OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 09, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 5

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-09/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

TULSA DAILY WORLD. W K ON LSD AY, .ILLY 0, 1010.
5
Would the Preachers Mislead ;oil and gas men
You? They're for Spavinaw favor bond issue i!
. , ,.. tmwr't Htne f"r
., ... i ,,lr I 'll,. .ll"". Wl'tl '
.' ". ' j mil. in iroulili- -'
.!i"l. """
', , I. if Mm ti.i'ln I
,,'.(. 1 v (m on l'l
h (,f ill. i i'y, if
, , v in ii . ii I . . Inr fu'llln
.... :..:. 1 1 a i,-Htii.i
',,:.,,' i : !.,i " n 1 1! ni.ik.' nr
' , ' , l' n'rr, nrv In
T:. i -l.i
I' , It. i v .. ! II il'i'l ,
, . v i f ,!, "i ll'.l ''
,- :i Is'l f M V 111. Wi.r.J
,., i.i,i l.l.'H' Ill'ip ) .Ml
iin-..N nt l.rni(.
I ..,'; .- n i.ti f ' l ,H''
j . 'I Tl ILL- Ml.' I I 11 Ml
, ,, . .,. , ( .-iir.rf Mi.it Hi"
., i u.m Ui.' k i imiI.-bI
. i , , .,! Mui i n..' n.
. , ! :,.,.), ini.i Hi"
I : ., ' a I !i i -
, . .. i " w . ; I i. ii I tir
; 1 f h'.t in S 1 1 i :
i i I Sim IM.li
i .1 111'' I I ' ' MM.I ' I"'
..i I ti.i.l .i-k. 'I Mni-..:r
, , i n .. v.iinl till-
.'I'M n.i'i i.'Ihtii
. . i , ..n.l h' if I .II I in
; . ' . Ill V H ..Ii l, II I V.'
, . I ftVl Ill II..'
i , .,; f. ,..,lt.,.. fri.ru
. , ' (: .1 1 I III.IK' I' l '1
,,..li .it.l i c - v . lull ihi
,, ,i ' i . 1 1, k' " r . rir.n; lllf
y . , .lU.TI, V, .1 IIH C'!l
i. . .i n 1 1 1 ri ' . i . ti f ' i . 1 1 1 1
I w in ,i.it Mum
,i'l h i v f.-H tlint I
. .... . v ii ii 'I Ii.- r ji.'ii
, i , . ii. '. w h w li.M, f
. 1' hi I, us I... .ii ih.s
n.UI'l
..l v I li. i w
' fll nr.' In lhi',1.. nil,, ,..,,t
I. ii'. I, i, I i in. niii, .,,,., ii , i . j i,,,,,,.
'i ilir ink.' ,,f n.
.1111, .UK Mill I yi.) , ,l W ,'.', 1
Mil' Hk'HIii l-ill-on
l:.v .1 W , ... . ,i,,r .,f I--,,..
11 h ' iii. i, I. i i, h
ill. mil II:.. I .ri 1 1 .in I
I U ,'" In! If .11'. I .1 11, 1 I, ,'., I
r " . i u i' li,. m
' . ik-.'.I i I i u . . t . i..! f,ir
ihr p.n.r i.f i ii. ! .(,;,, ,., ,( ,,,,,
h .IV I., hi' I..'.',. , hto'.Kl,,
ii ii. y. i ihi .i .r ,. . rii. j.
I I NflliilM lllli'H li.l Ml I II
"I 'hl- V .' , .1 L. 1,1V.' II
. ll III. IW W.ll. l ft ,,...
,1 ,.f .'I'
II. -1
M III.'
I 1 I"
' "r " i ! ii r t..-. pipE LINE COMPANIES
"It! 1'1 lll 'Ill'ttH N-B.r-i IA . .
' m. I. ih.'ir i.iim, i,..,: i.. AboLbbiYltN I U HIMU
li.- i ..ii ... i. .ii ..r 1 1 i i ii I i: i -i , i,
! 'I I ,. II. . I I . I 1 I (.,1 I I ,.
li i.i. I.' h . ,i . ..ii. ' ii I : .'. . .mi, .' 1 1 . ' ' 'I ' - " i 1
f J .J . I i, . li it I ... 1 1 I . I . . I . 1 1 , , I . I ..I. I I I I . i M I i I T I . ' v 'I'll.
""' iii.-.i nn, I I i. nil i uii in - l .l,.,n I'. Id. hi.. I. ... i hi ii. hi
IImii I'l II. Ii Hilt.T iiiiiilKii l..l"'. l.illv villi !.,, , nn, 'ii. ,. In
,, ... 111. Illl, ll i,.ll..,!, Will l I" I III.- I I-I
l SlIlill'HM. . '
llt'l I I I' .I.' I.f III" , , I i , 4 1 1 1 1 - I I V
i HIKl.t. II l", fi, :,. .0i., .il tut I,, iii.
i ." .i 1 1.. 1 1 1 ii,.,! ii. h i j . ' , f !,. ; " ""'"' ' "
.'iv i.f 'I'u. ...i a, i lkl. ,,, ,h ,.,.,.. ln. Ii i.-.nii. 'l In ..ii.' nn. in.. n
li..ii .n ih. f . iiimi ...in simviii., "r I : i t 1 1 1 i
I.. .ii. I I-.....-, ,ii,,r.i,.ii in u " , ..ii ,., in ' " ' l"'l,'t,'.l "ill :h H ,1'Hi.iiii h I h.-
huriKi'il ! inn. .nil tliMi, Hi,. I.. ,.,s f Hi., in..- '"' "" " "' ,k" 1 v'' ''"' '
ffwl.i.i in II,.. ,h .il fi,., n iIIht. 1 ,, ' """ "ii"'"" i'i" H..-I' I'. I'
I Ii.'.i...i.iii.t ,,f i). i;,,, ,i,.r ''" ""' " '" " ' i .l M
iin. I ,i ilr- ii.T TnN.i" , ...i,,,:,!!, ,,r i " '" ""' "" " 'r ' '"'
k.i. ,, .iin,, i, ,u M 1., 'r.....n rnii.tc! "" "'' "f I"1 'h.'
I .'i Ih- Kriu.-lv l.mi.liiiK ..,..1 i.ri j "" n'"" ' ,- ""'' 'I Hi"
l""l".l .' ..t.-i.m i.,i, tti.it , .,,k , iI 'r" " ' ' ''-I "I l,.
f.. rlh" I.,.,,,!. i...P.!,,:!', ,,,iinK ih. ,'",:,u " " i.l'" ;f
; ft itft in; , in, !,i it,,. iM.iin .in. . ;. ! 'k-
' ' ' " ' I inu.hi, fv.-ninr
''' " "f. Hi. iii.h.Iv., . .!,,(,,, m,,,,,,,, .,,,,. ItnlfM fi.r .!, e.
ill" ,..n'. .,ft tTin. .,. . M.i.k.r .in.) Nl:w "U-I'AV
.i' Mm r-iu.'-i i.f n i,ni,,l.. i ,.f 11..1111. .in.-nt 11 n,.,1,' 1...I1. :.
1 1 1e11.l1 . 1 u'f-,,! I,, ... , ..,.1 1 1, 1.., I AtiKU-l .' ' .111 I J I h n . 1 1 . :, , 1 . .1
Hi
1 1
l I . ' ! I IM H. '
IIM.I.I I I !..'. I1U..I'
I V .1 ,1, I' i f I, Ml " I
,', 1 ! 1 1 . 1 1 1 . . r h ,.l
I. ii'..iiii. 'I Ii" .i--.. '"'
(' ,! I .1 11 1 .ll!' W 1 lf' ll I 'I'
Hi- ,i 1 1 , 11'. -I a 11 :
Thi. 1 . 1 1 . .' .1 ' ,1 11 I 1.1 11 Ii
.1 .. s ,,r 1 ii.. i." in .in
,... siiif Ii! s Mill l" l.il, t"i
X
s
Vandevers
I I'....
I'l I,
W ,1 1 IT
Kill H
"f Kfihhl j
Ml pll I " ii 'l.'.l
T I -
r. t
he in,;
tll.il' 11 I
tin. I 1 In lien .s 1,,, w ,,i
inc. 'he j .t-. .... r 1 rlh i,. r I'lrii if
.,"il '.. III. Ill, tint ,..,K f,; f,,r MP
Jillr June
'I'l , liil. in
M. .. eh h 1-. I
! , 1 i I II" IM Ull )U, j ,f ll ,
U.K. I ,1'. r ..r,,l ! In Im.ti.I-.
.An, I 1 I: I'.m Imrr . , i"tiiry nf
Vjii- m a ,;k..,i h,, ho
t..,i Mhn'ii ih.. h.in.u .i.i. I r""ifH.'
wniei f. r Ti,'.i frmn S,;iiii.iw
I rier h" hit, I "Hln of ..iiitMh,
I I nn f r 11 , f,irK,,iie ,'(,n,h.
j M"ll
w,.ii!, .,i ... IheHe men If
vrm Wei. In r,xi!. I )n ,, N Itiilrll
! f ir Tiiim. I,ei il.ir i.iirii..n inr
j '"lnhl.
, 1 ,11:,. I h" -' 1 1
1. n 1 ,l'.i . 'In
,.f ,,,,. .
' ,i, I llv. .1 'I.
I,.' .,' 1!,. f.l'.
I..,.,' , i I ,
.in.
n1 rf
,l i'
i.i,' .'''
. -.nn ,.'
I l ine.l
July
ilieril ,.f (.1: nrriKiii ,.f t
H rill-e. 1111: 1111 1
.IM .l.lf
f.,r I he I '. I 1 S.-,! h.-i ,
"'t"l'"' I'' 'I h" he 11 I, 1 1 1 r 1 1 Alli'. ll
h. r.
I,H ,iu'!i,ir.h ner I.. I I! II. .11.... "'I'
nfl. I III" lui'i'l.lli.; h 1. 1 he. n i,,, ru-,1
-Mil. hell I M'.H, e. I Hllll Illl .11
VI"'. M". Ill .e IiiiihIi III 1. 1,. lle. e.s.M
I. II". I hlft lireh. ll.e l is. ht r-
I..IIII (I. Mil. , NlM-1,1,4.
ll , lev eh, lie, I I h 1 1 Mi" h,. ei nf
Mr Mil, hell w.ih Ihe k.'l ,,f hen
"""'il nun 1" 1; Ihe i., 11,111 i,r,.etit
Mil, hell (,.. hrief'v h'.. earlv
h i niii..r, ih . i I h. . . n
, ,1 1 I 1 1 'I A li.l 11 1,, -n l-.i ! k t-,
5
M
To Overcome lit dm .
Ton, Freckle, Hlotchcs
IT'S WONDERFUL
Tn rrci en uin i h
IU ILLL OU VVLLL
, I -'. 1 1 r 1 I 1 I 11 1 ii't uiri's . .in' 1
Owes lli'illtll In 'I'hiiIju-;
(iiiiiis Si l'uiiiiil.i.
I. .1,
rr,,rfr.l
JOHN D. CELEBRATES 80TH
- BIRTHDAY
ILil'll-lM NiMI W HUT.
. . u Iht: , ean't
. .- '".'il' W .1 I e t ," Mini Ihe
1 - i. i ,:iM',,r of Iinrriiiri
, " , '1 1 1 , ".1 n.l they ,1
, . , . , t. .,,1 I h.i vo nver
r " : ; , v 1.1 . Inn I t.mk
' . 1: ' M V VI li.l III l on It
i- .v . .1 il l I ll.'V IllLI tin-
, . ' v , lli" he t in "!.e
I vi - 1 .ire. I In Mm 1 in ki
ill irie , .1 i. i.i l(;n i,n i..,nn lit nf t
, .'.'ll 1 n-lll' lie n HI l.eeri r. , 11 V. M ,., r f,..kt , ,e ,1,., 1,11,. ,,.,. ,,.,
.1 ml I- 11, ,vv nii'i'ir .1. ni worker r ti,.. ;,,, 4, h. I u 1.. ' , , ,, ,,.'.n .',..ir 1.. f..ie I
. " -Hi "' ,.1 r hi. , 11 v r. m,i..J vtiitl ;i 'turn r L.ri.l " '"I '. "' ' ' " ' . , , , , i, , 1 I 1 ' I I ,.
iii.i. 1,1 S,.,v,n,, hi'l 1 11 ere.nu , " "-'' ' " -"' '..'. . w.ili'i'. v ..iV
starts, to live zv zzw VZIXZT. .r: "T-r. "::. "'"."v: t!, r::. 1 ,v.: Vx:rt
. . 1 "" "' "f 'U "' ell' I.f VotlllK .Hie ' It,,,.. , . , ,1. ,' ,!, b.,,, .,, I , ''i i,i .,,11,
I h 1,11. Is II, il he will ,,,, N , 1, n , ,r, ,,,.... v,,., ,i,M,ii,,.,r.i , "VM,,., , , r.ikn,,- T.irihu
TAI;l:VT"U V V V .lulv - In li.nih'hl .il.., nt iV il,.. ,, VH it,., nr. r- ft...il I !. , ifr, ,, 1 ,.,', .,,,. 1
!i n I' I:.., kefeller. ili. 1 1 n nhnli iiukIiI .e inenreii l.y In leu '"" ""'' ''.r,. i'. t . . ..'t 1.1, ...... ",,, ,,,,, . , , ,, Mln ,,,w
I v "..n ..II I, "III ,.!. h, h, In.Ml ..-'I- for .he ,, fun ),, .,',,V.'m:M!:.T,',',h'.,,,':.! ' h 1 1.. .1 1, I ,. ,, In,,, n,e h,,'
.l.ii ,,i ho. I'.. i,i Mi Mm ..... lor... . rBnl,i. ,,Tn, ,1., J- w! ..,,'.', ei,...,,i .',,'''.'.. I h., ., I .... I hil
t.-t'liv ihi' li" ...11 I ....irt f,,r Tim new ,.rKii nif.it. on 14 tn f ,,,.,, ,!, r ,,,,, r,.,,p.,.n .'.i.i,i ,,lni , i,,n,i, ,f .(.,v
1-f.li ll.irh.n Mine, Mil. lonrnlnt.' kn..tl llh Ml"' ' I Ml nil, (in MetiM o.il.r.. e( .re..,i,r. ,,.. .!,', 'linn- ,m. ..f f..,tsa. I e, V w.i
.fii.'PM or tils pitiv 1 ivi'i'i'i'.. i . m K'"""i'"'ii inr me item r;i r Mm 1 11 rr ."' imif, ' M.r:r.,i ,,1 ,n. i ,,,,,( ii,,, M, . n 1 1 n . 1.1 1 ..
.1. hn Ii It,., k. f.!ler jr. )im hmih ... . ''i , . 1 .- hi,....e. .1 1,, 1.
wife ,r,,l Mieir .' h 1! .Ire-i , nni 1 , . ,,,n. ,1 l,v ,, ,. n.l 1. it lm mm. I u n .0.
1 , 'I ' li, ' i. il ki'l'l ...iff. r kl.K III
. Ill
I in for
' I
.''' I ! I ! M
' ! i. r,' "f I' "
1 mm . -li of III.- l-'li h!
.'1 11 . 1 :i em ih:i ' I"
I ' 'l,i !l.e,l. Inm of
: I nf" h:i e w .I'el
Ml here l.nl a hhnr!
1 I ' v er eii I A Intel fori,
a- . ? ' h 1 1 :'y .hihtifte.! In rt--.
' 'ii'"ii, l.nl iii :i
-. , " 1 " w . ., 11 k rmw Ihii t
.'. '.' .; ' h" 1 r k ; l.. (.nre it n.l
. ' ,' I I lei 'hi' TnlM.i will
I" K.-t i! A city
- : . 1 " I I'" r f..r 1 lm
. .'1 ' i.f . -I'M I. it lm, nn.l 1 1
" . ' ' ; I. .1 ." .1 n. wi 11
' - . M,' iv : em , ;i ntini
, 1 1 1 M it,.-.,' . I'v "
M1iTi.1l ,11 Will nn Silrllunl.
1 , .1 M I" ,'.,r. II. 1'iiriiir of
'.",.,,'.,,1 1: ,ln,i,h.
. ' ','. !,., t hn. p, inelple of
. -rn. t,, i,,, prnv 0 ihe
, . i .1 - v. , '! i i Ihe fipn !f till!
' ' .T'l I" : e en Ml. I, ,1 !l
.1 in . r. Ir in,iroe
, .' n i h.it tie,-,, ,0
. ' I .. ir, II .lesll e
1 ie.ll, , ..ll'llflolllH
' 1 ' c . 1 1 ?-1 i. 'i 1 11.1 f in
". Arl.ins,ia llier Is
I 'v. T: . .11 nient 1,111
1 h if lh.lt the ptetlv .
f !'i. , rkn hIiohI"!
. I" ih ' 1 null,, 1' y,
1. !lfl" pr.i)ei I Die
',.- !o I,' Mm t.i'.iornil
.iLntjt Jill) til l(."hl"ifH (IT! 'I frli'lli.H
Tm N'w York nitlM.irv ta 11 1 iLivm1
p.itrlolir alr, h vmnii iwnl tnMil..r
m in r:n
Krplvlnr t Mi fIu-iiation of hin
njfMln nn hn ln 1 if Mr Mork'-f.-!irr
' I h" viMi will ni! !iv not nn!v
s vr.n' (.f ii.;", hut :n i.r I'l", f(.r I
WVUINi.TMN. .juiy k Kr.mk K.
'Ififfln m f,s ;i .pinf,-1 pndrn ImIit ;it
(ht"rn. Mct'li.ii rnun'v dkl.t ; S M
('hirl''t nl i t ri . ' . i r 1 1 : r r.mntv
.I.i A I'.iirVowH ;tt Sriniiotr,
I.trna f-miniv. .ift-l NrHif It.ilirw at
I,in (IrMV, '.irlrr mutity.
Turk SoihI of.
f'AHIS, .Ttilv X Thn roiinrl! of
fu o h.iM rt'i i ivr-l Hiri'r rmti N wlih
.sfvrn (inri( i front (ho Tiirkihh nil!
hiiM Tlit rirTTi nninifji Hi'im, it was
mun-'i! t Itj (iu i-'mif lo-1.iv
i x"vw, w t ( ii i'l hr consi'lrr-! br fhi
Two Things Every
Good Tul san Needs
Good water and j dclr course
At (he Tulsa Business College
Ff yon ilo in H Ik llcvr ll ank I:. A. .l'ISI : at ilie
BIGGER
BETTER
BUSIER
BUSINESS
COLLEGE
Mm.' w iv M v I'liu'H w.ie l,,lllV
- Iiii 1 1 "re, 1 In I. . . i I h,i. Mwlnl
l,",l'1 1. ll" ,l,i. I W Irt 111,, I'1"! n cm,,.
j.,. ... pl.vi.i. ,1 w,ek Mi mrefiir'h
VI. V. . lie I f.-;- ','e.l ATI, I Worn ..','
,i,l Mo. I .mo rlli.l Mil ti, ml, in 1,1 ilo
in v w . ,, k
"Mi,! I Inir ,e, my liclj, r,i ninre
I I..',' HI ,,,1.!,; 'I'.i,r,.li'. It U le.lllv
vi,.,n!i:fii; I he , him I. nil, no.
'. . I hue n , e.l.t V K.llne.l mi
.i,'l,,,li tin, wTxik etuniirti In ,l.i u ' I
i"V own work n',,1 hive Jnet fi, i.i le.l
"I tin f.. eon, h.rl'ie of T.inl.l'.' I
i 1 1 ' i i.'. (ifoninl jioiv wllhoiit Mtiv
.li h.l 'lll'1 p.lltifl rill'1 ll. lll.llly fe,
I...M.T lh.il, I h.iVe in e,ir l r er
Mlnly Ii won.lorfnl o fee! well like
I .!. no v ii II the Minn im.l In,
Kin. I to hiive Ihe privilege of UMik.llK
iimi. I hellev
of illlil'l. RnlllllK
H I u ' e "i , i'l 1 1 I
vi I I he l he r,i if
I, lief "
Tn n I ne In ..l In Tnl hv Qiithrr
Iirnir ,'o,,:im,iiv. I'nrH.in lirnn ruin
I'.lliV BO. I hv Ihe lel.lliiK .1 r ll II ll n In
prii.ileftlli .verv niv .town jin,l vll
In Ar.ierl.il Av.
I ! I
I I
I
i
M
,' , V , r
!'I. I.'l
f'T ROO'I
ll.n, ". of
, hureh.
.... " S ,v ,
I, iv toll
- M.
M no... i, I ,in,
i' I I', now in
. ':" i n Th.it
I I IlKl , 1 (HI.
' ' ." !","!. ., n il S pi v I -'
I "h llt.l Mv I ,-i:n "
'. ' ' ''",, ,.f Ihe e"t
I ! ,', h "If von
'I ' , ' I ii in on, : M,e poor
' i'' ' T .1 i 111, it I (ni
i i.,.,;.i .,...w h.'iv irii-rn
' ' , i ", , f iini, r I , y
' I 1 I i i i vv ' k for hoi-
' i ' ' 'hi'.- I ml Clou h ,
" I" ";,:.' w In I, , i i n'l
"i l".v nr.. I.o'lle ,l
1 i. of ci'v llee, In
' I 'MM ! ,'i; 11, Ml I
., niim- I hrt l .' n't
1 i nn !' hill I h;iv e
S
Clearance
Sale
in Progress
Practically Everything
in the Store
Reduced
IF THIN AND
NERVOUS, TRY
PHOSPHATE
' " n-ii n.-iih uii
ll I- ;-rrtitl Vl'r
' ! K rv yr n
(i ' ' . ' I ' .-Ifr t' hof f
- ;., . j. ;r.,t:s
1 ' ( i v ni ft in
"' , . I
. ' ' ' ; ' ' ''i! two., v ih
I (i '' ' ' r '' ' ' ' nR ' r iih t Up
fr " ' ' 1 S mi'l a t 'rui ii
, ' '" " ' ' r ' T, v Mr:r l .
1 ' 1 : '': ipprnr ( rom
( , ri ' ' 1 ''' ni.cln at
1 ' "! 'l !'('( ran ncn in '
MEN This is Your
Opportunity
OUR REMODELING SALE IS NOW IN FULL SWING
All Suits. Hats, Shirts, Neckwear. Ilnsi.-ry, Cloves and Halwril.i.siirry will 1k
(lo.ed out durinp this sale at less than c could luiy them for to, lay.
We have leased the huildinjir next door (now ot cupied l y (liianintce Sh'' Store)
' and will alsrt retain our present location. This will vive us one of the finest
Men's Clot Minis' Stores in the state, l'.ot.h stores will have mw and niodirn fix
tures and the finest stock of Men's Furnishings, Clothing and Shots that
money can buy. In the nrfeantime we will close out our m-esent slo(k at the fo-
Itnvinjr bargain prices. We only have space here for it' few of the many bargains
included in this sale. Ynu will have to visit the stoic to appreciate the low prices
we are making.
Cool Summer Straws
l
I . i. irr, t .n (ih- ftMi f
ri jnn
V I'lTinifn' rt'i
In n 7 i-iirtit
i -f "vl 'irlt..n .if
' vnl i 'i 'i v,lu.
" 1 v lt"1 t S u
''' ' r m p nnl
t Nn'ri'.ioM,
' rry -J f.yT ihf.
! r '--i' ' -irtlft
.r naiildfi t-i
1 flint ,
" ojihAln kt...ii
' 1 " ; ' 'i: t r i -
S2..10 , Straw Hats $2.00 $.-.00 Toyo I'anamas 00
$:U Straw Hats .?' $:.S0 $r,.f)0 (U-nuinc Panamas ..$f.S0
$1.00 Straw Hats $:i.L0 $7.00 Conuitie Panamas . $.A0
$r.CX. Straw Hats $1.00 $1.' Conuino Panamas ..$(,.00
('..0() Straw Hilts .V. $1.S0 $10 (Jonuine Hallihutitals $S.OO
i?l.(K) Toyo Panamas ... .$.1.20 $12 (Icnuinc Hallil.untals
$1.,"0 Toyo Panamas . . . .$3.60 L'O per cent discount on all caps.
EXTRA SPECIAL
Men's Summer Underwear
$l.:.0 Athlifie
Suits
$1.00 Athletic
Suits
I 'n ion
I'nion
I'nion
$1.7") Athletic
Suits
Kerry Kut I'nion
SuiH e
S'J.TiO Kerry Kut I'nion
Suits
f.vnn Silk Kerry Kut
I'nion Suits
$(i.ri( Silk Kerry Kut
Tnion Suits
Ih.
' I i , hi- nof . . j ,,,,r
l "t ,,.,. r:.". . ,.,
h.v nn,.
' O !. er f
' 'r-.,-, ,:. lt,,,, ,r,
1" I - V. !,, H,.,
M,. B.,'r ),,,, ,,K,n
' '1 '.r.. r,-,...
1 f '. ... .
' " ' I I .lif .Ml,
f . I '
I i , r
$1.10
75c
$1.50
$1.75
$2.15
$4.20
$5.50
-rj THE
JD) &
d if
i .en's and Women's
HSUiing Suits
KERRYKUT
All ijtu' UrnVntor
.St.-'iO Suits
$2.00 Suits
$2.:") Suits
$::.O0 Suits
$1.00 Suits
?.".00 Suits
.SU.oo Suits
$;.r.o MSuits
$7.00 Suits
$7.."o Suits
$00 Suits
$!.00 Suits
$10 Suits . .
512 Suits .
.$1.20
$u;o
.$2 M0
. $2.f0
.$1.20
$1.00
.$t.M
$.1.20
.$.',f,0
$r,.oo
.$i;.o
$7.20
. SS.00
$)o
4 - J
i T
' fA i-.fuitiiv ii f fW f ' rnin
I rVi iti.iiI i.i 11 f fv Illl .N'oim. siiiii at
VA Sh hth'iiMI fr f Js. J I - 1 " lollnwlnii
Kmiii'ilm N i I V,r I I riiom Aflrr
jlf FOR
Pumps and Oxfords
In $8 nnd $10 Values
,, ()ur j;, Ltniin us Trad.- Proves That Wc (live Real Values,;
(Pnt Nut .Merely to Advertise Them. il J
, ,,,,...,! ,, ; . , . i . t, , , i ... . .1 I'l, U ,l'il, iini. lM, 1 'ill t in In
A f i v . . v .-1. ' . . f .. t .. c-; nr: in mi nun djc QfT :
, in. ti i i i .. o).il ""f'.i.u km ,it DilJ :
I ii,.,, 1,, vui nil ,.,.( . ii. H i, iii ' ;i l" rniiilii'ry mil li.y l'-rnrh lir,. 2
s i,'. ii I ,i'i. w,-', ,t... ,1 l',i,,i, im.l (if,iri! In white rln- .
"V. "' '' " " ' ' ' Km. I.I.i.-Kh. lirnH'll, m,ilnnny mult
;FO r::,.:",,,N -sr,.yr rr. $5.95
t' Ji''1- MM I, I i
"I
ci.ottiinc;
COMPVN V
No. 5. I vast Second St.
l.i'.-i '! '.' ' ,mI l.n',,1 Si.m liil Morninic HhuppKm
. , t .,'...'. : I ,. ' . V. , Mi , . M I v ,, I'l K ll lliiotH In
!. il I , . . i 1 . , . . I , ,, I,. . i- ..ii. liil.-, ivi.rv, hmtn it nil
i'::.' " S().S5 $10.85
Ml i, f Mi.- l...i. v-lvli I ..in. In I rmii 'J tu H ' In It MliltliN.
I;.lra Special Men's ScH)x fords at S7.15
M linn I in t . i Win, I Wliit, i,i Want It fur '-n Miih MiuI.'
TURK
BROS
.11 I ir.l.'f-.
I!. . Iv.
.M . I ll
, I Mill. .,,
:UH SOU IH MAIN
i
I I I - Vs I MM . I . I vll, M
I'l- I II I IM lulls
-II -Mils IV I N 1 "
Ml Mnll
Hr..f. I lll.'.l
Snllli' lv
ll.N ,'ltril
'U mM-WUi itVU.U tlltlll I HI ' M
'p
r Mnmmii;m- m m "piryiwnm ypfHTvmir 'iw-jwirww
5
'.(
'1.;
H
lo4
i.
.l.,,r,
I.I ,..
mi
iww-fi iii hi "hi T'lTumiiaii

xml | txt