OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, June 04, 1919, FINAL EDITION, Image 14

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-06-04/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for 14

u
If
TULSA DAILY WORLD, WKDNKSDA V, JUNK 1. 191JJ.
MORE THAN THOUSAND
FOR SUMMER SCHOOL
lluiiiln-ils of 1iiIii Miidcnla I nr.. II
fur I lasers purine lUntJoti To
lMKt Tin Week.
NO AFTERNOON SESSIONS
l.'h 1 slrfil Tralnliut unil l"l iirroiintl
Work Will lli- Mniwil S luiliile
lU-tflllM JlllM' lV
A Homey General
Escapes Death I hit
Home Is Wrecked
.,ii.fi..-r t h,io aJ. i'Tf, M-it,
1 , I lilt' IS HO I I..- . ..II. I I. Ii- I hi:
lit ' ,r t i . n fl 1. 1 I ! , r . ly h. ll'i.i I"
I III I, 1,'h I i u .it I .1 , ..hi ...
. f 'Mi H I ' K v. i It , . t . r 'I 'I ii i , h ' n
.l" III. I 1 . , I ,1 1,1 , .,1,1 ' III Vl ...If
I ' 1. . 1 VI ; ' I t.i 'I 1 1 . I - I II ii ' W l ' f ' II
! fn w . hi . .. h In f.i Iii ; .:,
I : K I'll ' I " l"l I .'lii.M III. I II"
' op. I !.. I I I. I I V I ..I, I
' ' III ....lf ; ; I , w.ll
' ' r I . ' H k tii Iii j hi.; in I
1 "" 'I ' I .' .1 'I I , I .1' H I.I. I I 1 1 1. 1 1 1
' ' I .1'. I ,-lKh .'.,.t. I,'. f. V I'
'' I f.,i 'I... i i , ,. ,. t i,
1 1 i , I in .in : iii i .i . i-
i"' .-i in . ; i i t . i .1 ; 1 1 1 1 1 win i 1-
' I I 1 1 i l" 1 1 1 1 'I I. V I If' I I 1 1 ' 1 1 . I I
I i . .i. h. i.f nun 1 1 u
' '' "i'i it i.. i 'hi jut . -1 u i ' : i.f- ..i
' i '1 1 1 1 .1 1. . i 1 i.l I, In w h . h
in v I J - v I I ll'.l HI III III, I l.f
In I i" n l.i .I , .1 If I,,. ,,i l
i :iin.:i-. ii w, l,,. In, it. . I i,, .,
u I, l, . .iimI inn. ' i.c i.. i, i. Mi i thf
iii. n ' i.l ' In- i t 1 1 1 1 1 1 1 1
I 'I: I' .1 i I t I I li. nil ii 1 1 . 1 . .M HI mil; I
V ,. , ,11,' I., ,,. I n ...,., l.i ,i I 1 1 , ,
li'.n. ,ui, iii,iii.i.i M .11 In iniim-.",
I I In IllKll ll.ini I Ali-s" I..I I! ill
ll.ll'l Kill tllll' lll.UK' l'f Hll- ol
' i 1 1 n ' I 1 1 : i ' ii ii nil l in l .i, i, i,
Ill I.l-., in i It I III,. ,;k- , In,,,,
.n 'lii Hun IiIiiiih i, ml I piilr.il i,i,K In
afti-il iih iitln-i. t.-iit lit-ni l;l
I ll . U-.l fin ll'll,.,' ., I I
Ml wnk k.wii In tin, iiKuinr
I li'illl li'llll Hill III ll.l I III . K I
CAPTAIN ASA ROGERS I
ISACK FROM FRANCE
Ah.HH.vh Villi In STvltf at W.i-lt-Jtiiflon
n iTo.mM Will
1'l.ur Ullh IiiImi Mil I 'tit'iTti
.1 'f Am I. ItnUt'i - Aim 1,
' f i 1 H in 'tt 1 1 h IT. i i hr,l i tp mill
I fit-! (-.tltin -X '''' t t M'.iff ,i r i; ii
Ml Mil- . ,1 v r .1,1 v tl'f.fl f r,l , r f i i f I
t .t w dh L s L; ii h' t I U-in i '.""
' M,.- i.u 1,1 . ,i M nf tt..- Mr
It.. - m w i .1 n tit i i f .r M.f Ti.i ( :
' ' i ' n , 1 1 rt i . i'i TnK.i ml h i . t ui;
C' ' 1 ..! (,( ,. !, W I ' f I ' I If
I-'' .i i m ji n I 1 1 1 i v, .m .
r 1 1 1 i i - f i . I i n
i "ri l ' i I i i i. i rt-
' f l ' I 11 I'll l.i-1 . . I I- .(, , V I -1
I I ' M ' I J ( I 'I f t K r,i . nil'1
lt"ii''" i r i . I in I t ii f i i i
V I. f ,. ! ..nr i
I ' ( ' I I'll ' r f II M ,1-,
BIG DOINGS' AT JOE
'Star Hoarder Cow"
In. tint tUB "llnlf "
saWew official CARSON POST TONIGHT 'Z Tn
t,n tt)u K" mt f'f.fii'I'til Horai f ! imhlirlly inning lvtn lo th" rum- boo-h will d..
H.lKan !., llill.T III. lirw l..ll.i.- '""" "--'I'T". nun rf irm i n i,rK,. i,u,,
II I II I.'. I Ill' .1 , ,
if I i l:....i , , .,
I I lf Mil''. HI, I ti;ll'l:
.1 , A I H I Ii I" I'. 'II "I
vi I II ! "
f H p
U
..i , fr 1 1 1 . ' i , i.i
' I'll! l.liKl.lli'l.
Im. k. .
in , j. mi .i : a . i. i.l i i i v i i . , i
ii.l 1 .. i.l i n II iifi' i , .iii.l ,i Ii h i. UK Ii
I I, .. ,1 i i i in ili-.ii. ml i ii. I j nl.'i , ' ,iK
I M" ' I'll' ' I IIM I I l.-!i- I Inn. Ii i, ,
. f i ' Li "I l' nil I llli N,,i ',,,l, in
ll'.IMI'i M '.I i ! II, I 1 1 1- MIVIi," ,H II
MM II l,, l ..r I'l llrljl '.l.lff l
: f.lillliliili I. ill ,it .tr.- ,r
'n-:.li i I i'K I'Iiiik .i I'.iHllnin n il Ii I
;i I I ' II ' 'iii. i.i 1 1 v , in w Ii i, Ii , .,.. ,
In- lll ,l.ll', f.ll l llMlhlllfl' fli.ll, a
hr.i Tu rim ni y ' il.i i r n. n
!' K' I 11 1 nf Hi' II ' nl.ir l"ui.lrr'
milk i'ivvn. lining a huHH jirn'lijiiH
In in.' ...y f.,r llirn k.Ti II f
N i: li-ri. hIih Ii h Iii-pm ,i i im ii l.
ii ', f .i 'In' TliU.i ini!ilv nw
T'-l.ll .ihv.i .l inll, Hill lllllk.' Ill
h. Hl'iu irliiH m tl ff,, r itt Hi
'.'ini! f.iiiu flfiniiimtriiiiir In 1 1 1
, , 1 1 1 1 v i I, ii 1 1 In , ii it ,, ml w i i I k i v Ii If
.ii'iii- '.fin '.I fi-Mir.K iiti'iiilii'ii -if
in ik Ii.-i Ih ,i .mi i-rtiiin lln if 'i
iIu.Iivh .l,ll nf I II .1 1 V lt l I IIIH'I
W.i.'l.'ii ivlni N .i h-r.i l ii,. I . uf
lli' Wiiiin-r , limil ami In, Mn fit
'.in'- l.i .1 lli' A A M , iiihk'
ii ' l-l 1 1! .1 1 ii in i ti I In- ul III nun
I .t' II .1 I lillilrti l.',.
I in ' miii.1 i.f A ,v M
",ki.( i,,'l llif' ,rn i,-, I nf ,-ii
li-'ii,i: Hi,' .iii,nii uf ...i-iv Till...
'"'In'. ilii if in i n in l' I , m . mi I In .'
f i 'In 1 1 I.-! iii II s n In, It
ni.lln- n. i lii.,,i. fur thrll nwlirl
I ' Li'' Ii I. .'I liliK In .1 M Ml
ill. film i. yr III In lin
fin-ll i.f I In nil v till' It
' ' In '.fll.i I, if in ki. ff.-
1 'if In ll.l . ml 1 1 1 1 1 '. .. 1 1 J ill
!,' 'tllll III,' .H.T.ii!,. i., f.iinnl
I II I III- . .illll' V ,1 1 I In. .l . ill tllll.
k Mi.i.h MIIU.1I.T uh'I Ii- ,.,v. I'lamrilH m l,.-n pla. ..I , in ! I'frKHl..,,, ' 1 1 ,, K
th nlil lil.ink An Miill- rif.trly evi'ry wtn.lnw iliinliiun ha rnii i , -mil.
i .mt tj I(h i,n nlil.KHtlnti Iihii hi- '" uli" itnlH in tin ,San, l,,ri h t,, i,,. ,,.., ,
Kiiiin up . 1 1 rnh pay hitt inrrnliT- KprinirH inlrrurliii riirn ami l.ffiir. 1 1. mm SnHmliv i,i.,
liiul I'Ihiim for MrlnlMTilili lrtr .hl f.ir of tl at iln- llinu nr wllhin Sntunl.tv lu Nlgui will In iu.i, mi I UKX,V , .1 i1(i ,hM
unil ArraiiKi-fiirniH for Kvi.l t..ii H'l'liM. t.'l ui htnih.-lf : all I hf TuIh.i Hlrrrt railway . hik Tlw fulal In fm in.,' ,
I., nr ,
' I .In
of f iiKliwo-r Will lU- Mm I.. I'1'" IitI'-m H I'ViniiitiK '"K lhin;
I ..mil Hi.. inn who Jinn aturilay will
In in on I ti i in
in.' ni'in i in ,,,i mm ii i r 1 1 n tr f Tli.; Kiuii . .iil. itiii inrlnilK oin
n '"-i of ii,. A inciii an of nlh.i iimx! tliKtiiiKUlxlii'il ami
i.Kion i".n' li..i will ni , ur il k n l,i in f nt s. i I.l I i h All "f IM.'ln
" ' ,"' k lonicl.f in the riiini'N i mill li.i a, i -ilf,1 ainl will nflf.'i thflr
rm-in Cv.-i'. f,.n,fi ,, ,i,m.fi M.l- r."flifitlf l.'auii. u t thf tn.'.-t iflK l-
.11. -i. K.iiim- ,,i ii i i r in. pi 'ri,i,i l.i mni I oIIiiwIiik i ii lit of l.m
iiu-.- i I,, atii ini wheilu r In. Inn. . , l ,i i n Alvn .1 iIt-h. 'I lionian I)
J"""- I 'I"' l.-Ki.in ..r i "t l.".n. John IIiikiti. I.ff ImiiU'l.
I-m il .l..'aiu ..r id,. In on,. ,i.i, l;.il,li ll.-rrv, (ilfini Ciiniliin. Harry
"'I' IHl,i (llli. Illll! IX In ,f hi., I alley, lolalil H'llrll'll. S r' I U ri 11
! n i ' j i .1 .1 nil ,. i, in, nine, i ,, i,, -,. ,,iiiaini will ilriiw fur llif
nini h in.-, t ii: Woik.'in fm tin- flwai-rH HiIm f.fninK
.iiiittii ti, ,ii,. i.-.iim wi:i I,.. .,., ,t 'I hf ( oiiiinittf.. in i linrKf nf thf
.'" 1 I'""' "i" forth" oiiiIiik !"- ii ii i l.r rH Ii I i ilrnc In nnnlf iii an fnl-
i"'i'i.i of ili riilloei n ii I mi will It Iiimh
a ni ii ti ni til I tii..,i.r.il imitiHi;'r ;i'iin I'nn'lon,
I In .i. Ii-ii. n i.. tin- m.iiiii; la.lv .. , I.., orations l. i'i..'.-.. an.l Kiutin U W.
iiii'"-ii .it,. I in,, i in. , In, m i.l l,ni,, M.'irr ami II K No"n, Hf. iuiii feirl
Hon.-. I u' Ho. ,.,w ntim ,, , hi ilui uiiiIii. I A o. . ..nil. allttl ail.ll-
ii. it ih.. .1,., i,i"iiri.n . tti.i. will a ,,,, ,,,,, , m n Hti.'.-t l..iothi. Wil
li' mi of m.-iiil..! i on ilnlt ,i mrv I i.i fi i ln.. , in iliar.- of h..ail.liar-
' IH'1'! H " k at Lin Vi Sawnc" Ht.unl .ink.
'" 1,1 1 Ii" i ' !" inn!"' l. Ih.- I.imih an.l Main. I r I' Ilr.iwn.
t' .im iiiii nii at i i h i" i fm in, in. iiirn tor of i n ti i i.i it n for wonirn
. M.laliiilii; Hif hi.-t.ili ami ill 1.-I11K 'II- I iin-llilii I i. llm I-lon-n. f llfal.l
iil. If in. ii 1. 1 Hi i, an -1 1 I J : ..tion ( ,,r, M a.l.lition t.i th.' f iiitoiis uninunt
lloilll'
..iiinimil, all- Mili I hili iim him
I I. I'A s. i 'iv, ,, j.,1,,. : I;,,,, j
,' . , ' i ' I , i , , , l . M n a n i, r- i ni,. 1 1 Ii. i '
!i ulit ii.i-niil a nifHi.iK,. fimni
iniMoinn liiim..i ,,f l i i.i Ii u I l.i at!
Si I,, 1.. . I II in m m I UK In- w 11 lli 'l,' I
on, miiiii, a : I., n wild i 'o.i Ini.ih ii , !
i;,,. .oi, or M 1 1 lii k 1 1 k k ' nt . iliii
. iiiiiii'iii nil..', .' for i hi h i.i h n i I
in In- I. .' K I .I'll'
i. in in i ii . all
I to Hll'llla I'll wii
. n
Allorni'v I. r nr nil Mill lu ll I'liliui-r
.iiiiiiiii'i , llo.il Tin ilrpn i I ii i n 'h
f 1 1 n Ifhi-il In Ihi' nitiini.'r M.hiiol of
ilif hiirh i liool will I.f I : ii k I im I, ii
I"i , nnt I lieum til--. I.alln, l-'ri-fti h
i innliif r. ml. ihiiinM, mi an ,h,il . All"Mi.., (h i,, t il r.ilimr .in, I hit
cal liainlnit fttinlh i ., ,,, ,l , ,,.,,i,,ui,,n
'Irm hrrH In I hiirlli M n ,1 v mniii i In u ,i I ,,n i, t . , ,, n
Thf fnllnw iiii rlainirii-ntliiii l I hf . '" ' in "'.I Tin. i hn hi" a i'.ki'.l
"Uf iliillllif.l for Hie nilmnui Mail
lie M.mrf pi im I.al. tiniiliri , I
Mitoi-i ivii.i ilintini. II, -mm Wii If nlii'i Mi.,n :,Iii,, Unlinr, lltl.n
iHliki. I fi i I ll.'ti'ltlii rem I'm hl.in. ' Main I n, , i'i,i.
M.'k in I. A
i"H,i tiin iiml I '.If it nor Wnlf
ll'.lilrf Mil ii II I .on 1 1 Iim tlnu H.-lmol
I ff. I flilral liln-llr C t Wai.il'"' l.'i' li'''
I, Iim p r I n i I in I lr. irhi.ro Mini,., K hi I K hi'll. Ilail
Taylor, llaf M.H'uriv, N'olmv lluni- j llama
limn Monrita iliirk.il.. i it ,
Irm (rnnlrlhiillin m hnol I'm .
h. nil i J I' Klfhiirili, prlncipnl.
ti'iirhcii. Mn.ni lirlfii Mil'iin.'V
M,il Mlllrr, Antif W'Hlkrr, Mult!
l-altiir
Kftiiliill A I Mtllfr piinrlpnl,
tfHrhfru I'.Imi. Mlllfr, AKiifa Unnin
Kinlf Mlllnn.
Iiwfll ( lainnff lliw arhniil ronlrlli,
iilliml A K I'lippfiK, prlnrlpiil;
tfarhflH. p; I nit I.f I ll lien, tin Allrf
Mahfi, Klltahnh Hmlih, (liare Uf
Annlf ll.'ll Mriiinnl. an.l Mi-fUn,,,
Kirk N.ini-1 ami Vlmiiim Turk
l.lni'Uin A K. ( uppri a, principal.
pi llirl
Mi-li Mil, Mi ' 'li'iin
MilllK.in in I I. A
ti". iK' t I : in i' i -mil nnt S..,iio,ah
i '" ti 1 1 1 In 1 1 1 1 1 k , I in, I, .,1,1, pun
rlpal l. M, In ib Mi.w , I .'..n,i KhK
Huh. I In In i- Hoi, ri l,.. ni, i ,,.,,e , ,. f
Hurl. , lhi,1 M;n,n
' - Ii : riK : . . ii i loiuiif.-ll.iw ami
u'li!tH. I . , ii, ,i.,. i , M,j,r.
I'tlni -.1' I h.'ii. Mi-h.-h Mum iirt
l 'llf 'rla.. I'nni tin hlr Nit'iM Iikks.
Vf Inn, .lolil.it, I-, .,, i 'hiippi-ll, ll f Uf
llnw , n , I 'lo, I lor..
IllKll Mr hi ' I' Ilnlln,,! ,,, ,
pill I 11.' If Ii Ti.'l H ti, lif. ,l 1
fo ll.ll'l 111111111.-1 .rll,.ol Will
iiiiiiiii'i I hv tin- m I f ,iti i
lllk-ll
HENDRICKS
C. O. D. C.rocery and Market
Phone 7660. Oppo.ite Hotel TuUa
We Deliver Your Order for a Dime.
Thf fulliiwinu pin 'M arr mil .ur,tf, n luff run kw, hut u-,t i,,
re'lu. .. our aluik on noiiip itrnin I'l only K w hllr inn , ,.-nt
atnik li.fi
Id pniiii'l! ( 'mm
hilKnr
$1.00
SI 0.00
15 c
'on ll(l i .' til in ,n ij (
Corn. -.' ran-. 3m-; IiH O.W.UU
25c
.Ji)C
25c
20c
lull puiiml ni,, k
t'.inr Sui;.!!
N'n 1 Ti.tii.it... ,
piT I III . .
II .h' I., a In- Muk
Mini 11. 4 i in.
Il.l.'i. I ..- i.l.-i
poninl
I ih- Tnlli-I I'aprr.
I ioIU for
''.it- I 'fah. ,
In h) i up
ffff,
A fo if ot.,, niy
in ' P JV,
i hi-rrira 'IIT
In Mrup )C
I j.- I 'urn 1 t
I-'- 10c
I'lir i 'urn f
I '.K- l.)C
4 Hi- II. e. hunt .Irlhrs
'""I ' IIOM J)C
.V.r Ii. ri limit I'r Hint
1 1 u I ' .-r ,JUC
I ''.- I.IMI.I l. .111-1, .If"
25c
III.- Itr.l ItfHlin, 4
3 '.'. Zi)C
10,- I', nk ami
l.jni .C'
NOTICE!
Fleet ric Motors
unci (icncrutors
Rewound
bj I ti Mii lut ti Ii a
vr ' 'i'" r,'"l V'U ! in. 'lor wliii.- Mini- ma, Inn. in hfinir rfp.uifil
Nf., rfml t.e ni m I hunl MoIoih fur nalr ln,y an. I niKhl Firiiir
I Mil I.IM It Ii I I.l (Tllll' Al.lATs
inn Motio .Si-rvli.- I'.ur iMaUnK ami gualiiy
Dodge Electric Co.
121 r.ust SiMlliI Slrilt
ln I'luiiiln IHH9-7IIH Mitlit riinnr I.-.I0-.I
Look at This Offer of
Smart Pumps and
Oxfords
in Hiph or Military lcc'-
SPKCIALL V
PRITKI)
S-f-95, S5.I5
Vv, $5.95, $6,15
vol' Ar;i-: si'hk to kind what vor vr . - ur
ran.'K mi' want t. r.w ami at a - i..
$1 to $4
AT Tin:
Tulsa Upstairs Sample
Shoe Parlor
219' r2 South Main Street.
OVI It l'l,A i: TIM 1 .H
"WALK I I'KTAIKK AMI SAN K A I'll I. LAP. "
a-anaaaoasiimiuiiuBjii-jaiBi
a B an ecibwjexud n
II
E3
53
E3
S3
Si5
Closin
RACINE TIRES
gOot
30 off
Demonstration of Canning
Fruits iiml Yrjrl.iMc.s, I siiif
Kerr Self-Scaling Jars
"Made in OklAhorua"
Ilolh Hip rrfular anil whir
inoulli Majxin Mylrn
Free
Hunk of illrv.-tlnna for
honif rannlnK, tlnin tahlf
for lilnnrhlna; ml mfrlhi:
Inu ,'ne 'ahle-i, noli pi, frnlia
ami nifata In th Jar.
KKUR
ltfi.-iil.ir
srif ,f iim.t
!)0c to $i.:i:
KERR
Vl.li Mouth
M.'irtnn Jar.
$1.23 to $1.60
KKRR
Kronoiny
Sf If 'S'allPtj
$ij:.r) to $i.ro
J 'me n
In ihr l-ononiy llurnn tit Sturfi
R.&G.
Rark
n t Moderate Prices
One (if tlio oldest corsrt
lirantls on the iniirkct. l. A (1.
(.orsrts nrc st.uuliinl yitli
many women who like to buy
jit mol rut,1 jirioi s sis well ;is
with those who like to nffonl
a fresh, new corset at fre
quent int'. rvalv
Shown in a good sloek of
front and hack lace styles;
made of while eoutil end pink
novelty lahrie; in low and
medium liust; free hip line;
lorn r.kirt evlension; lour
hose supporters.
Priced 1.50 to 3.50
fourth HiMir
Front nnd
Face
Corsets
Specials in Many popular Fabrics for Smart Summer Wear
hlcgantSriks Tub Silks
rpi dp OiIiip K"l Poplin I Silk-mill-1 In. -n I'oiic-p
1 oiialll,' aiiitahl. f..t I'rrv lt.Alriililf tifi-lhiitA It ! mn J An I ! . ,i I Inn . ' u
that will idvf ri-fi:i.'t war; Jl
for mirnrniT ,:iih an I i!r--it. y
lila.-r Chlff'tii Tuffrla
Sbnwn Iii n rirh rollfrtlon of
artrartivf two tun rffrrla nml
In plain color. HI tnrhr.i wl.if f'
Sprrml. per
nrl
$1.89
Our entire stock of Racine Tires must he sold
at once as we have discontinued the line.
Better Hurry anil Kquip That Car Now While We
Have Your Size
$1,000 Stock Will He Sacrificed
Our Loss Is Your Gain. All Sizes. All Treads.
. Cords and Fabric Tires Will (in at 30 off old List
O.A.SteinerTireCo.
I'livy Willow Taffeta
Mallttiiou m rhon e fanry puinv
willow (affi'tv in liirhes whin,
lverv woman known the valun
of thin fine iiuallty
imperial, yaril
$3.95
rem dp OiIiip
l ine firm ipmln, nuitahle for
one plere ilriHuen. hlounra ami
unilerirarnienitary . nlmwri In
flenh. pink. Ivory 'ami dark
irret ahailn -a C(
.ni. ile lomteT-
A henutlful, fine miiiiitv allk
for pretty treiwi'. . n(fjvn In
wtilte. rrni", ropen. navy.
Itrey. Kreen, purple, tan anil
hla.-k. Hpirlol. r pyv
'' Z.oU
Srmnil Floor
Silk I'nplln
l erv (.mriilje hei-Minn It la o
very nervlreiihle, Zi Inrhfa
np1r; ah.nvn l:i navy, Krfy,
I 'i pi. nmi'e I. Inn,
treani and hlark. SprlUjC
Sllli ItppiHtinl
Fhnwn In aolitl color! -hlu,
white, rone, ropen .ml malr.e;
in thin hit nrn i few pi.tlj
wash nlllm 06 Inrhcti
wlU. Fpei-lal . . . ,
95c
ln'manv
,v.:!:::::,;;,1r ... 7i)cJ
Ten tiown Vuln
A ej. Ii-n. li.l f.i! in v 1 f"'
co(i niiinini-r klMinni'i r I mi
Kalnw rohi n. :iti In. hi- w. IX
hown In preMv fhr- f 1 OQ
al efferta. ,pi. lal .. J) 1 &J
SeTnil HiKir
Five "Wash Specials" All in a Row
Prrm l.tnthnm
Pretty ilfiln In a
very kooiI iiialityt ?7
Inrhen hie l'i r
yaril. epr , i.il
25c
l.lnxluim
A lot we want tn rlean
up, from! ijuahly ami
pattern!, 3- inrhra
wi.le Yanl,
Special
29c
SiMtrh (;inclnm
.1! Inrhea wlile, all new
pattern! ami tuh priof
rolor. Per yanl.
penal . . . ,
69c
Calico
In heal quality; ahown
In a few remalninj
ilark colore. Per
yard, special
8c
Modni.1 Slilrf inc
rteatit i rul mlk n'i!;"l
pnllertm. R '" 1 'in 1 '.
'3: Inrhi'.. wl.le.
Per yd., tipc 11I
Scnnil MiHir-
( urtain Swis OQ
Special LuC
"(In white, tn
pattern! fmurea.
variety of
data anil
mrlpee. ninki'i prett-y and In
exi'eninve euininer inirtama
69c
W hite Window
Shades Special
f in. n.ftit of irnff1 ritmllfy 1m
iiiMn ltnM nn guarnntfM mil
rrm t nirn uhltfi, light or dark
grr-Mi
Phone 577
402 East Second
Draprv
Remnants
'ft tahle of nhnrt lenath
in ilraperj reninanii v,ii!pi
Swi.!.!. ,-retonnen netn and
i'i er,!raper -. all pn m nnd
color, Kerthini: In nhort
Irr.Rtha in marked very low
ll th Mmir
Household and Table Linens
A Number of Thrift SpcriaU
SlKTtn
In noo.l. heavy quail
nlre
8 1x90 nle
ty Special
earh
HI -S9
earh ....
Hath -Waif
:4.S nue shown in white
good weigh! Special,
earh
Hetl Sprtadn
ni- heaw crocheted npreada
In fine quality. . m alloped eila-en
cut corners Spei ial.
each
SIiIM heaTV. antin ftniah spread!
in excellent quality, nnillored
eilaea and rut cornern.
Special, each
$1.69
Hp""' $1.79
98c
'. $3.49
nrn llortr'i
$7.98
IMIlow Cn.mm
4,".xJ aire, In a quality that
launders well anil looki
r.lre. Special, each
YmIi Towels
19 Inch heavy, unMeanhed
linen, Kach. Special
Murk Towels
ISjSn, heaw iiuallty
few left at special
price lmen
'.35c
19c
Juat a
$1.50
NeM-oni!
'enter ri(,-e
54 inch cluny and filet trlmmeil
pure linen centers. Special.
'fich f I tW
45 inch ane, nasecial. each IS. 9H
3 Inch. lie, iperml. earh 11(8
Htvir
Lonprlolh. in-vd. (1 Q0 j
Holt, Sperial 1V0
36-ln. InnKi-loih In 1 " " 1 ,",iL"'
In fine quality f r it'
Fanry Whit Voile. Ofl
Vard Special oV
J-ln. fancy wl-i'" :!
few left, hut th- v i" '" 1
natterns f,.r m: '" ' " '
Muslin I n
CSperi.il 1 I -
I t''"Tt
S-ln. muslin: n K"
welnht. In a I i m i! " I i' "-' '-' (
Hlue Itird Nainsook OC
. Special fc-w1.
Sit-in. Illue !:r I n ' ' "H
finn quality fur .'iiv""-
Siii nut riiaT
-Store
Hours
8:30 to
5:.10
L UPJIl'miLS .! II HI H.IIH.
Fifth and Main Streets Phone 6060
We tpiote n fortnT T
roni)iir:itie prii'.s 1"
our iidvcrtisini:; we I'1
you Im- tli- J"''-1' 01
.'tines. tj
ll
3
1
i
ouKntoa QfBpt wxfrixtwrsiewrBanr2
mem i
eiBiiOBtS9Da wm
A
TT
Him i ii in Jjjj'ail
I
4 1
1

xml | txt