OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, May 23, 1919, FINAL Edition 4 o'clock A.M., Image 17

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-05-23/ed-1/seq-17/

What is OCR?


Thumbnail for 17

rn.s.v daily woim.p. kimd w. may wno
17
I'
orttOt.D ooon
t.
.In I f 1 '
,,, (' 4 ii.ftMinrl'l
' ... unr ,, ,
i' " ..i in.... .. " n-
(..niiiu-e , T.'iionati1''
... rv in Jfuoii Ciindl
kil'l.r'i ril'lnM chii ;
M.i' 1:1 1 I
u f.HMH
r w M.f. vn: tradk?
i -1 1 r'nt. I w :i t t
.i rni'tit oil ii ti
, J ; in i n i hly fur
i 'v j.rirc.l np
r,!.l;.ilV. AtMrt'.sH
, i t. Sij'ion
iiX ' m. tl it' nif rwm t
" f c ri..n v iMC-tiT .1
'i . f.rt ..-.. ft- ti.ti
,,ri . I, Lit "J nfh
, , , ;i I ler, l n inowr.
, , . i: ., V ! V!r!il rtr
, .... HT W .30
, druilic;ul s e w i n
hinos. S 1.00. 1213 East
W I '. i ': It "I I'UNI'IUNP
:, n i rt UK
' 1 i . t . I l
v :; . .- '.V I I lit OI.r.
ir -iJ t 'N'HVTFI Anil T4fn
:, :r r! . Hi 44-H4 4af. l'bon
I ,.') &:4itrt4 Co.
Ml'SITM. ISHTHUMPNTS HJ
', i; I f." n rtn4i, with
I, : , . i '. - : If'. frll 7 l"i ''
I,. .. . 1 I ; 'itl'.l ..4no. W llli'il
., , . ., . in . hi Li n. for 4T
-. I
i ! , til i (n'n'iitii4 or Vi'lro!.
I i ,ii.; i.n. I 41-11 4r!htnj
. it' ,:,.-. I rtirnllnr Co
1IL MACM1NKR7 RUri'LIES 81
; . . . ' I'j-i.l ulriti-r nf 4l4ni
i i. t iii 'i'. k ii. rii
. . r ' i .'
! ':';;!. :i,".'ii 1.4- ink.
V-. .411 mote 4l r4-
; v.r, '. ., i I'lif.i r 47 ''
. t '"i l lirri r1 nnfl rlfl
I.1..1 irnTm .'lU'J.
' I 1 1. ' h,.rc4,r llri'
' ,' : 4 'li I 1 411,1 low 4I4X4
,'-'.' I ! ,lr .r. 1411 1)4 BfPIl III
r ' " "
riltrn WKITFK8 (A
"" I ill i U llt'l K.K-I
O'f l. I. I),. , jifij iwiw4r mi.
I 1 r. 4 1 A -li. jr l'hnn 2 44
:ri)S I i-AN INS I-KUTILIZBRS its
' '.ii4'n ,:4nU' NnfV
. l.a,. S..i ; (, ,.ri. (jittrn. hi'y
- " ' I il,-!iv4ri'il Ihon4.
" r A :m Hll, Kt)i'll.
'.
'!, . .'.- iniMtii i:4tH4 Snfj
II t -i ; tin rim, bimrh
M '' 'I. IJ r. 11, '.ilp4ld. SOU
t ' ' ' l' 4iprrts. rullfrt,
.ir ,i,.r fj ., 1,1 ni g or 0,r .
'.' . r I; 111 iF4 fur apri'iil
4 'i 17,' ij 1 1 HII44 Hruuipl 44r
r " ar. ' il .irk. Lllirir
' "' 1 '. I il. 11M.
-E A K I N 0 AT'I'AIIEI.' 7 ti
' '''t fir 4r.ntnlll4l
: ' ' ' ' .' "'. I'll Illl .1
''i's, '' H''KS - Ili-hrM pnct
sf 1 H i V4 tut iproml rtntJ
if 1'itf. tr, .t inn I'hon 7? 4
T fir;.-F tii Uir iron'lhini
t h "A tifttk tc !'bniti ,r,4 4 1
, I'' -tt fi.r !!.' pond
' : fti.d hftta. phunn
:,: " "'l !f I Mi " w NTFrr
,' i ' : i ' i iii!i. nhtH'ft n J
' 1 i- 1 i:. J mlver. I'tion
-O.U.AM.nVS TOR BAI.K 'fiB
" 'i- ' .':!'' yr . wftnlir
' ' ' ' ' I i . it-y Turkinti
' ; 1 ! .,r!
Prrn h pfX)'t! ;
" - . i,,.r p-or f,rMj
'; '' 1 ' -''- f"r tmlrhfTi,
. ' ' !i' ir - t fit tun s, rvrry
Hi rihIuJ or :m
',1 i Moluii.-, Kanifti
... ,-,...,.r( lilofk tin
'' i-u lb Ninlhiii
1- '11 i.h.i I r s
'I 1 I ' lot . 11.01.4
it " i niitrri. rni'l
: . ". nm it i vr, ;
I tvi it t I i. .1.1
'! " I I 1 Nonlli X4n-
l i.4. ok a
1'iAl-t
' i'i.. lint
'" l 4',U P rtnnM4r
'i 1- i
i ,
' i I mini . 1.11 b) ri--
'i
" T,,r ti nnriM, . . , . . , , ,
nl. n-ql,)
pro.,. ,' , W MT.. "i I. it I 1 Vv 'I
HtK, 'or exchangeI !;;:; ,''..::;'
ii i ni: KXClUMt.t: ij
i . ' .' '.' r r ; I y j rop.'rl r.
. A In r i-.nititj , ili'i
;L J-S1 Alt. FOK RENT
At' ':: M'M'TMKNTS 7$
- , , ' 1 ' ' ': I M I'M
' ' ' t I . 4' tlio-lt rn
- v ll ''I'll 'il- I-
' llil 'l.. ,i, . g
- K'H'I. Il.-il
I ' ' ' ' I ' """ V: ' -
i'. 1. r , i , ,t j
I
I
(,,
:.','.. .ir.-ii,
: 4i, r c , uu nr
M"'' A4:,.a.tI.i
S,.VAL PROPERTY REAL ESTATE FOR RENT
ri.ATH AND Al'ARTMf'NTH
" ( ,.r' in,l V'0 IIKRWIl'K lH'- f,v f no l.-ri. a: '
. .i.iii if fHl'l ' "'' t Him III i-r ' (I,, nt-, 14 ,it
.,i4 j ,lu,i. I l;('v in ti-4' '."i. 4. 'n llot'oti
APAFTMBST!" I't't'MS.i rill "R
Kf 't K K I' li,,,.
( " i rt ' t i' ii" 'i
-v IS I . I'. !:
KI M I N I II w
N.i
(.tru,.l..
, l. .,.r. !, ,
1 1 1 i oom njiirtiiii r.l N'h
l-li
IHH I iMt. S-, H I 7 Vr!l fi.r'ii.V.I lo. r
room Rpirtinrnl for r.--,t. P'toti.- m-"
. UUW'Y. W.. I Tht. ri.iin fiirm.h.t
. , il is: """' lo ir- i .-nt M p. r .,..nii, A'...
',. ''r -j i.-.;.itiic room I'l..!',-. I
"l 'or r,"i.T-.- ! It K.N. r l'o,, Inti,. 4-.rcn.-
" , ! ;,,:VuV':.;:,v
, room ;.nrlti,i ! ..tm,!.. ( I , j, . ' r
I r K-lt ,1 ;,,m U i l ... i ., , , , ,. f if
. ,... i'll .-m iu mint, ai .,, ., ' ,.
, 'irniiiir-. n.ii , ,, .. , , , ,.. , , ,. k,
.: "M '"' 'f " lf.riitHin
i,..f'l l '- . . ... . .
I n r ..i ini i.h.'i i i . , . , i r .
I.nl
. 4'4rlllt, I'-. : I , , . 7
' ' ' 1 I' 1 V 1 1' I, 4 If ' f I f '
' i- r :,...t 4.1 i. irii4,-
n-iii: I !i . It in r. S il it i 1 1,
1 ... r Vi I. i. , l
Mr I, iff
.N.il III
Ft UN It'1 UK ..! f..r i I- ,
in' '.l f ..r 14 f 4 . I . 1 1 i -
r,,i-4 in A l lr-.ti. (' , a ,. , ,
Fun IIK.NT N 1
Inn i'i. .
41 4rln,4i t. Willi I4r ,r,' I
1 I4r ,r,' 1 , ,,11 l,,i ,
U.v. I...il!i i.Vji
l.ir'iilnri. 4 1 i
M't I II MHI. 'I l,r.'.. 4;. ...ii.,. 1 1 ,..
r.4w hn ,r fii-wly firii.h.'l .... ..I lui'.i
I.IT4 ii,,- .!,!..,. p 4.1,1 ,.4- ;,..(. f ,r
1 ittifl ; i:4i4i.'.' nrr" tri.' l i.-t-', i. '.i
f J 1 II II Mil . I It I. hi I'lM-.'.ll, III,.
Slit ( 1 'I l-lnl N ,iln.'.4. I,M( 1 : 1,4 -
IIOUHKH I'lR PP.NT
MUM l(N t:.' ..., I.iilif t!. w iliif.i
wild k-r.ik'i. f,,r r.-i , in I , $
I'l,'. I I ,,ll I III ('I, I..V. S H. ,,,4
in..
I: 1 I.
4' . I hti,i.iiii 41. 1t1.nl rL.'4 vi 1 ' i
rid. 4 f..r f ; . . . 1 ... ,',., 1
I. "."I i-.i'M'. l'r... .,'1.. 1 ; 1
Ku( K K NT l''i ,- roi-ii in. I. ' .. L.i' ,:t
ii" -'i.ulli I t.14 1.11.. 1 rim ,- 1 :..ii
r'lili III- N r I' ll- riMi'i,. .-..I . . , .. .-
irrli , 1111..I.T11 1. 111.4'. , .1 A. r t . .
in! linn.. .1 i4ti. I,... : , . ,
imiiitli c:i 41 pifuiMt ..i s .i j. I.. ,
.-r 411'niii- '
Mill HI-NT 31,', -l,.iili i,,ir, f,i.. ,,,-
nn'iiriin,li,., In,,,, pi,,,,,,- :i -1,
Full HINT ini. iiin-r r.H.m I...U4.- in . ,
'l ul-a: ''lui-i' in 011 tti., t r,, I, . k
po.t,if'f4 It mi ft" tit nun li ;., I
ti'.n foiiiroo'n lio'it.' ;..-4'i.. ,. 1 1, .1.-' I.,,. f 1 1 I 1 ' ti 1;
-f Inn. Hi 4H1I K-a'i.!. -.tr.-'l l-r P i.-r-l ll. I.-'. " Ai.i;'',
Kjirmi.-. U'l per 111, 11 11, A s.i ,,, .' t -!,- i-.-.- 71 1
r, M.iil il'..i,li-i ti li.iti-l , , ,1 y ,,. rJ., I ,., toV.NKK i.-,.::,' I', I-''
1411,1 Oil Sllllfl Mll lt-tl.1, S .1 , I
prll,l tt,ll r'iil fnriiiBl',',1 ,.r ii'.'ir ,
tl'!l"l S'-" I' ' 'i'l. I'lM'HIi.lil 'III s:i
i-"irlh4i' (ill HUM or .11,,.' I
Fult HKNT - Ii4,4 l., room liiu.i' our,
I, l.o-l; f'nm l-'o-rlh llri'l .11 lni, j.ir' ! 1 ;
, fun, IhIimI or w 1 thou I furinl ir.-. for mm
.,1 ii..
H'll -tonlli I ronton lllnl
I'lioiir. S.-.95 r I Mis ll
t-K KN ItilnM hoiKf. for i""t In .-it I
'lu'44: 41M1 our (mo r.w.ni houtr. 4"l K.'ti
t ".iy I, , 1 j ph"ii4 ;:i 1 11
SIM I- KN I II . 11 '-, I", ir r.. ,.,-, ,
ltl, l.lr.,(.llI l,r. h 4lllith flOlll- 1. 14' 111
trl,., ,.,:," '.,.,. .., 4
FlMt KKNT Fivr room ho-n w.ih jri-ri-r--,
ir"o, ur.l iirr 'j,. 1 ht; S'i-
" th p:l i- .1 Vi Hill It,- I l-ork
FAIMVIKW K. I '.Ml l roo'll toii44
for ro 1 'In, nr I I I'l U
I'HUUMI.a- t UnNlftllKD 7i :
r'tlli. KKNT nr. 1,1 fi, fiirnihliri nn.l,,n
411 ro.'tn l..iiii."i 04 , himili m.U, ft, on,
,liin 1 I.I 11. I..I.. r I I'd. "ir 4ii. I I
CI,(l.s"K IN- I,,.- r...,,,, ,-,l.,r.' ,:!, ,',,
I'm t.-.r-li '.ir 1,11 pr.!ilii. iiu . 11' ,
ftirniltir.- I'lioiir 'i"'!7 '
ilFTIttllT. .-. I2HI K.v,- ton,,, f.irnili.lj
li.in.4 mo'l-rn: vm l,l i.n,,,( lill.ni"' '
f"'l" Fj
SIX Itm I M fi,riii.li..,l hoa-i. 'loin .'n.: I .
Ui Si pi. -III., -r 1. lilt, rf.mtl, IJ ll 1 i''.un 1,1
rii 771.1 .1
FnT! ff. - 4 r.M.in" f nr n ir,li.-.i Ii.oTi.- I 1
"ll'l K.i Mor.l
SnrTIl' Hi it ' I liKK I'Jiiii Hi,-k f.o,T
riMim r.itliifi- f'J'i prr in,tii, proti'l.-.l
on tnii firnitnri. tow in lion... it 'mi
tl.ifi hi'f "f nut prii-4 Si-ii nwnrr, H'J 1
South It.nton
.1 Klli'M .iitinl.i i to rin.-r from
.'irr T. to I'v'oti'-r $ n-loll" 11 11 1 N1i-,
Id-!.!: rrf.V.'ii.-4i rr.iirrl; IH'O p(r
nionl'i I'lioiir ii'l.'lll
HKNT Nn-'li f'ir-,i)'r.il lirai, . H.nilli
Maui fTi'M, fl'tH j , r r m4i't,i l'hnnn
LO KLY fuf rt,vn Nrnnhnl InM'll'i :
F t-' inn r porc'i ii.il cirnt,!' ; nr' "ht ui f-n
J'h.f ;;it
Vt ItM'-MKI) tvi-r f.ir rnt' in, mi
i"-1 rii' l'Fn Phmic -I'J 'n
r. .1. uvkv u..r .t.. m,A..
V run iiLr- f ' f
Ji.it. 'll. fttf'll , no rl,i;.'fii. Hi I'l $
li'iotif M , I
Knit IM.NT !v I- for n,n,r ' t.v.!
" ' ' " ' 1 ' . . . K"' K I
rfii!ir"n. Wru. ff.o Snutli, ( . . ri.io
Sprp.j:. Cuio
OFFICES AND DITSH KOOM 70 i
Foil KKNT- Slot l.'til.lMT. -"f 0 MH
North I'-rii ( K i.fl.frt t,
Jolt HKN T- (i.mtl )n m in ' t on trnrl,!i, IC'-t
l.'O t-lfTiiior kt mi f i'h.iii
I.AHiiK rr"iifl f,xir offi'-c. purlin lv f ir
t ! ti- I i o . j.f 1 1 f tlfit'l Tn: I'lio T:T'
KTORF.S AND WAIUIHOUSFS B0
Kojt ItKNT Two lire f'tr i- a r, .1
.ftiMnft)t on 1 t'rVMtii t.4-m..in irt ft' -t
Fforifl irt ( . frr'it ffitor in r ft r ; I
pioj ftory ir uumnrM lorttiittti j 1
rh'ni V.
wiii i r i ir n fi k l iii.r ! , :.t M m t ii. i.i
' i.... ...... i. ii.,,,. !
'VI.'.,.
I. -I onl prir.-i i Kl 'll I.I S F - Hr-'l llorr ro ,111 : finr In 1 I
hn-li lliil.'h.-ri 1 (urn for ulo ivn'ti'l or nil-n'lirim I
P ft l''""ir "1 t I
WANTKD T') ItKNT
W tNTI i 41 .ii-'.' l.v :-:.ir-i..l 4.
1 l.-r-i lifti, li" I" "t-.f " '
r.... 1 on ifto'inj fioor (n'.ri.
:' ni I
W V N I I II ')'. k. t n 111 " ''
io If. r --I4H of'i ' o'1" ' "'
,,n i,l,-t.'l l ! r .s 1-1 ' i"
: ,
1.0
A ,
ii, , r, i .'. ; w n r ' i ' Fti-i '-tn i i i-t i".-"
it-jp roon'4. k. " ' i t"1'1 ' ' '
. :.. n . i.j' .Kill.' 1 in.oi.r 4 1-' i'-- '
mm
VA NT K.I i Hi voum ii' " I to or "
...,l .',.,.1 i.ol.rt: ll" I '.- I"-'''"
-'Mt..i in huv .. , f.,rn.,l.l. Vldi- '':. ,-.'
. '' '! I II WINTrii World
'' " P lo $t 1 rir , WAN I'l'.li n. ri nl I v I'll" I ' .'' I ' I j
, ' ' " "'"r ll t.lokn. . rf,.. ,!.r.! f ..il - or f : 1 4 r-'"": t"i' .' .
' i'l '.r,-l,'..,.rk. pa ! m,, , , i ...v:.m '!'' r .:
,, . '.-" ' rn-''- '" ' ' . ' ' '
- --. o'i : 11, .i4t 4 1,1,... I -., , .... or
VNI'!'i -.. '.-nt -i or I ""'' '"
f-iriii-lirl l. ' "' I ' (." '" "'i I
' I l rt TKHII -I M,.,tn .., ph.inr ,'l I l
' ""' ' -:'' l"r,:-,. .. ,., , ,. ,,.,- f .,...-,!,. I r.
.t-tir.'.l I.i i on'
'I !.!..( 11 ,.,, 4...I 1 . '. V ,. ,, , , 'I
': ':--l'.'i'!orr i W N I- !' It.- .'." . I
' Soiitli Kill tirr.t , " '' ' ni f ir'. - -I "I "' - t '
l ; . pi ,'t.e 77t '" r(''" ' ' '"
r i .1 in to i en ; -. t , .,-. . .-im.'.
M. r-.. k t prof, rr, d il.i.i,.,!'.' .til-r.,l'il ,.. W
.... t
,1 I- '
tuv rm : . r
',,.. i. .-I rl-.e
KEAL ESTA IE FOR SALE
ACHI'Ar.E IDI! SAI.K
11 K i I" r, l . 1 .' i
I,,., 'j I. ., ... fi - .,i - , if "
off o' t"M., ...re! ' ' ' .,-' i''
R'r. 'itli I " i . '.-' ' ..r '" '
IF -1 III W IN T" .. I V' ' ' '
R3 !
i nr
'iff.
'. 4. k
4..:,. i lost I.I pf... I ..I'.o I.I ' 1 V .''
OI i I, t put 4 ' ' '"r ' ''
ii i'4.li 4i"i ' -r f ' : '-r '. ."''
th. root I.I I'" 'ik' " I :'" I . i ' '
ti'llll, IIIt4'lil'.4r. .7. " '.'' - I' '
II M P 4' tit' in K . ' In r ti "" '" " '" "
I'O-th fl.' front-l-. 1'r!' 4 ' ' ' ' '
I ' nrr n-on'li uwncr, i-yi i.4.1 I
kLruk, toi-Ji.l
Kl At. I S I A 1 L .OK SALE
IIOttSliM 1TIK SAI Ti
NFW !
nr., li
i :, i f ,
II I.I , 1 1 I ,
il li I , 1 1
f .1 j
1 -in: si'
j , p. i
: i ,
III. ...
H": .- I I
I- I .1
I .. 1. : - I
ii rii. -.. i i '
I'
I-
w
fill;
I I
. 4 , ,
y I ;....M I.
"I
' i ,
) vl' :':
Ir.
I ' . I ' T '! !
I
(.. I i i i
I1 l(i , I '.
I . ...... 1
iT I ' .:
f.'l . I'.... . . '
II- V "A ' ! ..
I. . . 1 .
I I.. ...
I V V I '.Illl 1
f. .11
,. . . 1
1 ,
111. Mi .'.
I.I ' .
I .
; 1 1 - i
1 . V, I
I ll.'l, f.l.
1 1
H'll
I.
'I I.
,. l
!
n .
,
(
.V A :
:i 1 7 li... 1: "" I. ,ik- I
. i.-t ft
1. in : . ' . ' 1 '.-i'l
... : I .l.i-i ' .
.11
j.,. .., j.
... f.. r.-i
'i ri i, ,"1
tv.i U, l
:
I
'
f
I 7 I!., 1- t't..
., : I .-r '4
,.,.I4,., . ..... .it I" r f ....
. ,.. .... r '.,1 t .. ... 4
). , ., , ,j.i , , ,. ,,,, , r ,,,-,
...,.,l., .4 I.,.-.!, ni; ll.il, .,, !,:,!.
I",,,.- . I'.'i j
, ,t I t .:',l, ,tst I 'id ttr,,,. lout
ii.n-'ti. 41,.! ii-l. -.-t. ,.t,. p.,i, '1 4,'' n 4 :
t . r ,.t- .."ii: 11 .': I.iurr mi. . 1. 1 In
rrv a-.'t ll- ..ttltlot.4 I'l.. .If 't4l,..-
1 " 7 .' ti
Knit S I I K S.-vrti room loi'-itl .vt wi''i
!'( .',1. -.,' f. r . !, . ,-iM . , I I, i.'lil't
Ilf'.-i ,-i't.tti. (r:iri..' .Ii.,.44
Int...- s'i. ."il l." tn..", il. . r!' i
1'IH lli-ltifl-t I'-'l lllil.'ll.l' 1 : 'f fl
!'. I'""" I'll".'') 2 :. It 1"'
,' '" i
l'fill --' M K N..4 tivi- r. , .i.,.,-rti I . .
on jii , -in, n.i . lir.f r.o- i.t. I.ttiitr4 i..l4 ;
M 4 i- ' '"' .- '' ' '1 Mil ) .' '." i l.'l It .1 f Ii.)
t..r in 1. it'- u u : h . ' 1 1 1 . 1 ft 4 '' 4
1..11I ff:l ir .' 1 1 r nr.-!rtr If J.-i .' t
'". ,,,l ''' ""l"'r, "'"'' l(.4lti I . j
' '- ' .
WANT 111 l.ij or nil mi oilllrt I'rtl III
'" s" " H"''-"" I'l""" "' j
S"' Til I -r MliK rl.i.-iK IN N.w'
f 1 4 r , ... ,.,.!. r ; l.ir'it-i'.iw .i,,,'. .- f I
- K ' ' L ',""" I'"'": "
'7' '" ' j'" : 1 ....'
. p., ". - -, "" '"1
,'
" ' '"r ' ' . '. ,
""' """ t"-' "' ' " - '" ' "" ' ",' " I
I'H'-'I ' "' ; '"'" I' "' k' ' T"'"
4 7 ",. .1 a-i I. I.n. lU'ff A
7. ,., . . ' 1
- '
I nil l I.I. It, n in r il i-tiii! r...i 1. 41-
Li ni. ft. ' in on ? T I . ! n-l A-) mm r .1 .
It'.,-
nn! I'll M;l-"l' oiri-..,:,i I.....
I I.''" f m c aO, T -I I'm.-'bu I'.-i.-i..
I
11 M y S M 'iK N.. I-, r. .! i'-t."..l
)V-u IV'r t ' l-'hi!-,. !;'."'
Kdi 111 Pihiir;. tn
r-"i ' it -I-
ii ' in-' i .- I'll?'
1. 1
"mn,. ),,- f-r rt
.1 l ! I Villi ''.I' I." V.av .i. L.I -
L, ft'it f i''v i!t" unit- I I 'tnii! rt
f.-n'iiri't i iif t tfi'T1 ' 'I in f"r ' 'T
t. . on.- il.r . t..!.! ti. . Ctitl-r
in-4.1 nt ' "'." 1 "' .li v.
HAVf 111 1 r t! l,o .I ". to 1-4.1" r"'"l
r n on Jit"! "rtv wortli I'l,. n" ':.-i no "-
for , r I'"' tt; I I- t'O' " Vi' 1"
., tttn, , t (' '.' I'l "', I'.r-l v,,..i
l.,.tr i" o.i,. . i :' for V,- !i.i'i
'W ' l Ki'l'M IT'l H'' il .1 '"I in K '4 !
o'i fir ' ' o'i.' I'l'' I ""-V f-ini t.-'t'-l
' illl I"!' I. To.. f'll-rr- t I V-
I ! ' -.ii .1-.,. ii f"o n-.o. C'v ,. , -i-.. r
' .-', ,. I'l ... I' '1 II .. I 7 1
olt
I V i iv', . w n . i . . ' n .in r .' -1
il..'... ni.i-li rr O'I. 0 l", II..'' i.i.-.- v
lo -4'"l .--I'-'T lot t 4-., -ll I
"I
4 .It. i. e rn..."
Jt; , i t :i i I'l t '" I '" I "1
41 i I, t'i'. i n fir '4''i ol -,i -,"t r
f,,r , .. j 1 , ,.
i,-ro ( l,'r,-n II
II. I ir I '
t,i,-,. Mo in.-.'
('.i'l I HI! I'i-.'
' p'" '
I ,' .....
"i 1 I
. ,..-r "1 , . I 1
. ,f ,1 I ('.,:
t . r II li
4 " i' l.ll . .:" V
l-.'l, .I" 4" 1
I II' '.'. -i
i-i t
. , I'-, .., I '.. .' I'r
., :,. ,1 I 1 . r- to
li- 1 !i I' ' '
f ' I
I"
I- "HIM :pi: '-I oi, l-i-
.,,.'..'li nil :'!.
. . .... .... I
I
i , , ..' ... i'p, - ' )
.,..-,. , ... i( ..ii., r': ! i
I.. . t I ..- .'.' - ' " I
, . , , , ...,r,',,,, .,,l
.' . ,.. ...... . ,, ,
' ,r ! "- I ', " T "
.. .
i . i .. ' ,r .'-. I'-. I' 't :
. .,
.. ,.,.4 n'A ' ,-
.i. ' i ' ' '' ' .
4 r- 4' l-:i- -I'" ' ' "
" ' - o
f.-v .1
4 . ' "
. f '
I . , .
I r, , I
r:.:;
,, -
!'!-.
Ill
I -" ' " ' I'""
' I: V "
i
!
.
I
' i
i
I
' ,
;
4
1 . ' 1 f
' ' ' ' "' ' ' ' "
7-'..i 2017. t-j.i Mr, Lim.
REAL ESTATE
mi Hi;t rim nam:
s v I' .
I II '" '
N,li VI - 1
M ! I , i
I , I t , , !
I" t ! I
I li
I
I.
, i . 1 1 1
M I.I
. V I, 1' ,;
..'1(1
I I
I l i, i I'M, In
I'' ' '' ' 'i
. rlj I, ta,. I
h . 'K MM NT
I i :-,) . ii ..r
.. f.
,. I ,.i
.. I. I
I . .1 - l N N III i: I IN
i i.
..!... . ,
N.v .. I.
i l...
l: . i. I.
I . n; ' I ii
. . 1. 1 ' Ay
t II I I-.. Ni . I ':
1 .
1 V - I I . ,.
- I I V I , .
. I f . .
-I'l I..,,':
. . I - I . 1, I -
I ' -'. I
i I.M .1 1
.'..' ,' I '
MiT.s Km ham:
'..,,, 1 1 4 1 .,
!",, '.I
. I '
I .
t
I
I'' ', - ' '
M. 1 ' it..
7 ' I I' for I
- .'i; - I " . I
1 .1 i i",.
, l,..
1 .' 4 ti"
VI . :
I -I
.i"l i....ii.
p. -'Ml .,,.-. 1 '
'..-il ! .' 1 il' 4.
I , ..t ','-'. -
',1 nii I'll 1 , ,ir h. . I
ti .- 1 . . -1 : " -
I 4 I I""" for t .
1,1 11 1; 1 . . r. , r . it
. I ..:,.' 1
"ii ' 11' '.
i. ',
i" t i"'
i.t t,,,i
t, i ,. in .ot,"
III". - - ' IN ,4 4i.l
i 1 " ,!"', Kil-iH I
' '''"'
MINI I"' o:, N.,r''i li.ti '
l 1 ti. r . It- i:l , I ., I'l-oi , "''J '
,n l:llii,li.N I ..... -,,. ,.1 I
, ,r li I 4-1 I", il l !l. l 1.41
I
I ...i ll.'i ..'. I I'll-.i.i
1 '
ll' Ml foot !,-! 4 K,.... fr'ii'r. "" I "'l
of i,i.t I., :,',ii' ori-'iirl 'or in'" or
trnil,. to" f..i'i- i-,-4' l..". Mm .N K
l .'. I . r,.l.'!l, 4-.1 1. H''
p y (,('ll HA M I." - . I U'l lot "ii
4l-lt.rl,l l' I. 'it t ll I'll" 'f 'tlit
pi,.! 4.-,i.'t 11.. I 1 to .4r.i1,.- mil
j.u,..,, ft .41-1. A t-- I Uoiiii miii
I '.mi .' .'.'.' ' I " I ?!
,, , . ... .... ... ,i . . m.,.,1 ,,f ti... 1
,,,,,,, ' ,,. y f,,r i.n.r nimn..'r!
,,,,,,.. fMr, ' l,..al.i-ir 'm.,1 l-illn" ,
,,, ,.,,itiftti r i,. IV, .lowt,. $1"
nmnH, .M... II U r. Ill O
r'l.-ri ,, 'i M
REAL ESTATE
LANDS AND TAKMS 10ft SALE B7
F - K I'll) I'm '"- nt ii...r.'.r, tit.,
,,,,,, ,,,,.,.,, s, .,,, ,.,,n,e
"' " TI" '' r V.l'li.ii' 11 I' Hn.
" , ZWI'I H- iv.-inn-. lilS'H ny
Mo
,,,, . ... " l.. r.'."t
I'" A' UK- l.n.rr-4 1...I or. It
m r.-4 . 11 1 T : v itt o.l i.iotr t 11 ' ' 4'".'.
, , ,. rn.l .1 tr, 4. v.- l It.i'M,,,,!,
.,M,,, ,,,,r .',.,, rrv ,-,,, , 4,1,
Ii.
It H III
1 nt- i.i- :ir -ir hn
VVAKTrO KF.AL FFTATT.
rio'if-t. I 1 ht x ' 1 .,-(',,ifv mtfi im li-air
p..,, pi,,,,.,.
TI? ACK AOR AVI) INDUSTRIAL M
t'i"l "it,Mj.,'
.,,,:v.y"',"nrlrr
lir.ni-. r It. titj
, Li- I V
14. I" "I
MnEAL estate
f.Ox 1 n0 --t'l'.-io In iii'iitinont Rllf,
: -
40x1 tn T' nt I n .- 1"' rlilil 'lnwri
limn. IIU. .'.'ni
r.fxll'l r,ll''rf I"! tins in,
t I". Mlli.
70vl'"'0 It" ilni"i h'l. K Dtlt'l i
vino'. tlr I.
i,ii,;i.i) c inor K.i'v tni'ldii:'-
1 ...... .i.'.. 1.. ni, .in i.i li
- no h .if
- I'm tn 1 1. o i:""l
. ..titt . ' v : M ': ' v : 11 -"i. i 1. ' .1' " :
.- V :' Ii 4.1..1I:
att-i'i. " I..:
- ' " "
I'l . ,' 1 1" "'"
,ni- itii't" v .ni'
It ,. v
Y1.11 . " .l "i'-''
1,11.10 1 n th, t' i'
, I
j. ni t 1 h 1 : ni 'ii" '. iii- ii' -
1 'I. '"" '" ' "
V il '.'I. II 'I I""
,lli ...ti A t ' 11 ''
f'.r l n'
i.i !
"l I.i
.it in. " . .
,. Mil" J""
(. ' (i S-r , -y f ; ?
.;iv JJuV-i .. .
.r';M
..1. ' i.
H'n.t 1
'1" I'. '
I -in. tie 4 t'i.''
.fill.' 'I'l It I '
Till: TI.A'M
.1-. S I i, i, 'I,
in,.
-,, .uy m h'-t yu
I , I I f I - t I ,, " III .
t'.'iv.. p I r. t y of - ., tn I. i ii . t t .. u
-' . o !i.ii i" i ' ii in i
-li iile tr. en a n !
:.. .. .,.,',. . it' I"
.... .1 V I mil i w
- . i v i mil i ii t'li - r f !..-f ' '
1 1.. t 'i. on r ii n
m ii u t li .' !' II ev
i' - - " - - ' " -i
I I t f.'l tier I' '
ii I i r -. a i, t ..
i i M - "
e II a! .-:! I S li- i f.T. I
IIAKCAIXS
r - '".irh i.l" i' t ."."i t. .I. -! b'.ii-e
, I ... : - ,i, - - t " i. ii. .. i' 4
f .. I'M,. ,i- IT.". ! I '
'. ,, l, M i ', t 1 . " ' ' - ' i I li'i I'-'
i'n"i- n . h'll I 4 '- ' " l"l' f'
ii ' .'V '-'
ti" 1 1 -' t ' i 'J !
1 . ."h I- '--'li" ' " " r '
,. , ... .., , . i fr... I, ui. :,'..'. :.'.-,! I'l
it..?;
i:i)v. K. iiAuiiFrT
h' l." ' J in Oi. 'i I Iiii -.- li: :
RI AL ESTATE
T!ln-Aire!
ut'i l i
a 1.1 ' Ion. rn '
. tl I" i- V t.,..i.,n, .it
, .! h . m.I . ., , ii .-.Mi i i, . 1 1. ii
.. I (' i i m i- , I , i t i -1. 1 1 1 , ,.
II 't , i-li ..i.i I '. n-....ilv. $..;..
,,.. t i , .... ,.! li'.. ..i
i i ' ,i .ii. 1 J i. . i l ', I'l ,. . ."il
' I ' VS ii . I ,. . 1. 1. ll'l ,li mil-
I, i , t I " ! ..i i ii . : ' , t't . r in I'll
1 'r ' ' i I
II. I I.I fi in
l I.
'i iiv!iii;
I i .i li. in I , ..rn.'i
(I'l 't i :,:'i Ti I.'.'
I 1
j
' 11111
I'1''1 '''' I "
t ft. .nt n. i;iiivn,"i
t
l: 11 i.inl. HO f.iul
','
I I" 'I'l- I- 1 ll I'll
1, J " ' 't ' n ' I'tL i'
1 1 "" I I " I i- f. 1.1,1. 1 M . it t,.,i
! ':"'i ' 'i- ' .If ' i- !: I, .', ,: I ur.l
,n-l ,:i ii..if " ( ' .'.nil
1 "i I I ' I :, 1 m 1 1 n I .,ii i.i v lot, 1 ir
,11" 1. 1 h':,.ti I 1 'in.
., '. t I I ' 1 : ' ' 1 . 1 1 1 1 ... r . n t" '.n it f -11 ,
I ti.'ll . - I ' '" fi.ii-l 1 :iMi I' 1: Hi. ..
! '. ".I t. t'l'.l
I i:' G. C ":':r. -j'ih.rr?.
-h"t:. -. I'' . " -'....' I' ll. 1, . 1:1.1,-
;i t ' t rt-i-r x 1 pl.-istoreil
liiiiisf; liiiin .'ttiil jrar.'ijrt' ; pmhI
! wt.'H ; lots nf fruit trt'cs; on
lltu - .i.kIicki. ,)ot in town ;
c,M(. to )iiiri-cliiss julilititin;
r?7,.r(M) with jrood tcrmH.
riitmc .'t'.VJO.
Goad Trackage
Projiorty
rt r. .rnrr. with pavrturnt on tv i
Vitl-H, r.lMl .M, fr !M ilwrlll.ifc on till
pripry will ItIiik you In pnotl
lni.nry. I'M' n $ - 0 0 .
Kramer Honlty Co.
n l-lrxl ntfoi't; rnrricr l"t Slo'i,
it 111, frai 1'.v.'ll:ni: on II. This I
''t r.al buy "t 1 1 ..'"'; tltiiwn l.v p
I pmtit ini lil (inly.
Kramcr Realty Co.
I'lirmr. 3r:o.
A rout i-nv M"! Iii'tti' "f ' rmnii"
nil pin 1 -I ri'lii't, il-inilv Int. fruit
t,-,,,,, iHi.l shrill. !'i-iv; n.-'.vlv piilntcl .
.11 111' i"' 1 Ini ik tin- l..t l.M r K.'lltl
f!ji) 'v'i'"f'll
L Co Thompson
., o,-. 1 s, M 1 In 'nr. H( "ti'l
l-linii :-::i:i :,i::o
t li llTl' l'l I.'t:
l.l'ill I
,,
... l- : 1 . . : - . I ..... . 1 . 1
I c;iJ, iit-.ir ,-inn tnii ' i' v -'
fl."i pt-r :i' i'. A'ltlrts 1'. .
I'i.v 7 "i
CQ. -
Them
,
i.I'tn mi,
.
i ml p.i v.tiir
I il
4
r 1 1:
'
,, I . i o i ii. -in
Ml .'"
I' , ,,,i,i
J . '
i: 'i i
i-h
I ,..,..ern h'i'ii-:''"W. I' li'.l-iti fi-ituri-t. h ird'4'iinl
,,,, i', ,: , i-.-i- I.. . -i:1-' t. k uli' ti. ti'.-.l li.i'lit'ii'in, w.-cl lt"nt, nil
-, , v. I. 1 i'. Tu t fur a li-itiif.
, .. ,', ,. li.ho :it,. Mninttip-Rld. TtlK-i'-i """" rx'-lip.!ve ami
. ,,, ,. : . l.il.i-IIil' III pi I' oi f I 'UU I 1 I '."'l I'l ! li' "'''). 'I ' I "' '
,. i ,.ff j . i -. r -. - - In Hn- r'"(Ht .i'l 1" i'.iif. t li-, ' nt-i nir t o-T I -" t n
f In.'.'. ,M ake .in .' p .oi ti ' im t:'. wi'h uu t'i "i- tin Ii"ii..-n "'i
, ii . ii
ii ...
t'i- t "
!..
pil l" l -..
V-'.l tit.
i.i"
REAL E.S1 ATE
Hii',lt-('l:iss KcsitL'iH-c
l''tr Sali'
i : z ii i -.-ii ,ifr. lut" i.'t.
I ..... . .
i" - "'
.i...; i- 1 1 in- in I m n i nt - ,,
; .. ii '. i 'I Ii -i 1i.mi.i- I, i -i hi nr r,-. H li .
'ilm MM .ii -hi im'-r b !
t i" I I.i i1 m: f. mi li' t i Mil'.
; i,,
,.,
i I
I'
l In- ,1.
1 '' ..I .i : ., i- ..n.i f . i i I. i .: -i ! ' 1 1 ' 1
'' .', '.-.I l . f I!..' l-i ' ( ' fi . i'l ,
I i ', I r : ,'. ! I I." ,.M II, I l ' ,
Ill ll.
'., ' Ml .l '..
M,I II
1 , ,
H i I'l. It." fi.. ..!- u I
I1- i" ... I .1' n ft l'"t ' ' 1
. , I 1 1 I . . , I .1 :.: . 1 ' r, I ...1 1 V If , 11''
! I'l I II ... t "-. "i' ' 'I ''" "'
,.,v .1,1. ,11 l.ll.ilil. 114 f., 'll'l. ' I I . I
iiirnt
I'.i.aii: maiTiiKiw
1 V 19 l'ti,' 1:1. In
11,, ,ii,. 1 .'.-it s
! t'l i- li.i'.f in-ri". with tivi tm. 111 hinl-ii'.
I 1, 1 ,. I,- ,1.-. ... ,,t. .1 ,1 11 li 111 .1 11, 1 nut
If lal.ru ill 1, in i- pi i' II""'. I l.'U
i 1 1 1 1 . I' ll. ui' I 1 11 per iiimil h
0!l:Jlalhint.ia
lllv&My Co.
10 1 Nw l-'IrHt N.itliinnl Hank HI.Ik
, I'liinio t (ISO.
TALK HILL
$1,000 Cash
li.'inillo ili'ul. f, rinim ' Imiuk-'iIdw,
tui-ff in .1 tit i' I ami ful iiri-4. In'iiutlfiilly
rter-iiralml;' liimi'tiinit. liHiirr miyn
noil It for I-',, 000, Unit hn ni-nil'n (In
money. C. II. IVrwillopforCo.
fiS May llil. rhi.ti 6492
FINEST IJUY TODAY
Majilo 'uo
Kit lurK rnoiuM, fiitniu-o heat. Kirn
likliiK rii'Uii, 'ink flnnrii thr"".'li"ut.
i'iirhir Int. t-liiK'ttil ili'i'nni I intiH. !,:in-iMi-lrt,
(,'iirHK. TblH Ik fc-iilnit bi-lnw
tn irkl value, l'tirn t'J.ono, IM.tifiu
iln wn.
IIALFF&tSONS
Minn r. 3 rt .
.luM bullillnir, rtiiiiily r, riiiiin iiiml
of n liutnt-'ilnw ; tin i-lv a tr uiiitoil
riinniR; ffiiiucl ntul pliintoriil liinino
mil wi-ll Inilil; blink In rar lilii'
Will In- n-aily fur (iii'upiit" V rii-nt
44i-i ri, I'rli ii :!.M)0, l l llli'lllrl Ilk
ro til.
Ao Co Thompzm
Hr.iitn I. roiH S. Main Cur 8n utiil.
1-MiiiioR S21! r IJtl.
FOR SAlU?
by riwnr, H-ror.tn onUinliil banmlnw,
(inn nf th bt valii'R in th ninr
lict: I7.r,00; 1. HOO nirTi will bitnllo.
:h i:. KitiK I'lii'ini Z!..t'.'-i'i..
I--.AHT ridi:
IMve rtirirti tninlrrii n.ttaire, pnr'y
K.,iiIK In T.-i.-ia; 'i.v R' II f..r n.,:.t..
$1,200 ciill. balalli'ii e.iey , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
a; piiKRon'iiiiti.
K. It. WAIill HKAI.TV CM.
411 M.-ivii liblit. Thiitni f.012.
W. ('. STKCK1C
ll. 11 1 list. ilo "Ail K lii'li" ff,
1 .... im ( . if 1 . ii.-.-,:'
Vliell "'t tlllllit if Ki.ll lillllt
'l liink of STKCEIL then
I 1 line l'.;o. .Ill I'i li"bn.x"ti l.i.li;
T7 'j7 . I
M 1 ( AV-l'llll C -,)(' '
l l. J 'J.'.v. -rVJ '
'l"l II. Kl"' pl'll' p'-r
h, I 'i''' in fi-d'urr?
.u"iiMi .N.t.: l.-i
"t b-tti bif P'""1 l'"--TI"n,!
n,'"!' rn h'.tii" mi west Hid". Nnr'h
REAL ES I A I E
r-
t 1
I
1' ....,!
' i t. t i 'i 1 1 1 1 . ii'iiiii, f..; i.:t: r.ifim tiinir.ilow, n.ik
I, in I, I. iti'iu. nt 1 ,i'iii'i'!i' in iiu) .li'lall. (i,irni
1
"i 1 1. 1 ,,,ii,r Int. I' i-.'-nii 'I. fiiui'ii L-iriirf mn
I !: I ' I H" , f I'll I if-1 liT.lt . I 4 1,11 III" Hill' Il Rill.
'" " ' ', . , .,, p , hi ii 1 , . 11.. n 1 11 1 1, r'ii.,1 4, ivorv fitufth, wall
I ' III " I . i I - 1 1 1 It ll'l 4. $ .1 'I' 'I . ish,
"'I' ' it: 1. 1, .in 11 1 , 1 1 1 1 1 ! c I lin.iiii.il 1,1 Mapt l( Ul u.
' ' . i'l 11. " II11I "I'll llllt' l'l II ll'l--., lll'i.liMII AMil lip
1 '.'., !,. 1 . Ill p 11 I Ir 4 r
1 1 ..
ft!"
I 1
I ;
t n.
.. , ' 1
. ' 1 , ;
1 ,! Ii
j , v
I 1 .
1 ''." t...
l'i' I ' In
4 1 .11, I .. ,
'I 'll. Ill'" I' ..' ll
u (
M ...... I I - ,." .1 .
j :' 1 1 I l 11 , .1.1 11 f , i t ill i. 1
i I ' I'l' !..'H III M '1 till
1 .1,1 II' ,1.111
o I'm' i f- ii . h.,i, o i. .ml.-nt Iniililliu; 4il, 's tiri tho now pa,l rn.nl run-
ti'i'i-i '"irii fi..i.i M ipio ,-ii;i. Aii
mi' i"ii ll i 1 iH'lti r no ii, l f,.ii.
o
mw
'' 1 7 I'nili liiiin
Qu;Sor:Ik MM(y Malkffs
c mi
I'm nor h,. rant M,n
I tiMi.tr- Lit, ial fiinit. mi pavlnn. i iirIi
llniiiiltninii' Ini, fino ,al fiinit, roil
lli'iailniiinr I,, I. Iilih, in it Innk Inn 4-lt y . atiKitig flu hoiiii 1,100.00
Till niic ( in ho lian,lliil (villi iui-thlril cRh.
Infix I to mi a nl. o mi nor In Utiiitt. with ti rnnm bo t am! fruit
ntul Rli.i'lo lir-4 ' 3,1100.00
t'tOxH't, wnli h II h. H140 iin.l k'iimI wll, drititt J, 500.00
loon I to. nil .. ,4. finni. h fun lut m tirrutt mlilltlon, fnur-rnom
Ii'iiiko. f i nit iiikI kIiiiiIo, hi'II 7,500 00
Nlnn full IntH rnvi-nil with p.',irh an' brry orrhnnl. Hint on block
tiiulli nf I Iflointli Ntrri't 1 1 1 1 1 1 1 - v ii i , I nt TrniiRt unit I'tlrn uttocti, fint nf
4111I, iri-iH I", 1. Ii-.l uitli fruit of fini'it
1100(1 per bit tn- I rtiM fur all.
I-'IW mi n.-r lottkHo. riirkti'l'liii .
ntnl uliaili.; mm nf the finest rut urn
4.1I0, a ii'iillv l.tiiutlful hi I .. fur a film
pi In, uf $il,:.oo, ullh half i-uHh.
Tbri'ii fino Mh.11l.nl IiiIr In Itcllvlrw, on liliu-k from car lln. Thi Ititg
run be hum-lit (in tiu, tortnn, ptlrn low nt 11,000 nrh.
Apurtini'iil ml.. 2 S blin k frnin pimtnff lc, worth 110,000. Price for
nhnrt tltun nnlv. ft 7 . Ti l rt .
HU4ltu-4H Int within rr ttmn two blui-kn of tiotitnfflr. nnr Hrond and
t'hcy.-iiii.-, w.nth I It,, nun, khihk hI
il, ly , half i ;u-h ha tulli-a.
t'nrtiir, rluxn In, I"0xtl0, with fin aharl; on larg and on itnall
bnti4o. inn- nf Urn fni'-xl iipii 1 lin. Mil lintiHO alta 111 Tulaa. i'rlrad to ll at
lhi. li ly lull prirn nf 121.1100; half en nh
l ifii-i-n 11,1111 uf I'iHi'o hmkHKf; will aril all nr part; prlr fur alt
120,000. . ,
I'nity aiT.., flnt-Rl auh-rilvlillne; tract adjacnt to Tula; In high elaaa
illRli li t. pi ti n Ho.oiio; will innk you rich If you buy now.
I-:Ik It 1 y iii-rcr) aiiitahln to Ntilullvlil. rlyhl at clty'a dgn; Irt ua ahoar
ynii thin niic; in- run makn II liilorimtliiK In you.
1 no 4 HO 1 iiriu-r, with iiiiub'in khihk". Iitlniilnn noil Innnma; a nw
I. nil. Inn; In a fin Imation Willi guiul lonnunla and lone Iran; aak ua
ithuiil thin one, too. Hev
&
Eo (Bo (DunimimSimIhiinm
nboitt tlteii nr any other (jond lnvRlmnt or horn, vacant, Improved or
iicrrtiK"' 0
Clldl Pad!
lie In nfforltiR to R-ll MOTIIIMl TH A IlKK'r) ALL l.KATM KH 8TAI"
UltAMi SH'il-: H'TtiKI-:, Itn-linlliin a TH It K K-V KA H loaaa on th atoraroom.
Aln T'i finil finnlHR 11 n KhhI I'IirI aln-et 11ml ri.iii chau honina In lliir-tb-ii
t'ltv, tin down, llu per ttinnih. on brttr hnu for more mony.
tine iiiti. In (iiinlcii illy and aevrrnl vaciint total. Two bualne houea In
V ;h I' Tt l.;'A fur Icm4 than firal i-nil. Make nti offer and name your own
terniH Wo wilj pay New York market cnah for a few Liberty bond. W
me cIuhIiik nut nil our 11 II HIIDK Rtuck 111 11.25 pair Thy will fit a little
wntiiiiti 1.1 n hli; Iflrl Hinl ii r ti worth three lime the price
MUI HMI TUAI'l-.ll Itiil'KO til.O HAD TltAMCIl WIIKN UK WAS only
in Hli" put hint work the net dtiv and ban mud him work vr lnc.
cl.li PAD ih Till K I ' ntul WANTH MDTIIKK THAKKH TO IIL'N OKK
. with linn and tike their 1 1' 'N K Y Mi
Mu'llllill Til A I 'I : H H. A S that '(H.l
h,,y,, 11.1W l.'ul I.I' A i;iiu. it. mn
, t'i (
1 0:1 l-:,,Rt
Eiv.raS'iill Eim.!w Moth
U'o l. iv" ' " i.'fi r ..tie nf the fluent cortit-rR In Tark Hill, 7txl40, with
mi,. ,.f ih" In t 1 i j . 1 ' an. I preiiio4t bunKAluw In th city. EVKItY INCH
v IP, Ml" In, ii ii f' "ii''l, ntiirm ulieiteil, lain" baai-niflnt with fd'rnae
m l liiinliv i in .nn nt. Kir.'iK and modern servant (uartra; beautiful
ot i.i. 'I i i i n i Mi t h i lo an -I ben tit I fill Mi rubbery, bou trimmed In Car-
Ihii" M .no it : r -, l , t aii'l Rl'ln pnri IK
rin. ui" iino si ml iiity, flrepUi n and
r, ,,,," lui-o ami iiity, flreplai and fixture n we
I'"' '' t'.d of l-"l tna'i-rl..! yl'ICK I'MMHKS:
aki; 1,'ujKiNi; ma a uk.m. iimmk yu
l--.ii- fin 'her partii tilmi and to Ink
Itnn m 210 r.ii.i'-n lii
ro
, ,,, , ,, f ti,,. ..,
I i,, ,,. i.n i,..t Ii
I ll' ' I '
,r I,, ' I i ii
,. ! ii,,., a. ;l..'. ut.
i. ' I f i
i ll ! ! ...'"..l."
m .j" r.!d;:.
REAL ESTATE
0
1 1 'iii.i.'i.,' Iiniiiii 1111 I'.i 11 iu-i',.iiih Rtr-t In
n " ' i iviih i iiur.i' an.l 4i'ii. ii!n ,ii.u ti'i i tnii'l'-rn
"T l'i.' I." ' ('"I'.il lt l.'ltl.-i in M.ipla ltl.li;,'. rnillir
" ' , ' 1 11 ii'.- I,. I' I Ii I i'l' I tin ill 1 Hill I 11 1 V 1 j II A r t iM 4
'i..'ii. -. in M,i;,!. lti.,'o niiio t ii,,iti4. I, i.-.-tnrnf.
ii".: ( I int. iiniM-r Inl. I im 11 1 if ni lawn, kh.ikh f.ir
, . . 1 1 1 1 1 1 1-1 1
it. i.i Ini' I, 1 1". 1 . 1 . . 1 1 1 1 4 fn h ilo. lanyitifr frnin
.. r in.. iiii.Mt alii 11 in,. Ii.imi-n In th 4-lt . Willi
n,,:.l,.
".ilo. lit 1 .1 111 in.r . Maplu HIiIk. Suimr-t l'ark
i-ii'ii iiii npp.it tiiiiiiv f.ir n I'liiititry
th.- l'C4t l.i. ill. ,ii4 nr ijiinr.
A'
in
I'hon 1 279.
f 500.00
SO,00
rlilnt. ininli'm 1, 250. AO
vurl.-tl4. H'""l I rrtna fur nil tir purt;
tiar Mnuln HI. I, aniitll hntia; fruit
iiarl tn fin rnini now offrd fur
biini. V iil ll I Ma fur the low
tlO.fioO, PvhI bualnu buy In Tulaa to
Jmdw h
10N. whi. -It they MiNnrcii i yrjra nun.
liAD'H MKMUKV la bad." Hh
i'. A mil m :
MrRt Ht.
- R, larpre alio Hinpi cnmi room, every
fixture n well a all decoration very
HUSSION run tin riven. IK
you ehntild not fall to ee
a Innk, call
lK- I'h'ih 470-552
i.i im' ifnl o'i: m r !i"r In thla a I'll-
'.'.ih in 'Ik- t-i'v: fti.l 2-.' nv; altii'Mt
- .o t li-. t.-iLllioll' ; nirtl.i e, or.
tii.-r.-l...'. built nub'' l-ru- ll-W
"
ri r
1 hone 4J0
IM
n
5"

xml | txt