OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, May 24, 1919, FINAL Edition 4 o'clock A.M., Image 6

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-05-24/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

TULSA DAILY WORLD, SATURDAY, MAY 21. 1010.
G
Mis I
.111.1 I.
I i I ' :
II
-a 1 1
, 1 .1
Urn 1 Mi i t;n
WO m E
i
1 If I I
l",.,4l. l I I
thai Uru' .
l-l' t ,l'.
If Mil ttol
.j u fc I .in.) ii.
Vl .i .. i I1411 i;
I Klll 'I
I I. -VI ; I." If
.-1... I..
II I I-
v rt. i ,1,.
ri ? i ... .
11 .1.1 II
I. Ii .t i
ll-iVi Ji '
! i I"
.(.;. hi- 1
l
Xiiniiiil CI. ill.
TIn :i. in. . v .in .i ii .i
i ii.i iii i.i v ,ii. I,., . : I
;il. I Mm' I n .W . 1' U.I-
I ! K !-- H l.f I II" 'I'V I HI
, , ,, i. i : ' I "'I I 'i i' I '" 'I ""I i ii"! I Sli'..
,.f u,i . m. I li H'lM I II I I ( - . . I Mill l.i'i'f
.. ,' .i,. II. t ! ' '''I '1 Si.' II I I V "IKl ' I Ii" t II" (VI1' I
i.i, . i j ,,.,.,'-. ! i ' i 1 1 ' I .if" i.t r 1 'I '
in M hrturr w f .iinonji l"mi thi'iiy f .. M ..4111 1, iik'., '"
I i t f M ' ii I' Mir W I 4. ill 4 1'
I.. i ini'i I , ri T i i. i 'I'l ' i' r n " riv
I Ii' I'lil lllll Mull. " ' I 'In ' I I' .! .l..l.'.0., kll'iW
A M I .1 Hill' f . f -i . - . . I I , , ) I . I K l.f "f Hi. , h I' I'' II ill- llV tll'TII
: i "(i'l 1 1 ii. m in M u "ini' . '
I'l.iv f'.'i i.iimii I-, ii,.. i..ni i.r Ma v MiitH-'lf W II in.i fiiiil I"--"
! 'I' ft.ii'- """I .in in !,,,, ,,, ,.. ,, .,,,,., .,.t ,.
ln-.l .a ( ,ii, r f .i lln- a (ifi nnmi mill ., (.'.,', iM ni,.it III Ml- li.nl-
if 'iw.ii'l i ' i fl "lillii'li in , r 1 1 .,. in,. K.i'lpi'i'. Ill' Ixtii
W'M' '' ' Mi" J " M"i' w.i- , ..!.'. .-.i'.'.Ii), M iv ..I
III ti 'l n I.i l.'i ,..f,t l.f lli' i 1 1 . 1 .
f I .r I I
.1 .II- 1 -I
."m'Ft'n
'"' WOMAN GETS VERDICT FOR
Mi-
I I
.r i"
l
. iiiili.li"'
ii, i'l. :
I , . V
lln.'ii'r-
II' .1
l i, , ,..i. i I ' i n ,. .ii i i i i.i 'i ' i.
,( , , i r ., ii .',. i .'i)'' i in I;. . I I 'M
l , l.i...i" ' I
I..I' , U-r ri' M' i .
I 1 1 I l' lll'lll i'l" I' I
I . t..'V .UK I ll.lt l If "i'"l i"
u.flM ''.'In Hull I' I
. ,. il'i mi 'irll 'ii II . I Kl' II ,
i i.i-" f . i i i n'.i "" ' ' ;
.,f i, . i . i I. n. ''.''' '
. I I. i l;i ' ! Mini ' i hi'
, , , . i , - i i .; I"i
,. - i 1 1 1 1 r "I r ,
v ii, i !,,' l. .i ' '"'i
...i . .. ......I ... .. ii. I I iti i
, i ,"i H'V. I ...i . ""' I'.i ' I
.fl, .f, mil I' f M.im I i lirl-.ll. in
', " " Ill s !',..' I " I I' " '"' . ! , t .
' " 1" " ' '" 1 t"1 I Ii I
in,, i pi i if iiivii-i nr ii i i"'i'
i.f ih.- k.'t.'ii'iii "f Iiiiiki 'I'l
4 I t II. i ..
'.I. Titr'H N" ti" -""
Mr
I"
in
SN'llltlT 'llllllff.
I : . , i.n . i
. ... lor Mr iilir of IrtiiN
" t , St,.. , ... v;..,, ,.., .. ... I' I'
I ' I , 1 1 1 1. r ii inn I i )' 1 1 : 1 I I iiiii in i "lii ' 'il '
1 lll'iii i.i ii y '.. M - 1 1 i rrln.in W.i ; wl
,,f N . . ll-wi ri.la w.ll !. Ihr fitm II" i" I'l'lv
i, M ' 'I' II' 'i! Iifi '
I I . : I- lit , h I, i,ii-i Ii . r 'hi' 41
.i ,r : il i'ii;li'' r i'i tiiPH
in." M iv :'j"i.i iiui
i I.. ,r i li pr. ij,v n i Mi"
I i
1 1
In 'II.- r I.
n .it .1 i ." I-
lit.;! p., ii. .. ' "
' V. " III ,1 Ii ' H I 1 1 1 r I I
.,.,., ; li. w.'l i.
' H ; . I . I 1, I I . ' I l .I'M I '
I i.'"'t' H M
; . I,. ... nl i I ' .!' r .ii
Ii, Im: Ii I,. .
I
,' ,lfl
i, : iiir
, 'I..-
I .
K.veu f.
Mi
. .if I ll-Mi I'tcnla I.i br "I M.iMl.r h .! in
Ml- U.'4 i
r , I .. Illlr
I'l 'I'l" Ut ' , , I . !
I.. I ". . in. I .. I.rt n ., f ' c ',,,
II' I" - ,- .III i . , . I, I II
I Hi' I' I'll" l I Ml,, I',
lllrllnlii, I'urtv.
i ; l n'l.ii -i :t ri...
1 , '.n il i n in In , In. ii.,
II ill ' ' I' I'l II ' loll .if
I.I, 'I, 'I..'.
Mi" llrfri.i-'l HililiMI .ml ili u-ll-li'l,
Mrf J Wll'-"ll HI ii'i.l.v Hi"
,'aill In f M , 'I , ,, i "l -r 1 1.- I li'i.i l-l ' i
11,11 I l'..,l. 'I'l mi' II.' ' Il'illl'l lilnlilln
III.- wliilr il,'- I ,' , l- i i l '. 1 1 1 1 '. K Hi"
M ,i"l M'i i: I. W till n v "'
I I I.I h.Miili i -iihmii nil vrr hnii'. , ' , f.
-r -I r,'.,l ,.f n lit tin d'.Kl,".r , '"" ,,,'"1,!f'
' i !, ,irv in ill.-, rli't urn i I ri'ly
M. M Nr,.,4 !. I r. ir to- """" "'' m. li nn- . "f
'liv r,,i ,i..,,., i , v Kaiimia. rv .-s;i.n iiir-nn-. r. i- rn.i ..
Hhi'ir -I... ,li .l-ii .-,. I,r,h.l' Mr lli'-'l'l- Sh.lW. lotlllT I'llHllH'l-
W i Iri 'on .mil I rt.l v .
W. A. ELLIOTT WILL BE
BURIED IN ST. LO
ti
Mr. .1 W l-lvrrrll nf ,"Ah'H Ii
iiiinx I,. ,' i,ti', Mi 1 , 1 1 1 1 m ,1. M
i r ii ii'l ( M I'm il
Mr.i
i:..'i.,n n
(- ImlU lull.
i . ,vli. ,V M . i 'J 'I l-'.i h I n iiimlll'l
$1,000 AFTER ACCIDENT
Miint.iK'i. t'ft'iry fiii' liirtin. n-
- - I'.". .11' ,' I 111 iilr ll'Uli." t'l i. "in iii'inp in . -
.Liv 'li.it Ii hl'J ti nrrot1ii.-e nirly v. A ;;innt. f
in June m ko vi-riimni t hill t'ir hr ,n-, H( 3 n'rlork TlmV
r.f',,,,1 ..( "I' """"'"" pr,IniihtL f"r -linrl 111,,.-,
II, ,i, inn' tin" k- Kliini- (if tim !
,. (, .im u.i'ilil !'' triiiiufprrnre uf k" nniliy- nf i
.... .1.. I (.....I u .-.-.mill Ii. . ,1 r.
fc , I.OV.IT rii'tll inn iiiii i' luv-n.'-y " .1.-
V ' . h:.-h In' .i lili'il "iii iv tin - I lii'i'tl In TiiImi for n 1
1,..,.. 1., .i.l'Kil ' Jj lit real m 'very II" lit urviv.', i,v .,
h'-il'
Mum I'liinrn )flli-iiy1
U AMIINii T'tN. My .'3 - Since
iIik ariMii.nr mglicl 1 T.00 nir-
,1 nil nunc limn 1 0 001) ulr-
il.
Sli, 'I r n r 1 .- f r r"ni'inv. .i
II1I1I.0 Tim -Uinti(t .i.-k il.un.iK'
'i.f 1 11, inn fin inj'.i I' .1 Mil t.nl'-l
V. lll ll nil UHli.llll'hli'' III Villll li h
' M t.1 ll'llllK I'rt'l I'f II" lltV I in (III l'"
,l I'll,. .m urn. k l.v n ir.irK
,,lr,M-,i 1, v n Hiti 111 nf II" ili'frn'l.ini"
i n., iii.iiir , r mt s.i'iUi 1 -j-h,, ,,iMMiiif ii.k.',i in hi r i m
i-i'i'ir in Kifi-.i"! ti. i.,,ii ili.,r th' w.n it.'i 11..1 nrrn i in-,
. . j.. 1 .... ...,i,-.,.... i'"'f
. . .. ... . T'"' '"I"; ,:, h', T . lunr hav, Heen drlivrrert
I , 1. ' ,11 1 11 1 firr y nil I - iriitllliri, n nil 11 nif r ' n ' ... .... - .
I . , .... I . . . ,. . ., ..... I. !....!.. ..9 ,1... ' if 1,1 U'lll, Il 1.1 A ll'l ' 'I 411 I
ii' " ... . 1 1 1 . r, . . , 1 r r v j n r .', ' ' , 'i , , ,i , " ' i 1 , , ' i 1 "
'I .".III .!' I - A'U -lit' v. IK llll'IK
1 H
'" ' ""I
I city. I'lllu i al niTN 1' r-.
llm Mltclifll -Kli-niinliv
I'Hrlor.i m 3 "J') n'i Im k
lllnin, Th limly v i..
I jiii In f,r Ii u i la I liiim. '
' thfl kiTVlriM, C-'"
Fpecliil mllllnerv i
n'llm-i ui r i s. i (m il - hiilii. N1 ii 1 H n Mil. in.
in I.i i iil"t' Minur I'lii'ii,- ifuii). i nn if bii-'-i.
l.f , ,,
t"4l ,
iv !,..
; tn I
i.i
mli Mi"r -hm-IjiI
, .'Mn hi
I - .- il.-, ' , i i ,
I If. nl. . t ' '
:,, ..,
..
I Ii
.i
f I" r il i iht'-r j hen 'nl "ini In Minn, i.
l'lll4l'l
- Mm ' C ll.'i'l. .1.- hi. -I ' hll-
iiiii lulu ii"ii"iii i'i,. " Muni ' uii'i i iii ' r I' .
M.- l.f. ,. .-i.i'fr. .in., i I'.irMri , ; . ' I I,,,, , f... Itti. v"'.'t T ,
Mn- 1. 1 i . i t , I , l nl....,, , i. , , ,,,, , : , ,, , u-H ,' ''. "' - ' ' Ii Mi''
.i I , i n i,. i I h 'i , Mliy . v . ,, , ii, Ituiii.r. , I . . .nn' .n r.'P' VI ' t ''I Ml" J-
i, 'I.,' llii ii .liv ..f Mr li,"'. hi ', .iMhiinnii.
II' in -
I riil'ii - I ii'i
Hi," 1,1. ,i .-..ii ' inn " ""'
Mil. -i ,-,l i liiititn
A nn u. i I-. nn . t'1,1.-
I ,
'if
.i k.mi i ,;:
... ;.'!:. n . .ii,. ! .i .i.f in i ii i"
Mid" Ai" i- u:l ""liK.1.1" ' i.l''v f"r
Mi-, H i" IH'li ii t W.I. " .! "
Mm I In l ri Vuili't: ili'i'l '.mi- .ii
f.ii ii,.,, l"i- Miti .1-'. V Mfiylll .iinl
Mini I'.i li'l'l.
Mm Inn. i Mil'i-r 1 1 inilni'i ' '.n.l
I . II, h . I.I inn 1 1 1 1 -i ! i'i'"''' i I' 1 li
, , .,1 u i ii, Inn fur M n A l 1 1
1 . i .
Mini In If Mit'ilni:
Miii.Ii i i-. l.' nn-. mm '-.I I "f 'hf
li., i. .1. i. i M I. liinn li nii'l
In it - 1 1 1 1 '..n-lnii 'I'll, ii I iv nf'rr-
i'i.mm 1. 1 'i i'-. i .' i iniiiiii"'
li- 1 1 i i v T'l' him i "in I'i. 'r. illi'
i! r , . ' , , . i ," Mi" I' Sin I'iiii ri'il-
rnlr.l I.I I. Ill l..' lill'li' ' 'HUM' Hlll'lf
4ii.l ni'iiii'iiti oil Hi" l."-n..n ,, ilii
Mrxl nn '.n 'I'll'- M :-.l,n,.i l V mi-l-li-'V
i'f till' lllll'1 II will ll'.lil t I'V
rr.ti.'ii nl tin rliiit'i-li tii'nl Tlnii'ft
il.iv rvrmiiK Tin- fnllnwniK rnnmili
tf ri wi'if .,,iiili,tt,.f I.i iim-.iiiii- for
'liiMri.iii.nl- i n'iii' Mi-" llnriv Tim
lin pi "Hi i in . .Mriiil.itni'n il U.i r:i
I'f i inn. li'i'tH" I' ittil'hi H. mi'1 II '
l.ini'lv, rtrriiriil Ini . Mr,'.l(iriijn I'' I-:
Smili'i. A W Tin Kit .t ml 1'' I.
. Kl'li, H'f I i'f lllill'll 111 , MrmlillllfR .1 II.
l;tiM, ii II ItnitiK'li ni'l'. Thrmlni f
i i' W .1 i iilllii!', llurvi-v. Al.
wnii'l lli'llnrK iin, I rul M Mrl'nl-
I o 1 1 14 1 1 rrrr pt Inn M.-mlKMirtfi A Mili
ary. ,1 II Kllla mill Hurry Tiinm-r
wr-r ,ipi'iitilr. tin- .)i.iiiln4 i-,itiiint
iri. f.n iIim ni'Xl f,-w iniinllin Mm
II II It.iln'iii i'in.li"l nn In vita
min In the I'ln-lf In inn"' Willi hnr In
mill nil -iliiv nr.Hliin on tin- ,"iili nf
liinf. wlili'li wh nn i'il4il Mm
I '.i in ihr 1 1, IIik hn4li"ii n lii tail liy M'4
(Imiih Turlu-r im,l thrltnn. iirvil
an Ii r (-iiiu hp.
IKMltnl I 'roam m
Ml4S M M. Khfnl'1 mll-l irriinl lir
pnplM 111 khik ii-IiI III! 8lllli4V
f"-rniinn. M.iv :Ti, III tin" l;!k' ln,ni
Tlif reeiiHl will Iji'Kln ut -I lilt n'rloi'k'
ml Hie f'llli'Wliu ir(iiuiii will n
given :
l'. il ii tin t Inn nf the A Iiierlimi
Mi-llinA Tniifi iitii'liicliin iinil lnKlhM
of Nninii f n in l U i r 4,uiK4 - M. M Kurd. I.
Uiii't hy Mmmliiiui'i Ktlilyu Kumnll
ami I' ('. Arnntit.
('iiiiii'Ntliin h? Mi HhiM
"Ijivfi HrlH All llin nrlil Altine"
8 II J "l.inlilli' Ilii li.iv Are Lntirl) '- -M
M Hlir.l'J
Hniiu, W'tiii l I Wore In Hie
Snnthl. mil"- .Mm C V. Ilene.lli'l,
WhIU Hiii, ' Hiiik JUri Sinii" -
Ml" l( llSMrll. ,
'im. "Ijule din- ii I'rylrr "
Mr Annnfiv
W nltc Sunn i i ri'KMiim n 4 "Hlue
Ilium!..'' - M. M KlitiM,
.Sniiir, "liv Ihr Wmrm nf Ihr Min
rirtnnHn" Mi. Atntlii
ion iinil m "HIiik, hiinllr, Slumber"
Mil ItllHKI'll
ITrrrt' "fiwi l.rhn Son" -Mii
Hln-'ld.
I"
Inf'irm.il liiiiiit-r
Mi ml M". I. U .1,,,
t.i i, .-il in t", it, , I : v .i ' 'I in i"
I. tun'- III 1 1 . 1 i s t i i ,i , ,i )i in
Mr. .1 i',l Mi- ! i tuit M.t
Mi lf..t'.'i i I , hi i wh.i
.it ! r n ,l l n; ,1 . . " , v ,'ii ' I" ,,
I nr Mrn li ,
M, M"' A 141,1'.,.-" mi l Mil ,
( ( ,.,,,,' I - I ' I : , t-l n i ,i will , on 1 1. 1 1 in i-,, i M-4, (
li'. hi Al',,-' I l-..-w nun ii lui" h nn iirly
"..I r, .i ' 1 1 1 1- 'I'.i 1 1 1 1 Inn '
-
If III! III ! lllll
I'll'K Hi Ml I .I,,-.-':. I 1 I ,, il H ,1 '
'"!' !.''' I... If, i I in in .'in if I'..; I "ii ix Ii t in ;
I in tlfll il, i. ,.y..l. l,,.,,i flu ii 'ir i.,l,i '
I ..rmr i f : ,., l. ,
', i'l nn I j
"" l,i"i ' Mr I M- - I" li"'.- V , ami Ii
M ,iP't Mi n i: : : -ti It mul ' r li4Ve
,, i h4 I. ..f Mi ' ' .1 Mm I
i m ii ill i ' ii" fiiii
, rl Ii mi. I i , ,t h"i ..- 1 1 ' Ii.i '! j
r..i ft lin n fi I i 'l-' I
Mr
,"l.
.,, ,M. Mil''.' I"-I'r ff
,,. ,.rr K .,..hl.4 if M ' nn. I M I'
ltrnr.ll. t tl.irll.i; t In
M!"ll
li.lllkn i
M:
j n 1 1
it. I ih.-.r h'
M i 4P,1 Mi" n t"i V ilU.r Inn"
..i.lin-4-l ilii I.i, in" "f M' 't"l Mf
...I nii'l
in .n.l.! 4,i. will It .1 Ail'im. I'll r'u'li i:'
-s
In liiriT anil Ainhor llrrr.
Mik Miil'dlii lllKKtrt. rtii Interna
Hiimil li-rliirrr, IrMM-Iri- ninl .iiitlmr,
U here at flie Kiti luini liuii-l in the
Inti-rt'iit nf her i--hmi i nf lh,i ,i
rliiuiH nf I Ti ii riuintiV' M lt- ItiKKiirt
l wrltiiiit ji ilr, inni wtiii-h iiir v. i4f
mil, "Tliii M 4li rniii4 i Mm of iay,"
an, I tin- vvi.rk reittrra ulintil the
imilte In, II. him Mli r.iKCirl In emiir.
IIiih-4 r.illi'il tin. ' Hiinxliin,. AviinKi-1."
aa nlie inki-H the ii'hii t iinltv
whori-v ri- flu- l t.i 4ionk In ihr
i hiiri-hi-N Hit lemllilnn nf V,l ,in
Mi'ilr" ifiii-n in niiiiti itl i ni, i ii i
mi ni 4 hi-r I.-hkiiii f.n- Ini imrlty
unil Inn miiilt, ti :rt'iit lmii . -n-inn
wherever It Iiui In i n lie u il.
I.iini lirtm fnf VMtnr.
Mr .liinira rt Hunmrv cf 1f.nl
Rnulh I'm ami enlerliilnnl nl u ,ively
luni'lii'iln Thurailiiy, hiuiiirlng Ml
lmler nf Aleiln, III, h irint nf
Mm. .Inllll II. Itiiiini'V. unl Mliw
I 'ii mi phi II ,tf t'hntttitHi.iKji, Ti-tin , .i
lH'.tm- in the hmne ,.f M, .Intin
i.",lnr,l Invltril In meet ttiene via.
Itm4 vvne Mr ('ml Miiuer, Mra
Wllwer. Mit lliriv .l.iipnn. Mm
M r,i i it. Mm W I : ilu, ,1,1,1,
Mm rt i' T.i winr. Mrt i' II Viitnr, :
l,Mi' H I". M'irli'V iliil Mrs J-ilin It j
lt:ini-f.i', '- I
riii ir n. . M.-i-tH. I
n liitr t t'-it in i: iiift-iinK ,,f I'lroli''
Nn .1 .if th.. liiistnn Ain.iir M.-'h'i-.
il'.Bt i lni"-. li .m hi-l.l W illi Mm V -Vnrrritl
lli.i-ii ,.n 'riuuil.ii ,,rti-,-i
nn, in Ti... iniiiiiii r. v - i- irlnl 'n
el"iinie Mr .1 n ti .- i.,ff ;i f.rmrr
menil't'i . iinil. ;t,i ,iri n'i ,i i, . nirin ,
her. Mm .1 II A'Ii-h- Tin- pi.,
rr.im w:i-i i'i i,iin"i-i.i i,- ,'i fi.1,,1 I
Arriinrt-nienie w-i e in ni'- f.' t'ir
re-iptli'ii tn he i-lv.-n :u Hie , hnn-lt
nrt Thnrfilay piirli'
rliiiHT Tnriy. . I
rine of the '!i-iiH;int iiifnriii.i lr i'i .
nf tin' I'.inl.er4 roinrnt mn w ii th.-.
illmii'i- I'Htv Klveii Thuierl.lv Hi-
nliiir I v Mr n'l Mm W I-: Urnwn I
Hn.l Mr n il l M'4 I-' 1'. Mnllim lit :
Hi.tel Tnln.1. The p ih'4'h hmmreil
iipmi thl ii('i-.nlnn were Mr unl
Mr. F"'ler Urntinm of ikintilitee.
Mr. inni Ml". .1. 1'. Ilerrv. Mr niul
School of Violin nnll
Orchestral Traininsr,
TnWi't LMillnt Br!ioal of Mutlo
InflltiiVm' hltlrilrlinn 'in V li.'nn Hurp
Villi l ,-)'. r.rilrB iw. r in", i I u
Inni. I'nriitl. 'I runilioiif, iii nil nili 'r
llf Irilliif III. HI.Klnit S'iiiic'i... i I-,
ronntrllrn Willi I .e rli...i ft, k-,,li,r
Hrhtlt'. Mil"W,!'n-lfl( I i'i'
'lft .mr Mtnf .", t'.t- t , ii' ,ht
fer knmmrr trim t,.ri,,,,K .Im p j
Chat. T. Laughton
iVminili r anil lilny-tor.
Ilione WilJ. IHW.MmhW.
Hunt sDaii y Store News
vol.. V
SATUIIDAV, MAY 'JI, l'.M'.l
NO. 'J I
Men's Shirts
$3.69
C'ri-pp do Chino. Tub Silk, Silk
loth and Fiber Silk.il?sirable
new .stripes in odd sizes and
styles; sizes H''u to 10 will be
found in the lot.
Values to $7.00
-Main HiMir
Toilet Requisites for Less Today
Face Powdera
Jiiiii II Ira SV
I ri k i .1 iii'h Velvenl . . I Br
Anii'iti'Tn IK'
Mrll.ii aitr
i;iuin :''
iniilhurv ' Ilr
M me lr hrll'a 5llr
l.eiirh'i :in
Htnitnl ''
lljer Klna '
Mnrv linrilrn tHr
lijrr Kl - e . . . '. tHo
ri.inie.ui SOiv
Mil via 30'
I loi-ln'a I .i.iil'l ' Slr
Face Creams
leriten'g ISr
I'nnil'rliiii tnlRllt) . S2l'
S.inllnl ivunlahlnKl . .8i'
I'unil a ( vanliililnK) .
I'nnrt a (r,iM) Jli
Rlillm.'tn'a l-roikln . Sflr
Inm niii'" Milkivinl . . 30r
rnmpeliul I nli;ht I . "'
rmtipeU n I 'In v I .... :i!ir
Hetnpre Ulnvlne r
Mv,la (rnlil) 39r
IMnio Tl.smie HiuLL-r r
l-'.linii CleanwjiiK I'r'in lr
Ii' lii-H'e llraulv H.ilni Sr
Dentifrices
repamlent . .
J ir. Iynn'a .
Kolynna . . .
.silnl ....
I'ynrrli'.iiile
. JDr
lOr
J Ir
. NO,-
S having
Preparations
.i.'iuin'iira Cin.iiii ...am
I'lilc itr'n I're.ini . . , Sr
U 111). una rrr im ... Slr
, WlllhitiiM I'ow.l. r . . . 311.'
W lllliim'a Slu k .... .IIOi-I'olK-tteJa
Sin k . . . illlr
1 it i it I lunr
pnliity Wu-li
ll-r-.-4 fur
I lilllllli'lli-rllll'lll
Mirk
Ill.l-IIS if pti'ltv
friii liri i'f B I n 1! -liiim.
nil nii'l
HI U4llllV.
Sl'lllllll I'liMif
The HUNT c.
IH'TA UT M K NT STO UK
Main Si. HrtwrM-n Tlilnl anil l'nurili Sla.
n ml IHI'l.ll
Tinl.iy
.inl,li l,i...'.
I'l.ii'ii lin.pM, I'...,
Hi. ilr f"l
49c lb.
( n mlv Sin ip
M iiMi I'liMir
t
4 Millinery Special
Offering New
Summer Models at
,!u nl Iinl h:iN in tliis assort ninit lliiit rKl no (o $1").
$9.50
I
Must rvcry now sliar0 sIidwii. inihulinK muslirooms,
imkt's, siiilci's, flop hats - in fai t, liat.i for evi-ry orcasit)n;
all in liitc M ila'is.
SALE SMART MILLINER )
NOVELTIES SPECIALLY PRICED
N' iv s'i'i in. r i -.I i tn'" ti f"r Lnli-nil litem or upr! I wi.ir l.rilli.int i.-ir : of tr.-w trln'tnnl
hit', iiriv ih.pi-. i- i tt'i'niiuMKi, Itnv rnlmitm:-. in i;i-hi u tir i 1 1 -t , h.in l-i .iii!n. n-oi t t.itfi'tu.i,
li. tl ,11--, 1' i t-n' I -i H -i'l Hill 111 li r ti 1 1 -H.
NOW p
CERT RUDE A MOORE. MILLLXERY DEPARTMENT
HUNT-MURR Y CO.
I tiara!'
Aitiinnia
Soil, li.-.l
'arts, rasazozi, aop
413 Smith Main Strict
iulna, Oklahoma-
Nr.. V II I) 'i
Krh(ilicr
Appif i
b my
V af
Today's Greatest Under pricing
Event in Women's Apparel
Thin will be a day of extreme value-giving at thin nmart shop. i
We are making a upccial feature of worncn'H dretweH, huUh and
blouses, but every article of wearing apparel is included in the ,
t ..i i
u oniii ri in rt uui nuns.
Silk Dresses, $35 Values for
$
Another new shipment of thnxc smart summer frmks that han
crowded our ntore with eager buyrrs this week. There are fancy
foulards, crepe meteors, crepe de chines, plain, beaded and
printed georgettes in all the new summer shades. Regular
rallies to $:i, special today
Dresses---
$55.00 Values
$25. 00
Special
at
In this assortment we are show
ing the finest summer frocks
that ire have seen this season.
Many of them are exclusive
with this smart shop. These
dresses sell
regularly up
to $55. Spe.
e'tally pru ed
today at. . .
s25
Blouse Special
Values to $10.00 at
$1-50
Delight fully clever blouses, fash
ioned from finest georgette, in all
the new summer shades. Regular
ftO values, very sepcial today at
Suits---
$75.00 Values
$33.50
Special
at
Truly a display that
demonstrates the advant
ages obtained through
Paris Fashion Shop spe
cialization. There are
Poiret twills, tricotines,
superior serges, etc., all
showing the little, un
usual style touches, the
typical niceties of tailor
ing, the rich materials tutd beau
liful new shades that our custom
ers have come to expect.
aiues t yc jr p
lii
MB V
llif' 1
TodaU -V AY' I
JUL to $75.00 y li v
BLACK-DRAUGHT
Torpid Liver
A torpid or Inacflv Ilvtr iMunea many allmanta, duo to
the poisons left In the system which the Ilvtr onifht to
filter out.
Constipation Is one of the results of a torpid liver and often
restilia In Pick, bilious headache, gas, pain and other dliatfrec
ablc symptoms,
Tlio horbs andiDot pt whicli TlKdfard.'( PJaoJtwDraught ) ,
composed act ia A patuml etlmBlatlng manner on the liver and
onn help to pui it Into ffeocl working order again,
For upwards of 70 yean Dlacfc-Draught has t'fen In ue for
Just such froubUs and has n'ven conplant f,i(1 vfaction to Its thou-
Bands of users
Rev, J. M. Drown, o(
Blalrevlllc, Oa., wrlteat
I f)nve uncd . , , Black
Draught for 30 years . . .
with much benefit Find it
good In different stas of
colic. Good for torpldllver,
Taken at bed time, It In
duce rood, restful alecp, I
find H (ino for Intftawtlor.
and in generally toning up
the ayatem, It pays to keep
Black-Draught on hand In
cases cf emergency, I truly
recommend Black-Draught
f'rW
Rrv. j. hi brown.
iii..M.,nu (It r.
ii a- jirrJ .1
Sold at
Rexall Drug Store
Liver Medicine
Sold at
Rexall Drug Store
)
r-.'iu!J

xml | txt