OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, April 20, 1919, FINAL Edition 4 o'clock A. M., Image 16

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-04-20/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for 16

k;
I'ULKA DAILY WOULD. SUNDAY, APRIL 20, 1019.
REAL F.STAT F. FOR SALE
HOUHRH TOR MAI.B "
full ' I I K a ' r. M' r f t '. ...
i Mini III t
4Mi fur
I..
1.. 411 I -ill. it (
I .1 . . ' , H
I .1.,,
1 1.
.... I I.
A imi'iih
i .'t f I,
i. ... i .. , i
-I t.
I.. I
.
( .
rlr.l
I.. ,. .1 '
I If "' I
4 . I - 4 f '
1 .' !' II
, ..I...
I I I
1 1
: i. I ...
.I f..r li
n i
II I ' 4- li.
I l! I; I "
I ...... I
I r . .i.l v t.i
I S I 1 1 I
il.
l..i
r. ! ..! i .-I
' , I- I WIIM I .
' i I.' i I .mi"
l.i I ii l.i II
I I. r un N ..I.
I
.. . , I,, .t .ll Inlkllli,
f,M,l III ,.,,,TI II' I.i I.
M '.if. ' Al I t.rli ,. ) '.
i . i- . in .. , i ( .i :-tv '
1 yir. N.i...-
II .1.-
I I
lU.i.l.-
II .
I,, i Mi
r 4
J UK II I I I. I I .', V.. I". . k r I. ,l r
If. f I. a nl ... .1 i.m.i. I i.'t i f.4i'iii
n.. .'n- -1 , n t ... t In t i, f-.r f 1 1 i 4
!- .I'M i 1 1. . 1 1 u 1 1 . 1 . '.' urn' t. -. '.' k.'i'.'
.4'4.. I ,f ' 14'. .,"i,U' .:4i'.i
4'-. 14.- I. l.li.! 44.... HI.'. -' n.i.t.tli
.ti.. I'l i -. I.i... i ..l.m Inv.-.i-ti. i l
I . "ft 1 '. I I i -I Sal,.. .. II. .Ik- l i
7- . I .i .1
i mi I MIIIUl, I I I I ; I... I.
a, ...11 f.,r il", . 4. .mi. I --: I,, i li . .' 4 .n M.i
r4.i 4. I.- I .. I M r II , I. I. 'I4.in , a-l.-ll
I. . , ii. i.l l.i, -.-Ml u;. I In. I Nauiin.l
III. I.. Ih.ll.,. V 4 '. I II-.' I.... r, 7 M.H II
ijt IS III Mi r...,ni4 tin. il. in $.rr"n,
I 'ii.n ia.li. balam iMr r.nt. al.n
li.t.'.lini'iil 1'e '.III) i'-l I l'l Villi. tial
MM I 'I. -in i. 7 .'I U ..!,. in n 7 I OH It
4. fur Mr llnl. lnr4Mn
KM'Tll II W I I MiiHr; n H i. l.niif
li4j l,iaMlif.il larfi 'l4i:i- rm.ui maul.'!,
l-anl.....! fl,...r. tnii.tiii ).r..iklH4t r.imi.,
1 44,-mriil Mil from cara-.' ilria:
imri. $..'.i'il '44I1 ilnn l.ivrlniriil
C '.'I'l II , I I lrl Nnli.il. l II). I I'll. ili
T"l k r.ir Mi.. Ili-allr.
F. -fT lliMMIi: N'.r .'ml ( .iiiir(.l
.' r tii. f. .' ri'!i luiiif iiM.w ; nicely ar
ranr.! fn. ili..-..riliiiri4 anit r I r In
,'!ltlr4 Wli.ili.vr 4li4.4 '.(11) will .ml 4
llif lUnl mul I itl urn,, f ii t'l't rii'intli. A-.h
fur Mr liniib. 4.4 N 4 Ion I n 4 niri. I
'. 'J I'l IM l ll'l V.ll.,.,41 Hi.ll I'llllM.
th'.i ii..i,irn. '."ii; t
I.OTfl TOR flAT.n
is rVl'I'HH I I 1 I KIN Hi', t.orlt, '
."lit- f. w Int4 l,.f prirri frMI. 91'nl I'l
frj: tin iIokii mill IV a ri'l.'. M J
(il. 4 A Co, '.'III A Main al J'Im.ii
1'i.H
K IH U . UK 1(1 Al II . f I I I'HIN iln N.irm
Main I 'li... niir an.l ll...i.n Inch anil
lrliltr; ,rli'r.g N'.ii o l tllill; 4ililv f.tl
f.Jrill iIiihii, .alanrr it ' Mud 14
moiilha M I lilaiui a Co, 'Jill A Hon t ti
Maui I'timi. l.;l
III V MM: A I HI', I. nil.1 .on a li.mm a ... I
(t'.aiit a itar.li'il. ii'ill .ailnir rrnl ; n,lt
a frw Int. lfi . Inv,i4iir a.l lilinii; fin
1.144 n a.., I f a nrrli M I (,'.. IV.
lf A Mniilh Maui I'lnnin 1 .1 I
Al NT liUC .in Ur.l Kir. I .1 ; ,,lr4
ml iiavlnir in; a ui..il Imv fur tltn imini-r ;
i.rira l :inil M I Ii4-. A I i . : 1 1 .
vs.nlh Vain .1 1'h.iii.. I.l'l
Villi HII.K U.la .in Siirlh Main In I . a
l ino hkirV. lor I'll II l II O n. on umii.
if ii fi.nrlK raah , a;i uul ainl arn ttii'm
."flar: 4alranil.n nn IIim (rt.iintlt. M, J
l.lai.4 l.i I'll.. nr 1"'I4
ISKK KraaO ll.rla.'h a. Mill. in m N.i'lTi
Main ami I'll. v rti n ; ..i. I. lin k '.iff ian
infill, jirli-ra llion lu II.imih. on litnna
.if 4.H4 f..nrh ra.h al.-anian on Ilia
r fon n. I. ,l .1 HU.a ( I I,...,.. i.-.:m
I'IMt HA1.K- II" lt..n anil IJ rr x.rli
li.a a l,. In lnvr..u.ra a.ltlilitui , 'J.'i fam.
Ihra alrraily ImiiK- tlirrr, Irt tit ali.iw
.nil In f. it, lha tula ara air. a-ty fun..
M .1 t.4'4 A I'., IMx.or I.'. II.
A UAMlV limlillriit lul tin V.irlli ( S.-v-iiiir
n .arntrnr prt.-a ltt.!ll Kramer
lia lr li I'll. inn :iU'Jll. 411) Kiial Na
Hoi, 4l Hank II 1,1
JIAMlV aoilh I run I ljl In Ikiiij I'lara, '.
I.lm-.B (r.itn ntnniinirnt (tMid nararn "n
II; nrlrnl fur in. k aala al I'.i.iii . j,'.0
ra.h 1'li.iiin .. 'J . I n
iir itLiiitfi, in Ntirlhin.irrlani! a.lilillun;
ninrl. II (1 I'ln.'h. 4.1.1 IUiliiti4on
II .iat I'll..!." li'.n)
lull KII.K lliattliliil ra.l liuin ,H.ri,rr l it,
ttilill'l frl. in llpuailmi.nr a'lilllion
; ,r,r
I IllHia
Il H'ltl, lia:f ral. t.alatM-a tnriua.
- IK '
i llll HAI.K A lul In IVtr.. iria, l.'im
tl.iwn Iln u r ii.oo I b . AJilr.a Y 4 1,
IK Worlil
(lilt Nll.k- t'l,n,- I.l. In lark I'laix',
II .'.iil' 44 f I'll. mi. iiirn
Clll't'l TV lii l.iaulifui, l.'rl" full .1.4.
I.il. lnrh !. all.. ti .rii-r, f,r q.tl.k 441.
al II.'.'. 11 ". !i I'L. .i n 11 I'l'.'
Mil tAI. IK Ir Ii' MAN, II114 1. ,u.r iiur...
Ui arrui.. a Itu'iif ..I." a l (.a. I.n II lit..
r.-nl. iir.'.'.ii4 a. Lin u-t .n.o4 fiuiii Jl:,ii
1.. !.'.' l " ilunn an.l a ... 1 I
1. 'a. 4 4r I ...'.' I'i M Mum. rh..i, III
rill'4.1' FUR 1 A.'M I mu !..l. In llni,.llr
ail.lni.iii . t..... t. iuM .M a,,J ;..' I n..' ,
I Inn I
11 .N f iMf- I 'll'i-i I 11. 1 an.l Our l n.
III K."..l,ill, ll'.'J a...l 4.ni; mil -ll
41 1. nr a 1. I. r-ii. I .;! at tula rntiulay ..r
.inn4 I 1 I ilnruirf ... li
K.'r .s'l I'K fc .rrllrnl I... alum, hatult 11
4. I11N1I, .ir tilir ami -4T. , ll.i'tul ITi'li
1 1 4 Ii. I'li.ma 7 11
llU'll r"" I l.'ii I.l 1 utr lul". I ..( .anni...il
Nu'lli r:r...l. .'i '...l r.'lil m 1. in 11... I,
ui . 4111 4.U...I ii. .1 ta ri,uii4i umul,
-11 II
I H S U K 11 Y I'tt M U
('..rrirr lul. .'. t f... ' . tt fi-.i. 'Vwr'fil,
a' .1 I 'cm. inn.' I-' 'J..11 la I '.'"il Ka.t
hi 4 III . I
X I ' Ii M.I M'l'l I li 'N I- I.-, .c 1 lul, , 1. 1
II" i;..... lu. aliui. fit'u, 4iti, l.a.l ri..,
I" ... I'll
j At III I K vi I 4.! . in.'.' iiui 1I1 f.t.r
an. 1 11. 1. '.".i I. "'in I'lnmti ,1 It. 1.
... 'ui I 1 n It .... ..ii
J.IH' I I'll -Ml' . ..,...r. '4ilt Hi' nrar
l'v,,,( 1 .a. o munu ii.'i.;. I l n. ft .'.al. ati,
For Sale by Owner
No Commissions
ll.'-lllel.... In', '.'II f.'ft
fl in. if.-. l.i "I I i illrlli
frniil III-,1-t I'll I I l.f rill I '
i '.iM llfM't limit i . 4 ' I 'I'l.
i .i if i ii I :
Mi. ill h. :!:(
:
.1.1 h. mil.
;.ANI)S AM I-AKM1 1 till K M.ft K7
Illll "Ii.l 'In a r - ', :: i.,-i
..r ..i.r a- ' ""ti. ...
ante. 1.4 41" - i-o1
1...1I1 ft l.t.r rn
A r'.'nr ll.nr. ., II.
llt I4U.I. Ii'l
4 Ut.-I ' I ' I 4 I
II, r Ac i . i
it-. I i ..! i, , ,
I. 1 ' .4 Mill.
I 'I. I
in ;t . I. !
. I 11" 11. I 1 . . 44
I .rn.
! '.' t. ff I,-.. .
- 4-"i l-l l.lr- .
I,, III. 14, l,.
H--4 (Kiln f44 ii r I
w.rtti' I.. .Un.ll W Ai"
l.'l 'I i.'a
AI.l-M.l4S V M!M ! . it. . ,, M,, ...
lM.lt.fll '.II' I !4lt 11 1:, 4r,4 '4 .4.1
'.ll'll 44ll K r . I V4 It .Ml l.iti.l . r', , , ,,,)
(,t.l. 7 II i'r. ei.l 4" I r.-4! f,r..,. , ..
In Tola 4. ..'I i....i.-4 . I ,,,,, ,. J,.,., i ,
,,T.. I ' r llIM-l,, ;il I 'h
VI no Tin
jlMt HAI.K ' " K 4 i . ,, ., , .
mem . 41" "' l.'l lii'V'i.4. i . i
,,:o4-i1 : .l(-li- 4.41. r , ,, , , . .
U rllf "in 1 '. O'l ' I ' . .
t,l fit I mi ACIll S '.''. ., ,,... ....
j,f.l4.f(li-r, .-' l" '4. ! .. , i .
Jjo,.. Pliono ..i'J " .-''Ji
REAL ESTATE FOR SAFE
I.ANtlN AND f AHMH IOH HAM: '
IH 'li i!i '( 1 1 ... i ii
li. i '. ,i. ; ...II, II I' t 4 I'
i I-
' I- i.'li
i M l
Lit
I I'll V .
I
I I
I
-i i ..
.-U..
i -.
i. . i
1 r
I rn
4 1'
.' 1. '
'
-.ii '
I ' j
I ' I
I.HI.4
'..II.
'
I M ( 1
lik.
I'.m-i .
Id! 1 '
1 I, I
i.iri,
I'l 1 I UIIU. I Hl,,l
II. t
'it'll ' M I .- '..
I I ' f , ! ( .'I ",
I , .. .i -t f..r 1 '
.11 I- .
Hi
r ' I .
.lull. I .un.
. 4,1 I u
I. ..1,4 11 f..r
. I. r r a ut.
Ml
l.i
Nl', I.
(Hit V 1111.11 t I t ' 1 If I'l l
' I 4 riml V4llot.1i 1 lll.t; I .,.,... I tut
ricttii ntor ti UN , mh' I Ii f tun t , (iMi'
t(rK i.n.iiii'fit, iml. f niirn )
1- rrr t I hlnir f mil tT f " " o !t Mi
14 tlMIJ 1 AKh, l'i 'HIH 1,11 I .
f.ifl. Mi KliBl NftliDtiul P .I 1 hnriL
AH AHUAInVK rrllM nw fl r.wvm
I'U lift In , on It ( li"'r I r 1 i 1 li iIimiti I i "
in 1. 1 g 1 1 Mg nolt t m r 1 ti 1 ' n 11 r 1
rt-t.llrt.i .! .( Matler f i,: .. lu..-t
mi n t 1 1 1 I "ti mm l Ii I I Mir J .' . 1"
Willi in .If l 'J iO lunn f.n.la ol.' I,..-),.',
lilt k I Ii m ( n 'it f (.ri. 4- mh' lu 7
i'Htfti riiuiiit ii4i.'. Ak (r lrun
lhK( V. M N .-CII'MH, Ml lth"l
TtMiiii Kiiiigaigtv t t.rN itif'll i' 'if in lintim
for Koiim inn lor -nr Itr u ' ft i if at I (iwiinr.
Mint h'tt. in i m
A KK.I, III
Ilt'HUllfllt llit .' alnry rHin linti In
Mirtuintuln iliMirii'l )i i -l w w f loxtri,
Wlltlfl I'l. 411111 fllllttl mini. I, . toflliAT I K4
1 iiui h r y (nl, uwiitT t fi v 1 11 1 1 v mill it'll
4. fifl .4 fur l)Ml'iV 4 ! ' . Irl til allow l.i'l,
Tlf V.'iO . I J lion (t.li 4 iln 11 1 11 v i'it
n riit (0 J 1 11 ,1 Iiiii Siiiioi.al lU'
Mil I'll. ml ;h ,i
Kt'li .-'AI,K 4.r.' nil tiu.ii-.r rtMii
Uii.l. M ..il l. Hi, (.l1 Hiv,T roiM. Tt ,4-.
I 'i rr Ii4 - oi'n r I mi I.
Wt nin, ( Ulniriif , Tut
KO( U lv i.'Oi. t.. tiork .1 nfitut Imm,
I Ihilev, f4i! of 'I mlilrii4li. (tii . l
ji.lSift 1 itrllfit I'liii n of horth I Il i iV'i,
ti-rl 4o ir nil-Iml 1 n k llirt (4 mini
4ihl'i,Tlltl k rl I hilt, ff W41"! 4H'I
l4tturi' Imm, 1 no if! m In ruiti tiot1,
lMtlll ;0 Itli-llt ta(l 1.(4 1 'litl4ti-l, lull
Ai.r ronich tlmlir ml l imuru I vcl , H
(It orrlirl, aJ niimU wil'l fruit . f;'t
n4". Id ion Mir I'tim-u nv-r (.nn
fliloiilt ft ml hiiiillhtC 'H in. L 11 foi4 li-4
ftiol Hhit k rii'fh . .n. ( I I if 1 rr i re ,
$l.nni) to l. MH fdili, fl H'li loftf-i, rim
fl yt, li4li""4 jtinr own iiT'ti Won l
Ifft'ln for Mftitvvtt ,rrow pnn-.-i t v it
lrit nwnrr, I'. (. Ikoi V4.', Hroin'ii Ar
To, nwiit f
lf.S ,.NI'.H Ttt. tifw V'liilM-'li tfhll llift l.ajf n.,1,,
I . . 4. , . I ..M il l i. ' t 1
mi ami ii'.v.iu.'ii.i. a 41 ii.'i.f ai'
io l. f.tr'iutiK
H'. t lull 111 N. 11 1 1. .4 ...t I . t ,.
V.vmr Mh I 't 1. 0111 A itUI lino 'I 'ii it I tn i it
of t.il rou-1 i-nni ti'-l I n nU i
pmlrtr. ' 'hitrfti-ttir r.4ily f ir Hie !!. n
loin'. Mm. up dor hi 11 tt lo hv i4li4ii", 4l
. tlrnititi j.rii'i' I'M t tn. It-riii ( : 1 rt L
hrftliiif nl 1 4 in f 1 : lur ft f (,-t 1 w u- it i
Hit' Ntltn for ft ctt rliistm1.il fi..(.i
fivhif r I't-i !' i r-"4iiiii ell', ih hftv,.
ii'utMl iti xliort Mint ti m ' t t il t I"
' h ('! UI4 U .1.4 ll.tli 4V f ' 1.4! ,
At HK Viui iirrr, 4o ml' it t-i-i "
nilir Imff tiitM fton r , Wo Ihhimi fi. ir
M4Hii, ni4 liijir Imiiii' ft mi-), rhi. '.
li.tiup. rc HO ii'ifi win "I ui..
from W'rmltillc tut intft) r'Mti 411I l i
llnr; ijili'h.li.i fftnn, (.. !U4tk t
i"C lt ,1 1 ; i roivU (iron I - '' , t
fiili Irnt'i mi t4 ti.. m ,
t'i'it. (rh rll.t; hUli' in, onin"
Ft' It '.li .r,n J -, i ,,!!(,
ml 'l r. 4.1 v for m 1 ' i.-i m
tit rnrtlii-4l roritir i( . - t It ,oi (t4r-lt-r
ot miiou V. IuM""1 ii ".' runt s
fI . Mirni4'i iwti.li (i n, frt '-,. r.ufi
lv (V: , !. u, 4 11 1 I. 1 no' I'. v.. I I
IM! V w t f'f yno, t ' i i.r ! U ' 1 ft t . 1
of MttftllllH, !' ...I .,r f . (!i I.
M.trim.im t.i (i Voi.r.i. ll ' I I-J-.I...I
I T'l ti, I '5'ft '!i..,.o I 1 '
l-i'lt S 1.K . ,, ,,. li 11 j,. ,.. 'nnt
Mtn.- i.i'.V, i iiii .-it lu!i 1, ,--11,
lit r 1. r, V Mlinft ( 'it .1
2.0.S0 Acres
oak .iw tlnil.i r. ctt inniii-.l r, not.. nun
feet; I'lcri'y water; finn .imk i im li;
1 12 per an e. I 'In. ne 7 7 i J J Hot Ml,
S ft 'I'll .h.l
WANTI'.t) btai, i;stati: HI
ll'H s A I 1- li.-.l. 1,. i .f
f 4 I r .'Itllll.l. 4,M, t I , .1 I., (Hi. i.
I IN..' K I.. H... . 4 IV I .. I'l , ......I
411 I -r.l Ii,, k f . i ;
W IS I Mi T.i .', ,., u i... ,n,....-n
ll.lll... I"! ItllMC 44 l .1.4 4,'I!.I4
ilfrtil n il 1,1 4r i ... (.. r !.i,i;i I l.inie
-1 I I I
W .n' I' I.. i . i , ' , '. .i ... n.n .
! I' 1 I'.' '. I. . ' 4 ... V. f. l ,. , 4. ,, I. , I
nl.-I. I,
1 a . i
I'l
4
1 t I
.....i ....
. i .i.
II N
i in n
i I
.. t. ....
l '
'
i. ' Ih
I V
KI AL I-SrAIF.
Ay
At Kil.i I'liii a.'ii stri'i't, lr inj.'
I'lai i" ; 1 liltu k mirth ami '
lilork "a.".!. (.' inonutiH'iit ; a .
priu't ically ni'W t'l-i'iHun bun- i
l-Miliiw ; li a r tl v o n d l'lnni'.? i
4 l. 1 ..- . ... I
i iii'iiHjrmiiii, i ircpiat i', l.'ii" 1:1 ;
teatui'i'S, lia.Tini'iil willi st;i
timiary tuds; y, :i rai'i', 1 ' i j , .
.l'', '00; 'J.diUl iltniu
REAL ESTATE
.,, . i ,i I.'
I i.iu-'.l..
..i I I... 1 1 1 . i
' ii 1 1 .ii
in .1 , ,
li ! I ,
. I V
I, ..Mr i
fiu-i I,
I'll' ' .
.. ...
I. i l., I ..i.. I I .i...i
. . i i:, l;l.
...... I I. .... I
,'!.,, I l.i'..
-I .1- I II. I I.'
M..I i ii ) i'l'' .. u
' II. Illl' 11.
ll.l.
I'l !
. I,...,
M .,.
,l
"I 44 i
t . I:
k ..I.l.
.Ii.l v.U
,. ..,
I". (l.
I
i .. I...... ,. ,
i.l ..l in
1 . TV
A..i nun
I )
I-.
;i .
t 1 1 I I Ml III! ,
I'll .-.IM. I,I
V k :iiiI I , I
h in- l.i f-i.i l
..ri, I . i ... ... . I 11 i. "
.. r I.. I mill f.i ., i, i . . I
I i : r. ,-. i i- ( I 'i l "i.
' , '. . i 1. i i. . Ill .
I ii . I. il, I llln.-. I . . .
.4: I. I' " 1 ' I Ml', ' Il , .1 II
in: i I (""' i Mi; fi....
i I ;.. ..in if iii .
.1 II l..l'll',l
mi (:..nii
I '
ft..! J I.l I. 'i I
! II' -A I I !!
I,.- II, .l,u I.. I.
'II, I' III lll'l 1 1
I II.
i .l i.r 4 I 1
il' l.i
( '
No Y.
ii.. .nn : a
x tii.li I' :I Ik,
n o
. r, tri; o rr nt
r 1 1 i 'i
Four-room liunalow, (aravc,
li.'irn, fini' wi ll of wati-r, i-xtra
larK' lot, corner, liili nightly
location iir Kciulall ; $,.'100';
r.()0 cash.
I'our-rcom cfittar(,1 wi II, troml
liicatinn in Kendall; $J,100;
$')(( ca.sli.
New two-room coltaire; extra
l;ir.ro rooniH, half aii"e of fine
hlack Hoil ; well; three Mocks
from (he SpriiiKiIale .school;
$1..M)D; :..'( cash.
Two-room cottaKe; fruit ;
hlock of car line; on .Sixth
street in Kendall; $1,2(10 ;
$ 1 00 cash.
Vacant lots in Oark Heights,
$27.". to f-l'.O, with $..() cash.
Half acre trai ls, $J..d to Jf.iilil,
vsith ?M) cash.
with Die hest price and terms
proeiiralilc, call
n
.'.02 Daniel KM,
l'hone HH'i-CL'O- l:,7r
w I
0
in
A licaut if nl t w o-ntnrv, six
moms, nak t'liiurs ttiruiilunit,
liasi'ini'tit, o-arao, ruiiiiili'li1 in
I'vory di tail; in a liijli, sij.r'it
ly lcat inn tin norlli side;
f'..joo w i t Ii cxi'i'i.tioiially
poml terms. Vou will liavi' to
a t ipiickly.
1C9.
111)
M wic;;t)i
r.ivj ii.iiiii i nM.
rii.vn.' m h'.-t;j'.:,7r.
1
v ' . ll
3 1!
re-.
t v'1
1 1 1
-'11 i
Tin' ;uli!iti'H! ni l'ril"i;il stn i 1 1
now 1 1! i 11 vr ;i i'il, jul i-ast nf i
i;;tst Ui)slilainl:i; lii;,Ti a n tl ,
sij'litly: Milt-walks in ami'
paid i'nr. 'i on run le.iy a ."'0- j
i'i mt 1"! liiTf for f 27") ami n;i '
Only .')' cah. balainc S- J 0 1
piT month. Sri
j h
i o v
(
. 1 . A 1 "
1 ' 1 ' -
I'll. iiif s 1 ii (i:'u i '.Tij ,v
REAL ESTATE
i
Have You Seen
li,.!'".'7!i !
, M. CILLLTTK INV. CO.1
C. II. Whiteside, Mr. ;
I I. A I.
s i' vi i; hi r a it I'M i :nt
in i ...Si- rimfi.. n : I '
, I I I . Ikni. In .,n K.tlv. t I ,'f"1
n I III i I Iii i. ii In ,ily, I 1 .'.'ID.
I'lAi I 10 i
tin .ml.
imo In I riHco Irii kit
I ' ii t I I') en I r ;
1 .'..Min.
a I' li I i r i:" wjf
t'l'U I I I i. n I i i'.
I, .Ml I V "lll'l
in..
o, it; I n 'i r i 1 1
1 1 1 . ..... I it i
ni" 4,''.!l4. 1TM -
Ii iu;h fin..,
:i 1 . i mh ,. .il t I .' I
I ihh-I in K'.i'y tr.t. K.-itrc, IT, Mil.
I. Itl-l. 4 I I ,
I I'l- (111 I'l
1 I 1 ti I- .1 n IIP tr 1 Vir -llnl
'II. Ill I'. I. I'L till, I
I .'ll.ll'l'l,
lli'l-l-a. I ll-'-n ft
'a 'I raj I 1 11
1 1 1. 11 ir 7 r.oo
11. 1. u.. 1 l.nn"
Null. Ini; l.ulliT In Mrt l!n" cf priip-
f ' 4a. .' M fur imv IT' "Oil Ir.lfk
lii;i. IT nllitT K'.ll l-M'.atl'.
linnin 1 1 0 I'ul t. 14 I'.IiIk
I'linnBH 470 Iib3.
A COOl) I'.KY
New (i-room cot lap,
I'ark utrect
1 11 r
Prhi O-"; It&Vb
J. M. CIFliirrTI.'. INV. CO.
c. ir w n n i.:i i ik muii. ki:ai.
i sr, n: i'i:i"i'.
L'Ol HiMiiui Ulili;
linflP R?40
Yd It MI NI A V Mil VI. Hllori.l)
in: Tin. ui ':u
i M (lll.l.hri'Ti; INV. I'd.
i' ii viiiri:sii'i:. mck.
t.r.Ai. i;si atk in:rAici'Mi:.s r
:nt HiTtnuin UMii.
I'ltnllft KJl'l
Don't I1 under
by paylni? cxoi l.ltunt t f r. t anv
Iiiiikt.
y A - r "y it
own our own i ionic
- it i:l ft mi .1 pf u
IncloiH'M.cnt KooliiiK
't'hi' A. 'nn lliillillm; Lo in A-. ni.
'I'lif i il, i i liiitn.i S t v nuts ,; I. ii. in A vn,
i iii.. i iii-mu i.r tii" 1 1 . . u 1 1 -1 1 u 1 1 1 1 -1 4 1
Iti-Miiii t .-. ot-i' 17. 0'H 'lll'l. Alili',
t lllini; ..ml .'iiikiiiiih
To Help You
Davenport & Katcliffe'fe.::1 'rd y''7.;J.
I'.M-I. I
;: !; l.i it' i. ac i:T.-i
-
nr. in-.-. I". !- l;.-ii I -'a'r -
. t i 111 H 1- I.' !' I e 111" f :""' '
I I , Hi It l'e I'.Ml,' I
I I I I
1 '.-
-I'll.'
II:, -11
You Must Sop
,i. m. oiiii.irn: inv. co.
C. II. Whiteside, Mut.
KI..M. L.-'IAII'. 1 ! . I ' A KI'.M t :N I
unin H.lr
I'll. me S J I 1
. ; .4 a
i.:.:i v ti; j.M.i.uit i J,ij)
Kast lhml street corner
with two buildings; lot
f0l ID feet ; future values
rapidly increasini' here'.
'Only !?.." .000
Smitli Cheyenne ; close in ;
sjili'iidid apartment site,
$10,000.
Stiulh Denver; fine corner J
lot with two cued houses.
This is a snap for $S,000.
I
'27 Cole Hide;
Fifth and Iloston
lMiopes S-J-.S-l lie.
!.veptu:;lly "i'ou Vi'll See
' II : - "-. r 1' i)';'''7 At
! 4 - - J.'.i .iVvv
Why .ut Now?
I. y. (illil.KTTi: INV. CO.
C. II. WiiiU'side. Mur.
! . ' ' - i '-'' vi i : 1 1 1 p. i; I'M i :vr
' ' " I'l .' i"
REAL ESTATE
i.,,.,.Mi lii.ti..', ("'," ,.f
,i m M i.:. Iti.li!". i. ' . ii.i
" In"! I i. n ' i' i M.'riun.;.
ii,.
.. -i t
I. 1 1 ii .li : . .
t ii, n in i ; I
i. i..:.u',iu
'I !,4i Ii,
t . M Intiil
.t Iml i.i' a
i .l li; ij It
f ii mi.!
I I.ii i 1 1 ill i.f i i h.ir i . I
lll.ll
. imi. i i... .itii.ii"' ii. n n. if i n. -
.i i.i M mill ,i i h li ii I Ini 1 1-., mr.'.l ii
1.1 1
I.l. 1 I ; . Il I . .. I 1 !' i W II II I In' !
Iii t . i n 1 1 'I In- t; i .mi ml 4 ti t . I-.-. i n
iifm.i' lii'l i.ii i , i,.in f i h il.'.
V lit;'"', I-.'lt ;t n H ill.l(f.rn, I'lr 'I ' I ' I H j
I. i' in" fill liiiiii'- win hit n i if .1 iililv
II. ".' li: tltli'l I. 1 1 I 11 TltnV .-..l' I'll'
mil I in it- in . iti.tn v .M nut Ini !' i n
l.i Ir ;i . ir ii iiu. I. I'it ' r 1 1 i' , t.'iinn
,i ml I it I ,i ill.il ft, rrij
i Mi' Ii l!!.lK.
rtiiiiin
SMALL I'AYMKNT
Huys
I i-iiiin, r. vt.lv In Tnr. r ln"o,
.'.!."' - .1.', lliH, l.ill.ilir.' I .'in. 1'rliT
ll.Mlll
I'lMir minn Inifii'iildw. Nnrth 'lrfor
itri'fi, i' i' ! frniil. liTid f mh li.unlir.s,
li.ii.iii.-f $.1... I'lltti J,jil.
I'liii r.inni, f w t in. k.t from Vjti
liii'iini M-liiml, full Int. I'rl.p I'J.inii,
i.inli II.UuO, IniKiln'C 10 .r IlnMrtll
I'lvi" uiniM nrw biinifiiliiw, hir'1w4.n(l
flnnm, rc.iily In nu.vi. lulu, ll.Mlll
i till .,ivii)i.t liAfiilli'H tli-jl, t.al.t.'li-f
1 1 K t.'iit.
SU rnnni 1nnlii hnuff, l i.n built
! l ii i ill I li --. in. ..If tn, . Iiihi" In. Kyn.l
'I. :t ' li .11 ,
111.' tit.
14
l,0(lil r.f.li ji.iy-
John Barrett (
I'linno 117 or ll.'.S
H.iciii ."us iiiiiiii,..ii l'.itii;.
c 1 r
ipi.)1t)0
Cf.li. I.il.iiici. t"'i.". i"-r tn "ii Hi, will
lni .t iiiii.l.Ttt 1m i ir t i . i r In I'.uit 11.11
A I 1 1 , . n Six is .mil Iml I. . m-
4-l.i.t 1 1 1 a liri-a I. f:i.t rtiinn. t..ik fl.mri
I'i' i-iiii'iii. r.ir.uif I'lii-f .. .i.'ii.
Mii'lil r i in . , 1 1 1 r ii Kiin.l nt or iinI.i
iiinlii In iin i u t i.t) .
M.J. Glass Co.
riunin 1541. , IDA S. .M ..In St.
i7). )JJ
;
l-'nr new 7-r inni iii tn il it I.iiiii::i-
ii. iv, nil Irii-ilvA nml flnorn, b..4f nii iit,
j nf i . i-i.st fn nt. nn luli Kniuinl,
, 1 1 iso iti . .i I'U m; tin , trrniH,
A. J. Jenkins & Son
Plume 4'1'ni
rnnni Inline
hunl I
t li r . i ) l l Ii i nl I . I lalre Innlrnnnm .ill.l
..i!li ui"H.nrM. i l,,i'i 1 .i ' i-inf n t . fi.r
n,,, . r.tttt-.' ..iinnix' i n.i i. i h
t 'ui to I It, lll'l , till lilt
Iiaker Investment Co
; i j i laniei pi. Ik
I'l., nit" '.'loo
4T
Plan That New Heme in
TeniI'AC D;i:iV'3
J. M. CILLETTE INV. CO
C. II. Whiteside, Mr.
KIM, I'STATi: IIIOI'AP.TMKN'I'
.'li.l '. .iinan l'.!.!i!. Plnillf in
Mi' 1' ( ..rn 1 1.'in Inline at li'. 'S ;
I : , .1 I '--iii ' It ui 1 . i t . al. -'lt 1 i, inn' lis '
Iii . 1 i'l I'i ' !!, a I, 'I 44 ll I M' ' 1 ll.'.l).
if "i-l-l
1 i-h. I
.11. 1 ! ..
..it '.- i 11
it 1 11. I '( i. .. IJ.'.'i.ii , i
I.t'i. M.' 1 1 lit I '.niti. nut
. tl.'s ...-r, for It i.s ,1 n il
W'r liavi' si'cral ilitTit.s fur,
limine in Tulsa. What hino,
vim in .J'liur, fic nml six-j
rnem Imusrs?
I'r-ilh
r!'.!M.:l
4-1 41-UVVj ('..'I
.fa, ii a i .1
N'M'.'l'll MMV
, L'.-n.nv i..,l..rn li.ni"..;
I- i-h i'ii-'iu- livinr."- t t -
4 in-- nn fi.i-s .nl 1 -l
m i .!i.v''
Pi ..
II.
l.'l
'U'h Ma n
REAL ESTATE
i
Low Taxes Until-Ycar
A fU-r Next
'I'll'-:.' i:i I... iiii i nn iri lli" in w
Inn i ... .ii r,i li i n l Km kf.iril mi
ni I'j-ji i.i,ilili' J.imi.iYy I. 'i'liln
in ;i n.ninc t,i In. t iin-MiTnl. Tln
i I'lin.-ilti.vM in.' il. mit ri.iiif.l"'lr
rtwini . r . . ).. .hi i linn in TuImh. Th'
1 1 . n ih n hi vi-ii icn f lo IninMim lti-
jitinii iml rinlit In 1 1 ii.- nf ili'vrliip
f I itnt. Nn niri.li rri d.'i.ill In iiiiH.HK
I.t.tlk irti'iti ivt ftnl.ty hmI I""" Il I"!"
,,rl, ,,,, t,,rmH,
.
svi:i-:nhy
II lldliinri'.ii. l'li"n 4 ." (1
a., ,- .
t hs t 4
tf.'"0 civil, InllilK tlfl .T I'rjrfith
Will Imv ; 4 1 11, nil lll'iil.l'll llull'-i-.
.-inner Ini, f. n x n . I,n. iilnl m Ili4
I-: i.tl HI. If. ('i.iivfiilinit In W'l'st
Tiil.sa 4ir lino uml liflli'vli'W we.
M. J. Glass & Co.
riimir. I'll Hut I'.il it't. Tlif.ilir
South Xanthus
I'lvp-rntiiM bi.UH, rnniliTn. awl front,
('Im-lrlr fixtiiriM. full nisi- Ini, v.nnnt,
ruiilv In linn... lulu. I'rlic 14,000;
1 1 .ii'iO riu.li, l.iil.nii'o I. I.u rent.
M.J. GLASS & CO.
I'lmiii. 1 i. l. Hut I'.il n f Tbnili r
I A l In nn In iliif fur r tplilly lin rf ttina:
I v 1 1 144--4. II ttf a nrw u run in. I't'.t
I frniil. ini.tlii.-l fllllill. (i;ik flinirM,
j mi (it .-1, I i j 1 1T In f .-.it urrt, l.-irtfiiirnt,
i'i' if. n e!'... i-liuli' lrv.44,; li..,iuilful
Mrw ..lii't, l!.u I, uml a b.ilf tn ti.-vv
Cut Imlif t li lii'l li , 1 4, 7 id ; I .',.MH rush.
I
Sfllini: (,'I AI.irV IIOMCM''
Ito.iin :'. '.'ii:'1-. S. Miln. Cornri
Sii'tlll'l. I'lliillO Ii .'Uli - i I -0
SOUTH SIDE
HUNCiALOW
S.x room, prnt'tlr.iily ri ; luiri!
wo'mI ilirniifh'iul, I'UlII - in f'.i!urcM,
1-1 ivniy, white ;t ti I ti.iih-! ftn.h,
I irk'o l..s tin tit, fain rfVi'jitntf nori h
I Tli -i H only IJ Murk itiit. I'ric',
I niotil !i. W l!! rent for S
! .1. C. REDDIX
j SiiS.snJ liiinii-1 III. Ik.
i liffi.'f I'lioiics: 1 :i (Ml -KG 111 ; Urn
404:
5 ACRES
i
tun i-t't, lia'.tn. " termi, y.n4
I Ititi'l I. tii't. fin., f. r fruit, iiimij 4
jrinitti house, barn, t-il, nil fciitl,
i lv. at.-.l eoirliriil of lirrutt l.ik'M..
I'l It e, IH, Mo'.
M. .1. (JLASS & CO.
M'.l-A S M tin Sir. i L l'hone K.14
FOR KENT
I 'I l J4.tr 1 44 HO 44111 l.l!f MX nttllllll.t
j I... .He, T iii.mi 111...I1 rn iIhi'IMiik, ki-
r.ii;f I.. In- bull', nt at. , I .Nm-tli
ar,'lui-i Fti.i-t. ii.ii ?iil, ulNii fir-
1 i 1 1 . I a ini 1 1 nn nl t -i . -n " In to IiukI
111 -.-I " i'i ' mil.
AIH'.OTT & WELCH
I li.. I. in-. m ItblK. Phiini. 1 Cii 1
' r v o - S l o r y -Residence
at IUin.ualow Price
4.
Intiif a law at S .I't'i-nllt .tit. I I'tii
. inn ill h is I'l.-l been hi. I.l for $-l,iiiin.
.- Ii.i'.f (i f n ---I .1 tss twti hlnrv r.-sl-il.-m
e In Hi" m inn. blm lt. with f in -n
i, e a in I . i ir i In ii4. at i 1 (l.f mil. May
we fln.w mi f
SWKKNFA"
:i 1 1 l:..tiiiiM.ii. Pliiiii..
EAST SIDE
I 'l e -r-'inn I'ltlH'.t'.
( ti St. ulli
I .1-44 IS. $ 4. MMI. I .',1'I'H f .lHtl.
N'ftv fi'.'- rnnni litinivilnw- on Knst
A .1 m ; i ;i ! , H.Toii, : i'l" i imhIi
li'ii..' riiniii btini: il-iw on 7.''n"n:
' I rn I V'll t i.sh
', Pnur r..-i?n rnltai;.'. full (tiye Int
'''"'" I buy f'T 2.:i '.."h.
' If 4(ni :ni. w.ti.lnu; : at-.irit lot,
. v . lis I'.'l'.l.' .ll)ll;'
k t' WAIJDIJKAI.TYCO.
41 I M i.. I.: li;. Pliunu tO 13
REAL ESTATE
)uth Sid
Nw rlrpint home In MapU UlrlirB;
S45.HOO
Slu-rooni liunnlow on Carolina
Ktri'ct; 7,.'. 00. ,
T'.vo-Mlury riMilde nre on Hnton;
$.:':i0.
Now (I rnnm bunmlow on Klxln
(ttifrt; J.'ijfiil.
Kt'W i'l uli I -room xturrn biiiiiralo
on Mnuth IVorU; 11 4.000.
I ! lull I rnnni ri.Hlilf.in'41 i.n r.(ttuin-
Vail, rltKi' in; 17,000.
I "i" " above nro nil dalrnbln
hniii.'H nn, I jirli'.s rlRhL l.'un give
nrni.
E.I?. WAftl) REALTY CO.
414 M.iyo IiltlR. - l'hone 6012
N.'W f;vi ro..m, iiinilfrn. with itleeplnic porrh. roomii lll.-rnl i i,a .
wnml flnor Ihrouishoiit. nice pri'cil brink innniel, l rim mint Witl .''
nt. nif, I'li'iiib tit. ore, fini. built-in (-abliict. bookiiiHw n,i i,,,,,, ... '"'''"
nl.l Ivory wyinlwork throtiKhoiit, fini. e.-lectlnne of .loc.r.iti,,,,, ,i I," , y'
lUht future. Thin win. built fur a real home, art'liltrfturr- civcn ,i.i i.
front effort to muke It a pretty buriKlow. 1 ''nA i
"We make our adit tell the truth," one look will ronvlnce von I,,,,. ,
fit :J2 North Henver. Ixiok at this today. ITIre .M.iud 'i, r ,''
you, . "nn ui eu.t
J
aminr!iiia
70.1-704 KKVNKDT RKTlQ.
I'olonlal t1flriii.i1 brick iii.uiHlon with lari;e llvlnp room, il.nini; rnnm
renter bull, bri'tikfit riiorii. with built-in 1 hum Ihki-ik. kn, i. n n.ib
l:ili"4t nml best I'tniipnii'iit ; three beiiutiful f irepluren, Inn.. ,,n,l ,tn,j,,
1 ItiMft riiinns, bevel iil.itc mirror iloure, limil wotnl flt.ore tliri iinlimti eririr,
limine, biiMenifiit under whole hoime. Menu he.itlnu pi, nit, r.i.i.itoi m ,1 ,
itioiiie, two I'oniplete bill hrooina iimtiilm, toilet uml l.u.iiiiv nn If
flour, eht.wcr biith AtlnrhmentH; tlnuble nervitntit' iii,irtetH, with ,-,,1,, , , .n
lia'.hroniii nilllpiiK'tit; double Kiiriiite and I'enienl Urtvew.iy. Thm hoine u
t'iUiv.'inMf il over the plantnrlnc unit blind piilntril wiilln ail tbin :.i:t;
very enpeiiHlvo paper linc.l . upetulm, woodwork Ivory wild while enin'o'
ttle bathroom floors, roiLUYuctlon of mat brick and the workmani!!.;! ii
or me very iiern; 101 luuxmu, eiimuinileii with rinest hotm-i. 01 tin. , t
'I'hll l.i one of 11 very few tinmen found In the city w ith en rum il.'ie irr imn
iii.'iiL itnti rifuipiiiriii 11. r f 1. 1 nonie rominrin. rro'e, 4.i,iiii). (..initi ti rrn..
If ilfulrert. will be Klad to nhow any really lnlrreie permit. Sni
E. G. CUNNINGHAM
koom :io, pAr-Aei-: vaaxi.
(.fillers lire dolnsr It with our help nml you ran nrno. We will d.-aurn
ill' l.iiildiiiK Unit Just fitn your IdniH then build the house uml it i'l
A P.K'n'PK 111 11.1' house than In jfTnerally binlt In TtiU.i I tin Inriiiarr
we will help vim flmime the tliT nn.l nrraiiRe fur the inuiiy to In. p-i.A
out In month. y payment.-!. N lfi our help you ran
SAVE ?1,000 AT LEAST
f.. t :ln touch with us Immediately and let us help vuii FTOP THE
MICH KKNT. ,
;oi-: ou.iiKTfK iti.Do. i'iiii.m; ;i.
North Klwooil. 1 1 00 blni'k ; 5 roontn, fine lorntion. Worth evert ifi'
the Jirlee; J4.S10, ll.HUU cjimIi, baJunce re.iioiniilili" teriiie.
rhwe-lii kifiithm; B rooniH, KTiraRe; $4,200, $700 raeli, bul.inie J O riii 'i 'i-)'.
North P.oseilnle, T'nrk Illll; 5 rooms, oak floors In thrre rooms A ". Iir
rootiii; IS.L'jO, l.HjO t.ish, ba Inure r.isv.
North Peitver; ! roome. nnrtlwontl flnnrs, baemeiit. I'lir.n.'", on r '' ' ""' "
Splenilnl property for the prbe, $4, Mill, J.'.uuO i-iihli, hnl.i ' i"1''1
Lovely lneatloti on North Taeomn; fi rmiitiK. Ne.irliie t tun p'fi i"' 1 ' '
will ileii.se you. Price, $6,200; $ l.ioo i.i.h. I ni.int e on ci") tt run
South KlvTood. H00 bloek; C riiniin i. nil eleeplnit porrh. well. Kir.u;e f i
rare; $'),S0O, $l,ii00 cauih, Ual.lfiibe ru In arratu;" I oil re i-'ii.il'
terms.
West Twelfth: B room anil eleepInK port h, bane ment, eerviin'n' ti rt'-n.
$C,000, $1,:'00 rush.
West Twelfth, between 'iuthrle ami (inlveston ; 0 rnpnifi. basemen'; ll--'"'
$1,0U0 cash, balance easy terms.
15;" Past Knurt)., now umW ronstmi'Mon; oak floors, oak finish, f- 'r,st
Price, $.1,!i0n, $700 caslr. bultinre easy, Wnli k pnsseHlon.
Knst llndee, near lilllette; 5 rooms, modern. Price, $3. TOO; $r", r;l-'h'
bal.ini e $40 monthly. Thin l.s worthy of lr estiirut ion.
4
South Quaker, 1100 block; B roomi, Karaite, enxt front, close to u' '-"
lines, Itl.l'liO, $ 1,000 rueh, balance raey.
?40 ll'illlNSI'N' III. I'U.
REAL ESTATE
When you buy yon wan. ,
'1 Rl
Qisali-iy In Cor,:'---.
Hon
QrxsMiy in t:A '
.Uif f. rnntn mrnlorn hiinr ,n... ,
two yean, ol.l, hii.., ,,,,1S '"""i!
III.'IIIM. It H rlim.. , ir ,'"IU,r''
jtn-v nml prlt-ril (nv,.r ' "'"I
rnliMt riirtlni) ot 11 0'
I -4 1. .g
"WE HAVE OTHERS"
& .
rilONK 34l; nr.H.
I'll' INK 41"..'
Am us fkd Payaas;
Ill, II. I) A IIOMK AND I.KT TMK KKNT YOU ARK PA TIN'". VJ
j ton tmk ritoi'iatTV
A List ff
4",')

xml | txt