OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, September 19, 1919, FINAL EDITION, Image 5

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-09-19/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

i Pi I I l "ITT I T II "iT Tr" T T' j- 'i In . .'XXiJt f , i 1 i maaul,
Tl'TLSA DAILY WORLD. FRIDAY. SKPTKMRER 10. 1010.
WILSON WOULD TAKE
RAILROADS, BELIEVED
Tni .1. Ilnrlt-y Su 1'nt.Mi'in Will
nnounii" for Pulli'y of SoHnllra-
iiou of rnmu-v
SPEAKS TO THE LIONS CLUB
Jrnirr rtiiy Offlivr Warn riN.pl'
to .n Slow In .lvtn(t I P I'rtmi
1tUh iiiiI IoiiihI Tni
f'ri'dirt inn hv annoiinrt'Hirnl of
, po.lry by I'rrM'Irnt Wlliuiri within
.-flvn whuli will call for ihr
ikmr fUff !' t Knvrrninrnt f
rA.lrnn h a n-l a1.! p.j.di.- ncli'in
,: rpMirt' p.: J Htirli v. I. ' -
r -in. I f"t m r t:tn offii-t, in In
.. ;,ti(M brf.ii the Linns rliL ui-
M i npl'aMti fur t .iriifihK '
, . nir pHrir;li of Liw th.tt luiis nV
o., iIih rmr,:r friii i hrii-n
- "O t'S Jilt V tit I.tllK -Iff f"l '!(!'.''
( :nn )(f ihi1 rarih
yurh )icHn Hd'il'l imaii ,i r - 1 1 -rh.iriKt
in tin f md-iini nr il pi
.; f tinr u it itirtit ti' Tin. kv
, n ni h-- Kivt-n ruin v happ'.m-
a crt.Htr i.u.i..r it( pv-'i'l' f".
p r Mm I h:i n ur o : h t r iu ni
ii ih:it ()) AotM Li ,;inui
hi!. h"ilM!i' ln'f.i' w r .i!l( ,!i
, - 'Hi !li-H n In' t i .1 r k iJ 1 t'i Mmsi
. ? h .ut' ih nt In y h'm i.i : i mi . " ha il
v Hu I V
i M in- 1 1 ;h ii u.t t n - hi!ii:iit! f i th-f.-Miiit
nf nines' t.ffTr. L Ml"
i k tM, h t n 1 m ' ' 'I it n.i ! imi tli
t.p.r.Kii f"r ni :ki Mi ii'ii t i!i ' In
r iH nf 1 hp I ' I.i r.i : n of ti
.: . i n 'U' lire ;i M 'I I Ii t t (tli ' l : i; 1 l'i "l
, i.,nni th" fu'C ' of n'ir'l with
y.f fit::' n h .n! Jm iir p"r:;i n-f
,i t l h- i 1 1 . f :r;i t L'M or r P ' mn of
. 1 1 .i i;ijr of ti.it ioi:4 h 1 Mir
" H . m kIhh r h t : ;i n.i i .n
". .i p li4 it w a til h f. . :i i
I m w r h:n he i
Mi , Mu rli ..nit th.it h Lci.i -'1
: .... 'in iniiorif i.f ni' Ami ii'Vi
M! W.lt tint .-lUlsflf,! with 1M
' i;:ui" of n.i'Stnn ah inm pt .ipw. .1 j
I-- i.js' p uiitlrrtiki'-. to uti'li-: rii '
t i('i;!ri' ur!. uhiiWi w.nitl ir
. .di a u torr tr v n ,i n.t ' - h y ri
h miii ch Mure 1 1 pi f-i'M '.t: ion in
l.'iiKti for th I titt .1 Sta t
:' tn !s Knar.uit.! m th- c- n.i 1 1 1
Is i Vt w 'I til -i' , he M y
hi (' M. lU'll i pLiltlnl Thf !
;,-.! ff, h.llhl ;i Sil.i:n-n ,imm
M1' ' tn ' M ' i hoin.i. In lht Liu m ft
St. i!- r;il mni'hrr.t wtrv reto!i tVi .v
.1 i :i.r LroA n who h.i .--. M
i it i i hv Unshoe .Iins . h.' f Li-Hi
o' 'ho d.ij
PICTURE WILL CHRONICLE
GROWTH OF ADVERTISING
Tti.n is tlif y.'ar nf the mrifn at
tlif .-.iiiii-nti.in nf tlif- Ahhiii-1 itnl Ail.
rtiilng I'liil'K nf Hie il, t Nrw
I'tlfniita :'i iii-inl.. i- ;i in .i. ronl
I'K tn . A Culw, Mi'i'iiiuiv nf tlif
A Ivmiimiik irtili nf this i;it Mi.
Luis.' hn Jnttt rfi-i'tvi'il fnuii . mi
I ill-l III ail liui lll.lilsll la! a If I
! nina 1 ili'iiarttn.'iit nf thr I m
rs.il f'llin M t ti nf nt uilti(r rum pan . ,
N Vol k . iin-.l li'nt of Hi.. s,'i -. n
A l v ert ito r' iissnriatinn, .(iiipl.-ip
T Tit") nf thf M l. i-ll sin-tlnri fin thf
f r .1-ivn' irii(.ir,nn In tin. Hiiuthirn
Thp Hint.: Imi'in t int fr-mtiri nf itip
rrrrti ast.ii.-i.iii tun I Hi'f tv I' n-t j.r
inrilit!' tn thin ittiniiiinrrnirnt i.s th.
I r'ntni-tmn nf a nni'aiti ili tiii" film
wt..-h will I'hrnnli'lp the : (Invf
m. iit nf niii lt-rn mlv .-1 1 isini; frmti th
ttiiif that thf ntilv tn'ilhi'ii ujh 'h'
r' 'ti.' ii"n u hn h thf . ariy t in man
' I'.lFKlfil thus.- Miaiks In- Hll.-lfl.'il
f'r irrn Bnii a. Iu;". t.t thf pin.
i 'lav v,' h it v i nt: ihs nf ail
V'-ttUHini! : . 1 1 I I's fn.l'iv jinv. t'-l
tr ap, his ami thf. Il l This fl'n :--I
'.'- pfi'il i'( v., tli 'hi' a.si''.i n.f
I' -VTil nf III.- h I 1 1 It! K lll.-'l in tlif
P , s ... w hn vv i t i t in- i . ..
' . - , .1 1 IT. ll I II- f, ,.; . l i
I VP ,. ..V ,.- I; ,ff..-
f ASTOR IS APPOINTED FOR
MISSOURI SYNOD LUTHERAN
I 'v (Til la'ophi-1 I, It ryi;i Ii.ih h.-nn
"hl'.ntitpl Hs iirrmnii.Tit ..i-.'nr .v
'' - tiil.ssliiti hni.ritvnf the Mlsmnut
1 . ' ,.'-t a tl Vlln( f. tttlr.ft'l K.-v U
H Ktrilrhitfft win. tiai. In i n filllnt-'
' l"i!it nf the Til !- l .h.ir. li lli.v
I ' 'l"hnpft In pant.ii nf : In- i h un li it
" 'k'i Arrnvv. hu' In- liat I n
t n'hitiK tn thf mi'..' fins tcinir hfll
V.ip l:i tli" tl"l-'h'-as' .... in nf thf
'-'ir'hf i?f h-s.-t,'.i! i ' 1" is mi. , m
' vv-v m t h t . VI I
v 'h t'lf l ..."'l t nf . I . -in i
' I .- t f-.r 'h- !i in h in tlif
r Ml' l t..s .if- I X'.tl '.,! :.. slinvv
' - - ' Inlft . -t I. v : 1 1 t-. : a "i- n ! I tn .-i-ii'ititi.
nt
Until If
ll.ll'-
Is Iii :aln
l...; i . . 1- it .i i'
l was -, i t . , i : l i; i I
f 1,11 V . '-'' 'I V " 1 "
'' I m I -i a . v h . a ' in " w ' " i
h-1
"i it
M ix, v
Hi
n n i-1
1'if.tt. .tg-'ii" S I'
... r '. ..f - .i.'t I I r - nv
' t- Ho- l I'.'i'i -I f .i t.
1 1
t a h i i.ii" j.. i -"ii I
i '!.- . inintv tall
.- 'lth" ,'f ."!'-"
",'h l.av. ...
'i , k t in, a .' , v
l : :.
. all IIP I I V .- 1 '
s-. rh i:s',,.,
Jl.t .-'.. i'ii I i
) A'lvt
I i
li.-.iii'v
SI'i'l-
t I.- ,1 .1, I'll ,!'.'
MoTiint'sl-HiuMi
l.xxvti.ntMoilKV-
itt-L-t Hit Mii'.i K
' tim tli f .. tM H'ivi ' .
USED FIFTY YEARS
f
t2)
i"AKES PURE BLGOD !
AT ALL rrlUGGISTS J
CITY NKTS
I'll V. J. TltAIS'iii; ,iiinntin i . ..r...r.v:..i,
'hi- ii.ii.ma; of li s of r.i-.a in thv ; f..r M.-I..I.,.
Iit.r..'nr t.u.idiiu l Thirl u:it ' l:in..'. v. .
I I .f il. mm
I! It J' illN'S. N n:.-iil p- ut lui.t:t!i;
tnitVtri hi wlfi- iriurnvil '-!
''nl h f i inn ;i li nnliiiiiiil.il.' ! I'KTITI
Hip 'ln..iu:li MiiHiiirl. Ark..ii-.ii f,;,., u
i h'.tii.iin.t aifl T.x.18 ! 4 ,!,.,.t, ,
--- I
l'i:i'Kl- K c 1 1' il :iirr rn (rr.mlr.l
In itKlil.l rniiM vi'alotil.y In tlx.
fi.n.iMiiitf tit i rr ? Kv.i m
hki.iiim v k. I : I : Ip '
SIIT I i it Mi.intt' tii.-tinii'm nrr ;
m.ik f ..(. in ili-til.t r.mrt vi-ftri --l.lv j
! I', .rl II nr.... iiin.l VVlll.i.l.l '
J .111.I
..f IJ4 mm ..n.i nil I-..H-H ..f tlif u.-litiii i I ''
I . u I . I in" til., il i:t imh iv n iii.iin .
t 11''
t tnu
I "in.
it. i s i y f-iiiiiiitiy l 1 1 lth f ci-
l .-' nil hn ! it iiif-ottnir ill Mr-
il'.' Ilix-tr flnwiT flnil'. Thlril ,in I : '"' K t - .1 - I
I i 1 1 1 1 1 i . S iiii'il iv i ii-ninii .it :lo j I'l.tn't
i. r ... I, It l'l 1-.' II C ' l.i!"ltll"
i u n.i in i,-.iiil.i'hin ti.t" I'.liK ii' i-"t il ni! 'Till: II I .s .
t-i ,i n iii.utH ..iu nt jthf lily.. Iiiinu.)..
I I .1: I... !!:. Ih.'tti.
Mi:MHi:ilS - th-Tnl S.il. r'.uli I' .1 Hut .-, .it
j I .1 . 1. 1 n 1 .-.in -uti'il tn l.ruiK I I'.'ir 1 lui I..-. i...ini
. .:fi 1.. 1- r-1 lif.i I T .if til.' Il.ixt llu-.'t ,i-i.il iiili.i'i.flillll 1
It--:; i.f t'i" 111 1411 nl.. itlnn liirh will tnivhl niinli.i
hi'M 1 1 1 ! u 1 11-1 .1 in ihi' KM' hutii .it'-
'. ! i uti -
I i I It I
TWu M;.;ilii it"!lmifi 'i"'P 'I'-l - t
st i" . .1 an. I ii t Iin '1 .l.uiiHK.'.l hy fin- M I : K I i ; !; 1 it 1 if.i .1 . . l
. -.'H,i-ril t nuiriiitii; wliit-h Man..! in 1 miiiI tn t:,.- f"! :.i -a i i i k .- : t -1 . b.
tli.' k'.tilu-n "f mm nf tin' ln.iiv.-h ttir .-In. f , .1 : I. nf .lis i i ! . "nit I'l'l
l.'f .tint nn Itrynn iiMini'-, nntth cf I l.'..t"'i .'I. ii'i-l lit"l. S''",i- 1
H'lllnliillii- lull l-'iteliirll I'Hllin.l'P'l , t iillir.s ,'!.- J tin II Nt. !::' " a '..t
tli.- il.llli.iK'- at $3. MM!
I -
iiiciii i:M''iuit-:mkt nf tiir
i trii.illty law it. it .tin h-r.t t'V tin' two
jnffni-is It. ii Writ Ii inn! A I Ihiiiiii-.
; ulni will !'. r.siMini.1'1.' fr thf a! -j
t.'ii'l.ini i- i f Tulsa b l" it . Inii'l
t tin, m.ii I'.ninii' will work In U'f-i:
i 'I'll -.1 Hil l llnltlf t i. .t il. 'till i:stf i-ts
i
t ri.MI'l l NT nr T I ih nlh i ;
JiiL'.itO't ihi- Sonthw i "ittrn Tel-
phutii' intiipin ht-fure thf mI ;i
l.ih
yi'.
i v
Nf
1H,
I a
STATE COMMISSION GETS
BLAME FOR BQOK SHORTAGE;
rt .1 H
I If
I'l
.1
II 1'iatt. pt "iirii'ti'i nf th
-.- II
Tu s.i hunk mirf. Dip .mlv fniik
l ill. I in Hi' i-tv !i" tins a Mii'ii y - ; hi'.- mill Mi
nf -il. .in! tiiMik.t in an anii'"iii' .-inft'i .,.,,..:., ,,t , ... ..h.m
t . K .1 illtK I !if l . i-i nt . niiil'lat'i c
",aif nf th.- ll.s'l l-'l'i ni Ik-ip m-h
that t tn- vv hn'f t fill I If N In
Lit,. a-t'i'liin ihP ,u
, i.t-Niiin Nt-Vfi was
t,., :
I lH : II '
, . . I i at.
!..,- .iri .t.-mfiil- in., t.' f.'t hail llu i: ; "
tin- m himl I, n"k -l hi TiiImi than 1
... .
wan mail.' this v. iir. sin" J"
I'latt If th. hiinkn li.nl hP n a'li,,H'l
two m, niths rnrlli'i- i i'inptf Ht.irku
wniil l h.ivi' Iw.'ii on Intitil Ik- o'tl'l
an. I thf iiffils cf niuili'ii'H KiipplK-J
tun VM-.'Ks l.ffnrn si limil cpi'tteit
ArtaiiKfiiiftitn tuivf now Iipph
mil lr with Mi i tlirrlmlt.-r. thp
Hi-linol sii,.'rin'rnilf nt. hv h'.i li l'i
will 1." tf.tlflP'1 w Iir II l. KllllHtiP-it
1. nnks Is r." rlvi',1. Hi' will ni'tifj
thf n.-ll'M.I I't 1ti.i'H ;J what b"k htp
m wt ii. H wrrm -rrt in.iKr u rr
th" i.,": l'f thr ptn.li-litn nf 'hn
-i linn , anil Ih" hnoks will tln-ll
tak.-ll tn the in Iionlhoiin.' for ilm-
tllh'l-loi
ASSISTANCE BY RED CROSS
GIVEN SOLDIER AND WIDOW
'i,.,l ii l'i nin It ifliirnf.l ni r
sp.k fii'.i.U'r. thrniiith thr ivrrvlPr of
Hi., hniiip npit.on of thn Itnl I'mn
has li.Tr1 Slip. ll,f ill III H'-mlll'IK
Ii7sr.ii iii -p'i Ifiiifn t of :i rlniiii f"r
hi, pnv tlP'l n'tril from Ills 1 .1 1 v
wl.il.' Ii n.-ii-.- fur llnitii.n;n it. at
slimihl nn' h.'ikc lii-i-n lakrn i 'In m
of (ii iK'tta M nfniil for iiinppn
i , . n .,i th" t'-alll of hpr lllislinnrl
V't.u.k Mnffntil on Hrptrmhri 1 '
I ! I s ls.llnl I" nn Kionli'-I. IIP oft
n' in n f' I in a 'I'll i ."i-lv i I v t h '
I;,., I i'ii,,. A i- .tn n if i ' l"ti of I-"
,l no .n h .Inline f i "in S.'p'unhrr ' f
I 1 1 s his I,.-. n all. P'l
si-nlul i't-.ll.i Ki-liiriuil
s,a'f,i vpidlit wa rftiirn.'il lust
n.Bltf hv tli- Jury in 'Ii-'nl
l.t.fnr" whi'li 'If " "I lh '" "'
(klatiintia nts'iiifl ""') ,'-'"'
iharK"'! with irtnnt l.nrr"nv. was
trn .l vpnt.'r'l iv nf t.'t ttnnn The v.-r-ti.
t will h" tii.i.l" ptil'lh' Ihl" "i"rn
lk- '..,s, wa n.'Pii'-P't "f n'enlln.
,n tx' 1. 1 run. h"il ""'I l,,n"r '"h".
fro,,, an - n t ....... In I " th" prop.-rty of
M A S'fi-tt.
A.i-p'i.ati H,--i'i'v Shop, fnrnipr
v
Smi'h Mo ion. Is now 1"
, a'.M 3 13 Sou'h Itoiihi. r I'hori"
iik.i:.' I"l Ailvt
I ,n. ri, an If- nitx "Imp fi'ftiiP- lv
'ill's Snitli II"-' " I" '' lii.'a'Pil
.it 311 S'l.l'h Hmi'ilT 1'lhitlP ' "
I'l I'l 111
oipi . a f :-.- i '
Sh"
. fn-niPtlv
Is t-.nw lo
!r rhoiip
; i J '-- r ". ' h l;" -n'
I at ,tl .1 S - I'h I
I'M" A'lxt
Ml
Sunshine
I CUTICURA HEALS
, BURNING ITCHING
EczomaOnFace, Nock and
Arms. Could Not Sleep.
"I utt--1 finm m htnjr; n ' hn r -kvtr
that was nonnhii K awtuL atul
I vn ii -,i I hii e fn. It ntrtJ
" t l-.kr ht oti rt' f k. m 1
ii' i s 1 thfti f i!t:irj jnto MiMrn
. ft'Ttwirdt fr -Fniftioni 1
,,.1't! i i M lijrp it nht :u1 1
. -hu V.! n that I fU I (; I t ..t
.1 !l HI V 1' I
I Vri. I r i.Vd to try Ci:v irn
s ..I- a- ,! n ! 'i'.t. ! nn'v i.vr.l
, p c -kr of Sip n1 err twti f
i Or hi. -nt ft'iJ 'iiv he,i t?x
,,.1 C I' Oiptv. 7(4
-i ! Sf . M . ot i ! ir . A '
I titu;if S"j'. On.fMC.t !,.!
T!i for '.! tnilrt pitp mrn
tmr m r Otilmnl 25 mnA f4 . Thn
. ; i I, ..- " 'l-l -
.. f ' -trr , ' ' ( m r I jl
t'i M MJ-n. W"
IX HRIKF
..ti.iT.vsi..i. 1. 1 ri.i !y
.' ', I Il i !. n . "ii
: II 1 .1 . :. Tit.
In-lit HI III.' I ..iir' I mint
' . ii ,i : Tin- m.iu- i
i.i h..f. i.. i r
A i ii
'-S I-' .(; .!:,. v int.- tli.-
" I- .itnl mi.. i. ii it-i. in. I r.
l- Ii" t iiik . 11
. .... . , , .... ..... ...
11..
i 'tft. 1 ..nt-1.- 1 ii! : .P iT't j..'-. r
i Mil:. I '. I . s ' '. t .1 r 1 : !-: 1; 1
jS'n.l, l-tti.. 1 1 k 1 , t .11,-1 i' K
.i.i i'i
..i : ' in.
it:
Ii r t,.'
jrlK!il. lllili' 1.1 II'- I ::! t 11 - t.,'
I J-llll.-H I'll. I''.! ' J.I.I ' ! I . I ' 1 1
i I -li. !-
.......
I'll-. II.' 'I .
'"I'I'V I'l'irtli.
lllil In. I II
W. In
fill-
V I
I
th
... r K . t 1.1 ' 1 ' 1 t .1 ' ! 1 . k' th.' -t..i 11 I" "
" f
.1
.' ' - .. 'i I. K I .11
. . nr I ; i'ii t,' f!..li- .1 1 -
I I I'. II .1 l'f I 1. IHI I
fl Vi i- H f"..t I, I u hi
I h t-
J.rrlli . -
I.. .I l-v
Hi IS-liT.I I ;
II'IA t l'.l ' ll.t M
' .1' h t IK 11'
.f..Mi-i Ki.-.
I.. . 1 .1 ..' .11: d !.'
"1 M ;'.!.-1 l.l ...
-t..t( .11 .1 "I
I ..ii 1 1 h. I. .1- SI
iii'n ' ; n r .. ', 1:
II 1 I.i f" hlh.V.
f. . -
I I I ! ' I n
1 1 t K . ii -I
if. I Hi' -I.
'. I .it II " .fl'l
i. 1 : .-. 1 .1 1 1 in.' n - h"
f t'l.' ...hlt.'H "f
in. . 1 in i- ,1 ' '..'
I.-.- 11. tti. 1 1 . 1 1 1 1
1 1 1 l.u-k I . I IV
i.f I I'M II .. Ill ' ft t
I '
i-xin i
l a 'in
' tr
tl'.l tn .III' Ihl '
...il 1 r ' - .1111 I
1 in i.k'
11 .it
I : t'f I
1 1 ai
I 1
I I! .' 'l
It . il. it
nun,. I","
il..'i.'1'iiiii
i f. II
- llli - I ' Kat.ii, ."i. T ,.- i
r 'J I . .in I I i"i' t M I '
Tui... .tut. i- r ii"
N.i k i It-, nn I M . 1 1
M.nih' i in .it- .t '. M "
n. h. 1' I i ml M it is. i n-
I--
1 1 i I
on'.--
I"
....
1 . Tn'- . .1.1' i In fti
h.l I 'l IIIK. (V I '" -i '
ii, .V! Tai l!;.-r an.l 1
" ""' i I'-'l.n "f -,' ' !'' '- - M't 1
. . ' i .
'"' '' i,.,.. , . f , -h ii . -, - h in. Hi-Hi.' ii n1 I
J ! , S i . i .tv. I i tn i - i ' i i - i n
I' ,..;".. n I ml i i ath! I '"I l ' i
.' ... Tn'.- i .in-, n A .--.ill. t
ami l 'in I; IH'f., ; ' T-I a
It.sl lurk I. i'l-. I'lltis
nr: itii l.lin' i ifli. ins a -it .- t -I
a . at It-,! t" th,- i v h 1 1 1 1 1 s nf ' In
1 i-hilill.'ll "t It. il I ." I. at III.'
imititv f,,.. fill i. .nn--' I.
-. . x Ii i fits v. i ri
tn.-i l. ii II I
'-' I -'II ' h
,1 at .'U I Sn Tli I
- I"1"
Vl t
tm, I i ir.litiK '" h" I ),: M- , ,. , . i, ';h..n fi'in.-.iv
O" " - ,,- 1'I.Ti S I' n I..P I-
.li.-.l ;.: St.. s It II'" .'.In ''I- s
i , tt l"l" A tv VI
i l l.l SI f." 'ii"' v I '
I:.'- - i i -.v i" I'. .ii : 'i.'WH.k ' ' fa I ' '', ri
..!.! I'll ''-'' f.o.t, '! ." Ma M'l.il.i Mt. I J fcv
to tv .11 I.' T'.ifl V'l I i A
!
iW M LIIIM 111! I Ill I U , U.
116 SOUTH MAIN ST. PHONE 75G7 ?
I'lif hulics always :
Y N's. 'i:ivi' k,hm' t;'-st-t' "
Y v ?olt'ctinj? tiod look- ?
$J inuiippaivl. Now, J
''T ! Mr. Husband, sup- Ii 3
L s,.' , "' pose you ask your IJ v
j'.". ;. ', gjJahJ wif to help you j
:''-..'yLC ,h,M,St' l,;li'':f our 1!
'; ' - - f wfcj- if al dress hnvs. I ')
s." Invidfiitally. she B 1
L2CM to have you S'm- 1 -i
-
shoes v. o just rci civi'd for her selection. Men's
slioes, in tan kid or black kid, made over the
I?aHimon- last or foot-form last," also the new
pointed English last for men who wish to stay
you n jr.
$8.85 to
$13.50
I's
WE WILL SAVE YOU $2.50 to $3.00 A PAIR.
iimimii ia i Bit;
Booth No. 3
-MBMMHaMHMBMHMM rTMBMMMMB HTM
TULSA COUNTY FREE FAIR
Not Pretty hut Sensible
FREE BOOKLETS
on city and country building. '
Come and ee
M 1 1 1
302 North Main Street.
is -saury's r -V
u
Y ANNOUNCES FALL
OPENING PROGRAM
I iiti I ii kit i mi in k. (;i ni. i.i Mut t
lit llill shImk fur iii.ii.lililnK
of W.H-I. Iiiiliii. it ihl- NN int. r
i
-ii In i-t:ii lit Ii..-
i-n in i !
M i' ,.f tlx- f.i'l ....-tt.Mif j V
- i 1.-n.-i Mill. win. ti i-: In1 'J
. . ... . .. k.
i . ii ii. i . . i . . . - . . i ' . t
tit I- i. ..Ii .i .-!.!, in f.ill; T
Tin- 1"' 111 i. p-'i ' 'in' v
. .l'!i.- in i-i 1 .1 il ! I'iM"'1'1 1
III K
' - 11!
1111
III I
! !l
. 11 .1"
l'ii-l .llli.ll
I...TI.H
Tli.' .i.ii ml d
1 W
1 In r 1 "' , ' " I
I . I .
1
!l t 11
. Ii 1
il'IIICK n
r.i
,.-..
1 r."
: - .1 I . ' i
.'l.'tl
'!"'
f.ll.L- I,'
hi V J 111' "
1 .
. . In- 1
hi! ft1'
, ! ,1
III I
Mm ..f hiilM
I .1 II. I .
to
r it-.! 1
l-'l
w t I
htH,
s.i.lt 1 - il " H I'"' h I U
' l!. k-i- r t lit 1 iH'il n" 11 f '
. n ' 1 11 1
ill ,.'!
. - h in. " s nn t I ' I III a t"l ' ' ''
I MM --1 i V flu -i il il.-ni.i
mil. fa i 1 La ' i ,in in in
I. a . I V I in" 1'
i Hif'tH'llni-ll's I l.li't al 'l, lis
s Hi m 'll;j; ill." I III " II i S
I i.
t" K'.-Mt
TIH'i;SI N i. it I""-'
lis h ! S.". ill I in lla'i.'ti" I ' h nil!
s... n-i . .' i i i ti a
'r.r, .. I" V at "i l- I
Sh.'t t nil l
t- i' I'l
I., t-. -tin . -
t h c d a i n t v
1
I
;.-l
Is
us.
Phone Osage 78
1 ' , .ni-, Slim t nl' l ull 'mi: ,
'" ' ;.' t- v i'ii f " "f l"l' ' i A
M.r . .. (v
'' .''" 1 I : 1 1 ' N II, iv nn ht i"H! ' : Vt
' ': r''- I i i . t'.i "... n ii i" h"i I'"' ' ' v
I'Mn'K. .. ,,, .. . ,. I I',,., . av ...I .1 1 1
. - " - ' , 1
' I ' l'i I f ' v "I "" ' -fs III I- ' 11
1 'J .i.ii.i , ..... to sw .t. nuttf. "'"l j
-ri i i '. 1 1 n i 'i i 1 1 ti, h t i n
p. ."...t of ti" Ill- hi I - - W ..I OP I fi" I S(J
!..- i "in I 'ft .M '-'h "tl ' ' i I ' n ' s
. .... . . I. . . . . . . I . I VV I . I , . ! J
Ih I ' ' ' " ' I .'" ' -i - I
ami tt- , I
SI S I t 'I. ii" Iin- nit i itnl t'i
. Im.oI i-ailns in no- iih't'ill'lt S.-'ial;
I in !,.l.l. M -i. 't' l r' f ' -' I J
m. nts V
I" '1 ' h ' . - 1
Friday 'Special" Day
At Vandevcrs Harvest Festival Sale
A day of IJitf Bargains ;iud small typo. A careful perusal of the fol
lowing items will he beneficial to folks who save and in addition
to these extra specials.
Everything in the Store Reduced 10 cv or More
Special Lot of Women's Women's IUoum .;, Kxtra Another (iroup of New Fall
New Fall Coats at - :.!""( -peciid y $8.69 Oresscs Attractively Priced
I-..M.C of 111" mat.-t l.fs alP Nov.lly in-. I l-,t f i .- ' llllitt4 at $22.49
I'l. his "l..m. T'i.-. to". I ".xp v si' t"-vv f,h s in fl.K,ri. Mi f . ,, null. y Navy Hrr,".
I- n ,,,,1 W....I .'oi.tmr- ll.n.l " ' '"' "n'' 1 si..,wii. w"H thf "ffnt of riP.'llpnt
hi.,.," ami n"",l ", k.ii.iniiMm " ' " " "" '1 it'.r.l I'i.'n.r" nMM 1 1' "' ""'' "rulrt
.. , . i i. "r , ( ,r irimmp.j. .irntUit
I .itnl.- Most n 1 hi v iv1 iv nio , , , ,
, One Especially Attractive '"''-'"
V omens New lull (oats (. of Svy-,,a i)r,.SS(.s rAira Special 100 Suits,
SellinRat $2.l.) j.,ia;:ll .srts.70 Ml New Kail Styles .$59..r)0
Aip t.-i'lv w-iiii, I, i f nl liucalnn for all . i i ",i nn i ni, i lux mitprliiln nr" V-
It v ,n...l..;s .l t.,l..s ,.,.r... V V'.',''!n. i , .I U . I .a -o-i ' ' , ' I I h'' ' '- f'-.''-''"'f -M'TblV
'' ' ' V, u ', ' , I .il., i... I ami finlshfil A wntf rnm"
' e,...,s ' '"' I -'' '" On, -It .f ,.,..,..,. Ml , . In. P.I t'lonnr, hfltf.1.
I., vv, -'. ip. N.ivv nil, I I;., I ' '"""'"' 1 '"-'" ..,,, M',,,1 hloiisp Pffn-'f.. ;..... ..I.nl..
1 ' "" ' '''"" '' ' " "f n.l.trii i.tn I nl.n
M in I r.i I oi-s. is nl I xn.ih i, I'rli . .,
- m. i, ,t, ...i,n,., it., ,. ',,,. a I ictly New rail l)rcs.-es l initn .!.. run.. i,.ot tu.
t , , ,, , ii- i" i i if - .I.I...I 3.', Kvpiv 'I'lioiniinnn t'or
' ""f"1"- ool Jersey at !fl (.( , w,k i.i,i.t".i . tm. rniur-
I '"" from II !" up t" 1 1 .' " '. ',,, 'r , ,,,, liii,.'. f-i hinin.l in lion I'l. illy tn i-lt-i-" .from H"u-'
Hi at II 1 .1 ' I'll II I . I... .-. In, I.. i ami wai i I ;ffp,i l..r prl.'PH from 1160 up to $:0U0
Wottii'i.' I'm. in Ixl.I I'timps. I on Spo- i It'.jV l'.l nr-, I ttrn Ss,-i lt'ni-i( "l-:uTrnli-" I ri'iirli Kl.l .ln,r
t-lal l,iil. l.irn ,.l... sniij l.a li. i M,... f f.,..- IPv ni.i.lr.m In f.imv - W lth "VPrni' irn. irn flim"r W-niitli;
no- .ip. I It." ,m, plain ami l.l.. I.I.- -tnp.s ,i,,s Ii .in t In II. -.".ns II. ,'1' ntltrlip.l. . olols. hrown. Inn. np-.
, '.1,-s ,.. i.ki'i.Iv up to ulaiJv fiom III" to 76 (fl 10 h'"' kl ,"" H'"1 'hl,"- '""
II-'"". ,u I'tfl.v of --,,,f , up. , it ALIO p'f "' """""'I (9 7rt
onlv at. pall OO.Ztl i . All nl.'- Hp-Plnl .. VCtIV
4 t.lli lr ti h l.iin'l.i.i.t Dr. mo,, I tint
.-tn.-iiK Hull Kl.l (Mfor.l l.p.iihpr ilnl 1'i.inti nml Nl.irni Hrnrr Of nint
.,,,,1 I. , .1,,. iiiipip.I I I.K IH i... (.-a,.. ,.,,,,-han, I,, ftmv rolorp.l 'I'l.tll'V m pi'i''"rlly all colors, r"i(ii-
W ml no In. I'l Ml'-, f.... nn, I . , ,,, ,1,1,1. nf,,, p,n nt,. '"' l lr QQr
111. ..'i.'ll.'lit fol .Irri.f ami t.'l. .t i, ,, s ,,.,, Ci'iilarlv n p.-ml. J-nl . U J K.
war. ... sal,. I'n.l.n r IC "l 1 : '" I nt'i t 1 1 O Monti rnrcr f ".-"lk"r.l qnallly In
i'K I '' ii . -.il 911J i-l lan l.ruwn. !irmitii1v, tirny iin.l
W inn, ns I'm. nt l'iiili. r. Lull tin, I ,-x on-hlr.. I Imh in vailinn f.iini Ihuk. M In.Tipn wIiIp; r"ulurlv 2 lit
lira, it.- Mil riniips I . i'h, i an. , , ,, ,,,,, Mt ,,, ., In a 1 1 ', ,,, . r',- il unit il (,". eittil ipri'llll IQ
...th..i ,,,v"n-il I In. h.liK i.uii' j,,,,. , ,,, mn xar.l $11.
.'' onl'v a." .i?rW0 '" $6 95 V""1 W,M.I Jcn-r-of " .lu.Hl, in n.vy
"'V "" ". ' " "I .' ' - , . I it nr Mailras, fin" ansnrtniPiit of put- l.inwn, r.tv. t.in. ilr.on and pur-
.,i...'s I .lit- .f"7l '"'' ,,,,,,,,, ,. .....marl, ...t. Oft ' I'l". (. in.'liPi wirtr. r"f..l.rlv 14 75;
nl kl, I mil I, town kl.l. fui" "iii'illiy , , iHr rxlm d" AO
,a.prii,i. .... ..I. ... :.. ..M'.i...iv ' "i"""' ovc $3.98
irli.'l lo It'll', rtl.lay J nf" an.) nml I'lnlll i MltlllU, g.m.l ipiii I It y ;
,U- p.nr 4)4.JJ ;" lit. lira ml- lixtta nf WtH.I rl.t.ir In rti".ka M plain
. , ., , . I,,. , ... in", i, i AJC In a flu" varlnlv nf r.il.tr comlilna-
Umnrti. .n. d.for.ls I, II, tp.....l a-JV. ,ulllil(i f)r t
.t linwn ki.l ami l.ia. I. ... I i iimsi a7.h (.i,,,.,,,,,,, iii .tup". .Iippk. ' ,klMH . ft I liirh". wta.; rp.ularly
'"' ' ' '"' '" "' I' "" "' nml i.i.i i'l- l.Hlii tttt.I link . ..H.m, -n-n- 4 in" rr mru aOAO
t-,i" iihin oniv. i.i. d7 nr ui,,iv jr., m ' , 4.MK
a,-... tfl.yj
,v I,.,,. IIimiI nf fni" htnv t,
i, I. , I.-. .1.1 In- h i
. ,,.,,, III.' ., -..1" In
;:"""' . $7.45
.,..,, lr.-. lkM- I......,,
',,. s.t.t, t.)W I....1: M.i.. .Ip.i.i.r
rovftpil M..I nn. of tho iipwpsi l,.i:
mmlpli., i.miluily IIJA.U. on mil.' In
.lav only. at. ijQ I r
pair tPO.nD
,.-n' lr,' Ii.h.i. .f f p.al
Ity mav kid no Ii top,. Hl.'inl. r .ov-
rn.-.l iir. is our of tha. n"v fall ino
,1, in i,,;,.jilv IIJ'-i & Q AC
4,i, ,.,p I riil-o only $U,'i)
W.nn.ii'n lu.rk .r.-y Kll llo.il, S;.
,, I, I,,- nn.'t. Is. writ aol. .
..Ipinlri . .i.i." I In, -l. , x, , piiom.ll)
fin.- :n' a a m! w. i, kin. ii.-lni'. i (mini)
II4U". ..il .' I toll', til 7C
.,' a pall. ... 0 1 1 . 1 J
Ik,.,.,, ..f ,',. .'..,. I.. -
I s hiKh ami low In . h imp tpnil
its. mm mniiihlu lot I'-'i
in, nil- I rulay (1C A 'J
,,,,11 ,,,,1, Dt lJ
SiM-ai.l lil of 'rvt. .i.n.-n In lirht ami
,laik .irs,, in many .Ir-n'itna. rmulal
ly 6i. ami il'. 47 ir
rxtru .p. . ial f 2 L
Kifti Pip,.', of I'latniin.-. h.aiiiiful
i,pw l-all p iUpi n iui.I ,'k'tn, i.-HUl.r
ly ii. , mtt CQ
!" ''V
lli.n.l Mini.- Ilnhy Ura-tana-n 'i'iitt"
.(ii.lllt) ami flliiall, tfK'llatli I Z 7 '.
( 1 (JC
t . J)l.7al
llaliv llliilikrla of f!f" ,'fi'"x ,,'tt...i
loloi,. pink ami hi in-. i null, r . x 12""
inni 1 1
npp, 0 1 J J
lilhlr.lt ilnl I I.i. .11 Mills ' ' I
aml iV"i sit. s f i nm .' '" I '. . t . : 'i 1 1 ' .
I "" ill'.. t'l QC
.pp. In I J 1 . JaJ
i..o. ns Milium W.ir'.l I.iip Ini.n
"Mills, '.W '!'"' '"' i'l-''-
;...' I'l 'ilir'i t- (f 1 QQ
..t-i -. iii va.0
U,....,.s It. I..-II. Itll.'-.l I -a. .
Mill - . , i I f ' 'i i ' ' ' 1 lfs
'lv '.-. '..I. ' " ' ''''
! ' "' i'i-. 'I ' (T 1 QQ
I"" Vl.QJ
Wot... os M,r,sr1..l s..,rs .
' '' , "' ' ' J .
' " ' '''' ' CO AQ
' ' ' ' pU.l'J
, ,(,,-' s,,.l.f s,-ls .. -j
, " ' i ,' ',
; " ' . , , a . n s
SJ.49
II".,- .""T,, ' ,. i1 . ! ,
1 ' , - I .
V , , , ,, '' 1 1
o- nr
M. aj.l.a'a)
not 0 - 'I nlili.
r t . ( . - , , ,
. . - ,
:-..v...,a' ..: $1.89
Sinn
I litur-a
in I-, i. I". M
S;i!iiMla
I nl tl
I V. M.
i;x. I.,,,,..,., 1 1UC
'"'" '" "" "'H ""' '""
,,U"'l ""! '"''r";
-- 39c
' "Mil...,. A...l.r...,,' I.l.t.lm..., iv.ny
' t ponil.iri.illon an.l plal.l. f.ti-
.' .u.HI klnirh..ii.. r.'itilltirly rn
" " UJL
Irl.nli Muni Napkin, of K"" I .piallly
II""". n.ipnil .llff-iPtil il.ainnn. r"-
' "" ' ,'"'1"1'
''"" " " Vf'f
I linn Mi.-r I Inn. .m Imh". whip ntra
1 T'-'"1. "k'ul.nU if O OQ
"'a -p.-.lal j .1 tffCiOJ
I '' I'Ulow T.il.li.it. 44 in, 1,-s l.p,
"rv I'hf 'iu 'I''! . put I'h a'h. p'l
'"n ' "' '", CI OQ
1 ' 1 f ' '-' 'Ifl.mUt
"t'i. ii li ,1 Tnlilr llaiiiio.li. Ti hn In-n
1 "''"' 1 1 I'.'""'"".
r " " : ' ' 1 oor
I" ii . tll
M ras-r,. ,1 Tnlili- I'lnllm. m. . i;4,t
In'., in Lot I, hipnii" ami loumt
xhapp ..in.- with .s.llop.-l .'.lipn rt'K
"l-"lv I -' ' ' ami I-' & O Oft
txitu.ppplal filOJ
Morna-i-ii-i! Vnpkllis of trnml hrnvv
ipmlitv , t,.ii,nnk fmuh, ti'iin
li'li I J "n l.tta 1 PQ
npi. .1 fil,OiJ
I'.ili.iti llurk TiiwpI. Tina la our llnil
M..-I..I "''' nl..p and koo .polity
'"', l'-'' f"''V'' CO kft
.lo'.'f J.C..aJU
l'""' I'.iilli 'loaarla- t:tr.i lipavl ami
.!.. a.." .'.iUily7.'. . fA
'X'ta "-'iil . . OJC
n I Win W.ll Mi.s-llntf tji.tnl K'u.la
"f 1 "' ' '"'I '''''i,B t.i'in rn
ip.' .1 '-.i'l OJC
I r. i. It. I ll.-.t -.r.iul In whllr K t
' ., , ' h . s, v i ., i it t.-t nn 'n , h,,o.
' ' '.i ili-l tin hi- ...nl.,.'.
1 ' I im i C9 'i Q
tttOJ
,., v,,r,,,,M "..i,',. ,,, ,i , .,
.. t -lv' - . h mp . ., i I
,,,, -i , . i'" CO 4 0
I. '.,'," 0J.4O
no I,,, !, ,,... , ,. ...
. i I . -, . -.. t ... ....
I - i ; ' . C 1 Ofl
, . . 0 1 I
,..,., '.l.,k -.' ' I"'. ' '- .' t
i 1 ., .'.- ' . ,
. I I.'.'-.
l Qf
., 04.0.1
i- t . . .. , , ' i . .
' ' ' . ' i '
39c
.,. I. nil 1 -, lk I r. m I, Ixlt
i ,i. .,.-'.-- . ' - I v i . :
. . I ' ' . X ' .-. V. I '
" ' t0 CO
VJ'JJ
I . 1 .. .... . 1 I I 0 r I 11 .1 . ' I xo 4 I i' t
I . o. I. Iv l.l I . t-'l - 1 ' , 'I' h I X n.r
.- ''.', f ,.',1 ,'"
t.. $3.15
. n liiuilliMi, nn. I Trtixillnrw I n ahuilM
' '"". I'"M'I". T,"ian rn. drii.nn
"vv. 4il Ui.tKa w-lit". rrgularly
$4.39
(l(r w ,htH,,. K.v.
,., w ti-.utlful floral ttMiini
In all ...Inf., rritularly lip yard. Mar-
y , nl . railval Mala ' CQ-
prii" lt7C
Molrr TUffHs Hair lt.tw tUhlMilM
eiHlt. rnlnr. of m.lr. r"d. ro.. pink.
.ky I'lu". lav"nd.r and OA
r.v Klra nprclal J7t.
v . hli.-rr Uwn llaiirtlirr.'lil.-fa
.(..loir. I hord.r anil Initial, rpuular-
y I !,. ra.-h. Hp", lal Q0-
,p,,r HOC
Wi.nioii'a IMrf lln.n llanlk,'ri-lilrfa
Maui I'ootl .piallty llnrii. hPin-
.ait.hfil. ifuiurly lie "arh. Hp", lal
, u I .tlK 'I"' nil" A
,i for jyc
Mrn'a I'lnln llaiulkcrt likpfa (Inod
,,n. iiiiall'y, irifularly 1 Or ea.-h.
liurtim inn aap, OA
,tn QtfC
h,Mio rlla rim'lnl In navy. Mark.
,..,,,. .n, ,ra.n; r.R'ilarly or
llUOrvii.-li Hp.Plal. r.Ph OjC
Unr,,(,,Ty Mtlng ami Inw-r-
,(,, r,lr Kn, Rinih only Hp.rial
ilitrlnar Hip IUrv.nl r.atlyal QQ-
Hiile. yard OttC
,,,l,r.,lili'ry lit (onrrnl l-alrm A Ino
pni iff.rtn. on.l iinalllv ramlirir;
, ,.( la Urn wht". rrglllnrlv flip ,
yatd llin ) Q
npr.-ial IOC
Mn.l-l llalll low pin, lnrg nlK wPh
pink II, . and v.-lh.w txir'lpr. all
'X"I '-iK". r.tilarly - QQ
II 2.'. l-:ira apn.-lal .. . " .. jOC
I III. n l.iussl 1 ...l Mn m pid nial-
.,pp-1 an I hPiiitn."! "ltd., r"K"larly
r,.i, .,,,( T'.i l.xlra Jft
' ' TalC
lilhli-rn Hrcsasa St .mpp.1 with
pi .- V ! ailt.l', oil l.lWrn. K'Pp Itl'l tl.1 .
'!- si,--, '.'..o Itif.nin' to ti yp.-.rx.
,tt..'.,i.i'i.. pttiki.ntwtfip.rpictilar.y
-.14,11 " l.'ta 70r
' I JQ
siinii. t Utisns f..r ( lill.trrn l'hu. .
"tr ,i i i mi in sipa from 1 tn n
a'.l'.rly l'.'.Stn n Q
I .' I a . 0.alJ
M,nn."l Sai.rf" N'" nl.:pmnt.
If , kn ,t ami outline d.v mm
. i-n, K.'t, I DC
llnr ..l nl M,lil,f.-I4lr, tnalul-
inn H ntii Ii lal. It nil rid Tlirp-i.t tin-1
I.i .' ,-Ii T" i Imn narrow wi.liha on ly .
5c
Irrmli al I B',sll.,l h i.Kr, a 1
,, -. - , N.n i.iy fn. ,,ii.'iii-, n-ii-.
I V f; '! v.l 1 I I Mrs, 0 I
i"'"' IC.2C
1 II II -salllls 1 f n. 'd ' 111 ' I' V Iff -Il
wl a I -' I t ill', nr' hi I .1 1 1 " I
.'" I p'l' pi- . ti.- - v nt . '.
foil sh..f us.-,, f V.if,,. s n.-i
$i.G9
In'trnrii'in-; in l!m-liniiiti-rirn.'.
Knildnn
. ml t I r" in:; f rrr,
f. r m itlifti: iiijlrri.il
;itr pnrh.ird Iter'
r.ilc.ini .
I
S
1 &

xml | txt