OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. (Tulsa, Okla.) 1919-1927, August 23, 1919, FINAL EDITION, Image 6

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-08-23/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

TULSA DAILY WORLD, SATURDAY, AUGUST 2:"?, 1019
CBETY
uuav ciuwnmn pkhk.n"
WOMAN'S
WORLD
WORK ,
AND
1 drrutu i'f li'iiii- a in.
vM- fc'I'll
About tin', un filmy I
f IlI'MII).
1 lnmi Dim k i lil 1 I'lllhu,
ni'nii,
Allll 1 1 V ! UK 1.11 I't Mi' i
I'm ii'. tl
ifiinit nh.nl I , l.f
I ! i I in ii .
r ,i'!''"it Hi. 1,1 k I
r j ' '. V : II h i '
it tilK h ! '. (.! !
j n'.ifr , l.i
i , ii 1 1 1 1 M . ii ( I . 'I
II
Tulum lii (ili'iiiilii sprlm:.
A l n lln,' 1 1 miii ih in ill) Him
jiii t !.,: ii. k il.i Ij.ii.i iii't'iii1 hii.
i. in. iii r r . i ii i I., fin ni
nti. i Willi .1 ; llii',MK III awrll II. ii
lH I HI- r ii lull) i.f I 1 1. , 1 1... Hi. I - a H1 1 i 1 1 J ' I '
lllK I In I i- l'ir : II" I II. I,. I u . i- Mi
III. Will II ll'l'. H., M ? I
H. Illnljl. Mi- I. I. II 1. 1. Ml Ml W
I 1 .1 ,a :,i Mr ,u .in I I 1 1 i Ml V.
V link." Mi l 11 Vin.i.ii li
K I II ,M .M.l .nut Mi .1 h l'i i
Mm. Mr in, I Mm I II l'.i f
T'i:" i liir in r li t Ini. lm Til iii- iaIm.
Ii.ivr .ii il.f.l ii llin l llii.ii I'. i, l'
ill-ili lull-')
IL-cl I ri'a Infnriimriiiii
1 llf ... .il III ,1 I I. 1 , in ruillnl
Ihrri ,ii. iin-v wlin in-li l.i r.iM.
)l'lilU.II 'I ,N ,' ll .pilH'i JIHil lllfl'l -
mail-in -it 'In- I'i. i i'i 'iii li'iii' II , i' t-
Ukl'll I I, ii off I. I i I I 1 1 ' r i .... l i
H.I ,1 r I 'III''', I'M.- i.r I Ii. i.l 'I. ii-'
IiMmiii i i a thiil In ilu' f'lluin Mi T I
1 ImIii,' It. II l'i tlii-rr nf 'hi Ilium I
limtr In nil'! th ritiiiii bu!I r f
uh, i'ri ihi-in ii i h ii i i i in Ihi-lr
1 ii r 1 1- m. Ii-iril nr iii lit'i if'v iiifl l'i
Mlrnil I i lli.'tt'pra ri i In ill .Mil- I
(inlif hIh.i f i h tln-ii- iiir mufiT ril''
fur llctiitv lintliiii lii-Hiir 1 1 1 i t ;in l
thaia I ii i'"I'i iill'I' V mii liiitnl I'll
furnUli .my Hnlilirr wi'h imii' m Im
I'itui f"i H,
,( f-" II
i " I l'i "iiiliini' rfii'l 1. 1-
1 1 iif riu ii i"ii lii i . 1 1
"II Mm ! rt I'll HTI.I It II
,l- .1 I HKl'liT Kin. ni l I i
Till'. ri ur lhr
.M: i Am. la
in, mil M ' pi
. A i h . mm. l
1 1
M I I.
i. ". i . 'I 1 'in .
I.. .li It 'i '
' '."I
M '
fi.
I . ,
Im
I
h
I V
'ii'
' I
I! J s li
lt . .1 ' I . r.
" "f
Il il ). I,
'I'll, h.
'.r . ii i,
iiirniil av.-rl iloa ,i-!'i fiuui n il"
Imhif il .ii in iin-r ripMi' aiouii'l Hi
ii"i t ln'i ii I i Im Al'i r u i ii I I"
I iliw Ihrj lit In l..ik. M i I In l
' i 1 in' r i li Inn 'I . I " iii I' li nn '
I .1 i ,ll i i I .. ilrl U. I 1. 1- f I .1 Willi
I IM-I l.i I ,i f. Iilii. i m I- 1 1. 'I In'' '
I Iii V I- l...i'.ri'. ii';' .1 I in n I 1 mn
I. if" Mil li, .I'l.' fnm llilr wl'li fl'i"
r.lhllir, I I i .1 1 1 1' 1 1 in llml Mil, M 1 n'
In I Im .,i.ii Inirini llnlr m.J.iiirn In
iihi'i. Mi Mi iii.'i in I1"" ii I' "'
i,il- ill .'-'il lliufi, i,l !.iUm tv Mi" It"
Inry rlilli miii ii iiIi-'1 I., ill Mm"
iiii inlilrin-i nn "W TuIm 'H'l
ii,..., f i . i.n, r him, in,, I i ,"H i l niim 'ii"
i 1 1 . i i, il ,1 i 1 1 1 n' iuk In M.. iMv I i.iylnn. I i
"hi '. nt Mil' M I ii iir "' r i in
III" WHIT liillil il,ilHi'M
DANIEL A DEFENDANT ! rarity of -r'( :amp
IN $5,000 LAW SUIT:
JNCREASES FOR FAIRER SEX
Ml N ri.l'.AI Mir (. 1,1 I, T Y. "n not gutliv at tholr rrRlrnrnonl
' hrfnr .luntlro J J rimy F'rlrlny
l i.rui- nf M"lliiu iini liriili il In f'nn'i"ii, mnl wi riitiiiiiliii.1 to
f in luiini. I'hiiiiiui'- nn (iii'inl'l'
I lull lua Aiiki Ii h Mlllliiimlri- ( nil- I
nri'. i Annul U iimi I nfdlrlr
.1 hit'
i I
I Tl
Mix
'one sapulpa eoy honors
HOME WITH D. S. C.
HIS
f,,r mi f
.1 r.,.11
If nil finr, Ii.imi.k f ini inn
wiih.i r"i ml.k ni1 InitliT."
a t r i rn ir. a 1 1 1 I hi ii UK li f hy m ni"f Ii
I it In 1 1 i V W. (' A vi-f'i r1 iv
I 'f i v i rur tlm ii'li'ir.i'liiiiii iinl" In I a, , i.r.lii u I,, iml rurt Irnin h!
l"iifiM f.li'.l .'in rtmirii t 1'iiiir' I'y I! ; rjiint ,, r..ri. n i lu, " f ,r hurl
V I'tnlil ita nir nf ! hn I 'inll t,.i ill- i i1'ikIiii r iii ain n I .1 .-'
I'll' 4 ii ! I'll t!. rniitii ii' I'I7
I..I-I' 'I'lilr iiirni't riiiifiinii'.l ri'iii'ii'
i.urt liy JiilmMHi mill Wriulit,
lny .lulinmin un-l J ' 'i ik'i'.
ihimroil ltli lh Um'nv.i'f n ml-
' ''' i 1 1 in ii li I on A'lKiint I r ri : r'l j I f n I
k (lUli'n t-i ful I'""'",,.
.i.l iinilfir liunda nf $.0u(l fnr prp-
liininjity lirritif N p i r n li r 2
Tin ili'fi'ii'1 i nln nr' Mri!iiHfii nf
UK h cir from c. K M.iihi-iv, 1 1 v -
Inv flv mll an ii hi i
Tha man wrra ruptiirrl
Ihurajiiy and lurnnl nv.
loiirily offlrnn f,,r nih...
Hcma iiortliif a.litnr
Il hwlthm da rarlnu ti;
r i I ll r nf I ,
i-li,. Imii I
M- .i'"i;
k. riM ri.'lv
I . ' A .1 N H 'III
M in. I I; I-.- ':
1 1 riml
, HI'li Mi
' U In'. '
I iv In
-. Mini'
..f Mu- l.,,,-.',-
'i l 'In ..i U
! Ii Im
i ii
1 1:
li
tin
Irli l iN l! rr-ari l tn It 1 1 v
Mr ,iii'1 Mtn llnniiT rrm-t ,i
tin Ir i ,ii .in I 1 i iii; hirr In I m
i"-l M ' II..I' II M If
,,i'ii niiki tin. i fi' i n i in-ill hi.
I in., i.t-.w n, N V
tlii'i in iw .in, I .Mr
Hi il ; i
mnl i n
Mr '
I'I ' I.
ir in , 1 1
l'V I. l'i I l'i I ' I
t "
, IT! Iit
M l (III I I'll '!
,.rr , i- "f M"
, I V I: il
,i,,,,i . ifii
I 'i .n hrii
, i . ,v , r,l .in I
i . i ul.i
I ;' h ,i 1
. it H'li I't'
ml wirk nt,
'It- V "' ' A n ri.i'ii.n ( t M i p I
Tlll",f HI" -H V "f ' s Kllla PfiMI'lltlK !
Ilin ( "k i' M i- l Hmi Ml" 'I'l'i'V I
lull" nn t,i !(,( i l.i. ,,f itimita Tli,rh ltrr ,;II,,.r n, ,):rfrtl"ii "f Mlaa Mvij
:l.' I.n n. 1,1 I i-H i iMfi'iii. .r." j II.. nn t, Kli'l'a wik 'nUi h"
- r -f H .'..-,fr,"!,,fry an.r- f li I "-"" " ' .
' h ;i,,i; ,,, y M.iv M.ii i r." mnl lnilfn
, in nni r In tli.ii mu r I I'rMiy. al 1 n', ,., ,,,',,. ',,i Nf' -fk will
i-kIhk Miit liiinii'l itiiiTf.l im.i a himi , h,,,,l rrk aiul : -i ImkIi
i i.n ri.-v n;l, I f l",,n ii-nn la.-lintil krlllx h '.' a'm.ils
ml
iiill.l vim in" l" "
,i..k,' I ..'f h iml ii
i i r ...rk"' I 'n Ikh'
Tlif mill'ln arf'f'nlll nl.lrll fi'll nnl ,,t.
n Mi I 'n'niiin, I I im ii min I a.rvli
!'
i J i . ul rluii iii tli.'tr i f nt'li'it f Miia1
( ('"ti'l'lk' Wfrk l'i ll'f ti'iln' nf Mm j
I 'I ' "II i I "fit Mr ini,1 Mm I
, I. Tliiirtn i n -: H .nt Ii l l "i f nn' j
niflllir. villi If Mil V W'M l,i' r, I ii'V
rr.i! wi'ikii I'i'fiirf iiinkinK lln-lr il.'-
irt ill r fur I llr rant
rli'll it" cnrrrf I
1,1-fii kivi'Ii him I
'I n . im ii. I n I
I''' nn a. fi'in i
I'n W r f 'I ' 1 1 1' I V '
I,' n,i ir. I ihr i i i v '
run i 'f f 'Mnl"
" thf
tniu:
l.iii,
lit
I.n- Mm
,1. Il llll'l
I I ft 'II II
In. k mnl
ii pa
,, i i ii'i. h In M"'i -,.
if .1 ,. rm I in 1"
K H"li" '
ti i.r
i I'ln-'
'
Mra W A " tn phf II of 1 1 "7 M'luih
Clirf ii'if .Of nil", rfltir'if'l Tlmrmtiv
fimil a iait faut tn lin p.llflila .mi
ntlnT ra'aMvra In 'hln
fur
II'
Sli'liH'r-.li.tiiiniiin.
Mr llnhfit SN SU'Iikt of Tula. i.
wlahfa In .inni'iini n Ilia inarriJiii
r f hta iif.irv, Mr. Arthur All ri
Htaiiirr tn Mix Nnrtna i;ilahfMi
.liliiiMnn iif I mli in i pnlia. In, I . villi, h
!.,.!' H ...I ---.I ..
ha-r. .ffmlln. .1... .in.i..fr Uiara i Aumi.i la. nt l mlmk In Ilia Hi .1
Mr. Oi:ir!ra Y I m l h;i rflnrnnl
frnrn Ml iiirr p.nk, ,M"iii imi. tvlu-rf
lia want t.. t,,n Mri l-'llnl. whn hna
. .Ii.i.lly
IniiiKfir
mi 'Im'
tha Km vt i,f Mia
I hra Tn ii i pa hut
In Ilia i'-ii y aiinuit
i-r i 1 1 Maanii
lii'iinra I I!
(IffKlul SMinai-rliil fiinff.
fim l M Van .tnilt nf Fori
Wor'h. Traa. i nmniiiii'lrr In c hlrf
of Ilia I'nilail ('nnffitaraia clarnna,
hai nnnniiiii r , hla offii Im 1 aiuiiianrlal
aiaff for Mia rfiinlnn hHh will l.a
bfl'l In AUanta, lln . Ilia ilnlaa Inlnir
lirtfihrr 7 10 ,ll-a Kllaaliatli lin
null V'i'Wik ft LinilBVllla, Kn, will lia
pnnaor Mlaa Vnunii I lha i utrli
tar of ihr lalo Urn. Hfnnitt Voi.nr.
wlin flir infill vama waa command,
ar In rhmf of tha Mtrrnna ami who
waa In Tula I IhI ymir ami iirovail
Irr i,Uf i i.in i li ii r Ii. lh llav,
th.nl.a t: Nawi mull nffiriatliiK Mi
ami Mia Hi lm-i u III i . i.l in runi.i
Mri ILirry M imlf villa ami
ilamhlar. M iaa ll.irili'tl .M,in1r M!n.
will Irava iml. iv fur l ,, "i.i.lii Hprlnna
aliffti tin y will aprii'l amrrnl
inoiitha Miaa M.iml-i III" a rim
valrailiiu frnrn a larant throat np
f rat Inn
Mr anil Mra Wiluhf Hakar if
Hapnlpn wiy aprii.l tha waak an. I In
Kanaaa Cllv Mra IUkr la l.iurh
Iniprovad frnrn a larant lllrnaa.
Mr. and Mra Alfrail fl. llf(tKm ra.
ir.iii"if ami iiink i'K I' I'
Mi riiinp.inv in n"t
vl , k nil ' li li I'll, 1 '
I I ., ik-lil I' u k 1 vr f
j, 1 1 i n-iil'i r afnii 1 1, I '" 1 1
Thf I ' H i ' pi I In .' h .l'i
I rk t' lifirriil A'li'fi. wli" .if'il Ilia
(i..ii..r na liratnwail naknl If lir mill. I
I iln miythin In aana hi in II m Mi"
; 1 1. 1 li of S'iih in har. In-' afir tha
a:iurK of Ilia nrinlaM' 'iml Slia.l
I rka "0" ir-flfi! of Mir l-rili'ril
w.ia Ihnt lla rihla ila i.u.llifi lha'
h" waa nil I lie hi Tha ma. ii . wii ra
irivfl hv tha aoMlrra imi'har lu"
fi.iir iliiva hilar nn I Ii Mill of Hi"
nm innntli, niurli l'i hai am pilar
hihI raliaf ,
Haa1 almiil n HiiV 'h'' ntln-r 'lay
whn ia fnlka aln'ilnl lln 'foilnil
wuhniit iry liathra mi lythi'lail
him "Hiili ml l'ool ' anil fniKnl all
about him
Kaa1 hnul a biiv thf fnllowlni;
lay who a.ia thai anil will anon
mat ion hiirka ami ahm a .In Inn ka a
iniii'lf ami now r.inl lulp vtiimlnr
ItiH whalh'r tha an mnl uuv an, lha
paupla ha rrji'ft'n'a aranl K 1 1 Inn
paid hy Ih" fltt uuv tn Inmai lila
paina M II llornnow.
I in i l of ' lir Mi .'. i V.if.. it I I' .i I . in'
riil',1 a'rrri, wlifirhy i.inll, fu " ;
i iia iii r rn i mn of an a'M. i mt,a I i:'iij
In r' in fnr M.f Mi n Inrmion
.nt ! wi'ii Mi linn tlm' I'appaa'
Mi" iM h i1iaiMra. nf lila liana I
T'lppii 'ti i "i il Intf In tli" I'f'i'iin, !
I. .iM- .1 1 1 h'l.ii' r nnni from I'm
i'! U"' ai''iinv. ami in rnrinr r ;ri
Kl'h lila ai a of r.iri.lv. mhrr i "l-i
fii'i.nia nn. I ml. .Irinan ,iin
i l.i.-lii Inni h a"rvii a Tha 'If J
ffi.'lanl in ha anawrr. rlalma ilu"
whrn M' Imii ma'la a tnv li.iaf
In :i ari-rni nraprnari! ih.it 'r
Ilia pavim-nt of .ni h liionMl nnl f "r
hf r'i'.m in ri.pir.t hv lha M. ri i nf
I'ni.ifl al.niil.l fn Info lonrt nii.t aak
in t ri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n iiKn'iiai r.ipp.iH ra-I'rniniiii-
-hr ih'Iit fin in m Him liuht 1
I 'in h In any form l'iiipi itf Lna'
'lmm i If iii'.i.irv oialrr mi llliol"
in il.n'rli'i r,,nrl nn AiiKna .'.
no a I a i ninli r hi rnnitarl ba :ii
fi-i hi. Mi-ii to ai !' lunrhra nr .ithi r
f'.nil amrfi of n Ilk im.'ir nrl iMVa
ihat hf loivf JiiilKtnaiit for ." m'n fnr
.'. nf hiimin aa Mnra tha r rati .mil n
i.r.lrr wi nt Int, i rffn t, an. fnr hwa
nf f 'inlpnir in puri'hain 1 hv Ih 'Ir
ffti'lini fnr Hi purport" of prapar
lux I im h malrriii!.
Ilnbrif . Molllrnry.
Tiinaral Inrar'nr rinma 4 111
I2 Hmilh M.iln Ailvt.
IkTlM 'K i 'I IM) PA N v rnosrr
TI s llnvr II .n'inr-il fur I'm hy
I It I ISIM. W mi l It nt r. niii.
a hlr rnlia. Aihlrtna Wnrlil, llm
li-inn.
fur tha riii'i'
ll'l'l Oll'loof up
aiona plintu'-l
riirnllf't
I ,i v i l ira ir i nn a
.1 i,i f.i,-m Hi ilii
Ina i Iiik llniinra
MPTIMif I im Ann Joaa
(",-i imhlain ,i "f 1 hi i I'i'l.iv won th
In 'rr i, i i ii ,nii I il"'i i.iiirniimf nt run
ilinti'l hv Mi" Hi . 'mh i !" ffilrra
ii. .ii li.iiii Kni'i'h S'lhl.tn ih.m
,,.n, I, mii a' ' .,i I i' .ii f
Mason (lord Tires
Are Guarnntred for
10,000 Miles
We give FREE ROAD
SERVICE TO ALL CUS
TOMERS. Tulsa Rubber &
Vulcanizing Company
rhone. OsAge 1722-8125
411 South Boulder
R-
Oklauuna'i Flnent Store for Women
-HI
rhone
Omgti
20H2
1 TIH MTOWK or wJTAtTV
Woman'
Store
2nd Floor
319 321 So. Main
Strikingly Smart Are the New
Co-Ed Dresses for Autumn
To Be Seen Nowhere Else in Tuha
Undoubtedly, the finest dresses made for young
women and women of small proportions. The
fall models are ready and await your inspection.
Dozens of pretty and practical models, two of
which are piclure!; the materials are serpe,
satin, tricolette and meteor
and the colors brown, blue
and Mack. Co Ed Dresses
have achieved a nation
wide reputation for their
correct style and fit and
the high quality of their
fabrics, moderately priced
at
Co Ed I) res
$34.75, $39.75
$14.50, $19.50,
ami up
Saturday Special
Italian silk jersey vests and bloomers in both
plain and embroidered styles, in flesh color only
all sizes; unusual al.ies v PJ
at '
Co Ed PrcsH
E-
Sat unlay Hour Sales
On Sah fvr One Hour Only
From II) to 11 n. m.
i f 11..
lour i n 1 1' i i'i ntiv wusn rKin hi
(In st'iri", val'irs up tii t"
$7..0 at
Fifty rki- in all nil si.-.c
anioii". thom.
$2.95
Saturday Hour Sales
On Sale for One Hour Only
From 2 to ,' p. m.
Your ili'iice of any cntton wash
ilrcss jn tin- ston1; C) Of
values it 1 1 to fUi '.ii . . . . imO
.lust ilressni left ain) ail pios
anion); tlii'ni.
Woman's Stm c Second Fluor
1
Today at the
Chic
Parisiene
Introductory
Sale of
New Fall
Blouses at
s VNSSn
In our niouse Section you will fiml evi'ry K("t stylo
rrprc.Hcnted. Our special offering today consists of
licautiful Ri-orgcttcs in the desired colorings for fall.
Daintily trimmed with embroidery Cft OPC
and heading. Triced tyOotD
Others up to $25.
Watch tor Other Introductory Sitccitds
5 South Main
Opposite hctchum Hotel
Empress
Last Times
Today
and Tonight
Marguerite
Clark
111 lx r isrr.il rimiiitj
kMiss (Icoreg
W:ishini!(on
Mii'i'M. Sll'NiIn by
Nilcs Welch
M ' A
mi i
J
.-V. J '
"A BEDROOM BLUNDKR"
wiiii ( ii iti.i s n nm. iii i i i : i i v
W 1 I II M VllV. I KI 11
viiim, at ii no. i-i , .'. : I :ui, r I ., s i ,m,i -i :m
roMintiiow rn u i i - is
i uNM ( r t mm ix;i: in
EXPERIMENTAL MARRIAGE"
!l
j!
H tint's Daily Store News
Vol,. VIII
SATURDAY, AU(iUST iitf, 1U1U.
N0.2H
Finish Out-th c-Scason
Sale of Footwear
You don't care to invest much in
a pair of low shoes and it's too
early to buy fall hoots.
n.'m la ft aplrnillil (it'xirtlnill j In
mijr walr fnr ImiiiiMllulai na,- at
nun h Iim I tin ii riRiilur Tlir-a
$3.95
An AaMirfril laH al IX Fair
Inhnlia iitiTl anl ilull kll
I'Xfnriln, .l.iir. kul with
llr1 vampa, rhiiniiai;na
klil. (Cray aui''1a anil nilinl
rm lil na-'l, anrl tilvrr Bint
It'iM rl'Hh allpprra
Mia( Mara A rt Hi irrarnta(l
Patent and Rutiian Calf Pump
One lot of Patent and dark Ilus
pian Calf Pumps. Turn solen and
French heels. Regular $11.00
sellers. Assorted
sizes
. $7.95
$5.95
Ataorted lot of Pump
An assorted lot of black and tan
Russian Calf Pumps. Turn soles
and French heels. QEv
fD.OO and ?!.:) values DO.t0
Gray Kid Walking Oxford
One lot of Cray Kid Walking
Oxfords, military heels, flexible.
soe Oxfords that should sell
in the regular way at
SIL'.O.) a pair. Pair.
One Lot of Cray Dre Oxford
Cray Kid ami Suede Dress Ox
fords. French heels and turn
soles. i Oxfords that would pell
in the regular way (Tf? Oft
for $12.50 pair fDO,JD
White Nile Cloth Pump and
Oxford
Hroken lots of White Nile Cloth
Pumps and Oxfords. French
heels and turn soles. OCC
Regular $8.00 sellers J)D.cD
White Nile Cloth Oxford
Women's White Nile Cloth Ox
fords, trimmed with white buck.
Military heels. Very popular
for sports wear.
?10.0(l values . . .
Rhoo rVpl.
$6.95
Laird Schober Pump and
Oxford!
Ilroken lots of Tumps and Ox
fords in brown and black kid
and patent leather,
priced at $12.50
and $l.i.50
Formerly
$9.85
White Buck Oxford
Women's White buck Walking
Oxfords with military heels.
Regular $12.50 sellers. Most
all wanted
fcizes
$8.95
Ilannn Pumna and Oxford
Patent and Russian Calf Pumps,
black kid and French heels and
light turn soles. Regular $12.50
valuen; most wanted CJQ QCt
sizes will be found.. VOtl
Broken Lot of White Kid Pump
Also a number of pairs of write
kid Oxfords. French heels and
light turn soles. Regular $11.00
and $12.00 tfQ Or
sellers pUQd
Colonial Dre Tump
Proken lots of Colonial Pumps in
black and dark brown kid.
French heels and turn soles.
Regular $13.50
sellers
Thlnl Flixir
$9.95
Toilet Requisites for Less
Mnln I liMir
Face Powder I
,!iva Ftna I'nw.irr Sr
Inicrani'a Vrlvini.t lo
Mma Iia'liall a "Hr
l.nlgh'a l'i' Pint-ill r S9r
M.l via' K.-ir-a I'nwilrr Xr
Klmn Kai-e pntt'lir ,lHr
I ' ir Kla.t Uii
Imrln a Llqulil pnwdar Si
Miry (i.irili'n Pnnrlar Bsc
Face Creams
rirlant.il Praam $
riagRatt A H'liamlall'a I'nlil ('rum Or
Iia'l! HimilaU' CuM Cra.im. . IBr
Manthnlatiim r
Vanllm latum Stir
Jartri-n'a CoM CTi-am i!:lr
Pampi-lun Nirht Craim fir
Hanltnl VanlahniK ( rmm 2Ur
Poml a Vanlalni'u ( rrani Sir
Pnnil a dilil ("i-mn air. Sttr
Mma Im'lial; Hi Hiiiy p.alm c
S'lllman a l-'raihli I'lram Slr
lnram'(l M II k t i.-. J9r
AuHroy Sinam' Minaana Rr
Si'lll'Pla llinina -Ifti'
I'i.tii I'iMiin I 'By (rrtiri 3llr
pumpilnn NiKht Cri'nin Bllr
Mivia i'nlil ('nnni 4lr
Klino l.'la.inaliu I'lftm 3li'
lllnd'a llnnav anil Alnmn l . , Sllr
I-:im,i I'laauc pull li-r JBr, hlt-
Manicure Good
fnlay Pnllah
I'nii-x 1'iiMi-la Itamovar
H'll'i'l'K rit'i.-in lir-tiiovr ....
Talcum Powder
VVIMlnTU' all nrtnra
lM7r'n nil mlor
.In pn't- nil oilnrs
MavU
Mnrv n.inli'n ...
Hlpuml un Air Kmbauma ...
. 1.V-
Perfume
Iill Pink Parfiinia. ounra..
Whlta I. liar Prrfuino, nunra.
Min I.la Prrfuma, ounra. .
Ct atmppla, (iiinr
linnlanla, ounia
Wnml VioIpi, nunra
J.Uy nf lha V.-illay. minra....
Arhiilu.a. onnca
Jorkry Cluh, ounra
Miry iliril-n. ouina
I.llar (la KlKUU'1, iiunra
. . I to
. .!(
. . 49
. . .
. flllr
. !
. . r
. .
. .HIV
. . Or
. . flOr
. . "Or
. fliK
.$2 2-i
.I2..MI
lit .il'
U -. !
H i K
M ii v
I'. i'i!
i Piillall
, (-.-l Pn!:h . .
. Nil! Willi" . . .
Iuli"i- pi.;i-h .
Mrilrtiri- Si-la
. ?1i
V
a.v
Toilet and Bath Soap
William' ruth T.i'ilrta
I Jarnan V'lnlat (ilyca t-lna , t for....
( Wiiinll'iirv'a Hnnp
'.ii-ki-r' Tnr Snip
I'arNian linaa mip. i fnr
Wtlilama' Nlirarty. hn
Milkvt-rfil I'ri'im Sn.ip
J.IIX, 2 for
. 0r
2rn-
. 2lr
2lr
2.r
. IV
IBi-
. 2.V
Shaving Preparation.
(Vi I Jnhnann'a f'iavlnn CrMm
. mi
. 2 r
, S'lr
i ('
Dental Preparations-
Ik it- a
I'nlrit I i'a
William'
V i ! I i.i in i
Wlllinma
IV.
1 'I
K'l
I ' .'111' I '.in t! p;
I'mii
I I I"-
iim-
' llU'l I.'
T i nil P' u-lira
Deodorant
.ii.i-!
. IQr j
' I l.lalarlra
r " Pim nl.l...
1 I mm la . .
h 1'rt.iM.la.
r'havlntr Cr'nm
(hivlnie Stlrk . .
Shavlnn Kill k . .
ShnvInK Cti- im .
Shavinif P'lw.l.r
Germicide
2 N. nunra bnltlra .
3 4 ,uinra tioitlaa .
Toilet Water
no.
:nir jnr
. 30r
. :ntr
. S('
2lr
. 2 (ki
no
no
Nun S'l
39r Pln.iu,r l.ll.lr
. Ii' I Mm la
. 39r Mvla
. SIli-
BHl'
SI !
i.i
r t-iiioM n
IIIH I II. I K
PI I'l l ItMIMS
"il, .rml,
43c Lh.
rnmlv simp
M.i I ii I I, air
fm: HUNT co-.
DEPARTMENT STORE
Main Slrit t, Hi lwrrn Tlilnl nnl rnnrth Sirtvtii
Chocolate
Mapeline
(lr finiil"
49c Lb.
I 'amir Simp
Main l'i. ar
r Snp.R4
Va
aaaw(

xml | txt