OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, August 06, 1919, FINAL EDITION, Image 16

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-08-06/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for 16

10
TULSA DAILY WORLD, WEDNESDAY. AT'fiUST fi, 1019.
One Statvnnutn I'tit
the Othir in 1'rinan
rtMlT "'1
OPEN DRIVE TO BUILD
UP GUARD COMPANIES
M till Wolilng fi.r rw IlulMl.ii;
lllje.na I'ln'n In I mi U.h rnll
Init CntnMil(ii la iirwliirlril.
EX-SERVICE . MEN WANTED
ha-rk l Ili.I'Mf I p I'iMir drianla
tloim In Tula llrfttrr HlMln In.
raunpnirni la (in at lurt Kill.
Wllh the rampalfn tlirnuali wlil.l.
II i ,rnioerd In relr f inula for I h
nniiatrui linn of an urmni) In irv
evnv pnrpi.an nf Inr.l itliila of In"
i.klahnma ii.ttlnnal guard ilrUye..
. until H.plrmler I, tiflKi'iK aul men
of tli f'iur )miI rmnpatilre art. in
th" mra n 1 1 ma iHimitmr .i r -1 i nit
Ina drlia, whlnti II la Impel, mil
kmiiii fill Hi" tana nf Hi" find
1 1 ti 1 1 1 .1 n lea In 1ha required a'ri-tii'ili
At a inrrritie; uf t ri iftiar1 .in-ii
held al the "nrmnry" Mnndiy nla'il
final pinna ware fnrintilata.l f"i 1 r
in 1 1 ii la; i). I'nairre are Hiiin.lv i ff
the prfa ami Hlilmuith tin. irmi'l
dn nnt Intend In M;ftnl niii)i '.pi
t.l fnr ailiertlaini. tiny will mike
hrtnwn tlm lilitu, ini-iitM nff"
through errvli v with die iomiiIh thla
iintnii'r
Moat ef the new men ar helnic
I, r, night into the eervl, through Hi"
work nf Fu.-niliara ami pmtv mrm
her fif the Inral nrKunlKHilnna ha
been liiatrurtrd aa In . omlii. tlm a
rampillKli of education nil nieilla r.f
the errvlce
Tlia In al aaiardamen have l,eii
nrdaivd In reixMI l tlia "8111111111"
main Thuradiiy nlghl in 11111(111111
further plana will ta In lit lit ttila
lima anil final nrri.ria-.'iii.'iiin will In.
mail fur b Irlii In tlm imifi' I Hi
Intlrr part nf Una week A r l
Inr 10 nfflirra It la prnbnMe tlm
In 1 n 1 otilflla will rpend nil nf Hun
ilav nn ilia firing Una.
I'rrmlaelnn haa been received In
enllat all ri aervlre man In Ilia gimrd
aarvlr. fur a period nf ona yiv.r
Thla la epeclal Inducement alm a
tlia naw rarrulta trill have Ilia liana
fit nf lha ramp at rort Hill, fnr
which an aitanalva program nf ar
tlvlly Inrludeg range practice, prar
lira marrhee. maheiiYertng and othar
tafllial work IxiimI nfflcrra admit
they aipart ; difficulty In recriiltiaa:
lha fnrna. but maintain lha at
tampt will ha an acrompllahmant hy
Auguat It, lha day ( fnr entrain
mant fnr ramp. Fach unit innat
prapara It par cant of tho anilra
irnlh for Ilia ancanipmanl.
DRIVER LEAprfo"SAFETY "
WHEN HIS CAR GOES WILD
A aarlntia arrMant wa narrnaty
avartait whan K. K. Mr Mohoaa, itrlv.
ar fnr tha Cnadan company, IimI rnn.
trnl nf a Kurd truck that ha waa
driving aim 1 h on (.'Inrlnnatl liatwrfti
Klra anil ftaroni at 1 o'clock yaa
terday aftarnonn. Whan ha hail nl
moat raarhad tha top of tha hill lha
drlva chain of lha truck hroka. al
lowing it to run backward down tha
Incllna. Thara wara na hrakra n
tha trurk and lha ilrlvrr Jiimpa.l
frani hla aaal In alarm. Tha trurk
ran wild down lha hill ami lurnad
to tha (Ida of tha atrrat, nciln( ovar
tha ourb and landlnc attalnat tha
brick wall. Had It anna a raw r..
lurthar north It wonlil hava craahad 1 J",),,
.f. L...... 1 " illll'.:t I- In II,.'
faia an tha rornar. fltataa.
WILL FIGHT TYPHUS HIGH 's offered to DANGER OF WATER
AT BABIES' CLINIC
, I ' r I ret hpi. Will i.l h. iii,i
I Tii- II f ami lit Wi-t 1 nloii
Ii.Im Vi ' li
TRIKING BLACKSMITHS
FAMINE THIS SUMMER X,vVz
1 ji 11 1 . 1
1.1 1
(I HI,, '. .
Il '! - ' I fl " tt 1 ll I'f W O W f I '
,r ii - I i" "t a 1 st k 1 11 ii I
r ; m fi.i 1 it 1 i M lull i
I In the 1 1 1 I , ! v- .1 T"
lH I il I'f! I ft .11 mm i.. t.
!. r-ll ( f. ..,(... I., I. . ( .. ' II.
1 -A
1 I ,?T ATP I- I'll l''i: I 1 1 ' i,"l'.'"
Si', , w 1 11. 1 . ' , , I .... , 1, i- 1 i.i.i"if. mi :n-i in
' i '1 " ' ' "r 1 " it ! '!. 1 r 1 . . ' '' ' " 1 1,1 " h' "' ' '' 1 ' 1 '" ' ' "
A . ' " ' ' . 1 : 1.... .( .1 ,' 11.. I., a , , , 1 1 i v. 1 ' ' " - A '" ' 1 '' ' ' ' ' ' "" "
' 4am -ff"'S 4 I i l . i .1 .. 1 . ., 1 i". I ' M.i... II II 11.1..1.I I.--
'W4 r -H .ii' ,1 1. " r nf'.. i.i ii... 1 ....1. 1 ...
T -i i ..I I- . I . .. I . t I.. I'M ,
Ct' 'j ''I '!- ., ... ... 1.. ... iii ,:w i.-li li.w.i 11.111 I.... mm'
I . V V, r I, ! " ..ii I 1 1.1 1 v I. .11.1. il ili m.ih n 'li n.fi
V ' It'.j ' 1 . 1 I 1 " . .. '-''I t.y il." ...at.l la r , . 1 I '
V ' V , 'I. ''''in I r m ad ir 4 1 tiaa'ti'iit an. I 1 HI- .n:.''l. iimi. in.- 11.
V ' gr': " ' ' ' 1 1. ' ' In 1 .".'I 1 .111'
I '. - irV"'; ' i- v . -I ,., I I " ! .t 1... ' f...
,1 w "i" "' ' ' ' ' "" I - 1 ' l ''":'.'( I.' ...1 1
3;i';' I ,' ' ' "' 1 " . . .i..' i..-i.
,
ti 1 '. m ma. i-a 1 i . 11 iiii n
Il I IN Ii Vh M II I N fl MAM , , ... I..I,....,.,
NEW LIBEL CHARGES ARE
FILED AGAINST F LI HP I N
t 4un)ll'l it i urrnn fM I U'lM
MIHimm i.hIImmh IMiIM ji'ii lit
I 11 rn 1 1 If lHrJ.r
I i I ' I V 1 ft HP I ! ' V ( ' 1 f 1 1 ! I , I f '' ' t . f r
f A -it H t. I M .1 1 'J U. . I i
) ' 1 1 1 - iv 1 ; 1 . it .., ,:. i-t : h.-
' ' i' ) l ' t V 1 I 1 1 I t( . .., I 1 1 1 1 1 1 t II' I t
f' 1 1 I r f " t.f t tif i t.l.'l 1 1 . r 1 H III. li It I
1 ; m. I I ' k I . 1 J . i n ,1 ' 1 I 1 n , J ! lift
l '1. 1 1 1 ' I .-
" 1 h tlx l j . m .'ii' 1 k i f if li.Mra
1 ' 1 1 i J" M.t .1 v W, Hint f
tf ! IIM.I I II II I' ti , I I I 1 at t.f ,'(M
. ." -11 1 ' ui1' 'i ' 1 1 '1 r .' 1 k i. i.i-i
n l-r-r 1 t-r, l fc,f )i- 1 t.l h f t j .(
I,- i- v' n 1 1 i It .1 . . 1 ' : ' : ui' Mil-
nii.TM i.-r tuft: h . .v. Thn
in .j r n " 1 ' n 1 1 " f r w 1 1 1 1 1 1 1 1 j lti it
I , ' ui II M I t ' 'V . 1 V 1 II I 1
, 1 1 In li iM.'i 1 t Imi, n t .i i ic l y
" I'N'l ! i n 1 f 'A ! Ill ! Ill'
1 U il Tif., 'I .if j ' ' 11,111' i I , ' ' . li 111 , .
';k::'v;;'1;v':ederal judge holds jeath a,,,
. MAN FOR STEALING DOPE1 Thnn , ' For
i 1 nan l a Dan in
' '" " , '.';"'" ''''1lv. Otta Atklnton. arrantad Halurdayi ...
"""" 'a--a : Ii If li t l.y lialactii,, n K. ItiHaatt on1 1 " ' Jl .1
iTnn. l u 11.. . M',,,1 ' f fiart.llinu nu.rpliin... waa , ''"rinir II, a n,,,,,,,, ,.,
'" ' ""w " "' II I Van hla 1,1.11.,, I... ...... t-.
I ..a.lava. and .ha;,. , - '", ' , ' rap,., , ,.r ,
" ' ill I" r
lutf, t-. i;- i tl Int
I M fi'tH- l.tlP IW11 Ill1kft
liiiml:.' Mm- HoU fif.i'', Am'hrr I li - I
i.l'l'tr( wrhii) lhf
Mint Mir fil.l I'y tti
.fill
"T'h ifu.tf.1
0 r 11 1 i ti n
i-i , ir. .. i(i w
t 'tc r h n t:c.
!i l- In ( Fit uili)i,i of !
I unit f,H-r h . "7 " aiHl nri Mi-vji- . . ' -r-i Ui
nillfv t.f n mtT ff!ntrlAif f"i- rhl ' hh aia ihUiui -' i-r .
Mi.nii.ri mi), tt rw ,i.fk. w.. ruui.1 V. F. l" l;,Mn!'rr Jury ( "H'ffn f th rn:ll u
.. v 1 .,1 iiaH'mn nniiri' 11 n 1 i.i.n.i ..m ,-.. . " . '
I'l'.i v in .i"',,"",i 1'i-ii.inia. ,, . " ''in,-, 1 11 11 nr-.tiii
. . I annliiaton nf iiklahuma ntv. uhvi.11. 11 ......
l.llliu.y ' l..r .1... ... . . . '
i a" "i iiinriu, waa cnlni a,1
ih'ih nvrr uiniHr ;iin t,..iu
1 1 ' 1,1
1 ' v. ti
'ti'H.4
Allh-il .rii- Hial.'ii.
I I'VlM t V A..- r A ll.l
hit l.l.ila.l ..t unra, nn'tha rlli Alkm...,N portnr at II,.. (inwdnla
flNa ..I,
drrn and nnn M, , ,
'I M . f
'll '
I'.
' M',
., ' li.isai.t, ri.,,,!. nu. in , tm t.i iwiii. I""",'.., !'' procurail Hhjcc, , s, -
I" ' '" ."l'"' ui" i- mi- .l,,v,. ,,l af.cr !l i ''.''""aa nf Minrphlna fnr tha ITn-l p v s A VT, .,, " "r vl .IL
"'l-l-'- "' fli ( ,lirs' fi-r.-r T rli t'-ar 111 tlia atri-a'a. 2",f,,.n " ' ' Imttl.. on -Wliolaaal a trrn.V, '' f"''" v I
"- . -f c... .Una t u . MiMiiWk ,,rf,-n.l r,..' ! ',. ily and.tn have ...Id nar.d.i. iTlTa" " ,"a 7 u"' V"'""'ot..
" '-' '"- - ilalmad that h.. had ho..ht ll,a,,f , ,,V , 1 r "'t-
'- I'.' , . . . . , , '.l"-t fom a nr.ro l,y tha t,,,,,. ,.f .,M i,n '.. , ' "Ih ,f - '.r fr'..
' 'I'"" S.--d IM'Ih ....railc. ,Ulk H,llh , , w f "nt aa ral,. , "
U SIUNUTii-.-. Ana f. Tha U
nnirly im an num. and 1 lit nn! n ... " 1 ' 'tl ...
..... ... . . ." ' "".,.,.,1 ' . Ki.lu .1
,. .,.,,ii ,;i 1 ,, na p.naiirii 1 tha ilriin himarir 1'i.llr wara nn- tlnn i,t il.. .... .. : . ' '"n a,
ilN.iv Vi.ik ,lty I 11, lav umlar a a hla li r.ta tlia nam 11 wltu la aup. ahnrtaaa Tl,.. ,,'"' ..
I -,. I HIM 1 1 a 1, 1,, ,11 '... I t.,.l:,v I.,- tl,u war ....uu.l ... a . t. . . L I . . 1 P ' : . , , I u "
II. .1
l-i. Ihi',1, aiini,uiH'f'l t. nl.iy i.i- tliownr
l.'I'.ll til, Mil.
pnaril ti. huve elyrn Atklnann tha J In ord-r tha hI,i,
",nrl'hln'-' lin invaa-iantlni'
'I' pn.
I !
I
E .ATI 6a,. J ,
irt-' .;-..V4 n:v. Ci
i r ..ti
lU VI U IH I v ta I'lll 1 IIT
1 ll.llLttlU U I III UU'llllMlyl
i ia
V
IS GIVEN TO TULSA MAN
I ' . . I , -1 r ' i r l i , . 1 , 1 1 ' - I. .. , . t ' " ' ,
Il '. It, 1,11 , 11,11 I t II ' I- . It t
I I. $ I.I I'" If il ,1 , ', ' ' I '..'
I .1 .1 .nit ti, I il A ' 1 1 1 1 : I . I 1. 1. "
I" il, lit A 'I Ih',, p.,,,., ,, ,
Ill' ti.r i .'ll inn. Hla '.- I,,, .1,
I. iil 1 1 nr. it i MM,,, I , . I i '
I I t HI III. It ,-. I , I, ,. J I ,,r ...... , if
'I '. ill III,' rilllr.. M !. In
II. Mir, .'a I'l.N a-i Inn .1 - a I .., .
I i'i .. n nn I,v I S C ...h, i,t i.i .I i
n "ic iiinl, r 1 1 'in " 'ii
II VI I' liJI J. I Ml l til I I II
,.rt.-i. I T U
t ,. Ill M( ,,l II,
I M i H-. i ,i.')
'i I..' , . it.; u o
l.lt.- I I
mi l :im
l p en
f. , ...... ..,
.1 ' .ill' .1 .
V. .1 A , 1 , :r , " I .,.f .1
I '..I'I. I J I. . N I 1 v U f ' i I I
.1 1 1 ' , . N in H'.li !i l, ,l,',f
ll: I , i I aa f i r.l n I II in.u
l...-1'l'i ,a ihrt'fc"-l ul'li l.aiiliC
,t'r,, i, i i r r i., , ;nt,...lrtit
'', l..J,n, , ;. ) iai:'n;,.l t.r,iH It,
I in-, i , -i'i.i. I 1 1 . ar 1 1 . i 1 . 1 1 1 ii , , . r i.f
li.-ilni in ii II-mi l:ci..t
..i.l I. Im ii . i if ... 1 .i i ,aii ! I , . n
I ,i,i . -' ! ll a , .i .i Kin- i
'i i1",..... ,mi .l.i'k.a PfiuHlu I.i
l.'itir,: .m.I HI. ir,. iacl nn l,(l'c
t un I i.i I," i "in . ..al I Tucitio of
, I. ..ii . In...ii:lit . Via r'!i ,in.
I i :.. . .-. i I'i : In in Tni, llntti
I -tta.it (i, ali-wri Hi" i linrKia
I . 99 Qt3 tT'T
ii l sum a oa traar.-.i.-;
M
M T tint I II' m Tin; ttifs
Pr, nii hi h in-n-, Im, r, .. I'm, off
ti tin li nn I II.IiiIm.iiiii IiiKI.
l. , HUM" ,.f .i (.t .1, M , , j I I
l it, i ih ,,,'. i..-'- u,,. r ii ,1 i.i .,
" I t" II" .1 III lJ.-. Ill ..: '. ..
I,, i, . i:l i, ..i t,r ...in,-,, nt'ii "I """ I'. Ni.ihl.iR I it-It-i
,.r ii,.. ,,i, ,,.,,,,ii,,,.., u , , '" '""t ' trl. liiN'.Mn-a II.. hit
li, .1 ft'.i.i r I I f ti,-
'1'nla.i liiilfic .., ,',,., .,,, lp ,, ' In, Im. ,,iv i i , 1 1 1 ri , i h.'i , ,i 1 1 r r nf
H i.-l,lllK;i'll nil H.a llkl.lll'li i ,'.iii .,.l, ,- nn,. fur. H II l! i. m r i Tlia-ala
liiltla. Mat Ilia . ,,n 1 1 ,., ay li.lw.rn cl,y i.l
. il li,-r I Ii im .1. I i Mi.- I hi. i, , ", r 1 1 f.i I i ih ,i ti.l in i' li it"' l . nf I lie 'I il la.i rll v
Ih in,! l,ai. i,,.,,. ii, , i m a I ,'li'-,'tii.n a itiii'.n la at a a'Binl-tl.1
tmii i'iviii t., ih- hi'ii'. in ii I,, it.r nii Hi,' ,:y Minting f..r Hit. iir!
K itiut I'liitcai , .i,(.. M .i li.,-." .y Ilir cn.ia
rl , ih i ff, . I ,,, ii,,. .,, f ' t .. (-..ii ,. initrilnif until thav
I, lilt III. fl.-lallt t .. I a .ij.i,it . Al ' ' . , l , I I l.-lin 'ri. ciil,lttr.l -
i,i'H.nt l.ia firiifht ill. a a,' cm " a.i.la ut I dm. I li.ltra w r
anlriiil.ly litrli.t ih m m Kin i, aiil l,a" nun Ii irinil.lr with tl,.-
Mi-n.inl mid n'lti'i a'a'ia .i.lj.i, ,,u "'"'I. Tl.cv rr.ilita ar ar" ,l,.ng all
'..l-ili. il ml It I , i:,,,. I I'I 'I'll- 1','Wrr f',r t lli'lr hfiafll,
ll.'V :iu. i.-illy .1 -.. in, ii ,t.,i v A I ' Ii.ii ell Hiri r ,.,a I ll.itlirra-
jinal l n, In li t . , , . , t . , "f wtlM-mil tliaatilk. Iinannt dr
.'li,,ril I am nut criinln I h I III"
'lYHnnxirl lla.'t, I' iiirl.it"! kll" Inat lia' th.y want'
" w ota. Ann
I-liilund tiritr,t li.ia tr,t i f ,
It"' lttl t S ,.ffl,-.H 1,1 .1 ; ; .
..h in. lintinK ttiaa.-. nn.i h i ,n .m .iMlln tlio llalilt.
tlnn Irun, f.miUl inn . h I". a . n I.i 1 l.nNMlN, -u: t. Tlia I.n,1",i
I. ill. m .Hil'li rvii- ii' iii in S'an.lit.l ui d"arrlliiir tho mihiii.iI
"UK1 a ami 1 1. 1 r.l ,,n-H It. ii .1,,.. i al. '1.1:1 , ii at K-"n r.ilrr",
l.ia iM.i.p I 'a ..I J It Hil .inn r.'f.rt. I 1.1 it 11 a lha "tirral Inurlli
niiind. r i'f the 1 in In ii.t, .li.,! ait a, 1 i.f .1,.: i 1 1 ti 1 v 1 1."
k
I
1 f
:
j.
.a
r a
iaa lumuni nin -ntfiv irr','mmvmiw.tmmt ja.ar, - mintir 1 1 mi'mmm TBMTTWaataa
tc l.iao rrnlaya at I o'dm-L lurln Antrnat a lUlf llnlldnj u Onr I.inptorra
'BBLjaajuo.
;::BKanj
Wednesday A Sale
M isscs '
Smocks
of
I
ii,,l limit
it
a
a
EH
li!
1
ii
' 1 i'f !$
f.invaniant. mrnfiirtaMa. attrartlra Bmnrka
of , t a t I y I ranch vnlla and llnan
a.iiM-iir. I.rliad aivlra that fialan with hut-
I. .1.K i.r nihrra with wlda hrlta that lla In
II, ,, I. a, k
Puma ma finlah.,1 III hand aninrlilna and
t 'lil.ri.l l.Ty. wlnlr nth.ta ara plnln lailnrad
l),ra Klinan r whit mar. ivra.n rind
j.:i,,w and In Jiinliir aira from II to II.
Im-liiMvr. I'rti-r.l atirciul n fa
t z.y j
raarta llm
Women's Hand-Made
Hand-Embroidered
Philippine Gowiu
s
Woman who admlra baautf and datnttnaaa In pr.tty r;,,wna
will find thara frarmrnla nmat altraclva. I.vrrv v, 1, ,.,
tlia niaklnic and attihrnlitary haa haan donat)ly tha riin-.i,
pallant fliixara of mrla In tha I'hlllpplna lalamla whim ,.
art la hanilad d,.wn from mother to daufhtcr thrmiti r.: .
rardln j-anrrallnna
niay ara mada of afallant. flnatf traran nalnao,,U. a.tltar
alaavalntai or with alinrt alaavaa. and arallnp.il V- a in
neck llm-a, alira 1 i to IT. K,aclal, aarti iJila
Faarik rlaar
Colored Summer
Suitings
At Sprrial Triers
Int. ilea tl-nt aia ,niuilar v .ry antnmar
nff"i,-.l al iri-ra wai r a nt i 'iff y u In tmvtiif
miw fnr tirtt a.iinmrr tircanar of th aMima
CtHYtkJrnt llcrlmnil (iiIhivo) an, tier
lnwltlnit Mcmlir.-iiii. !
It la r r 1 , , . 1 1 . I ih. it I r, n.l, nt
ll.'I 'Iniiil nf ll-in Im ,a li.ih ,,iiiIh.
mini hla l,a ,t , -ai.trnt. I'i Allniin
Vtainliri nn, chaiaina; lha latiar with
liavmr mli.'ti Mi" i.m.iilh mt In n
ravoiiitinn nr,,,-:,, imr, 1.1 riiiiv in
na M i' m 1. 1 "in. wtia f.,i,nii!y
I 1, li", I
'I
! 1
Purity Market anil Grocery
114 Ea.t Sccon.1 Phone 1702
The Place Where You Will Eventually Trade
lat laur,
PEOPLES EXCHflflGE
111-113 EAST FIRST
Special for Today
at the
Peoples Exchange
....... 33c
I'ork t'hnpa,
Ik.
Hwlft'e f'ramliim llama and all
othar firnt ma.la hama In.
at, Ih 4,JC
Flrat ra,la Itraikfitat liar.m hy
lha placa or half pirce, f
Ih
I'lcfini llama at. nn
ib iUC
innil PllHikrd Kit, nil. Of)
Ib JC
flood liaaf Htrak at
Ib
52c
15c
Inn. I Href l I ut
II,
It, .11. UK r,...f .it
, 1..-.I llv, I UI.
,r I nn
at.
t;,,
II' . . . .
Hart.. . 1..-.I
II.
"nn,.,. i."
it.
I anil, I 'lu,p a(.
II.
H, ,i HA, h i
f-T
Ill), ui I'l .'III, ,ri y litt,-r
lit, P,
Marha. u,', I'nrk at,
Ib
1 Ic
)c
25c
25c
(iOc
52c
lUla-a .a.tdrr C.ff,.,
,nuii,
K'lc I'tirn, Iwn rnna
f-r
H'c Iran, (a,, nn
f r
IjiiK" ciiiih Milk, ii'iv
In mi, I
Hmall i .ma M i'k, 1 n
rnna fm
Kiittjr Milk,
i all
N... U I'iiih it.,, a,
per . .in
.Si. 1 1 nlii.il...
I" I "
I.l I'M n I c i in 1 I ." 1 1, -.
i a 1 1
I ..i.i) .Mji.I Hnirii")
p-ii. : i. II, in in)
I all
.Nn . , K I I III
I all
I.,- K.-il r..liii,-ii,
f..r
At y II,,- Sx.ii'H,
l,.r ....
t,', I" .ic-, ilii,-,.
.-r
It,,' I'ntk ami l'.ii
t.'t
I ,n I. nii'l i:, ,1
r.i
I".- I'm U .in, I . . ,t
f"f
M.lll In V
f"l
I8c
:55c
;j5c
11c
15c
2:.e
20c
15c
..lie
lie
11c
11c
:.0c
12c
25c
..10c
20c
::oc
22c
Im: T.
r,i . . .
i mi im
1 ii a
Jv I ,'l 11
l-Ukr-l
11 a,i- -
Hula
l-lil fil.lcil a
lirilt
I lilt., I
V I, rat
I nil" I
III,.,
( It'll 'II ,-f
tt llf .t
Si. .1 1,. I . , . II
t'.ih" rmill
I, i. in.. .a I..imIi
I in .1
I ,.
M, :
I'l.n k. H, Inn
f-r . .
'' q il.il t I. la
Jin..
.- i't I-. n t 1 1 1 ,i ..
.till,"
T ii M ii 1 1 m,i ci
si'iiuh.-tti f,,r
Sin- I ,,,-,,,
f,. , . .
"ll line. luln,
f..r
J, ll,i. il, k .if a
tin, If. .llllll l.il ('iiffi c
25c
lvc
lie
Me
lie
lie
11c
2;5c
12c
20c
lie
5c
70c
10c
15 c
25c
25c
12c
t
f
30c, (0c, 85c
Plenty of llotrif Drrsafd Frying Chicken and Hen
for Saturday.
39c
wlilt a
plaid
49c'
i im m: st tumj
A fin. wr.ir, Itnrn firuati.il cnttnn rlnth
fnr auita ii-i.t nkir'n. In .mk. rnaa
ami tun. 26 IiicIwh wnla Spanal
III At II M IIIMi
A r-imt nirrr,-. ir.-. finlali.1 f.il.rlr In wlilla
ami tan k hi minla alih rnli.rrd plaid
fin, I'lliti' 1,'lia . r.,"llr"t f,r H'.lllfati'l
Iklrta, ? "1 Im 1,,-a Hl,. I'tin nil ....
si i K- i i.i I i'iim.i i:
tVaara l.rtt.r tlmn aM ai!k; il,airal.la mala
rial f,,r lint w,.itirr 1lraa.a. .16 7 O
ltirh. wlilr. Hon I.l I I a7 C
MIS klll MI I.IM N
An all Una. i ijiitillfr. nirrrrrlrr.t ftnlah. 11
Inrhaa wt'l.. launilrra wrll. Jnai a f.ar
r.'lnta Irft t,. i h.a. mil ut thla price
Hlirclal
Nacand Flaar
1.53
New Fall Silks
llmt ttlll Ho In Vnrm Dnrliif the
CiiinliiK Autumn aaid VVIiiii-r
Jtgt HIAHT TAFFKTA
Tha vary nawaata a.l.litlon to tha Taf
fr'a family In dun tnnaa nf allvar and
Mil, k. a aplandld malarial for iklrta.
una an, I drraaaa. II lllchra Q ) C
wlda. lard, prlcad alaaaD
IIAKMrTSK
A haatitifnl tjunltty nf tha avar-pnpu-lar
t'hartiiauaa fnr fall aulta and
ilrraara. in navy and Mark; 40 Inrhaa
wlda Yard, priced J AA
.o to 4.00
Ttt.l.ASiMr KATIW
A aplrndld wra.rlii( antln and all that
tha naina Impllra; fnr (nod 1 In In aa
and klmnnua: ahuwn In black, white
and alranat all colon; t( 1 7C
Inrlira wl.la Tard. prlnad . . . . J.fD
KANt V KATINS
Katlna for rholra llnlnaa and klmonoa
In a lare;a aaanrtmant nf floral da-
lana. Ut Inchaa wlda. Yard. 1 a aa
prlcrd 3.71 to Jala)
Maer
Kerr's Fruit Jars
FREE!
To ThnHr
VlaltliMf I in'
Rasement Store
Ona quart wlda mouth
Karr'a ""rnlt ,lra will h.
flvrn lln.l.r tin. ii l r . . ii -torr
offrr I'nt one J.ir
given to a parnnn
None Delivtrfd
None tilrrn to Chlldrrn
Special Jar I'ricru
Srlf-SraJlnar Maai.na
Ftnta. dnaan 7 V
(Jtiarta, diutn
S -Gallon, ilotan
Wlilo Moutli Stylo
Quarta. doan
a-Oallon, dnitti
Eninomf Sljlo
Plnta. dnan tiv-
Quarta. l...n I in
Va-iiallnn, dnxrn I i.t
llr
t OH
i in
I 3i
81x90 Sheets
lon1 qu.ihty, wHl
tnu'lf lpr'-in I. pn h . . ItOO
61-Inrh Talile Cloths
2.19
ISjurlat. rafh
51-Inrh Table Cloths
Ready hammed; wear
welL Hpoi lal, nirJx...
.1.39
18i5 1 Srnrf
I-ana trlnitnrd , gn.il QQ
.tylra. Hpe.-lnl. r.irli OtC
Ha-a4 fl.tnr
Juniom Colort'd
Middy Skirts
At a Special Trice
Nii-tly iimili- nf naty 1 I lit Oxfurd
ituitiiif; nf '.oil tii.tlity; full jil.-iilcd
inilii' tttiisl li.iiul; wiili1 In tit; it-a VI
to 21 aistliiif. r.vtrv Middv Skirts
in tliis lot nffi rs trry ixnl
MTt it r. Spfcial, fiich . . . .
Fourth I'laor
3.69
White Cotton Fabrics Specially Priced
Itl-lni-li U'lilto Skirt In In (nod iiiallty;
nn. ally In plul.la. Yard,
peclul
3ft. In, tthlto Faiw-7 Sklrllna; In
pretty plalda Yard, ppaiial ....
ta-lncli VVhlto t.ahardliw Skirting "in
In fine quality. Yard, eperial .... liJC
St-Incli tthlto Nnn-Krn.ah Utitu In firat
quality. Yard
perlal . ....
48c
65c
1.50
35c
JT-lll.-h tthlto Nnlnaook In a,, ft f u.li
and aumii.ir walitht. Yard, 'h.
apeclnl t,Jt
10-lni h ItalMo In fine, a, .ft
rhatnnui flnlah Tard, apn-Kl
I7-lni'h tthlto THmlty In K I 'l"-'-" v
Urfa and email check. 9r
Yard, apeclal . . . . t uJC
Xe-lnch fink Walnanok In a pretty i! ta
of pink and fund quality. '- 0C
Yard, aperlal OJC
aaaraad rlaar
Wo have (he White City Jemey Farm Pure Frrh
liottlrd Milk. Ak yottr doctor about it.
You're Going Atcay You'll Need a Trunk or
i I.',
Wardrobe Trunk, 57.50
55c
Grocery Specials
tt are lirAdinmrlcra fnr fruit lura -nn niullrr Uu pr!,i-H olliria
make cninr to healiiarti-ra nn I huy tli. .u fm- .
Callnn
I'lneapple
t lallon
t.ick,rrrlra
liallnn
April .it hi
l'ntii y I'iuk rialinnn
at
Half aixr rink Halnmn at
fm-
I' A l Huy at 2 lara
fnr
i;ranilfni tflii'a 1-inndM t,..ip,
t bar. fur
The Almvn Prlcra Ata fnr T ,,i im'j
85c
SI. 15
75 c
20c
25c
15c
25c
I'. ".! ( ,.n m
I . -1 Hi . .
I'l i, ,,,
In I jte . .
Mi'ililllii
KIT it
Mn.lll
HUH
t III" i.i:ltl.l
ll I.
o2.i)
SI. .IS
(i5c
15c
VF.GFTAni.F. DF.PARTMFNT
30c
58c
? -1 .... k r i.-1 1
Hllll"!
i'Iiiii i
r.in.i
I I , I' -ll I'l" I kf 11,1 f i
i" " "-I i)Uc
- i' " I I nn, ., i pminil a.
' ' ' .ii .1
55c
(55 c
tto arr lica-hinartcra fnr t'rl-n, tYr..,o till, tl.n,,,,. f,. n
lilKh-umdc i-.,kliiK il la. mill tho .rtia, arc ntw.ii a rllil I', rmli
UN to any Hull wi 1m-IIc.. In Id l Inn iJu kp,Mht. rim llm i;i-,
hualiirw Ilir l.iiti h. ra tla- hut. Ii. r tti;i-H..H.nu. lhl. M,
llif , kln iiiIimh-(,,. Itmtkf.-a, Hie iHinkltiu lim-lii.- a. 1 M.,
on down llM II.M . Ala.1 III,. ' !.,, n. " llH- -Ih. ,,! ' Iiumiii
alttaj-t. nnr arrai prim l.ilc I. M.i,.r f,,( k (lf ,,, KIn(.
i A
I.cmoTis, (lti.'.cn -1 : Oritniifs, ,0c, ti(V, 8'o dozen.
f tiinitnii.", Hi.. I:!1"! ; 'al ilut iff. Ih.. ." c ; Oni'mm. Ih., 10c.
Nt-w Swtt't I'ulatti. 'J ll.s.. ftr ;ir.c: KhultHrl). 1 Of Hi.
1 "i in catiiiK Appli H, ,v thf hitlMiwsliel lu.sket. Sac.
!!i,-lli. Iiakt'ts fancy I'.lack Concord (2nir.i. Imskrl ."o
Craliapi'lt'S. ?".imi I isln l, $ I .:'..'i peck ; (Jroen v Pep
pers, .'ic and 1 i'c.
WatiTmelntis. :,c Ju l- l!i.; hotne-erown Cantnlmipes, ;H
10c, 1 r.i-.
Remember if it is on the market, tve will have lomr of it.
.'ust a w.-rl nl'.iiit SiiK.ir ' aduca la t.i ..iv ancur w hrnrvrr
,.'! inn, for ..ui' ii'i; tin," , ii i;iM l, i-1 i, nn.) t,, .f. 1(1P,,N, ,.,
nl, W" .lir U "K I" tu mic, l .M-n . I i mill fu'. Si If any ,"i
r lie . .in art I'lrnty, . ;, j u up
A ft
I'll" I -T- ' ii i
M
(iood liaaqe umlouhteilly is nn invement thnt pnys. It indicates f!nl jmli!
I. if nt. Our slot k of tnmkn and hand lunnge is of tliat kintl, of strung stunlv
conslructioii and having the latest improvement and convenience. Sui can
vti-11 affonl to pay a bit more nixl pel dependable, durable quality Ih it wl"
prove Hie t lu apiRt after nlL (hir prices arc quite reasonable.
'lTO..i.lf aatr'a-vt ttap.Hi ai., J
A IS -Inch, full in war it rol., all fibre coy
er nl and lined with cretnnna. Haa haaTjr
braaa trlmnitnra and luek. A. trunk thai
trill atand hard knocka
Fine Wardrobc.'WO.OO
lleary flhra roverrd and iln.ely r'i'l.
molra lined; Yale l,k and lir.ti. '.,.!
draw bolta: raleed top and other t 'i
conyenlanrra.
45-Inch Bclbcr Wardrobe
A t ply flhra wtrdrnba. nmlra lined Haa '
l.,'U and patent faa rnria, ti Itirln-a. hlrh. i
fnr hula, alinra. rlnihlnr, elr Kulra QC f(
R,.od , ,, i a : r u , t K, ti I rlcad aD.VV
Him 'Yala
laca
45-Inch Decker Wardrobe
.-I !
I i - at
an-
A hand-rlvele.l warilrohe trunh that
aeen to he appreciated, a fi'i. ' I"
m . ,, .Iiiih.i .ll:-'
il, 01 iravrni.a p.... .
parrot. A aplendid trunk. 3j VV
priced "
Bclbcr Dress Trunks, $32.50
I and linen lined; hai
iK ami iwn atrapa i
(ilaristonc I'aff
Ur 1 ri,,r ' ' "" haa Im., and linen lined; haa heayy
lir.-a t:n,lir '. ill ,i filn- l,i li,, ,,,! ....... .!
Ice, I 1 -;.,r ,1 I i !'
SleauuT Trunk
Bclbcr Steamer Trunk 20.00
A tlalher It Inch atramer trunk, well lined. Iia !'" ' " nt
ratrhra Tin. la a .plendld trunk that takes up ll" '
glvea eicellrtit aervlc.
Mr' vl t-,, ri ,( trui k,
left,: ami nci'Iv !",.., I,
lop and lin rv I i i.na
hun -ri. I'rl. r t
S lln-llrH
4 - ' H nn
13.00
rv fine H'.l lit.iln and Lather
lined, haa old H ire rat, hea and
Im-k . ' i-liir h alia.
I'ratity 1'rice.t . .
65.00
Traaatlaa tlaanla I.aaartanaat rink riaae
leather Nags
22.50
Week and tan Imither traveling
t,a(n. thnrnuflilr wrll niitde and
10 inrhee lnn, an excellent
alu. lrli.'l
at
fiinatrurted of '-1
nthrra of li'' in-ltf.
nicely fin ehrd ?"'
price ratine nf 11 "u
tu
Haps Suit 'aos
7.50
, ; -. t - I I 1 1 f I M I H I ' I It
,l w i ,;l Imi :t r
t tik-.it
f IM It I'
Th rc Ptier Good All Week.
Ill Ml Mill II I III I I tl I
Purilv M;irkcl :uul (.roccrv
L. U. BKAVT.IIS, M AN AG1.R.
3
S :.!() to
.":-() p. m.
Fifth imhI Main Street.
V
Phone 60fif)
We quote tu. f.-ni" "r
coiiiparatiMI"",,,s in
our advciliMnC
We let you b" J1
t,f valil'
3
: ?s:
laaBKctsr
.Itlll "'jnQainiltTSBeQtsCtStDPa.
i n . , jwiaaiaaaaaaj ajj gal
tciiaiixua
ta mm ti a H
eatta-at
V j

xml | txt