OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, May 23, 1919, FINAL Edition 4 o'clock A.M., Image 12

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-05-23/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

12
l'ULSA, DAILY WORM), I-KIDAV, MAY li'i, 1!M!
MS MOINKS HATS TEX COVINGTON HARD AND COPS SECOND GAME EASIL1
MUSSEK PITCHES I "'"' '' 1 v" Jnn:-jKrrs h:sti.h iiis time; hi; arum to uk sixi.im; oil stocks
EFFECTIVE BALL I
Hold.. ( i l i-.-. In ( )ni' Ciin ami
. t ii Hits (hmmInmii ,
LaiiK I.ocaK
SIOUX CITY DEFEATS 0. C.
M. .Ihc I'.i aK .luilm- ji hil.i
Wins I'lti In r ' I m l l- rmn
( Imaha
' I : M.-.l : M i
f .ii..
I lr-. lunliik
1
Mrtr Mi' mrt at
, el Mikc, HUs uirvrrM j
VHA, cion-ru iiA'. J
till IluH A'.j..
- inF
vA-iir m I 'mm- if , i r
. 'i . : . Hi
II M il. I 1:1
I Li . "II
; ! in ran: lot
. . pi, mil
III..! I
., r i i.
ilifl F.i. .it I . . .1
I til nil !,,(, ' ,.,p, I
i :l i i 1
t"l ! I .11 .! I .1 il .. I
S. Inir .' I , , , , , i, , ., M , I
Mill I VI ' I I. i.l.i i J , , i
I1' M . .. .... ,,f? ,
W i 1 1. i, . i ,
nii.i i n.,. I, , I w . , i
Mi. I..i' It,' I, ., ,. 1 1. .
'"I 1 1 .1 U . .. I, , f , . , M , ,
'"" 'I V ' T Il l, In II
'I 'I..M II
I,
li,
'IPI...' .1 .1 H. I, , ,1, ., I ,1,1mm i.
"""I ' i 'i ' m M ., i I,.,, ., r ij j ,m t .t ,
In'.,, in, i rii'fii
7 X?f
ii'iiul IniiiiiK
H Mil, pii'll II I' , I,, llir I
,r,u,l hi(.k.iw fjli, I I,, ll,n't"i, I
Xl.ifilun Sinn k nut N.i I'llr I,, i Inl'.,'
III! I I t m a
I'rn M.ill.ff. H.ilkut 'ink ,,, i'
ll.iiiforl f iK' l in li.lti.x St IiuIm fi. I
I'urki .n rnn, in In if. mi . i
f'TH f
llilril liinliiir.
Til M I I,,,,, ml! ,,,, , .
firl.l hll Km k., sinrl, i.m ,,frn
fill, -i-il I ',.t IiikIi.ii .(I v'. "II. I M'l- ,'
In ll.l.-lfi.i.l ff! ..li ml
liM.i.lKii, ,.i., ii, iiuii , inn,,
mip till, i." emirs.
Hp Mm, urn llippn plinilril
'Iii.iiikIi ; Inirl Miiwrr a,y f i r )- t . !
1 oi iiiis'oii I., tj. i, i, Ik in i 'hm, f:i,., (,,
I Mi lit i.n.l linen iii, ,, tlw, , I ,,,
.'Il' HiiM.riiMk illi;l.', ,i lift .iimi.k
Hippm I Unhrmik tv I mil ..IpiiIiiik '
Xttiiinn lo Wnffil due run. tttu ,m '
n fi rni
I'lairih Inning '
Tuln i ",f rliiiii) f ileal in i'iim
I'-ivih mil, Ki lnilln in llmlirn.ik.
Wnn niiii, tn ll.irlfii. Nn runa. :
lin hit., tin rrrnrii
1'r Mnlni'H i'h: w.ilii-.l it ml .
tnnli cm , mil on i 1 1, pin l, Murplivl
lilt n hmiifl run nrr lii iikIii ftfl.l
frm m nrlin W right ulu -ul nf Inn. :
Walky mil, ('fivliiKtnn Wmiih Hurt I
fnnl trtit'k Innl rji'liultr lilt lintnr !
run nvrr I h rlhl flrl, f. i,, r Hrri-n
riniipil In I 'Iiivpih Thrf rnni two'
Mil. n,i rtptiri
l lflli Inning
Tiiln HrnkHiv In-lit mil nn li.fii' il
lit M .in Inn fllf.l In ll.irtfm,! I'm.
ItiRtmi fulfil Mi.iki, if m, i ,ii,!l
HiIiiiIik in tlartf.ir.l Wuffll flliil In
' .Nn lunn, imp tilt. I,. i rrrnr
Iipr Mi, mm Wuffll ilirpw lu-rr'
mil at firm Cin ih Hiifr'VM hfti , V
Set Downs, Spill and Fast
Racing Feature at Sapulpa
VMIfrl I j M A il, It , Ut,j jtffl tvln luATCI ' iAT 'HUM YOU jOUU j ' jLJ '
f' MIICC VM. 'AfttitJ j j ,oUj Ujo.t H IT MC fCW '-.tD ' wATCH ;
MA(,MM, J ,1 J , AT ALL, CMC IH.G", o. ' L ,0001 UN r VfikxJ r T llhl Ok ' I
V- T 1 K) 1 Lurcty no occu'., nu .rur, , YCO 1.
Everybody Wants Decisions;
Letters To Reisler Decide
tlmltcy Mills Iniurnl Wlirnj
llr Kiilln From Hull A in
Sirnnil Km r.
GOOD DAY FOR FAVORITES
Th i .to Ch'iiuvs Win T i g v r
Jim Kunnls Trnik 'I'Ihtc i
Kurlunvr KTirl.
Sapulpa T itrf Xotcs
Mil I s VI I.I.I . HIM . s
:
I M lit.vtil tn 1 1 li.t.li'l in I. t.n
-1 I s , , . .ll i 1 1 1. K , I w-t III II rt "
ii , . r in. t . , I in V, ,i wis III,'
1 1 1 I I I I i ' I ,, tt It) linn ' ' Il Ml nn '
I'll, ,1. Ii, N,iiil 'V'l v)' 1 n-
hii v,.,n I vtm, itpi'miilH nii.l mi'' tti.i.l
H. ,h l Hi', I' I 'in k .1 ml I ; I -'ruin v
tti-ip I It nthi-r ttinii'ti
I'! M.ltliftt, .Ift i-r in Kn i.iln.
Mii4 h-i iImuii f'ir ihr"i, iI.ixh i.t
SI ii ii r Htrti liH f.ir ,lli..il.i'.. . r li
l hi' I'Mitl ill In' flit, i ii. r
llailbird 'h StlcctioiiH
I ' '!! U . I. II k Hi. II I ,
iMtt.-iH It.imi), '11,-r J.m ?i!
In ' li,, I Ii n , t i p
II t'irf fi.l
I .I t
I'.rM I! I' i- I.m IIK.ill I ..Hi .
I'l.l I'lli.nk
-I'l mi. I l;,i, i l ri ii 'I lin
l Ml'Vrli, l'l,...f'ii. IIIm
I lin .1 ll.i i, U Im ml II, 'I
I'll II ni.t It , I I k 1 . 1 1 1 1 ' 1 1 1 ,t lllll
I 'mil I II 11,1' f l l 11 li 'A K il I"
It lM.it I. ..I,
I'.flh II. i, i I'.ii i ' U.ii in I '
i I , tin !
I ' I I Inn, i. U ,..!, I
Aim. ',,-' l ' mi .1 ,f
',il',il'!i 'l -ii K. u-atl'.' '
,.ii.t i li'.l l.t Tik'i i .1 m
I,
II i .1 -i, 1 1 v S.i
lil n in III,' ill". I tn
in'
Score Hoard
I iri Itui', 0 I iirlniiir-.
, .1 -, ii ii-.!. I, i II,. ,i,,K,.n ,
' .-ii'1 '..I. ' i I it;l.i i mm i, i, I. I.,, ,
lli iwli,, , , i '..nn.i.ii i i In, , I jiiim
m'i mill linn-. iirlniiKi
' ...I. Illli- I I I, , ., , frt s t'PI
I. II,. i t . Iik.u'h i , n, . Itusv Kik
ii. il, ii.. i,ii i tim. I 'I in,., ,ii ;i ,,
llilril It, i. !, I Hi.. Miif.
I Mi lin, f ii ."I , Unit Sim, mi' ,,n. .
Tinl.i.' Hi, i, I 'In, ,, I :; ',
I mirth Itii.i . iiiii' Mlliv
1 1, l .'IV, I I 'i, I, li, , t fi, ..I i, ,,,
V'.l'l iTInul.irl ..tiiii l Ihtjli I... it
I l.iiri'.f.n .1 i tin, , rimiv 14 1
I Kill lliiii-. I j I'urliiiiKM.
' 'lin M.i . . Hi ..it I, i f , r . ,,,,
"'""'I ' .li 1 I'll u i l.i-r l ..... ,
Mii'l.-. .Hi. .Hi i II, it, Ti(1- ,.',
sitili Itit.t'. lint' Mil,-
J.aImi .,,,i,.f , M.-ft- ftrt-: hr
' i v ' IImLhi ...n i ..... ,,,,.1 . ',i,i,
l I nn fin , i thir.l Tin ,- r- t ' ;' ,
Mlilllli lt,.'. Mil,. ,! M,!,,.,,,!,
I I., ',.'l I I'.infiplil fit -f I;., I.
I ' m I. I t nil-. I . , mi. I 1..,, k.itl in.,,
' l:..i.iii-,..ii i nn, i 'I'm,,, i :, i ; .-,
I it-liij. iciiif. llll innl l lutnii.
Tn., .i'.ti'fi!', i r,it, i.i-ii, inn
l: I . V l; i: N Mil I I
, l 1 1 V lt. MI.(I-..,mH .'III. I f.lH'
t. 1 Ill.tlitP.I l. ... . mi, I .1 , nf tin-
rUl n i inl i ,t. r m i-1. t , . i . , , I I , ,1 1 ,t It
Vn,. -I...,,,... I tvfri,. .t. . . I. Iv .Mill', vt..n lliinttii l.t II. ,1,
irrnun.lPi fn., ,.,. i ,tp.iliiiB !" ""' nT .I Lmll f It r t in
M.nlnn to Wuffll lliml.innk Nirmletf ,'"''!''' "'
and mil ni.'.iIIiik. M.hiimii .. ""' ,A ""'' 'v""' " ' "'""
Wuffll Nn ruin, inn' Int. ,. mm '" ' "", l'"-"1"" ''"'
M.lli liinltm. . .v Hlmri...... ih, u, ...p.
' ' , r, ,t ti 1 t
1'H.I, I'll,
,11,1 .
. I
1 1 1 ' 1 ' 1 t ; i! r , 1 I
i .1 :
sTMUl. or Till I I I II-
Tul (lomlttln fl.ril In .Muipli)
I Mrvslxnil iniin in Wi'lulu Imvii
flipil In .Muti'liy Nn ruiijt, 11, 1 imin.
tin rrrnrn
lift .Mnltipii -WrlKlit rmr tn 1 'n
It'C'in. Murphy flip, I t.i lil,k,iK
WalkPi t'lvl In IMI" Nil ruim. 111
hit?, nn i-rrm .
Sit null liiiilnit.
Tu .ltit .ni,.'il I,, H.tilfnnl
riinkjir Hrilknl Minlrin Mnuliil
llink.iw t .1 It 1 it ic f.i-i mi.l I'Mtli.K'mi
mi rlfn r.t Viij;Ii: ,,, I IhnIii i,..k
UnikP Imili.l In WlTT, t r. Nn
lunn. our li!:, 11,, i-rriiiit
lin Mi, ,11111 llHrtfnul lnr'lpi Uuft i
tllllit. limn! in tliirw out h, hunt
Hrlfi,i,l 1 m K 1 11 N.111111I Mr.'i'n 1 !,i
it
i I'ni-kl
, III, I lllilPI- nf I hi' , 1 k
M, hnlpimi
I .It ill II. In ' , .1 I..-I 'ri
t 11 '.II 1,1 IM k.l tt it t .lit t 'I'lt,
. I'll 'I " , lim, r tt im, mi
1 mi. I It n, 1 11.' ill In r I hi, . I
I L.sl,. t ni'ti r Mr.
I 'I.m,. ;' icn: ,,rf f . 1 s 1
ink 1 ..ni.'i i.t r, 1, 1 n.
Unit,- i II. I tt c n.-t , h. .
' i 'i I'll. 1 '1 .. n.l I ., ,t t 1 1, 1 : 1 1
! ,11,. I .1 ml 1 1 1 1 1 -1
In ,l, K"l i , 1 1 , 1 1 1
Hi.' s. .mot 1 f ..I....,-
W ptlcrn l'iiirni'
li im Won I..M.' I',
I ii- M.,i ii,, I : ', . J .'
I ik 1.1 In, 111,1 I'nv,. . 1 .1 1
II 1 . ... 1 ii 1 . :
1 in. iii 1 . . 'i 1 " 1 1
l..i,.n 1 I , !
! I. ..!. Il . k I .1 III
W 1. hi! 1 I! 1 ' !
,'i.mu 1 'Im : 11 : ,:i
. MM I I , I'UII.S.
I Inrt ll, . II I nrliiiii;-.
l.t
I'l.lK'
t,'..' I .l it
'.- nf ' I .ill
tt ., 1 M ,
llltl
'I p. 'II
1 lllllf I'll'
1.1 l it I . I.
I.' Ill, -ll.-.l
, I 1,1
Nntliiiuil Irf'itiic
Ti'.i ii.
, mi :.
1 'In, 1nt1.1t ,
Itlimk 't II
I'll 1st' III k'll
1 In, tr.t
I'l.tlil,!' pluj
.J' I II .
I'.,. ,,,,,
I
I.M.t
I I
I '
I I
' I
,1.1 t.j . I .1' I ,( .I.U H hi,'
I I. it. I M. I, ll,- t ,, 'll -
llarirni.l UklliK, tiimtl, llr.'i'n ' 1 ,l"' -l I '"' n ,?"' W" p tt .1 1I111.I
rylkr,l Musm'i pnpiil to ( p pi.m.l Tikpi- I. hi 1 '"' l-i-t i"M .1
'',iwi n.ia B,ifi ,11 rirt nn uffll (''i.i- in t!. 1 1. : 1 .1 t 1, ,,f i,lir
iiirrii-iin l4-nni
M 1
v ri
error, fllllnn llm Iihi, 1 1, 11. mo k 'nilni-K
"IIIikIp.J. MliitllllC lltrilm.l llll.l llli'i'tl. Mi'lu, ,
('mhh Him 11111 iii 1I1,' i!,!p 111 nn 111
t - fu pi r ,i tlniit'l,' Mit'iil, I otltlKlnil 'n
VVuno tn (i.m.ln.n 1.1 Maiiinn, Two
Mirm. I tt u tilt. nnr i-i rm
I Ik'lnli 1 11 11 1 hit
Tul.l" Wuffll mil, NiiKht In H,t.
F'took linmltttn nlnicl',l ClPtrlitnil
fnti'p.t (am.lwlll lit it.-, -nil,!, Krhiilly. t,i
ll lrlfin .l I 'ri l foplt'ij In W.kri Nn
f 11 lip. (t'P lin, 11,1 rt'inii.
Iii'it Mmiikh 1 1 i-uti ti.itv inli'h
ln fnr TuIkk W'iIbIiI pliajit-.l l.t
1 piiIpi Murphv fnulril Itl W'tin,
SnlkPr ilmililp.l ,, ,.f: , , ,,rn,i;
WriKhl. 1 1 h r :f 01 .1 f In, I tn Wjiini
S'rlui': 0111. CntltiK'011 tit Wi'i.t 1 inp
1 u 11 , I tt n h : rp im 1 r 1 i
Ninth Innlna
Tii.i Wiinti ftii', I 1.1 C.i. llm
kH n mii!,.. im W .1 liti-i 1 ' Hi i.'ii
mmtlt-il 1.1 ,- nl. 1 ll.wi'i'. Ii.t'tinij for
' ,it iniiiMi! tt.tii.i-. I liiii k.' f..i-,-.,,l
llr w r ,1 ' 1,1 , i.n.l I .. I fnr , In
.'etui', N- lull', .mi- till, lin ri nil ,
I'lM.il hii'ii- I M,.i,v ; Tul I
lltllllni; .t tin, tin, mil I
.11,1 (', 11,11. I'M ,- 1 im ti
I.' mil ,l,, -,- ..ml ,' .,,t 11 1 h
Il " I ' , I I' .1- H .11 11 ll'U t' n 11 .li .
' I , s.-.l tt It '
N Iklit 1 up n I on, il, .
N tH III I ,p ,... I II.- I , l, III! MIIH I.M.I'
1 lin (mil : Ii 1 .I. .' of : 1 f,.. 1 i,.
f.ltnii'.- tt'tiiniiii l.t , l.tnt-ili tml .1
M.iif Sim W.,, ,. I f, .(1 ,1
I !"(' I I..H'!,- f .! . I fcS ,
I'm ,.t w iinlhi:
1 1 It! !i I Im .- tt ,,ti ' ' , ,1
mi.' u.ii" Im , 1, , 1 1, ,. , 1
Km.,' 1 ,i ,1 1 I , i , 1, , - I , , is ',
pi 1, I'll III! lin,- , , llm' .
' r.i 1 1.- I 1 In- (,.!l I... r .
Im. - ,i ' lit ,1 , I- , 1 , ., ,,
I'll'-!' I ,l'l III,' ..'i.
1 -' urn nf t h. .tin..
A mt- h,-- , ! .m , ,
fnr tn, I ,1 ,i'l, .r
I',- I III
I II., .!,,
I !'t. I.lll I
l It ,M
-I I ,'ll.s ..
I!,,s
V ,1 "Il I , it ! nil
I II .'It
I llli l,l; ph. 1
I
I I,.
IM. I
Ml', I
t II ti '
r. .I,.
1 11. 1 1 1 n ., pi
S' I ' ill I
l I 'I lie , p. '
h.tll'.l- I
I .Millet (!!,
iii,-rii'iiii s,t l,iii,n
W M, I .Hl
I .'
1 :
I I
M I'tt 1
l'.,,-..,
Mm,)'. .Hll.'
H.nn I'mtr
Ml hi. h.. I inn , ; , I . .
II 1' t ( '..r . 1
Itin h Sirii-I, : 1 11. 1
l'i'ir''sn !
N , 1 .'til
I ' .o'pf ul Si ., r
nl,!, It. .1 11
I'ltlll t'lllllll, t
lluffiik. r
T 1 il 111 . . .
M-ii i: ik'.l. o
I il, 1 iih inn
I ; .1 ' Il 1 1 'I "
Si.il' I i.l
Ami III 1
K. -l .,,.1
M ,1.. ' T, , K
Sfioml llnif, M
I'." 1- Mn-I
I :i nn,-1 1,'
l-:i It ,i:.i, ..k
I I,- II t
I'.il k 111K
'rin- i..,i:,n-!
I ; I 1 ',,ii -l.t nl in.,
I l Thn i. i-n
'. I I l.t t I' I I Ml' I II
l ' I'l'. t Ml
S'. I.I...4.;
M-it I ,4 '.'.
I.' it M it- , 1
' 1 1 1 1 1 1 ,. ,. , I
!'"! t III , I
th' l.-llll , ' ..!,.
I J.I.St
S it V 'l, II
I hp, I It, 1,1.
l i l
Itim.. 1 1 '
I , -ii
.1 .'
: 1
1 r 1
1 , i,
r,
1.
1, . .'
. . 1
1 1
? .0
. . . . . . . 1
. . , mi
. Id.!
I "'
ins
10 X ,
. . 1 I 'I
I I'l
, I I II ,
1 1 J
. . Ill
Ml
'.1
. 1 it I
V I Id
101
,
I'M
mill -it 1 it nth
7-
I n!.. n Mm. !.,,, , .), , pt-lllliff
.1 .1 hm 11 1 ,.i..i,l, i.-.i,.. ,.1 .1, 1 , I.,
il..' . on 1 1 1 , t . .1 I l,.. Im; I It
!!;., I In II,., Tut ;t .-pMiliiit; 1 hit,
It I 1 . nil ! 1 11, ii to 1-f I" ., ,', , o pill.
I'lll, tt.l'l til" u 1 1 '1 1 1 .1 1 1 ' I.- I il'-.-..!!.!
li. m nl I'l-.i, 11, ,',.,- ,..in ;.-i..r
I-' l I' If III f.'l l.ttt llli III" 1 11 1 pt of
-i Ii-iii-ii in rp .pou-. in 1, ,. , ,-
',r-t fop nil 1 t.li'-..itli frmn
TiiK,i hoxitiK fun-. .M '1, tth.'ln-r
tiny H.'lllti.l 111. .1", f inn I Mint.
I f ill', 'Mull ft i' , , In 1 1 r it
ttll.'Uii'r tin- tmilint "In, ill. I I,.'
1 1 ti.li'li',1 ht tn 1 i f, . . I' IM Im, .1
l"';ii ,1 nf ), lit,-.- 1 .f Hi" l.il,-
1 ', fit ml up I,. Ins! mi: lit , .1 1 1 in
Kis'i.l oil ill-' l.-li.lli, 1111.I .ill ,i,l
ln n.lii'i',1 llli'lli ) fl !,, Im
I rfcri'i'
Til" ,1 ' 1" .1 I p ! M III It' ' I tt l. IIImI."
Hi. 111 p. ,-..'. I 11, 1! m,lr I" , in Hi"
-Tt...n nf Hip tinri t 1 , , i n , i,1 -1
11 ' II -r. tt 11 It hip i tt n In : 1, 1 i -'
I" fl hill 111, lilt nf I tlllll ' il , I f I, I I -
It 1 . n 1 1 1 1 1 1 1 11 1 ... I 1 hp ttori, of 1;. I
tt .ir l 1 '. .eh 1 11" Hi" nifi. i.il 1 1 f"i p.
..f 1 hp 1 h,l. una hi k-'-,l I : 1-1 i- iimi
In tilt rt II llti'll'lmi In th tt Im
it-t 1 .- k imck in,: him
"I I I h" 1 ill hot 11 n i -i I,'. !A h'l
:i',i iiiiI.Iiik tn"!.' nf in.. j u .1 vk ',
nil" of I hem in nl, 1 ., H. '.1,1 tt t I
I"- phltlllli null' t'i'.l lln-ir h.lli.N
1 ' ton llpl.-n to ,, tu 1 1 i' 1. !,, 1 of
1 Im I..- ,111,1 x.ii.ii'. -1 ri-f.-i , . i!i il
i i.'- mini" 1,1 l'i 1 Im 1 .
TlU'll llll'l" U.II' O'hlT llllllff
,i! in.lliv 4t( th" l.-ii.-rH ttlihli f ir
I 11 1 trii.l.'.l to nr.illft K. '"i .
Tlii'v A:kf (ho w.iV In- h.i" I n
. ,'lnl i,ti lit; lil.tlllk' li'li' l"M It'llV
I ho 1 pfpt i t p. p Inns I. 1 1 1 he
r.ipiil flio tir.l'i- of h.i 1 ..."1. hum
.ni.t the unit "i (lit k'im. i;ii.Is hp
h.ii V.it
CHAMPION'S niiiPTfiit
ftrFH CLOSE TO CHALLENGE!
ry Daiky.y J
.1
1 n 1. 1 Ht
II" r. 1
1 .mi .l 1 1111 ti 1 I hi- ri nil
In itii'l- tt.it., 'Mil otio I'rplrr
his hn-knl t ,...i. pr..pM-.U!M.i
h"i .' nti.l h-'is 't Mil ,,,i' In .-t.-rt i "
i-l"'' I Th" 'p' i mi. tt .in ,.-.i.l .111,1 h''
1 t it p. I 11 II" it .1-. . Mm pi lJJ M
In in i: in pi .1 1 1 1. , II t 11 it k mitt 1 1 -i 1 11
III". II It I t " t Mill. I.f 111" III, I III
'''I'll t"' ttltllM'lt I'l I I'p'IM.I ll".'
; " II II k liott'tl' ' lli. 1" p. I hltn.k-
0111 ..iui;lillii ttni-i Tin- fiiM W in n
h' tt ,n fitsl ;iM!l,nlti nl ;is tin'
opi'mi'tll f'o :it;in I'Mtti.pt folks
lok", " ho l-i I.M'iL'll'in "' Hi'
n.i'iil .ititt, ,., It s., f .,s TiilsitiF I 'lif Muni'
lllnr, Will
-niniiiii, r r.nn ,
l"'lllpsf t r.. l!i s. rtjilnrn
kmtt ill (h., tim. I, tit Ki-isli-r fori.
l;il,il 1 liti'.-.l him riil-l I " imtt Is I ;4 r)
1 i .i''iH.il ttl'h Tu! 1 f.in.l.im i.
th.in .iiiotii pise hn i't.r hot,,, I 1 '
wisp, miMe'.ii y of Hip Tul-i
' I'll'.. -1 .-'. I i lull, iPtur1!,.-'! ril.ii
1 "IMIII Hp. t J nt ,,,, ,,,,, ,, )f I f
,''"' Kh"" I'i'k 1:1.1;! Ti.l. Kin
( i" vi Tlmrs.l.iy A! ,. ml. is iii.i! I,.,-p. 1 1 oscit .n mns fo.-
ImiI is in for i's l.mis' m.,.,, 1 1: , ) ' Im in plinish j,i 1, , -if.ir
'(. .l.-p..;i,., ,t- n s, j)'11'"! '('"I .l-i,i
!'"" -.' U1';;';:.; -
: "' iin'''ti , 1,1:11. .ml pm-ii j , oi.i,.., ,inM,,,i. , ,
,""" ' imilii Hip f.rsi stni. hut niuin f:oin N.-tt t
I In n rniiniim,,, tt,.,,. fatm.-ihli . llli Hn- out.
) U!.f..tr.,M,. II... , . . '' Iii- k.ll'.l
- ; o.im 1,1 a i- ti, p. ,
It" ln.1,1" Mips,, ti.p., hi- ihiil I,p....i 1 1. . ,
I I
,...r
I i,
I,
:.iiii"
Ml- I'll. Ill , am pi i t ;i,i 11, u,
Int.- I'll. II
I 1 .'Il II il II tt is
Western League
otuip il Miinti'in
Lllllsl'l, I P. li !' Ilt
":! Ml. I . .1 spl i,u for Unit
Ml-.h" .on.- of !hi l.'l.li-is ill th"
Ili-ll t WIK'f' .litlslull i-l 111
sIim.1, yp ini: ,i ".-"I up'' r.i-pnnui
lllilili- I't .-1 t tin, I y si"! up iltl t.ll."
In.'l. .' is 1i ti lit' in. 0 1" Miskc i-ti-n.l
Inn, si If In tllP nil. i.'M I" K'I'l
11 ii.ol" t . 1 ill. t A fl. r III "iiii.iii
1. nil,, I il, k l.o.i.lnilvn I 1.1 .1 111 ill
id- 1 iii i.l" irii.iil
t...!)ii.- .Ink iiiiisi. is lyintr Im
I.M-- . -t f,tt- h, . tipi shot In
.ImIiiiiv lit III fplm:ir 'I'llls.ins
I. it p h.i. I ., hi-1- nn nlliM'tmn of
sin-iii; h.x n.itpo In print, hut un'il
tin- Tn: 1 i" ". ' P.'i pi'i t hcfriiln toll
Iiik of sonip of hi iii'miniillsh
imiii'-.- th"t . in tr III'Ip nhmii h:m
Ac I.U KpIsIim- k'lVl p llP I1PB -
r.mii-r .in iiipi 11,1 Hf l'"'l 1; ,1 1 1 ;i 11 1 " ,
nsMiiiri? ll:" funs th.ii h" is Vto'thy
11 ii ii', h it ith l.!i.inh:,n 01 .ni.t
n: In r I Mi pminiln
ttj- lip or., of , 'p "$ r 11-n.trtn
l,-rr ii.i:.pt,iililp fur 111' f" l r,'ll'p ,
I " ft. art 1
I'l I IIP s. Illli- 1 pps il! , I tlPl' ll'-ns ,MI I , II in .1 :n . .
PIllllllM.I-lll nil, II,,. ti'inih.'is, till' I. .III:., 1, ., .
l'l.IUt IIIMII' t H I '1 , '.
H.I It'r.'ll p, 1 , 1,, ,
1 1 I .nun f I 11, f 11 , , ' . ,
' ., ll.l.t .-.MIllH'tV !.-
. . I.,)- . II,:, . h.l.i Iippii I It I'lH I"C III" 'II "
I "i 1 :ii,;. 1 , It, ,, .i..,li,,:' tt I, i. ti is' 1 "'tni'-n-v ill, I hi.
"""(i.H'.l In 1 In- k ',.1, s. '', . n.fi, i, - 'I'l.l ' li'ppltli; t ,, r..i,ii
: ml o:i'lu-l, li . 1 pi "mm him, ml Ii, ,tliotp liKhtut . iirh 1 I 1
til nit i xprri in
l''iit.',l A I.
:..itisl,i, im , minium. ,,,,, ih. inn-i
'lull is lui 1 1 tif Minimi h.ts shottn
r. i' luipri., pun hi I,. Inn, 1 tlv ,it-
Il iitul'.ihlp ih.i' thru, will dit
oil" in- iipw .t'lilpi.-s ttpir.im
'hldr litvrt. in .(ihliiiun In ,l:i.inn
Itiirk"'. Kill 11 Hip Ip.hu t,,,:Ps h 04 III-
N,i ilcfniiip 1 hiiuiits .up . ,. in., in -I'l.-itisil
,.! tins) limp, m i-tinl : nn in
SVtsp, hul ,i nhift limy he in;i,,. 1
-.n-..iln . ip nil'flllllf ttllli ip.'
t.'lsils si'tPrul Irui i.H this t p n'
I :. ril.i:. , li.M. " in th" K 11 1 11 , It t
il.'iln. tv.is .1 r.ink out !.! .1.1,1
j X H.ir.-iliM. innn' iniul;ir 111 1 hp
J Mpinrpnilt hi h in,i, ,ip . 1 ,i , ! 1 .
If.... 1. . . i.t, 1 .
I I , u , 'il"(l 1 1 1 1 II
.f
ttu.s 1.1 th.. nut in 1 ,
th" ,i IniUriii;.'!' II,.
nt Im l'i I hn li't u UN"
I t t ri, uml t .is Hi" nn
Im hinl tl.p ri, in !
mill plmiBP I : : t r 1 ; 1
tn.tk .1 sif tnil" hil,.
:nnl Liter .l.itf.l ., 1
h.il:
I J p pi psi-li I .it 1 1 m. , . :
"l toll.slv 1 olisltlpt im- ', , ,:'
I 'llHIIIil. .1 I IllhhiillM', .1 t. .1 I
1 -irits fi rim I Iimi p,-i t ., , - ',
I IPtlll-PV I .1 t h" tt on : I 1 ,
tint Inn if 1 he rh 1 in p, ,
ilnor ., him I.,' ,1,, 1, , ,'!':
.lin k Would I"' I ilen.lli
"If t nl inl t r.i In-
1.
' ire net I 1111
. i murium; ,1 11. 1 I 1 1
in. ! i
Sapulpa Results
I III,
t'lt
1 .11;
, Jnpllll' 1 . .11 Jo-Pfh.
r ic.si i n ti .- 1 .
I.';... t Sn.l ' It .. .1 ..' ' Ii l .,i
ti, ii,' f ,.f ...u en 11 ,,
M ' "' ft .1 - "I ';l (' r
t, . ."'.I ft',,.,- .,' I :,. , ' im
WTrhlt
t II II 11 1
I 111' r '!!. II I I K '
I I', .fpr .1 '.' ' ,: I k
' '' ' ,t , vi- .'ll 1 " lift
I- ;h" M l ,P f V " I ! k '
,1 h.' N s. 1 , ' 4 11 ': tt .
. ,, ! MiIIpi I'' 4 '-'II I Hn'i .1 1 11
' ' ' " -,. 1 ,1 I I wi ilh I I '.'
' " '' J 1 ft , .. 1 1 t ; 11 nn. k f (11
1 u ti,. r . 1' 1 .'' M. r 1 I n 11
OoiAlia
Mill (I t
'. I I 14
Ik I 'I I I I
( I I ', I
t I I I I
41 I I -
' rll.lt 1 It II hltll " I I" I.. I
Iii u.ii 111, on 111 :!,., ,
, un.li" 1 om 1 10 't inn
I 1- t 1 1 1 It ., v I 1 ,, . ,s h." I 1 1 " I
I ir Iliiif. I'j l urloncs set's i nup ,i 'hi I,
r Ins.,. si. Ill iS",,tilp f , ri' It" i-iintinii.' hi' n
l.lliP llrjlh.l" I!., I Mel 'ink ir 1 .,'. HKn'i'll llln 111 llll'l I"'
"'"!. In, linn IPiK.olP It', 1 I ,, inn ,, v ) I lin In I ii u lipuipsr'
!h:rl Ttinp .,;i :! , lit Ith iiulpt ,'H'il p ir -
! pu Mi-hps xs. Hit iiil 1 r in.
,1
1 I I
j5f"1illll ItMl'C,-Unilll
"'III I.P.IlIP!, 11!'. I
ftMlinl.
i I lirlllllCM
I S 1 1 1 , 1 1 1 . ) In-;.
I I ; l .1! hetv- I
ln'i, 1 M,i !': 1
li I lll'lollL,'.
J.iiltn bt. Jospili
t .1 It 1 1 t t .. 1 , . . t
I I' " II a ,! , I I I ,. .. I . . r ill I I I .
I il 'I I .lll Hi I I . 1 v l . 1 .
I I .1 1 I ' . , ; 1 . it 1 .. 1 11 I ip .I, , ,' 4 ' 1 I
I' pi.,1 .'h 1 I ,, 1 Itilt , - 1 1 3 .1 11
tii"a.if i 1 'i n 4 . :i, 1 1
1 !Sr' s, lb 4 III ' 1 XI 1 .P. I n
: M ft, t- .s I 11 I s II ft 1 1
tt ... -f .1 ' .' ,, ( (i.i
( t " M "!'!
1 H.i
,1
Mi-
,11 tinllli
I I 1
I I I
I 1 1
oiiihern XsstM liiiton.
1 h lin
N. in"...,,.
1' l 1 ,1 Is ! ' . p., ; ,.,) 1 1 1 1 'II I I 1 r 1 ,..
It Ii s 1 ll'ri i', I N ,lslit : ' ,.'
J" Hi'' III' Hires 1'ii. I, ,t,. Mo, ill,.
' HI I .1 . 'll, k Illli f'li'l. I.t I', IMTI1.!
1 .I'll.- i:..i k
Loft ns Pilots Lanius ip,',',i n''. E1
To Vict or 11 in Annual
I."
11, M
l 1 1.
I l"i
1 III.
1IH
I 'I I
I I :
1 'i 1
1 11 ;
1 u ;
4 i-
:i 1
1 i : 1 I
'I t I ' I 1 r n
V
1 1.11 : , 1 1
' s, PM , , 1 ,. cfc
w , hex - ' ' r-7 .1 I in
I 'I!' 1 1 ft " I'l "Mil I M J
S". ,..-. It'i s N p I, ft xrttn
I ) Mm p. shinklp prroli. Ilprpr I rp'.
I ior 1 or ..i h III
spi urn Shm ts'op.
Hunt. Tim.' : .",9 .
Third Hum, .-, I nrhints.
TlBrr .lilu 11.', 1 1' Sppek 1 fi s .
Mtrlli- A lux c iissiit 1 rpHitni.
''"""ti hi'. I J.I. I' liirksnri I I hi.t I.
Tntip. "1 2-.".
Iniirth It hit, A I 'iirl.iiiM..
Mh' 4fai. 1 1 3. t l:. I- ppiiet 1 f.i
lull. I II '1 '.Iksllt I spi iin.l .
hit ntxtt tti-ii:hl
tirade Sclumls to Hold
Athletic (taints Wfl'
The iini.u.il w nl"
n nd f ii'lil iiipi'I ,1 'nl M 1
held itns iifleiii 1 .
start inn nt :l o ' i'" '
pu 1 I priiKt.nn h
I,.
"I
, ,i
.l.t
; 1,1
1 '
I'lni' .'
ill Hi.
I1'!!
1 r.'i.
Vi..
1 1 1
1 1 .
1 1 '.
The Official Score
Metropolitan Handicap
' '!','. in,
1 1 , 1 1 p 1 . i
II., MMIt
'lex. tt 14'iii.iir
U Mil
I ..Ill-Ill 11. ire. I', I ill I. mes
Vill.'l" r..lrr . ',
li.!i'ii,iiit i;.,: 1 ,
M.ii'i 1 i : 1
s'.n t o-tt 1 :
l:..i...i't' I I'.ri.'ii: Ii II
llflli l(, us'. Minn mid Slvlrriilli
,'i .
s,,i,trft-i t; it. t imiiik."
k .jtAiftr . I p . 1 .' I: ,1 ' p' . n,. t.,s 1 .
!'!. Il.irtft, v' i'i"i' 'I l 1 1 1; 'n
"tn s rut, l, ,:' ,"' l,,.-.,..,lr I I,, ! t'
'nl, I ,1 I,-. M. !. ,n In., ).. I, 't II .' i'
r i e" 11.11 1 v H '1 1 1 " . ft.s . ' 1 I K . .
I.. - .l.tuh.p ' ft, I", . . l !'. . S,
lit,, fin, 1 i.t llrtil tl pi M .! ' '1. I t'l. '11
k .. 'I 'l I'ft ' - s; 'o . I t-
In. l,ftt,- e , ' I. ft .. r' fl ,' I ft ', ' . -,
..' ' S'l ' h , ' n, . ,".'. Im l l.a . ,
.' I' . l, I r i.ff s i., I 1 . 1 I ; !
11,1.,1'i'- ,.i Vft;.,' :. .. 1 1 mm, , ., ,.
1 r,' 1 1 '' ir, ft
I'l llftlen lllaplitpn, lnn,.'ft irnl-l St'.l Wilt
ti, ,1,111 7 lin.ttii :w,t !.,. I,, Ii'iI.hip 1 llstMl .e, inline 1 Mnr.l Tin. 1 . I, III ,Jii Vln .1 -.11.1111
IV""! Mtlin tlitft Ltftp tifkt'.p' 1.IS s, hod! i.iiielsy
r M fl 1.H 1 I'ft ttiiiiiiuir 11 - . ,
hi.. I. piiilpfi t.aap Vai.an litftps on I, , .1. J In-tTi, gists h.itp ,lkM"i't prp, 'itlKi' Wiip Kllli'ils :,, I"
,.if vxt .ti.t.-pr ;i iff Mi'h 2 Im l.r tut hp.l ! 'I'""ilu "f 'r'"' or". r(tiil or Mip.-r-, l y'.ii s fi i'dini! Im,i :, ,
I (;;, lUfp.t. Mri,P.. tirti.k phi, I., i. 1,1 i !"r,,'" ,'""ll'i "i" '" .-w-ilfh. tr-in hntiK IthIiM
, ...... . .. , " , Mi.n-n 11 ,1.0111 O'll CI IM .1 .M'tft I'm,
pn t.i l trtii ft 1 tn .'ft. k.,n
Im
"n l.ftlp.
1 lititj.i'p
11 i. 'mil
I'mitSft f. i m,
II
I'.-rii: I IH't't , v .'1 '. I.-I, lipil ,,, ; ,. p
I I I" l lll'l IMtl'llti i s, S ,
11.1 '.il null Hipp, in, ppi fin ,im1 Hi
:is in tp'itil.t'p t h pi ruin., h'.p.
Oklthonit I'tty
, '. 1 1 ', tt.
Sioui Citv,
I ' -l
IV. Miilni's. Mux ' lintnr inns
In Miirplit mid iliult hisikr up tin
sisstml liiniii' of tin' n rli's xx ll Ii I11K1
Imliit. lie. Moines txliiulin;.
Ill 11 friM tilltltikt isiulr.i s,..,rr
I
I Ulsil
lllirkr if
uirii. s.
(..Hlllttllt Jll .
I Irtrliilld. Mi
Inn Is, i f , .
xHllo. Ih
lln.kittt . If , ,
Mnnlmi. 1 . .
(I'liitni (
I Vn lllflnil. l .
1 llrttllt ......
I
At". ,
I! is, I
S .11,1
II III,
I II I 1
. 11 ,
1 '
f r
Ml It 11 I'd
I I
11 11
'-' I ,
e I I II
.Ml
1, . ,,,,i 1 1 ;
M11I1 II. 1. , Milr mid Mxiri'iiili
.1 ,
11 11
11 n
11 11
11 I
11 I
11 I
11 11
11 11
I .
('antes T oday
n n
1
I 1 I.l. ;
I !
I
11 11 11 , r
11 .'t (i ,
II ,,,
Wrsiorn aiitiir.
1 1 I .-' V VI' I'l S M ' I N I
Tiitnlx .
His. M, Mills"
aisM. If
MnnlllSMik. Itl
M riclii. :ih .
vniniv, cf
U IWpr. c . . ,
llwrifnril. hp)
H hnltr. 3h . .
Hrrasn. rf . . ,
MuMM-r, , .
u
1
1
11 ii 11 11
I i.f; lit 2
It HT'd. I
0 11 ;t 11 11
II I : (i a
i .' .1
1 1 :i
(i t
111
1 1 .1
1 1 11 11
n n 11 a
1 1 ; ,K
. t ii
: Th.
it i
I M,
ll
I I
J It
II II
II II
I
II
(I
li
I I Ik
V.,! II I :-.,
'I,,' l.,i.-k
I
I,, 'Ms ,1, ,,
, ,'.. .11 ,l p.", I. 1
:'!
v III". 1.1 ' ' e I ,.,,'
llr, li V 1 ill"
h in.lip.t ht .1... .
I 1. flus I nt. pi , in',, 1 Ii, hit ,
" j full of 1 mi'liu- v!,,l, , f ' a 1.,
; 1 h.illpiiiie hi I tuna i ' ',,- 1 p 1
.Ma.ft.l fo. .- " ! ' "'" "1 (" .m'l.-:"" S
N i l, " " mm"- I M)"'" n'nih. .. Mnril
Tl. Km Korv-, , , "h "ottnms ' h " " " . ' '
bttmntarit Mnnn runa Murphi.
44-tiulln: lxohxw lilt. Walker; m... ,, ,,c,,,i,,
ririox hll. rnvlnnnn. Miista'r; stolen i I , , , i, ,,1
paut a b..-.lH...i . .... 1 '
ntuirii. x-t ittf', -,, i,n riiripn i,t f-nne
ktXMW, Tuf-xf . I'T. Mnliira, 3. I' x.lii'Ht. , ,,"
I .
National la. 11:111-
I' ft- :t 1 It' '-k ,i
I , ' I 1, ' II.,.-. r..
S'. .. I", 'I ,,!. I;
"1 . .. S. ,.
'I I
t It.l.n I t"
Slit, I I I : 1 1
rti'lilll It.lta
I II I .lie
lil t I
M"il:t' i'.'. li,. .,. I I
W I lei H I '" 1 I t I'
I 1 i'ik XI mi : .,p
SI 1 ' r t l-ili inn .
t ' s ' lis
1 k Mil' .
I ' I. 'Mil
XI in Ml I . .
r. t. k :.'t
TfliUt
111 7 II 21 10
'I"
Xniirhiiii I ii inn,
" i t; ,' I
'ii .1 ! i-'i ,1 .1 . 1 1 p. . ' 1 ., :
s 'i X . . ,1 i i, , ., ...
'mt-'mII ., I ,p
Xllirrti-iiii s..m la, ,,,)
' " -,: ti l.u, ,, I .,, ,i 1 I : ' . '
I l.t I- l'"l..l ""IP'.I
M " ..'., , j,; I-.,.,
h 1 " I" 1 : 1 1 ' M. :
;....,L
.1
'l l :,l I . tit I,
0,1
1 1 II
. . 1 1 II
XIII,' uml Mxti'cdili.
. I " I
. H'X
I K.l
!":.
in:, !
l"(i
t " s
. . , ... 1 n '
1 1 .1
I III
1 1 II
. . It.'
lilt".
I'l
Promise Knough Cars-
for Slate Refineries , r;
. ' . , ftl, It, r 1 'ft , fc. 1 1 , ' . .1 ,- - ,,i
I I I. 1.11 .IP.' , l.'.l tt P - Ml'P ' , .',1
" . 'i',,,,,',1 in, I S . 1 I : I , r tl i
s ., .,,,,1.,., a , r a 1 a 1 '. l,,t,
.. . I 1' '; " 1. ft. .; i.t 1 t
.I'... ., l-i !,.,ir ,' ,1 ,, i I . f., , I
t .'r,'.l lip (
V I a ."p
cl1L1.11.iD1t t'lty SI, .III 1'ioy "
X It 1 1 11 i 1. 1 1 . 1 t
.1 ..-. rf ' ft It tt ,
1p... " '.' ll 4 I 't 4 I'.! ..II !
. va a If 4. -' In.' 'I. I 1 ? .1
,t,lnt. 1 tl ', I, PI I I ft." ' I ' .' I
, S'ul I i i " 'J I .1 " II ,'",.:, . ' M 1, I
. tttiff ftl d 1 : let,.". 1'. It I 'J
lift ll .'I. k I .' lit, ,.,. ,1 l ,
i 1 :i s v ', . '. , ; 1
lii in.i. p I 1. 11 it j I r' :. I u I 4
I il.r.ffMi 1 11 ,t ,
1 I T .'I 1 1 - i ; 1
! 'i "'x'. i.t' j i j
' lift 1 I ,',t fl'l I '.'ll ' ' . Ill I 'M 'l
( s f, v Intnl.,-
t 'I. 'i.e. 1 I I v I f, 1 1
si.... IV, ,... ... .... ,,
Stimtvft-t Iiiiisi, l.ri;::. '.I'l. lit ik
1, lit', III I' limn ...a, K lo- '.'
kl'f. rt. prtd'il Lintlftciiii." lift It '' t'r:.
Iti'il"."! .' .l.'I'Pft t i'fp.. I'M li." lay.
I'X'ft Inl l'.i"a:l Ili-i-P l,vn I I I ;f',.
tt,'!'', p Ii 11 tlrktt., tt.tl.ii.,..:, n't,"!
U t - ' I I . i I
. " . I ,,'lr :
Itn-pft'l
XI ,
, :.. il ,' K ,"
, ,1; tp 1 1 p
if. e, I I'mik.'
it ih.'
t " 1 1 ' 1 '
1 I I
111.."' ' ' . fl'l
M-.ii.in 11,'it
f.-fl .li.i.l.lp tt'atn I'ft'' .f Xp
.i'l l.t l.(ttt t liol. A i.S-
PH.'., .p't ,tit I, ft., . Il'.ft,a
'Ti III. ,, t.ft.r .-, I ft ',V,,tf .
I'tt I 'Pf ft I . ftl": -V ,,. l.r
l. I ' 1 1 , 11 . Inl , v 1 it..S.'.
mi 1 k, in 1,1 , . ,
. s h"' , a 1 I .
:. Hltl
nil l II V It',,
eil:'l "' ft f.'"
Ollltlu
M
fit Mt'lft,."-
Dr. ST0TTS
:10 Rli hard IM( , Thlnl anil Boftton
DR IIT0TT8
TREATS
nt.nnn t n tt
skin niftptiPi,
ObnirurtiDiii,
Prinuun
Troiitilat.
ptlaii tnrl
rifttiiin
Rlrtiipy. Blftfl
iipr ttirt Uiin.
trv Dliatttt,
Hnatimttltro,
Htnnit.-ta tnil
Llr Dllot.
till.
Formerly Practising Phyi
cinn of Hot Spring, Ark.
mX I" C'nnaiillatliin
"606"
t.Ti.iiK's Low MPilii'lnra l'ur
li.nhpil Spriiitm Rinl X ic-
rllim Aillllllllntrl'Pd.
txrtltr '
Ipiillur
Anirrtinn Snltrs.in)
psip.nli itraitn and iraftti,.lsptipiil
FOR BLOOD POISON
llourft xXl In to !t:30 t nt : Sun
vlll; T.iPftiU; tnrl .-tlurdft;
,pp ungl. 7 M
Dr. ST0TTS
X
:il Rlrhtlrl RMg , Ttllrrl Kli.Pt trjl
Hcutntl At. Tillit. Oil.
READY
T To Serve You With
All Hot-Weather
'Clothes Necessities
Hcat-Dcfyinii
Underwear
vrni.irir xnh
N KMT i;.KMIM
1l i(S)
Straw Hats
'h'"' 51-1.1 i s . s 1: s : I t
, nvl ' PANAMAS. IIASK'Ut
' $3.50i':S10
Talm Hciicli Suits
TIIK IIKTTKK MM'
I.ICHT AMI PARK SI! "
' SI 5 TH Sa2t)
The Mftietft Mnn'n Shop in Tulsa
. 1 t. .. tp,
;in. HJ ." rr 1 'lilt .it
J I I ll I... I
S I
11 : 1 ft I . u ti p 1

xml | txt