OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, March 30, 1919, FINAL Edition 4 o'clock A. M., Image 6

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-03-30/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

TULSA DAILY WORLD, SUNDAY, M AUG II 30, 1019.
EXPRESSMEN NEAR AN
8-HOUR WORKING DAY
OE
30E30E
OE
10E301
20
E. W. PIERCE DIES
AT MINERAL WELLS
Seventeen Stills Are Unearthed
n
o
it
1
EH
it:
r,
lrinrrnl Maiui4vr nf I ikliilii'iiii I'm
ilm Intf iiml llWIiilii t ii(
Suit iiiiiImi i I'ih'iiitJoiiIji.
BODY WILL ARRIVC TODAY
Kiir lvr-1 h N fr. IimIiUT
ami Hiii, Ml f 'I uli
New i -f t ti - ill tilll r.f I! W I' n
Hi n t ii I ft 'i . f i ill i-i.ili'ii t i f n i ' k 1 t
lifiiti.i l'i hi' ii.K nhc lit fining ft,i
pa n v . h ii i ft i I v i -t f i ' 1 1 1 1 M ti i 1 1
l ri ' 'Y m. I t itl i v m m m ih i: II"
tltfl ii ;i i . follow in.,' n hht'it iUd'-hm
I'f ptlMj HI' )i I I Alt I f 1 1 f ti '' M I i lire !
IhK liunlf ti I" kk fin IiimIv fn Tiiim;i
ithl In ix-"t1 In .ifiw ht-fft Hun
day rn "Mi hi i: i rn mi n i ft 1 1 fr ' -furwr-il
m-niH'H luiv' net tit u -.;n
il"lii ml v-.nl ht finni-iin t-.l iir
It l In. I t . . !,' m i lull Ml H Hi
lf lit Till.! ill III Ml I'li'l li' h fMlMH'l
hnnif tn lit.- i.im
l-'i'i iii'iih pi'tii iri Mi 'i'i.
l(lH tt(li riintiCi t l W llli I hi' I Ik I.I
hum it I Tint m l n if a- I : -f I f i In k i n ih
puny, ruriilfiK In n fnu-i II, f'iiHi.il
1 t nl rom mi n v at I ! 1 1 1 1 I ' n V 1 1 1
lfflt-l;ilH of Mil" iitii.i lfiv w r
ilrplv Jiffi'Utl u lifii uuf.l i.f Mi--
1riltll M M'lt'lM-.l InTi' 1lll llif'li
Inn In ji'lilillnn l Mi- p fin. mil n.
nf thin 1 1 1 f i"iiil'r tit ttili r i f th
Mh-I vrf
Will tv l llIK
ffll ' I H nf I !.'
w in k
III RlllllUltllill. Ml''
i lrii y tif M." IhihHii
iNrti-i. i'Mi i.f i lin
i nmiMii v ill r 1 1 1 'I
Mr. I'lri... ti Hiirrli-i hv ,r.
Wl'lnw vl' 1 1 ut I tl I ! i ; t i m I'M
mfMII1, l (1 1 1 1 K It' i r I 1 1 ! M inl A I
b-M I-! rirrti- a noil, ,ill f 'Iii'pi
Mr I'N'itr in nt Mint! il W'i-iIh, lint
ti)K ! -n rillnd Uimi' hv Mif new fif
lirr ltHJlMl A HIM toll llllll'HH Mi-VI'l l
jIjiv iiK'i. H" Iff) 't iilwa Nlirmt tivn
wirU nun In lnk nvcr hmiii nf Mir
riiriiiiiMv'n Ti-k ii M fn-rt y Hit'l a'ntiH
10 I'IV MK"'k' ilth Krn Hllll tltll
Itn-mlii him I ttHHii lii Mlri'ii Vi-H4
fur utlcliiinn.
REPRIMAND FOR HARDING
IS LOOKED FOR IN IOWA
1;M MolNKH, M.iitIi I'll It.-i.rl
nmnU l.olh for (Inv. V. I.. I l.ir i n
lid .Atlortii-y (Jn?ir.l II M. llainT,
prlncl m In In Ihn llnlhliiin i.iir.li.ii
lir bory rn, will li llm nuli'tun if
thn IrRlnhill v In proicrtiM,
:'( nil n i( o ii iiihni Itiillvf. ri'i'rtn to
Jy. Thn lncillKiillon. It In ilrrlurci1.,
hit fnllcil tit allow any tnil.iry m r
Mm Kivrmir In coni'iriiil l.ul
It in pri-cllrtftl Ho w' ln rcnmiroil
' far iirRlprllng to ninkn nn ailrquut
In vrHiliiuliin Imfor granting tho
pni.lon Havoniir, It Is UrcUrtcL
will he rf piinmnilKcl fur iigrtnt tw
qimali lnilrlmnl dgrtlnut (ha f,thr
and. hrothrr of Krnml Kitllitiijn' and
Clmrgfi Clnrh, tlmlr luwynr, who
wrr rcum-il of irjury ami con-
plmry.
Th hriirlnir of the. li'Klxlatlv ln
vntlgBUon will t. rmumvil TuPiil.iy
I ays peacFtrea"tywill
. BE "CLEAN AND MODERATE"
LONDON, Muroh 3 Tim r,M
trnaly which (irrmnny will hit jiallixl
upon (o Rlfn will b VIan and
lifoilrtl" wrltf the T'nrln rorr-
poniUnt of thn wi-ll In fur mod Wt-
mlnatpr lliiEctli.. Th rorrapornlnnf
alntp on tho anlliorlty of n highly
plucpd pi-rmiiiagii that thn ronfni anon
linn not ninaii lo vlolntn tnrrltotlii I
right and that any fi'r on thin
point fnlt hy thn people of Kuropn
are tinfoumlnd.
The point of tho (ri;ity alrca.1v
drawn up wnrn fnuuid In uplrit
i.f grvnt inrdrti."i. I'nrn f.ir
tinrmany will ln atrrn, Willi- llu
rorrnnpondnnl, hut thu gri-nti-nt imik
Ih hnlng lnk-n thiit It ahull ! )nat
to thn nyn of modnrutn nml writ In
furmrd pi'iipl lit Unrmuny..
chargemiss6naries
in bulgaria pro-hum
WAHHINUTON. Miir.-li 29 -Chargoa
that Xini.rlrun iiiianlnnni'liui
In Itulgarln wrre thioiiiihoiit thr
war and mill are pro t Jt.i inan In
rntlmrnt luivn ltx-Ari auhji-ct f
an limiilry hy thn niTiin dopiirtni-nt
Thn rranlt of thn InvcntlKHt tun han
not l.rrn mudo pul.llR and It wu
llil tudiiv that tin. ilrpartnirnt
prut.al.ly would tu.t piumi. thr In
iiilrv.
Thf fa.t th il Mi.' t nil. d Ft.ili-M
ami lliilxail.i ii"t it war w is
aal.l In cflM i .l . lie I. -. i. Iiaw I. . .mi
Mi. I.iimIn i.f Mil iKiln.1.' .f th.-
tlllNMl..ll..t'11'M, wlin wrtr -tv frii'n.l!
l.i tn old lliilxiilan hi. i .'niiiii-iil
ilcHpllr Mi' ftirl llr.l Mi.' .'iii ii t w .i
lit war wilh ii.iiii.ni mhIi wliii li Mi.'
I nlti'.l 81,-iii-K nn ii.vnn lar.l in
flgllMMK I : T in.iriv
ASKS CHANGES IN ARMY
COURT-MARTIAL SYSTEM
WASH li ; I ( M ,r. h I l.i. m
fol f V : i'f Mi,, i.i.l,-.. ,l
...al-- .i I ff. c mi 'nn 1. 1 , n
ntitt I l.ul i .. i l , , i , I ,...,
mill, r i f Mi- "ii'i l. .hi I ii
i-.iilii'ti rnil.,.l ii i I, .nil --i m th..
iiixiii ii --tn-lil MikIi- al Millo
I luxal I irgniilml-.m ' li in- 1
, iiiihIi-iiiIiiii hi Mii-iIng ',
;
,,'.. , ., f I . . ,,ri-A,., . ..li ,
f a 1 ,. -il l;i-i h.- ii'" 'I -f An.i-i .'.in !
I ,r. i--.in.1n t ' .- i i n,..'-l ,
,,l .iik .1"' l'i'' ' I '" '" ' '
l I ,l.n , , ,.f H" A n - .. i 'i ;
; ,.-.- . I , . i -I'-l-l ' l-.i'"l M-l I11 'In-
. . . , I I .,,1. I II V 1 I i . i .' I"ll "i a' I
K il l ... k , I I II I ,l l Ii IK I' ' I
J I,.. . , i . i r I ..I ' In- run M a 1 1 'n ' ' ,
. ,.. ;il .1 ii, i lug an. I .. I-'"" '
i;,ii-.i,,ii i-i -nii. ufi'-r ln,ii 1 ;
,-',,ii i, nun n thrown i',.-i, .mil I
l.iii.ri, l.i i Ii. u i 'I I, . -In' I i ii. ! f'
D
o
,i,i
.!. ... 1 f.'l Mi.
I ' I I I
ft..x-r Diijll fuiiiiil III liiiiiiiiili'li'il lmii III Ji-fforMiiii iiiunly, Xliiliiiimi.
nml nil Tin r nf Iiiium-.
HI ItMI.MIIIA M, A Ii. . Man h
Til.' H.'Vi'f II I h lllll'll hill I.. I "
pt in I'll .y rnuiily ufdiliiii a.i'.-i
Hit liiiiniiiir.tli.in nf Mi.- W'.au.i-i
li'iim (Ii y law pinvti-il nl iln- I i " '
faliijl nf Mil. l.'g.Mlatiir r w ,lh f.Mlli.l
ri-i-nnMy In tin. tnini'nit-oi of nn In
i hi i li I .-1 .-, 1 In.iian whirl) I, nli. iik., I In
II II I".ihiIii a rurpi'titnr
linwila K.ut nrrnaitxl nn a rhnrgi
of vlnl lllnn tjm W nnkh y m't and
iMin.U'iiill.ill.in prix-pi'illiiKH hu In'ii
inwUtiifi'd nuuliial lilin in notiin th'
propi'i'ly, In iiri'iii ilum wuh thi'
kiw.
In Ihn 17 n4illn captiiri'.! nn.1 dn
ntrnypil nvi-r 3 mm gallon nf mliinri.-v
hnvn Iwfii pi'liixl mi. I urn now In Mm
military JiiHtlcn ayntnni whlrh hn anld
would tiring aln.nt Improvnnioiit In
ailmliiLatratlnn of Juntli-e. Tlia coin
mlllna la Invpallgallng army coif)t
martlala at the reijunt nf Hncrntary
Lukcr.
fnlonal I'orti'r' tmiln rnrom
mnndatlon war thn orguilMitliin of
a nprilitl and dlailni-t curpa of luw-
ipwmntnl.in of Mm f-minly offli-laln
i T-hmtrl prnvldin II, il n...-rtv whi-m
! wlilckiA or il il H lot Irn Hit' found hiii
; l.o h-giilly l.'i'.l nml mild. Mm pin
n-i'.N in l.- .I n I. , I In. I . oil Itii. ni.i
iitfttliiK nffii'in., Mo- i-niiniy nn. I Mm
aliito. Ktght iiiilinnnliilc i, mm hl
riJn and rfal niiif valin-.l ill nlxiilt
I.IUII.IHHI hiivi' li.i-n m-ii 'I Hinr-4' Mm
paioiagt nf Mo' law anil tin raiNm are
now , I'll, 1 inn In Mm rnnrlM
In Mil' liii'aniiiiii', in Mm el'y (rrnwn
ilr''r and ilivi-r, 'mmMi'i;" prli
ri.nllnni' In (nivalin, and ljilt' Mm
IhkIi iuot.itlnn "ri'KMil.in" riinlinun
in m-i-Ii mini n In tin' hourt of trm
down Whmki'V Ii now will nil
whnn II mil In- f, ,un, I, at (12 a iuurt.
.' .. . O . , -
yr-r who would m-rvn r-i Jndirn iid
voratfiH, orin portion tn ni-r'n thr
pronri'iillnn hii.I thn nllu-r Mm On
fnnnn lii roiii t -tn.iitliilM. Hi' alio
rnroinnmndnd ri'ilurllnn In Om nuin
Imr nf inntnlicra of a gnnnrnl rourl
from. 13 to tin-on -or flvn nn I Ihn iin
nlKiiinnnt of rnunaul tn Ihn m i nnnd
at Ihn i-arlli'Mt piiMnltilo nioinrnt.
I .. ,i i :-i ii' i' ,i f i n'li i 'i.- I" ' "-i I
I'M p. , i.f M ii- kogim. ..al;l.i- I l'i ;
, Hi mi, i ' I .1 l.'irin .1 Ii I; -1 .' apillp.l ;
Kill, ,l I HI, I I
At I I,.- . I I,. ; i. Moll if Mil- 'I . III. IT II I
l-'li-r i- . nl l.i Mm nn, .. -. i-.i from j
'I. i -.iin-i in i ai-rgi-anl of Mm M'Oln-r
l. h.i i . I i i n i l-ni -i i,l Mo ini-ri
iii I ... - , oin t-a n n i ivi.:i;, ri- 1
i . i . tl... i iiMil liniir ilav' innMlir.i j
ii-.ti i.n.t Mia; It woiii I 1 1 r . . i . i ri , y !
h.i ;, i ( t .1 i, In I In- liilil'l.i- "f I
Apl.l 'I 1. 1" Ii wli.n Mm In ..Mil i Iniii'l
I, H lu'l-tl Wntkltlg for fill''- il W a
i.ii-ai..1-d inil wai ii-iiin-,i nii
Kilt .tl.pill.im 1111,1 I'lmiTIIlK
Mm i. i-a, lit ..tin rlion.l m I't.ui
J7I-. I al'lilll IWn tllillltllM .11',. 1-.1MI -' '
I . -i r I it iiiiiiilit r an.l ul 1 11 v I -1 -ii ii I
lima llm iiiriiitii.i ahlp total .,v.-r lin
with "Vt-r 1; .'i appileutiiiiiN in In- .i'Ii-.I
u I . :i a: l hi- In.t liunllii'iii, ini-i'tlig
iVINITA GIRL IS FATALLY
I HURT WHEN HIT BY TRUCK
'V-rnl In Tim Wiirl,!.
I N I I' V i iklu . Man h .1 Aim i
Mavini- i ' o u , 1 1 , U yi-rti" o!, il i u,: h i-r
of Mr and Mr. J W. I'oiiih, w'ri
ii-n.l iiIiwih: of 'lnlta. w.i.i plif'
iiniy fatally injulnd ln-rn late thi
af lei iiiiiin whi-a ntrnrk l.y an an'o
inn k drivnn l.y John A lini'. v. i
drllli-r Tim arridnnt iu-riirri- I al Mi,-ln!i.rnii-tliin
i.f W'IIh.ih nml 1 aii.nlian
iim'iiiii-m I'alkln-n ran 111 frnn' i-f Mil
iar l.i-furi' tin ilrhnr r.nilil aiiply Mm
Inakin llimli-y ri-tiiriin, at inn n la
lin k up Mm Injurrd nil I I ,m hip
wan l'ioki-n nnd nkull rrunln-.l Tim
rlnld l i-iinniloii-i I on tax tit . Iiil pliym.
i la n s lii-lli-vn hti ralinnl i-rnii't.
PARIS PAPER CtDMPLAINSv
OF SECRECY ABOUT PEACE
D
o
o
n
o
I'AKIS. Man-li "9 Tim .Imirnal
In. lav ( iniiplaliiH al, nut tin' B.-.-rm-y
i-f thn pna.-n i-onfnri'i-M I'lini'iTiilnii
Kriiiirr'N ili-nianit for Mm S i.ir l.ajiln,
ivlilln grout pill. Hi My i mvi-n Ihn
minor point Tim .li.iiin.il nsnnrli
Mint l-'riiiK-i' Im I'onfldiTit of nrlimvlng
ll.a iilriiM. .
"l-'rnnrn" dnnmnil ' ni n dlffli nlt.
hut wllliout Mmin thn whole provrnni
of pninn la liiipoiwlhlc.'' thn M itin
di'i'liirn.
In Ha illNcimvInn of tin pnirn ron
fornnrn Indav Mm Matin n-iall I'm
mlnr l.loyd-llnorKn n pencil hint All
glint, In which hn I ('iinti-il a nay
lug: "llnlwenn l'rnncn and Kngland It
I not an agrennnnt, Imf a dchl '
Monday Is Just Like Any Other I)ay
With a
Western Electric
Washer
l'aid on savincja nrrount.t,
exempt from all (axp.t.
Tulsa Union Loan
& Savings Assn.
Phone 5254
8 Et Fifth Street
No
Laundry
'Froubles
Tho M':h I'ont of nrriflinn
v ih ft ml ! v wnH.itnir !
An linknuWft Mi''U.;h( (hn
worry as In Mim oiiit'oiun nf
flllP. .l.llllty 1-4 1 1 IM
.iil.'t! lti i-.ii 'in. I t ir
and triii(i-rv if i u.iM
I'iimT'I 1 f"t ; : t it iin,l
li.ipplticfi n iim ii Mir
linim lit'M mi M. nn) i ii.i
.' ri J iv w ln-i i' . V vt
rl n Kin trie .jhin M.i-
ft i i'f Is ' put i nt .t irfV
A t, i t U.' iMl'Ml'S - 1 . 1 N. V 1)1
.t 1 1 's 1 1 in iiH'i i 1 I n
t'i m fi-r hiji h n tn u h : rit
No
Servant
Problem
Thirp'n n i littnfp of I li At
Ol.i Wllflh-illl V lMlfsllHii
lrnp.iriftc f'r Uh-i Innn
tlrrN. who rtfvtr raino.
'1 h hiMihMM nrk t un't rn(
tun v fti yiMir in. ih! - -
f r it m unlv a iiuitd-r of a
f'-w inlnulri tt jmiI nnv
f-irnilv .L'thiniT Mil imirM
nn t-.-r r i in.n ltlii' Aiol
if Mi'vi- l-i t-n tlnlnt: niir
own work r t,iu'vr hmi
in h'-lt our Homotinii'-i- -t
ti i' r - i nn nnpliMMint
thoui'hf .ihr.i.l of tti It 'm
" i in a ni hln j i t ii
wx.'-th III-.- w .iy.
Ask for Demonstration
'l'lu' VYostorn Kloctric Waslirr oah lio-trusttHi with the finest and
niost dt'licato articles it also Himinatos the trouhlosomo but
ton (jiicst ion which has Loon tho objection to a proat many
wasluM's.
A SPECIAL FACTORY REPRESENTATIVE
will bo hero all this week - JIo will bo triad to confer with you.
Electric Supply
Company
21 EAST FOURTH
PHONE 222
O
D
o
o
D
o
D
o
D
o
o
D
o
o
D
o
o
Q
o
o
D
o
i ii i i a. f
Clean-Up and
ri' -j. t t WTi.
ar -W aaV a MM aTM H V V laSV fK Ta M mm mm
UTalN. I (1 L'I VVCCIV II
ll'3teil r .
is nere ou twe vve uie
Consumers Paint and Paper Co.
By way of introducing our new store and location we
are going to give to the people of Tulsa and vicinity a
week of thrills, which will be of great help in brighten
ing your home.
Come! Let's Get Acquainted
S13.00
$1.75
..$2.25
$1.65
"aint, from
.-ntpr I'un.
$1.50
$2.00
Kaglc Load, the best
mudi jut 100 pounds
Pure LinHocil Oil;
per K'-U'n . . . ."
MIXED PAINTS
Clyburn Prrpareil Mixt-tl Paint; in white, cream,
tan, tfreen, ray, brown and blue. CiO QPC
Per gallon il)iUO
NoxalbPrepared Paint; guaranteed for five years;
in cream, gray and green. CO
Per gallon I O
S. Q. Pure Lead and Zinc Paint; wcig)$I0 OP
10 pounds to the gallon. Per gallon. . . i)jLil)
Plat Wall Paint ; in all shaden, none
better made, l'er gallon
Barn Paint; in red and brown; not the
cheap kind. Per gallon...
We have about 200 gallons of Noxall Paint, from
which the labels were destroyed by water; con
tents guaranteed. While they last at,
per gallon
Screen Knamcl Paint.
Per gallon
VARNISH STAINS
Mahogany ; light and dark oak.
Per gallon
Inside Floor Paint; all shades.
Per gallon t
Porch Floor Paint; all shades.
Per gallon
Concrete Floor Paint; all shades.
Per gallon
ENAMELS
Inside (I loss White.
Per gallon
lilosswhyt Knamel.
Per gallon
Pt rfecto Fnamel. ,
Per gallon '.
Chicago No. 10 Knamel.
Per gallon .'
Sloan's Knamel.
Per gallon ,
Statesman Knamel.
Per gallon
Vitrilite Knamel, Ivory.
Per gallon
Flo-White Knamel.
Per gallon
$2.40
$2.40
$3.00
$2.50
$3.00
$3.75
$1.00
$5.00
$4.25
$5.00
$5.75
$5.75
VARNISHES
Pale InU-rior Varnish. &-t rl
.."$2.00
.. $3.20
.. S3. 25
. . S3. 25
Special Floor Varnish. AA
Per gallon '. 41 JU
.. $2.25
$325
PENETRATING OJL STAIN
Mahogany; light and dark oak. (Jf rrr
Per gallon ........
No. 1 Coach Varnish
Per gallon
Outside Spar Varnish.
Per gallon
Chicago Shipolin Varnish.
Per gallon" f; . .
Chicago Hyperion. Varninh.
Per gallon
Perfection Floor Varnish.
Per gallon
Chicago Supreme Floor Varnish
Per gallon
Per gallon
IF IT'S PAINT WE HAVE IT AS WELL AS PRICE
Buy while the buying is good. If not satisfied,
return the empty container and your money will
be gladly refunded.
SHELLAC
White Shellac, cut 4 pounds
to the gallon
$3.10
Orange Shellac, cut 4 pounds (3Q Afl
to the gallon DtJ.'iU
French Shellac,
white or orange ,
$2.50
AUT.OMOBILE COLOR VARNISH
Brown, yellow, Cadillac green, Overland blue,
auto red and black. CM IP-I
Per quart , tPlvltJ
Buy while the buying is good. If goods are not
salisfactory, return the empty container and your
money will be as gladly refunded as received.
WALL PAPERS
AT YOUR OWN PRICE, AS THE SAYING GOES
5,000 rolls of Tapestry designs and colorings ; tans,
grays and old blue; none made better, but sold
for r0c to 70c per roll. Our price while Oft
they last, per roll weJL
Two-tone stripes, Chintz and Cretonne effects and
colorings, with beautiful cut out borders; never
sold less than from 25c to 45c per roll. 1 ff
Sale price, per roll 1)L
Numberless bargains, too numerous to menti"i
If you cannot come to the store, telephone, ai 1
our every wish will be gratified..
Remember, wo have moved to 507 and 509 South Boulder street, just .north
of the courthouse. We are not nearly settled in our new home, but in a psiti'-n
to help you brighten up.
We now have the largest Paint, Wall Paper and Decorative Store west of Chi
catro. OUR POPULAR PRICE HAS BEEN OUk SUCCESS.
MAKE OUR STORE YOUR STORE.
CONSUMERS PAINT AND
PAPER CO.
Phone 7096.
507 AND 509 SOUTH BOULDER ST.
E. E. SHORT, Manager
OEZIOE
IOOOE
IODOI
3 -! Q o
31

xml | txt