OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 14, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 6

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-14/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

1 " V T 4
n
TULSA DAILY WORLD, MONDAY JULY 11, 1010.
Monivr. rrrrio,
;! j
1
1 :
i
' 1
III
1 J f
5
I
ll:
"i i
J
;1
:.:S
: !
i ?j
!;j
it.
!
i.l
.i.
i:
Oklahoma Hospital
Barrtra, ComtUi af
la. Fl rap roof building ai ranf 4 for
fnirjtoM
tad. Mot t a ml ror.iidrl '!pmm
tinder nut rnef
Ir4. rharrtAr Mparlrnri n 4 iklU
of aUrhdanta
rf riM A Clliitrn Pt td.nl
MHi ii c r.MiM. n n.
ft il'r'fttMn'1nt
IT 1-ffU Alb.rl-.B.
"iH'i I I'tiMir ,n
W tilth l:1 JatkMHi Xtl.
J' b ii 04 j 3D o
I
With the Oil Men
fi'.r.. ..o ii i I,, ... i... .Ii , in .i
II Ill I.M.I fll , III J I . ,
- ll- lltjl'll In h:,llA.:.l I'.r I... I, fir -
'' ' 1 I'll I t II li i.f
! M i f . . i. I , ' i f.-i i ;i.,. tin
fi r,rlrr
LEGAL
AuiumuLU far It!
AUTOMOBILES
llIK
I''
I, I'
"'' ' "' ' 1 ' I I nil. ..f it.
! !...' I, i: w , i i . , I . ,
I ! . . I i .' I
1 I 1.4 a. . ii 'l Ii I Hi, I
' ' i ' i ,1 nil II
I. ' il ". ' . f ' ' . , . II I, i I I
..!... ' ' I II in
1 1 ' 1 ' u . ! , m . , , a . i . ia r r, 1 1 .
lJWSIXHSS ( M IWS J
ii;. a k i ni l; mti:i:i.i,
r.-
i, i i,
' r, , . r
I'll, r, '
I '' 'K ,1
,.. ,,, , , ,, .
i. In i . h,
II. 't i. '
a i, i . '.M '
-in i I', fin
. h ii I-. ,
..I I , I'M
I I H i ' f , . ;i
I In W I I.,.
Mn I M
, in. ,
Mi - . . ; ,,
in 'I,: i . ., :
i ... !. i,.
I ii. Ii. , i
i .,h.l
1 "
I ia l
r r,..i
.1 hi.
i 1. 1
ii.
it;
i if. r
I t'.r yii.Mi.ir i ,i,rt In . r,t an r .!'.'. .,.,. ,i...n,.
i.".r ! ',il.,i, . tl Ifi VmL l.,r nf ,
II. i. i n !... 1 , ,h ahnin nn til ).
V '.-I I ' I I A ' ,, m . il., Ritrfi .iiin
i t li'l-'i, tyri it In ki,i. i mi'l 1 1 mn 1
I l. .l l. i..w II lo cijr ,r,iA.. .
' 1 i . r !, i (mi u tniFii 1 rr ui f
AUTOMOBILES
AUTOMOBILER fOR ft A US !: WAIfTEU AUTOMOBrl.rH
III win 1 A.N'I Hi
i4,i l,rit ChnniHi-f ii I'trl Mlnril , ' " iKlilly ilnUf Tuirli'M Of
BOARD AND ROOMS
I'hoi n 5 1?? A. 1 1 Sotlh t ro 1 1
iPAIlif. ...tilr for ! or Iri'l.
r.t Kirl tlrcrl
I
ill t
. i f..r l'-i.
( 1 1 ir i. "i
i.i. f . . , .
i i.ii . i i .
ii. I i '. . A.lv
' i l
ill n.
1 1. I .-
t.V I. -i
111 Hi. I
' i i'.i i i I ., :
I r I
,,. M
I i i
r u 1. 1
Lit I
I" "' ii. , l I. - I,, . .,,,
7.17 MA Vi I I'.l.lx; , Tl I.SA.
ti A. Uni k ini l.ljr .r oi,,
linn It II. -Hi k
law (U I It I S
Breckinridge, lloitick A
Dnnirl
Firhnnirp Nnilnnnl lmk llnlMinir
riimio ItHncn 7l Tulwi, Oklii
Ilf 1.imrlTn fni Kfrptnh t.rnn
1 1 1
i.i ,
, f
I'.iKIn ii
I ' 1 1 I I '" II I 1 . 1 1 1 i '
I r ..in I 'r .i"i I.
' I .I 1 1 .... II I .( I ... I .
I Mi- ll"it I" i
t'..l l-llMl 'I,
.l.lll'.l I.. Ill''
I I
'I, i.f ili ,
i II 'I I ' I nil.,
.I'll, win. I I.,
r In. . i . . I ,.,
I.i.l 'I.
..r l , . ii .
.-. .- hi,. i I..
ii.. .,n . i. .in
Yoiinu Mrin of 1 1 1 k '
lnl lligrnre
in .i.i..
, i , . t . r ' 1 1 i.
, f f i . i .
,. ,ii ff ii i i r, I 'i i ..ii
i.il I. ,,.'.., ,. , A in I.I
ll.l !i Ii' , ,11 'I. Ill,
I'll I-. I. llU
Al.' I I. I .'. V
Nw lTtJ,in to Wrtt Third
rlmn. 1471
OAnDId IK' MOOt
fr Yyn t4it, ind Uttli
rAOLA, KA.
Plrwt ntili frlir. rknnfa
mm Wrli. ff HiaU( u
muthkh ut-rtioi.
fACiLA AH
THE CIIILDRHN'S DAY
NUIuSKRY
tIT PCH'TII CIIKTENNB
MIONK lOOt
Chlldrri Cfcitd for Durln Workln
or Nbupplnt Hours
Dr. 1. AnJstreich
i OPTomCTIUHT
i b with
HARRY HKILBRON
JRWKLRIl
KMond uid VtUa Thorn 117
IKKTOUH
McCARTY
AND
NEWLON
Hirnm m 5. 1 to t. Hnhhaih to It
I'nx'tlo IiiiiIiinI t (irnlto-l rhin
14 H Faat TWiil. Tr-Iihotv nnn
TnE DICTAPHONE
New Inrtlitn
fOfl F.AST NKdMI rfniKPT
Trlriiiin f5.
t'H o I'Ikiiki for lrn4nnirmilon.
It tilJ h.Mlft
TWt
inpf of t m.gi.(i tu Hi to 4 J
fr frnt of !) prlrl
(! lb full pH'hii. ) f font
Hint. I fti tH fnti hn
XV. T M iniliTMAVN
it wm ruth m rhfn
STANLHY ('. EPMISTKIt
la wv t: it
40140J Kmnntv II ,l,1:nf
I'llONKS:
Orflra 1394 llMlilrnn 44U
SUMMER S TUDIO
l'i wo
.tttSK MITIHW)
I'mliT Inn 11 inn Aium SnlU, nlrrtf
lluum: N n. 111. m 11 . m,
1 :30 i. 111. in 0 i. in.
000 SiiuiIi I Iwjrfiiiio I In, 111' 27V
III I I. All A III IN i Ti: sr
I'tliti'l ciiiiiiiiuii Inw m l,.Nt (.um p(
in t.iiiu.alK.n. Nn ihiui. r frra or
uttiln irKUlittlon. No IihI;Hi1ii,,: .
lilliiy M.uiv othrr oiIviimIak'ii ovr
roriHir.il I .ii l or ilc 1 1-,-', r!t0
MU tOMIM NT l.l t.AI.
401-2 K'ntirily I'-IUg. Tulnit. tkla, '
oi i:n KiQtira
JEFFERSON GRILL
Our lihrtla HpffUl latttr
Cri l)u Jour 1 i t oio n . n to a 3o p u
Mtic-uiti' 1-uach 60c U .yo to p 00F
LANSING HOTEL
)tv, I". firat nttftn Cotnr I.i-hl
MOW I'l'LN roH HUHINKfli
ITiirt? fi" ouuitio mwidi ry.kia( nt
ltd moittttn.
H k)o-k tiff htf.UU rr lip
VhwMrif n) nn)lr: ilthct aa j0rp
nn Clui ('-' in t M.ori,tu riiont vtia
I'MONE 156 for
ttH,.l, i It I vll.
t.llArl'. fM su, aml
I'l 1111 AN
nil- ItKAI. M'MMI'.It IHtlVKS
All l'lMN Knt( Urtiiki and
AfTTiIrl (in
1 .I"1
MI.MIV I.. II Ml Ms i. i. i.lt I I n I I V I 1 1 SMI I II
I'n Mil.nl I. ! fii -'ill hi 'vir.liiiilniiHiinr
flf.QiLC0
aO - fk
DC LAW ARC
1. 1 M It I, HI Ml I s I I .s . tilt I,
t if Hi i- V-w Urliilil lliillilliui.
MV -OIL
I'ROI'KKTIKS
FOR SALK
i7i a res in I ;i t -m jukI .",7H
urns in Ire; i.'ln wrlN;
K'Hitl atiuiiH for many
rnorc ( )ir can drill ni'V
ral wi lls iarh r;ir arul
st ill ma k i 1 U0 , m l on
prirr uskni. I.ilirral terms
w ill in. All prnpi r-
Ihm in Nowala fitM.
BKRT M. CROMACK,
Mi i t nUL,
II I MICI ML Y. f,4irr
(.4tft trf
i iiT-t. ff, fin lh
Ji i (Mi I f. a (. tut. i ( 4im'iHftiun
' I i ' 'ij'tti lik 4'nm, tt.i r-
..' ri -I iM.ii,1rr j nHi(iti rir i
- urti tini, t.f A ti.frtf i ,l i .ptii Ht4l
I r o '.v Wr i 1 1 i irrtf1 u
'' ilh triit (tt-inif Y.t.t iipur
i "i!'l I rf4 ., tK irl H M
1 ' Ik ift',4irn i,. J oti fid H II h I tt
I'.- t'.t iirtT. I ( 1 1 o I lM.rl.if 'k ift-l
i il. lik atLtm ni'h lirntfc t rni
,i.'r irr I ififr i"f fiir lt,t 4.0iit
II. f whjUi . iff f 1 irti Tmi ( I
USMD CAR HARf'.AINS
- . '" mrri f.iilir fhdt fh ma wa- a
I ' ' t'l r r- f. t,irf Ut hn I nn I f
I iii.'.,,i,,r, ,,f iUt ft tr 'ikiiliom.
to ' " i).m,... fM,t'irg, u 1w
I i t ft 'I'n!i lirl Ilk timtift (ivn tin
..' DtttifA n. tci! 4Bn ii if. mo hi
- '.'hi lir i.f hilt ' '( .( t., 'J i
t - k J' 1 t ti) V..i Krnnt t-tr of
fhr I'i'ii C'Midlf tn.rl l(.u to l.4 Ma-Ii
' " ; "t i.i.Mrr n,( u,ki riia rr,rt o Umi Hufi
I All til run lb iVith wiofiiiti ttnJ ?fnni nui , lwi.tr riiifc liaoiiiMm hit
' vditbifii ' It tint' if ! iiinmnti
' N .'lruivtf'l kwrrl,l '"I" on "Jl i M 'tl i iy ('ill NfY ClM MISSION CHfl
I tW)n on ir if Lr.wm ri.lK.
t 1 r rt wtitA for tin nf iQ AJ ' (iniiilf l lerk'
fVfc n-f w.,rt for i-f-n to tlavt, MOTlfT Tn IB tmtih
V.,i., .,,,,1 l . mn.l. lit., (j, ., ? o'rlur, . M
I M I ii I in ii ni mniiiit tin limn ! ' ""' 1 ' ''"' """' f"'"
it r" i i ii'iii M r-fl it.
i'.- f) 'ini.er l,i tor iViuntv prinlinf
l.f t r.nir i fur tMtn il DM ii ymr
MM.rK MM ll'IIKN. lit". uMlrj id li.nd (hi I 1 1 h U f
i . ' . i i 'i
TlM lM I.OlHjr Ho 71 tttortt Trior.
I ,ii I OH rri.'ifil n
;::::,:rr,;;i'f:,".,;;:v,v:.:i-7: rrat; a-i.
iii,'., I.., ,j.,u I,,, , (,n,, .ut mis Stutz i-pasH. (nummy.
' ' ',''' tr, .,''i"'i,r";",l,,',! , ,ii,j 1!17 Stutz l!-pan.H. Koadster.
I ....I I,, ih I ..l. , , ,, ,, .,h ,, W
" -..I .. i .,u, . rut. ..I ri,r.. 1 1) 1 7 M a mi i in , 7-paH. IlKO uvw.
:I'.:,' m,::," , s """ ' 1 "' -; HUM Stu.lfl.akcr Rnalst.-r.
,ilv,",,,rirV';:::v;,,!wr"',M,!l;ns rhan(,lrr; ungvr.
i" l- ! .'..- i... ii., .ni r..rr, : 11)16 Stutz; U-passmirer.
i r 'I'- !.'. !., i . i. I .i. .n. I . l l., ii
"I" '"1 nan, II. I. II 111 d.f of
.' I i l 'i
'fnr.li I.KWU fllSIT
' ' ' I .mm, l ink
Rr.Mlll.UTON
"n tt.ia If.fn .I.i i.f .lui, HI! l ap
.rn, II.. I ,hrlr !. ,r.n i-m liaralrit m
lft rf'.l fit i'i'.l,.iii.a in priM'ril ini
I pi-.t , n at in h lAmiit, I nrl ,.f I'nli.
i ...ti. i, nk:iiir. iii. f.i:.imiiif aiioitHi
l.l'r
...I,
Man
i .tiiitf .r.
.. K 7
14 1 boumii rok rent ".j-iiknishit,.
III Iron, inii.l. "" limn liHl H 7i. . .
I.r l..rita:ii n.wrr
a.,. I .Ir.r, i.iiuii uf far Ait
,. Hill I.I
BOARD AND ROOMS
l.IUIIT IIOUHKRKt'.riNO kOOMI 14
Hl'i. lit Tniilli. t', .I,-,!,, ,
1 1 i f at roiMti ami l'i .M .
in l.ailt, kiiiiilmAi an. I i ,
S hi. lili- for Imi nr fii-ir fc.
rrrt i-.
Kl'll MKNT Iai,.. f,i
litKlllmrlloiiil . Iwlll In-., v
f rri 0 . ran I.f an-t, d. ,
I' III 1 - .11 H.MH h I A
' '''".bM
"' n..iii.
riWliiiii Hol JII Ni" ) fnrrilh.l two
rn..ni .i ,l four rrMint hi.'l,l Himirliiillll
i.inn,Anti v.a .lrr anil li)lila fur 'MIH, V, 'i 1 7 - Ni.-rlv
f, i a i- -.t l'ti,i ". 1 3 It j ".iihWfM eApusiirr, lni
riimi, n a t rl
M W Klii'kl'nltl
iirw. ffn.i i ii, i, I lif'il hiui.ik . APinr
.i.. ...ii..- rn.-iiiA .inU r in auilr
1 1(J ..I 1 li.r.l riiima j'J.MI.
And Many Othrr linrains.
()p-n Kvfninjf.s and ,Suntlay.s.
I'hono 71no.
f.ir. P. HOULDKR.
ANNOUNCEMENTS
FOR QUICK
SERVICE
FACTORIES AND USERS OF
ELECTRIC MOTORS AND
GENERATORS:
Jttat hear thl In mind ami nmk rfmrd uf th I r I 3 1! F!I.P:r
THIC CoM I'ANV on )mir rf.i'lv rr frri-nr, hu whon you hrr-d itt
ttrntlait uf riprrt me harm n, ihv nr filicLl, n ran nrrra ymi
Hit rawlnil anl rrhullil oln-rrU' niotnm ami Mtitcrilora Hrnd ua
fur niat'lihim lotlay fur r m 1 r Vi Kiiurantti all wora..
W ara tha olilfni ralnMlnliril rlr-'lrltal firm In Tula
KHl U, PA IK MM.IM. AM ijt I.I IT
dodge i;li:c TRIG CO.
r Trwt. ltM-144
Ml lit 1V1. S&-0-J
(Sii.i) i.r.w it ft.ts'K.
I f'l . ( Sr t I.l rnnm. (1rk
aiIi. r Hi -j i r I,,iai...-a. -
A.-..-. III). U..r i- Ma aAVtAY. r-A lAlitAAf AI4fl
i . J C M"Sr'HU H-.-r-t.r- IOHT AND FOUND T
I'RLTa 1llHlf, fiiili fr Turldlf V 1 1 I. .rt pn.'.l up l'kii in
, , , , i flu-fi , i t I 'i , li l i i:ilnii.)ii t u in H) u r1 a A i (hi f
i ' J ' ' ' ri ,1 il itiiiUl Jil n i f l'i i 'i '!. Ui 'O..IH i ,i i Itninna-iin g ,
: ' ' I imi r. i . Itltrtil mwinl
.'Will'
air
ID'
IBaffaiiinis
1 Twin Kl vn iaftnBr NtlonAl
1 I'o.Ik" Honlnlfr ,
1 ivrrlnil Sti
1 lluil-on Hupr-r fill. 7 (inurnriir.
Gir SOUTH MAIN
TuIaa. oklA. I'hono J4I0
AKTIII H HKf:i Hrrlarr.
Ai Ian. I'm ir i I, rn? A rn
i n j ii.;:. M.it '.i "ii i'
I of u.srd cars Ix-romo luiyrnt
. nf ni'W ran. VVi ran nffurd
y ' . . ... .. . -. .. i .. .. ... i . . . .
r"- . . . I I I a 1 1
PUHEl.r mMDNAL
iiiitr
M
I '..I. Ml M HIT I VMl'lTKN W
I It It II tVN t Hrfi.i.rf
I l"t' I. K A l II A ! TP II II K I U niaal.
I lVVjL'vitf ironlh Nll nirtinc VlnnJar.
J ! I tl ', ... A in Man a
M..I--
W r IH'TT'IV lllfii I'rlr.l
l A KSVI.Mt 'VfrAtar.
tlllNITT rlUWMirttV So J.l a.m
vltlW A ' - '' "
LTZi.iJ All Aiillir-t KnifMi lUiil
CWOa'jI Al'.imi Ita.oriir. Ha l. Ouutn
V V 11 K T?tTirtf rn m.nd.r
tVHaW t tltl, I rr. Hr.r.lart.
1M AT TO Atfain 'r(H,ay
11V1 J V and Tomorrow
THE POPULAR LEADING MAN AND THE SCREEN'S
NEWEST STAR .
Elliot Dexter
Supporting the Dainty, Vivnciotio
Lila Lee
VT J
I if r-
1
1
l p
li
ja .
i4
AkIIAII TrMI I.K. A A t N M
aUf A.ll Hi'.l Hifi-ll, -All.,lhl
I'. jll'l S., .1 , It. Ill f..A
I'J
C r ROtlt'KTllN rnl.nl. I
II M III H I It Urr-.nli.,
ui pa i no nil no in ii r a, m..is
ru f..t t. ti i.t-ir, topif i wr,m irood will tor tno hou.i;
.1'. .HMi K.n... nir mo I A rebuilt rarkanl is the host
UMM a rn..!,,. . molnr I" i-tiotiU 1IJ" yOU CUrt f H JlltO. Aak tllO
nun ni. kiu rnnn, imr , i j f iiifi
rAIUM.U ST MAlTRN.TT HOf?TAt-
rr nanf iniMnl prittt: d'' imwi
iMr ma? work fir boarH . htti
toiiitr writ, for (wiIIm Mra T B
lr 41 1 ril int. tt-ai. Kaaaaa
iitr Mo
nri:cuL NOTtcr.s
KM Mini r Xi llN.K
Hilrr t'T rrrnfli in til oirhang 1iia
fur ii'iiir'hiii,- wn ! niatia b-'Ufhl anil
n il, unci fuiif.li ii'1 at lia f prta Will
kr I tnur t-ort J hftnil V ci ruSata oil rata
in mn'. jjn'fi Hixiih !lin, itf Vool
- fU a
TUn I li , IT h'niif It i ng rMiini irffiter
) I ; -.,,,, t w....
HH I l'i- l. V im iH Kor fnl l.i-ft'itifullr
1 irni i.l nt nf rioiftrt, uilth-t
p. i r f I'hnf r "W
h KS Ii M I, Mi!'! 1 liN Inn If hi hf,viii
-;, u, rMii'it ,rS fir willu.il j; ' if .
I ,h1 p r- .ah( kd r ruimtt in g l',imr
t if
Y M( r- ST Two rootnt for ! .f fit linia
k re 1 1 in t nr Vr p i ii u rmttn for two Kn-tr-trrn
.ttt.nifir ,th 'h.-tr inlc'l
M S Mill I II. T'll Two r.x. in n if fir
fur i' i h "1 f "r hiub k ir pintj, i.i in Tift
iiiii'' t ffr l iM.rra ritUtrt l'hoiri I I I
i.r -'17
A Ml r r-Mim anil k ii-rhntLi with um
rf t,ar! r ai)r pliuii iwn hlf kl nf poat
i.ffi.r an.) Main ?'", Wii Sfrnti-I
I IIKN r S IT, Si it 1H, 4 14 - M rl fnr
luihf't wyirmrn li"'tk rrimn apailinnt
a1).it.inc t.aih , phonr. Iiirlita a'it K
t tt n tiir. , two Mork 4 front r ottrth an i
Min mi philflrn ( an tn rVft .lnt 1'.
M K IU(tH, M N JuJ SiA-fU fur
i,.ki.r ! k.rpji.g r tun, 1ili.i'nr atb r
a'' 'iitran, kilhrti iini.--4' fboiift
11 1 I III V LNNL. H . HU) !,4r
i t rt.m luiiahlfl f(.r iM..
i'tin Yssr., .s'.nt i n ,
liftl rnin ; atrirCv
('KMKUtt.K i!rT,n, r .4
filial. Ii- for iiin or two I
H 1 11 I- .T ') ) s ..p
rrt ir ififf room air irt. v n ,
ml r ai.r-r , ( Mlat 'i,a n i
lU'li if w ar
MM' alro'.r for m r or t
r lokr- hi OH t ill Vr r'i I .
In.aril h.xiar . I'l.o'W ; ,
U MoK t. t
f- A Y Tlitril, !ar Kf - .
rtwi'in , tiot ai.'t rwi'l !!' i
M US y , 17 v.i It-,., , ....
rej.it r i-orr-h iui!iiV f.
turn on ar linf I htinr
OI.V M l'i A a'' . .11 I On.' a . !
Jin-Hi g f ' ri a o
AlOtK Kahraii fiiriiinh',) -
i t H Soul h 1 infr I a '
VlTK H II- N,. ,1)
roiiti adnnifn l.aih au.u
r wti I'I'orii 7'' h
I'h.S r .' S . 1 lti'. rr.
fr.ir.t lir, rtmiii r f r '. .
J'lion- n- .7 1(
Ll(l "I UN, S . h 1 j Ittu- 'ir.l 1
mi; t, i fi im la) tr for l,
I'd. .hi ,'."lt
KM, I N M ' I 1 1 , til I t.i ,.
f II lilnll.il . 'pl'lt; fni' t. ,-.
Ih 'hnrw r-l.,'.
"l Mi man i-h.-n m,
l" , Am .Stli 1 l ,U4 .s,
f 'i t , iff i. 'ina n 4,n I y
HI.KK.riNw rootii for mil ;.
'r-rr.--! I'tioni .MT I
lK I lu T h , 1 1"! I.vl. -
in f i r iu aliarr lam ouii i
' ' i i
Tl..
" IM
n,...iffi
' 'if
1lMi
ii i m 1 1 r s .
.lj.ii'H tlr
I I'll
Iir S M(
IIM4 Sir,
J.o.lllf III '.,,. Ir
If f :-
1. 1
f Vh il
Sll KL, lui ina)tf to. in i i
f-r irni, i itisr in ami ,
n tirr.I rioin.T I'd. t .. . , -
i'l- N Hi .s , .11 vi f iini . v i
ri:t nrruii'l f l,ir front ,
M ' II f (
r' Ii I M i . N . .', 1 I Oi.i. U--- '
i oi tc-ti'ir a i l ltrt i
M I N i' r.'at'r.iioiiai
nnh.'tl r on tun altvt , 1
t-or i anrl grvr l"r !. !
M It , MU ii h l S I-1 ,
t'-otna a.ii lir-rti ripuNiir.- a:j
I fiOfK i;n
ItdVHi.N. m , 17.17 tnrt r . t
n tali ej ion 1 1 t room w t ; ..
f (low a.joini'itjr ttaii
KioiiTir y. , 4 t
Ir.; rHnia, Afljtuli ttt K l am
N-
h"iw
man who owns one.
.l-lf. 7-passoniror ; liko new
2-.'." !7-passenpor; rebuilt.
2-iir 4-passetiKor; rebuilt.
lAntl Othrr High Grade Rar-
traina.
IKK I'llVnlt TnUa uka. lll mala ap
.'.'ttui.- fur a parnl fr.,1. Ii.ialioina
' A I -r a,.n .in .In v 14 lull
WHY I'AT MORr.l
fipfrl aalfh traa-nnr I Iranlnff II; mala
II. Hi. I an. third Wl.l.,, "" "' ' "'' 5-" All work fnllf
r..Miifr v iii.prs-u,r for Ihr.a roaJa: II
i.i'i' .ii-rrir.tr. in th i.l r.tail aloraal
.ml . ii fa.lftflr. R J liiirilnn a V.'.tra
JlAA ' "' .".I n.irii .ki.ira.ia. I
iTKk niiinih ai Ma... nir ll.ll
1 a7"?. IllAl inrPtlllf blAlll-.A AA.,1,
' t,.'5'i'J I " ' . I I'n a ii. I ai-, .-lar I l,.f
nn 5
I ' i I- , I r a it i om.
t I i 1 ' r rv s I iis w at
KMM IUT r-la-r
i ii ii r
At'lH 'II 1 l ' I ii , r .l
AUTOMOBILES
AUToMumi.r.H rurt salb
CIO S. P.OULDKR.
10
i I a tiiit.lf I m fun.
iii..i.f i ' Kin
I' U M. il .i ,S vi
M I l'"l S !'-. r.i Hi.,-
M. W ."I Air I I kt I' .No i ir
:a en, il.i.l.,
.' .fAV. ' ' ' r . A I .-rf..t,, ilrr.l
avviX r '"'" iii fin i. i a ,.
Vjj r n itAitiHt ok
Mil Kit 111 UK. I ni'iif. I J K I'. I,,.. I,
. af ll. I II a ... i . ....
' ' ' - " 'r' ""U -A.ll
', -' . . I . . .,
in K ' !". i''ff. In a'trnd
I il I I'M , S I .IS (' r
II I. .-. IM'I l- K It A ft
tl l.Kt t'AMI' l " ' M ..' .Al
II Wit ..r.l
a -"" ati
r Sr .-.;. t rrr
till C ( 'ir Kor, rhiitu m"tor
j iti orra i -..1 a'lifa'. for ,arir with
if 7 1 a: ' . i "n h "f il tr r ('an tin
.. ai I'o 4 Sou i h Ii.,. k hirrl I'trour
- ' I
i 'il.h ;'irifi4r ilnn j niJu lit I Ira
a t.. m w r.,r 1 U'
Ii h riiit( 'in"ir"r rt a r I an
l m l " . It, ii 'tanjr for -(..o 1 Utl.
..kl' m i I..- i.ri rl ruin i a.l
I I - ..!.!. .'.
r't ' h a,n )., (fto-l repair
I i I 1 S.t.l.t, .a.itt; a in "it nrw
: a "tl will." . iftfn iu",.r
,4 .ir, f..r t- a I ' . Hiair
1 ' I f- Irn. r ,.r of 'I. r I 1 .'
I - Ml Ml K !.!
Studobakcr Tarts
Complete Stock
Now or Usotl
All Models
WcIsh-McNulty Motor Co.
DiAstributors
Hf-vi-nth nn.) I nnltlcr, TnNa, Oklrx.
P-Vmr I. I .
All iri.T!i 1"i,1m1 .S.itnt ,ty KrrrlvfJ
i tt.f I i I ' k i r i a il .ti.ii.iit'
. a 1 1. a' t t.rw i . a, .r tani !
at unrr ..r t a.ln I r . i: s ito.
n'il'rli I a r a t '.' I I N i.t l! j
I Cm
i t m r
(V t .1 "'- I. S "1 K Mr. la...,.
,tlV I " l!' K I' M..I
' -X I I'- '! "full I .11. -l ,l,,
x 'v :7 ' "'
H r M t'l IM-., (', a,,;
W S Kt'MI V I "f i k
i 'i 'i . -a It : I i- t i.a''.
KIM I I W Itin I I ll-ft..r
Ti i m i ,n M 1 1 ni.' Ia v 'i. ii rs Asrt
' '' ' 1 "I ! ' ' II I Ik ni.ru
y . .-", l,.ir.'..f.....f.i AI.h,a,
i i "A '! ' I H .- i i II I ia I... a
V' . . J i i r Kinsr r,.a
li'ltt il M i ll(IM j
t '. i .'if irr
1 I I t cm M M s i ,, K (r I'
' ' ( .. . r i i. ,,n, ml
.,'afJV., '" '!' '''' "i ' IS m
; vV:V;',,::- ,': '";- :u ;
till! aY II Hi IV llian.1 KnlfM '
I r R FI 1 M l .iam.i. r)-cr.:.rr
LOST A N 11 JiUlMl 7
... 111
Srvrn noo-nrpr rir, t Irn lii-rln.
Kul ll I II.
hou r .
li.n.'f
I '
I' .ia
'.an
W '.'I'.' It'it-i.
1'Hiinr. line t.a! I.
I'linim li'Trt
)H ItK.M' lirairal. r i.
'.' 1 1
('It RKN I lifli.-hlliiil, '
r,Minia . pnaala hum r . f r r . f ! ""..it,
in U
SK KM II. " WKrtr, ".; !.. w.-a'i
ri i., fiirniahfl l...lr,A.,ii a .. i.ff't
fuiiir roimiiiriil Iii ti.i.i I'.'. -! ')
Iirstrrt. ft. 41J KI...U ...ni-a
rimm. rrmlrial. irtrra l.t . M.l.i.
HOOMH - UNKURNIHIIHI II
M
I ... .
II
I k.ii.,1 i il,l,..r ! . a, in. .ii in pi'riri i riinniiinn
Ua.Ia t. i lui' i l''"r " 'I" ' liwtl.-r. l'll. r $ 1, 1 rU.
t il! 7!l iifiiT l'i ii'i'lo.'k Sllii.lny
IM.' .:. lo'irnn ill, KiM it :
1 ' ..' f VI I i 1
I .l Mi I f r'n . i in, I. i i : I
I ...m c. I. I ' 'I Mtltfl.afcrrj
., , g. . , , il..-, an I
I Hi i' a . 4i .,,, ft, a 1...1 r I
- 1, ... If!. I 1 , tlri.ii.. I'll.
.. . ' p. Ilri. .1' If'lih ii.in i .pa
,,., .,1 la.m l 1. 11 Irt'E 17' vn!'
- Milh II 1 1 I.r I "1 '
II
Ml I ',.!..
1 ,...1 t '
II. (. ..,. I,,
II.
' ' -l!l
I .'I, -l.i
l'i I It I I K
I-
I - t ,
r -.. I. r 111 'i ..,.1
W 1".. ,1 -,,a I
I t li ii- li:i
' 1' r i.r tl, $T .11 f.r
,n.ri. paAAfirt l,..n
"! I", '. a err " 1 1
f,.f (....p. i-ii ;
" II - 11 11 1 h M.i n
t. ! Ia.'
.I'l
a
ft
r'vV'f-''-''''.!
. - .1.1 aaaaia. tr rain AT ' V
In a CuiliitiK Pliiiloiltama of the Cnnrtdin Nortliwrat
k
Daughter
Wolf
of the
1.,,.
.11
I a I V a.
1 a hah!
Kmc
. .r .i'l I'M -,,i,r, II
IUT t.-.J I ... 1 r 1 1' J a.
I .,' nub, a anlAA'TtlllP frtHll
1, .pa pnra Oj.'.i for 11111 k I Tnlufi flLlo
IS... . V.'l rii.alAin .Jlla, rill'1"' a'".a.
ti..'l II t f
I K I'M t-. rni'liipr tin.
. .. f.n,l lli"l ; Kfllr Sprlitf '1. I
Apr f.lnmAf 1 in r..r'iiK.lf.
HVIl
j VSKD GAR HARGAINS
iWillyH-Knivrht Uoailstcr am!
1 Natirmal 111, t-na.'jsrn'kror, 4H
Winton Six, Duilo Koad.tor.
r 1. .M h Hi Mill TM N k" ' f'iniiatif.1 two
room an I four room ln;ht huignkfpinc
a 1 an 'iitp-i.t cv w a tr a ml I tiita fur
1 r I I'ti."" ' 1 1 II
I'M (OH I i IM .lit I irfl liouflfip
l t riHiira for tn.t I'hona 7't-l
111 1 'l'i 1 S h it T ! I, 'i'1'-' Dfifi furniht't
rMin for Lr,t)t hoiirM-kmpina;. t'Uuuf
4:
TAi"M A. vol. I M 1 I I Two fur 1 ah t
ri-in for Iniiiarkf-pptfig. wn l:jrki
frotn "-ar lit-"
111 lli.lt K I 111.' Ni" :nrM h''i'a
k 1 n C r'-ot k.l lirW anrf frn; thr
w 1.; 1, fa. inn coin n ami r I lit ni ,
i r,(t'r r 'ton til - trar Ko. k for -I fount a
M 4 !1 Mi iN Nil Til Ml Two u lt- of
I (h. ti'oirrl. rri.tnf rMifiia; f and $n .VI
,pr ak I'l' 01, s 7 I l
I'Vt 1 1 r ' U N I .-i I ! I - - rk rr pi room!
for rrnt rr.,iinl fl.Nir. rrar tp t . 1 r r- 1 ,
forttl tp! f prr wrrk 1'honi 4 I I ' .1
THkrr'. t'oir. r;.if:- r.N-tnt partly fur
nialr.l Ii p.T wr-k 4. I J J
WNTKri CKSr rimiMi' quartan
t nr Tw.fiN l ui kiit!i i4nrr 1'lionf
I ' '. '.
41 l'i I, ('K tiioilrrn li.i.(krr pii'it aouttl
1 loo-it 4n itr.- iiMl r ':oti4. I I
Kit I m 'i 1 .-ft I I ll ,i"l I wo r ""I houn-
Vfrpitr rM.itia. nontli twir Ii w rat, ,il
jo m 1 1 11 (f taih, ,r4o, r.4:f. I'Soni F"1 ' .1
fW( tviuih ro.itn vriat iiranrff Naih
in rortntt'-tiort f n rt til for 1 g h k hvxaa
k rpfi I'hor m ,S J
KOI KTtl r VST Jfil'J .S.It f.irml.rl
inrtit hfimrkrri ir rfoTi mola,n
Kl.ifS hi 0 "I II. 71'. Ttirr, fn-ii;ilird
rooma , I ' h a; I -t ri- it y , f 10 jier
wrok adulti nntj
lMfSI''Otl. I-Vl I '.' r'tri-4. iar cn
rool rixiiii t.r win a'T 1 'i.nir f.4!'
i.Ii.Ml' Mot ."t.h KKI'I NO hmhiii I'hot.a
i :m m
ill YMI'I . S. I4 Thra nUflr f .irntaheJ.
mnlr r n r-i-mt for man and wif
1 i'ii - Nt if Two hottae lo rmt and
fnrnitti' fur aa f 9- W Arrlittr.
lllt'Ol f .T. Y '' H(l lUlflMO
Twr.ftii and Thiftffiith on Suth Itoaton ;
t w ti mo Urn ftonakff piiig roni l'tionr
KIH'i. W ! S 1 ..US Kor rMit onr
tift-rtt hiniifkcf pinii rooro I'honf MSI
t K I , .H . 7 IO - I til light lio ia.kri plnf
rooini, mi uri. ta'.r! riinf(lir. l.ai.'.,
Infi t pii t r at r-r ,'1 f 7 V S
t'H I V K. K. MOtill -'J7 Two fins fot
. 11' 'i l Don k .-4pi 11 a; rotutia w 11 11 irir-ur'!
i .kf t-n into! .Til r.ilf r..fM4- , n irn i riR u
tn.fh.H'd rU. 1:1
KMtaM' i'iarifr for rr-nl. i'a-1 I-TIj
Sonrh lloaion
loll Ul s I' I wo no-f front np'ir
room f-'f ttotaa. k f p . i ral 1 poaur .
1 to two tii-f do i.i i r rimiii iwoith
writ r;-.''irf i:4i ti lj r-1 wtti to rhi drtrn
o. .
M.WiiiM" M lit I'M. 'In I artff. ni olfm
fr..' t nn -it (or l.o iirkf ;.iti(i 1' It ar. a
f -; 1
K 1 . S 1 it 1 1 1 i 1 1 1 H .117 I hrrm riomt fur
i-iA'inl for , 11: Ii I liouatrkwr piti,f ; iitotltui n
I".. 1 r '. ; 4'
U I'll W -T M : Thrrr r-i-inia of du
p n i.ii:pfif y (tirn i(iwl , modfrn,
. t-ftrifif
I'lM INNU'I Sot T H . l"i - Una lar
'iir'it l.afiif t.t roorri mod, rn furmn'it" !
f ..r i,tntir It f pt' t t'!Oi f ,'i ' 1 1
Tt-NIII I . I for rt.ni. two IjU
rton .r V r -I 'ti e rt'orti a
1 K. It IMS' .i,arlrrn m firltangf for work
I'h.onr 4 '".I
SOItKnl.K. .-"'I Ml i t Kor ffitt; two
modern li4Mir k.tpi:.4 r.-oina! I u
rlrf.
iM YMI'h I M 4 Io !itM "'"i"
k ft p'l K riKiiiii , f prr nmn l It. I'hona I ami a t mhi aid r.', irr ' i '
f-7 I l'i ut- tl- 1
A1M I l( U. rMI 1.- Tor r.n'; I wo j l!.IMtlM.
rro it , 1Ut lu-Si ho'ia.k'rptn,T room" j n. pal- lnnc (fiiii.pt a'.d '
i' - If rn , ar ..r .-ioOtra r "n on ji'nr I'htnir MM t
Wt's l ..'t .., i.o . a .h' CU'.ANINO ASP PVnv.l
(.tA i.fi'i f4H! and roufnifnt a'io j If 1 H ft f rl'ifr tl-'nt c v r .''
loir v r. v'f ia'.:. I liit.a ,..7:i It. n i Mutt ai d Ji '.' '.' x 1 ''
ll;1 vi a; aritiifpta p'o-'r 'i
hciMn .m ( m.c' or I. tltl l.ouaf 1 " DRT9I8MAKINO MM.t.Irj'V :
k-. nf r H.'it ait -f.-r I' (TVMIS'.M (naU In i'l
ROOMS FOB KT.NT ' rURNKSHCiy-Sf j f.,r Itmrk IIul. r-. .1 '
f iri'iki''! Ttr-ima , fonrtv-H'H bath , pri - 1 1 K M M I I ' H ' M 1 and p- i nf
a' ' ai' f ri' rt a on h ' W hi' 1
11 I'll uul - ti.trlni.iil I t l.tr I r I " " '
'o a' .1 ''"PHI rvuiu a t join me 1 M I N r f I sT K l( s rtiod.ir y
kf-nl-a; I'horif. t 2 ! l" r
l.rl w ihi I w r;flri and I htl ' '
l'KN rH SOI TH, ll(- !
rotma for luht houttrktrj
f IM I,i4t' ka of potof 1 irr . 1
iikhrd alfpinic ro4iTi mm.iIi f
Aflrrrnxm a'id rrr ntim
llh irtfnal 1 1 Ail u'ttnriilkliril iiM h.ii'l'
Mil', n, ra't uptr'!1 I '
hil.M'O, t , W I 7 I l.r.- unf'i' i
ril.'drTH iO'l''! r 1 pi
ir r r -il
. n ' r
.t i a'
l "..an
4 l
, i ix. at
li
ROOM 8 WITH BOAUO
r.it.ll I 1 1 . N r '!' 14 Sir- r- ..
with loard c!im.4 in. am1' -
ati I w.fr or r't yoiit g n'ii
KOlTi I'M W KT 7 1 - U
fer two (fitlrTttil j, r '
.',vrr (''.oi't' ' ' f
lO N V r li. S . ; Itinn a ! 1 a
'a: f.nin' 1- lilt" pr..i r, .
o . I'hotif HA7I
2" BUSINESS SERVICE
SUHINBSH SCKVlaE tirrr.Ktu i
wri.PtNrt - k:.-i'4 i !
iiant r.i.ra. ri'iri, p,.,ii
.narantrpit aa: at. nor.
quirk .rill.. r.ip.pA. In K
. r "ini an l r t at " '
at A I I KKSNKS- rtpr naint a I
irlilrnr.l hgip lh '". !' ""
fl 41 Fanilarr klallr... I
ItUII.DlNQ AND CONT'IAi'T:M1
WIIKt In np.it of a ra'.ml" l14"
3ii.'. f.nm a. a ni ui 4 p m
SI'S I ,S is ,, .,.i,i.t ! ' 41
i a. 'a "
i ' r
rr r J
MAIN
I .Hi l l.,.,-. 4J'I I
Jill I'l S i i r.pnni an.l a aw. Ihi.t I if Hp
I ... I i i. ,ir '.aai oil tiipn I'lionp !Jrfi.'.
I ll.il I.I'I ll Si il Tit T"'i -t-.illi Alp.-pmr
I ,i...n'A .'ao flirnohrt a par I tnr n t . ailillll
f.ir. so. aMALN'
" z h r :
f T i ra 1 . r ifth aid
Also ;i (looil (lomalv
ty
Show, at 11 :30, 1 2 :lf, 2, :i : 1 5. 4:30, 5: -IS. 7, 8:15, 9:30
SttMily Atii p 1"' men t for lr I'mul turn. Rrport nl shop
my linn- I'lntn ti:.ni a. rn. to .r p. in. Opportunity for the
li" s in Khaki as wrll as tithrrs.
I'toiia ami Jrf fir.i'ii Sts.
auto si'iTi.ir.s and ar.rAiRn n
Mi '1 lilt I K nVtlilRS
r i p.'l r.-1'..ia i.t all kln-t. ii.... al i.ar
,-a... t' I-: lli-Aiar.l IhAnp l;.l4
It'll Kri'ltll aap rp'.ir a:l inakpA
i-t .a-, at I "I .-Aoit It... a fnr.l a-.l ran
ui. ioi niui.r, on jour Aik l liona
? . 1 1
i.lWI.IS. SHI Til A - Mr n.iiiral ' wo-k
itnnf on trii.-.A ati'l Tixirinf lira. a:l
aura fmranlprJ. brat of rplalnrp4.
rh,.p .! j
AUTOft l'OR HIRE 41ARAUE8
liMtliit. f..r irni, n .si.ui.i I In' ir fin
I'll . i f 7 I 74
I Snl I II ? I I Knrn A'if .1 a.pf.
in t rnomi .l).,iii"c nam priv.ip nnmp
t 1 r S I'll . 41' l.a Uf Inn. I r....ni in
pri..!. Mii.il.'f n liiiiiif fur nll.'tnan
I"
i. 1
'i-rf
.,...1
. : r prl I
I'l M'l . s I I Mill Til. I'M Vpii ilf.ir
' .n p avp I fnflii. hail alpr .it 4 rimm. tif.r
Ml rKI'IS'i, ri.i.'ti f.-r frnt. aTPiillPiaan tra
fprrf-l I h..t f 'MIT I
F . i It HI'ST l'.....a t. .on' .'If.'i r.Mim .
rlo.f III Ml I lilfini-.li IaJ It
M.tkrisi. i.i ii i M ;. I. i. a. ..t i.f
..iVl.i'f t .1 I -irii t 'm.,
Inis'liiS. h r.i'1 Sir,, it., ..Ataira from
i.... np ,i. n.. ii.iii'i. ..I AjH.a'irr I'limm
I. T 1 I
I.l i i t s I !! y : i
t. r l .. -.
...II, ... .1 I"
I'.I, '.,.
k.,. pn c r...,in
p nii.ii a ii 'I ia i If
.in It
'I r.AAAiia .ml
WtMtli I'lltrV TH ll'll.tlV
i ; a r a 47 - '" f..i. 1 i.k-.ii" will ..ti i..-. pii
..rn AAii!.' I'i ni.f r.i'.i. .
Ki"iA 'IU I.l si ilt I It 4 t - t '.t roil ,a
TAa-p I'.' i rr ar.. or "o, -i . li.utilrt
. .i
fi"t KrS I' 1.4'ir- iif.r
lipnApr vr I'linnp m7
M . i r , ' I . i i ' i, ii ill , .Arc
.' ,p f,,r p r la., .'-ill f.iir.1 la, prf
I, .r.., A I S ...li Ml i I'll., f ,111
1,1 1IIKII . 4 I J Nl'" 'ipAU.rA '.ri'i
i,. i n a in uii.'tfrn .r,v:r l,.inip. ,'linw.
in rn I rf.i Mi',. Ii ! f I'l, i f .....',
i'l N hit , 117 ipppix .....in I,.' rfiit
a "i. 'ft'li . !. r.wi-iiniali' . l.fraWaAl
I a-, itii.T fr f.i.ni.lir.t
1 11,11 111 A . If. ant.-.l p.i I irn an
r.ii.'tilil.lP I.i il If iil fl, f'ln'i.lifil I.r. I
n....,i -. A'f't""e n.'f s l'n 1 7 V I
Fill; K I N I - t t' in .iti I.,' lar.i mm . r
a!i. ip'iaI !'. .r'fffii.p -.'ll .aaaii l ii
I .ill., f I'll.. np ".' Ill
l'i KM- I T K U O No r '""I I " a'
r-i...', .f.al. I, ,.'ii, . l'l.alf .iilr.iii.-f
MS St and
.1
MllTORCYCl.r.S AND HimclXfl
Hiil ,! r M r ii.'t rr.f'r 'i
Ina'i.if Maific L.itrl tal.0, Waal
I'. a. I-
i..rl l . I l ; s r i l
I'-A', - .'
i . ' . i i . 1 1 1 1 1 r. . ".
i." r I, I f f .1 1 !, in I
1 I..-1
MllS - ; l '. 1 r(,
.'I p.i rap..a.iral
All 1.1 It
In
I fi.nil
nr ', if r., ..,., ri"
l-rr In rr I I' ' ,.
...I' r i.aiiii a. ni 1 1,
rloA. in. rhoii.
on Hnillh tlnalon
RI K. Mr. Mmilro'iiri' al l '1 , "
fu Urp.atiiakirn; ami Ura
C'tonf H I III
HFU p.'u f all kinita. a if.
f i 1 1 at I'linn. 741 I.
AtOVlNd AND RHiRAi-E
IT'S Vlll'U Mn r. NK I "
Iftiiaf.'r. moAitir a I .'""."
pa kpil anil aim i""' "' ''''''
rpaAOnalilf prop. 1"- H.' l;' 1 ' '
I'tinnr flAau
rAINTINll AND DECOHATISH
I MAKK A -TPKl'l O TV "!' ,l''
KNAMKI I Nil fill IlKS I'' s
nit Mains Htk IO - 1 '"
If A I'ruif Vil'4 W K I'
1'IIHS K T.'?7 ;
I- 11 RMilMNiil "iuppf '"' I "
lor I'll..,-.. - Ill K I '. I I'' - "
A F llilliliK I'Afrr f'A-." ' :'J.,
l" KrAilrnra i; .S.-in II.-' "'
'-- ' . ..
f rtir "
i.l '
r aaI
.oia-
lo'C'
,...;i
i i ai
i44
. i.r.
. . ji
lliMM I'AI'r.HFIl Inr nrtinf -i
par r4 in r ap; A'l wof, t"
B fSilS.rlaod i'akiip 4117
Al'fHINil ASP IMIMINii
r.i,p.i,4
l-aparfullr t.r.o; w"r"..' ,14 4
Joiia frlriaoa. 1'lica i""
.hr.pnna
kinVIS.I AMI Aft,. HI. r.
frvoa nVi I1111 rnrpf
fh..npa iia.ca f '.""i -
h'orif
RRPAIK1NII AND
a"
ri'KNiriHr Kl'-ri n 1 v:i 1 tai. ; m
i l plan... a a rrr iau j . ""
I.llliprt lininlPll. 211 ,v '
I'hnna 1-14 llt
KF.YS- Ma.!, lo nritrr t" "' f
In. arplflinf of look. 11 par'A S9,lt
valrlra aa.rjlh'oc
( ai m Fa. 1 I lui Pno"" " (, -
EMPLO VMENT
- " Jtr.LP w" A N t 1: 1 1 '
I V 1 P 1 II. I. ' .'"A 1
nifn tor 1 a.ii. 1 ,.fk I..I-.I a'
li,..l .Ir Ai. 1 I.
Vk AN I't II I'ltal r'AA 1 .a'
Lrtrfii.I 'Uiiort 'uini.' '
r .t
a J '
I , . . fl-... t...p,AA. V" f ,-AaaAIAT ''
.AiaAj
-.Ap... MlAAaAAfAlAI
lfy7l'uriAMiia .m.'Aa t

xml | txt