OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, September 02, 1919, FINAL EDITION, Image 6

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-09-02/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

TIM.KA DAILY W'oliU), TI'KSPAY, naTKMI.F.U 2. 1010
G
(KL, J 1 I rj, il li woi:i,!) .....
LILIAN ( IIAXViillir. 1-KllKlNrl WOUIv . . .
I hf ) iimif l.at'if
Arrnxx I lir II till
'III m . , I m,;i 'I . .!,.!, II . I .I'l" a I . r .
If ;l. . I nil 'I I .ii .1. i.l it I... .. .. ...
. 1 1 i it
III in in. I ' limit- I.. U r I.-, 1 111 Mi
f ' . I"
LM..I ' '- .
.. I . : lir
i.. 'i.. ,
' . i ' ' i i . :
m . . .i .-, i . . .
' ' . . . . t
.- I .
i . . . f . ,
I ' " l("l ' I , .1.
'I ., hit . .rii .1 u-l i
II. I
i
Ail. I .' I.MI-.I f
I i , ' I,
1 1 - 1 f I -
I. .I'll' ii,. i.
!i..ii . ii " l et I 1 1 . 'i I." 1 . t.. .in
i l . -l. il,- p. ii
1 XX ( X .-li III. 1
. I
... I I .
M .. I .
.
( 7 W iftliiim t'limt' i
. I, , I
I.. I
i I M I. 111. i
I . i .. I . ,.
, ! X - l
1:1. I in., I ,, II
A (huncc to I
ED
Wlln-, in lil w
i... . . : i
i, " .i i l.i i.:
i.l . I .nil I ri
, ... ,ft. .1 in. In,
i i ' . .. fWI,
. . i . I
I
A ' n
; 1 v. - -
; . - ( ,
i - - ' i
i: i i , ' 1
f . . I v. . '
UC-L
. ..' ! ; : -. I.. ..... . , K, . .
p- ,.!
Milady's Dress to Be Riot
of Colors, Fashion Decrees
i-t n . .t k- CHINESE WOMEN START
lli" IlllTUrt IIHII Mil1 II !-MH I 1
ill ., M !I1 !l lilt ii 1.Mi.M i ,
lU t liti'oul'.. il ! y I ' 1 '"-
tU r ' y .it t-t "ir im't
'111- --mi.mI'hI Mum; . iylc of
Ml.l U- ' f ?' U M.M".
ANTI-GAMBLING CAMPAIGN
f .
I ,
l.i i i.Ai.A V. i 'H'
l 'A v ,.K. . I I1 'I
. ... I'll II' t II
l.. . -I., t: i'l
I , i n . i ' i , i ... i
i i .. i . I i -1 1 ' i if . ..
''.imii'I bmi.'U li.ir ii. I i- :i i 1 1 ; t i i: wl'!
ii.i- in I'hiii i if .i ,-rn ,ji ..f w.iiii. ,i
-M.nl ! ' ' i m i A I'll .i . !.-.-k i.iv.iuik " 1 ' ""
H-f.ii:-:i 'li.' ui-iivc, i wl w ith m l. ii n ,. iiii-ii' ii
:l,.- .,n..iii !.. !,.- r fi.irin.; ' -'
..il. Il'i-
I 'I hl'-io W I. Ill i. n hi I.l .1 Illro.illR n
l . n i ;
. r r i- i ,."ii-.
I ' 4
.,i:.1 ..:t,.-r fir- M:.ii..in .ii' in
. . .u ,., i n inc. . ! . it ' .
li.,.., t ' f II... I . I " , I ... I iM
I, 1 1; lii'.il fill t I . ' ' I ' I ' ' . 1 1 . I'l 1''
liii. Tl.'' i-hlr:. -.f I Iluiii
,ll -'il. Win I-'. I Sli.llK-ll. il'l I 'l -
h"l'' .ii iii.'Mi w ih mni'i- ot Ihf
li.. inn. ill I ill'.ri .1 I l..iu , ,t li
l.
T i lip v., .,il. Tin ! .Hi I n;;n.i w l.l.' I..-.-M ..li' In .''' Til.'
. i.l.., "'.'il 'Wl.ii t-t In. ,i t- . -'i .1 .-'lit
, ,, . . . v ,9 I f l '.in I.' i "-li. I ' , I " I'.l
,.. ..... ' 'ii' .i ! i : :il . .1 " I '
..( . .,1 . Ill" : il, .!,! I" K .' .:t.l
I
il'l , ' , . .' I , i ' it , N i: I ;
r , I" : i.l f... I - i
1 'I i . II. I,, ii'
- I.' I i I III i ' I - I .1
I I '!,. ,. . '. . "f
( ' : '"' 'I i' 'li''
' , I 1 I : . I
. - I..'
I.l i I. , I "-!-. ' f
1 '
till vi
Hi-.,. : l, i
i I . . ' "Il
' h:!l,.i I'll I 1 Li!'.! ..I '. : : '.'
f .jii. .i'i ,- i ' , i i i-n : . i-t i 1 : ' !"
m h ' . r w i .i ' ii.' . i ' ' m , i . - v
'I mm.... ., 1 hi ',. .1 . '.' ; li I'.l
f .1 ... i.f I, , '.',' , ' I ' i L' h , ' i. ' I
! ' ,i 11 . ' il :i ll-l i.l . i ' - ' . : 1 1 ' , . 1 ..
.ll i ...i' f I'i - ', "I . 'i l. . '
,,l ,. ,'i, . ... i.i r "I ; .i i .. i ii
linn, i.. i ,.- l . . ! I " . i , i ., ' I r H
..l. ..' Ml In I-1.. I ' " I '' " ' I '
i,S ... Il'nf M'V.'t.ll 'I ' 'null
i4 : In- r.s . f ' 'I.- 1 1 ':. I, '
'I'l,. I'll. II .' i'l ' in- . '!,' I"1
I ' I'V ill.. .lul li. in -U l.i ' i lv
'" 'I ,' I .. ! v . .1 --i , u- iM.. l.i I"' ''i'l
1 ' ' ' p.. i.i' s " iur' i 1 1 . ii i I I".. 1 1
1 " 1 ll'.i' :.;. n I i'l'. ' u!ii-, ''i'l
' ...i:v i i'i i ' r t
l"l II '' "' " I'''.'
W ll.'l I' II' .1 I II'' ' . " ' ' 'i'l1' '
I , ; III .1 I' 1 1 1 , 'I : 1 1 i , ' I'l "i.l,'
l.ir.. i,.:i'i! inn.!. w.:h lnM"tU .f .''" I" H'" li. i'l'ii..r'..is i.f
i niiiiiu ... .iii.ii . IK ir.Il. II) .i.S..... i.l -
limn ill Sll ii.kIi.ii "ii .i."ii.,-i f'i:.ini i.f
j k.tIiiI n i vir.' f.,r u lili li ihi'i tni'.'l-
. . I U .1 1 1 1 . I . I III. I -jr.' 'II-I..II-I ITU!:-!
'XT. -.llltl'.-S.. ,1 . M,.'l s I.. , i' $.
1 li-ii.!in; udiiiimiA r!:il'i an, I 1 1 . 1 1 , 1 1 : f
li'li ii.i.Mr .in.) Sun. lilt k in. .. I (.ik
Th.' I.iil.t ' If in'-inn inii' i i, m di
juri'il il . . I ! 1 1 1 i i l K ' I ii K il'isi .'li; i. i
,iii in. .I ir.t 1 1 1 1. 1 in x 'II. "'u lin i
" ' '" 'I 'ii ' . 1. 1. : i ii , n n. i i nij. i j :
I,.'
f w.iiii.'ii' . miils :iii' i ill
.1' i lull. lis lll.'ll M . l I . ' H. I, 'l thnl
: h. i;i ; . I t,, - ins ii. ii h r.n I li.'f
il,,itti An I if ,. v. ..til. I li.' !
l'l. .'i..'i l in t .in' siiilliK i.'.i'inliiK
,., J " ' "" i II.' . , 1 . 1 1 1 1 . i .. .us. ..,.,, ,,,
' ' i ".. . .. i 1 1 1 1' in, .if
....!"'', . I, Hi.'.. IU1.' l-l jllVMIVM
I .'.i: I. . ,ilii" ji n.l s lii.'ly iihciIh
ii . ".i:,iiiiiii.- iii. I It tills wlnt it
i"l .i I Ml;,'r .tl'll .-t'li'-r lirovtri
i. i' iiti i'l.- lit .ill Ms '.ul..l.. v'.irl.i
ii, ... ' ii. i ij, 1 1 n - Mi.- I, i-m, n i i s
iii..-'s in. .-I i i.'.i iiti'd ii,,irt;-
' I'd ' x 1 1 ' I in i in in rm.'.l in
"lit, H . h"l f Ii "UN t .1 i k I I'l
"liliMiU an. I li Wl.li- .l.;rly illlli
p.UK'l. A
iii'M.' m:i.ns hi hi. iusi;mi r.
Itiilniinlii ss,i,.s (IhIts I'ri.lillillliiK
'Un til litmi I iii-rtliii: iiihiiis
1 . ; . I .iii.I In Hi in !. 111., lul ! I II 'I 'A I'i 'ST. S. i.i I 'I'll.. fi.
Ill ' I'.' f lIH.., ,.ff Willi t , H. I lllil li, . ! t',.V : li ' .1: ' ...iV II'. I O! .
,1. rs ( I 1 1 1 ' '. i 1 1 , K .' I ' I I i lit' i :, ill ' f -f.'.is
nl.. n,. M fl.mi i.!irllli uilill
in. in, 11: if iA"iis. iili'l i,.si. i... J--
.. It inn iff., .'I . .. ' 'l III..- .1 ' Vir.'l.' I
,.f I., ir . I : i m i -,..i 'i pi n 1 1 ' l.,i , '., fi n.', i
,.a 'wi.ir'i'c in.f,,. -i". Tlit I'lil.-i l i' -
, ' ' 'it ' I Hi" I I I I .11 IJS.1H , 1 ,.
i i'1.. r l.uiii t,i simiil ii'iil ..ii? t
.!. ; -rii .'li III" ir' if tin- ...s' inn.'
,,i 'li- li in., mi I ..tii'iM' siti..
'I I " w ,n'i I lln.il. ll 1 1-. i:.
' ' I '-f Tl ill. In 111 w fi, ill
I i inn i.l. i' w.iii'.. uiuiil .,f i w is.. .t....i ''li' '':
i I isl , M ' !,. k I
i i : . .. r f i - !li"'
il 'I
i I"
i "i.i.' I., i.t I't-.'il ni I ..st i v Tti't At
'. I'M' . i, 'I I.UHl'll- It, sf., s f' lll'.fS,
i 1 1 ' 1 1 I- I'i ml- "r f iii li. .i . , it . "ii
'! I'lk I. .111,1 I W-l l,sl:, , IcllfL.ts
' '' 'i' I i ii it hi'!'. nii,1 111 anv w .1 v
'' "in will Hi. I Vi'I'ir mIiii..i I.i Hi.'
. i I ,.' , ,.'.! nil,.'
i lit. i'i .i'l,! i .i,
i r i i .
,' l:'.:i, ii
I' , ,,l.ll.ll,
,' k!i I
ll..l.i'ii A Mi lllrin t . S
,i It.it.i,,- I'll..',,. 4.1. I!'!
', I s-'ii' h M.i In A I.l
ii",
I !
, I. .' ,.l
f,
I lilt It. Illl ful' I'.l. U,' (.Il ls
M I ' '" 'is I.
, I, ' . i '.i
fur 1i
I mi 1 1, ..i , , i in i t . ,i 'i i I,..
,i , . 1 1 i . :. . " f.-i . Ii'.'.t
I II I s III Mr. I
M. I "ii .. i ..It. i,. .i. i.l. iil u,
I" .11" . . 1: I I I' i l it... i I. i i
A I ..in . 1 1 l.i I n il.'i I 1 1 in,!.' 'i
, f 1 1.. .i ..!. .i.-i.i. t f n. i ;-r.ii
.111 H I'll .1 III I , I '.I ... II
I II" : uiii 1 1 . . s t . . : , ,a v .ii m M.-n
.,in,. s i : i , m. 1 1 i ii ii i' Tlitini n
.in. I li i lli'il .i n in J'-ii.t
in.'',
' ii" , i
, . ir. .-.li-li.
i l.'i . tli.. t i..
. ! ... -i ..l-l:.-
,.. ,. I',, I ,l. , ,..', Mi
I '' I" I ' ' ' I " ' 1 I , ..
I' ' lll. I'. lil- Il' I I,, I. "
i'ii i: i ,i t'li'ii ,,. 1 1, in i. , it:
t mil mi' II In. .i 'is Ini.li. 1 1 i. Ii Ii
' li.nil.i, ' A ii' :,ii ii.', -i, I
'I', I' I I'l I I'l,' II ..I',. 'It "III I II' ,
i I," V I" II i.,i'li I II. '.
I.l.iil. I'Hll .Hit" I I I . I ' sill. T III .
tllt I, I III, I, I .l III.I ,. I,
I I , I
I
"I I .
I ,ll' 1 I I
I 1. 1,,,,
V.
I I.l.
1 I '
I I I, .1
i. , ,1,
V . L hi I 'li n Ii i li.'.'i "
1 1 1 .' n 1 1 1 1 1 , 'hi. -.inn 1 1 1 r -i'-i.i.iii ni tli-
I nn 'siiv ..f liit. .ic.i, ii.is i.inri'."l
i,., I,..
-V
Ml . . I ,. Hi IL.r'.v it Il'l II 1.1 I'i'" II
In. I tli.' m.i I. . 111,
,. i'i,
pit ... n
1 Ii
'" l" '" ! ,1,
I '
I
I . 1 1 1 1 v Iii -1 r i -1 f ' 1 1 , , i 1 1 " w ,,ii,
. ' A mi'i : .in I. .'..". i m, p.'l ,
II. . l.ilii'r .t, r, i i'l li'i. tl Is i.l' .' I il"
x.i, .; i "ii inni i in 1 1 .ii i ,:.,! - f i I'll..-, i," i , . , n
I ' M ill I'll! l 's .". U if'. I I I I 1 I 1 II
" ' I ,,,".. I . I .,; I '.. I li , .'," '.. .1.1.1
ri.'.- 1 1 ' ti i; 1 1 ' .I" ti. . m, ,i. ,U'i..t t, is :i:ri,
k: ' 'I "''' i ' I i'l IM '1 tl II, l.' ' v i.f i"
" "1 il' I'. ll I. .'. ' , i; , I, ;,. , . . ..'' f ,,, ! u-
fi I .ii i: i .1, ii , i 1 1. i . i.i i . x i i'.l ii .' I :' ii ,, 1 i,' i.i
' ' 1 ' 'l i, .1,1' A II 1 , .1 l"l I Hi I A ,1'. '.'!
,. I I , . I ., I. I ' I. r, l,"ll..i if ,il! .,f liii ,,i , ., ,,i .. i . , , Ii, in t..
1 "' .'' 'I III. I ' il I I ,' I i I i , - (,. . ., ,,, Inn pi, ,. i! !.. ., 'i I l f
. I ' I- Hi",,.'!. I.l l I. II Him .t II. fl, .., ,, ,n,. I,,. ni,,,..'. '.' . I I"'
I I '' I .11 I I It K .ill tl It'" WHI'I , , ,.,ti, ,., ,,, ' i. ,,f li.il'.i't t... .'-
" ' " t. ' I'll' ' I "III. n I 'Ut I II I It ll I I,,. I is!, il.', !,,. I,. : I II, I i.l.
Hunt's Daily Store News
VOL IX.
1 1 I'M
i
i,, i ri
I ni i i ,.'
r..
i-, i-i v mi., ii
pi u: 'i '. I'i I 'i i
iii.ii
'.'I II
H II I h,
,f Hum:-, i l... ti. i,
In n
il'l I.i ' li- A ... ' i i i I
I to ' M . 'i, 1 1 H ! in t i - ti . n
! ', i ,.t, I .1. ',:n. t . ! . ,, . i
I i 1 ' . of ' I , , i ...in I i . in' ir . I i
..i l. I. il I , ..It 'i. ft'' ; I, i' Hi. . I
I. ' . I I, 1 I , I ,. I I . I . ,. , ... ,1.. I ...... . I ll ..'SI. ' I tl... I t.ll'l.t . I. I I . 1 .... . I i
itli..i I ,isU r. , i s .'..1,1 , tii's f ' : r '.. i, ,1, .,, .,. ..... ,' ., li, 1' v .1,. I in,,. I . .... " ' .., I',,, I
'I'l Un.",li,s'' l Alili, I't : 'Hi.' Xus'i.iii, , , , ,.,,.,., ,,,-, I, -Mi. j
"v I' '.. .. ,., . , ,.( ..' '" It '"i'l ' I -' , . f , , , ..I I'.l, - ,, .,, '
H'l'.llli. H. ,..,.'! ,, - ' " ""'I " '' I "' I'il t,i !" J , u ;, ,',., ,., tl.,,,.-. "',, .1.
, ..i .... . II I... I if ..... u . , . I I..I I . I , . I... . I . . ,1 . . I . I i . ,, , - . 1 , ,. . , . tl I , . s I . , , . . . .
i: '."i"l "t iM'i.iiit. "!' 1 ,,.., ,1,., ' i,..' ii,.. ,i.i. :, !i,,wi ,lf. , 's il- ' 1,1, !: I '""'..,"'".. ' I
In 1,11 1 I K.tl In i ll ill'. ; i Ci u ,j t" " . I I," t"lll It't I ..ll l i pi i in lit i , .' ""' r 1 fl
Itt.lf It.r III" Ill hll- I'l. 1,1 I l"" Hi. I w ,1 ', , I It lir t i II,., , ,,,,,
I t'l'l.'t. '111,1 ln Ji.ill it,.; Inn t "HIM I Ifi,'
! ilit it ..III 1 1 ,i i I.t i'i," It 1 1 i Hi"' I'l.
.limit. (M,.. I, II i.l III" !,.,. I i II I. I .
ni In I Li II in, 'IV vm. Il l l ' i 'l I
" : n i ii i ill,, lit, I i., s. ii 1 1 i,.- if. in h p : ii i ii iii i .- i..i 1 1 -i. .ii hi. I
Mi- Mlniiit- I'.t iiiiti mi. I Kiiii'l .. .. ,, i , , i,,.,,,,, ,,.i''i" ili;i,,,i, in:, i.ii,.i i,.,,., ,i..
, llt't's,. .in, I I,, ,11. .in, t 1, l I liiliu I.' "
..',,( Ill In, tilt, I . I .1 ..!. .
.'.Ilv.-H i.ii'l f.,.,,,1-, in Uiii, fiiriniir ,,,, ,, ,,.llr ,,,,, ,,, ,,,,
iinnic, i M'lii.'.tii, 1 1 i.m
I II I I (M IMi illl
' i , : . 1 . , .i .p,' i in , .i
I Il'l ml'. n.. i !,, s'i.,1
t,iin, M.i .li'l H .I.,. I, ni"! I'. ni M.iii-.'.
Il.iv.' i.iuiiii',1 fi.ini ,i t l-lt In ni
Mr. it n,l M's .I,. ItvM iiijtl .In.
I.vnl Ii tin- i.iiiffi.'tl frniii t'nti.
m,ln, ithi'.i' ili..f li.itn I ,i'.' n ni'i'ii'l
Inn; thi' miiiiinVi .
Mr. mil Mi I? J lli,wiiiint,'t
lim rt i .-1 ii i in'il f i nin llrll.i ist.i
Ainu.' Hi tin. u inn , mil, lii.
i.' ' Am, l. miiiII.,1 ni s ,.,::,. (
"IUl.ll tXlHMltlll ,iil ui.t' InT 1 1 , , 1 1 I (
il.'i ii ti ttff.'i 1 1,,,, iii- ... ii... . i
"I I., ii . i. ni. .t.-.ii Ami liii I
m I Hiti ii,,, ,t , . f , i - -t Hi" int, i I, -it . ,,f A Hi .iiti
li,.,,, A,,,, in, I In it Hi" tin ,i-ir .
ih",.'.!l nil ,,f II," t..,ili..'s t','iiit, I ' Illl' ll ll H.,l li It!., "siitns nil. ,
li." i. IV l.iikH III" mint it Im ' I Hf f'lll t f II " it f ' i I' ' - I ill,
I I I" . P I I. .I.i. I, iii.I 1 .1 1... ,.,..s' ii it . I III I Illl "T il li i i.i ii i Hi in m i 1 1 . I ' I
' ' i-p it I .. I' i .in I ' 1 1 1 in I , 'in, I I,. A Illl, I UK li Ih.' ii' . ,il" I, ..;,'.
'. l '"His'., lit" i . I., ni,, llf, in..' Willi .im- Mil. ImiI
H I . i ' Iii w I , in ll! :. ., tit .. ii l in, i,. I 1 1 I .-. Iltt - i ..l.' i ' t "i
II, , , . ''...., I,, I I ,. I ,- I , . It ,1
k.iiiV f.,i tli,," ii, , linn ..lit !,..i" , ,,,, ,,( f, , ,,, ,i,. ,, In. I,'. ni Im . r.. ;''." .
I si'f tli.il' nl" nf 11 'I li'-i i ! l,i, I, 1 1 , h i l ilH.iifti,.,i ,.,, m-i Tl- .ii'. i ii li'i ' I ,... . I i'l
K"l )'i"' "it inn. h I., -.pi' till n ml if it in ... I ,. i, 1,(1 si . ii i . . . , , i I 1 1 , ii 1 1 1 1 i ti I " , . , r i . , i , I "ii t, ,i
I Itrt ll il , Il'l i.'.. It I ll . -1 i ill I it "I i ,,f I ii 1 1 " ,i ... , ., il... ..... ..... I.i,
h.'i.. tli.v lulu, hii'l n . itttiicn fur i ,. I,, Hi .ii it 1 1 ttiOi n- .Hi. i i ,, i, i , t ,,i in- i i .,-n . i ., i i r ;
till' isij in in ti" Ilium-, (.ti mi ,is. ,,u, ,i.,-, Mini, iitlii.i li . i n .1 1 -.' n ,.f 'I,,, . r. , ,i i I.- ti! ...ii'i- i .inn . m mi Inn'
! 1 1 iin I Li lull hll pp.. ,, Hull' v i l. , in i I , i' n I , t t iiii I ' . Hi i "tl M'li.iinii ll" s-i . i , i , (.-,,.,
.Ml- inni ttiM I'. I. Hioi.ni.nl ""'I i ilimn t,, Hi" in ivi.i n t,f(i. Uk.- Hint , n li-'ir. Hi p ip. n .mi . i-l
trim n.. I fro ii i it linji In MiH 1 1 v.-K I
In h I, im. i. It in lillo imm ih'V kimiv ,t i sini .oii. uiln. -.1 !
ciilnvfl (i n r lrii tin muii p,.i ,i,,. , ,Mns k.-iih,; up .,i I : i
III, UN ,if .N.l.l Kohn ,,,.', f.i in, .nin-. t.'Unil .imtj
1 .III III, It lilt'i! I, I, I 111, -ill llii-rc l"UI
V( .. .... I ll... II- , t I I ... t-... '
"" """ " "" '". I Hi o All III.' l.i.K .il'l'' 1 In ii'll.-l
.ilnl iliiniiiii-i . Mmirr r'.. nml Mini, lliin-j. I'.., tv i in t fut-;..!
Stillu, l,iit- lolinn.'.l ft .nil A liitni i. t,i- Im ii, i'i ,,i ih,. 'I.i.'i.l lint"
whom iii. i Im u l.. n tiut iiiiK furl M.um. Ii .it.'i.-i ili. n n i. n'l. n it in
liio i.iiiiini.-r ,1'tl.n U',1 I'i mm mil. I n. in lli.
- - j slim i It,,-, .iili.'.l l,t lii-i .liui'h
Mr nml Mm l( I. M.ililii iiinlji,.,. wr,,t h,, tl,. .I,..p ului ni: (
itlllil.-n mo ill hunio nf'.i ri niiinth l ,i,.k ly it I'll wil Hi.l Hi" n ,, in n.
r(Olll 111 I'. il.. I nin Ifino ..imilc'i, w.io nilli.lim: f.tr
j i liolr iii ii i li iii ii Ii i ii I:
" 1 i ". Hi-Hi I Ii.iii l ! ll l in-. I , ,,,! Alilil, ,.-in t,t tli,, -.It mi ,l
it ii. "I , iiii .. . :
i'.l' r . i"
il. i.,n
-fi: i-c .ni
i P.- si, i, . nil n. ., ...i
l ' i ll. s I I "III Hi" K ' " I 'I I
I i. i' ', ' !,!.. I I I,, li" I.l" (
' ' i - t '.'iii i . ii 1 1 ii 1 1 : i 1 1 . . i l
' I ' ' I ll .11" f .(S? I . l; . .ti l, 'I
I'll I, I I I I' ll'
I Inn i
1
I, i .' ,, .tpl .: Ti
I-. k i ,. ,il,
'Is , .' f t , I . I I I (
- . ,., .t m
I!.. ' - ' ...il
ll. i p. ii'i, I In -inni I
I .. ii i . 1.- 1 1 1 1 u , i t ii i ;
Hit. .ilts,,' Hi .
h- i i, :. nf
"In.' it in' . t
.. I..,. I, , t f.,r
n, u , , n, i u it !H
LJ!H ! I ! '.X...-J.UI-J-1 h tiU'LiiUJ'J.-ilitVel , iw-l -
Mnio Hi-i mil mi, I lit, li in . in
I i i I . , u ii , i ,i i iii-..
- -H-i,4 -i--W t -isnr- tn-TTr t -tri f T tTn-i.--rnTT r"-!1- TnrTTiv - - "
Ih.'t it,, u.l ni- Sen., Xm:.:,, iiiulu .Imm I' .i."f" in o V.nk
il-tii uti-l.r tin: litis ,i t , it in n: .i n,'. m I II- tin, I.
t K.lli I . , t im, I, i.i. Hi. ' . ii
I . . , , .' 1 1 1 ! I in. I.- ,,lu .- wii i , , i .if
IP" I I l M 1 , , n I . I . I I I ' . 'In'
.i'il,,: t--.it -. i , u n i,. i i ,-: i
I. p.' I Hi" h, ,f in s- ,,f Hi.- r.i 1. 1 . It
.--If I : II I 1 1 . 1 1 -tit lit i " In .t
it ' Hi ,, , "i .i : lui.s, mil. - . i: .,- ,i
rri.in il Hilt In Slil-tlll.K.'O. l i Int 1 1, 'I it ,h Ih- I" ,i,i" ,
-' - i-olllii Ii, I f ,M,, ii iik' IV" i ."m
Mis. Ll , I. I I S( I. Otpttlt'.l lMll.Ull.0 ti III," III. M I. H.'l,
I 01 ll I ti th. ii rM f i n.ii k in ,-. I'll. ! , irtiit ii.Ii i m nut w 'I h .'. i . ,i f . i 1
lifter ,i -iiiiiiii'i icnl iii. i in. im 1 1 i, nil I. tin. In iii 'H nitis I... mi
mi. I I is. Ii.lt Hik "lupl't 'l .'ii ! Mill I....I,. I , it li t. n' u-iv I it. I I i
linr- I.i t ..''! hr( I 1 1 1 u 1 1 1 i . M ,j illi.l I.. M.I I,-, I Hi, n Hun in. n't. i
Lillili I i who 11 tnkliiK ,i "-f la I j wno r. Iti-I ui-l x tliil.lt- Imp t I
Cltllls,. i.f miisi,. in Kltnsis lilt ! ,,.t,! I,. ff
i I .I if I .I i t : i'i,- - " i
M I-i M it .: 1 1 .-I I Hxei-l-ttlil mill Hi-, K,. I (.i.t. 1 H In ilmi I 1 , ll ' '
l.lllli I.. , M 1 1 l tn will I. .mo Hopti-inli-r 1 nl, I ,i,, I musi u.l limn.- '
ll f.-r ,-i".i..i rullrun u Mln !t,, m,, ,,l,i 1 1 h m.iili fnit I
ii'-i"i.i I.-II h. r ii'ih Siiiii l- li tfi il' i . ih.- I
hut . .. rn I' ill 1 1 , M 111 I li" I.'t I 11 i
h 1 1 - i n in. i
Xtu ,. I, i I,. I! .... I ll' i'i I 1
'"'in I', i... i ,it.,1 ml I i, i m iln,. 111 : pint, ii-iiiii ', ..mi. .rim i ' i
I'nli'l I I" Iili'l,' Ih.- wt VI- Hp.'lll tlll'j i
In- 1 1 .Ii.iiii I
m i ., mi.-.n if.i.i. : William Walter INm i v;
.i, m i . i : i , i :i,i ii. ., ,, ,. i......
imm ' i ' ni tin . - ii I,, i i vi 1 1 1 .i ; i.r i : . i ri ( i'i
r n .i i v i . i k
I'l. f .in I Mi. Iti.l, . ri f Idlcc Cir
i"ii ,i i - c x it-, i , ,l to rot urn i hit. it . k
.11
It n.
I M i - It. .hi t t I-: A.I mis
! ,'. ! it , m I i.-nt . i i -I '
I , 11 I- Ill ,.p, I,., Sf. I '
I"', 'it'll II I I -' i X li
I
E3H. RwSJri?r 2 h IHF3
3 ill irilrwfes-! fi 13
Six
: -V- -si
M
TL'KSDAV. SKI'TI') M I5F.U 'J, ID 10.
yj ll'onuin Needs Sevenil
Aprons
l-'or kitchen u.sc
For wTviiiK
Fur now jiiK
Fur rnornin-s'.H
Ami for many other use.i
Today we feature..
Aprons
NO. 2.
M.-ilds- i. duly st-rtlli-; .ipii.n
Aprons J .ni si with c in In iinli i y rufflr
f il.iHtil
fir
' riiln limn iti-)i ilc-i. -mi,, Lnnl-r.
A(l ' '-in it l II nt'.'l. hw ii Lnnl'T.
yC -"'l I'l'1" lu-'ini ll. h.-.l ,i w n
" I t cpll.tiKill v K-x.il .iiliii's 'or L'Oi-
$'. 4 :
FT:
I V
Largr Serving Aprons
G5c to $1.95
i'l. till X't'T-'f'-' "mil. I . I f H 1 T 1 1 ' JI'1-1 il-it'it.
l1s ,nit..n i'ilii (;t hl! Hl i"i
I ri r'M ' !i '1 an. ! ii ,ui'! mi tmt--M y
tl I II I M I ' I ,
Bungalow Aprons
$1.29 to $2.75
.-i.i i : s 1 1 it i t .- I, w ii : i , - . 1 1 p, i . , '.-
., pi .ii '..., I-. i li-.ini. i l- ,i n l l,.i, k
,.p. '," : frill-.. i 'li'i li t.'l :p. 1 ..ml
pill -' i I ' I f t I'll i ' . 1 1 1 1 I ;t 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1 i : 1 1
U. i I i'i ' I-m ; n.. it ... M.- f iii-il pli In it it h isiilto pl- 1 1...1 ( rilliim kip) rut .
aitl I "Hi.l. w-'ii lumi.-H'ilKil i.til.in il ii. I iiiftH. pm.H.ai mi in
$4.95 and $5.50
V
4 -V;
.7
Hii Sac on New
Fiill MillincMv
(11 1 A Nl W MAI ( III A!"
I ll .IIP i- ! f. I !
.11- till I I ' ' ' ' ,
l.i XX I '.i 1 ' i l: I'i'
I: " I',! i . i
y , '. 1 1 1 j' 1 1 i' i ; i i i '
i 1 1 . , . i " i : , 1 ; ' : '
i. ('. I- " -I
.'ii!', I",, v
f lit-!.
!! :.,,'-. I',
' ' . s . , I ' t
I'l'
I'l' tl.lt
., n .ii,-'I'-
.He
' ' ,, i ,
' ' ' l
. .. : i t...'
i : i if
' . I . t
I . . I i '
!f ClovcrWooin rr.cl(ar;cs Weigl-cd Only
15 Ounces The Price Would Drop
IK CI.CVI- KHLOOM vx-. j- u; -.1. lit... f: "H p ordinary Kit tor, in 1 S ouni'n
l..lt!, ins, th- 'i :i e X t.l I N- I i i'i': ; !..-. ivm- yinl VV.JiiiJ r'"t leil btlf.i-ll
Hit Cl.'xrt M.mih. I-.i'i k'.i !: N "ilifti 1 1 citiifi v Inittrr, is nc'l ciil-,' in
full pnu-hi i-atl "is. l-.'.x -ii Ih i n.ii vi'.i i' i ii tent or hvi) iiKiro, i; m-tiu'.ty
tostsi iui less i n i'iuic. lk .iil, .s, i; ; ,(. : Uu!.r mii-1 is better qatUit)-. As.lt fur
BUTTER
WhUh S!o Arc Y ii V.iylua I or!
i : . : s
;!! , i'I-i - . -1 I...
t' ':, It S I .: I t i ,' ' t :
A ' : ; t i.. i..'.. ., i
1 t f.c-
S4.9tS to S.15.00
l'.H. AS.OiUMINI () .( Illl Pit! V.S I! I S
M" I'1 : '-.. -;.,..
:N).!)S"'S7..r
ii;ir!ov Broixcriislc ( o.
I ' ! , .
(iff. i, i
v . . A '.
,i . i , -, frr i nin
i ,7 I', im. , I V. . . : .
Ii;til l!ie I . iln I on Your C.irtnn
'':. -t . - , t' I t' r i t
V-oii-l-f (,f t'.o c TtrtMS V-.iII I'! iii
If I l-' i! oil rt-.'iy r.irtnH ft l .ilur,
l.,ti- lit t;.i- l.i.'- l.
I iiu'st Hultrr ('liurnpil
;- t!l- I't ' Wt'".iri.T III" !" j 1
li - . I l i i lint itiit-j C ' ,-t i ii'. I ,."i :'
i ' '. i ll! i- ,'i ,t - a : I. I i j t . t
u i.' ':. s ti: ,! !!.- .' r it ri w t i p. il
ll tt i,.l i ,i ;.,r
I .1 ! . ' t 1 ' 'I
.....
I I II- V"-
-. so'jiii .Mai:;
I'tiOM (,.-
-t , ,
t . '
1
, a f . Sif ft-i r- r it r c. ii
L2j Boudoir
1" J ' Slippoii
R s S a 1
BLS I i -f s ,i i ! ti .in. I
',JT . -.ri. .ml I Ito.r 1
il
B I 114 E. 3rd St
j Opposite
r Hotel Tulrw.
1
fl
Pcrcalf Fudge Aprons
$1.29 nnd $1.85
In,. Ii.ti nf !i,-lii mi, .tl,- fii,,:,. t, pi. in.,
i. '.-!, ii s'li-, in-.il slrii,s. i.-,is ii ii.
f : i: II ii-, I pirtii i -, ( i t :ii in e.l Willi plain
, nil" I , t It il hi I' 1.
GinRhnm and Percale Cook
Aprons 85c to $2.25
li.im no npriittH f th.-.li.'.l if i p l Ii i ni
l iiii- nml miiii'.I iii-. ki i' i ul. ir 'n-,,,,-.tt,s
nf I, 'in- p,!',,!1" wllh t-tni.i i-nlii i I
s, tll,,, nl,-. nml .lick p. i , tic, li'i
.1 I nil s in I - ."I It I ht ) !r 1.
T'll'MUNTcX).
I'KI'ARTMKNT STORK
laln Sirti f lUitt-i-ii Itititl nml I ..itrtli si.
Futurist
Underwear
I "i ' p i ii . I i r n
I nili i tn-nr 1 . -1 t .
Mi .tniiii- I liM.r
- i
KT1
II KIT Y0HRSKLK
GROCKRY
CAKY & MOUSLR, I roprietors
11 1 E. 3rd St.
Opposite
Hutrl TiiNn
A Store So Different !
t H , X X
. PRODUCTS.
Cm i ii i . aii' 1.. t i 'iir-ilay ials, hut i:n"l t vciy ilay. Wi- ft i .sifo in
:-a iff v. tar: - ii ;.i'ii i':: -T.ts t' L'-"i i' i:t mi taoii aral tti tlnl
!.ir : ' i.t ' i',1: u .
.
s
(
1 1

xml | txt