OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, March 20, 1919, FINAL Edition 4 o'clock A. M., Image 16

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-03-20/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for 16

I UI.SA DAILY WnUI.I), Till'. '.SHAY, MAIM' II 20, 1010.
i;
PERSONAL PROPERTY -J REAL ESTATE FOR RENT REAL ESTATE FOR SALE
liUSINESS SERVICE
lilif.HjtMA i IMI MII.I.IK i i.
: i , , I . . . fl. --. . .. k .( V
EMPLOYMENT
FINANCIAL
HI. LAN DM A NT. Li: ft'--
ANNOUNCEMENTS
i.OST ANIl I'"'M
AUTOMOIIII.ES
Al -in M.'I'I'I.IEM ANIl 1: 1.11 H.l
I l II- - ' ' i '
HOUSES TOR RENT
77
HOUSES FOB SALE
II i: I.I' WANTED it.mai.i; ll
v . . v i i if . i v . i ' . : n HH I
1 Ul Li n In'.pliilt ..Or-a'.',! ...I
."'.- tr .'..ft ..i. r.Ml'i
(af-trl 4 fi4lft'U.r. fuf W 0 .
1 IA
! I '
IIOL'glTlfM.O OOODI.
I 1,1- I .ir. . ,. I. .
. i , ... . i ..... . .( ;
. - . .. I i ' i I.;
i i- ... . ..... i .I-.'
, . .. . .. i ., . . . -
I n'. I'." ' II V '
. t I a ,.. .Ml
I AllMtltll.
J . f pint p
'l7"
n.n Don h . i.ftft.n 41 II .. .. tv.
,"K I NTH U ,p i. Vfiy M' . . i....m i I,, ,l,ur. m tri hoiltfi al w Oi ' m,j
i. r lr r.i i ..41. i:.M.f. I. ' l.'. il'1 I .Ir-. II H..I l.'l
... l!lo. t.. HMf. flKM" 1 '' ' M ,jK - t I ' It'.M'k .4.1 ' I.. ..
I ult HI' S!' 4 r"n h.ii.4', n-'ii ii..il.,. i Kl.lf . four room .-.I'lagr ui.-..:. ,flr...4
I 1 - 7 t S iflfl.ffllll t I'll..!..- I M.i. A .f,,...! l,U. 41 fJ .1.'. fl.d i 4 li ..fl
in I,M S.i.,11, .lll....r !. '' US ! rfUMMh N4, .1 I l;..
I Kl-K-.ii
, !
, aut'is iok nine uahaiieh
t i I , . 4 I ft! It"
nun J'l I 4 "I !
SI
r- ft
aai-a ia".n
M'lVINH AM) "T'lMAIir. , i
II. I .... .'
. I .. .. ,
I
1 ; . - it w. v r. m x r ." J.l 'tf
t 4 .' ' !. . -if a 1 a", a . .. K.M.14 W ', j
a Itft -I ,.r ! 4k..'l "4. ' , ,, .
, p . "II r 1 i Ir i til . (
. I 4 I
I k
I'UHI'I.Y ri:HHI.NM
M I . I
Im
V ... I I
l
I ,.o,...l
I ll I J... 4 I'll
.I I, I I'l
.11 I.., I....
I -., ..i,'i
M
Mo
M II I IS"
I' !- ......"I. it .. i' .. ' i'li
..r. v.r. mi ..T 4i I i.u.it...
... hr- 414.11. .1 Im . "'ir I..-'.' 1 I
I 4, I ff.r.4
114. f ...r4
I r.-liof rrji
I141I;.
ff I I.l
,4- .V
,.r(
8ri:('lAi, ntii:i:h
M.i i.:i: r u i im
I li..- Kill I", fl .f. .1 '.4 "I S.l II I '
Iri'l M4l.li .M i I""'-.' I" ...".I'l'i
nii.lit iliir. '.. ,i. .,1 I ..I 'in.. If.
4lVfli.f 4.1 lij. . I t. Im. I. " i1!- l"-r. Hr
ItV I' V .WOfiK I
I ktrf wnt'ti "! r'".-V rr-pa.ri.n MfaMli'f
I mailt .,11-1'. $ I n ' 'J Ad
foil) rf'.ai hi, irnl tUi inifl work a
tua.U ra: f ii Ifin in file !.( ff 1
lal al-ftrri I airli 'a ( if H I '
il-.i-'H U.iih r Nli.ip. Ill V Mam t j
ANTOMORlI.r.fl TOR HA1.I1 in
llMdhlN i(ln,.Ur Kiiuini at.il Iihmii
III lltaVfi fon.l Irurlt n apri'iUt r , $ ! '
rath I'dnnr I 1 ' t 1
III ilHON miprr m, wiii w'i'lp hi j.m.
- ttnit.lifin . a tn 'fit, in I'l'oiiw 4HH .1
It ) Hid,' K.!'i:t ! ant Vr' ml ,
AUTOMOHlLI.il mil RM.n 10
KOltft rtiai1iar liixly nrH It IiqhiI ik. truint'
I. lurk. oTcraiinl iiittn. h . kt h rninpnt
nl tin iIukk "ll iN7.
HK w,K i.r trl" S riwnr H l'i
rni 'in it ll inn -will I rulf Ur r i i f in
'J '.I, nr 4 rtHim huinr amt tl ( II .Inlm
M I'ltllltlffl. t
t iHl ruailnli'T, i.n lit- all atmmit, A
iMinita'ilf ri'nM hIiim k Nhtii Iwfa,
t ictii n. fr l ntiif in f ir , v-ift )'iuiiiiini
I'm o :H0 .1. itr" H-m-. ".. Hm yjl.
' a . y a. .
IIUKMIS 4i.tn.ilir mi. I Kt.it
wiH niak" irmiil (AiV nr n-ivtrt ; ."')
aah I'Ihiii.9 1 I'-'
yon HA I.K rni lo.itln, $-:; luir il
all iMA Ka- r'irih HI
Hl H I' SVKMill( i.Mii.f. n. fir t.ff Til"
pa vt nit nl : ff'iarantriit a lianlnl fly (I'll
iiltln Tan a
l oll 'M,K D 1 ll VltK Kiltl rTlindr
Ohlnnntillii ma.ttter I'Iuxip (it'iH
t OH ' A Kont ii'li-rv In V'ttxt 'ai
I'rirr $j'ilt if I a it'll al tiln f (in hf fit
at :i 1 7 rinrihuail nk for Mr
M'U KM.K VT A ItUHJWN MM Milf).
oil rltuittmi fnaiUtrr firal ni. ititutl
Imim i in lie p'i ii ti'li r in a L," I "i
S.l' lit V aiilnii.iitilV frt aiaf 'rr"1 '
MIUWUI I l . .MM T.T PH." VIM I'MaxXfl M
' II 911 a
cood as ni;v
I '-' I J. lull..', lit ' I 'S II II
I I mill Mii.....
1 '' 1 1 1 -i i 1: s 11 11 l; i'amsi m ii-:
l'i i. ii. ..Ill N.-
rii", i'i. 1.1: v si'V.i: I'Assl-.Mil'.ik
I'M : st 1 7. l:n vl'STi.i:
l:. "ii, 11 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 1
I'l? M I TI TI IT.!. 'Inl I.l M :
r. 1 1 im in
TKIH'KS
: 1 ri ri ir n ' tim it.
t? NKVV I'.T.SSi: 1 1 I: I TON TUI IKS
,i I 1. I. l ' I '...!
TIM.SA MoroliCAliCO.
. 1 . m i n . 1 ii. .ii.' r.n'i . :.ii'i't
W'r li.iy l.iti' tlioili'ls of
W I'l l kt'll ('.TI M I'nr t 111' I'tlfls.
w i. iiar i.M up I'm: 'i iii':
l-KlrlS.
Ail. 'ii Auto I'arts Cn.
I'lp.i'. , I 1. ' 1 . I , 1 J :t
If
i.A
-
j ; ii' i.".:. ' I '". 1 in 1 1
." -. I '-r.i .! 1" . i'l 1 1
- j SI'..!. I' I-". . I'' ill'l. I . I 1
f 4 ! ' ' 1 1 ' ' ' I ' ' ' ' I . ' ' 1 ' . : 1 I 11
.. r
.III. Im li. V! ... i '
I I ' r"'- '
Mill (iHCVCICH ANIl Ktrvrir.n li
HOAim AND ROOMS
i.iuiit 1 1 1 1 .' h i ki r.ri'Jn r.mim i n
II J. II.
Ill .'- I Hi I '
! ri ' 1
, I. 1 I . hi 1 1
I .
.1
f"ll IIIM
1.... 1 1 nl 1
: -o 14.1 f 1 '
.11" 4.. .1.. I4.n1.lr ,
.... iil.l.. r el l I . o.
Il.l.lotl
1 I MIS1I ' :
1 t "4,
l' Nul l
I 4" I ti. ..k....f
I..HK for v. 1 ' f"
1 . , ... r ,. 1
Alirill ll w . 1 ,
TfMlii.4 for r.i ' I I'
i'ii i v I", s s i,i
.iH I nil ui- k rrl lH '
1 I. .i . n,f,"l4l'la
111 tk ami ,ool-rn ,
I ...I.. k I." t I
.lM.-l.fr Itvltfri j..." , llllliU f u f .. I .ll "I fl"a
lif.l.M.tlnilHl. , oi.- Ill M. f IIIM flfll '
ai.fl mi. liioa
llil'.'lilS', f I . Iiij. ro ll, l-l'
i.l. 1, 4, 1 liirlil tui'i.rk. i'l'iii ...".lift .on
i l, Iiv I I
4.4! r. ii 11 at" 1 r
r,t it 1 1;, n ',,-j 1 .. 1 f.,ri,iiii..il
at 1 ( lioii..k4..'li'K i.rtiii.
nooMH ron hknt lunNiniir.n it ,
M I N , ll I I lie .il. U-iif j... aa.t !
'i"iif i m m ilkli'i; iliil.f
lirill K.iMl iir fr.,-1. -1 i ,f. ..t.,. j
I . . i in .if t i i ( 1 1 I ii I'M ill' Hi" I'f 'I luiriif
r I I i ST fr.lf.l.Ml I..-1- n i l -l.
I j., m.-fi ..nil t ' li in ii
A I.Wn.t- in. rl v f.iriiiO... 'I. r.
r...it , In, ii in S.iit.t'''- fur ff t v -ui itK
t .-- ll r la-l . l'h.,.. '.
gi IM n 1 1. Khmii-'H .1 .li'i-pii..- r.iniM
rtl).lll.l'lf tl.ll'1 IIMI.IlMIl I'l i-'I'l
VI HMMIIM' N-i-.iihK rou'ti r..... iii..i., lo
,, l-tlh .mi nulli hii.i aUiif it i m iin , ft
a Mi'ii, rtnitif ir.iiT
iiMi W , -till i I in li.it-iM.t.. ail
J..UHH I'alh !-. Ml- I mlii. i.rHalf liiimt'
j.'M(lr'Hfii imli 11
Id VI U.ltlKM I'H I T I.K HM.V I It
iil'clv f nr ni'ltftl Minmi ami .lli I'Iidiio
IJIN U ir iaM at Vi:t Mltm alirr
. in
M I V N , V..'! or rent, ii ir fly f urnmln"!
room In iri a I t'lmtc
VrWIN KMtNIHKIf 'l'"ii'" )Hi
tn in-1 aiartnint , miHi ri,HtMf A
l.iii'ki nf li.n.itir niu. li, I'Ihuw
Mt 171'. nor ....ill. ....in ... ;
" l "'I'"'! I"'""' an,, or .-.f
.1 f rtilirt.'f ii i.iii. r.Ni.n .una.. i- i.r i"o
riititit. Mill I ..- ' !
I.l. Ill VN I'l, Y f,irtii4l..-. "rtai.tu. alrirllrl
nifi'lirn ii...lralf orlrra I HaHa !
liolfl l'. llf.iT.
... . ,..4 ,. 4. , 4 . .,'.Ll.j
" ". ..l .......... ..'..m p. n
in, lira ...n i". ... r".....
N'U'M.V firiilalif-il rixiin aii-am hnitf1
aparhiifi'l 'fiala faintly , .Joaa la
I ' lifi 7nM
MI C("it y . -yii . ., I aiwpinjt rnnin,
ail)'ilnli'( tiatk
TIIIHU. . '.'I fcle.'ii' toom a.ljoinii'
l.alli f.ir Tf-nl rhi.tin I '"Hi I
KoK 1 i fumutifi! frm mmmu
ami 1.1 It at lfrac if an If I ; priH.
f niii il v f ml It I iciiiir I Im hp 1 I 4 It
(Ml K V I N K N
:io. Two llr.' Iiirrf
tiM.iliwn lri.i' g tiM.i' an it all In for i
(..iilli Hirn I'luit, '.' M I
N I N III, W , '.'in N' fr,',.l,rl fi.Mil
I....I1..0.1. Illl I""- I'.'"''
i I l( I I 1 V HlCTt'lW-'r .1 .!
I.'f li.ll, ' a;k,i!- , ,...-.- on aontlt .nl.-
.I... .,.... for iff ,..il'rili.n In r
Iti.ttl f m.i'itil Ill'l) nl.tt-nrrl l"
ra ti 1 r.-.l plion 4 7 4 7
KOOMH tlNI'UHNIHHI'.t. I"
l-r V I N I II I - I . I 1 Ir
. I 1.. ! r,. I .-.I 1 , a. .
I VN 1 a III .KM " h .""I
'" " r in. nil I. lit ..1
I h- 1
1 ''
; 1 4
ri.i iii'ii. i i' n in '' n "
. I.ll ...I riH.H'4 111.1l at- ii'k la.f-li
rn '
Tl I'U.tlT. S 1""-' - I " ! i"" TI"
.... a -t 11 'u r
intitii. oirr ati.t.. . f"' "'!" " '"l'
i.nila itltly
lltalaa.ta I. , I'. Ill I .. !..' ."."Ijtti am
f 11 1 n t. Ut'il room- .14'' ' 1 . r I j.il.alr
lr.11 t a- 'I l-l' k n It.
HDOMH WITH II.IAHD 1
MVIN S" I.M'I 1.4,1, ... ,;.t:i:il If),.:.. ...
. , 1 1 I I 4 l". ll ..!'". 1.1, .ll.llllll I'llOll-'
Will'. It I. Tu EAT
'.! 1
. .it-lii,- t'"' I
'. a, I I" i.
."'ill III..
l.l f.'-.l
,..,kcl tli.
I WANTI'.n lltlllNM Oil BI1AUII
IM iV'hi.-s,i,I nnmi 1:1 i". .an lion- Iiv
. I',., u n 1 :, 1
1. 1 v 1 1 1 vi v s .1.- '
i- ..I "I"- .
I"-- 1 v'-ii.
VV I I I " ii. .. .
'.- -'-. I -I
1 VV.i'l'l
i-i 1 '""'
II. '4 It."
IV ,
.1
HUSINESS SF.KVICE
lltlMNT'.SH HITIV H r. lllTlTlir.il
! 'I
1 1 i.ii 4' '"! 4"
u , k 4,-1 .41 4'ilrr I .
I
I .. 1 , 4 I a
V . r-i'ii
1 . t
- 1 j t
S .'
'--T'' R.iifiii'rt ar I rfa)4fl
-.1 ho ra 1.1. .4.11 .11. Vhori
--a.il a- Mil I rr.a I o
' - 1 1 ' 1 111 II "I "II I 4- If.
, ... , I ,. ... I .1.1 r.-ti ."i:
1 4 ' . ',,:... ' J . 4-.I li'ir 4 41 I
I i.t ..Ii I "f it- 4' rr i4'4 4 ' I
i -I' i, -1 ' '.f a. lot 1 1 I'llt-i,
IV 1 I' ' l4" .-a
I1IMI I'INll AND CtiNTUAl'TINtl 'M
11 I I ' ' ' I. ' . .- , . t .1. k rrlt.rt I
Mil.
- a. l.
ll' ' I'
. '. I I I,' '"Ih
I
.,ik int
I ..- il
-! , I .,. - I li." r - ..
D'l fs'SNI VK I Nil Ml I. LINE lit
'I.
I-
I,.
I
.ir-,. - ' i " " . i - '
M ' ' v 1 ! AM' - MiilM.r.
i I I i
.... I .
' l
. ,1 It -HHIH
I 4 1. 1 i i i; I '
I .
lAlNTINfl ANT! IH'.I nllATINII St
I IN M'. ' 'l ..'. M m l.!".'.4 I
"I' a 4. -I p.. ' ' . .'"' 4'.' 4 .
,,. t- r.. S .,f.T.4n.
I I , II
... v . ! i K
a. I ,..
IMrilll.i, l-.n .'.HI IMI l.4'l'..4i"4
(I. r. A W..-4 r.4.4..r-l
i..i , ' ' . i . i. i t...-. 'j 4 i:t M
IHJ'AICIMI AMI III Miilll'.I.INH 'I
KI V- V' I. I" .."!T 4-n. 4ii'l lnrm.iillh
,n( w . I,. . .,' Iffil.ti -4fta til t...ii, .4 !
I . 1 ii. w . f . r I f' t I4.-..1.4 No. fit r ' .
i I I- ,.l I ...I J ' a .'.'.I
EMPLOYMENT
lll:l. I' W ANTIIII MALI:
V v I I I . , 1 f r 1 . I 4.. f 1 .1 1. . 1
'I 4..'
n u. 1
1 ii.i.-.
,. il,.. Ui.i'
I ,4 t.ri.lfl I 4 I I" 1
V l S I 1.1.
4..1 1.." a!i'
I
W V . I I I. ' , I,,. . i".'
. 1 1 . - I . .. -. fl ai-4
I I I I . r ., ' I I Iktf.tof.
I'M I.l. I I. - 4. .1 r
... I h . ' .
W N 11 Ii II . i..
' I' l
' : al I 4'"n'r .-.l
I I... . I I Hi. " 1 '
I.l K.V l'i 11: ...in n i"l i. " 41 '1 .1
Im-IxI ...
I
. I I I ' 1 4 ' 11 ' '" - "i'l -'".1" 1
Ian. n fi,,n ....11. 1 '... 4...I I '...!
I
i..Fii. .!'' ' ' 'n 1 "llMnf final
Mum hivr i.f.'.fM-o Al'I'lv Kilwri
W STM
STHi V rH.i fin liinitinir .tl''t(iir
r j
I'mv V..rl-l
M o.v. ;v il mi f NII-,l MtiLiii
ivi.ltfiai tt i
W WI'M I I -.!.. ,N.r tij'n iiii-r II
-1 tt ' , ui", 1 niii m I I on
ttmia-.l-.J i.,..o M , 'v K J In '.I
1
, IHVM ' -I - l".'i.
f..r a r-nl ..ioin .
a j.'lk till i.'fi'a'
i.irfi.r '"r I
I.iiai r 'I .iia lt:." -I
hi nl I h.n . i
1 ..i,fc.', I"tf Ki
W;.H'U1.IG
l-'lnil -lii m .4 M-tiKlnit fur.'iiiiii f'r
ll.il ) r Illl' I I. It'll f-ltl'.. l.llHll.ln l.f
ti n. Unit I. Iin pi it I", l.iylitK mil wi.rk I
11111I Imiiillliii: iiH'iliiiin Hl..'.l iimmIi'Iii
mIihi; Hi'iiilv ii'i.illi.n iiinl n I py
In firm a limn tn, in 'I'lio W K lln
fli'iKtin I inn S iirhti unit Hiiiplv ,
Slirci-f nw I, l.;i
k Nllll "'lllrf H.41. rtllll ll..rl.-ll' f I"
aualiala 4kI .1 I r I l.'i I Ion nork l. lo.al
ml i.ffi.-f. S'ult. ..ffr-.tii -h at"l .alafv
ra.rf.r.l Iflflro.a It f.l .'I.. Horl.l
W AN Ti ll rl i..'la. in. ..... an I l.n.h.l
man Wtl'n or .l i A I : .--I Tailora.
I la r. ir Tf I it ' a
Illl V .-M l l li l I'" M r ""
f...f l,.i I ..iv f"-.- I il'i" I to.-nil I'.'
,i, (,, ,,i , ii,,,,,. I I
,, ,,, - .uv ,1 I-.-
4,,,,, ,,. ti,,. at .11 ami l"ir, HI,.'.
t,,,. I,,,,,.. I,ai., to I... ...I' k-rolill.l
.,..i Ilia .ri.r. .H tint I'on I . lo 7
I'a.i a .uinit limn '. I" O ' l"l"i l'"'
II... VI I " ':l l.al" a kT nlli'llr .a-.'k'l"
,1 l.ff.l on Ii.iati l'i- ll"' 'JMlfl lltinir 4011
,, . ,, ,r I,,, .,., ,,
tt.iiil.lt' 41. ft it- avil! iirl.'il l'i." lf.ti.t-4 for
l I Irolllilr .11 k.il.r.l T I . I . at I.M. .-a I'1
.rr if.ll .ll.-.'ll..l 11 all I'tMtl'lr I'll
mn. ,11 i.i.l- on in..t iii'ini lout' i4fi 1
Itrmrmlfr ll. .lata l. tli J h ' ' I' "
I. ....'Ill VV r "I'l I"- 'lll''il 'I'"' I'
I, ... '...,, i'i . I onlfll W'r ..! k."'.
.., ol 1,,,. um 11 or f 1 1, . a "l i"' 4,,, ,.r , , k v.l.ltr.. I- '111 fx
MK -, .,,.! l'r....-ri.lioii ...k il' ur. or ( ...... VI 1 . Ilrlmat a' '.I.'.'
I" ..... -:." . 'i. I"l". I'"' lliff M". , i n No.'li l.111
I l-l " II... mn ..'. I.il.a ,., 1 im ik Fir. ...... ......iiv ...
I l'V i r.,l, 1.14.1 of ti.al ' l'i" ' ' r,:tbi.t la I'h .'. ' I 1 M.. .
a"l !',! liaa ,-ih' , 1 1, u , aJ
if ,,, n.'.k .mill I'h. .11.' ..4" . 1 ''" ,
ti. . ..,,..?, iHKH'l'4'l vm.l L'I. .i"r. ...-i:..m ,,
UVVk, I,,,, rl lo.Mtx ..,'.-. run
v,.,.l, II.. (:otlit'4 '.' I . ..
)',.'
VV I . I'lh l.ral .'". I1...I.. I". I " " V...l
,, . ... ... . ,. ... .... ...i, 11. ,
"" ' ' "- '
HVKIlllt vkarrl 1 ml at on.r ni.o a ..'...-r
1 ,.,.'. ill N VI an. . I 'no. iir VII"
4.,., k,, , i.kl.l
NUN I NIHN ,ail-lr.
h.t Ir'
I..I. 'Illl- I l; l V Itrt rn.l' It oil',.- 41
I Ik 4l...'i4 lit.. Talaa) Milak.-K I'll, k
4ia Vt.lii.o... ami l'i-1.1
nr. i.r a n n 1 a. 1. if.i.Hn -
VV V N l'l.i I ii.rti.-in r.i ou
1 . .. ,it . i' 11 1. .. .-".. a a-' - '
I I nr lltaiilv I al .11 VI
I.l..
vv nil 11
" ,, 41, 1. 1 I"
:o I V.I.I'
VI I I I 'I Y I . II w li". ..Ti" f r I" .
k .-p' "t,H I llltl-ll '"' '-' ' '"". M
. , , f n 1,1 4 .it tn. ttil'i 1 in 1 14 I'l .at
I ', INI"- :.4M"
.4 I' , f"f I
,'"".1 1 I
I.. I, ... II
ul.nHI It I.
I ' ''
V. ... i..,.i
. a- I-1 1 10 w
i..:
"I M
'
i VI
a. I f.l Ma V '
'I f"r t."('a I
t ... i.i.f.. ri t .if -I
rl rill'.r ...'"...I r-
', r,,' It, tf, n.'lk .:-.
I"
, I V.., ,. w.'.l.
4...1.I il .. I ' 4 ' a '
I; f 1 I v 111 k .
fi-.. . '
W l N I Kit '
..I Ir ,, I I
I'm "Ki 11 . 1
"'I N I'
VV ' N I I I . .
1 . . "
n 1! I. a 1
.' Vim-'
Ma u
I - I.-. , f
Im ii.. I i '.. .
VV I '. 1 I ',' Vt l-l .
I k.-. ". 1 ;-.
I in- .- r
VV V N ! I 1 1 V i .
v v . ; 1 1
VV V 1 I !
tl
. a-l" .
V-k (
. till I-. I.
IM I I
III .... . I
1 i r - I . t . I .- .III. 14-
WIN 11!. VV . . 1 1 . 4 ' 1. .I.i '4"i,.l'v f.r -i:
'II - IV
? I ' ,.. r -
I
.SALESMEN AM) AIIENTII
IV I N I I
A f.'. I I- I. I,. .1 , a f, .,,
I !.... I I
MTIMII'.N W A T T, I ) MAI.K
I i ' ' I. I . ih.-. . .
I . . ' p- ' ' ' 4 - . ''
I ...
.. If
i y 1 ' ii
V . I I r . .- II i I
'I.,.. ..I r.- ..I
ill I 4 . -v.! I
II 'I ' 'I .1 III 1 1 l.f,., .. I.. I I ,
I - r I . . '. ' 4 ,.. . ., 1,
III .1 .1. !-. I I I I II ; -..if.
ll
. I,, r ',.
.1.1 i.-l I
' I"
II
.... U ..1 ,1
I "''' I I"-.
1,. I l-.n. k
t'.i.. Ii. . .. ... a '
'.ll.,.; 4B-- 7 I M
.1, .,,'4
I . 1
V.I1I1
4II-'"I"'II ! " " "'
I 'in" " pui Vi, l ... i.iiri ii'..i il...,., .... ...
,,.,.', .... r. ; 1 A 1 .1 - . ., li ... 4--4...
roll, V.""l
HIM Hi N 1 1. (I ri f a ..'! "nr.
. . ... . f.r i. t.o.t. r work 14 1
I''
I I I
, 1 s ri-'i
1 ..run I'll
I
f an.' . w 1 ' t.
, r.-.l '
m I 4 1 1 r -.1
, an. I . .
1 'ii'' ''in a4.- !
. .la',- f .111 11. 4U-. oa.
fl. ,1((llf)r,
I nit ftninlf 1 rnn.i., 1 a, lof f.r ,4 1
It "I ..M.iltlvi.oll A'l.l rr a a It . I '4
or . I
li uth K I" I'M. a .1 l .t tiiim - I
I ic i n , -ara" f
f.
M
of -U Mf.( I. a nk l "g il. 4irr i (. i J i.
r '' rfn.Vri ilr;lr' l( I I .
Ui I - 'I'iii'i- t"'i
TN i ' i.(n n'i . n i a .'run ii ,u u ft i 'I t
ma ter i a: iiuii v.i" ii I ( tn n :
wii-rii ! i- n , r. on - um' ' it i.i' i
i .' n 4 f . r i.a i i 1
it Ki r h a p-' a'lv I I r
IJf.' W Of M
f -I
(
tr I.
Ail Alt'it Mi iiinih 1
(M M tn 1 mi 1 1 1
l.
I 1 it. f ati l h .. -niii.'
'i- 1 , kut.rr nn r. ia t-
n-f. r. i..-.- ilJrva l( -
fi' ii 1 1 1 l'i rl rla4t tar.l 11 in
n.h 111 !?( riMnlrhi '
It .' I. , an W rhl
..ii. ti...
U orl.l
if
:,l :.v. -.
..'..
AVV"M- a hi Ii
low
.1 - hi ,
I . ar..-t l.r.i'i'iu' . a i l l "i
KITUATIONS WANrr.Il FT.MAI.f! 41
I'KUI l.'.l'l ll i4i.il r. Iialf,.' I tk.t...r
a i.l l),if.t hnpi. ,...ii,o. I'al 174.
WWI'KII l'o .Hi. in a. a-.i'ianl I ..... kx .
kif.fr Oil i'omp4iii .r. ffrrftl I. i at .
i .f rirli'-f if Kfiifral .'l'i, r w.rli li. f
f.r...irr if tl. alrofl ...Mri'ia Jl J'l ia"1
orl.l
rttsl l lllN ua I I. j .1. n..k'.a.l" t 4inl
rk 1 ito rit-ii-fil 11 oil I'!.. I ll"
Vlll Nt, I.U.Y oilh . ..at. .-..-r
... ....I ..11 l
,!,.,,., , u.
4,,,, ,.,,.,, ,,,,.,.l. .,1, .,'t.l)li
lot
f,ih!, ,,-.i II." I,,. I 1 el
p. I 1. Ill . Hi In. -,.'(' 1 I .1 'i it I 111 'I , ,g 1; ,
I t.'if r . . - S'l.li . 1- K l'. .-no, I '
Worl t J . I 1"
r ! V K N I KH On.- oim .o rotit '..i, ..hull 1 M .
H-.if 1 ct an h.iiiM-n'i i'. r in a tti'"'i
""I't'toit I'oit-'
tlr,.., ... M
at.' .out .1
.Itr W ." Ill
"I ;.l
I V V N'l I'l. I'll." ...I 11
i.t .i.l: r 4 n.l
f.tiiir i-it' rii....''
VV V N'l I l l'..: 1 11. 1,01.4. k
r',1,.,1, ,., ,., ,..!,.. .r a In
ii- r
f.tr
1 .1 ' ...i.l.. 1 1..
! , ,V,.S U , WorV'
' v . " ,11 ,
irV, , "" I..,, "'!.'! vv'.ii 'l"t.''.r l""'k
I ,,, . . '
I
I I K H 1 ( N I K 1 1 r ' I...,-. a.l, -r a.,,1 1.,.,,-
kr.a... t i"W ".'li".' I'll. 11. I I
1 1 .... .. . .... . 1 1.1 it .
. -.. k . . n.r .', n , I' '
..,- I ...
I. ii" .In-
.l
-I"
ll.'lttl T:
. r I I
I -.'.".'I
I'l
'itllll ... ..' ,,".it-.. .-.til..,.. .1
1 a- .-'I.. n'l I'l' S . li
1 i.t-t ..i ui i u , ... ...t I. .. 1 ..I. - '
. 4. 1...
p. r an. I '. 1 ..
".llli'll 11"! of t '" '
I V , rat VA ...'.I
fir ii ,41 1 h4'i
ril.r., ii..., t'ti'l
M"
X "' K 1 1 Si I 1 . 1 .t. I naul.
I .. ' k I i.' ' ' M"'
; 1: . a"- wot '.i ;,
IMI III' '.. I I. ...!!. '-r
- . ,- . ."..I trli r.-i.. .
.'' ' ' "''
V.l-li..,
1
ll,.-. I41
W I N I l-l' I '" -ill"" a- u:iair "' 1
....; ..I ... .. I "I '"'"''
' I T.I 1 '-lit ,. l...4.-f I I'l I
l-l: M I ! I ' M 1 11 .- . I ..' II i. '
FINANCIAL
HIIHIVEHS OIT'HRrilNITir.
Ir t vi 1; n r "1 .. 4r..r II... 1 " i'i .. 1
I - "' '" I-
1! 1.
I 11' ...
I...
I .'
: ai
... ii..--! ... for. I - -
Ml .
4 . l-l t.i'- ll.it.'V I ...r ' ""
.k... ' ! I""''' I ""I : !"-
1 I'ir Ml ...I f. "
ml . it". I -'" - .VI I
,1 . .'. I I I It 1 4
I .fill,..-
I I
1 1 -
.1
I"..
11
I. I
'I ll I 1
, .. 1 : '1 .
: ' ,t -l-l .
, ' 1 1 4 '
- I . . 1 :
. - t , .1 I 'i , a
l,-k. M'ok.
n. .. a "I . . 1 1
nr. 1,1 1 .:
fi.. nk 1
ii.--a.
V. Ira
I
ll.t I .
lit-1 I.
I.l' I I. II It
, It'll VII. I a a I
I (I'M I I I'i I I V I
V 1,., a", , 1 I
, p, . 111 rial
of f i li S.V I -1
lit.
4 1
l'a
-. .1 1 -
1 I " .1
1 I.
In.aiii.'.t
. '
.Mir-
I .."
' 4 4 .4
l.f
14 , ,.4! I. u.. r -
I 1 .1 1 1 . . ,i.i .
, Illl. W orl.l
IIOTI'.I.H HODMfNU IIOUHKS
1 M . II"1 1
nl
r.i. 1. 1 1 1
- . '.'.i.ii
I
1
illlS I II-
I
.nil. r
ll-"'
' . .... 1, 1 1 rfW'in
I...I f. ii,.l...
I 1
, ., , , t .,f t M':lly k. I u'l a
.. t.. "i. j t.o..-f I ti'i.'n,
. f I (m 1 1 I rii'f 'I ffi.ill
Ml l-U . .'7 fiMl'l.'. MlUlllTI,
(. r -ii " rofiin - 11 cut it 11 a'
f ,11" t.:tii" 4.1 rM't.i, l''w aiil
l.f . . nr.! I. tun Al if fi f. A It j ni
1.- 7ft
U I I '
I Von n-
ll.lf.
t" IIH
i.l N-a
fc-oo. t. .1
I 1 1 1 I I I
1 F I It'K H,M.M 0 I kl'lU
I I'., tn.'
I 1 Hit -V1 I"
.'tk..i. n.a;n. :ir: n: t
r, 11.
I .. rf... n lint' .. !. nf I..
o 1 vir ' on v hole
1 1 ,-fii n .1 L 1 1
W.lf'l anil turn
. ,., , .
l.ark h im--1
I inoni ti-- 11. il 1 r tn nr
inonl!! ,t, 1 1 x)..-it fjiinr i.ai k . o t . i. -
,., I,,; . ItMv ir tra.lrv 11
i, in a-.-1 llii!'l Rii'iU'i ynof a
Ml ,. ,0 fi".
I
. i . it . i - ii ,: -
MONi:v TO t.llAW CHATTFI.8 If
Mi.VI V I" ! .. iS o'i t" : l i "" n- I
.1 I..
I 4-.J :
-XI'
."ill, M.i
I U II I.
UI. I-..' i
11 .
ni .1 l.'.il r .11. I l"i"
loll) .l.l'l 1 4,' '"l
, ' 1 I. S I MU
1 ,, Ii,.,..,. , . 1. ".".'. '...n'l, M no .1" (
I vv ill III V "I It
1 mi- in v iii'sns
AM' I' Y -'II I "it HI' M
I'li.'ti. "'.'
I M Wit l-N.
II'J I'ala.f HI. l.
l.it Y"l' NK.I I. MUNI Y I
l av II"- wok or fin ,11th. U f loan tin
1I14111.1' . I-. Iuh ami l.ilo'.tv It"" 'I a. f irnl
, lurr Violroaa 4111I I'm-... m 10. ir hoin.-i
! ... 1 uaii'..." 1111111. n'""""!'.'
ah VMn hi .'.S3.
hr.Kii r.RTATi. roAN 47
rl IV I I U 4 ' :
!-,!,. .,r.,.n.- .... Tul-a ln,.ror.. h-iainr.a
I .,.
, In
,11 l,.-n..l
If. .-at.. I ..r.-i-.tiv.
;rj l'i-1 a. htilf . I! t I.t'irth M,
.'II
or,c a SI4!.' ."aii'ik-i ,V..o.-ialii"i
I
T 1
lotn .it ."'rf in ftiiiiiiinu to .ti
l,.,ri.,..V l.ii't: or short Innr Jiaimi'iil
In. r.i" of i'.l.-r, l Sr.' W K H ' i' I'.
', M'" "
f'.nllk-ht .-Hill
I.l
lllnh.'Ht niHhi
'I'll
C.I.-M mi iloir.-i'i y. 1 ii". fur
iilnl.il I"'"' I T. I o vi.ll liny IT H"ll.
1 J IS I '.I 'I I .-il I VV A KTS I 'O.,
7U'-' linlili'l IT'lK .
I'lV. no 2'l,
. , . .j HAMlTf) I I l N'
'"' A ' 1 "N I I A TN 1 1 I" I. 'A-l
I'ul-. .-iiv l'i riy. very allnki"
;, ,.,',, f iHslni: l-'nr.t, A-
1 ' ' " " S ' v,n K" ' "', 1 '""" Af"''"1 ' 1 ""'
.A-'.-'t-. i.V.'t $"'!""
TI'l-A SIl'TIMTY I'". Acont.
I 13 ,.n I !I.Ik. I'hi.ll.' l'J '.
' '
T'llLVN
111. Hit'' 1
y .lllr.4,
17.111". 1., I . . a 1 on r-ai r.
1 . , i . . it it -.-.vi. r
' h- ' ' I' . I'"""r'
KVHM l."VNH '
' 0.11. k
, o.iir I ).4f .4 tiuir I'm
r lo pa.
lit. an!
pari or rtil an. i.itfrr.l .lav
.mn! of 111111,,'f lo l'.4il N"
. 1 x
."tt. i-a I . r.iltiva'r.l or imiroi.'il
1.1
t-
l.'l. ' oil'.. "t" K ' '-'l'- I '
... ... u ..... 1 ....... a '.ll
'"" ' '" r'""
WANTED Til VOHHOW
V. I
4 r... f .'
I
it
' I 1" f ' '
II VV I.
,.,,
j i" .-I'
1 ll 'I
1 ""I. 1 1 l' i. r ni i.i 1 1 i
.- 1,, 4t. f - I " nr' 41.4.- .... . "1 j
1 .-..' ' t -.- ""', 11'
.1 . VV I II'".
Ilia
'
li .I.''
"'I
LIVE STOCK
DOOM, TATS AND l'ETS
VV V N 1 -
.1 II
1 1
1.1 V V
N liti.l.
I.IV I'. HTlK'K AND V rllli-I.E ''41
I 111 -M .... a.., rail I. 1 7..' S
vii.i.,.. : 1, ,, k. .....I ( ik 1 i'tiiiii.1 ho. I
1
i-!; 1 nWit t f,.. i.a-ti., itiiiifk I
I " 1 .... ., 't'h ' .
4 V7
1-lil'l.THY AND Sl'ITT.:i.s t
Will I' "Ill'l Nl. l'i 'N ' of .4 "1 . I. ... ..aj
I.-, a. K.i.i.' '.'. a I K..".i. ' "
I '."I -I . V ...I . at- .'" "" "-' I' f'""
I ,.. t,i,i h .. 'Ir 11 . f I . ..' ' ' '
' 1 ' " "
' "I1.,.,"? . I "", i'i J ': ' " I :'. : 1" I "
, . ,, 1 1 't . t
1 1 .
I
1111. TI
.... lij'. i.i f'" n
1 ,, unit. I H.. V-
I" ' ' " '
11 1 1 '1 11 1 11 . if
. . 4..I- ll'I'
1 1 K
I ill .. I I' .
1. 1- j V I
I .i'i -VI i- i.-'. " I ' ' I I" ' '-
, , I .'. I I J 'I ' I " .' ' I Lol-.-
It 1
Willi. v V N I " ' I I t-. .-it f. r 1 air '"' II
'..' in " II " 1 " I I'" -
luff -'111 ,!;!. "I" I- ami llr.l rk'.. l ")
"-T a.-lti .4 1-1 par I11III 'tr.t J'-H" t .1 I .
PERSONAL PROPERTY
Ml'SIC.!, INIiTjfcMllNTS A..
N I' I i I.
I i.'i -li
, . - l'i:
1 -1 1 : 1
' ! HI i' .;..
- , . . ,r
I i'h
.' I ' N '
hi
,.' "k al a .ru ' KtiiiVmu 1 I'ltiltvl
1 lit, V IN N. t. K I.
Ul !"H" " 71 ' ",
1 1 .it : v ' i u. . i i.
I i a I 4'.
, In I "'ill ( .! ' '
1
II -
a I" r"
1-4 ll" i
I'l. v ''
I M H I
I III I
,).. ,-r
U .
I'.
hi hi mi . I... ... . ,
i . ... ..i i'
II 'IMI' III W VI I 1 1
, I.- '
i . . ... ,. . .1- . . il
. .'I I '"I' l-l .
... I .. , 'A I i " 1
i
I I
: i .
i i
.'ll II.
..I mi.. I
, I I'll "'11 I
... ,. ,1
1. . . I . S II.
SI f II I M. Il-
.l.
.-MWM.
'"
7 I. I
l"l. : I
'l " "'l " ','"' " "v '"l'
" -
I I ! I
4SI ', I '. :i. M
1.4- .-I.. I, f. ".,!.(. U'i.1
'' I '
I - " ; ' " '
l"H -: r I t a. .' .-I '.....luir I 4..
1 .:."-.:
: WA VI I'll "-f 01.. I I14. 'I k'.l l.'.r
iiiibu.,' i.i I. i.it 1.1 , 1 ." ' 1
i'l . ...I ..'..' I I..4........I liiruilur..
. .
M l. IT It I .-'SI' -I HKVIU' MTU -Aerl rMlf
.... I r.-ln'I'M Im. r "if ti, 14 I P9IH
114 1. .-4intar , M41I rr.a I 4.
MUHKML INMTBUMENTS
HI
fMt yU fl. m'i..:ii.r f ,m1ihi,! U Knit l;!-'N f 1 nri;itiir,. (or of
r..r.,f in f'.i t.i, i Moi-. on 1 tl I T iraili a rnl ImU'H'1 I I W S'fnth
i.s"k"i si'T'i'.avi. '..' '""I'. i ' rr,i;E ANU I)K8K R00M 70
......In oi. I-'. .'II. .MX i". !v(. r ....if . llft'l. Ii'al
I..MH.K SII I, I : 1 oa. Virtrol. f".' ...il.J..i'Hor ..-rv. ' I'hon,. 4-.71. -ril-..!
... . 17 ialoat tax.r.1, . I'"li S Va.li WANTED TO BENT It
fvm I'lmni'
Oil. MACIllNllHr SUI'PLir.S 13
T K.r s-,ir Unllu c M hinr. f.-r !.
uif:,. 7"
; in-
MM inSK -M'lP fUK NV'iri)
MlllNVI V NH 't CO
lit! Ktm m'. t Iaviiii, Mn .1
W ilr,.'ri ni ma'in'a' turn ppfial niif-nin
' mry- ' ' "''"
wor. n a r.i i n K ami n-i n.nim
1 M .tf 11 fa.-tu nr. if ri 'i'tri- ir inia.l n"n
A"""' 'f w,,rl1 T'l' H 'l"!ivrr rml i'er
. .
I ," 1 or l
I Kl
I l.'l I
.1 i.rinta for ..atillial
It Ii i, I...I ... aifani .turif".
k. I I" ' t'l'l I4''k, i.M.11 l'4T
i. I
i I '
ft r."l it 'I lii!.i"t I"' ii .- I
I " .ii K . i S ....ii'rf --" -i
'' . , : I k .". . V. .': ..... i,
.!- !. I..- t,
. .1.1. U.i. it ."I
i r. orl.l
t'K r-I.K o( UlSY ' M I Lw
ruT .-.. ivai. a '""'I'"""'
ritrnTctf nmiT. ni'.rt.ir ninir. noiM, r'i
..l,l.., I..., L. a IJ T
loiiriPr. ir, Im, il l,i.k. Third ami
Wan. -t I'li.'N' Mn".
III, I V (.11 r.'i-wril.
..Ir fl' l''i
lull SVI.K -ton 'I
it ti' all , new lir
I lop l..k aM'l la 1. I
It t-.i..' I'lioiir .' I l l I
HHK AMI I'M A I US lrr oak r'l l''
,l...k nnr 1 ..ul Ui. .."I, Lain j
Unit 4M,:Nt
. ah miali-r. in l-"l
V..'r Ari-a'li' Ha. trr
nin.litinn r h. .11.
'tojt.
K4.I Tl'ir.l -l
ClU'.CRWRlTr.RII
I' I A
f .1 t 1 11' I KWKI I r.l4., .Uli
I'ti'ti.-fltnir ilrln-rr. f,-t.tr. aorkinn .ivr-
i t."n 4"T 1. I It'.t...
M:1TI1. 1't.ANT. I I.RTII.irrRH '
t:,VllllM.K I'l. A N I .H rol.r.K.f i.anla f'tr
.ll. it ti ..nl ...t'l lntlal.lt.. I I mjl
."t llokorv I .-a I Mint- or "I wrnti. tli
i".l I....I. It.-,k.r a I'l f '..,' II
l.VKI.KN 'I,VN'I' Il,i4rk'.itrr y tlt-altrrrv
t il'i-aict'. . an! 1 f '.ia , r. Ininalor. 4-. at
patita, if.irta .arrt '..UI..ra It. lar".'
or 1 iiuJ'il l" llll'l S' ll' I. al
I s, iintt. r
1IIVVY friultr rnilt-n, rrrnr.1 four l.a'ra
t...r i. " l'i I...". o iMMl'"' I'i .r . rii
ujilr 1 ' . 1 f 1 Ii II141 y r rui t
,1 1 .. , t'ar'"-Mi '.. I.a
WEARINn APTAREL
llll.lll-sl . , iii for ir ,..,! Iiantl
r Him.- .lint a, 1.414, ."r !-h,.t,r '. '
IH'Tlr-T I'Hll'K" for a4..iiJ hanf)
l.. llt al .lra .11.. I liall l'...a 714'.
Kl ITS ANIl .111 OK lllcliaal ,rif..4 t.4'1:
for "ftr'a 4r -of' .1 Ii a r .1 lull anil ih-i4 :
l'rk Hitflii'i llioii I'.
Hill M t -V I'llli K-i 1'anl fr innr, .r t,.
j t 1' .
1
Iiit-4'. .ho. 4 am f . I hat. I'.iiiii.'
"
M1SI T'.I.I.ANEIIUS I'lllt SAI.r. l.rl
. AlTlll'IVi; VV I .I'lNtl Il.ai.l
I1'" ' '' -I
V I''. "I l-ar I Mil r..a; I .r .-i -- 4 1
i . .
I in..,..
1 1 . I i-
a ,
I', ri.'ii. 'l..i.i Hr-nta
II
" r . I ' I.--
IsH'iiNIl IIVNH VIV.'IIINKIIY I'-.i ri
41 .""inl .u I .' .'at .' lo I.i I
" I ' ' ' '"'"'
I .11.4, t. ' ,1".
..mn.. p j -' rail
' . ' ' ...
1 "'I", i'.i ' a. fl- a I- il. l.'tl
Vsk ft" ll.t , .ll.rl
t ., .loi 'in. M.i
1 ai..ir.:li M4fhitirry '
l'lli IN 4. l 'i t ' -ii . 1
.rl! i'l .... ,.t.,l I 4 ,'l .'
I 11 1. ..'tl'
j " It MM'" 1 "
I I. t l . iit. I w
1 A t. VV ii' ISil.'-rr I.l" '
: Ul 1. - IV ! " I.' '
I,,,-,.. I.!.'.. f. .1 .
.'ri r.r.f
i"l S IloilMr
f
' '1 ' 11 . 11 t.t . a
"V., I -ir a I'ra.
if .'. v.. I
.-. ".. I f ...iv .' " J
'1 "
I .
WANTED TO HUY
I'D I
w:i mil
VV V ' I I 1
V V N I i 1
.. , ,
" . ....
n ,. ,
'
I
I'
i.i I... in
I"."..,-
I i.-
l'4'
li.tr- I. -I It '
ll..,, r
'
; PROPERTY for EXCHANGE
ron SALE III'. rXlTIANLH
't -ill "" "al. t : it- 1 1" 1 1 1:-' )..ii
II. I I .1: k .
-.: I" V. I r-
i"'4r
I."
A I ' ; ' I li ll'I N- ,,. ro,
I IL -I '".'I li 'I 'A' ' '-"
I '... ,1, I I ,.. '. . ., I ...
li"""
' - 1 4'r V -I
I
REAL ESTATE FOR RENT
I'UTS AND APARTMENTS
1' I It I " ' N I
7J
......
.1 I"
N . 4
I'lt'-nl '
: H'
i : t u. .. ' 1'
-...I '-I' It i
I I. i. I . '.
AIAIITMENTS rVHNlSIIEU
' ... I,'. ', ,. 'X ,
I'' ',' ",. ',' a",'
j 1 1 r t..ji 1 1 1 11 1. 11 . .1
SI" III -'ll'f ""I.
I -1. ,..'. 'I'.'., ' (.,.
v. 1 , I.,. I r- "'
I . ! M..."!-.-a.l IT
1.1 ri'll. N I I I. .ir: i'.
.,' ,- -'-.I. 1.4 I I
ill vi n.ni n 1 :
4 .1 ";, "I rn -ir-'. ..
-I ' 1 ' M ' V
J "Jt pl;'- .
I V pt 4 r.tti n alii..
' J la) luigiUlft.
,, I. 4. .1 4r4t' .
( , .. ,,. .li.lM' l. will
...l, t.4l !.4- .l..lltl..l '."I I "I 'Ll'
... 4 I..ir,(4in II .mi 'r'
. i 4 , .I..n I i...r'..k ii.ii. ''
1,fi.4. ' 1 '
; r....ni lii.iu
I i lit I, i I I .-I
...... ., 1 .,44 ;4.4.. I.4-.U..IH.
i4f.-. 11'... in
,,,, i. ,.. . 1, r.H.n, In..,. -
,n no .,:
...r.r I...I floor
M"-!"
.I 41
t I 1 ; - r..IIi. t.-r too1 4r
i... ...I 4 " 1 '.. i u.r 1u.11.lh J-hiiim
II
I'll li III II HI II
if li.. 1. 'I .l.l'i'i.ii. I -'"
.. 4 4 , '..I
i i i ."i i' i i" ; - '
l 'i KI N I 'I room I'm'.'. I..4I' 8r
.. i '.ii.T'l ? '. ... nit.iiiii
I4.-....W rf,
! I'L It Ul M "" t
,.,.k I ...ir. Ilii-.ui" ii
If 11. ft . Ii 1 . t j I "
i.".,i. K.4"." li.
Ifr.ti. on I 1 f
,1 . I .I 1:11
-l. 14: II .Ilk II 'Ik'
I HIM ..i.i. '"""
'..!. I I., V'1.14". Ill I-44IIM l-l"
r I...MI7,. ' il-H .'. ""'I
7 u -. '
Vl UVhMMl M"l -I
,r, ., ,...,,,,,l
, a,k'IU .1-.I4i.il' :
r.'ii.n . ai"l I" '
,1.101, M.tdli -I'l
Ml.l r.-li . i" I. .1 I-
t ...... 1 Mr Uioi.r in . . U
tint iti n r ii,. in '1. .1 '.iiiic
ii( ,,....,,). ,
- .I.. 1. i' 11,11,1.
1 .H.ni .
I'l.onr
I , .!.. ... . .
r , ,
. ro.i.n f'I'i
nl- (.. (la
ll.'-f ho .. !(
I'll,,,- k'.""l
. , . ,...,,,11, lo tli
r.41'11 i .r.t ,i,.i 11 iv.rrf v I'll, ti"' l-7
S I II
I ....Ml llO I
1
lor r4iil, .:ia!l
f ., r 1
.J. ' l-r
WNTKI li.......iii .ifiirMiah.'l apart
j mom or Lim.-i.oi 1'lii.na '' "
N I'KIi n!l al. for frt.it Mand or
uroi.tv r'iit innt lo niilit ('. K
I u,,l'l ir.n.-ni' .l.hr
I W S TKU 'I 'l UK.N I , -I'r l't' I 'r mi.-
j - or Inntfi-r. or"; fouiir- fnrnuhml
i.. iv ii ii" i
'l. KN " -r.lt III "."in Iiiii.i.IiI lion.:
koillll .arl r.f Ion ii for 4 or ". liiii.ill'..
li..Mt.l t.arlj. ta I.l i.' l'-""i to Hill
rr ... ii I h . -ntiulr anil .'iia'l l b i ,.l A'l
.l".4 It 'J I . arc U or'.l
;. Lit i; ItiMiVI nio.lfrn .-..unit., or f'al. null
or witl.otll rara.'.'- ill 4. :' ii.onll'.
I-n i i avfia'"-.'. I .l'4l4 Mr
a-.tl- .' I'li.ti r .''' I . a : " '
i ...':..' i.orfh f.,r. i-l.rt or fHr..t.h-l
I l.iu rt , w .llv i'; ilnkiaiiri-. Miuih or
! . .... ..U .. IV li ..:.r. VV..r!.l
I U vvTKO TO KIM It r.! I. .icr'li
Mii)i Ullrur ti tw l iMoilrril Iuhim
. .
' I '' ,
! U WI r l 'i or 7 mum fntniMM-il l.ur
I't'-ni' 7;. 't-r n I' m
I .1 t . i 1 1 ii,,. i hi
ACRKAOE TOR lUl.E
"' - 1 " . ..J ,. . ( V, ...,l
' "t," a 4 t , a't- im I ll ,
, tv '., tin' In., Nalininl Mink lllillt.
I
, vl'lil for .al,
,:'. I.. mrti ti a ' il
il'iin III.- - ilv limit. ,
II, tin" rlrtullk' 7 I I
W.-.i I 1 ' . I ' '
Ki'll -.VIT. I'r rrnl, mia a' rr of Kronitd
I u.t). -1 ........ Ii..t.4i. iii-'tr l.rvtia Mi l trill
.tin tall al I". W . I If at. . ...
VI. r .1 .-41 Ii a ' 1
REAL ESTATE FOR SALE
HXIUBR8 TOR SALE ' ' A
Sill I'll MO.-TllN i Tf.nnt bniiftalow. ni'-r
I'llnr... 0.1k floota. two ..front nioiiia
lii.t-nit'iit a nM.il liny at I'.'i.'.u, fl7.t'i
. a.n liallra I'lioiir 1. IDJ
fllii.'ii III VS l.ra.iitfnl lirirk Itititiialo".
"' VJ'" unlit, rurv m.ifi.rn mn.-r.
t tii.-:ii'liiiir ti.-.itinc itlanl. irarac
-rrvanlh' r 11 n r t . r . laT.fl v. all of fin atatrr
'lln.j. ..nr of llir Ill' rat tlOllll'4 IH I'll.
il .u'i.1 ami r.iti 1 Ii rlti!iratil al II. t.
AT.: ,:ir.- I,. I 111 r .how you IhiB K N
Kiln- I". ..-'1 Uol.ilia.tli Then .1,11
.',,t SV'.K llY tiVV'SKtl l.tnr r.Mlina ami
. .'Miiik' .or. h m.i.l.rn ; florin lichla
.."till frolil; .'..l.lr trrra . atr( l'H.i'1
f..i I'l.
Ii I UK I' V I KH'K IIIHiHTS
I', ti "..in. 1 -. hi ir. ii l.'.ill 111 Imlli Inl.
...at..1. ..ii.i luilt I a.n f r.t fithtu all nukl
I Hi 1 - 1 i-i-.' rutiiii. fiiii.'irtl 111 .viaTimtti
in ; 111 k'traa-f. ami mtviiiIi .-iairrr.
I.." ,1" .tn, -.ii It. inir Itt Ui 1 rk lia'.t " k
11, .1,,. 1....1 1, f.,t :.,t 11, ,(.,.
'l.hi...i'. I.l I"'1 l.u.i SI
rl
...w ........ .. . .... ..
!.., .roi-.tli III l.f.t r .Itl'inf
' ''""
front , a I nitnJrrii 1011
.
1 .r
1"
. -
t"l 'VI. r. Hi ownrr ria .11 rmiiii 1 1 1
. , . l-iiriU.t.i.l fl... . V t...ri ...'iiti.t
.... ml J III I. I'lfll. .-'I I'll in
I ' 1 7 "I
, ..'.., 1 V'll I '.i'i I '''I t""l . .' r. I" 111 llr.l"
iiii', .-.I. all ftn..-.t In. I 1.1' a if ill' n t
fi.ir ar .1 r .1 tt M r .V 4 :." t'kl.
ii.'ii a I ', I 'fi
lull Id SI
l i..- ta .1 Inn,; l.. rlin svlT - llrnii'l "i'w or tin ..mln .i.l.
O'I' 411 ..-I wl.al) ,,,,. ,,4k .'4.44M t!ir."ijli mt ti.i"
I tt-'i'iii, mi. ti ,.iilr'' V". o' I. i:l. in fi 4
1 ! 1. -.nf.fl I lurr-. ilrlr4t j:!"''; Irtni. Krifll'-r
11 4 ly I I. . ll'I llLI Nilini'-.i! I'..ilk
Ji 4 lv .1 .
T.i'ia-
K.il SV1 I "n I', ..i-' .nl. of of "IT..
itiriit, ', room pa'll.i iiiiiilrrii 4......I w 1
I'-'i-ra-ti. I . ta 1 ja . . . .. ra.. Kfnni' i It.-i'li
lo, tl'.l lllil t il-l N 1 1 ".J: : Hat. k ll'ilf
M VV .- r.t.fii
l.it .'.."
il. ttriil,. to
nl'lf...
.1: Ml.
I I ..."
i. ni.tii'il- .,
I'lntr :;7 l '
IH"lll M K Nr ;i room nititlrln mi
I no rar linra : full lot II.I' II i'i"
1 .a-li I inil'.. ll... iroprrli tii:l ii-rt-ta-,.
in a n'.laa laptillt II I'l 4.1" H"
11 It'll.- I-I, nr. . 11-1
Null I II VI 1 1 '.
ri ill.
'"
I
ir t'liti rr
.,..1. l'i
i'i... ...rr.l 1
1 ; i. 4' i . l.i.t
1 ,1 .. i. ,14.
f . f " 4 -1 I li roiini
ur 1 it'p.-r'y ...nl i:
lit SH lit UN- HI VI TY I "
I'h.,-.,. a ' Jl IV'J Mai..- Ill-I,,.
"VVNKli IMtlNt. ami will ..! ..-.in
.l.n.lrr.i I.." at 1 I .''." I l. p a r -.
,.ii4l. l ..t' S lla li-nnlr aii'l i ii. 11 hitc'i
loral-.it: l '""I ll"'i 141.1 ha- il r it I.
N Ki.rv .v 1 i' . I It-""'-.'"' I'ti.'ii.
. :i;.l
k-il - , VV I- I Si I'l. I Jt.lli. -ra-.-rat l..4'(t:ila
fl.
a' ,1 411 rontti tiiitiK4l.ta - tliat I
I I., fa.l I" '"' .on fi.i a- !
J n.Bkr im appii.t Imriil I. s I . I I" "-'r 1 J
ir ; 1 v T -ll'I- liooil 4 1 .to '11 na-irrri tmii
k"w 11""" '"! " I k. VV .i.lnnflo I
I
''"'" . ir- 1 " . r '" .tt. ' 1 I""
inotill, K-l.-i I" ...'
.''IK VilC W NT TU III'-. ilouir 0' lot yill
'',1 It I" ."""iT ! H.'l.lliarill bid.. TV
a t 'tl
.ivvr Yill' riii'lTUTY" ler 14' nr
rrill I.t-t il Willi VV T t'lwtn. II.'. Rn'.i
ir 40T! Iilttil. 4'ill l'-l i 11 1 ' k at-tlon anr
...nlt ilraiinf I'ftnti .VJ tall tor VY
T "wrn
nut c 1 1 v i'n - t v K 1 it
iiii llliil'K V It. 1 M lllti 1 M ' M . 1 11
VI V li I II I III II V N I. -Jl II. Illl.
K V -T k It'lN I , 'i IIihiM HilVI I
III I III II.1HNI, I K Si I ll I l VV! I.l.
l4Alili V 1 N It-' --lll.il Til"' VV I.KK
I Kit VI s' Ir HI- Mltr 11
riniNi: hvvnui, ;:i i
I
r mi Mir in uwi... -.in in..,.
i ImnitaUiw rl 4nl. , '!; I ' H4
! ( I"
Inn h! I. 1.4. t 411I1'. riM.in 41 1 ,,
. mii.lfl. K.riH-r I... In . .. ., ,
4, ..... f ..... 4 ..i . 'f.r tiu 1. 4 .4,
i lini'i, $7'io . .ti, I14.4n.-r r, l..
' I... ...... ........, ... , .
1 "f". l.hniw. ISO... rr.i.lp- . , 1;
: lull .l.l " r.... .1.. .
......... I i i...n .....
I'V- ."'t l"'" 1H r-.k 4 ( o.n ..4 .. , ' ! . .
1 "71
- ,
ruri sn.r, ......in ........ . -4.
li.l4.;... inoi'it llt.r. honi.
I'liiilt fur 1. i.ni.ii or tM.4r.lr'.. n
1. no. l.fjll.' Hrooki In I'l.... . .. l
O'-MlK HI M TY I'll
ROOM Ml I. TI'K.NK.K III In,'
(', I. 'Ill I H I rfllll'l I
flfi-ertl r.al a 1 44 1 : Ii.il.'i4 fin.ial..! r.n.441
rnviiiina: hiiii..., I.0.1444 ait'l lull n
I I ua a rail 10 1. 11 y or .nl. oilim .i...t "im
' j ltr"t:i. ri'-f pli.U'r" 'Jfl' 'J
I toil SAI I' Two klorv rriiHfcr. . , ftt.
. 1 on l..-4t lrf.(j in MapU Unlit" I !.
. uniirr. S'lnl
LOTS FOB 8AI.E II
1 im, t'ni ah. I-a iiifr t-r ... 1 1...
t f 1 1 It,!., of J J ". I ''I ,rfl I I .-"' - I J
1. .,'ll Hior.. lOOflf MUl a .1 ' I ....;
t'.i. -',.,, ..r f. il. M' ..,....l ''
Ilk 4l.oin4 lr I o
UN I'NIHN T . I'atk Illl' Inl r.l'.f
or 7'iil'.0 Va),,-an. rhonr -r. ;', f ir.rj
l.,,.if.r.. honra
lull l I I'aal front lot oor'ii Wi.
I0..41 f I'n iakp4 ll for .('iif-k .4.. 1.,
Ii,. Vfoka I " . t.rorif 'J" 7.1
l.lll' I nit .'M.I' Ml 'l '."'"a,: tj.i
.i.l.-. I I )o.f fio.n rar lihf. 11. -if 41 .'.Hi.
I'h...... i.n4r, 4i'..i? a
I, o! for 44!.' 1- ..ii.-r. iiorlh .1'!. I' n.41
it t I'hoti.. 7'H I
Ffllt IV! . n 21 ITU htt'.f f"-.t
latl'l in Vrkatiaaa ntiT t-ouom an..
Ion mllt-a ..' rilv at K"tl .-'.n "1. A 'a
l,,H"l oil inil.rall.ilta. main' a't' ri.
..Ha mllilli fl tin1'". !' rir..r ....
Ifilaft I. nt .hoar, kfoo.l r'4"4 -a' I and
THIIKK 14 1 . l " K ('f ".al.ifl.T. -.'..-. 'I
room ilwrllii.: .'"'In'-iti nl" 4
ra"r.l l Trrt; ralll,.y 1 1. t-.l 14-41 1..1,, 1
.1 'li..la" I'l'i.llr ,l'.7l
W'l T TI'I.SA l.ariiaili - II .1 rfM.tn '...n...
ami Itil. rnla .lull inotit" 1 r f
ilt.wll I.l aril II I'l". will taVf a . ,' o-
tl.-al I'liun 77i'.l-l. K. A lon.-. . Ilui
Nil, Till. 4, llkla.
lliltstlt. .."'I' I'n Ta. ..ma M , ' ll'',
favni Ihri'i' alrrctll. In al .01 l'4il M
for Uif .nri', t.nly 1 KI". I'Iwm
un.'r. :i.'.U4. .. ..
Wf.'r SI PI. I n Imu.r r!i, k"ilfi
f.,,,1 .-..ri'.-r lol , I ,n ", l.'H'l 1. 1
I I'h.'la.i I'lif.i.i' .f.;'l J
.KIM "I'll Sll'l- 7'" -'.. I"''" I' I"
I. nr '. room 1.111.4410a . I..- k' "ii;
r 11; oak floor. : lianl.'l I'l " " r '
;i"i A Mil. I" i' ' I'"
H'..l'Ti' .'. riH.iu l..n.ral.w on I" 4 ' ."It
' I'm I I ll"" riiiiiir" U 'a'l lUrrrl'
J..4 Illl.. IIMlT
Milt'l'll" SH'K K.i 1 alil.Tt.ia ..t.
.i, lit for a horn atitl l"'i!l nr'" l"i"
nri4. n.-vrr orfilil'l car.ir. I.a.'lr,":'
ri try 111 me foinplf-lf ; f-rii f t t.'ft.'
Ilf-ra (.. .Ia null 1 1 t' r I';. ( "''7f
tlnit iiioi.-rn. .ri..r lot
..( al.'
Krw. ni.v. hl.a.l- ir-'J-
ll
1 ' '-' ' 1 '
" I KnilM. '-a. I Intnl. on '' I'"'- "
I' t....ft. .. tllllt-1 in.laUrtl a" I I' "'.'.'
roukrliifl m for nt'irr f.iln't - ' '
iiarair.-. v. .-11 of nalrr. !'' .: '" ;' ' ' '"
,l,l $-.". ra.li. A. I'. 1" !''
I'ltonra .', Jilt '. I'Jil
NI'I.K.NT 'I l l .1 rooili tnoilt-rn l " .'.
niaint'l fini.li. i.a. floor. l! r. .47'" -'
' I.a.ri .1 Hi.'- I.lo' l.. '" " '""V?
, Inirrli I .'.I'" . l ''" . ' ' 11
'I l...l...on I'lionra " .7 . 1 'I .''.I -' '
KAS I' SI IM' ' I loar I rooio. I a.".'.
ltiin!lo.l food rll f'l" I'"
I IM. n.l, T I I'hrlan I'll.. . ' '
t A ir "ll'r 1 i''.' in. "-' "
lol I "
...f.,iir nar v m.i. rrn it...'
',.l ra-h I' -I I'l'i'"." I'l"'
mn.ui Sll'i: rnllNK.lt -T r..""
.torn-: front rooiiiB fir.t ai"l
flnora utrorl irro.. hiiil'l"A '' '7'
noimli f"r lo tniitiii lianla 'a."'1','
flr.l r.lk'f frain pin, arrni.t '"''
worth fli'Ulii; mil arlt now for '"'-'",
l.rin. Imnrr l4inr nl' I"' 'i""k
ton want Hi li"l ir....-rlv a! 1 arf4'
prlf-ra. llinr fa.l YV I "'" ' '
rrlial'1. rraili- man, 4"'. K.il.iH'" " "
'l IK Kal l.l. ' ".r in .. '"""'
ti.rrly .Irroral.-'l, i-lalern on t.a- . l'o'"
alau il.H.il wall and'rrar y '" '
.'ia.l ami fruil. a t.'C'H '" '"" ''
' .ii'i , f I"" t a- Ii. 4V4..1'..
in fall .1 I lir.lilin
IVtlt Off"'.' I'l.nnr l.,"ll r.
I I . r-
. '4i'
..In:
i'.i:
(i V T SILK Nrar I ri'lia
I'.r.
aa.ilktnat 'lia'an.-. ilamlrf .1 r.-.-n I""'!'
Ittw oil ..irtirr lol: U4I4I"'
11!.,. ill '.' l.a.4 ..III I'rVk 1 I." '
K N. It.l. y .1 ' . Hoi"!..'"
I I
Knit JVI.I Nrarlv i.r iti."!'-"
.-..ii..nr. n ui". "' I"'1
.lirrla .u 44-1 a. ill ! ' '"
r.,ftti4, firrpii.''" "l """"'
k-arar-' llwn. r il' 'kf ""
II I. worih I N ll'I'" A '
I'.
., rii
. I K"
,.,.,. I'l:.....- -Ll
1HVNTK Wil l. SKl.t 'w 'room ' i"ti
.,w ...1 V.tmiia' at ''. l" '
.! ,pli ; oak floor, at-.l llilr""r I ' "
I nr I... ilium Vlntni' '"1
t .1 4444 1 a C'to.1 ' ""I"' '"
, .m .i. ..iiiii"- :,
v Ir.ina V. N III,... A I "
Iti.im I'tlof... .1.11
I Vf I'.I IINT I'I' ri..."! in"'!"" ' "r''(
',, liiitilwt. lull.' mi' ''" ' " ' ,.
I..I II.JVII, ' :h. -' l"r
r .,.. I'lmitr .'t.'
IIKI I.VTKVV - - rii'k'ai.l r.nn nto.l '
fn,',, ..r. Im ily ami n 1 ' '',.,
VV . 'I nl. a nr Im. 1 ,
1 4.I1 t I'' P'T month I '".'
lilt V V 1 1 11. a. 'J li.il.ll i.'a.l''"-'!
.'it. nl a.. 1! nf i'rr ' ,""' '" k "" ,, -4
T.r l.n fur fJ.V.I ''-'h. I '" I" '
I .'.-I I I"""' ''-'
" . ' . I ... A .1. 1 I - '' t
haa n.-M innii anon o -, f r1
rotli.'lr.l nv ""' ' .' ,, , r "I
fnrthrr'-aiifornitimn a-aj.lrr.a i'- 1 'a
rar W01I1I
'.AND AND 1'AltMM I'OH HAtE "
li V A li M l-tt or Mr, I'- -" r ' .
I, iv for .. '.'" '""' ' , u
llllir.ll Okl4llOI.I4 tl 111."-
I. ,r 1 k 4 rt-.i'l ma-t l. I ' ,r
'.'I tt I . ll"""' mi. 1 '
-..in I" rilllllat:.":. !
u I. i-41 I , , 1 1 4 1 'i-i In pi.l'l"
K ..... t l.nrt. lin 'I li'miit I" "
,.,k ..III o illt'ii'ilii ( 1
I.,.- 11. it I.." Ira.f'l '"' " " ' '
I" a.r .1 " -' 1 y
prop, m II. nl I- I'" '. ' .
It... -1 1 ll', I I'.I I I'.I s
IIMlt
in . ii las rn 1. n i i" "' '' ,',
Ifftl Vrk al .a. '
1 mia inilrr I itn I"'""! "I ' : ' ' ,
.'... I. . pri. t . r " ,
for lo:irl V 1 ar In f'r-l - ' '
VV II I J . r r 1 . Still. "" '
UM! .'VI.K. Hit I H Vl'l ' r !'
V. k a .i-aa. 1 r ' I'ool '
two ri. tn Itoii.r. t'' I .i"'
.',1 arrra in 1 ill" tl 10" " ,
i-li'!ii'i pl.nti. an.l apl'l " '
will Irailf on Tula a priiprr't "
ttrlrr c'io'1 iar l.-'l. Iifii"k '
ri .ilir 'J 14 7 .1
" WANTED REAL ESTATE
'"" " VV V NT! 1 1 T" HI V ' ','
.'M V.I - I , I'llfll 1' vHV
Nam l.f 'l ''aah pnr in f:nl " 'r
rtt.aa li H. '" Worl.l
W V N T 111 lit Y Irorn "r ( '
rnom moilrrfl hotiae If" ' ' '.
arlifxl'. Willi Ir.llia I'tion ''
W AN Tfll 1 ' lit Y 4 o ' " ' '
nt. 1 a una" .lorrrtiniti 1.' a' 1
on to tm ..ni"! "' I'l'"'.
IHVIMi I" I"" "" ''
,,,,lrrn I n, -r I'l." ' ' '
VV V NT I., I.111 a fit.ii"' ' ''". '"
,. It. Mil for . a-li Kia.nrr II' .
I .tat .Nalmiial llank H 'U.
l'
')
4 a.

xml | txt