OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, April 20, 1919, FINAL Edition 4 o'clock A. M., SECTION B, Image 24

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-04-20/ed-1/seq-24/

What is OCR?


Thumbnail for 6

G
TULSA DAILY WORLD. SUNDAY, APRIL 20, 1919.
oni', liv tho Apollo rlub Monday.
A I . II J, In il. Kiufi'l opiia Iioiup.
M." I hit i ;i mi'h pr 'iit uk 'ifP "i "
iwi'h tin' i luh will n. .iik hrr fuurili
I i i"f. MMuri'ii ;ip.i ir.iio p In ''u!h;i and
, .1" i h.- n., -n lit to I. .Hi' t hr I ..in .Tl
i..(r. iriopo i .niiy i.t .-.int. to Mii'-r
ihr , t ' i o . 1 1 , 1 iii i" ur op'-r i. h'r
, fin li 1 1 of fit III. r l.i' IK W Hi hr III. -i
I'.U.-l I', f r I. I., In ,11 hi I M .-H 111"
1 ! Ai': i.r i duiinic Iii r "'ay
Iiay' .
l-n-tludp.
Krockutt
, lloi.k.
datpa nf hla arrlra nf rerltala by ad
vancpd puplla In plarm for A r 1 1 110
ami May 1 In tua atiidio, lulu South
Main eirret-
Pnwnliiir, H nth Joimaon nd Hetry
Went, who rornpone the niernhorihtp
of Ihn Nehe-Ayo club, pntprtairi-.l
with u pretty ilanrliiK party jftNi ni'.
nunc in I ti 11 homo of .Mis Allre a
puroniN, Mr. and Mrs. C. 12. Htruu
vello. Mr and Mra. I'. II. Gump pnter-
Uln, lnforwiariy at fliTiPiriir ri4r
evpnlnir whpn they had a comimry 0,
about ii frlenda aa thpJr guis a
Tulsa Child Life
J'ljxiliiili! In ' '
Munlc.il prOrfianiH whhh rearhpil
fhn ao.ipty ilcnii i.m lam fuP puhl ra
II' ri In Ihla department, uppoa.- .n
whore In thn neWa cnlumna of .he
I
Mr. Harry J. Hplmller ha apt the
Dancea
M lnoa
Itro.uh,
1 Tonipadotir rlub wm
Thursday evening, Apiil 4
Klka- club.
danr
in td.
A Ufa Stf tuivr !p,
Muyma 1'Jaw mn,
Natal:
isah.
t
t; .!:; iA
III I', I. I l' "f M ..' '. M.lllf.urt llll
I'K-
i".l. w rin I. i.. i.r h'-r n oin p-iii
IIHt.
rr-
'Mil - f il. l.i i" :i i follnWH.
. I.na.i .thn .i-i .in- ..- U u
1 Tm i. I-1 n h i im I . r i Mir.
: iIh
jur; J i.i.U an' ''M J-nii Ku
II. 'en. ,.m- ..f ,,, a.'- '
Jl t fl i f I ! ' ' I C ' I ' I ,1 !.. I I , t t III V
r r;ili - ; i.f l r .n! M.n .! ...
4 'l l tt I "1 -1. Il'l'l L-i I-.. I 1 ) i' l ' !
.rtl i 1 1 1 1 I i v . v., mm - t't'ti
Mivr i ,i . , ,, ;,' ! I.- fi
'I he .i ' ' i i (i li - ' w ' ' I' ; i
J v r 1 In I I I , i . ' f 1 1 1 . 1 I 'I ' . ' f " '
tn , i f i r-- ) mm it i , r .it
I t i ! J'l 'l ! I V 'I' 'il W 'I
I M li : M'i I .i it " A pj.r il I i
''w . . I e !! V , (- fj - li i f Ut
, vi- u l 'n Mil 'r i t'M tl w it
i v-'.., ,v )n r . -1 i , M A
V Kit MM If MM. MM M:.,M M
"f . - n t M i I 1 1 i ll nf I 1 1 ( Jt.il I, W
U.i t I i ' ' 1 1 i ii I ; n 1 1 . i f J i in I , ij.- -i
I:..", 'h... 1 1 '-'ii Ui'l !i.
I .i 1 1 1 s ii ' : ; .i n , m i ii mi I ! i'1't' f, M ' '
fill-' . 1 1 lh i insl'lf : M I 'r I
! i rcui.'i .ImIhi .N'!Iii uinl J.i h
Hal!.-..
J H-hf- I'd ,ii'i,f iLitiKiff nf Mr
Ihrl M i I: I .'t), miIm Uilrif .1 it
frill, i (tf rti'WT it Kill fllMl.t With H
t'tttn'r mill nliinii'iT "triv. 1'il-liy
ni-iiii-K l' hinr nf Km lit r MWmul
m of I'rnv v ho with ,tr r ri t
il r nnt Mtn. M.irry M 'm n l it in
H'l fur li u uvr Nuiul.iy lJt
,w-.
WidilinfH
TM jn.irrl.iKo ( Mn llrrnlii
Itton lf S' iifi.i M r li '
iiiplrn t,f Tulia u ill kit H'linnnUril
tt H'l 11'i hn k this nttrnitif In thr
larsi'ii.i ( i f I'Iiki ChiimiHti i Iniri'h,
IMi IH'V Mi-iiiIm i: Imll of fli'Hi ' Iiik
ill I i u I - THiin iirnl Mr. Koliprl
klrillmy will llllcllil III" rrmpliv A
trxl'llhK hicnk fil! In Hi" hmii" Of thn
ki lili-Kniiini'n hIki it. Win II A. llrll
'. will follow Ihn rrimniiny.
Municnl
Al Klrnt Isaptlit i hnrdi Ihc holr
Kill Nlnff propntni of Ka'irr inli
ne, iinilnr I tin rtlrcllon of Mr H K.
I h 1 1 . i im ii rid wllh Mm I ' li 1 1 ! pri
li d 1 11 w lit tin nririii. The iiiinitif
MUIININU.
rran irrlul "Trlitmphal Murrh"
lifnunmi
ntlifTii "If ik Man
J. W. Irmn
( Fnt riwl iiiMria- IliPinna from llaniltl
"MnMlah." I
HffiTlorv - o(tiiim Oratilrr
lolo "lutrr I m w n" . , . Wood inn n
Mr. 8(ory-Vhl.
l'oltud -"illorl" n,rnhy
KVKMMJ.
I'rlnrlf "Thi Cro' Aahforrt
Anthanm "Thini. I'rd wilt rln"
Anhforil
"I.lfl l p Your 1lo1". , Aahford
lnln "Tlia llrmii rpiMInn" . . . . Khll jr
MIkh Anilrrnon.
Mali quarttil "I Know Thai Mr
c; l((;1nrniir IJvrth" Btobhlm
Mtwara. rhlppa. Hliankn, Ealiln,
Halfan.
ffff rlorr Inturmmo TTjhn
Solo "The Volca Triumphant. .
BtulU
Vli Klahrr
Anthrm "Now If Chrlat Ba
rrrached" Itrra
roatluda.
Harry Jarnb Pplnillr haa an-houn-ii
a rerttal nf III ailvanoril pu
nlla for nntt Wadnoailay, April .10, In
hl aludln. 1010 Houlh Main alrert
Tha procram la a fnllowa:
ionats A major IvarlntlonO . . Mnmart
Mlu Grace loalr.
PolfairatUo Harh
riondo Alia Tnrka. . . Movarl
Mlaa Jwirothf Tnompann
Sonata I malnr Hay1n
(a) Allfro
(h) Iro a goaiamito
(Ci.rreato
Si In Iuellla ruann-
Manrrtalurka fichiirnann
The !ancln rIl Voldlnl
An Matin Undard
MIki Ma'l Nfiil
Uavotta Oxtarfl
Mr. nrndlry Thompiion.
Phant l'nlonulH rhopln-t.lar.t
h'orritt Ilrook t'oldlnl
(Hilda WolloiihKnpl
V'alna Chopin
Ml Orara t.
Alia Turrntnlla MacDowrll
lohrrnlno Maptmwall
fhadow Tftnrp Mnr-liowpll
Vhe Two lnrka lchtlky
Hiillnrflv Hrl
l-'t ikIa ArtlMtliim ilmlaril
alHi 'hopln
I'rrluilr- tn ' Mhip minor
Ml" Horolliy Thonip"nn.
Kdrhrnanlnnff
Bciili h VoTii. . Mu-tiwrll
Porlrult hr dn ( liiMr-llivkln
l.owly Sony. i II uf li Im I ti k lllilo II month . oi l d.iiii(li'cr of Mr. ami Mm
Arthur i:pli-in of Him II uu mrti np.irlinrnht Sunya liui an ru rpilonal
Imhy prinnnaliiy whiiii piomlniK to iliivdop lnln uri'ul atrrnKtli of rliar-urlpr.
Valnn n V. MoirkowHltl
Mian Lil'ilU I'Hinr li,
All iitfrHiif iim, whut prom l",'
to da il piv J . . 1 1 tvint of Ihn
wi.fik In the HwihUi .lull It Ihn
Hawlrr cnni'irl himI ii-pi'in mi
noum I'd for TurM.iv i i i iiIiik In Ihn
piirlnra of 1 HM I'l nhvii-i l.tn i liun'li,
Kai:h iiiciiihiM' of ihn (luh H prUi
loifixl to Invito ah tnimy frlftnU n m!i r
Miuy lli n ll 1 II Im i Tim Inti'iiMoii thiil
PVIrV lilUT of IIIIIKlf BUM l hiili- up.
portunltv to Iiimi- Mr .1 'ili'tln lf
of Ht. I.iuiIm, IviIi' li'iinr, who will lvi
two uriuipM of oiii:h Tin- nporl.il
I'oninillii'o In i'Iuiiki of thi r ' -1 1 1 ii
ltirlinli'4 MiNihinioN iiiii l.iKhinor
Kroat, T. I:. Ninlli v, Hi'iiritn II .Slim
loy, Joint li. M"iua uinl I:. II.
Itroyli'H
I'oot mid IVniriiil ovritur . . Hupp
"Ipb liidlanllnn ' W'nldtMifpl
Ki'iidiill rollrmi orrhiKlni
(Mr. Ailolph h ni in. r ( "ti'hH i Ing
Vnlrn Chanaon rrkivnnritln ......
. K. I ''ll Aotiua
Mia II. J ,M.ik
IMiino rluu- HUia Murrh
Mm.
Twhallk nwik y
Niil I". ItlKih.'O, Mr W. J.
UirKK
Voir. -
a Plrudlnir I''lr
Ii Hplilt Khmer Tipton
r Kung of Joy Cuilmnn
Mr. .1. lih rjii l-'i
Two plnnoH oruin ItrmNint
MoHilMima V. I,, t'aln. f I-; ritruu
M'll'., A. l Mara, MIhh I;iiik"I'I
Violin Hclrcled
Mr. Jacob Srlirrlnr
Vol.c -.
a i 't-loata Alda
l ilypny lonira 1. 3. i. 1
,.,-v v.
' 'rni4J
Norflirnn No. 8 . . Mvrt
Soiia I.mv Ilnla liulltn.int
The Maroh of NaMnna NuvelUi
Mr, J. K. Wvvr.
Amona- thn thlnira miiflrnl whlrh
nro to irln to a i oho Ihn Dm. 19
KiaHon, la I hi" I'ranriM IpKiani run
I't-rt, In will. Ii thn hiiikit who ha
hoon iirrhilmi'd thi ',m,at.'t roll
tmllo of hrr .Krnnrallon" will bp prc-
. Vordl
orali
I ..i I . in.- M... n i ii.; . . .ill.l 1 : 1 1 K 1 1 h
I'lo v I, t,!,, ,.., j, , ,,r l,ln. i.ln'a Ion
I'lirin v ti. -n i.t oM I .on doti. . . n.lvpr
A 1 1 i A lio-ol v i.M.M , I di-r
; I 't i) vi ivirLfin .i nd I '.i: I ih . ...
Sal nf Sap ma
j l!r 1 foil- . 1 1". I--V
...it din. Mi' 'I'll"' I in ' " ''
1 .1 i i . ... I ' i .ii in ,i n Ho ff
.v . ;- ..,u ol ,;,! !. Il . . 'I'm. I III ilw ' I. y
Mop it .M.iii-..iKiik v
i i,o i .sh.ilt l-.io.w Mi IiiijwiUiik
ll'l'l-v I i.i y ( S'Hi if i il- I . S.I.U-
M ,;. .. . i .In N.iii .tl o
i I l.mui. Iluini-r
I i . il. ini:: rproia
Tin. !.'' )-: r u- in ri'.rrrty 1u-
ii'.il.iil ;n lh uy l niiKii i .i'h
iiniMli iih it Klft from M ' nnd Mm
.hum 1 1 Mm kh.ini Ii , w ill Im ih I
. i i .1 Muildny I vi'lilMK Willi .1 IPi il.ll
I - ,-prof I l..irni. r Krh of l-!io mil-
i I , ,t y of I i ! I n o x.
Tin- iiini i i. mi nt nhhii w.n In
Mhii . il il..- Vhk otri'in ii.inp.ui
of 1 1 ii; lil, i nd, i Hi., l.i nt wind In
lh" p.-rfr. Hon of . r;in h'i:!dlliK II
f.l.M n w uit In ll'iiv l iiriiily rhurrh
and hoih lh. . i . ii k' i K 1 1 "Ti and
hiliolM II lii IraMoll Iii f.'i-l proud of
ihn addition i.i ihn rliiifli Thn
luor.iiti, for whlrh an adiuiiiloii in
i.i hi. rhurKi'd. )h iu follow.
TnriutA "nd l''uirur, l minor . . H.irh
rnu from Xntra . . H.rnlil
I'unioriilii In 1'' ah. up minor ...
h'aulkra
Oru'l CliiiriiH In 11
MndltHtlon 111 l fiat . Kinder
'1'i.rra Tri-muit Wirk
I Inly I 'attillv Church Choir.
Honata, No. i. In li inlmir. Hp. l
limlliiant
Alh'Kro .LKti.il, A 1 1 I ii ii I c, Mi-nueiiu,
niuiliv
Noiiiit hp tin A flat Htmnrhton
iratut I'horua In Mairh I urm . . ,
- t i ill Ini.ln I
I'nui-r In A fl.il Slark
Soiiit from MaKtioll i HuIip I n-f
Ti Hitiij.hal Mun h In 11 fla-t . . . . Krh
Mra. A. Mi'Jllvr:y will oppn hpr
home for u Hllviir ti i for tho hPne
til nf Turort Mriiinrial church Tuii
day, April 22.
'I'ho choir of Flrat Mrlhn.liMt
rhurrh hna prcpnrrd an Hllrictivp
oiuk'uii tor pi ii K Ink' at hmii (hp
riiiiiriiiiK and I'Vi-nltik: lu.Mti.r d iy arr
i'l'i' Tin. pvcnliiK proxram will lip
friilurpd t'y the ii inlnloti of n can
tata. "Tho CruPlflxlon," by Htaliicr
An I jiPlrr anthem, " 'hrmt Ih
Kternal," by I'mlliniin, will aluo ho
irivcn TIip tnoriiinn pniKrain la im
lollnwa;
I'iiIikIp, "KpMtirrppllon Morn".,..
I o Im Mou
Hi ponnr, "Tim lnjrd'a ITfivrr"
Itlffrrlory, Anthrm, "Thla la fha
A Drastic Mark-DownEvent
of EXCLUSIVE SUITS
AT THE
ADVANCE SHOP
MONDAY
Every Suit in the House Is Included and Marked
Down, Regardless of Cost of Former Prices
Regular $45 and $50 Suits
This Skin Peeler All
the Rage in Society
TlWrn tft ft f row in r tndney among
romfn tf pultnr And fbwn to jy imn
lltentron lo hvrwniae nvcn of prtrvti
hhlr rhnn. TYi txltfoi of RMrtHlti4 wi
mibtlfMMi h Un UrvftJf rMpnnnbU for
hit. 'J hi rMraarkfthU ptiSUMrt proloo
komplei wri o r turl la AianiDo, bo
fiftfnMir.vlly bru 1 1 f ti I. ftrtlftelftl ootnptei
bat r no lonft-r drttrd. lniir4 of "tint
fcirina" an nffinitt iVtn, lh akin U rMli4
i.f Tb wai ft ttid tktn u fra-lnally
ui urli ftnr rrii"!-!. io 'tii'mifiirt I t
trifnrpt "hn frrlrr, T-mmfiT in b
aMiit), feiMtllr hi fvlili.i-a within a wrtk f
iwi, It lily httr, ajtunjr and amontaO.
It' rwil a t rh r t ir riniilpiun, hu a
hrantl new on That1. w4i y uicrmlttwd wat
ha lieromA iu-h a rajr ajuong muclty foil.
I'Kn wn In put on nighu lit oolil ertwrn
iihI aahfil off mflrni n;i All drua:(au
ha it; mid- will A --At.
The Easiest Way
To End Dandruff
There U ne aure way that never
talla to rnnioT dandruff cowipMaiy
a tltat la to dlaBolr IL Tlila da
atTTnre It entirely. Ta do IMi. jnt
tt ajmnt fuirr ourx-Pa of plain, ordi
nary lWniiil arpon; a. ply It at nlclit
when rvtirlnf ; uae anonah ta maiat
en the aralp and rub it la aJtly
with the flnaer Una.
Ily mornlii, moat tf not alt. ef
yrrur dandruff will he anwa. and
Ihrae or four more acplicattntia wiu
oompletelv illanmira and erKhvly 4
trtiy pTerr ainarl alarn and trace ef
IC no niarter how ma. h dojnlruft
yxni may hare
You will find, loo, that all Itching
and illCKiii of the ecalp will atop In
atantly, and your hair will be fluffy.
I nut rou a. adnaay, atlky and eofu, and
look and feel a hundred llmaa but
ter Toti mn gat liquid arvnn at any
drwit Hia a. It la Inerppnalre, and
faor laiuiaa la aJQ you will need. Tltla
atenptai rainT haa oeyec keen
tammti ldl.
U
Many a ault problem will ha anawnred by
thin offrtnu; anawerPil wllh aplc ap.in up
tu thu niliiuto alylca In typoa aultahln for
nil from the dlatlnifiilaho.l pl.iln tailored
efforts tn the moat eliibot aielv trimmed A
Li I'M i hoi. In motriml.i and phudea. Ili
ilu.rd Momhiy to
$1
Regular $55 and $G0 Suits
s
Mndea that foattira the nowrer ault Intor
prplalloiia of unadornpil almpllrlty or
elahorutPly embroldprivl. Itriihl iiik. rtiff
bordi ra, panel affalra, tiiokltmn and but
tuna Suita of quality and atylo th:tt are
tyi'l.iil of the eiclualve mndela iwually
phow n at the Advance Hlwip only. Ileduoed
Muuday to . ,
Regular $65 and $69.75 Suits
$75.00 Suits Now at
Tltpse attlta can be rlithtly rliuwod a
Hiiporb prrai-niAtlon of truly wonderful
value. onlv unit of a etyle and of the
rtchPNt fihrlm Choice of aprlnRi piont
dlnttnrtho, now rolorltiKi In Motiae, brltp.l,
cliwe fltiirm-. voptoe and pUIn tailored f
fecta, Jln.lucp.1 Monday to
rr
ThH f.'l'iirrl
nouni in t ho
pea inn. o.l
from Mil! 1 Hilt Hold for
I'tir tin.. I l.i on.- i i r
in n p than the j-i iro lor
Mi. -id n V . I. ..I. o of
f.ihri.-N a n I h.id.M th.it
o r I il .1 oi .11 i j luiint -uu
ii' h. I '!toir.i M on, I.i v,
at
"tip of piiIIn you
.I rvrptionul vain
' i ' ...
$
will pro-
f the
,75
$79.50 Suits Now at
It will p.iy you to rome Mondiy ntnl
your i hou r ,,f units hii. h rxrepllon.il
i n.iriri. r. i ne arli ty In n.)
PItrnsnp ;m In ellmln.ile the
rtk of ittaM.iliaf.irtlnn which
Often iirrllrs when PPloctllllf
from llniilrd Krulips We
uri;i. your ejirly nclc-timi of
tbia nnttMnal ault offering. !te
ducivl Mo inlay to....
Si
take
Inch
All Capes, Coats and Dolmans Are Now Reduced to One-Third and One
Fourth Off Re gular Price.
Onr aflWtirin
with a M-w
Tor man ii.
fariiirar giva
(II a htivtii,
and avlliiif
a il t i n 1 1 gi
that m mn
profit lo y t. ii.
MT O f
our loftjim.
S" I
"TV. Ite, n AJmv P..ipr-
8 West Third Strecl
yna wmll to (in
aura of our
I.jrat4.n v
r at II 7ri
Thinl trPt,
dlfprtlf iri.Mli
from i b i
Rt4ltfl Ihmur.
We Operate
Four Stores
in the State
of Oklahoma
'Style W ithout ICxlravayance"
We Quote
Ao Comparative
I rice 8 in Our
Advertising
408 South Main
You Expected IT! You Shall Not Be Disappointed!
Every Spring Suit and Spring Wrap in Our
After-Easter Sale !
At All Four Stores Tuha, Oklahoma City, Shawnee and Enid
Cash Stores every one of them, one price stores they are offering their wares to the
public at one price which is "FAIR AM) ALIKE TO ALL." ,
Not a Price but What Shows a Material Saving
to Those Women Who Have Waited
Tle Time
IS
RIGHT
Thia I thn flmt aale to ha
announced by thla atora
alnro January rlearanra
aaloa wore annonticed. and
this aalp. Ilka all other
w hold, I provoked for
good buslnpaa roaaona. It
la now the time when we
ahull of ncoe-vilty be com
pelled to materially re
duce our coat and ault
atocka. Never haa a afore
enjoyed a more liberal
patronuxe than thla, and
of couraa a atora bavin?
ao largo a hilslnraa will
buy heavily, and at all
timea we fppl It la r"lrgS '
duty to carry larire atockj-Jy
uiiorniK wine range 01
enlpctlon. You will find
that our present showing
la complete In every detail.
OUR
POLICIES
ItPllevIng In onr atandard
nf doing bunlnesa, we feel
that our policies must ha
mentioned in connection
with every rale announce
ment we make. Our prin
ciple to which we adhere
la that of rafralnlnu from
the quoting of compara
tive price. You will not
een any fnrmpr aelllng
price mentioned In tin
ad. You will are 14 price
that ropreacnt the presont
price of every wool milt
and coat In this afore,
Kvery garment without
' eiceptlon now boar a
price that offer a mate
rUI auvUtg to every pur
fhtuier. We want you to
Tlew thee (farmentM, feel
the material, upprlrnce
the pffiH-ta of different
atylpa, and thon Judge for
yonraolt of tho value
ahown.
Suits
rfnndrpsi anlta and dnre-na of atylea. Including nTy
bhiea, black, gray, tan, rooky, Ilarua blue, aand, brown
and a number of novelty and checked materlaJa. The
alien ranice from 14 to eOVi.
In thl ault atock there hi hardly a thought In aprlng
faahlona, color or matarlala that la not shown. Complete,
from box coat, Huaxlan blouse, aeml-tAllorp.1 and tailored
medpla even a few of the rery recent long coat atylea.
We mention below eeven prlc, thnt reprepent the
rang of offering in thla "AFTER KASTKH" sale of
antta, and thla reprete-nta pypry wool ault In our entire
atock. and In every Instance without exception, they have
been repriced downward. Come early Monday.
$31.75 $41.75 $51.75
$61.75 $71.75 $81.75
and $91.75
(uoats
Kxreptional popularity of the wrap thla aprlng ha
made It neceenary tn ahnw an extremely wide range of
mode. In capea, coats and dolmans, present Block offer
a complete review of all that la new.
Wn 'cannot too atronRly emphasize the fact that In
cluded In this "AI-TKK KASTKU" aale are valuea that
aeldoin. If ever before, nny woman haa had an opportunity
to KPcure. Will you who want a euporb wrup put ua to
the tent?
Matnriala Including sprue, poplin, g herd! hp. trlcoHne,
vplour and light weight allvertone, In colore of which navy
blue la by far the most prominent, however, there are
Krpnch blue, aand, several ahadra of gray, brown, tan, red.
rooky and Uupe. Kvrry cout la rerrl.-od downward, at
the following
$19.75 $24.75 $34.75
$44.75 $54.75 $64.75
and $74.75
SCIENTIFIC
SWEDISH
MASSAGE
TURKISH AND
VAPOR BATHS
ELECTRIC LIGHT
BATHS
SEPARATE DE
PARTMENTS FOR
LADIES AND
GENTLEMEN
Ladies, Attention!!
Health and strrnpth arc the two most necessary
adjuncts to a beautiful figure. We wish to call your
attention to the opening of the most modernly
equipped HKAITH ATOR1UM in the Houthwest. We
have established a complete department for YOU,
under the direction of two of the leading masseuse
in this section of the country. Eunice Cannard, who
is in charge of the woman's department, is a grad
uate of one of the best schools in the United States,
located at Moline, 111. Her assistant, Mrs. Thomsen,
graduated from a world famous school at Skodsborg,
Denmark. They are (prepared to not only give you
'the treatments, but also give you the correct advice
as to what is necessary for your own system.
ry t t i.i
lnomsen ilcalthatoriuni, Inc.
H. J. THOMSEN, Manager
319 S. Cincinnati Opposite Y. M. C. A.
Plione6117
TREATMENT
AND PRICES
Turkuh Bath $1.50
Electric Light Bath, $1.50
Masaage, 20 minutes $1.00
Massage, 30 minutes $1.50
Massage, 40 minutes $2.00
Massage, 60 minutes $3.00
Medical Exercise .-.$2.00
Fomentations . . . ..$1-00
Fomentations, with Wa
ter Treatment ...$1.50
Physical Culture Les
sons $20)0

xml | txt