OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, April 20, 1919, FINAL Edition 4 o'clock A. M., SECTION B, Image 26

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-04-20/ed-1/seq-26/

What is OCR?


Thumbnail for 8

'TULSA DAILY WORLD, SUNDAY, APRIL 20, 1919.
iED TROOPS FIGHT
KNOWING NOT WHY
toritilnuis t IreiimsfaiMsra Atone
11. no Sand II..I-I11 l-un I nan
I Her ill;iiw'.
S I'i ii 'K Mi il.M.
II .ii I - I ' i"n ni'iT
M in
ir .rn.
r. , I
M.- I I!'
111) It
. .st I'l.H : h ! V
l. ..I I. 111!
' ids Ii i
f 111"
' r ( i I.
cjiri' id ' nf riii it tn il
I- . i int I In-re a 1 1'
. , ! . I
I " y p ii i- u ii. I In
l i'i 1 1 i.ln.i lai-e i.f
! I .1
fl.l.K I.
1 1 llf II..
.1 I. ..I.
' H III
I II n. I'..- f..i
I'l'll k- i . I I.I' "Sell.
, l.llMni: In I.ii
. I' M..- I', imrui'l
WMS lit .1 li
, I.
.1 it
I,
. f I
'Ii- !..,!. !,
ti ii ii s
1 1 1 ri rime Ikh
I-
i .v hi r i', i.w -L
: I tieuaM'ii i'N
It.lVn I'lpOI'lo'l
ul I., 'tint I. ut
li.i i i -! Ilii'
I nice. T -i m t
l.n t lki-'t I. .
in ini'.l furi i s
I h i .i . in uii't
I. ii it . tin- l.i.hhei
I "i M ii f r 1 1 in" I In ',
., .t f i. i .i ii. I r'-' i
!.i ti I i II if st ' i "t III n H
I.. in. nil ilii'ir i'
IV lln'l u h"ll I'i-i III
Ii" I'.I'i lis, When
!tl I' I telle I fl'i.lll 'Ili
lli' N.i i .i ji lyl I ;rlt imi
i .. ii In , ;i, 'ilii. C.i .i
w uiihlpN np
i' i Aiiy nun
I -I HUM' It W.li till' l..llllllllk' I'f tllll
".'I Anil t ll a- ii . Iliiti'.i'l, came the
J. I'.lllllll III I'I III! '"I ll'.lll.li.
Distort hum i i. mini. n.
' Nut even l.lli' .i r i l ilt I.f tllil
P 1 1 1 1 1 .i 1 1 i rt In In I. IV. I .if I ... I ji I . .-v ii 1 1 1
It. .Ii Inn Ikl trn,,,n fiK-ht without
limning tvliy, hut enlillhlie fur fi'ir
f I.i iik hIi.. If t In' v ilmul.i i . If
tiieti ii n i.,ppnt t faulty tin ili'.rrt ut
Hire. All I klllljila. lf ItiiH WIS 111''
l.tlnn (.f what was r..fii.i'ii'i .i
ini'li'l regiment III I'd ruaji .1 'I The
I III' III.-II .1,1'UII lif llll'lll, Hi'lll Ml nt
'i"t'i ilnir r.iir.nliw to tin- i t lwiy
tn'iiii In intfi f..r tin' N.irvii.
i li.-ii Ilii' tinln iitiivi'i! IIh-ii' miti.
Ill' t rll'lit lurll Hll.l 1 1 ; a 1 1 l..)l'.l III
Kllirtl.ill In I'lllrnltl
"If tliiTi1 in tin liitayviMttlun nih.ii
fill" .iiiinliy will ruin Ituii'i.i
I'lnlky at t a ft ITiiIiih urn Krndu.illy
!rlii; .iihh.i HHi.lr mi'l rnil irlin
,iiils ill Hiirrri-il In I ho lilmrn of
piivvir."
Tlilrvr An NyiiiMitlnli.
S'T Nil IS, A 1 r I : III ,'--"Vu urn
jtilv Inn innr ipnil IrvlriK In tiankn
I lUllllt III HllN Nlllllll I'llli l', Ullll W
Inn I'll t iiiiv iimiii'y In inri","
M.unui'l tatt"l Inlil Iwn hlKhwii) llii-n
whi i-iiti'inl )ua niori" iiinl nun
finiti.li'il 111 in mnl lil-i wifn In thrnw
Uti tlii'lr Ii.hi.In ' Tln-y'ri" Jum innr
f.ilkn likt ii l.i'l K Vi- 'nn n
rli. inn'," llatli'l 1 1 tl tl llio pnlli'n final
Iif tlm rt.l'l.cTN riiiwirkml "'All
'litlil " rHiiiilrii tln nihrr, nd hnih
run frmit Hie aluru wltlmut taking
mythliiK.
The Intelligent Way
To End Corns
SBaBllll
BAUER & HLACK
Makeri nf Sterile Sorviial
jBluejay
JCy ( Tha Sci.nlific Corn Endar
I;;imous In A Day For Her
Beaut iful Complexion,
Oatmeal Combination Does It
A Irrr I'rrr-rliNlon liiaiw Iua Work
lii-riii(clii iui nn I'rriatns
It at "i mir Miami'.
Nr Y,.rk' It
e: B ti I 'l lake
! .".i"h marveliu
i'n.i I'.ior u l,
1 c al u.it h"f wu
In iiiv i.wn (lii-ov-Jiii-t
nno niuiii tn
1-1 ri'Ktlltl. NAN M.la-
1 n hor frlomlN DHk
iilorfal riiniiiioitiin
on 1 'In luipruvoil nppoaranre
uf
1 'r liatuU atail NrniN 1 ou ran it
!'.' t-a'ii.' Ihnii; if vun fulliiw ni nil
. t !,o n.ivn- I fool it my duty totmattnr
'' 1 i" y rl imI aaoman what IhtN
w ml' f. : pi on. ripllim tint for mo
1 ' lliiriK 1 f 11 1 nrver Ura uf
lo.'mi; i.thori Jiml nliut brnurtit
il ml n'l.-li romarkahln roNulta
li.i . it tlm liluntlral preNrrintion
1 fa.it ri'tniiKl evory il"fort from my
fa. e, no'i k'j handN ami artiu I'nill
111 try It you ran fiinn no I, lea nf
tho innrvoluua rhanca it will make In
Jui nno appllcatlnn. Tha prwnv,lp
tuan, whlrh you can prepare al Tour
tti huina la aa followt: Uo to any
rnrary nnd 't 10 rente' woHh of
orrtliiary oatmeal anil from any ilain
tore a bottle nf Unrwlllu. Prepare
the oatmeal aa lUree-ted In everv
pui-kaic". nf ilernll'o and apply ntntit
ml ninrnlnR. The flrt a pplii.it :nn
aw .11 aalorlali jrou. U mUta the akin
Making Poison Gas
MA. I i: AI.I.XA.'.M K MiWKI.1,, r. H a
1 Lin' in I ;iik ! 1 v I mi 1 11 ri . If I ri"
; iii' in
J 1 1. 1 1,
' i I'l'in i. 1. in .- ri irtii 'i ti.
niV 11.1 ill.' 1. 111. 1 i.f l 1 in rn I
" Vl Ili'U t.'.l l,.ll .1 I
'' "'"I "1 ll'. 1 . 1 ' !
i,i..f.
i ).. r.,
i i,,
t,
In i.f .i.ii.,n
I .i i n;i I .'it
ri'ai i.f I'liin-ii
I.K
'U'0
-.1 ki
; ii i.i" .ii i in' ri
I I. mi i ii.. ..ii.
. I'.i , Dm ,i-i n. 1 1
1 1 1 K iippIWi,,' II,,.
II. lH
ll. n. f. it
let III I.I I llf
II. I III Ml 'it ll I' .1 -lilt
ll. fr-.n,
I mi.'. i Mint.. r..t
, 1 1 1 1 1 1 -' r v lil. Ii
I ti.. i h lug In I. -ii
i in. .hi Ii, w ,h t In.
the
I
1 1
I 'I
I twelve,
.f A in. ii .hi
WW k
; i i ..I' '...i
' Winn, ii .i .hi r
f-ntrv Ini
tl,.'
W .'I , IIH ii . ! I. . i,
. tm !' , . i .-i --4 , a h l t,, 1 1 i(i i
! In Ii I in r t ii uti'l i . .. in.-.
I vi i' lu ie em I. i I I i n.:
: ;.ca e iiiuihi'.u
n t hi
.- 1 1,, in
nt 1- ir.
h 1 1 ti'i
a:,,,.,-!
I. Ht nf
W VII-
V I,.-
'I'i
im.
.1
uti
I 11
I . -rv t la In k ' I"'' in. '!
1 1 1,, t r I ' i . ' i. .ii .if
t Ii
w 1
f t ti i My hi't h Itiir .i In
It UN I In'" -.r 1 II r i' I-
: I hi' live muling In. I ii-il
i.iir iIm'm a i i. I ii ft
pernio. I II ; tin. -I N Ii... I y
111,111V , I. 11 i n' in I hi'
I I ift-'-l'll 1 1 p I.I ', IM l i . .
. riti.ti ii'm.,1 r . ,i". .i niii
tit
l-f
"'
l'. 'im I
''"
, r
r "
'I'v
. h i. I 1
li.,.n 1,
t.i,'lt..tl 1.
11 III' S . 1 ll
II I'I I
I 11 I ll.llll l,.ll.ll.ll I p I I 'ill
I W'l'i i. f 1. .-.I. 1 In 1 1 I ..1 1'
I tili'ill.ltn t'r"'''""i. m
I I I'll. , III i; llll'l lln.N f .1
nf i t I, ,"
. Kltll II,"
I mat V nf li
nn' inatiiifii'
I 1 111 .. iT t Ii im ii-
1 I. if i'i" n. alii. Init hIhii
litiili-l lain nil
'f I'lllfltiK tln'N
hut hii'ti Int.. 1-am 11I I nn Tin. i-li'ir
inlty i.f tin. pr. .hli in will, h f 11 ml Urn
wmr i'..ir tit.i til ih'ikIn tin i-m,liair.
Init liaai-H. tin. .r 1 iai at inn nf will. Ii.
I'vi-ti In ici v aitmill 1 1 ii . 1 1 1 it ,1 1 mi
.riiltll.fi', In many lalmi nini ii'i nn
a-1. ..11. 1 nf tlii'lr highly il it. m i nun
i I1.11 nrtiT. wi'ti' tn In' 1 .r -1 in ml .In
iiiaitt It it' nf ttiiinv t'.rni 1 1 1 1 1
'I Ii" liialtinT lu wliti It Hi" ii'i'ili 'i
lunni'V, iihII"iI friitn tti" .-.ii" i.f
l.tliiTIV lunula nini tlin ml In Inn nf
wan l.ui'l, wan niipiiI f..r Hi" im
I'lt-uii'tilH i.f war H rilati,. In
"A iiii'i li-a'tt MiinlHnnN l!H7 11" Hi"
rrjmrl i.f ii'in.lii I t'rnwi ll, wit......
iNltlun im iiNMlHlanl ifi ri-tarv i.f war
1 it vi' h I nt til" Ilii" nf illiirtiir nf
in i ft 1 1 1 r as. "Am.'ll. in in 1111 II I', nn
I II I 7-IK" ilrvuliN nn liitii i-NtliiK
cliiiitrr tn tlm niiiiiifn.'t 111 n nf
i.uIn.iiiiiiin irnN In llili iiillnlry.
Ill M ia r In nil Sunnim
Kurly In Hi" Miiuimi-r nf in 17 Hik
orilnunri" ili-tuirtini-nt itppr 1 . imI 11
iilun In litlllr." 11 1'i.rtlnii nf a tr.vt
i'umit InIiik 35. noil nrrn rmiir Ai.i r
ilfi'ti, aStil , mi ('lii'Naii-akn tm v, with Ii
fiinl Junc iii'i'ii 111 1 1 ti r -1 1 ,y 1 ti i;..v
I'rttimMjl fur n iiruvlnir krniiml. fnr
i-ri'illiiK 11 Niilltil. In , hint fur Itin fill
IllK nf hIii'Mn wnll l.'llr BIX tlintlh
HI Hint tlinn It li.nl 11 1 1 1 lirtn ilr
trriiiliiad wIhtk Dm :ai llNdf wnn tn
rninai frnin. An niuiii im It lirainr
v I ii ia n t that lh nn i'nniv iiumitU
lli'N i.f Hit rmil.l I.i" nlitalnml frnm
private flrniN, tlm wur ili'imrtmi'iit
Not by paring. That't a risky
makeshift, and results are brief.
Not by harsh, haphazard
methods made by non-scientiiic
men.
Not by padding. Pads are
unsightly, and they simply
coddle corns.
Expert Methods
Blue-jay was invented by
scientific expert. It is made by
a house famed for its surgical
dressings.
It embodies the up-to-date
method, the right method of
corn treatment.
Apply itOmd the pain stops
Instantly. Porget it for two
days. Remove it, and the corn
is cone for good. One corn in
ten may need a Rejrond applica-
tion. but that's alr. I
Millions of corns have been
ended in this way. Aching
corns are unknown to its users.
These are facts known to
i'our own friends anil neigh
ors. It is time that you knew
them. Try Hlue-jay tonight.
Stops Tain Instantly
Ends Corns Completely
25 Cents-At Druggists
I
Chicago, New York, Toronto
Dreialngs anil Allied I'nkliuti
f irno)
appoar tranNa prnt.
volvi.lv 1 oaapoi'iallr
fur fa. ok'oN, .an, niiii
tunn, murh aikin
w 1 .t.k Ihn, ami, in fin
anionlh ami
re
niiinonil it
p.i'i, ri'iirNff
rilil.tinoin. I
ovorv l-lotii' I
lull III" f.l. . lian.lN an. I nrm
at 1
M i" 1 1 vun r nook ut- , h,.
st
iiiainioiei ffntai oip.Miiro. amaly flue,
im. I. Itaiil Inn ,1 11," ,,li i,i, l.nuahle '
ilofo
t w-tll I'laippear It t iti....'
Inioiv
harmlren ami ivill tint nmJu.-e
I nl Ntitnul.i'a a r,.!'i nf I, :i I V,,
hrw rnuch a -nl unoainlv ih 1
and aetini ut- whai i!,.,-,.
ha nili
'hey luia. had ttim i;:h l,,r, ,,rk i
ami eip.iaura to Nun and wi,
IhIN na'naoal drwll!,i ism. I. In i' Inn '
will work a ,toin!ei Tut 1 1 Ntisf , 1 -n -i
'ln In 11 ,iii,.i. t,, -j -1 .. . , ;
eanda a Ian a..,i ,1 .na- ha.l tin.
rownlla : In- re t,,t
Tn vol 1Kb I-.. . , . v
llnw tti iswiiplM, dirilaan. ..... -a ..
tiff
fN'lai, ot il.-TitUl T !
4TM df.ilW and
ifci i M aud tt ii
MIBNal on i, I
o ampin 11 ai
rm tt t4 ,t ,t
n.iiriai,p ,l,a
" ' wortn ran i(f..r
I'i1 ii'iiin
la iinihu ii,,,
firt pfrficsitoitt x r
i.irr r-ifan-1
itm yutt vuii ,ri
intf i;i i
rtj tm. In-
. 1 if rwi
'I", il.'.l ! t riTt
in. I ii.it i'i
penin ..j.. i
I'.I I lUi'.W II
I' lis. II
I.f ti."
11 lillli
. III' ll
.in in an-
If H fi
ll. win nf
'II, W UN
I'.n ,.,,i,t ,
.Vl.ii.l.i, i.,n,.
.,.l , .',. . . '',
i 11 !.l:,li ..My mi
n niii ill
in 'I In til.
I . ri ii. i. ii. ,i
I v n i".iii i.f
, 111 it .111.1 I n
rill .1 ml witt
ti miil I,; li'.-w
."'.) ''.Ill' tin
t'lif Ilii. In'
i.li'.r'N i.f 1 In
Ini" tin- .!fh.
'"I n'll' I', 1.1 in.
.JMW II .1 1 1 I ti :,
mill' W 1,1
with N'i- Mi. j
II Willi N.'i
N'.il will i'.i ,
I I. n i.f Hi. 1
w Ii l'- Ii iir .ihi , 1
l.r.i.iiin'v t.i n
t 1 1 11 1 1 -(. 1 .f t.n 1
,.n, ar i n.il
Ii 11 im! ni-i'ii fur Ii lin-
I , ll'i'. H vv .1 f 1 1 11 llhi'l
H. ii ' aKi' l, i v 1 .1 f 1 ,m
11 . 1 1. ! 11 Ii i. h 1 ..ii frmit -
I M l- I H I I , , . 1 ,l I- I --
l I n.i -I '1 f Ii f 1 1 1 1. ...,l ini;
I. 1. 1 11 1 hi. 1 1 v 1 r. 1 1 1 I 1 y
1 1' .1 fl a l.'l I .1 1 ut
I If li'.l !!1 I1111I l.vl'.l ,II
1 i! u Ii t , a my p ir, h t ,
lillli- nf t),,. -ii.il nli
I t Im II 1: ll ut till' IV l V ,'
,11 want tl.i- i:i .'.it rut
I'I .1 I '. I H, K (A ,
Inn ii 11 f.n : nr v nf In
I'.H 111 till.
ali.-.l. Illl.l..-
1 Ul.ll.l It ,,,,v I.,.
m .1, ill it ll,i' i 11
' r -'-r I'i I i
I 1 w a N
nf III"
i.1 nn
ik" I".
f. l lli l.
I h" h.-i i ri-..t In tin
' nl.l.'Nt nh il.il.Hil
I'll-I ( ll" l; 1.1 . 1 l. I I
.'tiil.,.'. id,. 1 In, ,
I, lit , I. ..I, l-l, ll
I
1 1"
i.f
,l. ami mil1! hii,1
n ami I'llmr tr.ni
, it. .mi.' ,1 ffii 11I
niaii-t tain ami in
,,,i I.- I. 1 In- w in k
. ffi.iiN ait.l tni'ii
1 H 11)1 ii ni'K I II
1 . 1 1 ' 1 , .li-i-4f.it- tit t ll. r
Ni'H nf , vi I V Ii m l,
til l 111 I . I ' 1 .1 1 II III-
I. I ', IIIK ll,.,.. till
-Ii t (at i .l 1 1 1 V 1,11
"I Mil K tin nr.. ! 1 H
ti'. Ilii ill 1 I Wnf I, 'I ,1 In 11 liv
iiiiiIit iif iiiiNinii-tinti.
1 In- l-uiiiliiii: ut.--. u.'t- 1. liiiiiiniti.il
I'v I. hi. .Ii . .1 . nf i n it at , HuUi.-i, 1 im
I'm . 1- ri 1I1 villi-. I int. 1 1 luf:M. .1 ml
II"' 1 mil. mi 1 i"'.iiiiii I ,y nlnht
.11 ui'il an l.y il.iy In Dm rri'-lk nf
ll.
iiiikt. I 1 I.iIIit nf rlvi'ti'iN iin.l
I I ll" I alp I.f f.l ll
w it" l.inlt ami m
1 ,f 1 u 1 1 w 1 n linn I.i
I hi'iil I u in I.I". I 11
Irili liN nini tr im.
Mll"N uf run. In
i.iIIi.I, .1 iii'lwnrk
.1 iluw 11, mnl nvi'r
.Him raiatana nf
a int.ii i.f r.r.K
lni.l.lltiCN wr-ii' 1 niiBti in-ti'.l im lm
Hi iiiiii.Im nf Hi" ar-i'iial, I m In l I iir. In
ll'llt 1 1 lull I'I III" Vall'IIIN Nil U.'ttiri'H
- ruiiiirtHiiiK tlm flllitiK ami i lu'mnul
1 i.lantN, .t'l , iiiI.iiiiiii-iiIm with a
i iiariiv fur . - 00 m im, lliri'ii fli'l.l
hi hnih t iln. a luiNii liu.ial with n
I mill, nf i-.irrlilurN ami 4 . Ml Ii",Ih. itjur
i turn fur tlm ufflmrN ami hunk Ihmihi'n
fur Ih" rlvllluiiN, mnl mi" nf tlm mont
I I'niii i"t"ly pitiii,ni hiliui.itiirli'N In
Hi" l iilli'il Hi ,it i'i. Sliu'l rmi'itriir
1 tm 11 w un iini(1 In iiniKt i.f Hi i lii-iuli al
I ami flllliiK iilnnlN, whn li urp, trnrn-
furi'. (if a iii riiiam-iit nature. KiU"-
K
AFTER EASTER
REDUCTIONS
That are seldom given on apparel
of such exclusive mode.
SUITS, WRAPS, CLOTH DRESSES
AND MILLINERY
During this sale at price reductions our
many patrons will readily recog
nize as decidedly unusual.
Exclusive garments embodying those charming
originalities not to be found elsewhere. A col
lection that offers the choicest of the correct
modes. Ideal materials and colorings.
THE VOGUE
New Wright Building
Third Street, Just West of the Post Office
1
v
woml , In r-lll, rnlli'i-tlfin nf
IniKH Inaiinf.irtiirliiir (ilairitii with uii
lli.it lm,ii In liiiimint;, ntnr.iK'', ri'
f 1 IktiiI Ion, hnrit.lli-ili.ifl ,1 tl it ntlii-r
.1 ; 111 liu. Ariil Ihn w kirk vijlh ijnni
l.'y tni'ii, fvi'fy ntin nf Klimn, frniii
f ,i III 11 ia Ii ,1 1 UK nil. 1 i-r 1 1) ll IVatmi, will)
111 iivll l.l" win. 11 iiiu war Iiuk.iii
Nnl a h.Iih'iu nfn i-r nr limn n( llu
ri K'uiar. ai my liail itn Oiu.k
tu tin witii r.iiK-wiini) ft niii
Uirrrliy
tlni day
tii.U fol. William II Waiki-i, Hid
n ufi'NMor uf liL-iniHtry at lint ,Vlau
allium 11.4 limt.lul.i nf Ti'i linulutiy,
lui.k 1 urn inaiiU, until tliu N.giuii,( i.f
lint aiiinnlii.u nIiuI tliu utiul j, null
Uu 11.
iSamili iif tlaal I'roilllrlai.
'I'lin 1 In. f aitivilli-N nf l..lu"woinl
ul -.i li.il wi-i" IJn; iiiiiiiutai lulu i.f
linn lii"i if tul.r K.iHi.a. 1 hiurllli!,
1 li.i.i iij.i, 1 11,, (ill. ..-,1. im ami luunUnl
.--pail. ill. 1 11 mil niiuiil my giiing lulu
a i. 1.1,1. I 1 Ji.ulial mil I.f liuW llii'.il'
y, l-n'.i will' hl.iliut.lrluri-il. ll will
Lit Niiffn n'lil lu hav Hut clilnrina
tan i iii iV'iiuil l vaiuiiiiK a cuirrnt
I. 1 i ni 11 11 ity Ilin.uiiii a ouiui.uii of
t.11 11 1 in mi a,t, in wtiiiili j.ioi-i-.in
1 nini .in- nt iii.iiiaii-il ami ( anNt,u amla
in Iiirinr-il. 1 li intUiuil ol 111111111
larliiiiiiK 1 lilul nun 1 in in bani'il uli
tin) ii'.iiiiuii l.ii iBi ,ilrric ai i.l ainl
iliiul.lm 111 tlx Ini 111 iif lint nu-ialii"!
lui.iiini.K imwilci. riniNjcuii) In uii--I'lii'l
i- Inu iiunliliialiuii ul tlm iwu
iS i'ii k, . 1 1 .01 1 no ami 1 mi bun mum. ihi",
1 Ini 1 1 1 . .... 1 1 1 1 ,1 UNU.nly iili-irinl lu
tu H i. 1 win fail) UN ' iiiintaiil ttaa ' in
iSlniwn lu 1 iii.iuinin 11a tlli'l) 1.1 ft liy 1 -hil..lli'li'."
II in (ii nil u 1 ml l.y liluw in
rli, j 1, 'in) K.ni im, 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 Hii,.inir
II. 1111111 iin.l nli) 111 l.ir" ir. .ii ii-.ti iiun
Vl'tti.l)i, til" llatlllU uf Ull) ll'.HUiUlig
inniluit lit-.nK un f ormhlilili) iua 1 In
imni". Tliu iiriuluctluii uf tlii'na fuur
lui'f tuna a l.y mi iiiumiin I hit
niunl ul l.iiijptvuoil 1 aclu llii'ri,
luiwi'viT, fur lliiru waa ala.i ton
Hii ii. ti'il a ilaiit fur lliu iiiaiinlarluro
of a 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 iiiuiim I1I11M1I11, In i.riji-r
tu nl. lain a mil fli:irnt auniily uf
In utuliu', LiTl.iln cfiinpnuinlN uf
wltirli urn ilt.'lli'fit ttia.r -prml u rl 11 Ml
inati'rl'ilN. a Nfrli-N nf l.rlnr wailla wnra
mink nl Mnl I.i ml, Mli-h ; a plant fur
Hid ni 'iil ni l Inn nf amitlii r lurhrv
tiuitor. lroinl,i.n.yl ryunliln, wun
frrrtnl at KI:iK"lnrt. 'Inti ; ami
(lint fur the iii.iniif.irttir. nf iltpli
"tn hliirtirNlne 1111 arwnlrnl mati'
rlul iiHril In It an vriirfarn lu-inui" it
iru,liii "N vlnlrnit ni-iitlnn ami vtniiil
'T. t Ii UK liin-HNiHatlnK thn rrninvnl
nf khn iiuiNka anil thrreliy Ntltijrrtlnn
thn trnnpN tij affni-ta nf pntaunuiiN
fc.iiN unciI In ronililiiatiiin with the
i 'roy-
1.1.
l.Mli ll
ill 11 i-
1 IniHK
riU 1.1
f.i'-lniy tiriifltirlii.il, a n'it whirl) t.n
ft l-ll .jkl'N lliDlltllH Jltlil fl.lUn-tlllll.N
iiim t.i liiaki Hut thiTi' w-.iM no
ij. Ii Inn.' at tin i1N.i)Kal i,f tin. i;:n
j makiTM it Kiliii tunil 1 11 ull Un ir
i ein.'i liiii tit-i lin y wrii- ni'vi-r ni tinlt-
I, ,1 In lnw iid nn l.rinliii '.inn. 'Tin-
I ti f I ia in Inn vital. ( nir .j,niri In
I'rafii " wi r" rl.iiimrliiat f"r k in. Kan,
K in' M.i i-ipiTlini'tita t Inn hn-l tu .r,i
C"t. h.iml In liatul with iinlii.'tlon.
ami thiT" i iiiiI'I In" 1111 nIiii k "Iiiiik nf
tli liitlar Vi'l, iin a ri'Niilt uf the
1 a in 1 iiiH'iiiii a! K.lk'i'W'im.l, nuinrruiiN
ni'iv ami itiur" h. uiumil.'al imu i -ih-n
wit" lIlN- UVI'I ml. 'I'll" nhiW llll'l
ila lil'"ruilN w iIit ronlmif ini'Uinil nf
,f ii-Iiii ihi; ,liusi;iTi" i'.im. ,'ih fi.illuwi-'l
In hurt'i'ii, wa.H ntiiilan'.i-il l.y an
tntlri-ly m-w imthu.1 .1 n I a plaiit
w iln iT"f-ti'. whnli iiitil'l turn nut
4H Iumn uf thin naa I'vi-ry 2 4 Iiuiiin
Inn Hi" l-.l ;,'"W mil plant wan put
It,!., r.. l l'l"ll Hi" i-uv.-rni'i. 1 t w UN
payitm 11 1 putin I fur pliu k-i-ti".
liUt w lnli lit" nrini.i'lfi" win nIkiii-'I
tlu-y wur" niakiinvt It nt III" ln-n-tu-f,jr
iinlii-anl nf pi in nf In r.-nlN a
pnuti.l uii l 1 X i.i '" l t.i liruiK It rv on
I'ltin. Tli" Hy.i'i'tnN ili'i i.-ii'il fur
fillitn;, pi.ttl'tiKT ami markunr hIu'IIh
win" intir"la uf ini'i halm al Ini;"
ri 11 it y Tli" " tliu ,i 1 rl"N win- imt
Intiiuloil fur 1 inn tin no, 111111I jmi.
" I ' 1 1 a v wi'i" III" f -n 1 1 nf pall intli' of
fut t mi Hi" part nf tlm wnrkiuoti In
Nt" tli" nitlun i-n-i'l 111 III" parllru
l.ir II111, k in will' It it wai thin "ii
K.iK"'l war Tliit t ii"lr off,. 1 1 1 wi-i "
ainallitly tun-i i-i-ril I Im alniwii l.y
th l.irt tliat, wluii tho .iriiiiMtlrii
lirmirht hun'iiitli'H tu an nl. nipt nm
1 lilNiiui, I .iliri'W mnl arHi'iinl w n.i pru
rlni'liiK nmra than ttirin Union iin
nun h ti iv normally, Hnn'.anil,
I'rani'i' mnl Itnly intnlilnoil.
M'GOVERN-WARREN BOUT A
DISGRACEFUL EXHIBITION
It wria nn thla dntn In 1?00 that
Torry Mninvorn ilofoatol Tnminy
I Warron In nno-rntiml In Now Vrk.
Thai Imni w iiji a pitiful fart'K. Tlia
NiiiInvIIIi" liny, (ilthntiKh fminorlv
f out liorw olirlit chiiihpinii, wax thru
ImI 11 phailnwr i f Ihn fnrmi r m-II
w-hlla Torrililn Torrv waa In Ii In
prlini". Warron ha. I hron nn nnwlll
1 tl R If UOBl
of thn Ht:iti of Toxaa fur
arHi'nli'.iln - vtii utarlml al
lund, I'.i , uri l at C.i rmlK Ilii-.
All I inli-r IHkIi N-xl
KviTynna. w, Im lta,i li.i'l pr
rtirrii'tn 1 In ii..uuifai't 111 in K v
lri'ilato tlial ll li uiiu'illy .
Hti'i fr-'tn l.iliuf alury in-r 1 in
It 1 it at an a-n-i-tit
l.j.sian.li'r
l.Vl'll tlll'll
T' 1 in my wun In Hi" , ro 11 ml jol'.nw.
mi l, .In may in l I.i- Imaniiii' l. olirlit
yon 1 In prmnn lia.lni lu-ip.'l liln.
any. That any inatohmaki r on III
hao lioi'ft f.)':", i-o 1 1 mi tu i i-i'o 11 r v
ami tho instliTtN i.f Ni.urlMtnuti.iliip
un til matrli Warron with Mi'iimorn
lii'Hi a'i'N to what a .,w a-1 1 1 1 tho Kmin"
hail rraohuii tti Now Imk at thai
Minn Jurksnn him pnne tn New
Ynrk. whn li 111e.nu that mmio ulltir
li'K mirpriHoa from that ureal atylo
oontor will annti he on tlioir happy
w iy to hor KxrliiNlvn Shop In the
Sinclair InillallnK. whore It In ynur
1'll:lit tn fill, I the dlHtliiitlve, (he
iirttMilu and tho hint won), at ull
run 01.
ThiTt" (armnm to 1k a irrrar rn-
ili'iiry li luuiii'h RTti'n 11 a Hprtni;
twill Ninnim r favorite, hut I'lii-pllnif
In the hrllllanl liulo anil 1 1 ion 111111-
hlnisl wlili i-lihi-r lilai-k or Ian aw 11,
It In m-liliirn wvu In iIm luli-r uliuw
lrik. You ahnuld oa the wonderful Ila-
plnv of (Inrhain Silvor nt tho Hurry
Mi-llhrnn JowoIitn, Many anlld nia-
Imariny oaliinoln filled with oi,ulit"
pattrrna. Inoliiillnur tho KtriiNian,
lain.Nilowne, riytniiilth mnl ITaro
inittit. Thoe Hervlrea nre rnniilote
from tho Union! spnitn up to the lurR
oat tray. June hrldon Hhnulrl he etire
to aoloot n thr-'Nt of (inrhnm Silvor,
fur It In tho hallmark nf ploK'tnop
and refinement.
Colnrasil nnrnnillo with mnl tarsl
dntM I'tnlinililoriil In whllo may lr cf-
fntlioly iiK'il fur tlm ilriissy friN-k
for lli" yiiinur iiiIhn.
Thorela KnlniT tn a hit nf happy
women In TiiIn.i when thoy hoar that
Mra. i'iiip of KatiMin City Im at Miss
Jaoksnn'H Kii'Iiihh'p Shni In the K111
olalr hullilliH'. with a hIuuvihk of the
Tinted Yunliykn l'"urN, Niiltahle f..r
tha aiinitiior noison. A111011K thorn
you will fln.l SiitiloN In till tholr
(tr indour. Martona, l'lHhori. rWti!rrp,
urlrul.. I'ma.ltall ami othera of In
terest, itfl In lata models.
llnti N nnd iiittnin't nl Irfine In-
Inml aiul TiiionIo I'al-k rf iiM-iilnir
111111 iiuiiilh rnrlli-r this siiiiuiu r. Vi
A nst'nt uiN'k -i"nil iliiius' ut TimisIo
many 1 linrmlni; khuiin, Iiiu.n ami
wraiiN wito irn In rvlilinii" of IIm
fa vi ir lu hIjIom fur tin- cnrnliiK wn-
biiii.
You pimply rantint Imarrlno what
hoatillful ilroi.ioN tiro Iu-IiinT m.nlo
fnr thn woe tola nnd on up to the
l-your-old rttlNN. until ymi have aoon
ihote at the Marv Juno a I'hlKIi oil's
Hhop, 15 Kii.Ht 1-Tfth.
Itnxii" hlnnwai tire niiuli" of knTT
noTi-lly iirlntrnl allka with aift
hIi-otisn of t.ciirKiu? In plain iiilora.
We nre allll nt It cleaning up
whlrh Npolla pnpor luinolnir, palntlnir.
reilerurat Ini? and now ilr aporloa, hut
It nood tint be a tn"k If ynu Rive
ynur nralor tn tho llnme I torornt InK
Company, 1-0 Hmilh Main, where
you are assured nf nklllod workmen
and artistic eiiniioNtlnna nnal thla
nmpany Is nls.i prepared to furhlHh
he luitiors and draperies to bat'k
up tholr plans.
ITilnir aiiiilrn"! ami otwwifuim am
Inta-txlin-oil fnr tiv main" liwiia-nslve
anlimil ra-nrfa, liuikliiK an iutnu-tly
nook iei-p.
Smart tailoroil hits fnr small olill
nr,n itmi tit" oinor gins ai .ma
iieroi'is, ;i i s i mini
I'nilli'tliinN nn" nindi" Hint It Is
tin" ii.titbinultiill of silk nnd straw
with giMirgritr In lurgr sIuim-m tliut
will Im' the leiullng siiinnirr hut
I saw exquisite Ituislan sables In
sine1" and colle'tlvp skin norkploees
It Mtis I.ohlirh s Smart oguo Shop
In the Now Yirignt nutitiiiig.
Tin" miratrn-tti", whli h la mnrh In
li'innml, inn Ik" used nM a ararf or
sui'ittt-r. It Is Hlisteicss, miiartrwi
nml Ih-Hi-iI.
Tln-t" Is siirnothlng chic nbont the
oTf..r.i and pumps you f ia.l nt the
akin ri h riKKii:. ;:i Snuth Main.
that wins vniir hi-ttrt find ynu alwnvs
go lia'k for imir utiy : itoc.niso
tltev hav" the sl.i lo, tho cumforl and
wear Weil.
Tin" siniiirr bib isdlnr of luce Is
smart nt bolh fn.tit anil luiik on silk
friM-ks.
Jtienia's. pnuns nnd f rooks for
pi "ii lii.iir if the iliv sro beltn;
shi.un hi att'-.ii-tt e mnilets nt the
iemi.ret I.tI.ih' Shop. Snuth Mn;n
Triplr rnlnr rlnllin an' n fciilim'
of IhiiIi ftrrm sin mnl I'li-nlng fnirks
Cli'M-r tally and plaro cards, filmi
dan." priai'i ij)al the si .1 M.Heo
Co. :l Wisl Third formerly tikla
hum a I'. lint am I Wall Taper Co.
I la Is un in bililal sits of nniler-
wi-iir iii'ii'ii.pi ii ii-iini iiiiiic sHiin nn
imi" nf the iulcn-Htlng Itrina at I
presN'iil.
It Is the eh it. inter of 'hp tailoring
win. h makes ii," Mint distinct. ip. Mr
Ihiiitu li.Pov' tail-ar. in tli'i Statis
hery I'll, I, ling. ml. Is quiiltty, stylo ami
glare i.f lit!" tn his t.lll'., hl"ll his
eat 'ie.l f r h'ttl .tn oil'ab top'ita
tl ti III the tail'.ro 1 worjd of Tulsa.
ni'ViTal yi'uri, li:n l.'m
Mll' Ullll lilt III! lllllix
III Wiirn Tox.n, In 1'.,
porlnil Mdlnvorn ro illzo.l tint War
ron wan In nn ('"intul. 111 tn fiuht, aa rial
tnotoly mail" K-mie nf tliu pnnr fot
luw. Th. larinifio.l Tuiniiiy'a Irn ami
ho p ai:y hi r ai k Torry, whoroupon
Moiimi-iri kniiiko l him Juwn. Thnn
tlio liiuni'pl.iy wa romimi'd, ami at
iho 11, I uf tliii first nuiml tin. I'lnli
i.f fi. ia. nlnppoil ihn fiirro Warron
rottiriiol tu I.uuIhviiIii finally rni,
vini'i.l that liln flhtinK alata were
uiT. aiul ilnl not luiiu NtirvlvA.
Elizabeth Ann Looks About
Town and She Says:
A happy, joyous Eautcr in the heritage of everyone
and we have but to enter into the spirit to make it
an individual reality. .In nature Easter marks the
blossoniuiff of spring into a maturing harvest, while
to the human race, after several weeks' of spiritual
devotion and self-sacrifice, we come forth on thit
glorious day with happy hearts and good resolutions
which make success in our undertakings a certainty
and best of all, with a charitable feeling toward all
mankind.
Servloa fluffs Bhould hu pronervTil.
Have them framed by the S. J.
Mi-iipp Co., 1.1 West Third, formerly
Dklahuina l'aint ami .Wall Taper Co.
I'linrtrnisc la fa-Inn unocl by IiIkH
iliiaa nillllnrra for lanri" atuuln luua,
farail with (lurk KturniUU'.
It will ho worth whlla to wntrh
Iho wlndnws nf the do lluoldre
Itivkln Ktuilln, fnr thoy are display
ing worka nf nrt. Kaater thoy will
show a study lu child lifo and lilloa.
l' aura and see this one.
Ifflrvm luilr elutM"N In tlw miat drill-arc
il piiNti-l iiiliirltiKH am Im-Iiik
fiwiunil for tlip Himiinrr hat. Thi-w
aliapiw ran aiaml tin- lurn flmvcr
trims which aru no niuiii In viikuo.
Miss IhlBh has itonii tn New
York, whore elm will forwnrd the
liul word In inld-siimmor toKureryi
to hor Nmnfi Voi:uo hhop In tho New ;
Wright building-.
ITthrr a nrt Irnrk or a plain aatln
fw ii Is nn ml iippniprlutai for tin"
hrld a J ilnwn, Tln foniirr may Im
inuilo rlahqrato with lotva am haiul
i-inhistlilcry, whlli" iIh" wulii Rtiwn
Hliuulil Imi Ha-vi-n ly plain, uhIiik only
IM'urls fup iliMoruiliniH.
If It Is annielhlnif for tho Infnnt
or bahy you are Innklnc for. ynu will
find It nt tho M.irv Jane'a ChiUron's
Shop, U F.ast I'llth.
Many lirldis) gown art NHng dr.
sIkiiisI In a'liiplrr 'ffis;'U a tills slyli"
lends (fraix" aiul alati-llnivai to Its
llllCN.
A fow unod anjnfeatlona fnr the
June bride: Knuraved flnwor luia-
kois. Viisos, trills, compurts. howls.
oumlli'stlrks ami n It. baskets In
'nt h im silver at tho Harry lleil
brun Jewelers.
To lirriik tlm niiiiiiiliiny of I lip
slrulk'lit uiiliiinl scurfs, imiiiiisiiio luis
ili'slcmil n KuskIiiii mi Hie plii o uf
Uin-p skins In u trlanttlo rffiit.
After Faster temptations nre waft
ItiK you nt Miss Ia'hlnh'a Smart
Vokup Shop, In Ihn New Wright
hulldlnif. I inlght toll ynu what
they are, but prefer to surprise you.
Irnp in next week arid nee thorn for
yourself.
For iprlnNT ami mirnnx-r wear
ahort i-aMiN and (saitifa nf iiiiiIk and
aiulrr"l will Ihi vrry kimmI. Sunns.
tlim-M Uww cais-a nml iinum's am
iximhliuU-liuiH nf fur anil Borgitui,
Hlln u dcslniblc t-ffi'i-t.
Isn't It lovely to know yon ran
plan uny sort of party nr entertain
ment and not plvo the refreshment
a thotiKht further than tn phone
Mrs. tirr. 6nn Smith liouldor, the
jinmhor of guesiji and the timo? I'll
aay ll is a Joy.
Ortrnmly and irririrrlt" hnta will
hold a prninlneni pla lu summer.
nillllniT).
Mid summer lints nre now being
mlimtn nt tho linn Tun MUllnerv. 16
Fast Third.
Tlir grniidina clilntrra In quaint
(is.rns may Im" siii-iiTiNf ullv i-oin.
i hliiiil with orgiiruly for tin" jnuiigrr
Hills dn'ssrti. Tlm ruffs, collar,
Klnlle nml ns keis of urgiimly unual
I ly I'linstlttitr tho iiiinliluallnn.
It Is a real Jny t.i go Into a plce
I whore ynu feel Iho environment of
. good t'iste ami smart styles un I find
i prlres uti eantint ri'slfit Such Is
tint A, Uunc.'" Simp, s West Third.
acrnss from thn Kinpreaa theater.
Iluyrrs nMtirnlng from Pnrl aay,
I "I .rr)llilrig Is short Jiloa ird over
, tlii-ri", but iho mi rlnin women do
nrit m i in ri'iuly to laki thrm up In
any grrui iiiiiiiIhth.
' The Klephant Trunk Vnctorv, 105
! Si ii t ll Main, at e i i. Iii-.Iv" ui.'"tils fnr
the tlrand I'tiice ll.itttnunn Trunks.
' The hiiiull nnlmiil fur Is of absorb
ing iiitrri-si right now, bring rss'
iliillv ailiipli-il to tin" sail, hut
i isimilly i f fi-rtlvi" If worn with Uir
I luilois-d trial.
Tli i-i Is ti,.. at week nf the re
mnval sale at the N"v York Hair
Simp, Hiji'uml flnni; I ; I it ii r. i ii Art-ad",
I" Nil
their itlnry. als.i Npnrta nnidelM that
Hieak It themselves. I heard ttvs
'at the liemorest l.a, lies' Shop, Snuth
i . ..
' .....
i a lie HH-rri Ulir III hin It'llglJIS
t i iintlniii-s. Tin. (t M'lng i-mislil.
rrrd lu tin" hinrt of Furls, It Is not
amiss to laka- iho wiiini-ii fraiu nt-
; lug this pan nf the I mii-h rlty as
i-iainple. While mnny long nml
iinklr length skirts lire worn, thev do
not eoiniuire In namihcts to thr
I nill. li loiiiii-a; ones.
FIRST NATIONAL BANK IS
RECEIVING GUESTS TODAY
Thai
home"
Klrat aNtlo-ai ht)t 1,
to putrona ami fri 1. .
I... ,u ...... -I . ! . --' " 'I HT
ti
..- -,., .in, ruurin um
KlrorlN, tndnv. Kxnni ! fn
In thn iiftornnnn anil front 7 ,
ii'rlnok tdlllKht VlNllnm w, , '
i-olvml ami Hhnwn throum, ti,, j, r':
Ink,
nut
n nrrnoarra will ph,v ti.rnujiT
thn uflornnnn unj nu-ln.
Thla promlaen to bp a fur Kummar,
that la. women of nood taata wlli
have their fura In unusual variety
Ilia a ploaauro to announce tho rum
ItiK of Mr. tiherlander. or OlaPrland
or A l.lnsky. Now York, to the lien,,
oreit Ladles' Shop, with an exhibit of
wonderful furl suitable fnr the an
son. In this allowing of exiimutt
rura aro Halilea, flshors, m.irtent
rrinle. mink and miulrrel. each in lu
individual attrartlva model.
ItliM-k anil dark hmwn artrma tn he
rrpliM'liiK navy and aonm of the imwi
on IiihIvo hoiiwa am nut slmwlm
ruivy in Hulls, luilM or droasais to an;
Cn-ut riti'iit.
Tulsa gets th beat of everythlnr
Nothing too good for our proKifws.io
city. Among tha big thliins. hem
mine an exhibition of nrlenU'
ltui-'s,
Kent.
from l.U rioted g.-i'.iorti'S of
C'natlkyan, Fifth avenue, New
Vork, to the Tulsa Art anl t;:f'.
Shop. 520 South Main, iimlrr Hit
pi'tsnnal direction of Mr. Alfred
Maruuart. This exhltalt Is urn!out: - i
inlly tho largest nf lta kind to vim;'
Ttllaa. Among theie pxqti'.slte nut
I especially entnusl.ised over (he won
derful Hunting tk-eno Kur v.iltiel
at f 2S,fl00. It la a master plera tha:
will Internal rug fanciers.
I'nllki" tlx" rvonwn of Ainnlca, th
Fro-nch mumiii dis-sj not rush the
muuMin. In l'aiia tlM straw lull are
Just beginning to make rlH-lr appear
iiiicr at tho smart air aud Ir
room.
Pomethlng different tn drewt
Bummer hat and many smart spirt
models havo arrived at Miss Ihigh i
I Smart
Vogue Shop In the .Nuw
bullillng.
'. WriKht
At tin" ri-aort It I quite notiiisable
thai lit all houra of rhi" ihiv faorj
Jrui'lry luid aa-mlpmtloua stunes are
worn. onflnitl to rvrnlng wrar are
Itri'i-tiin irniua and 'lrnt K""1
with tutliUi wrapat.
Have yon heard that our ever pep
ul.ir Tea Cup Inn J aervlng refrenh-
ii-nts every evetilhg after dlnnur
I Is a delightful entry place tn en
tertiiln one frlenda after the mow
Tlirrr) I an nnnmial d'-mand for
pankMola, ryrii Oil early In trio
hoii. nnrUinlajiy white lliusl t
wUii
xlor.
When yon want iimlcr-wenr fnr tti
children, do not forget thev hv
rniiipletn lino at til" Mary Janft
Children' Shop, 15 Kant l'lfth.
Tlm aport suit arr brromlng m
IKipiilur as aiiininrr dvaJiorri as Usr
fit In for lllOHt OOlltHlOIUI.
After Faster bargains in wonien't
nml rn aii.a annnra mill art) i
wnrth whlln. nil of this week, at
h.i
- h tn. i.. ui,nn mith hli? vain""
-,,,ll.lJ iuii- i,,... " - . ,
ynu know the place. It is tne "
vaiM-B Shop. acroH from lh l-"1-presa
theater.
a n riiili of ihr narrow
Urt.
AtlantJo Ity wlnml clialr ronipslr'
luul to put on n-rnfnrTttieii's I'
mift the demand Tor wlrkrr in"'f
iinisn ou tlHi "Walk."
dulls fixed up newwM
H ive the
ynu can
buy doll wigs ul K"''1' '
,l,,i I..... .. f .1... .miuiv it
New York Hair Shop, Bevoti 1 ('"'''
Itobltisuii Arcado.
('race nnd slrndorneNs of ''"'''
nno thing nml riunfnrt Is a"" " .
hen ynu find nil of those .utnl"'
In tho Hnwd Corset. i . rn-'UK i
lull w ant one. I'hnne Mrs. t ti I"
t.-r, Mat'inetie hotel, fur n rl .1! I' ' '
mint. She takes pleasuro I" "'
lug this nci'llent tttrset-
Mrs. Ci.yle Is rnnv ready t"
tsV
.', r-
vnur winter rura rnr si.iui ".
ago. I'leiise report
them t.i I.1
! esi'ly ns possible
j lixrltisiin Shup
I building.
at Ml-s J '
lu the
,-ti
..iif
I At Isuig Island. l In n101 f'
pull i s, iua- oiiiij. i. ..
. iiitas-iilisl hUlrt length mid v
l.lih i
.. .in.
isss'lvlng much
nt inn Ion. "
...in mi
a iiomnii wi-anng a imi'i , ir
swailiiNl draiwrlra while next ro
will be a gown of generous
trlmmrd Willi plnkrd nn
Mrs Nell Fylps. !07 At.lt '-
roit.utilv iloos make prpttv ""'-.
tugs. She is also ntaKI'iK 'lr'
coats nnd rapes for tha older Pr
If you want what you want when
you want It. have your Milt , 4Uu
,y Mrs. HiKBlnbothaiu,
building.
J

xml | txt