OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 11, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 14

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-11/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for 14

11
TULSA DAILY WORLD, FRIDAY JULY 11. 1010.
1 i
.fl
President Asks League Adoption
Text of AiMnvsT-M'-livrn-il Yrsfrnljiv H f' '" 1 1 1 1 - uf ('min-ns, A k i n r Itatifi
(HtH'ii of lYaif Tp'iily With ii f r 1 1 . u , ImIu'Iihk' "i i ni.t t' r l.iayur of Nation..
aS7?.s Suffrage Ratification
Tim il.
f ..,r
if IHIIM ITi S". I I"
,,.,! ,,f H. i . a....n' ii'Mi'ia I f i. I
i. '" ' ;
ii,i:nHn ..f Hi- ." M' '' ' 'I ' '
l 1 1 f .i l , . f ii .' I, i i in in v Ir.nli i
, hikm'1 i'i--iiNi i ii ' "I"
.. I.. I,.. I .. V.I II lllV-Hf I'f Hi' '' lll'llMl I.
,. l.l', 'I,.' It.'I't Hii "
T I 1 f
I . "
III
I hi !
f He r
.1 il,. v
i ...ii
... ii. :i..... vv f In.
V . i I II ' '' i'f ft I ti'l
f 1 1 .1 i li .1 1. 'I .la-ii-!
III
In
I. . i I .
,1 i.. 'I ,
v. Il
I
III'
I I.
I
1 1.
II, v' I. II"
I,
I I
I
I
r
ii
i"
i
I
' ,. t I I. I. IK. I I i. " .' I "
... I I ,r t il.rii il mi Ill ii.ii
f,., .,, vi ii i, i . k u .i i i , " i
,,f ,hi- i 1 1 1 ' . Ii I,. ! 1 "'' 1 ' '
li- iiv i- l"i ii"ilii' I ' 1 : ' ''
' Ilia lin.ll ' '.I ! lire I- ' "'
null. I 'i"Hl " '! 1 1 '
,,.M,:I.' fnl in-- run " i'"""""- 1,1
n- in ..nniiir l'i iiniil'iill f " ' I -1 'f Ii."
l,,l, In nil n,l lli nil!' Ii l I "' Ii' f i,
ni,-ri' I ' mini'l I'll'K lh"u " ", "' ' "u
If. ..I i If M fi'ivl. r hi. 'I l..l. ln.K
n',irii,'i'l,ili I , i. will I" -.' "'ii fi.'.l'.iu i
,llh..h,i: .,,l ill I In- 1 1 r . - I "f 1""' 'I'l'i I I
Ill" I, II f'.rrlcn I flu ' It'll II' lli.i' II" I
III. I II f"l I" I I! . LI in I" I l'
.. im.v l.t. f. I .11, I I li I I
I, ,,,,i t i.,tr i .hi ill ii'.i I" ' ''' 1 i Vi .1 i .
flillUr 1 1 I' l,f i I, rlli ' 1 1 " " '
' I hIihII ill I III" lini''. l'i ."it,''! ""l ' v '
I.Vtn lil.lv I'f t'lr il I ' r ' I " '" ' '" 1
nnlv il Ki nrr.il i h.i i u. I" ' i'i ' i"ii i'f i'1''! 'I "
Ha m .'l'i. Mil, I pill . ".i ll.'.ii' l ,. . I i
I ontcri imlljp I 'kiiIjiiiI " !,,'!,;i ,. ,,, i,,,
111 ...in ... ... i - l.r. Il 111 ,1 , l.l
nrr.l Hint I cIiimiM i"".rt I., l" ,t , t .
lmt mi m '..iuiir. iiikI ...i... mi. ',,,,. ,,, ii,, ,, (l,
I'Mim ,'il h.iv l.rri, ilitllv "Kl" ',fllv ! '".111,!
nni nf itli.ii .ia K " i r ' "ii n.i-ir "f ,,,,, ,,.,(.,, ,., ,
thr ,r"l,.'in, llli ttli'h II," I" .i' I,, ,,,,, ,.( (,,,,1,.,,
rnl, fri .'inn l,, l.l ilf.ll, Hll.l i.f I lir , , , M , )( (I iii.m.i.i, ),,
lIlffKllllV l.f I.IIIIIK ll"ii "H.l.fXl'1 j vt In. I, ,,,, ,, ii,, ;V
linm i.f l.llrin.iil Miimlirtu i.n n ,,,ni f,nr
firl.l mi ttlll, Il I l'i. 1. 1-1 In,'" of in"''
ti.i'iiimil rrUtli.iitili fiii.l Hi.' nrw
irrn. nflil wrrr i"r i in' iiiohi (i..r( ''i'',,.!,, ln , v ., w
H.i ilrr I. v lilnlnrl. ill rirriilimln nir , ,j WH,r ,,,.,(
lllrll iloiiilrinl.il n' ll'ill rvm ulirrr, f w , ,
Il wnnlil limr Lrrti l.. l In Ikii'hi' iir .,,., ,,,.,,( nM, i,
ll.ll.tll. Ilirm Tlir I'MiM . lirMlllt I'f MllV ,1 i h f .. im 1 1 . ri .,f l.l
rnlllii-R Mini of llitrrrnt mnlil lnvn j ,,,,, (,, ,lf .., , m i , ; ,, , , .,n r . j r 1 1
rrn rtl.lrnt 10 yon. Ii w.inl.l l.r , ,.,,, , , , , ,. , ,,f
.rinuiiilii In mo In ull-ini't l.i fj lw,,, (,,,, u,.. ,,,,t I., h.- -i . .
I'laln llm iiirlliin wlili Ii fiin it ,,.m ),,,,) , ,,
Ihr ninny illvrr IMnrnm Unit rn I ,,i ilioihi nf vthii it,.. ., ,,.i
Irrrd llllu Ilirm. I nl.nll n I "'in .l I , ,., ,,,..) M,il,i ., ,,i ,i,.!i Ii I
"tiirlhiin lm mnl. III. mm f It it 11 1 1 1 1 1 i j , , ,, I,,,, u,., ,,.
lht nny ninm rlrttrly nturmi..V .y , t I I r ili-, ii.i.I. I' ,. . i, .i . ,i,
my duly In rrimrl In lim niiiri t,, Hi,,fi Hi., nrw ml, ,.f ,. .,n
lh 'rl It Urmia tircrjiry f.n ii,Vil,.. , . r , I !-,,",. ,.f i,. f,,,,. ,,f
rollrH'' t n .1 nm tu ,lnv a a ihr thr vr.fniiK mm. I f.i-. f. i ,. im,.
rrprrnrnlKtli'ra of ihr t"Vrriiirirnt nf In- t.i'.t'i iii'. wnii i.m f. u f
Ihn I nllnl HIDir 1li.il nirl ,ii . rpi im Mr men li" i' vt.l
dlrtitlrij liy thr. r'i'lr Amrrli ,, Inn l ihr firw . iil.u- i. n.,i , .n,
ilnvril III llir tnr mnl ,y thr r i.-rrlv tin it .III I" f ' nvi. fi..,.
'rlnllnh (h Intf) lirrn i rrnli'.l iii'iIih I.n. I Inf I in-m ' Hi" II !.-i I' : fn i ' .
I ...il i,f I Ii.' Mf, m i- n i.f t ln"r
II ' I ' I' I IM' I'f II I t ' 1 M.f II '
I I, i I ' H ' " . ' ' ' II' I1' il I..' I "! .1"' " ,
, I l.i . I f I" I I l.r .,, l.r..
.1 , .in . , . . i ' im', i . i I h r, , w (
, -I, .. I..., it 1 1,.- i , t t m i.f r.i
, 1 1 . . i 1 1 1 1 , 1 i ' y I "i 1 1 1 1 1 1 1 . 1 I
. . i . ., u l ., " i ' ,i ' ,. n. 1 1 I "'. . '
, ' . .... I , i , ' , l ,, ..ii.ll ,. ii, I
ii. Ii'.i i i . -' ,i l.h Inn' I,'
... . m lii'"i hi- i .', I.. I."
. i . , .1 1. 1 . ,1 I -l n I ' 1 l.i if (
, . I. ' I'll t l I r ni.i I ,. ..1 n ,
' il..'. II i.f H.l'rrvt.1N nilfl
VI 1 1 , J i HIM' III I IWI.1I 1 (l
r. "i, ..ii,, i l.f. i.f 1 1 , i t . ' : linn !
I, I I" ' ' I II .1 II 1 (if I Iir j
, I, .1 ,, ll i.f Hi'-" ! I'f II II i
, '.. I,., i.f I It II ..f .tll''
. . . I " . ii. it I '('. ,r !
I i ' - I f r f . . r .1 l.'.r I I, r i 1 1 1 1 j
,. "'I "f 'Irfn.llr tii'rr '
I. 'U' 'if I .11. l.lr ,in, !
, . I
it ' I
r I"
,,f "
I ' I , II '.I " ' Ii '
HI flu I tl I I, VA .1 1
I ' .
. .: l.t i'
I . f
it,., i-. ,.
.''' . VV I '
II it I ,
I I
.Ill III
III til
I . I
i r
I, .,1 l i k it Im Ii Ihr!
. . I i. .'""I I l ' tn f tvl '
, ,f IN vt ,i l .. .r t fin tn ,
'.. f ,i III ! ( I .il.t I Iir rl i
i, r Tli'-v W'l c t Ii r "i -f i
i It. i!iiM.iih m t liirh
.ii ri I. I ' Tin. vv ir
i
ft ii "V tf
".,ii ii t.1
. I r I tl.i' llir.i- ,r '' ii II "!
ii". I i.f .".I 'III" l.'l til" '!!
Ill 11 III" Il Hi" ll" ll"l''
ii h l.f I l.r W lil l.l IM ''I I
l.r .l'."llili "I 'I I.' f
fi.llii'
,..r ut.i'V iiitf' In mi I'-'i' iiiiWr In." frr ; imw frar i,f i,m ;a rn,!n ;
V.-II1 ,..i..H lirilltli.lr 1-1.111 'I I 1 1 1 1 1 1 '( I U',. -.'."i,ll inn .,
r .t.1 v t.i , '. Hi .in v i rl...!;1! mi. I ilm.ir-t. TIh"m i.ni I.
f II" 1' " ,,,,,1 ih.vjn tli.it vt:., .iHnir.' 1 1 1 1. r 1 1 ' 1 1 . 1 1 if ui ri- it.uii t.i I .
fulfill- ! ' r nk" ftmnlv iin"-u:!i' ami 1 . r r.w r Tin' i.il iur ii ,n i
ii.iii I In v kiioyv lint ilirti' it tin i in' i.i't r.'fuf"' Ihr itim.il :,
I lint Aim 'I'
eiifi.i fur f"r In im ' i
It III- f rf;, .,f II, r I .iMll.ti V l.t !.' t .. Ip rf all, K":.
.Ml? 1 1 1 1
"ill lr',1,1
'I.
I '
f
it
lioii'lli.H i."lll "f I 'r tn irv I V A II l.l K.RlilliK ll,i Millliitr 1.1UI11..
Ill -ill . Hi, r "I hi I 11,11 rri'l.tK ,, .1 t. V til" l' lln1 11 ,ml I I. u .'.l.l I III '. Ill III.' .'i"irin i,f '
Mliti-lir,! ri-l.i ; it.'l.-il iif f t.ii-i' I. .1.1. 1 r Mm I .1 n 1 . n, I .. h i I. 1 it nj.t 11 f t Iir t at if 1. 1 1 ."'1 1
IikI in hr. I it mill,.,. ,.f ii,, , ,t,,,n .1 wnii. lint i.iii'v : i-h-'Wn "11 Ihr lift. T" III"'
1, in mil in' nf I h" 1
- r my
1 ,',!
I ",vv. I
I I '111'
" nil.' ,'. I
I I "I I
. ' ,1. ,1 1 1
I" vt ... II 1. II.
I,-. L.,.1 I"
.,, ;ii"l lifl'ilr, w.tr 11 1 .(,r rinlll In M l.. MU Itl'f.l. 11 ,.liil"f if III" .t..'itlir
i.r. Iii.ii t.i Ir fii.ti.l.il ..r null 1 I'.iinai I v ninn Imnih if tin. na 1 ', ,11., I w, 11,1111
. .1 ,.' 1,',. L.l' roil I -I li"l l.r lil..'
w I, 11 1 I" 1 h 1 I I i i-ii 'l'l,i li.i.l to 1 '
I'. ..'Kill In Ill-fit ll.it anltir lllllf.irtll I I'f ,i.l .i '11,,. f.,-t Ihil 111 vr : In,!, t n.MillNt 11
I'll li' 11 l-li.ll I' Mil. Klllrl."l Hunt "f III" Ii IK Ir vt 11 1 Mir f I '. I ml
. 1 1 r I .. t 1 A ml t l,r 1 1 mi l.l 11 11, l.r '. nil ir Ii.. rl ,.f It,.. t .,. - M t.. I
,t iln ,-!'. I l.i m.i.'lv I'lit., til.lim in (..rU... ,,,,, im 1 a fi.-. I ,,...n. w-ln'r 1 ''iiifi.l H"ly ! ""! l-aK'n. nf
I" ill vtl.it rhi.,,1'1 l-r ilonr Ni'W H riir waa 111 ri'l'i Inn l,rl.... l.i li.itl"i'-i to hr fnp thr rXri'ulloil I'f
.i.i'r, ii . 1 to l,r .-! tip wlilih r.oil.l J nho 1 Iir fnt ni u ,,1? 1. .Ii ..f 11, ,. r " i ! ,,r, a,. r! ( ,,;.,,, cf p.-ii., .. ,,n. rr.ar,
i'"i l.'l1" i" 'i'" Hiro'irli llirlr f 11 l . "'i"i 'I'lir r..i,f.-'ri,. .. wi-i .iliii u: tll,. w ,M ,.,., tlP.
..il.,l "f wr.ihiii.a wlthoul aaturr.l H"l ! 'I'linnrt ,1 1 Vhi- i"ii if,,,,. th,.,r w.itk wiim fiturli."! Tln'V
Iln I 1. rlv.i.a ,,r ii-i "" ml'"i "' " "' '
f i, t , i h 1, nil H." l 1 y "f " !
I Ihr MM I'f 'II" vt.ir, ! Hi II ! !'
Ii, .1, 1 111, ,1 Our Honor.
An,' 1:. 1 in.'i I"' "J 'l '' I' '"'
Inn Ii. .1 In r n il "i f , '" !
1 1 ' w 1 -I w-ir llln''''l ' " ' ' ' Kt 1 1 ''
o il,. i' :l Mill ' "f Hi" wi '1
,Ni.iiii ml 111 urn vi" 1 li 111 I1"
rraainn of n Hi lli'lr '"I "' ''' r
mil., i.f 'li- win!' I Mini l.rnll.'hi I-'
Int. 1 n.Hiii 1 .1 1 1 1 1 Willi nlhn (-"-.",
I'n'iiiH ,11 I In- I'fill 'ml of ihr .--'
In, In 1 I' v it. irf i"l' I a-'. 11 Mil'-
rt .111,1 oiii'i'Min- ih. i K ! "'.i'i '
mi ll nf i,,.ii" ihi'il '"i" l:,n.. i in
fi it,' llnri tli.i' w f-li..,!'l Iniv 11-
1. ml. ,1 .in' ". .' -r i" 1 "Hi II 1.
f 1 !, "f n,i r.- . .n : in.'i;' .1: .Inn , . i, l. m.'
Tin v w 1 .,' 1 ii"i"ij I ' " "1 1 11 K , f
l,rw t:ilxl.l'"IH .11 ,1 1. .-is in, I..,'" of
til ill an vl.il'I'lin i-ni-niii . Tin"'
II 1 , '.'i..:!.! . 1 1 ii 1 hk.-'I nH ' I , if 1
),.i I....I., I w 11 Ii ,1. , i .1 11 ,i .n il 1
III 'I ai.iwr-l antirly rn h rt'i-n-i
a "lit , f , '.' I'.tllnnil itirl "rltv i.,r
il. M',I l 1 ' I h 1111, 1 "1 ' " I I'l' H
w I, ..in 1 1.. i f . a r.-'t n .- 1,, r I,' . 1.I..11 , ,
i 1 .' 1 - . i .. 1-1 in i h . .
I o I It I ' u ' - .1 'lulu, ' 1 . 1 1 .
' hr ir I r .r 1 .l-i a , .1 h i 1 . r-i.i , ' I'.
" I , 1 h'-ni i ,t "i.i '" 1111 '-'l I i"
I ..r n ,1 n 1 " ir 1 I. 1 nil.",
1 I ,-.. .--nr. I .nil li'.'l I.. Hi.. 1, 1
t i.. ' in i' if 1 1 1 . 1 1 1 r " h " ' .' 1 , ' , ha .'l.-1-
11 ia 1 i.ilril J, )p,ii UK-
ili-l 'Ihr W ill l'i
' IN. nffi f'l ll I . f
i-it or r;.:i't
Wlirll
l.l. I
I
1 I
r 1
aii.'tl I 'oiivrtl Irnl.
in. I I, 1 1 1 1 1 1 .' n hi 1 1 1 r , im alalramrn
i.."tt l-i tin i-1 fit f 11 it 1 11 .11 ai tlirtt Ii.n1
1 in- II I rl o 'T.rll I rr.Hloll Hll.l Willi
f,.r III, -it, III,, 1 1 11 'I ,r ii.! t-11 i-r .
Mn-I I'lotlil.' lor I nliiri
r 1 I i.f I,,, 1 inn , w 111 to 1 ,,it ,
1 Kl
1 nliafit IV hi- h li.i.l
IT II il. fll.i'r
" , " ' ' I . I ' "lliirl,
ailiv It na tlir Ml.llll i.hjri't I'f Ihr
I1 1 tin
tllillK Hilt i'"il'l
Woiulerland
Al l. 'I ll IS U I I k
U l'i i,,lr nf Mn-li nl -4 O
) I JIIITIIlllH'fH lO
MERRY MADCAPS'
Musical Comedy Co.
In I l.l 11 r, In ml
I'liltrrsiil I'roilin 1 Ion Mr'iiii.
"AFTLU THE WAR"
rrtfw'iilliu; l.rmi' iiniinl
It or tiniKn it unr'li tvhilr
M...I lioilil.- for I .nun- " : . .. """'" "" 1 TIim am ,i a ,1,,. ,,,. .,r th-
l.l ., r. ,,il,,l,' , 0, ,l, nnt!'""''1 ''''" ' Il r.ilift'lrtnr l, ,.,,, , , , ' ' , ,
" "" - !:,;r1:;,'','''''','l "' 'k'- ;.',,,
.vt.i.h 11 . v ...... in I... ,. -,..i. 11, Ir m rmniirni j,,rr f,.-,. , ,.,., ,...,,i,. , ,-
I" r in iln- 1 1 1 '. .1 a of kiiii.Iiiii..ih iiiiiim'I ,.f ,.H'vi4 1 i.nt t h 1. t-, . 1 ,1 ,, 1 . 1 1 . . .. w 1
, l'i.
. 11
I" "I
lha mm, la nf Ihr o i I . a with wlnnn
t hitil Haaitrlnlrtl oiirarlira 111 lii.it
rrt atriiKll"
HI hi Hh In .Irt'imnl y
"Tim I nllr.l Hlaiia miri.-.l thr
yr iipnn a fllffrrrnt fnnllfiii
from iiy mhrr nullmi rx, rii mn
aatirlulra on Una aliln nf thr am.
W rnlrraii II, lit, I brranar mir ttiii
1rrl Inlrrrata rr ' d H ri 1 1 y thtrnt
nii or brrauaa any ,n ial Irrniv
nlill(allnna In which w wrrn pirllr.
hni birn vlnlaird, bin only linaimr
aaw Hi aiiirr tnary. ami rvrn
III validity of riaht vrrywhrra put
In Jftoparity, ami frr cuvrrnnirnl
llkrly In l rvrrywhrra Ittiprrlllrd by
tli Intulrralilf atiRrraalvrnraa nf a
inwrr whli h rrmrlrd iit-llhrr rlulil
nr ol.llaatlin and wlinas trrv ayairm
if gnvornmrnt flnnlrd Ilia rldlila nf
Ihr rlllrrn aa ainlnat Ihr a ill" rn 1 1,'
authority nf hi gnvarnnra. And In
Ilia anltlr iniiit nf Hi irura wr ia
nu(lit tin .ri nil rrpai 11' Inn for nur
rlvra but nnly Ilia iratnrall'in nf
rlahl iul III naauranrr nf lllirrly
vrrywhrra thai lha affrria nf Ihr
rlllrtnrni wrrr In b f'lt V'
irrad Ihn war all lhi dlalnlri'lalrd
rhamplnna nf rlnht nd wr Inlrr
Mlrd ourarlvra In Ihr Irrtna nf lha
vrri lii nn nlhrr i-aparliv
"Th hnpra nf Ihn niiiiona alllr.l
amilnut Ihr rrnlral (iiiwrta wnr nl
n vrry low lh whrn nnr anl.lirra
hriian to pour arr,i lh ara Thrrr
waa rvrrywhrra tni'ii'il"' Ilirm, rt
rrpt In llirlr atmilrai aplillM.
annibra forrhodlng nf dltaairr Thr
war andrd In Nntrniliri riKhl
nmnlha ago, but V"u hui nnlv In
mail wfwtt wna fruml In 111 1,1 auni-
mrr. Ual. four ahnrl mnnlha hrf.ur
Ml I , "". tin' il' III"! Ill ' mi: .imiI.i
lint, a III. In ' .-f n 1 1 I-t,.l I mi'IikiIn ,111. 1
r 'r,l Irn la nut nf wl,l h ihr 'in-'ii
il.fla'l'H "f lirrtn iny II.. I rpl-mK ,n
a tut 1 11 ni I ic 1 " vt ill
"Il had I. rrn our p. 11 1 . c tn
f.irillllliltr r t lf"-'i 1 w III' Il Itrl.'
ami'il', Ha III.. I'-.Hin "f tli.- i. i.i
Imt thry Ii 11 .1 l,.-.-n 11, . 1 I'l.'.l tn,'
I.rrauar Wr i 1 1 .,111c itl In liail.n
ah. I iiatiri' thr v I 1 r v mil l,n.li'."l
Uinn llu-ttl. I.'il .i-i 11,11,. I t.i-1 w
Ira. Illy llir-. I.il In tm Ihr n I tir 1 1 . Iri
In whlrh Inillnl 11I1I1. 11I1, 1 1 ni h' nr,
mill, In l-vii),ii hail ., - 11 I I
Tln'V ri.,,ki' thr 1 l.t,-, I nf iln-
world na w.Tl na Mir i'ihih ii nn. nf
Alllllliil, II tl .1 I inn h.i,.i' t.i ,,,v
Illy Irllml.' l.f li-n'i-,l ilit.1 I 11 1 I ' 'I ' I .'
til llir ulilr, f.iiwaf'l Innli 11 if tm 11
Willi whim It wi.a tl 1 V I'llil.it"' 1.1
. n-npr r .1 1 r fi,r th.lt niif.tl.lM.t ai-liii
of 10 nprt itl inn. tln-ii 1 1 1 . m 1 t r 1 t ,f
fori In ni-rniiii,,1,t'i. tti,, !n"r,".ii llni
rrpi 11 1 .-,1 in tl,.- ,' in. i.i. '
wrm 411 grrt-,1 ntion I'I." diffnul
lira Willi It Wl-l" in. Ill' I.il In tl
-.It.', I. if III" I
1 I '.- lit, ,rl n I 1 III I
1. t an If, !( a fn'
ml tint in thi'ir man
'11 , ,' : ' ,1 it ,1 . 1 hr tin roni ttimi
ll... .t 'inn f.l 'lini- triiMl l''iiii!r
In'. 111 1 ' 1 1 1 fl I I 1 nil V I-1 I Inn W'.lll If
ii,'l to Ihr rifi'r.,1 nf wi'rtwitH.
i'ii ".in 1 10 illn II I r -if f 1 nf in :t 11
I. in I" tn inn" t in ,.iiillv 'Ifimi, nf
lllt'l .It'll I l-i 111. 1, 1 luil liii-itt nf
i..u;i 1.11V111K iiiirt ti'ti ii'iin I n.lttiin
I 1 H'i 1 1 .' a 1 I a tiKr.ni'tila initl.l ,,i In.
I f t Ii ii trrt' wit.' lo in, -
lit 1 iitllftton Inli-f ft a
, inn. il .itt. i.,'i. ir na rtri iiti.iii in t i, h
tl .''it- 11 .it 'o Iir rf( In tlj.. filnvy
11 n I 11 1, . 1 I 1 lit .r.rrai'H nf no nirra
'li.nt 1.1 ..,,l,ill mi.ltiml nf in ;iit 1.
Him If III,' .r -olifi.t rtn a Itai-lf
I ii.ii I., l.r tl nil nf i n ojirfiiiivr
. a ,i I. "I -1 1 iln.l lottiitinn 1 n 1 1 n hi, 1
niii,,) llir t"V ... n in.. 11 1 a to w I1I1 Ii
Hi.' w..r!.t w..t liinkitiK to niorrr
III-, ll, r 1111. 1 lllr i,r,lKra nf llflil i-fl-
.I11111,: rr 11 " m. 11 1 1, tial"fia likr lha
Sin I' 1111 i-Mll .1 nnt l.r iit llllilrr A
j I' i,i"i .11 i- ml mil' Ihi r .tilt a irmnir
' 11 hi. h ill f.nt itiviilvr it IlilflNfrr nf
"'lili'.i; 1111 r 1 1 11 1 y itti.l v 1 1 Ii - ll full
I I' I, l ' r, .1 f.n.il it'-lrt n,lnall"ll if
I I" 1 .iiin..il 1 .iiini'i't 1011a l,y oMil.tr
l'"i- i l,r t ikrn at a ilinltiht ,lHti'.
m f.i... ,','v likr ItntutK i'miiM '
''--,''l it Ii , It w.ii, itinlrr rl.ihorii'r
tha armlatlrr. In iriillr w lint la w,ii , , ,,,, ,llBk w ,
that our llnirly nld arrt,iii,iahr.l with ihn rnutal rin n,
for Ihrlr inorala find llirlr pli "I'-nl , 1 1,,. wtonna thru mn,
aafrtv. Thnt flrt, nnir In l" t"i - 1 , , 1 , ,, ,,, , 1, , 1 ,,
goitrn anion t Clviirau Thlrrty u,,,(,,,, ,.f ,,,,,, v ,,f u,,. ,
had nlrrndv takrn plm-r 1 "ii "If,,, M ln.-li I !.' u.n h i l ! .
fliuihlal'lr aoldlrta and nitirltn a hn l , ,,,,,!.,,,,, i:!,M ,,
Rlrrady rlnard thr ax i Hir riimii ,,,rv (, ,, ,, , t 1 n Ii 1 1,
had aurrrrdrd In ppriiina for I 'i' lr ! f on lng. tint nl r.l . 11 I r.
advanr upon part - hit. I .alrradt t ,,..,., ., 1,,
liirnrd thr llgtc of hiitilo hm-ii ' w r 'i h fnr ihr I rn. fit nf H
a ii.. f.niain.t of lYiitirr and hr ...
warn ...
rlrriimaiani . 1,1.1 i.f. u in 'hr u
AI1111111 wlllt. nil 1 . ('ti i"ii ll u'
w Im f. ha.t ',iilil Hi" 11 'I" .in I !
full Into 11 ,rV lh.t .l i.l.'.i 111 i'f I ' ' I
mi ni'lu inl.l" ilu .it .1 o nltii in. :
not nf mi'ti" a.l lua1 t,,i uii ..f hi'".''',
hill of In ' l.'r .ili.l I I v I" a - 1 ""' '
"Till' litiliui.hrt c In it'ilt'll III'
flillfrfri" r w.ok' l i..M" I .t..i'.,l
liol by Ihr 11 111 1.,' ,nna i.f rliofiif iroi
rinmrtilH Imt I i Ihr i-i" - 11 -i l 1
Pll'ltl.ihi nf am, ill 11 1 1",. 111 , n' ,
'ro,lr, hl'hrilo iiml, 1 I.. .11 I.i,"' l'i
Ihr ii.llrt llt.il 1 I. '..il hi. I "lui irn l
Hlld lli-atl "1 r.l T,t,i Kir it rmplt'
ll.lil I.i rn f,.t r... In'.. I" i' : " "I I' li"
I 11 plry, ami 1
I 1 k I- J 1 1 ' '
l.-l ll-'l I'I'
II , I ,I'.I,V
' Ml I , l . t ' ' ' '
,rll 1 1 1 1 ' a
, 1, f .-.till.
v.l it ll III
t I I 'I ', 1 11 1 . 1-.ti.i 1 ,-, 1.1 1 a 11 lira, lo u.'irpl
t iiinii n niiKii 1 intia Willi M'litf'i
10 h" llir Of 111 pott Hlld I ' .'II lMll.ll
1 t i it In Ji ft it til li Blulr vt' ll It' ll II W.1.1
i"i 1.1 f .ini a p. nt. pinprt.v aafr-
I'li' l' l il,'l'li Iln inii!, not l.r pro
Ill. I lot whnr .i.. ,j l.i 1 mn 1 wr.r al
' .11," f.itliVi- iIh'ii lo Inakr t hoi, r
11 h 1 1 m,i 1 1 iiitii v tlirv ivoilld llvr
! 1, In t", ,,'r.iiii ami 11 ntfot 111
11.' ' ll" I i f 11 I, l'i. tl), mi 1,1 l.r l-r
' ' - I 1 1 ..l III. t . t Irn. ru I of II III li I -I
1 ' I I ' M, i, 1. 1 ,. final .1." I.I. Ml
wi"! ' t: -1 1 I t., many In.ll'rra il'-lll
i h in Hi" 1 1 , . 1 1 v i rrlf . 1 hr lung
' "li ii'ir l i 1 i n. .11 of Ihr laV n I
1 ' I 1 1 . 1 1 1 1 , ii 1, ,. h 1 i r t m a t , 1 it .1 1 in
i,i ' I ' - 1 . i K .- 1, .nnipli'lr vt it li 1 ti llir
' 1- - 1; . ' 1 ' 1 ' ' 1 m n Ii t 1 nl 11 r I lit ni K
' ' 11 "' 1. 'tit 1 it. 'tall. ill a ml f r
I-.' 1 a -1 u 1 1 n 1 i 1 .till r nttantrr
' ' " - .ni I 1 1 - 1 I. I n. in will. It 1 l.r
' ,'v pus. t il.t .1 I. ut i hi. -h 11 wax li't'i'liilrnl 11, m
' ' ' I. ',' I 1 1 1 1 1, t , i M1 .t..l.. ,,f '.IMl tll.l' '.l.'U ")"
i tj .' "i in' ir.v I. hi, .if I, in f"r In
I nr iii.ihI I't.i.'llr.il nf 1 1,,. roll
frrr.a wrtr 111 lri-i ihr ,,,at rra I v
tu irfrr to Ihr l"ii I of ,,j ,,,,,, ,,.
U,ri 111I1. 11.I1 in a ,,f .-,: inti'irT.1
Wt.lill did li.'l iiil iilt I -ii r 1 1 r . I 1,1 Ir ,,.
Ill 111 ! It rt ! to I,. of ,i , Uii ' l.lnl 1 itt 1 Vi-
l.riihl.ttit will, h wrrr 1.1 n-.j i.t.' ,(
rotlilllUltlK nvrriiKir What li.nl
I'I'i' I I Ilia Kl ".tl 'III". ' I 1.1 rr W " I r r. t
It Hill Irr.ik thr hr.ft of It,,' WUI..I '
Id lilt Mill llinollipl.il
"Ami ki. thr r.'Hiiil nf t hit roti
frrri" r of ,i i'i i, 1.1 far h i .i t iii'inv
I.i . "l. 1 I tn-.l . M'aihl In. iiiiiplrlr 'I hit
, 1 1 f 1 1, 11 ll 1, m riii-oii 11 ii-rril wt rr yrry
lliaiiy Sotiii' fiini H lln-v f., rtiir.l lu
ll, t',1 tl I ' 1 1 ll II .... I i.f nri fr, t 1,0, I,.,) tnlprfal'lr It W ll f, I tn 1 1. . - -1 1 . 1 r to,
romr to fi-rtii 1, plan, , ,,,,ni,- ,,f ni. in'' "in .n ' "I 1 1 llir llllrri rt of a.i Krrat
iraaii) 'I'hr Ir.iK ir nf tta ,,.in w.n u ,,u,'' i' ii.iUmii 111'rri'niii whlrh
Ihr prnrtlra al itriti,an n h.,,,. ,.f .IHr'tly nr 1 ml in-i-t ly Hlfritr.l al it
aurrrna in many ,,f l. ni,.Ht ilufu u)' ,V,'V liaHmi III thr lvnrl.1. wtl,..ll,
Ihlura tin win 11 1 'r n, pi 1 nK .minor t miii ,roiii Ifita Thr irra.y an
And It ha. I 1 a ln , ,.,( n-.f , n,, " I'-iult IM110I i ar I ,y , hat vtt Would '
thought of rirry in, nil.,., ,,f tin. t 1111. ' ',''4'' wrlttrn It Is irnhal,lv wlyt!
fiirrm a hh t',iii. iliii,K , vv, ., inv nnr nf tli" li.ili.in.il .In ;'; -
lllllt'll gtrii'i-r rvriy it.,i Hiau a ' witlll.l liny." writ It'll I'-tlt K-inlll 1
mrrr I fiat r 11 inr 11 1 ,,r 1 at 1 1 mg nut tht- I '' wnt kr,l out whlrh. nn llir w hole
proy laiona nf a pa rr u-ula r irrnty f!,,'"i '''"I I "link 'hat 11 will
waa uiiU rnially trrntrii.ord thai ail;'"' 1(1,11 "" otn iirotuiM a ;
lim proplra if Ihr world it r. 11 1 ri if .-, : ti l' li wrrr ni , rpti'il na Itirvnubla
of Ihr lotifri 1 tu ,. that it n li ,,i, I , j li" vt hi-r tit l thr hiart of any
rirata ain h 11 i'i.'ii,iilk. 1 on, rrt nf 1 l'r"" ll'l''- Mi" wmk i'f Ihr rtuifiT-1
frrr untiotia a- nn. , m.ik.. w na nf 1 '' in.irra, an a whulr. ihr prm- !
aKKti.ai..n mi l Kpnilu ; mi, a na '''III' agii-rtl upon, thr baaia i'f "i
Una Hint hat lui! i m! i., I fiirnrt tm-
pnaiii. Ir a 11 y h i, Koto' out from
rirry liornr III rirry aim km 1. 111, 1
fatnii wlm-li HIMH an, I t, .III, it a 1., I
fu'lirra had gonr (,.i:l, t,, 11 vr,.,,t
aarrifli ihn: a .. It a aurrifn-r ilioui.l
urvrr .irnl 11 hf 1 I It ,', in. mi.
ft al w Iiv it Hh. 11, 1 I I,., iiiriri 1 1
had hr.'ll rXII'll'.l hrrail,,' mi:,, f 1
tlnn ' drNirr.l 1I0 :i 1 1 11 a t i, 11 .111, 1
ti.itlntia h.i,l known m, nn-i-n
ti'liar rl-'i-li' at inn tut, 1 ; a .'irnl ,,,
lira' 11 m itrll iih with thr pruc'h Al
posmhllitli a nf Ihr ititrrmit Puiat ml - '
,,.1'tiitiN ithi, 1, lint tn hr f.ii't',1 and
tli alt w I'll an f.n ta.
Shi IiiI I nntj Sxm
"I ah. ill pi iirntly hnyr uri'.ialnll
In lay lirfoia )oii. n rni ial inaiy
WI'll l-'lanrr, w llfln" otilrrt IM till!
t.'iiitinrai v tu ntrrilon nf Fran, r
"""'r ttnni 1,11 pr.it iiknl iiggrrtalnii bv thr
f ''li.nwrr wuh win, 111 tin trtv nf
.... ..... i...u I.....I, 11 1 11 ...I .id irroia
"'I i"" 'i "" l i' lt-I or I 1 .1 u 11 ., Ihn tr.-,.tv I l.l in t ir
II"!"'. i'f ' hi.,., tv. luwrlrf. (if irnTMllK It f"f
r pr, I'll 1 tilanlli'll nil itnoilirr of-
rvrry in rHtifMiipiil nf l:.
ririv n f rinik-rnir ii'h ,.f .1,,. w,.r:,
h ll prrrr In thr war Krli li,, p..,,'
plus had I. rrn ,.l. Ih lt fl. r ., ,(l. 1
iitttilia win, li thr. I M .,! i.i 11, -1
'a III. till'. 1 11! p.. 1. r .1 ,; , H..W
k 11, iw H1.1t t li.-1 I. i, I'.-rti In I t,,
thai f!r, 'a and . 1 tntri ,,., ! I,,.,
iii.iltil.iiti.vl ',, pi 1 , 111 111 1, 1 in.ii .,,
hllli.tii ,iti, 111 ii 1 ' 1 1t.11 Tin 1 Un.-w
thai 11,. "I.I , ,,!.,! 11, r, nn iinv'hiliK'
r.i" l.t,' foi.t-. .'.or.- ulitii, f.i.,.
Xntl Ihi'V knrw llti! it waa In'.ilri
al.lr I 1 rn trur p. a-' 111 1 h,. w .,-!
.lii.l rtrtv 11 1 1,-1 1 ,, ... 1 .j.l,- iii r, i,
ni i n I III it, a' it I j .1 1 r v 1 - r ,..o ,,f ,,.
ri'. t 1 k , . 1-r 11 f 1 if . t
' - C- 1 1
...!.'. If". ,),,.,
ll
gun Ihr rout Hmt w
tn a-tvr l:n
' 1'. 1
, 1 1
rnna and thr wnrld Thrrraflrr iln-
narmana rr t br alwav fornd
bark. hark, wrrr nrvrr I thrual
aurrrfullv forward aln
n Cniifhlriil Hoi"
A,1 rt thrrr a I'" ' "r
A .. ....... ,1,1.1 WI'OII ,,.
hopr
fnt rr nf ,1, mil '! In ' ' ."ill I
prarr lltllll I In- w ll " I rl I'I "I
lf.il l..lti'.r tt'ii .. 1 n','
rt'llli'il itt Nnll'Uia
"Tl"tt 111 1 t,i i',t' t i -.". i
Wrtr 1., tir , I ,' I t ,' I I1" I " I ' ' f
SI .ink 1 , 1 1 a nn 1 1 , ' -" ,, , 1 1
n l 11 ' f :.. 1 urn I , -,..,.
IV .In""', th" I'M " .1 1 ,'t
"i 1' poir . " Si
.' .1 iff Ii ll 1 1 Ir t.M! th,. p,.,,
Hon.. nm 1 1 , il l .r ... . K
" "' I ',i. 1 Ml III.! .Ml
trading apltil i'f I nn"1. I rr,i,. ,r, ,.ir a p.,. "I
Ihr r.lrl.fiilloli nf Hi" 1 mirtlt nf lulv Vl,,,, ,,, .., K,, .
laal yrar In I'oria .xil nf rrnrii.ii ,,.... ,,, , ,., ,
rnurlray Willi 1." brnrl f.o fnllilli , ( ( ,.,,, ,, ,1 ,
llttlr rral for hopr nil' no t '"" ,, ,,,,. p,.,.,, ,,i,fl
a w
v wild aomrthiiir n''' ' ' '"'' , 1 1,,. nm ,1 11 hut
hrarta Tlirv hair nirin-i itra ""'.,,;1 ,, 11
ua an Thr inn.. Mi'l'i "' i'1,r r 1 hr 1 nf h 'rt
,,f iMir li;iT. "f Hi' ' '",fll,""r" ! aynn'.i'liv Th
that ahnwrd ll'rlf 111 '"'ll til. or . t , , ,,,i. 11 I.,
nirnl nf llirlr aialwarl lni'ii" :i" ' 1 mi " r .... '' 1
rvrtv turn nf ihrli miii'tn" miiirh ,,,,,i,,i, ,. p, ,
in th'-lr atfinlv. rolllpl rloonl lltlt ", In n: itrlr
11 nd rnay .Hi. Iplnir In Hi" lii'li'iuit j : Ii" 1 .1 : K . n
iihlr alt 1h.1t 11, 1. 1". I fplrii 10 ii'ii-ii, .,',,ir.
ihinr Ihry did tiiailr ri,rv,"'i. u Im m , 1 i f i"!
.... 1 1,...,, ihit tiirm. ral !" iln rr- h in, . it n
allfir that aoinrtliiiig h i. I liiippi''t,''l j 1 1 Wi., w . 1
-tk,. 1 .. . Ii nii.rr Hi iln 11 mrrr in ,K" u 1 1
I it 1 , 1 Ii 1 I
I I 1 ' i' 1 11 f
S I lit 11 ''
I,
r-'np
I I,
.1 I
I -It
1 A ,
I -.1 11 . 1 1 , t .r 1 ,11 pr . 1, 1 1 I ilmul.l
In.- .' "i.it',1 h it iiiin-iiti ! imt nt
,..tit ., 1,11" itini'lit't 11 1-oil ' , 1 n ' t 1 '1.1' 1"
1.1 11 hi. Ii 1. 1h.1t 1t.11 lo hr j 111 if. li' f '
1 h I., law 1,.. I 011I1 . hut In ' I'lr nuild
ii . I w"',ll irn, 1111 ,t mairlmi drill. il
., - - if th na-. 10 l.r tu. I I onliln t l ini III Miw h tort
. 1Mb-in il- "I "pulton itnd I rt " w ir lii Hbti'li thri had I.. ...
'I '" it I t. li lit. rial M itrHilirn T'lr. I wlutr (ii hr.it ! h r tr'-o, . , , ,
f- 'I I ("I Hi" mf ' in , lib '1 I In V roni .'.'lit .1 111 rlrtv I , . 1 I 1 1 , ,. ,,f
t'.l ,.',' Iln-li ,,' .1 r 1 1 , I III tl jpowrr tll'lM tt.lt rn.l 111 .1 It 1,,
I ami. -a nrvlli lov n' limit ami i row I, ,1 , , , ,.
n l'"i 1 ,'i'Hi. tl a I hr I Thr li.mH'ri Hit' I ,1 t ,i.- (,,
I 1 ,- , , 1 . , i" -,: 1 I t 1 111 1 , , , ,,.a ,,, 1 ,t hr 1 11' 111 r li.i ,r -1 , h.,
.I
,l -
11 I
il
I ' it l.i I l'r
il,.'
I"
I ill ti I,
.11. 1. S.'t
. I . I
11 .I ;,
i'ii I.,
n i'i..,,
1 ,-f
fl of
i".i vt M f; i-l ,
...it: i. -lilt l't i
1 1 1 1 1 1 1 1 a 1 1 a 1 '
In- Ira nr nf
. .1 l.lr I'll! ' l
. ; 1 1
i ,
r
ii ,
agfl
1!' 11. lilt r , f III,'
' . r 1 1 I ,1 . " 'M
'.r it "t II nf j
l.r a Ir KMr ..f 1
. 'iitt-.r... liol
1 1 " n.t .' I 1' a li .1
I , t ti i k r, lini i
1. 1 rpr. I I'll,
1 l.l 11 11 It I'll. j
"lil'i'! a m onK
li" win I had
I"
..il tii'l t r hi. I ", Tl,.
pnwrr i.f f r. .. I'lnt't ,'.
Mop I 1 , .ll'illi'M'"!' a II I I ; '
tli"at Ir K 11 . II p, .,, r If Hi
IH.I Ihr W ill l " intr' ,.
ili'l'i.tit p! t - 'I t,"H til,',' ll,';-,1
rill iiml f.l' l! W ir 1 ',,1 I ',"
11,'ist !" iw r.t , !rnn of 1 it'i .
Hilt r "1 1 ; I t . ! r w t, rr 'i 'I ,
nf ,,:,( to 1 it .1 II," 't'.-r rl ,1 rt
air II f t., t I'I', I',' i 1 1 1 iv : -I K I 1.
t 'll' I f r 1 1 v if I" 1 1 .,' .1 y an t
hrpi- i.f littinkiii.l ' -r.i ' 1 .!
h.i I thr .1 r " , "ti 1 f w .) : I ..'. n 1
n' h. Ii.'iin- of Hi 1 . .; !,- ,
llolla" in rp' i I" , M I v a ' '
I ' ai r on I v lo prr 1 1 " a ' 1 no
lo 11 .nii'l 'l'r r -I 1 11 iv r h
' " Thr ml" who Ii Ami'i li'i na tn j
pl.ly In lh" I ..llf..( I'll, r frctlll 'l d"- :
! 1 .1 111 lti"l hy Ihr li II n rrwal l'i'l''-l I
iti. mi-, nf tin- n.iliMiiH t Inifi" rrpt t
I 11i.1t iv r ili.ntti ftntn fa i I tnar!i'ii(
if Hit' tn"!1". V." wnr In Ural WI'll.
1 I . was unit . imillv tri't'Klil.'r'l tlnll!
Atnrri. y h.i, I rninr.l Hi" war In pi" ,
1 I, ion- 110 priv itr nt- pr. u'l.ir Inirrrst,
uf hrr own. lull nnlv 111 thr ohain-;
j I -ii uf llrli'M ithli li nil" vt is Kl.i't ;
t frTiarr Willi -firr tnrtl lltiil luiHUgi ,
,,f pii'p i v m In ' r r had ,
' 1 , , 1 1 1 . 1 1 . 1 ' r 1 lh" pt itn lpl"i upon 1
, hi. h tl"' f-"!tli'"trii! ' ' I" '"' I
mail. . 'hr p' it.. lp - i u", n it l.l. h th" j
at ,1, I irr I, ,1 Iir ' 1 am ' 'I t" ml
1H ,( pnii " nil, Irl -aK, 'It, ull'l 11" j
ttlilhli .1 that our .l.'lil'' V. 1-1 1" I
nrr Ihr lir itv nf .r l. f "i mm 1 ' ' 1
and hIoiik II " m "I'll III"" "f ,"H" I
pt IIP lp ,f H. iltl.l ,rMti-i ll"lllil'K l l"" 1
.' Wrrr writ Mil-, I 111 ,1 1 I ll ! ' r"f I '"I ;
I . i. tnlt r w "f" t, i.n tr,l i" in ;
at hi' t it "ii a In mil n v a i! iff u'U I'
H.i I
Our Mil liitliHH""hh'. I
' I iv .11 ri "fin 'r, that our Inn - '
I'M aid "iil'l hr l,,li--"'" " l'i
hr il.ilt 1 . , ,.mr. w h-'l imltli'l l ""I
, t a ! 'I i o'l: i ll.tr I" l'1' """ i"
wnt'.f I,-,, k I , Ho ir i". rtu il t'lti.'ii
, i. in (, . ..miiiiin It in i'"iit ' n to
I .1" uml ttMtlHtrd I.i lh".! f"''l "'"
i i. 1 l w.n I ll "!l I '' I.'
l-l!
I
W i
I. I"
I.
w . r : 1 I
p,,u . r
I'
Inrld.-nt In th" f.KlltlliK -..ll.'l ll ll. t' w -I.I.- ill... - '1'y l i ' t ll. ..I II"',, It, !,- ... thr ,.,r. l, ,,.-..;, I ,,
,, iliffrtrnt f f 1 1 1 1 1 i'i,. llir I " iv 1 I Ii ill i 1' rt' . "nl l''"l"" ' i "'! ' ' '' I ' it n ', ntl.il povt "I I Iir I ' , .. . .
nf frrali ltm.pi
I
' H l ft 1 "t
! Mtll .I'M
.'It'," Ill,
,11 ,'f :.
it h rn t h -
I'Sf-lti
p. ,,u.l I" . lh ii it .,11,1
pint II,. lo lpful frl. 'l I I t l!l' ,'
'hit r i . i .11 a I " '''! i1. In ' I" 'n
, , ,. ,,, ,v ,., r 11 : " ,' '. ..l y
..'I l'llll.,l .11 'hi. Ill, I fl I I ll I'll-
i , f ii hnl w.K t I 'll' I' v C7 i
,, Hl.oH-.t.lt. t'"l" i" I L.i I in I
t , v to f.... i t lh . I ' I'.- f inr
f A m f I. i n i w In. I'.' i i" I wi' n
I'
Ml '
"I
III'
ll"MI 1 - II
I lii !'-l"i I - .
M .. t Ii i
l-ntt " 1 l-i
',i l: 'in ,,
u ,, "-1 ' . i
lit.. A tr't I I i
,,1 ..!h"t ,!
it .1 HI "'
'Mlt.l' il tt.'W
Sla t m ilt'r ' 1"''
V nd ti., n ! . I a
I r f..,in I to Ho .
I'lMllirtil III"! . I.
nr. t .t in " '" I. i"
,, .,. t-r, t ' ,' I t t I- I
, ,-!,,,, . w " I" ! 'I' I '
! ad n,.. I" . ii r."i . 1
,..! il .'
I .1,1
I:
I '
i -
,ip
i,
t gr. il nn. tal four hit T.uniT
l"f ttllM III" l''Ul'l!'" '1 I'" ''I -
phvah-a! fonr nf llmar -pll.ti,! mni
apnllr of antnrlliilii: tiff" ll' in hodllv
VlROr Th" ta'tU'1 III" ltrnt l.tril"
nf a f. piopl" ill Ihrtr hrirta :i"l
WHb that lllliill itrlr nl'i.ll.l.l ahl"
Thrir yrtv pif-nirr hionihi i. khiii
r.rr; Ihnr f ,thlltlK llii'lr tlil'.ll
rrrlnltl.
Pnuid of ur rniT
Thrv "' 1 1 ..miir.fd i" i-ruandrr
and na lh, ir Hi. .tpia n ,li it"!!r, tn
l- "ill .1 t , n it- M t rl,i;t Ii tt 1 1 r-i r n In
n in ..il' i' i"' A", I H" ' '' ''t
turn I" rat'v Hin li a h''p" n''J t" ,k"
Hi.- :t--n r i o r it f !' I I'" r
f. I'll ll'-vrr H'-ni ll"" . ..-'. .p,
Ihnr rfflrrra wrtr wot'tiy i f Hi, "i ,,',,1 ,
inia in nm ni" iMM-itiiupu ni', oi " ' " ),,, i ,i .,, i .
In llllrr it runHy of Kf- annu a a. tit irka 1 nihil I or llrh a-n
to I lattrr, hut prrh.'lpl aim r I alii -p,,, TuiKi.'-ll i-"-.'l'" it., t,
aprakinr i.f Hi. or mianon. 1 m iv 1,1 failing apart ,,v thr
fri'tk iilao I'f Hir prlilr I ah 1 1 1 ,1 1 1 ,, r ,,, ,, , ,, , t- , 1
wl'lt rvt ry Anirrlriiti what n nr j.,v t,.B uri'i It ' il 1 1 I.-
dralt with Ihrni. HihiikIi Hi"V w .m . ,., , ,r ,- ,"ts ., t 1 . ;.',
Hif en i.f tni'ii Aanrrlrii w ould iv "di t ,, ,. .., 1 -, 1 .', .
lo l-r t r pri".rnl rd b'. 1 hr a", I 1 -'m ti 1 - , 1 , , s,. f , ,. '.
rvriv Atnrrliuin wni'tld ttl'li ', v ' , on . , .1,.,, f ,. , t1'.-'
aa frllnw i'..iinlrj turn ri'"i 1 m i 1 l , . ,
In antiN Thry wrrr ir,i , ,. ;M i.,t.
iir and arnilr and hripf i' .1' .-f 11.
rrmrtnhrrlng thr n , ; In r ,,i,l
Irr. lha wlvra and th" llt'ln ilnl
rtran at hnna. Thry wrtr frrr tin ti
undar "'a no1 foi g.-.tilng ihtur
I'
I il,
I ; nil
I 'iv ,1 t
1 . 1 t , 11
! '!' '
,.f 'Iir I!,'
It II 'It 1 11 '
I
I '
I,
f
1 viy i" -..ni'iii i.'ir
'1 r a': ihr hrllirrrtit
11 , 1 r ai- r. ,1 ' I, .1 1 nn ll it
' It .1 ll. f,-:l' I." . '.-.i', ,1 1,1 mihVi.ii 'hr
" I - ' '" ' lh 1! lit 1 1, 1 l.r ,.ft..-.rd
I- ' ; 1 ' 1 i - 1 innli iiii'iv 11 11 .1 t.,,-1
" ' ! ' ' ' ' m'tli ' 'Mr I'' ' 1 I, til !.,', Will."
.lit i I ' Ir ., I It M. l 1 1 ii Ihr fot u,a! Ion
I l I - .ill i ir . ,n- tt ai i I'i hap.i ,,
' " , . , f i - i I." I ,..ii u ti. h p, .1. II. al
i .' . pr. i." r I Vv, ihr wot l,
' 1 , I , I : , i - i ' . , ., i:t , I,, ii-ij ., ti
id' ' ' i ' .1 . . .1 It ' h in ,1 n i tn lav; 1 V I Hi l'
t 1 ai III" illffl.'lllt tt,,r, ,,f
' ' .,, .1,1 ' i i ' I II ii 11 1 V ' H 1 1 .,,1
-' ii'i'' of ' lo- IV nt . , a fan i ,
I' - I ' I " 'It till ; .' tl . 1 f , iii our
ll , f " I - . 't, r .' .1 III'' 't t h I
' . i "tli. in i ,, In "i Hi I l ha '
' 1. i . I, in.; VI i-u I p" ll I a
'" " ' . ..!."' I, ' t 11 I! '. II ll poll
.,' I ' I" 'n :" pt ri,"l and a p. .,
'i'i rnt-'h,,,!-. .it th,. ihai'K'i of
. t p. n: i.' in ih,. n v ail.il'lr t t lit t
I ii,,- j""ii lr i in, '.iii nf lomint.ti
,!' .; w hi' 'l a'l ttrtit oliliKr til
"I" i i"it.i':i lullii.ftiv vt hi.ir '
."'.i .lid I r rt ,,..( an ,r.
'" - 11 I: 101 .1 ! IrnlH! I rip,-, t "
'i I - P'.'h' pr.,." n al. lh"
f i , I "i i ., 1 i ., -, v; ' in in I 1 1 1 n -.
' i ' I I'.i " '..'..' !r n; I" -I i. I In-
t ' .' "1 11 111-', ' '1 " t r ' .
vi ' ' I 1 It S . . I i ' I I,.
' I '' a- In h Id
' - ' 1 ' M ' , . I I ,1 ! ! it 1 1 '
i .. , , , a , f. , , ,'i,, r '., "in
' i ' : 1 mi 1 1 ' h ,-1 in r t ii.i;iun.i !
' ' . ' i I ' ' K p" r, IV tt I .'i i v I
i tiiiw hr fion n truant vt 1 1 . .
-t
l! I
I I'
t t prt t I '
1 if!" I it
tv I 11 "sa. ! I
fulfill lt'1
In.'.. 1 1 1 . i h put "f
."Irim 'tis S"ir. hi Pi
. -t ,. ni-,1 if. Hi" hif-ll
...-r.l iti Ih-'tii.
Al',1 ' hal onf , li'nr
if ri. rma III
REASONS WHY STUDENTS CHOOSE
Lake Forest College
(id h er with lirlHtlnn I, Innli
SCHOLASTIC STANDING
lvimki'i! I iy cihii'.Tt inn.-il nut tinrit ios as one of
tilt' five West western enl Ii i s.
LOCATION
On w i lotltii Jieiphts iiliovo Lake Miehipan,
fill mmuten ft'i'in (.'hieapn.
EQUIPMENT
Kiuirteeii modern buililin?! on a SO-acre
enmpus.
DEMOCRACY
Fostered by romplete home life on rampus.
EXPENSE l',",iv the ;ierii''e f ,r eolleres of its sta rn! inj
I or i a i nl, :: n ml honk of t l. ii .. ml li ". I II I l'i: h.1 l .NT,
I 41 Ut- I or.il (nil. Kr. I.il,,' nri'M, III
7',,i a-ltrruirtnanl ftirti ,f tit.l j ih au'iitu r' !,lr rN'Trtl
KMPRESS
1 iilan'H Only Vniulrt Hh-
T Ill'llUT
IWn Of flii- I'laiiu- :tllJ.
L:istV;iutlcviIIeHiIl
of the Seas (Mi
NOW PLAYING
Wendell Hall
Tlir MiikIhk X)lo.liiinlHt
and Three Oilier
Acts and Pictures
Ttirro ( nnirlli4 mnl n Hutli
itrkrr Sii'iilr.
Matinee Today, 15c ?
iiuti'H, 2rf)
Mthlr: I.V, 2.c mid .Vie.
Ilotltt. .'llll'.
Beginning Sunday
Iniiiiifiiriillni; nnr ni'iT Kiiniiiu'r
,li turn polli'.i. iIiowIuk Iln- liii iil
m-rifii HiiiiH In llirlr n rv ni-u.
If.1 fnlillllf llolotllitH, itttli iln
IM'irh'HH lanirHH Ort'lH-Nirii,
niiuitiriitrtl ! It'll idri'f'H. iiii lutl
Inu . I I in I,, II, lortiu rlv i hh f
luirii ntliilil ItiiniiiH I lit Svrn.
idioitv Ofrln'f.iii. Sinrtlni; Sun
ihiv va It It
Norma Talmadge,
in
"The New Moon"
Today and Saturday
"aaaHf 1,.,.".',, HHtffcXJfi
" " " fa.'"'-'' ""i I'Hiam'J
TATHENEWS
Hei rick's Palace OrcheMrii
rni -ti Tlnn
S.I... I .I". .'
t I : UI. IJ I n -'.
I i. T, N: I."., II lilt.
I i mi il:' u n, hi i
luiKiil ll l.l-ll
In
I I, f.l I HIM M V
O T A T Today and
IVliVJU X Vy Tomorrow
"FATTY"
ARBUCKLE
In his rattling comedv success
"Oh, Doctor"
And the Popular (V
Irish bcreen btar ,
William
Desmond
7 :
In Ilia Nia I'raliire
"White
waslied Walls"
MiHirt'il hr
Fritzi Brunette
Jack Richardson
Carmen Phillips
Ami I ll Imt Hill Known
I'lii vra.
vT-'-'T
.1 ) . Tt ImT.
i - -
""W ' . a 11',
i
iw"
j
VaUaam icttitinil, in "lVAuiru4l.,l fftiU."
A rollicking satirical drama on South American
politics and the Wickedest little "vamp" that ever
vamped. ( -
YOI '1.1, KY THIS IS A lN)Y llll, I,
Mmwa nl II SO 11:1., 2. 3:15. VStl. fVrl.'i, 7. H:n ami 0 no
T
S3. MAJESTIC
Air
Cooled
by Iced
Air
TODAY and TOMORROW
ANOTHER ALL-STAR PROGRAM
F PAULINE JZ
REDERIC Ji.
V
in "The Woman
on the Index"
Who Is She? What Did She Do? Why Was
She Trailed?
Added Feature:
l.v:0;' . j
t 7
eiTion
VITAGRAPH.
IN THE UPROARIOUS COMEDY
"Well I'll Be
Gau-nont News and
Pathe Review
Arti-11.5 Dickson
Baritone
,i ii.p.i.t- wi.
u, ,1'i'riil i ir the uiaiitrnauica I
ai
' tVHoHwwawrwf- a MM

xml | txt