OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 14, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 5

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-14/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

a.d.a
"XT.
:1
l'
i II
l'
(
. -1
I'I
"t
.ii
r'l
.1
I'I
i-1
J
lfOltA
TULSA DAILY WOULD. MONDAY .IT I.V II, liUO.
5
OILERS WIN TWO FROM OMAHA AND GO INTO THIRD PLAGE
TIMELY HITTING
BRINGS VICTORY
jjani fui'i Opportune swaU
Vin I'."th ( lames Omaha
.H,i Swats Hard.
TULSA DEFENSE IS TIGHT
nn, Krror in IJoth
fi;,,,, H Ijl.st f SlTHM
riaycd Today.
.virr avj jeff, 77 i mr.; m.,rw .i.v ,i,v at; o.v ; Frrrni:.
MvtT, caio you ( Uvr io tcu
II TA 1 m J- ft. . aa. 1 S A 1 -i fa. a , . . I
Hud Finhtr.
fl,.r I
1 1 M V
. -,...r',l.
1 .!:!' Th"" Tills "ll-
.. i n,o I : ' n t km a .Inutile
i);l '
rain.-
CKi i
,in if ' ' ' ' II''""'
. , , i In k ii.kf i no i ii n
, ,, i i, in i.r 6 tn 3 finm
I III 1 Ml" '"'"I ' ?
J -.. ''1' 11,1
, , i,f !ti'-Bi K.uiH'i nn
.., of Jntt Iml r"u '
m ;l do ! ii I"'1' l"'
,..iii. .-.poliriiaii. Hni I - u
. !i r : i 1 ;i ri'Sily limit.
i. Mint W"t'fl ni 'Tt'I in
f..nr'h
off lr"
iho
ipt t:iu;
pin of :"
In I!: ! '
,n4 M.i
Tho '1'
ih ft'"'
f.Mi ii ml Mn'h
. Ini.lnrn. 'I
tinninv t'rii
,H"U
M liefur" !li'' Wlr
ii in. ill 7 to 7. rue
II. 1 iho Ii' I'M! In i""1
. in tin.
rin Iii'' '"' '' t i 1 "i
, frith I" tn"". "' "'"J",1"1
,. c.mnH-11 ,, i-h."l :ii ro-vi hy TnlM
Unll-OfM r"HiH
f i rt a otilor In
1 'nun MiiKirtiw' Ymikrra.
WHITE SOX BEAT CHAMPS .;Z,"y
wi n Urn K '
.i,nn i'i i '
ll.lr U f i'f I'"' "tn'li.
-Tli ' ' ' I" ''I ''10 lv'1
... in !'. f.i-t - i"" lii nut I"
troll with ! I" '!'.r,
!!,.. in !( r..unt. Til. i mih:i
TAi'tt t''W'l,v'l '"' riiun.l
tin in I' " n'ii-1 'Ii ''k-v pn"
run a.T'.si wl'li MtiKln ""d "I"-
,., . It'.:. ! lt lilMla-...!!
Kurnl on !h- ntnO .lackn.ni. I.nt
h n.n.ir" .n I'lmt-'hl In an .it
.fm;iii . " il A net tier itror wim
nJi' in i In- I'lc'i'li. liralmiii l-n.iniC
c-'t wl'Ji t.. t.im r 11" VM'iil tn
...,1 ,, lH.-'i.-ir hi 'iiiLl'T Iii flmt
mtl KlircJ III! K tr I'V H Hi riUM 1 IK' . d(i-ld Phl'lil-lptl:. lolt.;. Il.ll'l
l,..r In-1 rri, mi '"!
i!:avfr. xlii'K "Ut in order.
In tti i . i i i . M ini.n lul wl'h n
ni'ijlf t'lt f"r'''.l' n" Htilnkt'l'
(...ur.lir I'. '"""'I Stilnki-I wont
, l lh .!'"' .l' " J'l-'lHlll iluiy
,.,i'iir i ; .::if ..ii I. it " .""it f'v i'1
,! .,; j i. ! i Mi s iu it ii" ti
,fr ii run
I'minn- ..''..:miti finni.iini'i'.l tli.it
Mi. ml.) i i..'. h'li' hi" l'i"t m'Pi'iir
.11 . nil " 1 1 1 Jt : . Hi I." )i.'l '
. i i. it. .'.:.. n 111 I llltn tl :l
I n ..r.' r ..i'W l"T who ..fflrUltr l ; Kn.m-J.p
on :h !. h mm.' Ih'I''- iihiii ' in
..iliir.l u'. Hi lilt mrivnl Kruliln.!
a t il', mi" an'l n'lirtri for tti" hall
1 irk VS l.r m !. in rive. 1 tie r."inil
...... ,. --, , u 4
. . . r You'll. WAV ' ' " , . '
II ' I l i l I 1 1 J v. j r. ii i v I
I III ..nil l A J I llll.l-li!Vlf-" r t I .4 I
TiJ'ir
i i
WESTERN CLUBS TAKE (J7 7 n
LEAD IN BIG LEAGUES PfitWlSSW
jrE4,'::V,'i-", BROWNS BEAT MACKS
f fh t-n ii fnr Hitch
IN A UUUBLLHtAUtK,
Standing of the Teams
. Tl'JAM
' H' . J pli . .
lUith Ciuikx Are IValuml by Ifoavjr , i k l.i luuii i!v
IlltlliiU Tivvrn Aln Win TUha
''IHIII
1 1 llii.ltlil
: I ki Mi. In.-, . .
WlTlllTII l'Ktv
I.
:t 4 1
.i:.
:i
.1 1
:;
GIANTS WIN SLUGFEST
FROM PIRATES 8 TO 0
. 1
: 1
T" I . .
TiTrlfli' Sliiirvliiir (inmo Won 14 tn I ' S. ' y ,,, ),
Imllnnn lliit In I'lnfhm ! Clin inimi i
anil Ik-iil irlffi. I'IiIi ik.i ...
I I'lilsliiiruli .
" ! Uronklwi , .
ST I.Ot'lS. Jul; U-H1 t'Jii r.HIH Hi. m.i ...
In t'i I.I. Ir.r.lnn ot bolh and (wire . II n ...
,h rilll l.ti l,!ll ,
National liiir
4 '.' .'
I I I
w,
I .
1 1
III
l .i
I . r.. 1 1 f..r fourth iil.r.
4 In J .i.il 5 Hi 4
t lltCT (I IMK
Tb. iron. wr i
Aim rli mi 1 41I4IUO.
I Tl'.'AM W.
, riuyiK" 4
l'bliiliiula. , fl lorn. "rk
. AH II ii A I All 11 O A ' leelnn, 4 1
Wlllb . n 4 .n-rtitlh 4 I 4 II lietrolt S7
Tt' S 4 I 0 i. t.ai.. s I I 4 Hi. Mut .'t?
Vi..or.( sail li.l.in l .1310 !l,,n.,n 1
Htni'in.rf ii I ii -...i II. .1 (MS I I WaHhliiRton f I
(1 iriiK. IV w.i i' nil m. ri . i" ii . . i , .
4 'Jit n W 1 1 m. .(411
Koi r l( 3 0 10 sVnllh rt 0 I 0
liuian... 4 :i .' V l.rli.'r.ai 4 'J tl 4
V. I' 4 (i Xc'-r id o s 1 1 3
illninii I 1 II li olli'on.ii 'i I) 1 1
110 4.
Touit 3D !T 1.1
Toi... in in at in I
4 1
4 I
4;
l
I..
.'4
;'
1
4 i
4 n t
. 't . ;
I'.'t
r, ,
. f. '.
I lint MirtniM'ly In I'IihImk lUxh
' (lutm lilt llanl IimuI of i
Safo llllx Mn.lo.
SUPERBAS DEFEAT CARDS
Ivrfort It.-lilliiK ami Suiwrlnr Ml. k
UlM k Nl'tM I iMMtrTII ( lull
MimhI ( inilil.
M.W nltK. ii'.y 13 N
rTr'.(. t III. rrt. with I'll I 1.11
l.T, ..lining II. o Kt.'.iti.l C.H.n i.f
i ri.'i. n lo i I'ltl.liiuiiti .i u n n 1 . 1 .
i in. h li.lt on llonlun
'I i o '...
i t.lil hi i I i nr I r 'il
. .... im, , I, ii. M i, I...
I I.- 1 I.. I. H I I n Mi I . in Ii
V-oft I it ii..,, . I..... IU..r,i..l. M.i.il.r
..'l i.i MI. K. ..a SI a U VNi. Ii,i II
1 'nil t' M . .-..I .. (? I,n.h!. I. no..
... I..I1. ,.f M , 4 ..ft 1 '. -I , h.l
1 1 1 l.l I ' I . . Ii i II i i"li ' i r in
I ' "'' r I J nii.t .1 ill I J nil
! ' II a'.'l . " I'.l .I.i il i M'ai I ...
i. Hk'.ni. h, r.i .id l,.n
N I V Vi il.K .1 i'v
1 1
At iln
I'ltUt'Urfll
AH II il A
Ren ul In Yexterdau
htm York
A II II ii l
i. I 111.
Ii' I " i. .
is rf :t ; l
I : . Ii.r 4 l .'l
:ti . I s I li.i'il .'h j i .i ,
M , H I h 4 I V o i'i ' ' I 'I I '
; ..on :lb .1 1 II 1 . n .i- III 4 V "
-l. Iiiiu.ll.r 4 " ' S ' ..o III .11 ('J .
II ill. in i 'i I I I ; Ii in .... " i I
j Ml.. I I Ii o llrliioii 4 I ' It
i 1 I fi ii ; -
.Ni.t.aorr I " .i I' Toln'.a M I I l : .' I
MilI.oo rt II n I n II
' l -in I a a) K
i . -i... .-I 1 1 4 a i u i
IH 1 w HII I I
IikHiiiiiiiI N ii 1 1. .iim I h km, I Minco
in.'ii iiii-i slinii'il Ni'M nrli
I lnl, i ml i.f 1 1rM.
HI Jn.ih 3 7. tklliorr.i Pity J tl.
I' H'-l I'M In') I I --I I i.li .:.!
I" I '.I ! . I.. .. I... I.v l.t ,1. r,nlii.
k .' i". I III II, It., .nil ill 11 Iln. I I..
...I 7 I,, .i v .ii i. ...... ,.ii.-l... hi ,'""" " M"loiiMl ami
...i.i, tn , m,.,. , .1... I..., ...... i ... I I In- I'lili.iK'i A iiii:i I .ihi, ) lilili.'il III
ji.i. .1 in In. ii, i. in... .t i 1. 1 i in. ,-,rijto Hie ou. In II. ..r l . xii'. live
"I N.nlti .to.l l.,n.. A i.'l). in II.. loan 'on Inn' work til. ineellllK
j.i't.lh l.ii.i .( .if l'. ..'u.,.1 ira.oi' V.ii,'li,il wrilkor ..l.:rlll I. ;iiiin iliiflna
i ' . ;;..'. I.. i-M i.i lli. I.i. a ti,, larinnii. lu.'ln
i I'i i n .... I.! 1. 1 in, i, lk..n ,.,i .flrr tir
! .' '. 1 I'i?.. on f ur l.a II l..,'ll . . t il n
i a I a n.ft'.ntf.. . i. i... .,.,r.. .i,.
1 l "i I' ml. In ..Hi", i.... nil i i..i..nl'..l
...r II.,,.. ml ... i,.,., H.M(,V ,,,,,,,, ,,., ,,,, ,,
I 'it- ll'lim 'lull I 'lll.'lllll.ltl I.i III. 'mo II. II OI'O-
I'Dlt' IHVI' ni nlliiKK'"' fur lllf l'.. it.nll.ill A
(iklaJioiii. Cli Mi J,,..i,l. .Iinll.io . l..rv ,..-r I 'II l nl.n i u h liml
J3v
Jijl. k m II. in I.v I'lonlilnnt II. 1. 1
lor if tlio Nniliiiml r,uffim In own
i on. line Kiaim Knriler mi l Iln mihik
fiii.a axiiliml J. k Mlllor nn. I ilt no
I'MiLntlo. Hi. t oiiuia l.tnieiia olt'Oloil
mill ona..n murk, iwn wohIi rti I fi .im o .amid Innt work for itlmiiitiiiK
in. Inliiim l.y I inpirn I nto lluirlaon
iiirnm llio npiri)V of all lnio.ilm II
fiiiiilmii. I'lio gitma niin.lii n. iiiiitiy
lifi.or i.liivom. tha !! who fialil
liaril fur ovary point. Hut aooor luia
In roixiria, lha thro liillilnhoi Cnnln.
Mni.li.i I.. ...rlluU. alli..4 l,nli-
II, Il.K Ii.lu til "l ,.n,', ,.,. .ni.n'i.r.iiill,.,..,,,.
nriiinl'y In iii, ike i ilnn on tlilr j nliunivia In their remark i.ri nn
Now I'-ik tn.iln, wim ( m- k1 r-.tiKir j n.- fluhtiin turn 1 1 cliiba. Hut nn
I'lWll) llli
All It A .nil II A H.i...i Kino tin' I.f. In "l .olllt
a 1 a I !', rf I . II .1 .t n lllllKO ofl fW "I II will. Ii I."
'i. i " -' v ii iii. Ji, a I a ,.,i u... i i m,.,i,iv i.v I., ulna
'llio two loiinm
HIM' nil I'll'll l.llnl l-'ll'lltV Mil I. Ill
-' niiM.o.i int. loin
'"" f ! '' ' . K . I"".. 4 111 I.,,,. I, I , W1,
llw.alll 4 a I , II ,in, I., I I ., I. II , ,
I'r.rl.li nl llovillor hit liiallflol II o
roiif i.l.'iicii roiiunerl in film l.y In
npnl lo liaiullliif of hln iluil. a
lll.lltoil for MAIUy ia nmlli.
Rr.ii. j Inoinli ;
a ..,' I ..I. n n.l , r'l..aiO Pill. "'I'i ."'I l"H '
nl f..uo. ili.i' he h.i l in "'" nn,., k i.. (i-,lo..u. Mi.l.r, Mn.i.irl. error.
rl. !. in.'.' .'tl '.'ill.' Iflllll.o i'.e ri ii,.r,r. iw l,i, M, W.lk.r. tliiriil Wll
. ;;.m. io'-i t.aa.a. ki llm.n 1.M.-I
on I. ilia off Kmiiof 4. off Hoth.iron 1.
.a ,... up ll io 1" a ' hohlii.l t:.f
I' a ;n fi'li.-r riint, hut h"i.'n I 1
.hnc riil"oioa t..'fnre name lime
nn Mucin ' . r-1 I. It minor fur u'e
M..ui li e ..,i'.v
.irtnii oal. br kmn.i :t. i Sotrioron 1.
vKCDSi) bittK.
The Official Score
I I KM' I.AM I
TI'lol.
W uffll, m ...
MllllTt, It) .
1H. II
IINIIIIMiH. ((
Vt.-liiit. 3b
lnl. rt
'4Vtik, 5h . .
M.nion, r . .
ia t.llil.'r, t)
T'lliil
IMII
t.nJam.ll. ah .
'kn. Ill .
t.niluiui, i-t . .
'"ni.a. If
Hum, rf .
"iollmn, ,
hVbrau, 31i
Hk'H. m . . .
"l'i V
iKlrh.
LSIunkH
'". Ulan
3 kf'irr
t ria
IV'tnulu,
' f ".unit
TollU
llU.ll,
iliaiio
""re li liinlin;
All. It. II. I'D. A. I .
. . .1 .ii i) .1 :t n
.4 I 'J r i
. I i (i (i
. . S 1 2 3 0 (I
4 1 I 4 I II
. I n (i ( ii
. :i n ii 4 .1 n
I ti 'Jt f i li
II I II U 0
. m in 27 n
All. IL II . '). . I
. I I 4 .1 I
It 5 I I I f
II I I I tl
. . il II I S II I
I II 0 I (I 0
l I 4 3 0
n n S 2 0
4 n 2 li i n
.1 (i I o i (i
, I n ti n n n
I n n o n ,n
l 2 10 17 if 2
won In clirluli.
'i In nl ii i Ii.
rUUaal.lphit. 1 81. I-oull
Ah II il A All II. O A
V ilt '.!. li 1 1 .' frnklo.S") ,S 3 0 (I
I'k. al3li 5 'J 0 ! llalain tb 4 1 f f
W.l.rrf f. a I li lobin .f .. I a ''
It.itrui. rl i o n n; i-'iBlrr.lb S 117 1
Sit. in. rf 4 3 11' Wil'mrf 3 4 II
1. 1. 1 III. 'J I h .1 1 I II
h ... . ,f 4 14 0 (iorl'oo 5 1 0 11 5 1
li'.4i. a .'.14 1 V.).ro S 4 ' At Miln.mk
l.i.inae .1 I I i 4 Koohi. 4 " " 5 .i S...'.ili,l r.i'lf.l
W . hi. i n 4irtin
AT "M ll A L' i. II IA ;.
Ai Hi J..-. 7 -::. . ik ':i i'ii y i. ;
Al I i.-n M "in. t v ii ;i ,i ; -,
At i. i r.. !, I.. J.'l.iin J-1 i
Nnlli'iuil l.iudio
At Now .lk N. I'll tnhiiiKh :.
Al Itrxolilyti J St. IhiIm 1
Nu otlifr ((.iirion m h oil ii l.-il.
AitirrlHii l'niruo
At ie!r.il , Now York 4.
Al C!l...i..i 14. II.. "I. hi ;i
A i. i ' it'Vr ..i ii'l ... W lithium. m 4
At bl l..iiiii 4 I'l.i 'i.l.'ll hi i 3 I
1111-rl.-1111 .sni,itli.ii
At In. 1 .1111, . .iln 4 1, l...nini:ie .1 ''
Al Kiinn.in Cry C. S. Miini".i." 1-
T.,1,1.
.t I -J4 i n
a a rl 4 n 11
rr 't I 11 I o
II. i .11. ,1 11 1
.,'iff.ifi n J o 4 I
.!.' . . I I J I
.11... a llll'
- ..,.iir I n 1
I :,, S' Cinl
h, iii. i ti .1 in 1
l,.... ti )i 4 113 Sliockoip 110 1
I rrii p I II (I (i - - - !
I Ictl'l 4.' 14 .l !l '
To'a'a . 41 lll l-' I (1 1
t no eul ul.fi mnn:iiB run inor.l.
H'rr .r 11.I1111..:
I'hi.il, !ii. Oil Iln (ill "I - 4
tft 1 ., iiioi j'-.i nao ni
Hiiirwji.rr: Hura Witt, Tli.on.a. Hlrunk.
tl'ir'.. l .on It i, l.r, 'ono, lohm, tll.fr.
S-i.ii:, .rro'i Porklnl, Mn:lh. Orrlirr .
tavo l.aa. Inl. I'.IK.n. liofkor, Uoflmm.
Tlio'i.a l.i'iio i r ll.irn. ai.Urv I. .an J
ll.irna. 1 tH.-naa. ! or 3 ltct. Hlraali. 1
Kq.i. l.a.'l on I, ana. o't Kooli 'I, oft
I'orr) 3 III! I.; I'll " . li r Koob I llurn. ; I h Mtr,
.1111 I . H..(oit j I.) Mvefaor I, b) . l..,,rn.
I rrry j
Al Cnlu'i lnm :' ... 'I '" ' l
HoiUlW'iii Attoolailmi
At M n.pii.t it. U"lo H". k "
Al Aliimlii ... j'.lt miiiKhiiiii :
At M"l. o ",. Now . 11 1" 11 t
Al N.ihIis i.'i' 11, ' 'tni:tri.ini;,i 1
'loin, I..ii:iiiv
At I'.-ilii . 3 4. 'iii' f.in n
At Sliil i " ...i t 4 I" 1. ni' ml
Wu. .1 4, II. iip'.mi 1
At l'urt Win Hi t-'in Aiit.itiln
lM.II.,1 for Mori 01 n in t ti
iuiimI f.r lii.tirai in iiiiiU.
tv orn t.)i liiniiilla .
I'lll.li.ir.t. . . . r" 1 -"' r."n
N.-w ork I lu (i"l. '
Hiri'.m.rt' Ituna 1-rrv Niiul ...n'. ,
llilllil. i.unf . r'l.lr'irr, ll.tr-l. rr 1" r '
io.ii 3. I I1..0 ll.ir.Mi... .rri.r. f',,.rl.,r j
ilmril. laro !' I lia ll.irn. V r t nll.
w.irili, IM.. ban. h!l FlmtiKi'i .'1 .....i
'...a K.u'f. N'l.r-i.'.n 1I....I.I0 a, I
I .irlmr lo II. r.l In I l,a. I n-, a ,.'; 1.
..tf H.-n-llon , lltiiik .oil. ij f.i. ill
I, ., M.j.r 3 I
Brmikiirn 1. tit I.ot.. I i
flttililrCIA N Ju'i I ' I o ' r'. Ii I j
..-a a l.'l. t III: I I r... 1 1
-.I.i. I .'..I . .I'-.l ' I l...n. I. Vol- i ai- j
lv...kl.n Ihr... i-iia i-i Hi. fi'.l I . t 1 j
I. II.. ,t i.ofliai J.'.l'm .' I !'....' ,
10 I
'I i-n B'.ir.
'I .
il n . 1
.11.11. I L.r I. ..fill i.M.
ril.i .-.I fr l..tl.na .n i.l.ilti
" i.ir 1. 1 ll.l.il...
1 1 la ...ni a I I jr 1 .01 .1
J3I J.i..!i Il' I Oil
, ..II.
i'ii. an r 1 4 1 1 1 , ....... ...
II If I I ', II fllllliltl ni.''i.. 1. 1" Ml noil HI 11:1 y avilfll
11. 1. tin, 1 1 11 v III" u 1. 1:11. 1-. I I lii::i.l.'l'hln whllo
K. in li. J I II 0 I ... i. r i.r I'lt'tliiiiKh httrloil New
' t.aiiY r :i I 7 I'Vi.ik itn fntt Mhii"i.it "f the aoaaon.
u ''" I' 1 " " ' llio iii.tnt.1 liiiii.it liifK H.o I'liii'ea
l lll .v
( In. In mil I n!i W"ii four entiteata
.ml of fun wnti li.., 1. .11. Ilonihor
wlnnliiK hln t.l'i'h a't-niilil li'imo l-'tl-.las.
Now York .n.t'ii",) Iho ruh-t.'-t
an'lio In ilitoo llurn Ml. I.u.lln.
Ilnriirn ilol.lltio Iwn hlln ami im
7..i. 'Jj
It
'. 1 '
01 I
mi. mar. Ilnn., I . . il , ,". liriffm irllli" In a wl.T.I f III I. II hm won UV
.. I ...... li., 1 11. 1,.... K.io ,'f. Imm oil in n I 1 1 . ,1 J l.i)irn In-
W ii Lira. l.. .... hn. I.'ii.i. Iii. ma: I a ... a .... . ,1.1,1 1,11, horn won. line. I
fn.ni Ml lonlla
if... In.
'. 1 1
..l.a
1 fi
. II..,. I,
II..,. Hit norvnil a aooroiaiy of iho
Nnihin.il l..r a.voral vonra ninl iwloo
flllnil uneti'lrott i i onhli'ii ilal lermn,
thoao of lha unfnriuiiala Harry I'ul
ham nlnj John K lohoi J Mat why
llayiller. wllh hi untiiihlei1 alillliy.
a hn u I ct nut hum lieon .In. toil n
laagua i,ronl(1ont hofi.rn la a myaloiy
ninl In inie of tha many mtaiitkon
Nai"iiAl lo.uun niaxnit'ea Imvr
liiailv
Murk lntrrtn dona la rnih're'1
frinn llio U.nloiti, Nitllti'iat ami
Ami'ilian loaitiie avoiaaoa Inane.)
eaieriUv ami rlenrly tlluntralo hl
well known a.Uajo: "You never ran
loll." Why In II that a hall eluli,
firnt In taam Imtllna" a nil an. uml In
loam flol.llria U Inni Iii the ra'e
'I Ii m t la a queati.in fnllowoia of Hie
Woniern rhnan arn tvindnrtii- In "'
ni r.l tn W lohlla Tha luai.a have
Inon rocolvlia ponr illohlli Iml
even ttion. thoy ahoiihl ha hither In
iho nn a wllh lha a-Tt or lalilim anil
f 1 t . 1 1 n ar llioy hnvo .lnvii
til I.na 1
A II II 11 A
.nil It r-f 4 l
Viil-r Hi 4 'I li I
llr.H.klTV
All II "
I'k. ii a a .1 " : .
I .i,n '.i, 4 I I .
I a :i I.r. 'llHi. rf 4 V '. I
.11, 1 I I I , V I.f 1 If I I '
II , 4 .. 1 1 I Vi.ll rl I I I I
V 11 1, .1 . 1 1 1 K ' Ii ! lb I 1 1 '
I iijii aa .1 '13 4 K'4.i" k .' " ' I
i. a -il.
"... .1
.1 n 3 4 KM.i"lb
3 11 I. I 1 klili.i r
V. o. a l '.' 1 o 3 I .d.ira ,
tl'li
.1 II I. I
l I I
I (I (I
1 ji a :m I
ri.T.lard b, WMUlpcon 4.
Ir liU I I
ia I I 1 ! ..110
nun '.'on o.iiv .
IMlll IMM1 I 111 O
nimnri I nrmj ..... i-..i.. a"
'""lia 3. i..-l 1,11 1. i.i,.-,.,.'
'tii.hjw. I.n, n,h: M,Tin, ,
kL r I.II.I.T 3. mrtitk out, Im
r S. hv ., t.il.l.-, R; .,!,.
rt" ''tl'-ti a, sl.,i,rr), I'.inrlnnil.
""No ,,!, iinH,-,,,, ,., i.U,l.il I..
I "'' "'' I'H'h. K..M,; l,.f ,,11
TT' '' "mo. 1:4..
mP'rw, I '1. mini , , ,rmUT.
MinMi MM,
10
"offll. a.
!U"t!e. if, "
'Ii'l If
orruwrifl ,.f
' eail.1.' Ill,
hi I la, rt
Tlt-n., ,,,
'' ,,"i. r
Thai,
, "MV!
'1u-n. ih
f"k"'n. Hi
"l.n. ,.,
'"bka If
K'tV rf
llman. r
Wtnau,,1;.,
Thil.,,
Mi. i.f li. 'mil
Prtr ill Now Y .tk I
.ri Hi. I I . .. . , I t i: ! I'
fl.r t I. Mi. .lu.l It - leaaland 4 ninlli in'iin.- I n.ti I" ' 1 1 It.tro.t ta.'. I
'.a . VS.taln'vr'o'i. I" 4 in 1 1" a lMr.1 . tullUK P4 : i " ''" " ' "'l l''i
.am. nf tl a .n. A I'M llr.l wllb two I i.lw. lao r 1 .).'ai. I r
,. ,1 in if... ..finli Ii, 1 l,inii .ilonl'l I ', 10 4 I ,1.1. a '.'1
.n.li.ra.'.a In aut. I I.r winriltiK run. :ruria
I . . a ..t. . I Jto
waablnflon." Cl.raiand lira Y'.tk U-troll
All II 11 ; All It O A An 11 ' 1 A
".id.. II. 4 1 IA 1. ' llraoat.ll S 1 li I 1 j-k rf 4 J ll'ia
Koalo 31. 4 0 II I h man I. a la .'
V ,,,il.,i f 4 1 1 " kr 1 fill.
11 r, rf 4 I 3 r "itMlk rf 4 1 '1 n
St'..ki K 4 a 3 o 1. tn.r Sb 3 ti I .
'iftninlr 1 3 I n 0 w b la.ab 3 111
-'.a ki aa 4 1 4 4 .1 nn'. lb 4 111 f
.1 .rni in 3 13 4 ( Nr. I . ;' rl 1
1 lafl . tool, C'toakif P 3 3 'i ;
li li 3 11 0 I . ' - -
I 1 ton I I o 0 I Tel 'l 37 JTI
I ..la'a J r a 1 1 1
. lial l.il f nr M ..! "ta I 111
.r. Of ll.l.il...
t il lam. I ' '
...n ..,,.l.r. I. 11..'... ,l..,l,.. .... ATI. I W llillltiif
k i.i .,i..,,ri 1, 11 i,i. I ...-a ti Jo.. .'l ' t hi ..nn li Mm wllliii'.n, 1'hl.nKii
all" 11 a (I'i . I'.l". ..11 l.a I. I. ' f r , 1 1 1 1 1 1 II t 1 1 I' Il 1 1 in If 1 1 ' h III In llll '0
a I Lit La ,.l.b.r BMlt.a
I.) M...M.. . Il.i ! (i Atn-tl. nn Ioiibiio rhl.'.ian
J.'... 'I'lu.'" 1 .1....,' -" """ -v:
I,,, . 1.101 .... Ha, an.l uml f'"l'' a'r.l'lfli' o"r I "i
N.-W Y'ltli hn. I Ht W.OHt We,. I.r
tl , ,.. 1: VI t ,,S1, V,,i,l... Filt Im
... .1,..,. im. a i,...,,h ..11,. il!l, VV.i .liltn'i'.ii. .ti'.i'.o.
AlP f 1 All ll li A ,,,,.,. ,, :l ,.f Im,' 1,1 I ';... olllli.l nll'lfl
' I . . 1 1 t f . 1 .1 ' ,,, i... ,,,11, tn. 1 1 1 1 1 11 k ...tiiy n
1 II VI " i ,,,. i-..,.'i....kl.- of Ho- Imlliiii"
1 ... a.'.'." 4' i I i.:''l"k."l Now Y"tk W'o.lti..l:iv ami
, 1 '.;;,, .. ., j a 11 .l.e.ko. Hhiwkfi . wli.l-lna rtre-ik
i.ia..r,l. 4 .' n I :.t 1 n nitiion Htm w lii.'A nnlio. I
i ; . '.'... , . ., i a 1. ". ,;'i..i,,..,'v ..v-r rhi!....'lil.l.l:ilit nklnlmma City will i.nt return
1 . . " 1 f,,,.,,, in..' 1 f.iur hit nhnl.nit hv
I . . I'll "" ' ' I' t I "V
III 1.131 17! I'.-, I n inch if W Vnrt 1 ''
l t , 1.11 I ll'll ! I I HT I no 1
fi, , , , ,.11 -ot ill o aj.iMi"
lo 1,'n rl.i'llIN
f inlllllK 'ho
t 1 k ,f
I- '
I..... I r
... 11 'ii...
4 ... .
1 .11 .
M,.,..r , '
I
4 .1
I I
Another romplei prohlem I t)k
Tnhoina t Hv . The Ifiiaue Ion. loia uro
hint In I 'tin Inl 1 1 11 k ami alilh III
11 ir 'Iho aoi rot nf I he I'lilliinn
am. .a, o. 111 llio nil.n tin pn.'iiina
wlih h Mollaml haa raoalvoil Imtl
rnil'ina ata tha piial lw week Unit
the .!i'hli! alaff la weakening nm. r
the nirain of rariylnit a nioilio.ie
Inl. alni K ami It la ontlraly proi'ahlo
frnui H r on .1 trip In flmt pluoe
A. E. F. CHAMPION SEEKS
BATTLE WITH DEMPSEY
PA It III, July II Jh.h Martin.
hoHVvaaiKht t Imintihin of lha Aniarl.
tn oupoillllonaiy f.irio and the win
ner of lha Inlor alllod rhamrtlonahln
at the I'otahln alnilliiiii, haa laauad
l ha lonin tn ttia winner of the
I'nriionilor irk Hmllh fmht If hn
fnlla In oh lain a inatoh her. Martin
aiiya, ha will return to America ami
lleinplitn tiioiit Jubk Iieinpaey.
A I'leriMmati la lha Inventor of a
Unlit hm In ha hold afalnat tha
upper lip l.y clamp fnatened In tha
noatrtla to prevent anorlim
TOO LATE TO CLASS! FY
Vi A NTF.h Hit n-t.m hinfUw, nulti
t tidti ran pT l D('f ih. wliH
mi tr.oi.fhtr ,iRmiili; otirri only t
yip I'hurr 40ft
TMUi- K IIOUM .ilit niflrft. h!f of tn
r'MMn liiMmi ailuht nl ; ffooa wall a
Inf V .' I North IfiMiinti
IturoS H'H'Tll. v 4 - 1 hma rNrn hn
a itri( atiarintnt mirn ; Mff Nr
fiUlird tool , rluta In
f.AWN riMtWr-r rrh, Rlh hin
VH K,l.r. -pfit.rnm an In mmi Otila
Kiitiia town : ihh montr ft-aaar; br-
yatn lnitilra 111 VS Kf atrl
HKVr N I'll, f- A HT, rnrniahf. rwnii
wllh hoaril fur MUmn ; alM lable
txiaril I'lnina 3lll R
HlltTnN, Hill "I'll, 1 1 Ifl :"tn jnrlllab.4
rorirn. fnr tMiua.ka.plof. froad floor
r.ar anir.n... rood atll. .V r waak.
I'lu.n. 4111
I
..in n
... I
. tt 1 ,.1
lit,,.
K11H1
t I
i'tn mn
O li.il
111. ink vn . . .1 '"
.-Jinii.ar . Hi'i t,,, ,.,, I,,..'.
'w 1. tri. r .t .'k tan li... I.I v'
.1 .'. .1 ,... M T. ,l.inl. I. . a, 1,1
'.I II. on In b,.'"l,b I mi a . I.
V'.. .Ian a 3. .11". rk .ll Ij M'...i.
1 ..lore A
1,
o lili
.'lh
,, .-r I:
' I
(1 nun
Hn Yntb Hot 1 oil 1 .il'ir. 1 1 r in Ii.
An II H I . AH II II A ' . 1 ' la .
V j-k rf 4 ' J ll'ia' " . J 4 .' i.fl n I i'.l,
I'I' ' 3 ' I - ."' I-1' 4 11'. rf- I 1 1, 1 I
U: U-t-'t, i it )V EST Kits LKMWE II --
',,, I', .11 II '. 1... i'. 4 I ' ' II II : II. a I n- , .
I'lail.'.'l. I o .1 4 -i.t:. 1. rf 4 " I ' V J 1 S ... I .
hdi...f .lilt I )..,:. I I I , -V , .. ,.
" .1 a u fii .
I.o U V.a.,,a .'
'.I. . . I.ir In, an '.'
j lira ' .'..... Mai k
.',",.. VI II la... a
.'"'li. .1 'la ,1. aft I. 'Ir,
1. .,11 ... .a.r.'l .
,,.,l. , p.aii I..
K - I. ... r .. II. .11 '.
I, I.. I, 1.1..,,
'.i.,l. II. lik.'o".
A 1 I'
I ..f J 'i I '
... a I ' 1
II, In... I
- I 1 '. 1 1
lima 1 10.
o Jof-Mli
A II II
t :i s a .
Bi.n.i Cur
A 11 il il A
1
o ..
Ml It. . ii I'.
" I 2 It I t)
1 n n 11 -i 11
-1 2 2 II 0
' -' J 1 n 1
I I 4 4 It
III I II II
" n 2 .1 It II
4 I 2 X I II
2 II II I) 0 (l
-"I I 0
"1 I 27 14 I
Ml It II ID I
: 3 2 .1. ii
' 2 :l 12 2 11
2 I ti 1 n
Inn n n o
;. i I 2 1 11
" J 4 I 1
I 11 n 1 2 I
- 1 X .1 I
I 1 O J (I
.' 11 II n t II
''l " II 27 10 a
Hi..-1 .
tl.-.. ) 11
T-.ta 1
Iln.
ll'al
nl
n. tn ,
T.na'i 33 It. 14 I
1 ! all. t fnr 1 III. 111 nil lb
s ,r. It li.r.iora
wa.itti.rion nm " -4
i-.,..,.,l . . ooi 3 1.) o,
t mitn.r, K ini H i. Mrtoaky tt.ink.
in ti'nri.), S-k.r, l.ar.lit.r Hamr.4
I.Mi, arrori trrankl III.'., nirr' r..,.
final 3. la. Lit lilla Julia- !l'l I'.t
lira .a- tm I.n, lull. Mti.' ka Si.rak.r. Ainmiiri .
.ini.-, I i, li S.. ;, I m.lon laot.i ' o-i I.i. a.
r.t. I.... on I. .. " l ra'l . off In" lirurk nut
i .ff t..,...ikto J . O.lr.o'k inl. I l nam. i
I ll,..l,
. II 'li." i'i 4 I '
.1 4 .-i, T r . r. r r 4 " I '
I t !)",:. 4 I I
, I ., . .' " I I
, I il, a i . I ' .l
.... 1 1
'. ! I
1, . 3 I In 2M.J
a , : . n .... 'il "I
. 1 .1, n.i.ih
a
. . .1 l III' P. "
I , 'I-I
.a .. a I . . a I' ,,
, ,i . ,',, I, . .1 I
: ' .I- ! ' 'I .... .... I:
1,1' I i .' Ir M
'i Iran t.i 1 pi t. ia. -a
a . k - .' .'f h.. ani .1 .
ol.i .' . !',iia'..l 1
Lr
,'f
art, a
llaa ktolnri I 3. . la 7 f.
Hf.H VlllM.t. Jul; I Hn Von.oi
br. ko r,.n Hi a iloun.a li.ail. r inn- t J ...
1,. .-Ma a W.IIOI i Ibn foal .'.'ii. 1 I"
..!. il.. ,1, m. 'a a. n t'.. a-. .' -I ...t.l'.
.1. 13 I. n.i.aa. .'. lo ii V.a,r n . f I II.
.1 .. I.ir llio . i. "
io i ' a i.utti.i li r, l.ll a ' j r. .'". . 't
. ui.at uli r"
Uli.tT (Uli
f. 'ff .i
, 1 I
I.I a n "I I'M y
1 l I r 1 1
"I 1 I iii'i.'a'.
V I ..li '. It
' I. I- ..'! 'A i.
f North ? in i
13 7 I ' of'
- ' ' . ii' .i,"a
J" nil 3 I'i, Hlotil f'lty fi A.
t-'tu' T I IM In ) II .'n,iti an.! t-Ktn
i,. it . . i. .1 ., 1 1, ..... I. '. ', ;i .ni
... ' I (.tin.. 'I,, fril too.
1 li. .' o . s
t I II: r nm'
Mai-
T,
r I'
1 Mora, rf '. o 3 I
. i. do-ii ati i a
. .,.i... aa .'1 3 3 3
'.!, In. ,, If i o 1 o
4 it in. .in r ,'t i :t o
i. I. la. II, 4 '.' U I
I
I
I II
,, i, , i haiii.-a t, J '. n .
1 I ).,.. 1 I 'I II
4 i I I 3 I I '1 ,
I r .ii'. 34 ti 1 1
I t..r l.at'.a in I. mill.
llf 4 J I
r' i I l
il 'ih 'i i -
'.II
r U 1 ! Ill
. '.II
I
.1 I "i 0
.a II, 4 " II ('
.... p I II II I
I"
I I
1 lira, 1
I'
(iamcn Today
Wtttlt-rn liitiuit.
TI I.MA AT ilMAHA
1 1 k I n h oma f'lty at Ml Joaoph.
Wl. hlt at Hon M"lnea
Jophn at HI. .in ( I'v
National lataarnr.
I'ltlahuruh al New York.
Hi Uml at Itrnnklyn.
I hlraao at Hontnn
fin. Irinatl al Philadelphia.
AmfrVmi lataaTiie.
Wahlnton at I leveland.
fhlladoltthla at Ht liula.
Now York at lietrult
I'.iaiiim at f 'hlcaatn.
Vllitartctvii Aaoamiallcm.
Toledo at fnluinhu
I ...ii if. Hln at Indlanapolla.
Mlt iieapolla t Kanaaa 1tf.
HI I'aul at Mllwankea.
'ffirlont IiiHurancp Srrvice
i offtTi'tl you by this com
plcti'ly etiuipnecl ajrency.
Jimt writing- the policy In
lh umallfHt jtart of OUR
HKKVICH othtT fpftttiren
rf t ho obtaininu of the b't
rate n tho property by
Hfirntific buildinjr nujrgPHt-
injr, tht'cjilaclnu- of the riak
in fttriinjr rompanii1, tc.
Whfii ynn IriHtir through us
YOU ARK SAFE."
BRINK &
KRAMER
213 Oklahoma Gai Bldg.
Phones 599 and 657.
. i,?
Wl
rj,'U
In II O
lla. M,li .i
I
hn,, i Cur
"uh,
.." i
!' 23d On
2 1(1 IHrO 2(HI 7
"r"'tl nun, TiiKi f,.
""to mm. hin'M,,,.,,
hlrhi l Itrli',,
hr i.. r 'i I m in a I.i. i..
' "" 'si.o ,!'" '",'v ,,,f T' "-n.i
S i!'"""- I ti. p '' "tiftnl 2. It,
. h' off T ' 'T llnrtiotn
"''-lint, " '
" I ','7 " " an.l
?'Mr,,a ';":' "ff Httrlinm.
JT htlia- j 1 lllllltuv
' ""I.I,.
"od;
tttt
k-ft
trtll'li
Itlir. 1, -vi-latul,
"'""I 7,
: jii,iw .
Mir.
rVtt.-a.n 14 It, Ilnn It
flHrvi.i. r i - i ar'. dt'i.i.dj
k. n II lo ! it 'i o'll"4 alu.firg
,' an h fnlar Vabor p l"b..t in flna l.irT
.I'tii f . I o a lia-l . I'lr r t.t wr
h. .a. oil up 71.'- nor'. I' r'l'll" '..
fat i n i fia tiall .ii'l l.lio. t.. riiilt
.ll . 'li n tk. . 'nr. '. ...In'Ci ll.
la'a'.'. but l.oad.roi.k i.-.l.a.ii r.nr. aid ,
.r.-a t.ii'.t . It. 1
I .... .,
Kfton. i ciuo.ro
,1.1 1 1 1 A H II H I
1,-nar ,-f I 3 I 1 U'ltild f i '1
,. II, 4 3 11, ' ' na ii 4 1 J 1
I'.... ,. r rt 4 3 1 " IV. ,.ri 4 3 3 1
1: ., lh If S 3 1 II ..' ' If 3 .1 I i .
VI on lb 4 I " i K I'll .1 4 7 10,
Srttai'ft 4 I 4 ." l.a"'n.lb slut,
Mi-ntt ii . I 4 k M ' " V. 3 4 1 I
Hr, .,a fl, l a o 3. b.'ia.k . .1 I i
k'.'i I 1 I l. -r p .1 " o '..
Inimont p 1 n o 3 I milk P 1 " ' " '
i , It. . I, 1 I o ' I '.- k ra I . 11 '
lltnah o o 0 i" I u "Ir I' I 113;
iiHi.fr I 1 o '
I a il arll.p 0 II I 1 1 I til
Temperamental Club
j Athletes Forced to
Practice Yesterday
II II A A', tl .1 A
VVi"i. t.f 4 13" I'rr.rrf .llll V,,.. If .1 I
W , i. li 4 n .', I !"... 3ti il " 1 'Ul' Jit I :
V i. ( 4 n it I I . I 4 .1 4 i I . 'an 1
VI . il. J u " w. ft II. 4 ' - , aM- - ' rf I '
a.l arl J I .' J II l.n.k 1 , . I . I It t I .
I a, . a . .' I i i I I I.' ) I .1 I -
I", rfrr II I 3 3 A a. I 4 I '.
k'a , JU 4 '1 I 4 II t'..l a. .: " I
I . I p a I U . M iaa -1 . 3 0 I
lw.ai. ai p 1 . 0 I
. To'. . 33 V a ;
T.f. a ll f i.'ll I I '
I . ,. Hi 4 I I J
."-" . 4
J .plllt
Ml If It A
la-"li I a 4 I " I
I I I l
". 16 I II.1 .1
s i i i i a
li . :i at. 4 1 J 4
it. .f .11'
M,.rli f llll
i ... - n :i i
l',r. . 3 ii 3
... ""i.'l h n.,. Hu .1 i. I'll. .ni, .... 3i
It... i '.r J. lull H'l l 11 11.11 llr.'
,, , , ......l.ii. I ""at i .. VI. I '.'.
'.r.'a ll'ienl'l 1'. 'an M.'nao I.''., I
... I .... l.o. ....i ..r I'rili. I ' ... ; '
'I.. I. mil li..l.'k. t'rui't.r l,,i... "i
I.... a.l... ,t. f ,n .o al,l'.i oaa.
n. .In.r 1.1. ai I ,....( r r . ,.rf liai.
I '. ...a.li 'i a', I t in t i'.-l'ia 'f liaril., Il
'I ,ia
3 4 U
,1 V n ..
- I I i". ,i
i 1 r I a. a
' f'arr .a J
I It ii. t
r 'i 1 1 ...
17 3 7 11
3a a J4 II
' f,.r 1 ' I- '.ni l
M .ir ii i'. . v ,,' t i; . hip ;i , ,
It.. i ii v i I, i .i i i -
!.(: .I., n f. i i.o f -. ' .t " ..f I " r
it.nn.i.t'1 uihl.'.a .ir l i if lu tl.o
I I. -.in f ' ' 1 "a p tor i .. '.ii'l' M't; .'I',
f .i r o l t-. n. t,, n , k ,, .t i , .
tor I.i it t M . S I i pnl'. I n i . p t
rn 1 1 ni f . r ' it i ! nn,' t .i n i r ,
w I or: a: , i.f T :!vi n h.i no : .t i ! f i n
ll" m i.a ox p, 'o, t , l n h.m I ' i
If I, I .- ' "I. IC'llif nl t .. , Im . If.
o'n .it ! '.. I p tho Ar" "ti nn m, I
N r i tn r. . ... f f . f. .1, f r w .'i n h In-no. :
f il ' P.- tin !,. I-. pii. od
I ', r. .1 . .r 'i.o ini.- la trin.ir.t -ItllT
hlk'hor .':i.' I" la il "1.1. rain . I
tl.'tt "I'' K IV l ! i I I O s 111! O I.). I
'.I ' .. I ' ' I ',''.' . i'.l . I "
I ; -' i r M !,s ti . r " ' '" v ! i' ' . " i . ,
I, ; a if. af t " ' I f. , ..' r .... I ,
, .iv. r t : o I 1
il. ' rr il I i
. ii. I.r Ii'
ii. , p r 1
t I r .1. I . r ' a I 4
" al.,,,1 .,, ,., . I
I a! n f l.a.. .' ', I
.,'. . ! M j.-l I
. I . l a" .. 4
VI .,, 1 I n . , e I I I.
t i '. ' ... I .rr .a t.i.i.
,-r a I I!' .' .,
ll.,
ri . ai -r' I.
Man un, V!f"
I I.I. A I- m I
I',' W' "iii.
.ra n 1
, ; i M
. ' Aik
vir vi '.
I" IIP
l,' ,' A
w
- ,!.-.. .. .. . .1
f i .!. f' i."
1 1 ' ' M .il. l Mm W
11. ,rr'f . . : Mr
. m i.' li'.in I .!. Viae
:in I
-j.,
t I:
I
Hi.
! : i'o
t.i I v
I H I"
r na'
VI.
it to, I ... t. ". I .:. n
f. . ti,.,h 'n a ..." I "
i.'l f.-r li-n .f. a-'orth
, on. i r. .
I
I lll-rflll llll. l, l aj a
C.rp. i ., M 1 . ij, ... n.. . . ,a n '
. ,., .. ' fve i.. .. f ". i i.v . , i ,. r '
I 1 111 - I. 14 ' . !" ! ' ' 1 '" 1 ' "
...Vli.ifi vir. j It.-..- ? HmiiiMt Mit.t ie H- n. ! .' : s , .;.:'
. a .iltainn'. l"i l.i-,.",l I r,n.
V -aor ..-' 'J I'r'i.b .'. 'lent ' .....
' .'' 3 ,-r... .' M.lnn.. j (,, ,,Mr,. f t,n t lla -f ll.tr...
f M -1 1, : - ., ' !..!
MnrU Plodt
Ta.le li.ght
IWHef than runt tan
aent c If art nf
EjMtkaa
liaiiUa J for your ,rotottioai
; 1 Ul txii J A.l J
.' v. r V
H'-M ,' r
h la f'Mi ll" 1 J.-I.'l 1 Hulb
n i... lr ..ll.,,.. .Im.iI.. O'a, K I
(,,,1'a I- i.indil ta... "ii of t al.'r . ' '"I. W.il'lr 11 i..:J .1' ti. is K
. nil InuiairU 4.' oft Cavlaail 1. tla k eul, h'utel.
r-. -. ar,
'C Jaltn.
H
', ,
ii"l
jiuaa, tuaiv. lLaiuold.1
4
UNITED STATES RAILROAD ADMINISTRATION
inu;Ttii .i:m:ilm, hp haii.uoaiih
AMissouri, Kansas & Texas Railroad
Important Changes
in Train Service
will he made July 1,3, 1919
On thrt tvame elate, through
Sleeping Car Service
Tulsa anil Dallas
on the following ( h d u!-
I.v. Tulsa H : M) p . in . I,'
I.v. Mimkoure R:20p. m. A
Ar. Dalit) 7:10n. tn. A
I)v!Ias
1 unkoifff!
Tl.l.4
7:10 p. m.
1:10 a. m.
t:55 a. m.
! Ml IK I I, Alts Mill, i- lll(M"IIM l lliMT OITKIM
.1 .'
I ,'
iji
.1 -
:?
ji.
t
net1'

xml | txt