OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 16, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 14

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-16/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for

TULSA DAILY WORLD, JULY 10, 1919.
. !
"BACHELORS' INN" FOR
TIMID MEN OF TULSA
TImi' Socdltiic l he fe I 'mm llw
l ki. Km i.f f lie I'nlr s r ill
lal-l l ll.iie Ileal Miiliir.
LEE DANIEL TO BUILD IT
Xp.iriiin nl M..111'. Wltlili Will I
riiutl mi "miiiiIi Main, la rnilrrnnl
IKI Wmlrli Hi I ti Mu
tt
BijJ Jim, the Cop1 Is Now
Mr. Pilkington, the Oil Man
CITY EMPLOYES ARE
GRANTED MORE PAY;
,. -wT . v- thl ' 'vTiW
----' mtouii.hi i ii iii 111 1 1 wt wxxiitm, i i inn
in ti
li a i la
tfltl'
i n'l
-1 r i
i ,
I IT 1
.III'
II I
I.i. mi
ii H
!.-
I'lli
I.I
A H
f ,'!a.l
h '.l.r
I In In il
' .l(lrl
f .M,l!
- h li
'1"iMi I W I
"!, III. II. I,,
din.' f..i h
I" I I'ln.i n , 1 1. ii l it
l h 1 1 a l h 1 1' ii iii
.1 ti.'' I 'I :l.y '"It
lil'ln In l i.f 'lir i"l
on. .ii i .1 ii.in i r
li-i . 'f in . i,in'
I. . n r -it
' H K I i III " t .
.1 It. I tt" (fljl1 f I ' I '
I f .1 III I . Ill I 1.111- II '
T'nril :il,l Mini hI
,tn i ' i i rti. f. i r
u Hill III'
ii it ii in i fen
M - .1 ' toll.
lilt. 'lfl IM II
'l.tl l.l
I I'll'."
f.H '.I V
.1 I .' ('ii'
III.,
t 'i h
I fin
i .1 '
i t 1 1
i uii!
.M'l
.iff.. f.,r.
I'U'lll
I"
er
I.,
' I-
Ill'
I,, 1,1.,!
II".
In
.M.
ViH'r,,v
.1 I lliii lit
!' 'I li-
itrit f.,11
i a tt tier
I'.lll III. I!
r H'-.KIiI
II, .1' I
,
I lull
win !
a..t, j
In
li" ti
lull" "
f I
I'll'
I.',.,, I
I I .1 I. II, I Ii.l 'III
' nil i i li'
.ii'.l In,
TI. l ' .." It i
n -ir I.. i -t I
.-..ulli Mil.
Mi ,i ,, i ' ii . ii
f I . II li I II II II 1
I ... ,. "II III- II.' W ll
,l , ,11 Ill' II.' -li f I ' I
vim I .1 i. . n ... l IHHII I'!
Ii . f M i.f ' Ii n K.. V ,!,
rir.s.i.n nii'l llir
I nidi. I. N l.i i nut III III
i.f flill (I'M!
II IK 1.1 In. tllte.. al'.rlei
a ,th .Iwn n'di, r mi M a 1111,1
i ii n f . fcH num. a In nil ti.l I
! li ( iju I I Ii TK i.f 1 1. 1 l"' ,,
rmin .a hi.) Li W n ' i'.
ll'1ihll hi miikJ'. 'li-i! I". "'I' UI'I'H
i 'i n ' fur ml n, tummi li, m ipiiI iw'i
I hi tin oi fin i' riniin iiml a. lul'lt li.n It
.ih i,f rm, nit will I'. I'Ui -iii'il lit
II hilt I .111111 I'i'l.'illlllMK almarr Bil l
lljli l .'I'l HI i in , ! I ' i " i liirtki i n 1
in, ilil llwl II,.- Inili'liiiK Hl'l ln rum
, ir let w ii Inn tin i'f inniii Im
I M II I k'n' li I'li'n f mil I lllx
Tim.ii ,1 Ituri" ,i h-iiiI'iii ii ill l ' in . It I l
iifit'Mllil fur II, i- lirlii-fr uf It.irlii'
.tr M mill i i ii.i In nil priili.ililtltv
lix will 'iii'li'i' n niAirniilv limn In
inki- i iiiii'i'ii' i tiitiii' nf ilii Inillil
ln riTrlv" nil mm i l n-a ' limn fur ml
iniKNiiiii mill m t ' ii.l In Ilii wiinii uf
ih iMi'iniinia
AHIiiiiik'Ii I In- iifmrliiiriit In tn It
r,t rn f l nint'W linl uiiiIit ilii liuh
plan llifri will li rin in ill i inn of
till iiM'ur'. H ' liniy f.iinllv ' n-
Irufinifnt lirl Mjrr irtfrrr4il. All ni
,l.i.ilil Mill lr rl'illrt',l In kIiiiw
rroilfnllnln lifm hrinn; Im'ml fur
ilnilMialfin lull inMnlifTB iif IIik
AiiKTInn IkIixi will lit niivirilril
lirf-frrn' In' ihir niamhrrBhlp
in J"' I 'aroint mi Willi rrv
oi 'tnllnl, M)r liunlnl
Unnlfl hux ulri-mly nunim) Ilia
hullitin ' iHrhiiii'' Inn mi. I Ii In
i(lnti out llirtl Tula hi lm,( iin
uf Juki nrh m, Inniliiiilnn
Inn rinl may h niodxram anil
tnr nifn fnlUa alio ara , lutohfiil can
llv In aafaiy.
In-
..1 1 1 1 ' i
i In ii
.1
.1 in i'ii
,1 In
linl-
' I,.- r .it r .'
I'l ' M A 1 1 ' I ( I
'It I mi I'l- I I.I
' III' V l','U " '1 I
I I II If III It If'
!l.,ii uriv (i'Iii
Mi- ' it iA r.
i a l mil. ILK in'
I
ri'.nl t In k ' i p
Nli'Ji.l,M llii'll,
' Jl I ,1 I ,f ' 1 1 Iif- Mlt'l JiIhI IIH f
i f i r k " I" Mii'l I Ki t iniitf i'Ii i
iiif nut nf l.nMiriff i.v. r ii iltai iliin
mm- il.l nil nf finl.liiiir mi .i'ki
ll.fli'.lllf tllllllk i.ll III.' In III I'l IWMf glun Ml
I Hi I n I iMfrl im n afn r tn-i (.Inn
Iiiiti nu n In (rii'r In l(iilii
III. .-4' Vow I i y l.
I I ' V I' III , 1 1
I ilri.iriin hi
, ..i. ii
li, m .Ilii
i(.' In T
,ti I . f,.
ml. ,i '
Hifi. In
n
I 'in. I
it.,
'Mini
1 1,., t
in, I ,
ti' ii i
.1 I I V
Irttl'.'
II I '
I'l
I'f
i t.liiK
IHHII.H
tt HI
I I I '
'iit .',,:,
..I I i'
I .ti. In i i.'
In t W.ll.l I'
Hi" H II v w.i v
I I'if
I
i lir
If Mi
I'M'
III
III. I' I'll, f'
111,1 If I l..
Ii:
f I
I f.
.ii i
l ri 1 in k In
111,111 it'.WM
iv w l ' It II
II f i'l I Ii I .l' I' l' II ' hill
It. "I mi, i It I ' "n. f.n in"
"I ni" . v i , Hi' I'M S.i
t li ii l I I. .1 .1 w in Ii r i mini
In i ill I'l
i li-i r - -"in i f .i n in
' I , l I . ' , I i h i I lix l
f ,, I II i - . ,11 .1 I ''(' w
Iff
i in iii it
II I .11.1 H ., 1
I, 11 I'Ui ' " ill
T'"..i, f"' k.i
it,.. I, in.'" I n,,
t ii .i ' i I lir i 'i i
i - i.-i 'i in, tut'
I I . i :, i. fi ' ii.
hi i i . H ii ,
mi in, a i v , ,
ni. i, i, ,i,,, .- I h'.
llH. HI' UK "i
.i-l Tin-. in
i f'T l.itailii a- "
II If 'I III 1,11 'Iff I'llll' '
I II I ' I I , M',1 VII'K It ' I ' I
i' lift for ' iHltlni In
in. If,.- ,i,iii.. fi.ti-'
if i ' tnri'f I ', Tui '. i i ,
.ii.l, Ilii' I I. "I'l ii. ii
nil i .1 1 li n ' 1 1 In v i ..
i'f I li.- i i ,i If .,' " i i.H
l.f M I'M ' I ii I, i M,i i n
i'l-, In' I Mi'll II.' II. Ill
I ,l'l,. t Jl'.l, -!'',
lil'li ' Ii ' . . ' ' I ', I- ,
l n I ,i , 1 1 1 II v in, I'll
i " I. i k ', tin ii, . I .1.
i l.r , i i , ni. i,' h i l
..l. I.y ll,.t llinr u.,1
'n , , ; ' J If N U' h ' j
ii n ' 1 1 .lily I u I," ,, li
I'i'r'i1 i.u.n ,,f i - i 1 1 .
I In I I. i 1" .Ni. I I
'I il
r
ni"
Tat f'ail- fur irmiii.
Nr.W YOliK, July It Tia
Wfirn Unlnn Tlraph company
annnunrmi ioAny lhal biialnrsa ojhlrt
nan now lia arffpn-il fur llarmany,
but rnuat tia wrllU-n In Ennlliih or
Kranch.
1rh Hilmnla Twwnry,
WAHHINyTciN, July 1 1 h'nrmrr
na'iir :irrni a I), ('lark of Kvana.
ion, Wyo., wna appulntiNl a niamhar
of lha Intarnatloiml Joint roinmlaalon
today ly Traalilant Wllaon. Ila auo
rirta lha laia Jama A. Tawncy of
Mlnnaaoia.
1,.1,.'
l.'iii.
i' I .i'ii
.in, I f
rn in
ni'li "I
III l llllxllllKM.
' I ki;r w i i -rv until w Ini ill
'lie rin i, ri i,f I'hli.l nil. I M l ii In it
rut. flpr.lkinu l'i llifln im Ihfv iilttin
.li'WIl In tllfl, i.ffnih In II," iiinrilliiK
Hint ni'lili w In n lin y t,li,'"l li'Mii"
III 'hr fvrtuiiM I knrw ihfin nil an
wi'll lui'l nrvrr li -i v I r i M Iniil ii ii y Iriiii
l,lr lit tnv lif Willi air i'ii in .i ii I
'hniiKht of Hying iii Ki. In luminal
Mltli iliiiti mi. Hnitw llirin hiiirr
If ,1 tiiiin rmiU Iniiiilli pfopii. wi'll
niiiiiiti mil In ftnvt In iirrrai Ihfin
nit n 1'iiln f mnn. h nnnlil In !" ahlf
in "I'll Ihfin .lii" : hliia , mi, alnli'lliiH
en Lht t nrnrr wlifti a itinfl wh" Inita
m frvv fhiiuaiiiitl jiiillmiN nf ml nrnl
K.i-iilliif (I ,iv iliiivr hy will) hit
UMUiil liml, ili.nlr up itty inlint In
Mint oill of a.ilr lit Ihflr fiirrat In-
''ml pf I'lirwlng H wlilalla H! Ihi'in
Tim I lha aix I khi In Ilia ml hitKl
na "Ila no Iroiiltlo In aril oil it ml
Kimnliiia whrn yon kimw evrrvlimlv
I'vr known tln nn-n I ilral tHIti ivrr
antra I ainrlr l In on i,na furcn nrvnii
yanra na(t 1ha niiirtl'fr of tinpl. I
hav Itrroma aruiilntai1 with mH
ma rlaltt wltara I cin tit Ik Inialnraa
with Ihfin wllliiint hating to r
plain who I am an. I whin I want
afllln oil fur only twit
flay, hut Itava taken orilrra for
nrarlv ti 1)00 a-.illntta nf Kaaollne In
Uial ahiirl llmr
Titan ha pullfil .t h al.th of rard
hoard an1 haiKla.l it ovrr. whrrrnn
a prlnla,! "Un.litfr ml oimipany.
Jim I'llklrifion, anlaaman "
lift Ifxtka niffrrrnt.
Mlnua hla unlfnrtn. hv Innkril ilif
faranl and waa illffarant Ila win mi
limarr "IIIk Jim.. Ih ntp,'" tint Mr.
Jainra I'llklnclnn,' lha an Iranian Ila
waa no I'limar waving hla hamt for
a car to paaa on or tn atop, and In
aiaad of a whim la In hla hand lift
tarried a pile of ordar honk art to
Itylnc lha dollar Inataad of lha mm
TULSA NEGRO BOOSTERS
TO MOTOR TO KANSAS
n . ii t,
, 1 1,' H i
.Mlti'l
I'f .ill
I '
I'
i I y
II .1
V U
Mi -
n II !
I.
I I .I'l
I llv .
.I.'hn ..i
in i :."''
Hill In. Ml
V I'fili'
( ',,h, 1 1 ,' mill .ml Hmiifii nf Til ln , k''' '
ii"' i I'lriiiK in i.iM.:. ii.i nln f .i ilm
i iil.'lfl l.i,ii-t"i lllp In III,- fiftri'iitli
itnniMl i mil rni Imi i,f Ih" Wixti'lill
Ni .iti i, lr'"ji iimiiii l,l Inn In hr hi iil
III Kill. a, in I'll", Mn, July in. I
nil'! in ' in 'linn Iii A .1 Hiiillhi i
III. Ill, iliM.rnl i.f t,. iih-ii, jjitli.
ll, filllor I'f Ih" Tulr.,1 Hlnl. III. iilll I
.HI liiiitnr lull nf liniiH'rrn fnun nil
pnita nf tin' Miiiif u lll IfiiM' ,i rr
lll.'Mil.i) m, il,,, rlt,i(" tnp 1 1 1 1 1 1 ' 1 1. 1 1
Ik hthiiitiii. K.uih.ia ,i1i, Mminuil
An rin hiirnix rrifplluii ui II n-
Vflillnll hill la lirlnif I'l.iiinr.l f.,i III,,
atotnttrr purlv wlii-n Ihry iiiiivh IpT"
Mmiilny. After a puriuli. tliriiilnh
lha rily. hru.lf.l ,y Tiiln'a ti'lort"!
anlillrr In.ya. tho p. ill) will I in fit-I'lliilni-I
nt riinyriiiiuti hall lh.il
lllKht Al tit" riinrllixnli nf till
Hpritklni; iriiKi,tiii. Ih i imi, nil,. l.r nf
Hi" iirnina will In' ilftiitiil .i il.ui,'
l'i' Ih" party will i..(v.' 1'ultm nt fi
riirlv limn Ttirail.tv Tiny will ici
tn KitliHita I "Hy ,y wiiy i.f Wllifn-I.l
N I, hlta, Ni'wtiin nut T.'pfli.i
(IfHtia I ri, I I nr Ni'lllf'iiii-iil.
V AHII I Nil l'i IN, July 1 :, .Snrr
tary ii haa alKitr, an nnlrr iiprii
lt K lo inrrhiiaf ami arltlrlllfhl till
Yiiiiih nifNii, Ar'aiinu. anlll.ir'
rai iMiiiallnii proji'i t, nndfr whjj.lt
11,0011 aiira of liiinl, an l.i In li
froallaaa. lirtittrdlatrly ura inti'l"
available, an. llirniiKh wlihli
atriilnally ti.OliO arri-a will hr
tirmight nmlir lrriHtluii Hi'ta will
ha ucri'plrd In Nnfrnliar for 'In aitlf
of tiaria hv Ih" itovernmrnl All
1'itiii ifpt faen'a Uvea In riiOKrfai ui
letiili'il llitt eel eiiitinlf a Ifti Me nt tn
.h" alRitliiK.
l'i pi .ulli n! atrry
i," inlmliiUiiiiliiiii
'.lllll.ll Itll re IHf:i III
'a.iliiiii- yi Htf i -l. i y I.y lha mavnr .in-l
I Ih.- In, .n. nf il' riilii rn lat. imi irr a
H t hi i I, a In ' I, n i ,' y rimliii f rliiK il"-
lin i i .in' l fnun S I !
.'" i, : li, "My i na lin i i II
,i. n.i ihIivk il." jii' it'it-''
.i pi i '. h .i I; v lm put- Ih1'
"I in i'ii ,it ' hr a.i ..ii I ii
. I i v , .n III f"U 111 "f I hf
I' i i.l f..i ill if i uni'it n ml
'In !n..i i.ll r.ilnp.ilit'-H
if I nr i h Iff nf I In- fir.
it. II llll-'il tn $.'',11 it
i I while miI.ii if i'f
f!l' I. ila vt-i" i .t i-, l .,-t
I HI I'hli f fi u ,, I I ..II
.t' ', i ii i-i a ii.iiii $ I , ti in
if,'. .,, ni ,,f f , a .ii.irin
I II'.'.. ii nil i le ii 1 1 n,i n i h
In II.' .
v . I i . I : ii ri n Jinltif
ipni i'.iii. it ni ih.it I'f
p.ll 'Infill l
In 11.7.6 i
II , . . ,
.11 I, a fiiiiinl
'" nl.tiill, k
"'fi lr. I l.v t
1 1 i.' h 1 1 1 1 1 1 1 e .
t lii ln
T IK
1 1 f I ni i 1 1 1 . e i .
11,'i'Hll fl "
nth. r flif
I., 1 1,, v.- ,,
In Ilii,. ,
I I ,' , M.p-
fimii iM'i
f"ii,, lll'i
l'i.. i i n t
I f tin- nnllil
i a I .
iil.lv
I
) I
i,J
i j
i !
If-
t' -i
i!'
i
19 Choice Silk Suits -Half Price
I li v .I'l'
f i r t .
,, n it 1. 1 .
il
- "'I!
ra l,"
II.
il) ,
hi I,"
,v. I l. ,. 't"ll,
I 'Iii i t-l r:a 1 1 1 1 I"
I'll li
i.f . ta era f i".
i th" pr"Via.-'ti
fiKiK" III I'll
; ,,- Ih'lt P'l
Intrrffia with
,' Ii off Hla la ,ti f
,f I .1,011(1 lint I
f'.IBil J II, I they
' n n f le i hir, :
U I. I
A Feature Clearance Sale
Offer for Wednesday
JiiMt nineteen of them, tmt every one a beauty! A col
lection of fashionable Silk Suit developed of Pongee,
l'aulette, Taffeta and Tricolette uit.s at the heiffht of
desirability now and for.mvme months to come.
,i
There are clever pports styles, tailored types and others
for dressy wear. Ah one customer put it yesterday, a
woman who travels much ami is inclined a bit to con
servative ideas, "The woman who goes vacationing to
any of the prominent resorts and larKe cities will find
that her wardrobe isn't complete without a smart silk
suit." And it is just such Ruits that are included in this
collection which offers splendid choice to a limited
number of women who enjoy a keen savin? on worth
while Kds.
1
TKltd Poor
Special I
Extra Size
Voile Blouses
Wednesday $
Priced ..... tJ
Known vn aizn 41 to Ml It tint nir.ia
tji'i', In numiiinia aa.taoiinhle atl' a
Irlminrd with l.irr and eiiihrttlil
fry Well in.nla of koimI qu.tll'y
Voile ami amellently finlahrd. It
will he priuti'iit In alui k up al thin
apri-tlil pllre.
Third riixir
-.4
I n i I f lie i.f
I I.
n K It ii ,t n il i i y
ti' Il in i k I'm hia n
ih, mi in" ., in, ni t, t pu pi in
In nl tier i it v 'Irp.ii'tlnrnli
ifi'" 1 1 ii rh t mi n . m fi ci it v
rift i phi f In I he rll y itlil
Kit' n ,i r i iff f i inn 1 1 n in
ni,: h ,,n rei 'iiiiiiii'ii'l it. -ni i f
,iii"v M.itihnil.
Iliirvii-ii'r t'o.
,M M i l '. Ti'tiet
Aitnlii In
.lily 1.',
IV a.
The In-
1
1
I -'1
!
:H
II
Special in Wanted
Colored
Slimmer Fabrics
l "i n,i ' urn 1 1 lt,irvi".l"r ininpiiny nl
Ainerh ii wita ii'B linlHed to IniHliu ii !
In 'I'eiita ,,J.iy ntnliT ii ilfiife hy
iairi i Jii'la" ;t'i ajo l'i. ilimin
modify lnk' thf lil'lK't'f nl hv tthli ll
t Ma li n 'I M'Vi ' I
I W"i" i"iaif. fi
' f..r iiMi k'-'I M
imll-ir npt liw
o'li
Hip
llliill
Ml
nil pnr,il hinl
al.'lte III I HI .'
f lite ai.il
I liiurml nllra
I lm ly W'im ii pi inii il oil"B In
amiill Vlnriil iiaiterna; 'il tin hr a
whir, fur Ine xpettalt e
itn ipra Yard, npari.'tl
I'rltltril llntlalp
'iniid. firm, wnah.ihle KitHalu
IimIkh wlile. In alrlpea anil
pHiirina. In inn at all rotor.
iinl, aprrl.tl
19c
3D
r I'ii .i i
21)c
l-ti-Ullil l;iiirl"i"ra SlrlkP
1'IIAITANi i I A Tnn , July l'i
Twenty flv trriKht pitainei n of
the t'lnrlniintl, New uileiioa . 'IV. in
I'arlflr lallrnad, helwpen rnvlllf.
Ky. and (lukiliile. Ten n , went on i
airlka today aa a pr, .lot RKamal lha
natt of "Inn mofiil'' enuinea.
' "
(
I
A K B Ii C U E
35c lb.
at
THE PEOPLES' EXCHANGE
111-113 Eatt First St.
PEOPLES
1 1
, i
.'!
f!
i
i
li
. i
1 1
EXCHANGE;!
111-113 Ea.tFint St. it!
TlaatlP t.lllKll'lin
rfeiiv. aheer 1 1 1 , 1 1 1 1 . In ii large
ita.mrt merit of iiitniriivp jtl.ildi. iZ
lm hea tvhl". I'rr
yard, aperlal
49c
Itrraa olio
An preitliitntl aelerlliin nf amnrt
IIKht ami dirk pattern. In, hea
nlf. an rxtin iiihhI vulua
Sperlul
J"--'i"-l.,iS&
il
I '
u 1 I "
59c
f -?t J null k to n
y5-4 offer pre
atirp tnur
j ehonae.
Continuing the Week's Chief Attraction
The July Fur Sale
With All Price Reduced and-
Offering a Saving of 25
aonip of Hip very rholceat fur KitrtnPrtt. apts and pierei 'h i' will
In the entire antilhweat for lha m'liHim of ISI'J Jn. fnt- r,,n
hy ua on iMitatl"ruhly low er miirketa and prlreil nr, ., ,ir,te v
artle Ihihp tery fHtornhla prlrea are tedured one fmir'i, .v.i
ii, thiii women who ramp to app, ex.imlne and tit i n wir
pprerlittp Hip opporlunlly and the khviiik " Our hii )-r I, s',.,ks
, in, na, rhitlrp fur WPdnesdny. hurther. wa will atore .tii.l in
fur puri huaea without roat lo you, nmkltiK delivery w h'-t, t,,ti
Women' and M la-ma' J'ttra Third H,u,r
Junliint' anil ('.llldrrn a Kura Fourth liiair
Yes mam
We keep busmen up by
keeping the prices down
The FREE
Sewing Machine
Specially Priced Special Term
We hiivp on hand a few fain, Ml K1IKK aawlnif mnrhlnpa In
tha rtlilnet iyla, that wern allithily in irrrd In ahlpplnK. They
nr pet ran ly niei hunlraiiy, tun nt
mum tha flitlah of the rahlntta haa
tha almva rnentlnned allKht drferla, tv
will rloae them out promplly (on
ppplul terma If dpalre.l) at l!t apf-
I'lally rediiied prlrit of
rvib floor
SmUik,', -
KI'IKI Al,
$37.50
mm:
tHj"' '"n'iM'iillili .
ik iiMHifiHil O
wbata cloaed
rr
Men's
Night Shirts
Clearance tfM
Special $ 1 .1) J
Made of pood quality
nainsook ami fasten in
frsnt; lonp; sleeves and
convenient pocket ; trim
med with colored braid
ing; sizes IT) to IS, in
clusive; full. cut, rnnniy
and comfortable.
FoorlB riool
-J
12 East Fourth The PoDular
Marketing: Place
Phone 6800
Bakery Phone 6972
After weeks of work with carpenters, paint
ers and plumbers our Bakery and Pastry De
partment is apain ready for business Thurs
day morninp, July 1(1, at our'new factory loca
tion, 120 Cheyenne.
Wo have a much larger and better room.
And in position to turn out a greater variety
of quality Bread, and Pastry specialties.
During this hot weather let us do your bak
ing and furnish tho appetizing Salads. Our
home market, 12 East Eourth, will carry a full
line of King's Quality Bread, dainty Pastry
and Salads.
There will also be a Retail Department
maintained at the factory location just one
block north and one block wost-uf postoffice,
120 South Chcvenne.
Barbecued
Beef, Boneless?!
Bed Linens
Specials
l.n
1!
a : 1 a
Sheet,
r'heela,
IMIInw
KOn'l
pond
t'ate.
qua Illy .
(ii.ilily
pprial .
$1 SB
ll.TI
. SSe
I'cr H.-35C
Sold in other market in
the city for 70 cents. We
contend our's superior to
any other in the city; we in-
j vite a comparison. Special
j for today and tomorrow or
i
as long as present stock
lasts.
Mi
ii
i
$3.98
Din 1 00 I tiro llraty riM-lti-l lli-d Stn nili.
heat itlallty. illllll hi nulled.
t-ll'l litl
KlltflO Snlln-l'lliltlH-tl IWil Sirtnit. mml
quality and pretty i.it'erna U?' 4ii
Hpei'ial 50a7V).
Hixti .tnt llitllie.l lli-il Sitrraila, . tit
nera. Bt-ulloited eilgea.
H,et Ul
8aron4 riour
S7.50
White Goods Specials
StVlmh Willie (.ahertllnc Sklrllna; In the
tery heat iiinllty f.T waali aklrta JJJ
.1A-lnih N'on-Kniili l inen In hlKhrit am. la
f.ir ainnnier aklrta nrnl auita (i'l tf
Hperlal tDlaO"
:li-lnili White Mailraa Slilrllim In all-white
with dainty wmeit airliea; aununer n
wptKht. The yard, aiet'liil OUC
82-liw h W hile Otfuril hull In gmnl
lux 'lU.tlliy and ineiliiitii ueiKht.
Vard, apprial
prli'M at
Baroruj, TT
59c
Cinghams Madras
Specials
Pnna (.Incltam, mnat'y
plalda; good quality.
n ftut-
37-lnrh
rnliirad
Sppclal
S2-lnih (.IiikIi.iiiui In rn.,. : ! y p! 1M1
and alrlpea In faat eolora. '?"
Rpei al )0L
S'J-lmh Kitoli'li (JriKliHina In ph-'.iIHi
i iilnra; ahown In rlt h planln ,e,-J-
liar to Hrntch' KlUKhain. Spei l.ii. I Jl
J2-lm h .llilrtInK Miulraa In many prettir
pateina and tub-proof enlnn.
IU
Yard, apeolal
Saeaad Floor
We Close Fridays at 1 p. m. During July and August
fr
t
Store
v$JM 8:30,0
5:30
Fifth and Main Street
C7
Phone 6O60
We quote no formrr or
comparative price in
our advertising; we let '
you be the judge of
values.
c
u. ji',jr-ivJ
Come and see us,
tory location.
Kind's Market or the fac-
If It ComcB from King's It's Good to Eat
' I lam,
pound
Creamery Butter,
j pound
Plate Boiling
Beef
Good Beef
! Steak ....
Good Berf
Roast . .'. .
37c
50c
12 k
15c
11c
i Any one who would com-
plain of these prices being
' high should be arrested and
i i
put in the smoke house.
1 We have a small grocery
(store in connection with
our meat market.
Follow the Crowd to the
PEOPLES
EXCHANGE,
111-113 East First Street
It Means a
Saving of
Tnr tlic halnm of thla wi--k we offer one atyl" thla wn.-uin'n
yp nf
GREY KID OXFORD
Hand turn anlea. full Loula rovered
heels, in prai'tliitllv all al.i lit Ilia
mlUKlvrty low prion nr
The ahlpntent re.i.-)ii"l tia
th, f'trtiiiy I'li.thlea u to off'
pine
V u u a I w-tt s
v;i lu al
1 a t r and n
m.l'ir ly
t il rth(H hr-rphi(( etprrt fitting prvlri
At a Saving from $1.00 to $4.00 a Pair
Mt VOl II I'III I A IS AUDIT IS"
TULSA UPSTAIRS
SAMPLE SII0K CO.
2191-, South Main St.
Over Palace Theater
r nu
enjoy
Your Duty and Privilege
Few intelligent men or women question tlut it n
their duty to make a will the tendency, rather, u
to put off the performance.
Ilnt-o Vftttr l.uti'VDr n a rit f n 1 1 ir nreniire YOUf will.
naming KXCHANGK TRUST CO.. Kx.u!
Trustee, NOW while it ia your jiriviltRf to
health and Rtrenjfth.
It Costs No More
to employ the efficient services of thin Trust Corn
pany as Kxecutor and Trustee of your esta'r .nui h
assured of the carrying out of your wish'", than j
does to take a chance on the services of an n"!lv i l"a '
Our Trust Officers will be pleased to have ymi or
your Lawyer consult them at any time.
Exchange Trust Co.
Tnialr
I.iM'Ultr
ipi'i
' " 1A F.. Tkira Slraal i.tiar.ll.'"
Tul, Oklahoma V
"An Institution of Service nd Strength"
Affiliated With The Echange National Hnk
of Tula
1a"aWlill".lT5Wl'fW"Wa-1

xml | txt