OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 13, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 13

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-13/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

TULSA DAILY WOK LP, SUNDAY, .JULY !'. 1010.
I Web of Intcrurban Traction
Lines Woven About 1 ulsa s
Trade Territory Is Promise
W 'I' : '
f r I
, ,,,.u !)
I .i "
I. :K I
I!,.-
i. .n.n.
If' !
f K I W '",
I,- s. nil " i-oi -1 fitmg m : n,i:iM.i :um itnirUi
,,r I'li.-i.t - n I ' I' "' i Mi". l iiK' l r.i :.i nr .mih 1 1 m hi t Hi
l r i- ( ami I r 1 1 I u 1 1 11 Willi lh i iir.n nn tlia iln'inr
I. ' ir.l'" il.lllllH'K I" lIlllW.T.
,i,;r f.i.llri.-H f"r .i Wt.c j T!, ,...,irti n it..w. w.illf.l
.,i ,1 .ii .1st us fur !' , lirruilili'm,.) f.-r I It r.-nilt nf I In-
l.l.i. Ill nlk "f r'rl.m"ll I.J. I IMil 11 tt h'.-n llil' 1. 1. in! nf III.
.' ,.lv i.'i.l.-r . iin-..T.iii"ii ;hi,,ry n r.-.i I In I .I.... 1 mi r it i. . 1 ' '
I. i. '' I'liii'T I'l i mm,, in, i. 1 Inn JiiiU-.' W.uk-m In
ff.-.-i "i i' '"' '"'MII"H ri.rmi'd t ti ci.iii t ih.it i i i- pi mix w. i i.
I,, f,. I'm-, I l I'.tifi li rliiB ! In it" v ii.ikij uit.l ilm. IUiiiiMn
., :, ,.i .hi tin. i tirl.iiii line ' an Jl.Hiiil Jf,.
,w III.' ti-lllllllll I ' "" '"
,, ,r (1,1. .Illli:!"' .''I' ll "
I r-.i I.I. r.'ll.HT l
Ml ' I II V till mils II-
t h.- ' ir in' vi- ir sin.'.'
.1 ill Itwlrt III l'l
.1
li '!
C. OF C. GETS PORTRAITS
OF ITS NEW OFFICERS
i '
i. tM i.-tr f
r
, '... in 1 1,.' v,
t ,,) i : 1 1 , . i . I Ii.i-iii. M I ,
, i : y v 1 1 . it i. Intt-r " i-'.'il
I lit. ..iiii'i ! ii il 111' t
f Tu '- iiih u n. i I'l lull U i
: i mi i l ' f r out
1 1 . j -' A 1 ! 1 1 " 1 1 1: 1 1 i "
Vl l IM.lt" lli!l' lt
,1, In t- lll.l '-II' Il II fi.'l.l
.tit It'll! Hi"
.HtMill'lUtl'ltl.
sirri l II, ill.it l' I 'I'"'"'
. , ,, , it,., i . , . , ' i i pi -ii t .1 in nf
i , ! . fi "ii'ii' ii '''I v hMm
. , .i at ,.f i Ii- T tlx i Sii.'.-t
, , . . : 1 1 i I '.
i ill p .urn i-M
.. , , li' . f ' h.'
tm i i'l-, r li l '"
in . mill iv V
iir.M.li n! i 1 f tli.
of Il.irrv Hdittii
i 'li.i tti In-r of ' '. in
il- I-. (.-"tnl.ll N. "'!!'
S.'n Jiir fi.riin i'
! I.'ulv. Iiiivi- lt II
fiatn'-'l .irrl ii'".' iuw hunKIni; iti the
rM'jtlnti rxM.m, an Invulimtiin u 11 1 I
lion, to tlitlr ulr.-n-lv npUit.U.I i!
Riillitry t.f liriiiiLitn tit Tu :.niu, nwiif l
liy tint i h.iiiiln-r
Thi j .i.-i ii 1 1 -t. wtili-h nr V.fn "'.
with .r..-i.ti!.-. ,y s Hnlimiu-i. !li"
m'IIh!, mil ui.t 1 Iim vii.rk of Inn i'i
worki-r, l-Mn'ir I. 1'.- h. , In) I .-c-i'iil.y
Jiitnvil Mi ri.iluin :in fruin N i-
Vntk.
Mr. l'uir. h : nn "iit of In'.-r-t'.viiin.il
r.'.iriitiii, liavtiiK "i '''''
priitii tit Urn it i, !ii:i:i.iit;il ml -. 'n ' ! ;
1. 1'!, I .(! I'll. ill !"..li..k In fur.- llir In'
VitiiiitiK 'if tin' u.ir, ,iiii.1 w li.t ii i.
tiiirt ii u i: i irM4 h .!.-'iit,' nn 'u'.i: lot.
t.-t nuli.'i i. s In IT'.-
ImrKh, I'n.l.i.l. i.h;.i. ('Iiii.iku ii n.!
oihr RT'St ! ciiHii'iii ri'iiH
Mr. S'Luimn nil i.Mi.nl.ir II, i'
li iiiul Mr I'.'.ir. i ,ii" iikimiik' p! iim
l' o i'n ii ittu'lHi n.n c.n at. ir, .ir
.ir:i!1iin run I'.- f-.tiiul, hrro w' . ti
lillum iii iv In- lii'l, iiml ti, . tu!,. m .f
t.lin virioiii n.H-uil cin hi" In
l.-rrntn! Vi nrl n-iiy i-.'-.i-'i-it.,- 'Pi.-i
- inllii m , 1 1 in b :i pi Hi-1 in . r it. i - K
tin. oi .K"i "f .1 i-.l'l" i.f 'i r I n . 'I'l
llt-n. vi Ii 11 111 lin ti h.lx ''ii- j,i.hi,Ii. ;-
til H Of 11111. I I I ly' T'l'Ml llfl" nf tlir ml
n-Iitel'B nf tlin vi M'.
r I-, 'i
1-. ii
I ,
,-i
:ti uli tin--
, ! . . -i ! . i ' I -, 1 1 1 II it i I ' ' I
!:l,.-irh I' n il -l." ' 'I''r J
. i, , lin li Jit "l' riv j
: '., c,..ti . iii lit "f j
t -v iiMi'in ft "f I It" ' "' "ru-
. ,, .,, , v'i II. 1 IIM III" X. I' I
. t., !v M-irm ri ir.i'ti. 1 1 1 : i n . i k-' - r .
,', ,. ,.;rf. -. in . ' will I") Iroiii-'l
,. ,' ii'. !..- I . ..r f'H'l"'. I
. i , , in-. , ,.i,l l-y M. '-';li Hull I
r., , . ),,, I II 1-XlT ,',',,tl!IV
,.,..,, tr "i-ir ..i iiii'iti.'ll I" i xt.'ti-
, ,, "i N -r-h ri,..-ttn. Hut It I"
.(,r ,, in "f tli" "imi'unv In in"'l
;' '...i i,- in. ti"- .ii iii-iii'ii i.r iti"
, r. if!' K .".'.l Hl.'lt nf III" i-lly '1'"
. , 1 1 -1 - i .r.-r ili'lv I" ' " ,
!'. .u-'l- i'l I" t- l
Nrw liiirriirliiin I' Wi-n!"'""
, . 1 1 k l.ihiil'i i l'lt!'n .
I-,' :,, iv . o'ii' ii v 1 1- l-i' t known t r
J I in -.. I I.f It II l'n?l '"
I , ., , pi i r.i ,i -n v. 1 11 I ii -
, iHti.ri'iiv r i-r..t!i'K tn ft-"- i
!, O r- ri-.m lit nf I h" i It v
. f t In' Inl.Tiirliim lln
!. r 'ii i ikiitu'cn liwn I'itii
.. I.-i i! i.'n fur biiiiio ll'iiw
ti. .ti li.i I-i-i ii l.iki'ti
"Jus! n little kit er
than ihc.onc you
thought wo3 bcsl''
(..,, !' 'I'
I'M'.- I'"
..ir':"i !
,n .-v. '.
frn,., U ,
ufi !--r '
I, it r.i .1'
on t!t n i' i". r
i t.- i , . m fi.-'Ivii i1:n-' nr if nf
fulrl nf l'i" .-oMi I'l ri v. li nut "f til"!
ritv ill' I In tm iil'Hi-'i.-" Suln-t inli-li-
Mill, r '' ' I milk" nn F'-iii-nirnt '
i!ii hi'u'i-i. r '.'ii' it.- t'lt tin- i-.it:i.nny j In refinement and fragrance, in smoothnei and adhrr
, ,.. -i.a! ti" .-! niM un.iiri.-.' ii ing qualities. Day Dream Face Powder it "just a little better
nt. '.!'!'! il I'li fi.in In i .iii il.iTliin in .i -i . i . ,,
!, nnr f . ,r.. a, ,1 1 1 , : i,i ...r, , r than the one you thought wat bett."
lilil '.ir.-".i. "tiii-,i n..-smirv tu Other Day Dream Boudoir Creationt are: Perfume,
i,..,, i!ii tit" kiowiIi .,f ti.. Toilet Water, Talc, Sachet, Soap, Poudre Creme.
r,:Z:u 'ZLZ ''.f ' There U a Day Dream Drug Store near you. For tale
itui miry at. i int.rtiiv rntinny mi-" at the leading ttores including the following druggisti:
l'.l.- 1. v.iii. I a il.iiil't tliat win Ii
'ace
Spnv;ruiw .i r 1'irn-'! in the rlv
n!.rm tht-rt wi.l ho nrtip nii-l
fni'..ir( ir'tnMirt;itliin fa'ilU!' U ;
rur f.r h' n!v, riTril W- t lt
C'-tli n interim. j
Ar.A at"i i!n t : . J two nf r"n-int- j
r-'',1 Iv'i'.i i"in fit In tin t r;itis(Hr -l-itf
n f ;! rniui h the I n f t r tv - i I in !
1111 .Jn.n K;.lMl', .rOfl,.1.Tt( I f thf'
n'r t r -iy ri.tniinv 'f r Inhorn.i I
lfy nn 1 i'r)tnli'fit WrMnrn (kla-
hw !n!i'H.rl..tn Mian. Is j.Vnitumj ,
rnrT'i' t,..!., ,,f thn T'iN'i -Mklnhoniii j
ujty tn'i" ';r'r,M J i n Nn infitrma
tiin In n.i,' - ia Tn ritv ii-.ii:is (
"''ifpiiii.lH't. ,y ttm Sun! Snrinr 1
BUT, MY DEAR WATSON,
THOSE FINGER PRINTS!
n. iNiii.-r ltMi it.j, ixTn,, (u-u I
MyMOTT 1 mt J.i Inimn
r.ii'iiHi.ii jl j
r.n-..r pr!r- It n .t.-c,, r-.l nt.iln !
iltii"-i in t!, mini. r nf tlm ti.l"n I
JJ-lrn.. v' .., I, , v,, ,,,, ,n ,,, ,,,,,,,.,
IV n r.llir- .M!rr,!:lV ., f ; ,. t,,o. . 11.
I1..' i-i,. , i.-iiiii!tiK Jig -nn li-ft
'n ,'r,.w-r ,,' ), ,.,..,.,.r jr
!! .-.' -i r.. i-i ! 1 n I n it I'-a ly
m.r-.,!u .-,.'ii!ik. Him,. M i, ,
'i! i-i' !., j..-.,. wiinn ultc r.--
arr..-. -, f,v1 il i.i(. ..-ir .-.
'' " l i I iiiu, .- i. thf. r.im nf tlm
it,r -r- 1 '..T ,..n.. In ,l".-,i
"In, n ',. h;., ,, , ,-rm ,,f P,ii 1
1 I "'"' Hi" . in inti-it.it. 'i. il I
" I- I in U,. I.'.lt.'l I
I ;,l ; j,vf, n ,h ,,,, I
in.f i. (,t . .,. ,1,,,,,,, A wamt w f Ii
m, '!) .'.-' , ,,,,,,, ,.f. ,.r I
P'lr ,,. ., .,,, ,,. f,K,.r f I
ur i. i - : .,y t,,.r
r I-i":, ii'i. il tu tlir ioli -r n'a
t on f.,- , .., ir. ,,,, , h,n Mr,
. it: ji"
lh i,:
f liln
m m i
'if, i H
fur i
ilw I I,
prii'ti
loo .!
Hot U. -tiimn. I in S. Muln St.
iiiiiikliuiil I'm-' Co.. II Jjit
Kii-imil Mnit.
Tiilmt lriiif -i.. 1H S. Mjiln.
I'lwtioulll liriifln . 1 1( Muln.
ti'ink.-r li-iiu .1., lliililn-mn H
Vuak'-r lrui; ( (., KdIiIiiniii
Hull. Hue.
I'lit-llnti lni in., Iloti I Tuln.
I . s. 1 oiinkiiian, 1.1 . I uiirili
Mn-W.
fitcliilM-ri.' Ilnx, int S. Muln.
Jiiltnsiin HruK li., Sliiti anil
Main.
Nntli.tiiil Prnir ( ii. Hl i lilnl St.
Mlilwa-Ml liriiu I", I'anl
'I lilr.l kinn-t.
Vnn iriHHsi- Drut; ( ., I II 2 Soulli
I jtnslnu.
Aiiirrl.jui Unm Slurr, Mii.IImui
it in I IIimIit.'
Owl Hrui; n., 109 1 Si-ciinit SL
( julliiN-ll-MilMl, k HriiK t o , 4QH
Sim 111 lUxlon.
Miiihriiirllrr'M I'liiinniK-T, 101
I Jtnl 1 lilnl Mm I.
Kluw klo I'riiK ' ". li'itlli nnil
Mill I L
rutnii- Hrnit Slurr, C.I I North
' Mnln M.
llrlni N Uriin; Mnrr, Si-vi iKi-.-iilli
nit Mnln.
t'.il.uilnl Ptrni; .. I lt-t nn.l
Hoi t on
V rlirltl-TlHiiniiHiiii lruc '..,
K. nil, ill I'ruu I o , '.'n I Si-a fiml
omikninn'i Iti-il i rii f'luir-
IIUM'T. Ilotl'l itrinlv.
ll.wnllu.ti A Nil. I, 4 IS U,f.t
Mill It.
w lrui! I n . Hill I V,--uii St.
Hiil W Inu I'rujc to., 2til Nnrlli
(irfM'IIVl.MHl
I nUin lrim In, SI I) I". Sennit
i Tlm Hunt I'.i.
Ill I'A KTM I AT STt (HI'S.
'I In- iiiiiliMi-r I'rT t.omli t',,.
Il.illllinrtiin-Ablxitt i.
SIM) SCIllM.S.
S. A. Strmilrr.
t
WIST Tfl.S
IlBllniu I'lmniin. y. iinivmy I'nii! 't.
I k litlionu 1'Iiaj-tiuu v.
'Afillnnl I'lmntiai y.
Ml.. riiuriiuicy.
Onukrr Inie t'n.
Ovl l)ni Murv.
KM'II.I'A.
I Viilrnl Hrnir Mori-
imhI rvn-iiri Hrujc Sturrw
IlKMI K.I !
Iii'iin Hrtii; 'i.
MimIi'I HriiK Smro.
5
STKARNS, Tcrfumcr, Detroit
- i-i ..,inr :in, l"Hrti.t
'' " ' c-.ii.l.m nf rrim h.-i l
! '"' '' ' I "' ll. ill,. I tll.lt
""' ' r n'll in lt nnnilr.
.1 1 .' r. .,, (,' ,. H!.l ' I'l.l
' '" Jin I "ir-in, llrn.l of
'' ''I' '!. '" k l"-r fltiC'-r
' '' I ill Th'-n li
f i!,i-.i nn nf h!i i-n.
Famo Stops Seborrhea
and Grows Healthy Hair
Qf'V, Painlesi Way
To Rrrroe Hairy Growlhi
Vi'rrt? yran nut rut in rrr-
I to
tirr nl your limtIT inr pir nc.
eiJiitittie your . ip lirfure you 1 lie ii'itfrlirnM in l'..M) lvu
V aik Ton lo Dtlt TAMU to litf
nuitt riartinil fit. ffrting it btlore it win nlfrtf )
Have a inrtntirr nf ynnr (imtW tlir pu' lic.
i'r
''I : .
,
tTfr;. ; .
1 '" 1 1. nt fr.in mr t,
- . ' r ' ),.,-.ir..,l.: hn'.n- !
j ..t K'ttntip mill
'" '. r; !y In
.'- m r-ih off il
'I .! -t. t ...... . , t ',. ,
.,, .- ' . " ' " ' '
tv i.' . ' ' ' '"" '' '"r" '" I
I - ''V r' f
rr -Tim frv ,
, in. t l
i "?2a F 4
at,.
tart the itsr of FAMO. , nrr I'ffOte hren u:- i on t!te
Ai'ly I-A MO ilaily f"r rne hra-t.
yiHUith. lint tlifT lave l.rrn w!l knoniri
llar ymir tcalp eirincl tln. to nirrlical srirnre fur m.viy yririi
If tliry tin not rrport the fowlh Tliy work it tf r r f n 1 1 from any
of nrw hair, trluitl the FAMO rtl-er hair pi '(' ra' inn.
ticttle to whrie ym p"1 1 '"'I 11 I' A M ' ' I'll") l 'r.e
n1 ytm will frrnve y.'ir mnney H your ha r i thin .m l LirVa
,ark InC'e at-, I th ilan'lrt'lt air tinui
KAMO fOF.? grow new li .r rona'iut ttriiition of t'e j';.
ItiturtantW. 'h itil l Hart tl ti.r f F M I
It niakr the hair fluffy and of. at nnre.
I-'AMO intrnaifiri a nattii.il trn- It HrrrM the .lmlruff hnri:!i.
iency lo iait:r an 1 iMit( K ft ' ( n .:.; at a'l ! nlrt g-v!
(travnrn It r""tin no turmful ni'tn'eta in two ti;r - .It c-rm an.)
alii, hoi to Hrr the al( and ito- $1 I lie- d- Is' hottV i eu'ia la-Re
dure ray hair. 'nil (ontatnt f. 'it tilii'l t ttiui 11 aa
P.?ery rtotiun fhotihl tie FAN! I the amiller Hire
trrjnlarW Appltrationi of nay he
In yue l a daily hahit yott wi'l had at the l.ettrr harder ah"v5 anJ
cpoy. hair tlrraniug rMaMnliinrtita
Rot rot 'H-.ljr d't FAMO he- (r.. ii, mr.ii.it
tiff the hair irfi-wti m.rMi.1 l.rw Jm i itbt tmi
fAMM ku:. r:;,v. -lv. :.":,J v.;-;.n::T.A
rhea nif roH whirh ii the came ,,mm.mly tinn u n4f
f dan. It'll'. ' MM 1 The Fan! Co., retmf, Mh.
It ftil itrhtmt of the n-lp 7
and nmitliihea and jreda the hir
tu"ll.
il prttet'sten the i alp wlthm't
riaai?r a ti ti Kirti life and ahrra
to th hair.
I Mi ) mi eroNrd hy ieritlm s
In one of the famuli labtiratnrlel
of I'ltt'-iL
tlnlllbnrton-Mthoti ( .
ltinkoe HniK t o.
. I'nrlian Hniix I o,
lt l.nll lm "trv.
sti'lfilii-ri; Hr.M,
ty tml f . . Afmnt
Alterations
are FREK
Ol'KN
SATUKDA V
NIGHTS
120 SOUTH MAIN STRI-KT
Coo
ummer Clothes
ON
A SALE OF WASH DRESSES
ft W'
p w wM
SHOWING TIIK NEWEST ARRIVALS
We are showing a special gathering
of new washable dresses in a varied
collection of designs, all specially
priced for this week.
Checked, striped and plaid ginghams
predominate, with chic vestees and
collars of white pique and lawn. All
good colors and all sizes.
Others in silks, etc. - - $25 to $40
IV ,
NEW SILK SKIRTS
In the new white and colored
materials, large selections specially
priced at tQ$15
HANDSOME BLOUSES
New arrivals in Georgette Crepe
de Chines in all new colors and
s,vles $5.98 to $10.98
108 Busy Stores in 108 Busy Cities
Our Buying Power Saves You Money
COOL SUITS FOR MEN
Palm Beaches, Kool Kloth and all the New Ones
SEE OUR SPECIAL AT $15.00
others including the New Gaherdincs and Silks up to $45.00
Plenty of Conservative and Blue Serge Suits in all the year round weights
$30, $35 and $45
NEW STRAWS FOR IUKN
$3.50 to $8.00
The Famous Kicc ami llutchins Shoes for Men
$7.50, $8 and $10
CATI'.LV'S EASY PAYMENT PEAN
Our 50 years of i-xperirmv ;it clothes selling in ;ill the principal cities of the country hus perfected
this popular plan of buying No Red Tape No Delays. All goods delivered upon receipt of first
payment. You need no one to introduce you here. We do as we advertise.
120 SOUTH
MAIN
GA TEL TS
GOOD GOODS
120 SOUTH
MAIN

xml | txt