OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 09, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 17

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-09/ed-1/seq-17/

What is OCR?


Thumbnail for 17

VTi'w"
ll
TULSA DAILY WORLD, WEDNESDAY. JULY 0. 1010.
17
BOAKU AND KOOMS
ik i'Iiii Ml
1
fcilliM.I u"i""
,,l,iiiuiii"l r.iomi
i a ,
I
. c for rant. "n
,,,,,., ,,.,krr,iin iii.
,...-r.t "i"f "i .
ill? rnf'trnii""1
, ,,if u! iluplr.
i four larifr rio'tna
,, rlrnn.lly il
4 I .
v '
' "... 1 1 " -
"' . .. Turin ,arr,a lllifu'
f , , ,..,. nat rh I'l""
,t,,MVS WITH BOARD It
,,. ,..i ' ''"rl "
1 .n.. lillllW" '"" VI .via,
I'IMMi t'laml.rr
, .. I faraor. htiP ; i
: VTID Illl'iMH Olt HOARD illUlMlll K.r.i . ',
..iit'inri r"'tn
' ' ... It... I ' V4ar"l
y ...
BUSINESS SERVICE
erltmlrr Mn-ii,:
I, .,TI.IT W'alrl j
... I ,. s.rl, ' ,1
.la'nl .ml rffOTir.,1:
.. ni. "la rtioin
i M.itfi... ( 4
. . mirk , mr..
! I'
" mill HI SlJ AND CONTRAC-TINO .
4. , , .. , l IKI I I KK Ri..r
... , 4 , ' I pliitnn Hf.ja 411.
,,,,1 ol . r.'.i'lr cil ihoo.
..,r.. I . r.i Ii. p W
i i I I ii : V'i
, . . ... , i I 4 ,.l lir.tlr llnll.
I
. , ir- m ill aoik .1 rn
r or ...ultail I'hoiin
l l.l NINU AND HVI:INO 2'.
, i. , , .,,.r I,". I f'.r. aalialai-lmn
...... ,, .!.!! ll1'., Smith Main.
I'RI '.S.MAMNI) M1I.1.INERT Jl
I i i.l S -'M IK I Sil lMKI.OIt ?ii
Klrr, i,l-, f ''74 linrlrr nr.
.1 r tailor for iha njntl
,ll a '. 1 1 a an.l drrv4fi, r,a
nil
u: I
i .i t i,nr war m 4ii nia
I'r.i.rr . i V . M.irn.w, irnirlrtnra
171'--pria
,1,1 ,,-olirir nnal work;
a II hl'a l-'I'Wtlif Mfililit
i
-I i, t..-,d..ln .:ain an.l lanrt
r ..i'l, I' 4 a.t ltMJlaa;i,
ar :t an l '1 bir laantti ilraali
ir. . I
an -i'' II.-..U.I1
t!l W' ii ' n ary .1 lS h. IHaronii
Car irna -i au,B' ai.il aHeraluat work.
I rainr w . V
fiNia .1 all kmrta. aitaraiaon aa
4 1 1 r"ii,r.. 74' f.
MllVINvi AND NTORAGB"" "
IT V" II al'iK. SCXI -Jol lio'iaa.
Inialrr irx c a .. kioiakn riaurla
I'l'larl t: ! 4,t.'p..l i.a tiori rnti'a at
a.1, . i.ri,.. 1'i'J rtotalla i'ltiririiiali,
l a... . r - in
fAINTISO AND DECOEATIHO
r'vi1.'. I '"'l.i III TV OK IIHlll fl.A'-S
filW.IS,, 4Mi Ht-MIIKN(T. MM'
.K.l'iw H(V IlK-V t'l TTI.yt
' H K S i FN W K HM.liWIM.
i I ,i;,k I .,a.r i,,-fiiin and ,ainl
i I. -a luva i; Ni.rtli Koarda.a. rfaotif
.1
K il l i.l si7 Tl (IK-UIC
"Writ a ll l'aa a lirvial St4ra(
vtn;t man 1 ',- M(g
k'inK.4 I trr.Hr.ll lnr,.n,a papar. It
pal rm or vd: all arort aoajaatjapM. 4T.
' r,ISiuirl I'kioaa 4H1.
HTrt;i A.tll rAINTINllV Rallmalai
i'l'. 'rtl'v t aa; all waara 4?naran4a4t
Jo. i-.taaraua ftMJ4) J"7. 1114 .
I 4'. "1.4
t " llf.lilNIl fapr anrl palnl rnnlrsa
ur J hr, a ii a 1 0 rait ith Si
FErAinmo and BruoDEur'o it
K Hr IIH'!Ml'MIMi riirnit'iia
4 I : 4.1. a , 4,ifia:t. .'an anainallr.at
' ''! '.-iiien. ill 'A aat i".irlf
. " 1-14
kr'K all., la orrl.r ana anal loraamlth
I'l aa i .if of bmkan rrta if Iron rav
V.-r.'r of a.'ri'h.r.f laro,,a Nr4ltr
J l: I Ml Kl',i Plioria :tt.
EMPLOYMENT
llr.I.p WANTED JIALB 31
'l'l ,: r-,, . .. conrrrir wora. Ap-
1,1 I'.a ,,f t .it rr.rra T'.Ae
i'.T! Il.f- r man In. '.,,. m.,,
' ; ' " " f ii ru it ha-.i, $7J
"- - I .
' ' -."l a fan '., .act, ,n gr,
"" . ' " ' Wa.,1 I an, rvt
' '' i:,
' 1 " " ' a' ... ,1 ,.,1, m . I
11 " '..'r ,.t )r
1 ' " '' "i .-itt of t'l. rui
' r , Viler p.tnii.r. and a
" ' M " ' i. da, a, id nifcht
- . ' 1 ,,laa ll.iaii.a.,
' ' ' ' ' I'.l Tt-i.,1, j.M'.a 1 4 VI
''" ' r'tKf. i .i , r,,Jo, ..
Jt't .' ', : laa'.t m l armtia-a tin
' ' t 'ii,,i tia of aia.'ii
' . : I i r 1 l.i rn. 4f fm
V,y ' .' '" i -; H-'i'a'. It: I.- .
' Til. I I, U V . I, ..
Q . - . -.r'M,l,U, OIr4l a4
'alilaaufaa, Caltk
" i', ,rl
! ' n ria. .n,l rour
! -ar- II ,.r d
t aact't
r '.t
u, .-a. .,..,.1, an
'"".' l,!r. aa V i-,.
"4I-1I .
I"
I" ark , pra
1 4.1, Ma-in
1
' . ! 4 -I-. -a- jt, a,,,.)
' "ai-.o
Hl.l.l' II STIlll MM.I1 st)
.,V 1 '"I I'l. at i-,r'
l-"l and
It arorli
' .' a 1
"i-i
o I .I- d
an il lira-1
I On to ol
I . I I..... a t
i J' I I .1
. i ,, ,- Ippl,
I i'-' tut i r r
I ,.rk I ' Ii ,. ,i
' .'' firripaii
."r'rri
' I- n - t r- n.Mt,
'I r !. In,,.,,.;
In l.Ai.apo'l.
.a 1 i, ,,ar '
d Mi.laa,!
:l t,
1 M'i. I I
I .",!, um
' '' ', r a.
' ur II ..a ,
" 1 ' w .ta an f
' i.'.i.t. f rr
' ' it
' a.,..,"-
1.1 a.
ll
al
I'a n
'rk i fi ,
'
'l 'i man a ho
'a ,
a nt'i mi
j f'
1
l I'l
Sort li
, I 1 1 1
,, ""no
" '"""'i I o . i
EMPLOYMENT
HELP WANTUD crvtir
i i r ii i.irl 1,0 .
" ' ' r. 'tni uiv Immalraa girl
a! il haunt h,o im. v-,, s.,rI i,
I ti-rl,. nan
ANTHa ,1... t ;.,. ,r ., :
f'ii.n N.., Imm I, r.i
l" T... ar, pad ,, ,,,., ,,,
....I i-i.iitt4..., AilJrn Ml.i). ,a.a!
I ,....,..: A.i.itVi. ... .
-I. .'M liar.. ki'i.I irr
".';", ,L''::"'"r' "" M' U" l """ '
I'kl.h,,,,,, I,..,,! n j , ,, . t
"
"" "'lrr. ..Mini IX ,, , , ,
I
'.It
;..,., ltr,
,,... ... ' .
,'"'1 !'' ' nun I
"ii4f i.i .mi ,.1..
Wrilf an.wrr ... v., u,, .
M'Ul P.i...n,M.r,l .., ., .,.,,1,..,
ippii in ., i,,,,,!.,,,., . , in1 i
"I
W4.NTKII .'v.r.l M,r, li.li., In anl ,
a H i.r lull.... i..r
Mrrrlri.lga. t "lr.4lt.4at iu 1 . thi. t
!' allr p n,
' a I , -1 1 1 1 ariri
. in
lllll
'I'M r I'KIt lr I I.. . ,,!.,
lit
Hr... M ,:l r.r. I! or 1,1
W I VI Mi
I IIirMri i., alri,.,..,,),., .n,t
Mli'f rlfrk Mr, i, V i,r i it ml ( .,r
H'raiinn llolrl T
WAMI.I. ,.rl,, I r.w.iii
' a'l I'.i'v Snuid CiM-i,,,,,,,
W AS! I I .,,l, air ,..r,,,,rr ,ri, I
k-ai'rr III -i,,,,,!, l.vrr h... I I ii
V IHU. VS a.l.. lo .rn I
I'l.'n and ftp. , (,...art.i( an n. r .l...i I
i.nr ..-,.ri,mi, .iflarar) 1.1 Int. i I
iri, ..inri, I., , ,,M1, ,,,,,
pari '! , i, f i-i ..ki. Ir.n'. Mon.ln 1
"" 4l..hllfl I I 'i-ai'liif Hn'kl I
I I r." I I f I I f , ' I " , I
Mllllll.'S Van S..y l.nnrh tun., Stil
'llil a'r. I -h.
VAS'TKIi Id. nrUr,ai. aamll famiti a! "H
C t'I'l.n.'i.. la-iuir l I ma ti r a- Mr.
Mr-,,., I fi lar, S , ,,-. i.,., Kir
BITDATIONS WAkTi'I) MAI.H 41
ll I III N M Nil alrn... ai.hnr ilriirra a aoll
.Ort .o'lia a.prnrn-4 I'hnna- 7',., I
llil Nil I'M.I.I, K
alula ..rk al 1
janitor or p . , r t r Iddrria l.t Sal (II,
rin wnrrt
WEINHEUr.EIi
Kjcliialvp MiiiilHlai
I-?i!(rnrr of Ktytlain snvrim.
Chilli i-nvotoil hutltiii, I'l) iliffor
tit alvlaa
Mi'tnuili.'hinix 11V por ynril.
Work raili-l fur unit ilrlm.rr.J.
I? UK ST MrTM
I'hnnr 9 i 7 3
K I'l III r Sit 11 u.t aa il .-n ,k-ra,i4r
'.''' ii-r. .-l'i.,- n.aniv, r i,..t r,
rl',"r. I llr.-.. V I'-l ,rr 11.,.:,!
I.KSKIlll. r-mtra l.ir of ..U,.rll
.."ii.ul-.r rr; air w-rk Hill ,,rn., ';..,!
N"rih IVI ii( v , , m.i 1 I
III -sKl t'fijr I 0 jih, (.Id K,iiH 'im 1 twit
will rl'inff fur a, a ri.u'in-n t ( u if i c i
m TrifTi'it r .liirna .M j$rt
or!.!
MAN" AND Hilt ..m. j . ttfm hair I
II A' I.Ira.. ,',l 1.,.,,.. 1-4 Vaariii 1
y,.,,a, '
YI'IM, ArmilMY four . ,,r..-t"ir.
In llkla'.oma d-.ira. iiir.nn, am, oil
r..n.i.M or 'area firm l.l.lrri. rntn
tiiiiii.raiintia " I .. l.v.; lla-rti,,:i. (k!a
lor,,, v. nka
II Y NMN 'I'l. "I '., Illr , '.ar. 'r
i'f'1
dl
r. or, lire f in, li'na
kr-jirr pa.ro'"., l-.i.i'.a.. 'ait.r.. air
4 a I 4 ,1.5 for Mr hr, i and lal.a ma.
ale
Ml ll Ts'M I N' K N.,1 M- l( i.hr, a..",r
aaork Addir,, . ' j; Norlli Roar
da r or . .11 naninii
SITUATIONS WANTED - TEM AIM 41
f ! Nill, ( I III I H . lprrirn. a.( ll,, ,
, lain ll., a ?rt 4 N - .. .
l INTril Hr.'danra ork I" do' ,
l,r. I. ' tprri.lut tliq'lirr 311 'o lh
I'lritord .Irral, pi,onr 4ar0t I
( I'M 111 NlH Hi lr lull. aail. lira IV,,rk
ia, la. I .m hnii'l, llolrl, Ku.mii ;; I '
.l'rhra 'rr .a r
Tl l.'I III IN wai'.lrt lit a,.aririrai H,i.l
a-d I' II oprrai.ir Allrral M l"'i. I
, a a W .. r d I
IK UST c,nr,. wotitn lo orlt 2
lit thk- i " 41 i
FINANCIAL j!
RURINESH OPIMIRTt.NITlr.lt "ll
I OK . II.E i'l. I XI IIM.r" Kr ,ii.iirl ' 3
a, propartv i.i lurrla or .-iloa.r! .IM''I. I . ' ! . 1 . 1 I" M rt". t P 4, S Y I
r'prmira 4rk o" r.arrr. ala.rk l"dt'l l'M - M... Mr. I r r -1 4 I
liira. ..ortri -vo a ; ro i . ip a I r v in'l'"!! I I I lir -In. a , ; .... f. r l,,,,..i
111'-.; Sr.. a o'.ttl'aha !r l.l la.r. j k.rpi-r . ,.t ;ar or 'l, l, ,... j
,'.. Vor.l at a I an-a,.- ' Aldrr., yyj
t laon- pto... 1-7
BUHIVr.HH OII'ORTUNITn-.ft II
nr. I mill and 1 drink it an 1 for
a a a I ,- I r
Hr r ,-,d I 1
''" I""
.urn
Kl i S-' I 1 Y ii. i Hi I "i- 'rir.t
ro ,1 drlr k an t rfi Ii i 1 at
'aa' a
'
S'aa .,.,, r. . I M hinir II S,,tl- Hat.
al rati
rail. . 1 .1 I p i.- ,lit d-nr alorr ...
trill, :o-atr '-.-il y.ltl. I, i 1
na,. I;. -,- or ph..,,. I IJ"
H IlKlNK .1411.-1 fur t.lr r-l ...Ji I'll, .,,'
J lr 1
Kr ."- I" II K I.N ! On trr.nlt I f , ,.,,.', o I
it j ,1'tnrr.lni ;! .a 1 a 4) .in, (, , ,
for 7',., an. ,.i'l a;i,a lar,,,-, f, t.
tl a Irat , ro poa 1 1 ion for lla itio-.r, u
1 ill. I'd , i-l I -.- I t ,'. -I ii, k' II
- ru;
I, I'm ' 4 " K..h,.-a.li rti-.r. 4 fin
:ll. 'IS SHI ," 'ill ll 1 -I in am !
I Italr ol and r. 'i'.l In ai, aniuii-il,
f',"n .l a.,ril, " It a.,'."a to I II
lla.-ai,,in -M1.1I? I.iiiia, Sitio.il:
III- k It'dr, j
' II' i'l I !. I.0...1 I .-i. - I r 1 I rr !,. ' ,
.l.r-l !n I'll,.-. Far -,' 4 I ttiatkrt,
I r' i,. l'i,- 'rad- Uri--. 'or - "i
loa, i-l 4rl- lo ir'i" froii l.nalio-1
l-dra.. I Mara III. III. Kt. oanri
a d rr-l-a'-r
fl'IC l 1 lioo.l 1. -aw
I'T ' n r, - ai,':' "i t i
tu
ar Ki... I
i. II.--
1
I M ,' 'II 1 i NT
fiaH,l"Ci.ta lal tl. that N a 11.1"' w ''
111.' tail Cut -I1 ',, '-a -l"',,i.a
raalawl t r li Ir ia, . i I ' I . ... i
laT o ,, ,t.in a.iir to'-ii-.a ,
a lair In I n orii ilm .. I i
I"T-lmr.,l t .. . I;.-, -: '1 I!..' 4 I
1 1
I I I I a.l 7 ' i- -i
M K H ll t a ro.ni: r I"'-
'h l"tattra IT -i I ,t ' . -"rt.;-
f'.'irr -.ritaS r 1 i - 4 f II
.k .i.t II ,
I," s.r,:,
ll
il ,
It I
KiV; "ll I i ,
1--V I-.;'1,!m,
" "l I n'lirr
M nr'.l
r... f'l'
.Will f
"ll H I I.I lla- ., ,.,i-.
alo, i la-i;ai- t' t.
.a. f i tttrr . v I al"
I I'l f I -' I a . I
ii mir u siii ip t-.r .a a
afaat
fit, l.ANPS AM.' .'.I'A !..
S 1 1 . P. la i'Ii-i-i i iri.r o
I I A
lo,'.
1.1 riua"r, .. . -i,,n
I, ,,' I 'i r .. a'r 1'.' r n I
I'a a , M on ll, -it J I.
m, ..nr.'a-...-. N, 1, ,
i.' for I' II 1 1 i i ,
.' 1 1
,l-.lr,i t
M o .' n.
'il S Il.f or al ' a : -1 --.
I ' arr ... 1 I , 1 . , I
l,n
I 1 N N I M -II f M i
al ...it it ,..n , . -
,. ,, , I,.. ,
I L.f.n
i ' . I.'AK
FINANCIAL
"II. UND.H AND 1 PAMlrl
41 A
liil v
. . . - .
. 1 1 i 1 1 ... ! i . ,h ... ...... VI' ill l.n
'-". i.ariut ,..', ,,, ltM
"I'll I' II II. .. I,
VIIA'a to
r-rt. u au.ui ,, , a,,,, .,,
',.""', " ''or ''' p.rtlnilar.
' 'rlr iiiiiii.ih i ,i I 1 4 .
Kail
i i 'i... ..i ,fc.
'"I. IS M..V, Hi XI.
" M?,i V' t 11 lr 'Tll'il I ''i ' "i t" ' i' S
I IHI 1 I. ' """
II. I I.,. ,.,,, ,., k
I 1 l.-.-,.i CI,.;. , ..,
II. -I -I in Km... h.'. (!,
ii. an. I .... .,(...., ,. . ,
I, "
',;,')', ' "' -" ''" .'S
,- ""' ' '" "' tr'Ha .
.. . 1 i "I'rii M I,,., , a'
'
...... . . ' . l-iu.
...... . , ., I "k"
I 1 1 n 1 1 to nr. Ii
lip., in . i .
a in in u
,i,'rii,t
I ." '
III -'I
"iii.il w :
1 .a r .ti ii it, I i
i,lri,.r ,i,,k,
Im.!.,m
. I .
I N H ll
."i . , Is.,... k.,r
' - Tli.,rin. ,,h,,na
" h- ,sl' 1 ' 'I'-IH
' l"r lui',,. l-,ra ll!
' . -4,,ira i ll! a'.'l
M.'k I
"r,,, imai iiirn a
C '1 I '"i 1 1 M
ntiTr.t.H m.i.MiMi mmsi-.n 41
' ''; I - 1 II I. I I I l:,.14I.S.. ..a.
1,1
"i '''I' 1 1. 11 . I ir.
' ilil'r. an, I
1 lllll" I.I I t 1,1.1
1 No lr-la
1,1.1-
.. . " " I -4
.,i ,', ' ' "i, !,.,.,, , , klndl,
Ti'i.'.V"" A. .1",n la Hrrmll,
MllNI'V Til 1AN PII A TTf. I.h 4
T"' V'"' "! ' ll....'. I,,,, .",
i ' . i'Mi,. I .,. furml .... m.
- I a '. . , . . a .. , . , ..i.
li.il i a ..( .,l,. 7, -,
I I'llil. I III'. vl .
'' ... .1 ' ... a
IIKAI. r.STATl: 1.IIANH 47
W 1,1 1 1 - an, iniirim,
I"'""1 """(itn I II I'aartoi, 111
!..uii li.nr i.i
I IV I.OINS
Ml
" a-ir a. 1,1 ntlirr .irau-l-t loin.
Ut Hmuli, , i,ir,,l, , !,., ,,,,,,
an l la. l.r.a 1 . I , . ,,a-.l lair.
"" I1 1, r '.M',a'. ni-.i.t'ia -avinrnta hi-
'uiur ,ra, 1,
. r.,1 I ,,, I,
),,,r n in,f qui t ii .
f"ii il.i, l,..i, , il... t.,!, ,, J, ,.,,-r.,.
r A I.,:i. '.ii -I.... u t- ., ...
I 1 . . ' " " "
'"'"' """I -I
KMtM S
l- ...An In lir i I.. i. r; I r iniproft- Um.t
! 'T ,"r f""' n-rtw
.;:,;::t ::vr
ft r, .ri.iiri,-H i.M.r:. it .ir .r1 ur .
.i- niii-rmi nay wiM-mil n.t'i. liMtrMi
1 1 i h j !m rttra A l.ii: ; j j
JjJ Ml'lk. IJ ra.t urtl, .,. ' 1"
Ui-kktv Hnvim ..i.,i iiirt,.., m
l nr.r. ,. . .1 ,, r,.l Jl'j III,.. ,d,
i aoia II. I IIK I
flVIK 110 f, f r.l '.,,. i
laar..,li 714 ,aiirl,
WANTED TO BtlRRllW
W M l . l , li , .,f , -
a ..In I rr , ml n I ,! , r. .
,-r i h I ','1 ' ll', . Ira.. I' n i"
r(ltiH CATS. I'ETS
l"U VII. y, a'l'. lira I i.'. ahita r
M
a- d
I" "" '.""' " a . fff
. ' n- . a . , , a ,..r ,lr',l, il lt
j Am,. ...... lr llr.iloltl.-r Ira.
"."i,,-' ." Vik. a. ,l
i " .
j'11 '' .' 'I I ' n r . 411 ia.. .liu '.' ,,a-, ind
' ''s ' v li't' "'"'.'v l',,.i,,ria
I UVB ,,TorK AN() vrillCMlH M
tRI.II a. , .-.
11 ur c .11 i,.-n ni.i. - . , t
It I. Ha r r.''.-r- .1, -, I 1
I 1,1
d
K'U
I I.I Hoi ir in I .u
AlVt fir-:.
V 1 MS
Vl'K M II r fiaHaarr
Vaj'ia III la-a r.-'. rr
"'I r"ll
1-4.1 lirbH
TARM AND DAIRY I'RODIfrTS
61
)i I V f..r ..al. I air 1 ". ,. . a,l II
f"'l 1,1 In ,at llllr of Ulan I'l.l.rir
' ' I
PERSONAL PROPERTY
HollHKHfUD COO DM d I
M i v(r ,j i$.,irnl. 1( 'on niir
f. - M. .J r a-iff ft, rr. M 'ir- tn h I i m.n mr. ,
Ksirt.it -iff I' ..in- f'-.U m b't) ay
'.if,- m ' t . I e rr ; g
' i nit i.t.
1
1 1 k -
n,'. ;i ';','"
4.V. " 1 1 r 1 V-' '' '
' " M-irt
,., ."'",,'., ', '.,''.',,'
t -'.'-M
ii(H'.si:noi ii titiiin.s m
IMI llil" -'IS IIIMII IIM) Ari. ran,! I
,,.( a,,,.,,
a ll'n, riiy l'bon.
f 44.1 i' 'larr Malra,, (
l-Ull Sll I I..'(.'4!. t liar I'll
, . -I., t'l "4 , r , .,i i ' - I
1 'i ' ' I ' a ' 1 ' .. i'l, I
I'l
I
,1
I I
i, a at i - h !
I n-il .irra.i'
ii. !..',! .
'a . a , " I
a,
"
f.
w
'. I I
I' i
f
- I., I " .
-- : . i u
-i. i . .,
'" 1
r. . '
a; ar'n
I I..
... I
1 . I
' 1 '
- ' .
rui.
I'"H
I ',
'"MI, INSTmtMUNTS I.'1
Illli a.l lr , I. .. ',. 1
I'll V'
I.'l
I n ,
. f I 1' ll ia
DM. MAflllNHRV NCI'I'I.IIS
I ' I " . '.''..,' ',
1
l-l I '
'. I .r .
II la 1
I l
a ,,
, I..
nrricr. frunr. rgniPMi NT
PERSONAL PROPERTY
orrieii rvrotir. :quu-ii'nt m
I'll! lilt in ul.liiai I ii in, 11',
n'. a ho. 1 1 liu ..iiiiiim.. 4r tva'aa,
in .i i . i it v Itiakrr rial.., 4 1.' -a,.,, til 11.-.
'"' :
l IN I III km I. .if Dfl.r i ir,ii,:
l''i,i" fl4 I'mrn.M.il hui,iH,iir In
- I. .,.,..,.,,, v ,.,.( ,,,.,,
-
oTirK MAi'insrKT rx!HNur.
ITunl ,iir t, f
Irt ....in h M,
ni rr.ir i,..l t
Uri ma hn ... v A , '.
I.I... V li,rmilrri
a,, i I n. ...I. rpr.1
HI.-. ..,.1 ...l .-r i.'
rrfair
ink lull) ,:ui, li-i-.l ..,
. . ( n y i-MIi KlUIII'HI
l'l-M ,..v,... ...
, '..n,l tif , ii, iim,. l. i
ll,.
'44 ii.i .tr nu.i.an"i
I MAI. Sll f ii,.'.,.,-..,. (.!
,1
f',r , , , , ... ,1 , ....I
',i" -i... r :., :,l'i U..I,
I ' "I'M
j WTARINU AFI'ARI:!. H7
j ! ! I ' . 1 1 r "I ,.r n, ..i .r-., ..I lai,, , i.,',n,. 1
.r,... . an, I .1 ii. rhi.nr ? 14',
1 llli.l'r -T i,lll - ai,l ..r ar- I aanj
I r- i . I at .1 or. h.U r-l- I'hti.r. 44
i
I I
.1 I .r in,
:i,,4 an,! I.
I' I , 'I , ..'I 'ui al
M)KrK'.I.ANt:fUrl TllR HAI.R
1
M . II. ll -T'Mlr.1 ,l ... I a .
1 ; 41I i i, 'irr .-, ,:,ii-ir. It, a ra,.'r.
1 ' " - I " '
I";, - II I (.a.-, .)..
, t
I ... '. ,. a
' I. - .,.
i 'l .... l.,.u
k 114. Ill
I'.tl.J.i
' I- I, -,,-k ii t n.
.' i ', " I' . .'
a . I ' . III-.
a ll,
I III
, , I "It t- M.I- S.-v.
' j . - fl: K , I ,, , I,
; I.I I I. Ii. I I." I I i HI
1 ..,..r,,,. , ,,:,., I,.,. l..t.ri. -
...r, nr.,, r ; j , ir,-, r . 1 11 ria:i,iar,i ','!
W "i. 1 ......i...l. II
rn. I H
'. S,l,-, 1,1.
l'i . 1 W.an.Wn.
II. 'I l I s , . a,.,, im Ii
1 ! ; I " ai.,., 'h V 11" -1
Vi'lt "-III It.il l.-r ii-.-, aunt). I
I A
fnr'r
! hi .. I 1' -11(1
fill HAI.I. -',,, . ,-a'a for In. iba
,n,-a .if 1 ! "l"- U
1 ' r- r until rn rl cir 1 t !(..! . -i r
1 n iMir. Ml In t 1 . ( Am ! ri-li"i.r
t in t 't.",rf .1 -'i - .ltiii.r ifrt
M. .. kf .1
jlH.-'HM ( - '. I s will. tf f
in'r Sr- Ii rmht
I iiusrmlN u nan- n,,.;.,
' u- --
! 'Hf I ! Ml VI.mIS $r i f n, t..
r n rrnci ., Mt'ii'j
I iwl'm
WANTllD TO BUY
wivim. i.. i-,, n - i ..f .....
'' 'akn tha, f,m ii.' I,',r..h,r l'l.i.r
M INIMI - ii'f -r ,,r,, .'.,,., .k , ... 1
.ari-rta lllila l-l,ll Hll I n I (. I a I i"l. ;
M"'" 1 'Ll.
PROPERTY forEXCHANCLl
r.XCHANtlE lit A I. HSTA1E 71 i
1 Mli .1 I II llil I r,.H!) in ..! a,
j ar. I"., irt' 1 oa.ta f.-r annli r
I rvaoiii 1'ii'a rr-M'r,. A-lilir.a M 4
Hot -I
r'M H K1..-V lm.,T- .,'., Mr.,.,. -.,l: 1,1
ail.- I.d fi I .al I'll .11 a. -I r.-i .- 1. io- a
of . ar l.na la.i 1-ioik. fr,.tii -a.i
I I ..on II ill , I 1 . 4 1 - .' a f.,r i,.l .
I'a'.r " I at I..---M or at'rr .. ,
II "I la V 1 ' I l,.r (t...l rlii..! u.a a '.
1,-r
I a I
-.1 a,
H rraom .,,l.ar ' l.iaa i.
r,,.,n.a I, aula I,, lilt a.l I:.
,1.,, .ar a ! , '. I r I 1 1 , 'n -.la
I . r I'l..., a 1 I I'l
m I ,1-a
lad;
l-aid I
r"H till r, ur Ira lr on i.. or a n ' tiitif
a. "I. Ilia it,.,,, a. a in.,.1' I ul'ir- . lllll
'"'r t - I -a ' i-4-.i .a .,,
I ' " " M I '
WNIH K) I !,rri.: ,.r..
t) u- t t'li-. or lit $i 1 1 v m . i . i in mi 4. r i '
'"4, ji4V-4tjm 4f I-'f I.t Ai-ifatlri ! 1
I 1 I'rll .tS ll(i-rr,il r' rviii.
(iitr fn ! .r(M f'r$ M I' A ,fi.. 7 J 7
" i-i jil.'ii f nff It-i f"-tl
rOH TRADi; Ml HCH I.J.AK KOU.I 7 1
, s I'y i 1't I U r. - ll.-mr. I ,i.t 1-r
f . i mM-nfi-f rir I.xigr i r l'll I"' .'
Wr.l ( ....in f. Ir'-'t 1 1 n
REAL ESTATE FOR RENT j
A !' A KTM I,NT1H l;f'tMtNl!Hr:D tn;
H Ttmfiii- oi"f t f.if uhf.l, ,$, rtf w
V H V hi!"' KMN ' t.t 1 1 f ; in
! " ,,1.' 1 11 1 1 ;irtnif ; I'hr,-
JH ' I'l-' I. tt f 11 rrnri- 1 (r1n"l
1 :t" tj.Ti '"'.in Ir'it" fiit'i i tH.:,m
..t ir n'l Ml 4.ti i f ( , lh . I ni r 1 fir
r r t.f S f tr 4- . 1 fj im! C Jl ' I ) t, hn:,
-1, I
A I' .H IMKNTS I'll II N 1 Sll r II 7H
'Villi ' I I "ll lllll. I I... , I !,.
-n-lrr , r, a t a r a.
'ti l
o. .id lr
H I'rtt. hot I
r I
i " 1 4 -n
HI N
FOR KENT
11 I' 111 CLASS
i iTritKM-: rn: aim utmknt
f ii r ti it In-. I nr ut f 'irr it.h'-.l
Iii.r-r'.r i it iin.-n' 'I'l-ih ir-,,1
South :.,.ft..i. I'liiitia. 7.:., i
1 II 1 1 I "' 1. 1
r r r.i' .
n .r'r , I ill'ii
l-l I I lr-
',',,1,1., ,1 1 dor I.
I' I I
"I '
ot 47 1?
,'., I . .
,a ..ii P.
r Mi k n ;
I I'-" ,
1'
I " It ll""M
'-I I'. :.
I? i.'i.i
I'-l. r.
-.'
I H A , ', ' 1 I I. I I! I S I
. M.- a- -I ' .1 f
- t i. .... I ..I
V rfiiiv: ;:;
1 ".,'. 1,4
' 1- . -I I.
1 1- -. I" ,'4C
!
' REAL ESTATE FOR RENT !
AI'AIITMKMH rilRNISHr.il
I u 1 , a, ,,,
i 'ii, ,. i, A , t
n itiiir.i ,'
I I'lrl ,, h.
I ' Mi h If
ill
it, 'it
ji,ii
v. . i . . . ..'
!"" IIHmi'KMIS ,, ...'ll..'l, t
I I' i'ii-iI ,., I. ...in l,ilnirnl lii'i.. I,'
M I s S. il! II .. ir. Mt in .Hii . ,1.
fu'llhr,1 .i jirri.r,ul ml. I. -.nil. kl'.lirn
I 1-41 Ii IV .'I'l'
.
, ' 1,1 " r
' '"'"I . .
I n I rr..in . .,' ii l
...I .-,.1 p:. .' v. a .
nil ,lrr.i, '.,r
' rrlr I" '
- . ! I I,..!.- .. .1 a'ini I. t. hi '
Km III., I, ill ,,,,4, ,,,! , ,b , ,i,
'i-.,, lit. I 4iv.,'i I.. ncM i-aili I lion
Inn. l.
iiininr..N roR kcnt
1 1 'It 1(1 M I i ,.. k. mil, . .i.Iii
77
rn 10
i .ll.
I All
'r ... I'm , .
. , ,a ... ,',-i ...
-III. I '4
,.,-tarn '
a a'i I' n
K' 'I, I. I I
' r-.
1 1
"it i;i s 1
I .,.',,, 1
;oi
' . I-I l. ,ir I'l
f I .1 . I ill.. I. IB
I II
I I
, 4 . ' .l r,-..tn a-. l
l, ai -i, . .n
' ... k ,
, I.I '. I
1 " ... .h 1.. -
' j r ,,l,.,c .., , . 1
I lr ,.ltr r 1 1.-' .1 1 .1 I a I
I-.,
1 1
., 1, 1 .
I I'll , . I.
.h,.. I..
HI I,. ,11
I 4 ' 1 ' 1, -od a . 1
' I . . '.lal'l U. I ,.i, -I ll 1 , a,
I
I I'l- I - ....l, J.,,,11, ,.
I I "H III S I .'a nam,.
,.. , ar ta.a,
-I -,- 11 1011
I""."
r,l l. .1 1.
In mi. aa-ki
I
Ii
I ll," I
.... I I I
T'. I
a. 111. i -,t I al', . t . 1 1 -1 l.,,.r .' ' I
a 1 1 . . 1 I . 1 a ran II. m . f--i ,1 ai.-l
f..,i, l..ra. h,i, l Ua.l.r ,
I,--, It I ' . I !,.,,. ' .'' I :1rrl
1 1 - a r., r- I . . T,.r , a. I j
l'"ll 1,1 S I ,. r ..... 1. 1.. I .,
1 a. 1 I,; ,-i', '1 f. . l.i 14'.' I a a t V ik
9 I I, , , ' I, 'I a Ira I 1 1 I a k a ,11
I'M. II VI ii I I . .4, .,111 ...iiat .mi I
I I' lr.- i.,,. in ;H. I..,,, .a y.W'l aa' , f
I aa'rr l ll,,,,airililllra-jla.l.) Ifl-Hr
I 1 ", '
'ilA1-;!!1, i 1 r I,-1 ii.ar.a.m 1 11
1 ' 'ii
; K lt M N I r .' fi ..ti. 1 tin 11. . li tm
j ""'ih. hhi' i'1"" 7 l.( I
! .:r gmftn- u. .(rU n r i g l ! r h
i ' W f -'f I 131 J .!). I i.
' - -
Ir'il
I.I NT I-,,..!,
. . "..1.1
'i. , I . l.i
.1 I , I
rd a riiin li.ni.a
i a r It-,.-, t it a,-a
I I , raldrtia .
ll
IH
4 1 Mi-I I .- a,'. I -'
.ti,-, ,,.,..a ai'li
I Im.i .. .1 I 'I ItWrr. Ii- ai rr
I nil It! ,l,,!l, l .ii .'ra.t i.l, all I'll
I ,1,-1 ',, in. i,,,il ,, .jaiaav I'll' 'm I. - 4
lll" ,-lllK A .1 r. 1.11 in-, lain l.'ira-i:af
aitli I'a.a.'. ll r.i.l l- I,, unit (111111
I .! a "a I I r a' 1 ' . 1 if lakrr, at a, nr..
i.'l ! ' ' 1,'.,. It'.'1 1, i'l irr.ai I a,i
M... rr' a.-t l iti.a i.i. o,a '....I'l
. ,N. ,.
I .
,r... , -,.,,,,. ,,,,, a 1 .,',
r', 11 1 I. a r at a I
( all II-,
...I I',
l-l. ..I -a
. . .'I I
f."l 111 Sll, I- It,,, II,, fnrnlt.'la a. d (rl
il i-. a av..,,n of a room loihfl.i'a r ,,.a in
"' ao'i"! I. .la rant il, tal M.a.rr
hr, I I'.,-, a I I,,, a ... I 'I
ry itt UYSr i.r..iu!'( r.-u lu.y fur
i m'-i - a i.,t . .' 1' ...a "
1 "" " ' I
. S. v a s ,i,,VJ ( , ., ,. ., ,. i ,, i H.oilh
jl,,,, flat l,,r I'.a .iinnrr tal Darti.-l ailtl
h'Mff" l-hi.'i, t'H4
fi'lt It Y 1 four r I,.....- fi,n,,,t,.,1
f'.r ! liniitlir Miram iiHTltin ll I
Sr,.,t b .'If J ' 1 1 t
VMS 'H 111 1 i rr r.'ifl,'H wf'l
f'i''iihi-. fi-iir rounn fti.d Im'ti rhii
''" ., I
I'll III-NT Hit room f,irni,hr,, h,,. nil
floral -lull I", lo rVplrnil-ri I i I'l.. ma
"4'7 or I ft 4' Ka.ll Hall. mora I,
1 W ! I I. tf'it tl: i I. tia. -, iim. Iff ( f.
r.., in tuxrir. f.. ir .' 'f Mm. .J. J
riuti inrl4ri ftri.c ..-t frtj.ot a1(.
trt f 4-rrrfn il'lill fd I'lioim
I . II I, K N I liirroo.ii I, , ri.,. t.l
. rap na; p.if-h f ll r ll t, had I . , 7 7 ,1 lr.
It-,,...
DIM III ''llil 11 "It .-a.ar, ,, ,
a.-. I, ,14a firti'a'inl 1 1 Ii arr.,,14
'liart.r. and aari... , rant lor lar.i
r.fii.tM from Ji' , i titi .:: I'h.M a
It'll III x I t '
iM.'ti niodrr, l-,n t '
tir,a,a-d f-.H.r. ri.l at, la fi,-iiil,ira
for ..a a'. on ra.ait nil ami , ar In,
r..a in I'liora t - .'
HtlUoEH I'll UN I till 111
Kl.ll 111 S I i. r.
I ' 1" . a ti.,,. ..' I
' ' 'i'li'i l..r. Lira
'ii ' , a a a ,' a; I
tor 14'- I n r
- I I'.,. .. I-,.. ...
S"' III I I, -I 'll
l - r ' ". i a. Mia-.t.
I'a .1 . I , a a I , i .... a
'-' rr, I I . I,,,,
I ' 7 ' . ... I. rtn . Ia,
I' ... r .11
a a rw. u rr...rn a art',
li" ,,iar-rri , 1,.- ,.
r Li I . . 1 1 ar fun it, i rr
1 It a n,,. I a' Minna
a '-11
..I I
; s
I i
i.i',-.
Iar.il l'
I'l'.
I I II -I I 'I. '
r I ir... -1 ,a;
aa It. 1 1 . In in loni . '(,
VI I. i . " a for, im, a
' '-"'i ''I l'iro..f ,1 . i.i
an. V 'a', t .aairr ; ... l.i ...
or", in
I't ir
I . Ill t '
'I I"
for-.
I ,
"i'l
'.l.'ird a,
', I , ', a
Sr, l I
I'.a..
I' 11'
lr.
...d
nr I .11 1
tirricru and ih:hr miti.M
1 H
'OFFK'KS V(Hi KKNT;":,:
,,11 Un'I'l l"l!,."r,K. ,,r. ri.tir'hl
' ' . " ' ' i I 1 ' I' I'.l . --..,1 .ll!'..r
v.r. rt ri f latal.lt I I lla roll'. I'-fiH ';
m ,,:-) . f',. o I
I
fiftlff.s AND Mlhll KfitiM
V's
s'l "i: I s I'm n i i-l. nun , i.. h
l'i i 1 ' i t
,- t ' , . . - '. .. .t i - .
t ' l , , , . ... i'
I"
I '
1
REAL ESTATE
W. AM i:u TC l: r..s T
I. II. S
II II I 1 It I I I,..
r...,i
I
I i
I ... Ill. .1' III, .1 I
Ii I I. I, ' H . l . . I ,),.
l
i
W (M I I. Ii,
I," t.
''"'" ii, ML
I"
' i . I
I'l I. i I
' I' r. I.
I
l
l
' I V M. i
At ii i:ai.i: inii hai.i.
1 1.1 I I, M
' I 4. t f 4 ' la .
4 I
; .; .. -;.
,1.
11 I 1 I
I"' I ' 1 1
I I I
, I '
II11HM.S full HA I.I.
V'I Ml
11 , a
I I.U. '1-4
j '"III
'
i '"' '
1 I ' l,
11 1 .
,1a
,. (.,, I
a.l ,-!,.
I
rui,
il r
- ,1 I-i l I
-I I...
I an, .
sm t,,
-I I
I Ii .-.ii,
. I, I'. la
1 iHIK l" S
N.'ll I II '. a. u.-ii'r
' r... ..I..., I i l... a I,.
I I ... la,- I I
I 4 K ..i.i.i I ll..f .
.III
t 1 1 I- I I ,N r
N.Htlll ,S.
,,. I...,,.
.1,1 aid laijy to It. ova in. )'i . f' ."'
a- , . I ' i-.,, a. . ii.,, , ,
4 h . d , II :,I, I ',., ,,- I It. I
r'Ml"IU I I-- I I r ,,., , .ai.
la,, I, ii - a .. I f r. am. .,,r I. u.a, I'
I I . ii- . o, i. I, 4 , ll : 1 1 ii i-i,i, 1 1
I'l" '." l-l,-..,,. . , a. 1. 1., ..
"' i.' "r . ai t in ,,,, la I, urn in
i .i n., la a- I. . . . -I ii, i-r. I, In , a, ll ol
"i'o roil.. I r 'ill lr.. . t... t.i. ka It, .it
' ar 1,1,. i n.r I ''. . io. I . -i.'l I
i. .,n.,..i.a At.., ,,.14 h I. I. .1 '.
Ur.
II' I
r.. ?T h I si
, a'ta In,
Y tt 9 ,' ?ii lllilln vv tin')
hiuiif ii.i r i in,!, tl,- it s .
f'nr ii a ,,t, 1
law r i-. i-n. .,,f. r( , .
. n .rl ants i ai f t - r
I I ft ' in') .1 ! h.m
' t l rn m '1 f i . ! f i,ii(i 'i
I',., a.
J ' r 1 , :
in- a 4 in .
Il' 1
rj Ml,( ,r
i'l-rn ItiMi
r II.'.
... II, . I 14a. t ' I
IM4.I tl,
t r mi. i
I i. - .w;.
I ll I I H Al 1 I . 4 lla ll, l,,r,
44 a lard.,,., I liooia 1 Ii I n lo .. t
,1.41,1,-, .i-rj-ii,.' ..., , la .a 1. 1 I4rr lint.li
l'i I aa la, I ll , ,'l V,. ,,,, ,u
,,-r ll, -lilt, 4 .,a, .!tai.n .. J
"HI III I ll lull V. l ,.l, I,, a
r, atri Hi ii, t,rn ,ia- aar i.td hi I
'"I '" I 1 '"" .allh f! I .loan mi
H"'l;4i. , a ti. ilil. , --d lai
"' '" '" " "," ' I'."',
,m, , t.., , ,..,., ., ..
i'lt a'l ll tl.r '' r t .. f fiii , 1 4. a , .n.r I.i
.ir I in !.( i , .,t.. ft) n
irii' i', t r ,t 0 :
1 II il llil.. II t, a I I ai. l
1 WMI, f (''
t, t n
a ill t.kr
' a r 1 - I--
t I . t (III
. t II
I I
It-,
I'
a I ;
I'INI Hum;
-l M.I. i l-ll I' 1 1 III N I
..!
fi.r ro.-ii, I
I, ma fa. I
f 'a , I. i a- l f. a
in i'
,1.., i ,
I In..
1 1 a 1 : f A
pi
1 1 1 1 I.I Hi SI H I III, I III M, I 1,1. V, atli
.-.ill .a- Ita.i.i. 4k to i. tl.r.,.. '.,,,it
' " a Ii t , I.., I . t , at 1 1 a ' i . a ,1, . ,.i a
I-".;' a i l'i... i ; -,
It ' , -I
Ha1" A - . . II ..na , ', In
IIOIIHr.lt Kip SAt I!
. "It Mil II r.-.- i.a.-n h- I . r
'if " i I ', V i "I , il
I I la a.,, a it ... 'I
S, i
11 1'
I
.. I
H- I I lo I,.
It la, ...ri,i.
t .,
'..'I .-! I'l I I IN ,. a I-
4. I. II, , .. If- I.,
' 4.4 ft..'. I a . ' t I ""
a a 'a arm al ,r ,,,. ! . ia
II I 1 1 1. r.
" 1
a r... I."
"In
. a , 1 1
.1 , r I
l,r I
' 1,1
'
' ' " a
!'' I
' T 1 1 li l
111
I l
REAL ESTATE ,
I ! 1 ' H -N I fill h M.l; i
iii
l V . , I 1 1 1'ia.h.i Ii r,. I
' i Ml I. I' (.., 'I .,r Ii.iiii,
I i i-,, i , ti..iii
'' i .-,"'.l
' I n -'in
4
v I
I I.
I r Ii! ,i....
I l
.,. I I ...
1 ' I'l"
.'..'',''',.','',', 14
' ' m ,(,m
,, ,. ,.,
1 I ! . I , .. nil .,(
1. '1.., i,
' '' I
4 I .
nai i:
. irM
''. Mil.'
an
I i a I, i li "l
a ., . l ,
I I ' I M I 1 1 ll
I
l- I ,. ,
1 ilk. ,1.
.Il l . 4 , I
I , , I ,!
4 ,.! I,-
.1 1 , ' - . a ,
- Ii-,l 1 4.1,-
,-l .,l I.,.-
1 I 4
1 1
1 ,
1 4
"I 41 I'.ai.llliil Ii,
-ii
..I
M. ".I'l 1,-1
I- . ..I I ,1 1. a
' I.. I
H.ia.ia h ..rui
II.
l.ANliK) AND A It at fl HK HAI.H 7
I "' 11 HI"'! I.....I f r n , 1 1. .1 l.t illu.ia.l III
' " II , a .. , , I I I, r a t Inilailoi, no
' 1 i '.', ' 1 1 1, r I in r a I IH4 ai , al of
tii t a-'l i,-ik ar ,, ii lr i f i, I irli.rn al
.-, l' ,a-l-.,., t II r I aal-lr-l . t;,ri',
I I lira. I la ar . Ilailn . a a I, an Dil
I , .. I.k .
I ll"! t It I .III N I lir. II.,,. , I,,,,,, aim
,4.1 a.'ita a .,. ....... I,,...,,,,.. I.oiltl
' ' I an of I , ar .1 t , I, f nun
M, i;,,i, r Ii. , ., , i. i anliai Nall.'.ial
I'a. I ....... 'il'i I
lllll ' dia'i'oi.,1 and ...a,. i.n.tia-i
.1.- a.a.lo I. , a . a f.r.l la.lnrnl on ao,l
.'J,,' '.i,;;,.
WANTllD REAL IIHTATE
Ill III! ll.rrr ,.., ,. ,, ,,, ,
I I..,.,.. I ' ."ii f'.a la. r t v I, li.nni, on
...nil, inlr I'ltn, .la a or raat It otir
I il'r 'a ".'lit 4 1 1 I'' 1711
M IN I I h li III I Ki.. or na room
.1 "4 a r I a,al. a'., liio'ithl larn.a
I'll 'I'll nh .i,,n ri.) Aildlaaa
II I ,au. Ilorll
MINIIH ,.,.! .n.olirn i. .1,1. n.r
i...H4i' U.plv Hi 1(4 iiirfrrrrd .HI
I. a, I, fn "'Ml of ,o..i ,, and .Un-al,.-
k aa I '. I aland I nap.,-1 ion .t,, li.aa.li
.at..,', aa,.l p. a Iha l.a an. a r.iri f
,, irl., nil ft iii, a 14 an. .h Mr liar
loiol'
M . '. I a li.r or a,a r.M.., loin.ai-.w mi
i'l .-r north ailr hard ftiaaol Moor..
Iia.i-.lir.nl. ,iiii. drl.iaav, will par
atl , ..ii ',..., a H"',7 II.Im.ii A Wrl, h
M il l I ll lo l,i. four fi or all raa.irn
loinr. aiar n,-"t-r.i I'irtrr a.il Irotlk.
I an in f I ""i i i-ii l''i, i. a 111 I 4
MlV' i , .irr of farm f..t
.. . Mr, M Hn.'il, H p hi. Ii.,
M",.,aa a
Vlla ,, i no, a. nio.trrn Ii.iiii. itn
ii, f.,i, il'i.n liatan.a iii.ttiilila ption.
'. I , 7 oi ; 1 1 I
Va IN It la I.,,' .,,,' Hi n, la. Inri lot, or ri.
a... il.J .t'.r hn.na I'haalia rl 7 T rl
M INT I. I.nr niiiahla lor.iirin f.ar L.tarr,
. ... iri to Im.inrai di.'rl'l or lll traala
I....... in,, II... pr.-prrtr tail 1'ilm.r,
,'i I "I
Hltl I Hi l I'M IN' NtiMrftlVT'T TUT.
"N llil, I VV I I N r III' TIIK H 4. NT A
It Tl, a l.drtal It. lira. ad Ailminlilr.
"on l,.i anihoniaid ilia nairnplaiion af
Ilia i,a, Slialt'l'k l.rinrh of III. R.nt
r. r.i.ro.d io t.li. r.r. aa I I.I. rinr'S
h'( rr-,pa whaat. oata ami aoraliuin.
'I ' i a ail; opan lor hiiiiirdl.ta ..tilrmapl
.'ltd da. rlnpmatit . i.r,a Morli at f tut
lai d in a aattral and 4lo. k fartnltif .ar
tio.i of (I'lil Irr. and ll.riafot'1 aaiunlial
it t.ortl.waai In., paar Ilk almm. at. la
li'.a alma iha tiral rrp l,ai In . timn
I rr a,f , i ,id f,,r Ilia land and
"I", 'll'a ii d Ita.g, , at, I, a ra.iad al
a l,,r i.-.i land ia of a prairta rl-ar.
a 'rr taadv l-ir ll.a pi. -at no itontl
''i'i a t-o tmifth to ha , ..ara.t .1 .ttr.r
I'.a ifi.ai on raat .r'ii. ritni.ti ha.llh
I' I4i. i f.':i dnrtnr rroarnf ar..nn
l rit. for fra t ; i at t a t r .1 fold.r fi.irt
"t"'"'1 i. I' l ra.., I, art", -ia I al. 14
' tr l in .l,,,t ,i,,a o,, aoia ! r,'tll T
' at n. in. n;4 llilaar I 1. Iiltif a
' at l,K
Wfst Fifteenth St.
i?r,00()
Now Huniralow
A!'.,,,. Itrv' ft t-i...il llnil
al'.iiia.' I-- I"' Ii I'lit.t'-i !"iv mill
, , ti' . iU f'..',i. .i it'l r w i v
. , 1 . t li I . 1 1 1 1 .It i I'll' .'lilrlii r
".ii" v 1 ! 'i ifh ii ) I' .1 im
ti '.lit ll 1 ', I h In ,r,,'.'t V 11
I, ir ri'i'-l f , ,t 17. i lil"H' ll
I . V4 I, . I I! I, , '- i I f 1 , til Ilia- ll'l
Adams iV Walker
II I I-'. 1'. I., till
I In, I,..- C,l
lv 111, lac
V .'-!.
Fur JniIc I'.y Owner
...f l, I. ' I ,..' .'. Ii f -ill ft.."!
if, , t I ,1 . 'i. t ' i il I ' ' I r-' t ra-t . ' ,
,, I ..f ':ui I'l 1' o, I 2 tut .
"r'.'w." m'Tntosh'."'
I !',,.. 11 I
1 (JO Acres nf Land
.,..- '. . ! I I I I '.j lll.lri a .
1 i I'l ii
1. f I". . ''a ' "f " ,!l '
I', . . ' I'll t.' ' : I
,,
,
..
ov. voin:
REAL ESTATE
Home.
;
rui. iii . uni; liu w mi Hmuli lliil-
, 'in, .in., ii r ri mi. I ulitlilli liii'All.oii
mill i.i.i rrmii i.i.i i..iimII
. inn
I Ii 17 I':.", Irrinn.
'lt liinill I.IH'.alT.alilW I'wml Sri.-ll-
l'"""1 "'"I- hlnh 14 fM4. n anil
III I 1 !''!. Kil-r-,.1 t.ilH.'liir-ll I lin'l RH-
f''H'' I' , I i'.IHIO, t.TlliH
.
1.14,'nl r'.iiiiiri, imi .i.irv. 4 l,r,
r.M.iin. ,nn .lit. r Ul-ll I liriiiiarliniil
.11 ft'. HI iim, I I . -a . 1 1 1 r 1 1 1 l.iwn, l.i Ml
I", ill. hi in , It , . i In... m , ihri'i" , ,,r
i ii ! ul'li mii.inli qiiir'rTN. Illit
" M'-tt t'l '" .llillllTlHli.il Ala)4i
fill. -.1 I,, I III h I 1 11 K I 'I -la f,.r h.'lll'.
I
"I I i" I .411
F. I). ROaSZKLL.
I )i, ni' nil) ur a. r. at a)
$0,000
("lose in Hiinalow
I I .1 i'l ll'lll V nnw alat r.HIIII
l.tliiK I L.va, wilh rllrin pun h
III ,, I, lllll. II. i,m a., mill 1111.1 rial
fin ill 1'i.inrr, ill.., in i.d anuih
m. lo, liir.l woo. fl.mra, lAhit
ik iMi.1 ii hi k an.l oirrythlnir up.
In 'lit" Thin la n rrail autii
tin r lull ajT-k In.
Adams & Walker
3 M l .'.-ID Kriinrxly IIM
l honaaj 4MH-7MI.
MORNINGSIDE
Ho4il li.rullnn; pruutli ally nw, -
I"' i liuninliiwr, hatrdwiaod floor
I hi .iikIiihii , lirulllul rlanrlc fl-
linra, Krvnih tlotiri. Ivnry flnlah;
' l"""1'1' lrrri in rluai, hulU-lu
I I. , a o.l .-. l,lo. a i la.. -I-
, ,llir(.hi ttlrltln, ei.ilrn; (v..-
( f , , . (l t . lUllirf l, tfllljljlll Kritll I11
ilrlvrw.iv Thia itiual w.tiii lo ha
iU ijiMHieil. 1'rlt a, (II. boo for a faar
,liia nnly. Call in fur appolntmanl.
J. D. Simmons & Co.
J. I HIMMONH, Mrr.
Cl.ilir-rn Mlt.-h4.ll and R. H. Rhlna,
Hlrinn.
701-4 Krnnnfly Blilg. I'hnna till.
Close In
South Cincinnati
Vry nlrahl 7 -room buntalow
with (araga, aarvanla' quartan and
liait-ninnt ; oak floora; whlta naunal
wnodwork ; beautifully ttacoratad
with aliranflva Ittrht fKturaa; iloriri
hrrlr.1i brlrk foundation; lot $0s
160. Thla la on of Iha moat altrao
llii rlnaa In proprrtlaa that la of-fr-rnl
ttnUy and at A bar$aln prti-a.
Adams & Walker.
111-U-ll Kannady Bldg.
I'honai 45M-7HJ.
Very Fine Home
.$8,000.
Brian looma, lirrjkfital room: oak
rim r ihriiuKhrnil: lurnara hrai,
rvrry known Imlll-tn fraiiira, ra.
inrr.t pun n. Ii.arnirnl , tnrK, nrnr
lira t'alhnllo ohurrh; hullt f ir A
li'itiia nnly. pnaarsaltin now, I'rlra
iH.iiOO, ;,on down; brat Irrma
Halff & Sons
I'hnnri 554
j North Side Home For
Sale.
s.,1 room lulu n low. mnrtatn;
lidfilwnnd fl'inr.. Iitiilt In fraiurna,
li'taoiiiMii anrl narnur; a modm n
liiiiiin In rv.rv arriMt) tif tha worl,
ti .'iim, kdiiiI irrnia.
Whittmore-Twist nlv.
Company.
n a nit f .i.i k
I'hnna !1J7.
FOIl KENT
..rr,. r t'l'i.r
. 'f ii l-l-: I
I ,-t .- a ...',. I
Kl.nitl'l Innr !rt..t'tnn,
. r .ti 'rl .4"
am') Mi r.i.i'.tt.i.
ow, ho.mk
lo, t , , ., I . h,i i-l -a i io! fjiiiirn, liijilt
M ',: till .lit. I '.'!
11 "I 1.4
-1 h v,.. il 1 )ltlir t.i liurry.
I :f
'. ' ; ,''" -' o:,a I
t ' ''. ' ' V U, a,k l I"!' IN" M-U
i f' i . . ,: ' I-.--
.I'.-.it
I a'rl'
1 ...
,J. C. RKDDIX
t'T I'l.'t'-t 1 -"0 f-iini, 1(41. I In 'no 4i2.
I
I t ii :
Ik
a " V:
" flnial.r,
-la- r llrorkmai,
A M 1 n ,i ,
n
f . r. tin! . i: .ot-.l PinV Pl lg.

xml | txt