OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 09, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 10

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-09/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

ti".ka iiaii.v woni.n. wr: DKKSDAV, .HJI.Y 0, 1!1S.
10
.
Hy Hud Fisher
LEAGUE LEADERS
MUTT AM) JFFF.-MUTT HAS UMQUF SUCCFSS l VFTTISC OUT OF II IS USIFOHM
GAIN HALF GAME
r.rnt"ii oiA C:nU to Thin'
Hits While 1 1 i.A Mad.,
'.at Haul.
ROBINS WIN FROM PIRATES
Tnli- 'Croat I'M, h'iV Km I ;
. l'ul' (live J'hilli'M 'Ilnir
'I'wi lt'lh !.-.-.
at If Cr4t 6vf 04 HiV
vmi ia ( '. t el-i i
1M4. lUJ I
cam uc r
' if, tii.cw
r 1 fn.jr.inrni
fit cVuhtvv
M., iw I.ili.tt. I Li
C V1
A J "C h4 tr
j c.iu bt or of
V it i. b 1.1. ( ir'jl
U 'A
V '
tr h art ?
'r Kin
ltr .lf4(
r
Co cA-!y I
f kJ4 I k I v, , I . - -V I
p, I--! I .V In' j H ' !' I 'I'm
. 1 ,( .1 ii it'iii t -1 1 ra-t-r '"In I'-.-H-u
iv. . wi. .in,; I' - f 'i I a am- i' l 1 "' '
Iak" II..- a.-.- '
I i ii rr i u
Clll. II. ..HI ..ll.M
Ml II I' 1 H II "
Ka-li ll, .13 4 Kin." -r . 1 i I.
i M n h I U i I' r - '. I I
I. r !! '.' I I I ' I ' 1 " i
stank III 1 I. II '.' I ' III".
II. iu.-k -I 4 " I " I' ,1. II. 4 17'.
S.a'r i' 4 0 I V Ii I 1 H. I I '.' '
h.t,,f a. 4 I '1 1 " ''" - 4 .1 4 I
Pt.a l.r If I .1 I' 4 I. 4 ' ;
ll f" - .1 " 4 I l I I 1
In. r. I 1) " 'i !
lllr.ilh.r I n " ! ; 'I -'" 1 : ' ' "
14 Urti.ll . II II fl I)
V Urn. a. i 1 J I. "
l-tla'a IT 7 .14 I '
I
,it.i.... f.-r K.ir .1. I
Hall. I (.,- MH- I. -I in 1. .11'. ,
k,tu. l-ir 11. 1. ii.i I
I ' in. 1 1.11 At 1 '" " '" ' ' ' " ' .
Ilr.n.n I ' " !
luiuunra ll.inr lni.l.'H "' ' II roll
1 IU. '!... P.... 'I ' '' -
MaraiKilla. I....U. riT-.'. IUIi H ... .
llaalmaa llu.. t.i Mara . il"- ta.t'.a-r
Inlt. ltk. Maian.nl. II. Il. t. II."
kaa. Inn iall!-.rl lil.M l-..ll .lnl.fi
Lai. a Iln.r. llr-apli-r lull IlialfTl '.' .
'rm llli. (;ii.l. Iia..a ml I "1'" '"
Kmi I. .ff Vliirli.ll I riff II i.. i.li I
airnra nul. l.r llu.( I'l ll.in.ilili 4
HPl (IMI (I 4 U K
4JlDnnn4il.
All II l A
null ?h .1 n a 4
i b.rl It) 1 U
MMlAtl.
ll II II
llircrl rf n I t u
H 1 11 if 1 . I 4 i 1 l
I'i.h.ii tf all"
I nil.. II II I 11
Ho... I Ii 4 a " "
II ia.1 Hi 4 II M
kl Tllir 4 I
li...l, ,- t i
lh.-i. 11 11 0 1.
1 g .r.i' I 11 I "
N . n f v 4 ii 11 .1
Hit ill. Ii I I I
Komrh tt X I I
l J
K,l..i 4 I I
llrn Irrrlf I 0 1
K.r.il.n 4 'I
I II. I p 4 1 II
TMl .I'l t
I T.ii' 1
7 ? I I 1
ill. 1 fur Ii .!) 111 r.l.lh.
Hrnm hy lliiniia
rinrinnau I ' "I"
Itn.lnn . . "" I" ' " ' !
Numaiari lluna 141 h. Iit.ilirl. llnuirR.
Xnl. IlillC'rl l'orll. 'Iimriir. rrr.r
llirfart. Wrilll lnl.nr hil ll.iw.li"
II..I.H I. Itril.i i. Hn.tr.. I., Kli f. .Sr.lr,
4)ulil l.lar, Hlll lo I ii.nl.rr4 !.. on
billi off Kllrr .1 "I I Nrlif A. ini.k out,
k, KlUr 7, b SfM 4
Chlpuo B. PhiUdalphl 4.
PHM.AIiRI.I'HM, liilr 41 llniil'i
Koala rua) tn tlia ..aanih af.irrit Iki win
mill nin aiainal l'hilailrlH,ia in ! .. n
Ina ( ul iha ". luaalnf 14 alraitli4
alalMla for Iha lorala.
Iha Bri.rr'
Chlcala
All II O A
ria'L rf .1 I J 0
II rk.r aa 4 1) I 1
Hat., rl 1110
ktaral. Ik 4 III I
I'lra Jh 4 0 11
lal IK 4 9 14
Wai.n If 4 I I 11
Klllif.ra 4 14)
llMdrn. 4 111
Tlala IU IT II
fblJad.lpbU.
A I
I II II
A
Pal hanrl 11
Mirainf Jb 4 I
llaird Kb I I
J (I
0 f.
J I
U.u..li( 4 I
ii n i
I.' arua. I h 4
W II.. I If 4
ll'rruflaa 4
Ill 11
r) 1
II 4
11
Adimt e V 11
Clark. 9 I
HniUh p ft 'J
it raraik I u
i 1
11
0 0
Tmaia t n an
lllall.d far Hmilk 111 uliilli
kira br Innli.fa :
una ni.i I n.i
i.k.i.J.ini.,. ' '"" uiiu in I in 4
Hiimaiaif llttna" Pirk 'i ll.ll.ir-li.1.
Dun kli-rkla. HnVin Hair M"i"'l
l.aiUma; irmn. Ilnllnli.r Bun MTklt.
rllh4.. Luilvma.. wkiii-l; '-'i"
Hmtlh,, Mrua.i ; h..a. rum. Ilrn.tria. I.n
4ar... anl.., La... Kla.k. M.... It.i j ,
ouhl. plan ll..k.rh.r lo IM. la M.rki..
A4.M In llauil kaapa on l.al'a. all II. !
eln I. aff hniiii i . almrk pul. lit Hm
ria a. ll rii-iin a
Wionblya 1. flllaburah I
fiRiHikl S, July - W lui
Wnin. run ..r 4' . njkl li.lil f.nr. afn-r
llrlffitk bail alr!tw1 In Iha anlh ,in lit.
opanini raai. of lha I'tltahuif Ii arriaa fur
Hipoklra tiHlar
1 kp a.or.
rWtabilrah. irooaiyn.
All II 11 A I AM II II S
lllrha. fl 4
Tarrr "a 4
Mrna.l rf 4
) lb If 4
4"ai.a Ih I
M win I b 1
I alnn 111 a
hrluni.tl e 3
Millar p 'J
tl 'illi.n a O
H i.ll I
ii 1
ii I
'J I
I 4
i a
n u
ti .i
l i
I o
n ii
U 0
ll i Hlann aa 4
4 I mn. .'k
n ' (Ira: lull if 4
n ; w .at If 4
I T
1 u
it I
J
I M irra .1 J ll '
(i k i.- i lb :i ii I i
.1 I k d.iif .Hi 1 I
n I kru. irt r ;i I 4
I a.l .i. . II ii I
I '
0 T.nala .'ll 7 J 7
I
I
1
1 j
T..tala II VJIII'
llallril lor Millpr In pittlh
rl'i.ra ttf Initlnft.
rnuiiutiii r"i I 'i n'i 1
llrp. lt li n . . Iintl ll".' nm '.'
ssiiiiniBrv Ituna Nl.nitrl. (Irttfuh. .
A'h..al airrir. I ali.n . lt.tfl.ai. I.lla, Ml.n
(.1, Kr.(.r. Ii"iit. run. W ti.al tlmtl'l.
'Ir. l.irv lo I mat, aw I.i M.iUwila 'i
... nn Lalla sit Miil.r I I nul,
b, 4 iltrr I . It Is". .1
Haw Tnrk n. lit I inila I
VrW lultk lull s I . N, A ..r It
. a".nala i-.trhrai., tli.ir rriurn i,i Hu h
Iiiim. rrnntiiti in. la? ariiti a ...tot ....r
SI l.siita P.nlnn h.lj Iti. i a-.l.na'.a i.t
thr.. hill
1 h. .. ,,r.
kl LphIb 1 Nan Tim k
A II II O A I Ml II
Hmi'li if
Vill.i 11,
P I.n. Hi
0 I
li I I
1
I. tlttr.ia If
l I .,,. . if
li ' I ' , r ll
.1 I I'.,, . .'I.
'.' , Hair,! I.
r k a ." . f
I I
I
I n
I
' .i.tii it.
P..
li.r
n.a
tas 1
kl.au
lllllhllllk'
Ttnlhlitiir pp!t"its i.
Ill ?00 w-r- i -i
bulhlins Itupp. i.
C, I'- Ah-llltiA.-' at."
ttnil W. al I 'Hi i It. i !
Jamaa N t"t- n in.'
410 Knulh l-.iii '"'i, I i
Oarnr At-l.-i tii.in, n -i l
Baat J-'lf'pptiHi !! I I
J. I.. I'ln i'P""l. i -; h in '
ininola. 1 1 ni'
W. K. Nlrlnila r I.'i
( J Boulh K!"".1 "I
F. (i. lUallnitx ll.tisl..
pVipIV atrpata, itf f 'n
1 1,000.
V M. nirronyimia. paiou
Soulh WblafJirifc SOU.
;:,.h,r , i ,. v.,.,.". ' .' . . FOR ADRIATIC SETTLEMENT -
1. 1 1 a i, ' n l It. -, 'ii,. it :i ii i, 4 .. i , n
M .1 ,. I ii i' I 1
T-..l. S'l.'i 'T"',, IAHIH, lull I'..,., . Mltt Til
.-,,.- , .. Hi.- ! 1 1 , , i, f Hi ti'ii A !! t. i Iiml
si I .,. . . " I I In t, ..f ih" lia-i i'i 'h :,v.itii"i '" th"
.a V irk ' !.'' s , , f,. , i-. t I, 1 Ul ' i h 11 ' '
y::rJ::,j;rrJi''r::i '' -.' r
an si , M .., ! ... a S ' ' ' H -' I, " I"" ' ' 1
. i ; ,..i.i,.i , . . ... ,.. . v i. i I i it. i i: 1 ''i'i
..ti.. I ! i 'i i. it i i, ,i '.,.'.!,.,,, ; t, h iiik V i i .i I .. " i.'.'i. I I '1,1 :' 1 .1 A N 1 1 l u : v n ,
'..tr. r.ii hi. (I "'. ' .. . ... 4 t'l- ..ll.l,'-' i.n .n'l.n' .ll,.'- ,,!!,,,.' , ... ,.1.1 . I .. I W is .". Ii.nnl ,
iir-.s.s ir I ,,r, ii ,. -n.. t,i ,V, .. ...
I a..l I. .. I-, " '" '.,. "'. f.T 111" p n.l .1 iv "' ' "
. . , . I . i! , il i. I in V i.f .... . r t. . I s. ,,, 1 1,
a I y , ,, 1 , . , ; ,, , , , . . - - . . . . .
in- Vi.imii -'. p. ti .if...-- I- i i;,,.,.ir. t.i. ii, I it-. "i-l tun
TAKES TIME TO BUILD
A WINNING BALL NINE
N III Hlllllolj t IIIIII'M U III fl'IIM' l.f
( 1. null' Mm U inn I s,n 'lull
I,. mli r III llim- liini r
S. II ml. .11. fi
inn 11. in' r In Hi'' ilo"
.'.'.1 1 lun.i I I ,!,!. IP . i
iTfiilt 111 4 1 a il till. Mill, 1
H.IIH
,,f II
.I'll l.n:i I
1 1 ink !
1 ' 1 1 II' -11 l -J ,11.- 1 i.v.r ... I.,.- j
I'Vili't nt l . -iKii'., I"i' IN.- fur 111 1 1 n 11
II. ml winning .1,1. f . I . . ) i.il.i . , 11 h 1, . M 1
riM'i'iiliv In ki tu ill'- riii.ii. i.f Tun 1
III. . N(. It It lu ll Ii l.ll'l.illl ri-
ii'l In HlliMlip'r.l t.i '(..III Hu- 1-tltl.v.
riillllili'll.lil.lll nil II. r .liiiMllf l.f lil-,
fU t( tl,.
ii'ii iiin Nin. i lit UI.-.I...I rli.it It ,
I1I..UH I 11. .11 null Mlii.li h.. win I
'f n mi nl a r i'v 11 1 1 r I
ll.iiil'in i.i!.i.i"l In li id fi-n-.r. nf
M.11 k, II. it II." 1. ill I' ..I-' rniin.it
tin -Xi. If.l III I'll lli 11 Wllinlntf
riillilil..'ltliill III j iH' 11 li w ia 1 a) nl
Mini ll llllir" In 1 f 1 m I r 4 1 1 In ilrill 1 1 1 1 1 K
.liivrri In pin y iiii-'lifi .i ilirli (ily
Will ll" iffiTlUi-
Ilimliin pilk. limn n...i li'ii. iv II
Will III TVi lllll'il h:it Ilia flliurH. Il.ll
llllllll ll'llll 11. ni. 1 1 i f liiulf,
II a. II k. JrimlliK". M.iilllW. Ii'!ll !
hri li-r, llii.ill... I (rilil nn. Hi. I l.ll k nm I
1'llilirrn H1M11I11111. i'iiiIii'II, llnffiT.
1 1 11 . 111 In itK. I'i.ii.I mill i;.i-r ri'.i'ili' tl
anvrnil ji-ira In iiii-I.'i fully Inin
Ihi" .i'(.i'iil rnnililinilliiii lliry wi'
wlinii hi 1I1" iiiiHIi nf llu.lr 1 111 err
ll wnn Ihln nun lilni. whL li liiin.i1
Krnnli HiIii' h wiihiihk mii'iik at i'"-
Inn.
11 ni'ii uir ..i.i..ii.i a n nr.....
ii,An rlklil iltili I..ikiii.. Iliinlnn a rn-w
ti WMK hl''..l In Ill'H'khll .111 I 11 nl il"
llsnnit I. ul III" flxlll nf tin' In.illirr
In. ml il.iya wiiiki'il thr 1 inn mi.i
llaiilnn ni-vfr ilM K"' I'l" 4iiKiinin
ll" n ItiM li" hill' 11 nf wlimltiK find.
Iliinliin nl" M i'l, hi" iii''i- l""i
lil.litiTl.llril li' litwii ir.tirt Muli H
lli'i rluplIlK nnliii' hi-lin.l! I'.nill
until,'
. I t.'m 11 1 1 iv I. nl I li"l ll n r
lint llll
! IliPlr Htrtil", iiml until lli'v
llll fill
iliiin la IlklnK ml i ll ill l K" l' IliiHUiK
i u It .-liii nl tln I ill i nl"r
"Tlin i'l''i ' l 1 1 a ll.tllliui. "nrvr
,pp,, tn MkP liitu ,'i.iii.l. riiM..it Hip
"';"" ,,,,.,,i.,
nilinn" rf mk i"l " ,' , '
iwiy In irw-l..i wlnnliik i-i.mMii.i-
4 Inn Tiny en-ri rmllli ''IT IHKlH
nil. I linlia llnl u t llu-m Hi" liuilui
...... .........a la. i,,r , , u lull i-..
iiliillli'i'll nllfilll Iliinliin "ilia lir . i'i ii.... .-. "
w ill iii-i it iiKim I i'ip n h'i'i'l In nul'1 HipIi .li'r-l
luisrl.ill wlli'li tli" -nil nf llnltlillniP ttm mint trip I hm..
I'V'ls In apillnl nn l Ii" l".rlira liiilh.il.l !' I"i' "ill
llllir l.f 111" il.ltl.lltl"' H" l ' N.i (tllllM w it r pi
I I. r .. it p flniiiirlillli I' ut ll" tin" IIIvpii I Wphpi ii ira'iTilav.
nn iiiui h nf 'i t'.iiiif.in.iiil" r irliiup in
I Ampi Ip.i'a tin t toil ii 1 i.ii'lin"
LEAGUE FOSTERS UNJUST
SETTLEMENTS JOHNSON
I'll
V 11H M
It I .
I . , I I . -
n- 1-f!
I nil
l .f
I. Hill'
-Wmi'iir llii.uii
I lt"l Mllll, "pnakll l! In
il"
I n r , 1 thai th" ",.pi"i.l
I. II" f
ti.nttiiita n ai ti"l In I
i il,, i, tn in ri i tn w a t .
tl an n-s. iii-l
I '.! I" lf f
.
j iltl'H'l tlllt'tlHs Ml 'I k' !
"11 list "
I ' In In ii rv i'lr il "!' '
1 1 1 1 1 .1 1
a. I.lr. I.
t.t. .at
I "II has h ""ii tr,.p".t "f i I''' i
I-' I.- pui i"i" it i i "i h "I 1
I lama ii Ithlil l' 'M ' up P'rni
. m a fi w a ' s a .. . n "i s" 1 1 .i'i
111 !! IU 111 I lH Sll I HI llll K ll
! t In. I'luims nf 1 1 ' mini up ui i
1 nf iiiiiili. n ii 1
I. i
1 ruin
I mi Iml an. I vi li ki' l nun.
I Tt,,s I.- n-iif nf ti. m. i
' j mpii w lui I r.illi w I nl" I'
J tn iihlnln p".ii'" "nil Ins..
. niultllau.i ! f u rl it ihi
li l! ll ll'"
ivas in. ml
II as t"- H "
..ill.- I'H'lt
jilt rt t . ii a
, : anil it
i 1,'itrr -ti
an, I t lu ll . ill' I.'i I pi "plra
, nt" i til (Ji n Hi is I, Mi.i nf
il l I I u. it'i" l.f Hi" i
s" i f I!
I I'l'l ,1
I"
It ll ll.l t '
f..i .
ITALIAN ENVOYS PRESSING
FOR ADRIATIC SETTLEMENT
. . ITALIAN ENVOYS r'HLSblNl.
I'lTlllltS ' " .!!,- HU ,' 1'" I" .1 i,,., hil-'k' 11". Ml -.1.1,1 ,'VPll's r
i 1-1 . I I I H'P 1 ' I' "I . .. . ' ,' I-J .,,!, I s 1 , i ,,, ,1 II is I -l.ll.
I i.'.i.M'i .1 ,.i in. " ' "" 1 ' ' ..- i "' "' ' "'
, ,,fr,, w . i !. ii -if i I'llf " " ' i i ,i ., i . ir ." I fi.-tt--. nil'' M' I
i ) I t'l" i- . I Ir ll '" ' . il M' i I ' ' "ar 1 1 ut.l "i ii . ,'. ',. Mi I " ' H" w as
s ,,i -III- ' I t , i I 1 ll' I" ' . f w t.-'ll il is ,: ,i , ,, Pi i ma t, I'M li" ll'l'l t I'" I I
f ,, i .. v ' " I ' ' '1 " I 111.- f.'l i'l.l II -I i - t .ui I-
VM-I" I'll!'" I tllltli; UP tin h.'-t
., it'll : " ss.-r. Ian Mill-. I in, f ii..- it ti hi tin- r.isiir
i I It i , I I ,. I ., ' -; i I i . - - s i a- i - i ' ; ii . Pi- i -,ii u', l -I ii liiui -t-" . ui
I I I I l-t 1 r - . ' . I i , ' I." I M i , i I ! 'i" ,-. "li I hi II ill .' llli ' l I
I VI I s V I' 1 .1 - , I 11 I 'lilt I'l '-.! I'll I'll 1 1 M S t !," t , I t-.-it j
. il h;i.. .tl ! ! I W I t I. ..' .. I ' f , t , , i , , ,,:i I,, " 1 1, -i -T. HI I 'It'
'.. tin i' ,-,.. t i,- . i - ".I , ,."1", k p. 1 1 . f i 'i. ' i : p 1. 1-. '
,n, M' " p-hr i I l-i ,.:.. f. ; I .t T'" I'l t . . f.n.'ftps n an. . s-'ul .
t ' .1 I ' i - li - '. ii -i- -! '! .-ii " t - - '. ' 1 1 " w :!'l ."!" l 1 ill - ' i'i I M '
l ' 1 ' 1 "i' -I' I ' ' I I I "" I ' ' 1. II '" I llll"! f II! I'l !l !! i'l." IIP"
p. '.' 1 " it i i'.tt ti ' . i i 1'. i tl" t it a, . ,.,int:!t,; ( r Hi.' nthrr '
' .Unav fnltl , i , liUa,
' f pi;;iF
St. Joseph First in Tulsa's
14-Game Invasion of North
!' r i k h t Ir'isi,i4'i tn ih Chili
Mud Trli in Other Mini j
of ("imiit.
I r.'. iim-niTO RETURN HOME JULY 29
I'liiy Wichita iiml .Inplin in
Snulhern Krul It t f o r e
('(imiiiir Hack.
llll I lir il'lilll mi In ill" I.II'K
Miff i.f Sli.ki k Ii f..i .I .ii,. I .iiiril.l.'i
trii'l .nil Milii.ilil" niniri ml, nnl w n Ii i
Hi" i lull imltiK ill lln 1'i al nff.-i.-u "l I
i
niul ilifi'nlii'ly, I In l ill its ii.rn :i 1 4 j
"Dim. iv in in" ii'iiui ' i I"
Init .1 1 1 1 r p k.i
iiii.
HI'Ml'l
,t . SI
nul nf ,
'i'11
W 11 11 1
'
Jil..l. I- llTl.H llll? lll III!
"iiiili iii tlii ml "f Hi"
tlin). wnh .l.iilm .'H. ! f"1
ii
ii Ii i i, In fi n- r t in n HU
.1 ulv
Hlnfts In Hi Irani t iinlinu lit, tli , iu lM m-mii iln i.lr.i i.f nn .i I Ii !
W'rilrin l.rlwi'i-iv, lii'W ilinl Uir Ii ' I ' tl .4 J 1144 l"'l inurll inn f liliui. r. tttlil Ii Ih
hump I mitral urn rtllltrlv n ulili I'lr. HI, r-, iiiikIii I" il"" In Hi" Kk"ll
Wltll Itir rllillHPa nf TlHH lirtti rllil! , II, 'a tint lir kuiiwn Ills aulijr. l fn lll
Ha .i,ltliin lirlnit ph rit IiiimIIv i niii In IiiiIh
lirluhl Ttiia awrrtliui l l nn il nn ihiihIih k i In di-iriir nf that
.. .. . . . ...... ... i. - I Ill i mt , t.i.l.,. f,il ..in. . I.t nf l.tit s wli.i r " ti
. ' ... .i - a, nf
Hip (i I ti " r in up f Hip li-l 10
"limp.. Tiil.4 wnii olnhl. hlinwiiiu ii
f i. ami pffli lnil ili fi-nnr. ' fiii.hu
iitl.ii k nn. I Hip IipiI I"!. hl'iK lui nr. 1
In l.v Inml Iii.iIpik i.f lli p i""i'
Aftrr I'lilllliU IhrrP ilma ill
St
tiHiill tlir llllPI" mmr nil I"
I llll. ill l fur f ull itillin a in llll "i'
in. Siiui I'llv It lull.. I fur I'"!'
.I.n i nn.! t tip iimlliiTti trip will .n.i
null ii Ihri" il.iv tnv nl I'l'i ,M"ini"'
I'l'hpii Hi" In Ii linils li.iiiiiw inl mill
iiik In Hi" nun liirn tul a iviu'k
All nuiiili' i n i Inl. i u ik" ,i 1 4 .1 n
at. iml In Hm inn III l.i.f.u" i nmiii"
lun It tn llii'lr iiwii i iiiim n ka i .iii'l
mil, h llvlv atuff la llki'll I.i rliii"
lipf.ii'p lli.il llui" l I. !.i Ii an i l I'llv
nml .limlin Inn" fill in It" ! ft am pi I
tlipu i 'itilltiiii .l K"".l pun
...ii
ui
r ii k '"
lut.i will
tii I
.ill
In Hi"
r.uu1 hi l n
In Li In it k pii r, ui'" tun I li
REFUSE ARBITRATION OFFER
OF SECRETARY BURLESON
Th..'
K W I'll i lir I ' lull' '
nffi'r nf l'"i' li'iis'i r lii niMll Ilin l"
anil t'l nlMltilli' th" " ' a si 1P I'l'''
,.t,,i at i 1 1i . I.i-f"l" Hi" ir I, .Html
. ,,,!!,! ii ill .p i " tii '"I ai . nr.l.tig I'l
lit, t. ill ufflt I. lis ll. tP 1. 1. lav Ililtl.'a.U! a
,,t tut l a! lull prui ll w is
Hunt" In
n a In n u '"ll nf'ir n i
inti'.l Stain S. n t'l-l
' p III a':ll It
,.nf iTiMII " w"' h
Ihili'i
ut "Hill i lir s 1 1 1 i a
, tun It niir 1 1" in
.uir nl l.n.ir. I . H'1
,,,11. vli ' plrsl 1i"l'
, p.T.iliMS 'In I-l"'l
,,f i:i,-, 1 1 n .il
I. "flip nil! a
llui Ii-i in a WT" i
Mlsa Nilll" I. .tin
nf tl'" ti-'"iliiu...
,,f II," III, "1, Pit
Wuikira
JACK COOMBS IS RELEASED
AS MANAGER OF PHILLIES
1-1 1 It
MH' i riu Jul
1 1, 1,
a ii as 1 1 lli'i '! "f til
.'."ii.tsVj
,1,1
, ,i..'i ,.r Hi" I'hll.l 1
fit. "-,1
I if'"!'
; W I
, ikH" ! is"!' i I i Hilt t .1
i ,.t in . " "l il 1 ' ll l i ii n
: i k"i t nl ' 1 'a. : us " t'r. l' . 1 1 1 1
, uif:. t,. t il is ippmilM 1 Ins
,,1 'I'll,. t r t , n i: n "il f.T
n- !s .1 will" ' t ' ii a s ' In p,".r
i. mi! -' Hu- nil. i 'in h h is l"l
. nf 'i" I i-l '".1 l .till"'
lir cord Time II imp
I p in Second Pay
at Sortli Iiandall
CONFIDENCE IS MAIN
ESSENTIAL IN SPORT
I niii.niK IVih k MriMiir Ini'lnn
Mlili'ti-n Muni llntf I'nllli If
A Nll1Mflll.
- -
i.nf nli m i., nri iir.lliin In
'i.iuM'iii k. f.iutmi Irni-k ''"ii.'
ll w Ii.i
ill. it .
."l fi-l lin-,1 llilr,-irlrn wl'h int'il
tillilit I'l I '.illf.u Ill.l, H till, flu1
I.IK
tin-
jiK - ii iii-i fiu.ii rv f
NUi'l'I'iil III
nl Ii Ii I ir llnr "If 11 in
yuniiKHiiT rnnf lili tu r
n Ii rnn kI fi
lllnl thru -"l
tin. lit.) In lliinkinic ili ii In- K iii.t;
In mnkr kiiiiiI, llnu'r ! ii'n "iir nn
'rtllll In JllrlTlll till KuiTrlirul It-'
rniiii!iiniiiil i.f il,e lilik.
I niitiin.-k ii'n ih l.ilkinif run
f I'll III f. hut .f I" ... I W I'..l.-l ln
i Inn hi " will nlliiT t i..iiHil" II" ii
nin. iif tlii. fi-w I r .1 1 1 , " r ii In th. a rinin
1 i mini.. I I'llrii. l-iilmi hlKh i.ihiii.1
I "f ""iitliprii iilif..riiia wlii-n thr
Jmi r ny r il 'I4-' mi'l r.'I'I'-'.l ih" filka
1"" ...'..- . " .. '
tiii'IPil iiiuli'l Hip iltrpi l..ii nf Alnmn
fitiiKK ill Hip l'nli"iHi!v nf i linnifi
itiinatiiik ha. I uiilv I'Uir ranh ip
nun wIipii hr I.PKiin ir.unitiK iti.-m
I tll.lt .1 .IU" II. llll! ll" K.I llli.rilllkMllV
i Iml. nr. I iIipiii wi'li itnf ilii tiuif i nn
1 fnli-m ... I tip ir wrk wis pini'tipli
: iiulimki il fur mil ains.itiun.il In Hi"
' i- i r piiip .
I l.irti il.iv tin."" I.nl-l W.ukiul
1 Tin v wiii ki'il h ir.l. Iml Ihi lr "lis
wrtr ali.irt an iln-v wniil l nm m. km
... II, III,., I Ml. II'U IV. IH nn t'l"
rii-rv inlniltp wtii-n ha . li.ii K. pi
wi n i iik in''
I " (..1.1 til" riltlllPI
llnw fin! I tl p v
tlir wi'iklit n
inns' tun n ml hi tt'1'1
nil,! tli"i
i. it., ml. Itl t Ii.i i
II,.. I.P.. rrsulls llll. I '.I'll .1 iy
hP,llP ptlll. pill Hl.Mll fu". i.f rullfl I. IU
'lltll'l lllPI all'll"! I ..'.r, II.I.
als!i'in nf Ins iimii II" inipliii "'I
iilliri linn in tlir a. Imi. 1 t,. l.ll Hi"
,i!lil.li.-i I, .in will thry nit" ..iik
Iii n -In. Inns ktli'w Hi" i ' 1 1 ' ! ' 1
nirtila urn. nil Hi" ii'VPI lli' i l' "
iiin " I i . i.il'i .U l. k ll ' ' k
ail I s
lilt Mil
fi ...i.r In T 1-iT i rut nf i np
f.U
1 1.,, ii iii k i " i' n. I "( i' u
BONDS APPROVED TO LET
llss
i li.
! i
1 In
Mill
HAYWOOD AND PALS OUT
i 'l I li i I". Jul ti ll. it, .la fur t h"
ri'luia,. HfaA tli i.t .ii I' ll.ivw.i.i.1, Itn. I
... ,,r In- '. t I W W i t'.itl V liMi'il hr
f.T" I'l-iliM.il .lil'U-P Uin lls li.''.' I l-t
a, . I.n. I" pii apprnv "I I'l
I i.i,. i S'.tii a 1 usTtt : A'lurtii i
ill. i'l." I'' l', Ilia ami ' tin ruiirl nf
l..".lis
II i, ,,...! ,n arMl', lli'P.I In ''
,,, t,,. ,',,.' al ptMHl.Tttm i "'"I
tti"i f I' v. -' it I.n' iit '.il.i r hy .In Ik"
I. nulls f....iwnn ll lirll.l nf fl.ll'.'l
Ilk Una'. Inn an 111"' '.I" f " II .1 in'" "v
a pin mi iik-k' 4 Ih' "'' 1 1'"'
mil nf :!." Ill !' I" t"h a".l nn hnu ls
in-itil mi; I hp in.p'.U "f ilifir in.-" M
Hu- I in'". I St.ltrs
p.ui s
i lit nil i i.urt nf ap
TACIT AGREEMENT REACHED
! FOR EX-KAISER'S HEARING
I ' ll I -J. M nnl 1 1 , -I ul V
( ,-. H1 ! " l- It I In Hi"
.inn I: th.-l' H." n l-t!
t i ui i. i haul won
. i f,,
.1 h.
I 1"
i I..
II
Imi a- .nitint mi
ll lirn'ltr III H"
It
tiit'i.s itist Wi-,-k was
f i ..in A itiiTH a n a -
' t jl I 11 1 ' I i-l IP tt'.l 1 v
H. 4'
llit'llt IV ap rrlMt.l.
.1 111 ht
'II p.. ll
! 1. I'l
-lit-
Will ; l ' pt't 'i l-
n. v. ' ! '''" ''
, ; -M.nti a h" h t lu
It : ;
--: p.
t, ,1 I l.s !.'. Iiirnt. I
ai ttl,ili (' "in it ii.ni. i!
a "in r
Iiesulta Yesterday
.'s4.T'ii la-nifinv
Nil l 1 M IS Si ' I 1 1.1 ' I I LP
Viitlimiil la-anil".
V ' Noil ..' k V S! I .Ml s 1
At In. nit ll n " t 1 1 tstiir k' h I.
At I hl'i.l li tpll. I I, I'hl.'.ik-n
At I n l' Hi '' 1 l ' ' i - 1 1 1 1 1 tli .'4
Aim rli-mi I . iiKiii.
At St I ui- ' t . i . I in. I I
Xnu'i li nn s-.u itiilt.n
,. r.',.,. "I- i. la i -i in- 3
V M i ii mi I '. M it"-' .i"it 1 1
A I .iV.ln ", Iml' in.ipnl-a K
Al Kwiu.it i -4 ' JS, bu. 1'dul IL
W llll Hi.. I,
III .' J . . r ll li;i" i
if III I I I : . I I..
Will III- Il.ll.
. f M .1 V lli.ll k 111 tin. ll
li "i Ul! 'dii'il, hi .1 1 t
l.ll I' 1 1 1 1 r -i tills V I't'k
I writ ji.i r I ii-iili lii -
IrriM .) II;
fu:;..iiri i.f ilii-
Wi-mi'iii liilnuiii I. utii. rlul.a .cy in
'tuir liii. i ii i.f Hu; i.-. ixi.-i ,l i
w In In iMVi-r n Aiiiitl-.m li.iK'i" t".inis
Ki.irl on II. in limit Hit h'il:Ii tlir iik;
, u"' ' '
, . ., , , .'
I riiiMtiiil iiiii'i I'-ri ifar nu l i l""
I.4K'H III In it h i ,i;..H. ,l, Id.. Ml. II-
ill.l r' nl" if I .ill ii'.ivi.I li.ii In I'D n--
, H.irii..,i in tin. liixn i ii i .r i t t.iki'ii in
III" I .nil. I v I. in- .in. I In. Ii li.ii I., i n
. li-l :. . ....I .i it
i ".I Hi"'" ii ii-
i,.. . . r r : . ,. i", "i. -I.
'III. I ll 11 111 l' I.. I '.'
I .i. k ' i 'iiii: i i th in
-i til" ; i ".i I .' M'.ir I
I hi r " i- .i ' n .i i , .i
t iiitiri"-r t.ik"i In
r.-li. .nnl Una I-.
' 1 1 1 1 1 Hun-.
Ii. ill li.ii
I l"l f. I'M ,,i ,.
i.f 111. i.i .. !
, iin ii
j Mil it
.111.1.1,1,1
ai-r: l -. 1 1 .1 1
.i ' I y ti u"
I ' l
In thn N. til. n ii ih,. i n ,-i-m ,,f tl.,
'.' I II I I 1 I I I 1 nil .l' IV.IHll.'.l W .ll.,,!!!" Itl
.u 'Ifiiliir mi.i.-.: Tin f ih"
w i -""in nt u h ..ii in ii.. f ii ii i ii ih ui
Will. Ii ltl,li. in lli.it !,i lil.i'itH Hi, I
' lull"
I ll .1.1
n Ii.i i i I lui" n I i In iiik- 1 1
V."'ti l n f tii.lnnt will I." i..l
Inn fur Hip inf.'. -is nf "It In r I In' I : - I -a
"r I'll'. a .is Hu- i,i. ints iiran t iri
.iipnl.ll. Willi III" in i it Hill nf Ihr
lil inta ami lli'luna Hi., i in il u-s
nul uff. r f.iriii.lii." uppiisi I inn an.t
It ! rtitn i t pi t.. ihln Ihal i.t)" i.f Hi"
wint.Mii i 1 1 1 1 s mil iiiiirn liiiiiii- in
'" I' nl i. - Hi M.-'.riws must Him
k
I Ii rn"
Kills,
ntnm iiii.n ktni; linn s
in Hi
I'ulu ami I'liiiiia
-
"sii'i n Anii-riran li-.'iitnr i liihs
:iri a lin nliiiwftiir n pr"piitiili i nm p nf
.'nMic' Ii, wlin h Is i i.'ii iiiiiip lit
ilinl tli. iti in Hip Nailiitial. Tlir""
w i'i'iTii A tni rti itn I r-iiac n tiltii a iii
in tli" fir'M iltiT-ilnll ia Ii i Ir tli" r."''"li.l r,H, f th" tunrr In :i n v liulii'!i
'f.nii I-. li",i.. .1 In' ,i ivi-s't rn i-luli. I i ,,,n an, I If a hall Kami' l hulk'".! hy
I Th" ink i-i-s :i i
! ' Ill IIV (-h I It I ( I. Ml
S.. h.n i I..
i 'In inn.lu.it tl,"
I I'" nut nf t Ii"
I .mil i ll ll f h i '
!)
train
Ill,
Tli.-l:. I
PI "mi
ill
sun 't'i.1 sii'in f"
l Tin- AHil.'tl. s
lii'irl In .-li ti, rt-
- ii" i'" '" '"!
. ""'UK HI!'! ''! " I1 ' '"s u
- ... rn . In-- r wni.-n nt
l-li.l lu Hi" i.i uiiin' It. int. wlilli- Hi
iPi''i'pit'ifi "r tri" nin '"ii nin"
t'l..
w. M"i-. i 'III..- in III" J.'lii'mn iir.u.t
I'l'.'Ull M'l t.,..! i".ff "l l
1! l-ltl
1 : 1 1
f
... m . ill i lul. - a
t ,, i I-..- a n I I" it Hi" I' nl i' i
1 Iml l-. In IllC I'l pi"' pa' f
an, I tl." wav Hi" : in lli'i! ' I
It I, ink i f 1 1 nr i I'l" I nr w s-,
in hu' h ikk s
I
lain
I -i - lilt llll
I' I
-' -ii ' 111 1 1' if ilinl'- lh" t i mi ..f Hu
ll i t I. ..r f i-i.- .,!. vi'.P'l "h" Ull-
'i.'i I, km- in ' i i-', ..i " i - t ! ;n f lin t' I
1 1 1 Hi" I'l s ' " ! It i.f ll I I . 11 -T-- t "I! -
.i-iii ii i-iir l ' nt ui .a in i f ' t."
lint I. MM. llll sp-Mt llt'tlT-t f - . r f i '
I I -Ml 1 ,l.!'f I t i lu- p l't. I In- k- I
Hi iiht. ll !h" rain" h is il.-in- an. I a'
i -t.i .-I !.... I. ill ili-ali-if ! Inr-.n Hi ui ' '
t. till" ,1 III! I l-l.-W. hit '"1" I P--"I
II I. tr Ii ll I ". vi ' .1 I '. i t'lit ' ti n
, ,,,,," 1 : .t I ! , 'i:' I' f III-I Th"
tin,- (.- t-i is i nil. i p. i: lis LM'tt'st
pr. ipi 'i'i f ' a ,l".it" tnl Hit !"
a... .-! i ft w t,..i t..rl -an: til". I '"
. it. :. ,-f lin tt.tr's f it ir" iv lui I "u
-ist )., i.,,!-i-',- 'I..- k-in," r.r:i
I .., I I'll! l.'.-!.!ll. a. i i' "
. h ii i t '. i ' t In-'" n is a i i" lii-n.-n
!' t ,.-i, .11 ml tilt I T V
111. k iri fl pmmn'liiK Hi" tviut'l -
In ui llll.- mill lll.i- i'.l I -is 1
i.ip n I'"- "f i-.uif I l.-in P hi- "h
'l'n'i .hi l.i.M'li: f Hill" -Mini ! ul -'
ipl'i- ' h i '- H ' r.- u 1 I I" Hi. is.- w hu
w ill I..- i-l i, I -i i-nn li"'"i 'hu k- I'll"
t.i f-.ll hi- Hi" h'i'1 I'i - nipt.- rr.-uk.-.l
. . . , p f f .(i.Ti- ! is I" "il a shall
.Iwil. I-l Hi." ip "vp ' I' '" 1 I iv
ll" fl'l- p.? I" I'll- l..-..p'.- l.'t II"
Ii ii " llii hi t tl'i; If f I i I.'''' II"'-
,:,.,, th, r.- ai" p',,.,'-' r.i. ii'.
llli, .hi- ,li-iM--t..i lu an irillnK Hi"
iv... I I s I. nt". I'm ' :' !' t , fi ip t Iti tu in
Is I""!' " I nf." i a ispi.-l '" I' '"
a ! "tr n ti In hi' in"'.' Hi"
pnii-rr
, il " ,1
Hm; Hi
f P. . i ; a n l in f T'tk-
ll '
nf I '
I'- -I
I'
111 fit ll
s 1 " M !
I nlllrtil lhli ln III T nllt
I t ;r 1 1 if Hi 'r
fi
1,1. !
I- I'
ll..
"I 1r
s an
Mr ti n.l M
I I.MI .,! nf T
IMBMnaattlVtB
r A H -X Mill' NT ClOAhn a-. ' '-a.l.ra ir l h.
I .... t In.- l; .,-k- t , ,.- a -I I 'i- l.-s I--."
a-a-l'il t tak" c ISi-M 'Tit ptr.. ,n ,
'It, a I a-,t tun. -it a-.-l b. ciHi.iur,-,! s.n.1 l-t
i .-,..1-1 (-.jar i a t n, s r ai - ,t rf l 'tt !, ' n-.tal fraMa"t -'i.-ta aha;a
I , i i i !...-. -,i !'t'-i I ! ; i "
(1r;r ltpft . Tula Ororar Co, Till-a, Ok: , IH.V ribolori.
KIWANIANS TO CLASH
WITH ROTARIAN NINE
JI. unfit lliiii'lnill i.hiiii- In lir I'liiliil
fur Armi'iil'iii iiml Sirl.in
I llrlvr 'I'uiiliiy.
i
! Tn'-'i linl i"t In V'" ll' irrr.i'WKt
l:a -. Ii.i II Kiinii- In n ill" K'lt.it i'i n"
.'iii-l Kin uil.in i i l.ish .1, .M,,ui'y
puk next Tin -'!'ii, tin- fi.il iir" 4,'iiin.
nf tin K.'imiiti. nr for ii U lull" fir
Iiml nt'il'ir. i iV."il".. S.i.tif
;ir" 1 . i i r i w in :i in w uiiily nf iii-n-rlli
In 111" ll" :int Inn1, iil.in-rs nf
lui'li i lulu mi- j.t .nl i.-mn li.ii, I fir
ti" mm f u wliii Ii liny I .iv" wiitiil
hu Inith; jiiii i I n nl 1 .
I'linni" M.i. k I ."IK iii-i nniri r nf I Ii.
l.iu ims i Lii.. ii hiui Ini'-t v ii w .-,1
i i.i ii w.is luiii'liiill' Ii. Iiin ill'"!. i
'i.i'n n i.f il. l. ii ' will i i In tli"
' I.i Mr. .lli. Wll ll .1 I' k I li llll'H' V lll'l
lu.liM lilni .1' s.il.1 M i!ini;i I' ltllK'
if ,. n ii mi. th" K nil" linl.il " lll'l''
niuiius liul iifl"! il
Ii n i- luitti .1
ill will m i nr lui In
K m ml. ins nr" .ri4'--ii
i . . i n 1 1 K ' M.'Nuliv
I. i k "nil I' W ll :s.i t p. I
.ii.ul.i." Tli
1 1 . ' 1 1. a! cii'ii
i, ul III ll II
I Ii.iV anuil" ri-.ll ln.ltlMl.il Ills In "II nn
ml i nul. I!" 1. 1. In. i; :l It lu i' ll hum
s,,i-in-i r A I.I...I t w .in n.i In t.iki' int i Ii
w ith Hip t nl, r-. Tina wuiiiIim fil
liutlir Infill", I tn irt.ikp I h" tr.p.
,,iW,i, i, until aftrr Hi.' k inn' wUti
th,. K.itn r in in T'u"il.iv
1 Julin Mrtirniv Wiiintftiril. Ii ,nl"r
;0f i,,. Hi.tHriiina emilil mil I"' I"-
pxipril i y.
li.iin" riimnr Iiml ll
tii;,! Wtimlforil anil tin jirntp-Kea witi-
i It, . hi t tiir himtpI skull pr.u'tiri' '
'siMilimw. flrlnkliiK "f 'hut w.itrf
1 w hn h la nun tn iTinir Hiimii i li turi.
; Tin. t- nin u li h" a bi-nrfll fur Ihr
ArmiTimn-Si rl.in fuml ll
1 ,.ni,r m thai wt.rtliv tltliiv
I'r"''"'H
"1 ,'m II Is liiiliiK t.i h" ii priuil
Hi"
Til'!
mil..
tallit'i. It
sltit.ll.l
yi
lt"St
i i.n!' at
AA WINNERS TO PLAY
POST SEASON SERIES!
NKW YuKK. July A pti-l-
1" ISi-ll l.ilS.'I'lll Mi'l 1 . ' S IPIIAI'IUI Hi"
Aiin'iii.iii ti-v-uii l-iiin'i . t I Int'-rni
Initial l"iliMI" piMlllalll Willi. it:K It-.ltlis
w is ili-flili-il iiu'ti at :i in i'i M ii t: nf Hi"
Iiiti-r i.tk'tn.'. HI.. n Iniliia i ' 1 1 1 Iii-l. i
Tin. s. i in ii ill i-i.ti-ist nf tin- I. pit
f.'iii- i u! "f si "ii a; nm s, j.i.i i t.t k
Hl!l illu'llt Hi" fit"! IV'lk l.f 111!" hit
(lamcn Today
Wr-lrrn la-niriii'.
Tl I s AT ST J' isl'.ril
i , -1 1 1 1 a a ! SHUli I 'it
t 'I, , a h.in i 4 ' i ! - at i int. ih. u'
. I. -pill! a! I i' s Mutfit P
Nnilitiial l.iiiriip.
I'll ' .1-111 I- !l It t I T'lnli 1 11.
I tii. i n ti a 1 1 a ' I', .it imi
I 'III. a a i at I'lnla-l'-lphla
,s- I, -ui,- al .Si n- t "I k.
niirrlinn lrtMirtM.
W I ' tl illk" "'I III I IP! I 'lit
ll.l nl. Iphla at ' 'hp .lit'i.
".I ll in k ll! ll" rhlllil
I'i.- lun nl S' l.i'utt..
Xiiii-rlniii Xna-lmliiri.
M itini-a j. nlis j t M i!w an ki-p.
S- 1'riiil at Kan-. is I'lli
t hi i i iv ri it imi-s s It. liilfil
Dr.STOTTS
Ilniira " n rn. tn fi IU p. m.
Siimlns: D-i:, Tiipslay and
Saliiiilay l-i rti:i:;s, 7 In S.
TrlVliliiiii1 : IVati;o Hill
210 Richard Bldg., Third
nd Boston Atnue.
Tulsn, Okla.
. M - n . a(s. i . k a -
I - t M a-i I -I I.
aSt, a V t kartraa ir
i
V'Cl -. At .
Tf W W niii.itislii.'l
. I m aj aiMHi'JS. t MM. Lll,
Standing of the Tcamn
WrMrni iKnirui".
Witn I.nst I'' t
i iMiihnuia "ii v . - :i -'' ' ' i
J.'iilin il '-: '..Mr,
i itiia n.i :rj hi i '.
mi .iiisiph L'.i ..'"'-
II l.s v :rj .ii I'1-'
Iii-i Miiltii'i ?S HI .I.'..
Slum I'm Kl 47 1
VS ii Itita : J .:.
N ail I, nut I lnurtt".
S',.'I l.nst I'll
N'pw Ynrk 4 1 21 .s7'.'
I 'Iti'-inli itl 4 .i 1' 4 ...',-
I Tin-i it. i Tin 'I" !'!''
Iitlil.iirrli II 31 .!07
Hr.H.kiin :'.4 :i! ;
l:..st"n v"t .is ,:i!'7
s- l ..ins :'n 4 1 :i 17
i 'hiU'li'lphia H i --ni
Aiiii'rlinn Isiitfiit'.
Willi I.(ist 1'i't.
! N.-w Y.irk II :l 1
I'lili-air 41 .ti-'l
I'll-lrl.tllil , . ..17 L'3 .Tilil
St. I.iilll:! ....... ..IJ 3i .IHHI
Intrnil .12 .1! ' .Sou
:,.Htun .in .14 I'i'.'
W.islilniTiiiii 3H 4:'4
l'liiUililpln.!. 4i! ."S-'J
AniiTli nn sikh Lrithin.
Willi Irint I'l'l
Hi. iuii 4 1 :.i 4i
Ix.tllHilll" 43 llli bin
Iti.lian ipnlm 17 .10 .li-
Kainaa 4'lty 11 3n ..S.'4
'i.liimlniK 11 :U .'"ll
Mitimai.tilm 11 .14 .44:1
Milwiiukrn 27 3 .4'in
luloiln 20 4 4 ..IU
li I
I'linTi SiiIIh AitalitH Illy.
Nitiin. nf thrpp il.'iiiiHrrn aulla. ro-
i an I a nf Hip lUiiirhiirat ami flnn-l
i.f .Iniip 41. it filPil tit riniiiiia
pintn r.s' rni'i'litit,' I". I' IwikTan.
Si'tilh Main airi'i't, Ii hriiiKina; an:'
ft.r ilatiiiuti-a In Ihp iiiiiinint nf
Ji.17 7... A. '. I'lllniif. 741 Sou t h
Mam risks 7.r.r. ilitliiaKra ilnilu his
ji' iitnT'i', iiti'l 1 1 A StutMiiiin nska
$i'u ft.r w .isliouti nn h:n thrpA Ints
.n ih" S!iii.siii.'in iitlilitinn.
"Tnlsri rtiir4in'hii4
tlir tint hi'iir; ami
I'll luili' In llilnk alio
fitl ! -al In iri iivit Uit"
ii,i wlili mi iiituli nt
atiikiv" ihi wrl
It.tntai row .
CIGAR
Tastes rlh-
.s.
'lb
iiiiiraiiiiiii ' nnmntf wwinniai imiHiiHi:: ;n:ni:uii:Mtiin:aii:iii i:iiiurj;;.nii.t j a:?
INDIANS BEAT BROWNS
BY TIMELY SLUGGING
I
i Ik. Hi 4 lulls (,i l Mnc lllls I'.ut lrll.
j I'li lili I'itIii 111 4 lii" iii. man
l.tiini' I'I. lii il
I '
UT l.'il I '. July 11 ' '.. ! ' ' '.I
. 'mil iif I'a I'll., lll'l "ff k "I. ' rrrr'i
I liy Anali'i Ii .1 'I ill. ill I'l I'" I a.,4
j .m lli'i 1 1 t i-an.i. of th at'. ! . i, .St
I l.unn I'i !a
j l'!i. a , r
t C'lavataiid
. .SI I. i t
11 A i ' n I
,l'4 MM" "'. "01
.1 I. II n. II II
I il In . . 1 . i
j i. I ..i.'i i i : ..
.. -I - ,. r I I ,1 I
S li II ii'll- ' i 1 I I
II , IlM'" I . 3 '
-.- I.t'. , I 1
I. ,1 i M.. a . I l
s. I 1 I I
I 1 . h. ..I. ,. .11
. .... ,tt ' " .1
! ricl" , " ') 1 I
I l.i,'ii!",.'t I ' a
1 T.ua . ' ; '.I
,.'i..T ". i.i, It.
' h ' ?l. . I
; Si. drill I II
I I I fi rf a ii
: iv . ...I ii 4 ii
, li iliii r Ik 4 u
I alii- .1 Ii 4 'J
I I. lull, a 4 '1
il S. .1 I
I'.kIii p 4 :i
I To'a'a n
ll..i!.-1 I
i . Iiail.-.l f.-r K....!. i t .u i
i Ha 1 1 ",l I..' U r : it 'il hi mi. I It
,s. nr. I.y nun i-a
rirpiii. "
St I.i.ii i a 1 il
Sii.i,n,irv Itit'ia. .',il nrlii 1.1.
lI'Ni.l: ' 'll-Hii'iit 1'ritin.iM 1
mi I'.l.i-t t i. I.as- I.n. n V, . i:
H 1 tlir.r I. a - r- lul, ,Sn"!i r.1..!. i-
limit... .'i)ii, k'.-.l. to l..r'.r . " ii
l.i-rti.r In lii-il.4,ii I.i si.,,-, 1 -r
W aiiit.irin.a ti. -In i "'mi i.'! .
Wa.ntvt:aiirv In .ti lini"ii I.i" i, '.
t.ii. I,..ra ..il I. all.. .!f ha; , i
koob 2. a'rnra out Li I'- it,'1) I
SlnM'a I.n ( i.
CHIi'ACO. -I n.i.. : '
mat frniii 1 1 I.. I I ;i p ' ir
tii'tt pirll.c. it was sua!. .1
nf f n l ll.s nf 111" s'n." i j"
I'luiifctP of Ihr .lisjiiav nf .
ii"t in-iirii a tmw I'l'lii'' in
"Til" IIHM r.i.. " Is ll.l" 'il s
tnia" Sri' rr .' a ' V I . X i . 1 si:
ni.i. tlutik. ail fnriiitii i "in
"imip tn A iiip' ii 'i fur s ti 1 14 s
la null 14 hint!"'! u in - u ", ' .'
:i inl W nr ;.l talt.'t l.'IKr nf I' 'I'
ui r
. an 1
"Tftpa auita karp yniir spin! up at
trijijiprattirn tli-wn "
If Ihrar an it. a rust a lilt!" nini" '
i .iiif" Ihpy'rp w.irlh II. nn l tin i t
it ItiM-.tuap thry fit IhMIit at fif-t a'
waya aflPrwanl. Thrv'rp 1 1 M,k
v. Ill atjiyltiK iriillth'H In llu- ft-"'
tiillara that ilnn't Intlrr. Tlu'y
Tltrtsp colors cn-rn, mn ami i n am
fMa-o fnlirria I'ltlm llittili nini M.'hair
T lififi iirli.M $15 llll, $i;:.0 nini JJ.'i n"
MIS
JLXD FL HNl Sll KM
p
i--'.Aet.i
VaK 1
Better than niont ten cent cigars of tuJ-1
tUI 11 tc tlcnlera r-awT-artirrt) a U U"fi
ai.-a a tA-JU4)..'--V ttMT M-M 4jrt'-T -aTA V tW --"
iftr ..- Vl ? ' ' . -
tMnm v.'p i- --- j
pWat4tJWl
1 '. p
twsVsMaamaiaa' ft,; '..i.rr'

xml | txt