OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, June 26, 1919, FINAL Edition 4 o'Clock A.M., Image 9

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-06-26/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

MMMfeMIMMBIWIiiaiMMMM
TULSA DAILY WOULD, THURSDAY, JUNK VM'X
0
WINNIPEG IS QUIET !
AFTER LONG STRIKE1
GENERAL IRWIN TO GET
SPECIAL AIRPLANE SOON
I I. I' s. .. T. in .Iii-ip 2S A
.hi i .1 in- fur i iii iim' of nni
..rl V""' l:,,,"r" ,b i-n J H l'ti ,,.llim.1..r
.. .1.... tw I . II 1U '
,, iiiiirs.ni-' ,,,,!, r .1)n.r).. . ,n,.,., ! th-rmo
TEAR UP SAPULPA iTHOSE WHO SAW !
LINE, SAYS CROW' SPAVINAW FOR BONDS"
vv . I . . !
i- " a 1 1
- i i ill.
H ,' a' .
All it V nlKiiiil.
OTHER STRIKES ARE ENDED
I hi
ii I
t iiiir
II. 1', In' fill In
Sui tr.nii iii, Ti'.i, ii
I m.I.i
tin; hi 'Iii- nritnuii,.'.
' ,. il.P l' ,. III. mil;,)'
1 1 11 il 11 I I i
ftiiMl i Thin 1 Iii inlvisp ymi that unli-a- ; ),, ..t llvi
w.i.' lln' !n) mi' I'lif.ini-fl r'i'i.illv Mint ! 1 1 hm
without artiiillt llili nffii ii )' Hi'' 1 1 i' r In
...... M .i-.' OrL'iiiili'il Vlill.iinfa llwr '""i
... ... .... "
. I Otili-li't i. mi, i.i-.i niw iiluiiK thr Altli.niKh fi'i'luiK K..l-..t thr nini iii.111 :!,,: i,
I ml.. I Wul. . jl.or.l., !,..,, ruin,,,, I ,-M.n.-, llnna y ,..,. , s.,,,.,,1,,,. .1 II!,, ,,,, .1 ,.
- "' ' '' 1 "' '' Mint ! I.iwoti iiii'.uii'iii r.inuii . atnti-a Hi. -ii' j iii m MHi.i ,'i , ,..
. 1 ' " 1 li ,1. in. fin I 1. r ,lm,i .'i- I Ii.' It. nr. . .1 ,
li'ttiiil'ii i,,,i,,n i I mil 111.,, it 1,1 vmli m r I, ut 1 i ,il n
,1, i'l iikIiI ' anil ilf in 11
(mlilli' if llllmi'lil t,i f.. . 1 '1
iinhiii'lit IhM 11 h' II,. ..'ii. 1 ,. v..i. i,u,. ".,, luil,.1.'. .
. . .. . . . 1 , 1 1 i ll' in 1 , IK a , ' 1 , ' 1 .1 : 11
1 1 11 , 1 1 I N I VV I V I II 'il
V
in I ,' i , nl I !' ' Mm
(l TIM III I IH'M VUit, (INK j miM IS1 in I 11 ,l I'M.K HM' ' Il; ,.'!,'', u',,',
It I' .l Mtl-l ti'ill in tlliintt I'll'ltlfil i liimMv .1.1 'hi I.111111.,:, .,i.l II 1... '. I .1 ., ,
.1 1 I' I ' nin't III I ! 1 1' I it'll'.!1,' ,i ' . v ' t
' ' , - 'I Ii- Il' I'IT I'M I'f nl,.l ' . ass 1,1 f ;l
..I I 11 I I In' I'll In ell 1,11 t-,; ..',,. .1 I
t Ml' ,I..,,M.S .1 , ,1 I I, I I I, , , , ... ., , ,
11 11 1 11 III .r I 'i, In in. iii." an Iiim-iH li:.l 1 ,1(1 I .1 . 1 I 111, 1. 1, , ' m ' 1 ' 1 1 1 1 1 . ...
1 .11 I" In' 11, 11. ! Imiklllir In 'Ilf r...lll, 'I 1 , ,. , . .. I.I, . "" ' " '!'"
" f-1'11 In H ail V fin l,sr al II V .if , li I , if I I nf i. m .. I.M l,l!m! . ..... . . , .. ., ; IM 1 I II '111
" '' I I! I"' full Il.l 11. t lull,;,' I I,, .1,, llii lr .I'll. I'liitsp H.lvtSP mo 1 l". . . 1. ......
K' ut l. t.r fli.v nf Inn muff, at mi. 1,1 tin. aitui.tii, . .. ... , ,, ..' ... . .', 1. ... ,.. 1 "" 11 1
III f I ..
II V I i V 1 I
I . I I' I I T..lf... . I.l..u ....I.. . .' ...
....ii' i . 1 'if. r . ' ..... I. 1 , 1 1,1' 11 11 tiii 1 1 1 1 , 1 ; .ri .'i 1 in 1 1 . 1 1 " 1 . 1 1 -i . " " '
,.. , ... ... . .,,.,.' ... 1 , , . x.i i-lr... n. In n 1
, wr.Ks.'i iiiiiiisii 1 11 ai 1 I.-. 1 ,(,; M,,. .in ,,, ,,,. ,,, I
iifiiir.i: vi,1,.i'h.Mi,. 1 j,-,,,,,!,., ,,,,,,,,,, k,,. ,
n i" nr.' 11 ii i" 11 1.1 , i"'"i' II' hih.,i. 'In,. IrniH .1111 1 ... 1 I . ., . , 1 . . , K,., ..1..
1. 11 1 t rfi uirn run u 11 . 1111 "ii
I'""" 1 v . . 1 1 1 ' 1 1 1, 1 " ...,i k. Iiu 1 i ., , . .... . ., 1 1.1, U.'.ih f 1., in. I lll'l
MM- , ,..111 Hi. i-r ,. ,',,.. ... an 1, -a. I.i'.l I ..Mm i.i.imIi-m ' , ,., I.,.... ,1... .,.,., 1 .1., . llll.l.la' I h I
lit til I.I il'T IIU II I ..I ' K III
I, H inl'l il.l I Ml.
Ill'iill I 1 1 M . I ;.IK' 11 1 ... K III II,.' lli'l I" il I' I
in.: in" , -ixi 1 1,1 1'. 1 i-a ni'l 1'
! Ill
GERMANS HUNT
inn I 'I Inn -1I11 N .it II a 1
v i.x tti-rki fliilll Ikf tilui'
, l.."l .
...I.. ;,n rffu i.ii miiiiiun. '.I., .hi.: ouivil u il u o u i , " "","
iNli.n. 11 11 lr.11 ni-'l fr'im an -
i..ii!.iu ili-fluo iliri in n r hi 1 il
II I. It. llffU-lillH lillMllit I'f 11 1 1 ' 1 1 11 1 : 11 .1 1 1 I 1
In nihiiij'" ihiir ilffiTi'iii itli
1 In. Ktilk.ii M.ili.r I' II lliililiiii.l
I. , l.-itfa Unit tin' lii ,il arl'lli ilnm
In-
1 ,1
n-.
1 , v . a'Hii i-f 1. H 11 ii' Iii-ii 1 1.
0 iimir't I I In. l alllnn nff i.f
"II11
I:
11 1
I . '
I'.. I
1 ' ,'
Hi- '
I'
IC '
v
I"
If I
V 1
" ll
i '1 '.'I i s 1 1 . 1 1 ninM I'o.r. hm:
lllli'.in.lll l.nial I'nfi. I II I'll.' na I !n . 11. Iiliniil inn,
.I I'f I.iIhii' f.ilfr Mitfr.l.ij lii'.iii 11. I." fartii'il "'il "
I'l . tnii'i' Ni.itih i.f M, in tnl.. 1 I I ' iIituii i a f I' lif , I .. It v 1 ,1 tin
..'-., ,.'.. . I ..ft i- t I .. I ' t , I'!'', I f II f ft V. 1 I , M I'll I t ll .'I f I ' 1 I
f II I I'll I ll I. ,11
S. 1 i. ' In i(i"l ,i k wna illHi'i.n -lliiilf.l
Ihli .if'i-i injnii, u n,h hi-lv-1.
f In H 1 1 . II i 1 a 1,11 t III' III! .-t III Il.l II 1 1 in'
A . j. it in 1 .ill uni'.n nifii ari- Iim -i.it'iiii:
llif rtimiat.. iiri't w.ilkniK
1 . in ; 1 11.1 11 10 11,1.1"
' ' 1 1 il I Il.l w M II ' .1 .
-t.i I nini ,ln in, 1 1 f ! .n
. in, 11. I . r fl ' in.: 1. f ,1 1'lf
1 W ll" Mil.'. II l !'' t
.-i.in.n.irt I'.i 1 Iii- fi-vi
v 1 1 -1 1 . a. m in 1 1 1 I-." -.I'li
i" 1 v t I,f I'iril : ' 1 in.
1 ' I. It 'l.'V II I Ilf I I A Ut
'I'llllllM'H I'l llllff.
1. 11 an I'lini'paaliina tint It v 11a 1 ' '!' I"r "
,..'.1 Hi .-it 11 1. miiiilinli.ii i,f In- I I'l'l i' l'fvilf "ia wf wnnlil Iti'.i , i',li'
.ti.,n v(,,i:( Ii- ,1 r 1 m 1 n t in I .ifii'i'l)r '"'I'tvi'li " II iiiiii'lii,.a l,v c.
,iki- 11 a , .,:! ) i.fr I linrtiim iho iifi.'li in MMiir.r t h
II I ,r V,lv Hill I l II III 11 llll . Ill
iln'.j f.ir llif i- -.1 -: n 1 1 ! n nf llif. 1.1:111.
1 1 v.
il 'livi II
A K.il.f riH.,11
I : . f 11, , 1. in ; v i' ri. nf ilia
I. I'm ll. will I.. 1 1 n'v ti, r in
tho ,',.,1111. 1 .11 IN- 11 ill
. .11 iiri'fiiii
i: iit.il iriki- Inn. v. , ,,iiii., Mill's IMfsllloN.
i'i iv ..it,v .I'll mi-tut I iv Ii 1-: . .I,,,..' Tin. i-i.ikhII I'f
a who ha.l l..'.'1'i ..11 atrtk- f-r. .,, .;,..,,.,.., ,t
i- x ri. m in mii:
... ..i t'l'M In f i-lll
I 1 . 1 fUiir mil nil .mill inn nf tjia
n 1 ' c tI.'i i- iiirn-il
I r I, n, all' ,'ry i il.lli- 11 ml 1 r I -
Vn'.' llWl'l"'rV w.ia l. ,1 1 1 ; In li'
f"a a- .t I kv 1 li . I'l-1- rtifti, ,,ialoff
f , ki ri. I'll' lin 11 mil iii ri. a II
I :' .. I vO'll ilf riirtllii'llt at'iti' I'li'lka,
(if I 1 ir friil. Inn h, w al.-t v n, ka rni
p, ...' - aii'l iin-n In ilrjivi-iy i-r I' l .i.
in iar., inn:ifi rlilrni In
ii.,. 1 i,-i f,.r ttiany ,laa l,rn in
a I'.mi'iI. fur Ui k nf i li rka mul
n ''k I ri' i'l ninl I'-li' i iiim i-slt-i
m. . n'-ninvt iiriiililiilnal'li'.
1 .11 1 ili'i'nl" iti" 1 a'aliliahpil I
! f.iv afu r iln- lir-t fi ila.va nn.l
a..-.' ,i'i'rifr,l IniiM 111 1 ' I inl ly iintK a
f, w il l v iiviv
. w ."'1 aifn t.nl.iv t!n iliiiiilrilnti
,'i nrl' n'a aprani; i rup hv an nrly
m .Miiitp af7'i"' nf 1 atnki' lrTliTa
.,, wolf takiMi frmii tlti'ir I'P'I" anil
r".'if. In Sumy Mniintnln piil'Mi
Itl'V A tnvt ilava I lli r U I lull fnur
n::.'"i wri rnlrii'fil nn liiin.la nn-l
ri., f"rp.i'''N wl'h iinmn lalm. Ip.i.lrra
1 1. 'In' n'nkr ronn ill ' i'i rfanl'i.! In
ii'ii... ,nr'iiiPtit Ihnl llif mmM hr
F'v n irlala In npi'n rimrt, Inn'rail
nf .li'Hiirt.illiin priirfmlllilta whl"h
f i.. I anihorlllra at flrat luiiiniiiirpil
W'i'il.l La Inatlliitnl
'hnnrli nt 'lif liPKltmltiK ll
M itini'r.l .in il'IO wnrkira nf tin rl'v'a
p"piil itl.in of ;00.ii'Hi ha.l walkail on'
t: .. 'urn to wnrk h "" grailnal
'r Ihf flrat two wi-rka
T i n-rikaa nl K,1 'im ton nn.l r.
fT Mliprta whu-h "trrr railed In
Tii."'liv with Ihr Wlnnlppic airlke.
inllp'l off I in tiln'H ami alnil-'i-
ii ' Inn In Vani niipr an. I d lnrla.
I -! Hi rolnmlila. w.ia nri'illi-tri for
trn1.iv: by lahur lanm.ra
PLAN DRY LAW '
BEFORE JULY 1
VST!N!TI IHi'M rir, ONf
tb- tiiraaurea. Mr SmIi!i ili'ilarpil
llim t no rotiimlttPi niiKht to lake tha
bn'.l I'V Hi" horna. mul .' the war
tima pnfiiriTtiii'nt lull Inirnilin inl al
ib Iihi a.'saion nf tlio hoinr nini
niii'k pniirtmi'iil Thru If tUa
p.-.M.'iil wantinl In Ilf tlir ban ll
wmi I ,,nlv be niTrwirv, ho a. ml. to
iF;ii'n. the a-t prnviilini; for war
tnia I'lif.., I'l-mant .mil mil Intprfrre
ith lie taint ion BffiM'tniR mii'Mlii
llnn.ii I'mhihillnn.
I'n iiuji' fur IVivhlhltloii.
- T,. . ''.n.itii.t.'f. Mr W .ii -h i. I
I'l'lll'l J!'l llln ml .1lii1 in IK" f'-ailV
Tl. puni'iy fur f , III H , r 1 1 1 frnhllil
Iii 'i I nlfia llif iiiivar iivTi.i ni'if a.'ii-
'if l ilirro MintiM be tin ).,mibi;ilv
n' i'i n-'iri.' any !tw brfo-r July 1.
Mr .il!i Htilf.l Sivrril iiii'i'ilirra
"f tft" I'lminilit Ini'lti.lii'K I'tiuir
If an Vi'Mi-'Ul. tii.,k ..,rt In Hi,' .1 m -"i"
"ii that f.illowpil A nti' .!
"'.l'l mtllt. I'll! till- hO'lMi' ("v'iK
f.' p iiifinlipis !a r i I rail, ami
di" v iintpil thr ini'i'titie:
T In rr liia.lii'pn tin al i itKlii ir.'tu
',;'i 'i nn.l nnti pr. lill. I'.nti a'uffi
i"."'t In the vnli'iR In nl nf m ! nil
I'i" uir"ia .iiiiril'lin.'iila Svnie nf
111" l' linn nr.'ljlillli'lilita ha'1 ''i'-
r ,r'. .'. iii. iiini'n.liii' iit rlimii' itinn j
v. i.k-... i".i:uri.a an.l llu v Ii ivo hki.-.i
HI :i ' H t rpn'irv In at.iai.1ir Ilia
..I .i.'ilini
ilty " tirxl
I.:. .v.i f
HI"! I'l a.ill lit lb II
iiftfr.i ' "iiff? ii'-i- In,!. iv ri'iiiiililij
1 1 i ; 1 ,i' ii . f I In- t in man f Ifrt
nt Srii'ii J-lnw n-'ii-.l a aiali-'iiriii
iirmr tin ' llin'pf'a l,nnl!i"l
'I'lif fn ',,:nir a' a i r in r n I . lln- tii'Wa
hiti in ihivn niiv .i r ciirilcl itf nn
of fi ill ,:aiiatliin: '
"Vt limp nf 'In- alinlnn iv'R t lie
Httl ikIi," Dm llrlllali lliill. Ir a 1 1 Hll'l
thr lli'i'ipl! x" ri nini'iit atronH'
lirKi'it '.h i' Ihi' lif l m ill a M 1 1 vm liiiiil,!
bo aliri i nilin ml 'I In Klrlirh mill
t.irv a ir hi.l 1' ii a. lioprr put fnr
ai I llif ii v ihnl for tlir purpnai'
nf ihr in nil-' iri thr an ri iii'lrr nf
thr llf'lnil. .-lilva una tint il lianlii t -Iv
i.i"r'r;.il Tliry atrr rut univlniia
Ilia. II, i- ii i in ji' If r riliiiillil In rim
rlmlr I bnlnic ri'H.ir.t for the vrry
i runii !n"a nf lifr il.i.ly on Ihr wral
r i ii f'.'ii; I innairi.i'p upon aiirtPti-
!r- i,f (In. flin-t Iim. frit, nilltllt
il'-liv ihr airiiinjf ;'or whtrh. ,!ri-pitp
riiiii'im to tin- riinirai-V Marilial
b'ni'h wai hi itPHlroiia na any otir
"Tbn b'ri.iirli. Ihi'irfnip i.,iKi;eatp.
That ihr lln mail ahlpa l,P lnlrrnr.1
In ni'uir.il p.iria. a i-iiurm' whlrli
llln liriiff.l wolllil no! hi' rmarilr.!
Ii lln i-ni'ii.v In Iho piiiiip nav nn
Wiiul'l 'lif am I enilrr of HlP alilpa
Tina vIpw aupiMirlPil hy A. Initial
llprnnm. i iii.Tlran naval rprearn
tattvi. Ill I'lllial.
"I 'I'lmu'rlv n roni pronilae wna
Jllllrya iiu- r.irrinic pa mi'iini' l a In
air! fiolu rut TuNn iin.l Itf I l-ni'k
'Ihr poaltii'ii nf lln i 1 1 1 p a i v ! Hft
fntlli III llii. fi. 111. mi- ' al. Ill' iiii III
Im.ii. il I'V thf HI It nffli lain . i'
li-i div a lli't ii.. i
"I If I ikl.i li.'lna I HI. in lull v ay
rniiip,, i fi-flN Ihnl II. public li ih
I'l I'll llllhll-il III In thf It no la t in
li t .r I to Ihr w.i.knijt nf a purl i.f
i,ur rni'ii.
"Al I Ilf lima nf Urn alknill Iho
tin l Wflii lin b r i nlitni' l Willi t.tn'
innipany ln.h pini.lr. for :
MiiK1' a. alf. ni'i::ni n y rlahfa atul
oilier wni hiiiit ri'intii Inna ami a
pinvlHlnti f ... i- III 1. 1' .".ll Inn 1 li.'
nnipntiy li aa in, i rifiin l In atln
llnli tlll'lrr llili rnlitrai't.
"Tllla emu p. i ii y h.ia alwayn pnl.l
th tup ainlf nf aien anil Imlnv
In ..iiiic a hiKloT aialn than any
nlln-r iim ll ii ai lailav rniupaliy
111 Tilli i
t ih I. Alii iM I'NUiN n.ll.WAV
I'i iMI'AN ."
W hili- il 1 1 u I'l tint lm cffii lnlly
rntifirmr.l II w.ia ri'iorlil laat niitlit
till ri.iii.,iii iffiila.a 'mlav vnnil.l
Inkr nllii r Hii pa In i nil, iha in Unn
nf Hip airlkli.v; iinioi) ti.pn in nppoa
lini i. pi i all, mi .f II ni rara with linn
unliin labor
I i ii.-
a. If Iv
... thai
( ijniii'l Smlili lo.
rilATTAN'iiii'iA, Trnn , June 2.'.
I'll
.!' Iinlif
i .. .ir Nn i I
I ' Itlilili. A il
M-ii.y of ll
.liv In
1 1 nn' I-1 1
I I If H Il.l
of a 1 1 f i
III ll llln I I I .'li l I
irr l.ia-a lr
'I 'lf Ii a t ; v . v . I f ,inl
fill : a lm i ' ' In i 'nut' h
i.pi.iitii n:.i nf tin bin, 'I
that allrat'l ilrv Hi tho a.itnnifl
1 1 in p '1 I: a vv ap iivv nn . I n if
"I in li." M kp Th'.ti.pnia 7.1 v i al i
nl'l. un I a i t. i,t nf , .i una ll
1., i a- i i in f 1 '. . . 1 1 i thr In ha !
In r i i ll I lif f I
Ihr .1 r,i ,ti' lit .' 1 1 f 'I lift tf a r.- I ' 1
bar ab.ml f.. it mtii . T nv t hi- .1 mi
vh.'ri. I Iii' p if. nn iiiii', mii Iff Ihr
i in ka for annul l.'l a : i!p I. Ill ii
I'lnilK'N ilic.lili Inl a ". nil I. nil
inil' H alinvf lln" .lain :.. t hi- nnni'. i
Ib.rro linn In i n a rn 1 1 n 'inn h f nvv of
wairr ni Inn a ii i 'hf ni.lr-.! Inh'ibi
tunia ran rr iin inbi r I in If .!.t,f
aa III ll mil' illiiillii'r ba.K In ihr
illi a It vne an .It ln .Inlni ian
artv I'nrti but tin' lpiiiiaw ililnt
put fin i 1 n k
"It a a livi atn ni" hr ilfflarr.l
It Ill'VPf ipilla Ami I 111 li Mike P
rl'llilv ol-l inn I imlii' i f ihr Tiilin'a
aim lalkr.l in l.nii bPln'VP.I Unit lm
woulil lln alvniit Hi" ma'.ifr Mr Iiiii
t.otlniii; In yam ami mi pirannal In
tairi.! in I hp nin'i'.on if win ilnr m
rot Tiiina buli'lH a .lam ami pipfp
wilier fnim Ihr r i i nn w lib h be
hna hiinli I alnl f'-hr, f tr n a.'..'ri'
in,l a half yi'.ir. It .tnln't
from ai.v biin; lllit hr i-.i:il illu
hi kiii'va imi'Ii a llltl'K e ii In 1 1 k
r.ml'l.'i f I
.Inlin Wrt H lllinthi-r r'..!i'it nf
I I'i il
! in ih
; ii.. .ni
I a i'. i in , 'ni
I In-v i t ,-i ''
III. in il iv I"
W W II
In ihr m:i
Vflnp ,,.', "
I ,l IIU"!'' . b
I ,i 1 1, iiii. : i
i I t In- if
lb III . ! I
. 'I, I ' I.
' ' I I I
,' vo.i...!
ill I'll
-I'f I i ,..
I - III I
1 1 1 I ' I I V I .
I ,!
I
I I
I'i
I '
i i". II.
S.il v I
i v In
v ,l a'
;..!
s hfrt.
1 1 ,
... ll
i . . ''I
. i
a. ' t ;n i i (! i . r Mm I ., . i .ni
lb.' I'i... .... Ihi' ii.- I o .o I Iv Him Mi.inin iv, M i I it 'in
Hi" v i . f , ,iit 1 1., i i ri tl.i'ii I il p.' I ,'n i n l : i , i- M I t ,,.
'I'l. It I. .If.. i.al.In Kit aiiil l, , Mt.i A W'.l .'i.i,, li,ii-:i
I In v i ' i i l , ! i . I, I .i S.iiipr.in M I i . I vv r 1 '
I ti.l" Mi;. ! Ih. .a. in. . n u i. f ih I W, lle-ipli iw V S l I n i v .ml
I M l' inl a i v Mi M . ! a i ialnl a ml i mil I' I . n li I i : n I .if f..t I , r 11
pai it. mi Unn' aiiiiil" m Iiii Ii I T M !'! T I i ii..iNi
lll' l ilf .ll -1,1 i ' .Inn In Un , :! ., a ; ' J I". !! i ' II I . i 1 1 .1 ). I
iti.pi.- ,f !-pu v m i , nn .1 imr M'.lfrM Mr IIMtnii
Ih" iialivii , iv Ihii ll... apt un: H iln i ' M.i.kua Mii ll.lt.m
ib"- lint h ii' a. i I f. , t nn lln I"'' 1 . 1 1 i i .'i'i' .li, In., i i! i hat't
v il. i' i ! II... i ii, , It I,,, ., f,,.. ll I" MiM'V ! Ii.ivvn,
al.iii .i'i.' a' ii.l. hid... i i riling ih.- '' A Wiiili m Sp p
lira m ami III lii.lt t tmc la put Ifli'.l Mm hi! V Ii.iViI In hry
bv , ihi: il f,:t, ,t,.M Hii.nitli Iho Ml" '1' iv 1' I. Ht'av
Ki I ,i.. .v irti ai.o'i .,'i I , , , i. ' W A I: i rv a ,,i rn i'i
li.'ii,- ' . a f, , i ,,'v mii . no iir all II A Tit' ii'l'i"'n .Inl. Ti II"
un I iilpltiit' tiiii.'i hr ,1. i p. aii-l ' M IliniiiifU I'hai.p. yinrh
' 1 1- ' ' t h- vv a ' . t v I r ,.i! a llif 1 1 1 1 M 1 1' i i' I I -ll.lv Nl. I I ll . In
at Ihr i i in,' in. I I'i Ir. i . In. t. I'll am! i ' ' ' Ib'l'l'l'il? '"ll M.-H.-..II
pt.ivr llii-, I.,-. it,. i , ,. i,hl II -n I "i Moillanil
I, , . ' Mi" If I'v II. iiiv 1 1 1 i n 1 1 er
ill Inr spailiiii
ENEMY ALIENS ARE TAKEN
i TO COAST TO BE DEPORTED
i
"i" of I1,,' i .".nl.. Hia "f Spivinav
'' I' t ,, . i v i 1 ' i fn i 1 1 h inr It, in il ;
lln iii.l a ... Inn- ,i I .-'irlill
III" I I ' t ip 1 1 r , ill ml II
nr v a I i ".'It I'f I hr
I'
II ll
tln'ii,' i f h
1 vv 1 li I b.
In i Ir
I 'I- -
Iiii: blltm -
I In v at a f i
1 pi'Halbli.lra i
I I hi i ! Is nn
.! Ilimltf th ,
I I II I .
I In v ,
I , vv I'll
pi
I
II 11
hit
II- III
I llll'
a ; V h,i ll,,..,
' ' f ' I'l'l thr ,.
'."t I ml la ii tin 1 1, ,,,, ,,
" ' ll"' an ra in lm a '.i'l email flow
wil'aml if it ,,,. .I.'a.lly i,na..ii rmihl
pT.'t be v i. at, a inn .., I, hi., iff". I nil
., i In l-.i I y i.f v at. r nn thr mIi no
"I ' il. I : Ti i i'i ii i;
' Sill' - It " I 1. V I M. I a llll, 1 una
''I'l' -Iv' ill, n, , In ,.r. i'l,t',(r,v II, ri
' " i' ' I . .' ' I ' III 1 1' ) . all I ,ay it ml
H 1 " I I" til thr f t. Is in flinv Ihr in
bin "Willi: ami . If n.. null Un ta l-frri I
"I' I i in i vv v .I,' Hut hr ,' n. I
" ' M i ii v vv In. h i'l l.i'.'ii aakr.t bv
htm I i ' atiirl.it" ,ii ,'i.. itisnp.
I'.i.titll'.rii! that hr li,i;i,', ihr ti.rvn
'" I,. i up ',,. f.,,1. ,,. t,,, alnnil
bis 'piii',"iiiiis i., t.l ,., ' hill II
" i" ' i I'i ilinb i -t i n l w liv bo ilnl
inn
i ni lua la-t trip hi i ir In iln ibv n
"ii i hr ,,'iiitn I u i in-- a n I ihr , , nt
"f I ! I 1 1 i v v a . Hint hr I fi'i...
l"i .' 1 1.1 1 f i; ami finpil 5. (
I'i i. 'n .liv i ii'i j man ami wmli'til
I n wm.t mi thr t, !i p. .:),. ,v
Vtnlrliliv 1m ii In ii " I .' i All l......H.li
' "" .,' ..,, ,.,,,,, ihr aaii apt ma: ..ml ihry km.w
',' f "r ;"'''r,"", '"I"'" M' l thr trutl, lll.ii.lt II an1 lire Mill
h.illl sin I rl I "i I I t In inn, p 1 1 a huh I , h If I a
lull wniibl In nn u.-iv In'pifrir wltlit if .,, v...,. ,i, i ,,.
nia'trt an, until In ktinvv uhal nini
luh i i an ain-li Ilia Snivlnnu il,mv.
ibnul it or v a nt any information aa
i h s s ill v I imo A partv
"f ' ' in i, iv .illr'is In i harn of
' liiviil ilri.h.m, ap'rial niinit fur tha
. ih pi t I nn ni ,.f i,,s! iv i, n. I KuiMnil
i bv llir.'i' ifr.ria ami J'l enllatP't
, iiirii'p ai i :v ml lin,. lata tmlav limn
l it louria. An, rn route to
' hailiM s i uhrip Ihr piia'in-
ii- ill b" In. . 'u lr. I Inr,')." aalllni
, I" 1 f a vr a nn r Ir , uik f ,,r i irr.
I lli ill' tirll llll'fi'll.
Ihr pi '"iii't . it uaa ma'p.l, ata
i i-pirs. t in a ti inn. nla ami I V '.
; ' h i I, nf .i nt K ithiTPil up In
Mini' n iiiiali, 1 1 , ri . u ; it nn. I tha
i 'i atPi n p f the I 'iiHP'I St.i'ea.
i ' - -
I Allow rhin Tlllllll'l
I W AMI I M Pl'i .'.'. June :.. ph.
'mil ,i . ..il vnp the lliniai' to lay
hit i pa , 1 1 r ari.air bill In I'Prmli th
t'h tn. I iv .-!. . fir. I l itifn ill. ni iif at., i a of .Npw .Ipi-pv nil. I Nev York
1 ail frn nn i n 1 1' ii . 1 1 1 1 1 1 1 1 Ion im'iii,' a tilinii. tunnrl iimler
Ma --in IiiisiiIh I la 1 1 lira.
I'i m I i i . ii . M I.-..
t.l' V nil'
(.'.In al
list It ill i,,n.
I 111
II. i. Is. m live
il Nr York
w r ii
i l i i
hr amin r i.f 'I'm. I ' pi 1
mipplv M I i vv 1 1 . i n .
tl II to Mir f I I I b it I In- M.I If in w ,
Will pi ii'i'. I t '.' . It V ..ml I" ' HI' b
ir V i hipiin l.t In Hr rv I nt 11 iv . ill. I
Inltlti' 'Ill' vv.l'i I - I pi' - A 111 i h. nit
I hr V iluf ,.f t h. I I I I I, ll W'.l -I I r
flnmlr.l by .1... v ,1, i I'i. kr.l up I v
ll V I I'll I'l tl,,. , ,,,, I,'
Hiillllll-t f
ami tl, il '!
a i ' 1 1 r ' I r I In . ' I i ' . , ' I'll is
In lb- ivriit 'It.' vviniil ti 'i'h a
, lli'il'i' Ihr t'.'h' nf i mini lit .In
tniPl ran Ip lni'k.. rn. I Ihr Iim!
i l 'I, , ,,..
nv lm f'v
vv tl" t l rr,'
. ' "it" I
l', v ,!' f
I II I
nf II V Is
i n po-a
! I ..tl
J' Are a icn nf i run'ilown ivitem. Trior dl- it. I
S 4r griiinn, lad liloml, inability to nrl pi'iprr rl all I
II I'l.
lulu -I
it i i -
Ihr plans I ' 1 1 ii . 1 in I'l
report, nn.l lb ( Iha il nn .
built Hi Ihr pi i. ..il I hi . i N
rral Iraars inr In 1,1 i, li llii
nil-, hi aal.l
Alaiiit t tis Ki,f sprlnc.
Sii It i a 1 1 1. 1 !.' f hi t 'ir "ill apt I rr a . ask an v
"llll- v.l,:,!i 1. M. P .11 l.ilt.1. ! tin. Inn ,,tt ,a anil Mnavlnaar f,,r
to uinihrr thr at i ram K rli), pr
la fit In rtrink. ,,r will aiii.plv eiiouith
vatpr for a illy Hip sirr nf 'Jlllsa,
nl. in,.. ..f iim ,..i..., ...... .
i "' i"i."t ina e iiii niailP
I li.i.tl rlimii"
ti i nl inn .1. 1 i
v III. li br llr.
.-"1,1.1 fn Ilia 1 1'
i tun a r ' "I'HHt '
miiivps k li i vi- ai.., -at it ii is a atitl
ill spllliK ,iliti nil '..II I', ftnl'l Hi
l-ti.i inn v an I it.. mi I null vai l
llln" p t lip .1 i in s, r
FpnVlllitW Vlinur Mr la lilt pit'
nl. I ami a is I..,, i, pi Si .iv nun I i r -
W'hrir tin- !! our buhl,
I l.i' VV at rr ban i ail' f a si.
f-.rth
ml nn
Col. Ilailpr Sintl h. ail Ii 7, aaalatnrn It u a ppri.'.l nf f i r f a rs : n t hp lat I inl.ir nf miphur n. I 1 1 In ihr i a
arrrrtatv of I lie .'hlfkauiain,... Park ! ''""""v br llvr.l In l'trt Stit.M, but j iliuui , ,1. , if f,ar.',t,.r.. T. ,, f.-t
! innvpil bn. k Hp Ii is in m t,, ,n l.i nl ihr aprlnir huhtilrs
i i.iiiiiiisisiini ami i .iiin-iii'l.lin aotnirr. a.,.. :hp s , , j V In a v. finin in ml f ' fi.rilt In . loll.. f. .1 I
,,f tonlr nr !" I', I lillliai'if
I hr ili'i.inri.l, aulj.lnhn n Mltrhi-II 11 M liavblaoii
. I v iii .l p.. Ilutr ti, j I Until ra U S Muiifniil
ir Km ii in i vv The I ir lnhani .Ina I, von
v ... .ii... f.ir all Hip i II C pialpr H M Hmlth
Tonv I'iav .lark Manafialil
I" W I'.iuwv ( Inilta k'o
I' ' i 'in Itt VV. It Ponvnr
Mra l ib, Ii l.lnil- T riiHInhlea
a- I A '"lllRlrl
W ll I'.'U M! lime HavT
pan M Sptaar Mia II ,M. llun
!' J. ill,laon Ipr ci
hr'
uii'ii ni hip i-PMPrni n, ,,,,, ii nl ri.rttl, rl,,,r ,,, ,,,.r 1 1 .. hr
tiKlrllioriip Cnlonel Hmlth waai ,.,,) ,.,,., n,. lvh,.
burn 111 (iiivulaon l oiiniy. Teniieaape. I atri-aiu w nsnt f',,vmK
Marih 111, 1.T: Kntrrmic iha run: r. ml. In I I Itnl llrlditi-a.
una a a a vnliiniprr, at the ilon- nf ' mini .lav Hip P. hip martin
tioatllilea Iip una n minimi of v- t rlntmt a pn i nn i p.! Itiim ir.- fn.m
nlrv Hp ha. nvp,1 aa asaltant , a Jspiilnn m in who aul ihi' hr
i" " ii."i, i". i nr in ,f i iniifiii Bprt e-m in inr iin-aaniniian rnra riaa runii luiiiapa irntn niip Pint nr h, isaiir Mr MiT'n ' In n i! 'mil the
of thr alilpi 111 a llrlllali port. roniitilaalon aim e l0i. I iha Hpiivinnw to the oilirr H.. una n,,,,,. ri nilenipn nml luo unmim who
i III spin ks Ihr It nf r n , t nml
o.li.r "f Miltibui i .mii. n t.r ilrtri ipil
The uatPr hi- no l.i.I iff.-, is ami la
the kill 1 that pi ..pit' pay fm In .ll ink
nt I'birrtnorp.
In rrtilnit a a-imple of Hip wnfar
I.. In lint to Tu. n in use tn ill feat the
I.'
' in rrssarv lo ai
'"s Iii rriliT to i
Ihiv rnunlry imk.1
NOTABLE GUESTS WITNESS
SIGNING WHEN IT OCCURS
T". l"r.,. .r,
'Mils, Jimp ;r, . Notn'-le aninni;
'll" f IS. .lis vt l," m. Ill "II. ..'.1 liv , PI.'.
I III" h!!l,lliit nf thr tl'lltv
i ma n) bt'p I Ins wnrk i.l I '
s-- i nrs utin pari;ripa'r. m tnr
r .,, ', i.r is, ii. I I. ml. I I, it'll'
i am. i.iiih nl in ihr ' itr in-
I llnar turn mil .r ..i rii
in s Iii tl,,- bull nf tn ir i m s in
' ' mi a! Vi r nil, n.
' il I'i tain. :iii'i.iiii:ii li"l bv
"in Ii rim rala Mia i ' - n
sr. .rt.irv ami Mian .Mai r m l
"111 I p n Mint, 14 hp I I ..
i. 'nliiiK ilr'rrat.s nml if.
li t vvi'l br pifsrnt In n ihr
tl ..,
l'l,
f I v..
i!,
till
ll.- , i
Ms,
'l I
I I'.
' !' .
Ilf ,. ,
th, '.
It', i
f
itt rn h tb"lr Men. il'ii s I
biMi'lrr U Jmii t; il I
It 1 1 ri w '! n a ' 1 1 ' i 1 s
I' ll'i r nil I i it""!
I'l'l i!ll s.1 s a pi-, r
' .. ma
Tl
! ' 'ii all i I..
' ( ' U'ral in
'" "nl iil.n.r
i 'li'.i.i; tl-e s an.it. i v l ,i
' ' pi i , ra in 1 li" bail
I'dlltrtlt'i i ' t I v a ' i v , n.
ii'it s ,.f mi a n i , ii y I, , , ,
I ' , .. er. .in,, i ,u r in t- i hp fir.
u I ' h t'l t I " in,,, t,., i ,, '
' ' " bl. 1-. ml (. w itit. , rv
'i Will p'.. Will I.P
tt. I i-'v nf iirutnmrrs
- , fi, nt in..- In ii,.,,n, will
' ' '' All tha snip, i a it Ii ill
"Ill br tnrlllbi rs nf ' h"
' '' l. u.i - il -I ivi.n'-tL- - i'- r
' 1 'I I na'a llt.il W hit "
o ,
' inai-s. w-,11 , ii .1 tn 1 1 1 r I at
' ': 'i'l.-.' fr,.. ,.,. a,.,!, k a-f '."
' 'I' ! r., t :i.,m ,; . . ,. ,, ' ... , t
' -h"!- tiible vv I'll"! 'V turfi
" ' -1 p ri i hr tnl, ,. v In t . I (n
1 llr
I
r t 'ltii- In itshingi,,,,
. '.rv'N .in.,,. , I'ltr-p
.''"rnr ir 'itr, a ..f in,..
I' I ' b"l " t i . I iv ,,ii I us;,,,.
" ib'pai Inirlil nf Just.,
H Cool Contentment it J
"J ITt wonlhT frioinln-a Foinirinc; linniTTinfT l!ir 1 i N y V x
r.I'fl Fwt't't rttil sliatlt- rofrt shiii"; IiIppiOs, iiil niiiro ri- ,V J jr L- M
i ( J frt'shing ami zostful thau nil, u cold, fuiuuiiig glu.sa o i ""C j m
'.- -tip.' '' ' SIS r. I'-' ' a
i Tlint Piinrklins1 drink uilh Hint, pond old familiaf j j
I taste. ,. luittli' a il:iy l''''jis tip-Mm si nway. (Jroat -I i 'iv.
i t..r.al I -Inr tiiPitwK iinil all ocrnsiniiis. lu-t n p;i,ii or n. ImMlt lir'.'l".a I I . " U
Irntn v nil r irri ll'IT ( 1 1 ill r i I 1 n il vnn 'l'n il i li i tl r i ill
i i..-v,-. t ifrtM
I m lounl,1"ls Ul'5 ni:ii-!iori'Vfr u aro j, i 1
I 7, "i I xitiTV m'iii' it ini in inirsiv. . . ? I
i ''-.4 'wJTv'fiJ liip.''"'.-'t in (luahtv ,",' .t-v-t
i l-s,-.-'W -JJxiSJ r i c t T vW... " Jr..
1 yiySH-. Sr rdcr Ca,c Toda vvV3
I 'rA V' UJl raaVt-fi:- ''",:"'
m fetB J. A. Waldrcp - Kr
! 'rj xCa- himiiimi i. (iimk riuMii ' ;.' jLi''',
" li.. I nat i u-t i m- ;o-:hio. ',.'."-.
'-Jt-eW.iia'iiti-tai laaaaiaatoawriPiip-t, -WuJJJ
rt i'cii of runnlown lyiteni. Toor di-
griiirin, lad Monti, inability to nrl pi'iprr rl all
lhrr !luit(-i rmirr the wlmlr worll to look wrong an
mult in irritation roul every hapirninK of the day.
Wlirn rerythinn "gei on ynitr nerTft," uf tlie tonic
that build up your health. RICH-TONE overcome! thii
unhappy (ondilion briin il tnnee up the irilem. It
lniirovri the digration and hy in tirnolaiion of the red
rorpitaclei prodiuri more enerxy and richer blooiL It
provide the help jhat nature nerrlt to rid your fyitem
of thote itnpitrities that break dowo health and caul
your nervouaneii.
miw
-aw Compounded only hf frnmmmS
l A A. B. Richards Medicine Company
I J 1 Sbauman, Tat at I
KOMI MK AI.I.V BV ItOY tiFTM KS, DBt UOIHT
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
fWrVisil,l a''te'
' tr PINT
Hi &
' 5ALAD i & I
SAUTtiD OR FRIED FISH
F la a tballow .raiaaj aa tat.b
Maaila lav mm th ho tan aa baa an
all la aawsfotirth Uaapaoa all. If iplll
la r It la boa alda aoa aatf nok aara
lull aaUl wall btowaaili thin I urn aaar
Bad broaa Id ttia aana avanaar, otliar
Haa rook a wtta angr (rytng dl-ia-.
Garalaa wlla laaaaa aad aaraa hot.
la dp frtint vmi JuM aaouah Maaola
ai aaaar Iha fooa aa4 aa aaara, ll
ba aoi aaouca la foran a artaal asviclr.
try aaaly a taw a-lnta al a Una.
"-you can fry even fish or onions
in Mazola, drain thc.oiL and use
it over and ;over again
F
OR economy as well .is for quality, une
MazoU in your cooking.
C.in be used again and again to the
very last drop. Never absorbs the flavor
of one food or carries it to another.
Marola comes from the kernel of
golden corn. The quality of Maiola is
always the same. It never vanes.
The oil preferred by thousands of
pood cooks for all cooking purposes.
Mazola at your grocer's, in pint,
quart or gallon tins. Ask for Corn
Products Cook Book or write us direct
free 011 request
Thr Pi-li. I m Si1.! and C, Viiif O.l
-W,, ylie CO I.N I'HUUl'CIS KtllNlNla COL
111 l4l r- I - -
VV. R ALKIXK, Sain Nmprtirntn.it
f 'V! A. O. U. VV. f'.u.lil.r . t litis Km I. Ark
tpTJr!- ' " '.asaS..isll'M'"i.sM. -.V-.-. .ssaavV--.' ' '
W.WaJW
atWTrSajvs,.
'"," I''' ' sPtxs.. '-':':''l I- V ' ' .' I'- ' ' . ' ."Vv.- -. V tV-l . , ..
pi r,
aaa,r' ' '
xiMitis ntWf!), -fit'
I !
'1

xml | txt