OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, June 26, 1919, FINAL Edition 4 o'Clock A.M., Image 10

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-06-26/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

TULSA DAILY WORLD, THURSDAY, .JUNK 'S, 1010.
SIOUX CITY TAKES OPENING GAME OF SERIES FROM OILERS
I
OILER PITCHERS
mutt am) ji:ii'.sri:.Kis(; afout thi: men cost of food
Finlur
ARE INEFFECTIVE'
Opportune I'rtttiiiK' Coupled;
ith Tulsa l'.rrors (iivrs j
Visitors Cann'.
i
11 BLOWS FOR BOTH CLUBS
Jo-' Slattcry and Yank Ilavi.;
I-rad Liunls Willi Tluvf
Hits Madi.
10
Hu Hud
JOF, t Juir u,tAjT ibiuf MAi''' ( ,u(fcyS? lum-tvi fvei, A Mi Hogs Ahe) . 9
il3 or Foot. AiWlr r.Au : tT. J t (.MfW w.iv 1 COwW .
,H VMlvjkC- '.Vlt'y. f AKC U,Of?,nC Uy atL (. ,f,-.: ) VJb TT5 j
; MM0'r AS MvjCM ClVKkCM' V ' i - 1 " s v v 0
I ' ,rf1 W.C ti Tft Vif. I , ' -ut-CTU?eY5 .1 I ) fC0ujbKIMG O v '
' . ', ff'S -Tn f" Bt.iMU AS Mmch X A AMcou,v- AS MOCrt AS V I
Hyri f '-""C : V' Koci Sf'' J my aoo'is-l y tLcwAANrs -yVk
. " . i
Cv I.AI.IM l-MI I Y
ill.: I; 'I Ir! i III ' IK- f I"
Wit ll l H il lllxl I ,. I I, I Ml I lif I I
Till. I llri,ipo. I I I" nltlaf y.
I 111 HI I'll H I,' I HI" II I ' M l-l"
lo a H nil Mi'' . I I - Hi"
tl'illM hull' Hull I1 H II" I 'l"
boat f ; t - r. .in i'ii I In- i
w h lla I i" i iw 1 1 iii -i '! i r-1 1 I
lh i"' lif Ull-IK II .Mill. .11
unit i.iitf1' i . t 1 1-. M iniv i'l Hi
i .1 ".,.r .i ii'l i i" i'i'i .i i
pla v .i I'l'' li'T in 1'i.i' im i '' ii
I ' wai fin, i'ii ii. 'I Hi'' 'I
Til la I'i i 'i I'll' 'h-1lii-ir
i"K Mi" I. .i'l
. .1
Hill
. II
Ihim 't li
Hull' .il. .1
tha I I'll. 1
tha fiiii
f i
I.
:t ii. ii
II 1 t,p 1 ul III ii
l .i I . n k lii; r'
fin I mil
.f th
I! II h
'tllllli- IIP
. I-1, ill.
w 111. ll li i I nliri-lv ilffi'iotil I.
art pan l.f I Ii" il ay in i l I'iii-i.
thav kapt Mm
wariled with
ll wa una
(clnff matrho
an Intori "iilnii
not baan f.ir
ami illlil'T)
i. tin ' r
W hall
Ir i' i u .i n'l n ' '. i f
i ii mi Ii nun iik i-i i.i
,f ih'i'.i' "i'l null' -lui;
II ll ll 1 1 11 i'l ll IV I I
('.I llil" I'l M .1 1 1 ll 1 1 .1 1 II
M'.ir ilt-fi ii"h i' w i'i k
t.nll'ii riiipluV'd h
RED SOX SPLIT TWO
GAMES WITH GRIFFS.
)Y intern- League
oiii nf llm player III un Irci pm
tftjitA. (ivrr twii buin wrrr rnnijm'il
In playlnK llir khiiiiv
It I'll Itrt-llk III I III k.
Until rliili tm. I niiiiii niim i hntirr
in win mil II f.'ll In III- H. 111111111-1
In Irtkr 111" Innu i'lnl nf III" i unv
Nn tliKt tliry h.iit lh liri.ik. I. ink
mi al'iiiil rvin hIMi Imiii 1 1 1 l ui
a lltlln tll'irn i.pjinH llll lllltlllK.
i niiilr.l Willi TiiImi' crrnra nil pnnr
lar I u ti ll H i K K.nn III" tmllHi Ml"
irmnn
T h cina lnlhl pil In llir ilnv nf
th Olli-r wna tlirlr Inttlrijf Hurli
balllnK prni'livltp. a liny Ii I Ii It l
jMUiiluy, ami hv linwn fur m'V
rral ilaya. fur thitt niiilliT, I Imiinil
In win the lirudtt-r li.ir uf Urn dull
KRmm.
Hi.n oul nf lha tnlnl nf ll liluwa
ar.i i nivai! Li Tulra wrnl fur rxii.i
laara. Ju Slntiriy ami Yank I'uvi
Ifxi'liim. H.iii'ty Ii h il ii ilinilili' and
trlpla and IwVIa Ion twu plv
Thrw two nun Imitlnu l nili-r nf
ilia ilav, ri ll mllfri lui a amain In
ail lltlnii In Ihrlr mnaaark hwiii.
iavls wan up four Uimaanil Hltttnry
YlKltor Oiiiiili'il Ural
Slnui liy thi" llrat ann
Aftrr M'lt.ln IiikI fluJ In illn. I'r
fata givrn.a llln wlitn llaynn.
icivfrmn flrt. ' drupprrt Mlmirry a
liiaa. Jutii- Pinn'.i'il In li-'i. Wnlker
Itruuniloil tn H'uiy ni Urnkaw
wiilknil. filhiiK thi' 1'iiwa. y if-
fri'a lnal . i.rr,( i.'lHtf an I Juin-a I
1 h vlaltnr adili'il nnnllirr In lha I
artinrt. Flrt'lifr rrahi"rt a ilmibia
Into rrnlir with ntii out. Muran wia
turn a llfo hy AVuff.la fimr nf In
grouinliT ami lu-fala an. I J"in
walkail fnri'iii In h'li'UlK'i
ivi ilmil'li', hnml'n rnur of Tlr
nry a fly itrnl ii Hilnia iu i 1 ft - fly
KMininl I in In lh mi I, Tiilaa a
fiiat a -lira Tliri'n mora wrrr mlilf l
In Ilia thlril Mnm-ry iniill.'il In
laft. lull walknil, I'lii'iti.'ianii atrui k
out. I infill- throw hw In inli h I'll:
at aaroml cm I'lrvalanil 'a urnuii'lrr
am till lunula wrrn ml" Inula'
il.mhla In riKlit i li'iur I Ilia MrW
Two nmra npiii mlilail in Tulni'
Mlal In Ilia rnurtli. A f ' Iiivtia li.i.i
funneil. Wiiffll nil Kivi'ii a ilfa wliru
Jnfla f niil'lrrt ln Knuirnt''!'. H i
laiya Irip'.n arm oil WiUMI I'll a
I'uunilait tn .loni-a iin.l S.aMi-ry iiai
riiHilv rjiiclil at tlm iiiia fm
anna. I (mm f it ml 1 Imiiia 'll
duub.p
ll;ll HmkilM lll'lpn
S:mn i ii in I nil' i' In Mia f If Mi
Afiar VVnlkir lij.l aiiiira mil IT"
kw alnali'.l In initiT l-.irfi-rt w
lilt In- a p.l'lia.l I. .iil ami Imlh run
in la llli'M'.l up "II I Wllil plt'll l'
ImyilM I-..1.NI 'ii'-i ifi. r f In in
aanll iril ril lrnknW
Tlla ii;'n iln.lipl Mia ir.itlia III
Ilia lifkl fi.ima liHK"ty k . narlt-.l in
tight M'MUti ii.i i-.ili' nil .in. lii
fianl till Tit'' Ii.imii win' filiiil Ainu
Juimn lllxla Willi .liillllwiM III SiNViml
miki-H 4 ii 1 lil 1 XHilcilin ami
Win I In II.
WHITE SOX BCAT INDIANS'
Tk rVif llllllilir (.11 mr T In I
Wi'l iniiiiM li ml pi hum 'li'i'r
llri'Wll (.nun- nl HI. Iuil.
Ill M1 iN .Inn L"i Aflir V.liHnl.ni
hilt ilf.alrd IUmIiim In a Iri-i hlHuic Iihiii
y tit"i.-.1 flial MAin. t.tilMi. lliitl.nl wvn
tin. in I htm J.HIH4 l.l'ir llir l.rllrr wf
Wtfr .Inlinilon in a fail inula!
I ba i r
HI JiMtpli . Wu hll t
111 I . K an , .Inn . irtiita
lal i f I ha "! Ill HI J.l.rl'li U It.
I I'iiIIi liB'tia i.iilr.lr.l II hll. tut lu
"t"U l-r Mi li" l fiiiitu! fftr Imir
lha fi
I'll! SI' I, MK
- -. ..
Waauincton. 1 boatiin.
All II I'M A I .AH II pn A
India h ;l II 1.1 11 1 llnnpfr rf II II 4 1
...la r :ili 4 I :i ll. .N,l) .Hli 1 II 1 t
Milan of 1 il ii siriuik. l 4 1 4 l
llira rf fl I S O limh . 4 ll 1 1
II,. r I. If X 'i I n Mi It Ih 4 I ll 'l
Mm i If I n II Ullr. . 1 ll 'J
1'i'lni. h e I 1 'J '.' M.iil .1 ll ,1
Hl,a-i. i 'l Hli. an . h 4, .! i n
Imnar. Jli 4 ll J J ll, lit If 4' 'J ll
.Hi 4 i 4 0 II 1 I alii II ii ll 0
liitali Hi ll 'M in Imala 4 .' I II
I'm. If
II i a
h . . I... i
Il.il h.-t 'I
llriiii i r'
Urul. k .Hi
II. .ill.
In a i' ii
II. iff ii .
I'h
ll I'll
1
il I
1 I
l l W
X I M
f
I Ii
M.-II 'I. If
11 ri.tan rf
ll li I n ,'h
larimr
lli-ru. I
Man .11.
I.timi,l
'r.ii'a
W. hlia
All It I'll
I
I
Hallr.l li.r M' Sal
Kri.r. I.) I n it I ii 4 a
U aaliliiartna
al. HI Ulll.
llnkimi
rimiiiaarv Hun
III' llha-rll,.
II. Inhi., Hiiill
Irra Mii-.n, I
4nj Pin
pm lot
.I'ldl Ko.lar
Mo.naai I'l.-iiii.li
arrnr.. rilrtitik
I'm
mm ;i
Milan.
Mil.'...
Kulh. Mai
atr. Ilhar-
T.t'ai. 1 I I I v f tl 1
f'iilt lif l'ili:ii(.
i .'...i'li (vjn "in I'll ti
r 1.11 . , ... ,"i .. ,i,i 4
M.iininari ' HiiMa. K all-lirr Vl.iiina Hi -Mr.ihakrr
4. II.- a J a. Hilli.ul. M.lln.ta
aran I i una . 'r"t. Hi'-iia.-a-' l.li
1'iiaii, 1,11)1.., Iw.tfia.a hit. Iiinuiitl
I ...i Il.a'l. ' Varvan. llir.-.. . a,,. ,,i.
I j.i'ii .a- rifii-n him Hai-rrt'i" Mnrl'rt
Ui;i.i.il. Ii. al' 1 .1.,'il.ir i'ia. H. Mil l,
a ul lli-ric! lall )!t l.a".' Ml. hna I"
!..riili il , l.a.M mi l .:U. nlf I vi.na 7
l..f''t.an '.' a 1 1 ii i k nil. I.iiiii t. Miiflman
I linn., 2 ia, ii'iipirna, I arnan anil lln
hurl
Oalahnma City 4. Tint Unlnai 9.
OM.MIiiMV I I1V .Inn. J uklahama
I'llv hit 1'lino'k I. aril anil ttioa, tin. n'rntn
can.a itni 1'... Moinaa 4 l.i i K h.
lira M iti. raltitr. m ii j i r-.l m a
(ilaif a ilh J 1. 1 1 ti. r m lha
ROBINS WIN BATFEST ,
FROM LEADING GIANTS;
Saurr SU Itiina In I 'Ir ami llni ll
.iwnr 'iilwt Ik-aC lliila Wlirn
aunliu 1 I .fiN tlvr.
BRAVtS AND PHILLIES SPLIT;
Ilililnir Mark IMtli l.ariu-n-
liiuik In Hul rilalilnit l.lvi-a
(nnlt Win 4-r I'lnalin.
Score Board
BIG LEAGUE LEADERS
EFFICIENT BATTLERS!
MAM'ivi; or
Wirrn
Till! TI.AMS
la-nsun
Taaim - Wini I.t I'ri
i ik l.i tintii.i i 'i:y .... : ; 11 r.i ; j
uiHiiwi -i 1 1 1
Jniiiiii :it 1 . ' 1 1 :
i'i Mi. itui j ..mi
hi. juwpii :i ;i ti1'
M"U 1 ity 2 ':l . 4 s I
'I'l 'laS 2 1 21 . 4 ' 1 I
M Irllt'a . 211 ..T."i I
DAILY DOPE
Hy I.MtHY l.II,i;Y.
hlfunk, Mrlimn Mf-rtM , hnm run,
Hif. hatfi nit l.lla, tiff Shaw ,'t, off H-itN
S ; tinnfc onl, Mhw I. Hu'lt 3 lnulii
HH. Mo(in-r to Witirr to Mrlnnu
W uhliiaiton.
All II I'M
4 J 1
, n 4
4 I 1
K'orni ' vlf
I h
Ko.irr lb
Milftit rf
Hn.rf
M ni.hv.ir
.ln n p
Nhi-ik
lifOTiT ;h
V w i-
ir Ii r
Mm k.i
o "
Hottnn.
ah m r
"r"" rf 4 i 2
II
Hi
trniifc rf
Hiilh If
M- I in Mi
ft o n n
ll j Jniift
Tniala
I
1 J
I I
n I
il 'j
avauih
1 I... .
it
l'in aaa
ra
lloa M'Uiiaa
All II I'll
I'iri a. I lo r..iira
T..ta V'U
ill. , (..
It In a t.in
I 74
huh
II. i. In i
Su'iiniarv
I'.'.l r r iliiiil.'a .'
rta la lo J ii.l a a ."
tn M'-lhtna l.ari'a I
' '"in-a '. . a t r u k i.u i,
I
in .Hi
i.in iiAii rinn 11
l"ii i ' il ih'i
II.M. r . io l.a. hll
I'l'tfa .. I,..t.-r I'l
vaan I.. M.-ln"i rr..n
ii liaM. i.if liit.'i.uii J
l.i J.'hiiBiiil 'X. I. .limra
Thomaa Catt-haa
I'llli M.ii lim- '.'
t I'll, tn'tni a.i'l il.-f
f.iia
a .-'.I l.i.
I I" . r 1 r .1 I n
I'i.. r.
rirat dial
I tiL aci l"in'ria.l
i a'fl I Irvr'a-ii I i-i
I- rl... I I..., i ...
"f t!." ava..ll fin
I'hlraKn
I ... . f
ai rf
III a r ' I r
II. I k.tl,
r'il .11.
I "Ifr. Vh
III f'l i,
I I'l a a
Sl.l , If
l'l!V".-a p
It a .r a
I ' u i n r l
II I I
.1 11
Oklahoma Cltv
Ml II I'ii
T."ii at
i ;
1 1 rtf -a rf
Han .'Ii
1 ala If
Uridn f
r.r it r I h
I. in Mr .a
Hank Ih
liri'fn ii f
..kill n..
'I..i.a .
lUtiMiKI VV. .tuna 1'. llrK.k in 'ral !
Naw York U l.i 4 tn.lay 1 ka firatliraa j
ayi.MkIn l-alaiitri) wli. i f.if-t-.l I auaaA mada j
a a 1 1 1 a.-1 . a h.itua ni'i anj a ili'ut.la 1 ban
Mrlitltip Ir-lirvnl I in, n ( it u. i . h H 1 j
Itiraa mora ainI.'-. a a. a la rifl-a fly
ai.l a '.a'al l.a.l rai r tlla li.tini. Iran
lta1 il ait run. in lui' f I r a I 1111111.4
I I"
haw Yoik
.Ml II I''
B rank I
Minna If . .1 I I
Inimarf 6 X 1 11
r alii 1 a t I '.'
iKiyla'ib a I 1 J
llati'f'f 4 1 I 11
nil n Hi I 1 1 I
IUk'n.l 1 I 11 ll
M Intarr.p 11 II 1. 'i
l lia.a I li .1 1 II 11
iiiinralra r 4 II a 1
I an.a. i (1 11 11 i
"" hn .' p I II 11 I
I ri. It ,1b J 11 11 11
liar ii... a 1 u 11 .
T.".'. HI I I a 1 1
nklyn.
All It I'D
t X
Uii. a 1..JI1
l.rt '.ll, r( .', J J
11 h . a 1 I f A il X
I M m . f 4 X
K 11 1 1 1. 0
lilt m .lb 1 ft 0
I M lilar r 1 4
1 tianrt ,p 4 1 0
Trtlaia (O 14 il
kliatln,! Iitr Haaan III aiflllb.
uirr l.f Ihllir.r.
S- .Hk
llr.M.kiiu
lar Kim.,
I lal.-' ar. 'rf in mar 111 a mi
l,r full 'J hial .'
mr.. fu-irhar. Ilaja
I 1 1 1 annul
1 .1 j til M.lirr inrra I, a
11 '-rnian
."ll,.a
lit-1' lit ,
Italian
Mi !,U p
l.i ii.iiiiiaa
ll'a It.'liio
llklahmna I 11
Stin'".' Hur.
I.iii.tain.
J l.nfm
r..'a II
1 . 111 'I a 1 lira I liri
fi. r lui. liritfin
nmra il'iuhl. 1.
llahl.rn.'k .tru-'k "tl l.i
11 i k I . l.a.a. i.tt l.a'l. 1.'
I Mm . k 4 l ai ti. I hit
7 lli'HIif. i.t' I'av-a I'l
... - 11. l.li...i a I il II
iiiii-. I . . 1111 ir.. It.. 'n
. . . T"(l . n.i n.m
1 '"I 1 ' .! ' 1 '.'in I
lll Ual.-r Ka i W
la . 1 rr,.ri. Ha.t.iiii.k.
I a -I 1.. 1. a hit i-rirl I.T
r . a a Ii . 1 . 1 1 auk rarl
li'l.-n t ... . I .i l I in. la
a IUri(,.r I 1 ami
v..
r .
.if
n 11 1 1 1
11.au J ..'
I'." kill
. . la nl 0 11 f 3i- 4
aim 'Ji'U Ml II
linriia. Vminn.
IllMin .l.tliitaliin
M ) t r .. k.illal.- ti ; ar
i. 1 lia.a. .Ivtnialoti.
a lina. llurtia. llrtf
.a htta llurua. .Hit
h.'ina rill a Ji.nnaloii, ll baal
.. .Inhiiaii.n 1.1 III. mi li Kri
.a. 1." I. ail., ntf ."liujn J. nlf
..ft I hanrl 1 air, l.k nut, k)
Maa-an 'i. rhanrir 4.
Vauahn It Effartia
I ' I Si I N4 III, .Inn,, j, 1 a'n'm wu
ari .In.nf l.i I a r ai'll man "ti h.aaa ami
arm lha lat Kama n( II,. a,rir.
f'i- 1. ril.. an.
linlav. t"il Ilia
a. H'liil of rain
'I l.a . .,'a
Cblaajlo
All II I''
filal
1 Ikw
a. 1
.1 la.i
n.i 1 01
.' a ilia,
'rl o'i
K'a. k if
I'i k 'J!.
V.1,1, if
Hark ia Ih
M..
Omaha 2'l, Jnpl'.n il
V '"I'l" J ' Oil.'., I
'a.-' I 1 (or Ida .. 1,111,
''ii'ii' ."ii'i.l fr.'.u In
1 tia r-in ial'ifi f,.l
.1. .it 'h,- ." 11 ,-viia l" .
1 "i 1 1 lit I in . U 11 1
I ! 11 ' 1 I M 'i ru:,. a'.. I :l .
I x ClmlnntU
I 111 II I'll A
. Ilaih .'ii 4 :i V
; I'an'i I. th
.ni.ii.ii
I.. 1. 1..
it. el .1
l. 4
4
I ar i a
a if tin p
lot.
11.
Hun. ,'f
Nr. '.a. if
h.'l'f ..
I u-'u f
?"ii 1 1 h a
Kail l.ut t
!l..u ,.
III. . a r p
T.itiv .
NaJImml la-au
Taatia. Won
Naw York 4
'1 in in mill .12
I 1'ta.l'lirHll
I'hliiiKo 21
linn. k !i n 2K
St l.i. ill 2 1
iilliiiolpliui IH
I Ina' nil 1 H
Aiii'Tk in l-Bituo
Ton m Wini 1
Now Ynrk 31
1 ' 1 1' l a 1 n .11 at
I'hlr.IKO IH
liolnm 2.1
St Unna J:l
1 !iitiin . 2 2
WaahlnKtiin 2'i
I'lilltt'lolphi 1 11
Amrrli-au
Tan m -St.
I'aul
Unllanllla 3J
Imlunapnlla 29
1 'nluiiilnia 2 4
KaiiKia I'lty 24
M lliliaH pull Si
M. I W. a 11 km 1 'J
Tolrilu i;
Triaa la-acnai
Ta 111 - Hun
Shroiopnrt 39
Knrl Wnrllia 3S
I ta,t II til 0 II t 31
Hull'"'! 1
;.i.irin 2H
W.I.- 27
I'nlla 2 4
Sim Antimlii 2S
lxit
H
1 1
24
2T.
: j
311
3 2
.1.1
1 -,
1 1
I'll
.:. 1
1 n 4
. m ;
. 4 1 .1
1 1 1
::hi
. .1 " J
Major lamaiur 'llnla Will lUttlf fur
1'nlnta -x-nippi la-mli-ra In
Nailminl WIiik-I.
.laa llurkolt, f'Tim r '1' c laiik'U''
a'.ir lint.xfuan. n-i-i ntlv l.imoti'o.l tin1 i
far! Mi'il ha.-i'l'.i ' I w i lioi-.ini Iriir n
I1.1 tulihak it.a; lti , 'ut. mi Tlii'i I
lim oiutui'li fyHlit- in tha 11 mil o r n
pallia nf hifiliall f.i null tlio nn
frro.ilia Ji-. 1'orliAii IwMIn nil
liniiir)1! n'i- nut a
I tha cllinnta or
nion JiimI naiurally
I f ll o
Hi 1 ll ' V I'll' a I I I o , Ii
' a it'l tli.iT Mi. pi t-t-i'ii' 1
I llurkolt mini rim. I111
ll limit an 1 1 r i- !y hi
Itu tltri nua
I r 1 .mum ha
iti'li'inti iihii'li
horn tumiLtht
ptr.ont I'lnp
Whi'thor It
wliothi-r kiiii'I
Krnii horo I ik iahinna h.ta ninia ttiaii
lu l l Pm nun In atl'.lotir lull lllnll
I"it aii'l i'l. null' Hooil nti iho arlil
Irnn. l 1111 Thurpo a lha woilil a
Ktoait n'Mi'tn Nalo .Inrkami mil
I .loan Wlilanl in tlio rlnt; an.) lii nrua
I'natoi iin.l rioiirKP I'honav mi tha
illaiiiuii'1. with nthar li.iai'hall luita
lilo, f..i ni a ffirinlilalilo armv of
alhlotr.' Ami tn that lit ail. I .lark
I 'lahrr nf I 'li:irul lor, w orlilH :Rht
wriKht wraatHiiK ihainpliin.
TO ANNOUNCE TITLE
REFEREE TOMORROW
I'aJliirr In Arrjvnl nf ll.,.n,l liffi,ii,
('Aiiaa'a l'iialaiiirini-ni 1 .
Iko Tlin-I- JllllaCi't.
21
21
M-Iailun
Won 1iHt
, . j : 11
20
2i
21
: 1
2
31
Si
l.nat
II
J'
.11
.VI
.11
.li
I'i t
ri . .
f, 1.1
: 1
41.1
.4.1
ii
i :.
.2a
iv.
.S41I
li
. t H
. .. 1
.b0
.4HH
JU
at
Pit
.1:2 1
'1 1-.. )
'.
:. 1 x ,
.4 . I
4 ll ,
4l4i
.I'M
i'l.r-1
Ua I
In
. .1 I
I'. 1
Mnalli. a
'lil' 1 .1 I
dir.-.
'il w hi 11
ft Muff
I w lata wa .ki 'l J
lirifiuv Ji mi w
hy I r f 1 to a 1 ! I' 1
l.aaaa ai-i i iik.iI'i
.11 1 Kruullilrl' ft"!
Innioil up till a I'.n l I..I.I. M."
arauliiK A I .u.o nti I'.iil-. t 1 I- iff
ll.lllltoil iM'f.lti' fill Mil' final I. iHi
AMIioukIi Ihi'.l Ml a.id'll I'l ili'll
Ih 1 I
I 1 la
id a
1 , i :
1 ti
1 1
InnliiK tliiu'iat.a
linah'.a In i'"unl
uf r 1 hor ai in ihk I'
tha a. kill
. iho
mil I 1!
inhi'
la ll i-t o
n.i- Itu
1 11 ul i'l
The Official Score
TI 1-SA
YViirru. h. . . .
Sliiiii-r, Hi. .
Inn. If
I linlmivui. a f
4 Ini-laml, :Ui.
Iiilila. rf.
'I'liriiii, "li.
4 1 I Ir lo 11, r. . .
Iln 1 tn'. p ...
I ..U I1.1111. p. .
All.
5
'IhiiiIm
Mill (
M.U.III. Jh.
In filli , ".-a. .
.1 -. :tli .
Wnlka-r, ir
llrnkau, Ih.
I If ft n. at -I
iai, rf -1 f .
Sa-llllllill , l'.
I Ion lu-r. p
4iia-Kiry, p.
I I Ml
I'M
M
I
I
I
I
tl
111
II
I'l
."i
A.
4
I
II
II
II
II
I
I
I
i
I I
j All II I'll III II I'M 1
llrana, .If .1 I 'l 11 I I.I...I.I . f .1 t 1 11
I 1. ma .a 4 I n .1 1 K I ..I . .". ;l '.' I 7 ,
i..-iiri .14 1 :i ii , ll r.i r 1'. .' I I I ,
Otl'Uli if : 1 ? " : it. It n Id 11 11 1 11 ,
l.a.. I r Hi 4 II X :' 11 I' 4 'J I It i
II 111 I.. 4 ; 4 II lian.l,' ik :l n I I ! I
'I," ." I h 4 I 4 II ! I . ti 'I 4 1 J 11
I 11 Sai.l,.' 'J r .1 -J lii.l.. t .a I I t 1
I '..ni... .. 2 11 .1 'i j S.-I..U. I .1 '. .1 I
I M..111 n i I 1 u 1,1 I i., 11 k i 4 i u I 1
I I 1 1,11 11 n I I " ..... j
j '.ni ..i 11 11 0 : Tola a ill II ;l ll
I" "' .- ! " I . ..
l iu.,1 1 a I n i' 11 I -''
T.i'a'a .11 ft 'I 7 I
I il a 1 1 I in' I-'- ii'-a- 7th
I I I a ' t. ,1 tin I'M it ip. in tu 1
I 'at f'ai' I ia. I u 'il t'"l I
I In. a.-,, . . V- X .'i'l I'. 1 ;
ii" l.il I'll''. lull, ai'"i. I.l'iii-I j
I- l ..l:.. . 11 aai . r l;ih. 1 a ' k .' . r
r'.ta 11 N, ill l.n lai- l"l l.ar.i 'l.tiha
I l- at 1 f-. : to r l olh". I .,!:.'. 1.1
1 l.ai .,: J.i,a.f"imilk tn Si I all In I...1.I1'
I 1 ,.:ii. . I., lli.l.rn l.i l...i,i' ka. 11
l.a'U, .'I l..,l..ri"" 4 M'.rt'iu '.' Kl.f
n . u I .tru-k i. ,.l. t 1 I. oa .I'Tu.ilk il.
.11. 'ti n 1. hi.iiiiRi'ii I'tii 111 . I.
-,-.
!..i
hit
Omalia
1 II II I'i
"! 7 I
In n . f
It
'ra t.a
1111; in .'I
Idin.l. .
I ' .., .,
lit. a t
M I1.1
Ur I k I '
lha Nil fla',1
j I In. am .
; 4 an. , it,, a 11
I t-a. ulnar
'iplltl
II II I'll
. I 4
' 2 .1
n .. 11 'J
I I
'. 1 il..
.' : H.
I ' '"
1 I II
iii
irr.ir. Ki
rl H Ii".
plai. 1. 'ii
In liant.' -T
.. ." h i
I " 111 li I .1 1
ilnil
Cart maj
l.i 1 1 I .
urn
I'"'
.-al
I .."
1 n J
I li
II x n -'ar
0 I !
11 t I'l
11 i 11
I 3 I
I 1 '.'
u 11 i'
7 2 7 1 .1
Jim 1 !
Mac
I'Vfti
i
I 1 1 .
..tail I
'.. It.
I laut.arl
. la.. .
t,.'. off
III. SI I.Ts 1 l.s I I1IMV
Wavall-ril W-llaCUP
AT TI ' I s n. snux city :.
At W Ii hlt.i 4. SI. Ju' I'll !
Al I'klilinni.i I'ltv 4. In Miiltta
Al ,1'M'Un H. a mi, ali i 2 I
Nallainal la-naTiira
At rtiUlii.lalphta 4 r.. lliiHlnn J J.
l';n. iniiaitl I. i'hlraK,i 1.
r.ri'i'kl.iii tl. Now- Nnrli 4. )
St. 1.1'uih .1. IV.lahurcti 1
Ania-rli-an laatiuai
lliiHtnn l-l, Y.i.'.liiiiKtan HI
.Sow Yntk 4 I'lilla "'iiihia 3
1 hlraK'i 7, 1 loi ai.in l i
I'o'iiiii St Ihil-., nog una
urul
AnH-rtiiin AaMNiailnn
I 'mil 1 11. H an 1 1 p v 4
liatiiipul: 11. Tol.'. I" tl
M iniio. a p. .:i 3. M ilw a nkao J. I
I'lltllUlllll 2. 1IUlMVllia
i'a-ia l,-nklir
aru 1'iiiliia, lui Kitna;' rnin
At f-.m A iitulirn-1 . a .1 1 1 1 1 1 1 ' 11 1 , wot
At
At
At
At
At
At
A'
At S:
A! Iti
At
A I
wat
nf iiiiiM.iiri'ra, f..r In ilia h;ir liMKiio-a
linlav iia-at!v all tif tho pilnt at
kii"wn ii'iafitll.a.fl a far at st-r.i ppi 11 it
K"an,
In tha Amarloin li'.iU'io thata ara
! 111 pramlar par J.ir tr or Willi Ihilr
limit 111 I'M lliii'nw nf Mia lla.t
I Snx ami "Kill" lilo.aniii nf tha I'hl
' a-.aitii W'M'i' Snj Ami .Initnv HurKa
i nf the HtilWIta nil'l Vlntka Hrlffith
I nf 1 1 1 a Sofia turn, ii 11 il l.aa pnhl nf
I tha ImliatiH, rannni ho rcmaiilorril
' h !iik:i'H 1 j.ila:.
Tha N.itlnnul loaRtia. Iinwayar. I
mui-li hotfor o.piipioii in tho nuittar
nf f-Khflnic la.iilrr In llimo Itoi-ila'a
nf tho I'n iti' Jnhn MrUraw (if thr
(ii.in'a, lit.iiiih Kifkay nf tha i'r
i1ina:, Kroil Miflir;i nf the Culm,
anil Oanrua Htallllik' nf tho Prava
Any nf this rrnw.l will f..itip, ami
If rtimnrti ran ha, rra ilitarl any of
thoni r in, In 11 pun h, n tn tha ina,'
with an nhatrpprruii p'.ayar who
111 mh I happon tu sat Iho hi, ha
r "1 "1 11 n ' iho lui.
I.n-k Cnonih of Mi I'hllllP. fnn-
1 M.n-k nf fho Athio'lr. Ml'ilar
ll itaina nf tha Ynnkai ami lluuhav
.li tiniiiK nf tha Tiki r-. niitrhl ha
i'i-h-iI a tha po'ina -ahl" ilolocato
har.iu.a thay Inva-.ali'.y 1 1 v In nattla
j hv arbitral '.'tl w ha' tho ni t i r m-rnp-p
inanaL'.i. want tn Irani nut in n
Ini"
I .-o u.'itillv tnkr mm h nf thai
I flra nf tha -r.ippv lo.i.lrra ami
j oi.-ii .l.ihti M.-Hi-iiv ia Itu-liiiPil tai lal
, p.isai ammo nuMing Ini i.lont that
null- n i-'iupia uf -a.i.i, n a en w,uil,l
; na aanf Mia 1 !i! .Napnlpnti '
I in'. 1 a hnrrirana a.f ihkp Tha nf-
fii"Ma in. I nut Aha maniiktor nf hnno-
l.'iM .11. 1 o-p,.nii,:,. f,,, .ho a-iimll-jti.iii
nf tha pi'iaont f,,r a pat M.
r in nil-, th" pl.iva.l wh.i fmlr f,ir
h pi. nil ipm is .1 I'm v itiHtonl nf
r. 11 -. ,1... ...1. ....
,. ,. ,i. -1 1 at UM"'i
tn ho a .,t"or l.ut hi' 1 mi. to givon
'.1 U10 r' il,'',. it-..- nf sari itn Iti Ilia
p.ia' fow r,lMl.
Tha mat c 111 a
pi piilar inn hut
nf r'lahi-r. Jaa k
h ia ha-at 1 11 a- vau v
iliii"!'!'! the trio
la rrrtainly nnt
II la lint tha fault
-..i alwaia Klvan
m.itnij an! riahly
whla li ho riirrla.
wini i ra.il talant anil haril wmk.
I ncnlon tally. It tnlKht ha man
tmnafl that TiiNa I nnt tha only
1 ik l.i hnm.i i l'v Ui ahnw Rroal ac
tivity In apui! li.iaoliall haa mm
Into it own In tho atnatlar 1nwn
an.1 priictloally evory city Ihiko
omuiali t,i hn.iiit a franrhl haa ll
"ulna." Ami amna nf tham liava
limh r'.aa lo.mi-a, inn, bOiiAttr.;
aplanitlil aoml pm Inaarra.
Savoral aa-tioa of Kranf Intoraaf
yrf pliya n tha malnr Ifanuaa thi
mopk. Tlio tn tn co nf mautont Intar
at In tha Nattnn.il IrHK'io nra tha
I'lttaluirKh-l Im lnnatl combat llnth
nf thoP waatarn 'IiiIim halo In-on
pl-iyinn aplandM baapliall lha pal
throa wark ami tha rault uf lha.r
aorloa will hp cloaa-ly watrhod.
TTia tin
TliJn-TiKoi
'i
Whl'p Srn-Ilrnwn anil
Inilian-TiKor aorio In tho wat ara
nf tha (itatpt intprrsf In tha Anirr
loan loacua Tha iloa'in ami Knhla
arp airnnu poiinanf rnnfanilar whlla
Iho nthaT Inn a-luha ara a'rnnff
toani. rtpahio of all in lb .boat o(
llicni hir,l batllpa
N ajirri. n tho
iPftKUP with lha pn
nf tho 1 ' i.t it . Iti.lun
an'thinir hotmatinnal.
iMISKE AND BRENNAN GO
. 8 ROUNDS TO A DRAW
n if
: it h t
Ink
11 y
TH.I:iK), Juno 2V S- '.
nftn-l.ila In lloa hi,. i, o I,. 1
1 b a ni I al n n 1 1i I p idnt.vt l.o'w.
Konipaoy ami Jon Will.ir.l I
4 will nnt bo anmnuiii 'l until I r 1 1 1 v
Piiatponanianl In m.ikiii: id.. n
nnunramont nf tho a. -Vi inm lal
ulcil fur tnninrrnw. w 1 1 iu.i.. tn.
nluhl by tho failuio i.f A l.t i r. i pia
aorri'tary nf tho iir'ni nut .ml
rlvllPin bnaril nf la.ntn; .nntt,.', r,
YV. A. llavln. iiirtiibpr nf th' .1..11
tlvr cnilinilltro. tn loalo fr Saw
Ynrk mi tho train th. i I'lt. t'.'..
Kinplp ami t;.ivin l.fi t"ini.iit Li'
borauai. (bay will 111. t .111 i.- 111 New
York until tntimrriiw aft'in i'ti I'
w Ul lip linpiiaalhlo, thi v si l. t" h i
a moottiiK nf Iho lui'iiitii,
to of tho bnxltm a ntitrlil b
I rid ay Tho aoloiitmi i.f
riala will bp fnrimillv Hr I
jnpptliia; liftor ba itiit 1 ii f
I
lib I!.'
at a
Ma) A. J Proxol I
nf I bp organization 'IV
prnnintPr nf tlio r,,nio-
tulhnrlr.pil In anmuimo f h
A iliattni-t nurprl!' i 1
day W'ttPtl It mi al.-f 1 11 11 . I
that thoro u auilil bo tin 00
two JuiIro ami a tif-it-i
tha a nntaat YV hlli' no i f
nnuna-a-mont baa boon mn'l
h
a, tti'i,;;.
r, until
th.- "ff:-
ti."n
I hv
,,!.-n!
k ml.
I Iv
lil.
acr-'uniN.
rrrnr.1
11 II. (
Tola' a
: '.' . l.i 1 I'i
i.itai. 11 1 1 1 ,
v 1 v
11. i
Taukaa.
Ulan .
W111 Thltfl
4 ;
" ii !- . : 1 114. 1 ' I i I'., at (
T if 1 ' I i 'l i' 'l '.I I a'.. ,
-nn.iu.M H.11,, 111., It. 1.. 1, I .- aril 'f
ln-t'i ' l'..r. ,1 ll,i.. 1 l,,. 4 r.,.,, ,111. 1,
" ' f n I M.'r 2 I .11.. 1, .' I li . j ...- I '.
"" 'I I'1 fl .' M ll' ' II k 1 lllll'l. I' 1- I. ih
la. 'a I .,.., ii,,l: in,.,,., . I, ,. w , ,'
I'a.ap! V.1....1 ' I a 11 h .1 T .,,.. I. -., .! .
M.I..-I -lit. a l.a.a til, i,.i-. a lim,1 1. p
Vl ' a,,. 1(M .., .. , , '
' ' al La.. . 'a. I. -., I'.-1., a Hal. ' 't.
' " ' I' '.'.a il u. I ,.l. ., f. . ' v , .
I'ltl.lnirjll
III I
I'll
0
I .'
Haul.
l I...
it 'l I'l rat
.1 1 . I ar I
It, at li,. l.ut
I 1 tut aa t"
I., ma
Ml II I'll
At
At
ntvi-Htitn Jl'iiiatnti; r.iin
u t lift ll II, Shroi i-purt J.
r.-r-:t
I I
1 1 . t "
1 .1
'I'h'a
I: II I',
I
jfajtllN ;17
'I Vi lli I' ll liuillu'i .
' Tl I s
SHU Y t I I Y
siiiiiitini 1 : i wi
lilll. 'I I111111M.1111
l-'la-ta l'-r ; llin" l.n-.'
BJM-rlf la' .lall. Ila l'liiai
I I
I I
.1
W hiliH ii and Kium ltH j
Tic for I,o tr Scores j
in Soul hern Opener
1 n.i
.Mi'
. I I'
r 11 -' U .unai
I I'll I 1 "1.
,' '" ' it. int.. I
I . Ml I S Toll Y.
Wini rn liiitin'.
I'l'U'N l l I V AT Tl I SA
lim M.1I111 at ' k hi tn 11 1.1 t'ltjr
St .l..oih .at W l.'hil.i.
iiittiiha .it .l.'lilln
NalMmal la 111: ua".
ltii.tiiii at I'liiLi'ioipiiii.
Saw Ynrk it llrnnkl) 11.
I'lltabni-K a! Clnrl1111.it I.
r., I.uuis ut ('liiiiian
Yiiiorla-iiii l-ciiidin,
l'blr:ii;ii :it SI I.nlll.
1 In I'l.lli.l a! lli'lrnlt
.i'.liitu;tiiii at Iln. tun.
J'liil.i.ti Iplil.i .it Now Y.nk.
llla-l'la till Aim llllli'lt.
l"ululiit'll-l at 1'tllivlllaj
'I'.ii-,lu a: In -It.iii ip"!l:-.
M llll .lllki ' .It Mllllta l,"l.,
l ui'i aa Cui at St I'ii ul.
'I r-llir l-tllttli-.
ll.uir,,n at 1 i.i! I'slnii.
I'i 1 iiiii'iit 11 1 Si n A ut in' .1.
I Itrlifrrx (.i t Hunt Iti-auh
NKlY YHftK. Jtina ?... Si.l liar
ami a.illnr in hii.-ti l.il ;irt. .ainp.,
I hruuk-lii'iil ' the i nunti y will bo In
fi.rmi'.l nf tho atjioH,, f ,),,. U-
I. ltal llifiip.iv ; iiJ1 1 at Tn!. .In 1111
lull 4 Min'U.;li a ii.kir ,i'i,l mill. 'tm
Hll III. Irr,ll'i;.. I'l ),.' i : II I .Til ' H .if
t 'i.liiinbii. It h ,i ,111m, urn u l hi 10
tm m-lit by th it nri-atilt.itn.ii.
I'liwlinskn Hint l inptn.
Ppa. ia ta T'a vl. .rl.l
IHSK A. ( 1 k I 1 . Juno
Tin' l.iit rawhiifka btilii ,,,
II "ll f r 11111 tho II it Horn ; Kinpiro'
In a fiat KHiro hit" irK'ir liv U'll
II. 1111 f.ir I'.iuhu.ki at!. ..',! nniv
tht. o hit. hii" bl in n 'cm tMMiot, ,
II I'lnw I'.aw hti-ka nn fruu tip.
Ili'.ki'il li'il.,in Satin. I iv, 4 tn 0.
4 aril Iti la-'i... Ilurimiin.
ST l.fil IS. .I,,,,,. 2:, - duonr
ll.'ttimin. a pit.-lii-r tn.liy ii.aa ro-l."a-e.
by tho St I.iiiih Villi. nil
t.. Iho ('nlumhii ti'nt'i ,,f tl,,. Amor-
iamnad Hint ttlp nfflo
rhima'n nra .l ark Wol
area nf Sain Knni H' "
nf Npw. York an. I n!i'
flrlal rofaroa of tho T
rnminlaafiiii. umli-r w h s.'
Wlllaril - lipmpaov m it. h
t:nra. I'ci-nrd It l"-,m: 1
In tha rapm-llv nf t f' "
aid. while Itrnw 11 .'in. I
oiportod In bo a bnaoii .is -i
p.iat In Plthpr I I 'otnp.-apy. n hn kun. ka. .
hlP pn-aiitmn Hill Tntp. In arl.ml 1. -ic r -,
tllta prnnnaa I pnrtrrPr. Snndav, all I n'
hlni mil ,-ialn tinl 11 '' 1
Hip firt of ii rnunil' t'ltt
laniror atpppod In mi 1;;""
.lanialo.i Kid .look Mil
olf (a pi-apo( dam ii-i' it1
round l ut when I .ion b
faop Iipiiip-ii v In tho Mr' I
-IIU'.v Mt-ka I rnpr alPimad Inin . '
Mrrnsan. t'bl- anapnpl nvor a I. ft h""k ' '
fnucht rikM that draiiii"d Tito "
Traliur 1 iil-'irotat pn'.i.' '
ornmnllv oallnl timo h- "
eiaxH-li l'ri.ilii-ail('a World l'nd. tnrtpd tn put I1I111 ilumi f t
I.0NI111N. .lunP I S Thp pml nfiiitidtlmo
thp wnrld In nnnnunrpd to takp plaoal W I Hard bnxo.l cli-b' t "i
'.n lf27. by tha aovptith ooofpranca ' bl f.uir aparrlnK fa r r '
1 aif tha I'rnphPtirnl anoli'ty at thp Slain I not pxlaml hitn''lf ( ' P
ho .!"'. "tl
11
v ;i-i.'..in.-a-i il?
ro i.f f 1 ll N. '
I- 'it .1.. I la M
i.f'.i ;a! I".-
ii'b i' ia
I k.- I t.. ha
1 1 it r-! B
l:ii! lir ''i H
I',.,., I o'
."l , l.i'Vt-J
... tt'a
ll h'
'..TC
ia ;al
' nr
-..1 :
," i"
. V -A
I 1 vd
. ST
Of St.
a a cn.
i." ris. jima ::
I'.iul and 1 : 1 1 1
boa 1 1 wpIk h'.v
ruunil tu a alraw harp tnnlKht.
I
Kullor 1 w
I in .-yu'm
.a'mn with l
apiiTolv l
Irlirht and loftlrimlo'-ri
'Thp ohiiinpliui mi lal b"
jaittiaflpr! with h'a run I
i ha 1II1I nnt rara tn pu
arllv 111 aparrini; p 't
M
ika
illi'ta haro TUp IIpv J
liiuiih bapp'T hi pmpboalp on thP
Hlarminir fart that two nr Ihrop loud
Iiir inlTitatora In thp Midland had
cm iiiir.iKi", ibinolrit; ainnnir daarnp
niiiuml.iy a. Imnl trarlipt.
HlMitti-r I'lnw I'urniw tin Maxan.
l.aiNI'iiN. luna 2l nunibrr a.f . OUcTH Otld ScllVtidln
roa'urra rrNonililina; furrow ob
Honod on tho tminy nra pxplatnad In
lha Itrltiah Aatrnoumiral anrlalv bv
tho l!i'i M .id.n I'. K. A S,
by vhnwlnir Mint binlloa a mllo In
(l!aniPtor k r .1 rl ti u thp aurfira of Hip
nmnii at a apa "II i f ti mtlp a aoi'imd
wnuld plow furrow a 12.1 tulip In
loiipt h.
!' ill ilsni l.it:
In ro.
a, I.,,, .j..
.I'l 11 I r : 11 m I h 1
1 i ' t :,- : in 1 .
a ' hi". 11 al:.i !.
It '.i Mil' 11.'
ui.
! la linil'.lltii a.l I
h...
1 1 tl bo
.,!',,,,
' li.at il.rt
'rri.-l
''to,l W!!l
! iili.ua I'
ia ' ho! r 1 Hi ta
I jil'i. Ha ll.' Smh-i ami lb-,1
aifl' AN (!K(il.. N J, Juno 2S
A ic.iiHIiiii 11 rK in r- rmi'rlHnn of
tho 1 tiK.iKi'iii'ht nf I nltad Stata
Sonitnr Ki. Port M. I JlP"nl!alta tn
.itioak at a a-iiiu-ort Iti tha (loaan
(Irnip ami Itni tutu on Juv 4 wi
patsaoil 1.11 nlslit at a mpptitiR nf thp
I ! u ; t 1 l.Cd(ii::a laiaao-lall.iia aaf M
ttotn-h ftiiiii I -1 l-niloit'. I acboil
n!i. tn aprak on 'Tho Y nrld
I'ltcitril TMKadv."
to Flay Double Hill
at Fark This l .V.
Sir
Tha Ttl'sa In. I
will plav a dnub
Niilt park tod iv. '
alartlnK al '-' ' ''
friima Inrlml" Mm
tost a pii.tnnni'.!
F7n,r l.it Int..
pltchor, and Sp.itk
work f. r Tula
b. i l."
ho f.
r, ! .
I'aatuia.
SI:
I 1
rirtll' fll. I al ;
nuiavm. ininiiK tUi
11 1 3 21111 lino
2111 11 1:1 nnik
Inasi' hlu, Matlrri ,
Ihall-a 1, Id lair.
Iill. slaiu-i 1 ;
Itl-nl.iail , na -
i'hilnlrii'hia
.I . rt .11
. at .1.
: I ni tli.
..ff Si.'tl :i Harnn
t 1 H'.r.' .'
a. 1 i I
I hliadalplila
All II I'll I
I!' I .1 '.' .'
' '.' k I I I 4
: . f I I I '
oft; Jones Among
(Qualifiers in Xetc
Orleans Tournament
M !,,!
I'. ar.
IK 11 .
N I W
A tn "i, it
('"1 hor
a ti i
'!:
:
.1
II
ft',' f ,....
' t.,l ll f 'l.
I tl.,'
I I n ;, n
.1 'fin
ia hn 1 1 II 'I !
1 1 'lipmti
111 'In!
l i't o "I till,
.11-
I
1 17
ib 11 ba-i s, I lui.
lai d In 11 -.
by HailrfiM 4. In I 1,1, I,, r j .:, ,j
l.ricorv ' 2 :1: i.u . l,,,n. ' ,,,,
Iano t. ff lliirliam a, ,,(( ( 1, 1,, ,
t; at nil k mil. In llaina- h, i.,,.
Iiani . IT I la-ia lu r :i, bi 1.1, K,., :j.
wild Idlcl"'". I Ida laa r. Ila,, . ,llr.
ham: Iill pbalia-.! bti, i, li.Mn.'.
llrt.kaw 4il-i Ulftrl, pus.-,! liM,
.1.
I in',
1 r.tii
W l.I'M.
!
I 1 ti
.'f N
-f n.i
ini.i
1 it I.-
''4
K n
i'l I l!"
. I' I.
'!' i f
I'm-
Kri
I.'.'.
1 r
.'. f.::
N .
('mil.
lit I
ir.l
"f,,t
b
11 '
I III Ion
Mnriin,
ibnildi
W 11 1 III In
laila-. I ill 11 II. I
'if LMIIU'. '2 ll'illl'-.
I'll 11. Jaa ail
plai-.
sl.ll Irri ;
.11 I I II I I
nilniii
i ami Hi a ka r.
luna.
tn
li i.u
I hn.
. I 111
' : t I
ai.l I
I'oilll'.
u , Mi x,
ll.W
, , ' " (..mi V
I ft . ui I l"ii-U"n
- I'i ' t i .l.,n
bund pary nf tho funiiti
o bill Ne.V W "h A 1', It
i'ri 1 a' n'.igp 1 m bcnlbcy.
d.i
f Hi"
o Ml, I't
3 ! 1 :: 1
t !i" 1 ll i ni pi
I !'. ba-mtl I
f I N . 11 II
-i'i 1 1 ' , 1 ; 11
ml lui::,.
Iltill Hao 1
I. ..l.n
l l. a
It
I f.iv
Pn
Mir
sl,l,
aril
1 hi tirr
ha' 1 1 tin"
S'imo It .1 Iln ti (.inm-rla nrp prasa
init tnmlit.i ooj in t ci (aka for food
. 11 at inik.
World's Titieliat'
Match to lie Held
at Chandler July 4
CM ANIH.l'.lt, i ik!a . .Iuhp -,ri A
iiir'tlnm mati li that prutnl.to tn
lir.nll. m. it fan with a era tit
br I'l't nf "P'.rt will I"' held hern
.lijlv 4 whon .lark I' Hhor, lluhl
won-lit a hatniiliiti of Ml" wnrlil and
lui.ti li.ulov 'of I.lnrnln, Nob,
i : i.li f.ir tho Imhl waicht III'.
I'lalii-r I iimli.'.putod kin nf h!
iliMHlnti. whlla l'al!a-y 1 trm rhmf
(i.iitomP'i- Kialior and Pftllof
t- . a 1 1 1 1 1 I mix biitu nt I.lnrnln In
J.iu.'irv wHlmut olthar man a
a ut I'm a f.il!
I-n tia-r Is an I iklahoman, llvlnir
at ( 1 1 u ii 1 1 1 o r. In l-lnrnln r. unity
An n roii. i Ii blind cnnati urtoil by
tha rnmmrrrUl club uf Chuiullor
Hi it w ill aoal ft.ii'in prrann and
ai rartKonianl am IipIiii; tnada for
UlVj ufl'l I'tllc m ajf MMtula.
Hascball Today! !
DOUBLE.. EADEK
McNULTY PARK
TULSA vs.
SIOUX CITY
Fir.l Gme CH't'
2:30 p. m.
Dr.STOTTS
Hour: 9 a. rn. I1'
Sundai: 9-IJ. ,;
Siiturday pvonli i: 1
, Third
nd Boston Av.-n.ic.
Ti lcpliaiii'': a-:ici'
210 Richard Bld
Tul,OUU.

xml | txt