OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 08, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 15

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-08/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for 15

TULSA DAILY WORLD, TUESDAY. JULY 8. 1010.
IK
4
i
PFKSONAL PROPERTY
imltHI'.lll.I a (.OOPS
f-iriiilu.a for .a
. , . !.,. ! I4
l(v.wVirU raM.
,i, ilia time aiy. r
Vatlr.aft fl.
. In(. ro'-
rl'h ('ill
.,, h ,.. ." "I
'," , , r. .Mil Phone TflT .
,v , ,.' 1 in fif fr t i "
, 1 1 , ,,i,. , I1.1111. fin be
, , 'M l r a. i r in..
,, i ,,l ,,,, i.an.ii.
'" 1 ,l ..
,rtM, A. INrlTKl'MoNTI . I)
1
rwr piano.
f 'hun
!,) I
, A l r f't. .laniard
' r , .a! at .a'rifue.
, i .... , 4 . I .
. , ; a I'S.i'to K
! a" iill' itil.liM mi.
i l. sain pn.ine
' 4 11 f v '
.h..,rain iiiinn fir
, ..( A n-.u. I
pf HSONAL PROPERTY
1
ilT' V A T 1 1 1 M- R T H l 1 1 I ki 4i. n
, i , 1 in. h nfnflff
' !(, for i4im n t
ti.T in 1
, in k-1 rotwii'mn
,f . 1 ( f lor. ltfil'KH
J.,rf:f M l.'-lf , '1 U
oriifi: ?TO!!r i:qoil'Mi:T
4 . . .hi liii.tn m-ih
' , ii, (1 r i li in i tif . tnf
, U f -lit. n nipplif
. , A . M ! ' r 'il !i i f ' . I J.I
, i (iffLrc (nrtiiinrr
, , ! - ..ml urniiur o
.. ,. . -.'ft1ifT
U . wt''rK tvpritr,
j.i- r;i'ffj an.) 4'thff lif
it, 4 ' ii.f. rrtir
' t ' '
-V' . '
r, -.t
t.-lj ' i I'.
111 " "
r.. '.i .
,,ur 'itr It'' h nft
V fl.' . 4tff-
1 ,f ,t ii- r-.d I
Wi'.AKiNO APPARF.L 17
r iM- it"f- 'I I'hin) has.
jf, ,r f.ir n.n r ml
Kl5(T.!.AVroV rOK BALE
rff lhn.m Li
I -f 4 t H I 'l Siith rhfnn.
' 1 s T K ' "1 r '' -ti'ft
' ' f t y I'll
.! M -I M- K FIH wftitt foi.i-
-.f .-Hl ,''H,
Kf s j
!,') I'ttir riMim aptrt-
n M i , i - i f ' i r r 1 1 u r rmnt I I 1 i'i
! rmnt l:r so
k. ! I ft
I Mooffhfatt fun
-V 'i V ' it nf tip ftrniHfH
'n. n jftr'Ti.-"! Hr t"r rnt
;fi.'i i .rfni ffclnnrf (J,
A.:c ii ii!:' .Tftnlior ftfrvn
. M- J....P
iu'k-ts Nr wn.'i i.'W r
.' ! . in. 2Ifl N lrtroil.
' - ''. if ii r-gh
M : V'i W mak 4t pf-ialt jr
r.' c rir ', m'rrprnif tnai-'iti
' " in It' T ii...ift 4"tt S Flmiidrr
I ' . I - r.i ' font nif-iftion 'iiHftri
. r r' 'i-l . PJ. ftMrf hrillhflk lf
' ' f . '. S o' h.nf 7fi.t 1
i' r IR k W!l's piq a, a. hm in
- ' ' M ! flrrb i .-Atiuii
W ANT tP TO BUY 9
1 N " 1 "" - f -I't..!- t oak '.
'' 'A r i- tf,f. Ht. Oorpornt in
' T '
I'kOPERTY for EXCHANGE
EXCHAViln KKAL tSTATF. 71
T'UM i
!k" . i
T ... . . ,
1 f.jnl'i n gfKiil
" ' (o i'in in i
lr- Ad. r-i M S
' f ' i .it '"f f. th i n C
m.. ' " p pirinrf out f 1 1
1-J.J l.ft rtijuh.
' ' i r a ' Riff.-hand .4
"f i n in 7 nl.a i
ft. 'rwy paintl
' i.i"K rn a) tr
I 't: if 'iifii pro
ft f t ,c ; ir r
' ! ' !. v j. fi n1
a i a ! rt at
S I' a t, .
' H -am: on i.xriiA.voi 7j
ft' k". V. a r a I I'ly
' 1 Mi, 'I" ( alrl. llf
-r I II MirTin
' i t t; a r ' i : Miscn.i.ANr.ou.i
71 1
r ' ! 1 I ! i 'i a an .1 ',,1 'n
I... y, i- ..r tor if 14"
a ,
XULKSTAIE FOR RENT
ATrUtTyi'S'TS
I'V t'1lSI8Hl:D "?.k
. -
' ' ! Mi rno'ni i
!"t:fP I-nnfkj
j
I ai.nmn In I
, I
I 1 1
1 " - ,i it t'i , . ,
'..t 1'h.ir..
" "-' ' ' . 1 J I
' 'H'lBHl :lh
.III ,l,.l, ,.
' ' ' 1 ft I oiirl ror
. a ti'tna
n'ltNiRiir.D 7
k '.ft''l,l f-ir.
"w f.,rri
' ". ..' fc tr..,p
f- '' '. pri.-ni
''"('vriVT',
' .T'-haH O'taa
' a, w ,n.
'' ...r-.
I . raap.ini'1'
. rri'l.rrt ni-a
'" .n K'CMOl
I 1
rn..l fi.a
1 ' -"III. Iliht
Vlftir r,i,nia
" "a la n-1 la-m
"' '" S I I
1 01; rJ;NT
to. .I.
e-
I.AS
Al AltTMKNT
"'iriilsh.-l
''' T.-i-th uni
1 l'"iii' TJii.
'Til.
f. ,.r
Ar,..,,
.I i'i,...
t li'trtreri
' "i .1.1,1. c
'' '.ah .,i
far, ,-a
l"ia and
' 1 ' ur 47 41.
!-"....,r
REAL ESTATE FOR RENT f
Al ABTMKNTS rURKlHMF.n 7
for rvr- Aiit. i,w i f.n. mmia.ii
r ): e I o'i.tr.r.1 , in
1 . l-r. . '.... I
MO . Mi.lrfi i i ,it. ; ft i 'I
TO HY.s r To , , , ,,,
nr,'i !rtf n ijir'n -i a a r..in
llll "ll ft 111!, ft,,.. n,.. l,'.
I'll ii
.-,p "wl"
5IX IMi'Mr-' I,,, I, ,,,.
"I
JMI. '1
t'riri iiiu,iii
I I . ., . . -
.... ii. 1
.er ni.il in '.,., a, v ,.,., f. , , .1,
referen.pa (I'll: id I 1 , .... II
u i
jfilAI,) Ipi.iniaiit (it i .
i Ian. .'ciih f ;,: t
- ' ,., .,.
Iii,,iir, Mm f ,.
1 1 H
.'Al a,I'ln
.1 ii. i
t'ul r
if I.-, t.,1
"I ''Oil)!.. Bt,l
I in,,.
' .,,.
lr,. n,
a h
" r.iwin. ii
I. n-: , nu t ,
Til f lii mini , I
1' "' '
'. '. W.ir I
HI. ' I
.-.I.
l"";"'1' f." i in,,,,.
ri. ? tun. ,r-., m f, . .)tr,,,.(
ni.'l' f..t ii.ii w.
It' 1. 1' 1 '. tf..fl.l
inofiii'ft
l,..'ii'., i i j
r I i .aani'.ft
tC'ii
'if r
THIIKf k..v .,, ,, ,,,,
H'l ! all. -a ,k, ,.
. an, I a ,. in, ii , , ,
r.nnr.il J 'i ,,, , ,
."'I H-.'l Sun.', (
f nl',f1
r ' " i f
i fj-1tn ftil
1011 V ' K I'iM.ir, ,
thr... ri'.n v r ri r- (l, , ,.,
aiia.li.i.-, , ,!,.,,; ., ,,,(
I -
. . . c n - a iii
i Mr 1 1
"'r"' I 1 I ' r af I T " (Ii'- f,M , ...
f,,r' M.Niffhf. I a,i,f
V K V n lini'hVW n. . ,,, , .lt
iMrflffi I. ...... ,;4r'TH,. i-t.,..,r ,,7
UlIU V , I I M ,
fXit.. k itrhn,
-It.
Ml Ui'uM
raniiil): 1
i'., I - .-.j -I r at ,..r li
i'in. I I'a n. - .. i n
' i
fa., t.,,,in ... t
I'i I !i'4aiil . . ao
li..i.ig i, Him f.ir
."i. ...' 1 I ' I r r l p m
' 'I..... m ,,r
f 'it i. arli I ,'i.ui.
t.li.llTM
in. ni . .
' - V !
i...itiif ,.,
I. . ,
r'ni'H Itiii .t ,,..,i
mi..,ihi l.a'ii.i.
'".' . ..iri-c
iioiiar.H run ui'.nt "77
TO H. Vf ..r. ., .
nii'l 'i.1 inrr.f. nl, , hl'rtn 4.i 1
l"fl ft ml I " rt. 1 i r .In f tri h'.-k ff.-Tl
... 'i" f i if,i (1 t ( hot
rnisni, s . : 1 .
bOit for rfril r
I 11 f't rr. 1 nlicH 5 r)ini ! ' ' "' ' 1 1 1
r in WtVlKli l HI SI' Vt.t.lr rn hf ,r ftil
I '.m f)l I'll ' '
lift t of '!,!.'. htfUI-AIY I'I I Nil "IrMrilWt wt!t ,,av jnorl
'" '' " rn f.nin ,.p . ip rMtt.l
Ni'fi.U S
'r rf' Tii..,rM
rMnn ftifl ftJ.fi.ltir
trr h 1
fr Kftrftiff mftl frtml ).rM
"I rn iBf lolion III U1
Mi!i'itf $ . rf,..nfft
TWflp-TII V X .11 Kir fpn,
f'lf ttt.ihp, tu.'iifi f'Sonf 4'.'; T (
iio u.-v r r i . l. . i
F'H II r. N I riirk wi'pi rn'fru infii fo 1
rtWM.. nil. n- iriHioi. ..... .1..
rti.Mip .m m
1rrf f'
Atia,
KltiMT r.N-rn nd r.lh .1'iolr, N..,f .V
Harm pifrrt !.ptppn If. h f o r i nd '
Irf-nton four M-.rii- ouih .f u ah i n c "n J
rh.w1 4 . iror.U-'j l'h..r '.'l .l1fr!
tt't Invntiiitiffit 'o Tiffr ((.It;
KUt KKNT Ki.f laigf imlu" ut-fd ro,.mft '
Hp'iirf (v-r.li fj . ('.II 41J KftH K'th '
i t p i - ri mi I ft rar
"'Nr fl.K .f a ii.t.irr., ..,..,p4 h.of fnr
tft at I J : j as,.,.", gutpr f . n u i r fti
1 1 1
K'tlt ItKNT a
Hit y.uih K-Tt jfi . i I I
lrpftrr.m hniiftf
rMid
a'fr. tii iroN.trn.-n pntpif on! I'h-r.f :
ji: . 1
K s T's y s r, v I- 1- room mi Urn
hnn IV..- f ' II.'.
" I ii? 1 tm rni in imi!l litiprot
HOUHEH r" RN ED 78mn', tprt I '. ,.p- a-r-
run iir.M Ni..
", I
, " ..
fl of (tral li-Mf
J'tHinP 44
... . ; - 1
M liiniM rkkinp'f ifi k f.irli-d hnuftf 1
!'hr..,4, n 'il! ,,r s,, qi.i 1
Y1 HP s I Hf..i,n,ii m 1 Mm '
"h,h 'Vcr . 1 r'" r" 'm
1 n" 4 1 ' ' . . . . , 1
rn.i-n f..'Mp fiirr i-h-d
an' q HMrrt I'l.-.t
'inf. anj .r
ll7o ,r J
IRW'Y W y T. V rotir 4Wlt ' f-.r
I' ! hpd w..ifcf i l!.k! f..r 1 W O f Itll )' H
I I" pf n...-'h
TUlMIFI-NTtl f 1 ,t 1 ; J-'t. , r r vn
r rfPi ro i.lfd t o- r.i r 1 1 p f ti r i : t'i r .
L.. I 'Y A .O y , ;ipa t.i h-i 0 it., iifonf
Miarf l,.r fi y.n Vnrnr in r ip f r
1.. h'lvrf.t k : t rlfti-i'ii rr i'iirf.l
rn-r ; i O I
TU O i ISTIM - Nrw 1.,
hotr.f rf f'vr-ilitr
ii.rt . f. :a '
ft'T.Mii a-1 ,
rt'ftflf I'ft'K M 1 In.p.i'r. U
Hm 1 ! 1 1J y ftit -Vfnr l
N'lLU L...U 4mt ! r rr
harp, f i f rno'n r.ntacf iinfoi'i 'ur
filh'd ii.- -..ni Ahadk t . i?i ml r
f araf cm jHn- a -id . a- 1 .-- CIok
'.' 7
.),. i 'i. V. i .1.:,
1
f.'K NK V T ti.in.h.l h.i.i.a' " f,,r :.i
-.1
fl I.MMI..H l. ! -n ' "i. ..r .i f ni, I
r..,, I,...,.. f.,r .an -.i'l'- V"i ! i
firril',ia .m . na, n 1 I'I ali.r 1
a. 1.1'. W
r(Ml ftF.Sl K irio.ip'l front rnn J
hnnftf fjaraia-f fl':ri n ' fMtor ho.d
.I'i'i I; t.. orioh,. i o-i'h ( ir I
IV.- pht p I 4 4 I,
r.ir iMhr , ro..n- ' m ltru' l.u: fa: j
ii h nftra'' '"r r. p i t.k hn Ttti F i rnt
t irr a n-a i.i n if nkfif at ti'ifi j
f"t $ ' i'i M1' p" 'ffn 'i.
M...irl..-ft Maw , r...r , , , ,
f ! iifif I ''it ... il', .I- , ru-.tti rn ' f
if. in- fr 1 ' . j,ii j turf p r' 1
'v',: 'H' ' ' ft" ft f'ara'i ,
I a ! Vn..r,4.., 1 I'a,' ,... f .' a j
1 1 ' I 'I .I,W h- ' t I ' ' .,. r 1
pnti - ii it t-( n 1 'im ,p f p 1 r,
.n annh -( tf -t 4 . ( a 1 M.M.rr !
p.. p . -p. .,. ,
. ' (
H"1 MHi K f rr... . ,. f.,r
t.i t . r f pi h 1 -1- p 1 T !
VU. 1, "V-: htr- 1 n
for Hi.
I'
ti
'.111
. n nr I t., , r ...
f... I... !
J.iar, a h 1 . I' ll !
r-avaiittl I'Hiii, I .' I.
M I V '1 I II II.'.
f ,-- .t,. t f. ... -n
a a
T lilt , . V I ;1 ...ni
f'rt'n ' 1 ,r -V.
'. I : or !'l .... I
l" l.I. ,, ,, .I, a,i ,
r..m K.mi. Ii- r a ....
a :1ft in'1", f..a.
I art . r.'ar. - . .
'" n
roii Kt-sr
i h -. . in''r ....
. .. . - -. .
'I a I -- I - : 1
ri'H l(. Si I . . r .. -
.... - ,,. ri ', f ',.
Pro. . .
fif.vni. IIIMM III
,n ..ma. '.,.il.-.
r ill',., tp.1 rft.aj
nwn'na fr."n In I i
.h. 1 t... i-.
i - rvm.
i .
. . 1. I '. I, :l
i, .1 ...
r . avn . , ' a
le
I 'f
l'I'
I" j
I
a. I
.;
I
"in m.. I
a. a
.1.1
w 1
.. !
I
full UKN!
I a"!o.i1
t", at . '
(, Iftom n, ..I .
I".-.
I l-
orrtci'ti ami nrsK
7'J
If
OFFICES FOK KENT
!n nl.l Worlt ttit'..1 inn on hour'h
atrr-et. rentrii l".'.i'i"ii. irooil Janitor
Mf-rv'i-e. va-r r.-ni. .1, ul.in r n'.. I'all
at Wo.-I.l offl.-r.
I'I I If I ,
i", ...-
Pott Hi VI
r.. -11 in ',
fv
W lull, 1. jl.i
I
A r
M
t l-r .1 I "i t.
1 .-"! 1 - a , aa . 1 .1 .. 1 1
fair Jrli M.. 1
REAL ESTATE FOR RENT
nrnotfi AND vr.tn noon i
flood Offioos For Kent
C. ('. Cole liui Ul iiiR
::Ca!l Koom 210 Co,- BUIr.
or Rhone 121
'J ' I s
V
l.I f.T j
' ' " "
HTOKCH AND W AKMIHUHfcn HI
-. l!Miitirf
o- ' 1 i . i U ,( TtLr.!
1 '' ' ' "f ' ft I 4IT
i 1 ' 1
N 1 hp r r. :.. h,M ,hl-
' 1 ' ' ' -, a : . r ,i f fv i r i r 1 1 i u I
I- oii t. r T
I Mi Kf N I
I
M.. I. in
I . 1 l. i
. ...I.'.
I ; w . i i
H'
I
Hi
' " 1 ,"s ' " ' '
W ANT I. h 111 ItKNf RI
I'.' Milt: 'itin l. ,r n. .. .null f Vo.ak
f" -1 Mn ,ii.,i', .rat l.i,,.(ar ,,.,,
I' . '"'I I" " ' i ' l-ftrn .i .. . :
..1 11
nifti'i'
ji
M-' " ...i, li ,l.
m ai mi ah.
- TO RI-..MT
' i V in-- 'n
',n " pfflrrihT 4
W fy h hi. f.-.-r, miiiImm Inn
i i . . i..r if t r;rt ' rlp in
ph,vi. ;ic
ACRKACtK TOR RAl.li
MIS'1 hi HHV t;'S
t ',0
""n ftl I1' no , rr frn. l. ft-'f
)'.- , 1 1 ,,p- mn'ii h U
i,, M(, . ... . . .
. 1 " ' r k"--' '"
i Hi J I.".. 'T irtjn'f. nrr Vuti"tan
i (.. ihr low oii pi fam- irn
t ffttl 4.i p whin fun i an 'f
iiin 7 ! M ,1" ftfiiinfi, i hi-n f Ifl.' M
' " '"' " ' 11 '1J l . r. i r . n
r,fr I'""1"-
T F. N i l F S Cl.r 1 '.'n minni
nif fr...n Tn.a i'i r V- ;r . h,rt
l-'ffc ht,,i,,,,r ,,1'pv ,. ,.,( t h
'"' ,r'ir1 "'t P-niliv. in f-f fI'-'
" "Ill
ri nr a-'f r niif milf lnnn ' : in
' "ii tihf'p a rfairf if u I." t"i priff
" ( f k.r p 7'.' or I
Tfn a rr a..p in r.nrt'i f 'I.na -:!
I' ro '"d i.r. f.ar.l .-t IT,-- " u 'O
1 n a--r- at.
p,
I fn ft. rri g -ni.i fiout.
-A.i, l.arn f hck
rn rto'inp a - . 00
I". a'f, uMmpro'fd
fikol land
9 i
t'ihti a -- 4'i rn. ft r..a-l a-icl llifT"
, ,1 ., hrx, .. U ,,, u 7. j 1r mouth
f . .
lt,i h i' .It i-t fir n in .ml rMinly
Vi. to i-il Mr T'i .1 pr-.(.fri)
Kifhn aT- t trad- fnr To rrnpfrlv
"-ii- f"d 'fiiai iroi.fi? t.i irdf f..i 1
-11 f.".ni h.m.f Kfhda'l l.:o k from
r lir f mf jnril. . r pa t ia rrrnl
o, 'it rrH'dfrH Tnn-i f Mr ft f nr
trftd for fa-m. ttiuthwut MinaoiiM prt
I inrrp.i
j n-.p ih.iiurl a 1 fhi'f ff ai-rf. rtar
j lHtH4.11 ,r I ft'! in 'tif lnvtk wpII im,
l.roknl . ,, ,f i,(, (,f, .h 1:1 Oa a'Mttiia
i r"-r nr. or r '
Jz:rtzzsz:r.:.rA. um
r hjrrtrfl and a itk a'fftj. ranrh .nd i
tinf-t I I . ,,r B.-r f
' r a--d i?" a r if. ia of tin
i im r rn, ! a d '. a-'i
.-"unf fi rrf ir a r ft in rnnnn
r.t....ti - f'- ir art .jil
a' ' f ' ; r in-H : r
U f ti t p 4 "u r
IIj'.IS n:.a..l n,.
1'
I !.,'
.'"I
ra.1. fir
. ,1
a 1 M .1; !
I '
"I
I
' K-
I
l;..: i
,
f'-r I', a ( f.,: .it.
I... n,.T tra!.
I K.a o.an 4"7
H H ,' "
. N t. m lit ..", I-. I ,. a ..,,,.1,...,
u,i l i ...a... .i.
" ' ' " " """"'"' '
ai , i ' i
-.it or
ad at
fk-r 'p
4" : k.
WILL
I - ,'f, I,.
p.,o
n i li"in n
Tuif-a nrtiffrii
tr.p f o
a .tifffrf
f W..i.d trad
- a'ltn'it. .!.
ff iivri'r I
t ! r m- -i I . a prnprr ti
"rri'it. . I' .iiiiftnn
H'H.m.h yon HALF.
?V j
hr-.a.-'a.tl
.n m.U V fiv,
l'a-4 II. ' '.. al..'
I I !' -,. ... 'I.
,v,ih 'a I ' 1
I .,' -, a-'
I r
It.". '. ' I
I1 1 .1, .-.
(
r ft' r
"' I . ' I
' i
4
I I " 'I
i k - fin : f (
I
i , a i. ,
I I .'." .
I " I'.
, '.
... a..
I I ' I "
t
, I l
r..iii
n i ' '
a d
r--n f
t . - I h i N i
It..'
f '
' 1 1
:'a: 1.
' ... ft
Kl'lC
I'Ti'
m-ii .i
p MM
I
I "
I K .
M rff
Iff., t
M" I ! ' I i' HI 1. I.,., I, 1- . r -1
. .... i '..'. If 'r-'.e 1 V ti ftil.l I ir
ra' ,' . if 4 f i' r,a .a"' al.t'
, .... I I .. : . I l -1
a i" ''.II K.iir-.lT IUU
1 ,H I
1 I! 1 t . N V v "Il ni ...
..... -,.T 1 ' a laai... . .',,.w
e f vf n rnm
. en-if fi nut !
rl.-Pt a I
I""' -
1 . 1 4. I I
1 f !
.1., ! , 11 a " t"i. ' I il
- ft .1 ft-'.-l " . " I'i tv". a "
f: ,,.n .' P ..-m
1 y . , ' . ii' ir .'
li .'!!i ' . r.- ait r...
fa .. 1, . r-1 w.'f.l In.,'
11 a-.f,' . " a! : ."-h , .,
1 f I. ritt rhmit
J t. or t in '
avh .
1 u ;.. ' 11
. :r I.'. ft".-.
t.M S! UK . 1 .-I . I I i.e' "r". "1 ,
1 .ir im ......-i aa'aar. I..ftii'i'
I . 1.....I $ 7 ". 1 1 1 . !.'
I t ' '.. . ii. '!" Oil
illl'-O IN lo'.lion rrlh ai.1, f... rom
t'll .-a .e 'a 1 'I a a. in ,..ar ', . ,tai fi..ri..
I 1, !;,. ,:e l.-i-ii'... 1 a..m.''f fr!(.
! 1 ! 1 f f ' " 117.'' II i"l 'l.wn II. ft
I Hi '.n .' '.' . Y..
.','!( t.. l, a.aa ' r da--!. -,aa f.i,
Ir,,. in n . , '.ir "... '. It. ,'t
1 o. f ..nr. 1 '. 1 - nni r . -,
l n ft .' l.i' I in li'-'la , tirft -'.i.,t
I .. .1. w . ' k,'- ' it, a. 1
, r-M 1,- erira e, arti'i a"i
tikA or ,:; Uv. Sn-au y.i.u.j.
rhona
REAL ESTATE
HOimr.ft Ton rami " s
I r. f..it . i I i r ' i '- $ ' "'
'.i I '"' .i r n Ih'i I I
V..''i I- ...,! I
It Vol' W T M r. i r.. .'! I
i.i ii io S..n... ;i l i li. l"ii"ii i'li. mi
IT OC r ri ih. r h. . I r r M f (r..pi
' I .V ,. '). M ti n'.. In 4
( .nir.l Nai.. , tai k I ti.i.ia '.'Ii '
KilN Ml.) tn,
I.V. ,,l I,..,,
I' .,iih"nl ' a ' ir
i. hi , f'.-i.a'. I ,
rortni mo lam li it.ci
i l.i".,. i. .11 f
i. l.i. a mint,
I ii -lr. -iri'irti a f
It' 'i I 'I . II' a.l I
M .. ,i ..vmi fllrti1.ru
l w furl iliir. w.irl 'i
I'fi - 4 .
M '(',(1-, t,
'""'''.,1 I ..
l '. !
'ar an. I J''".i li
I"". I
i.ninh 'i..n 4 1
I ... i; , h-,r li.x.,1
i i. ii $n.l i-.r
i 1 r...ini I ii .a In. a a , iiart.r. I
HI S Hniaffirl ,'ir'i.l '..i Ir.il' I
T!'i,v.r KimHI Mi l -'t ISO l..l1-f"r
a l m . V. ly.,,,., )., oan.r
Kl K K. n SI ill
prlt f . I f.-o'l I ffffthif ftir,l?', I
4 (. Th ' ri' rfti-r ii ii 4
f.nn4 f ; tTT.i I'himf W 7 7
' l T ! ( I ' in, f'f rtm burr
tm clfti1 (n fpi' b'lfi h "ftV
f t..r ft nr. li niftitf 1 i r, . 1 1 r f,
r.rtiu ftp ' i
-r,(,.rrn .ik fM"n- innniiM it, i.h'i
( .-if I f m in... ., .
w i liiilf f.-r In i.i..if II U
I I Tr ( t. . - M'f 44 . K.il.f ft.."
I,,,, I II I', ,r ' i'
"M H.M l.utf!. n.4.rl
n fial'il" al I ta'faln !illn in.' I
'.I a l'liiKMi 11 W I a ma".
1
f V
r iM( - VI I
Iffr-I t
i-r I'i 1. I... i
. I . i
I I", Nr ll.tmr I. .nif. M M.t
l I bftndip nf il ! for
'ft-'
i- ar . in . ,.''''7
I'1 - ' ' i"iifinia and (.
' ..ir roioi fti I '"f limn Mi. .up
j .
iw. ...i. Nt I i North ij.ilhr.p
A l F ! . lr fai'i iti Hum ft1! i rrf i r
- 1 I ffin I VA l.ia. M'.i
I liotit' nor i.l.tfifi '. 4
Iip' i i r wim niodf r n .1 upii l-u it
Ku w" aplrndid l4 l "u t
r.af 'iw..! t'.roiipti.Hit mrr man' r--1 '
wfll - aifr fthaiU ifff hlf i.. lw
fftfilfXp .fni:'! i'irftk I - '"'
It-rn.ft I.M.' ftMl U Won Co ; Intl. f.
f 4 .i i M I ' V a 1,1.411 1 1 ' 11 1 11 r ik ft. n'
h'ir fft i'ik f p -4'aii whilf rnanip; a'd
rt-'i n..r finmh ntmhinai Inn firr p
t'fftt ,11'iiinf fiitma an. I d..-n at 1..1.
fftl I 4Winard lakfun I hrt i 7 1
K1F (ioMM hardtvN. ihrm.jih.Mti fif.
If t i-n 1 r 11 1 1 add 1 1 inn npar Kl 'if nl h
fttrtt. tiiift a An. up ii dip )n
ffipri . I 1 S 1 1 1 1 , (.tort ifrin
I fMwaftl i kifin In phorif 17 1
I!i'1 r o- VA I,
r w if.,.
, t .") yl -.0.1 . aft).
I'I R.it'lnftnn 1 h.fkf M
M"lr or -Nnrth Uhfliiif 4 VV" iwim
H I pn M i l roiiftnn pr.'4-fkr 4
!l- r fitp ritom m.wUr-i I'in
iivi'if vif.pf in ai li" f 'o
'oo ,.t ft 1 ,.pr ni,. nth la.I Fatff.
I.OTP TOR HA LB M
MIL I y y . l.'t m .tnnfKrakr a.lfT
id ft"rl t.aTffi .1fWftkl ftito m f'ifl
"f .f Mm,-ho I i'i r ,. r J f'i'i! Ihot.4.
7V1 Y y Irton
W rT (Slltr ft-a'. '..1 fa froM m.-f
lawn ip end ,1 w;! i.f watrr. al p'rd
o' fr-oi i-fif nlfwatli and ifir
paid ffr 4!.ftp m nn rr linf 2 cnO
I'i'i Wfihi 0111
f'F r K H h nit. in SV,rf iti,t,
lion n 1'itft in M r..adn.wr ln mta -l
jf.ntnt- Mi ,1 rftt ad -iii mn fmi' lot in
Irl'!t I'a p pip nt rr rtofH: 'U 'r
nun rn r.rftiil
1 ' II la
f'H H J.r A fm
I4 'j b'n a S
fjrn rn rpiitT'i,, ii I i1 i.araaiD
I'i'iht ih'ir ,'14'ir
n rid-ne, lot t(a'fd la
Snnih Koi-kford r K n a
U I I ol '"' I I'i nri mrffi Vtfl
fitl Ini r' n' '.11.4 ui lUdf .m
inrft. for m al harram 'tm
TWO Fat d'tnral t- fis.i Ijo'.o
fa . f l.i.r.da rim Ipphs Ihnh. n"?
- - - -i I.. '- iniii4iB "if mora
pftti fi-f rlftm'a'ifkrift i h f oort . ai-am
f finikl. hm'l in- ffaturaa . ha-fmnl
i: a raff and drlta i , ir a"d lilnfk
,r .n.ifi.i.., i ii" 4- i inn
, , , . .
---o- i
" 1 , I
' l nu.lprt. ..r(i (. .i ,.(
- i f ; aMr-n f'l fini.pd iraal . fwM i
f "f t 4'"l ).ir' huri Yadn
in t t-v t n . t B- ( i n fru r 1 1 1 Pw' V
n, 1 7 aa f..r Mr i
I : a ' ft I
ini'iu, , a'," ; .
!"' "if pirij .u bu..a
I fi'-f I iinpn.if V. a' t In'k ittiit
'rn pft't n( 1 1 Bm tn position to
'f-r i r..id .' p4 t , . I'l.niir
f "i "C .''IT
W ' N T ft f vi- ur i p-n t t- fn
i'S or j..r'" olf 'arli hi. I f,.M.rf
tft-finatil iiii,'p 1rpa. ii' pay
1 1 -an I'hn.if !,: im' i A Wf i
I I' HM'h Nf Ifnir f.-.n p aitrrfd t.'i'i
rm -rtif r lol o..l ' of ii'.r
f.naa In ar 'ma .n - n)
j'fr month I a'l Kft'fj ht'ia -
i'rKT"W N. S'ORl M
I'r aft .r-a n w
'' I r a nvkni
. r-fnift f rfi" h
ni f-c fftHp'
nvrnofn modfrn h
' a r d .t.i., f 'niri in 1 1
d'-.r nifti'tf' fn'l 't'
prt-P t4 " f I , .
- A Co . K
1. II I. , i h."..
.."'i in. I , r
r I'Mi.KI K T t ;tf r.f
tn hrdanfd f tfri i.in r
ir . h ir a n I a
I I' i i ..ita Kai'i 1 1 f
1 ,r 'f.' -hMr.m . k 'd'a '
, ii. fr n
from
.- 4 ,
r.r.i.1 , A I o
-4' 1
" 1 '
"4 K
.1.
"4i PM
l
I "
IeANDn AND FARMS () R H A LFJ 97
v. ,rlFH rf. 1 fft'tr ! d ofn if
fmff 14' arfi i" "i.' ir.iM- ro a fa '
I , t a.l lite. Iwil t' r-hnm ....... I
I,-, ... ,,, a.,,.,,. , '
"la.inr, ...'."nii.BIfii
i. . i, . ... -k '. 1 1 . ... ii'.o
41 "" ""
.'. k(c t ,,, .., .,. ...
......l..!i V .a..,,., r.ar .ni. ...... ,.
,...-o.1.M f.-a lini.r ia 1 a' al nf
.1 1 make . wnit.-f : r. i al
a- i aa'n..,il ..',' . a', I, 1. 1, in'.
.11.... t'lr.r M M..!.. .i-.i..-. I'.
I , -a "
Ha. a a in.., i,
I'H' fr H TV VFRw
'! ft I room b
'i rn r. i t .lai.ii.'rt
t . iCi i t: ')
.' ) a I if "W
M . -r I in
in I li Orifli Ml-'lll
ini
! I
!1 l F -La-no' i 11I f
i'n' art t,, rf. f ' t
'"'
1 t...iti 1 n!l rm!". hvf
t. 1 lMfi.11 Ml Wft-td
W A HT T D KKAL FTATE
::r..r.. ':r;i 'rv.'r.ants art. ,; us ..ast front :
i. i-. .. n. ,o: .... k " .'lM.vi'n rooms with all Kinds "f
K t re
' h. "lira
ft f rt'l pr l er'
r, p , ' i' a
1. T. r '
y .y m, a r- a-1
. ..- tra !e 'i
"'-'
".',v; ;t.v
I 4: . ... ...r, "e
,,."..' Hi: ft' ,-..!', .... I It " '
o" i i- -' i 1 i vacant lot-- on t ho piLi orm nt
Mi. .) 'tn. ill I. .. i'a ,.a ar. '...., . . ,
...n uif 'in In sa. and tu.-t. a fow loft.
Vs-ifl, ti i in .i.. ... rn...,
;r,:r.; v;, :rr :'
" 1 - !
V ' U g,.,.i n ...J. r".i I" p
a I, I
i n a . ' i ' "7 i r.
i , r ' if'" 1 I
I '
" I',
.4 Mr lit-
-'fd i' i-.i. 1 i
toKill
REAL ESTATE
WANTi:l HKAI. r.NTATi;
K ! S 1 i 'U K S t 'I' T ! V S I
i . J n. -. ! ' ''! l...:l.ll
I --I 1 4 ,ii, M i I 'hf .-I,, i nf
I'. t,,- i i t, .in. ,.f lht '
r ' K I., ihft , r (lt
I f r p Fi t t . ft" I m'I'I
'! ' w i ,' .ii t !, I tr inmip 1 1 i ""il m n i
' t lr !in nini Iftii . ft f mt
1 tt'ifftl ft'i-l .. . tft"nt
' 'f ' i. M l'.,. r.,1 M 'nuiilift
' t.rfti i. h-n. .im
Vt'i.fr f' r flf.' t ft ifl r iDW
I'r ; Af , f .) f.' 1 .1 A'i'1
dp ff. (( I tt a i' hi'it. ' ft 'i rif I al
" ' I l 1 ami Ik f 4 1 'ft ' i' 'it -ft
l-r irft.l, ' 'f h n-. i 1 lot.
"MflM .... .f..'i t, . ,.f..1 tl i'tt
I I .( i. p mi 4"t . I: -t' IP T' 1 f ) i I h
' 1 ' . 1 ! t hriitf (fnM'i; i ' 4in
W f f Iff ft .' , ii t.t ' ft! r I ( 11 f ' . i
)'" !" (1li lf.Mli' Sir If
: I I i r I limn n ft i ! ftft I T
1 "i '' '. ' I K. hi li..f
fcF.AL FSTATF
Tho Clirapcst Lot
... .
1 I ' - 'in ...ii h n t
I f i li r f ii , If iik" ft tiifi'1 !
iti.'M .'..I
In... l"r
...i.. i . ,
I , ,
H tl I'.' ,,,
Here Is Sure Sonu1
IunKralv
M h 'k '1 v ,t f ;. if. . u 1 ii t 1 H'fl
! run nil- r' 1 k f I."r . 1 M l 1 l I v . 1 1 . 1 1 1 -I
jt'.'t'v ff ,1 1 ti t . s .1 ' I i-uiit itt . ,.rti. i ..'.
j lui (IT tlll'll I , f HU'l'i 1 1 f tiSf'4K I 1 HI 4 I t'l fl
I t I nif I p . "'I I u r r I ' f ij j f n n ' 1 1 1
i ri i' .' " 11 : .0 .h.w ti. ! 1 in.
HA LIT & SONS
I 'timio Mi IS .
$2,000 Reduction in
Morninside
I hiorim, V ronnic 1 k f..".ia
1 In mip'rioH. . .f 11 tf t"'l f"! furnn't.
riHtrri in, propffiv in on, hnvh.
If 1 1 ,t rI Ini . Jijdf (.f( ifi'nih pirr!,
Owtl. 1 hm t.f-n .inhiPK flnloiti ,ut
I11..J r 1 1 1 ta 1 1 n lo Mi I" I f I 1 Iftlllri ll I 'KM)
wiih lrrtn.
Johnson & Clifford
II" I Ali'ui'1r III. If . '.'"7 8,
M.im rhiiiii" .l.'k"
Kast .Side
1 ' r .1 . ' l''. 1 fi v nvv .'. ftit.in tiuntrn loin
Kttlow, hiird woit.1 fiuciM in two
1 no tun. in.! nif I, rl rl.vi I f 11 tijrt'a.
twif.rriitni Inifh Iiti .old I t !' 1 r
KiTHK'' nlol ttrvk.i iThf J i'HM),
I 1.4'hi 1 h
North Main
Nw .' r.'.Mii iii.i.l.'rn tnjnKi I",
hir'lvft 1.1.1 flour. IhriaiiKhiiui. inNtit'l,
f.lr.i fin li TI.hI rmiiirn, lra
Ina; (inrih lirt-fiiinl. Hil ff'.lll.
rri.o I'i.snn. I1.fi0 h
Park Hill
N- room iii'iil. tn. J.ihi finihhai
in1 r.lv In fni.vr in ninnif!. nrr
1lvlfat lli'ini. I l 1 1 1 111 I'M liinMi.. llC-
frlr hathla, brnilif.l room unit !,
mi nt I'rlrf I mil; IT.nn ,.h
J. D. Simmons & Co.
.1 P Minimum.. Mfr
J ( ,lir,n Mlt.hpll n.1 l( l lOilnn
Fili.rnn
TU 4 Krrnrfly H!,1a: I'h'.na 14(1
KKAL VALUES
,.,.
inrticn ' "inn.m in f-Kii' o- -mp
inip!'"' " "v 'tfml from Ma
i.m. Iivinit rfimii f f lh dh. Inni-
n. -
, ,
phi.
(irmP airv'-it iiiirtara
17 Mi... I . .i.'i ' Ii" ri'inh in
..i.iti..n i.llin;: f"i i'i rrl'' of a
I.II'lltllll.W
I-ia ri.oma an.1 hlt-r-pinat '"ri h
in.ii.tH um I m'Ii'i "tl. 'rii'tii aa.
7 St II1' !ot I- i ..' i ''il la ti anil r-h mi h
.rv 5 .'SO. I I ni.li
Kl.ri.'.ni iiin.l.rii. ..ak floor.
Ivor.- finiah lrra. -. l"I. tin', h ; h
loi-.a I loll . on, of Tillri . ..fit p.tvar1
1'1,,,-I.B I 4 .10,. 1 ..'Ml . .iMl. I .0
llion'alilv
i 'all A I. Smii h, wl'M
A.C. THOMPSON
Room T.
rWoi'h Mln r"rl
rk '. JH
I h
O r,
Modern
Oak floors throughout; hai
n tmll that cnnnifls to most
p,npi4; suitflhlc for a flll-
, , . a-"V I 1
plo.x; just li c I ti n 1 1 n is fif.l ; i
Icorn.'r lot; mst Inmt; one
; block from stri'ct car. t-n cast
Sj,,.; J.",,.",!!!) jl Hill V $1 . '-'''
I , ,
itOVtll ftlHl ''.'ISV tlTHIS. U't IIS
1 , I ' a a.
SHOW Voll OlIS loil.lk.
Ili'st buy on the p.-ist siiie;
f:, 1 .. r ,. pin i tin miiilc-m- full
.'a . a
Kirn l.atr sriulh front: firm
aa a J I , ' i I
neiplil.ornf.rif1; clusc to school
ami church and strct car;
I ami only $:?.fa0; oinl terms,
i I'in', hih lncation, lot f...
, l.r)."; basriiicnt; traraL'f.; scrv-
hiiilt in feat hp's ; f 11 r n a c r
, heal ; possi'ssion at once;
price .?7..".": ?i.'" cash and
if:, pi-r inonoi; locaicii m
;p. - irk inn.
I , a ,, . CU,.,,. II,. ,.,.
linml l.rm; M'vral .' d
"p an ar.....,d.t
A I I. M?.. (OKV. with
'I -0,
21' I'alacr P.u'l.l ii
Phoin s 1'.70 and r.io j
J
j """
REAL ESTATE
I Ilavo aSoinc Money
In '" 1 11 ml k' ' I ii -;" I; r ,, ;
u r f 1 1 r . I I'd .(.,- "11
IKA U.ROOKS
Two-Story
Morniiuile
$ 10,000
A lm-. n.-' ? 'm i tvii.1
ff risto 1 in .1,11. r..i t. fi ,,.i .
Ifirimi 1 1 ... 1 1 ,..,1, a.,,..vft . 1 k
ot Hi' li ma; r.."ii. .in
il.ninn in'iiii I n al""'
t'lll' K.lila'a .in-l n.'ii ,-,(.
riMrlai rhi
1 I' II I II r I A 1 1 f ir 1 1, r
M V ftll .1 'mil r f Ii in I
Mn prl'ie
1 rn.
l'"T
Adams & Walker
111 I k l hf-nti'li I I la;
I hull,. 4S.S T 41 at I
Now Is the Time to
4T.....1 linnia. l ih neht j.f I. r All
In. u(i1. rli.ma hi ,,,, , ), ,,ih
nil,-
I: k'iI ri.i.in., i M n aiiiii v. f.iur
I'lfaii. t'f'li mini. i.(k fl,,IH lllininh
i nl iii.l flna. ila. nrilliini, larta .na
ni. nl .in.t t ,i i , nn.a u ill, aaif v
.tilt rjiMrlnra Hrl lo,tl,,n In
. I'. f..r ., limn Mint ho n In !
i..ri-, mini I'rlra la ifrv low, nan.
H l'rinit hma ami Ixrallnn
A1... ii bra, ii, fu lol in lrvin I'larr
.'.Hi I :.n
If .mi ra MrklnR for A l.-rln
In a o.'i1 hum, rail
RI). ROSZKLL
I S40 or kkH.
$5,250
Croshie Heights
Oandv I room bun tea low on
tilfh aoiith frnnl, 7S foul
lol. wllh haMiant and ga
rntr Ttpla'al fallfiifnla
ivl with tptitrr livlnn
room. Una la an atrrrtlv
houaa Ihroiiatioiii an. I a
Koo.t buy al thla prl.-a
T'-rma
Adams & Walker
III 11 It Knnr.lv Birin
rh'inaa Mil 7M1
Otia of e.jr rholra loraflnn. nf
Bnmh Thayrnn, rlrv.n ronma. haaa
m.nl. lar.f. ami arrvanta' rjiiarl.ra
L,ol 7k foot front. I p to rial, mn1-
rn In .rv rraprit Alrnoai lh
aama aa ti,'. A Kill ril4a talua fir
Ihia 1. 'ration
BLAIR BROTHERS
HIT Inlty nitlft.
Duplex
South Side
1-ine 1 aatorv .lupin atmnef
n, with five veiy latca
rooma ti...an, li ai'rttueni.
Two rr unr .111. 1 ilotit.la
a.rvan'e' iiinrtera Miulern
K11II kfl fool lot well loa a'ei
In one nf the 1,1. .al ,i limia
of the iralilh aMe Thla la
a 'plen'1i.1 In veal fnr nt
U'lll take atn.M hou.e In
traile
.Adams & Walker
111 1 '. 1 Kennedy HMaJ
I h..,, 4f.fi 7M
r
Wnrf"1 'n hijv f'orri nkAp.-rt ur
A roftnx hn r n 1 " . h r ') w r 1
t ft r ih : a;hf mi1 . l..t m -iMf f t , '1 r t v w h
rurafe find in K""1 !'. h'oim i!l
1!'
iiah l h"H- l'lln ut a l-
1! r rH
VACANT LOT.S I.V
BROADMOOR
V'e , i vr r, r.'l f'w.t
fio.,1 h'Kh 1',. .'ion. f..r
ef
Ii
:;' HI f 'f II 4"1' "tie f ,
h.a.iar.r .Tine .'.n.i,i .. ,ir
it ..iet '!1i.'n.' I"', .ar.- .a ''iia;i;:i I'i
"'
blaii: ni:nTiii:i:s
v.. , , ., ,.,.. ,
REAL ESTATE
100 Acres of Land
!' "ft lull 1,
I I. '11 I ill , ,.,(,
I 1 . 1 ' I ' ,.
Kr-m.lrii .
t. " I I ' - nil li . 1 '
a; t.M 1. a la. ur Mill
M'li ' 'I t h-r I'hnnn
a' f ' 1 "'.'1.
1 1 M.0 il: t,,.,. ... ,.
, 7 .
; -a ". .'" .n,ll,,g ,, ,,
, ' . ! "i 1. 1,1, ni
. 7 ' ' - "' ' I..-1.I in.
I.'ii.un f, f, ,. ,,,,, hfl,ilU
ifairin .nil aarll f 1 w ii. r .t, ,
A.. I. .IKNKLN'S SON
ell..
tin ro, mnrl.rn Park Mill
"' "' " I"" ii". liiiliir"ii'ii. pi n lao.'l inn
"'.i'i.' I'l l, . fl..l,i0
Mir tn tn. ,, lai n lirvft hnflir l'HIM t,.l .1 . ,, ,, fur ,,'
'"""'' "'""fnl ilMioiallona at .1 rii'ui.a. IMiillT IS imN., ,, ,rt ,.f
"."'.V lM''" a,n lnTMliit rvrry .Uv Prt, a pt, ...,. irrin..
Hi. i, .or, a on a , ornrr lol, frame lio.iar, r.,.r , ar linr M1H ,.,,.(,
,1S '"" "'I' N"t a riio.lrin hmn. lull a mihiy no, ,v
Hun. r.,.,ni hour.,, fine lol. all. ,an,.ni.1 .tnrri, r.llar, ahuninn. of
fruit in I. .nt Inn liaiimtrv nxim rhli k'n hmiaa aivl I..I nilir.lv fitii-,1
aha.la lr... Im ,n,;,, in ji,,ry Una fn rtwn ,nr, , p,r,m..nlh'
I I l.'f onil I I .Pill '
I lnr .r rnrr lol In iKmlall. M.IM). fP 510. lmiA lot, Iftilkfl fnr
!."n. .1..inin Nnlhlnn an Komi In Kamlall for I ha nmniv fluy lham
lo.ih an. I in.ikr llirar lot. k.i.40 aa,h Ttila la a innnaf rnakrr
1.,-la wllh fruit M ni aha It- In ahiin1an, anjulnln Trrara Prlva 1t1.
lion for 1 1. uon a-a. h
l-our room fr.mia hoii.a. finn etl. lol. nf frull ami wall, near krr.n
Prk, thrra full ia, ntj. ni4kln IkftiMO, baautlful aa front, on hlti
r.iiin.l. nht In Una nf rapl.1 i1.vaoPnint prlt-a for I fw flaya 14 000
l lir l,na air worth inor than entire prh-e aaked. Home term
noom lift Tala.1 e TtlnB.
lPffSt!)2(d
feed for thB Tint Time'
Miri(!lla,7"Elsf'eiri ld
What more of a m'ornmohdftUon would you want. We
fillod 12 appolntmenU and made 11 nalpn; that In what thf
puhlif thinkn of it; that is why we nay YOU CAN'T TAKK
A SIMILAR AMOUNT AND INVEST IT IM ANY OTHER
PROPOSITION THAT AS8URES AS SURE AND SAFE A
PROFIT.
A.s TROSPECT GARDENS ARE.
Quartrr-arrp tracta of fine, rich, level noil.
Ix'ntrd on WHhing:ton avenue, and jut a few blocka from
tho car line, now under construction.
Just a fow block from a good achool and In a location
that in rapidly becoming- the Industrial center of Tulna.
Prices ran:e from $150 to $375 -NONE HIGHER.
A SMALL INITIAL PAYMENT OF $25 AND EASY
TERMS ON THE BALANCE.,
Call us today. Three cam at your service and no obligation
attached.
EXCLUSIVE AGENT
ihona u;9209 Robinson Ruildinf
GERALD V. RF.NEDICT
$17,500
Colonial homa In Maple Bi1a and MnrnlntaMt 4ltrlal:
enet frnnl. rorner lot klxlll feel, nine room., larg ha
nient. four 1ar aleeplng room, renter rAneplinn hall, '
breakfaat room and aun parlor A glll-adfe loraiion and a
ell t.ulll hmiia.
BLAIR BROTHERtS "
I7 f.NITT nriM'INU rtlONK 1171
NEW BRICK HOME
.fi.fion Nina rooma. in. lufllnx large living and dining room, library,
V It. hen. panlrv. four .leeplng room, elmmi i-onililnallon aleeplng pnrrh!
ii,m,nl and laun.liy. n.raae f ir two iar. and aervanta' guartera r'lr.t
flnoi fmiitli n.a i ur h I gum Mi.iiioK-.nv, other runma In nltl Ivory Everything
i ,e heal lht monry n il Im la. ate.1 on a beautiful aoijthraat rorner In!
I n 1 1 :, 0 fart, on one nf the inniM ntreeie m th antitheaal part of the city
If lmereele.1 In a No I li '"!' e linve a few nf the. haal brick: hum.. In lha
. r lr l lioi," f " j.iliilniiil and lat ua ahow jruu a proparty
tl, il innol t.e foijn I f ir Ihn tanney.
BLAIR BROTHERS
t'N-ITV pi II MNfi
HKAUTIFUL 2- STORY HOME CLOSE IN
on S",i'h lloatnn Ten toonia. titnnnr f!uor rnlrror d mr, t i .,11 i i, ,..'
tile i .'li with t'Uiit in oil. and ehower Knll ba.,em.-iii fui ivi.-a n .-1 ,
,.!!'. "rtrv f'll.e, well ,and ilelern. piped hrou,'ii' ii,. h"il'r In,. . vt i ..a
riir.. an. I mod'Ml aerv.in'a' .piarO'l. I r I . .- I 1 ". nun f., I i, m,,-u ..,.1,
i orner I' I, Anx1SI.. in Proml riooi- ,.,i ..i, n iiia. ....pii .m l .'..-t.
1 ri.e II
RENFEO-STEVENSON INV. CO.
UI.AI. r..TATK l.'.ASS AM' ISMPVMi:
7 M. I 'nil' 1 liiiJi,
OWN VOCE
We lire )!! fi .
n f e , ' ijri... l"P ni 1 ' i
, . a fa . I), .- - f.
iw. . f ii... it...i.
.-. . r. ', !.: i , i
't I it,,. I Ml,;
REAL FIST A 1 E
Tnuk.tpf. l'lopf r'v
i r ti, I,. t,, k f . , y , .
' I r . . I j ,."i
k 1 H'AhlSS t iN
I tK.i'f IV'.
iiomi;
1-n... .,.,.fl r..i i' a
1-n.
. , , ,,,.,,, ,,,,,. ,
,. ,,,.,.,.,. ,,
f.,
al 1 1 11 .
'"' If. . ll'aT h l.'.l : ft- 111 1 v '
.ura! rt'iil ..llaanl. .( , , . I , ,
' - H fnl .al'l'i'iii' n -in
I," 1 im.
...,mi.i,i 4 a,..Ka , ,,,,., f, , roI.
I..
I'hone. IITI tll
Thone 056 or 54.34
M. T. JOHN.SON
thone i;t
OWN HOME
il I 'iia I I: , i .1 i,i.1 f1 .era, bul't
' i 'i. ' i . : ... i. 'i I":
will rnve to h'irrv
.1. C. KFDDIN
i a I I., i 11 '4 UM. I l'h""a
v.
f.: V"

xml | txt