OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 16, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 13

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-16/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

TULSA DAILY WOULD, JULY 1C, 1019.
13
EMPLOYMENT
' -1 rM ALB
3
An all'
lib hooaawork
a . ..... iu ''
I'M" .rTuiii Hhin f
M'" ' . i.n '."I
; .
.... wf'i i
KH'nt
J'f
,,4 r.iKi.r. liarnar i
prnf
iioiiaakraprr ",
a ,vtM J "
inpr'ant
rl or wot on
prion a
a p . ' .
'or.d llrl for !
I,T.' ,,. anal rook: rnd
::;,:"v;.
I'bona Ollf
!!." " Ph"
ha T Wr A amplor
Many ralla l "'
,IT K
, ninirl II
I. itananilanrr Kan
W'll
Hut
his''!
tit!1'
Ntmaa tiomt
, .it m ''
,rr.i'i'f
.iar i 1
4
.. .tuut rminf
trttool
, .I. bnanl. Ap.ily "
hr'n li il-hn In
Ulna r'ronl lata, 43J
tvn.' -
I rl
! al'f inml aafa
,f . f ( ' par moiilh. cia
, ,.,,.rr "Hi
41101 1 '
II
,( I V I Kit tnr imhi """
'K' ' ' . ..narlknr. U It
'.. "1 . rf .,..n l rr-habla cni
,, ti S' f"' W.dnaa
1 r. ,,.!,. I :ffn I and P-
it I
I ri
! r.nr 'adl.i Ui wltrM
l.'.f' l'' '
f.'i
!i'i a'l"
r nawapaprr riaa air
1 t
"" ,a.l urtlfrrad
. 1 F ll ilira. Waal
1 ii
..a.f. ... ti.r ..ifal tiiiiarriTa ; milll
... :. 1 fi'i Hia r .
..tiu . ...m.iriil ilrrof ratihrr with
lv,. .. ti a: ..rk .tn plaaaina
-,: kff'if wlia abil-
mil. a ri't " n nanawru
l(i.i. t a. i".l riprri.nra and !
... f..il i n, rc'fiiu''tl Pol C 51.
I'l W r t
i Y- . in'.. I in if!1 raaitina Iran; la-
Vrf.. f'l'! il'rr rrlll In aff rMrmf;
... .i iri or . 'inirniii.rin : ladiri aialia
'fc. ri ffr.r 'itirfi arlla fnr Jraa aam'
Ii4 u. -1 I Iron (.0 . Karl Worta,
TfiH.
lltLr MALI-. 08 I BalAXB 40
pTF.l Mp.riifa t.fiokafaprr. lhar-
,.iij ..pit. . of dlra tint (aunt aao
n 'of i' f 1 1 rhon. Till
" lALESMEN AND AQEMT8 7"".M
'1. !lY "o t' nllamf nt Mlffrll ana
rr'flioia -miil'ifri' maiailna: rluhbini
10 a-ij i.tit if aiir Want a tnod
.l t' SI lirrUh. 20T fl HI wood.
'ti I i 7 p m
l,rTiii--rhrf. tn.fi to aril mnNtr tmak ;
fffali' ( frnm factory branrh ; aiual haa
vm nnmanr. tt.nlr brtfa.n ft and
1 1 a. k Hark, room 310 Dotal
T-'n
un'atioriii WABTkp- mauT" ii
4 NTf.U - It rtfa'ly nmn man, aaTlrta
u aaiufff jr with i'Hai family or drtw-
:f I'Pt 'If for ail rorrpani; ran 4
Ma 'ipainaf Tali I H at . . I,
lsY 0SK ialiif hauia rl.anlna. window
i.ii'f ia ri'p.t tiratinf ran ziaa
kl Kl' Ai.K r.V I HV lKH-kkrrp with 1.1
' 11 aiHftatif Addraaa K, vara
ttif.'d
I i VTL; I Jl an .. firal i.r..tnl fT ff !
:rt fnaiiien ai waraiag manaiar of
a'li airkat- ha. a b.tn in Ida nunia.aa
i if li rriff, hava tKa hal ( rafar-
vi PSon. 7l:rj a. a fnr f H
P iTIik.-lifinri job for ahori tiaiQ frajnt
HoKii nil, initial :m Apply al aifkl
a " mout ri.r a 1 o , tor jiaary
. .ra'l
1 "Ufi.'F.K. riirrirnrni booh k ... oar ana
""ft aiu.t wan la aonuan. ('all
:ir
4rt.r ar"i marbaalr wtrhaa drlv
i'l rik irii wnk hoi M tt. Warld.
,'lii:i'Kri uriina o.kaitlua . 'aiparl
ff'al il M trut liirali.r, rood atoca
.' Ht.t.nr., rlni Kit World
- 'VTi9tfi WAiiTEbrEaiikljTj
P V!i-U,, . hiuff.ur 'wiil uka jioal'
ifO'tr laiirtit rar to I alorada,
art (,.f. WM,.r, roun
" 'i" 11 ma.... ,.f rara all yaar.'
"ntiaora ba., i,,d all aaar tka
'' waita na-atiird aaliafaelMin;
" 1 "' lr" 'I. Addraaa Mil
1 Mr-... .,., ,,,, 0,1, ltJ, .i4
FINANCIAL
) yii;'.",",,1 ' l"',,n. '""autaariiiat.
' ' ! .11. n I , . . , , n , -h .Tlr"roma;
a..3'.IT "kT" """pi4
. 1.! . ;1 """lw an ant.;
1 .... ,nr '" "": l
tat -nt.
Vai-, "
n 1'arkar. 114 aViath
k'lk
lan far aa.a 1J1 U'... KH.
' 'If 4im a "'" I"I'H la .r
,' " rnl.ra bnliaM, n Mb.
i,,,"' "''I haoaiwa aolira in
in... . .." "'" h,r iBTaaiiratloB.
a, r. if ra'a tVnrlld
5 Jii'V"" ,,4,l,,;
I ''V p"""" . ai"T"i75S,
I Pa ' '" hnrk hvildlnr
"ltlnr
144" laal Thtril,
an'lf,
nn ,-t.
it'iffi for Ink and
I Blflal A Mr
fi t. , Wand
'' ''I'Hr
a . -i ."" tt thai N
' .,. . vr" "' "'
;1 ' f- ,n ' loaa.a
'" ! a. n'n ""
I fi- ..a f-oplf lnMtmanl On,
k Pl.J H " '' '"'O I "I Thu-d.
V (' , , " " ,l,,"l l aila
' "'ar"''.". '"',, h,", "
n,., II".,; a C'afa. Mil.low.
-a'a '
. '"I lo-in
' f doir, bi bnal
? - Ka.t k ,.i
11 krT
,w"a, !;'', . twin a and
tai . '! rood lora
lril 'l"lf'ra ..j ..;
'fflli. i.J " """ ''
,''' lor .. ,
-wi-n. j., .... r ...
f'f
n ni id
1 atOn
a .,'' r.ul AM,!:
ain-k
kr
rara
K 19
"'a nam ,
'Tat roil 10,000
" in town rant
'hi laft on laaaa
" pan. a....!
"'"" "i'l ar,:l
' i.. .. Tail.
I.
1 1 . "" 111
so
" I'l looda,
"tdy to waar
in Walliion,
fna, pk:.
nf II,. ... ui
"1 ar.
I i.:i ,
It 1 'It.. , ,. . " 1
"1 I I...
I'l. ,lf I . " 'f't ma
v, " t, .;,..":," .,.,
. 1 Wrllatoa.
:.,(
'"-ti d v.a
Uhx , V
r; a bat.
BUINfcgorroETUNITlL
FOR oAl.K Pp rorn waron in
in.ua lon; food moori 01.
tain. Inq.itr 1 1 ft w nnd yt
MASAliF K WA.V1 (li-Pro.luriK.ti or
alra. a lfi Balalillah.il Ifluir whn.a
prodnrl li wfll known lid widn'y ilia
Iribatad lorai.d in Inn sTmiiu. Ait ,
rfitr. an fi i aaaonaia who ran in
fit up lo IMi.Ono, moil ha, a domim
tlraloil ability an4 aiprrlrtir. niil.i.dirl
opportunity (or tlahi man. i.lini.)
I aa and raalraj Rot F na, ran
nona
foU MA I.V: Tim k ara(i inl (rowing "ml
Clljr of OOtl phona 3'.'Ha J
rn '.Ai.'tlm tr.uk WfuiingiTTt
ana (at Ifnataivr pttr'.y ura ifroi.l
fanil rar ronaidrrrti. Atllriit at J
W'arld.
r; FINANCIAL
"OIL i.ArfDf A1TD tKAIir, 41 A
U A.NTM Hlihlly ii.rd n.larr .trill amt
a hi. far daa. ilrilltui Mu.t l. 1 ron
ditioa. and a bariani .1 1, l( llam
IIJl Wral Twain? li.ufMi alrart. Ok 'a
r"l'. ( ' k la
TlfK Ainarlran Indian fill . (laa In l
In lilrkman farm in an fn il haa a
atiowlaf for k kv 1 ihi'l f..i of at
nfio frat, and 11 humi a.nl dr.p.t
Tan laal abowad SfH frn aand Ilia
thl. kaat itt lound in Ilia flid. Thrrr
la no Ira.a on tin Ian. I 1'ma 17 :.u
k"a "" ' "1" "", ,u"'
LtAr'f: Tor aaia; da.iralii- h nail on "in
lialloar f If Id ,i,tay. 410 Hol.lnaon.
7fn
oil. i.rticV lor "aaT s' "rwi,
If 'J IS 11 and NVtt, ,.f S ,,t r, 1 ,
II: prira niMnilid thr.r Ira-r. ara
nr 10 donhia in prfa In nar fnima
no on. nrrd miwir uulfaa rrad) lu
rin Jf I'hnnr 7:tvi
ltAHF 40 iitii m Craak mumy nrar
ptndurtion with lira walla ("inf in
armind It, only tIK'.f ahla to hatnllf ron
aidarad H II KimU. 4.111 rU'blia.in
Wll.l, l.rABK, xo a.-r.i In lY i s "ol.atT for
almrl lima II II finrh. 4,11) llublnaou
Mlila , phona I7IHI,
ht.r 'S ahu your Saw simi'ti oil Unl.
ii" rami an acr For foil iarllrulara ara
I'aopiaa lar.aim.nl in 1114 tail
Third airr.i, Holland Itlilr
Oil", It NKW MrK'o rifM-nro nnr oil
and raa lajidi now; a frw dii.lara won I
hf.ak yon, but niay makr von rtrh
I'aopl.i ln...lmrn (o, .No II Holland
lid. Ill', a.. I Third atro.1
l"Kr". I'M atioin our..w Uaii.n oil TandiT;
drllliiig foinit nn now, aao mapa and art
I'aopiaa Inrraltnanl Co, 1)4 W Kaat
Tniid alr.pl
Oil, l4Nf.w 'MBXIIHiV.'Sotlra:' Thai ' a
I'ulaa ail rnifipitir ia romi an atari a 2:
larh ail w.ii n ina aama Inwnihip that
I ha'a alata oil and aa land in Yon
ran ohtala Ihli In J to ra-u or ruota I
a parm.nl of l'l or mora. ftnina of
r Drt aokiinn and ail m-n .ar thai
Naw M.uro la foing 10 ha Ida nn hif
oil fiard I rl daily raporla loin in
and ak aboal II r 1 Haf.man .110
HIT (Vniral .national hank tmildnie
FOR ftLaV-0l a,nd laa laaiVa in" ( r.Vk
founly, rloaa o wall drillun. hamaln
for t,lfk ila A4itr.ii M J Wor d
fir.K ai alut your Saw kf.tlro nil landfO
raaia aa arra Ifnr full parllaulara a..
Pfoplaa Inaaalmaat (a. 114Vk
. nirn airr. 1, riouana lli'l.
Hoftti fiOOMIKO HOUKKrt
4.4
HOrKI.M aad rneminf bnaaaa, larta and
amall, all kiadt al all nmaa 1 bur and
aril II W. Palmar, a0. 443 Houlnioo
HM t
IfVF atlTaMir propoaitlona; 11 rooma aa
Main, lioon, kalf'raah. -1 rnoant on
Main, kol and oold wairr. In rani,
food laaaa. a,or. half ra.k si rooma
aw aandarn and Una. IT.nno, with li.Joo
ra.h; :t roaraa F.aai Tblrd, wall fur-
i ih ad and a map. 1 7 And, 42 room
caw aad baauttful, liO.000, ball. Call
Alliaon, 4744
Hoi I L ilood i.arrain fur ra.k hayiir. In
,ratrd In Olaiba. Kan , . an in aurbrd
ia;hwara It 1 ar Irada liraaon for iriitnt
om, rim 10 ralira trom bualn.a
Aitdrf.a A k. Mall, IHalha. Kan, awnri
and manavar
iioTr.fa and rwoailar baaaaa of aU HnV
a" taa itaia. Amtoa rually. in Baaurlty
man raaai aiaa.
afOkTltr TO IX)A -A-ttATTBLi 4
in) you smy.6 im
rnraia loana an amaii prop.rtlaa, aaay
pa) mania vi. no rania 1 waak 4J R.ib
Uaon H I.I a I'hnn. W HD
THI Rl. K. lUVk-W. par eaah lor l.lo-
cafh rAin ron
Lalbeirtiy lSnnd3
artlal pavmrnt and bank rontrorl
la rF Naw fork mftrkot prior?
Lloanitrrl and Ilomlfl Hrokara
9 Kaat Second.
TfliRtrT'. .'Ill -Va pay'raah for I.IV
artjr henda
"" BtuL K0TATE LOAIIB'"1-" 47
lThfT"l!OS'H alnUii hi, hfil"Biarkai
Iinra paid t rtwai. II. Uliaa Hldg.
I' boor a UHSIM
U' 000 wrba of laonkbly parmrnt niort-
arra lar aala In amoanla of 11.000 10
1.000 alrlkli (HO, 7 par aaonU. Hrar
par tfanl Inuirral Will dlaomital in par
rant. Vary doairabla and aafo invoatmant.
For fariaar iiarlicttlara aiftraoa W 3. oata
World.
l.Joi"auari2.ii) prTraia non'rr k loan
n laiproaa.1 lulaa raal oalala 4 It.
.faanwiva. R't.A Mtyo ftidr Phona Br) A a.
f ARM I.OiSaVAn aalirn'ldami.iini of
atonar na kand lo loan to hrip buy. tall
or Impmra farma or to pay or inrrra.a
forraar ntoriftra la anr pari of Ok'a
h.Mna, and parta of Tataa Ktnaaa. Mia
aoarl and Arkanaaa lnr t'tna to lull.
Intaroal paid onlr onra a yaar, prtriiafa
flraa to pay pari ar all any ml.raal day
wltbout ootlfa. 1'r.impl rloainr 1
ral rain f A. Lilly, 313 Inn lltl,
13 F.aal Foarlk ttrarl, (,bon. 4I
RUT Ubori. kmlli. nolri and moalkir
parmanl niortfacra. C. il. Alrarloa. 11a
feWath Hnuldar.
fTTv i.OANfi
kl.4. la ana amnnn. a.tti.r atrir7it loana
ar monthly kayni.nla 0:1 Tnl.a haataaat
and rotidanra prop.rty, low.al tat.t,
arwarpl rlaalnlt: aianthv ptym.nta ka
aowia laaa rarh yaar, tlrlni yaa propr
rrrdll aa.ll yoar and paring ant on
kaildirif Inaaa at laa liaildmil It rrrrtad
I A. Lilly. Ill 'I'riii Hdf, It Kaal
Fffrth atra.L I'bana Ml
LI vt SI oc K
DOflfi. CATS. FtTS M
FOR HAI.lt Sit wila and F'.fmilh filtnl
ioun4 rahh.ii 1 ino'itln o.d. 1'hona
77 J, U"J Houlk 1'tnrrr.
FINANCIAL
FOR " rIAI.Vi Itrtatifnl I a-arj Cinffrt.
17 A'V pair I in phono .1 7 I ti
fH il .1.1 K puppr for "ia a Una H-tk rail
of 1'wanly f rat aid roof a
FOR "BAI.F- I'll h ill d r Hm..llht.
lnna ntllJ. '.'113 I tit "aoond
FOR H4.1.F Horro. t jatrt o.l, .nd 4
aa.ki old dook.r (rnlr w"h rhiMrtn.
5JI North Hoi.da'a p'-frf iia.'o
F'l TFRKIFR piipl'ifa lor fair or a ma a
17 '.'I on. f.'tia f I "i' I loo. ::l'.J R,
IJVB BTOCR ArfD VFIIICI.Kfl 44
WV'Vmtl an biy frty birr af'rht abool
1 4H0 pouada a or T y.iarl n il I'hona
1134. 4t'J nrth lt.al..n
ft)H U.I.K ' fa 'in -,. 141 I dirl
ripin f in la,l I"I1 Hnith f'rtrmt.
FOR rlAl.K Small pair, rna.fi. aia.' aafoa
I'.d harnr.i App:i I'-'.'f ka-i "I'l
HllH.fl, waton ami hatnrn lof.ralr rhaap
13.1 la' Ft(thtoftith
FOULTRY AtO rHJlTUP.S Ar.
OSKfinr ii rod iihiff Lftho't, i-.iraarrl
f! 4ft .i-it 'i I in innaf
i'llll .Il r ai.r.n l.-.'.. M.t..t l'a'"id
' h' 1JU... j t'rwr-S'n hr" I rr-kfi'1 8
1 l.f jNyfia . I () Vr - 1 1
a A I r
llo-kf .rd
! .PERSONAL PROPERTY
i L HOUSEHOLD "QOODi " 7t
,r,d tfturn,,! s.,,,,, ,, pkaa
till r......... u... f..
l.nr rufa.ia,
...rr. aDii( raira. .It.inr an. I
l iii'lrtiii 1. 1 M.,hr.,l I'aitia riiai.a
...S l
f'l'KMTI P)K ' f,
aala V fdn. dai : XI r.
114
"(la. 1. at At a. Iia.nfrr and
Mm a
!- ,. - r
, , '
ainlinn.. in) at an,
- fifann mil lima in gawd ana
HI N Maihn r
I 1 1 mi.
r-..,i
r'll'f- S ti Iruia ilt...a.r ai.d"'lil,..iv
iai.1. oibar ihlnra rk.. ai.
SAM: liF.VT aid niaka food inron..hf
ai'l.a Itiirn.r fitriiilurr of 1) rinim liou.a
rln.a in; aood fnrnil.tr. room! full
Aititff. K In, 1 ara A nnd '
MX Iim)U. af 'illliltiiri. i
on it r..f VI 1 TnU.
aalr. 1 ; A nac
ilH; I AS a.ar diaiiMindl if you, a.li )at
a.rnnd hand furmiiiia In tia Diamond
, luiinloia In I'hinr fl'.J4. W4 kuf-auy
ilnnf and tail r vrrr lliln a
HUM K1111MM f ,,ir, lot .a a and
hniiaa lo tfu tf.io.l In.altoo, toonia a
"It r.nird ran ana man l.tma Ca l
41 i7 mi'tiunfl .
FOB tM.f-llahr hamnftla and loMfl
taiki; narar t.arn ui.d Pliotia aiati.
MUfHTAl, INBTHUMKNTS
low pllrl,
pLra. par
Kn Ml. K - K flat fUrtn.t
Hllflrl llxrhrl llfiH ""I
fart rim, tin. ,n onra Inn Idd'f.a V
I. Mrradilli, T .Virtu Olmuia lulaa
il.tmly I run
r.t' lla.ft V
'I il II $-.", rllllll
Ik lll'lli ;
M'MII likf
M iff
IrriliH
I ' t ttn 4 .(in
'U.lIHh ',mf..
i Hi n( tt- 4r .
! I'dortr i'ti
in p nuinif rh
rronl riini.r"
ih rr inn rjitti.i,.
h';i'i
Oil MAClllKERT5tirFUr.fi 41
Ftlll NAI F I'ltr-AF-Una V. hoiivair
look aofflna (or tk romplft. n.in
tiarn naod 30 p.r e.nl 'lit. fanl win.
lor prir. Ilrnrialla Oil A Hrfimfit to,
' lifnij.tia Hkla
TWO krary atrinfa dtlilit Ionia ..pan for
fllf lilt, wafk II Ii rili.h, 4X1 Rob
111. ,111 hl'la 1'honn 47l'i
F'ilt ill.r On 'irliriliir .In 'itiaj ti
hir1 on 3S liorpfian-t rr l.iuli-r on
1-l!tinf rif J'r1i i')m ' (1 Plrtta,
7.'S l-flawtr avftnn (Urtlr.viilr t.ki.
KK sLK Tmu ju"iii.i itriilir.fi ma
Thin. rom.lt iti i.ihIm wi,4 .,;
man iia roniarf ifi t"l onrininr. 41
)Urllra?tll. Ok la . 4 11 I ! v r
PK! TM fnr ffiar ?ril M-f in.i
A li U MT K'tUhur (IaoiI- 4tM p Hn4r.
0ITICB T0RH EQUIPMENT 4)4
'ANI,- AM klhria'nl" uflira frtrnnurf
('mm ft ,'t4 I'lannnrl t (irrtllnr ('v.
WrniT antt lri- a,n1aU t-rTyihintf
Pol. M! K Or'diMaiirMifiri ami rrtfdi"
tiard Init lliiio; a I my on watr
roclrr n1 on1 Mark nf tttttnn Antm
mn filn, Afilrai IH tn A-ntrlrtn
F A K 'M 1T"K W R ITK HH
htfl.lfrj fiaTt-oi; and vo-Khtr Bwrhinti; !
(4-and ham. ma'-hiitoa Ca'l ( olrto, phont
114 fur fffi loiiatiattnn,
ft If i H KST prirat tlpJMf f,,r mn'i if.-ffirl
hati'l rlolhir.f, aNon anil hala I'hona
iKom in) Itti Phnn 714A.
finiHKMT riiirCr ralJ r acmati hmni
rJnlhlna;t at nt-a. hata. atf f'tlon 44.
MTSCFLLAH i:()UR TOR MLE 61
fi I.Kl liONK fur aala. 'fall 434 R r
,'i .!I7
K4H inAlTK. 1 urki.k halk rt.Ta rot
l-lrtf I'hnn" ""10
rriiluratitt), rtofftta t-nai flilurca nf
.'fj tit, riittUin "hcrh" Standartl for
S'i j-r- til rquiramaiita Ori mr
rriraa and Iluihm' (ialar k ix'ta
Ti'itfhara' HupiW ( , lit 3 .t WFtniloil-
hmtai f'ltv. Ma
ai (tclarT ' who ! mit, Alraa- K 33
"nr. orln
foKS..aK UK TH A I'K "TMnpUt-i
' Rnai niarli f.atarat. AdiirrM K art
ram WiirM
utM lat moddl, it for rh. phona
INflW tiafor am ami anr n r m
fOR f4 MiK T t-nrrh ial ahadi1-!. all
f4 WiTif; fia'f rrf 'hntji .'lIIS
FirifllRIi nAKifTt K,' with Mi !aw"
an PrtYrinra mtanr. 310 V. Iatroat,
pFKina l'-a Ti-a ta rlfhl.
HAN(MAT1--W anak- a r-ta.if
o( f'ltranifM waUrpronf rainr.iaia.
A 1, Watl. Mnhkr lJAi1f. 400 S Mould r
PROPERTY for exCHANGl
RICHANOn REAL ESTATE " Tl
ON K Mvn rnnrn houa nn fmif r"i bouaa
and nina tola in rU'innrx oala, f"t
aa a, Vr oatl fr Tyi-a proprl Al
rMia II M V?n!t. on'ataH. Ohla,
FOR BALE OB rlCHAMOE Tf
TKt aflAKr-w, rtnnantMalod load, flna tnd
o'm.ltrT t'o, for taia, or will trada f..r
Htnak llfbl tn tonrlaf tar, I'kont
ftST1 J.
FOR TRADE MICEI.LAIIEOtJli 7l
FOR TRATF. taw rraldanaa In rirnmrlrhl
a i'ulaa raaid.nra or pay diffarana.. or
Irada for inx-cry atork Addr.at M 4 1.
rara Warld.
REAL ESTATE FOR RENT
APARTMENT!. UNTUHWISMEU 7
fH MK NT ?l rnn'tia mfumlih-!. 1
intilh tnT. 'hna 7PS4
Fok Rt'NT- Thif- ihrrt- mn'M aj ia
ha' h a, a 'rriifil purr-h Phonn lMnn
jriAKV ' 11 Kj h K kl A N -Vnr hi autiful ai
r ot'i, imlur:iih-l carlriifft l. I'l on
i . a i . ft
A,T gl ilKI,Y mtr rnn:n a.a"tm-tt
J-14.1 r-nmnVlr-d , larn ao'.lh tli i n T
i-iYrr-h and 't i' watr fl t'i w
I fit
)'Frtri. rhtiM rrti nr ri4
APARTMENTS rUHHlSHED 7fl
4 lOMikl fininahfd atrt'iM'nt phont 2
MN'Vll f li -Vrr rnif -nrpl -'r ! 1 fur I
ni'hp,( 'J fw.ni h-i i".ft')"l aarifn-M j
ilti prifatn ftaOi firv ria in, al'i't8
ar 'r Ai'p'- i p' M1 f in i
(lOslUS Hlll'Tlt. "-4 1lirr.it, knuaa j
krfiii'K aparifnani; mail am. nuiif lur
ruhtd rim a In
MaAK V lill'rt K MAN hfautilullj fnr
iar-r.1 , rvin a faurr rn I Phfiir 1 7 1
I K A I V W M Tw rivim ftirmahrd
m'.-tri'rim" f-f r-p iitiah) for wtan a'tl
w.fc 'i't.1 haa frfFni-pi phuna 4''
r!l li K N I' -- 'Tia 1 furiiiahrd aparimt')!
f.ir t mtTiiha, rroia in; aooih aid
(Uar H7 !
.KKH 100'. Irraiq-rl l,m't ati
rtiKiturr ihrr nr funr rimma and htii
r.ri-',,T f-Tni-hr-l wainr. ra ftrrr
11 ilr;.hn"r, a-ti w! wilrr frrarirk
t tc "'ii Fn8a. ii 1 Hn linrria farankad
..V; na aa'! rniiFn aa Hatltiaw
'.. iir-utt far i''R lorn 4 7 U
Pnii Kt.N I lUafiltfq; fini-hd 1 rv,i.
li'ir'nifiil hirwks from pnatnfflra- il
taj rifi f d'iri.'tff iiim-pft mwntha Phona
(" fr apr-nir tmrnt
j" OK It r V I" Parti fiirtiiakd api"' Cynthia
I rtijt I J'f-a 471
Tin: 1(1 V I ' rrw.-f. fUt. fnrntihr. In.
i " 7 iri Mar I
ks 1 u . u vi'r"'nni 'I,.,i, f.,r
tii-h-d r'D j ar-mrnt Al-ijia anl
r IH I 'I I s.;. friiii. rr I " nmpiri-' r
fiir-mh. r fn.iF -rioni -ar1 rrfni . half
, 1 k f 1 u m N or 1 h U a 1 n rar liar 1 t
rurd at poii-tu",iT , r'rrnrm Ph'iira
ho 'I ON. Mm TH TJ1 Ha (
.-tarn w.wf h'liria iarinn
r.jor.r tt . jo i
f i rti 1 a h tt
or rtjotai
! REAL ESTATE FOR RENT
Tloi7a",;rrTMr KrnT". T7
it f..l Third I all 1174 .1.
f IllOf
latn
.'I I
Thou.
of A Ian a'.iry t,.idanra, fonr
rnnma, alifiiiir rni.m. planly of
I mini 1
1 mi Motirrh.ad I'aiiia
A III
TlllKrKKNfll." W 4 1't
' '. I " alor kou.r.
riif.no Ulna
1'.
rnl. ait
lrr aiomli
rOH HkN -.A room ntodrrii l.unuai.iw
1 lf. to Jlll.ry and ft llnf 4i . I
n.nnlh ln, ir. m) , a n I h a aa ,
l'hotia 4.i' M
FOR nr.VT Hall al nt an (o.,n. i.ri. k
"p.. moil.-rn I.M Nwrlti MajUi-il.
phona 4H.)U ,
FOR Itr.M - rOUr room mndfrn rotiar..
rorn.r nni anil Admiral no rhiMrro
aura lata rooma- nawlr t.ai.arr.t a-id
p.fi.itrj, $411 inoiiiMy. i'b.'t,. :i.:in or
I.130
nS hir rani, dni'1
' nr. I'all I "tl.a. Hovuia. Iiainlila. I. a
lar-n 1 and H y in
It'll HI. ST 1 ivr ii..,iii niodarn bun..,
walklr.ir dialanra; ai'nth aid. nt car
ilnn ii.w aar.irf aif-piiif .o r . Ii lia.a
inrni r'apa ariKir rairrrnraa rr. imrail.
I't'oia I "I I
7;X.VrSril. I . II " l.,r in l' n....l. u, nn
fiirnnSfd fira-tiHirn knui. nary , lo.a 111.
j I nolia a7'j
gt IVCY 4 "ru I'.ir" ir'nl," li, nuin
J mr-ilinf'l tor llgni nnilirk r. pina
,,l HIM' Ma. I 1 .ilia tl ... -n
i houi. l);, r,0uth Vj'iai.ab. f lli.blau.
iknrkl'nkii
in i
r rn t firtk
Ra wat.r
iriiiti for tiniakttii f
;f ii
V if Orfiil rar Mrt
IUSI rir n. o tr-rn nn f n rn nk'1
ll.HI- k'Hll'l l.tt I'll. Mil 4 .1
MU Kl M' I y I KMillKK 1 I,.,.
rr rnoiti,
mnilrrn I f a. minir,
an-l jktrrf) r i'tir ((,.i f
I"
l'-i'k itat nf at'hmil tinuor Iniiu kl r
I a lor
rtiK HI-
V . .t
llllrrt rt-t n
r hnhlan
Full lll'iT 'frurka-'wIliT'rarafui' man io
ninra, park nr atnr. anillilnc Ion, dia
lanra ktiilina a aiiauahf art our rata.
I hon, o-t ft.snn. At ai Ttau.far a)
. ra(a I yi
MOUaEK rilltHlIMID 1 74
K"H RKNF Saally Intnl. Ii. 4 l.nnjalo.
may ha rrnlrd i.rnianrtil,. fit. r.mtni
"Itti Iai h rnulh fr,.,.i I'linna 7rJ II
1 I I I I M II I V M . I . . . - 1 ... J . .
, " -....i...! mi'inif i.ii
f .'U. la lii iha'f fiirniihnl ho.,., wuli
taly awnar, rrfaranraa raauirrd I'bona
10.
Ilr.h'l: li t rno-i nna tw.lr. room LanilVT..
' "' "" "ilh aid f,,r rot win, yrar a
laaaa pm4ldad yon btia Hi. furiiitnra
, ..nrri.i.nli. arlanfad lor r.nlli.f r.x.oii
and rialr fiiriiiahad Ihrouaboul party
Irarlna rtl. and aill aall al a horajaiii
Mnorrhra I Pay na I'bona SM0
rllll lllNI To raaimnalhla parll.a . "m,,d
nil r,,m formal. i d houa. . A,iffu. .t
Orl. I, nu aionih. l it. hi. i :t K
FlUMTfRF, of n.arly naw Hhl runm
kouia for aala Hn.a nt : apuor floor para
rant I'aona TA
FtlK KFKT, fiirniiaad. my hiini on aoatb
i.l. ml iirt,.l,.r l.(ii,i ur
ni.lird. adiill. onlr; aitrarli.a pnra lo
poop;, who appra.-ialo and .i'l laka nr.
it cood f ii rtl 1 1 n ro I'ltnnn 'tint!
Foil KKNT Four iiraulifully furnlahad
'"I "' Klrkpairirk HfinMa north n,.
b'Cti atid too, all mnilrrn ronranirprai
""" lo rar l.n., no t'mdr.n, la'.f.nrra
I'liuaa al.'S H
SIX ROnkl mdrrn kaul fat ' ml ,ta.
laV"' ""' 'k '',r",,r' 1'kona
... n i " . minimi, ana ri... .
f a.f ob of a mi r lira ro.ini nmdarn
I' taiow wiib rara(a t .11 Mb,a.l
I am. I'hon. .'.:ii
FllK HKV1 - t I. .a
la.
aia too u: in.1. rti
o.iBB. ny oiijii,. tarnuara itiia ia 41
ly f'rnihvl
in
pii nou i rmi Ur n
tnc ni and
afffr thla at a laraaiav.
ail .UMlrr I'd
rrni'. ' .
rOH RfT ViifMali.-d 1m rtp-.ni
koua. Wni tnnrik aaltl
hr I i'hnn HIT
mMtri
Htlana
n.-if hil'ifc A dauJy n modern T.uk
ainw f 7 an I . huttn furnilur
r.ra 1100. f all Moorah-d ltl,
Ihtina .,t
rT KKM ATaTr..inrr.mF;T-ia,J;a-rlo
in nrj antiih ai.U by tiuvinff fnrnl
t'ira . turrl. ftirmai.fd i h r-x 'i'u t and
worlh or prlf Hill f)r, frmr t ,
T-atnnaih: pariu, fll MorbTad
Puna Phona ai
l'Oll Ml S I 1 httf fHtm f'lrnialifd "tio7ia
food wall if aWi nar two rar hnV
Applr I4 Hnnih Haford l'hfi
TIINr.?; ROofc an if . rtMMiarn kalf nf ait
rmra kana adalia am: gond '! aur
ftl X N Rnatna
FOR KKNT-Nli-a'. Uft,l,hrd hfifna
annth I
ai -.4ir in. Fa r
fartiaa I'hnna 72 I'.'
i KMC I.OIHIK farnt.'had attmr"rni
fr- nn HKoal ffFii N-aim, kaihinf
fnhmg hif ol iprirf n' fmaat air
Fnar rallaa hawabn. M ml' Jr in n
H-nl anin rrad d1raaa Hoaair lda
For Rent
IXirnished
120G Baltimore
Poaatlfnl mahnrnnw fiirnlltiro
piano and Vlrtrola. Klv rnnm
tnodorn. Ontnldo waalihniino. Nlrr
lawn and flop ahadr, will rrnl nil
firtobor I. To nirhl parly adulia will
tnnkn altractlva prira.
K. N. RILEY. & CO.
Ill Itntilnvin I'ltlir I'linnn Sill
orrici'R AND rCIK ROOM
Tt
OFFICES FOR RENT
In old World hulldlnaj nn rnurlh
airri'l, renlral lura'ton, (mid lanltur
aorvlro, vory roAaiinMa rrnt. Call
at VVrrlrt offlro.
OKKirr- fnr rn Tr, r'rnrh I..
aToaa from olal Tua Ck'TIf
ra I mom
rl IR I
:i r
rl I.l . ftirnitk'd nfflr far ra'il
trir,.hnr; rrn'raif lt alrd
na ef
Atdrvaa
'oit hK.M uno ,.'(i-a room jr " ara'k',,,f h
paar phnna nifl.s . n. i,'i
n.- I r.i unf Jtnial.-J fl T ft rnr-n j
hua aooih alio, pro'rrrrt hf rrnf. I
h a paopla on or lafura Atifu! ft (alt
.14 7 I
KKMS Kli"U'tuT "" 'a. m "a .T rr!'l:i
ant m oil rrii fumiaki! I.nrgalo-T ', 1
1 a'' , ii-'"ia r n t H-a-.onal ir , ,1 i .
WOlVli 'A f..riMh-.l aia'-Ht-M ar "ha f
I
'"tiaa f
ak nil
iar. .,r
aFl"-u ar
i l'---
roomi
i'l r'
hi'drin
Bai" pri' a
'""fl r-t I
l-trraa .' .
T O To
81 .1
rrn 1
'181 1
4 mom
I , a
KhAL ESTATE
AmcAnn roa mi.
SfiVFTHIS'll I" ., ,
f,nfrail,ir II in ,. ia .f
.id fin. onhard an. I .('--n
rata ran ... r, I Inlo .1 .'.
P"' I" ' 1 't I l"i' r
11 HP K t r.d ..nr ' ;.
lion.. 13 adl'ldo hui. -I'll-.
' i I ia I r 4 m j in., 11 n 11
. . It., alli.rt ffo 11 I 1..
r.f A t'ff.wr P r 11 .
Ift'll'IIVF f".r ..
dr tr-r ...n'ra'i 'u ro.i..-:. I ,
.1 I' VV. Ilinf nil! !.,. a- II..
l.n. I a ' a
1
am
.,n
I'll. '
laa
r"H a rfi I'm yti r.
1Mb a-1 n.l
"n t ill k I r
I a '1 in to- 1
'"I It '. ft.rr
I'll""; 1 1 I l. Mi I I i. ' a l. ...
a 'l.iarnr in, of gi.,,1
'-i'io. 'a t'.' mi a, II .'!
If or . 4.
I'kunr
REAL ESTATE
HtlUBP.H IOR tAl.kl A
IT Vnr' VVAM' 1,1 bur or ..II laal mala.
r I il lu Maiwiiiy, 841 llotiinaoii. I'bona
'
IHI I'llll. ; fn.un hou... on ,.rlh till
Iftl Irilll Mloa'l.rw. nil In dal. home.,
pnra .i it'n, aoinr Irrni. fail Irrir.l.
'S :lii'i. i I1 n r I 1 4 I '
Sfl J tin l.inja'o. hii Vorth llialt 1
i'U f 'mil 1 1 it fin .hniit Iu "Hit 11 : U 1 111
" I'i""I .-p II t I n-.t r ah t I ( rrrr-ll,
"h :'iin t-hoiip. 47 11
fKiM) Mimiftii ui.k atuiw on K'i'ti Vi
l"t , all ni"(irrti v nh litilil In (rtd-rfF .
-'l fr,.M 4 'M', a.t m t.rrn. I ll
rrrell, with AMi-n. thnnr T 14
li ' M hum,, nn . ., A.'"li: inn. I h
ffii lu - ai'ftrt. titl.-ii Iiai ( w iniiI f i-'fi'
f t i:M ah , ' (i I : y til oil rrti I . ml
ltli urmi (all fern l, will, A Iimhi,
ph.i 4 14
iK'loM itMnlrtn titi'ifraliiw , ,.41 i.ili. U
til.' .'" U ri t.'..l) n,'l-. ,t. ,.lilr.,
f.i rl Wtl T-k llllf I Ml 1ft K li'.l'l), W'th
j ' lit nio t, 4'n .Wnuih l.Ury
IN" IW VI I
(it'll f."TI
- Mi i iti imi ) rn
illir ni'nr ltt ft
t t t, , l,,!).
: t i
(win .
f I.
"in.'.
lrN I li MiUTH
11 I'-llI 1
nff-rr-,1 f.iF f 7
II.
aV llfl.l
Ml j r,iM r y
ioi Ui ui
Imo'Iu'i li I I 4
K J' -I.I.- f i vi- r"m I. nt ta it a !i lii
fi'-m :n.-i i'U t,nr i Imarmntil I (,
it id r! ai r j ii i f ni 1 1 a f i
1 ' t -ti-'i ttaltiiif ray tall Uiifr.i
ii
JF No; i fr at'i;t lk, fur
n i ) in l)ii" full' ! r"Mii auI
Iri'ii i' ( t'-ffi. ii hai I MMi.nl IUni
rt n. i inn n , , : t-imi.
hi 't ' I i ( 1 1 Iiuiim i i mi m Lath liai"
mF"l tta. iiiiht l'H cicl'l ilum-i
l"Ut in i r l a r . oak I M h roij h "'it ,
mi I; 1 4i iiinr sn mm irrpi
!! v . r 'l in
Volt .1 I K K iipiia. tiiii'dfa oar ii. nniS
...I. ... i I,.,,, i I
attia i . rt.f a 1 1 n t
r" ft 0 4 1,1 In. rimni mod. til hou. a, on
alnf yoo I ;,i. alti.a on i..,ilhafrl ll'lf
m l. 4 t . ,i i pro iliimura al 4i'n houlH
l hayanita.
Wts Ml III'. I,. ..
(t'.lw (!
I -JAf), t '11 II 'I
rni pii.n'f vj
'nit n.,.ni inn. lorn l."'i
iirnrr ;m on par tnjf
f i prr ni mih tall
i v
M "I
I Y aw fitr iiMnn moii.m linn.
I a w on panof rln. l.t nr Una' t hi'l
.."' . a.li l) par month I a'l half),
ptinn. .' 1
I'HIt'lIf II I V n.. ail , ,foaii mad. ft bun
fiida bir'lwo.. flioira irnouftiotll n.an
Ir' alf'i.i Iwnrh .ii-1 ur llni.n fl'l
I- '..I 41 ) ," l I r,h . .11 par
tin... ' f. .f hi l.onr A
F1HT r'M'r. S,-w fonr fri.ii himiiaiw,
inrnar lot riK.il w"'l of wi'rr. l.i.a In
nr Una I.' 1'", l.'Vl r..h IA par
n.onlh I'll! I alrr, phuna ' l
A UF A I
ri in n
lit iV r r.a'M'a:') na: ait
in mud. in liiinial.iw niar.lauod fUtora;
Inf. of
tiuill in f.aturr. fan alllafllia
maiil.la fin. r f. til1' ftll'irn.. hand,
inma. drf-nratfd htar maul , drlaawty;
mi rfii'itlr l.i.ation on Ilia aniith it.la;
rio.a Ui a.'hool and park, prira f ::.,ti.
a, ill l,r'in t all ill fur apji,. nilm.nl,
Kiaaiar Itaa'ly to, phonaa k'JIU II :aa
In TVi WIll, biT ir "f lha liaiT XutH
an nitmi ht 'hunt alna tn lh filT;rld
iio.f ard niahnanr f I ri tali ; dnraiMina
and f t mraa t ha nr laical ; l""aiUf'l
bak fiaHira fmtifh ttt I ara1 livifttf
rnum fii'al fur furnatna; iui-i Iiaamn4
Urira aouili hrdrtina it h pi niy win
ilft a; largr rtO-a!-. a raal kmna, ral
frnnl mi kttliar Uaimn tn Park llil;
rn'M It nt P linn i- l'i 1
KAS hldr. iratatt and i-ura r nr nn
j-Fk (arar hat i lift rui . ai.l taka
.: H'.'i ai '1 CM'' watr-r and nit In hatk
ii r mil ni' at -fi.. at, aiaixla, wl',
tl'iftn liaa f i i t'T mi:i)h I 'ua ran I
hi I. rat in . ttf Ht II li r inrli, 4
It.'hmxii, I.l.... , j I 47(10
Till Kl, I 4'in I'lnrk mi fur "aala " ii
ronrn ki'n.i nol mnilrrti; $J,Tt PhnHK
.VTi ir .i i 'i
Nil K lhrr-rrtn.fi tit mat ami yaraaft ch Tar
rana K- al pr.ia ,tMl. I an (l3'4 If
n nirn hnalnru
(r'ull HAI ..llOl Vi-iur. hi-tan ronrn
htiur (. tiiodirn, arii'liaafal l,plfg
xirrri, lirril iHm, nak flnura, pa
rar- run.rr I ntr lav-n and lr,-a
, .nn f, tn i aali. haUnri Irrma Oan
rr ri.Mir I'l .
1 '."ii Vtll.1. ha ml - J pmhu h.ihk-wluw .
intatlrrti n rf gakar hingrr 4 Hfaw,
I'lim.a I IJi-
fl ' Wil l. I.att't. 'iandv A romti nnT
i fi l-Miik-a ii up ,lf 'tran half hW'tl
frnm ni. i ark Mnmr A It r.. tan l'k.ii4t
1 1 'ii
i!..o to a.'ti.Mi', w.tl f tin., aatft. gt
I..-,' I.ir '.' .If. mat. rial f.ir 3 addi'ioi al
i. mi. .a on pard hirnwav. iniont.i rid.
I or poal ii 1 1 ioo. f I It .11 Irnna I'hona
p..: :
I'l It I 1 nt ...,l raai f.'a;r a. r FVwill. JI,
It n. Ill lr l'h..i a lu'. . J'.'MI
V 1 IMH Kill I 1 7" For I. a;
f.i-n nio'l.-rn hniiaa; f4J ana lol
rood aril iii,l dam
all
with FAI ai, Ir; firariHim mtnlrtn
l.unf alow
hanJw-t -1 fliMira inanlr . nn!i in
ttf "a t tVi fl 'mil rarh. ta tufa aa
(lH l u 1 1 1
T KS TY- l K 4uiaida r-oip hoi.l , h-
I'x-a'ion in hri f lalta f non, bar
ram fnr ! R.bJ iruia I all IJoUlan
nr ffaraf r I I 4
l1 .s I' ail. o nMfi dYuh.i at-aainirBl
h.iiiia, iwti t.aihr 'oftm garaia. lra
a rrn .rrh-a tiaaFiilrnt twn priai
nitranrra ao In Hb Irrtin I'all
Wr t hi nr rl-n, f 4
KS""f aula Itramfn. hunKaJ.itr raal frnnl
full nt. pa'aca all tnixlrm. arr. tarH
On rar '.nr nnlr f ' .itl with t.0M'l
' -h I a ' raai U I I 4
f 1 1 K I . h. rait aitr ('rr rwm aandrr n
t"" 8 4i t,. , ditalrd . -i'l pa. i'l
$' I ' a H 9 ,0 prr inotMll
nf M 'I I t I
KI'OIT ) nl in.. ,i,tr. h.niM rvitilh Moa
l"'i f'i . inr-i tiifirr 111 a rraiTrnraa,
'i I fir 'iili iilr- iM on rait aid (wn
f"r h'"ii" on r a'bod. iirar tha ioinir
rt-ih' a o ir ' 4 1 ,rm Inta in dif'rr"!
paria r,f it , ny .; laa a toad rar
in pa't l a-Tr i a'an haa "rri a- rr
ar If i.fi aant a hirrain rait II W
l a nit-i " I ' II, (iilinnti Jl 1 g
TA o
nidi I iri-a a 1 A-lniira' mi
j. tf, r in f 1 ;h rt,iin 'i'i ,
r1
,r r.f
,. latr
lol I U
'i.,:
tirv' a I'd
l'h..,a
a.l !
rant
II , I-
J "i
i,
I a I - 8
llht'j t,.
li
PI. on
11 r n-
It
i ' I
1, i . n u 'ti t,ar I Ii . ra I
ill h.r itfni II Ii I
," i-r .'tl iat'1 I
a' .1 a
la I 1
Ill
ok n
- d a M
Il irri- 111, ,i,,,.i la. I)tj nt ll'i'i
l.ANfil AM) I'AivMh l')H A1B 47
1..1 (i M i. ...,l t.,. m :...! i m.i.,1 ia
,,.l,a
I I 'III
II I'
' in. I , irt- ' T'' il t'a'ral of
!..,l a I nil. I w ' '"' " fr' ifn tl
a , :i.i...frri' M. ' a-a'.nd ), t .(.fina j
I.M..,. I ,,.r U kla.'rf nil i,. I'.l ,
'' I
I I A '( r.t , .I ' I i'. .I- f .... ' ti,i ra nt
H'.lfrn I- 'or- ra.i'1), "k ihn'iia
tin f . .,. t ., t a 4 . - i a ' 'i r r
a-i'l I , i . i 1 r '1 " i '1 , ai i n i f
i ' i f a .1 t . ; j n - i t a it i i a r ' l
in rtl--- ; " ..' I .''.. r. ' n I T
''r.ai ' .1 I .H I , V.,r I
" V A KT I O l'f!AI, : rtT A V. M,
" if i f ; - t ' n i v a i . '
r. f i r , i . .., a - -
lri-a mar i.f h r-n fr'F - iai If y r tl
I !'ir I'r i ' l' w-( , ir 'I i f
i a- -I -1 ,.r . 4i..r I
rar, a-'if '"i n. i.".iiu i n--.,.- . (
n in, trl a-F' J.) F il n . A If
''''' ' - r f . Wa j o II '1 4 , ..i -
i-' 4 '( ; . .
f
REAL ESTATE
U ANTI'.K HBAI, JCMT.TI!
RIU fH.ir IV N' H 1 TI K "!- TrXIt
V TM V-w LINK .IF TIIF A.t1
i r K -T'ia .lrt: Icailind A liai II III r A
Hi it haa itd'il i"l,.4,in rmn j'lr-tl"rt nf
th rtKtt Mhaliu lif ai u .f tta Hi ma
If ta i ' r.1 a aia ' lhn ir i
I" rrp -rai nil a'. aYr(h(nia
1 a i 1 p-l fur Im'tirlia' t t UhifM
and l.tmii a lai a li vrk. nf if
lar 4 in a w hr-ai an -I k 1 aroiiif
lltm nf Oi-hi lift ami Hai'ir rtimia
In tint 'h., in rnr dhianma aia
lii'. iil.fr thtt firit i ini iaa in a rrnai
r. r nf r.ta j ai l fur lha Ian. I an I
fthrr rania aii ki -an ha rana1 al
a lo roi and n nf a raiH tar
a'ir r ttl v fur tha p o mi lti
aiitntpa nn Mrih t a,fF. al iiirir
! lif nn rav iiiih rjirain hal:k
f'l, inn fa'a l'irtiia t nmint innh
NWl for lirn li atl In tlnr llnf
idrirnv aid rrn U ion1'! haa bp
utc I in tliftiri ttn4 rn mull tap'iai 'I'
t' hiarnit( U-4 Hailnajr l.acbaag,
ll.l'au. Ill
W I Ml I
ar.i .
loo.l
'" V'!."h
. h"
rap
WAS
I I II In h.ii in
Ir-nl I i ...mi i
l.irli.
1
I., .tr.rl
Bum
AA
I
an ni
a a". Iffoi. in ilia, laitrr
dtrii r.
31 ' aia l i. tl. I
Park Hill
Ruro Parj?ain
Hli ruiuti niDil
rn
I'IiiiuaIow
iki lino
pi'Kh. In
'I ft in In il
itnr
ii if r I li
I'ttioni
.lisir
half liiiirk ftniM
frunl. w nh i ntil
will) a.wti ilruli)
al'l" iilm n I wn f.iinllloa I'.nilil nan
voiy nh i lv if iloniitnl la ronio'l
nniv at I'.o p'r iiiiniili Miimlil
In ing II :' " Will aiii iifn o fur iill' k
rain. II nou rath. I. ilalira Ml .rr
lllfinMl Kor lia al lilioo if Intoroatril
I'ATTKKHCiN IIKAI.TY
1)0 Kiililnaun Uliln. I'lmn kOM).7I30
SPECIAL
.f it al nff Kirirotifh ttr.rf. now aaal
frnnl hiitiaal". all rooma oak
flnura. Ivniv fliilnh, urun and aorv.
aula' nu.irti.rtt. In n ddtnly Inttallon
an'l a anap at Id. toil, trrma
Johnston & Clifford
lloimi I Alritinlrr Illila,
:07Vt Routh Main. I'hona IJ5.
South Side
Larpo RunRalow
Now 7 room bimtalow, with
git nitf. (Irlvnway, liaariitonl
an'l furnaai. oak flnora
Hiiniiglii.iH, hlilll III hook
i aon and kllrln'ii rahlnat.
Kvary niotliirn riinnnionta.
I'l Ira for nl frw tlaya 17,100
with I., out) ciifil), lialanta
mnnthly.
Adam3 & Walker
I'hnnoa IIU THI
IM-ll-lt Kannaily llltl.
$5,500
Close in
South Side
Almnat now htininlow
nak fltmra, haaainant,
nh
hith,
dry lot, Kronrli flnnra, allrar
tivo inanfol and llirlit flxluraa,
liulll In fealuri'a. Homo lorma.
Adams j& Walker
I'tionoa 4MH-7II61.
Ill It l Konnrdy Ultlff.
$3,850
Now flvo rnoin litina-riliiw. hard
unit f Inula. Iirttnlifiillv doi nralod.
in.iniil, luillt In fniittlii-a. aimil woll,
now rrii.lv lo ni'i'tipy. I ?.'. .mh, hal
aiiro Irrino
$;),,)00
I'lvr rtimn ttunlorn l,unir iloat,
lionly ttt-t tirnlril and (find Unlit flx-
I 111 a-rt. full lllnl l'.l"t fnml I'll, lol-
tnrdliitii innfliin; I7.0 raah, li.il
atirtf It-rniit
Two nf llio lioal rnrnor Iota In
llriiHilmmtr A'l'illl.in. ht.r prlro ami
lorma ar"
J. C. RED I) IN
aco Itpildin a Hit an 1 na llrforn Huyln'
101 9 1'Anlrl lllrl(.
Offlro plllltioa 1100 41)1.
1 Itoaldonro I'll'. no H1.
Mnrnintfsitlo
$10,000
Ton ".t'lrv hiitinn wllh liv
ing r""tn, ilifilnic room, lurak
f tot r.H'tti. Ilttro lirilriimtia
n i alii.iiK piuih. Ilia Italll,
1 i.ivi I ) ti o "" it"' ',,r f'iriiaro,
Iwi ml oituitf. anil fo r. utiln'
ftni t li t a, in f't'r t-r Oir ni. . .I
li.i iiii iiH nn Hi. aonih ai'lo,
ink fliii.rn 1 1 , r . . 1 1 at M . . 11 ( Willi
niik f tilrli 111 llir Hi loir room
ThH In 11 li.iiM'll'i I .HJo u
rnll.l nut l.o iiiillriilr, ill Ida
prlri- iin'1 l r . 'I. Ally now
Adams & Walker
I'li.iiifi r.v
J I I I ', I '', Im t,
7 v '", I
d I'l Ik-
NORTH DENVER
I' VM i
Ii ir I v .,
Ilfik 1
.I'M.I.I-
. ut.il.niii
1 1 ' I ' ( w I
f:iM
I fl M l
141'H M
tl Hi'' I
I f JI 'II
: i"f fir
rl ri I
1 ii. .1., .
t-t' r "" Hi I W r 'T , 1
i t hr'iitiMut, - InrM I
r ' - 4, 1 1 1 ; r i' ff nn' !
I..- ni:f-jl i ! i ' r I nl '
i-a l.i '.tl- f '.t r 1 H I I ! I , '
.titllli'l 'It"!!, j
h' i 'i ill's n I i r tt a ,
i f i t-li
PARK HILL
f"i.
"I. rti l.iin
fT.I If . . Il l t 'I A 'iinl f ' ",.l t, I'tlllt
tun ih i n " i ,i n 'I i . 1 1 . . 1 1 ' 'i . ii i i ti'
lit mi k f ,i ft tn".', in;i'i,ri !n il ,i
I'm .i;r, , ! - it -;' ,1 1 ! . ia ;i I 'l
1 Mill, I .I" 'I'l, II a, ,n hiillt
1 ll .11 . i. ft I I I- . - 1 A' mi ' II 'In- It ... '
' 'nil im f. r ,i , i"' t von n'
f..i-!
J. I). Simmons & Co.
I 1 1 v V.-r
I c
i: r li'ui"
W''
I. I
i K ron
I h'.no 1 !'. 1
REAL ESTATE
at ,
91,000
Hplritiliil l.iiti,ilnif nf rm InritK rnnma ,n. alrrplrta; porrh: nk flfinni
'iirniiKliiiiii it,,ty rininh. l.-auiiful ilof-niatiiuia anil Hvhtlnu finuraa; llv.
up rn.im 14,11, ,,,vrnli.nl lialltanv, l..uioniriil. r7ara ami drlv: IS
li'ikn I,. lM,.t, .nntir. Mflhua ,it .. f,no. 1 1. (no i.h, 1 7 M monfhlr
I't' lii' itiK liiti-roai W ni.l.l In in I at) rrnlal. !..,( witII) ll.DOO; houaa
wmiltl niM oti'i l r.nil 1,1 , ml,
A. C. THOMPSON
H"iM L'f)? (iiil TII MAIN
SOMK HOT WKATHKU BARGAINaS
Ik ii . , . ' '", f",l,
" --'".
N.,r.h ,':h"""1 '" ' ""
ni, . i,mu III' I I 11 Ml .I'l l N
Hi.iHh ijmkrr. I.iittr!... rlnno
.10.111,. o.l. fur ,,, ,, ,,(,,,
a.i lo rrntn
( holio MApIo I'nik l.il lfiOrt
Hniilh Ti
I J.Ofitl, i. riiin
Hniilh Tt.rtlnn; alr.iv art. I a
rt.'ttili Tronlnn, in t,ran.l n.w (,ir room hnnaalnwa, roarly In ninri
Iftl-i in Ion lata. .,,,,,11 iiaymrnt ilown, balama inuiiilily; IJ.IOO,
C R. GILMOKK
Phones 0578-21, 55
PORTLAND PLACE
fltat hlth and olhlly addition nn lha aturt ltd arl
Jolnlntt lha lladilln llraiil. tad AdtlUlon, whtrt yotj
ran huy an ai ra nf nraun1 that may bn uhdlvldafj
Into flva lari-n Infa al any lima with rorular alraat
frnnlnwa. Mffy foot ni m lha addition adjoining
arlia for frnm 1110 to 1 1,000 plaro, anil wa ar
aolllnn thoaa arra Iran fur from MOO to ll.ioa
a lilpra. Klmira It nut yourarlf tou ran doobla or
ttal.lo on an InvaatnioiU 111 I'ortland l"Ukoa w1ta.B
tha nut yaar.
ur llaiinv mual alanfl your eloaaat parional
Inapacllon, Our ran ar raady at all Umaa an it It Ml
a plaaaura la ahow you.
D. a POWERS & CO.
1107-8 PANIKL BI.DO. rMONBB IHI.'
"Corn lo lha Top floor and Oat lha Bottom Prlc)"
ACRE TRACTS
located just east of the Fair Grounds
Hv you vr Ihotuht nt what yu ran 69 with an acraf OF lha
advanlaaa (if havlnt an orchard.
vofalablaa. Of having frra hacaa for
Ina hnma that la an aawiat and not
llaolf and clva you an Innoni. That
and making attractlra, baraua It la
nu ar puiiliig inmiry In your own
$G00 TO $800 PER ACRE
Tho an mo prlrn yotl would pay for a lol a frw hlocka rrlNarr In.
amall initial paymtnl puta you In pinMonxlon and aaay torma on tha balaraoa.
1 no riiinoni in, inn no at a tin 1110 luoi ritian-in acroaf obtajnabla.
TO SEE THIS ADDITION
all you nood lo ila la ll IJM Thrro rara at four aarylra and no ebtlfa,.
lion alUrhad If yon ran't ftJ durlnj lha day lot ua oaJl for you 4kftr
I o'rlm k In lha rvrnlng.
Mom
KlrliioWo
I'll' INK M rt 'OS IlOIIINHON llMlfl. PHONE IUI
wuriir. V"U wim. Ai.vvAta kind iikst vai.ue6-
M
rtilait la a ffr.al rlty if you dnn't wookon. Wa hava Juat ahnwn our faith
In 1 iilnu fiiiiiH' l.y viitiiitt t.nniU for thn flnoat wator that aver flowoil
1 1 1 1 1 tt a i lly Wn nualil In Im thankful for aurh a aodaoni Now lot ua
, mil V'.'i a R.ind vt nit l"t and you ImlM or lot ua aoll you one of our
'rnii'l I'ti.io almndy l.uili. H"iini doiidy naw onoa Juat roady to mova Inlo
I with it'iii'l trrttia
lit imvo in I'ark Hill- 7 rnnmi, t-atnry, aonio htirdwood floora;
'Itn. al n"W. Km in', flnaa purrli, flno nolrhlMirhtmd ; rlnaa to cavr Una; for
tl ;i'J". Hiinir l'l inn
! Mm, i In I'nk Kill li.iti'ly, fi rnnma, nak flonra; now; itarattrs baao-
, infill, Im ikf.iHt rriniii, ni.tntrl, nil for 5 otiO; 7li0 raali anul i0 por mnnlh.
In ItvltiK I'l l' '' rniuiin, IH W, nak fluiTH, itariiKO ami nnly J,I00;
loriio irtnin.
F'lvn iiiiima. ftirtnr hit toia'iO'nj: rWvaa lo rar lino: fruit. Food woll,
tldownikn; for nnlv l.tino: Mn) rnali and 111 prr mmith.
I' Ivo In run rumiia. inudriii. full aim lot; cluari to a luii'l and rhurrh and
ttrrri rnr; tin tho riM aiilo. for IVHiin, ll knn raah nnd l.tilivtifo monthly.
I in t. it y . 6 rimma, wl'li I.iiko nlooplnu pfirrh; rumor Ifit SOiMO, aivt
front, flno and hiyilt nn Xniitliua for 11.00'); Food lrma
F'lvr rnoin in iro, 1 4 ii 0 I, link mi Knot Third, ii'""! wrll; fnr 11,700;
at f '1 nt li'llllK t
liiimly 4 ri't'in lit'iimo wi'h I'ltwrtifnt, rorTo, rhlrkf-n houa and ysrd,
li.i't itii'l frnif tri-in, nil f..r I.','.!'": II. nmi ritoh nfid I ') pur P.Kinllu
l.f.inli 'l In Hfllvlow, i Int., In I 'ltli uiul rnr lino
linmly S tnniii I i n k I ' va- nn North Vinkluwn, f nriiMn - I rnmploio; fur
inii k aiilf. H.onn, c...., irrmi
I '
'ti'ly
Mixlii:,, fur 7i.
II
r n
v,
:i0 1 AlJk'.i. LLXfU.
REAL ESTATE
PROFIT
rnoNM ini iuiv
"rt'l-a a i,1 tn.mnnl; nn hollar lora.
..h...,-,,,.,, ,....,....i.ior,; mho.
Prlnr. ii.torn, har1foi1 flnftra,
f itta
Thla will I t fur tnw tUya only.
t l,.,t, par llnoa; nawlr palnlad amt
(lwir wl, ,rtl.rlfll.. for mmailla,t
in aolnnt rliafrlrl for 11.700.
half: full alia.t l.,i wll ..4 ..ik...
IRA BROOKS
Phonca 7979-4427-R
i
Of ho In a ahla lo rabaa roup m
your own daw avnd to aalL Of awn.
14 liability. That will halp pay for
you will laka plaaaura in fmproTlnaT
your own an i bc4aM In dolnf ao.
ptrckat.
Gmdy
Afronla
AMY
n it
1'IiONE 4178.

xml | txt