS
Thfl Ii I ft It niIkkiI iiiiiIIIiii iiiiii wit
Ihl' MI'Plltl llf H ll'HllM' Ol-liUlldll "
Irrilnv innrnliiK w Ih'H n. H Hulk-
k,.- . . . L. V M I ' K 111'l.MIMI t r ll
IHiniT III I ii" i . i '
n I hr inrtnlitTM tif thr I HI fiinlb.ill
tmiii linllvtiliiiil niril.iU.
II him l.i't'll tlir rimltnn nf Hi" lnnil
V. M '. A ftr Miitirlli'it" piiHt In
nwiu-.l tiiriliilit to Hi" rii"l ti'iii" whrn
Hrt'llniiHl tit' Klul" rlmniil"ifhl
Kan won. '11" iiii'ihil" ! i" '1 v
.-i.itHrnirr! lit" vlrtitrv if Hi" Tnlmi
hl;h i html In Ihr riittnrn illnlrli-l.
Th nit'ihil" if" HlrrliliK HlHi'i iiiul
,'itv a ihiiiiII tnlvrr fi. nil. nil Th"V
nrr hii i unHinii l'-.l ihitt ihtv niny h
U"ll Ht Wlltlh fi.l."
I'l.llOWlllK U it llnl w
vri'"lvr,l till- lll.ll-k (r ll.H'i'l-: t ill I
Krrnr. II y V...M.-I . IMrn I H. ktTHiill,
Ink" Until'", t'lan.l" llri.wnflitM Aim
furtrr. I'Hlr I'lft'T. I.ntii W t in".
I.HII" 1'i'f, llio nit'ii'l Hl"'i'. tliin.T
Chihirrl.ir. J.fk M.mr. ' Tip ""n-drl.-k.
Urn fhn'lwi'll. I ' !' M"rK"
nml il.ir.liitt UulIlT
f. c. f.nii rv. nun h. w.m l,r"
oulril with a niril.il.
ENID TO HAVE TWO-DAY
AUTOMOBILES RACE MEET
I Nil', i ' l i , M.ir-li I'l Mix
Wii-nn nf V liiill.l, Km. I ll"""
null .nn. I'l!" influx fittK "' Hi' "K '"'
w litriwiliit ' '""I ll"M"f 't ' v
li.i-R tii'iuil- I" Km, i' l'. I 'It iiihnlM.i
nil. I T'-M-, I" ""' I" 'fV I'l'I'lM'.l
t... Hi" a.ii" ' " " I'if-i I" h I'"''1
).." V pi 11 I. ; '
I I r. H"l s , W..1 I I il : I I ' 't' I
. ), in, I' 'in. ,.i.l S t ll-m-lrilil, "" "
in. mii v.- il, .l.li. i v i'l .Ii li r. w i '. I'' til
l,.i ri.li r tl " i." ''
lUnnu liauff Married;
Join (Hani Friday
I. M H I I V. i ... M ' i I
I.. i.,iv K i.i'l. " ,'l ' ! l-i ' - N' w
. , 1 i l,i : 1 1 b . I"i i- I ' t.' v
rh.it I l"t'i i'i' i'v m'i ' .f
nillttii.l Ii ti. ,1.1V In M! llilfrl
f -!. 'I.' Kill"!' ' .1 IVtlii- U.ltll.1
r,ult'oail i'iikii f K.infl . i m t . . ,i 1 1 . .1
ho wiinl.l nun tti" tli. in'-. ,1 Nrw
UlifrtllK lYI'llV l.ti.l th! ll. w.nllil
m i iintpanv tit" t-iut. tn J... ."tt ill".
1 l.i , to Ir.iln.
Kl""litr Mlt.tli-'l ..f Mihviuk"" ;i .1
I'l, il l. y '.I'" . '. t hi. .ii-,. Ilrl.l
"r'k'ltl rh'lii-.i..i 'i p I, 'i,'"-:,
; I ' to i.pii.ii1' r' '. I t . . u t ,1 '-' l
i-r. W;- . I'l'- n i in Mil. I " '
I, .is ,ii',i i ...:(( t" I ' -. i I"- i1 -. ' - iii'-1
t'.llti tl V 1 "I nil.-" I'. I! -. ii ; i . i t
flu. 1 1-. nt ,M 1 1 i ulu "i 1 I
Hi-ft n v l.-i -n 1 1 - I. :! n ' , l- !i : , t, , .
plnn. h xfii'r'",l In .iir:i'- in N' w
Vm k, iiftnr Jii trip 'i C. CM. Tin i i. it
nk, li!
I'lil f.
MUTT ASH JKFFMVTT WOKS HI AS -OLD
,,,, , ,4 tt. . I U'ai.nviixi n . i- in.
o. ..... i ... I't' I I llil t-l ...lk.
ir,!.'" '' ' '" J I " I
,1 MAIir "''
V ' '.
i.ia, !' I vL MA lit ,r,r.j,
I KMW Yk! 'iO
to inb tji . M'N
1 SVVcS. IU Wi l"r
I lot Springs Results
i'l i:h r ii v I-: n.ii.i.v a it'-n."
Wht.illt'V. ! r III" W.tv. Mi InUrr,
..in.- li.tiint--, t ' 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . TImii',
U' a Ti
HKi'uMl KAi'i: IVfii'v 'lunlrr,
lillVlillL.tlll. ,llllll.t.., llll.t I'-.
llnntiy I'ltin-, I 1.1.
"I 1 1 1 It I UAi'K llnr.iii ltil"V,
llnvntiii. I'll Him. ", t iiimip; I I'
HniiH", Mli'Vi-iiii 'I I nit-, I 14 il fi.
I'll I 'It Til II At K- I'.uli'Rv I'll
mlyi Huh A, lliimn, ll.uiy I'. tl"ti
try. Tlmr, I n.
I'-IKTU I ! A i ' I : llntiiiliilii liny.
Ciiniinlly; iBjrl. tirtillt, Aln:.
Itill kr Tlllir, 2 (III.
HIXTII KAI'I-; Trnllim. Willi.
Iliirvrtt Klim, (Inrtifr; Hiri) Hlmli
non, C'tintiiilly. Tlin", 1 l
I ill iir fur .lliirt Ii III.
KIHHT UAi'K. fniti f .irltiiiB-
Wrllrr, HIH; I'lillik K. II", I'mint'il
Imp, 1111; lllur ,l"n. Ill, Kiutliow
ivlnil. II!. Thrlniu K, I 1 1
HKI'itNll HACK -.IS Knrliinnit:
.111", 101; Mury Kitlrllr. 101, Mtn
nlr V, 101; Mil" rrlinri., 101;
Uonlsry, HIH; Unfa HI'. H"l; H"
nanla. 1011; M'', loil, l.ilitiiy Slur,
101; Itnliri-t ! Ill; I'l. Z', III;
Hlelillff 111: Nli'ilnvlt, III; llit
ly Mttlirl, 111; Hirt-rv, 111.
Til I It I HACK -- 6 Xtirlnnil.
flkUhnina I r lull. 101; lliiv Allir,
J0; Mmy Mmilnliy, 101; l'ihrllu W,
100; ChulriniKtrr, III; Hiith"l"r.
10; .Mm Wakrlrv, 10. (tnw.i. Ill;
Tm I 'urn, III; Mir Wllllum Jnhn
nil, III; M. H"tt Thiiitniin. Ill; l.ll
rrnlnr. II; lurwnril llnlit'il. Ill;
llrrl Wllllum, 110; I jinuhni iir. 111.
KOl'llTH HACK Kiirloiiii; I
Win. lo; Hnyiinimm. 102. Trtiiy,
liKI; llnyilil, HI; Wnnl nf Wui
d mn 107; Krrllli- Ciih, 110, l'nrt
i.iKiti. no.
KIKTII HACK Mil itti.l onr-li-triith:
Thlnkir, !; Haby l.vfu-h.
ion, Hlr tillvfi-, ion; JVk ll. lwil,
10; l'lik WllllaniM. 101
HIXTII HACK Ml In an.1 on -l-Irrnth;
llrnwn Wlvrt. I no. Itlnu
Diivp, 100; I'iiiiIii V, 103; Hlnhi, 105.
Hun riiiHh. HI5; Witltrr ltnit. 107;
llrnwn I' livorllr, I OK; I'laith "I
Hirrl. I OH ; I nmi raiiin Man. IIS;
l.nrky Mn. llH; NTari'im. 113, Ailu
Unl", 11.1, Nn MlttiiKt'i, 1 0 ." .
SPORTLETS
V.
.'Hinti Oiiluirt, ntiittlntial nM
mil unlfrr. will mini I'litt't In win"
a t-rlr nf iirtliir mi Hi ninirnt
ami liiinntalil" kuiii.
I'., I'll" l"lt-R"riil,l, fnrmi'r N"ti
1'iitiw fii.illnlll Htiir, hfl l.rm ill
l IlilIK.! frum llin t'hlli'.l Ht.lt.-K
nrmv "l-'li " WH.t ii fly rr at H ut
Atilniiln, Tm.k. unit pi.tilv Infl In
llfr In mi i;t'lil"iit
I iilumliii. Chin. tii""tlii i.r tli"
jtl-n Mil rtrrillt iiffl-lt tl'i' fltl l.i Oilil
Nlakr nvtit tif t Ii u M-i-niti It W i . t -l.itti
tn pull a rri-nfil rult v
limn Hiil'rrl,.ti, lurtiihrr nf Ihr
(lUnt. win'. II l r"purti,!, will l-n
will t.. S? I.niw in a iln.il lur llnriiM
liy, w rnt,. ii frli'ti'l ut I'llt.t.iirith i -
Inir Iir wnnl. I iH-vi r piny hall In tnl
M.iuinl riiy.
t In m no t 'hiitirx I t.i . Mii'.ir" f";t hrr
W"iht, wh.i Pi' it 'llin ' Slmlnr at
S.-r int. .ti i-.is'i- I i.t Hri-k, f.i Iir
It'tmiiU t lul.n .innthi-r i-tii- k .it I
,l,.m.in- ImH.iihi. .rt t..!l j
Ti .1 l.." i.'-r.r il t. in".'t .Inlinnv
Ci'tm.ii at N itii;ii., Trim , I'i tin a
ni;n. i In n i i liii it.-i li.i.l i'i.- .i-hi i-f ,i
i at, I' w.iy'iis iii i . ii r ii t in ii ' . will
p-.i..ll'i I'. IV l.'tll III In, si n t It t t il
t It v in t III' fi I m ,'
Hillv Ci Iik if It. in .l..iiitntri j
.Ii pin. l il'l-. uiiipiit-H will tint !" l"
'irr,., l.i i 1 1, i. i Ii ,p -. . t ti tn imt In '
( ',!i.ip.. Iln!, i-. .i .'ni.ii-:il it 1 1 i-r I ii i j
,t..l I ill;.' . ''i'l i'I 111,1 ri.rpnr lit Inn 1 11 j
It'... wni'i-r iin.iiths iinil i,h iilw;i uij
tin,, i . i -', . !
I t h ir'i-, -I tinii. ' T ii'ii I i.f t li" I 'I'M. I
.1 I'l. II I... I '1 I 1 1 till' lit 'h. 1 Ii w .-
,ilti-' him In a I' i !.-, h.i i.l If .li.l in 'I
mt ! '!n vi it tl tin- run!"." I '...i t '
1:.N III ,1 Mil. Ill ll nf til" Mllilky I 1 ! y
A m.'i.ii ii an nt'i'M il it ran Iir
priH-iiti',1 at M.i.Iitiiti S'tii.iin tl.trili-n
iit:i.in-r tntt'i nut Imial Mn-ttlini,' I on r -
ri'V Will h" pill I'll, .Hint .lllli; t., .I.n il
I ' 1 r .. I ll lm 11 li.nl 1 . i .1 1 . 1 1 1 1 ! tf
U ;.i.li k 7.1'iskn. I'i'hh k' ii'i-li r
I
I .l.'liiinv l...'nv. (annum nu" Pin
! i.'ik.i .'t.-'n.-' 1.' t,.i- pnnr in'.i'-
I 1 1 , .i i . s I 1 1 . t v i ii ii ii ti . . i n - .1 -,.'
' -' 1 1 .it"- " i - t ii h" w "iilil ,i pp. 1 1
I'-. . I ,' I ' '-,'1;.' U-llli; ,l,;l t ! , I
t -t; u, , I, in ,,. i '
I . 1 ! . t " i i . f ."r i n ' i tit I. . f i
I linw.-u )l I' 1 1 'I i 1 p ; . ' i . ,in. I f ,t M,.i r.'
I. .Mi ti.pl, I- , -1,1,., ;,, ,.,i ,. .
nn'rhfl r,ir an .nKlit rnlunl hunt I.,
he pr..tnnti.il In Mi'inpliL., ilari.li 21.
trr rt, r I l- ' Kfc 0. . i ....... v.. yt Cr it f .. itabe'v 'fl I . - - . I '
I , '. 7 1 .. . . . - - - , k.v i i,i. !..,,, I I i i
V u,j.:i,ti. i't n mo" lai.k noi-J. I 1 A .'jk-S 1 i nr waj. "V . . " ' f'
il A. Ja.g - V?'-1!UQ" r'" - X'
With Hutchinson Last Year,
i '' ' ' "
I i .
li" i i i
CHf. H, I c.m
I 11 llo
''""l !'.
REISLER PLANS TWO
SHOWS EVERY MONTH
lllllv Mlki. M.iv Ikit ltlti-Uv in
Itn iiiiiin In Ni-il I nl Itnli
wii .Milt Mitl t.llili.in-.
l.ilni .1 li"l-:i-i. p..
TllU.l H"'l'lii .inl.
rn ii t 1-, l,i, k Ur.ltini.
,i, i.f Mi"
w h!i h hit
w ..r I.I h w "! -.in
I K . t
i-rwt-lltlil i Im in p. mi
llilKhlili fur il I". 'H lii-lf M l" h SI.
h it i r""i.".l lil li. . ..lit ..'ii.nt.i f'H
n.ilit. In 'Inl'ii r f ..iii in. in-, wnil
ktintvn lintn'i
Thr ll"l iipplli .in! f..t .1 I. II I'""
Ii T'tllltiiy lt"l"'Hi, nlnl.-l Hit', linlll-Kgi'llH-tlt
nf liiiuiili. I 1 1 ll 1 1 llnli
tin I i nil I I i -wt -t; tit wlui Iiiik
riaahi'tl lul l .1 I'i " '' Hi" ''" '-
llllf III" IMt -ili lltl'l IN tii'W rul'lil-
"ll III f til" fill I IIIHHt l-l.lllll.lllt
uf M III" I I'l inn .1 ml" 1 1 I I" lib
iilil" Ih.i' Mlkt t lil. Im hi. wlni inri'iii
lv il. fi it". I l.i-n l;.. liitiil. in iv hr
III. I'l lll'll In 111""! Hul.HHIl
Itninli-r I pi. huiIiir- In In Inn 1 ' 1 1 1 V
Mmkn hrr uh mil' nf Hi" h".i.lllnrra
In hi ni'it ulinw. It, It llkulv thill
HattlliiK l'VitiMky - lull Itn-titun
wl'.l hr thuNi ii In iii'i'l Iln ' Haul
baltlrr
Two kIiowh a mM'li mr l.i-lna
plannril hv KpInUt wlni .r..uini t"
hrliiK 111" ht'Hl Inn In lh" k.iiii" hrrr
nd wlni Iiiin Kifitt faith in tin port
ItiK a" t'f Tiil.tn
ltl'IIIIV l,fllill-i. k In (7 nf I.Kht
wrlghi. I In KaiiM.i t'Hv Haiiilnit
fnr hit hut I If with IIiim'V Th"'i
Inpllii. I.ronai.l f lil'iil'v I- t.ikln
hi rutnlim in.itih Willi tin K.uifa
I Uv hnv Ki t l.uitlv
Tlinip"'" it'ii'iit ilif.'iil nf Chaill"
Willi" at I'i't'tl.l nil. I .Mm in I." ll.inlMii'
it I li M'llin't hit ii, HI". I iti'tnil'v tn
hi tr.'iinl nti'l hit inativ frlmnlt h"'"
lirllrv h" will civ" th" ltn h"."i'
ii. Hrt-at l.tittl",
A lllltlllnr nf Ini-.'ll f.lll h.lV" "iK
llfl",l III. II 1 11 1 . II I lull t uT Ki'lllK In llin
flKllt. w ll ll ll IN In 1," ll"l.l ll"t Wl'l
lira. lay Uliillt.
.tn.'V 'n, Ihr fin !'.." Ii f..i'hrr
W"li;hi w"ii I i iiiii l,nniNl:ina in rvi't v
nn" uf th" tlx t umult al rhll I'li-iphi'i
Tiirtilnv iitijhl. I jiiiltlniia n ' 1 n ( t . 1
hi ii nii 1 iiaurrHsli" tyl" Inil Hi"
liiiRllthiiiHii mrl hlin al hit own
K. I Hit
(?"'
Hiill" Miti hril n ml .Inlinnv I'nll
i!t 111" In lli""l ill Ml'w.iuki r A l 1 1
I. ; i . -1 1 1 r 1 1 1 1 1 fC In an n ll ll"i In v in" li t i'i
I'i niiiiiliT I'lim Atiilti w-
Over UH) IlouhrH Fail
to Overtake Leader
T' 'I lili i, M tn ll I'i M' " th i'i
I no hnwii'tt ain't at th" lnvli n..u k
'n tli" il'i'iP',. t nn I ;liKi" iM li't "I
lm Anii'rl. .in UiiwIIiii: innKf n- i.-m
i,m.i'i In.l i wl'hnut tinirhliii; III"
iflili-l III "it h"t il I i lKluli
A Si. IHiit piir ,1. Yi'iki-t .-iiiil" 'I
H. t riiil't'iK. mini" Hi" hii:'i"i-;
I. nil.li t I ' mr nf lll.t ti ll- W ,t ,1
Ih.iiii i-.'Uli! i.f l.'.'JI. whlrh In. 'k
: Iii iii Inl,, t lilt ,1 I.l' III t ll" I. 't "f
(MM I'l
tin th" run" f'uft .1. I' l-'litiKt-r
Hint I.' liil. l a'n.i nf Hi l.'lla. wMll
mtn (nun, p'. iii- Iii th" lut wi'li
ii h ti" i.f 1 ! I 4 Tli.'V ii.ri. tlir tiniv
'"tin t li.i n I "" ' i. -i'l rt m. i I" il l t
illl' tin ,1.1V
'11. i' Inn ir, ,,r. ,V th" t.'ll-ti I m" I t
w.i-i 1 1 .:'! .-.i 'tin- .ifi.-i in ..ii ivlnn
I. 1 1,, -lit i :l Mil i ' M.i tin. nf I! fi i"
. i ' i li 1 1 . 1 .71 f." i t a i 1 1 .1 l I'" 1 1
ii"i.iii' ii ..I v iii.i m i ' n ;f"
Thi. i.iiw ', ,i :,i ' i"Kh! wiiii tin-
M "I'm, h li nl! t (,' i in
tK.iin. nf 111" P.. iii. f. tli-. nl-i" t'
i: t-t in in ' 1 m It--' In i -n I " iln- r : k 'f .
lm Inn h.-u in. I:-, nl i i ,,.. . f I'i"
l .v l.i . nu m i ,1" I -,' t ' t ; .i,l i, i.f
1 1 1 1 1 "ti. ii , : h '..I I .
r ' in itifl lift '"iln i V . K it tiol
, ii in ia I if i "if t i n I (li hijT . 1 1
lrrvr iii, t.i'iir-1 rrw ii'fi 'i,
hft 111 'iK. Ski i bt A, i it Ll ut'i'd ft dAfi
(')titi.trr ! t'tti !( 'I n'titfT ti ( -li-ir (f.
I me Illl ll.riOfl)'tM I F lie 141 rhy-
A HMAI ArtcitM lr iIki MMS
mmm W tK marf UKt, Pt.
ami 1 .-
ti 00 ti Ongra m
;T. -i'.-W:
f : b. . A ( AMI. i l. Ill I ir 'a' I IH T 1'iU ALh I I n "V i IT I .ft vn I , i- JTWr - I
HO) HOOD FilhW'l).
I ii i , h. i el t ..ftviJ, (
i . .
ami i
Mlf
V t '
I dnit 'i frttKjHu
iC
A i
v i'', J f -."""
I ,., t H JG' . "t '1
!; !. it' r ALVV
J"M
- ' J" Ik t 'jAlAl
11' I-. A&lll
... -
VAJf h-l I,! 1(1 IM.H.I,
'HA I t'jij AiO
1 ntpvt wj6uj
Jit "SI'Auui..
JUt I L, uullt.. J
Lrrv Dailcv
N.-ii that tin nrniy, naiy ami i n i
lllnli I. ..nr. I uf hiiXHIK funtl'iil li.l I"
iibii. llial ii thtr.l hi. n i ti kt Mil I"
nit I ...Pn-ril In lh" SiW Vnll, fi .I'"
Ii-kULi i iir". arniit hI.iI" l.iti m.iki-i t ;
iiiav ti" tlin tin lit iinil Iln- w.i.'. nf
" v r ,i I In ik I n k mriiMiiri t niiij I."
i. inn r. it, it thruUKh th" a.liuii nf
'lm I.. ..in!
M'.in. nm. M.ihu, N'ri.iili, M -.mrl. ,
Ari...n.i .iinl tihlo nlni.:i Jin" p i.-...i.i t
Iiiiii. I. lilt. I ,il( mil i i l:Hi.,!'i in. I
y. t-'lili-ii u It'KlHlatiit a .pi vr p.i-.--i..l f.i. ,
.nr.ihlv lll'iplt" th" .i.tlnn' nf Hml
iluivn ii iiii",! Htiitrw. i;ri'.t iipiintitliin i
ti IH I. "nn i)iirulint.-"il hi .Nl-w V'tlltl
i'nmiii.- luii-fH III thi'lf rff'.rtt In p.lMt I
ill" lull pi in ,n fnr In l.'iin.l ili'il !
-.inn l.iini.t "Hrfiiruii'it'' Ii ivii r-ivml
'f ImXITIIt I'l'lll llllt V . pnlltli I Hit iifriiil ,
if tlli'll- lli'lllitlH Illl tin- ' lii'l'ltlll" IH
tilth N.iui" iithnr iiiutii" h ivr fnDKht
lii'ii vii I-Inn ii piniiin iii Nrw Ynrk
provlil" t Iran hnxliiK In.Nti wr Vurk.
Hut with thr Hf'tlui! nf Ihr (-inn-
I'lni"! fnr. i-h uf lh" arniv. naiy nml;
.-lilt, in hu at. I. whlrh la r.ipl.llv mi-rf.-'
ini lulu a p.itvi rful ut L'anl.atliiii ami'
whlih will iimluiilili'illv hi a Kt'" it j
fai'lur In rnttiirlni; t.nxinir tn tin
lilKh planr II nnrr rnluynl. Innk fur
fiiviu m lili- imlliiii nn tlir hill by tun
Nrw Vurk l"klliilurr.
'I'll" nialiitllv, inn llin' inliiiirlty,
ha tpnkni Ami thr lawinakrr will
hrar ami hrinj
lliilin i.Um i-ntrv lulu Hi"
rank nf ma hit' li a(-un liati'hall man
iiunt w.i ;r""t". with ainprl nml
riilu'iilr hv thr fan. I'rw h ul lu inl
nf thr I'lrntn hut, ami thuar fi-w
kiit w- Hint In a v.imir w.iv lm hail
rii.li'hi-'l tiiliiM ui'Mi-l'll t'tilli't!" fnnt
l.ill I. -.inii H.iini.y lrrjfna ;U
an nn thr I nu ll hv fan nml " r I !
ll u.i'i a tli.i'n" In Impiim" iliun thr
lui.il Sinnkv ritv liiica liy Hi'li'.-llni; a
in. in ii ti Ii ii i . ii . 1 1 titi.l th" I i K iir-iii't-i.
lliilik hit Ju-lifli'.l lh" fi'llfl
ilnii n i-i-(.'..-. I in Iiiiii by 1 1 " f iih
Hn hat . . . .i I Hull ll" It a hill
Inaiiiu- m.iti.ii-nr ami bv ni"lhu.t
i'n : I ft-1 v ' hit i. n Th" for n nf Ar-
kant.it imiiirtllv rt ll illt.iirih'.l
prtn ",h nt ami tia.litmn. Ki-furmt
ah. I rh.iiiiii'i wi-rr 'liti.Hluia.il Int." Hi"
MM. in uf tl ilnH lh" I'lf.ll'-t am I
k"i pllin thntl (It fnr III" I nil It riun
pan H".l"k hit adnptfil Inrthmlt
I'liiplm i-.l I'V . n. i. h"t In ih'vi'liip.ns
ntlili-t.'t Vii'l' h" hat breti linml-
llt'lltlv hH.i "rful.
RUTH DOES NOT SAIL WITH
RED SOX FOR JACKSONVILLE
Nirw 'H;k
lla'h. I.'.i.li.h- I
Mari
h 1 1 llahr'
nml ha'rtiian
1 .,r il,.. 1 1 , i 1 1 1 1 1 An,, rirln
li'airu" I . nil
iti.l tV i. ' iHiipitiV th" trim whi-ll It
'Hillt'.l I'.'l.n Hn .larkt.invilli. l i t . on
iln. wn tn ti.nnlnit I'.itnp at
T'liupt lin'li, u lm lin ti"! KiKii '! a
I mil i .i. t, 'i i, in riiKaKi'iiii'iit lit-i"
ipi.l.n In l.i k uii-r tt-rm wlih ll.itrv
I I 'r.i.. .. pi .-,, li'iit uf thr -l uli, hut tin!
i Hut appi-.l i
'"i .li-' nn- Mn ff v . i Nrw- Vurk Uitht-wrli-lii.
ii In. hi lii.x."l nk'u llltl Ihr
! I r- i I - nf hit rliit.t. Iiat rrturni'i! tn
N.-iv Ymk .' tv nf'i'i- li'iflvlnit hit
hii.i"t .il-'.t ilit. hai k-r from thr nrmv.
I liu'fi pi mt an rarlv n turji to ilnu
, 1 1 1 ; v i
Dr. Stotts
1.H1 Rl,-hi! Rid Third id Irttrn
DR fTOTTS
TREATS
blood in
Hkln Innitaiuil,
OhiUii'-tiiini,
rt"tltlr,
TrnilhUl.
I'll"! lull
I 'Uinta.
Il'iat. Itlkil
In mi.1 ttnn
ry liiiiipt,
lilikiinikllilii.
Hltiniarh knit
l.lnt DlL.t
din. Formerly Practising Physi
cian of Hot Springs, Ark.
Dr. Stotts
.10 Rlrtiknl nidi . Tlnrd Strum and
n.i. ion An , 1 Tuln. OkJt.
. 'n ' "' i . a vmlu i -v: a, tv.': I -",-W ' r.
i i . x - - - . . y i .' v i t its .1 i
i I ADIES StOOl IEWABD! irT
orr of llw unMl . Ml Mrta item tmmm in
I Slnlil.v H . hr. fwln w rt,lTwrt with Mrl.
I kulkk IV..M. Itr,'kll m WWII' ftl .
I asv. AaMiaimi.i-f'W JAAMJiati
J no; i i r"'
ri - 1
- y
. Aus-.r j
r t AILIUO CM
"JI'AtUi, CJ !
AM CI.L. H.lil
IWii HM.M' I-.-."-,- ,
(i Itf.. ittut'v
iy i Ktj,
Tommy Ryan, the
Welterweights,
T.iiinnv Itvan, itr"atni-i nf all ui-t- i
ti-i wi-iKht. ami tin' vinnr In nu r
ririt h.rtli'.i. Hi" v -1 1 1 -1 1 i i 1 1 I In iu.lv
.in, wat hui'ii ut Hfillaii.l. ,N. V
M.I'll jn, 1S7H. Iiitt 4!t yn.iiM in.,
'...lay. Hit original mitiiit w is .luat.pli
uunk. unrl ii" w.ia uf l-'i-nm li nml
1-iiiKlitli iiari'iitaiii.. At all ".illy ni;iti
h" war i'-ft an nrplwin ami w-tt
.i.l'iptinl l.v a winlthy 1-IH7.ITI nf Syr, i- '
iiir. hut Tumtiiv wa nf a riivlmi'
tllHpniiltlnll, alul Miirill trft I ll-. Iliitmi
uf hi fntti-r parrnt. Iln wnnl tu
I'rtrult, w ht-rr w ht-aau h IIIiim
iii'w-Hpapi.t t. anil 'Unnfflri.illv start-.!,
hi pii(lllt. rarrrr hy II. k ti i jh all
t'hr IiIk iirwtii't wlui i1iHpiit". h;i
rlaht tu ilu lumlni'tH. 1(1 pi nw- in
that illic tlnn nitrai trit thr alit ntlnii
uf lii'ti'.ilt pllrt. whn t,ivt Tmiiniy a ;
i-hanrr tn thiiw w liiit Iir i-iiiiPI .lu In;
thr r I r i k with k m -t it-lit Kli-t II
.i.lupt".! Hi' prufrtalnnal tiamr nf
Tummy llv.iii. whn h ialh"r pntvr.l '
Iirtrnlt Ir.i-h pni lit, a lh"v i'iui-i
Mi.lnrnl that nu man hail n ntlit ml
that Hani who roilhl tint priui- III-I
hrtnlan iim rwtry. It wn tin pi')- j
tullnr that avr Tnmtiiy 111 flttt r"al
t'hntir". . i
Martin Hh ni-hn"ty. a trur aim uf
Ihr niil'l Nml. ami a t lt'M'r fliht'r. !
wat pli kril In rhiiw- up It). in Tuiiiiny
liiki'il Ii I in In I'D roiiii.lt. ami .11,1 ill
Harvey Young Bowlers
Win Championship by
Defeating Cosden Five
ll.trvi'V Yniiiiir Iinwlnr wnn th"
i l amphitithlp t.f Hi" V. M ' A
liuw.iiiK Inuaur bint nlitht hy ilnfv.it
liiK thr O.t.lrn (ill (la Co.. fiv"
In Hilt- Ml in K lit franif.t. Thr Ih.ikii"
rhi'.llll" rtl.lt. I llVlt Wl'l'k with lh"
llaivi'V YuiitiK nml Cnail'-ti ruH'm
I i-it fnr Ihr ltii.
'I'h" vli'lnr illHplavi'.l b"ll"r buwl
1 ti HirniiKhmit th" pH'HIiiii anil nun
all franir In rnmf'ir'abla marKln
Jrwi'tt nf ll.irvtv Yoiiiir wu h.ah
mlltr wild a mark of ti.1K. Klllnir.
ii,i nf llarviy Y'oiitiis. wu itmiinl
with .".nti N'i otnrr tuiwlt'i ttiip'.l
th- .'.no mark.
1 1 a i ; i : v vnr.N'1
Itt -.'ml lr, Tn'.i!
Il.uit.in ... 117.141 117 ;i7t
VVi.t ...... 1 .Tl 131 11 4 J7
liitinw 139 171 l!l .'.Oil
,li "it I 1 S i I'lin f. tx
lti.i,l .... 17J 1.17 13". 444
Tnlal .. 7r,3 745 HO.'i 23'Jj
ft ISL'KN
1st In.l' Sr.l Total
Llirqil .... If'3 110 141 407
chilil 147 14.1 131 4'.'3
Htinknian .. 137 10 1311 4..H
llaniian . . . -1 S I l.'.H 11 4.14
V. alt
l;
i
144 117
413
Tola!
6 11 J
73j
:m:,3
Tommy Murphy, rrnnil rlrrult
rrlnmiian, ha purrhaari Murium la r
2:10 ami I 'r Nirk (3) 2 I 3 V frum
wrutrrii brrrilrr
.lark flranry of flia Clrvrlan-1 In
illan. rnrntly palJ a viU to Itonr-Ht-tter
Knraa tu Jiave hi throwing
w li'K rrpalrrif.
s.-
.'0
They are overhauled by expert ineihanies, then
iriven ;i paint job that would eost from $.i) to
$100, making her look and run like new. Believe
me; mo for one of 'em.
Five Pasmnrtcr Ford
Sevrn-rasHcngrr Cadillac 1917 llupmnbile Roadster
1917 Cadillac Hoattett r Ford Ihiivvry Car
Charles Lukins Auto Co., Inc.
Sixth and Main
ASK FOR JIMMY NK'ILSU.N'
Open
to Be With Tulsa This Season
Jlkill. W, 1 HNW
II YC'U I ' E A KOTMt k'.l
I iS'f M Jt-t lON'T
HtSMudlR Hot
tOO llr
ye Aks
Greatest of Alt
Forty-Nine Today
ai. iln l-i 4 A'ti'r lh.it Tiuiiini
M l 1 1 " I Iv I 1 I ".ll" III .1 llltl" I'll II
tti I ii'l, i n i in i, I ll.i n n nut ti, ''.in ul i
ami put .mav I..I ll.ntii.'t Hliurtly
hrfuri hit twi'iiti firti hirth.lay Kian
w.-ia inai'lunl uiih liauny Ni'n.I li.i in .
th" Cu ll," i n. ui I'lixi i. fnr lh" w.i
I rw "iii'ltt itlin M itini'.i pull w a th"
ti i'lin nf tint I. ..ut. .mil Hynn wnn l.v
,l kntiikntlt In III" 'V"lily Hi ' ll
ri.un.! Tuiiiinv i'lim lu'l hi rik'ht t..
tin- r h.i'ii piu ntlitp l.y .Irfnatini; MtH
trrtuut imiy Smith lu 1 1 il 4 Tummy
irivi- Smith a rii'itn luatch Hi" fnl
IiiwIIik l fnr. iml h i. I a iiiIkIiIV i I "t"
it 1 1 . Jlr hi aliuiit all III lllii'll th"
'-i.pt rlt,l. i fi r.., Aft"! lllilr til"
P.. ut u i ii tiitiii-il. iiii, I Hi an hail tlin
In'tt ul I' until lh" i'ikhtrntU riiiiml.
wlifii th Ci.ni'V Itlaiul' "Inill"
ttuppinl Ihr unfair, whlrh waa rullril
.1 ilraw
In 1 ii'l I ! v.i n n at si mm! I y Inppiil
t.v A-il'l .Mia'ni. wh" wn nut fur
VfVi'iiU" nn 'I'ninmy f"l- 111" lit'-itllik't
h" hn! tiikin iilnti Hum purrliiK
p.niiii'i- Thi'V tn"! li (r.i In In Hvra
rut' .in, I Mi-Cny h.i'l Hit brti uf It
until lit" i-np nf Tummy's bout"
tnwii. rlin; Hu ll- lilnl In il.iniTi r,
Muppni! Ill" lnnil, whlrh w t i-allril
a ilraw l.ati-r I'.yan i hallrnk'i'il
.'lt.tlinmntiM fur Hi" wrllrrwiMuhl
Illl". but hr lii'iti fiiiik-ht H"h.
Itfwaril (Iffrri'il.
HACItAM I'.NT i. t ill . Mari-li 11-nnvrrimi-
Willliin I'. Strphnia an
nnunrril toniKht hr woul.l nffrr a rr
winl nf ll.tiOO fur ih" iitrt't ami
("livlrtlnii nf 111-ipi'lfill nr pi l tntit
rrspnnsi PI' fnr a l.umli fxpiiitinn al
I'akl.iml trutiKht In whnh Mr,
liuurmi ( i mr i, "i'l waa l.i',. IJ.
DRILLERS
WANTED Standard
drillers, top wages,
steady work, new field,
San Antonio, Texas. Ge.
U. Mechem & Co., San
Antonio, Texas.
LARS
n,rTrr.rrAnnriT nrn.,T,. vakftii
I TKLL YOU
FELLOWS-1
You Can't Tell
'cm From :i-Ncw-Car
' '
Phone 7300-7301
Sundays
i ARROW
COL
-liy Bud Fisher
60Ot) tiVA,CI0jSl
Y0O UON'T MtTAlO
tO "iAY yo'tS
OOAj'.
BUSINESS BOYS' CLUB
WINS FROM JENKS FIVE
! Thf T.i !tn lliisiin' Hot, i4' I-1 uh
li.ski.tijrn wun frmn a Irani ruin
' lintt-il i.f ,l"iik hurh rrlinul ra""r al
' ih" V. M '. , al ri : K li t . 27 to 2.i
i Tlin Inral Inlt ni'i-urnl rrvriiar fnt
, Iir tli f. i: Miffrrnl al III" liaiula nl
'hr tii ikhltni ink fnr j.ivrr.i ilaya iik'n
, II .Irliks
I It ii t.a krr'a K " 1 1 HhiuitlnR. thr all -rtni
ii1 pl.iy uf MrNutt ami Kmlll'.-t
1 kiiai illnit ft-aturt-.l for th" totnra
. Km- J'-iikt thr wnrk nf I'uuprr uinl
; -4 (.aw hoi n fnatut nl
lilt' Niirt'.
I iiiti ni-Ht.
Hliiinf it'1,1 . . .
Hriihaki'r
MrNutt -
i:k1!
Nm Hi .......
Hulutt It ii! inn
I'li-Itl g.ial
I'n. .Iruli.
. . v. S. I ji whnrii
. . . !' h hawhiirn
. . . C . . i 'miprr
. . .ti Viinilrvrt
. . . ' ! Hunter
chlpp fnr 1 1 untrr
Hliitnf Irlil, 1 , Hrubalt.-
"1. .1; MrNutt. ;); l-Nti II. ; K Uiw
lini n, li. l-i I.iwli.'tn. ;; Cni.prr. 1.
I mil kiiiIh Hlunifirlil. L' ; Hriihak
"I. I: S l.iwlinrn, U; K. I..iwhnin, 1
liifirrr 4'iirtrr.
I: I prtil'al'i" that a liateN.ill
"nine" will hr fnrinril by thr club
anil armus city tntim will hr
I 1 1 V " 1 . Thr hojs rvrn plan to t hal
l'n Hii.ii.' Abliutl WrHti'iii
It-aH'ifr.
3?
s
aid New Orleans
to Boston:
W
WJatfKi
LONDRZS
SHAPE 7
HII S. Itt'tmll.
V
TVVO - DEPENDABLE - CIGARS
BOXING
World's Welterweight Championship
Convention Hull, Monday, March 31st
Jack Britton v Willie "K. O." Uughlin
Nr YurU
15 ROUNDS 15
Price $2, $3, $4, $6 Ladies Welcome
All Scuta IlitirrrrHl
Sunt tin Sali Yi'tilnitilav al
I't tr Murtln . ti I , 1 lilrtl St.
I'HO.M; 2BII
ORATORICAL BATTLE
OVER BOXING BILL
Wml nml Mi in- Siniti' I lit It, f,,rn
Nrw liirk fx -unit' .liulnl.n,
tUllllllltll.
A 1 ,11 A N Y. V. Y., Mai, h .
tlriilt:" II. Witt, ti-fnliii"! .ti. I
pimtiit nf ri-itnt jllnii ,,f I,.,., .
i hnmiik' In Iho tatr thrinii.!i
tlvii riiin-tinrnt, nml A"nil.:, -, ,
Martin I ! M Cur i f Nw l'n , , ,
Hun' piiKlllal ami .i,Un, it,. i, v
Ink', wiirr prlmilpal tn a MhiH t .
py hunt Ihl aflrriinnii l f,, , , ,.
mat i Jinli.-iary i hiiiih. i, , .
hrm larkliu,- a tlnrVInn ,,,, t ,.
rniil'. IMiltnil in tf.irlni; ip.il'
viti,,,, f ti," i ; 1 1 h tun, h,, i, ', i
"f f... t IrKifl.ii mil mi thf tp ,! :
( ihl Hum- .i,"r, Im iml;,:;' , ,. K
Hk" il.i , Ham krl ' : t i.l .1 in, , , . , 1
).il iinl uiih ,M rfiir i, n I ,i ,., , .
nf Mportliiir wrltrrt fi-.,m N, A , ,
ami Itutfalii In Mippnrt ,c , , . ,
iuraurr to brina tin- in,
inlii thr i!iiinl m , ,f i n,. , ,v , .
illffrrnt iinmnij I hi'inti'li .s ., . t,
pruvlslun In 1." liii'ut i..r.,t. . ,,, i
hill, an.1 partlrulii rlv nur tt,.- ,Ml,.. .
Him nf wlu-thri' iliti imp, in, t.li,,,, i ; :,
rrnili'rril
Itrfiirinrr Wret wastml n,, i
Itrttlna ilnwti In lniliirs i-.i ,,
rnti'i t.,1 thn "rink'." Hr , , s, m, ',,,
attark en th" Prill. ili'v ,,f ,..v , .
nml iiuh kly filiuwr.) with :, i : .v
lit ufflrltll ilrrtsinu w hl, ll. I , .1, .
. rlaii 'l. xvciii 1.1 nprn th' ilnnr lur n ,,
rarryinif tin uf lirulal fik'lits M .
Cur rnnli'llti'il hllntflf w.lh -.,i.
rln it. Wrt 4'iintiiiiirtl lilt :.,
aaylni; that prufnssinn 1 1 l, M
nut i nmlii. lv" tn ".mil In-. i'l, ,,,
!uiinrvliy of partlrlpaiit ami p , m
r.l mil that thrrti h:ii" I i- m i;
il"uth In thr I'liiti'd (St.iiiM ij.i... i
utt rlhuta hlr to th pitiiir.
Mr. Wrnt His, i nti'i-itr-l I ,
Cll.l.t hill, brrnuar, u, kall. u -t i
pa, .1, Iir iiNNumril Hun ii i Iii. k,
nrd wiitih! try to tni(i- Hi" Wi .i t
l'rniiry Htl" inatrh lu Nriv .n
Ktalr. whlrh, nrriirilliik' tn .Mi- ....
wiutlil lm nu Inrrnttvi- tn k-nur ,i-
Iln iin l, irr.l that thr Ni I ,.. i
Clvhr I rM ir u', w hu-li Ik' r pi i t. nit-1
whn nut iifpii"! tn utnalt'iir t . x i -. is .
but ll pli'llntnl Willi tint I k I 1 1 J r ,
"to rut nut prifluii.illtin m
aporl nti'l thiiKi' who want tn nniKt
bin niniiry nut nf It "
.MrCiir rnuntrrril Mroni;l- u h,,i
h" ra'.'l that "any man whn up.
put" hnxlllk I 11 'tnnllM nil, llr, mi I
a tnullytuilillr I nut fitt-.l t in I
ariiunil w ith tli'.-t nt t nmp m " lu
ilrrlatril Hint InixltiR I a . il man
ap',rl rnln)t'il by ir.il n.'i,, ,til
w arnril thr iiii-iiilu-i a nf tlir J.,,1
I'lary ommlttrc thai Hi" rm-u viln
fniiKhl thr Hun an- 1111111111 l n
ami want hi'tiiti-, am! 'h.it If iim
limi t Kt-t .1 "Ihry nrr ijiiliik l i lu.
oiiit'thlnK In hay nrxt iilnilnti !., "
Mr. Mi'Cur ilfflair, lint 'i n
(ilhli bill wiiulil nut n i flir i.r, 'li
able utt mn In thr h'KisI 1 "n v 11
Ir It wa uini'ii'li'il, ami In: i ff r I
lllll kllKKI'HHullM.
'Boston ! I'm mighty glad to meet
you. I owe a lot to you as do we
all. I thank you, sir, for your shoes,
your sewing machines. And our
young ladies know your confections
well. It's pledge our friendship in
this Owl Cigar-'"
And Boston made reply: "I've
wanted long to know you, New
Orleans. Tell me of your city's
charm. Your French Market, your
famous restaurants, your Mardi-tiras.
And how goes the business of your
great port? "
It's true I One city can always mrc?
anothrr on the common ground of the
mellow fragrance of Owl and White Owl
cigars. I'or their diftniahility hai niauV
these two good cigars so popular that ihry
are now sold in almost every town in every
stale. Try them anJ see why.
0WL2?
- bk. faV aB A A AT. W
vVal A A 1 L. r1
I. KNKTIAI, fKiAK CO., INC.
Iliit Ituarrll llnin, h. Tulm, (Ik In.
ll.strlhulur.
I'tliilll' 7 U.-
Kotiih llrthlt'lirtn, Tn.
Thrro ;rril Html I'nt-rtl"
MnJn AHnM llt'ii.
IIATl l.i: IUIV M
I

xml | txt