OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, March 22, 1919, FINAL Edition 4 o'clock A. M., Image 5

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-03-22/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

TTI.SA DAILY WORLD, SATURDAY. MAKCII 'J:!. VMW
THREE ARMY SITES
; STAY IN OKLAHOMA
K1i!lmn. Sill ami Vtml lit-lit IWV-
iaJwnI for pti'inl I
(Vitwrll nnmim I'Imii.i.
FINAL POLICY WAITS PEACE
(mrw WIN f"r l''"l,,H
Mun llin"""" l 'n'"
oiIiit I After War.
AV Convenience Missing in "Honeymoon Express
r ill. ,i
MAY TERM OF FEDERAL
CURT SITS AT HUGO
r
U v ;IIN:TcN', Mar, h - I I '''
nf iho .ir iirpai i inrn '. hi
I tliiR piirili.-if nf lli-
I 1 '. lirltlV IMIIIIH 1111. 1 I I llll
,',-, .im.I fiytriK fK'l'i" v.t Hi"
,, " un iiiHimiriocI toilnv Lv
,.y s.m rotary Cmwr;l, I'b lli .ii
'('. f, , .1 nun Will I'M involve, I, M
, r,'i. ", nail, and It will mil !
rrvwi-y -'t iirtinn !v rnn
f.mt II'" ili'liarlmcnt nnw hu.t
r( . rwnrv fuiiilK.
Wi'h ilu"' pun 1ihm riiniili'i"l,
h ttrmv Will have 30 tra.tilni;
irtTiiv. inrlii'llnu Iho nrlKlnal 1 .
rr "tiim ma rmiKlriiiMcl f.ir tin
'fiur.ii. K "f "' iia""nal nrniy an. I
1 -i iivi'in'.'i cnl.-rt iiiokI of whirh
, M. ;n th' miil!lifant'rn htaii--.,
T'.t- ,i!;. i aliform. i. 'I'll'1 nrw
fi'-I'l-
IK'" T''
Hi '
I'.H"
rpiaini'il in Iho
.l. 'l iia nuniinor
n.r' h
fl inn
ho
'i iM
nil!-.
Munition 2" ( 'amp. 1
i i'Vii raniji.-t a".! I ' 'i''
1. 1 will !' iit.aiiilniiol i "
-..i'1 l.avr com- (in! f.ir thi
.riir'i' "f -'I of 111' r,t'ni.
. -fi-l'i l.t ir !" " v ;iU "f nail'iil il
3 pu.lr I I'l'nU'tf ronlori rot lli iifi.-r
ih" I nil., I Sia'i'H ilfi'liml war nil
Ornmiii 'mm! run U.n ivi.i k "it
ihf - riiii'l'. ai'.iirflnur l.i war 'l'
lnr'ni'Mi! fik'iin. roprrncn i ;i ri'
r M''i."iii"'i,'"l' $ I 1 iVOno nun i.f
h.rll J l;' """ f"lll "II III"
-ka ' .'mi ' u nl'intiion V -
M, , V"rk. Morn!', .i- .lor
i ii. ! Siu.irt an. I Till!, Ni wimf.
Ni
l,.; t,' i'ip 1" rsmpa An l.":i'K
.thi,l tt .irnifb: !i-r;.'n i-i'iiIith. hi'
nn (1"f:n:'" I'lins f.ir lli"ir i-rnpln-niv'
if''!' Il"' wiir army In (In
T hHli't"! Ii.ili' I'l'i'M rvohi'il. 11 :ii
"nii .ill'r l III I' 'In' wtlfilc r""lil'til
- ii' Ifi" f il,l ,J r il"" (if 'III r:illlm d"-'-
r,nvTc iii""i Hi" nall"ii H miliiii'v
pii' y ft' ! 'hat lie rcni'luHi'in t
ha ri.n!. lie ,, rearlici! (infll Ihp
; lf a. c i ntif. rvnf-.j a' l'ari lia.l rci
Ht-'J . ' m (liTijiWiti aa to w'ni lil I.H
: im.in'di:
--""li.llc-y XYlllla.
. Anri'Miii' "fiicni ali'"al l.,m Iw pn
! niitp thil i.niv ift.i f'uiK lirliU a.'
J iimily wnulil .i uv.l In li.iiiilnv
nfniy avwii'Tn in iiar" Imi" an-!
i.l ' i il l I
' ' l ' ' 1 1 ' ' '"' ' ' .- . I : I ..', '
I ..I"! .' I - ' .1.11. ' '!.!,. .1
. '.,.1'i.K Mill I'. 'Mi K.'u: . in,.. M'
Y. 'A . , ,.,,), ,,f :',, , i,,,, , , . , ,
f; ,, v -: . . v.;7- ' ,- : - I '. f ,,V i 1 ' ! ,;, : ' ' ''
V , . jr- IJ X , Jl : .i" ' ' k 'i ;. i "it " ; I .1 .
fe, ' , , , 2 pi. S ' '" I- ..".ft-...'... I i.y r-.. .(.mi..',
ttf '' "., ". fif V 1 .ri",. l m. -r .," n.inv I
'cVjS . i 1 1 . ' I I . i,,i" i, i,.-" i . l.i. I t ..l.n i't. I
Jjij y ' l : i..-i-'i,; ii i tjk
.' ' ' Il k "igP t iii n-i.i, " i .' . I,'" . ..I- ...." ,0
W . V(iW 5 i. ;H
I 00Tjlfcr S ' ' I r i f (r : i 1 ii ii i mi ii r 1 1" jut'" wi . in i k
'k--VS J STOLEN TULSA AUTO 2
I ' -r ' 1 . I-. . ' - d kT . i I I
i.liiiilM- llii.) id,. '
.i..i, i's . ArA4S
' 'Ti" J5VxS
'-!r,'' "'I la I" '.I a' M.ink'.K'-.'. XllH-rt IhIIh I'rnJtliiK.
""' M'l'li I' rni ..' Vini'.i. ii" in, i'MIIMiiNT. "r.i nr.-, . ThurfdAV,
"'"!"". ""' -M't.'im at Till- . I In- ! Mar. It '.0 h m Allirit and gurrn
M.iv trrni a: II .i;... ilw .1 ,1 in Iii'u ai I Ulialu Mi i.f iwUlimi arnvi,l hrro
1 '"'"'i ii i m a' Ai.l ;..- iM(;lii f"i a.i.nt In (inii-ral l'ii .
. t in i,' r 1 1 i in a i i
f.'.lrral I M.'AIiii.t, II.
, , mill.' i it. 1 1
ii 'l p. t in i :i'
1 -a , I, in 1. 1 .", . r, i : ...I n I hi
I' f ll,.liH!i r l 'Klaliiilli.l. i ' '"' fc '''
' v of II ,!,'. I ll, l li... !., , tl i
i Hi.- ..ni'li. i.'i in ..11W ,.f ii,, I'or Mini l llll I I'li liiii-.
I'1' ! I"! I .!, ll , , ,, . :, i T.lk" I II ,' . h 'I ,. . , :. , , I,,,,,,-
no HI ,'.i.'" whirr 'r.lr',,1 i oiirl I II Uiiiiiik Hi, :,,,, i,. I ,, i if
.oif thr l n . Mi I II I I nt Ir hlhi: Ih, l"-",l i, , ,n, ,,,,(,
, rrri II I i-Hri .lk"!,, n,, i
'III of Mir fr.lrr.il l.ffr. l 'r,,,. j. .,
l.l"M al Ilia rlii'aliMii. 'I h royal
I mi ii'inl" III" Kip"'1 iiim .r ir
Hi,' M.iilirr ,i n, K iinf.u ora It'" f,.r
Hi" )."""' v , air piano ih il lhr
h i, I , ,,ii ii in f.l 1 1 ,
' bfil.ai .-i i.f u.. roun'r.' m
"""K ' ri.r.'p,. i-1 1 . III.,, i.f Ir,,., h" ,v
'n Mi ii .ii,; ain....t our Mi. i d .ire iil4
Saturday Sale of Toilet Need?
s
at Vandevers
STOLEN TULSA AUTO
FOUND IN MUDHOLEjk
i
liAST'i.V. iv Man Ii VI -Tl"
honrv nin,,,, ir,, ,if j ,-, ,,,,iK to
'"Hi" liluh. Imi i; la (online j'v ill,,
halli".
A half ri 1 1 1 1 v :i(M Ii , ii m , i ,ri i u
ii"r, In i,v,. h" r. mill l..i.ii, f,,i i,i"
I of Una Horl; ihni ih" ol.l f.i.'.hioi,"'l
I hl'tl ! lllll I'llKv prill lil, , Milurl hlllK
I of an linprin "iiii iii , ih" Haiti r.itni'
almiK l.i ' ami uffi r'- l a n. w hint
in noil") iiioim joiiiiii anil 1, 1-1,1 Ih"
.iili-r i,f thr Ni.iK' mini lln- i.ihlrnail I
fl.vi'l pat II all kvi-i- alt ,r,-loua
CITY OFFICIALS
ARE NOT INDICTED
alii of trail1!.
Now I hi- r.illi oa.l h
iii"fuiii"f.s as an ai"
hat n-hr'-i piirrhjP'l o. now
f.nrl aotil'l hrronir ftorapi- pian'B
f." niarrtai on hand or tinilrr run.
'mi'!. jora:ion nf lh. fU:nir n-n-tfr,
ta h" rrl.ilnivl nhnwa a plan
J 'n h" t Ii rr, Ri-noral trninuiir rrn
'f. ffii. in tin- f,', r urn and nnn In
'he anitiH'i"inrn part of th" roun
irr an,1 i.ti in thi Botithr;u. wiih
ilifffrnl Hi-Ida In rai'h n-i-lioii
i ;n rnniiKli locrihrr ho that rli.
n-rnlarv ,ni, n, v a nri',1 t ra i ri i n c wi.l
bi prm I'd within a r'.uuinallo
rr Total i i"iidi!iirn m, th" IS
f.vlnp and hailoon firldi to hp rp-'aini-,1
rpprpu'til annul $30. OHO 000
Trip raitloiiini-nt.i lo he rrtalnpil rp
finit'i liraKir. I'usti-r, lipv'ns. I)l.
Ixdli, liiirdon. Crant, .l.u-kaon.
. Knm. lyr. Mpadi", I'lkp, Sherman,
; Tivlor hi, I'pion.
t In addition to tha ranlohntpnti
i rVrrniiry i rowpi n,nd tha K' nprul
' 'tt haa r-, nmiiipnd"d that ih& fnl-
lawlnic rampi ,p Included In tha war
i il'l'arlnn in a proRrnii' fiir varloua
ti" lal iii.i: 'am pa I'otilphiin,
; "kin : Kuma. Ya ; Kunalnn, Kan,;
; ""lanirii, yt. t 1 1 uniphri-ya, Va ;
; J'""!!'. Ha ; .lohnalon. -a ,' Krar
t I'V. l a! ; ,pwia. Wail, , M ,'("il ,( n.
A , N,,rninli- Tex; l':kp Ark;
' '"ill. "kl.i , 'J-railH, 'I'px.; and l;t..
. Hint. i;i
At latum an, I hailoon. f:il,i now
; oin-,1 h-i'ii,. irnti'riinii-nt lo h" r...
inn ar.- l.atiKlrv flrl.l an, I,,,,,
"'I. H kl-.'t n 1 l'i. l-'
"k a : K." k "II fii-l'd," Cal .
Il iilwati had
at lhat, our "iu
alwatH fiiimd il
piir-oii- thi ir Iiim-
tratfts, lii-iaiiHi
otllpf propl".
ni'lj) roiind wit. 1 1 1 1
will V . iiilnat",l win
I'l ,1 ik.,,I a li ' iri--
sl III. II I l',t i , I p I'
ll i iMi, i- Mil f i, nil in
- in. limit: in i 1 1 1 i '.' ,1
I hi t" tt i-i i- lo,, titaitt
aMai-u'lt ii,l'T''NI",l.
watt hint: Ih'-ni
Ii- lint
II III
that
"I I on"t .
trat
nrk in Ih. a
IM Hi I linM I'X'if' n'-X
" oiiniy I'litKiiiati H1
'ou-i- i'.iitam John ',
f.-',
iiri'l I-,,-At:t:i
P ir, h:i
"hjiii, trfi I ii
Hr.mk-i fu M
"i. T'-t
I'll
'1. , mi
Ail i,-h,r ft
"n I'l I'MstiT
iMn,,mf
'f f,..
i ,'jn.i
n.,fi- i
In 1. 1,
l.t ih"
attip ,s,
a 'id
Krlly
Mar. h.
Sp.'f rnltf,
on and hailoon firldi
'ii"" tilt imii 1 1-lv ttiii i,,'
althoiiKh tin- piiri'ha.-r
- will In- "mil pU irii I, U
'l-l l.ltPi- hr U),, K,,v,.,.
tt I 4 II ll'illna.l l 1 .,-
rr""-" ita.i i..,-n ,i,...-,.,, '7' ..
'0 Mr, ,. I
, " ' 1 1 '" K" '
V f
lii.dr
I PRISON DOORS OPEN
o WHEN JUSTICE COMES
' Th.. i..,,,,,,
: J"hi .Mutph.
? K' I'," a."..r
I'oi pi;, .pii,,i nf
f""d in il.lr:, i,i:t
i I't :,l.i, ...
: i. i, i . a in
lv , '""", ,r""' '' -ua-"t,
'mV J ,' ," r",' "f Tl"-,:l l onntt'
It. hr """ -"."
hat-.,,,, i, '"',"" l"'l"-l'l of ,,.,',,r
- '"'ni si,, '', '"""'''I I" llus ,-,'t
; '.r-f,f.',;' ' ;-. ,r-"V I'y -ilia;..-., r. m.
M 'i . i '
: '! V 1 " JV""''-"'! Ma-'h ::,
l"ar I s,,. , ;'" ' '"'f "t poll,-,. f
'. "i '!i.. ' " '' w " r-"t: i ' h a t k -
.' "' iH off:,-,.,
'"" P'-'ltlon
k lllH " hi- ,
..r t .
--"' l,l J,;, ppt.,,r.
' '" Ih" jus-,, sat
,1' , k' Mnrpdv ,,,
io,,niv J,,, arini.l-
""' arirr hr ,.,,
'"t'l'lly w:i
rial of ,
"f J.IMt',
Pa '"i i
I""'l"l ,,
"""I" I.,,.,,,
"' a- -,.
i '""ki'ir t,','
...... ,. a
''It-' I
rONTIM KM 1
unil l'V 1, yhn irn In i , Miju riiiN nil
cnt nf ru-t t run 1hi in i tnHil
It hoilc.H not k i t ipr r i ( rr
fo county p.itimt.T ihf cport nattl,
Wooil h.lM tif't'll K'lilly nf roIttllM UP
I omirit; to (in (iffiriT. if Ih rharK'"!,
uriil Nhallf titirrKrr w.in ,n to havo
vcn jfuiMy of inrom "''niff in Ih
roMHinirMnfi (f ihf v.i.shif,fton nnl
hhnllrnlMTcrr lrrnily i hit.
1'. I'. Shiillfnljornff, whom th
Kriiinl Jur.v rrnnniiifrtili 1 for rliftmiH,
rtiil frtMii thf poHitUin itM foiinTintf nt
rn( of count rurtion for the Inwird of
t'diM'ft.tlon h.iH Imm'Ii iliNriiiKflcd from
hiH poHltion Hinn March 10. I'
ll wj.m Htiitcil by Ji j. MrM'luro
.wl niJht 1 h.it tho office of mu
ni ruction bti pcrlti t-n. lent wu donn
iiwav with at tho hint iiHTtinic of the
ho;irtl hs (hcr wilh imM enough hulld
inc fnriK on to warrant a nulary for
an Inspector r , ,
Much critttiNm lirrn fort)i-
comin finm IrviriK un( H)l-
triKlon pchM)' (IjdrictM cuH'irninn
the iwinntruciionh of school lmiKllnrs
In these wufdfc I.uhi year when
S nh inrton v, hh uioler con.lruci ion
t h oriKin.i 1 plan of I he an hit rt
iallil f.ir a lruM th.it wan much too
!lKht for t hi MJppnrt 'f the loill'l -iriK
.tiii! that the m lmo uat i'mii'
p.elfil with 'hif liKhl tru-' ainl nion
khw cuiiHldff ahie Iroiil'U It wajs
sf.iN-ij hv in' inhcrM of the hnanl I : i t
nirht thai the trn-i w.ih i hnnp,'l a'
the cipen.-e uf ihf rin!rnc'(i!
Th" a mill of cntin: Im..U , j n
pr.iKf'Hs f.ir iii'T" t hi ti a h hfu .
'ha' yf " in fhtwfjirttH I h Itoro
p-ihl into thf'-M,n' ' i -.tsi r v, Mif'
ins: tt u t rt for $,',iM' !rom .ton'Ju:
official and ju.ltfni' rt reccive-i in
ano! her suit f i r J 1 ;tu"
Ohkh IUu U lo IIMIT.
The icpd't, ific vhiwne.-.M of whi h
h.'iH l-een (he ca.Je (.r immii iilM i !!
explained in t !ie re put t y the fut
that n d.itt -i I ,i' ;s t. i'.clini fmrn
Noetnler. I:u.'. f" I i,etiitier lil.
1917. S"ine ' e -in, tn nd.i I ouh u i-: e
made In the r.jm nf ,i waininK t'"'
i'erta.1 n a ppr-ipt i 1 1 in n f u run are
ahout cUu jsii il .iiiit Mhou' I not te
exceeded There ar. overdrHfN of
tib'iut Vt.diMi in icrtiin arrouiWH '
ljrtx ucciMintttiK methods ,n the
,crtun!y clerK'H off) e w ere point d
to Put no lilunie ui(.i hed rxerpi for
the method of ,ir ti'i!i!inT. il.."
crc pitnr y Pet ween rfinr-U of the
county enKine. r nn l .miniy ceriv n
(MlOks W.IH illvi pit. tiled nil?
The report load' e re. nin !;tieoM -tinn
reif.ird.etr 'irm' I : ' K 1 1 i k i ' n
poller ' it-1 .," i e, a i-'l ! h" f.i; : u r- '0
d' thiH in ' u t 'Mi- f.r ; that it
i eeornmenfled iul i dirt-tils'!! il
mi' . x plained.
The chlUKe of ff.ltl I ifl WT d
trict 1U7 and l.'M ver no t i ri f i ! r .
tu the hi, noe n..; pin- ed Th- tit
pavern have been il"f t i idd ,,f n'Vr.
u ironiHand lpti;.irs j?, tMrSt.
irtctB. the rep-.n I -i.m H a i ! ad is. h
tlie r:fv rmp -it . - "in : n t- condu t ,i
. """I'Mlhll i I I I h . I 11-11 il li 'I I l I . 1 1 " 'Uf
, ,..M" '"' ! l-ialnr. .
-"'., ,i i, -I
K"ii Crtiii'i., ,',,r o ir
i. ii u 1 1. ' ' ,
Thii iiiiiiihdri trt" pn-M-n- prol."
Into iilli-K",l ' oiol it io in of I,imi in
I In- "llloi i-"lli"t, of law h i lly anil
. Ollll'y I'ffiiM .h TI, ,. .ili.l j,y
tt'Jti roll t nil,', , .In, It:,- llttlll lotrtl
"I th" diMtrii t mi 1 1 on pn -rnt.itii.ii
of a J.i'illion ma III ll". I l-t J"ff
I'.ipinan f ol lott iiik I iiiurr of th.'
outitv iiltorti")- in i-" ,i ttarranl
ni a i a J, - thai In- n m-iiIi-iI to t tin
oiiniy attortt'-t. 'I'lo- ''-,i:iun ttai
MKtii'd h Ih" mi imi i' hiiinlri'd
taia.trii and tin' .all for tin- m-h-Hioii
wai tnadr lit .Iii!i:i- hhiti,
Thi jury ht-Kiin iih ni-hhIiiii throe
wi-'kll iiK tttid up 1" l'liday afln
noon had ri-turni-d Is indn -iiiirntn.
flrtnrni i-n- rttiid" .111 till hut two
or ihriii-
Thr firtit Indiri tnrntM wirit rr-lurni-,1
la.it ,.i tui, lav tvliin rmn-i.
r.ip'Hin .luhn Wiiii.l and (Jriint I'llk
InKlon, -hlif .of i lly ili-trel lt i-i wnro
hilli-d nn rhitiKi'si uf mv.'pMim
linlii'B nnl (ipiriilinK it KtitiililniK
hou.ii-
John ,ki-H, lin-.il Hltorimy. wai
indlrtHd on tn rhurin-i, of nnhr-lcnii-nt
(crimlnif out ,,f paynipiil of
tntt in lotiniTlioti ttlih ih" di-fi-iis,.
of ll.irrrt I' oit.ini Ha;:.-t. i-onVu.
"d of nmnclaiiKht.-r iiti.l mvi-n four
yi-iira for tin- inunlir of John Do.
n o. "i I : , i , i oni' i Into lis own
in ID:'",
'I '" ' Hi.tl.-t lliontl Mxpi ckh ' will
m il," p.i..;i. h"ti" tiiiHiii Joiirni-y
I') air.
It I," a tii-tv and nnti-l thin.
'" In- mir,', hut th" alrplatu polnt.i
.Ho- ttay to tiinl ml irhfd lii'iii-vinoon
itilp.i and that In o!i. of. tin- tiationM
I i.f It Ii iroiiiK to ,rni popular.
j I'tii ff. n lahorrr. at tlio flUlahonia
li on ttoi j.-, in I iri i-m In r. 1HI7. Tn
ihaik-i-M of ti.ilalloti of thr ltiiior
latt wot " l.r4iifrcti at'itiiiHl J,m llakfr
and i hr i ! a.i on" i harn" n! a -imi ul I
.ik.iiiiK Sam J'HKui-, iimkliiK a tulal
Of tllll" l.lllrt
Tin' frrond ripoif win mail.'
Tliumdat. K. S. Miii-yiii'.-ii, finun-r
i iuinty int i btiKator. wax i haiiird
Willi riTi-ivinn a Btoli-n iiutoiiinliil".
Anoihrr hill HHamil Stkcn iilli-ui-s
thai In- niilinl pruoiirrM to imiipii
from tlu rounty Jail hy ollpplliK a
Biiw Ittln th" ri ll Two tiilln rhiirlt
Ihk l li-in WllhaniH Willi violation nf
thr Inpior lawn mid a niimlar
rharsn aKHlrmt Joo Wlnnel, Han it
SitiiiRH i-oiiKtnMr. roinpli-ird thi.
tolls nn which rrttirita havn been
ntii'ln.
All nf thn rliHr(t"i limn born Ar.
ttli-d hy the nii'ii lndu-lid. The i-Hy
i. : ,' hi, , i ii in t h ii rii
' .,1,1, ,-n I h" lUKht of
, . r 1 1 - -1 I l ..lav ..fl.'l
i : to. i.- in ill.- t oad "iK Ii'
till I, , .. ,' li.'.i - .1 ' li" . I'V,
Sh. rlir J nin Woi.ll. t Willi hi." I
",,,i u 1. 1., , tt , r ii".i.-i" . i
ilrpnlt -I" ' f:. .i-i.l I M 1 hali.lli'i .
n ltd! . i , ni! t.i,,i "il It 'our noutll
".i.il of III" . l'v ill"' mri' il tin hluli n
l-r.'pi l 1 1 a ' .1 i ' : I I ' I" thi ' I'
to It." t, tt in i
TI:.. .nil. .ii, "I. '. had ('""il N'rlppi-d
of Mi lltrs al, I ,,Mi, I "i i : . I Ii I , I'UI
h.l,l ,i- I'l-i'l I ,.t"li- ant
H'l' lt , iii, air,- l .i I I" ' ll il.'li" In 111"
ihi-i hahiNtii'
at ih- 1 1 I. i,n.iii.iI.
l.l'rTI.I-: li' ' K Man 11 2 I Th"l.
ttnl nnl i.r ,i 1,1",,' i. k n ft on A in' r
li a n mil In I'l .' I. a,' in .1 !u lo 1 0
I! A. Koiiimv, ..i ,i-.lniii!i on. i '.,
, In, f of Ih" lo'k i o'li' all. nt ilivi.iioti
i f lllf hilliilii of annual llulililly who
ttllM h'T" Toillt I" ltif'"'"l lit" pi'"!,''
ii-sh of III" wot It in Alk.iiiN.IV N"t
I'lllv 1.1 ll I 1 II " I. "II I'l'lIlK pU.lh.'d
Iii thr Ill H"iiih"tn Mali-it whirr I to
ink nntv ii-iii.liii-. hut I'ort'i lii.o
It pr.-pai iiik to :ak" up Hi" Work,
I 'r 1 1 it in hii y ha id
,. -
SlMdllllHt SlHll'ljl llllltl.
M:V ViiKK. ,V Marih I The
AirTl-rlrnn S"i i.iiiit koi irty. ronvirt
rd of tlolatliiir th" i-HplniiMK" art In
rirrtilatlon nf rlroii .ScarlnK'n antl
ttur. iintl-rapilallKi, paiiiphlrr 'Thr
lln-.lt MadnriK." W.ll flliril J,(I00 hy
l-'i'drriil JudK" Ma.ti-r to. lay. Atlor
ni'tn fn th" Kiu l"ty had prrvlotiHly
iiunoiim-rd Ihiir liiii-tiiinn of taking
nn apprnl.
5
A
n
Molhiillni. I a, r t'otvilrr I0i-
o, -ill, tu t n I ii. r I'tiwilrr , Itto
111 t l''n r I'iiwiIit Itti-
IMinn I- h i- I'nttili r ill!.-
I. a,- Mam l,i.i, I'nvt.lri . mi,-
lilli- tiardrn l-'i nitrani-i' Kni I'iiwiIit. . Silo
l.il.- I'uhhv Willow Imi. I'nwilnr Si'
f,0" Mr I hit I-ai t I'iiwiIit So
(Hi- Him Kai-ft I'liwdrr sac
lifli- I'lilmollvr I'liii. I'owdiT ,10c
7 In- Mitkm l- iu-n I'iiw iIit Mo
7f.r I.iivb M l-iu-i" I'nwdiT AHc
fil.r AyiTH 1'iii-r I'iiwiIit ftc
1 1 Ml Orlriilal I'rratii II IU
l.nlirlnc NUc, nac nml lac
l-vorl MUc, ,1lc nml !
f.tli- I'alniiillv rihiinipiiii ,...Sc
II Oil KlHlidrrn Hair Tolih- 7IVc
II IMI hiliini I lair Tonlit NB
i'io aid! I'l-nuld fur I Bo
don Nonipl " 39,.
fitin 1 1, lor, in, i, Ha i ni', lav SWo
5 Imi Oiloronii. Hiilurdiiy I Do
lilln I'rpnodrnt '1'iinlli atn Site
S.'n' Hi-nrri-ii Timth I'ajita a,n
3ir Hanllnl Tooth I'aala, '. ...V-
r.ii- Ilium Tooth rnatr c
i n- Lynn' Tooth I'imto-, go
I'.'ic Talciiitia; all klmla fur... IV,
ltziU'a Talcum. 2 for aiVc
The HyitlK t'ullclo Article lc
II 00 lt k lit Mmili-liri. Mac
l-'.r CiiIck I'utlrlit Artlclra .an
"'.'fir Tniilh llriihhKil io
aic Hliavlnu I'rcani , .30n
-I Spiro I ',,t .I.r. , . .
. .,, I 'rii
To' Arinaiin,- ',,w,"r .
i' .ir nml Imi y n a, o
'ii-alll
?,'.r I 'olid X I 'old I 'rra Iti .
Tar I'nlid i utii.ihliiK
'ream
" ir I roMilla I'rnitn . . .
tl'.c l.mtirl.i TiiIik I'rnii
1..i Shailim I'nwilrr
loll- Hi-inpin Ciotliii'
I'"'' I'limpiiiin Mull i ('renin
(oil- Me llm I'leauMnK 'r"m
f'lh- Mellnt Hk In 'i rain
ftn,- I'nnd m iihl 1'irmii
Ml" Minn Iii ruxi lr Cream
'" AtrriT l.iKtirla 'rrani
fir Avers' Mnlli and 1-lei k le l.olliin
'fie Ayern' I-air Cream iTnhe) ...
Kin' Ayeri" Kniiwdrifl
lln' Avers' lllrslulnl
II I'll Ayrrs' hiii-e ('renin
II i.S Ayem' Tlemie, Cream
II ifi HIiiiii 'iicuinlier Cream
Tears' I nsrenteil Hoap. 2 rakes...
JerKrn'i Haiti Talilels. 3 inkrs
.lerKrn Vlolrt (llyeerlne. il cukes..
JerKen'a Hoyal 1'alni, 3 cakes
I'alniollve Hoap. cakes
Chililren'a Tooth llrushe
Kniery Nail Ihwtrds
l-viell'a Alpintid Meal
Hunltnl llath Powder
ROo Hmelllnf Halls
tlOr Talcum I'owders
II 00 Hindi Money and Almond
Cream
ISc Mind s Disappearing Cream
(Tu lie
!5r Mind s (.'old Cream
I.ui. I fur ,
It 00 Q T-NO Malr llemover
lie Malr llrmhes ,
3DC
ASK FOR and GET
Moiiick's
Th Original
Malted Milk
tot Infanta and In-allds
OTHERS ar IMITATIONS
w hi h are
drpa rt inrni a-e
on. I ll ; tniriiAr
i iirl.iirorn fii
N". : and EllltiK
Ari adi.i an, M ,
h . a n ,4 l'uri,
'rtiinrni H-aiii
H""ia llllilioln ,f
Mlcclric Motors and
(iencrutors Rewound
By Expert Mechanic
Ali tt,,il; (il'iar inierd We ran rent
toil . ini.tTVr while your inarhine l.i
I.eiiiK i' put". I . .Nrtv and M-itinilvir,d
, lll.it "1 -. f.. Ml ,",
WE ARE GENERAL
ELECTRIC AGENTS
Hir Mot liv Sen lc I'nlr Ki-iiIiiik a ml Jimlllj Day aiul
Mgllt S4TlM-.
DODGE ELECTRIC CO.
121 East Second Street.
Ia riimiUM IHU9-7II8 Mlil I'Imum-h 2,'HM-I3H7U.
I
An economy that Is a
pleasure to exercise
Drink a well-made
cup oi delicious
BAKER'S
COCOA
with a meal,
and it will be
found that less
of other foods
will be re-
quired, as cocoa is
very nutritious, the
only popular bever
age containing, fat.
Pure and wholesome. J
a
i
re-
ia-,. ,v
' iriffiih
1 PERMIT FOR $20,000
NORTH FRISCO HOME! '""-
i ! nr t
Thr .r.nft t) .1 ,t";. ;-i ;t I. , n-w -t-pu
if r- t h.i : w i ih' u . s' . u 1 l'i tip
iMM-inmi cf t'ir i ' ' t t f i imi t n r ..ml
i h,i t lln i.im' i : ' ' t i i-f ihi'-I i ')
mrm:: Sh-ii!f u l. :.i kiac it
-ari h w.iii.in; w.i.s !- ,,i hr
"n?iMit'H!.in!iji:t', i, i- jiirfjc ami
'. fl U.-4 ll .ML I. . i't '
'1 hr ini'iiihf'i , .f ihf r. f nnl Jut y
H?
NERVES ALL ON TENSION?
c
A mother in the home, or a man or woman at busi-
. ' 1 1, I J L r,tm , 1 1 , .
iicss, wuu nerves uiiuuiic auu 111c apiciu cuciuujr m
feeling the strain, should find wonderful help in
scan ifi
Doollcl of Oioib Rciprl
rot fret.
Walter Baker & Co. Ltd.
FjuU-UJ 1780
D0ROn3TfJ. MA53.
Twn-i'liirp ilnuliln
Children's Ginhant Dresses
Extra Special $3.45
All new and attractive atylcs, fine quality (rinjtham;
excellent HHBortmcn,t of plain colora, stripes and plaids;
nize 6 to 14 years; regularly $5.00 to $6.50. Second
Kloor.
Children's Oxfords, Special $1.95
Tan and black with heavy extension soles; izes 5 to R;
juHt the thinar for play wear; regularly $2.50. Second
Floor.
Women's Negligees, One Half Price
Just fourteen to choone from; wonderfully daintv
creations in pink, blue, flcHh. white and lavender;
ll. Tlmy riinix
crepe de chine with chiffon and Rcorjrctte overdrape i!!,"!, HnnX".";,'
effects; empire stytes predominate; resrulHrlV $12.50 to r i i n K
$1'J.50; chooHc today at jut half price. Third Kloor. "''"". m
C Hemstitching Neatly Done on the llalconu.-Art Deni 8
v r J
r5
w
I hllilrrn'ii
llitlr ( inlinir
ml nnlihliiK
hy mi ripen.
Srminil I'liMir
li..
'"II;
'1 , ,.
ih '.
i t
ilnw-il f 1 1. hi I li- , a i
.111 l'V I'li'lll l'i I In- .l:-"t.r!
I .. n f-iii, k ami a fir r I
i ul'- til. , r i n i, ii '
UK I 'i'-ir f.ii.il i .-... ' ',
' i-l'le.l In- X !"-li' !",'!
' I ' in'i.i , .. ...... ! i. , , ...i .,, , , , i, i
' " ' ' I 11 S, . ' " J . . '
1 TMilS r.il -An.-'iltll.ni. ll:,' 1,1 v
'"irii,-:,,,,, w.. k I ,. . ,
i ', . rii; '
r i ... k
a. u..
J.!
"' f.iinri
.'i' i.f
1. f'-'ii. ' I,,
nrfh ,. ,.f
"ll-1'..l'tlll-
Powerful sedatives or strong medicines are habit
forming and dangerous. The logical help is a form
of nourishment abundant in tonic properties.
Scott's brings strength to the body, through nourish
ment that is felt in every part. If inclined to be
nervous, the logical ansiver it Scott's Emulsion.
.:! .'. How nr. M,jiiil,.l,l. N.J.
You Need Not
Suffer. From Catarrh
Cut You Must D rive It Out of , ' rn
Your Blood and Get Rid ! '
of It Permanently. !i-.i.i .
FREE
pi
t'.ii ,
. 'i'r a
. Vin.
In-
l- .' ,
-, Mr
" '"1 .i
.t i
I.V.I,
I"" I.,,.,
' I I t
"I""!' i' w.ll Itn.i.i
I- ,.r-l, I
"" '' '" .- ' ..- (..I I
Hit,
I
I '.
, I'l
ft
I "T'l'-t"-,-A In
' '-'-n I . lll-ili
" i- h
" '--t'l'li. .- .-. If,
;' 'i " -1 n .-.mi
V .," '','"' ."I'd
. : V,.'-'l'kH , ' -
uti '' - - 1 1 . 1 . .,;i,,,.,r,i
M,
'i
' l,
-i u i.i i v a : : , i i ," n t ,, i, i "iiii
f l.i ii. I Jo l i ni' ii i ii I i I ni "i h
'., ki I' "ilr . '! " i 1 , ' 1 , "I i
i. ,!: I..,.. , ,,. I,. ,- ,,,. i. -' .in"
In. li 1 1 .j I ' n ,i i, i-, I,, f,,: , ',, i
In an ma in.. ,- , i i it,- f 1 . - iik
mi nn ,.--tlLMl',l I u ii, 1 f.i I ,
"I : h ink ,"i in. -n I -r -L v
V I'M r I I ' I ; ,- I',, I h -. 111.1 ' .!' w '
II' lllll'-l -V!.-Jirl i:;l,l.- I'-. (; f.i' :
i "il ,-tri' t'.iii ','1 -i '.il-,' i, ,ir 1
frnni "iir I'HMll'-s Th" I'-'.'
. ailing f ,.r I In- a"-l j , I v a -
rnlr-t l.l ,lllil,- i ' ' M I 111 n III' I III.
!i, nf III- :.r. h,- hail '.,, ,,,'i,-In-ll
ui Hii.i mi'" i. 1 thank "u
h'lvi- fW'.itily
fl I'. t uf i'l iiii; (
l.i-. ii In I 'i'
'.in.il ! r , '
oi. r- i 'a l.irrh
. .isli,-.. a ii.
I. ".-II tl-M 'l
iH'-r a -hi.tl
Di'-nl. tri in;; la i 'ii-i-Y
mi hp i.iif.l M.t ,
Intnim -i n, ,nii,!
"" .ii;l v-lii-vpil ;-,i;
1 '" llm you hrl mulliri mi.irk in, I
'l " Wii'lilprnl ttliv, 1 mi Ili-iBt r.-ahi-
i'1-'! tint ritarth im an Inf.-, t inn of ihi-
' ' " 1 ' l,f, ,i,l nn-1 1i ki i , , -r -. i .-1 iii-i,' r-
'" Hi f If." itUrth inf.- I..,', mini hr
"- 1 'I' li i.ii on ,.; 1 1 ,..i'1 Th.'
" i ii ifl r vn.. ..... i,. ':.l-r.it.u.l
'' thi". th.. nnl, k,.r w i 1 irl :l ...l
f oux i)tu a. ti. 6, vlilcli hu
r'i'ii',inr im,. f,.r our fiftf
1 ' ' " '..:l ,1'lvo '!,- rn'itr'lini fl" -1"'
i ..l.l ' f ",.l l,l.1. , , i r I f v 1 1
r.i, ! i" iik'h,'.i;pir h. w II i-iirry
xil-,,, a h I' h I" I h I'l ii-,M,t
l',';" ''' I'"', ' ii 1', I". il ll'- s Hir'iiinl)
i',. t-.,.', an, r.a'vfr,. will m,iii rt
I " o Mill" , I I'll I! I V ll I W . I I
I II. v., I "f Ih.- .ir'.V,,,((M i.f n.'i.r,,,,
ii. mur thi .ii' ..rt- In i"i1' hill
li. i-ti. fiavtkniK anil -1 , i 1 1 1 1 1-
All r "Malilr ilri Ri'l.lM :l rr S ,-l.
r-' In :,rU aiul w r.(i,j,ii.i(. joii
y. . t a . n.i ! .Ill nio.l nil. ly
Thr , Hr-f T- o.llr.-it ...Ivinr r.f tlm
' 'i..:fini. will rht-.-rfnllv turn or all
!otiir tin Iho iih Jor. Thrt. N r.f)
. i.aii-i- f 'h.' it.o.Ik.iI ii'tvh o A'l-
r i- iff --po If,. ' ''.fti,anv. HI'
oiv.fl Ijlui-lirj. AU-nla, 1,4 Ailr
EYES TESTED
Lenses Ground and Guaranteed to Give a Perfect Clear Vision
AT IION'KST UVINC I'lUCKK. WHAT DUKS THIS M KAN TO VOl ? Your eves tcnti-d and Jciisi-h jrround
with an alisnlulily lusituc KUfratitcc tn ivi' yon a jicri Cct I y clear vision, at $t to $H I'omplftc in a twent -year
uaraiiti cd (old fillnl Iraitx' or an extra lari- lense in W'inr Color Slull I'raines.
Near cr far-sighted lenses 4vj to $12. Now listen: The hiyptoc lenses with the far and near vision ground in
the same lense $H.!i0. These lenses in St. Louis would cost you '. Most other places charge Jt V and ''f7
I AM DKTKIIMINKI) TO i:K T 1 1 K CIIKArKST MAN IN 'IIIK UNITKI) STATUS. (Jui.k sales and small prof
its and turn the omls t u ik has always ten my policy. Live and Lit Live. JOHN. Till'; KING MAN has a
Graduate Kegist. red Optician. Prescription work will lie our specialty. Only the lli(htsl tirade of Ground
Knises used. 'NIK TOKIG AND KKYPTOC
We will make you any sie or shape lenses at above "'"prices. Mounting 0c a pair up to isk solid K"lil. We also
expect to Keep cheap grmie o complete spi'ctaclcs at fl, flJiO ari'l f2. not guaranteed. We will lie open fur h
ne s nexic H ednesdau morning, March J.'ith, with a complete Optical store. Kememlier t. date, ami hring y
i hililnn. The al(oi pi n t s houJd ajipeal. to cver5 man that knows how (-e corneir hy his ilntlars'.
JOHN THE RING MAN
I
hisi,.
our
Ki SOI TH KOSTON AVKNL'K
K' 'member the Date and Place
Kirs I Door North of the Kansas City Waffle House
THANK VOl'
T

xml | txt