OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, June 09, 1919, FINAL Edition 4 o'clock A.M., Image 6

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-06-09/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

HI.SA DAILY WORLD, MONDAY, JUNK 0, 1010.
DESPERATE BATTLE IN
MID-OCEAN WITH FIRE
THE SCOREBOARD Man Held By Local Police
MARMON TOURING CAR OF
T. F. HAMMOND STOLEN
ANNOUNCKMF.NTS
AUTOMOBILES
AUTOMosiLta ron saIb'
BOARD AND kOOMS
l.ONT AND inilSD 7
I.OMT l - f ..'. in i, , " " 1
I i cf., i-ii , ." I i "p
. .. ..r . I I it . i I . !
r.. ..f I tfhl l,i..n it:i 'i i'', ' '
I ... I I , I l,.t f U.I If. I" i"ll.
' I'M H .( ,111 ,,f,.' f , f'1 I
I I .' nr I . ' , n I. ' I 'V .: i '. .' -i ' -
M l( Kll "It NT1 I "' ' ' ' "'-'
. r . -r a n. . I , I . ) 1 ' I
h. .i.. i. 1 l,l" I ,i -i, '
in 4
li--'l I" ..'. ,rf ,-i Mnjr.,, '' '' r
1 '," l.v r K,-l"l I'! '
Ml!', -' . ' ' . U I i ( : ' '
I I . I , "C 1 ' ' 4 , ! -
...'. ' . . ' r., l, i . ' '. "'
r 1 i i a T i, f f ,,. ' II"
... .. '..! ."' ' ..... U'.'4'l
i. j, ii y r ii.
V . I' I 1;' I. r.,". .. '., I ...i ' II
' . ., - I . , 1 ' ' ' , ' 4 1 !
' 4 ; . , ' . 1 '-! A , l.r : '!
-l NMM. Ill Mil II M
l olrr'n I a .in in
For Crimes in Southwest
T'. e . n I a . wni " 1 : I I ! n
he h r t -' I tht
it 11 .' I-., k I i n fh tv T
I It i'l., mon.l, I.' ! S. j'h S-rf k
i In n hi M i r ri mn Imiimmc r.i r w ,t
' .:! Iit-rti f i ., in; nl Kt.i.iili in I
f ' ii I ii i til 'hi' t' i . i k
l't .in rffurl ! i .ipprrhf-r.'! the
' ll!f Vm It f'll r t f t t h It .
i .rt'r'..fwn h r t'i' n .in
.i u . :i(,h In Hr.in f (it nli'iK ,i '1
f ' I i ! v I'll' nt i wit f'.iinil
w f. .. it , , - njyli t k !.(! t ' ,tt t r
i i f t h t- in 4 h i nr Hit .i r
f I hl' v - A'i'h -r 1' ,t-H :i. i ' k
I' I S ip ''l ' f'"W'
W f tt I n!!f, I'l t-f. I if) Hit l'iok.1.
I ). f
I i i I ( "4 f r ' f 1 1 t ; t n pnS I ' f
' ' t -r I r . I t ' i i ' ' - ii'
'(. '), re" s.ii.l Mr H.rmr.'in
' U" I'..!,. uM ti IK J'. i
(if I ri - n f'
i
i i
i i
.Mill Inn Ihns nl U..11..I1 Wi.iiIiii
.Ml Inn I uii Mi ii il Mil I.' ii
ii-m I 1 1 I li ' in il
.. f.,r '','
. . . 'I Ii
n Afi.K.l
I w -I r
.' 1 II 1 1."
"Sh Mi
ir n
'i fooil inn j
1 in'i.iatuin '
hOI'T II - ('..up ir
If.
t " for f I
i'l,' r ) i ii Ore r I ilirrtv
"II
' K.
I ' ' in ' h.
' ' ..I
y i.,
'A ,, '
N I :v 'UK, .i.i:
I.f u ill f ,i I i ' I i
I :i -. i 1 1 . 'I
ii i
I, i ii. I,. , - . f :,i u ,
I I,. i ' 1
w 1 t I ..I i
1 1 irt . . I .
I I
t"
I Iv I" I'll
I il I"
L' I il rw f
41'. Ii ) t.'ii.kff..nf rnin
"""I'm, ronnnii-, i
' t i if
, . I I...I n,
, vt ., II, .' i ,i , Il
v I, I- 1 1 i . I ' w ' I '
: p i n i m ' !
N.H..i.il t .(.
. I r
.,ii I
I l
' , Ii
'll..'
: i. .
ii in I'l
I '
rooms tor tr.nr i"Hs'siltn
i'l I M I I k V f l I . L' V l 1 . . u
W ,il." ," l ir, I. ii- 1 1
tn-i. i a t I , Hi.
I. 1 . i n
I Ii.- I I I
II, .lik.' I..i . !., I.
l r,
I Inn
"( I
"I
ii I
i.l i
,,. t
I
. v I
f ev , I.-. .
i' '
... Ir
. II,
i
.'l '!
. I.
I . , i A
a . , I
. , e . i.t I,.
I,,. I I .
I I 11
mi rli .i ii I i-iik'lii'
u , 11 I
LEGAL
' 'I.
I Ii.' A i ' . I - ' .. ' ii" v i -i
ii t I i, ; in- Pun." 1 1, i en !
1 i . - ' 1 1 1 1 , K , i ' ..'It t f . . , 1 1 . i . i l -1
I- -I., I , i . . I i i 1 1 I 1 1 ' ' i . ,
ii..- i .ii., I mil . . ii.i ii.: 'iii ,
I... ii ' 1 1 . i" I ' I
I,- I . I:. , '. ' I I '!, .,' II '"" I
In I,, I' .('i i .-I l in.; ; u ,. ,1 . i-i ,
Ii.- , , , i I., .-H ., l.i I l.e I
I . r. In. if ... I I i.i.i , " " i 1
f ,, ,,i ,-'., M , i 'I I - V, , , , n '
H...."-. .HI I ... -I..'' I I-'' ' "
w ' a ' ll r . I ,i , ' 1 1 'I I l I ' i '. I I . I ' I '
i.'i hi. . 1 , 1 1 : ','ii ' ' ' ' ,
h f , i . i. . . ir ; i . 1 1 , , , i.,i
ENGINEERS TO LEAVE j
FOR OKLAHOMA TODAY!
f ns T I M 1. 1 1 I M i M PA'. I
a' i v I,. I . r w m. , 1
II,. I... l . I., I H l I II.'' I
r. it.. I 1 'I.',,. ! l .. 1
in : v il it : i mi. . i ' i-,ii C
, ,. I....
I:,,
V .
I I,
. f
..I I '
, i 1
4" '.I
. I! I T'"1
. 14. I,.
"I". I'l
I'll 1 ll
., 4'-l l
I' I I I
Il I SI ' s s 1.1. x t .
I'sli i'n I . .ij- u.i
VI 'I I I. ! " I I'll I
'I.,
I. I
4' -t
l Iff 4'1'O-t " I k
'tin a lir. i 1.4.1 k N"
I .
I '
III.
I.
M .
I. 'i 1 I- n mi
,. 1 1 1
,: , 'I
f.i.l... '
V. , .i I'"
N"M"iui l .iiuiii'
I . . r-1-1 1 '
"f !.'.
.n l r '
10 .... 1
1 III I
I , I
'I " ' ,,i'
r l.i- v '
. I I, ...ii I 1
. ,- Tk,,
I!.'
l. i 'l.i
i. , I 1
.1 . ., I ,
, I f i
ll. I".'"
I 1 , -h
1 .
. 1 11 1 1
',1 I", 'I4
' .( ,.l'l '
iiiillv Ilk
l.'. II"
I I , 1 1' 1 1
4 1 "'Il
I. I I. '
A; Ii,
In, I.,
I1"
, Ml.'
I I I .
,.-Il II,
.11 II. 1
1.
I'l
. 11 1 !:ik I., .iii.iik' I "' "
1- ,.l : Mil 1 , 11 11, 1 ;,. I..' in ' Ii- , ,t .tin i"
Hi. 1 i.li- A '1 I- i 1 "I- '"''
I, , : i. . ..in 111.1 n-1 : 111; ..f f . . ..f 'i-'
1'Ok- ; . 1 r l,i 111 '1 : 11 1 Ii K , I'l' 11" i"'.l
Ilk i.ki-n ii, iivi'-l :" 'in' il' r i"H
re. 11 In 'I
'In liiii.riiir I'riilirrlv.
Thin 1 in- it) tt.ii 1 " 'I miiiy
ill-. Ill Jf, I lll I.I'. II ikkilli.l l.v '11"
mlmii ilvlr 1I11I.H wli.i tttvr l.iui-n
ti.-i ill.- .ri.r.i:i..ii i..nii' ( Ilium
lini. I.. I'll .i-iniii .1 '' 1 11 Ii ' lull .1" I
tlii'V ti n.. 1 ,.niil. '! 1 .iii-rviinin
cupi- ih.. .in "i .rim All ilir mm
nrl Ii ?i ,li. .in- ....- . ill till- lllir "f
nmn Ii i.f tin. l .i'. 1 I.' 'lil In' iliM'.i'
r.i:i'i wi'h i.iiiiiiim .ni'1 fi'iK mil
A, I Ih.' I 1 1 m i n h li'iimi-M ini'l 1 . hiIi'Ii. I'd
In :li huitiirim rll'll i.f Ih.- i'l')'
Hill l. ih . ni 4 ii-'l
A iiri'ilHiiiiiti'in will ... ti.i.1 Ii v
MllM.I llnl.lMI 'I kl.." Hi. .i 1 I.II 111)1 H
II. llf llOl..l I'll I llii 'Il I III- IIIKl'
llrrm il'I'IVf A.I I'llMIH'kf. I II.' II til
llm rll will In" imkpil In rliirii" Ihrll
filnrim nf l.niriPk iiIIIk '111 '-
r'l.
Irk of nl Iih ili-irin-le.l 11 lirH"
iiiinuni nf Ininrnii Inilnn 1 111 ("r
. I111 liil.l r.C" nf llnlin ilillliiu ik rit
tliirr pmfl Knry i-x -rvli-n iiihii
iill llrli.'l',liH In llH' i:ir,l,l Hill ii
(IVfll II wlliml IT K'Ullr nllliT "nnU"!
niak'r." nml '! ill" me.iin wliliii-
In llm rliy will hlnw Tho ,nl
f.ir 1 lid npi'inni h nf ill" irmip uin
w ill l Uii cr tin ut U fli lila
,l' .'1
Vapl (' V li.ili-v f 111" Tinnm
.irn will hmi. . Ii.nii" nf pnlnliiK
lhi mrri-u irniK Hi., imnul" Nn
I'nrklPK "ill In. nliuw"il on M.iln
irrrt .luring Ih" purl nf ihn iIhv
Imfoid th wnKiniTm arrlvn mnl while
thry me In Ihr riiv
ThK rnul nf rnarrli will be Kimlh
on Mam friini lh Krlai.'o ainilnn.
unilrr the mill i.f liliiniih In Hi-v-
nth lrr"l. il on Srvmiih in Him
Inn, nnrih O" Hnainn In Kourih. rawl
on Knuith in i Iniliumi I, iinrili in.
inrliimui In Thii'.l, wrai on Ttilr-I
In Main, iinrih nn Mnln In Hia Iv nn l
Ihrnri. In Cnnvanlliin hall, w lu-f r the
parnile will rtmlnin.l l
INO MOT IVE IS FOUND
FOR GIRL'S SUICIDE
laMlrr WI1I.I1 M11111I Mllwin Wrtiln
IVfnrr I nil I lie l.iro Mav lir
Kry In Mtfli-.
Afier a I lini nni; h ln "Ml IK 1 lion I'V
the nffii'l.iln i.f tin. Iliifairn M.innfa.
turlnic rnnipiinv .in1 III" i niin'v i'f-fn-iaie
Sun. lav nn nmiive .h fminil
whli h pininplril Mini. I Allium, n n'e.
pr-ri n phi-r. ., tak" liei own lid- .'"it
lin1.iv aflernn.'ii hy fit 1 11 k 11 Imllei
I In 'in nil her I. ram
Mini A 1 1 in' 11 W'ia rtiipl.'vi'.l In- Hie
llnfelni i-oinpany h a kti nni ii plim
vnj hail hei'ii wikum fin Hii-in
M I .rill ( a llli'lllll l'll"l In ii.-i-rpl ln n
"!II.iii Willi IM1111 ihi" w i-. n'li'n.l
IllK Mie'Hirl ltnli-lty. In I '. ! 11 ill l! I .
toi'i'il'lilikt In M11- .1 'i Kltnl'iill, il .' I
l-.asi TI1I1 i.Tiitli kiii-i i. win".' Mi" uiil
ii hiarrlUiir
Il Ii. Ihnilkillt I'V 'In'' ff l .' 1 1 ! n nf
the riniipiiii. 1I1111 ih.- iil ile
epnll'll-llt Sim ri nl i n -i . I -.1 i , . ti I"'
twi-en t-hi1 iit"I the eniplii.e-. nf Hi"
lll'll'l-i I'Mlll-lllv Wll'll 'III- killi-.l
that h"i f I'M. i w ih in """ lii-ii'li
mihI thnf hf' w i-i not fri'iiiiu Vi iv
I'll Ii.i,. !'! Hi" iiffH'iii" in ihis hi
i.f
!! I.TM rillll 111 llllH'.l ' I'lfH l"'.'l,l ,"
111" M.'Wl" nn, In 1,1 Wlt'i- iKial'll'-ii
mi ni if w.ie li. ii nr. I H'lt ht'i pi'".l"
l:" al""'. f"Ul ml:i "'i' "f l.l.-i'ii-f
ii-l,l M" , lull ii. i li f." in i ' i."i i "ii
ntnllii; Hie i Mll-1 inn ..f In i fi'i ii
w ih . ,i i . .1
t' IV I- ut .ft.. ..i I.- u it. I In i lu
ll' I : I i . 1. 1 il:.- I I : , , ",. . i in . -.
' .- r .1 i fv.,1 t, ' i I 'l i ' ' ., L-
I. t.T 'If' . ' . he t I I t I,.' (
l- -' I'l '" I ' " . "i .1.1 i I
Ili'iMl . I" i.. I I 1 ,, . f ! I,. . .- . ,.,
1 f ,;n, I ! ' - !i .ik"
l"'f III IIli til.' It .' ". I ,.
Th" Iv ..' ' . , ' u
ut I,, i i . i M .. ,, . t
'"I.l - I.. ! i . ' , ,
)" h. ! I
GOT YOUR AUTO TAG?
i ir
i. i .
Mni'i I ii ii I 'ii " iii'
'".- '. i i , , i. . ,
-I ." ii I ,lii
i-' iiiu'. ii .... I ., ,
- I" i. i ... ,. I
itn-i ll'lllt 4 liillnii
l 11,11. I ' , II ', i
III I pi
: la
M. .ti,ili.p i.
I'll! . I
Mini,! u.
I'-:, l i l l
! ,11" I
..Inii.l.iia 7 I l"n
I I I
A
At Mini, i ipi.l,, .
inn iiik"
"viiiilii rn --.m hiiinn
Al I.IHI.- Ii... i. i. I ,. ,,, , i, ,m 7.
Al N'rtenviM 1 N.w iirl. inn
Al I'li.i'luii'.'.k: i n ....
A I Mi lupin, :t , , ,
Tl-tflf. l.-HkIIIV
At 1 1. MM'. Hi I II Mini, .ll 1 I
Aii; ill ii,iii j - ..I i u ,,, 1 1, ,
At Iii .iiirn i.ti t "i i,t ;i , , t
A! .- Ill il,,ili. , ,, it
HINES SAYS RAILWAYS
HAVE BEEN BENEFITED
Dir... t..r l.i-niTnl I'lilnla Out ihini.
tnra in Ki.niU I mli r i.ui-ni.
itione I iiinml I in rl nit M,(r.
WHO AND WHAT
SHOULD DECIDE
i "-. I l si t.ii i Ikj h i A'.r. " i
II I " II. Ml , ! li 1 i "Ik Ml' I'
i ii , i., i. Hi... .ii ,i ,i ,.,ii.i' r..t ..t ).,i.
I ... I' I , 'I'l I II I l.i. :. i i, p I ... ii','.
i . .i.li i.f 1 1 in i ( ii mi M .1 ' n k' i i-i I
. I il , in; Hi" .i.ti, Ii. k W..-II i" il I.-' .. n
'.!,.. 1 1 .. i ttni u..l I i tiikl '.ii'" lh.it
I i .1 I. V t I I In Ih ' '. -t I v ,n I'l - I V lilt
l. i.l w .- .1,. w :' li I Iii-iii ,i f ' t t hi y .
Ii.i v . - l.i n . II.I, li- I nr,, I 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1' 1 1 .'
Will w . i -1 i nl.- f . l III. in .i'l 1 1 ' -ll
l'l II ll' ll 111 i - f i .. i li I n it I , v I' 1 1 h . n "1
Tu.' i (,.'. U ;".i.l w I't-r llm' eriy-
l.l." .nl'liIlN
'Ih.ii Hi.- .l'.iiiniw iti-r le a !"k'.l
.'.'ll k..,i.f I.f 1 1 . . J V .111,1 .1 ll-l I I'llM
In ,. ii,. ,i i,f ,1 il-l.' x.lililie fur ."II
i ;l hi nut- lit mil Ilit.Mt I i-pri-M'liI ut 1 1 e
iiIiii.m, nil', h'lvn iIi.iuii ih"it '!'
i "in. n tu '1 iiU.i. nu n wlni h.ive
I In. i "iiiHily tin i".l Ikh i r ,1 Hie fnfit"
nff.ni I'li-in t.i ii ii .1 ii 1 in . in nl v r.in.ur
in I In- itn i inn ih, wuul't ll tint I".
l.iHi'r t.i unit iin.ither fi." ji'.ii-i
L'flO Tulsa Sfirincru i
Off to IndiunapoliH
for Annual Mating
i.
. ,i
i .
kt.
.1.1
.1 .
I'll.
.1 1 1 I .1 1 1 I
p. II '-
ntr k f..r In
"' . " ii 1 1 1 'i , I it
I" 1 1 ' i.f Mi i l 1 1
f ll.. I in ' S' i '. k
li ' 'l ' I" i ," f i nn i
' I" ' . i : 1 1 ,i in i. 'i I'll',., in . ii
I'l wl.l uiriif in I ml l.i , ,..i
"" l. in.- ni.k lii.,rt-ii,k' 1'ir'.
"i'l l li. .lilt 'lilt.; ' 1 ,.' I lire.. .1 u
' "i .' "'! .i-i i. ',, ti ',, Tni..
WAPIIIS'iil'iV. .Inn.. Iii 1
run, Iii iimler f . -.1 .-t i j , . . ., i , , , i M1..1M
he r... I'l e, I,, , ,.!,,, ,, I , i , t,. t.,,i ,.,
nient "rta rnplrllv 1.1 pr.i in ulile
li,'., nun mill ,ii)vi.ir..l f..i kluinni'iilk
.Hill ".jnt..'lil., Iiiie...f Iji'li.-l.il
lllnea tol l the Ii..ii...., i,.r,..ii i'
rotnnill ii-e nl In-, .mi. it in. . tit.'
week. N.-rnrillnK to Hi" pi-liiti-.l i.t
nn1 of the li' iiinui wiin ii I"" .iiiii
puhlir t'l.lnv
"Thtwe Iniprnvi.tiit'iita luie l.i -n
tnali. for the lu-iiffli of the ml
rnn'l nnipnnlea" tin. ilir.-i tor tc m-i.tl
eai'l "Thi-v Inm rei im-it n Hi Hn
portittit I'i'tH'fit Ii .. in a o I'l tmi' nt
cntitrol. guarantee ,,f a rint il whl h
rrprearnteil the nxi-ink'" "f prol' i I'lv
the eal three i"i ' Hun i i-r h.i'1.
Inafeiiil nf havlnic In fine km ptiliitr
utllttli' IhrniiRlintil the r"iinii ,
the rlanner of I in in Inetit ti n U i ii pi , v
nn ai'i'imnt of Ih" Kr"'it lii' ii ie.a In
riMtt ,
"Wliftl the riiIlVon'1 ml inlnieti ,l
tlnn h.ia put In f imla with In, in
piiv the nillroinl ' it ri i ti.i ii l.i whit It
ow.m them mt n ilu niriil U th.it lh"v
niiKht l.i lie iiipilti.l IiiM iia rii".r
aa pnaiiil'l". In r-! hi '-.it - H'" n n
eininent for ilu"i" Inn m'ii".iii',
that have hern aiu'iit iin.l :ti fn- ti"
priNNlhl" t'l I "! Ill tm I the c " I II
itient fur the mioi.iiiiIk w I. 'oh "Ml l.e
epenl iliirmir t - i --1 i.f Una . nli n.l li
yen r
"Hiir ketllr.l p.'ll.'v li thill for the
fiiiini- we will make i'" linpi-n"
iiu'tita on inlioi.l I" open i'-i niii'H"
111" mill inula llll.li-l Ink" l,i fm in."
thiin. rvfin In enlieoi.' nn wli.'e
an linpr.n "in. nl li ll. -...Int. 'v ii"' '
.f mo I "hi re Hi" , "up i'-I. h nie
w holly unalile Li f in in. .- I '
NO ARRANGEMENTS FOR
FUNERAL OF CAMPBELL
Nn an .inKi'ini'iia h.i.' hern invle
f,.r Hi,, fiini" il "f M.U'll M i "n.!"'H
father of Mi"'" f ' 1 'i"vpl" 'i "
waa khot In It ' " i ' ! i" " 1 '" ' ' '
Mnv : I . w ho if'T 1 ' I "K I 1 ' ' 1 ' ' '
I.f t,U ."l'l l". fl"lll I'" W'lfe'H I ' i I'l
III , .1 Title I N I'll' .1 IV in I k:. "I
ll k'n,,, .,.f..i" a in, ii"i in nn n-l
l.iililln; to. nn nnl - i"'" "I h'a Hi'oll
Willi II 11 '"t
i ' iiui'l.i-i: h ho.lv ih ton he! I In
the Mil,'i . uiil.-i I i k "i- . t 1 1 1 ' ' , h
Itient, lllllli' !' I h I It'"! "I i'l ' 'II'
"ll Ih" h-n v ; .i ri i e nf the S h I t'e
I i"t ' h" Ii.i- il .'. i. ,! i i,.i, ivl il 1"
a nn. iii; i Ii nmei , ",h;, u,i m .,f
ail Hi. ,!. ', , i . Tiie ,, ,,..krn
Mtiv.a .i, '.. f.,,,,, (, .',, ,i
at a 'Ion w ii h 'l,i- I , . . i ,1 pin mii k- an nn-
. or th.-ir f.ini .'i, i in n- ,,
III t 1.1V of the fl't tlukt lll'iel iif( Hi" I .-Ilia. li, hi nf 'lie . I . i . i;a ! I" II
tho mi. iii v wonlil .i npi'iit ill Tirk.i ' I'. 'i n n
..Ii.i tll.lt Ih" pi. il." I wnlll.l line vm- I I'h" ilKHOtlih'.ik"' III I til . I n l pr.i -i
p1 ., tin lit I.. h 'I 'nl I i ,h of I . I ill li i n k' I" ',:. , I i , i , ,i , f f,.i : ,.f
i, ..I. lir I h, I wniiiil Ilk" In lllW -Hl p: I .."IH i a m I'll.' k' I ' til' I li'k'H il t e
i.n- f i i.ii i t h" li'l.'i I "in pi. n .in ii' f.i.n ' . ' i in . ,i n, k"" I
niiill hill, nil fr.mi inn aoi'lliT ami' linn",, hut l,. , . mo-'in,-
. 1 1 lor w i' i f . 1 1 e oi k in I., 1 1 Ion ami f mtu prn m i-es in u - j ,i n i ; riiliirii It" 1-1
the ri-'i-ntlv nt k' inui'l p. .hi of the In H .in en i,,n ,nv m .:.r. 1 1 ri kC
Ann man I.i'khhi aa .n.'th"ir Mrmf In all report" tm hril '
on Ih" aiil I
Ife I w-rihiMlv'a lai'a. Ili.r.' Villa f,,r Tinka
Thi'le In ainilhir al'le Pi 111" leaiie n, 'Ik. .i.l p.,,.
Illll f...ll. lint lie n.-Kli-i-li'il niinie. 1. 1 ( A I . J ;Mi .Inn,. k -fi,
h.iv
'" ' '" i!i,,ttn :ii t, ".)
' I 'I'" I ' " "l I ,,,i ,,' i .4 I
I , t ' ' . r f.,i ,., v. , '.J 4 ,,,..(.l. , ,4
" . 1 ." I .. L 14 ' k fl ( ' '' I I '
'I ' 4' I' k .4"P 4. .,r.i.i-,t In ., l,ir-..d 1
f I,. II. 4 1.,,1-ty I Mil ma- 'nun. ..I l"i.
''' ''k .'..'ii l.i hn .t..M,.kl nf a.
"It tO 4 W
' ' " ".. kl I'l-al llik I'nm'i I'krli ff
' ' ' l'k 4 ...'- k . r -t I, 4 , ', '.-4 '
I .4, t 4 . ......... , f- . - M ,1.'
- t ' "' I'l 1 ' '.:..,,. k r V at
.. . .1 l.,or nf - h ( ,,, . . I on ft It . . .p trt
t- .'.'l t -ll.r ait n.l, I, r, ,,rt lo'
, t, ,,,,, 1, 4 lp.lv a'lOWIf.ff Mr'al .!l"Bt
' .' . - 'i .'i. "f . air! a i '.'in..''.
, II .a . , ii f I t I urn nv . ,, i. , i .
I I" 1,1 'H II.IM I .mnl, I rV
mimt mm
1 f Ifplmru onr tnl alt M Tti Tuli
, No' -1 whan f t utir Mnrniin fnf yoa ,
j ' In in n a irt in fi yo-ir nam. al :
6rt anrl tl.phon firt Alwat k lhal 1
It'll In oil iv 1 ti a D'a Uilir'K It j
A ! rharti a1 in du ami iaa!il tha !
am dav firif Inifriion of al tpra. (
A:! ala run la iHih moruing ami nin
f'l'finiia 1
V ! ntiiriratlon of tdvortiaTntnta not
r''Ni!tti i
lii.i of hotiifhold tfMni an1 aitna I
I'"1 i'!tM i muit h t-alii In ! tinea j
I ' t f R T. L Y I r.K.HONAL
I I I ' I : . tr 'r ' -r irv '
,-. .'.! ,) 11.1 ( '..1 .;r 4 . ' -in
'i kt f i ; 1 1 i,f
F.MHM'tf.s T M YY t II V JI""ITL.
I.f l.i' fl'Ml'Hl (irttajfia, p:1rj ffiVin
a' ni worli for i 1 . fihir .
aLii.'fl rl .r b... Mn T H
I f-i 4 M I t i Tri. i kr frir.h .ri, i
)-.a a, i -u. N.
iSI'IUMAI. NOTICI'8 n
'I ' ) I i ( h I'l 1! ! !' "a n K i- r 1 r ,r !
I tlm I i if -"I
!i lr. t i'l tf lj!e l! ' tmW
ht- kn.iwi Ih" V.iln- r r,. . . j
i ' i. k.u ,i.
I 1 k I '. n I, ,ll "I
I : ' I '
t ' i ;
I, III
l'i I ; I' ., k ir1 I p i
III! I ' I'lkl-'l , ti .'"'I ll.lil'M
1 ' I H i ' h a 1 1 , 1 1 " r , 7 p.i.H-ienk'er, llkn
paaei'iiser fi.nna
p.mHenK,er. re
nder rlinni-
I.-., i fiirin.
i.i : i
kaa (,r it, tin 'ii a I ,. i'i
AUTOMOBILES
Ti'uck Salesman
I iin' th It-' i,t K i i - m ii in
th- . r- ' ' n. : i:M r.i.h' I.I.N V-.
I Ml i I l I !. I I . I'll .1 I I ' '
Robertson Motor Co.
ii.:-A-k
f.
"it'i in
l I
I'l? 1'hirili.T, 7 pa-eenser, Al
el, 1 1 . ,
" 1 7 i'h ir"l."r, I pa -seiiger i hitm-
tnv r".i.Ti'
1' I 7 M 1 1 inn r. ' .11 "
I'' : v i 'I. I-i , !, !.-, . .'vlinder, e.-el-
'i ' i i. ,' : ii ii
: 1 7 Hup .ti-. I.i.e
I ' ' ; r i " k. ; i .--ik-er llshi
1 'l I i.'i 'i-in'.' 4 ii.i.M'fiiii'r eporl
I'J't likltl Apt " ,,: , ' ro".
fill HIM 1 fum ... i ,
in prif He li.iei- , a.' ' '"1.
!i"l 1.1'kU. S . ';.' , s, ,. ,
in t'llr rrii-ler, - '""1
lit rum r s ; , ,
- t..r I. til ' "! I
I'l I 1(1 IIT. .- Ill i , . ,
f.ir rent l'f,rn.,, i'l,. ' ''-'
MCI'I V l,irtii-r,r, . ,
Ijen Itij; liari p, ,,, , , -'
Hi I - l l i N. M i ., v , ' (
t""'n iaiK" rio.ft '., 'r-
ii. ia
r.i.wii'Hi k. .-il I,.,,,. .
""iv P.4, l,r',,ra 1.4, i ' '""'
H'H IH- N'I ft., in ,.., i .. .
f'.r otlk Ol ten ;i.". .1 . ''
Hfert ' - I, f
HI.I.V K.irnv s .iia i ,,
Pirntihetl t .Ir.iiim , ,,. ,, w ' , 'T
triii-'e I'li.irik 7 ; .i I i '' "'
It'll I.HHI, s To', ll ,. ...
'e entraiiie. i inn. t, ., - , . .
K"ft S 1 1 K F.-r. .
'.. ii , . ...t-i ,
1 nil - l i ''t. l
I i t ,
t'.i a v. . : . e i .!,.! -,
a '"r a ...
N.fll P.
. I '
f..
l.l'Sr I...I .et., T'lfl.y (I'l T'lt' '
k".T nitli free.! rlie.ii reeara I'lrk
Pr .- :i i h s.iuiii Mi n I'lio.i,. ; i"
l"-'f t 11 l.tio I, 'ill, I, i. 4- me Mvn '
.lieet f..!. ,,.'UrV, I h r. r"liili
ik'laea p'mtie nr retina te I' P lle.4'i i
let I;..I,ii..ii lli'lit . I' rl r...'n. teatnl j
i i'lrt MUM li'.'l II reward Pit Lffd'e !
I'll .!'.r if reliirtik.l lo a'tlr.kt
I n. t'e I II.
I'll Si' l-.it.t rcl'l.t.r. etiflfie Vn
l '-'.t'k". innitel HII7 owner , att ltak
I, i (i---itif the aanie an-lltiavti ff ile'M. J
h ' I tin. I I hena '.'i, Mniiti.1i I. Mr I
K.-rrrl,4r
I.O'T I'li.tav p m. either In l.nn. alnfe j
er ti.lwreli ikere mil k'nitrttl ktrekl h". ,
,,-. 4. nl-r link a 1 1 k f,etle.,4t in.l l..' j
f ."1. 1 Ira.e 1,1 Santa I'a ilatinn.
LOW PRICKS
1H7 11. link I rht - !"in .1 ,;.
1 ' I -i Ki-u rna-lsl. r
1 ii 1 1 Th in. I,.-. 1 1, p ii. h.
UK r.ne ro., l-i.-r
1 'I I 7 I '..I,. . Ii 11 111 n. v
I I il 1 '.1. 1 !l:i. i' i - a I .'.i
I'l I'l I'.'i. kat'l. .' . im'tuer.
( ilh.-i a I.
t ft.
Tulsa Motor Car Co.
P.eri-e Arrow - i'oe At . I'l.'hi
8 1 j .uiil !i .M nn Mri eu
.1 1 I I I'rt
nt
lint 1'1 K'ri-1 .nil reiki. e riai',1
Itlit ll In. H Inooille the pie- I I- I.-,,, h Pi'lilhliv of f..'i'i;tt .ifl.nrH lli.f l,..'h I'. 1! a ., ',!
1l1i".; iiiiU".Hi,,n th il Hi" lai kt" t Ii.i.h I. ,ii I la i,.H..,n.. M:l.tj hi, rni.ti with i.iain hii.k Iriili.r a'ti
.ii.ii'rn imn.'ia .ill'i ininirn 11" I' 1 ,1 ti . 1 11 al. nu' fhn'.i it'l'ek r.il'ar a..k etty llknae l( a'l'n.1
ill., iiiiih ptlniann lil'ii i-fli'il 111 i' 11 "in v 1 1 1 , , ,-. tn whn'i P. I.nli-e
their ,pltiifT. ami wieln-M In HiIh tin- Tut 1. 1- It p. -a.., .nn mj .kn.11 The
iii..ii..n tti.iii., ri'teiNi- tii.Ht 1 1 . 1 1 h 1 . 1 tti.Hki.,n (h ., ,.,i,..(
i-i 1 1 mn i M it hell I. h .lli.
Noth'na r.nil'1 he tuore mii'li'a l -
IllK mill f.illa. -l.nia 11ml llioln np- i.iwm.. ....
p.iar.l In tha f nml . men 'a 1 p, in.'lpl.a ' . M""'rS M Mil IITlKH.
of Atnetlriin .Intno, 1 a.v r'r.mi I he ! Tt'l l.ninir So 71 run, ..rr Thnri
ei'.iti.iinl.' point of view w.. inimt 1 xV'' . a"., , m,..,r, Ttinralar
mil fnra:it that rem eitat" ha Inn . -,.,',, ,",',
n relative value. The iinml Imp.mitiK ' "'""" Ma.enie lla'l
of our ekvhirapeia If pla. e.1 upon' 1ikV-U r a ,,.,, ,
Hie N.im1wli-i Ihlimle woiil.l hinlU'! ..' " HAWWiV. w m
l.e worth Ih" value of Hh pliimhlnU ! J r 'IfVPnirF. .e.'T.
in, I Hi" i lml'i-et inePlenri. mi Hi.' , pK , , .,MI(1v- v ' -
S.iiill, m.I... if tt ii,kf.','i",l to the S.I , ... T .1,..'. . ,.. ' -..Tk"!:
ITfe. ti.e .leree a'arlme al
III". I.'I
I'M Slii....-iker, " pavHi-nirer
A :l a a pii-it in.inv n'her har-l-
i.ih 1 i i.ti rviui 1 , k' - an, I Suinlaa
I'll'iNi: 71 'i'i f. I'l H Iii l ' I . I ' 1:; 1 1
T'Ot SI V Sew ...en pi -e'- T Peer'k.a
" h r.'rl f.,i'in.ei. will aai'nfirl
ft'ii k .a.e Ail lira I. 77. rire Uor'rl
I'll H I I! t Uni t T nt, lie paaienier hll
l.ekn i.-r.; e. .ii.ive . on i.iiieinenl '.ooki
a .j r 'ik., 1 nr .at (a.i .1127
III- M T" fun, a'"1 irii-lcr etpert. me
,'a-i . ..-I, f 1 i.t pi a Hit. com 10
t ... at ''a a. or ki l l, al l-nree Writ
I,. I.lrll li-mi .,f ulnrn.,l.i'f t nf
..,-', 4- 1711 p. a,,m..tit ilreel, ftal aa,
'I..I.
U'l ll 4. r" ninre repair parti for late merlel
.at. tkin i'iv -i .see in tha kta-a. thai
e w: for o-ie fourth to one hi. f
pr,',. 17 I a. -nn'l.'l Anrleraon. Hnlik.
I ' '! 1 r 1 Mltnetk l',.e eieht. lloitk.
Mi'.' 'i ml. four rikM Veil. Hup.
I!H,
I'l V Kit. f rl'. S
k'er,it,u r 1 iii pr i 1
aien ol Mill r. 1 .i:.i..r
I'lmne
I'll Hi IIT " , SIS I ,,r r,
rii.ini a'l).iil'ii,k- l.i
f.rrr.i I'hei.e '.'I I
M MN. . I.;. 1 - .'- 1 I- ..'
I" I'll k" Hi: I I- '
1 1
I .
I h .,
-.P.
I"
,1 .
y 1,1
1, i: .-.I ph.
a 1, 1 Rirari- for l. ..1.
KliiHTM. i: ji , 1 .., .
tilnm ine-i prelerrel I"-,
Alt Ml It A I.. K . 1 I'll- F,,, ,
k'e.pii.i rimiil for " r
nieii prikate entrant i'H.
I KI HIS 'H'l l'.,r; .
r i.heil room, ne, t 10 1 a1
Phone fit I il
I'IM'ISMI'I. S Til In
nr aoiith.-a.t ro.,111., 4
...unit nirr, pn.a'e 1
I'hcne V: I I
tun KKST Sir, frTtil r
privaie twine four I,', , .
tt'eel, ta'rren,e n!i
3 - J I
I III YkiSSI M 11 s,
rootn Phone It'li It
S'KI'DS'n. Y . L-.'l Pi r' ,.
a.lleniifig ha'li r.n i",.,. ,
(Tlf VKNS'K S , Mf, I w.i ,
.le..i,)i T'tnine i;m'.;
I'l.kAVV N'T ale.mr.
H.H .,,,1 i.l ,!,... u. I 'we e.,' enirn -"i .-..in
.;''i' k. an.j a.iei for all I Kll'ts'l room, fir-l lino- n
. We want vnnr wrrrki for , hirh'i anmti w"i.ow. 'j"
irti j Aula (o. II I i 1 AiM(. K 1 ;i y ,. .
rent
I l",o.,e I Tt
inn firaium Iternateln
praitnailf
f a n lvn'TFii
liai.i ili-MTt. wonlil hurillv hrltiK
I'lio.ii'h i.-nii! 10 pay for tho upki-i-p
of I'm f nnl lawn
fi' r ..fc-ht rrnun with h'a'.. unt'ti
, t' ''k f'- 9r and tai' trimm".,
hit pot in brea-l IS rtntar-l I'hur u'.ni t ,v ' ....1 i.i.tl iminr
lUlft or rl it rn toffOO Smith .tuthrii" 1. . v, ,n,,; .r'-.',.n iii I
l.OT Ntr ftoaioffirA lvlir witliont Tif 1' n Hi 1 ." I , V ... 'k a.
rhatn -nniaiiitri( mM itiamnrti) aul
l-earl I'hrrai reward Ptione 4 7
HAT - firliTrv an.1 r-rl.t ok r"indr
fi lit ri:; !aMtl 1i1 Hitj'ply, '.' "U Ml K- )(' r-i1.lr -t i
rr '' 1 nyrt'imn, t'T i f.'n r t -ti l ('fr ;
HJ(d Car ia'irgaaiiii
i
'r i m i.i 'nn ,tii trai r
i.i rij'i 'i'i niL.r, fuliT i'i!ppf'l wilh
l'ii i' n,ih flf'lrial e'ltnpini-nt hodj
n l r- ririii "riitial rtt i
! fi; f.r f 1 Hun A'ldrfM Middla
'a'oi VTi?''i'n romjunv, f, Olt!l
POH , to' 'e; 'a 'M 1120 airaa. ti
w ritta Urt in 'I run, $42 S rah
I'r r: uuin S'ai inn. ona aula north
. ' Jruk a
Ki'H S!- ."-ti '.n7 Knrd .ourlr.f ff
HI fieOil .(I'tllllOl. al'Hif
Nn I I' h t t Wit oWNHtS
n akn t nr Kifik naw t.i work
ri fn- I v i'.'i t aitr pa inter a. Auio Tain I
- : 4"l - .hi - "i
AUTOS TOR HIRE OA RAQF.fi 13
Il'-'i itN S 4 11 - Vor rent, jod gariff
KI Win. I' S "l'i Tor rent, (Aiact apa-
I I t
In tht- f 1 rut 1 arm! U P Ih I m. ; ' J'MV r Mi'MV
1 I' Ml
. ir, If!
n i urcu n i tijr n nt! t
p r in ; -i h r ro i ' i n jt r l v v i
f.r.,a:iy
W
'!
TI 1
Hi. flfl an 1 -I. rn.li. r ik.
f r''M 'linn t 1 1 h I
rprir I " Arrrt
1 : , in laorir Ma:1, i
-o il -i n
W r ll'Trf itirh jH.a1
M K vV)F.K FVcf
n--t m nil wh' ae'iriiiv iive me taxn 1 "i".r i 474 m?ata mry
Hi'i ihf 1 ! I'li'M !i ! lnt'i'iii'l nr 1 r 1 1 .'v '
1 Mv I'wni'r, I 4j-tv
l'i"itlr-, nnet we prrinl' ltpnet"'
It ikiii :i tt-l oi'iniiMiH nf itil"'i,v !
nv 1 1 ci in ! .1 1" t.i in i; . In j
ii'ir tmttiii 1 1 -t 1 nff;tl' w in tti'ri- j
tluriMfc. Mn' ilinill.hli' HVpii'iil nf pit'
ti iii'inumv wlii-n' flu liik'i' l.in.t
ow 'ii r .in.l the fntill liinkM hi -1 i
lin.llrM f It in lln- tiiilllnnt 'f icttltlinnf T'.V
in .. S'-i in" t' iv 9 fhu? ihf 1 Vy"!
t'.'ti i.f lrtii' k "r nn! rrlnk tur a I , USlPiS
w i'ii T'iNi l th rt-iiirrti nf .t.'
IMffrrriH In 1mrl1 n . TRIMI'Y
Inlin 1 1 tu: v. ! In- in i ti h- t liM-'h j &Sb
u ' Hi "t:'U- i. plrl.t.l lip It."
fi 1 n ni' 1 , pffi ) 1 h 'I' 1 1 1 r-l m 1 11
itn-t tin' P'.iii yiil w nr h iiik- til tlif
l.i 1. n ( whn iif h'" iiiciRt'i r 1 niir.H
p.il'l ttis' l llintli !i nil l.'hftfv
. t. !.. ' 1 n Itnn Iv k t t'f t IM n I f ) a 11 I
'-'i'iv 'lit' 1 H 1 ; r 1 , 1 i a 1 t n u! .1 tin it
th. f ' I m l Om
K 1. -1 ' I 1 1 h' 1 ,1 1 1
t'l.' I w i-'r PI. Ml.,',
tr Mt m i!'(i.m
n 1 t- I 1 1 r- ! ml l ' ' t ( pit r 1 m T lir I
1918 Hupmobilo Tourinp: $ 700
MarmMis at prices ranjj;inj; from
H'l 7 ('handler, T-passonpor. A ok1 buy . .
1!17 Packard ('hummy
1!17 Oldsmdl'iile, 7-passenRer
l'.'ld Auburn. 7-nassi'iifer. wire wheels . . .
V in.;;' ";;:; ! 1!17 Chevrolet Speedster (Koval .Mail) . .
W :;;;, v:7;:;.j'z i:is oi.ismubiie chummy . ..
1!U7 Scripps-Hdoth
1!15 Oldsmobile ll Koadster
"'"".l'.Hfi Ohlsmtihili 11 Uontlslpr
I'llinn
.,r:,"l.;.:.h,:.l.l)", Fnl Truck with .Maxfcr attachments
1!17 Huick Six Touring
, ,L(HH) up
,$ (.")()
..?U,(M)0
.$ 751)
el
'MMP.I'MiV So
I .11 e Ir.l Flii.i ,
n r nrnani femraaadar
A RI. I FK. Her'T
Ahlmt TV Nl - - A A
.$
.$
.$
.$
.s
.s
:7.")
SIX)
nv ii wuhf.
I'.wrl ,t ltnp,.r Jjra.'e will he re,! for
I 'i.itir.. .liir.. S lo, aler) . ;i ev paal Seeon.l
'I W'll All l.i.ia for rrnl. .11 Soulll
fi.ltli.P f.ir .ale or rent en Ourk Trail.
i..ik.i'i l.arkk', pawion HI I
MOTOHCYCM'.H AKD BICTCLE8lj
SN'tiiMo i,i, ,,''e a'un.t hrana new for ial
. h.-ai. P'. p'e a Tra'Pne re. 4 1 ,' Kail
I r. ..reel
BOARD AND R001V13
. ' HOTELS 11
.1 vcnnrl tl.-lTFt,
S'ow eprn for h.i.l'ka. eferthlaa l.v;
fir.pro.. l.'nlii rire room l per rtak;
T pei lli I .I'll Ii.i ir.t ilteet.
At T VISTV HOTFI,
H-'i'Ha w ih Ii, I at, .1 ro I walar. lt
III K e. ' tt. -hi;
l.iniiT nonarKSiEpiNO hooms it
line tiijhl houiekei'i
Kt" ti ! '1 V
rn,n
i'.r
r'H
.'-a
.vi, i
I t knr
" '"r. i.
-..-t.--:r
Mil
r-or,
f' -'.-:i
r rr'.-a
'" tni i-it
.-j fee
' - 3.1 9f
,)) i H'-lH.r I'll rrmmi in mdro
i '"if w i" r hi i . t., la rte pa ntr v.
i' ' in '"i.plf'r f-'Mit and hai k rl
'i' . ''n r lint- in t rr ay de,ir
::.")()
:?..o
;!.)()
T.jD
an.i ' .".e. ........ ' ; ave? M,ei. r,rl Frnlar la i
w. mi in wli" 1 i AJ.. month it l.ionio lla'l. il St !
M.I . mumiii: luav I fCMiA '""""i M"i Ph."-. H3 " I
h.iv.- I. l-t as ,,. h ' irrjf.y r F KtlMKM Tins Polenl.l.
., e,. I. ,1 'III. - l."l ! W ,, M Vl,:IH-K IV ,
v-
i.i
il 1 tit- i n 1 1 ' I I ' i' I m to ttl,i,'ht'f tt
i'l .' ' p "I in K ' i'K w i " r 'r
w I' ' ' lp i' lum hi ! i U K' rp
i i I i 1 1 iri a ! 1 I'l : n Mitt- ni'fi
imui P p r ' i i I !!.; a In ' .rr ttiiir
TI l.s CIMPTV ll Nn I' ii y 'Mft
(ha 111 Hi'l .Irl p."r.i,l f
tm
Th" ,1im I wif
h nlv in ir Ih" ill i -'M't i
hlin-.l. alt. eh" i . i ii i in I f
pi I- h in l Hi ' n:il nt In w r
fium.l 'lie
a po.. I "f
! -ti..'i f.,r l'..-. i
) I n i 1 i-t'iti a m
I it I. -. ' T. - r--a I,. In
I.I Hi" , Inn,.
'" . i lin. . Kin
hi !(,"
I've ,.f
I.'i I-
Hn-v I. ft al tPi-ke
1 in low n. -h o :.i
.1 . f f .- .-ti w a v of .I"
"I .l Pi ll' I I l I I '.!
f al! .'i'i. in l r -)- - p.T
h.til, a ,-r. , ti ti
!,::rQ:n:ir.S distfubutors for ma km ox, Jordan
Jatkill ion ai il leriiil S-ar I
1J t'kela '.'I an I lib tt'..l".tlti
UUV ha in on Ih al t JO P M Vi.l
luh I
a at
lora
Fi oitF.srr viiiit, w
f.M Ml A-T e'.
! Phone ').'U)0
I
AND LM1KKTY SIX
AS K FOR USKL CAR MAX
hfMrf l.rnk.'ti li-t firht nnl r f '
In t.tlk ttHM ittiv of lit"' fvi-M-N who
tM'l' I t'l t-i t ' it ( "M; f ' Mi '
. ' I.e. I. .. .1
,., '.,.. ' , I'-i i f. i- i i. .-p. i ; TEXAS MAN SETS A NEW
W 'h "Ut I'll 1 '" ' " " I I' kt" "'
it, nt ,l.r iii ill" .I ,vt t n t i tun i mi
it: ;n ' .
Mi a. . it-i.t- So
Sr.
I il y .
ir 1 I : h
RECORD IN MArJY WAYS'
Jr l. u . '.'..
ItiaKitiJ M . put M,,v,ir n,,..
si W
,o I n 7 vi , ,
lll'iSIU i.u.
tlfli.U I'V I it s ,.r a ,
' I I ' i . "
mtwo transports loaded , Yilrr;:, fi
;,.'! with soldiers return ;::';,v,;!.,v:,:;;m;:.;,;.,;:vv',;;,;,,:;.T.'
'I I '...-' r. . V 1 ,,. , v I',. ., i - , -i h ! : 1 i.i.- I. i I . , . i u ." ' Is . .
w . i ,, , ,.), .. 'i i ,,. . . ,, I-. i 1 ,,. ,t 'i h.. t.-K. ui- w : t"s .., i in i yt i t u pi i w :
' . i . . I,, . , i ,. . .... I. ., , i . . ,.r ...... . - i . ... i ... ; - tJtr e " "
. ' . -.V -iM . ,, ,..,. .,r m :::;'..;,:;."
! I ' " '"' ' '"" "' '-"'1 '''' ''"' UfiflL k ... if !
er.i.r..r, ..... . ....'' I " I ' " ' ' ' ' - . I ' , . ' " "11 " k I " ll 1 ' ' I i ' ' I 1 ' :' - , . .' H "kJ . . I ' ir
IvUUli lb WILL. liL I YOU i in.' '.. - ' '. !"..'. .,1 1, !..,ek ,-,...' hn.-
j."..' "t ' ' . . u , ni"'' '" p. , '". w a' k :!. I H
' I'' i i 1 fi ' I I'i . l ,"...,' f.. ,l., hW'l.i ii.lt " I- S I Sl'f
A H-..II-"! .,...' T i ": ... ' ni , . ' .. ,. , i ,. ... I ,n, :, ,, ., ,!,.'...,,,.
Iv l... (-..iv.- 'i ..i ... .;.'.! ....... ' ' ; , " . . ' '.'111 "in ,' : I ,".,', i-.t ...U !::.. ,'' 1 '' '
...... ... ti.r . 1 !. ,, , , ..... I ,. ,.,1 , . .. I ,. W.- .' . ! ..!'. t .' ' "llll..i.ai a
''"'' l 'i el I , ",' ' ' , i, 1 '.I' . , Illll I I I ' Is .' l.i ,,.,.,,.. ,1. , . f
I, p. "I .I,'.",!', , " . ',, ' ! ,. , . I
' '" 't" "" i " nui AuniuiA rriMMMunrnv
'i-i "I"--.' -i" i i' ... vinuhhuiiim i. h ii m h u i h i piiA.irri i no nnv TAicrc
:: ' v : ".I organized yesterday chancellor takes -m
,...,.,....,,. ... , i i slam at big league
;-M-;f'' : I P. I'. I "1 ', . Tie .. : ,, i- i . ' ' ' " Si I
I... '.,,,, ".v1, r,:;;' ,"., i i: v- -. v .,,.. .
-it .-. .1... I l I '-"..." ,- '-.'I v..;.,.1,v j''' h !. .' I fi
. w - u , , , .," , ., i,,i i i i , , f ''".. "; ' i.-'i'i.. i r r
' "'" ' ' t , , I i w i' i 1 iif .1 ! " i ' "'
i , i - ti , , i , , i i i it i i
I l . ' .. ..,. I I . , ' 1 ' ' - '- '" '" of ' I e. ,'.- I ' I - ..- Ml S'i I
.... l I , , ., ,.,"'"' ' ' "II" 'I'l I I .1.1.. pi .. 'Mr.., I a
I - 11 li. V :. I T ' ' .,
' ' I'l--' I' II - 1.1 I. I S . " ' ' ' !- N,e'
'' I'' j 'I. I'.li' -'. , ' ,- ' ' ! -'" '!!'"'4-
OiGiunsunal
i M P So 41 ti w.t
nie.-u e.ery '.tntilaf mfhl;
t I F Se :oi I at tall
'tr nie-nbera alwari aral
.'..a: a.
W C rvlTtf IV a Pora
F S livl.rr.lt lie. a
M'117 T.-iffl-nv l it.w.. I .......1
K l-J K i'.ni.-e'. 't k,'""i .I'.iit- miii un'
I., i .i k r lllir l,.f ,.,. I- .-..l-iiiit ;.,i.,. i I i
'. i. n.l Neil ' ' " 1 . i v mi i 1 1 , i i j '.i I 1 1 1 1 1 1 , i'i n ii i t t'.-h,
'"' ?"V m " Huick I; l'ive-passencr, rebuilt, good tires.
V'1'1 iive-passener, jjood running onlcr.
i
am . V I I 1 I
"li cop ie who tmy DkShl) cars from us are our best
I" N R'. S .p I Puri.l.liel ht.V,hoM"
k..-pn i ti-niik Phone 11:1V
l'1' ''!."'. - 1,1'. Tliree aouth fnrnikherl
I .. :-. lr,. in.- t h.i.'I ro"'! well. PhOIH
II: is r 1 1 i. I ' i '" .1 af'er
I UI' 'PIN U .11 vilr-l, ' reii.nmih'e
.,i.i;. e i .l ire n. e of ro'tare wv'ku.e
M.IH'IVO room a. mn.tarn -I i a.t THitt
klreel
CIXI'INV VII. R. I flit Tan r ". ' r
ronma for rent. Ulitak k I r ., a er la
fentikien; a'ao i,re in pira.'. f.ir
fR RliNT- I arce r.mi i r t tonm, n.l
nnlr Phoee ll.lft
VIHY IIRDCK l N'. "7 lr lent, i.wf
1 n at room Phone fc ; '
IllllHiK . K . Ilil'. Pur nn t. -a i'.
room arlioinitiaT lialli, wild ,r:i-i '.i.:
kkt; hen
IKlfiTON S. lo;' Two ..... i-"!i il
... lure a 1 ee p 1 n g fo.itnl Phni k i'7,-
Ml'K aenth room rio.e In : f.,r r-t'rti'l
er rran anl wife. All tia Uta.il
Phone
mmn. f i;r;n ni-, i.-se ." r.nr.
a'eH. well furniitirl a.r.j . i r..i'rti, prl
Ate entrani-r
KI.WlKip. H . ,A?t For rem. tonm mil
ahla for one phone f ' I I
OSK. lireplng room for rert. rrpl'rtrn
preferred Phone il'.'ai.lt
BOOMS- UNrUKNINIIKI) U
V KI II S . Ill', li.. I rei.k.4
ronini. la'k-e ikir- h. i ! .'- n' t
d l VF.ST'IN s. ?n; --I'w.i u: i..rr..i!t
room.. mo.. ; rea.n-a ' -KnU
Kr-Sl - Semnli' .ni.-vi ll""
iHiitt. and Pmh, JO p.' ti' ii "'
.Sotlli .kaiiU I "
JlAVBH.I.. S, V IS T'i-"i .i-.-'irr.
room., nioilrrri; r.o ( I"'.. i r-i-l
V I .1 .
BOOMS WITH BnARD il
Kill HTII W. M" jr.-. tr- aa-ri
an'l laree .'eeplnr r.M"n ' -'r''
l.iitah'e for four (-fit r-'.r I I ' 'l
if ile.ire.l Phone li.'Ti
IIOKTIIN, H . 7" I - .'iril ,' a " " ' " t
kerkerl. etoae in
ItOOM anrl h.iarH for iwo ij-i 'i wei -
pi rl a Phone tni."
XOIIA1.FS. S. S7 Ho"'" "M !" m
Iwo poya
NJN I'H W . I ."' Ilea-I "'' '
or ihre.. .o'ine -nen 1
MAIN .. 714 -Poatrl I t"e'a rit
Jlli'l
WANTFO RflllMS AS11 It'MKD ll
. IV " I
WAN'TFIt One er two ." "
waiktrf th. lance .! p...- ' '
Harare ipare if t.oi'' la '' r
tenllfmen .lrl'e- !lot 0 4
t..r rent boiui kerplpi ! ' I NTH' Beam ;"' '-a-1
Rrearol.1 lor l-aH- e
, , r. . . I he reaaonahie P'-.or.e i 11 I
"I Phrre f.irnl.hk.l roonia 1 -
lerping: rea.oral,ik I BIX mhilantial i"l"l I.".'--
in... reotnk i'"'".'." - . -prefer
lienrer or I'lt"'' '
at iila. w.-l hk-vi"l '""'' '
a if) will take a. la.' k
rlre.a I. HJ, .are Uo'i l. an
anil phone
,1
rli.'a-ike (, f
I , Hill', ,,
tofim
I m: hi -r k
f . ,", l,n
IT Nr TI S I "IS l our furnuhed
k--o.ini 'one hon I. k er pi t.j rrknina, aar-
acr if rle- f..rl
lAWI'lS, S. For ten', ore we'l fur
r'-lir.l loon for Itflil hetilokeepin .
i 'i.e in 0n . ar line, vir) reaien ah .e ; lio
. i.t.-.'.l l, a.'" ,
HO'I 'ION,, O o
k It
salesmen. They semi us buyers ewry day because' ' '""
.1 . . i , , to " " ! t' 1 1 ' 1 S' N . '" .1 t
V(1 T e.i., n.t, ., K Vi'.'f they pet t ho i r money's worth
.XJ 1 " o II a II liGra
m a IT f ..'
mhmv prices nirrit. e make easy onus UL- fnr.
I). P.. KOPKRTSON
H R
If v: t i nt
( v Ml ll. n.i .
1 ' '.K:i.it ,,0r.,r
M ' l.I .s r.. I otiaoL I
In mi it
I,..'.. : I-'., ,
Ipo .l,. " ,
i ha' Sln-i ! ' ' i
ti'tl. pi.l ' itn; t.
I'at of ali p.
I" take on- : ,
the pr,,,, a , ,,,,
Ml" ll reh,,i ,,, ,,, H
l'er-ntit, f....ir I
ti i.i I In a : ,, , . . t
he re. i lire, t,, p ,v
raniiliij trnni ( in ,.,
,n 'hi i , ii.i,,,. ,,.
cr'.B,
KM'.in.,
' I'Ki I V,
' '1 , r lip .i 1 I. 1 V , .... - is
Distributors Nash and Port Cars.
TL'l South .Main Street. Tulsa, Okla
M Vr PC N F Y
r'l' B.I.M
t ''
i K
II
I
taia
'-Vii h north 4t a :io l kl
V '.a a" .'-.". .t., -
Wk' t ' ai
P"iUi r H ii N ()and KviH
4 )v ILK;,! k.. r'C.a..:.a. 8- a
itrn
1I.1SCO, ii, ;,i) S'rfpu j roim with baae
rt ft t k-tiht-n. urffir la lies rtupluted
1 -htirn .T4
I'Ol' R r, it' v f u'ti iihr d rorrn riatern nd
I wafi-r. nu i ar :ne. l'hnr; 1'KOR.
l.AWTnS. S. Inn furnlihe,! lirht
, (..HIV if, rtMiiii. c!t'e in. on ar hue,
i iJifn
M.XlS. , 7 1 ' lAtra '.urgn fr,nt room.
el f:-rUht- 'or n..u r k t -p i r 5 I'tr-na
1 ; I
CI I r r sy p 'i.'rt iw.P " ,,,,11. IM
i- iy.ri ping r.mi . ro rlnldriMi Thtnie
M1 I I'M F . I ' SVepmr V.m f-ir
r ' n d in d i-r n hir.--. for j rut I mi en
;''''!! ' ' 1 I' i ,-irt ltrn roomi f".r
y t, , f nrt I'titidrt-n
r'I'Stil S, 011 T litrht hmielieepin
?" ti,. p-rttn; rlfan. rnod'-rn aouthfaai
A lit" f.nly
I! M'l T! O '-l Tu" nt- elr tt
1 h. 1 rn- 11 e (,f k it fhrn : lights, f aa
a' -I m'm I'.rr. !icd rv. reainnah!a,
Ib'l'i.l", 111 1' n-rr. rin:n in iiimI em
'"t f , r- f itfuhnl larai pantrr,
p'rif frnfit anl tai-k t-nlraTra,
drira tdi
erpirr ttVirti a
' " !i':i. (irnatt ior' !i, etric
(K'd ali r
' I . . li "a. K'r rrnt, iwo rooma fir
Ij't hmttrVrrpirf
I ' . K ' t s I 1 1 V 41.' r m rent r in
If, ln-n mrr'i f'-ntuhfil luhl
r l.W 1 M , H ;cM Ttfl mr't furnihed
I t-"ii-fiifpi" roti 1 .a'-ft-riied bak iiorrh
I til i it n f rtinrr tri(
il,l!iKp ...it'ai in ri-jit. partly f'irntahed
M 1 Mr I l.y yi . fi n Trt m.un aiute.
tri.t v mni!an phnre A J
KKl-vo s : 1 fnrrl-Vfd iaoiv.i for
fi'-t tT(dfrr" P'-in-i- f ' 4
.' f l st 1 S - ' - 2 ! iff St hoiiac kf epio j
1 -i- mrrli-'n ptmnn 4 " U
Hi t - T" N 4 t K tt r r 1 h fd roorri fnr
rt-t tiickr-p:rn a" t aieep.i.f . mhi
''.' 1:. ph'r.i Hr97
UK"! U .-'MS lflr rent l ;,g,t honae-
k , : t roai Phone Lil.
UFFINril iJTR', wi.Va '
a artmfnt ,r fnrtM-ed r--
id" In Bond ret-der- 1
iaA onno, or ll'.t.l
.a.t
en I"
. . ll-
,.l
i
V.r.ll.
i'ii I" nil i. I
V '' I-; "rj,"'' I
"' BUSINESS SERVICE
BiWNEfls rBVi.-r. orn.r-EO
TRFFi tntnnif. and ii"'""
11 Miteh. il I hene
KM VI INI.. r''l"'.' -n-enl
work phone "!.'
..L-i I. aa. 1' L-I.wk.ria n
erank raiei. t.ara 1 l" , . !
rnaranlfe.l H'.-'i' : "..W.I
qultk arril.e Ktpreii to 1 ;'
III rnmpiav. fH ll" "'
" Bl.Al'KSWIlH
H.Tlet rnoaerl from I ' Ne-ui l.-a ,
jn North (iuihrie l-l."
Arrhe, rear Hir Heel fa"
prpare.l lo d" '' " ' ' n
y Wafon work an'l I"'' ."
perlattr ..eeT
it A IT Br.SsFtV-IUnai-l 1..r,,l"aai
relnrnaat hon, tka
144t Saallari Maitre.a '
""UII.PIMa AND fONTHAl'TiVO
WEINBKKCKIi
KHIIIHIW S
r)elner of a'l'i-li
ormalo'ia.
We tin Jienii'i' '
riot h rover nl hn' t '
Wurk iHiltnl f"r "'
"line I'.V '
rh'iti" k'
IiRKsifM K 1 -(". ' '
Phone 7 7 u
l T. MRt
Verrtinl l're.. "l" ' -..ork
rH-t e '1 "'
niari vn ivf, fipm n -'
emhrol ler.'.l hi"''
la.etlea phone I ,''1
fir M1TI ri'llls., a- I I
pn.-e tea-nt a-'" v-l '
Ckjnil'ai: -. k I .i I 1 I -
or
.riH
.1
;..ni--
iiij'

xml | txt