OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 09, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 16

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-09/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for 16

rev
10
TULSA DAILY WOULD, WED XLS DAY, .JULY 0, '101?..
;f ; t
DRY ENFORCEMENT
BILL SURE TO PASS
Trt'otr liKll.nl. Si-nlim. nt of
lamer Ilrmi. l r limn. H"" I
( iti-M'Tiii Inn. j
TO VOTE EARLY NEXT WEEK;
M.M I'1' VrtrtrvA ,
I'IiikI I n ii i tin. ni
lulmle U li.t !- X in I I'mlilhl
II,. III. .. !. k- 1 I I h:lil
w v 1 1 1 ; i ' N
,,,, ,-... Li ...I.. .'. i.
II N.r. I.I Mil-' I 1
mil.. i n i. hi ,-f i"
nimi t I i' I 1 1 i . ti
ll. M I .1 I ' l i ' I '
(ha I .' I"' ' f
In.lnil li,. n t .- i'
T I
I... I i
(ii
I
I '
ll
,., (,,, , t .
-.1 culll, I
. Ull !
i ,l,., il.' ii I
,,, . .. ni. f-.i
n ml ii i H" I' - I- ' '.' ,
f.iii .1. .In : "
ii.. i v,,r ,.f i i -" '
.... .,,i..,l ii,. I I,' I
ni i ii" '
llt.f.1 lii'te ' i""" Ii.iiUIiI ' ' " 1 '
,n
A . i.'i. mi Mi" II,: Hi" ii '
I .. I ,1... .... I, "I
,.((,, I t I
....I, . I.. . . nil IT ..IlllilM.TI !
... .1.1,., ,11 I V r'IMIlin
,,,.. .,,l, f..r mil .ill"
' . 1 ' ' '.. ... ... I., 1
nun ni i,t ,i'i; -it- -
nr. I.
,f Ml" piltlt.-'l '! ."' " '
ITiilr-t h W l
, ft f. I
All thr ntu-rnpl" ii' 'l.-ln1'
r.iiiip.1 nh K"'"l K'i-" ,,v
rroilnriiv iiiiiil Hrpirn.-njiin Hn
i,f lllinoli ami ll. I imii-iiiMv '
I),. I
hnMi I
,1
v.'l f Nnw Y'.rk iI'MV" r'"
hroilpht II pi Html f"
ho rl-i l.i r. 1 Hi' v 'i
lli.-ITll-'
M, 'T
Ii u In- ill. m. ii v !.""
!,,, Ill
. h 1,1 it r-r ,l I p i'" I
. t h,in 1 1 i
f I
111 1 ! ll" III" f'T il, ''.'" I' l.l I- '
unri nh.-n 'I" i.-1l""T-.1 'i.
r.iiir, r.in!nrsll'"i 'I mii"I v. I"
tnnTPw liflnr, rnl.T.'ln
No aliriiiMt w.i n. i'l" "' V I"
pill Iho MM ' .ii" '" "' ""' n'"
n.rl rliillriL. mill-lfl In infir.
mnt of wartlm- .ri.lilMlln. l'i
it vlw to l' Mirlv yitfnKtf TM
hnmnr, will ''''" I"'". "'
whll. mml'r flBHHtK 1"' wmW
ruiinn or r'P"il Ui" wurilm '
,r. hnpfUanly In ih inlnorliy. ihv
... il, air rtrlnrMllnalliTI I"
k-np on fluhilnic until lh wh..
Oiiaallnn ot rnf"roniriMl (iulininn
waa In lha hnii
hnir.ri1 l) Volnlwrl.
TTi prlnrl.l prh In aupporl of
fh Indirlary i-nmmlllft' rap.nt waa
ni'1 ly ('lialrinan Vi.lataad, hn
rtrlir"l li 'liil net "I"HR I" "",
nil aaloon lmim nn.1 tifi'l p.-vrr
ITiarta firfrhililtlon (i'1'lr
Mr olal.'H.I Inl'l I"" li'"i' 'I'"'
In hll opinion oof roiiKiaaa roiil.l
fflno Inloil.nllMB ll'ii"ia '''V
uraia r.mlalnlnw I W I'fr rrnl nl.-o.
hoi whllai unolbar ronnr nilftit
put fioll" (1lf',r"" o.inaini. Il"n
upon It In rl.vni. h l"M of th
hrnaflt h w II IhHt wmiM rotna
to tha rouniry with tlia rlliiilnm Ion
pf llqimr.
rr Hi'-.a In irrna.
JIKXII-II OTY, July -Kiil
on Konya. who, alm Kcl.rimry,
1M hauf l'f Aiiatiii mlnimr t
Mxiloo. to.l.iy I'Hl'l hi" rpprt to
J'rwilil'nt I'titriiMii an.t tt Mcl
rn forln offli-n h'f'ir livln for
Vlunn. It5" prMiimf.1 Uml Am
trlun ff(ilm r In mil. h In ni
hpa a lh..a i (iinny,
Mul.nn novurnmi-iit hviim n
pnunrfl that prmmmnt iliplomml"
ruimiona with Ilia two rminirira will
pot h rmin.'l iililtl lh Kuilrn
itliallnll tia.-i.inca al,ili luron
Kuliiri" (Mori. Jpii" in Iii.m't
MaT.-n, will lvr thla illy to
morrow mornliiK on th a.iiu' lii'
with YKnitiln JUmllliia. M n "
liawmrlor tu thn rnllo.l Hli, who
li. nln to Wwihlnntnn Th. Jp-
naaa rtlilnmut htm ! n rtrnllril to
Japan tor Kinm rraaon whi.h Ima
hot harn unnounrrij
Adopt limeno UriMirt.
I'AUIK. Julv - lh I'liiniltt"
of the ilimnhT of ili-putlfH .ipinilni
r to rnnal'lT Ihr p.t i. c tell to
day riiipl..'l th.i ri-pnrl of A I. lor
AiiMnn.'nr .foi-mor inlniaifr of ni
rin., on th l.'aR.i "I mUlona Tha
rip.ir( fKvnrti Binonilniant of th
laacu" l ov.'imnt on Ihr llll" with tha
niaiHliiirnl pi nptiMcl h l.ro llinii -(nlaa,
Urn I l.Ti.ll rr pi rntiit H r on
tha lauKua of nHtlona rnininiaalnn.
Thl a imntlnuMil priitil- for mi Hi
tar nlliad nillli.iiy aii'l iwnnl aluff to
Inaura vinrnl inn of the Irrina of Ilia
paa.a lrrt uml iln- .linni of ill.'
aur
Thf ('tin tn II Ifo fliM-lil.-il In lo-ii
l'reniier I 'i.tiii-ti'-i-.i il in ih" rnn-li
tlona lin.lii whirl. Ill" tta.ily
praparrd
Swill I'l'iiir I'lmrinw
rilK'AH.K .till ! I.oma I ' Pw.ft
Of Swift I'n l.niirht lll'"l n niiil"
lorot ilrnylri; lh.il lit. . n ot p.i n y .-(.'I
Jnyaf, nn- ...i-i.l 1 1 a n. .,it I 1 1 inn
prlvllaupx frntn lit" Ir. 1 i.(l r.il a, I
nilnlal i nl Inn .huh h.i it.-, lnti, in
prim, hi fUi-I Mltll Ihr Irlrl i.l.lti-
rniitniiTi .' iiiniioi-ii.n fvi.-r-l.tv l, j
t ha N -il I. ,nn 1 W h '! ,rn, it n..n
rlatlon It h ive I innnl 111.- fill, tfii
p' k.-rn "lh" ,i - -iT.it '..fi p.ull.il
liirH iliHir."! lb it ih" i'n Im
ahlppnl f,i "l. ii'.tt; Willi 1,1. alH
t.-ailuin: lli.-if i!, ' in i! fti ,i!mi, nf
pilirr f'l-lk-li!
I.IiiiIh.v I.l 'Jll l
t tl-'N l-.H ni 'I .1 ii i I il I,'.' 1
Fail l I Hi' In. 1 I .1.1V . IT, lift. , .. I j
111 Ikil'ill I ' i'l" I '"' a' il ' I'" I'll- I
rniirt it app. il I ' tin- I nUi I ."'.it'--'
ailprrini. r,mil ft iitii I'n- t,, nil !
r'ainn of H' -,'.i!" ;i-' . " ,t, i ,
mini nl n in;; n fit:.- "C 5 "" , t: i nv t h ) j
on a ( iTilnnipi i It it it .' i k,' I . it- I .
aav w.i a flti. . I .. Mi" " i i "t h - t ' ,
ftianl It itia.'l Iff- r '.. n " ' " i
him I'V a . -I "' ' "i.i in . mi ... . I
lion w i' h a in it ! t 1 1 i ' i
.l..in..n ti.i.V.
Pi STt 'N 1 i i - III
Johnr-nn. I ii''. 1 ..' .i ' '-. "
t 'alil'.rnl t , , , i i , n
fi .- -,
IT- '
tion t.' lh" I. ,r ! .1 . .'
riaxr.l hn I-..I n ihr '. i'
tlolltil p.H I ' i -I ' '
Jn tn-rrrt-y, il-t. I t l",vl"i
in 1
praHriit ,1 I ' 1 1 'j -'
rtlffrranr.' to nil i l,t
rilnn "
r kn-'iv i 1
I
Oklahoma Hospital
lirtlr. CtnlKli ol
lat. Itrapro"! bmltlii g arranaa f"t
aurpn.a.
tnrl. Mn4.ru ar4 rnmplnta aqntpniant
nndar on. i,'"f
gri. Cnaract.r. .ii.rl.tir. a.-ii k(U
9i atlaiidani.
Dr. rrad 8. rum -n. rrnt'Wi
Mtrt H. 0. c I-,. .i.t. it. N.
aaparlminu t.ni
Pr. LjUa Atn.rtnti,
luaia.in 1'tir.inao
I " motli aaa Jarkmo Htrnaia.
I (jlnoa Oaafa liaiu.
Andrew and Itnocjcnc
v..
1
M"I..M. U.. .).. I: 1 1 '
. J , ' , - , . . U N I . . ' I f ' '
I " .1 I ' . ' I.I I... I I I
I 1 i I ' ' I W J' ll
U (I II ' 'tii
I I f
. ,.jik
1 III I : Mill i .-. ill
'It im,i l t , i. :l , . .
. I. lit II... I Hill I .. .
hi i ... . i i,. i ,.,!
, . I,, . . I,. ! I
il 1 1
I. ,M . - i I. , ll.
i . i . i . , , , I i 1 1 - i ii
. , .i
.(.. , Li" lull . I I , I ' , , I . I I . I," I ' f - ," , lll," KlIlK
... I I. . I, .. ! I . .1 I V I,,. I, , ,, I I I . Ill '
,, - i ,, .r x 1 'I.- ...i , y ' , i -. . , i .- .i i It i- Ii",.iiik 0 .
I ll I , M ,i I i,i , . . h I f III H mi- i ' .In. ! Li
i.i . m. I . i . ' ' I
i ii h i - I, ,, I, !,., I i . I, . -I ii , n i li ii I n J :"i
I I.---A ,1,.,, , 1:. I I,,,,', M, ,,. , , (Tl,- I, III .'J , It
, I , 1 1 , i,, i,r -I I if ii, I,, I,,. r , , ' ,m. t , i :( ,f I, ,i t, In" v iMi
... ,.,. -,i,,. ,i: 1 1 "1,1 i mi. ,, i I f - -1 I i . i '
i " '
.,, I
1(11 .
1 :.!.
: I .11 I ii
; i.. .rii !.
' III. 'III...
I II,.
I'.
M I
in. Mir : i, 1 1
1 I" I""
" Mr--, i
f,tii
r l,
I ' 1 .
, , .
, 1 1
. t,
"1,1 " 1
I I !
' ; -i- ' - I
. ' , ,
, , ' ' , , ,
'
AiLI'." I " u ,
, I., fill, .11 . , I III I .
I .,.. ;.., i 1 1, 1 1 in-1 ik. , i, . . i, - i
U ,H ti I I.I V I I , kC .1 ..lf-,' '. I- I f l' ll I
II II '1 " 'I , I I I I I I . I" I I I' I ' I , , 'I I
l III I-. I.ll . ' ll. II, ' I IS .1,1
t Mr
1' vi
II . in, ' l .ii. tl, .-ti, ' . ,.
I !
i I-
I'1' ' "'
I 1 1 I I ,1 w ' '
I'.
,,f I,
W.I
111. .1 I'll III I,
',, ,. ., I , , .
til, ,, . , I a
I u ,1,. I, luff it ' 11,,,
U .11 ii
V l Ml I ll V I- I l
-t-l'
I,
M i Ii. I.
1 1 ,
v I,, ti nil i I I 1 1 1 1 - - -, , I , III i I 1 1 t ' i
I li i-l tl'-' '1' 'I '" I'M I I" "' 'Nil i "'
,r. r 'In- T -"I ' V 11)1,. -
1 1 ii i mi I n ii v i, ,,, , i. v ' :: I,- 1 1, : rr - -I
Writ. I .win' c I'i- it!,.'. I A Ml
ii-.ln-l Hi it i ...i ,ii. i: i I.. I-.- i i
ti i,l ,h wit I" I. n k-.t t
i. I, 1 u
I ,.:!
I III
.in. I k.- I li' l
lll'lt k 'It" f 'fi I im'' Vr II 1 1 i . - I .1 ' '-..In'' .I,.- . I I" -I
l . Mill I.' i , tl t i t 1 1 1 1 It I'll:1 i I'l 'I 1 1 I V li I i oil av. r 1 i
inlntilra f., Ih.- I.!..' In Irnti' lil, li mil.-.. I" 1 i-wi- i.,ti -it,, I I tun i".ltit
In ilrllvrr Ih'Tli mm " At ill, i, it H i- m, i. in Mi (Iir Wl'i k '-'l "HI "f hia
Rfim nnil i h ii .nil n f lh" i . "im I 1 1 1 1 -1 1 1 . i
Ha turitnl to til. pntiir'. nf .in .-11 inHii vlii'h htinir ..n ihr wa.lt naiir
him ami i rtnar kr. ( 1 1 i ml in r inn I tin v funny ililnna''"
Iran. I pup ainila ap.nii',1 l,i in. a ll'tl'- iiint" iiitn.fil, Iml ha .ll.ln'l
anawrr
O'npv rich., T.'i'iy firM r.iiiiify I't.-w, inr
WINE, WOMEN AND-
Al Jolunn Couldn't Stand
I'roitprrilu. .'; M iff
W ho Ih "Forurttinfi."
iiAKUM', r.-ii .In1. M. a Al (
.li.lanti, il" nf ' t " I " ' N' j
) iitk riiitt'-illini l'-'l i .! ' i ' 1 i I.i '
aha waa "(nlim a r,i v ' t't'ii'i In f
haallh uml fmita: h'-r iiKiniinii.il
(I pal lr,r,M Hi. in, T.iti'"., nil Ul
Inlarl'irtiforr il.-, trr i-f il.-.i:i" fr- in
lha riitnril Mi tl v.f T-1 iv in K,Tlti-!
of rilrainn i im i'i mil .!. ''inn i
Mra Jnlnon arkr.1 ( I ' tn'.n'li
ly allnium , I ''ll,f.n'lir. tint Inr Ii in
ha liil ha a a hna.nrsa tnrom" nf J.V'"'"
Wrrkly.
"My htinharnl a Im-r f'T win'
woioati ami rnrr Itnr--a w . t .- rln.-f v
rawpiinalhla fnr ih arn-hinit of "ir
niairllnonlal liappinraa ahi- a.i,l
' Wlmn ha w.ia maKlti only I " '.
weakly an writ- Imppy t ' Una Imp
p;nra. waa nh.itini... in I.i'r v
hy Ala oxarwhr niir. ctio on iltr
aiaia i pa, ti-.t l-i I n in ntnn,an. r
.nr.rtnwr.n.n.Tt-.fi ,.,r",--i--,T.r.T-.i.. ..-.'.r-r.'.7.i.....ir .rr,,r
I. ;.I,.J(.-.1..I.I0JI. .. t..'. , I. I. I .. .1-.,! I. ..... I I ;..l.:;.,l. . Vil l.Mt. ..tfl
I A E B &
l. A. Ilm-lilnrli1i;n last llanlrl
f 'liaa. II. II.mMi Ii
KW H I l( I S
Cr-eckinriilge, Buttick &
Daniel
ruhanao Nailoi.nl llnnU Ilnil. tlna
IMKi.in (kaagn 7 1 ulna. DUIa
llnatlnunrlrra for Kryplnk I.r nana
TUUA
New locatlon ID Want Third
l'h.nia 3171
STANI.KV ('. l'.l'.MI.ri VAX
( -V v i:n
0I l2 Iv.Tinr-li ll ,l;,tn,g
1 llli.M.x'
( iff I. a 13)4 Krilil.-nir 111)
in . i ii h Nun .'
TV. I f..'v II -T !"-! I', ,1,.- . I'"rf'.
.-npi of . IMII ' - I -I H . . . . In 4'
ft l - II I ' 11. I
ii.l i,. 1,1; p , - i,. . -.. .,,ir
lutini l l m. t. i,.-, ',. .
. I ni II Ml I I M V
m i , , ,m t im
17 W.al I 'ft fit r-i. -.' 1
Dll. AKTMl'K CAMIT'i:!.!.
la In ('tin-i,i li-.i rr-tn i: iiinin if tha
i.Ti,.'rfiil I It'i-i i ; mi i -.-I i i in ,. f,.r
II. iv Inii-r A.'h.ii.i c ii. ii. liil I'.. if.
lima ami llm ..,.. l:..i,,vil n
A'1nh,,l-ta ntui I nt-ntln .
M'lll ha In hia i-ffi, a nfi r July I.
SI M.iv,. i,lk-
Bt'AM'lNU .HC'IIHHL
Fur 1 0'1 -c I .-lira ."4 (111
l Adl.A. K N
l''fl ...,t. i..r Itii' i nn ilii'ta ol
. an 1 'it. It .i i,i In
MDTIII k .SVU I. tuna,
I Al'l.A. KAN
"I'l IK I'lllI.liKKN'S PAY
NTK. 1 IIV
717 f-t'i i ii i in i i'nm:
I 1 1 ' ' M; i a i'
:h!l.!n-n C'.itr.l f.n- Ini'i'i; IVrikinii
or sh'-i-pltnc ll. ii'a
VDr. I. .iin! rcit-h
I'l' I t .! I '
W 1 1 1 1
1
IIAr.KY III.n.KIION
.11 l.l.l-.ll
lSrmii'l anl .'a.u
1 h
. ..
I
,. 1 1
A i I ' ' fir
I
I N'll
,ii 1 1 , u , I I , I - I . , r .1 ;i I. ,1 M'l'i fr,i III
. -u .ii i ;t 1 1 - . i il ita a , ii r i 1 v. ill
I I, ,, I i ii i nr. i, i- -, t...iii:Ii
,ui, i, i, ,i i,, -.,,,ii- I, .,l II h. rum M.iil
Pi .i: i f Hi. ., i. , i .i in i l I" .lui'l'
I , . i 1 1, , , , i . ,'ii. . I ,'., i im.: i ic, ' i
il,' i,im:i .,-.,ii .i','1 it with t,i,
, ' ' , l, 1 , l I . , ll ; , f ,. .1 N'T, i;
I, 1 I , Ii : n, k ' ll , '
- 'I 'I ,11 , ' t ,, k I . I In f " li, , II I ' .1 ' 1 1
' . . .. . : . II, HI I I I , ., I I , ,' I
i , t , , , -. 'i i, r ., I'M 1 1,. It nk , ,i i,,, ,i I,
lit,.' i , , I ' i,,'l .f .., r,,. i'
.'
.1 I -, i .-I... ,h- imi..i. -ti- ' ll.'r I
, ,. v. , ,i I 1 1 i; MiiiT". I i , , 1 1 1 1 J ' , I k '
'"' 1 - "''" it.'t'i i 'i.-.i '
i,
li i
' " " " " ''
i I ... " .in . II in .1 ' K In I "' ' I
' I ' 1 1 I 1 1 I 1 1 -' IT ,!.., 1 1 IV.
-i i I i'i". Ii"'i'-. ' In- liiiilii'l
- . I .f 1 1 1 , 1 it ri.i. ilr i 1 1 in. t,i ti , ' .
. I In. , 'i In. .i ti I.. I'll I,,' I Ii il
, I, I . .ti ,, I, i i .- ill i In, -i nr. I li Tu". j
.I"' Wl.ll Mi. III. I 1,11" ll Ml" IT 'I if
i-l- ,i . f iff". I , it I -. '--l tin nil WT k 'I I
.i n l i ii. ii i nil in,-
t ii i- ii .I..1.- ,1-iuti 1 1 .-r i Ii . k
n I
, -in j.iv r r . . . -1 - ni v'.iur
.... I ir.- mill I p. i'
,. - 1 1" - i a in i . 1 1 t I
, ' II, w , ti ' iiv -i-
, I
' I I I - II
llr . ,
M'4.lilrk 1lia11.
M :' i Ml Iv . Jul v k. rlhnr M '
''- ' ' ' 'ir ' t, I n u Mn Sf 'T..t'n
1'lt.l ti, lar of . 'iitniinf i n, tm;iv ta-it-
.... t , .. ,.. ii i ,,( ,i- N .1 1 I , , 1 . 1 1
I hi ."ni- , , , , , -1 ii 1 1 , , M , f,,rini.-l r
'iTtily In Itiiiic nl'.in! tit.' .nr,il,ah
I in tit of ft.-.- pi-rta in ih i;nti.-l
Hi.ii-a I iia I! l ua' inn ti t.f tin
M'-n llll ti, ill. ,i-,,i ' Inn i.f Nrw V
Ji. .''! ,r i-nlili-nl
I
-l. nil Milll.s i
i'i l.l'ti:l ri. I 'It in. .In: i
n il;...t,a "I 'I'-li'ifa la ll"' n'lin iiitt.-.-in
f-' 'I..- . v ,l nil f 1 1..1 1 Inn tf l.i'it,
Atinifl. .i. ,n Iftn lipltili'tl nf i hnti h
-(,.-.l Int.. in a 1 1 p n il -i tl'T. mi l,p
l . t li.nl l.t i.-iifrnarv i r In It .i l imi
I In v I, n - n - IV i I llin M "M,,..-. t
j " 1 1 ' 1 1 1 h nf A til ti Ira, to rain.. Ml tttiO,-
" i " n "" i .irj'
"Hit A hill n, ti. I I III l III Ii Ii,,.,
' f i. I.I
"t iiio lllif I Minn" M.-ln.
in I l i:. M.nil , I mi v v Tim
'in... I'.ii; 1'iil.Ti ' rmn iTiMim, l,,.li
lull II. fl'llll n'-.nlntt h'Tt I'l'lllV.
i I,,, an lii. ni l-'nll Mnnt. uj. tha pl.u r
f..i lh.. in i r.Tivi-nllnn, whl. li will
h- hiT-1 l,i fi.rr o-!f,tfr I Al thnl
1 1 Ml. It H pl.lflll.,! ,1 effrrt p.T
m ii nr. n irira inii I Inn uml ilnlrvalns
from nil nria nf Ihn r. mi try ara i I
IKM TIHS
McCAKTY
IMI
NEWLON
Hnura 0 In 7 to Siihhnih to 11
I'rm lli-o llinln il tu l.rnll.i.l rliuiry
I'laoaaoa
IIS Tlitnl. Trlrphonn aan
Tin; dictaimioni:
aoM iay m a m srni i r
' tflilHinr miY
i nil ir rimiir IW lrruofMrnilun.
SUMMKK STUDIO
I I IMI
I.l llll l vh M-l'll(ll
I'ml.-r I'ir.111,,11 Xiiiin Si rlkrnlarrit
ll.mrH H n. in. in II n. .11.
I .H. i. 111 10 II i. in.
HUH Si, mil ( In )i on,i I Ih.iio 2J
! I'l 1 1 n riiiN or tiii sr
'( n 1,1 i.'inninii l.iw In hvl f-nin (,f
"i 1; -1 n '11 inn Nn .hTirr fi-ra nr
'a-atn 1 1-11 1 1 ' -1 ' 1 - ti N,i in, I iv ill 1.1 1 ll.
I I'. v Mini i'Mii'1- 11 I v ,1 11 in ina i,vr
,,.((-, in'! n. l-,,r il.istla wrlln
Mll U I I MAT II I.M,
M lt It I:
! -' Ivt-rii'-J) I ' I ' I H Tills, (ikla.
orrN Nioiiia
JEFFKKSON GRILL
r.n wnoin, M.n.a.r.
i..i Ki.i'.u a H11.11.1 r.altira
p.-i.. in .l.i'it n'cl'i'k it'.-n t.i a ,.11 pn
M. 1,1.. ;.t" l.nlUB M'f, 11. .Ill Ui J n. an
LANSING 1I0TLL
, V I'.iftt tttftct Corner I.ftttin
NOW l T I . N I ( 1 H H U .1 1 N l: H
V'-ltM 'lit. f " 1 . 1 " r-in li t rr T I till 1 Bft
ii' f I '. ti " rsri!'! nr Im lnll)
Vff '(t ft 1 1 'i n. I ' I ji -if ,1o.ir
-1'
I'l I UNI. 150 (or
I ill NI.I (III Ml,
(.11 M l si, ,!
I'l I.l I S
1 I'l I I l -! Mill li UlilNhS
Ml I I.H"r Snti hrtuka nn.1
I t.iiil, I (.1.
UNCERTAINTY OF ARMY !
SIZE DELAYS FOOD SALE'
W A :l I I St i l I , y
1 1 It-.-, -Ill, I..,- I '
I. I ft It. I li ' ! ,. I i 11
' I,. In,, if., .ir In -, . , v i :
I"'- I...I.I . M..I ' il ..'('- ll '
i.i n it ii ir 'I... i.r 1 1
ill. . i, K 'l; " . f ll
f'T li. lir I Ml,., t lir v !." -.
in
i.
,. lit". II ,1
I "-I .lt r. Ill
. , T.i ,1 f . 1
! .; . .. . i - '
i.' 'If..'. ,
Tit I I, I'. I. 1 III I,,
!.. ' I ' I,
n- .,, U ii now ,, , -r
.-T Mi if in. it ,. .
WT Ml i,f i . 1,1.. , ; . -.
M i I l.,.t . ,n t
.,i,.". I I-. tl... mi tl i
i'iIM,... ,. .) :., ini.-'iKi
pin.l ' i, ti h if t ! , ,-
I ,T .
in1
(I'M
'i i. h h I
lln-1 I . I. ,,r 11.111.
A,' in sirrns i , u in
It , pi. i. i w ii-.. ii -.i,ii-, ,, I, ,,
I - , n i'i f w li .- V. . , I I , ' . 11 ' I ". . I
ll,) Will T , I' " . , , - , l , . I IV . ,
' I . ' I I'.. . .,,,, v ' ... . nn,.,l.
' t' f " f ". II, (. I' ' I (, I ' ,f. !1 I, Id .1 I
tl M. I ITiHl't, I ,1 I lull
lllfn. Iliirl.-.,ii liffir
I'llASi I.-. ,, ., , .
; I' H A '.' I.-' , i . , . . T
j, ti,,ni. ,.-,-. I I I f i m . i i . ' 1 i , I , , i : . . i ,i
, t ,. ,, ,- ,, ,. ( ,,,,,,, , ,, ,
,U ".'l, l-l'l .T.,1 III, IT-
.nii'K'.'.ii L.r llll I I'll. II I.V
, ii ir.. I I, n. 1 1 I ( Mr i,..miv. ! .
r I '.- ,11,, , i 1 1 , t i . M.i ivni- . it, ' i
I i -I Tin. ,-.,,, t, , i ., f , I, i
ll'll Irn ." I'l .l II Ml' 1'' U' fi.iin II
M i , , . 1 . 1 1 . . i .
Iim .hiiii'i I li-i ii- n
I'l S I I If I ii 1 v W.tli 1 1 . il
t ll II. It ' t'-.l'l . "f Mr- I '. I . . ,
I I I ' W 11', I I'll.
I", i,-. im I. r Hi.
I li' It
I -v ,
I ll- ill. I.. . IV .... ,, ,'i i,, , .i.
A tl It ' ','' ' I I 1 1 I ' I ' ' 1 1 W I ' 1 ' r ' I I 1 1 , l
nf 11,111 ' I ll I II I'l'l l' In V I'll- ll ll- '-.-
li'lnii- i-vilriilll
MANVilW. Nl.uiimi.i. .Inly '
Thrt . hl.'f Of Ul NliTIH-lllili find
ttiT Ktl'ii'l ii I .'-iip'.il ripiirt-i (li. it ;i
ainall il" t .. . h tt n-ni "f r.n.'.i lln-.m
K iivitti in iti I Iri.'.pa hia vi...ilr. tlir
ii.Tilrnllly nf .'i, iir.'iK'iin t.-rrilnry
LEGAL
I'l' W I.f Hll H H MHI'ORT (IT TUT. '!'
PITKIN OP TUB Tlll.HA UNION M.4.N
t. HAVIIiiS ah N HI TUI.NA. OKI. A
IIOMA JKNi; in. I3l!l
-.-.."tl, ni. , .,.t. Irani .' r.i-i 1
I,,,,.. I mi. ... l-.'i Ti.'.a I "tut, I.. , A
..,I,V .fc. :.l .,1 I'll... lib, .'..,.
Ka.iairr.a
ft,. n. r (.. ... $ '--"i 'i
r iT'.ilnt. (, i. r . I'l
' i .-.i
'"'; " ''' I
,, l .
.- .'.J I'.'
i .1., . an c.i ...'. ...
!, . I r i
I',,, fri-m l-.'i..
t-.';
M.i.ill.',
' 7 -'
Ujahllltlftft
1 -n " all.., .1 IK.
' M'' '' ' I ' ' mf I k il'lfrt
I 'r (iftill r al Im t !' V (1 if
I'l' Irin! '.- ft rt t"l
II i k -,HMa
I -nr. ..'T'tgtrl (.
I Tl t i 1 - I n.l:h ft' '1 I
jrr mt ir- .
Krarr ff iiilliirMlfft ...
1 -. I
..' I ,'
I 4
-.f ' ' k ft h " ft I ! I i
1 HM- a".f.l' ,f I'M.
i ft ftli.it. ain 1 r
r Irifti tfi ..m t'l'r-fiir-' : im m
(t. iit of mp knnffifia n. I Nr.ic', fto
hr ' U.ft I r.i l
Hilhrrtht ft'nl tw.irt. U. l.rfi.fa. mil thift
. of !',' . 1
tfrw r.vsr ki Ki'Krn
t air tr I t I fa I
M UK t ( SHU
V I . t kill M .
.rr m siM h,'
( I frrl'ifft
M P A I K ir "M.H'M I H TV "I
1 I H "s
N"tlt of Ilrftrtnii I'ntltnf.ti H i;ntt.llth
u i lr4.rU 4 U' ft'l
N.ill.' u l.ara .J .'-n a t""''''"'1
f. r. ' li tin ( .-ir,', ( '.rft 1 i 41
( fi tiil, A'".m t "C H.i-f'l I
ClHIIIt y I ll'Mlvi.'ll I hi Hlfth'iaS ft'll
'I ft f-.4'l I . ' , 1 , At A I" Ui t 1 '
ftt f I tir . I I .( , ..f .1. r I'' t 'l
Mr.t ). ,f i W ' I .' (.. a OH ' fna! .,-r,..,
-I" I, I of !-. hin I j ft, thf..- . I ,im i
'i '. 1 mruU i : i Km.ti. I fitf , . r i I ' l
in !n (..' t 'k '"'ti.ft "i.'-i.i- ..i.h
I r -M mut for ,1 (. I if i '
f M ' ' "h rat I wilS h . 1 iw n fta 1 'w
t"ifk TfiH St ,l,a .IM h. , r t
p-Mii.i'i h :; i. i l i,..' .ff i ,.
loitnlT I I'lll'ti :ninrt : ' r All. ll -ft
l.".it "k 4-.n ,hf 4''. !ftT ..f .i.
C'l ' 10 1' Hi W f.L h hi 4 i fc' ft . (T.I'IH
K. i ft .trl n ft , . ,r
1 r W H I I I V V (...,-,, CVrV
Rfwuliiltin 1 ro vi .1 n i tf ft t hJ t Un
uiJ HnpfttftiA .Hi liitri rnipwrty
W l.Tl ll'.. I ,.' fl t .I'll'll 1 . .i- I f .f
''I'M I'l.'ini I'. .-.I'H ' ,- Scr. n'nr
. im f t r- i' '. , r ,(,
..r Iha ,... , f '.M t-.'
I .r. !...
f I' I
..,,1
,.Cv
..i.l ,,
. ,. n .
I..- .
I I f 1
' r ' " a
h i
tt-i 1 ll'.
.f (4't I"
'1 rili'
I ' ; ' .'H 11
- a 1 . 1 ! h t
l-i'Ml --f 1 'l. r. .'I
.UI -ft
ft' n l '
.1 -tin'
I" ft
r.
.
..
i a I 1
' .' '1 1 T ' "
1 '
Sil l ft' I
il...
v-l t..
', ,.f ,
1 '- "
.1 1
1 1
.1 . , :
. -i . . t . .
., , ,-' 1'...,
1 .1 .- 1
. . 1.1. '.,f
, t',. n .-1
an '' I'.r
,'v.l
,1 .
,"i-M'. I-.r
IT.CAL
Ki-tll M , C'Ol.llA, loll I
ii-l .1 I -In a i .,' I'.' I i ' I
, I,-1 I I .,' . . I .,1 I '.
, ,-;l I'' 1, 1'U ,ii I, I,' ,, I
l -, I I I.,. I.I . I ..III. Ill 'I I
(. ' II . Ill,
I" I -
'Til I irt ll.
, .f : I W.l' h
,1
-ll
r , .i
' ' t.T br I,"
l-'il'il.i'TCt I'l b.
-ii
.llt.K.
. I
' t,'
llr
r.' ii.hi.
it. .num i. ii...!., j l M h.ltmr
I . ..! . I i !
iT t.ifuni I hi .In i ftl Ll,i-!n
j'til'in-im t'ii '. Iin t Lornfulinw
i i t.Wr.-in t''ii!'itt i t J'.rtifrinn
o i iiifum hiiMiiif at Lifn'r?
. i
H-tl l.il, ir,f t M.B'i. Ii.miI
I ,1 '"'I'l'il l.ii, ,,"K .1 t,....l
i,l,l.,i I'lln l,,il.titii; ,il K.1,,1. !
I rlT.Tl.ini I. h.I Iti l I'tir c
i .iT.ti-t i.l . ,1, 1,,.,-.
Ml...
, . 1 i.,ri.,.n .In I !!
I ..I
ii.i.ii-i..
T',.1-, n.
h.n -I t
i i i.i. , , i . - i,,t of . r. h,,i -
, ..r, 4 ,- , .i.t..-.i, I in ,.
' , r i.t , - I : f .r ... t I.i,, t
l-l .in I trli.....
I l. r . '- !
.1 n,i '!
- 4 -I t '"'
l-rnpn ft
lT III.
ni, tt-.
i. ll It,.
, I, T i
IK I,
I
i, ,.,,ri .in
i I '
ti
ki.
I Ti
l.
v.U ii'il ii ti , (.,. Hi
r l Iti- . , t1' n.l.ftl
t ,.', 1 ' I I'l-i.t I,, a -' itn a t, ..,1 I
' 1 .,, -!. i ,. I . .in, unit .1 .1
' ..in ,. f, ..,1 I, . r.r-
- ti t il a Km'.- ' . i'l'
r'it'-r if, In a in-tra l ..li.
It'.-.l .-,, II. 'if 1 1 . r ... i a
it-.i ,
.a n
(Tin I', 'wl','1. t. ,ll.-1
I,.M
I -I.r. Hi.
i ,.i..t .i. .li '1
v KIT i l l itis
I in li' i.:
In .a f'k'
M i'! I lit I't ..i.l.i I
M
II III
U'1
WAKfT' APS
A, I a.l. run in Vlh ioornir.c aa4 aniaf
an
.-I v.rll.ntfit a..plrj fur ona aill-
llOll flflll
I S '' ori for .n or t daft
ir .r1 for tkrr to ftu
r i9 r won fnr rfrn Hafft or mon,
? c tr tjf't fnr nn mor ih.
Mniniitui (.(,- 3 o;1fl
M t ii I in ii ii ft in n ft n nn 1 1 in 1 (!.
announcements'
minus 011 wKirni.it.
TI'I.KA I.OI'lir No tl inn arary Ttiara
. - 'T,T ..l ni.ll"f I mi'".!..
.' ,ZV . .1-, I'l Vi.-ipi aa.n
V,f'X a.' .an. V.M..T. tl.'l
k,1! r 1 1HVII'''N W V
I'fl.TA I.OlM)f. 43 wt rf Turttf
1 ,, i . it tpi'-t'i In r I ii'4r
! "a it. . Li.itf.i VftMime
ftr r4.rlift: innr.i.
!.;
w T wl V
J11 C- "t'RtfTT W. M
mrili'H n A K F.K. a.ratarr.
I' K I H 1 1 h 1 ' lw I. "lit; I' Nn 44 tn.t. i.irj
. fir.t. ihit'l ." 1 finirtli 'flaj of
. , fX 1 I xr.l .
i,;T " ' - "' m M.'.ir"'
aX-y. IL- ' Miin
lit MKMT I Win.TKV W.
II II II 1NNA H.r.larr
Till HA I'll A PTFK No SI K M. mall
llr. I an.l thirl Wnnrlar aaB
VSt3 ininlli Nail m..lii, Monlar.
J,r. II
W f DITTO?.. Ilifh prl...
THINITT (I'MMIS PfH Y No J'l r..l.
. Hi mi ... .....in', .hit
eJ-m aii .i.iiiiif M"i'' ai.ar.
Iiv ;.'," Boulj
M T, HI'1iON nmManij.r
I'lHI, l.r.t. Ha-rtllrr. I
All .limit. Ki'irh'. al.ar
A a PA II TRMrlH A A ON
. s.il '.en ar m..tt-r .-Vpf.
1447 r.' lii'i foaiii il.m I
fxj r r ROBrRTsoN. rat..
V'' 11 M MIII.IVKIl U...ir,l.
Til HA ill AfTrii Nn 111. l K H . m..ll ,
ta fir. I ", Ihtrrl U ..In... 1 1. 1
Ida monlli al M.annir Hall ,
r.l fr.nti,,. 1-i.ttir.i i.rnnv
in.ii.uoa rail 1 anc.ai ..Tiar i Inb '
III.. I. .m-...,a ....I ...... ,
M,.n.nai. nf fh air.-'k .1
3 I'' p m Vl.il.,'. ..l.nma
Kl.i'HI NI'K NI iv w M :
KJM I AIT lv.r.tar
Al uml i i'l'i;n nii ,t, i i, (i pi
.it i.,-i i-l lv.lti...t. In,
'Y-Nv.hr-.- ..-i
n t KtiI I
II A I. TI HN'F" V i)
at i. rm NiwrnNK. a..
I J.RW 11 A I f CAM I' ha IJ"
" W,
nifr-i rtrry Vfirl,, mght
ftt t -v.ri I ftlril
jiii( nitntiri will
.OrT'
- -v
' fIT 1 1 f..n ..n,
r . 11 .in i n i inrk
Bi;. 1 11 11 1 Mr I.'IM,K n;. k p. m..t,
ri.'f I fiiila. n ' 1 .1 K p
II. 1 I'i fl-l .N.nir.a N.il
iwa
ti ( h'"hla nr.,1 tn .t.a,l.
.1 M Mi Mia 1 1 in r
ll I. hA.Nin 11... k k a a
TL'l.K CAM I' N" ' M W n( A tn)
l l'"V I llll'
il .... n, "i a .11. nt. ...r.
'jX-' I '''''' ' K I' Han.
f "V J I't r-vtnii ."rn.1 Vlatiori
II ;'.' K- N , f A Mnnt
lori
'iXXir,. wnuiin.
- k r. II CI. INK (..., .
! ' S Kl'V T I 1rk
; Ml- . I H 'Tl. Or..!n I
I V It-J 1 .1 W l( il," r KnAnr.lnr i
tiiv it UN. 11, mi hsMiin-i Avn
1 . 1 . 1 t a . 1 ..........
"r ." ' 1 rv 1 1 1 n-.ia ,
a.'T I h ir.d.i .v.nmgat MtKit.i
n. i 1 11 s..,,ih n.Kii,
ain.i. a.l mi.
I. I'l 11 V Km ST P...
I ja
rr.
TV
.... ,.,M..,. m,IV-,,'1 Cl'KA II MCAH1'NI'
-a- i-.r.
TllhA COHNrtl. No l,i K op (7 I
' V..tu,f. ...t. ...-and ant.
iVfli. (nnria innr.,u al an m
' R.J V'" """" 1 aitlni
,'Xir- a "... rnma
I liimi-' MlllAV, O'.nd Krlrlil
J. V kKl.l.rt. Iinantlal Haaratarr.
Us
OI'K.N r.VF.NINCS
ti: a ni-: vorn (ii.u onk for a hhttkii onk
("i'l" s, l'.MS Acrn Koa. li t r ; four new Conl tins. . . .$l,")T.r
( "tumHiT, Tiuirin,:; a
1 1 1 1 t.f-; 'I'lnirini; ; rrnaintt 1!
I )oi!y'.' Sci'.an ; wire w In
j t il il S. TiiiiiiiH' ; i I'l'.ii nt nl ; la i';iin prico
Ca-i' '1'oiiiinir; cm'i'I l.-nt cmnlit in
( ';ik hiiiil, l'.MS Tfiuriiivr : vroml i-nrnl it i'm all around.
TuI-ti I, 1!'1n TiHiritivr; runs likf ti'w
lntt'Tt.itt' Ton rinu ; nearly nrw
I. Til S eilr-ler ; t wo Hew tires
nTj li-; us TO SKI.KCT FUOM
TI'UMS TO U!,'ONSIi;l.: TAKIIKS
" a , -
TJ :'outh Mai.il
ANNOUNCEMKNTS
UIKT WD rUNI)
IIT - !' -It.-la, r.-'.n
r "i i ti- , .l.i
.r 1 . 11,1-1 I"
Ili.tr; ,) t-r... I"
P't w l'i ' i"
ltn
1,11- r 'M I "i I
I)- I - I'l. 111,1,111 lvi ''I.', 'Ill
! ' v ill, i- ki rf'il In ti'l"
,r)tr,,-r jimi .um.i H -
f , li..iV. kivi w mlrti.- nilV lir ( ,
K"ir m t.i
f I ..1 llmilrirr h f- " "
I
,t
...I . , l VI... Kr,flh l,V l,.,y '' 1
lla.ti trwiinng.r I .,1 IM'
,nV fU.iM A I ' 1 Mi'"" !- 'I ' ""
I. inn. I .! 'it' .i'l ' '
I 'I.-. .I.r en l--,ri-.- 1 ll li'T"n tj.l.-'. '
r.,1 r...l .,1 nil II. ..I'-ii l.."ii li'
i.-iilli ."I Koiinh Kui'l'r "I1 "J!"'
n. . i in, -.i. urn "-I ' -
li,-, . i-rl r. ' .1 . f .f'l
I ii. 'I A I.,,,,.!.. .1..?. l'l
t ti lnn.n
ln li-.tlil i J
t,
,l, -.'I lirt.n L.thT .nl'.'-n i-1'
.tirt Kitrlrr I If " ' -'
j h I IM Mi ThuM,l. '"
I "
t I iltli in. '. ii '.' ' "
...inn IU.nl l'h.... :I4. aii'f ' '
I'
I....1- ....... i.,,,l ll.l.iiii l.i Mil
I ,,,. I
Tfnr, i r r'.
! d:';L.;:?',' 'iT.'r:.,
.r..l in-l.. a'irrnn,n ll M
Mr!'!
l',i, 144 t-nulll ll..',i-r pit'"'' ,'1r'
! I." !' In )" I l..l.'"i '..u....-ith at -I
! ro.irtli uu Soulii II. ..ton i.r V .i.i'1, ll'
a i'li (..iir r-lli.. . anl -i i 'I'.i'i"""
j li.. .. I-..t" Il.aar.l al I'lil.'ra
rffT. H.,1.1 .',.'
rURELT MlMONAt
" UpgllKS PM'I Tl M.KN'V
l'l,l ' I rfnnl.i.l I iili-n a' ""' "
trapn .ria 1 1 n ! rtt in fi-.'U t.
M -- .j -. ' n g.'i.'. i fi.a'i..r -
i I 4 I'l" 1' U I'1 "-'4 '
ralllM'I'NT lllirUS:TI HOSfPlTAI,
. k ... Mnlii.ninnt l,rl.'a DI..4 I. .win
til. inn work I" Ixiaei I. In."
..I......1 urn. f,,r Ivwill.t Mil T B
; lor.c ."ill f.a.l 3 Itii aliwal. Kan.a.
; l iii. Ma
I .iiilSfi ii, lirn.r in I,. w o.nrlatM
r.r will la. a I a ir mr.a n,.n wi .n.-.
,,,i,i. i lf.il. .M'-l Haliina-.n.
,l,i.nn H.'.l
HM:riAl. NOTicrn
' llr t ! i i r.t lUNi.f
Hilng ynr raonr'lt In aini n'lanfa h.m
f,,r ..-i.i. t tunic n.w
in.k.. I it'll .'-I
.....I , n... t.ncl. "!! .1 la' it,., vv i I
arl. vntif ftr-'iml I'- ! Un.ftt 'i ruin
itnii'i'i -
WHY IM Y M'lHri
Fi(r( wfttrb rrofti'inr 4'lftnlrtf. H
prmr $1 rrv-'v AH f';l'7
'ft'ftn(r t ' rftilrnftd '. A t
j T'lniK-r't ififtp--ir for ihr m!i: 10
i Tftm' niffinr in th run! iior
; ini) wfttrh fftrtoriM It .1 t.oH'ii U -
J " K I -K ! S lr- Arn j i.i mj5rf
l . V I '1 T-ituft Wf-rM
AUTOMOBILES
AUTOMOBILES JOR HALK
1f
ft MMV ro(.'r
ffj'i tj fi
r .rir4 I tK't't
i'l I'ft'li' tnr !nf r
. . l a, . orih
I tMM.tt 'i0'-'
M t I.I is I'KUr .-r '. I:''' ran ta a.an
.- nil N,.r:N il.,n, a l..ra,n. Photia
. I U
KKI'l'P.I.If ,1-Tn.N' TRITK
Fino shajio: ' just nvfrhauloil
702 South Main.
Used cars nf quality
backod by a house of
. . .
established reputation
51S Stu'r. I p.-iaiw-nirrr - I ka it'
13 17 Slut rir.irint.
HIT Stll'I Itnnd.atrr
Ch imlli-r 7 pna-anirrr
111 ( '1,1am li I la- 7 panaartirar.
1 7 1 T lliipT-.ohila T' p'lannni.'nr.
HIT lint, k Kn.i.lnlrr.
1 1 1 '1 c .m iiuii k chiru-i"
I'M Stii.1rh.tkar Itr.llalar.
ASH f'THKU HAItf.Al.NS.
FEDERAL MOTOR
COMPANY.
1 S Smith I'.'.tililrr.
I
i
FOR THAT TRIP
W'a hi. Inn i'rrt.w.'l Sr, .,n,1
nrlra In, Kul TU Sua. hnth hrt
trr hy Iitii"' lh in nrw ni'lrii't
(t.i In nr. nf tha a.itnn prli r t..th
i-.ir.s r.-ti.w.-.l in mir rih-ip .in-t il'Mr-
an'r.-'l
l'n.'kiir-l 4 pin-ianenr. I? ',"'1
I', nk.lt, I 7 p.-iani-HKiM . I .! i 'I
Othor Hi.trli Orado
Ra. trains.
Packard Oklahoma
Motor ('o.
17 Snii'h Honlrtrr.
I'arrniii
; Cord Tin"
fi.Kit).
SI , l0
' j
exec! lent l omlit it'll .
177.") ;
Ol".')'
J ,'!v
1' v 1' IH
I'hone Si 10
AUTOMOBILES
7 AUTtlMOBILEH TOR 8Al 10
" i' '''' l'iI7 v f ! I r r lour.ng -fKl)
;f"H j- 4 r n-vi'u muni . . gHJ 'i
' f w (nr., j r.-ti ' f-.r qui- k
' Fi-U - V .... 11,11.1. II.;,..
' r "" '"' Ltl.M. I"..t tifft fl'll'4-l-'
. I . .nil' Inn
i,...,ni.'.r
j Tlll'l.,ll
, ..ir,ii.t'1
IC '...i hi'irf' kni , illli n.
M.I
i'h ; i .
r,i
-1 1 U ,'.i
'.I ImIMi. n
4,r l I I .
! I-.
Ill, I.',
I"H .. A I I-
l..i. I. I, ,-ii, ii'
" ' '"' '"'
i .i n. rr I'm; M.ia.-ii i -. I
" '.- I 1.. ,t,n- I r I A lii,'l
I '
I "ll i II Ki.i.l .i.ari. n.i
,- I ,,, -i,,- ,., i-'-.''l '"t-.l-ll'i'i hull
' r a . h - t .. Ui.f 1 -"
. .' I", ..iii li U,l, kf.ird ri.nn.
V. V S
. I l , ..(ll .1, ,m . l "in
i Headquarters for Light
Cars
Very Liberal Terms
To niaki. room fnr paw ChavrolMa
Haritult.l . nar, I l 'linvr nlnla anl
Kocla. I.ihrral trrina on hoih uaa.l
anl nrw nr.
(M-f N ki:nini; and hi'NDAT.
ALTON MOTOIi
COIilPOIiATIN
i Oka ko f.:
I
l;i) K'iat Thlri
Ifhs F37cr-FIoo!T Co
Cair
01
I Twin S! aavan -paaaannar NallonAl
I l.o.lna Ito.l.lntrr
I inrri.in'l S!
1 llii'l-nui Hnpar FI. 7 pnaaannar.
r,ir SOUTH MAIN
Tul.,i, uk!.i. I'hone 343H
rAli;f. ....!, f,,r in ar Iral
U.-.I I ,,t ,,,,.,
V'HU .HA I II,. il.n-'.i In-ir .11. al ,1,1.
"' k .itn hra.j II.... tia.i.r I n -U..J
cr.l.r r.... fnr llm ro.-l ..... n n..
f..r irn.K an.l i" .a.rlfi-n for a.a.
h..I i -' l'll..'f 4-n nf iti
I'tll sil I . I'h.U I ...,r A pa. tar ..r. fina
nnnan-Mfi In. li a',1 fin. lit. n.w
I ' t II '.1 llr. I. I'Kn. a '...14
Ft'll .s' I 1 .1 ' ', . . tn Inr l.llrrni.1 ,a Inp
tn.i.l. IT I'll P. nr. Phuiia ;t ;3 ar
. I 1 1 .1 s i ..... -i
roil "W.T. lliil.l, nn.T tnrm. vl ra.N
l aafM-a I '. par .; (., i. nr. a all
mun.1 I hona MOD.
AUTO SUri'UtH AND kfcPAi&A 11
'I'lION I I ll l"H N K H.S
ipar 1. pan. ol .11 ki.il. ma 4 a at ?our
n.n r". I r. II-aaci rhonn IMi
l i. ,i ', t,. , i,. at,
I'r I l. Ill I a.l 1T,t.(
alinii.i nra
AUToa tor in ar. nAEAcir.fi " u
WANT Ml Til Kl.Nl (lar... rlcl. It.
l-'-nr . t l , - h...
CI V INN ' t S ' "S (.ftrfto
" r wiih front Hrivmft
.pa a
U.Ui'Oti .siHIM. I r.n rani, ftrc
t ftf for nnr f 'hti A' i'l
't'((.K f.. rtil. ?o.i Hi.iiin i,ti)iii)i
I'-iipH n i
TWKirni WKV M? for r-H.
i iT mirlh I'hniKa :i S'i ;
M-TniU'YCI.r.S AND HK'YCI.Krt U
II'U i'l Y V t a.i.ir nnr.f tw
I - Ti i r Muf r , Li'i-riy . nr W rt
kV.oi -I
WAVTFI AUTOMOBI1V.S 14
V1 KI - To rJa p ft in ftt r i t
IHM' t (r Kord .r Snrth ('hair.rir
irnri.rT, rk0r' ? '
K 1 H VM K i,ntinc h Ur.'i1 t'-t
nr ?-'" in r :unjt for totl
I V-r..
I 1 MI I I WTKI Uftnlfi to but
IM H IT hUrM ,'' ..I 'y.gUt trtik i. fft
' 1 fti ! I .o yr un nili. (n'O
iH)AKI)AMJ kiOM3
1.1011T iioiiHr.RrrriHo room io
Tl O inn.l. rn rno.i,. for li.i,,..i..p"-f
f-. w.l .'f a. inr vk,'c il''a'i'.
I '.- a .1 1
IM ' Ml H', ?'t,i.'..I r..m for h-..
I ., ,., ..;,'.' .11-, VAn.l I'n-ir.ii
TIN I'll. 1. - : l nn. .uiln of luhl dow.a
k..p:" r. for i.ni
1 HtHH I I I 4 I v i ..ii.nk.-in
T..nn, (..-.! a..! I'h.t.. "71
TI'IIM" ll'i, IMS I't,. l-.'f .,( rtup'.t
I'.-i.a. n.w .n, ... imf.Tlal,!.
lo nfMiploai l'hinn r l i
TWO l.i"ii'., ro," , bftth ftn-l ktth'i
I', f I'i -r n-ntri ft' I l'1!! H Min
WK.r I I 7'n hftcatnl Two rKmi
f.i- h.. u fte k fr j. i n g
i.l 'oi.' i''.' -two fnrtii.h1
' ft" i r'-Mi-.i; r.f romi ftonih i':ir
1 f vn!, i 'ft nirft. ri l'liii.
- :) u
S H nMi U i U r f o1 11 rNitift
k t If' V lf J'ftf'pr ftn.l J. fVa't'
' '1' ',r mi' oj f' (.Avir. ft, 0
( f of nriio'f 'it ft' , Vftin
I ,Mil S"i 111 Nn fftrtiMhf.l I wo
fort, ftii'1 l.mr Tnofti lifM hom-Uini
ft(.-rn'fr. I c 'ft"r ftfld hj-it fir
i"i. I'hot. M.l H
!,..M: Ii.ii k-rvirf r- rn f r rrnl
o-t!h I.rirr I horn 41" '
r.wivft ' .f u-'y ftiri it.ttr.1 ' ' I
i i f ' N .rrtintC ijMirtrrt Ur rnt on
. .!! r'nociH rh.'n l
Ki'.llTM W . n -r iviiift two r.Hn
fn (tro'ir'l frtor fri'i "-,( r.ftcl, rn
irvi'i- r " T""'i rt'1 Wilrti-" rft'W
1 g '1 ' n n r no i i i ! '1 re n I 'So ' fi
("I'M I" SM' Ni'KTM r T . i p
t . v '-1 r r,f'irft.apirtf rtt- i-n cm
.V it'i. tt-rn iiKf in i j 't immI ittn
ilt r.wini f' f lh'r i'.i ' iliftlftnr-,
" t r ft 'y "-ft J'lt t'Hn
M'-iMII f -T :M S H.N.in -r l,rtt
l"V'ki''i' ' ,' nitltn un l no "hl'drn.
, I I ! rr . ;
,;;'v.,v ..rV;, """"
I'i ' '.' t '"' nv.-..i- ...r. mJ
.,- . - .,- .M .1. ',,-, ,.
I.IiHIT M'JU.SKKKI.riNil ROOMS 1
v : r - v. rn i 1 f ;r hti
" i ?.it 'litlKrk'ip l( ' ho 11 ft
!. M
! ' 1'!' 'N l .. : (flit hoiff
' . W I ' h ft ' '!. it ,1'la'1
it yr roundit l'ho-i
4. t
'.- ,.f f ,t-. '. ii-.1 h",i..-k nrp, i, i;
t an r ,,,, , . 1.111 'i .i,
1 1 - . I-.', I'l.. ,n.. . . V
i ' si . .' i ; - i li.,- .- ..I i. w ,.
.'',- n . ' I, i' f ,i . . I,, n 7 .-''
' I -r ,2
i h I ' 'li i t r,w m ; u. ' n a I
r - l I- I , .... I lfl'l li.i....ii--rf
' ', i ' . f ' . .t 1 1 b .11 1 0
I I 'llfi I hona , i 4.
BOARD AND ROOMS
. " UlillT IIOUHRKFEPINO ROy,
I tirfiiv r.. 1m i ' 1
(1) , I (j j,vi
; ip.rr i ,,',, i
1 -
"I. I." I .T. .
li.Til I i,.-k., (,,i,K
.. 'i . n..t ai.,1 , I,.. .
. ' i ' ' ' ' ti i 1 1 ' K i,. m. .
i'-i'T til",,.!-, .
I.IU'IM'V S i. j , f r
t "'.' k"..ll... t...,,, .
- . ' J I ... ,
11 "' i'- l' i.M'iii. . in ui.. i ,
. ' . r . 1 , . i, , .
j 1 1 ' I 1 I ' S ' - ' Ml I I I . .. .
'" i'l ll.'.n in. f ....
; r..i,,.- , , y,, , .,(, , " , ,
11 ' i I. 'till . - I ,
, .Hiir . ii - i' 1 1 J u r ,, i.itiI i- , r .. , ;
''....: 'ti.i,,, i'i,,,,,
I.I.IIC HI ,,. m , ,.-,
I ii i , ,i-n,;.t.. (,,, , '
I,, .i, I,,,.. ,,,'., , "'
j -i.., l,.r.i
I i' l ll'tiT n " :i -, , .,,.' (
r .... i i f,,r .,--,t JTi,,,,, ,--.
I 1 i v nl 1 I vl , , , i
, . . . ""
I I'-ottil f.T lent t i t t i. v-.t ,
r.n -. t- -i .
, K,
''''
I I.M l '. 1 I I
I '
ll
H,f (,111s
N Ii C.I.V fttii.l,. n . ,. .
liMi.ur- ui f..-i!',ii.n,i i i
4 I I , ; li.,n. 7 .' I 4
I'll I'll 1(1 I- ' 1 ., f,,..., ., ,
h'.'i....ri'1'f r..--mv ii,.,....
Ill in I i IN ..',1 HI i,,,,
I.t . .In.pli t par'. .l. . ,i . . I
','t :,l!'r l,n,.. k,.;, ,
ui i ll i r m r.n , ,
nl.h.,1 r.M.- in n for !rM t ,; ,. .
li, ..!., a a . k,r:g ill.t.r.i. f , ,
1'hi.ii. 'lH
llOOMS ritR PENT rtJRMHIii'i) :-
i'l ' '. ' II ' - I s ... ...,. ,
im km w i-.t 1 1 ' M.,i., , . , ,
.'"I'l-'C ro.-ii l' . . , , ...
I-',- '
I'Rl'N r . .-. i ,..nm I..', ...
n . " ' 'I ,r i .1. Ilnil.. , - ii - i . . ,
14H
I lit II WI fc . I I T " I S. , . ,, ,
...I Mini ..jil.t'1. f.T I... I',. . i .,
I'l N HI K , 7 IV U.I, , ,,
mat. Ina..a.t .,,,1 li-:,nr l,i"-. -.1
In t;. 1 ii N, , 7 J r .i.ia . ' .,
r,,ih.,l a.,,itl,.-l i. unit tn, .,
,l..w. a.1i.,,-l.,r I'.th
Hi.va i h i, n , :u. . ..,,, , .(
r..,.'"m.ln i I.,..- .fi Itn-,-. ...
i i.UiHili. S jij nI.'I-i-. t..m I -
or t a ii .. r , in:. , In.. , n
n-'l".N ,h . i. i.l N,,.. ...... .',,r .... ..,,
f.,f i.nt
ittlt 111 N I N, in-l.iii ,..,,.,
111." I . , I'll .-li I. !,, 1,,, i
pail, a ...I .priii AMr. V ; . ! a
l,r... . N....I, , '.;
1'vii in.. t.,..,ii,j r,i,nn. :,,r ii . ,., ...
, in I'l J ," H
Hi, II Til K
ll, t'l ,-t,v
1 1 1
i-lj.,r
f . il ..in.
llll I .' .. I-l
)J:,I'II lil I I ,i I i r,-,--i
I '''.' Ilu'l,r. ip.tlti,.i 2
' . 1
1 '" s ' I '
'' t'-."'a
. I I.i -. IN i,,i
I .-. tp'. r.ll'r
In n I lull
I.. I- i. -.
. .1 Ir .r ,,
p. 1 1 . I . I,. .
i I, - I, l,..,..
I ti, "I
ptl.ll. ... I'
I .'.'
i 1
r ki.
! I- I II N I M I r 1 1
.... r. i.r
P'
IT N I ' ll, S
r .... n . .i
I h,-i '.a ,.i
Ill I , r,
T'l"tt
r.v
1 1 HI HiNI a f iirm.h.-i nn. iii ,
l-alh, .iitaMa Inr mm or inn t
a,.n a w.'! m, In.!.,! .i.'r,n
I'T'l.l.frt 7 tl.. Jj'Ul'l ii'jiii!...
II,'
SI X I II. ' '. ' . i ; i....n . ,,: r ,,
lin-' nn.n,nii, a. f.-r l'i ' . 1
I'hrna I "
1,1 I 1 1 li I r. m .ii
. r .
M Ml V II HOI h 11 IN Irl . !
r..nu . .,,,ii,rri .ni.'irn .Ijli,
IT,,. i, n n.'S"
Sl"i.
t-f. r
la.'J r...
Itli pr.t '. .
r.i, f
.-1 ' .'
t.,1 !'!,.,. . .,,
i'l.C-t. IN r""t.i IT".!, li.-.i.. ,-'
mil,.. r.',' '.'.,.'i .,t,'i l'',--r. I
i'HKMNNK - 4"1 l'ir, it:,. I
f.T r.ft l't-nn. I'li'i It
I'l l 'INT r, ni .,ii ....... ,' '...
a ' r i f iff ' . 7 I't.., i.. "i"'! I
( ""1. nv .p' .' ii a " . '
fr."-t r...--n pri... .i,'..
1 .1 ti f i-t. 1 1 1 . . .
I",,,'. ta.'V
I .
I ' rr ii ' 1 1 1 ...
. I,. .- f r .
i.i I Htm' i.
i i
T t
hn,
i .
i -if
'. I-'
n.
Hi. I 1 1 f 1 J r . i . r r- ' 1."
J"". i iirin .n'.rit'i'i i i r ' ar r.l
'l"J
t'M'N'l I. I I'V O'.-- '-I .b.-n
ir.-l.rn pt-v... ,.-,. t. .'
an t.,. p I I K
f'l M Hi vn III , I . .--
r-.,,m . - -I ...! r - - -1 - 1- -
n .... i. ni,.. -I I r,.., . ill.
I. I Hi. I I I' - 1 1 I II i. ..., -H
ttr- h tn -T,. I " , ' t-
. In I .K ,-' : .
,Ai , . f I tr. i '
11! 1(1 I I 'I I I - I I - '
. .. f-, j t i, i, ., '1 1
-, a , .
K t V I ii , I , N I .It I I' . M
It t '..; n ; r- "I "
r -it.
Nl". V I 1 film, .'m i -- .., (...v ,'.
...-S .IJ-".,'. ...,.. I'.--
M NVHl .1 411 ri'aa. T
rn. n . . mo-l.tl'. it I - .. I 1 1 -
! I' I I 11 1 1- VI 1 I 1 I
fr.iiit ..,lr.".n ii
! f l..'h L"'
I'l-TH'HT
fn..-T r.'..
n c ill. ',-.-7
I , I J
II TO 1 :
, . ,., nl.,..
i.- I n-
( III- 1 I'NNK. S "l
.f.litli.a.f .-;, I.
IT,,,nn a-i'l ,-
llll-li'.N V'l 111
...iith.rn ri,,'.ii
t.'n l.ti'il. I''-.
Ill II
it... I'
ll 1 ' lilt
. I t
K''M-' l"K HfM, prr '
l'h..na I':.'"
SI.I 1 I INil t-..i (nr l ' '
I'l,,,, . I 1. .1
t ' 1 1 3i N I ' ' ' N 1 1 ti!, rin-m ' '
ron ii a-ljoiiunr l,.'h. ...i..
I.AH'.i:
--Tl rH'Ti r'nt- f'f''
I fT. r ni" i"; '
tp. !!r'i ra ln r' rT
rat Sir ifl lr
M SltV Hit o 'KM N ! .'
rn a fpin. room , mi l " -mi
,,r Km it'" t .r iii ! !';'' '
Tl I H K. K m.fTti ..-.I r-.itrt tr
fit-1 v I rwinn ! 1 1 '.'
M K i S , 1 '. , . tr,fl pir ' '
ft 'I'tftM fi.f 10 ":!! ""i ' r
ft l-r ll t l'0( hoi t I
1 1 1 i I i 'J , J i in W f '.r 'i i '
1 1 m m j fti" f i r m fi1 1 t '
Ijnut.ftf mith rlNiMiti' (t
. 1 r
.Hi
liom
CII h VKNN'r S . KO'i - r r
t ".I'nl r.K' n kiiOj
f.T fff't frfrrt.r'ri ff j .ir"!
I
Twri mi i
f.,.4 i.t,
T-'."n j rt. i
rr,., f, r
i . pr ...
f.-it
I I
I'l If it - I 1
. o ll.,'
. Ill
,- p..,-!,
.'1 M . ,- I '.I - It i
1 not ' '.'li. A o d.ia'- .
1
a fa awra ."T ."nJ -a
't'W.WlrllW''
U'v 5,w am i'.ifT'''"'' -yT-1'H'
H-1-'W 1.1'"-
ajaiaftjWl aij I tiirir-ajMay-IW .. y

xml | txt