OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, August 05, 1919, FINAL EDITION, Image 12

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-08-05/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

...
112
WORLD USES TEN BILLION
BALES OF COTTON IN YEAR;
m:v "i:u a.- ik 4
I Ir
Hill hi , Ml.- , I , l .11, lln. I ' .
I lull 'I Willi .1 i V .1 lull lif I t '"
(t'lll I f A 'I' 'M -I " .P ' " ' '' ''
n
il.iy t '. II i ; II.-" . i-i ii v nf I iii'
,v iii .,i i.n i .1 ' - ti ivliili''
a i i i.. I I., 1 1 i.l" t ' fu
it . . -, iii h I! , 'tn ii 1 1 iiu n if h -i
i ,..,., it i .: 1 l.f I'll- i li"K
i'i.I Ml I.
11,1 ""P
,( .-.: : i i. i
I : .. ! v ii'
I': ,. itii.'in
1 1
I a I I'll 1 1 I
" I . i ' 'i II I' .1 r "
,K I I.l- I .'.il
I,. I III III. Ill
i . ... .it j a : i -;
l-l .Il III"
1
i, s : i t'l
1 1. I ..f I.l
.1 ..( Ill,' It
1 .4 1 i.ii.i I-
I " I'
I I. . I I. M .lit B'H M II I
. . ik I :ih I
- -! ' i' i il .nil
V sj . I aiJi J II O i I LaV X2J i
l.i I '. I i Hi IM I .
ANNOUit LMhN IS
l.OHT A hi) lOUNIt
I. r X
I II
Lf l ir
V. i,f ,. t.
In
I'l'l - I ' t J I - I II".
, (MM.... rmt Hill I 4- t 4 1.-1 int.,. (..
I k , u .1 I i , H. - ti l ft-
I I., 4' . Im -I III ,
ml r i 1 1 1 - I liniit ,a:r
rt-'iiti Sillier . . r( un In S..rh of
''f M f 1 ir f.H 1 1! il Ifl I, t ' I
SM'I
'lnvvf s t i .-i t. 'hr
hi ni tn-j ..- SiiiiiHik nil I ii r ,
I.OK'I" t'r-ttt iMttiirinl'i'r M.n.i! tlrrtu-n
t ml to lis r :.- it. t ft loiiim
1 1 and Maiin'it a tifowii han't'-a,! -nn
laittiiif (f "I M(i l.ihrrt Ki.n'U a'-otii f4
lalijr Immi'Ii tiai'k t"B raritU h.toa
front Itia n i fitiipaiiT AmrA t a fripti.
tintt-i null iihif t! r a nal tn nnf
n rinta"t .( a iHi'iit rr if iniotnotn
tnl A kDilati.r rnnai.1 li fimlrr II
A H ffr Hm ,1 M hart rtvill lH I
Id.-T
(iriN r-'w ? I inrh tan uilratu rainlAtntg
one liflt .atr i t, 1 ai.rt i trl. fa'na
1 ar I M.(at a. SniUM rrwrl if
rtitf nrH i at iina'tnirtit or'ii
KpH.fV !Va-k r t i nh fn.r hiu Jf
anil l!af4 f' l" rcaranl J. H
Mtll.rv, lta It-MilM It
l.OhT A t rnn hantiag out ul ftuUnnohll
lil rri lu'u tnl Marl !! rtinlain
ln lather, r tKimla, titiraiir patra
iIimIi anil alhar aUiati)a Hntalia t
anl for r-ottry ot l.aj t-i rorlnla
or infitrmaMon llaf wi' lia1 lo i f
rr). A rt rati IKiii trt.
Titlaa or lMk lUMt-aiUr II. A
Hitaf'ir
AUTOMOBILES
' AUTOMOBII tn TO DAUB 10
Used Cm l&xdh&m$t'
OVEN EVENINGS
We have added a larpe number of cars to our
stock. Drop in and see them.
New J nr. I nit Inuring Wlm lirrU, i oril tlren. Iiutii.i"r A new rr
at uwil rair iirtiia. IS 4&I)
Jordan, 1KJ, fnur pHuarniji-r npnrt Wlrn Mlirrla rarrlinit romtltlnn
nil ftrnuii.t Itun li-mt ili.iu !..0'i mllra ... 1.760
llulrk louring, HM Ttri-n, ii.hnlnlit ing, f tr , if I la-nt l-'Irnt cnn
MitrhnnliAl riillilltlnll
Hrii Inuring. rfiHlu(iit. l-:ii'i-lli'nt iiia.i'tiiknli'.(l t-iiiiilttiitn Xfii)
Tu mat 4 touring. ll l-'lrnt rlii4 iiiti.lltloti ffiil
OHklnnit touring. lUrrlli-nt mum iwinli ul i iinilit Inn (, : i)
Terms to Responsible Parties
WalEjeff " M ton' C inrsp,itn
723 South Main
Our Used Cars
Are I Jotter Values
1 laai-H nan p rt-niir tlvrm In our own nhnp rtplitrlng all m n nn.l il p f i-i-t i va
.nrln with li'M' imi'K V I lirri-nrn gli" you it i-ar that In ail rrpii l U
I . r n -1 Ii -v 1 1 ii gnoil ii4 iii-M Wr h.ivf In murk at pruinl-
.1 l.'l-'aV l-;i( Y i vlln.ti-r, ra-palnlrrl nml rrlnnlt. with & It.iyiil Cord Tirr
111 l)soN 40. rrpiilnlnl iinil rrt.uill with gmiil trrn
I'M IM'I.KU flit M M V . ii'iiiliili-, nml n-Lullt, mhIi ki.i.,1 nr.i.
IIXNI-IS f iillnilir In ixii-llitil rnnihltnn.
Ul.ii I iilm.li'i, r.'I'Uilt .iiul gnoil huy
ASK 1-tiK HliiiKltS
TmtiH In IdHpi.nii'lila 1'itrllra.
Neal Motors Company
" I So. Mitln
i:il'J Hiiitk ri.iilstir
Ii) 17 T-j'assi'tiiT Mainmn, y,' ;m nv, looks
lillf lll'W . '
l'.UM 7-pasHt'iiviT MurmuM
1017 (')nimmy Muriiinii
1917 "-P'-nKr Hnynt-s I-
l'.HH .r)-p;iSMfiij,'r I.ihrt, almost ihw ....
1.1() r-pas!fiT ( hi- inlet TininiiK
1 ill H .Ionian 'routing
1 ) 1 S Ohlsinol.ilc (' K'lailftir
STATIC KISTIMI'.rTOItS FOR
MAUaMO.N- JOIIDAN
Ci-1 "v I"-"
701 aouth Main .Street l'limi.-
Open livt iuiiK ,
ANNOUNCEMENTS
I.OBT Ar.ll lOUWD 1
I "'' ' I '. . ,,, 1 1 . t . i I ii i r il a i'l lit'
-.".'all t'a,r' l., Ml- l 'H"t ' I
I . I .1.1 , ' I Minn f..i a I
I K I II' Hi- Ml 4 IH i.l" l.aa a
A'llill l.n "talk 'I' I" a i If "I
I'll." 4.11. I .14 I. "IHrf f4'l I I4
. a , . v 'i f '.if li ' . ' 4 a, I l-l
I
rim ii.y fi:mi'iNi.
llltk I, .V I ll.l K II 11 IS l'lai.4 .i.ni
ii .l . r I wllli I K i' I' ' M"f '' -
" I .., . .a Mm
" ' '
I Tn W II'. l IT IV lil'liril'i lln
fi. iiii.t.iij i ii ri 1 1. 1 i i i iii iii
t-'t I. I I "I La I V"
I". I II liar. ... ,.r..anl. U I
t M IH,
I I IMI -'. i H h unit a,.i' 'i-t
I -I ' t I.l r .....tal ".II ".'I ('fa
lata al t - iifl.rp ,,t I . r i-.n.a..i
II ai. I 'a iali.ni a alra--'.- in
I I I I ik ali.in.a in. HI l.i'ii-a
I.l I. ..I ir.l.rrl,al I'llW
" ' s 1 J "
i "j1,',,' '
1
al
.. II a ..Ml... M -
I liaai.l ..I I.. I ..'.a IH..
-I I i f at- . i. f.iin a
iia.l I Ha... 4 a
-I '"I I al.ti I" I a ,
, I It I
.i.f.at .. I ,
I I '
t-ir MIM. -I . . . '.I...I,. f II.
V- van
I - h i t gf a'u i
I
AUrOMOI.ILE.S
I 1 1, II S I y .. a . n(. t , a I .lli -Irl a '
a. i. until Ti .Ifti ..I af'l I Mina
I 0 I I 1 1.1 I
'
,lH
'mll'i II.. I Ir
l..l ... I
I"'
I iii
i .hi s u.r
i ... 1 1""
. I '
- I....I
I
' - a-1. H i"k
II . a II , ,, k . . I' i".
k,,.. an II'."
-.t.i.l. I.akri Jli'll.
Maiaial l"l a"a IhiiH riftwi. I.llarra
..ti lartlit 10 raaninii'.l(l .i,.a
411 Nitflh Mtm
l"l NH.I . i iaiaai.f ar .'a'liaiin at
..ml nun pnap l'll ,lwit, "..fa 14 1,
USED CARS
Of the Hotter Quality
I'li-rm V Inuring
l.ni itni.ililln 4H t. lining
Two 2'. U nr.1 rt.mltitui .
Tivi .IS riiikHnl Inurlnic
Thri-ia 3 T -.i. k ir.l mill Inn. Iik
nw.
191 M.irniiui lour Inir
Hiuli iiiii il ial i-r. pmi tli-uMy iii-.
1117 t'tili. InurltK
llu.laiin ti.iirniK
IIH ('hnilr Inuring
Kvury ir limpn-lnt anil put In
rirni i lumi a-oml 1 1 ion Ity I'li-rro-Ar-niw
inn h. ml, -t. Sm 1 1 r n anil i.int.
Tulsa Motor Car Co.
Hi Hniitli Mln r".
Phone 8(M0
. . . $."i0 i"h-1). lialam-t terms
I
..A I.iir(rnin'
!!" .-..
1..1"
S'J IIIII) i
II ,jr !
ajilliOO
$ . . 4 til)
$1.200 :
Jl.M.'ill
4
II
- l.IHKRTV SIXKS
,4 1
I '!
' '
I i
I.
'
a,, I
automobiles
Ai;TfiM')B!i.i: ruM ii am:
I'H - I I it -I
...
i i l ,
.i III ! I.
- m . y . ,
rr I , .
' .' 1 . . I
I nil M C Ii
.I, r ...I.., . ,, ,. .,
Ii'.' SI II
-' L a", r,
') i mill . i
I' I i k i i. .at
I "( - -
iii( i, if, I.
... ,,, I ,,,,
I.,..,., ,..
I . a a '
I I
"I' - 1 : K I.
I'
1 1 r. i.i
-'"I ii-... ;rt -J' i,. ! . i -w i-a - .-. a - t
! " la- In. .a..-t a. i I- ... I . . I 1 . a
ar, air i. .. f.rM '.,,,.. 4 ., I,n1(r
'..'It Ma. i
"II '. I I- 1 1... ,'i ,,. i ,1 '.....'.'a
' ' ' I ' ak a a "I ' ...
I '
t
l: - .; f il, H .,
"U'.' I. .a. I. tat f..
' "'"' I " I
I i Ml '- I I . . I. ,
' "
a ..... I ... I
a. t I ...,, ,,. i . .
1 i
c i''ii 'iii
....a, .
I ' I ,
: inn mi i in ii , ., i.,
I..l'."(l 4t.. H'l'a' la
, . I'll I t, . ' a I
I "II i I I I i ' H I II 1 1. 1
: il .1 i trl ... p. I . . ,
' I III.!
,l..r I
I'l't.. : . . i i i . I a u. ... ... ... ..... ,.4
I "II -111 I .., I ,i.
' a " I .'Il '-
"V '"l !,'-
I
a r J i .1 a.t
Aino n ti r i' i.i i: n An :.iiaihii ii
I- ' I I I- I . .. .... , ,. . ,. ., .1 ',a, '
a ... I . ...... ,, ; ,. .
M" I "II i u " .1 s r mj !
I l..fl ,a(.. a t1 all kit. la mala l lull
,,a . ri'ii. I I II. .m aH I'l,
'II I'. I I i. IIS 4. 1 1 I I ' a,, i I a
lha f Una .! Ilia lt.t,iatla lit.
' ! Ii inn -i lift
n. i mi If ai( ran! f f r t tt hm . t li.ml
'a I ur a at 111 Kaat rar,n,il itnal.l
AUTOS f OR HI UK (JA&AOKil ll
ASH i.W HION l.arafa for .
i.l i I Oiu in 1 4 H
Mtl Kn HM I IM! ."'...iii Htt..n
MOTiR('YCLKH AND HICYfl.KH II
It Ml I ( ) i V IP-liS in ... , , t". : i ,i
i-If- 'rni rta hi'HI linn il.t- I'lKina
t 7 7 I Fl
r"ii w t K.nr oi
'i- I Ail '
I .nrih "
I
11 'i i n it tn.il4t'rti' in g.n.'l in r Ii an I
( 4 . i t 1 1 IMF Iff air ( ) rt r
a'rir a Wr.t l'iia fn-,f!h t nkl j
if 1 il.rri t r i 'It'll
WANTr,I AUTOMORM.LII 14 j
W NT! I TO MI V Mu'Imih p.r.?kicr at at
'f K4iH I' im i, , ( l.4k- tii; i
lt U r. n v anil bKiIf m.h an.i r
1 r lfiiti , i urn iki rvti'f Vit 4 I i
h Main I'hni.a i)H
BOARD AND ROOMS
HOTEL IS!
I .! I K llTI I,
4 1 Pmilli I'.ni.i ).,fant r..1 rontti.
J .. '"lift Hill l'
Nna anai fur tualtiaa. . i r a tti In ( aw ,
flrairi...l Miti tinf Lira rmpil. $1 .ar W4al ,
IJr r mkl III ll.l K r.l l'tt
Moht liotiHUKr.r.riNu rooms ii,
rC(Mll. W. '.'ti l Ni a ruaim t .1 kit. d
analla tain b'.ika Ironi ... l..f ( Ir a 41.1
Main alirai ; naa uf artur 41, i J'tmr.4
SIN I II II IW4 I I 1-1,1 1.4 n:ii.lr-u
I'lili'iai-tiiif h.,,ialira.i, r-.tnii., 4'4fia
no .'hilittan
It'll litM I ... in. .1, ... 1. ..,11,. 11 -In
liiiii'kap it,f uf a:a...t.r In .1). In.
i.i- I. t I'll ma 4 17-' tn -'14 .
Ill 'I Ul. IT N .11 fur Ir.l l.. iM.U.r
kall-if r i.i. in a I'li.ina l'..- 7 l .' I
1 II I It i a a S 1 1 1 I.I I a , I, ,-.
llff',1 Imuaa k i.t' f riit.tn 1 14.1, aanii't. 1 : 1 at
ta' ft! k'"i..l 1... at , u 11 I'Ikiii.. IN14,.
lilt It I It II . ill I 4tt .1(111 iu... ,rll,,
ti.4 ri...na lii.al. I.il.tiaat .1,1 ..r.'i.(
raiim, friiunu iiia..r. .11.1,1 anitauir 1
III.) I.I'I.H N . J-'l I tira. haiii n.,,it.ki . .
it.t r 11, 111. in.,. I,.-, t i",.nir fiaa:
itl)'.l'S 1 1,4" I an 1,11, i.tlr.l I r
kai-iimf- rramna CT .. .1 11 l fl ..11 tilt .11
ti a 11. 4 . f'Hi.l
llllfl 111.1
ihi. I aril, f I .ar W.rk I'Ku'ir
1 1 1. I K .N I 4 I lira- r....;n. t i.
Ii.ahail for ftoil.i. k 4.. m( I'tn.i
I.'
'.4 a
"If
I'll" 1.14 4 III' II'M .If K y I I'l Si, r.,i,i 4,1
Ji-intH lial'i I'i 4 f'a I,.., n ntt4.'.,, hi
r In .It, ti l-S.ina ni.r. '. I "
VIMS S fv-' . i.t ram 4.t ,, tliira
rn.ini ItiMi a - k a, i g t;4"iiiri,t 4 .
a . i i r ti. ,n I'.ii. M 't,
s 1 1 "Si. y . i i ; y .,r r. m, ;rr, .
Ii,,..a',rl ..... I.r.. ,(i, li.r. ,-... ,. (
ri" ti. Ii,,, laalr- r.,,,,1 i,r,;M,i , i' l
" '"
riV.I -.HI til i....tii. f ii ti.ia'r.l I... I,a.'i! i
lli.ilark a
t l" ' " "."a '..it il
t.t-i. I a I al 4 1
,r -. I
ill I U l
SM I IS I ' '. 11.. I i,t r . ,.l , ,,.,.!
aril f-lll.la'irl ",- I-''. l,'.t h .i...r.
l'g I i,ni 4 4 41.1 ,.l. lla (Ml
rat, I . a a i.l- 4', a
I'k I t"l r .- .' 1 - y ,,. , r -M . 1,',. h ill. a
krapin. r.."ti. I', ,,,,a il.i .''I'l
hllllHJ. f ... Ill'.O I.I.I I,.""- ,
"I" M'.'"" " "Ill I I" a ll.li.
111 I -I O N i,' . I ,trr t...,ni ',,,
l,,,,ta.-krr..lif ti'l a, -la in,.. I.r. , t . ,.
I.r. la Il.lt.- III.' j
s 1 ii 1 ii i - s . p.. 1-1. i hi if
lit rrtiinia ..Iliii'iH't liatl' (r'.4tr If. 1.1
I , il la. -k a. t tan r a .11 - at in. !
IISl-ISSMl S 411 too l.n r
. rapin ( i.M.ni. 4 11 11 a. ir- - - ,-, a ... . . .
, .!a I' ti... a I'.II' i U 4
I "
It! UN y 1 1 I'M I'a.i ..... . ! .ii .1
r.i.ui.. for i flu I.n; ... i-. ; c ' liar
I ' 4 ,
',1 S I - S " la.i.i .-''.I " - "l-.-i'i i
r.M -ni . ii ,,,t,.ti I, ii t -i.t ii,, a' .
".air 'I I..
I III fill ' ' ' I a ., '-,, -i: .- a I II.- .1
h.Mi.rkrp,,,, r. ,i. f..i in I i., M' f t- I
laia.inl' a a'-.' '' ' 'it'll l-a k.rpi.j
r...nii I ..ai- ' I '- H
II M I I VI. 'UK S I ,' 1 -'li.' I' U'la.f-t,
I. -t
i I
lit ISM "Hi
I1..1 a- k r . p . t
I .!
I. I'M
(1 , 1 -' I I
-i"'-' -
1 HI"" !
.' I .....
k..,..,- "
I II. II I II. I"' t -"" ' r.. ..
, ,1,1 , 1 a.,,, r I - ... ;.- a
I'""-" P" -' ' ' 1
1 I I I ' I M - I i y ' " ' la,, -.,
v;;; '. ,,:.:",.,;' N
'a
. v, 1
y .1 1 1 1 1 1 - ''lo n f ' 1 -' ,
'....fl'l'.il a , a-1 -. - - I 4 1 ; . 1
' tl t r '1 -.1 I ,i-.a 1 ... , .
M l .
a . a
TULSA DAILY WOULD, TIJKSDA V, AUGUST 1019.
HOARD AND ROOMS
I.JHIIT lllllJSCKI'.I.I INll IllmMI H
II .1 I i . .'Hi ..
I I ... !t.ii i
in.. I
I I 1
II t - II - I i i..
. - I I i 1 I I
I I ' . i '
... ' a . a .
. i. .. '. I I
la I
I I ... ,..
M I i s
WHIM I'
"I
M "I I I" I I . I u " . . " tl . n ; , y.
I. A sai.i.i: IIOTF.I,
ti, :-' 1 1 ti i i " : i i.i:
i. a- - f :
1 1 , 1
4fUU' 1
- -t ' nf IifIi
i !..... 4'i.)
! 'in f.v i nr. ii 4-1 j 'i rui.kr .a I h I
"''it kuii i mi i ij.(nii'f
1 r SN1 - ' '
''' Jy ", P'""" '"t k'; "-'
li T mi ! i, : t i,,,, (.., ( ., fj.
lit irSM
'i u: 4'.; (..r l .t
. r - l-l
i I f 111 ,. .
! 1 1' if laid ri
i i
' . . .1 " I 1 at. m- I'... i-
n..;- . ,..' ... ,,f U
rfrMi I 'iif i la ta.' "
il I'll '
f t n fr.i,l r m Mi wi.j 1..
i nn i i h i i i. . ..-i. I..
f t'l - r .ttl .til, I
ii "n af . fi '. n 'I . 'ir in un J .Icr
1 1-
I II' l'IMi UmiMi V !."it
,,' .; r .... 1 1 . . ,,i tlia ( i-. i .. f . i r . . i
I. I- I at i ,1 I." g f.K.'t artlll It'll'!
''". fa.. . 41 . I l 1 4.1 I Inr t 1 1 f. i't
l-l,.'. a li .a
t "I II I It II . la" 1., . h , . , ,,
iff i. ...ii fit,,.,, i it : 7
HIXTII W, la I. I,..r....tn
lit i ..,- p I. 'at I a, I I l.olia 1 1, a 1 a I
lt"snn, r 7114-i.'r .'r- - t
In t.lti lur tail i.uti( nan am
n.a. 1
I "HI '" I I III.I I 1
A,-ri.i. f.i.m ml, if a r.ui I a . I rniinia II
tiiarn. trm.ianl .o.,'ilril fim, 'l wa.k J
rait a
IIIHrNM. H. I'. I
Inanll. - .
an.').,!,, r. 1 ti in iiiitti..' aln,.,.
rani man n, a o tat.i .,r M. it I
gill. I'l a ISac -,7'l.'
I.Mlilf, ala,.i.,f room w t.i . i,. -i
I tin tl M t -1. ilhra. t 4i. .la ,
......( s , .-4 11 t 1). a 1 r i i-i
"a. Mil
hi" I Ul II. I -J " Tri.til
I a ......
I'"
a- .,.. a a.'.. I 4
l,a I I,'., k ". .1, M 1 I
I y y ri so r,.,,.i, ..i.i 4 .1. 1 i.i", 1 1,
rnlrai, a ul, It, ,,1 .1, t
r It I
, I II. 1 ,11' , . '
1, .,,i, litr a 1 1 a I'. a.! .l,,.,if..
II'. I I I'l II -4 Ml- '..-a . In-. ..I
I I S I I S S I I I " . - I s . 4 . r . ,
. ,., ,.,
1 ...ir
I "It lir s 1 im 1,1, 4 , ( ,- - , 1
t ... in . -i - a I, .- f. t 1.1 ,. a. ,mi, r
.,,.
v s I ; 1 -a ; t I ,1,, r,M,m t., rant
l -.t'a-iifa .rrl,Tra.l !,i ,f,-
I I
I .1 , I . . a s , , (, , ,M, i. ' ' ' .' a a ! a , t if
I II I II ,
'MP,
a I
It
' I s . I I
r-t
' ' " 1 I
Itw.n
I " I IM ' 1 II ,. ", r
;:is-r, j '..it, r , I . , ....
'
.
i,,.-i,i . , . s..,.
,
,, ,
" -1'
, ,.
U, ,, . Il ........ i .
1 .
i 1 1 y i k i -
i -ai- .
, i. y t.,i i r .
' 4 . f..,I ,
r att t t.' I r t a i. a a
I
k4-.-
pl ''',
I-
I-I
,,,.,, , , , .,.,
. . 0f ,,., ,,.
, j ; s S l 1. I , . - a ,
,,,, i,,,,, .,, 4.!,,,.,,. .i,
1 , . 1,1 n s . , , . 1,
.j , , lP , II .
I '., .r I 1 . '
I a ...' ..
': '"
-"
i 1 1 1 1 1 s 14.- I ,, r t .- 1 4, 1
i;.
I ' .
I"-'
'ii,
' r
I'l II
a.l I
'
y i ' i 1 1 n ..ii
a, 'lltiai't I
r .mi ... I :
I "lv KHI r
.. . , .. ,
II I I 01 -
f 14- '
" '
'""
t r I a ., '
,,,. h y t
,: i
I 4 a ia
I 1 a 1 1 r .
1 1 1 , I. I ' I 1 I I .
11, ' r.t , '..r
J I'"' I "
I , ' 1 . I I I
I I I
I'i '-ill-
1.. M : 11-1. 1
I'l s 1 u
1 ' " ,
HOARD AND ROOMS
HIIAHU AND K'MiMH
.1 .
Ii
,,',..,,
I 1 y . . i . . i .
a I , i
I .' a ' I ... 1
' a-
, ',
, , , ' a .1.
III,
I '
I't
II l I .1 II
I, M . II
.1. a .1-
, . I 1
"1
' ' ' 1 a ..... a la'. 1
' " ..' '. I .. ' .. I . ' . I ' -
... . ,.. . ... . - 1 ',., .. e
I Si P. S 1 I 1 . t. I .' U . I . M t, I
' I 11: I', I f I.', ti.-lta I . ' . I 1 f t
,11 I II k I - I M.I I I'l Sli I,""" (ul
1 .1 11 , 1 . i j ; "-... - ill. ..f
I 111
I S I I' ll.l... I ,,i ... ,,! , ,.,-4...
Ina it i at... mtk I .. ,r I In '
, a- . ' 1 1 11 , I'l 1 1. a r '.1
' I. I .11 I 4.. ,',, ,. - la... !
14 r,,-,,fc ."1, 1111, 1 f,,,.,; ,tll' tiltali 1'
"....--,' I ' .
'.I'l I I It I - 1 1 I 1 1 I,... It,, I r,.tva f.n
'..I'a-M,.,.' I', . a.-l ".a..
I ' .' I
I II -ul ,. .1 I ... ., ,. .-. .
, i,,. 'ii. I - -1 . a . li'-kia-aa- ,,l i".r
1 4 'i.l 1 .. ttl. la., I In. , H.iii'
1. I , III,,, I S 1, ., , I.,,:... 1 , I I,, ,1
I '..til ....t', ni.,lnri. ,r '. Ii'i.t
' I-..-4
II I s s at .: 1 it ... ...,l,.
I 44- 4.. I
COIIltS WNI'IMINIMIt'll IH
II " I III l;IKIIHi Ir " II - '.. ,.,. ,
S ' I'- 1 I ....... a . I I I
' I ' S S a 1 1.4, 4, , .. ,,
I- . ..- ..a- I,- I ... ! !,! II.-.I
; . , . 4. K
'i a' 1 1 r ,,. , 1, 1 4 1
I " 1 ," a
."S - ,1 I .. . ,,, ..
y .. , 1 ., ,. , f ,.
. . . - . -1
"HIV 1 f. r
- I- ' ' "''' f -r I . ', 1,1 1
- '.a I', I I ,,lr. ';i - .. al ." r 1. a r
ROOMH WITH HOARD 111
"' S11 I I , , I ,, t, H,i .,., ..,4r,l .1 j,.
"I I. I II II . I'l II .11.11, . .1 I...41I (,,'
... I I .' I '
WIII'.RE 10 F, AT .-I
I . ii, j, , 1 , . . , I
, , , . . 1 . . it 1.41. .lit. 1,1' r ...mi ..,1,..
'.."k.,- la'.. I..r,l I,, wr. ... It .
Mir. ti. .4. I,, a; !,.,', lit,.-- t Ha'-r.-, ...
'If I I.'' II..! Sh.ii, ,tr,,t i-i,..,.,
" ''
llllf ...i ...I . fu ,.,,,, ,,,,
''"' " I' -"' ' I"'' i-'1 ill at I'.'
I II a- ' S,, .a, ..,...( I a ' ,,, I., t
j 4..-k or if..
I I I II - I1 I I I - -
i r,-. i.r it ,,- i. ..-ti ,ii-4.. i i ai-;.,,n
ll'.'.V
4 'h I- ir I ii,
BUSINESS SERVICE
. UblSaj.HB tltVl.- ori KgUD J
I I. I I I III Ml
I'.l 'al,,.-c 1 1 ia -11 1, 1 in.l naatlT d.ni4
I I'' ""a tl.
a. A II KrSatrH Kn-aii'iil ,i , ar4i..r.. ; 1
laiiirria.l hoi, lha iif .lay It
f 44U Sitiitary Mllltaii (
rjuna I
n I' 1 i-i'l nij AM II lUHlKrll:;.!!
I.. "K - I V l ,
' a i"
.11.
r,' I" 1 ' I 'i ' ' I I V It Hi.liN .... ta
, !"'' I - M I .',.,-, I ,.a 4,,,
( I Ml I I 1 r It a, ,f k II, ....
. I,.
I "'. ' VjJ I'l -J.iiai a ,),- ,4'., I hom
' ti-ii.-, .
, w lir.S In na.il of a r.fp.nift iii, i.taaii
1 ,1.)t 4 'iini 4 m I.i J 4 r
I S"S ' M'.S I4.-4lilrl a
"Mi. It rnl
' i4i. i. I'll .wi I , I,.,i.r r t, v r,,, i,
4.14,1 t I a ln,l a nr work- Iti-api.!. I
. I I" - a ; ,. I
I-t.r . K I kj.i akjt, nvriw.i a ;
I , y I h i . I , , , . , , . ,
, ' r' i,..i ., V'...,.. a-Va'
HKl.SHMAK 1NU MII.I.ISKP.Y
I ' ; i; I ii , i , , ....... ,
Hill I II II I I. Il , ' I 'K li I 1 1 1 ' II '
I. f..r ,4 -
ar. I ., i
1-1 .1 1 I'
ll I.-
a f . f. ;
att a
atalr ,1,
".. Ml
t-l I. Mr
H..1U..-I rr , it M, y . , ,S. j
.'i .1 ti.t ,1 a.i -I ik ,r , a. J i t.till,,,, . i
'-h ,-ir ;l -.III
' i. II M , ii-lil;- -, , ., .. i '. ,. ,
' ' t I' " ' .' I ' 'l .it li .,(.. I
I'll. - M I K I a .,
I - .- , i i -4. . r ' ',
.i l.-t at ,.,
ill M - I I 1
II'. . .1 ,
. .. II .,,
a II il" T'
MKV1NO AND HTUHAUE H
M S 11,1 1, I', 'IK. Sf.M II ...r. I
trl'i.f-r li.iin i, in I lluri.-l. ,n.,l4
PI .a,) It I .,- U,4,l 1111 ihir -Mi-.l 1 11
''I" '" a .,.,-.h t in I 111, akk
I'l,,, 4 t - 14 I
11 " III. ii
. ' ... . y .-.
i..i 1 1, 1
-i,--.a.-r I"
lAINTlNll AM) 1'IXiiltATlS.il :lo
I I I '. li 'I I Si. 1 li, 1 ,. ,.. , . I,.,.,,,
I " ". ' ' I - II r.t I .1- ; I I It .- ,
.l y :i 1
r,'.- H-
a, -,i a-. 1. a I 1 a it I
i .- Ii. -. 'a I ..... I
.- I
M !'M.1., - ., r. . I ,..,:
' i .'' .' ' - mi - 1'h j
A 1. II Alit.F I'ipir hitlry 1 , j t,n, I
i f Kra iiapri 1; riii ltiiar,la . I'biiti. I
Hi'im 1 rr.sn inr,aiii ..i-,ti mi 11 i
far ri"" "p i t toil in uihI t
ISuS.r mil ' k.j.4 41 1 f
-K I'l rt' Nil A Nil ' -,- 4 IM isi r4-T.lr.a1.aj
.k.4rfu', f-vaa. a- nt fiirinal
John I'at.iaui I h-a JJkl. 134 H
I h r y.n n a
Mi 'V I s 1 s 11 "mint
r...ra .11 I'.fa I rnai.r.if Klarlfl
I'l'i ri It. 1 - - ' a ...
Itr.l'AIHINt, A N Tl HISt.-M'U.lN'l 31
Ii I - a' a u, rr.lar fin iti.l !i--..tltn
l" a A n n' l.rrkrn t .r
a rt n n' l.rrk rn t ar-. '.,' i-.li j
,,f a.-r.-ini No, my I
lib till lllll. IrjOBI 'It, I
I I
Co
EMPLOYMENT
HSI.f WNT:l) MAI.i:
M I s I i I. I' It I. .1 I nilaiy 'A i 'i
. ' i I i I '! i . ti.i i . i ' ti.'i r r "H .
1 ... Ilk I 'll .1.1 .1 1 , J1 I a t .till
;-, . , I ,i a.- I t I -ir-a,,. 1. 1. if-In a
4, 4l
, .
', i . . . .. . .at.-. ' . r a' -;.. t '
i I.- . ' i i 1 ... I .. a.. at i. I- I'i'l
. ."'.il... ..r 'it I'..' .M.l.'.ia al
I ' " ..lit. a if in 141 ".a a.'i. .
! " I"!-
i JOIN 1 1 1 K A.KVJY -H..rillin( Itiro M
j ll alinii,. I IT In la lMiiH. Ik If
I ii'iaArli'iifafciiilfniil
iH'iiin r.r.i i,', I. i'."M
I ... ..I.,
.1 t
'. ..."I" '.
I I ' I'
ill'.llii i.hi : a. t
I !. ! ...
I I f ... I , I Mi.
, .. r . t .la I' I ''a"
t.l . ii ll. ll.l. lilt 1
iMMHl I- .a r al ...ii
h , . I . . , l .. -
I rti lit-
',1 I N I ,
I i .
I I.
a... . a ,1
. I. ,ti va.tia
., ir la. i.n.
,, ,.i I"
I ' .1' '. I
i.l .
a. I
-a a. I. It..'
"' r ""
1. ; l I -a l'..
' ;
,. I.. ...f i in'
1 " "':'
.... , kit. an Cl,i,..
i I la I" I-i il
. I. a . va. I I a tl f " 1
, I Ll.l if. I .at II
. . ... ; it. lr",. I il -a
M i S I ' . -
-'-'l
,a..i f.i- a-lal.' .Ii.'l
I.l 111 It'' !
,1 ... 1. ... .
. . II I I
" . if
I ' J ' k
' Ml'
I-
lfl.,1 . 'I, 'I
tta.l .I'l,-.
1 ,
I 1 tl
II INI1 It it ., 1 a , 1 1 I t '.'tl '' "a '
t." I ..a . at.-a I ,;, . if 4 1 a " i I ',:
,. . a. I. I i-i ' I-" -""I
la, a I I I'M. h 4.1 II il M..I.
. ,, it. . K, II J.,..!a .
'I I ' III' 'al. . r 4 il 4 ,l,,l ' i '
(4,,'kai.i tr-.a-ia ln a.inl a-an
' ' V "I r- "- aa 4',' .'
It II II , - ,.:t .a a t,' n '" ' a ! ii r, 1.
I la .....ri a. . 1 1 ii a ' ,t '. f ..." Il.il all 114' I.
I I l.a.- ii;i l"l'-n I" ' 'I
j I
;WIIM. 1 n,.:a . (HI lit '"- I"'"
',.' .1. 'ii.Hf . 11I. '. 11 4ii I'l laa. ;
",i" . a in ". l-ia" li-l'ar il-ninni: I "
I ' .1 a K 1 iij. ' . 1' " ' ll.il I
I , -
i 11 i s 1 y 1
I a" a , I, - k- .I'll k
4 I I I . U I I I III '
I ,1,1 1 a I il oi k Im, t,r
II, ...i
7 .
I.l i.' 1 ' I " V 1 mil I 4. -I it i.n i"i 1
.... . . , ,, ." . I 41 11 '"
1 , . ... . ... . . .... I 1 ,, ..r a 1 4 ' I I 1,
... , I ... ,. ... 1 . !..- '. I.l l-l '' .!
, - . 1,4. a ,1. - 4--I 'fa. l-ira
"I. I ...' . i-l ; -a I "' I"
.,,it'M..' "it 1, a ft- I, "ia
! II , , 1., a II. II. I LI. ' r'. .,: I
' ,t4. . . - . 1 1 in i I r 1 l-.r .', :
I -. '. .. ' I . -- a a - .1 . '1 tta K a
l , 1 1 i . I im a . , 1 1. 1, 11 1.. 11 (i4.n1.-r
I ;-i .
s.. t h I ,
II V S I t I .
I - -I ..
I I.' I
, I., '.taifi a' -I In. "I,
I- I r.' ..f rr' 11, a. -
at, I a-t I'tl
Hi; -ill Ml'
I Kh It u.ilraU
lA I I I
I
I I 1-
1 .I..,
I a lir
' I
II ! nat ul ,. a.at
I . t lir- 1 ail -ii. a..
I 4,14. I '-.r-t t r if..irrn.a..'
I .' I ; I 1 lit a I- a- It ,1 . II aari
'I'HIU ItV '. '. I.... 4 1 O' a ah..
I .1 . I, r - .'..I. I "' 'I II. . - K ..If t.ril. 4'1
j In V - ' laat y .-itr.-rl'i .
1 l.it V , . MIS t..l .. ..I ...... .r K.. ' .1
I g la "ti ik. i .i.4M , .1, 4iirn
I , , i t,......ar, ii -uni-a.l tarril.'rr
a I r.,,,1 ,., ti, lha ta'l .a-ll. At.
1 I. i . i altar t Mtm I 14 rl'i II nr il
, I I ; ' !l.-a-i--rir I ,.i an.. i.l -,..n4
.. ..
. II S(I an 1. Ill r :l,4,l a Ull -.1, l,fttllr
j t - ci" Ir - -.- .n..l .l-lai, ai.rk ,.l
I- I- "4 W,.".
i I I.. IVII It 44 ,1.. I II , .-r I ire k It.ili-
II' -...i", Il i ,l.-r
ISI
4-1 a--
a-I alt
'I a "1 ,
1 1 I 1 1I I S II I S 1 I 1 1 f.ir I i . a In ham! 4
, ,..,! ,.,,...., ..,. ,., ,4 MI Ira.ri I-.
..a. W - ai , I' H "Mtil iituiiiiTl,
i. Mr n.a -rr r.v,n . II...: f., ..
I'...- I iirnnirr.l t;..', 'i.a .r a a i n g
... ..... a 'illy a -I ..'.It I'.rrli. ,
la kl r4.l4.- I-' la.- tli '... .ri.
a - ;i'(- a ;.j nil 1-1.41.- I 4- rati at. I
If . l. .1 ... a1. 4 III k.-rl lll,. " 'I
.1.-4 ... a -..it- ; nr Si .if,
f I a i", I' ll. lit. r,f
. . ... a." a 1 .4 a
I I - l. t -l
;-. ' lr,J "lo.
- - ri
"" "," '"'' "' 1
r p.,-.,i i- ,.1,.-. -nil,
' ""' I" a. I aa a.i...
-. - .--...I ni.l.oriutiltv Ail T
II I S I M . , ,
, , ,,,-.. i, -
a t
' I' -. T ., " "' 1
!"ll ,S S' .1 lit ll" l.,i ill .1 ' rrt " r
j -a'i .-ar I . . -.it.- I, t-i nf n
a 1 1 li t II'' --, ' I a if "i 1 1 i 1'f.fiia I a , I r i
S . M
I in f .it ii' I ' urn
li II I-' 1 1 I 'a rial
- ."--'
t -i
1 'I I Ml
I '. y ' I' ' I II S , '-It I 1 1 I I lla I r- r-ni
, I I..-,,..) ,1 I -..ii S,,r I
I . at; a I ti,i,rtia I .-, I J f'H.na tti
'
....... .a- a u aa . ., ...... ,
(ir.i.inni. ii..' ma L-l. i n
: 1 i V ; II S I I. 'or r.. ! Il'l t ,'.-.ki
i ,, ... . ....... ... r..i .
; " .' ' , .... ... .. "
i-i
; , ,m , .
' "', '"; '
- a. I.,.! !,.,.... A Matrr-I.
I' I'-' -I""
' - - - -
I ItV.M' WANTll) IV.MAl.n ail.
I II II III' ilwii- f.,' trt-t-r.' 1. i.i.. anrk
I .. i . a. I i - . t -i la! 1 M .tia
-1
I I 1 I',,'1"
,-. I-i a'U.'l. ,
I. ,...t a
rlii,.,
I 4. I
II ,
a .1
1-. r n .
"i l. i.'t a.l, l
l,tilti-,a K 1,
,1 -.-,-,
l, I 1 1 4 .-' k I in ,r I I I '. I. t la 4 - - a j
i 'i. ' ..'. I - aj h" I
' ' . ' a I i .... ..I ,,i, 1 ' a i .
i- a.-.- i .- I I- a I' ,1,. I
-.1 11, "inn, .a ,1,.
I f ir.'.l . ' r,,.,
.... .,' k 4- I . 4'-
IN I I I 1 ' ' II
' '
i""
.-. u l .. la rail! a I 41
'V -la-i.-i l'.-'' "k I
: .1 '. 1 1 y i ,' , , ' t,.'i . ,1., i.,t,, '
I 1 , ; 1 II- 1 I,. uril. .!"! St. St.,, la,
'
.."Ik
. 1 a 1 1..
I 1 . .
!. r -1
I',, .
... I
. - S,,
..- I
! .A ,N
,
:.- I..
I ,n
. a 1
! .
j.iT
,v , -, ,
II 1 s ;
., ,
j
ll i , , ' L r .
.a I', - ,
1,1a. ivt l
! . I" . I i Ul ll.l
7 i
EMPLOYMENT
31 IIU.I- WANTUO-IT.MAI.1: 3'l
tt 'MM' Ul. I., krri. Im M.a'.
"Hi ".Iff il.Mli'ti l a I jl i:-t l-a.l
' " '"' an , . t -iiii.
W M ! Ii W I ..-! a. i I,. 1 Willi
nun., ami iii.i ! l.i. i iii ai.'l .-. I
V I . I I '-..I ", l .. i
IMIli Im' '.. ,.i lai.i.'ii ..it, -i.i
".il. rra I : i '.ii'i'i Man
(.,. , v r ,1 1:, ,i ,, , , ,, ,,,
I fi.iiiiali.iii I aa t it. 7 " I . i I i' I '
I .a.i.u ,i I ,,, ,hr , , , r, ... on,.
II. .in l,.r tw.l li.i ii. i I
' l'-.i Ii'..tii.ft In lla. I t.l
1 -'' ;' I i: I ii.i;
n ,iii. l.iiii, 4.. i .a:i. I I
i .l..i- I- ii'..lai'ii ., ...I.. ..-I, a I I
aatv , i.li ... I . i,t,.. M . r . a. I
" ait . Il' I il'l I Ii . M . f . . a., i'l-i llllllB
....tt,:.i .
. ,.l II M ..'. ... ,. I . ." I
a.a.,.1 ,
.,l II. I k ', I a' ' ' I I a ' I i , t
.1 I " I I . II i,, i
w "'k I'
i l -, ,i u ,,
1 I ' IMI
.'it. i , a' I" i a. 1...
' I
I..
ra.,r.
M I I . f - I . , . , ( a
, I ft I . i I, a .1
HI ir1',' . a-- II
.1 It, li.ll k' T.M. I.
.1 ' I II.. .., I i. -a
I ' '! ' 1
'I ...
la Ml
iin.r mam: on itmam:
f . .! '. 1 1 ' ,., i 4. ., i , i, i
f '" ll I H l at r '.
V ,, ,
IMH. l-l (Nl I ....... ...
I
II II .
hai.i:si:s and ai.Cnts
'I '.ill' I .. I ... .-, , , , , .
If... .1. I. . M 1
I, . f! I lli I, I. . .. -.1
' f I a. ,1 ( it l,
.1 I-
I
.1 I
I . . I
al 1. ,,. ,
I .-, (.!
II I - I I It -a . .' .
i
II -l- l ..... .. ...i II i I ia. . .i
i". - i ' . a J ' I nit. . I
' . .1 .,.'., a r , k ... I
- ".a- ft I't ' ' ' .' . i,.i .
i .. . t ii . . ' it r ...
klTUaTIHNH WAK'M'li .-.1M.1.
ii i II I I . I II a 1 1 .... I I
' (..I I'.'.ai. I
.. ..... I I l-.t . ii.,..-.. i
, t
' 1
i ' "''
I ' ' '
a H IS r , i., i ....... a
1 4 tli a. , , a ., , , , .
,' , will f.i, I . a . I . inn. I ti. i.i
i 4 I it a ,i a, t 1 1 ,t i , in,, i"i - .
.'l ti l k-,.,a .,-.. .,' i,:.i.. . ,t
: , . . (.,,
'II .l.l-p 4'ii I - 1 'I
,
I . . a ' . 'II I t.l. a.. It I . II ... .t
. .iM I litS '.l-.SIkl. I,, ..ri, - ,.
aa. , ,. ,.11 ( ',.,,. I!., i,a
'. I II
I I 1 1 1 i'l SliS . .. i , ,. .,,,,,1 ,:
ir.. .1 ,., 111 4, ..I .1 -it,. 1 . ii,;. .... .la.lii
a ; . . in ..4, l" a I 1. w, I 11 t.-; !,.n( ti
I 1- l ,t I 1; ;
I
II 1 1
' " r" " " ,
"I '" r ' " ' a" ' "I j
(""" ' "( I
.1- . . ,0,1!-., H I,
1
' t 1 1 .... I ali ,.T .
' ' I I I
- ,,l a. - a .. . I. 1 ,.' I
.a, a ' -,- 4i,l;
'' I' ' " I a ,1 ,1 t r... I
I..
I I Si ... II , I I- r
i 1. 1 Si. II II
1 1 ..ti 4 . - a
,. I-;
I r . ,, ,1 1 1
1
1
l- ' ' - ''':'
1, , 1 i.t ' ....
II I S J r 1 , - -
' 1 '- V. . I
a . , ,1 ..f
..r 11 r a -. w it I ft r tl ti
I I In l.
-.-. 1. '1 ; '. ..iti -iiti.-,r 1 r-t t-la.a
ra-f, rrr. . n 4' nri. i : ti it, ail rr
I' ..-' -4-" I. ... II ,.t I
-III tll"s .. tr.l I.. ....
',41 wth'f,,j
It a I -' , 4 1,01.
III-... I ,.'! . .
,. It. I.. ..... .,1
it. 'I. ,',.,-t I,., if
I. II... 17'
I il" II
t r
1 I
II I S I ,
, ,.
, 1 ,(.ir
SI TV NfN ITI. I am i,f.r.., m,
' ..t.lt.l 1,1 .,,!! a l.lr ,1 , a an
j re! I ,,t, r . , , r i-,. - a 4 a r.,..u-.i. at, t
; ' 4 . a t apt , ,-,, a I .- I 4 .1 l r ., 1 a 4 tl 4 .fl
I ' "'"-; r. '"I k-'ai. a-r.-. . 4
..a'...l I It . n i a , . .,. -, ,,l . I, ,k I,
. '""'" a.itit..., I. ... n.r I, l.ri t.
.
I AtTount.'uit, Auditor, Income
Thx Kxpcrt
."xi'i-rlrni I'll in AU'Hl l'ii :i..it In
1 ..lln- Til I till ., Ii;m ..... V.-
iii.i;m'i.I till I'r.nliii Ifu I ' i; f r i-.-' n 1
K. I tali. l(..-l. ..i;-. I,;.. ,... ,l,v.
I'l m u, ' l , i .1 i i, i- A l i-l
,.,,., I.lk. Mklttll.lll..! t',--..in Ii.,;.',
I . , .,
"' ''" " ""' "'Ula- In
(i.v ii. .'.in atil irinl,r.t.;i-nta, i.r "
' . . ,
' 111""' ''"' 'I'-- t : .t leu f I. l-l
'I ' '. -I .1 ' I ' M ' " l ' I -' ! I A l.lr. -a II .1 I',, I
lln. I. Nli I '. SI . l.'.l I ! : ; ' . ' It
, ('
CITUATIONS WASTI'I' ITMAI.r. .41
i. 1 1 ' i ii." ii. 1 1 .1, . it. ,i , ,,. 1 1, t . .
ir... ,.,.,,,.,; f.i.f ..,.., ,,,f (,
, ..,.,., I.., ...
., ,,.:ir , . 1..,,
. ..
I. l I , I II." 1 1 , it .1.
Sill I"S. lltSikl.
a-., r . I. ,,:,, ; ... ,
1 I .. 1; I I
l .- I
l"l I'. I. '. . ,l - .- ; -.1
. I , -, . - .1., 'i't, a- I
I 4 , ., , , , l-, ,
I, I-i. ri - I ,- , I .. 1 ;
I .1 4 1-
I ,1-1 a-
I S.M, It , III it ....
. -".' I .- -' ..." I-
l M, I.t,.)- a:r....4-,a:--.
I t, '
'""I '
. i ii . 1 1 y .
rr .:( ,14
r.-,i,-
r "' "' '''"'jnl Si; 1 HV ,rv r., ,,,..l",r li f V
.;.'a'.i' full I a, ,1" i rn 4.,r'a I I
" I ii r I . It 'I I ., II ,,. ,
, in Si, 1 H1 ,rnr. (....!
I ' ' -1 I I "S I, i , t ;a.. ,l,.-.'t. .. f.i.
.. ,... , ,,r M,.k..,-,,. ,r I,,.-.
I Ii . ... It.,,,,-
" I S 1 y 1 1 I1, .111 I" i i,,..i..-karpi, f.,
r l.a,-h.l..t I- a (
' " -'" "'" "
"I Si. , . I I , I 'il
I -'.- I"""
II.'" ' I I'l
I :-.i
..r l.,l.k, .
I. al t - '. r,
i" in'.. -
j ript ft , .,r, ,,,lt at, r lit-.H'i't l', - .-a
wlmralia irr..rari i r 1 1 -. 4-1 -li
t . , al ..ii-rrii-ti.'.. r.l.-rar.r, 4.11-..
lla". Ill.ill4, 11'.' S,,f'h I IT. -li.l
I , , r , ,i , .- . I e a I i . ,
.MA 4 ," .. . .--4
r-, - 4 i, ,1 fc-
FINANCIAL
BUMNF.SS orrt)RTt'MTti:
.1
! .! 1 1 1 : U I' Y lI'iMi-t
IIU-'l.-l l.isll II . il I K t 'I!.''S lll'l
T-ir .ill IHrnii-a
' 1. II l.-ll.T till
f.iriil! !4iiui, a uf I. II. illy It-ill I-
ttli:h , :,i-"i -.-i'Iii i'
J.iSKI-ll SlIW AItlS I ii.lll'ANV,
j 1 n l.'-l 111. lit 1 1 1 1-, K . 1 1,
III, ill .'! H'l .1 'ril I
I I'uii"! lii.l-i I'll me
,111.1.1 1 III .-l"ll
'- at. t, 4 I t
I r II
'.It' " It - I ' " I'. I - I t.r II i ' '
I l- 1. k al .. ' 1 -I r.'.l
I I. ti .I.n.' t-...-s -at. fl fr. -"'.
I- fl ... ' II - I rr-,t . .',1 .- f .. . , 1 .i
11,,.,' 1 Ilia ..,ri. 1. 4.., :.. a.- f.,r
( I- -,1. 1 .1 , f . ' a-T'l- i'l l.-., a. -.1!
it I 1. Ii, 1.1 : 1" 111 I I. ,,,, , 1. a
I .; .,t 1, ,i.f
1 '.i I S 1 r il . . ill 1 11 1.4 , , ......
, - ,; 1 ...... I I I .1 11 ... t ,- . I - ,-
' I I a. r 1
IN 'I I' I - - I i' -KM. i a,' .t I. 1. .1 1:1 .
l i, i-i -a pf. ;...ailn,-i I'l , 4 J il
41 "'I - -a
-1' I'
'.a ' t
1 . 1.'
I . , , . I I I.
I I .,a I .
' " 1 ' ' t ' I ' ' '
liKtii. ta-jk, l'rmar, lv
10 l-i
fTN ANCIAL
HUHINK.iS III' Pun Tti . i v. ..
ii 1 1 I J I . i(. '
ii ,' a-.. .,. .. , "...
' ,i, ,.,., , , .
" " "' i ., .
ISiii.il
"ii :
a" 'in. .
. Wt :
'" '' i ' .. .. l
. .1. .
I'": f, M '.. ,'
''- . i, ( , , ., ,
. ,.,
' I U , . ,
,,s .
' i, ',
1 i'.'
I ,,,,".";,''
I .1
t.r
I
t " I'l'l
i "" .'.a "I I'. I
' " I
( ' . I t..
I i
':
Ml
III t ,
1" l IV.
It,, '' - ' I I
t ' I ' i. ; al . ;. , .a-. .
I -II .11
I I . . .1,1
I H, M I, I . . . .
j I .. a ,..l! . v., ,.
I - , . .
I
.
I . ti - ,i
. .....
...... .
'
. I
'
i
I--4' t
I rn
'- ! M I
I"". "' '' I '
1 -. '" '' '
I ''' 1 ' ,'" I r-.i . t. , I
I t,',"' "' !" ." 'l ' . " "1
',. ! ', 1
.s ,r ,' ' .
I It . . , , , . .' . . ' ''
I .'!. -Mi "II I l; I.i ,
1 ... It ti ., . , 1, ,, , . 1 , . , 1
I- -...' -a ,-- , ... ' .!
a, i l, ,,l , a. . .. . .
1' 1411 I,' I -I
I i( - t ! I t , , , ,,. . ' 1 ....
,, , , ., - ...
'HI, I.ANDrt AND I.IIASKH
I 1 ; I . II -.. 1 -. .
I-i-!
!,'... 1
' I.
j. ,
I... 1 I
r
1" I , -1 1 , .. ,
j ' ' 1 ; 1 . 1 .- 1
I II '. a 1 - 1 ' ' 1 -'
I I'' - I . s . ',
I n l: y ;
r 1
,, ,,; ,, ..
" a Ill
ii ?
I f l
I I . i ...
I ... Ii" I . 1 -
. ; -i , i
i I . I SI it
I ; 4 " I i '
" I I-.' t. -
I ...
.. I . I
r. if. I', a r r I.. ,1 , . 1 -.
a '" I ii;-i I i ,, I
S ii a- Haul. 1-uiMi- . I
"' - .
i , , 1( .u! i,,
I'.l. II
J'.'
k..-. I
l ,
I I-'. "II ..... . I
'II, I I I - I -i ... I ,
,. ,. . ,.a.,.- , .
r.-l -, 1,1'.. II
Ill-- I j
W A S I I I . II I
II.." , V, I. '
1... .1- t I.
' I -I, -; ! ,
III. ; a
'i, 'a -I
l it,
' M'ts f...
i .... . I 1
i i .'i..' r-
. Ii
1 1.1 l-l
I . .4
i1 . l,t
' i ii y i
: l ' - N I., i
l-ta.l I-- -
I . .. I-. I
I'.
'I
I IIOTrt S Honllisil il-if
II . . I I I - I Sli ......
i i , , ,. ii :.
I . i ...,.-i
I "It - M 1 !. . - '
I , ,. , . ... .if.
I '
I I1-
l'-'-l
MON1.Y TO I OAS I'M M
in n
l ,.- I
.PA-11 ru.' r-'i:
' JU,
..I ... ' .1 ' -
I'.ii tl i! i 'i '
U .- ;.f. N.
111 I I'll ', "
j -. .1
(! ,1
j -r-i-'
;
1.1, . 11-, 1 .i'-i 1
'.. i.i-'. .
I! 1:4 1. I. T41 l: "
I ,.', '., .1
.1 I-.' ' 1 a
1:
i t p ' ' '
a - - -
1. 1 ill III. I !" IH".- I 1
all.
r

xml | txt