OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 09, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 13

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-09/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

TULSA DAILY WORLD, WEDNESDAY, JULY 0. 1010.
13
i
Finncil
Live Stotk
I MARKETS I
Cotton
Grains
10,
TRADE AGAIN ACTIVE
DESPITE MONEY RATES
i lin KllflVr
qiln,l i. i. ii
i;,nl- Mk'nrliil.
v, u W l.K '"'V ' --TriMinK "n
a. ..I . u aaaltl 1V4A
1, r. iI.ihr" a
ml ni'T" r.'tif ,i!Pg
, !,if,r rn'ri f"i' mon.-y
l.rlnn il"minuiil ,1" '
,.ril r'vi'fuil.' "n'l "'
I ' M I
' Bund aid OU Bloai
I Mrar.dhar'a'. Hrlitwt, ( ,
-I
1V
i.n
l" ':
ri' "''
lor in '''"
cii. ".'"
el. :
..' ' '
1 )' l' '1
f-l d Oil HI-
( r
i I ''
,-d V '
,,piul t ! In 1" l"r
yi-Ktfrday'a ft"l
.r ,ont nnd hi'ld ' lh
until Hi final " r
lull .1.1 l"'r '""
, Lone ami IT It r'"
i I"
ill'
1 i.
1. i
I
. . '
i" 1 '.''
ulir'.i' Tim-Amrrtran
., .,.!rilmn4, t"val
; ,n, ,.r. ivrr ih f'
, r.-,.,!.l. Ml'"l ,,v
, t'h..n-lr. Ki n "''
, mniMi'tf "ii Mr-m.
. . ,,ini oil l' ri.iri
,n..1 I""" Hi.'.l'
,. i,v tti otrmgih "I
M;.( -ll"
,, ,. M,r. I.ll'l" roi Till :V
i, ... in t hI-ii lint
irM.il dhKrirp'l"".
.. ' , h ii M I'-mirl I'"' If 'f
, . n Krf.M-1-.." 'n
, ,, . -r"riii Nili-n
. .-, ' lion Hlirti
,. ,r h-ii" "''
r ..fii-'U- r"1 fi'K-li-."
ip.ir .!.!
i, i il.l I i
i I ..n i nil.
Anp to A marican i ill
.tUi.llr Hrljninc .,
( hrhrmi(h M(
I'liilirtrnlal Oil . . , .
rrr.,rni pipi.
I'umS.rlard l'l. . .
f-urrka 'i.. . . ,
la. .la M4: tl I'nm
"" ..iial I'M
lllli .its l'..f
I ntl i, I'iii.
in'
It. hi. in' A i,aa
iTk'tlr 1 l( , . . .
Soul'i v.,n l,
ii -I t a'lfornia
' " of ndiji
N " -f Nw .Urtr
V ' I v( K.t.
b " of Knl.Kiy
S " nl Nw utk .
niiiia Oil .
V 4 ! I
I1M 1 .'.il
Jn.i .1 : .
.'.i"i
I .
I' ..
1 1 :
1 1 '
in
l"ii
.ii
V Ml
7.1 ,
Tl I
( '"I
I 4
I I .
I IM
1 lii
I
- w
PHI l .V
I lllf- K-,,pi II Hil l m.ik.l
Knh.r. il...... .,M t , , ;,s
'""i""" 1 1 ' i i i ' ; r.-.rinun iii :
' I 1 -' 1,11.,, I : . 1 . .
II' 7Mi 1 I lM",.r l,n'n.
' 4"'r,'ill .tinrv
4 .a 1 1 - ,1 I : . f.-. ,lrik
i.n.rii ,., : . I ; ),, , ....
I ''"ili r !,.., . 41,1 ., , u . ' .
' !' li'MS .In,, ll,,U,,.,,,i,
I'.'iif.n ! l ii irk. i t,,, .,,
I'" ' I '' '.''. fc. . .. .'. '.'. . ,.
. "''" ' : '.I - - " ' . I k II I
I II.' ,i I J 7,i
I I all. H. f ...In , fln.l h ,,,l.
I Ii e ' r r,M,. 1 .aw ft' I .
.v. .i... i i i I .' : . ,1,0 -. .,...,1, I .i
II .' i. 'i.. ii flil , ,,i I,... i
I I - II ; . .11 . . .
( f . ! - .-,.,.,-. j ,, , ., ; , ),r,r.,
I '- ii .' ii ! k
lr I .' .; I , V.
won
III 4' I
'J m,i
'11,. , - 11. . ,. I J "111 V.tl ,,r,.
!:... r an i., sii',Mf i',tii.''.
! r " ... t. ,i 1 1 ., . i i . ,.a
. . Hi
LndininUnl OU IkKkt
fl A
i in;
p.nr C"""n Tbl
V M'-'t Kr":f ''
II'1
I II
i r..i
i. i
i S'l ."''
;1 'T1 '.'l'?
II
4 ,.l !."''
nr'H
Mil C'.''is
M il
; ii.4 "i
4. in
oi 0 '
. . 21ll',1fl
M M ''
.Vr- I
!Ui'k
, I. P'.i
,iii 4-:i i'""
. .on ?I7I'T.
Ill' III"1'
I I7M
in '.'MA"
il ?ii
in ,i
I J
:ii
' I !
41
1. '1
IMl
0 1'.: 13
K.w Htnrk Mil
IM. H'Ch I." r:"'
i ti
HI. Iliih ! ""
lw j.... -Nr.. -i 01 K' l
. ' .1 III M'. "
i,. r- ri in ' n"S
i- v i iM n i i.'S . n-
I. 0 HI', ''I -4
i . 1 ,,,..! 17 "I 73 ' 71 4
. k n -? m, '
l, -..- . '.'7 I .'', I I7S I"
c .. j.y ii I 11 1 1 ? 1 1 ' H
i TV . Ill I"! 1"i ' l'i
i- t. ',- i ;ii :i7 i';7
i , r?r'T H "" 74
I. . 41 I" V in? S 'A
i. f ... ' i- I l-'S l''l' l""V,
, r, W I ' I I I 71 I, I 7 I '
' , I .1,. J" '. 1 I I HI 11
AlUnhr rirl',im
' Mi., r4rlra I Arn
' III,, h'rrtl.t I'fil
liartMli (hi
load, i Ik lo , Cnm
Ml 114. ,11
ll.l.ril ml
lion, ton ii,
Mi.U.M I.,' Com
Mi,i.,i it,!, in
'frnl l)i;
Jli,l.i M'n,irK
Nla,.,i IM
'U Naluri i.ai
ii,iiii:.. i- ( v,
liffiar hi, , ,.
ha,,il,a li.fi, ,nC
1 i,i nil
o,a.'i ihi
r'i" Imll . . .
I m..-i fill
ok r h
I thin I i n.4
M.vi.an r.rr.,:.m
flii'lair nil
1.. Ion, . any
Irl.nrork
4
414
70S
I I ,
' H
57 H
HI
'-"
M
7 i ml., f ,,. ,,,
Kana city I.iik Sin, k
K - II' i t I , , llo.. n
'fi I " I l. fkl I if li.r i.,,
'' ' I ' I'i'k .' I . . ',. . ... I j I 'i"i,i
-' I m.d ,n, I ' I : liri.,
l-'l ".'. I . 11'
i IV i I: II . mail.'
I-"' '" ' III
, I ' ' "I. 'I, 111 f I 1 , III , . rill.,.,,,
14 11.' ' I "' r: . . ' ,',i. : -..
I I " " f ' ' " ,i I . i,,., .
, ' 1 1 - - t ' I 4
j I " " ' 1 I h-it. ,. : , . I : ,i ,...
1 !". I" I . , a it . i ( . 7 '. ,, ',
I I I '.'. I 'l ' ..(, ,4 I '.'i .'i I.J',
j .11, . a I ' 1 " . I': I ,
.S4 ,
:7
hi
:v
j j
1 1 '
I 'v
4 I
I "
I '
1" i
a ii.-
; I hii1' .i la ,i, 1
" "'"
; ' 1 1 ,,
i.i.
i
i.i
1 1
'.u i
l i
1 1
'ml
a i
II'
I '
-I I
T'lt Wtl!l I.IY. Unrk
fi'iKT (,( i i ,.,,, ,i , . in,,
K' ''l i I I .,,1 n,,,,f , I... l
M II ...
II
'a I
la l(
I i
h.M I
I
I ,
i MM
CIUri(,u ,i ,', ln.,ai n-l'o rar.. 't ii:,i l
"ln Ulna !,,. i, ,4.
I " i I 9. V - lu.'S
IMS I ' : ' 1 i. is Mis,
I 'Til
f-'.n
i't
Halt
I'.
I'nrk
Jnl,
H.l I
Urd
f'aj.l
lift
K.h.
.lu,,
7 I i
7 I 1
V 1 1
.14 II, l
; i
Now V.'ik M.lila
1"IIK I,,., H I .,, ,
... If,. , ... .,,.,1 1 ,!
I ' .( ," . I I , 1,1,. t
t"ll T a -I , ar , in, t.k'.l.t
t . '-' I . , I . '.. . ,
' ' ' "II I . I V I-, ,1. .'1
! "I ' 17 i .i f : ll.
II I ..' .'I,- ',.. I , . , ,, , . , ,..( 1 1 .
' "I" . I I . ,,. ', , .,..,1 IT '
Mr
.r,-k.'
I 1 r I
"I"
Ml
Nw Tork Bondt
I' . : r.j l,r. Il I '
I ' S 3a, roaifon 1 "a
IV h fv,fiariil,' St. r.giai.i.d . r-i
I .s ronv.rtib a M,u,,in ... '
1 4., r.a.al.ra.t . ..
I 4a rr.uKin ....
Altall. in ot..,an lVr,tlll-a '
Ani4riaii "l 4 1! r e I .
I iiflo 1'r.n.h ',4 , ... . . . ,
A I.Vi 1.4,11 a... k . t
A!.4'i'i,- I ..t I in. firal la . .
Il4'iiiii.,r. .1 illiui . 4 Mi . .. ' S
lirif, .t,.ni ....i.: r.' Sk iil
I.nli4l uf i..i.a roiao:ilalrd I'l
l.nlra! l.a'fi.r .. . H7
I l'..4,.k. k I'hio tti , 'V
llliaao II A Vmnri J.ailil 4a . .1
I lu. ai... Mil M I' , 4 . 7 a
'a"' It I I i. Id r.l 4. . 7,
i 1 " "I I'a.l . . . . u . '
I l'o,.ir,, A .s,.,.,.rn r.''. I 1
' ..n,f ft H'o Itranda ft '.4 ' ,
I .,iiiini,in of I at a. la .Sk .11.111.... I'',
I r r f.n 4a ', I S
I In nia 01,1.41 rrl 4a l7'l '
IM l t am, na :i4
haniaa C'll) ..ulh.rn r.l f,4 I ' v
I i,n II M . .r. ,. ..,..' '.,
I.,.ll,ril. A S 4.1, v 1M4 up 4.
Vtakourt, Karaaa A l.taa r 1 r a 1 la , n . ,
Miaamiri 1'a.ifir y.n , , 1
N..4 Ofk l.ntral ll.t. fa . .
I "n.rli.'k t r.i.,n ra I '
j Nfir'l,.,r I'a.lfi. la ... I
I'.flna. 'vap.a I on i,i'i, ald 4l 1'
i IV " i . I , a la f t ,a 1 1
I:, 4. 1 . c ,j.i, . ,a"'i,
! I.p,.hli,. Iron A Ma.l ,a (I'll) i'H1,
J l.oiiik A Hail l .aii.ia,.,, ad) hi n ' '
"'. ard Air ah Aa ... M .
I M'i a.r I'l! 4 K.lmin, al 7a . . . . M'
ml. 1 r (i,! t H.'ir,."i if Ta . . . 01
H-.nl ' -n fl. I r.' 1, i 1 tj
H...,.rn !'ai'ir n .4 1i
' ,; 1 1 .rn Final, .1 a 1 ii'l
t ',.r ft H -i ila k t 1) 14
j .,M,i. r.i l,i,; 4. 4I - ,
I . 4. ro,i, .. v . . ., I " I
'T'lll A I', ill,- f . r. I ,,, ,
' 1 I fVi H ',
! 1 h s,,,1 .,, ,,,;
irn ,4 I'ar fli.tliral ,a 'I.
1 H aliaah firai .... Hi
I Ch,a,, l'rnrlalnnk
I'HII'Mi'l. .Iilr llull.r Miikal
'ii,!,.r . ra,nrv 4 ', '0 4
, l-ca Mark. 1 ,i..ii!, r...l,la
'I 4... (ir.l .Uliri 4,i.. . o. dinar, n.a.a
I 7,(i .ia, 1 in.lnd. l .1 r, ( 1 1,
aiorat. 1 i.k.d I nn I I '4, i.i 4.',
I'.vi lir lln. 1111, nanto I
Dir4i Otaln
imii"i,m i.,', a r.,rn So 1 n,.i.l
I 1 "Il va, l, 1 U: V, . So J jr., low MI,.
I ',11,
. ; in'. :-.(i7:-
l; 1 ' '. .' V t nil, 1, 4 '
I
,. 1. ',
,, 1,
:i 1 'k
ILK
I Hi.
"'s ! i.,v
K'l'a I
fi'ifl.l.
With the Oil Men
TI' I. n . ' ! 11 in I,.-. I ,,n
i'i ii'. .. : I .' ,1, 1 ;. .. .
1,1
Hr. Tclt.. in,
. I .'I I .,l-lll, .
I f ' A ilua 1,1
W . .. .,11,. .1 In
1 1 . ' 1-n '
""'I ' ' i'
I I' I.' ! I-
hi, nun,. 1
H ' '. '.Ht.i' ir. l.t:tf 14, n.oii,l
Mi.- aiiiiii,.! null niiin n.-u.!.. 1 . ..
i.i f "Hi n' ,1 1 I ii in . 1 . I...., I'l,.'
I'.'IIMPV i..,, 1, .in.-, I .iflr-r !ur
f i'llla-1
I f'iui 11 11 n.l I S I . ;o . I
Hi.' 1 ik I'll,., 111 , , I',,,,! .,n.t .,,.,.!,
.', M'.p.ilm in o t.., K II ..ill ' I ..I. ,...
i ll-'i o I II. 1 ,1, I ' ' , ,.,,,), ,
I.. ' 1 r.i 1 I,,, im m , i..,-, ,.,, . , i
Ii- .llni.il.. Ii, ... is , ,,,. 1, 1 , ,,,,,,
tn.l.Ia' Hi, 11 hi T,
,.i.ii
: Ii
III,
I V I
.', I 1 1
fu
I
'I
' 1
11 10
1 ', I ,
i.r
I .' . 1 ,
'17 a !
II I ' l I
K I
I ,1 ,1.1 I
.' HI
. 't
Lllrrlr rlnntl Clulni
1 "Ii K .I II, K - I.ih.,1,
N.w Yuk r, .11.111 l'iil-ira
M ' HliK 1. , . 1 on mar
k.t ...a. I a. -l at- 1 I,
lln..,!
Tirr. and on. ha, fa
Tim 1a
i,-.ind 4a ...
i lfa I ', 4
k 'd 4 Ski .
Irlird I', a
I onr'S 4 la t
Vl.lort ii
I ir In, , 4 a .
I.nda
1-1 1
i'- I
1 :
u :
Ranaaj t ' 1 1 )r Oram
K 1 V . K ( ITV. Il. -T.a'i . I- r a 1
"''i I" f- fiil...o,r: s 1 na'd
N" I ' ,n Sn I 1., I, 5'.",. v
I- I '
Corl I r hantj.d II Mflar Vo
nva.d ...'i(.'l Srt 2 hn. .
I II? No . , .:! I I 11
ii.,'. si. a, I, n, Inrr N0 7 !.... '
N" I 7 1 .., i , N., ; ,., , i , :
ii -mi 41
U T M,,ff,ff, iho ,.v
k'-lia-t ,, ri, i ., u. or ,,f 1 1,.. 1
f II ' . I I. I. , f '..Ml I. I I
" ' ' I I" II" 'I. IU II X I II. .!,' Ii
'i "I ,l.,: I1.111 11 u ,'. ,,f , I
M,'I(.M Will v 1,11 , .. I.,,, , v ,,
.1 'i, Mien M r, iini, a 1 , 1 1 n , i ,. , .
'"i'i M nun, !; i,f n 1 ... 1 1 1.1
'III ' In' HI a- Il l lllla 1 . I ;i ,
"I'l lll.Ul.' II, H l( ...
1 "' I '" r ' I, in . .1 n ,,1 '
"I ,11 1,1111 a ,1 Ii l.,.,i h,, I
1 .( I" r. , f 'l. , (1 1 , I p, , II 'I, 1, 1 1
,,1,
11,
Mi
I.i 1
-t. ('
"... I li.ll.
11 .in In 1 .
mil I' 1 .
ii'.ii i'. :!i
I'll i. ..!,,
I ii , . I'll
I. 1 N ,, ,1 ,
f I
f", II. o K
I" , i,.: :i 1 I. ill lili'lr
i l ' . . :. 11 .. .i I'll-
I'll' .'I 1 I o I1..I0 ,1 I ,1 I
' ' ! I", . I . , r 1 . 1 1 - .ili i.f
I 'll 1 ..1 " ,.,,. y I,., 1
l-llif i . Ii. i'., 1 .1 ; i r n 1 a.
il 111 ; lio maiki'i in. I ;n
Iho ilrniNii.l
I l... a 1 , 1 ,
,l "
1 1
I'll 1
I 11,.
'. Line to liunqtr
in lie I'oniplvivd Sivm
I'll r 'l 1 1' Ir I" n. I .Ml.' 1 "tli I'i III'
. " ! I ' rn 'i 1. 11.' 1 1 .. 1, 1 1 11 urn 1 'Mi: i.i
I i a " M I 1.1 I . . ,..i, pl. l , 1,1 l !,,i
; ('.'lit r nT I : ( I.I t ' H - III t .lll
, III - Will I." . I , 11 ' I;, M,. . I, n
j .llli, II 11 IE I C,l .. . .11 I 1 ,.
. '.I.(T .1 l.ll. i,., , ,,f !h, Ii, ,(' li,
,1 1, II, II ,,f lli.il .liaini lliia , . 1.1
.1. c. Holi iunr urn,. 1,. 111,. ;.i',.,.
j , ,r, ;i',.i ,ih lh !!. nv ,1,11 !, .11
i 111 r.i ..f i , lltlo i.ul 1,
('nrtcr' Well Sluurint
(kmI in Kansas
f Mr T il j I (1 nil h.irroln nnd n'ha.r , ipori
j Hrrnir.1 ,i ilinnut.i Una .h'lni.iio xn-l
1 1 1 1 M 1 1 ' 11 n ik 11.11. Ii I.., 1 I1I1I1. 1111. 1
Itiii. li i.f llirip aii...ri.ir know 1
-1.'' II ia In (1.1 uii.l. rr.iiMii
' 1 ,1 ,1 n, o w Ii ,. Iwi 4 I, or n
i''"'!! I ,,. k .,, ii,,. I Tli I'liii-r 1 in , . n,i.i,i .. I
I 1. I S'n:i, 1,11,1 In f,, I,,, 1 11 I.oh'h In J-.'S lo (ml I hit in, I 11
' ' ' ' ' 1 1 ' I uf .1 I, I, -ii An ' .' I 111 fool lll, Ih li,inn f,, "l
. iii,"i'nlin liln ,ii,,i t ', ivi' ..'k jl'irrrla 11. 1 1 hi a I Tin v n 1 . ,i.l : 1:11;
M11 il i, i-nii li.n.tii va.ii- t,, ,o I,,,,, 'iio I,, .lull, in mi) 1 1, ,1 n -. 1 . .1 oil
I. ul will l.ni-o ,l I... ,,,, ijn,! 111., V Hill ll.no H 1.1 ,.,
'Ii- ,,iiiik nun Ini4 i-,::.., 1,, ,.;. I
i'l, I li, 111- In I'll I Hi, 11 1 ii II ufa r wli'. Ii
Ii- iii r. who 1,, T,,!..., .. ,,
' .ml it t f,n lit.- 1 .,lrn ,.-.. !,. ,.
K 1:1.1. ..'f-n ,- , 1 1 it ir ,, . Ii,. , ,,, ,
II,
'i.i' 11 'I ., k, li.i h,i ,
I- -'i' l lali.iiK' "I
' .,f i 1,1 Ii ,, , in ,
"f i Ii , !i Ii. '-. 1 h.. ,,i,.,,
v,
1"
.. 1 .
I,
1 in, . 1., r
1 1 , i
I
S 1
'.4 : 1
i ....
U4
Vr.W ,
'' '4
mo., r- m'
I'
N.w
i(K, 1
- t.r . 1
1 . ,1a
r.'i
il. a ll.i.
il. mand
Vnrk Mnrirt
,1.1 Mt,.
4cli!c pk ..r
Ii a 4
1 l.';k- I I-
4 in ,Un,4'i,
In 1 -.
" I' I l,l' 1: h l,i
-1 '"I I"' KIM In- I H' 111, I. -, , -, ',,
H' ' h'.iiio ,..i.i. n . 1 ;. , .it 1, j , .,. lfll
..r.' 1.1, .1 a,..)... 1 1 , , i , ,,, . ,
I "' iiniin 1 ,' it 1 II.- , ii 11,.
. 1 - t t, p. ,. ,,. ,',.,. ,,i. an ,
li. llll- k r, i,, 1 (,,. f, k r
I'l' Ii li.i- I., r 1 1 ,-, ,r ,1 i: ,,11 , .r
'I ' t 1 1 1 1 I !. . !.,' t . 1 1 1 "i-r .,( v
!'i v' V..tk . K it 1 , 1 ,. v ...,,,
""' it"l"'ir,rii'4 1,1: iita. Hi,. lii.iKrn.
HI," I'i B v Iiin.1l. I ihiM i It. ,f
"'"If 'I'll In I . f.ll- 1 ,1- n.ra, 1,1, I
li-i ti'.,il. r 1 1 1 :.r 1 1,, ,1
11 - 11 1 v .. 1 ... i-i . , -, ., ),. ,,, , 1
" "l II ni l 1 I. 1: ' 1 : 1 1 .1 ' .' 1 , 1 ,. 1 .1,,. I,
11 1 I n c.-n ,1 ,- uh ,- n,(i,, t ,, 1 ,,. '-,
avillfc. o'in'r., nor ...oka u.(in '.' n p,
. in -r..i;i ,is 1 ,. .,,1,. . n4
n i""i ' i.l.l.ti a ,h i,ii. n 1, I
'I I (Vila. ' In! 1 lot". Ill I'- "' I
'"i: :'l 'I.- Ini.-.'-.r 1 in.
niii.'iini .,f Inii.r,., 1,, 1 m ku-i ...
tl-lrl li.liii. 'j, ,.,, t,.,,!),,,,
it a k oh ii. f.-o tt.i. 21, lr,.n.1 w m
d ami 11 lilllli: In "ik ad! 'Itiiflkto I.f
ill all'mUnii ii' I,. ,ii- ,, mnikri ,,4
' tl-l .11.1 In I I.i- I'll III. in ,! 1, a II
tin- pr..(1..i i..-i:. . 11, li.n,, .,tin
, ,, ,- 11 ' . ,11 mi.r.ir I h( n 1 , , ' 1 Hi, v
Traffic Men to Meet
'II,' llllffl.' I II o I) I , ,, . a i(
1I";H " I I'll, 11 4 llll',, !,-(,,,..
' II I I n.i mo 1,1 ni or i , 1 1 .4 1,1,1, ,,
11 a: . ' : in- 1 ,,.iiiih .,f 1 1,.. Mil 1 ',,,i: 1
'" II' 1 "1 ' ! n.". I lll.-H .11 11 a
11, I" il ,.'il .-, Ii . lull' 1 ,1, , ,, ,,,
' I'i ' l.a.ln'H nr 1,1 ,lii 1,1 I .
I' II "Willi 1 1 ... r, 1 , 4 ti it 11 ho ia
I" " I In I o 'i,,'i, .. n f ,11 (i:
I l.ttii r
i'tmlen Well Tndau
I'lio i',w.lci, j., ,.).!. nrr ro.'ll,a
no 11.1l.1v fi,,i,i ih, 11 s,. ; 1'iini ii,
Il III. I '-.4,ta III, .I'll f i 4-1 . 1 In I',,, K, rlii, I
" 1 1 1 "iii t In- ir , 1, 1 1 in , i 1,1 11,0
'ill,, f.l-1,1 III. M in I I,. al.it. Il'l,
I ..ii ' : 1" 11,1 k - 11 k I '.-, t-i. ri I hr
I ' , ' la 11 1 am. .'Ml I, li-i I I K (il I I.r
I I I. li.i. U I ,'" il 1 1 nil, I i il I
j . I, "it'll. ,-, : fj,..i-l r;U I'l I'm Ii
I. :v
'I IK t"TI I ml 4
l fvniiuicimil II.
1 1 ; .1 r, . 1 Mm cut.
n ii'-i
Sinclair detii lliq (iasmr
'I tin HI'i' llr 1 .11 ,v 1 ; 1 4 1 ' . . ,,
I I'll I '. v In III nut I I, ,, ,-hi , .- r, '
1 " :-' in u"i lop h 1 1, 1
n n I 14 1 1 Is liiiiklniji I
i ( (
Texan Company Well
at Hetp.
Tim Vila -mil ,h n i' 1111 In Mir ri
linn., a, "11 lirii 'I ,.,11101 1 f .11 H II
ill llfRua. la, l i1llll.t thra) foot
r... ....... 4.1 ,.. 1.11. a,...-,- .... fiil'.ll'
Iii. Ill' lllli woll, valion II fll
i..ii. I.r-I ih. aiinil vriii ip,irll
IIiih .i.iumn ni rh.iAiiK fimn A11')
I'm llNlrli-l
Tina -i,i,ir ij ia ,1, I ,. Co .V,, 1
Sliil'ii 111 ill.. ...iil.iii .it.' ,.f J ; .' .lit,
In lint ,.,ll i.n 1,'ji if Mio Mill til
ii.:;. f. . 1
fi .,:, ..4.7 .y ,,,.;iT,' !"' i -'-.. -1
No Variation
if i(V timif mm Iftlt timrn-n vf
ti i ur lk-iir rn'i'-rxtfi, durlili(f rv
litis fuf4 -il. hiftut on
ASH GROVE
V.W7 JV lrr,. Oa(n.V
f aa'ral hr aklllaal , rirnilaU liantrlr vrT aiiay sral
1 vrt alahl u, Inani unlf.milf.
Solal llf Cooai
Danlaira.
fl'!''"''
I'&.ki',
S.'J I " "44.
H'jrr.H' ."W 1
r
XuniU'y
'Traffic Men to Meet
John .'. II ad U 11 in
the Uefjnn Field
.k. ,1
! i
.I 'i i II I I 1, II, 1 in 4 ' 1 r 1 1 1 a I 'ra'
In 'In- . , , 1 I h on' . . - t ,, r r r,f f h. a-i 11 1 '1
f.,. 1 i.f I Ii "H' l, 1 , if :!n I l
gUNBURN
Apply VpHuh
ItirMlv- 11 'M,tl.M
J I . (' .': i-i.rln .I-
" If i1' T " !.. tt'ikcrflTi.!
t Hp ' tn 1 .1 ; , , 1 ' 1 , 1 , , i 1 mifik v trr ' t it h h t l
'u I .' : : t. u)tr 1 . 1 1 1 -in . ,1. . i4i 41 . ... 1 .. 1 ..1 1 j .1... .
YICKS VAPORU
-JOUX B00YiUAL"-3U. CJ
Notice to Drillers and Oil Men
Tlitil nr nprrriilnir l.-lii.dl nirri.
t ail ai f..f tho piliptnl nf III! II! '11,1 II
an, I .riiiirrM Hum i1.i' )rui may
lino Irmil.l Willi our n-ti' rm.'r,
In, It niny full In Klio vnu 1 1 aa M t If
,, mi, I .ni iiinti.t ii'p.nr II iniir
olf. rriiii'inti-i' lli.it Ih Iinilun
IT.Iortrli l'niiiiKiiv In i'.tilip 1 M i.
p.ilr. r'lliullil utnl i-M ltnl . Ir.trl. al
rnrrl.,l ami in.il.n. mi !i.,rl un
til. V at 111 nl(1l al.ilillhi'l rl.
tr, al . nulla, Inn In 1 ul,. i All wm k
(iiar.imra'il. f'-niro, fait' i1lltn
Kinl 'iiiilliy. hlilp ua our nurhln
toilay
DODGE ELECTRIC CO.
Imy T. li .Imiica INOt TIIH Mtflil Ti'lriliuii4 23I0 J
ThlfMi hlp Blork
rilirifin in,, n ii,,,,
in rn n ha ad tn.ikri liicL.r
17 1 '. Id, , a : . i
tn.t.da ai.ad-. . rtiltoa l
lr,,r,4
OE
D
20130
30EZ301E
joaoi
30EHOE
30E30
r.plar.
1. I .1
r. r
4 ' H i H
.51? iS US H
n i 1 Ml 1 n
, 1 1 1 1 '4j IH IH I't.
14 in n '. '-'S
r ii 4 1 ' ii .4 4 i'i,
pi iii. ; ' ai
.. -. 4-1, 47 S 47'.
I" ' 7 V, M 1
.11 ni a, aa iN ail,;
. ""7 ll'k 11? 'n IH
111 us ''i i" S
.1 "I 7 7 "7
1', 1S in 1",
17 ia: is in?',
i ? 14 jns ;i
I 11 '. 9; IS 'I ', s
'a 1 3 41 ITS I1'
I 7 1 '4 ' 7 I 71 ".
" 1 ' ', 04 11 1 ,
1 I i - 1 1 si
' I " ' I ! - ' 1 ' I I
-1 1' 1 I 1: 1"
a- - ft . : 14 a 7
1 I I '4 1U 4 1 Is
lll'S
11 41's ll, 4.1,
I 1 111'. I 4. I, 111,
,. .s
" I - ''', 1 '. , 7
71- ' I'i 1" sj
IP. -
II -1 1.44 i;i, ! ".
I 1 I":'. Is"-, inn's
11 K ', 14 V, 1. ,
" - 4' 4 1 4',
, I- "'4 lt jnl,
, r.i, "1 --V,
I'l 1 ' 11 's 11
VI n 1-4; nat:
M 'i
I'i ' 1 . t,
1'
1 '
NEW
ISSUE
r
We Offer Subject to Prior Sale
150,000'
Share (par value $10.00) of the Full Paid
and Norv-Assessable Capital Stock of the
IF
Atlas Petroleum Corporation
- i.
.
-"' I" in,,.
''1. ' 1 'i I 1 ',
'1 ""- 014 J .
"' I1IN I'l nns
' ''l' 1-4 1-4
1 - ' l'l J lj an,
"II. 1-4 IHi
I ' 1 ' J is 1 1114,
il I " u mil 1 "4
5 ' i'i'; i a t aa, 1 1 a n
! ' " V t r I, j t n
IMS ) i 1 M
, - j
" 11 ' 111'
TAKES out
THE KINKS
'far v
riouph'
A ithi.ri-'-1
( ni.ii,. I
l u a licit tig 1 1 fi ! u ' 1 1 1 C l'f nt 1'fTi" 1 f k
( "ftri fr t4 it.r.iii I' '(
if ini. n i In K
iir In i 'i. i r.
Ir 4 iii Im f ') u r- '
r-v i.'.i r i tir fi r t'
irir1 FU"ti ! '
aiihrairn .in
dyrtl v n tl i '
i r , f fll fid ii I ,"" I' l-iii l I'i Mri'.n i "tint v Wf
I, m, mri, hlnif'S i in fi" Im- 't M ! 'ifdlnt
t ' .r ,i 'h j r . 1 1 " n "M f ' i' 1 "ti ' t Tl 'I'M
I f . .. ifVu-MM K-1 ' l''(i''iii m-' uritiiftM" 4
1,,' 1 'r . ? f t-i t tt.i - i-fi-f M.a-i a r tr Ih.
ll.1 tv flitfTii i ill --ili Ml".' iivl il rp'lllnrl In nviflu ' ttP
t, ,.f r- c-lupi IiriiIk f r n m n wiil-.i ha iiFfi .r.
ii r,-ia
Thra art nnw .--n ft 'nil iflr, n l up'-n ' ' " 'fin' -r-rr ' WH V,
U (IrMlirv Anil Ittfi' i-r l.'i.n t- f a' ...irn i-mr Th'i" ll!i"' ti
hn l-Tta.l ah t'i lci h i'r'V 't r r ai' ait r j -i I ptn n t t r vlil h ai
on th itoudI fid .'Jr 1 1 ioi.fi tm hn.i nit.-"1 rm mm !. Me
Thm pmrtim f tho i-f(wr'lim i- h In
with aii'lard r-gm i'r al t i -hi"Miaa
tr , at, l f. i r,.
"onar M rt: n
a talur fur Id
ft
A I 'I
' f
1 ' i n i n utnl Ttaa ara r 'j i ' rr 1
' l I'n Mi'-a ni'ilnf f r ii b a r.
I ii, i , 1 r t It nr k tttm ti nil f
a i f Ji i .'f p .f a i"fi atit wmt a
ii t r. ('i of thi r n i ff f i n a
Th" r..rror i n .a , t
ffrv,i1a raah frr fu'iir d'n'ii
flf fir Ih "in t TTipia ' arl a- ') u , i
dloaUIIClt
t . r f i f 1 alr.l. 'i'i fnin'tra; trrininxl f mV
'it. iri't h I i "0 f " uniaaita'1 a'n.H win jf
i r a'M 'l.af.a, i ..In. ti in laaaa Arid ttmir pi! par
S HAIR
" nnrccikt.
l"'. aire, .7. kumna. a il.
CAriTALIZATION :
f'ROf'CRTlLS:
DFAT.1.0PMF.NT:
FQL'irMF.NTi
APPRAISAL:
FINANCIAL.
OFTICF.RS ft
niKLCTORS:
O
prr,iTRR mo
TRANSFER AQT.I
DLPOSIT0R1I3:
LISTING:
Thia i rxamm a iprufmn that (afn'urfonr th iiStnf rich W m ptnnKng mil
uar, kptfS -a hnmnttmUv tntmrtMtmJ msnifmmt u p'i' m$hiltt ira ana4 infffrf-r mrm m WArnf
l-mrmnf 9htt II -. n.a unit fr tendutfJ mnJ th ptmfttttm Wi'.fMaf in tiSa tf m.i'ili W mil
Tha larahlv o( Inta tatua hat nrtm iptravtd hj
A ( fc i i -! - V : n t -I.
- '-'a- . r f rl.,1' .
Plil' AM' H H 1 1 'I ' ' i
Vi...- '. 7a a ' I I" I--
r a I rr.ifv wt.f g
i. - it-, k t - i
r.a I vara W
t.r',- i'
ii' A ' 'V
, i,! r '''if
I'M'
' P ' r 4 t t I ' "1 r
1- V1.i .'J-a A ' n
' ' ! W l i i 1 1 fi k ' n T -'
m r- 'ln.Mtton Il'.a't.
r ai 1 in
1 M4 ktriurt. OhlA
1 la t
0a. L i.a.1 a.
The t ri
lh!i ia In
II 4 ' i I'
. '! 'ha
l'.fi"1 t'i
I -X ' 1 Wi f r-n rl.
I ' " . Wan- dhlo
a of tha i"nrtior(ifi.ii, ran h
n rra-i tn tut t
i 1 I 1 1 . ' -i m f . n n i a
tPOAR J PFHMIIMi.
AHAftiT law
f ni Tl!o DuIMiuf. 1'hi'a'l tit. Pn
iMMrs-.ru n TMTrvfi, jr.,
A f f ri7 at l a.
Biitltllnf U ill- in4'-n !M
!ulf rptlrna will ! ataH rlat by tha un-aftffna't r from awd throS ynwr n-wn brnWpr Tfca rlaK la
faart"H to ace apt or ra)at any lull a-r ipt inn and 1 aUnl a lrai-r nnmfcar nf tha'l tKin aiibat-rlhad Inr
Price
$8.50
Per Share
D
o
You Arc Seeking a
a
o
Gilt-Edge Investment
HERE IS YOUR OPPORTUNITY! S
D
D
o
D
D
o
D
o
Tho Piin-Amoriran Motion Picture Corporation, a Tulsa enterprise, has contract
ed for the production of a feature picture liased on the lift.; of HENRY STARR,
which, in the opinion of men thoroughly acquainted with the moving picture indus
try, will prove one of the hitf.u'est succes.ses ever attempted in the history of the Mo
tion Picture business. There, is a constant demand from picture housest all over the
country for live, snappy feature pictures, and the life of HENRY STARR, the
noted former ( )kahmu outlaw, will instantly appeal to theater managers looking
for a biff revenue producer.
A larpe number of dealers are seeking state rights and the profits from the.se sales
will pay splendid dividends to stockholders. Never in the history of the motion pic
ture business has a picture of this character been produced portraying the leading
principal from real life. HENRY STARK is the only living former outlaw of any
note, to produce a film of this nature, and will probably be the last, as outlawry is
practically a thinirof the past in this country. The work of making the "Feature"
is rapidly progressing, but until .all the stock is sold necessary to complete the pic
lure has been subscribed, actual production will not, begin. In addition to investors
participating in the profits from the ST A RR picture, other pictures .are contem
plated from which there will be additional returns.
The history of all other big time pictures, such as this picture will be, has proved
wonderful investments for the makers of the films. We offer a limited amount of
thisstock at the par value ".10 per share." Persons interested in this Corporation
from .'in investment, standpoint can obtain further details and a complete plan of
the Company by addressing the
D
o
D
o
a
D
Wiiislow Taylor & Company
130 SOUTH 15th STREET
PI ..LADELPM m-r-.
lilt St H Of t l r
0
o
Pan-American Motion Picture Corporation
llo-A South Main Street Phone IJlTo Tulsa, Oklahoma
0
lvr-nal III t V
Pan-American Motion I'icture Corp. 1 1 .'!-A South Main, Tulsa.
Gentlemen: PIcae end mo information regarding your invetment as ad-vcrtined.
'i
4: ,-.
IF
Wa-w Viwt. . T flttahnrth. r. Jihnal nwfl. Fa. f ii Ta.
A ttanfir Uf, V t . ('ft inn ti n, Ttfiiin, la Iiutlar. f I twit una. I'e.
af mt frnr tt 4 aairo4 If Mr meeurmtm
0
30
2sr
,1.. .
!-i,....?A'L
AGI NTJ
kaih.tr.
.B CHFMrn r
4.4
""Ali.Tiaav
;oczox:
"n.i, tU
30EZ30E
30XX0C
3IOEZ30C
30EZJ0E
v i
ii-
LSI- kr " '" Hi'' Kair

xml | txt