OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, July 17, 1919, FINAL EDITION 4 o'Clock A.M., Image 10

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-07-17/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

Ifl liT' mil ii mull ' w rliX&nXtj ')'
10
TULSA DAILY WORLD, THURSDAY, JULY 17, VJVJ.
mt HI VI M, r
"II,,,,
A
ft
PERSHING ACCORDED
; HONORS IN LONDON
i
AmktIi iim I'i niinili r l.in-n i.f
llinmr nl Mum r Vlli-intril h
I itu M-.li iiiniiiiinili r-t.
IS PRESENTED TO QUEEN;
l-nilir iiinl Muff Mm- '! Willi
li, unlit Ii M ( ""I --
I U t) 11 11 i nit mill Nut)
I., im i. ,, i ii v i; 1 1- '
tin ir t! r. . l-iii" i ' ' ''''
Jiil.ll .1 IVin' I ' '
t. K li ' I ; s in i .i '. '-: ' 1 '
fini.-iiiin. tl. K 1 ' I' '' '
MillFll..! S.l I" ' ' 'Mil- Ml I
-..t.l i (i'ii ,- i i I ' i I 1 . . In "i i I ,il
II. is n i ' I
I. II I II .!'' 1 '" II' I 'V ' II .M-r
( .ii.i-ii ,1. . f 'i." I . . ' '"ii i' "'V In
I ' I , i 1 '- i ' .'" l:i ''I' '
Hit,' I : .ii I'T f I'ii' Au
'i ,1. in Mini .S-l i tn.l 'in "in I'l
- ,. I III III' l I i. in. I.i lit Mi II -
"Columbus of the Air"
Creeled By II is Mother
rin hi ,!ii uk uii
I i
BRITISH ARE ENRAGED ?b.a.nd
a-r .nnnrnn WHILE STKIKfc. lb UN Tin. Kirl -m t.....-. l...r..l.
AT CARSON S ADDRESS "
' M-.VV W:h. July II A fi-r ft- i "t '" . "!'
' ' ' i-i , r..,. , .,i,f,.ri iH .'N with t.-yra-i1'""' "ft lii' J ' si nn-nly n
I l-irr linlir liuui I rllli-Uin if mm.iI -'.'H i.f tin- Annili in Kti'ii in- fimn I iiilruinn in In ,Mmi mi I'.
I-..-- .....I I j.i.ili.ru r..r :n.p . i -nil '. i lull ii'hi 'Ill-ill M'.l'i'-i m. Krniini Ul.ll, 1 1 nil 1 .1 i V ' l 1 1 - 1 '
I -ilk Mk.III I lllHll Mull.
I
Ikll
Will
llll.-l
-1 1 1
II
I
ft I'
I'll! I lallt 1 1 I - III
I, I,,- II ! I ll
I , , 1 1 1 . k
l-ll-.i - il IV I
llil if rrm
. s'nlf
K mnl
I'll'
,,, ..Ml
li.nl, It-. I II. U.I in -I '! I. Kill " I "
, 1 1 . . I U .. .1 II. 'I lui ..I "' Jul. I' W
IlllVKI. IHI.1 nlllll ll.l-Min l. I'f II'-'
.llf. l I' i t l' ' ' ' il1" I'1 ''-
I ll'l 'I.
Mil- Itlim-
' ii i." ii I Ci i mn. k t ..i, i i n I f . r
n.tif liti.t' MI'li 'lit- I i:i f s.-t!-
Hliiiln hi rnli-l :.uli- I ".ins nil. is i
I. Im In ,i...i ii i ' is In I- i i 'i'l' ii ii'l i '
liimiiftl nt Hit- fun. Ii.iii f-'l .tliii'l'
Ian luinift.
lit-tirral I't-iNliifiu II i M fi.t-s' I...1.IV
HI tins A liii-l i. .in I ,.l In Ini.'l i I'll' II-'
wis. I'm. Ill i In-fli. I wlit-il In' r n ' I
llltl llll.llitf I'.i'l.l llli'l il.Mill vs In n
ptrwntr.1 In An.li.ni-- l.lnl i.ivit. wli-i
Mti I .!!! Ill imi I'l III- MlilllKil tli.'
r : ii Ii fur H ln."ii'.ill' v in Inm .ml
iht Anifili .iii mil. lift w tu n iii .l''i:
tliiiiUKh t us ii )Miiit in:" .imi "ii l
l.iiih irilmiK Ii Hi.- lui .n!i f.ir Hi. u
I'iirl 111 itix wiir
"ll nniHt ' huvi- lir-fri Willi n inii-i
if irrul mi l lfnr ' 1. . ll , ' .il. l..nr...i
I 'I-1 x ll I ll IT 'thill nu A lil"i I' .1 ns , i
Iiir lf I :nK-lnti.l It-nriii'.l if Ann-ill
.i tmi- lulu lli w iir an. I ii.-'i
Wliu I liunicsl ynu 'll.'li.'il ll f i . n.
Ii. V 'f ntir fipfilltl'itii. ttu- fii, I'n
ri ii vm J rnnHritfi-h1 uinl-r V l.-i A. 1n.lr.il
Hiiiio. whn iiulrkly r .-n I n-l ili.it
Ihe iUffd-ullii-a tl.niin n.1-il an in
iii-nii.- ft rruft f nr ilfnirnlnu mil.
ntiirlnt-a mnl unliy (if riiriini.iii.l I
pvt III in nml I Im iimvv llmnkii f.r
llirlr nUllii.tf lnr.l Hw niiny ami
fnl nfi In vlii( Hint iifvtir liff.ir
thi-if aurh rnln . Ifla unliy nf
ai-'lnri lirlwft-n thptst lirNtirhiii nf It-it
airvl.-i-. I wun'l un.tt-riaku ! t 1
)nu hauti army ill. I
l.ruiiiirnici'sl .)lllrn.
"Hut I vs 11 1 vim In know Hull It
iirainnil m lmliiid wlih imliin'
lam anil (Irnillnii t I ha i-auai- i.f
lilmrly ami fulfil with an aKrfHit
deft-rnilnMtlon lu canv out il.t- wit!
i.f ur iiiila at hinnr Whan llin!
flrat dlvwlnn fiii.rfil tlm Imiile lint.
nil foiitht Dial l.rllllnnl ImltU at
Caiitlmiy, lt ain-i-raa am an rmiiiK
for tha f'ltnrti of Mm i-aiiipaiMn ami
hail an rlrrlrlml affm-l un inir lll-.
trmleaj, whlotv hart lit-n fluhiliig for
thro )ra, ami gav iln-iu urn
tiupa.
"Tlin !m eiir ff.irl In lha
1
- y("irV .-
i h " '
.'I'A o
finin 'iihi'iWJ . . La.;,; tmiZl!M
. r . " -ii a. iaai
II 'I ,- '.-..' I n.l
I . ' '. I .. i I i: 1 1 ; i I : I vs i . .1
I . i s. .ii's . . . h n;i Ht''ir l.ti'
In .. in l, i Mi,. i f. t !.' i.lr r in: .!.
I.I-.I. i.f in.- In I- i; -t nf ml . 1 1 -Urn
,i:in.,i, v .... ,,....iiit i.f h.n lif
'l.'im . ' i. .'i. .--'.it-I". Vsltl.'h
111 I- i lit I' .' I ... 'I.' '"A .1 1 'I I . I ' 'I
' ! -I .i I'.' ' ( I i..i ! t. n.i-l lif' is't-i i, lit
t 'A . ll. I ' !'''i fi -I t" " n .1 1 y, I., ci r r l.a
i i '. l (. I Ii .r ...I 1. 1 rat In i ill nit
I 1 ' . - -. h ' . i i . ' 1 1 : .-, . In I '-'iii.' ,i n
I K.f I i-
i i-. -I i -,.' , , l
i - i I" I i : i' n, .
I i.n'il .in.'
i'.t'li-l vs , r Ii Mi- t-'ii.iiiif s.-.i in. (., it in i mi- ynllnn n fin-r n a n H'(iri,in
fii'incii. inn I fnlrlli' . I s 'II..- fil'iUlll I M hit .i Ill is 11 i-il. ts.ia tMi'11 lln
i .. s.;iiinif l-.'-ir-i .i.-- i vs ..iii.-n in t-n'cr in,. ,
'i . i ' ..' .I'll. . ll y .ll'l'lil,1 j lll.l' Kill I lilt! I.t't'll He! ,
ll.nn mnl' I l' i "llll-.l An u Nlllll. -I iif f i-
mi I iJi-N.t 1.1 i n'll'l Lr i N.u inn, lic wan li.'i.l In.
, r M S I ..I
I . I . N . u 1 1 ' :i ' 1 1
IlitM ( l.,. s' i.l lli I I
-i- . ii-.n.nn ii Hi
i in' I'm M h. i-.
H- (.i".a' i i.i I
...rl li i 1 1. I'l : y in- ' "-ruin ii ir. : I r.-ipii'l i.ii uti.
ihin ii !.a..i a claim 1 I'rii. iciltni in Mi-xr.i i 'il v Tlni" i.!.'
. -ll.- In-. I lip j I !'' I l.lltv.l lll-lm-lf tn In- II,
iif Mn- aiilni'lNC " im mi m i i..:orrr ; r i , t
il l i 1 1 I Mil' K'l'
h h I J ' lis-.'" I.I I .
iii "j.. i .. ' :
In.- I,'
'..'..ii in i
.,,.,11 i,
In-'- i.i; f
li. tn 'fi
.1. ,-, , ,
In .. I.-
tnisMi-a -I. iii nf rh,i it, .rum,
vs.-ri- nil l.n'i i.t-n M y irit-n .
friiiii Wiinhn.ic tmi, ( ir itinu
Wl.lr .IM'l'il.
In
" I
'I I.
f
I.
ni.iv"l iim i ..iifiil. ni'.i.
vs . 11 ui.'.it 11 ill, m sS.lshli ftim I.. , . 's-iin.ii iiin.ia.t-r i
t., I,. in,, ... .ii'.iiit.i ! "C'Hig In Mils rii.ii Unit nli
,r. fi.i iniili'inti i nil.) r. l.iiih vWin ii vt ,1;
I"- a. i t4l'li- !'. '.In- n'iik.-is
'I I.. . . ss..a un n-naival tmliy nf
I In- . I ..-.if Im ts 1. 1 ll tV i:m i t il ili'iNK
I I .. lL . . ,- I . . .,, , I , .1 I. I l ll I XMJ I. .... Ik I 11 -
i !'.., - Un. I,..,,,.' in'.- -,, ..-t p. ,.. tn f-.l-. i
1"" 1 i, if ah,.H in. ii .s I... li.nl i . f ia.-'l I"
'"I i.rif i-n piU'il out h'.w J'.in un ii i ini-N li-'. ' -1 '.(- ii m
r.ni'-ir '" '.l.l.'.t ,i.'..'N' ;,, .,'. in, mi, i, . ..in :. i j. n -nsl M.ll if
'If 1 up'.i. 'n Mi., li, ai'tinua ti'.iii.... J' t ,-.i r.l i, in. .In 'I,
i f.ir .ii. in.- p. .Ii'n .il h ,(, .,,i I i..- a-K. I tn i.i ata'i
ii'"i il pi" Iii.-Ii .i''i-i ir. -ii,-! tn pi. .i..t ilin pifis inn I I i - I
l! H '. ..illl .Mil 'llftf fiilli.l.tl 111 Mir llii. Ill' .in- tl.i: piiil'i'J
f .,ii'i'- 'I, fi,- is in. .ii: M ii,,. ssi', i ri.'tit .li-'int wi n
-si. ii "Isiiiif .1.- '.il'-r.i" liimny it-, i, Imi r-l
'tis I
, n A-liil,
.I'-'iiiii. '
'.Is 11,1 I
i n,i in .. ii
.. vs t,i I I . I
I 'r.iil a pi n.tu.-i lui ,.r smr . r I.
ri'fln-.l aliuut J (Mi,o L n t..i,n .i .-n
6 to 954.
Paid on Savings Accounts
iMiiti.sr 1 1 ritoM iivn; in m i'i i
i it i,i : I in m tam-n. iMii.it srn: si i i n
Tulsa Union, Ixian & Savings Ass'n.
I : A II f, W SIM'I.AIIl
.i mi;m k waI'K
V A 11 A Kit
r I IIAItTMAM
MARK I-:. l Altlt
CI.KV l-:s I-" llUfl'K
(j Ai!itF:sj ii Aumrrr . .
8 East Fifth Street.
mm i its
PI
lone :i254.
ENSNARE HUN PLOTTER
' ' In
Its 11 I I
'I I
.'n- Ill I llf- II' M, I',.,.-
A t.. ( I I ' II.-.,, I vs j i.
.1 .'..'- I, it, ii .-I I,, i
..I I.. , ... I "inn. i,l
I 1 1 1 I l IS .1 s l " I . I , .1 ,
" " ''.- FMPLOYFD BEAUTY TO
.. 1'h n II, il,.. t '!'. n,., I
i , i - n In in ns I- . l -
r .),. I....I-"- f-.r ll... pur- I
' i a i ' M.f v s' i n i. n t
LA . .1 ", - I I li I II - i ,. .- . .
... , , . I I'.-.n.'llu. V"'llik'. Alllft I-' Ml
.-i..,.-.'- ns- il.. F.f..tv 'i-f 1-""I ' ""'ly Impni'-iNt P'irt iii
Mi i-'sM-i s.i . t
I I I'M (H
All. KM.
-Inly
1 A
ti. niu n
I In IfH
1-1 Illy III 11. .' ll.-irillll pnil
M . 1...1 .imi .1 i I'.in .a vs at
It'
ll ii ".I ,1
Hi..
I tnwn I'f S -llMl ll.uiniili. Mil-''-, shfti l.i-'i
. "ii" I Itn:.,.' ),v II.'- pln.nl'St ss in I t I
Mi- l(i .it Is p. i t in: s i. l .1 s i.i'. .. i '
. I :. ,i -I n..t: I Ii ..ii. I n.-l. n l .. I. is I.. V I,"
. ..-'' iil.i'lnii :--ii irht t,i lis i,i"i'i. r - li"ii
. I 1
In
' I ' s.-,
' HI. Hit'
I I I.
I... I'l-
ll'.'.l'i li 1 1 1 1. it'ltl .tiii.t nir-. ,.f .... I
niil.il. r It. -.. . In vS'-.l f r 1 Ii'l fi'1'1
. In
i..
OK
INTERNATIONAL HARVESTER AGREEMENTS ARE REACHED
PLANT CLOSED BY STRIKE TO END COAST WIRE STRIKE
i Vs f'.- Mil
I III II" I
j li li s' ' M..I ii l ' 1 1 -'"I I , i 1 1 a.) I.I ' II u n
( ' l... i, is i- r ii n it ii ' m . I , 1 v I'i a. " f hn '
'I'l- I I SS- SSIS F'l'lltHlllV ff"l.-l',
,. , I ,.i . 1 1 mil ll unit i.Mi.-i Htil'.ti
, I ' 1st . . . ;t. I.,' i - , . .fi ill- tn n. 1 1 I ' . . I -".li'.. : ! .
. k im linlrfi na li'.-
I'l ' "i n. v i' .' i t i ! s r ( '"I -I, in
ll.'Hiii t .l.'.l.'.ni tl.-f 'In- .il1' l- I'i.m I' 11 " .i i'. in ssi... ts.,s until i
Miil s;l,- I', Inm I i ',,i,.,.,'t - n. c. I.t-M , In Il.t- A tm IK1 in M-i-ltil ai' l(
1 1 ,ii,.. in -i ,ri- i. h nf tin- law nml I ss ii i, ti im', , ..n.-rl nf lli-i Ani.Tl' iim
snili'in.- tin .1 l.ii.s.ii .l.i'sti -ri,, , ,. ' :.i'i' .lf -it inn Nl. il.i- n.'svi..ip.-r il-'
vs is I'.it'iin.r In Mi. n, .-.li In ,iu. s-,' ' . .ml itM.i.l I i-i nun attt'iiia
1 1. in 111.."' t 1 !' I. 1' ss . " i"s- Ll.- l.,
r, ,.i,t,l ,1 i,, in ." Iim-1 In- s.M.I
I ! v"i, ,,f ?I7 !,i JJ hi- Ininats . i ,i'i .iinl u,.- i,,'-i.,,in niiiii.iiiir in
i.i ;.
fiii in'
.S'rt.t-sl
I I I.'!''
.iiiili-i ni.i in ."-l US"
... His- iii-u - ipfr 1.4 Nu.'inii
I' I' -il .ISSI-t 'M tl'llt If I l'( I'lVI-'l
i f In 1 1 Is 1 11 nf Ili'W til.- Inin-.l
'..fi n t v ,. t i'l. iiiiii.il rnpi.-n
:l 1 1 1 1 Is " t'ni I'.iNtpli itcv
li' H
11"
i ii if
I-
1 11 1 I llll-.l 1.1 1 ll'l I'l-' Ss l-l'tl
rt-tiiiv .imiiii.i rti.itin In
i .-).
. 'I V f" H ln.it l"ii
till' V , i. .1 in v I il II. I ss . ii
Is ' .in-l I " . in p ,, t-s i.f III..
I ! ' . :,. pin i. .. i f 1 1,.- nlm nl i-M.ll
j I 111 V l 111, -I l,.fllpU II. .... I - ..Hi-
I In, I is f.-r -I i I...-., .1 ln.. I III".-
p I ii ii i s in .- i ;..s. .i ( if ; , i- ,.f tin.
.-".II I' I 1 1 S III 1 Ml ,t 1 ,' l. li 1 i. I J,, '.- I 1 1 i I
111. ll . CI I i" It. ' 111 . SS .1 if. H , - f 'I,,- It" l
I. lis I., .'.i ii, i .mi-. I p. . , nl nlni-i.
Jinn. 1)11
fraal oountar nffanalva at I'hittni'i
1 lilarrv a
lha alllt-a, wa look Ilia Imilit us t-
hlarry and Holiavina. hnra. with
rioni llin nrinv ami inalnlituio.l it
to l'li r nil nf Hi war. I nt-r, n..i
rt-oall what lha Anitrlcan nrmy ill.l
at HI Mllurl. nor how It fuuaht an
hlalnrli-nlly dn.'Hlva (.aula in lha
Ara-nnnr. trhlrh nil tha nrim Unit
ml mail fuHhpr rriiaiani linpna
ailtla '
lttnis-al l'arahlin' aal.l that tha
Amnrlran army an rapl.lly Imini
nt hnuia, only about IDU.UvIt) bvititf
lfl.
Id l'asmtlis,
A comioaii rraiin.nt of 1'nllnt
Pialrsj aolillrra. I t(IO airnnn lit-n lr l
iy tlrnrral IViltlii will Ira. I lln
grrnl tn-iiiry iiniti-li Ihronah I ti .1 - n
on Hatiir.tay. July J, aii-urtllnn 1.1
lha rnmpliilril prnKiam aniiiiiiiu r.l
lai iiikIiL Tha ilt-cmlnn to hava tli.-
Illrtl Ir.un.s max-h In alpliul'.-u.-nl
oriltr tut to millnna ri-aiilti. in tin
tlars of Imnnr nlti to lln- An.rit
rana. This p.ua.lc vs.li ..ik.- i,n in,,
iiniinl routf, niisi linn frnm v,li. pntk
1 hit-fly ami iriii-ff .liinr m.,n 11,
aouili anlis of Uir Thafii.s. Afur
Ni Mi-Ik in n I-. ,. nit, ,!,- ,,,. t,., t,
l.ono a. rone, will fiillnw, ami th..,, ,
rmhir nina-l Pn.l, f pi,.1lia
trlmit-ni ()f .Inpum-Ht- ami n lt.i .
Ili'tl ri'liri-ffolllKllvra Tin- fmris nf
Ilia lli Itmli unpin.- will ihhi.Ii In
llllnl this allli-il . .ni'.iis'i r.'s
Ailtnltal sir liiiti.l lii-.tiiv. In.i.l nf
Un- nati; Kifl.l Mnati.il Nit Ii-mikIis
Mn!j an. I othrr Ki-m-tiils will 1, , 1
thr Iiniifli a-int, in w hi. ti nil aim
l!l pm ln-.iait-. I tin-1 it ! 1 iiat 'I..'
..mi-ti mips ami liurs.s l! ssn'i
l.i'ir tnittss,.,! a'.-in.lai l ,1,, ,(,...,
1 "Lira uml Imluls nn-l p. pi s Tin;
A lift: 1 11 ill 111. S"'th fi ,,.,, , ;
" '"P w il; !.,, , , , i.,.,,
1 .IK- -lilt.
I'll.' nf ll
WASlllN'lTi'N. Jul) l -Ai'ii'i-In.'l.tH
w III. h :ii.' 1- i.'-.-l - I li p..il
nffl.-f fli',.iitn,. i,t iiff,, Ms I , I.i Inn
I'.ltll rlnt M, I .! .-p '11 1 In- h'llkii ."I III'
I '.ILif i" I ...I 1 SS 1 - I 1 !. - I I I '.' In ,
111 ,lt il . .,- f- . 11 - I., '.s , , 11 I 'I til
rn 1 11 K n..n 1 nf Mi is r . . , 11! r,-i l. 1 I 'I
f. pi 1 s.iil.i tl s 1 h nf Mm ini.-n-si-.l
lltll.'IIS 1
I'trikin,: iipi-rnlni n is. 1 1 1 In- pf-r-11,
nif .1 t " 1 i t in 11 t 'I si . , 1 h .1 ml 111
1 1 1-. in. -,1 ts 1 it . s- .1 1,, in 1 , 1 1 ' '.-,-' 1 v 1. I
lltul'-f lilt' ii 1; 1 11 n-1, 1, ssl,,il. .tl-.. m
Ull.l' i - "...I t" pf "S .i. ll-i' Mn- ipi.-s
f rt t ri.m f I v i ii i) .hill I.i 1 is -
Miit I, tsiill liiii-rinil
is'H ii; r. .. .Inis Id
; ,l , n 11. sun 1.1 h in. .i
I A .I14 tn I ji N K lon, thr
I'liit,.! .-I'.ii.'H f.."r"i h. 1 1 1. .' fnM
, p !'..--1 up Mi., iruli of -1 iHTiimn
1 , 1.
,1.
M n 11 y sIim I Itn. nidi ( 11 ii.il.
I 'V.N A MA. July Iii I in t In it lit,
flat-.il if. ll t lnlf.1 .lullt- 3D, I'nliiii'i'l
iinl alilpa pissinij iliiinich thr I'mn
inn iaii4l ti.itnt.t-r.'.l 2. It'll. Tlira
HKurrmtti.l H n 1 .1 11.111 i.rt lima l lif , Mmi
Vr-B.'l- l-arl Iril r, Sim .Hill Inns of 1 ill fri t rtl In I In- t 11 r . "li 1 "I It. I
a-11 Thr rlilpa vs-i'tt' t pi-r 1 imi nml
llirlr i iiiii'i i In t't-r .-i-nl Ii ns lli in! ( tiiiiiwl 11 1 .iilti-.slitn
(lurliii; lln- prr. r.l ink f.nt ul your I MAIiltll' I nl v 1 1. I'r.M'is' - . ,ln. s.ln v s Hv..r.t- Ititunl.
j '-il.i-lli.r.. 1 M'liil .s.'vnr.t: 1; It. I'll 1 1 1nns f.ir iltvlif. . tsi-.t- 'II,-. I In
i-iiImIim IVt-furr iiiiii. II. officlttl a nn.nii.f cm. nl . I1.14 Inn up ,tis(ic ...uri t-.l;irs.l i I. v thw f...
I'AltlM, .llllv I iTflillrr V'rnl j pn.nli-il I'.nm.il ill l.nv. d-n 111 .!k. ( It.mni; t.l.i nMffs -,i Mu-l-l 'V.'
rlus nf ilrri'i" appi'irrnl l.rfnrr Ihr'of 1'niini ii-l tl!.' .1.- s.tl irnr is Im .i,iit,i Mrv M ii - r. . v t-: Sum H Hp.
Int'-t il lir.l fiuto'il li..lsy tn .tl-t nan i ihi l.ri-i. r.'.ilii-.l f'-r tvlr-.- in tin- tintr ;tt 1 j n si- l.tj-.- HMitiiinr' f.' I nisi r'
iiii-slli'ii roiii rrnliin A-I.i Mltuir I f m rlitn nf f I. r Iv. llrv ai '.lti-.t T'limi.tt K-ili-y
It"
l 1. k. f. r ,'.iii'l.,.'.ii ..f 'li.
ii Ss in Jili"ti V i .1 i-ln si 1 .1 n .
I .1 1 1 l.'K -I f ts 1 ' .is 11 .Is it
1- !, ni .ilirn M ; 1' l' ,rl
' Inn In-. I ', 1 . .I..I it 1 1 1 ' 1 , 1 1-1 1 ' 1 . n 1
,. ,l..i, .1" .1 ,- -i" 1,' I it. l..:,t Mi.. :
,- imm'i-iil'l'.i, r. .in milt,-., t .. 1 .1 v ' ' w '" '" ''' :" -M-li'' I'll)
In 11 int.- nfl 11 I'lll tn il.'l.t.t 1 Nil
ill,!,, i'l. 11
t. sv Ini wits rf. flnic us Inti ltii.'. li
nt, .ill I fil iil. Inn 1, k'i' .lI'i'Hl Ills
1 r -! 111 .New t m k Af'.-r In- h't'1
1. 1. -it inl.ifi.'il nn l-l'ha I'-liml A111-I'.iS.-inlnr
I l.-l in: nl ff s-lil .llN.-i tin
st" s .. s ,,f .t pti'i'v v.iiiiik ll.-l.n.ir
l...-r.--'-.-s Win-ill I'llil1.
VVA -HI IN'f.Ti 'N' .In s- If, frri!.
I. fii I -it imi it ft'iri-tsil nn
Ilvi- nlili-l I n 1' rims' I, vr f I . n lfil.ll I' i.-.-.l
pi I.-,. ..f Mn- I'i I 'i vs In- 1 ' r rn 1 1 '-i I , .In
.' '..isli"l it' fl.ils'-.i'-n mnl N.-w
I irlt-.t na
I'ii .1 I'u'ili '.ia-.p'-t '. tn ti-n.-l lil ii ,1
(tout -1. 1. it 1:1 i". 1, ns- .ns tin- -,ii-f,i-t
nf nnpnll.ni! ,-nl.ri I.-M,I Ifir illtiil
'1M1 lu mm i :, 1, 11,1 1 .11 . khi .H11K thr
ASK I OR and GET
Horlick's
Tho OHglnnl j
Malted Milk 1
For Infanta and InvalMi '
Avtttd Imilallaaa mu4 btsttsttlaiaa
sisr In
I. ssh.
i'l". I Pi
I" s ,
," tl.l
ll'f-.!t sv I ' I I,.- in s It " ,
'ti" pr it i I si: i'i
in.'tm.ri , I . ,, I,,. , , , i ,j,
S.i I..' mn, I .i,t t,
Ill , Hill III ...I i nn, s J, , v ,. I.,
ft ii, i.t- nit -i.-s .) , :,
''r" "f 1 1 it a u, M, ,, (,,.-,
'" 'hr VS fli .in I ,, .,, f ,
vt-nin-'.-.t
I rot I -Jii-vinrt Hull, Unit
M'.V I'U.h j ,iv ,. I',.- ,f i,
ti.lr.lt i.f I 'In i-.. s , ,,. lt
ii", nn .--I im i .:hi ,,.,, i, ,
""l nf I'l, I .'I's nil l I I'.. I, .,,,,
'' "in l'"t Is ' '"I ,1 I .1 I ,,. v f I,
"'"I" "II 111, I, I. I . , , ,,, I I,,
'' ' I :! $ I "I'll ii. " I' if. 1. 1.,; , ,
Iff h i-.-ii 1 I I N 1 1 : y in t -1 , 1 : ' , , 1 I ! , -, I
i ".nits f, t 1 1,,. ,i ,,,,, . ,i. f - f ,, . ,,f
Mi- . li-ii. h
(' I '
V til 1 1, m k ,,...tn- II. un
i s 1' II r n ii 1
I . I ... ', ,, ..
t -. i , , - -t
N i I -,-n I'
I : I ; i s-. .-.'
' I'N i I. V.
I' . lln. s i , , SS I
ll. . II ' .,",, I ,
'"ll imi' ' 'I I, "1, n :..
'It I 1 . I
: Ml VV Nl In. ll II
t-it'l . ' i ' ' In-, p '--.-ilu::
to lift
11
I f
1
If
I 1,
News for the Housewife
at Preserving Time
Here is a recipe for preserving syrup tliat will give you
finer jama, jellies unci preserves and save you nlxut one
hnlf your trouble.
Instead of All sugar use only one-half sugar and one-half
Karo (Rod Label).
You will find this means clear, firm jelly; rich preserves
with heavy syrup; and delicious jams, mellow and "fruity".
Karo is n fine, clear syrup, with a natural nfiinity for the
juices of the fruit.
It blends the sugar with the fruit juice brings out all
the "fruity" llavor.
Furthermore, it prevents even the richest jam or jelly
from "candying".
It does away with nil the uncertainty of preserving, and
just about cuts the woik in half.
For cooking, Baking and Candy Making Karo (Red
Lnbcl) is used in millions of homes. In all cooking and
baking recipes use Karo instead of sugar. It is sweet, of
dclicutc flavor, and brings out the natural llavor of the food.
7Dpp A txpy oft lie Com Proilutts Cuolc
. Hook i nil trady ti) srful to you ns
8xin n we receive your nnme m-l mlilress. It
contiiiiis tiny nunilier cf lirlps t the woman
wlm e xert to m.ike prrservrs, inm.i or irlliet.
CORN rROOL'CTS ktJINlNl. t OMPANV
W. K. AtK'tM'K. Su!,
B04 A. O. V. W. Hl.li.
rheumatism'
Don't
lufTef With
i A tt apoonful tf A -2R51
' aftrr maula will raliryn ynu
l'ttKsn.l"ll A s.'l a o.i.s-1 lt.l-.ultv'
1"-slnirlll l"T Iltrilltl4tls.lt A" I S" I It If
In-fra rlirtimnlisin li i'n.'ls,.t ll. - . .1 s
fit ik-t--.! lil'h riiliisr llf l-s'lil I -!
1 nr M llin I'.uiti. ilnn I'.i- -.- s n
tn.m thr arai-m. A !H's I Is is" s. I t.i ..l
tt.n. prrollan flrd tn. 1"' s '
l..,1mi dnuiiiu or will t ns.il f'ss- li f"i
tlUU I JIMIRO.M !.. Hlk J'- Uii
r
Use Vi Kam
(red Label )
rnidVi sugar
Makes perfect
ijams'i jellies and
ents
will Buy
a big package of
FOSTUM
Cereal
wcigbting over a pound, net.
MMaW 1
What are you paying for
coffee?
preserves.
4
r. o n.. ;f. s.m r. cur ll
tv nl vj h a f..v r,L . r,rif i ! ii sj vxn ;.rvt v
i t.
Vln 'i-s.1 i.j.i'ift. :im 'trft. ' lu rni:
j a i .. v
val' Label Qmality IBegiMS at
im Source m FroducdioM
FROM farm, rarfch, orchard, vineyard and tho bluo waters of the sea from vn
to end of this great country wherever the best food rare found, there Armour selects
choicest for yoa. Armour tacilitiet make such selection possible. Only a national organization
could maintain so eminent a quality standard in more than 300 food products.
The A nnour Oval Label identifies these top-gjado foods for your convenience. V!u a
you let this mark guide you in food buying you have Amencas most responsible guarantee of utm t
quulity, purity and highest value. The Oval Label is as big as the organization behind it.
Try These Oval
Label Foods
Stockinet Star Ham
Star Bacon
Star Summer Sauag
Evaporated Milk
Armour'i OlromirgariitM and
Nut-oIa Mirjanot
Vegelole (Shortming)
Clovrrblocim Butter
Package Food -
(. 'ii;ts,. Mi-it, I ivli, I luits,
riff I.i1. lrv, I niilimrnt,
Miort iiinj;, HeveMtrt!, pfr.)
Thus, the Armour Oval Label is the mark that takes the guess
work out of buying. To mi'lions of consumers it represents a depi nd.i! , It
source of fooel supply. It stands as the pledge of corutantly-m.unt.r:.s.si
market outlet to millions of producers.,
Don't "guess" at the quality of foods used in your home. Oi d r
Oval Label Foods from your dealer NOW. Keep a variety on hand, re.nlv
for any f.iod emergency. An "Armour Shelf" in your pantry will pn.ve
economical and convenient.
AR MOUt4 COMPAN Y
ii.m:mciCy
Miina!er Tulsn Hmnch House. Telephone 1().-Sr '
imwif .sj am ann
mmHfnw'A1FF''Km9tnyw'i&w'iwH,iiill r'tiBI i"" P1 f' pita nrsstwas
ian iiisiiiii,is .1 hi i mi . if 'uti r t- irt-"irr'r"ri i
ii4-mlitn
J
I
tW ?ssMst"

xml | txt