OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, May 23, 1919, FINAL Edition 4 o'clock A.M., Image 6

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-05-23/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

0
TTI-SA, DAILY WORLD. FRIDAY, MAY 2), 1910
Oil !:;n.:2.r2:2 to
M-.'.-i K.-.f.-nn I t.tM.r.vy M!h. Pi..,
M.I K h llf'lt V M 4 (f I 11 i 'lit'
f " m hi- ,( irh hH) l .i i ' i (i 1 " f
'r:c m ti-M.I rtii,trli' Mi. 11 r it"l
Mir i i I v tli III I iff f I ' f f " ' ,
STRIKING COOKS USE
A MULE AS PICKETER
lf I . I)' '. nil-
l.i. . . , , f I.. A . i i i f .
V.
''tiOml li-.'T. tt r... iiia i ' , n...
tr..i.(. ..iii if
To nml(. ii I. iiiiilnii.il. I ami i.ln nf
Ml'.
That I ill. lain I.iil f . i r ili o'lirr
H,m,l
I I hum inv hiii. I, 1 .1 pull (hi i.i nff
n,.tf i
Krum "Th Timiinr of Mi" Khri-tt "
I rliln t a I 'trill ' ,
AV lir i Int. .i.i ii. . ii i I'll. , u I,
l.filMi i I .1, w,Mi Mi,. . I.
.'li-in.-n 1 1
lrinu l.,ir, -.rrr ft n 'n I, .'."
of Mr A I r t . i i , M.m. ,.
Mm I'i.i.i. i- . I ii., in... ii f. Mr-
'inci W I . I.,l.i nn .. n I I .
I' H I HI r
Hl llMIl V I ; ' U ' .1 .. I i. Ill V .. I t It '
Mr V l Mi. . i r .1
I iiiiilliii'litnrt tn Mr Witlli'
.i ii i.i.ni I. f..i ri... i . ..( 1 1 1 1
f- -I t .I'll. if I .Ml '..II ttl.l 1" M I
M V. . ,t.-i . ,
'1,1 I..' I...
it !. .1
!' f.i
I.i'
. I ' 11, ?" I -if 'I . M 1 1 II I- I."' t ,
.''i.if.niii. in Mi H.,ii:-t,.t W.i.tr if
i ' n , t., -i ii, M i.i , .if
I,,,. ,, M-. 1 1 il i.l.l M I i . .1. till
I. i, ' I. I .' I . V I" IA 1 1 i I 1. 1 1 I 1 I r. I. N.I .. .
.1' li.fi.li. ,i iiTIr iin.r. s ,M !,',l, '
..: Mi- ir.
Vliin.il I'l, inn 1 unlr-,1
i'f:
H' 'li-K I la i , , ...' ,:, ., r
"'" I'' '" I ..i.i- nf ti, j,:i k.-'i . -i in
'hi- i. ,..,, j,,. i ,,.,r, ,.i. in 1 1, ,
' l.'.V Il.l .H i I... .) i h, ,k.-i I.i . I
M ''.. i;.., i. I. ii , i.i hi, ,,. ,.,,:,., i
'" ''" 'i - i. ni.ii.li ,-
' t-'-l w , in,:.,.,
' lllf ', ' I .' - Mill. lif I . i . -
'.I I I .III I i: I i I '. Inn' i;,, i. in, ,,il
I 1..I.-I. I . f i
riii-itpil -iln- Im.iii. H i.r Hi. iii in'
1.. .1,;,-.l In tin- ii.ii . I,..ii.
M.ik. lllirh I 'Hk-lil. I
'I'l l: I '.. t .-lit. ,m n i II it i i
1.1. -ill l-r i. k 1. 1 1. i, li.itliiu .i.iil..!. In
;tn ,i.r-i.ni. ttrh II'. , ,.i -n. ni'ri. I
iiHi'rri.liil yin'i-rilnv I,, , ,,.vh'l, f
I'l Till fi "t. - hi- KKI'lll ttat iii.vli- In,
i'l lulll'l!. I
II
W Ii. .
M .
).intli-i li1 I nii-riiiini- I
. I i ;-. .. .i. . i
V
I , I I..
r i .
I . !'.
'.r ..r
1 1 .
' It I" A II
I . M...I
( lull haul i-.
.i - I. i . .1
i: . in..
VI-
i.i ,
-
i... . .ii
'i ii..
firi'iit smIi- I ltr-nlilii(f -III ICiii.pilx.
7'lin -ni..n I I'.i ri iii, iI h'lir II-'-
i, .tir,. ,, i,...,.. ,4 t-i.ititli M it I n , TiiImii, with I'-
" "'''it " '"i" ' ';v,- "Vrpil cIim-k nf hlll JiinI n-.i-ltfl
I.." ,:iz " - -" ,. .:.,
tt . j;.i-'-l on nijf .it .-ri'irriMMirt l'.r
..." m .,"1.., !. , i .I..... h i..ii'.rfi'.- t.,i.
'i linn. 1 1,.' .. ki 'i r
I .11 finnl l.f I,, ,,
I
I. ' '.
I'l.
( f irMllmi l.iMli-ai'.r -.Mlnl
,f ir,
I. in i
I, I-
flrtiltfr Ion
Till- l.rl.!,-,. I , ., , I . hi . If.' V . : , . i , i n .
-i-Vd rif-.l V tt ii f.,1-,. I'-il ...i, l. itif
M i I .mi. .. i-.i-. ' I 1 1 ,, ,
i ' r 1 1 1 1 K I i. i . I . . I . I . i , I ... i ' . ' I
rr III tt.'li- Mi-"liltl . l'-v I' ". ' I'M.
n an. ! I llr i.lf i- .1. W il . , M
Mlllllll. S1 I'.IIH. M M I i, .41, I
. I (...! . W II A i.. i ..n I l
M,i. Nik I. ..i, II J 1 1 , i , i- I; I. ,i,f.,in,
Clllllllt.rr. .1 I lii. I. I i i I, .
IM !: I ' lli-iiv l.l'i ! II M. ii
.T II ll.it i r. I i.f Hi i. If.. i .1 I' . I'
M lll.i. I n, .in II N .',... I l II
ir, I lln mi N .-I.. Mi'i i l .. ii,, I f,,ii
W. I.t I.- I Mi-Ill. . C I! II ,1.1. i i .i It
T T ll. .I.ilin rnnl I. I ' .
fi M illlliir , M W n .1 i
W'lnkri I" i; WhIIiiii.- i" I. " M
l''r!il i.f WHIiM-l.iir i iv I'll . .linn j ii f,,i
II, I 'iiiii-r.it I I M n t o I l V il-ll
l. k. I! I Mrl'llllC HIV I 1U.. t ,
urrl'r Mnr-in
I- i
-.1, .1-. i .
i .i - v I ..in
.t . , . i j it
M ii"
, . t.i I
. i i,l i
I l,f
SEIZE FRENCH PROPERTY
AND GET INTO PRISON
I ., II. . III. ii 1,1,11 t In Ml - I ...I.I
: I-',
M -
tt ii.
I
i.i ii In. I...
t . T...I I ..I '
. .. i.,'i' I
. I.
i I.
I..
IirH Iwxni fur lliinl.i'r
Mr. nnit Mn A J 1 1 n !; I .., i.i
loiri Wnliir-rt.lat m liinrlu.i.ii rorii
lllinniui y In Kiniii i.f .i . r n 1 1 . n
l,iikri AuiTlrnii Hiiiiiiy i-hi.
nti'. thi- liinrhi-iin luiil.. Tin-
ho rnjnvoil lh lioipliiilltv of thi-
irrinl! Iiii tt-i-ro t' 1 1 . i t'i i imi I .hi ii-v
nf Kimi'ii. Mr n linn,, t tli
lUi ry Kllimi, .Mr Unluri ) lUutt.,
nil nf Kntian ritt, mill Mr I nink
.T Wlknff of Ok l.ihiiin.i i 'lu N.mh
1lnmv in, I ( J I tiinii mi .i .uiiIiii-h : t
l,1ntlfp. ttllli Ihn l-V.li'i.il llrH.-iv,
hunk Mr Itrottn I t n t .r . . i n I
of III Nnllnnul llnnk of ' 'oiiin,i-i .-i-
n (1 Mr Wlknff I ir-.l.li.nr of Dm
Trtdnin llnnk of hi linniu iPy
. .. -. i- .
(rndnnlliiiX llni-llnl
fliirlpnla of Ih .If .ni lii i-n' of
muli- nnrl ri t-a m h I f r- rxpri-pt'on of
Ihn Cnn v-1 ii nwn m'liiinl, will hi.
pnr In Ih rommn(-nint rrl-nl
on Kr ul y viiiiii m lli im'ilii- li
brary tfiimriliniflv f-illim Inic Hi
rrllftl pronraiii. Mla TnnJ-in hi-i-nndy.
who la flial pupil of Hi'i- ai-lmnl
In rnmplal Ihn hind ai-hnul mirk
will rui-nlvn th Olploina Minn Kri
nndy I th only Rrarluai fniin th
nlr dnpnritnnni Ilila VHI' llfv
Mr W. Kllnit. pnlor of Trlnl'v
Kplniopnl rhuri'h will lnN ih nil
r1i anil will prnarnt lh iI..!.mii i
to Mian Kenncily.
Minn Ki-iilM-ily.
Mm. Krnd A Kulnham. prlnt'lpnl
of th 7onwy-Hrow arhool will i.n
trrlalll with h i1nrln p-y M.in
day rvfnlnc In tlm liallrnnni at lh
I i.r lli..r
II in. i . . i n if "
.i I .t , ' .i i ' n .if1' r i ii I.i i
linln.' I I. II, .l . II,. Ii I ; I.,. Mm I V
iii r Ii i f i ' 1 1 ,v i It iii' i . t ' ,1 in
tiNiVny M . -i ii nqrin .iii-l Mi-i
l-lni 'I'. ..I.I, i Ii.- ii in ii nf M . i ilii-ii
our
Slltrr Tilt.
Tin i, i, tin , -mini' will Klw n ll
vr t, i Mil- ti f' i in. .in In tlir lii.iiii' nf
Mr Mf.i'l il Iikuiii ulirn .in n 1
Ira. (iv- f.-.iiuii' hvai.1rM Hi pi n.'i,nn
will l-r tin" nl fria.-n n I r I ,i 1 1 1 in . t.t
I.f Ml-'. Ilntvi'lii Hllil'll i .in In
ara' In I ,.' t t i '
(, Mr. Ilnuli-n' l.iiiii-liiiin.
. .t -t ; t . mi i li.t of In.l.tt ". I 1 1
ilff.iliH ttlll I.i' till. Iiinrliiwin lilti'll
III 11m- i ..null t t lnh w lili .Mi (Il.-nii
T lii.i'li-n Iii.ni, th I ii pl i ii 1 1 ii 1 1
lilMK M ,-. 1. 1 mi a W. l-i (-tliila nf
i In, .in, i mii. I h. i ilmiKhiri, Mr A I.
I-' 1 1 1 1 i . n M'. i-iii In I.I
llt.t likn Chili Mio-llnc.
Tin. Ilti-i-tikii i lull will lllt Sl
nril.iv iilli'i imnii Willi Mr r'rml X
' 1 1 ii 1 1 . f i 'I'lif iiftariinnn will I' fna
lliri-il will) mi iillilimlly Hltriirllti
piUKi .lln
1 4-i inn- I'imiiMiiicil i
'I'll I i-1 i 1 1 1 1 1 1 I,-, tin a. i.' litl. 1 t,t
hi- itlti'll f-.itni .l.ly Hflriimu ill III. I
hnllrnnm nf llnti-l Ki-lrlinn I.t M
Manui,' . Hitnv. Ihi Im i in.v
poni'.l until r-.it ur.tiiv . M.i .'II
laiflliwr I lull,
M'n i li. i 'Ipiii i tit-, will ilili'iliiin
III I 4i f 1 1 ri i; 1 1 1 1 In In i In. in I 1 tt
Kaal Si-vi'inh Htrurl, 1Mb iifti t iimiiii
"X -
I'ur I iitftotttlmi lallnf
Mi ii n.l M'ra t'l
lulni-.l InfiiiJ,
I'm . 1
Wflin
I'
liit
r ii ' . .ii nf in
I I tt in A ..-I
M" ..I,,, I,.,
. -. M , -
r 'l it-... . i
M." 1 1 . i n ' mi
' .1' I.i I
1 1 f tt w t
hi. i ' i
(' 'I h ii- I.i
in 1 1 1 1 -
I..
,i 1 1 ...ii. -I
.. tt'i of
,- I.i-. n
. i - 1 1 i
: ir 1
I, .'111..
U il.l .
II VI"!' I K
III, ll'MII,.
I I M :
1 K iii
. ..n. i i.'i-
It .if
I
I .I'iKI Imi it:. n f-tr .- ri Inn' th
Kr. n I t 1 1 i-r v i.f limi t tint It rr.n
, (lill'i'l in .1 lil Ill i.f M pur-. ,
.rvvlr np.in 1),..!. IllllIW . ,,.,. ,.,. .' , ,
it . l-.li ,w th r ; ,,, ,, tl
" ,-i..'. r 1 , 1 n Thia m'iii k In i Min.".'.l
'' "" nf Hi fi-k of h lariti-m nl.,..-
1 ' '' ' ' r 1 in ii n .i f i . I u rr tn I It ri'iit r ii I f.i f ' -
II Iiiih i.-.-.i- t.i in.iti- Iiih I'l.iiil
ti" in l,,iti,.,,i ' ly I" lui. .tin I
ruil.-r th. tri pity tho friMiclit M.-u-ii
fi. ...1 lh. in (.. u- In thin wiv iti.
iiri- i-riii I. I..-I In pan thri.i ..u I., t.. .
a! I .irk' lill prlvrs U i- in nulflt 'I.,
.-iitiir f.iiii.ly I'ninii dtiil - f'r
viuirHi.lf H'i liruniiui-ra mini.- f-.i
aula i help. I'lilnn I ipit tt inn t
Mm. 1 I I I I H.mtli Main tn-t.
- Ailf
Mr ,,...1 M. . I- , ,,i i. r -y,.,
1.1 I l I lint M' I i ' , , I II,', flnln
I ' i I ' tt In-, 1 1 1 1-v t :''. .1 ' ' . -1 '
M'll . Ili-niK Shu I li-li l',-l i-r- 'lli.-t
..iti- ttl'li 'In-ni nnw iiiin'hi-r noli Mr
,1 in.,' I.I, Mi., : fi d l,i i fc-ci . w , i. ..r li'.iiii. ! .
In I nil I , ,i lul tt II" ii i n i I- I In-- i-
ft miii ii t i-n I" i hi. up.
Mr ii n.l Mr II. .war. 1 M 1 4- Knurl
'T I '. i ! ' 1 1 1 1 1 . 1 1 H , 'iliiii, ii ii In., j ir ' .
I.n III of .i 'i ii tt liu rniin. M iv I I
riii li'il.. I.iiiit 14 iii hii.Im'i nf
Mi .. i ' I Mr il II l4-.ir. nil i.f ''iil.'i
S 4 I... K'.UI'I tt 4 ,M.4 . Il.l,
I...niir.1 prlnr In li,r marrliiiin.
". M .v V I I ruin
ri mi ...i ,., ,, ,. ,,,
l - "f .1 k- l II 'I ll.'tl.H
i r.i iiHit i..ii ,,r ,i i. ii,,, i,,.,
' ' ' : i-- .ii nit- ,-,, ,, w I,.,
' """ ""'' ' " "I 'Ii I Iik-.tirn ..f I
" h. h . ..in,' ,i , ,., t, n ,,, i.,, ,.r
Ii i l l-fi l.l i h,,.,,, f,,r ,1,,. ,. ,.,
" lnill-4 II.' I. .. I I. l Ml,,, I, ,,f
mi' a l.i- j, ,ii k i ii km ht ih.. . .. -.ii,.,-
ttliu in, i.t,. In,,,, ,, I,, i,,. nun i., i v ,,,,
I1' r l,v " ""' Ii" lui'l r 1 1 1 r 1 1 1 . I
f .i it h.. t f. lniiali
I h.- ,i n, t iat.,i, nil , r. ,,pprn.
I ' i'."l lit.. I.. I, l,. i, ,,. .,
'I I,,
II
PROTUERO'S
Band and Orchestra
Call 212
rl- nut Mt-
I Irt 1,1 tUifll I " 1 , ,( '
Mm iMt.im f : , I ,
!'IK lh' tMltlUrl' i
Ih-I'IM rt f I H H f(t fti'f
l', 1 1 U t.i h' "ii i
ft- vVti' it I
iti fi nil M
', v ' ii ' c 1 1 c i i r i
lint M mi' p n t r r
inu M y lnt rvMln In
Mm. V II I 'on inn ! n n S 1 1 u i
it, iv M.iv !U . fni I'hir tK i w(nit nIh
Will h m! tht Miiiiiiift Mh. Im
i)np'1 later liv Mr I'liincrnv in thn
.iniiniP" tinii' Hum i' r f ( r i
K.ikr Ml. hiNr.li
'k !ftT
Ml nf Mi- ii.
N;irr1t ri. f k ii h ifn i
funnel '4 -i M i -
A till' H'leTliIln IJip
' L- I' it k' r .if
rt Wii"' i'f h
i I W Ml-" V
ii v cn'i, i
MrH M A rili.tttf ntt-l 1l1ph4f.
Mish Mete III fcr-liz-ttif, ti.ivi t
tljrni1 from H t It t.i fl'i.'ll'lr IM
Dallnf Trxi
I Am Rather
Proud Of
This Letter
When you think
of a KODAK
Think of
Alvin Krupnick
T"
SpecialSilkDrcssSalc
Two Days Only-Friday and Saturday,
You have two o and the following ma
tcrial from which to nrlcct your new ailk
frock, at pricm much Iran than the average
for the time of neanon. Floral georgette,
crepe de chine, crepe meteor n and beautiful
taffetas.
Style Plays a
Imminent
Part in These
Silk Frocks
$12.')S to S.VU.S
Thrrr unusually at
tract irr model
of taffrta uith tu
nica and trimmings of
embroidery, braidina
or cbain stitchinrf on
fjeorfettc; one of Mat
in and georgette com
bination with, hou
taehe trimming, and
the other in an all
georgette, plain and
floral designs. Models
uith or uithnut col- .
lor i becoming, in
nary, tan, rose, new
blue and n bite.
The d r e s e s f a r
$:'.." are regular
calms and the f',0
rallies arc priced at
$:i!.7i fur these tun
days 1-' r i d a y a n d
Saturday.
Come early to insure your choice from a
large selection.
I I I1M!
Hunt's Daily Store News
VOI,. V
FRIDAY, MAY 2.J
1!)19
(a i 4r
aV
New .Arrivals iti Fashionable Footwear
Brown Kid Colonial Pumps
I ML-.' Il.'ttll lilt I.I.-I l-ll-ki.' I I" II. Il
I).' I Js Ift'K t t: . ,i, t II 1 'I .' nl. f
$13.50 pair
lt -.I'll' l-ltl.. Ii.it In ;,i. in tt 1 1 1 1 1- l-vl-l
Women' Black Suede Pumpn
" ' I ' I- I . k I .'.!.' . 1 1 . i; h .1 1 . Il, I ,i I'll .-., . i
. I . ,11, I, I:. '.'!.
$12.00 pnir
llnnnn & Son Pump
I'l"' l ii. mi " '.' i. k I-i I l i-lil I. imi
I -
: r i s t i !
ill : . tlTJ ...
i a y h
I wW1W mi
$12.50 pair
't i 1 1 -k Knt m; Ml
..tiii'n' -.dm- sin,
Hanan't Brown Kid Oxford
I I'l- ipi ilitt hrnttn k..1. I. ith. r I- r.-t,. h
hrrl. Inin.l l,i--ld
$12.50 pair
Black and Brown Calf Pumps
l.ik''i! tt.-tuht i i f pu-i.p !. n-ri-r! vt.'ir.
I i .-n.-li h. r m a ml t ji ii
$9.00 pair
White Nile Clolh Pumps and
Oxfords
IlilhiM' I 1,-ti.li or n.ilitiitt- hl, luin or
f!ml.l,' tti-it i.(.l. .ill viiii;.'i1 si.
$8.00 pair
lliinl I hHir
Mii..-
, IM I
The HUNT a,
- I'KI'AIM MKNT STOKK
Miiln si ll.-itti-. n 'I hint mill I mirlli St.
Sninritai'a
unity S i ii
cri'.- i'f 1
ii i.t W h t p p p 4
' . a tn I'--..;
for 49c lb.
nn.lt simp
M.iin l,mr
Mil. At VIV Hltt M K,
Uith lliu-ry lli-llliriiM n.
lii-ar sir: I Imti- Jit nti.'.l tin- kialnk i iiLtrui-iiu-rilt
ttlih Ii I iii'ili-rtil frniii tun hy mill I Thi-y nri nuii-lv flnr. I
ttimlilnl tiikr. it inlllliii fur iIii-m- Ittn .i-liiri- M.illii-r n ml
Ihnlilv tliuilalit I hit ttin- Jut il-n.ll, 1 1,0 ,,.t,.,,p,, lul(
prlnllnii mi my ollii-r ttnrk mii lln- Im-hI I lutti- ru-r Innl I
nlpittiNl I In- ph-liiirH in ,,, frli-nil lirro anil lli.-y iirt- itmim lo
w-liil yini all Ihrlr kinlnk ttnrk hi-n-nfti-r.
imrn rrv Irulj.
Mis Id Til I I I III I S.
370H rriiriwit Stn-i-1, M. lamK Mo.
(If we iIohm iithfrs, we can jiIphpo you too. Send
us your next mil of film.)
ALVIN KRUPNICK
Headquarters for Photo Supplies
Smuiiil Hint Main M, Willi Hurry lli-lllin.n, .li-wi-rr
OEXOE
IOB01
Charge
Accounts
Solicited
, fp r-
115 South Main Tulsa, Okla.
Charge
Accounts
Solicited
Thin offering includen everg
favored tityle in Daintg Summer
Frocks.
Among these gou will find crisp taffetas,
soft, plain and figured georgettes and
chiffons, also the new beaded georgettes
choice printed foulards and crepe dc
chines, in all the new summer shades.
Up to $35.00
Values Today
i
A GREA T BLOUSE EVENT
500 new georgette blouses, in smart style and niang
colors. Embroidered and self -frilled. Regular $10
values, special ttnlay
$4.50
30110
010
30EZXO
DRESSES
m m
AM M
A Group of White Organdies, both
plain and fancy trimmed; also
a number in crepe de chine,
tjeoryette, voiles and taffetas
in both FLESH and WHITE.
Special for Saturday
$7.50
WAISTS
Georgettes in all the various
new summer shades, including
flesh and white; regular $7.50
Values at
UP
D
Continuing Today Our
Sensational Sale of
Silk Slimmer
Dresses
An additional shipment has all
but repleted our stock, despite the
heavy inroads made by yester
day's sale.
Make It a Point to A ttend 0
This Great Dress Sale Today I
D
D
$4.95 S1S"
llll'l I
.'' I Over Woohcorlh' :V20 1-2 So. Main St.
I

xml | txt