OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 10, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 1

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

RELIABILITY CHARACTER ENTERPRISE
THE MORNING
OKLAHOMA'S GREATEST NEWSPAPER
Vole '
rr
1
FINAL
on Wilier Bonds
KDITION
1 o'clock A. M.
VOL. XIII, NO. 2SS.
TULSA, OKLAHOMA, THURSDAY, JULY 10 P.M.)
IS PACKS.
Ti:i i; '. I'KNT
TODAY
TULSA'S
VOTE
SHAPES
Tide of Destiny Sweeps. Upon Magic CityWill Tulsa Mount the Flood That Leads to Fame and
Fortune? Answer Must Be Made at Polls Today
WILSON TO GIVE
SENATE TREATY
This Is the Day He Gets It
Will Formally Pru
Liniment to Upper
House Today.
TO MAKE LENGHTY ADDRESS
Arc;-" ft " Re Offered; Is
I:, ,i : t' (io Re fore Com
niit.'ce Any Tijpe.
BITTER FIGHT WILL- START
A'llr'H N" i 1 1 Formally Open
i:.iti!i fur Ratification of
la-aue and Pact.
w : M : v . t. .inly p - Pt'-c-Arr,
:. present the pan. -a
t'Miy " I 'i'" league nf nailnna
mr-iss;! :N' -.ennte tomorrow
Ii, ,. -i 'ir, thi. dnrunient tha
f"Ml'!i k.:I deliver n lengthy rl -!..
i a';, h ho I ripened In out
;.: r "tr daiails df Mm ifKotlnilnnn
v nv'v run, in. Ii-il In 1'aris and t'U
Yr. feels tha! lha I'nl'fi) r'latra
rnul l it. I. use thi league of nation
rr.isr.ar.t II, t address promisee to
mik " i-pe..r.g t,f one fif t ht hlt
'i'r f.j' ,-s iirr waxed In the en
'f hit mii'i 'atinn tif a treaty.
ICtttil t in Anmvrr. ,
! :i'.rnunri-,i at the whit
tin .se it.itnv -hit t ht prealdrnt would
h.T.-" f unreservedly at tha
d ip"Mi of "-.a m-niite in lm (onmd.
rn ef tti- ire ity a waarepre.
hrii ! ' ' n x I ' i and er.fer"
rr
"'Mail f.
' fitr t-rf.-r any mmmttlfttt nf
(! ",au (m nf trie hnuae or both,
in open ,,r m uove eeaiinn to nn
wi am , . pins thm member
""til 1 ' i '.. a aK "I'll regard o
1.',' itM'v a-, I Mia league covenant'
hi rn '.:l,.-n t.r tha fini
f"r -i ri ' .viiik inmmlttee da.
r;inl in , , uheMlrr the pre-l-1'nt
,,, i t.e 1 1 v 1 1 r rl before th
om it-:".. Hi. "a im .i general feel.
Irit id ii '. . ,1,1 r,,. , ,,, knwn rtl
' '! a - r ,i'itHr, it wiiiii
: i'.' i ii ti 1 1 Tht iiua;
i I I n f'ii tht t-nnim I! -
'I,., ilipliinnttlr ror-
1 1 K mi in ihr Irralv
fro, , ,
' In ,
r"l-P 1
ni :
n- v
111,110
nf 'ht- rH.i:p ri-
i.liioif, timll'v.
I .'ii-vr tin. al!rnt
T if'Hi'ii tH prin-
l -r .. ,
Mnnlil Ii.' I, It. Hrrmrlnn.
r I ' - ' h i ih foplliiff
s" - 1 1' . VMir. stxrs
Are You a Citizen?
ti
"!
I'll r
Ki i
1.1
h -If
I .1.1
I
' ' v'i. f.n
Ttila pfilfi
n i a v 1 1 1 it 1 1
ir tl i r v If ytiu
Mt. TuKi iki- a
'T win von- to-
nut anni Ut ir
,.nlr(i Tiilftn ytiil
1 V'ni will vo:r
r voir nYl
"'.'in Willi, I ij.rk
i w ir.l urowth If
mi nro Khowlnir
' lii:rritiif il In
A.' f I' l-
Original Towrmtc
of Tulm Is Worth
(h er $2.1000,000
TIi avemahln val'iAMnn rral
fdtHli. In thr oriKitml twnit nf
TuNv n rpnrtf, Wfil nmrla y hv
thi. roiint haj'i'H'h i.fftr fur Mi
y.-jir I'll), is 49( 0;n, n In-
rrmi"' df ah I I I O.nOO.ItfiO mi r
tht valiinMiin (if llit. .proprrly Inn
yearn nari Tho valna'lon at that
tlnii w.w 1 1 ,S. 7 "4. 1M0 TIik Ioi:h
fur all rrnl prnpfrty tji Tu'a inijf
anil rrnirity will ho mniplrir.l
within a f''w dys wh'n. Ihn r'r
nr,i will t' t.ikrn 1.1 nklalituna
I'l'v ly W S H'luki'r. nullify na
Kcmnir, fur i iiriM'lrn' i"n by Iht.
stall" eijun ti.i t inn b"ar,1
The Will to Win
Thrtat of Anti to Vhatft-nfjr In Muff tn htrp thr Timid
Amif tram the I'oUtktvrybotlb: OTE EAIiLY.
Prf-,,,1
o
4-
li'.
hr..
r,
Here's Where to Vote.
Vntinpr Placo.
' t First Street,
'lion Hall.
at ion, West Second Street..
I Kh School Huildinp.
'livrh ScSool Buildinp.
H'HiPe. 1
: de (aoyery. , .
Croeery, 1220 West Archer Street.
Si tiool, Fain-iew Street.
' :dc Fire Station,
''"ii School.
Jy Fire Station.
' Sehooli
' Mann School.
:' ! 1'riifr Storp, Tenth and Main Streets.
.' v School.
iulsa.
'i-'iery. Seventeenth and Main Streets.
M' thodist Church, Third and Trenton.
M'tine-s S.--.ti.in. Third Street and Viaduct.
!1 School.
7-W , .
JL..C. ...
I"' N mi
11-Ua l
ii-i...
l".-!,.
M- H. , ,
ir-M,, :.
W, ,
lS-( ',i.
1 '
2fS,,
2'jI,!l",'ilr School, (Irwnwoofl Avenue.
2- ;"u"'-i More, ,ttj south Wheeling
"f! "t,n r'r'rry, Admiral and Vorktown.
J"n Park.
(Hy M'I CIM, (OKIUM'dMll r I
f know Ii wimtil inii'. All l lie avnwnln o I hi- iimlrary nutwllh
Maiirilntr. wi knew Hhti. wnulil In- tlivi in Ii Imiir illrl) work. It Ima
lakt-n llm fiirm uf briiw-lwnjlinr anti inbnmtwtlnK taiintrra Into mil
nlliiK tnla. 'I lit n. In talk tif aht'riffa ami arniii anil tli:rae'. liicrr
I-, i if toiirw, buililiik- III It all. Ni niii Ii iIiIiik will luipi'ii Nolnxtr will
l finhiirrn.'Mi'il. II It l Intt-ntuit to iimkr mukII I vt' ami tlnild voltTa
afmlil in ito in llw hiIIn. Ii la ttiilfniXllii' ami mi-A nirrtiiin rwymiil
wiirjn. Ii Khun LI In. nwt wtlh a rttxiluir tli'trrinlnallnn Ik rat-rt'lat' Mlt
rtKlit tn rnlr, In npltr of llw ilrvtl ami all hln tvilmna.
Hit" rt-al ultrnllli nm r t.f It all lira hi VVrrr ihf lilili mlnilttl
anil m-lf -rrawfi mik i Ii iih iiI with Hit tHxlilnn tin y wmilil Im- K lllnij
ytiu tln n. wimlil Iw iny irmiMi' llir Oiuk Isn't aenpttl away by tiny
miii Ii l.i Ik on iiiii't iinlmrt sh Mm fnmi I In- x.N wtlh tlirram of a
w t'lii' If lie la i iilllli il In itili- In- wtll lirl II If II Inkrn a flM flKlil.
Sii all llila tak N mailo In kri-p i.ilo wlit iln ail a nn-nr . Nut
I hill tin y rini In makf a miioi " fw-y will nut. Mi-n iiml wninrn tniiy
iiilftl tn Hie ihiIIm anil if.i 1 1 it Ir way wlihnui rinbnrrawiiii'iit. It U a
ti'itf tiry-tilil bluff, nfd-n iimtiI nuil nt'vt-r t-tirrli-il nut. If mi arr A virlt-r
Hit' pi'lli.- ami il' kiiIIhiiI tininmli r wtll prnlri l )uu.
If Jim own 'niMrt). fit Iht rial or 'i-miiiiiI, at llila inninent ntih.
Jrft In liiialliiii, j mi havt' a MkIiI ! vnlt If iiliirwlw' ipiniltlril li la
ti it iiii'rfjn in linn' 'i lil hum luci yi nr Thai It mil l ho iral. ihi
iiuk") Iuiti hint irii'r1y laM yi'ar anil wibl. In l but ri ril ymi wnnlil mil
In' 1 1 1 1 1 1. 1 1 In ilf If )iui Imir lm nthiT tiimlili' prurn'rty mm 1k im Is
lluit iht- I in iniir-l Ito i t ill b tliiint- wln will linvr It hi pay. If )im
Imtr tJtiahlt' pniNTty mm tnslut iimui iithit; Swnir tn ymir voir- If
.iiiii'stMir . WIvi'm mill tnti' If thi titiahaittt i:is lati'a nn priwrif ai
itiini slinc iniirrl.i;!' If 11 lcl Is itinih' II will nut bi- imnlnsl yon. It
will Ih' a Inst In ihi- iiiuriM aa to lb.' legality nf I In ilr, imu. uu will
in it In rmhiifTaMMftl
.Min anil wnmi'n fmiitlit fur ti-iitiirlra for thi- rlt'ht of franclilan.
llit-y harjinli-d ilialh to win It Now Willi thla .u r.'il pilillini' khIihiI
liny full lo i rn la It Ihiiiiiw' 1 1 wiaiht r la hot or l . .in' nn ,.,si Hon
nlfli liil in Ik 111 iifk Ihi'iu lo ink.' an iuih that lhi linn- a rUlit tn iit
lli'i-f-lii lli' I lit irn'ait'M tliuifr lo Ariii'i-lru oilni: b- u i-ninfl iliuy.
Nullum: hhniil.l kii p ion from tin' niIIs. I -' lull) slnmlil nn Ii til
lott-r ib'Hi'rt lulnn In Iht M'rll
Tlit will o win has hmlt 'Tulsa If stw inxi forwanl II ruti'l ru
in rramn to tluti will tn win hi-n Iht ttplrtl of ili inri Is mini' hr
In t iiiiii i, "u koimI town In I lUhihnnm," Insii-nil nf "ihr VV nndi-r t H "
Tlial will to win Iihi Imsi-ii lotini;. lucurrHHlvr. sanrlr ilarlna. forward
looking " lulso wilt," llh a pull' h Ix lilinl (he mini., has worki il lln'
inlriii In. I car. Ilrnlilllv. Iimillon, a null iiiiiI ht, not llm llmr Incrtm-'vi
will si U MU'iloii ami a I,. nr iriip ,
A fi wr t holi'r spirits In inh ,1 In l ulri In hi r ymilh Hu-y irarr- lu-r
I lit" wtll lo win. t M In r i hnlo' splriir. ilra w ii as nis'tlln in tiiairnfi , Jnhuil
Ihn i l' i I. Mori- followril n "IhhIs i f n fnaihi r " Ami Tnl-ui Im'i iik
Jiimi rnlsa.
frw who rianjr to tht- xklr-ls nf pr. ,i-n s nml an- ilrncut-il iiloni
tn Ihi lr own profit, i-biiii- li. 'I hi hni. wnrnifil In Ihr nimllichl nf
TiiIsji s proriM'rlt y. 'Iliry know that In pmfli rsnruillv thr) nini In
vi si flr"l. Itm. by somr i-rnMMm; nf thrlr ini'itiul wlrrs ihry rrtu ti a
rnm lii-lun tluit '1 ulsii tan prnfli anil irrnw wlllmul liiinlinrni. So ihry
rit-ist inaklmt a pnblli' linrsinirril.
f in tfir "will lo win" rrnwd iin tho ours who w,ini to innko ili
hucM iiii'in nf t.'i.lMlli.noo iiml n-np ihn rrwaril or nmwih, Iniillh ni.d
hnppi Inmiis so ihr skirl h.iiiiri rs ii'k lo kill Ihr will to win. MJ
,,in lunlrrn-l n lilt nn s of pillillr pri.itn-sa will thill illr liilliifini I Irall
I hr will In win la n pn iurd In lr. Krniitily ami hta t.-n ai biillillnt
I hr sklrfi h.iiiKrrs arr wi ll r. pr. s. 1 1 1 . I by ( r Mnandrr wtlh his
ohiii Inillillnif niln- and ihr 1 1. km It.'iinsi.n n a.lr. I hrsi' mrn ri'ti
rrsa'iil llir two tviM-s. W hi. h iiuim I nl-n follow in tlrtory. hr-nnrd?
1. nf i niirst-, lm- tir iHiml',; Mriaiiil.-r I-. .'iinlli nf ronrsir. aanlnst llin
timid thu' Is thr spirit "I will: " thr mint llir siilrlt "I won't."
Tmlav Tulsa tnaki's hrr nii'nii'iit.ni- i Imii r Ii ran only Iht rnndo
In Ihr voting nooih. Mrntal nwni In Imnn or nffii r Is fntllr. ,,ir
lor III.' boinls mill iln n riirli o Aid Mi.- In i krrs. I,lr tlx; will to wilt
u ucv. lime on tin- pmli of tutor) dn u.'
I
1
HUNS' ASSEMBLY
RATIFIES
REATY
Resolutinns Adojitcd hv ner
mann hy Vote of 20H to
1 1 . at Weimar.
IS EFFECTIVE IMMEDIATELY
Provision Provides fur Its
F.nforci ment ; Now Aait;t
Flti iVs Sifrtiin.
BLOCKADE TO BE LIFTED
Allies Now Ready to Act a.s
Conditions Fixtsfl Have All
Rccii Fulfilled.
blfni I
p. air
rrrnan
a me
Tl A tsrrn.is! I'rrta
M:iMAII. .Inly s (Via I
1 i 'snii l Inn la'lfvlria M,a
iri'iii w ii -t ad'ipti'il bv Ihn'
ria'iiin.ij asi-mtily ii.dnv Py
nf :" rn ill
Tbi' irji nf fbi ri'ifii'itlnn rtan
iniinn aa Inlrndm rd in ihn national
.inm-nibly. i niinlalrd nf two rlaunra,
rrillMK aa f.llliiWI-
"Tlif piara f i i-u v brtwrn ntr
manv an. I ilia ulli.l an'1 Annnrintrd
imnrrra sikiii..! mi Juni" 1 1 1 I It. and
b pr,.ncnl brlnriRliic Ihrrrln. aa
wrl! as thi aurrmHnt rlailva In
tba ni r ii pa i ton nf Mi II lilrirland.
slirfii'.l ih mima dsV art. aarrrd lo
Thia law roniri, Inr.i f irrr on tba
iuy nf lla prnniu:'i'ii "
ftallftratlnn nf Ihn prnra tra'T by
'bi. (irruMn iiatlnnal asai inbly rf
nmvia all doubt nf I ha ari-rpiaiva
nf ir irrina bv ll'rirnnv
Tha rational awn-niMv ratlfvina
lha trratv mikm I' pnoaihlo fnr ihr
alllrd td aaaiilai.l1 puwrra in
nlKf thr him klilii.
('fflrial nnlif uallnn waa rnt C!rV.
many .lima tb.it tha hlorkadr
wniilil bo ralard wlirn thr trr.itv waa
rosTiMTtj os r.siir. rtvek
UNION LABOR PRINTED
SPAVINAW LITERATURE
I'aitf llnnn I lea honl Rrah llwir,
hllt nlla Klstrtlmlf tln nliira
V lih'Hit I nlon llwl.
Tlir IVnuvlnaw Trntli, wldrli aa
fin nlaliit among the rllrn of
Tnlaa niTiill), waa wtniii hy
union printer" In thr -niplii of
Ihr Tnlaa World. It waa inl by
union altfsatiprra rmplnvrd In
Ihr 'mini W orld and It waa prlnti'il
nn thr liil World priwa In iinlon
linsMiii ii In (hr Tnlaa World a
rinploy.
,i I . i.iii.hmii nut.
Chairman of Ihr MornliK
World I imMialiiK llnoin
1'. ,!nn v Ml I'a p Hill nf m'rr,
r r.-ii'iit.it Inn. (! r il y moi'iilPK
fane inirm '1lpJvr,1 an a-i;ilr nn
l front pti", w'Imm purpowa wis tn
rr.Mil.. a prr)iidi.r aalnal tha bund
prnpiml'lnn nn tha part nf iinimi
' ilinr bv allwntnlnii in almw il il
llir Sisivlniw Trn'h, a p'lbli.'V nm
nhlih I aa r-vri i lrrulala.1 tlunnyli
Mil' i'l'v In t'.i.r inirriat of t'i t . -1 !
rn ni nn n. wsa prmtrd h rfah l.ih-r
Ah will nii-h' a Jfiuikm in.i-i '
i,irii in feovr that br h ian'f l,n I i
ilrp k nr fur Ml" opfiotlon In fi.i'i'i'
sii.sl, "arr imir n ' s' ' nn Mils in th' f.,.
.f Mi, pul'llf Abraham f.lrirv.In t"i,l
a.inirMl'rit whafi hr aiild, "1 i ' .'i
f-.ul nl! M,t paupr- au "ir nf 'lu- i
ii'id v. i run f'H.t annir nf ih, f ;
nl, Mi'' .Hut'. "i' ',l ran't for.i 1
Mi,. ponpL. a.! Mir Ilinr ' Hu i 1 Ii l"
bf-r. t" rarr pn,Kii Tha n''"r:,'
in pnsuui Mia iiiirul nf iiril',ii
1 l,y ii.i iiii. nf Mi, a hln inaiiC w ',1
i s ',: 'l'ir Hull .'''H WHS it ilf Hl.
ha rt. II. wi:l f,il. as fl i' aa I .
I
VOTERS WHO OWN PROPERTY
HERE MUST DECIDE UPON THE LIFE
OR DEATH OF THIS COMMUNITY
Thit it lh Zrro Hour. The bnttli it on.
Tonight Tulaa't fate will hr known. ,
At thr poll toilay decision if to lx m.ilr, It it drciaion
fraught with Hentiny. It it a drciaion that meant an open
ing vitta of fill urn greatnrtt or a tlow death for Tulta.
There't no denying it. Tulta't hour of fate it at hand.
Tulta cannot grow unlet the hat an adequate tupply
of good water. She mutt have water tUt will make ttrong
men and women. She mutt have water that will turn the
wheelt of induttry. The Arkantat cannot give her thete vital
nerettitiet of civic life. The Spatrinaw can. It't up to you.
Your interettt are here. Your home, it here; Your family
it here. It' up to you whether Tulta' wealth and greatnei
and your it to continue increattng. On if you to decide
it it in your power to stifle the embryonic metropolis of the
middle wett. Your vote will write the hittory of Tulta.
llir Vladrti of Tiilsn.
A daca.la airo Tulsa waa a
loan tha vlnl will) Sapulpa
took the patrntiir.lng diadaln of Mint
knar Hba lonkt'l wlih wnndnrlng
avas tn (iklalioma t'ny Tulaa ma
issad man of virion hha pnaaawl
iin'ii of ilarlna MIim pus sai'd null
wbn iinlifr) Miair Inlairais lu tint
ivmimiinliy apntl that haa hnnma
natlnnally known as Mia Tnlaa tplrll
- Mill InlrulUhla ilatarminallon In
do khlntu that am, id nut aa in. mil
mrtita to ilvlr proarraslvanaaa
Thrv wnrkrd wl'h a, will and In
harmony and th almiin 'Tnlaa will"
hi baroma nallnn wlda Tnrtiy
Tulsa inn. a. las nnihiiiR to Oklahoma
Cltv hha has rnna fur ahaad nf
Muaknjaa and Hapnlpa la plnddlng
aln ik aa a IIMla rliy baiauaa Ih
i n bnllih ia i'm to Tnla
llir Tide ta 1'lHin fa.
hul tmlsy Tulsa la fat Ing a rrltlral
point In bar hlalry Pha iiiiint an
nn or reirngrada, I'rnparty In T'Ha l
ai a prrmiiim Tulsa rani raiala In
tha b. st Invealrtient In Ilia I'nllad
l HlHl"S (iuod w.ltar la tip' going In
Mils valua, but lark of It
ter waiar In lha 2h yara that ta
llllla .nil., wad fnr lha paymain nf iha in
Hha " T,l' w'11 aava- innra than
lit' InvrslK l illai gala 1 1 4 mil) nun
in tha llbarty Inan rampalKiia and
hid irmra nmniy In thr bank at lha
and nf lha iriory nnn Mian alia
bad ai Mia tlart nf tba flrat Inan
i ampalan
'Tulsa la not upon tha vaiga nf
biik.iptrv Tula It In g haaphful
flnaru'lal rnndlilon.
Tha World haa (rtad to flvw ynu
tha truth ai.ont tha Hpaiinaw pro)
nl Tha World haa triad tn glva
you tha truth about tba tat, raia.
Tha World tn triad "n glva you tha
truth a him I tha rteaih rata. Tba
World lis ho i.araonal Inlaraat In
Mils niaoar Tlia World nwna nn
alarirlr franrhlaaa that will auffrr
hy tha grnaratlnu nf alarittr powar
l Hpiiitnaw Tba Wnrld haa triad
lo gal no riptlima nn Ppavlnaw land.
Tba World nwna no hm Had waiar
rnmpaniM whrma hiiatnaaa will ha
ruined by Bpavlnaw Tba World
nwna no propnaa, water alia In own
petition wlih Hpavmaw Mania It
haa been ahla to glva von 'tha faeta
fairly without Jnopardlrlng Ita In-
faraata
World Waul, food Water.
Tba World watita only what avery
"Miar good rl'ltan of Tulaa wipll
row
for tha benefit nf al. It la not will
GREAT CHEERING
AT SPAV MEETING
Fnthuniasm of Voters Re.
pelttedly Slops Speakers in
Pitf Iemon.stration.
STATE SENATORS SPEAK
Sen. Davidson Utkp Voters'
to Make Greater Tulsa Poa
Bihle at ,Poll Today.
MAYOR DAVIS TALKS AGAIN
Senator Snyder of Oklahoma
City Tell About Water
Fijht Stajrod In His Town.
lesarn
will.
Tnlra haa gone along up tn now
tiv lln. mrm fini'r ut i I n u hiala nri'i
and the volition of hrr progreaalve p V"rl,l wnnll to aaa Tulaa g
X, t.m rt t'MUaliarllil t li hialf a Til I MM
a gra.t town. Tulaa Una i.arhed a l !- ailfle tha ganrral growth of
point In hrr hisiorv at wbl.h It IslTnl-n In order in maka nmra gain
... 1. 1,- ...r- .n.,.. il,.,, ... ! paiannallv at tha eipanaa nf other
a ...-w n, Sk. 11... 14 ...... I u A .nlu M
in" ..,iii I" I a. w ui.ij m
(Iraalar Til lan
lien-arm y In Mia pnl lo iHJka har
groa- 'Tnlsis will ' hna harnnia
ainni'lhltiK mora than a d.'i larallon
nf ri-rtiini y It has Pai'iime in rt
prasnion nf itoKgrd di'irrmlnalliin.
Tulsa W III o Kia-wanl.
(ina lannol teva that tha r.lll
rans (if Tulsa are arrlouslv .malil.T
li4t,rJi'i'Miin of ilia bond laua tmlsv
(in r inn, it ballav lb.it Mia Tulsa
aplrlf la ilaad 'ma ruiimi believe
i! ,i i, unmsitlmi bus n ii y t ti in
mi.r.' Mm ii Mm mrg.iphoned rry of
lh. f" alio f..r pirsniiar ra
anus sr. I barnuae uf the lurk uf
vKl H .ni' fiKhlllig lo deprive Tlllsa
i.f thai wliirh aha wimitri mid tnusl
bae jr. hi, I w.il.-r
W lien vim lefie. t iijinn Ihe lasuas
of tn' r.itnp il.Ml you will era Mill
there la mint hut good water ng'ul
wilier Ark.iii-.ts river w.Mer and
h, life, I w.tlet H bl w tier f'p.iv
i tid w witier la u.i g-' i wtt r . v v
Wairr la Life IIIimmI
And what dues gi.u1 w.ner tllr,ln'
'l lu nt't.or 'I ui I. i'iu il' in elan. ni
.ili. l,'.r no ,t lu tdlim s Mi.ii t b- I. m -1
1 . i.n r r up It hi. In ' i I v h llo ii 1 1' 'I
1 1, , . hi, i,.,t i 1 1 1 1 , . t -1 1 e 1 1 I lie ' "il
i, i i, Il n ' lu- i. pp. is ii,,. i li ta lu .1
' r. siieiil ,tb. ill! Mi'' 'la 1 1 Tl If
I n ! i, i Mi" Ii , in si ih- 1 1 ii mi. in
II,. ,.. i ' . ,,i 14 I , iv 1 1 ,
It a tha ri'ro hour.
Th" liatlla la nn ai tha polla 1o.
dav II la at lha polla that lha fu
ture daaflny nf Til leal In to he aha pad.
M in ran't mitk anv difference what
ynu think If you do not v.ua The
Wnrld believes that lha rlMena nf
Tulsa have lalifri It beliei aa that
thay want goo. I waler. Il dnaa not
believe thai enough have hern mis
It d bv fnlse rlalma and tangent hual
peas lo defeat tha will of lha penpla
nf T Maa lo make thia a great rlty.
Ltii a gel nut 'today and vole and
lal.'ir f,.r ijood Wafer and a i;reater
Tuli-.t The vl'lnry will I" worth Hie
effnrt.
- - O
American Who In Shot
by Mexican Released
KI. f'AMd. Taiaa, .Tuly Julius
S in nr- j . taralaker of tba San'a I n r
tuns I 'hlllil Mill i. prnperllas nf Mia
Allien.' HI SrnelflUK A Keflfllfli; rnm
puny, tie ir I'.nr il. w as shut in the
Two (iklahama ataia enalora and
th fnrrnar mayor nf Korl Worth,
Taaa, 'rompnaefl tha trio (if (llttln
gulehrd apaakrra who artilraaaed tha
in aaa n, tlng al ITourlh and Main
lam night In favor of tht gnoi waiar
bond Inane, tin tha tv of Ih le
tlon ambualaam for Iht Bpavlnaw
prnjert waa running high and tha
rrowd not only Inttrruptad Iht
apaaktiw from lima In tlma wlih
their applauae, but vn bfor tht
peaking, gavt vent to rhaerg for
rlpav lllaw
Having bran In tht van of on e(
tha hardest flghla avar waged fnf
good waiar, and having aaan that
fight aurceed under Ma laadarahlp,
the Hon William I). I'avta. lormif
mayor of . Knrt Wflrth. Taiaa told
ihe large aildianee of Tulaana at th
maag meeting how th rlty builder
nf that town atrnv for a watar
projrot atrlklngly almllar to that on
which thi rlly vntea today, and how
afiar fhe bond bad rarrltd tha pop.
ulatlon of Knrt Worth trior than
doubled llaelf. II told of tha tn
duatrlal davalunmanl that ran only
rnm aa tha rraiilt nf good watar. K
told nf th healthy home life of th
nnor man that ran only bt aaaurad.
by plenty of pura watar. And
viewing th Ufa nf Tulaa tn th prea-
nt h oprraaed tha ronVlrtlon that
th volar would today, at they hay
In th paat, fallow th leadership of
th man who htv prnvwd thmaeva
tha real rlty builder, rather than th
rent grabber1 ralamllv howler, and
CO.yTMUKD OM TAOB HVM
, 1,
I i
l' h
I
' re Mil'
I III'. I
,,
lit l
,, 1,1
I- r .'"I'nl.iv liel-t fur r Hi'
I. i -.e I in pit I me 11 f . , f .'
i ,r I i nn tn ,i f .'!.'' I i l i
I .,I.H Mis Men. -.hi . i,
l ' t: li ' ' t y . ui fi t- 1 1 I y
',- ' r i" n i .en,, m
fl ft , I ri
pe,,
What Page Will Gain.
t'harle 1'nga aella eleoirlr
powrf- In Tula II derive murh
lnrome from that orr. If th
Spavlnaw prnjatl I rarrlad the
ally nf Tulaa will have iirp'ua
elertrlrlty to eell. after providirg
all jaiwrr tiereeaary for pumping
lha water from ivltiw in
tuim. II will hurt J'agna hual
liewa. Till I ona of fha rewaona why
lie Time an! fiemnrral hava
been flKliluig tba bond lean Tha
World baa mtlhlng to gain If fha
bon. la i arry and nothing lo In
If they fall, f'age ha much lo
yam If Ibe tnvnda fall. I'aga tiled
to buy the Bpavlnaw
l'aaa baa bullied watew' to aall
I'aaa ha wslar lo nail from Hhell
rn k If Hpulnaw la rajeeteil
inil iv he will b.ive to forego hia
4-ii tit jirnfMa and hla prnafierla
uf future p'.iflfs
Th W-.rld mention) three farts,
merely to ahow that there la a
.'eeut fur the l'uge ntgarra to
n.ei re.lt nhe Ssivlli.iw pto)erf.
. ulliei , f ep-e... ti'.i ' lut
,. pi opf . ' I., tie fun
Mi-
bv
aj t
v 'be Mi t; -1
1 1 1 ii n , l f 'i '" 1 1 1 i
Mie l .ik'.' i .f
nttrrs
ii mi in M
w it, ' ,' I tut: el-"'
.'..'.. i.'ii- . : I i"'
Mu "I Is ui
II Ml Mill I, I I I ' ' V ' ' ' ' ''
1 ,,. l i v .t f hi " 'i Tn -
. . ;, ,,. ... I.II.V do M .
'I U' - It b . I' " " I "fl. '
i .,',111 ,. I I til ' I , ". I
I, i ,1 v. ' ' V " I l .', i "..i"
:,'...,.:.,.', t, M. . 'Vi
, ,.,ii , , i. "u .iii
' i-
.1
V '
I
M i
I"
..I l,i-i
un of ti.,
....irtr,K n,
it .ir il tat r '
. .1 n O O"
, I i'lr 1 I .,
,'i.ler
i rs i
1 ' i
a' V I '
I Is m it.
i a ii
!.,!! I
r V I 'I
Do Vou Want to Lower This?
,t i f.
i nii-s'
u .in I
III !,.
i ke-a
77 1: wE.Tni:n
-
.Ir
I '
. I" v: V
r
!'!IH
y -1 tir fnrr
iKi i.-tvn
, . i-u,
Y "i 1M.H
, , u . . i f .
I I , , I
eoiitu -
.1 V-
.S'l 'I
rr i -i
) 'i
t
-Ir '
IS , nl
I I 'si 1 1
libel ' J
r , i,
i.e-,,.
.iir- '
, II.
I M
' I
- i
i I .
. -.1
I M v rn i: a i y.
' ! . I 'l-t'h i
- I ', Hll life
'lu If, i , s in
1 I
'. I I
, , in, I, ; ) .
-e I a i -,!.,
II . M,n
r s ,-e
-I W 'iv th.
I 7 : 1 f, r ,.ii, t
; He III. p. r
I ! v "i -. r I '
u.. .1 f-. '1 I:
I ("11
rot i
population.
I'
I .. V ,
I..
"I
Th,
'! !i i
'nr!, si the nffira r-f
f'.i..w'iiT I M-la w.ia mm
tl: -II III,-.!, .tie I
Trill TvpIV t
1 . I .M
1' t
. . 1 , 1 t
M, i
V. I" , l
, l.r
f fill-1"
I. .M
l'.-k .
,, ... r, , .
'I I,,' .11
'ml I f
s ,.' '1 I
I I
I ' I
I lea. It
I i I

xml | txt