OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, June 26, 1919, FINAL Edition 4 o'Clock A.M., Image 8

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-06-26/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

8
TULSA DAILY WORLD, THURSDAY, JUNE 2fi, 1010.
. I
l
1 i
Hftih...'.i
EXCHANGE WILL BUILD
$500,000 STRUCTURE
'!.( .Mltl.ni in I'li'wiil tin ii U Will
oinpli'ii- linililliu: . i-K'nl.M a
'. lull- I i.l.il'11- ll Nr lli i iircl
ANOTHER LARGE BUILDING
k liilioliM I n n Win l. In T' i"l Hilf
Mltlll.ll III llllTi. Iiik I liinC,
lall) (null) Kf'Mlilrtiii'.
Is Up to Tulsa to Pay Her Debt
to Thousands of Children Like These
DOUGLAS IS PRESIDENT Arm in France, NEWSIES HAVING GREAT.
OF WAR HISTORY CLUB; J L w n;TIME ON CAMPING TRIP;
Y. M. C. A. VISITORS DAY
FOR MEMBERSHIP DRIVE
,. ik. r
t 1 1 1' 1 1 ' 1 1
ll",. II, HI
I, '.,1 1 II 1 1 1 H ..'
if." II.h
I, s t,.! ll lii Li
id'' I ' r i , mi mi
i ; I .' ! mill. lie
i I .n II"'
1 1 i i r ii- ii
in u.-l ii H""
In i i i 'i I
il', !. IV HI .1 I ''
ll' I- .." ' I
w in u . ' i I i i i: "
! " w "i li Li l.
I! I-'I . Ill' It, .r. l. i '
mii.i l.i . 1 1 r i Ui ii i" n ' it
1 .7 Ml mi" M
I'.irthn'i.l. i .. I
new I ! In. ii. . I
Oeu m l M ,n .. ., m:ii.
t I 'll h ,ii. I I '. " h ' . . i . . v
(Kio, i ; i In i i l.i ii,
, ,1.1 I I I H. Il 'I I I,, I f
li.ul i, 1 1 ! I., ii i,,l ii
I ' II i' t .': , . , .1 V.'"' "'I l.i V ',i
II,,' I I' li'i'ife I' i rt. 'I l .1- ' l . I.,.
I I. I I 1 ' I ,1', IllIT I.f I ' I. I " ' i"l
'. rl ,, i.l i .. . I . I. I ii..' ,.', 'I I, IT I
dlri'1'1 ,,i,l lni"iil ' i I. ,.'ii, Mi" M l I
luii.lit hi ui', i $ 'in li"ii, .li.l''
t,i I ii- I "M II vi l .1.111,1, l " ll In'
I. ink IHK limn- ii 111 .,, ( 1 l"i I'
'II. i- i w I'l I ... . . , 1 1 . ' i 1 1 ' I .1 .ii ' !i- . i
H ' I i . i.f III ' ll ; If' ' II I I' I ' ' ' Ii. 'II
HI I t'l lull' II. i'l Will . ",,.,l;, ' '' '
bi i,nr
Tin. t ). I. ill, ,n, i ll,..l. 'A i.i I -i "
ll 11 nil ll.'t .1 l I I II l' !V .' 'I"
v i it i h i'f iii-w In, I, i iiil , , 'i'm i,i,
t In. i f,,ui .ui,. Ii .i, I n .ii i l.i' in ui
o. I In' 1 1, I ii ' I r l.t I i i i, i . r if ill" i . v
An I'll-. 1 1 1, .1 1 ,i,tt.'f i , , . i ii ' . i.
urn. Ii'.l i.f r.lif..i . i'.l ' 1 1 " I n ui , ,,n
rri-lr ttvi. .t..nw h hi ilil uli.l i..'l
I , 1 1 so linn. ' ' . .. I,, i n in. mi
iliiti'ly, iiK.rr llni ii " Mi. (in ii wiirili i.f
rlfilrt.-ril n m Ii iih-i v' li.tilii: I n
i ritniiliii Ii.ii i uinili'li'il iiinl St'iit
''l.l.in In II. 'I ill"!'!' 1'nrl In
. .1.1 Mnuuli' W l im n.
f I I ' 1 1 . . I '.. I i I 1A ; 1 I.l k''
. mj-w -
l".ii Mi- I.l. in Ii I,lnl-.n I, ,l
IHrM. li.im l; ,i, tw r II. I . i ii e
I I.- .H, 'I I, I I It, ii. hi..
M ' M. 1,1 I "III i fi-. Wit' in I ,t I" 111
i.,ii .r in" r. ii ;i n i I :,c f,,i ,i nr..
Hp.',al to T'l ii Wa'M
V I V IT A Ilk la , June V, .l..in j
Tin Inr i.f Villi! i wi'tit nvar I In- .. I
iii.iiiv timiM ituiiii i i'lt r i.f
I 1 I' I' Ill- Mil' lllf.llitlt In .l.'lir I
I in i. IV i 1 1 r .i l 1 1 1' I I. .ih ii w ,i . l,iy I
' U' ' unit ll .i lin n r f 1 1 ,-1 n . J
Ii. llii- I n li-. SI.i'i-h nml hm li.'iiiiv I
' I 'I i i.. k i'iir.lii i.i-.i ninic j
Ii.. w.ii mrtliliril In il. I'd .(t Hi" i
li 'i if -iiri'"n t'lirmu.Hi in K int
111 1 1 14 I
Afwr Iwn Iiri,". l.v
Hli-iiff l.i'i Vrlili anil Clmf i.f
I'lilni- II K Itl'I'Milmiir hi. I
-..'llil lhl r, nihil) fur 'iii
liniiin Miirlifr n u r it , I
l,v 'unit' ni,l" Hii) llnlilrn nl M iix
j.i' kri trnvrriil mllm frnm in, l.i i
M lUlirr In nnw III Ihn nillllM' I I I
ilin"i Willi ihi iiiiinlir i.f T.n
iiil 'ln Mori' luet ln-fl f"r
" mini" si Hit fur ilirv Arc
I i ' in ll. nun s.iiiinlii.v.
ri I'l tiilnp .'it
.in n,.r I.Ik
I I.UI I'l l s .in, I
riitlilllt; liiillin
Til" "MIMll.l" M''
T.i fl .' I'l i'l Ii i " i ' ' i .
i i , h in-r ,i i ' I, iii
I r 1 1 i fur Hi. iii
Kihir.l.iV
Km 'V r.lillt "f 111" l'.'"'V 'i"-1 '"I'l
ll.'.r Ii i . M I.nll.k' .1 (ti'llll''
I.,. I lifii" f.-'i.i,,'. y.w I'hl'r.tut .in I
i." r I K. ,i , . in , I . i 1 1' i'i ii. S I tin' k
l','.iil"i, in Iii- tr ' hi -i i r Tit"
U i i I I U . Ii, i 1 i V I.' ii lln v
iri.lii'l i.itti. l..." Wl'l.' KIX ...ll
.t WLA'. !C '" ' ! II . ' I , I -I f 1 , 1 1 III III" miclllllKlllli.il
'V' 'THjf' ." - i 'I" i"'il'" Hi" w.. k (,f 1 1 i V
II I'l I
).l
I'll I
Till" i i' v . i
in n.lh.l
. ii , f
"." Tr ,
Ii. ,,!. . " .
i ' V 111 A
I " I , ' ' I
I,
I'M
I"
h i
I,.
f , 'i.
i 1 h.
..,,1 I ,
'I II,
ICE CREAM? FINE FOR JOE CARSON POST T.0
YOU! VERY PURE, ALSO OBSERVE 4TH OF JULY ;:
will Ii" a kiiiivi nlr of ri'rumi.i I
cm litHlnrlritl Inli'ri'nt In rM'i'v Tni
i, Kin. ,i r,.i Hi , I ,liil n I'Mi. i' sci,. nml rilv ciffli liiU l lnl.., T. -IB i-mri,,,!,. ITc.irnini Will IU t.lvi-ll In , In Iho )ric( In run,".
tho Imibiiiibh i.f III" firm li". ir Ui; - " I I'lctim Mnili' 1 Jit ljlil.
rnriM-r nf Ari-lfi' .ui1 liikm-iij ' j
Hiri'i'i, nml ri'M l.'iimiii i. n.ll ; lV,. ,,f ,,,,,. i,,,v i. mo
lion In t!i in.'i. Iiiiip hli..i. iini fti.n.i. . , I I'Hiii fur imirlollr iclchrn I Inn
In lii'iRlil nml rcniiim Ji'""'i .1,1 ' """ ""'"''"i1 " ' T r.iwuni' ( Ani(,r,,,,n ,rgn on jiv. 4
A.iiinllrit In lh ntnrv lul l l v
nffl. !,il, llifrc were m-x-i"-.!! 'w
nl'npmii'a In ti lrfiri.li Th"
iii.rrc which cnlf.l In Hi" il":iili
n lh irciiilt i.f whiiky, Mi" nf
f I. i r liclipt
M ik'hrr )i.m ct lfi n pi I luc
llllilllll lit llOIIlP, ClIlM II .,!' Midi
i.f Hi11cl.11 kcl ,
I- ii n r n I nrrvli Tu f .r Tolur
Inn" licit liin nrrHiicil
GIRL HIT BY AUTO AS
SHE STEPS FROM CAR
Alice ArimM, 1 0 1 I'lnni l-nnlriicr,
'! I'll 'i:i-i.i4 .." I ii.'iii .' l wmi i.nlr.fnlly Injurnl .limn' 'j n i luck
' ' 1 "' " ""' "th'T l""i"'ii' limi nlnht im lm mmipcil c.ff Ki-n-
w.ir 1 U 1 - in, prnminrnt 1 III '."in ... . ,, . . ..
' l." , .',',. -.." n.-n,"i ",r ,,'"," ,,,r'"n T,,r
Ullililim III" w.n. ulll Iii. in, I, I .11. I I '."I" Kl'l Jnl "l'1'l'Cil I" t'l"
i Li Hi" I111I11111 il .ii.i. lalli.n .ci.irnl when A n ""lln ruoil-'cr
r''r"r", ' nm.l" hv the inrni- ,H.i' k h-r Hh wiw Imricl in Hi.-
r In flml 1 in. 111 ciiiittl.l" c.f ,..1,1 ,,,r, u iHii'lrra cirrli-.l llmulrl In
llinic lli w.nk. hlih 11 In li,,,.. 1 (,,,, li..in"
V I If
f
I i.inlli .111,1 l.,.,i 1.1 II, r rity i.i'.in .lv
ih'liil.l ..ffi. !.i 1. .111. 1 r 1 V " " '" " 1 "K I'1" '"V li'lU nil I ..III I'l
II, Mhl f -I, ., 1 , , 1 1 j , I I 1. ),,, . I ' II " I I III. I'lll ill. II CI llil Ml II I'l.lll
ii. 'I,,' 1 i.. I . .liii.hi'.iiii'K cw j r-. i'""'"1 "f M.'"r ' II ll'rl. Intnl. C
I " 1 f f . 1.' 1. : 1 .... 1 I 1, 1, i., II.. I 'iii'l t ml I. I y Kim in y .
I ...,.., L I 1 ,,' ki'..', I. ,1 in ' rt 11 1 " . 1 11 ' , I , h,i will 11 Ik, 1 .men, I 1,1
'I i.,i'.,,,' ;. 1 111 l.i ' he I K'-M I r K 11 .ri.il.," . , I . I , , .1 ,4 1 1 In l.tl,,.
I it iii i hi i mi itii.ir "f 'li' i il .1 f j Ii ' ' "f 'lie l.iill.l.hif
.,n,l-"ii.ii 'III ;i-k A fin" Ii i In! I'll1". i In Urn r ' n lilcli.r' il
j. I(... 1 In'-.. , Ii , -I . -, ,,i.' ' X n I 1 vnluiii" l'(uint. Hi" uiil'aiy ,mr""r.
,l,,l nml hi,,' ,i h..l,,, T'llm ' il Klntlt l,( IU-I..IV llli'l 111" .l. ilii-
I i.v,i ;i,.i',i.i i.i -I,.." i h: 1,1 ' -i, ' k ',, i' li i,f i.r inun inuiiiri"! 4M,i
I .i'i'ijii,in ..f ..l,i'r' ),it' lik" 1 iii" "1'ivi," fiiiin lir.i i.iiiniv.
(,' l lii' c.i i, j..i ,i"i ,. , . -i . 1 1 . I i v in
ii,i i.n;.l nil mi. in t'lit ilic' ,ii"
.il, iji'i-rii in w in, "i i , in . I'.illv
; I itniii i 1 1 , ,11 i,f (i'11'.n .in.l ini i'rt l.4lii'w
I 11 li".l .in.l l)i" M'ii". l.t kn n l'i
,:l k'-i'iUHK i . 1 1 1, ll.K iii. in, llillk-
l 1ml. I' r c.i s i
I
M lcili .miry StH'Irl i'i'li 'riiilny.
I Ti." Human;. Jl'-i ,11111 r ' v
o' !." I ii,(,.'.t . hu't-'i w.. ii . i I in
. 1 h . Ii i n i ) t r '. i r n it C ' ' '" l ' h
hi crtini'ii An lin'r,), 'TVs. i:,':.im
turn t't-i ii HrraiiK'''!
I
The Famous Sapphire Ball of
,1 After l.lltlnn 'lie wr Hie tlrlver
in I . I". I m i Hi.'Vi'ial pi-iHitna K tvc
Iha number of t)i car H.t 3'i.n; I .
Itil.lltlnn tn Hie ffititi.lt .
I.fj I '.
Iifwn'i'1. fur h II f.'tir Tnl'i i In. iini-
OI'O, ami n new til'ti kmilni t li..,i. ' u rt-
"Xii'l I f 1 1 1 InKli ijllallli
0 liy ion feci nml tnnlt nf cnnci ne (.,,ri, n, aiv, ,,f n,,. ,ivlli" n ml n in lum nf lh rl'y hull l.ml
I wi re f.irmill.ilc.l at a recul tr mcci
j Iiik' nf Hi" Inc f'tiann iul tiel.l In
en, I titn ..." ...... i. ' li en lt il. iiHlliu.liI nml f ii. Mill
i.l. nil Ilmt will lie m.trle l Ilium'- i .
j Icil, Hllllt' lltlllv I'll in in Ic 1 1' . II i
J . Slum .i "hI.Ii' n I cif Hie ikl.i , Im-ii ii iniliit'il, mii' i.f ill" Ire
n.imu Irt.n Win kit l..uk mil a per i rmtin .1,1 li"re w in fi.nml In In'
Till, vcalrrdnv to irecl n han'luifie til, k hi I)' l.elnw par In irKar,l to liut
7..I0U rcelrlence nil the niinirv r flltj ,:, i, n,c law innia'a nine!
rlul rrnuii.l In the nnrtliern pirl nf ' ,4Vr,a,r. In p..r . rnl. I'i.iiiihi'I nf
the clly The reii.l.'iii e will he run i f,,,i,miHn.iit.r Mullen ultli Hie nwn
alrilctfil of hiltk In I'ulonUl l le i ei a ami liittiiu.T. i.f lh" gutl . ihe
nml w ill l.n una of Ihn mod l.fMi;i-' I'litlty. the S i h. ii A v "n, ami Ilia
fill hVe In Ihe rltv. Wlklit j h'uiiiicrK I'.nly Kk.'liM n". hruiiuhl
iKht of Knneaa City ine the arrhl- tht nyer.iice up tn alunilnr.1
.Mt Mil lie ii la 'tri to ri'lmn
tti Tulan. lutiimrnw fur a twci wcekn
KtinpiilKn anionic th" owner nf n l k
cwttle In Tuli cniiiilv "I't'iicc r'.i'
ner -latrvtncn hiuhI an. ' la ih" cIukiii
if ll clly hritlii ilt'pa l t li ! li I , mil
"very milk cow In Ih" iniiiity nnial
iitit all Ira.a fur cnnillt inn, .in.l f'r
t ii liort'ii I ciNla In particular ltT.,'e Ita
rTTUk mn he uwd
NAMES OF T.-O. DEAD
tecu n nil .1. H. Ilnraler. well Knnwn
Tuiaa conlnuliir, h.ia rJiarue o' 'h'
rtinetructlun.
Carl K. lireejttr, well known n.
priulucer. nlitnlpail a permit caicr.
tUy to ererl a ' renlileiice al lllklit
eenlh and Carann, In Illicit Vlata
addition. Tlila reahlenrw will tin of
lliht aliico In the falltn renate
an nee myle cif upt'hltecluie and
piuuiievn iu uii iinr in I liw I.I.C. ti. f DP fMrll
III the illv. It will be ton alorlea , O I A 1 1 IU bt UIVLN
In helnhi u ml rover 40 hv I 40 feel of
flour cpin e. mid pnat 170.000 A J.
Mn. Ikcr of New York la Hr.-hltet't und
J. II. Ilnraler la contract nr.
.1. J. lArkln, prominent oil 'nan.
will ronatrurt a realdent'ii at ti2i
Couth l'enver avenue. TiiIIowIiir th
Colonial period nf arrtilleolui in
atiiroo. Thla hnme will coat 110.000
and will he hullt hy .1. M Ilnraler,
contractor, i Mahler A Croaa, an hi
tecla, are wnrklnic on Ihe plana.
Additional huH.IIni pernilla were
laaued yeaterday aa fulluw' I'lnllp
Kalca. realdence, HI Kaat Twenty
flrat elrect, i f00; R. (.'nnntnntln.
realdence, Plvlalon atreel, Wcat
Tulaa. 14,000; II. W. Andcra, re-
'modellnn realdence, mu5 Huiiih
Madlaon, ll.UOO; H. W. Anders, re-
n,,l.ll,,d M..rir" lllll U.illll, H,ll1l.
inn. II.NOu; i M. Anderaon, rl:r. ' ' I'l "ml c"". k" I all Ihe
,,t,.- i',,t t,,i. If.iul. I ll k'avee III" liu. I, t a nf all In, l who
Hvcltl In Tt.e Worl.l
I 'M.AII. 'M i I TV, .I'ine :;, - In
A li-ll.'l' .u Ihe cV'.nill, c , lci. ll t mi lit
laiil tloaji.i'&i'Oiii l " ".' 'i'ii i f 'he
war camp commnm: v a".n'', hua
trlven in. I. re ih.il the in v iiik.i I ion
In rcprrienia, which 1 1 .tn lit a. I
liiinieia al Inf. IJ Wen ;tctnili
atreel, I'l Worth. Tcii. will fitr-
hiah In the catr of i ik n 'lor t u cai d
Imlei uf .ill miilii r- w 'i t mat Un ir
llifi when wlUi ihe Thirty Siv'h In.
viMun lu the (' lin m .it k i. .Iinlrit't In
! lance. I'M. inilfk will ihnw wlni
all Minvc'i nr.' lucalr.l
I'hapliin I :.l in ti n .. i''i'vnlanl of
I ' 1m I it fir I .) S .1' who wit in a, lid
lt Ihe TltlrllSlll'li irMHt.'.l th
fc', iluriciu 'he in lit" -.i'IVi-
ll....u ..-..ulv. l .... t'..l-n It .11111
,T"". '' ' I'lilt-ty H.xill In the I'll. imp. ik'i,
u ,, , a , ,; it t i. .... . I trie! htiNc !. ii ui will ho i 'iiiiii "d
fulfill '..All., V,UW". (V. . ,
nl ihe
il Ii.
ii, hi All iiii'inlieia nf th" pnat will.
meet at Ihe illy hull nl 1 li o'clock
.... I I.m i...,rnliiv f I tt ,1"i..' ., .1 ..n, a tin.. '
c -
ami 111,11, h III n hmly In I ha pin."
where Ih" inietlnc will he held,
prol.nhly Conveiitlun hull. If I'mi-
vi nllnii hull ciiiiiint he proi'iired, (he
iiii clliiii it III he h"l,l In m, me church
.f f..rl n nr" h "Inn inl.le to an ore '
Hrnatnr Knhert I.. Owen aa the
apraker of Ihe d v. A altnplt pn
trlotlc proicra'ti, IncludlnR A ret. ling
of i.i ni l al I't-rahinit report on ' ho ,
work of Ihe American troepa mid
the alnuliiK of nii'lnnHl iintheina will
he Klven. Tie public will be In ,
viteri
The ennit II ill Ion and bv lawa gov. I
erninn Ihe poal were alao approved'
nml adopted at laat ntuht a liieellng
DENTISTRY
Th;it You Can Recommend
to Your Friends
All wnrk don by Keiillemtnly uperatura c.f
yeara of t iper ence
lino. I Wnrk nt ltc:innahltf I'licea. All Work
( iii.iranteeil. Kx.iinlu.ilit.il I'rce,
(ilve Ma a Tri ll.
Dr. McCann-s Dental Parlors
llil', Mn nil Mil I n, ('nr M.alt'l ( li.llilcra I'Ikhic 4.t.J Till.
! n I titJnua I iilll K (Snmlay-i 9 tn I p. m.
PHONOGRAPHS
SiTvri money for you
It cJiJcs aniiii)iJ,iy arounJ
the recur Js - caiuict
vrjuh r injure thcin.
Every I'athe RetcrJ
rnwrintecJ to pLy iuo
time.
Km ncctllcs to ctunc
no ii.-eJIri to buy.
Qmir in tij play a
jewcleJ I'athe ycurvlf.
GENKTS
lit IH S. Iliiotilll
SiirvA pLxt4 all mail of Suvvl
SFE
EADS l?oir Every
All Rich in Oval Label Quality
CTTO
.asie
reaidepee S0J Kaat Kl.-v".,' h ,.. Xt,., ,,,,,, f k f .
trcci. inoo.. H Malnl.in I .HI ,,..,, , Uinl. Ihn..., in , m-
tlciicn, 1412 KiiM Walton. I-'OI'O. js I. i reiriii.tr i li, lo.i ih,"r
I 1 1 i" in ihn. iri'i"!, ,i!ti havo I-.'. il
4niiiiinnlly Srrvl.tr M.nca. I , wlM , Iran. f. tic, I i, ihu .-.i
The olfic",f Ihe war . imp i- , ;. ,. A,,., ,.,.,.,,
munliy ai'.vlc loral.-d at J J I Smii h i ,.,,, ,,,,,,, ,,,,,1v i,0
lloelm, In I he k en iie.l y hn I l.lini; il ... .. , i... . ,, . , ,, , .., . , . ,
be mm I'd .'lie limit In.l th nf 3 1 : ,.ff , ... fr.. tt- who !l . .' ' " "i.i ' u . i:,i
run i n i u i mi i .ui. 'i . . in" . . in .'ii,. . . h,, . hici ' . . . a . . i f : ' . ; f t:, 1.
coillil lint be ret, Ine, I p"rmanei,ily ,., s' .lfl,' ; ,',,.,. al Hie
becauce of a en" h"l't on lher..'ni ,',,m,,,;,h, ,.f an n-latu" in"'i vh,
but II l expecied thai ihe new h.-i,,.,, ,,,.,r ,,.,, , ,,,
rnllon will ..e kept a. l..ns n 'be jam Ki,i'4 ,; , -h,. ......n ,,'
wink for Hi" acii'" la i -. ii 1 1 in' , aired inl.i'i., in,ii c,.-.
Tul"(. I
V lllill HiipiH'itlni;
"Some nicmbeia of iln nobility , ' ,,u, i kti..i ii , pi ,,.!,. r i.iy
make It t Ihi.ihI tint Ihcv luive never hum for mu.i 1 1 . p. '
worked " ell"
Nolitnc mm h in In. ail or I ll tv.'l ' llul ,11,1 ., ,. ., man In . ilrv
mn In my rmplot nlm can .,v
that
TimuIn Kin
... epait
man In
the nlhir il.ti I..
IN summer timo sandwich time
Armbur's Oval Label Spreads mako
the preparation of apppetLzing lunch
eons the work of minutes.
And' when visitors come, in the pleasant
summer afternoons, the house wife whose
pantry shelf is supplied with all these
Armour delicacies has at her instant
command a variety of first - quality
foods, pleasing to the taste, high in
food value.
For outing luncheons, for afternoon teas,
for the children after school or play;
Armour Spreads will prove their valuo
day by day. Their purity, dependability
and high quality are pledged by tho
Armour Oval Label, the mark that takes
the guess-work out of food buying.
.l.'K
WW
1 Death (oH-igs- wt
Yet Safe to Use ffcs&Mil
V;l an.!-r. cm-,,
"I' it .in '.a:m n.i ..ne f ' J &W
p l'" "I-!'' ' yifJm
S li', ..'.U, Mi"!.-, s, J-S-Jf ' T-wM
F- " ' ' .... ' ( TlA
I:' :int r '. !ut e f '.''.' j ''J
r;::;,",::',." killst- $
a. , A"'. K.'.l .1.1 ij?
yCV ' ' -''!'"! H'.'i IMtlcn I i.e ; -.5
yl. YrV ' M,,'i'-" ," n,'r " -. i
-3yyjMfl! II V At diiMi' ;u,il Uuioui.!,' 'pj-
fyVM I "'' ' 1 ' ' ' ' '"si
A ,l,0!!srKA mit.. co yi
'$ '"" N""'l I" li lino ' ir-J
A ""-'"" lKi
AskYonrDealerforThese
Armour Quality Foods
C9w Dutter
Armour'i Olromarfiriari aotl
Nut-oU Marfiriae
Viu&vp Penut Duttcr
Potted and
Deviled Mfat
lsufe7T Jmt, Jellies
and Syrup
The Armour Oval Label is pure food insurance. Look for it on your
dealer's store front, on food packages within the store. It symtlize3
the greatest excellence on more than 300 pnekage ftxxls soups,
meats, fish, fruits, vegetables, cooking fats, condiments, beverages,
etc. Have an Armour shelf in your pantry
ARMOUR K? COMPANY
,c :--
..fcj.f-.'-tr-VLVfaiV
. M. McK A V, fff
.Mjnnii.r lnlii Urnttih llnnxr ag fG! r
ii.-v- ii i i i. jm. i . I'M. 'Ta i m: - - - rj
CD l aaaaaai , r
laitiirn' cl.iy Bt the V. M t'. A
ll.'IH I.e. II C"l fill- lilt! .lflnriilH.ll UN' I
i.-niiK i.f July .1, l.y I'. 1 1. V,iK,tr.
ii'Cint.erf hlt tier re 1. 1 1)'. I in ll.tt .inn
iilll be cent t. nl tn iit.ri ini'iiilii'iM .11
i"nn na Ihe 1-11 1 11 tti iiy curvt-y Ih nnit
l.liteil nml 1 hi Hut of 1111 11 d ill m
ly I lie Tllia.i huNlneal Ikiiihis Ii
t liei Ked. ' i,. iaiiv..Hn la c ie, le.: in
In inn al.nut 1.. "iini 11, iim a i.f rti.it wlio
ui" nm niemliera.
Tim inllit' luillilinm will Ini I Ii tn w 11
npen nn vhii
I'li'' Will I'.' free I
1 nv, wli'i.ilii r t in
nai' lita lie. 11
i ny a i n.i n. t,, (
.Hiiiiiiii. I y. 11 h 1 1,.
t'l, il lull a ml 1 . 1 : ,,.
II.
1...H1'
1.
ni.
11, 1. 1
.'ht i,,,
.M'.i.i"
II "
"I'.iil Ihe .,,:! s
"TIl.lt'M Mil. I ., u
trie. I In .. i ml, 1
"Tim
fllM'.l I
III.
I It III.
"1 r. , ,
"I' W
vv
KILL FLIES OR
FLIES MAY KILL YOU
Ta t allc aialea fioTra.it I ara the I urrr Kir Tr..n 1.
Ita Caaaaa. I mlnaai.alt, Natal 1 raining Halli.ua,
Haapllala, laaaaa Aa;iaaia, Kte.
7
e
IT!
FLY TEIAP
Moit fflrteM fly eil.'ii'i,.
tor on eirlli. ''.matrn. 1 (,n
a.'lcnttflii prln.l il..a t' ii'i. 'a
tha fly l,y wuri.li ic alm ic : i , 1
of Ha well kii'iwn l,.i .1, y,.
chnl,'a:iy .rife. 1. All
. w ill laat f ,r yc.i ra K - ,
Onwn when al,..e.i nr i t 1 ,
...a a hi 1. 1 .... .... .. ....
1 N.i, k:iliia: of nii'i 11 in;.
lea.l fllca ran To i'....i
from trap without llva onu rni..iia; i,,,t
turn over In tha wlml.
Ka. I ailSI laehra N.. !-UtM In.l,..
If lirar IMaler Uoa't Haiip'r toa, t III
HUDDV FIT Til AP CD M PANYiNf
w w mm m mm w w 1
TOLIA.OKUa.Ui.A.
f, LaV
Dealer I I
""" A V
rkerav V V
AW
Why Do You
Read Newspapers:
'SAVE NOW
and be independent in later years
6 to 9lA
PAID ON SAVINGS ACCOUNTS
No Taxes State Supervision
Tulsa Union Loan & Savings Ass'n
8 East Fifth St.
Phone 5254
1
Ladies'
Kamp-It Suits
$9.50
?
Riplit away you say, "To know what is
poin on everywhere;" to be well in
formed. You read the front page for the most im
portant news.
There's at least one more page you turn
to regularly, probably several pages.
It may be the editorial page, the worn- S
an's page or sporting page.
Perhaps the market or local news. At
any rate you want to have up-to-date in
formation on whatever interests you.
You will find all the .departments of
The Tulsa Morning and Evening World
teeming with good, live, clean news, iriwn
to you in a real, up-to-date manner.
GET IN LINE TODAY
CALL (.000 AND ASK FOR
CIRCULATION DEPARTMENT
22 W. Set-mill l'l'"c

xml | txt