OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, June 04, 1919, FINAL EDITION, Image 8

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-06-04/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

TULSA DAILY WORLD, V LDN'KSDA V, JUK 1, 1019.
RAIN STOPS TULSA WICHITA GAME OKLAHOMA CITY WINS FROM JOPLIN
OILERS RETURN
HOME SATURDAY
M I ii s I'our ( ianic- Aft r
Playing "I'll I (latins jil
( )k!.ih"ina
HOLLANDS DLfEAT JOPLIN
W in inl i iatni' l'Ia nl in I hr
Wr.-ti in I .i-.lj.'lK- Yi 'tifilaV
!.y Hani MiMm.
I... ii. . , '- i i ..nl !,..
MI TT AM) II.FI'.TlllS'LL MAKE WILLAItl) Ml MILE OYER Willi COSFWESCE
kJl" ' . il,aC- All
pi
. 1 1
M I ll II.. p.' . I,r , t, , .
'I. i . I ,.. i l it, f , 1 ',
llll'.lf I "I I . HI'- l',t I,
I.. II-. I l,. If I ,,, .,
f. i I 1 1- - M r t Mi ' .i ' ii i .1 i .
I 'i.i .niitm, ,.,,mi I,.
K-.ll, I- HI U 1 1 h.t i .,, I
Hliiii ( ul tin- i, l.i h , .
' II -1 ll 1'B I I, l ' III.' f .i l
(.mil H ' ' l.i i f ' .,' ,i
I . I r I , ' t ,i
i.. .mvir .
i !,. ,,' Ii. i irV li ii,.. i
- ., l, ,.i I . .- i, K,
I,-..
I
Il,in
I II
I,.. I pit- lill.c t
ihMii
. w Ii' ii I,
l '1,1 Vl'
. I I II I I I
ml II. il !i,
API..."
-I : .ii.. I... i ,
.m l I; ,-, i...
i I
! ' I I
ii I f ! ii, t
: I 1 1. I: i i
I . . l-.ll' 1.1 ..ll..ll .l I. ,11 I. .11, I
1.. .. 1, In' I ink , I ,111,1 f . 1 1, u , i,
,i ,1 .m l , liii, . .in... i . ,ii i,, I ,n
1 1".
I ii, in M ii I. M m l,in ii. (, Ii-, -I I, in
l,l,i "f I ll'- f. It Hi's i.f I .. In , , ,
pi.m ! In ilm i lull ,it V. i, liit i lu
1.1, lm A Ml In' I ,.il !. 1, 1 1 III 1 . . i , . t;
1 1 .i ii ink tint it ,1 , rmi Miii i
w.i I... lii f f.. hut., lie, .ii..i nf .lt
(,'1,1 1. 1 inn iliii. In fiip'-ilii Mm"
ni .t ilir iillnr twn i;,ii ili-ifi r.i..iii!
I I ' 1 , 1 1 1 1 f 1 ll V I ll , ,, , ,. I i.i vl
'I In. I ii-h .1 I mi. i Ii. i ,i n, I Sinn -
'il HI ' I'll 111111- Hi-Iii 4i.ll
( in I ,HII ,1 hi I .1111
Oklahoma (It 4, J ., Ii ii 1
I'M. iliml i I IV. i,,,,- i I,., ,p.
I'lr ('.l. li.i,rl to I, 'HI 11' In lilt, .t-.(lill
II W AM' I I k I H ll .tin ft won ,.1 tfallll'
I.I I
Tn. .. .rr
J.'lilln
ll II (I A
I ' trMli . f I 'J 4 "
I (unit .11, (I J ri
II tt III Vl, 4 II 'J -J
II.H4II U I I I
Ii i" ii I ii ;i a ii
I in,!,. . 4 I) I n
i It.-r rf II I (I
iiMiiii . i n i
r-ni.ili u 4 11 I il
tii .ii a a in
lill Hud Fisher I
I -. ... . . . : , , u
ri,.... UlliA... Al, TtS.ftvi. "ori, : ( Auh I'M f G(xilj I . , -. , . R
I i, IV I'.filiM.. ron: . i , III T li r-ri I"" 1 ., . 7 . r , ' YOU Wol S lli ItifJtV" t ' i . - r ' J
I .... !rH"k 'wnt a MUiMtr- r.ooi, b.r. ,,MW,rv A l', A i.OOU U. MM, WU, j' v r- V. , V. H Br foo Awy I . . I
' """ nu mak,: !tx,oLiTrir !' uikmJ coob Lit Tic i ( -V X CP TKCW17 S I
, ,'.'-' j ! MAM. Look Ar v -.r-W MAM AO '.' , , -'" A-J T WAT .LLAW, ,, ,:, I
j - fJ I HI V.Cr K-(OlU y I 'Gm MCk-f , f' .) 1 VAIN-i TH1 yl I
'V 'iMlIICf ' , '
".' : a , 1 J
.ii
,:, .1 BRAVES AND DODGERS
EVEN UP IN DOUBLER
lUiMimi WIiih I Irsi niul llr,lilrii
IiiIm. si . ..ml In I.m.1 H.tllli M
4 .In inn llivllrn.
DAILVDOPK
ily Larry Dailcy
INDIANS AND BROWNS
SPLIT DOUBLE-HEADER i;
Wt H'l-'fl i "il'" 111 !h Afti'-i'"HM
I .fin tjc .in lntrtln "f 'hi-
In. , v, 1,1' Pi tt .l I..- H!i h' U 1 ft
CUBS WIN THIRD STRAIGHT fn...r. ,.f
'hr wMioni t I til pun h thi
k'mmikm U ht'ii flu' I t KMDK-t r
p .i . i ii Hi i' rn 1 1 u . r f Hun
i gn.i.l nif mi ihr r. .,'ic H'lvitki'h nf
'tift;i 'fVtt hniri run. Itf4'i
n i" I'lTk ii, .nLi t t'uiii l
lkrv I. ntf
K mm- 1 urut k t f
'(rr! , It h limn 1 ,
9 '
lUMirid ii v r-w iHhi i rp nT ; Bnu m. 4. WMhingmn
Hani Mlftlnr AiikiHi Win t u u-il V. r V U .1 iitr.n mnii
I ri' lllttlittf (.nine. j h m-spfinj gn f tl.- irt fpun W !.
I nt'.l llxla) Mi I tin- tllil Scot I, ly lllif f
i littMi.f. Jruf in A- kcnfet a,: of H 'tl i.
r tut
'I bn irif
INTENSIVE TRAINING
STARTED BY WILLARD
1
TIGERS BEAT WHITE SOX
l-lif lliintlritl I 1111 Mnrit l nl plfii-
lllll t oiiilll Inn nf I tin 1 1 1 1 l t 1 -.lixo
ItiKM IIii-iiiikIi l-'IrM Uiirkmii.
it mi, 1. 1 nr., I Inn 1UI11 islowril with w. Hi .l.i. k .1 : , r i
h. ,1'. 1 1 I In t, i-! ; .. 1 1 tli, w ll 1,1 Inn I r. 1 1 n- rlu-il in , a ri . I nnn, ,
iiii; i'isii.I i'"" I ii.iliirctl y. will, Ii in ; I I.Mii (lit n,.i' I,,
!i. it. I nliMi; I.. fij.iTlt. Unit Wink II Ii thf i h im,
hi liit I l.rim I'niini .( ill :y irntlini; fur; hi'inpm-v ill. I n, i
M'VIT.ll Wli'kB mliv. I'lll lil'cil .lrt.IV ;.;
Afl-r liu-1-..mj itt tn w.-iKlitK nil : ',,K' "wi'i'iiiiiik: .m l !
u I, ...I.... 11,.'"' '.i'l'l'. I mil
the
-I thn
rtmnili with .1 a i' k
rcsuiiiit vt'nk iiiit,;
,,,in
r:,ir: In
I..IMH, i i.t'THii IikIH - lit as vwrliclit I " "
' ,-i''ii wiiiHr-i mm i.i.. "i 1 7J Sooner Athletes
i
'lrni"t lllmikt'il li 4'lilimK'i liy Inr.
Kin i'( hir Itiin IIikIii mill ,
( iirtllnnlH Kriimlii lillf.
.iiiurnltNTM Ilm Iliiiclr lU-tl si
Win ItrliliiK l.nini' I-mm
I rliltMl (.i Iffint ii I i S.
'P .!-:: i. Mini. Jiit"
lNll!itr,l .'-i;iitl fmir ui'rivt
! s!t- lr4ln!n? t -. . I 1 1 f. - h.
.In
I I'
lui, I i is I i II, .,. v,, llfi,ln"
l.vnlr.l it ,lr.l.!.. I,flr- t.i.ln. Ili.l.,ll ,, I'll r-U'Mli .1 M . I ' writ I !' I II lllll".
1,1,1,1 I . 1 1 r . I n lit Ml I" ntliii'CI .11.1 I..Mnk,
I',r .,n.l II. , ',.,1 in 111. l,i, ii I .fl,- 11 ,,. l;,,, , I,l,.
.IIM.lMi
1
w r v ! .1 , h .1 1
la. k. ln.,i,..-'. .I.i--. I
irr...n m tin ui'ihi',1 Immi In Ins
fUHl pulilir wmkmi: inn, i li-.i ivu
, (,'u ilforin t loft hi. , i'ii n
ft lunik In tlii ni'-iin,t ruiiml
.li'n.H 1 U. a ll;: l .iwii r'-i'liiiK tlirritiKh t hit
t-.,.. Art.-r tlif w.,ikiiil Uivlti.
u l.i .iltn Inm hiixi',1 I ii'iiiiimi'v, mi:,!
hi vt i-. intiv; by ili nin,-h, Hithotml)
WlH.ir.l ' ,,lKl"t" lll-l nf lllftu
Wtli.H-l l.nxpil Willi
Attend "()'' lUmqud
h-' i v
N' 'UMAX, (k!:i . J
HurpnainK ,
ll i' I IU r i si! v , t ilv ,
I .. r- t.n . ( I i n.i'u'i ,
kill i.ti'l f(pl. hhMktriK punrlipn In j ,lu u.eil tv lhl. . ,
ihnttH nii-l i wivtrcr- . f t -i h
tt nt
nt In Hi i Ir.iKUF. for that ntu'trr
I, MMir 4 J 4
l.nffilt. 4 1 l
htutmr.it it ' il t
A ft p II tt 0 4
S vm h intlfit .
Inpitn . rtnti an nun
Ok 4iuti ( lW filtl MIO fii 4
htiirtnr: ft tin Nimih Onfftii. Nnti J
(in'filh irror. I ah. It I.iipIiu t,rm lit ik
itlr . lw . lull I. tiff Hi lii-i. (ft
I linUtii.tro itiri l.ftM ItiU, llrul.t k
r.irn H. r i fir i hit N'W'Y ' dti. k.
nfh fl ft III llttMI. llftMk 4inMlMi plfttft,
huur to (;nf full u uhh, Hm,!,,!, ()
A1m Onffiiti In Aftam to Ma.it f.U
ftf I., llft'ik h A.Utn Mtiifc-.t, I., ,in.4
inftTC tti Alitift N n'li 1 1 r 4i ri . iinat4tkli-i
Turk ..III (. NIiHiim I I.) tp0nlr h y
hmitti I ,-! mi t In nf f i. 4
ftt niilh 4 luta ..ff Si.itifr Mm,, m
iiinitijr off yat.. a (,i umh.p hit
l-v .llrt rr lit Hlimrr. ('hwui w .-1 1 Ufi ,HI
ll"1, Ik la homa I ii, I..), tut ft. Inn
1 :t.V um.iri I'alf and M hafn
(li. Itthnttift flu mm of 1 1n ft. .ii ml a hi i a i ml truml ' h r
UK u . ?mi l.il ll'iii.a m i' rnv.M m.i trwn hr lh- i k nf th 1( m
t It irn r ' 4 'J I n n rM- n n ir p . mti a ' n "in (m
Itohftoii Jt. I 1 .1 II ; Ilm Itltttf nln
iirtfftntf 4 o i t h. j Th" TIht rtn.1 Hiowri hNd nn-
V.lanift Ik -i I M 9 KlKT U M V I for mhUlilo I'niinln Mm k'M thiH( iiftiiii:!. J o i;,iPi if a j n Mnin t'OI '-',r "
'. f I 0 llrnnktvti i H.t.lnri 1 it M.I m intfit lit .l i 'Lift. Hi iffnl. . Mat . i k Jl 4 I ' ' nn 4 1 ,1 ' Wal.ifflon 1 ll'J'i K""
, l, III 1 , - I i in.,.11 . i 4 i i ii v f , it, 4 ii s 'wilW' nni itui- s. r.nf i..i..,i i r
ll ,( '-, ,t 4 H m-HHtrrii ml ll I r I, ,1 m . Tin- i h t III ilmi I ' n, ,l I r f ' '! I n Wn,..l,,f ;l I I u .1 4 1 d w. II 4t.iil.lt- .;. s-,, i ...ii,
4 I I I I s,,,,,), ( , -j i, .mill il r,.irlllg ll,,. ii k ii ii 1,1 lllmnt - li.rl..r 1 I J I i .1 lion I Ii l JI'l 'J I" "l "--"ll I" M.-n,'n !,, n.
II I :l ll hi. ,11. II. 4 II' I iltf.iiH. . ,,f nlit - anil Hit- Hut, rr H'llmf. r 4 .1 :l ! N ii,.m r 4 I I I "II l-4liU.ll J nil II. H'T I .'ru. I, oil
l H i. n. in h j i .1 ........ h... , -in,.!" n t " i,.ii. n. i t , i-jr iirir J. fiy i t.ti.n i
ii i m .m.ti .. I. ii. , .--..-............... .... iwt,,i,,,, ,, ,i ii i. , pi,,!!., , p i ,i ,1 n: - -
n i-.,n i ii Km, , 4,1 p ii ,i n ii' Detroit 7, GmcMn 3
Bollnil WtllllnirloD
AMI! 'I A All 11 "
min.p.rtf 4 I .1 llltlt. Ill '4 I II 3
Mi- , ;i 4 113 l..l.t ,lli 4 " 1 ;
iin-. , ( I I il 11 M i.iltr II l 0 I Ii
liiir.r.lf 4 ii '.' i, Kir. ' I 4 11
if .... I .. ,i n i. . tiw..l. . -I -i .1 tl I
l.f.'lll! 4'lH ui.,. . , , ui...L. ... A 'I A A riTI' 111 UMiinlMltl,! Ill II' t'l. :ll. II. f.. ' lllllS .1 ll.l Mll.llllli: ll.H ht'.ltl HWHV if II.
noun i.rni. .--, in mmm. iinitr .h..,. , .1111 trti.wr .1 I 4 j irLrnl i-nll '1 1 1 1, , n .'f 111" , hi n in ,n
tii.l.j. M l..i,,,t ,nrii. il,. r i r I jiiti. : Vnt .Ik 1 ii a , i!.r.,t,M I ft n n ; Thti, itui III'!.', if inn i-.xtri
k ,,, id-, ,,,,,r !-,,, :.., irt.-tiiiM 4 .1 4 ? M M 4, j j 4 J ,, (,., 1,,,.,. f,.,,,,,.. M win I i.l-iril r.r Inn t liainliionitMip nmtrh I lary h.tvi, r
I It i tin . I . . -
f-IH-'l' i.IMK Ton'. .l'llj:,i Toll. VI -.'7lo " ""
HI L",ili C'l.T.l.nil ! iHllir,! f-.r in lin.ih If
lill V Mill ll . ' "I. Ii iniiiiiai
1 Si
I tun mi, I M' ! inn w lUi hi
f.
fr
in il iiii-iTinii mown in iiih i-liin i ,,r frirnn-r hiirl' IT:.
Ki Ualii-r M 'i mi tin ii, who lilni..,ii,an, nuinv nf ilimn
' ! mi II H
'i II s. in,,. I I S I
' M..-r.l .1. ..; ,1,11
.mini, rl X , I I ii I'.
. I If
SI V .14 . f
k rl.v li 1 n 14
SI All, n. .11, 4 II
SI S I r 4 14
IS Snnlll Ii I II ll
ll.l.l. .11
., 1 4 I 'I'-vi-r wim hunl lilltlnn (.iiik
'J i in mil i '4. II S ;l i lint w ,n nt. i n r i i n n i n I i nr
a I ii .i..i.li I, -j n i 'ijwmi'i iti ifiinm mini li.n nut
1 I I lllll l. I
-'11 J.
W 1 1 MM 1 . I II
ill l','t I I
k i li, , I I,
I 11 1
1 1 .
It'll .ll.ll
I'lilmn nprn t N'rw Vnrk iinil
w hllr niio st'i ittn iln.atri !n".,!i. h pn
inml nf muni, il nill Inivt- nn tin
r,itii .1. I .! 1 1 1 I n ii I ii n i li.iii li on th. fn.il rmult
i-iitii'i inn utf.l ! I'"ih rliil'a ni" ii ,..i i in 1 1 1 .ti Ih.lr
I'ft nnw. unit tin- iii'i tlnii wiiih lh
.'l Ion will h.ivt ,4 ll rilR "ll Ihf -lopr
Il4 II. it J I V I
iSt.ftfrtil I il ii I.
t 1 1 niltli 1 1 ll U I
'I in ill l I .' ;7 1 1.
' I "" 1 1 ; yr.TRHlT. Jim. 3 - Hum-Inn, h.li in
i'oi.i 14 1 1 . i ' Ihlfil mnlnc intl '4kt111 .4nli. of
itw'i .rrri. Iictroll won lodir 1 iim. f'orr
1 hit 44-0 mil 1114 la ll llirfsn itraif. t I noli
mail. Iirn i.niawinal rairh.a llh Im.i
."riipi.il ami two nut. robtilii( t ti finluri
of Ihr.. rum
Tk. trfltt
Score Board
1 Hailt.,1 fur S 'ii'it in f.,un h
till. nr. I fr ,., H.rl ,., I, 'Ik
llhll.ll f.,p l-hil'.i.. i al.Stl,
""i"'1 "ir titi.-n 111 imn-r, jlift nnw. 11 n II lill' nl'l- Illll WIMH 111. 14.01. lift inmnai .
ill. nr. I f.., l(...l.-l.l, 111 t-i-.lk 'anion will In.vi' .1 11 r.l.o in, Ihf .Innr 1 H' l""H "M .'4,1 ;,'0-I4
. '"'iri- l.t 1111,1114. j., , 1 I... .! ,, I ,, . o Clllriao Dalrolt
'"''ll'" n" I I ! , , i . ! H'"i'i Irn.,- n.iiii llt.nk,. T,.,,n MIII li AM II 11 A
III'', it, mill ""' ' I'" 1 "ii' wnr.1 I' win' 1'nvt- i.rt-i, ili , v,..., I l....,i, , !l,ho, p( 1 J .1 11 lu.h
ftiiininti 1 H Slur. Mtryrrt I'ttw rl I jfllltlo Ilk" lllr W ll 1 1 o H-i ,1 n 1 t linkff ' ltilliiiM. n.il ri'l s.n.ili, liriui., I li" v.r .III "1 l J J Vniin, ii 4 I 1 1
trin M IS I,. at - mi kait hit. , H,o nni- Mull i-mi-im, ,-liir I man W I .,' .iia.,,ak., ' l4,il.-..,n rr k I 'ii .'ti .S t 4 fl 1 I nl.'. , f t, I . I
.,7?' ii 'm".. """.'r-r h". ''""-'i hum iL'i.iiu 1. - i.iki-n .ik nn- 1'imn- '" 1. N.m.n.k.r .'I,,,,. : 1 1. ...... n .-. i . wii;- 4 1 , '
Ii.Imi l.a... llrr.,,, ,l.il.. par. T. I " ' ,,. I'l,i,!ii. i.l.i- In. s,nim,ll Hi , l.llfn , I 4 I I 0 fl man Ih 3 H 1
W li'-.l Ii, SI Wli.al. k...,.l.lir I., I I ."am. ! ,, sa, ,1 h llalna N-.iilni.krr W norl , ' 1 1 """ "ID " I'.lra.lrf . J 1 il
I oii-r nn,. hi'.'rr J ati. r., ..r liiatln I" ktri kf 4 1 1 "J luiioa ill. .1 (I n 1
Tlio ln'tmnn n'Mi nt rhi!inl"lihi I ilmikir ii'iiv 'I ohm lo riil!m llr,,i,.,. to I Nrha k .- 'ill I j A'.iinih ,- III.
ml aihi'ii lil Inko Ihiro nut nf i hr 1 '" r' - ". . . , ,, i I. milk n I I n o j l.au.s,-,. 4 1 I ,1
man . o'l I, a l a 1 'f '4.tl:.-M.. .S 1 ! ' 1 " I I
Mnilli I.i IIImio III hptir,, In ll'ftnii lo
knitrtrlit SI arm 1 1 1. lo ll.n,,. 'i.i It, ,14a.
ll... i.i. Lain off tnnlli '. nit llii, ,ii,li I
k mil ,r Hmllli I l,T l(nil.ilili 4 In
k'-allii '1
M..I HMi 11 I M r.
II kirn lliiiioi, I1'" l"l'l"l""l In htltllo tl,o
I I
KI MHMl til Tin; II.XMs
Winii-rn la-miui',
To.ini Wim U.i
1 t1 M'lllli-. ... h 1 II
.nniliii i ; i i
Sl.MU i'hv if, ti
ik l.ih.nnri 'llv .14 11
'll I. "A . ... 1.
t"!"!'. . . . I 1 I ,
W I, 111 I.i .1.' II
t-il JiiiM'I'll . . J 1
Nnllitiinl laniriiiv
Tiniii SSnii I,
Now Intk i ii
trit-liiti.it . . ;u it
IttniiklV! II It
111. Ilk'. ... II I li
I'll ImIiiii Kti II u
I'hil.ilfll'tiln it in
Hi'Htini i !
Hi. l.iiuiN t . tu ii
4 I
f, 1:1
., Ml
II,
,1 ,i I
,i :i c .
4 1 1 0 I
4 'j 1 1 ;
i n I n
I t n n ,
i a j
i " it i
i i ii i
A II 11 I
I I il it, n ii tt '
Slur. !, 1 n 1 S II
I Hii'lnl. rf 4 I 'J 1 -,,. li if
7. W I. If J ' li i ,,.. if
I Win. rl 1 I ll ll ll..!... II,
! 1 ! i f I J 11 ll I,
, K i ll l II" .1 '1 U I t 'tin , I I,
':'" ' Sla'tm.. ,lli 4 n I I St til:.
Ii I 'I I Slillr. , 4 7 I, 1 VV ,1..."
.'. I , ; Wriinri p 4 n i n N. hl p
III i 1 "'' :"
;,;,. .I'alliil lot
h.i.r. I.) in
i l'r,..,k y n
,, , i I"-."" '- " I" '
ml ' -.n.lil4't II I '. I.nffilli I VSIiratl
niliiSlvrrfc '.ill. i.., Unit.,, I'riinr N.l,f rr
fi H H ' . ," a ! .,'' nil u, in,. i,m.,.,. i, ,.
.', .' 8 ! U ' "' SI, I., ., 1 llirrr l.a.r lt.it.
"I'l'-i" " ti..,.- in ,i t nr.,
fmif (tnin.a Tho KnhU lllon llia.l
tho . ii iffiiini fmir (tiitnt... nn,.l Mii.ul.t ' ii,,':,, i'i
Hi., i
S ' lit II u ; Sl nml Yililkrr. ht-fni r rtiirntlif i Hm
I ll t-rrri rf 4 1 J n h.nnr Tim SVIiilo Mux Bfi iin. lli'il I ri i
Bin Bfifr lii. Minn t Iin iminki-rn Mill u
. , ' Slllt"! II, -, 1 J
lMti r.fna.il nf tin' M ..nrl h',;r:h
'li:lrv mil f 'Tfjni' In t.nlnll li,, all- I sitlti 1 li .' h
iuin'4 nf i 'k : ti In. mi iinivittliv Into, h f t j i
IhUt nlltrinlnt"ll It at. i lilt, thHl Ih. ! I' "'it. rl i I I
st.nuii'i at-Inn, I will ho llnwii ni n
I- k
an I
i i i I UK
I I-,
' t Unrphv
1 i.M Sl.llim
I i
1 Ion!
TimiI. 3J I ri 4 r ll
tin',
,,-1 ,,
IVlS
I
i : . i s i "i.ii -i.' i
Ilia kt'irii,- in ninlli
in r.
ft i t li , I
.'7 11'
1 .1. , I'll
M.iirl l,.
I'alir.l f. .
t SI or:.. I
" l.-imr
" 'II 4
'I .-'.1
J I
I I'"..' ' I I. ... SI, in, "., l'i' 11,1111
''" ," M 1 i.. in.,. i, I,, k nl,, i.i.,.. in, M a n
4
:i ii ,'
..:i J
'IVillll Willi 4,
f 'IlllrlU'l J. I
t 'In i'li4fi,t 1 .'
Ni-w V nrk ik ii
l'ftrnlt U IH
St I4.11IH I it I ft
ItiiMnll U I li
W .isliiiiirlim 10 ;'it
J'liiluiltlilil.t ti y.i
,a.ll .,lf liiii,,, ,t .irni-k
4 1-1 N.'l,f il
l.rrlr' .. 1 j
tr. iliii, ni tlio fi, ainl 'hl tho nnlv . h ii, , 1 ,.
..I. ft ' li.ti r,ilsi., nK.unst ullnwllit ; I. t. ,1
'. I 1,1 I ..1110 .1 inn nl, n .11 t ho , w r't5 "i i' i' "
lllt-ol'ilK :i fnw .lllSinKn 11.,. f.ir lliai'' -mi'ltli I I
tofhrii.nl ronaiina I'.i.-nl'i i.iointi.ra
n.'iifr.il 14.I1 .'in. 111 Mihsi mil V.nlrv
ti-li,i,,! :in,t 11. thorn rt. at,i lout. In
In. l.nii'il nf ilirn tiii. 11' iik'H'mma
tin- ii,,ii' in'i w.is .lonii I t ij'i 4in'0 - I. 11.
1111I1I ih. tm u l . m.iki- up nf in.trh- 1 irffi.mi
1 'iiini-a-. Hunt 11-... k,.
" ' . t,.n 1 I., 11 ... 1
.f lil, nut. I 1 1, In Ii .1 111 n will tirr.nno n ni.-lnl-oi- nf ,(,,, , (,, ,IS,.,' ', ,
1 'In Mliamlll N'Hllrv I' n 11 1 0 1 f in t 1.1- vlnm. ....... Sl.m - " ..
Tola . n- 11 :'4 1 1 1
Cl.vallnd I ihltl.d fir l.oia.l.r'nilK 111 fmirth
A ll 11 ( A IrlalLrl fur I'atlfnrlll 111 ninth
rf-nr. iiy 1 1, r, I n k a
' kl, acn 0?'. linn .I'M 1
l'.tr..il i. 1 i.-, 7
n Nnmm.t, Unit llitl.rri ,s. halk sir
I , Milttitl llilak Sonic. I a.h.. Vra, : .' 11.11
l( man i, ..rr.ir.. Ir.lnil.l H.al.rrk- N'-.H',!.
Jan. i, moral, nil., IIULrrt 1 'n f.t ' I h
inl.ri l.ai.i K'h.ik Ioatil.rmilk . J..,.h..
t 1 ,, 1 ' Ha, w tittr to r. I ollina 11, .1 I tiilmi
f .1 I
k I I
' I I
ri .11, 4 I,
.-.hi '
lif II
I I'l .I"" II. .11
4 'i
I n
:i 1
4
1
1
4 11
4 0
j n ii o j
1 'i n n
i...irl
1 H 1 I
'(liUi
li'l'l, lo T on ti ar I aao. on lal;i. off t.",t.r
nn V 'I o'f I'ant. ; off I'a-i't.rli, I t r , 1 1-k
.ml I,, ." lrf,i..k -.' ,, I'a'.fopil, I
IlliM l i s f VTJU W,
l-1illa.t1t.il 111. r
N I W 1 1 ' ll K Inn..
Tl'.llll
St I '.i 11 1 , . .
I l I ! I 1 1 .1 1 1 ' 1 i I S
I .' 'II 1M W I it'
K .1 iin m 1 'lly
SI II, I .' Ipl'l ;t
I ',' 'lllll' IH
M I . W l uki'O ,
'I. 'I. -.In
Vniitriitiii t luiim,
Nt. Toik 4
I I'ti a l.li.n,. il.
ik I,., It, in l'i. i',,m (an,.
W ,Nt. ...I . 11 1 iZl.A 1,.. :
. rl fj ' f r I'ln'i.l.'iiliia allri 1'.. In-l intmii .11
. ri IB I tt ti Ii .. in a ti,,it, t ,11 wnli
I, .' I 1 11 '.' on t'.trt S.Kj,l.ar. 11 a. I. 1 trlpl.
I ": ,
. .'1 H 0 ' '"
tt i'11
1.1a
ii ;
I lam. I
. st ...... 1 If
l4ll'l
It.
' A 'llr.l II.
W nil I -ti.il IVt , "a-r.l II,
. .' 1
1 ;
. 1 1
I ',
1 1
1 1
'! I
1 1
1 :.
Ill
1
l' "
.'u
r 'jl,
..it.
ll I s
'' I .1. 1-
. .' 1 1 ' 1.1 111,,
. 1 , A i.i, 1 p :i
I VI
.Ml
a 1,,-,1-a
rlolplna Naw T.'lk
I II II il All II il
1 I .1 1 il 'Inn., 'f III n
I I i I. I t if I I I 1'
I I 4 " I- I..- I Ii 4 I I
4 " -.' ii I '.11 I. ,'h 4 I
4 ll I I klnff.f I I '.' I,
f I I 7 I man l'i 4 il il '.'
4 11 J -J k i'hr .1 4 1. I
i I 1 I 1 M 1 in, r I I .'
'J 'I .' ll srh, l.i i I I 11 I
I n ll 11 t It t. ... 1 I ,1 ti
:i n ii aj ii.-..-. ,1 1110
ism i'i 1 ii n 11
:i 4 1 1 1 7 a
T..i,l. .11 ii -7 14
I f -r s, ,,, ,, ,,, ,,,,.), - i
mil-
Iho Hf.inota t'liii-rltiK 'ho 1
I'.i'iiiiio nf mhti-'lr rriiaiina
lilrflnn In
f,ll! i klr hi.,rt kin .-.intl ri 1 t.aiiti.n
Mar lull SI .1...1 II N, .ta,.i Lair.
I '..kn.iiin J kai.a on I al, o'f M rl."i 3
II. k ..lit hi Nil ll,.,-.. ., 1 1., Iia.r, rl I
nfotftU'O,!,, .Sl.iil.in 4 If I 1, in, .11 I
I ..-spi'r ;
iho Inf liifiutii. wur .mil nthor hiiinll- Naw York 10. I'hili.lr.liihii B
..il. iho S'.i.nna tipi't ifin ml IhMr ; I'll I . liM.I'IU s 1 s. s,,
iniiHf .iii't-r a.fn 1 N.A1..111 laat fiir ' mail" 11 t-' r... iuaig,l fti n, l'i,i.att.l'k i
Ml l.- 1 . fii'i'lnll: I'.lskfll.illl 4111I i"'1' "''.' . .I'a.i ,.ul ... raitr.t
i tu,, I, ,..,,, ..," ,f,,.,,,.o, I Tho fl '")' '".,r "'r' "'
1 ll. .. '.
1 "t rutrrn Lii-ru'V
1 .1111 nnn AT WIIilTA TI I.S. N'iii;MK
' 1," "?;,,. ,tAiv
,..""! AI Mi.ini a 1 'ni.ili.i. tin K.itiir
r. I.t.'.r, i """
I -. 1. nr.. 11 Al Ht J ,s. ph . JS;nlu I'il)'. tin ififri-.
t'ir. , r al 1 11
A! 1 k ,.i h n 11 ' ii riiy 4 Jnplin 1
Natliuinl l.-niriin.
At 1 i.'Miin ; 1, Itri'.'k v 11 1 I
A! Now s. ni k 4 I'hil i'!olihi,i 7.
Al t hiritK 1 1 . rntahiii h (1
Al (St l.mit"-r!ni Intiati, no Rittnt.
r.1. n
.ills.., tho , -,t lit--11,4 1 It'll nf tho likll 1
hnniil Mit.ii- f nn' 1, , I ir.i'nr, hilt
ilwt'n'a itirn tiltiiin.-i K-ltntna ',' Iho
tuiif ,,f .13 In n Thin wiiti ih. thirl
.1 ;! 1 m iin n
hi 1 '",n It 1 ti-nliif 1 'w i-n
Stnillitrn
f.
v.-n
l.i' in
': 1 1--1 tiM
I' 1 1 i ' 1
I 1 " I, ft I,
M I . .
... ., ml'.' .
1 1 . ' 1
Xvantiktlt t,i.
S.'ll Ir.sl I'.f
' J II I'. .' '
I II a tit I ',.r T..
I :i
. 1 ;
I s
I t
I '.
A '
.
I'l',
I I
'It 1 .1 -4 I 4St;litv
I. On
I I
I
I .'
I l'i
'v:."s.:;'i
I' W ni l.nsl '.-i.
' " I"" ... . . I ' ' ', ' 1'
I'.' .- ... .'.I Is i,.-ii '
!' w,.ith it -
1 ' " 'it :s mi:
'' . "iinni it f. 1
W,. is ,.,
S,i 11 nti, nni 1 ; 11
'in s ratlin
-. III:'.
1 '1 k
I'lllrl'Mif!
... I
'1 11 sa
I 1 1 mil '..ll ;
I"-' fin 1 I
llifi. U lmi.1 -. n-,,l
. ..l n-.l 1 11 1 , ,
SI r i,. in,,,,..,
1 .1 .If, t ' I... ,.,1,
'" It.'.-f IS I .iu.1
,1 , I. 4 1 " 'It'.! I ... 1 ....
1; ' '" S,... ,. 1 I
' I ,. , .- l-i ' ..., .' ,
SS'nii lit-lirr. I).,. 1
If, I . -. . , I,, .,
... . .,, c
'' V " Hi' .a. '-.
" .- . .' ' 1., 1. a , 1 -.
'l-
f I'
lUk.n .11.
. I r. t
I - ! I'l'.M II.
1 ' k ! ;i h mil 1 11111I Trs.ia It'itniH w-.ra ; l-.an -ih
ohIiT iIiiIiiim nf Iho Suniifi- i itk-ora "'"I . -I
14 h 1 1 o 1 1 k l.i h 1. 111 11 nml S.nithw f.'o. n j '("'(' '
nil dual Iriifl itii'tfi w.'tf wim with t.lt ;
l-ri.t' hi ,i-'ll,.l it ulhlt'tlf. I'klHhi'tllH iJii-.n i
pi. o, up S2I pnltua In,, tho a'ulr 4tn1 "tt '"li- 1
ant . h w oa't in nitii'i nh'l t . k ! .1 In ni 1 ,1 "''
kkio mi I T'taa iinlvoros.y iinni i-nm- t ."il",',','
h.'ita Tli'-fo ami 'li w-oalor n innf ii fticr 4t( .,
1 it'nr'la woro I'mk.ti
T .1 1
Naw Ymk
sti it 11
t' tin
.1 I it
I ,1
4 i .1
A 11"
4 I I
rini-ui.tphii
t Ml II 1) A
" 'A ill If S i 4 0 1
4 'ii... .r '.'k 1 11 I I
4 ll .! ' I .' I 11
' H,in-i ti II ,114 n
" l I" . f 4 11 I 11 ,
.' Iiniii' . . 4 '1 4
1' r n,i. .1., 4 ,, 11 ,1
4 : 4 I -
ll'rftflll l.4Airiir.
Ai i-ov.;nii k -Ji r iM1i. 1 4 n
At I'hllii.loiplun . Non Vnrk 1 rt
A 'nMhinir'"i' "I H,,t.'ni. 4
Al I'rir.in 7 rhiiiiK'i J
.1 I
I ,1 l I' lirairil 1
11 II
'-' 1
i' In
I I-
r t.k
I
il J
. , 1. .1 i' I
'I'
1.'..!. 4 1 I J '.' 7 II
Vmrrli-rti -4Mttatntlnn.
At Milwukfo I l"., nii,ip,i;it
At Kjttifaaa t 'it v . T ..
J 1 tfniiirla
t, .., , iiT"-., in ; 11 , a.-II-rvrio. ruin
At St I'. I'll 1 ! ,j in h ii t, r.ini.
w .1
I
ll
Cards May He Hnd
hi Seeing See. Wise "--I
'ft- a w 1 t ' Mt" . ' 'm
r'-ik
i'i;h
IS I ' -.
Illl-J ' r I '
nn. I In si,,rnitk...
I l-a 1 1 r l t,,r s ,,, . ,,, 1,1,11,
I'k. ' k 1 .11 11. ,1',
r. ..1 nii.l l-i
1 .- k '.',l,l ,i ."l 1 I I
hilarl, I'l .l
ffnitlM-rn Aajwuintloi-i.
A: I. i t lln, i, 4 M, ,),,; ;
A' Mi'inphiH V.-w 1 irl.'i.n.
pm f I . w i t k-l - iitnls
Al Hit iiu".,:'.,tm . Al!nl.
pnnril ll'l fj'. i mis
M N!ik ill. 1 I. ut.innp 1. plai n, I
Si.n-I.n .
p.'t!.
poa! .
tflt
CITY BASEBALL LEAGUE
OPENS SCHEDULE TODAY
h.l..: .fi
V IS ....
Mr . ti
ff 'In'
II I ! 1 W 'l
f OS,- I I . I
I" I-'"'
I II, ' ' ' . -
,. ' s
III'..- '. '
'ho 'I':,,
Th f.prt.il' nf 1 'Kj. 1 , MN
I. (Ill lt',iKilt. f.iM u,i,i,t,.,lr ntKimx.i.
tlntl (Intl la ft pity itutiKhl l.i.';-.l
hl-rr il'.n lii lln- mmnirr tniii.t'is m
ill'I.H.'t y oat: or ilny ,v ti,o 1 .,
il.ui- ml Ml. t i'i, , t ,,,.,y t,,,(,
All ulllllra Bjtlirt t fl ,11 I,,, I,
M.-Nnlly PH'k tho n. on,. 1
Tho t-i-lii'l nn f,,, t(u, r.., f.!.'
Iowa- TlHl'flui ,iM, y, Tims
Krl'lny. 1 ''"1m. va Sin : ur, .s,,! ir,t,,,,
(.kiinr r "-'iy.
1 1
1
I "i" 1 rl'iilf prn.
-,. -.' . in, it h i-. f ,'t nn
tn. S .,11 .1 ' k nn w A
' 1 ; ''iirliv n , ri t.-ir v
, h-i s,. I ; . 1 1. 'ho
, 'ho ',, t, a ii 1 - in 1 1 . iiol
i s - t-.n "rl -,1 llllit hfXoa
-: " mill ar i'"
11 .-1 . m mi - fifi.'ii
1. ' ' , 1 1 f .1 t "n '
1 ' ,,-i 11 -. . I, - l ot
t"'l I p: "f'-'t 111
.r hi.-m it 1 " p. m
. ! ... flfi- f. I th. ,sk
1" .-.
'..I ll ,
.1. r.'i
. r ll
,1- 1
' I a
W k,-r
II. 1.1,. a'
T"i. I I'lunio.
A' S'ln Atl'min. 1. i !nM ,1
X' l..ii-n,"i ; .',,r. Wnrfh 4
t ! 1 ii'i'-iu :. w 1. " 'j
Al iin rot, in 7, (siirryop.il 1 9
ii 11.
Ilm'
1 :i -i :.:.; f. inn, ri hno in.
s.t ,'t ho i ti . -1 1 ti I', t ' ti o
,''!' 1 ll'l ' tin (on n .1 n . If ' t
' " I- mn 1 a,, mi 1 i, t!
hll.'.l lil-
I' i'h!
MrxURifrit
Taatt Right
I
f .
k-i'l
'!!' iii.l
V 1 '. 1 ho
: I i llil
I
CIGAR " tli
rii'r' 4?r Aitttn
ddtcrivvv vJt4w" 4 -. -vl t:r i.trtxv.
3 3 20 apJfW
rulr llin moil Inn
4jint rif ar of
tmlajr
t tt.,J-,l fur your prut wet ion
All Im itriili ri ni-rj-Hlirri ti ll lluui
Stai'v Adams Oxfonls
Supcrinr rnion St
Why we sell all-wool
Iff
'iff .
'IW.'if1
There's no hotter way wo
know of inpurinp; your ;,t'
isfaetion in clothing than in
selling you all-wool; f,m
binoil with (ho nowost M Irs
Rnd host tailoring. If tha?"s
what you want, you'll tm l
it horo in Hart Schaft'in r i
Marx clothes.
Coryti.lil Wi llirt Siiiirrr & Mm
Voun men's styles
Wo call thorn youn.ir men's
s t y 1 o s; tho waist-seam
models. There are a lot of
older men wearing them
too; makes them look and
feel yountrer. You'll find a
bitf selection hero made by
Hart Schal'fner & Marx..
For hard-to-fit men
We have made a study --f
the men that call t!.viri-.
selves hard to fit. We d".-1
find it a difficult task to f-t
them. That's heeaus' w
have Hart Schaff'nor
Marx clothes for all In
ures; we guarantee .v,'ul"
fit.
Wright Clothing Co.
77ir Home of Hart Schnffner & Marx Clothes
SuMit t.-, Sailors, Marines! Join The American Iion Juno 7.
""' f ';,'Ss

xml | txt