OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, September 24, 1919, FINAL EDITION, Image 12

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-09-24/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

J
i IS
t (II.SA DAILY WORLD. WKDNKSDA Y, S KPT EMBER 24. 1919
RESERVATIONS take
POWER FROM LEAGUE
'IVt'slilftit kih- rimt4 In ililr .
I H lit rf 1 lit luili l-tn I lit in
litiir i.f I liil"
TREATY AGAIN DLFENDLD
Sit Nra ! I l mil I I lr-l j.Mil
I HMI I ! r I -illM" i
II. Ip i Null Ill rl
Her Shoulders Called Perfect;
Then 1 1 "mi Does She Cover Them
I I I.M.I
,-: . k- .fu
ll
i 1
i
I'
1 1 )
-l in. I , "
II- iM
I I Ml .1.1 "I tt.llll.flij I .1 lit- .-.tl
- i. I.I u Mini il . p. I 1 1 i i . K I" l'i -
1 1 1 1 i. tt -I II' ' 1 . 1 ' I ' ' ' I - I ' ' 1
il.-l, I it ,i . 1 1 ( tin li-... I hli l.l i
: li,- w 1,1 M unit i..f (f i i I
Tll.lt I IUll'1 I lloilf. If "M I I II I
tt 1 1 1 1 ,. , 1 1 in H n i , i -.1 1 1 fii; i .i
I I 11 I I --1)1 1" u II . If -in-,- in u i
llf l ff'll 1 Oil III if II V I'll'' -1 lilt! I
Siilf iif Iff I lil ' 'I I
I - : .5"! ' :, tfV
mum MhffpJ
y.."v' rmj I
KPW
' t' f If Jj'
A
STRIKERS WILL HOLD ;:.
PITTSBURGH SESSION
1 1 Mi; III I'' Mr I-mI.m I
I Hill I lll'l llif III Wlllkftllt
I nm Mi ! I'l-int1
CLAIMS OF MEN DISPUTED
I ttriu i.4- I 'I.i ill - s.11 t II iinMttii It
l;ii.,r.il.,- Mlrr I m. I'im-, t -li
niit in I Ins, liitMit I'l. nils
ini.
I
I I II -II I , i I I
I...
-I t . if
i I i.
.. -n .
. . I . I
I !.,
i tt 1,,-
ti
II: It . ll
lil. I . ! IiV .
V I f t ,1 . .1
, .. '. I I
lit i.t ri4
, li... i i ' liii i.
I. i.i: f-i:
I .- i i i ii ' i
.4 I.I
I. I
I l-l II. I 'I U I
I! I ll I III ll 1
"I - ,r ,! i -
i, i I,- .in .-. lit
.-!. I .
.-i : i. ! M
I. .t i.-l'l,
I;, i i . i - i.i t
it., ii.i- ii '
i,t i 1 1 i . ii- l -i i
I I I - 1.1 .M l I '!
; .i'i I h i ' I'm
w ur 1 1 ,, i i ' t I ! i
. . (. I ' It, Cn ll"-
-I- I .i' ','t- '. III
:.i i i- i i -. -i hi i.i i .. .v,
ii.l li.it ii. i H ill, - i l f
. . ;'. i in- l ii I- i
i j,. i ii.:-ii i.t- ,r ri I
In- i--: .t f. i'l lit -li
Vk li.-i In, it
In , i.ii.1 1 1 .mis art
: , I ,,-.;i r nl ilit-
,'i,ln." .-ii.HKi-f -i.i
ti-,,i -l.-r .1 'hf rt i,-i!i "f
I In- ,i.--, i ,f !!. i.t''' tl . . . . - r -
Tn.l i , i i- ii- mi !! i iif t ; 1
1.1,1 iiii..ii ,n i l.l , r- it: Into 'iii-l.i nii'l I"
1 1 1 1 Ilit' i 1 : 1 1 , ,i .-III ,f ' ull
'I I, i- li.ifulinl Ill 1 1 1 fnf "'
f ii ft: ii"ii ii. 'I Hi''' "rkTi will
i i ii.. iniiiitrrtiw fnl llf iniriumf
i.f 'I -i'i..iiik 'l.Kf iniC'f" f"'
li'iiili.li .ti l -i l.t tin til if f"i l-r'.liillKl,Tt;
l lit- B'f -IKl If
Mi I i.m. r ,i l rln ih.il tiifj
i -hi, , i-i.,- I., i.i mil li.-i-n i-.illi I in I
I im, .1 , ,i lA "n tie lil. Hi". I'll wii llil 1
,: .nr.- ii tun.- i,i jii tilili-init III, tt Ii iif
..iit.-ii .1-, .i ii-i-iit i.f ill.- -iiikf
I (If . I lii.i'lfl hi In- t II K f II up
I I ll.l ' ill I I fll ii, llkl'il .1 ' '
I i1' i.f "I;.- t.1. itf J , , 1 1 i I i - ilpiill ItlliU 1
i i ,i' ti ii,i it -ii.l Mi I ii-itr I'lf,
Hlll'i' K' ' ii. ii Willi fin 'l .n I 1'ilm j
ni-i- li i.i'iii-i i n'f KnlliK III 'If i
ii, .mil ll it :lif t in. r i-i- i.ikt-n fi-il ''in'
i.i Hit- il.-'ii- ' .,r in-.r .i.MMtlin i ur t
I .il.t -I
... .:
I llf Kin I I.i
Iftlt'll, I II II. III I It'll "ll I
Red Cross May
Make Appeal for
Victims of Storm
. r i ., .i i.-! si .' : : 1. 1., i
i ri k iff I' t-i,ij ii' iff ri-- en: , i"
m hi in i '.,' t i V ; i r i 'I I -i i r f a ii k -,
ll : a n. ik ' ' ' f t i i h H f -1 ill, 1 1 11
t.f i in- V.h. i .. -i-i I ;i-.l f i"
i ;k'i ' 'If -' '''! I li -i ' ; l in. t I'f
f. in ml MiiMiti' f-ii Uif Kf-I IT"-'"
iti.il .i hill. n. ii .ipjif-.il fur I
f f lll.lt ,l l ll.ll l. I r"H
fllnlt. I,.- ...in I iilif.i.l, tin, f fl
!' I i, I Iff if - i. p,t : nf A V
Jiim-n ,11't l.il nf i I, Hi, ill If'l'f
CARRANZA IS EXPECTED
TO ASK FOR ARBITRATION
;:':;'.!:1;v-:-.,.7 .;:,;,..;,r, SAY! WHEN"
... ii, . fi... ..iirfi, An.fri, in iii.i)"i .
DO WhtAI ?
iii-r.i ' i. in I'f i li-' '"'
11 IllfIC w i mki: IIV 111 l
Mmiiiliiimii in t'f Tim hi. U TuM
oniiiiii Mnifiiifiu itf iti-Mifin.
l.d.M'iiN Sf (( . L'i - Tin- fnllowliiK
it..t.il .iil'InnMiJ ll) lit fnllimtflK ll
f.t ii itMii-.l liy Ihf Kutniiin miwi
f rii.'iit-ii' ill MiHti i'W
Ttif rt I armli'ii h.ivf m lii Diln n f.l
Khiirknv. HifliiHiof. Aknlrrlnotliir
NJim'mWi ttii'l KlfV. Ihf I'lHiiUfr if
t : ii t inn in ill" ifKii'ii "f 'hf 'i'
t ifiiiliiiK ii 'l w hrff wllhlr;twii
fn.iii i Iif ifRI"ii frtnii
(l-j-tufi i iniiil rm i-iv
M.i.il
Vmi'll I Ihil llf 1'flliiwn m flu t-Unrnt-il
It) l ' Mtmil'tt l.-M i.
kim litlili It It Iktil fill l he .lull
fur Wiirk, I'lay r I tnitl
I n - l-i-pn i r iiiillKi-K'I'in in. iv f.'i
ln ii kI.i- i'f Ii. I'k DM i-.i-tllv .It 4
ihh h mivlt'l
riial . ri I fur
U ASM l .i ; i . .. : Cn -l
Hi r.itii.l liiii , .ib., f 1 1 . a I lil If i
lii'ii fi il.-ti-i inn-'- I In-i.r .--.'ii l Mi ,i
t ill Km fi lilni HI t , ftpi.rit,li, .11 , tAi'll
,l.,,.il,:i I.f in. i. It- I i ' l . t ,. i . l .i i liini-l 1st if nf .Mm. mill ""I)
I 'ff filii-iiff i.i .Mlf .fn" iiinlini li il In Iff M nl' rii ii-l
i ,...,i. ... .,i.-. urn in in f r r ti ' if ' n .iihi i.itiii-,i fun ti.
"I. HAVE NEVER
SEEN THE EQUAL"!
. i
ii.t
ft a i .
I. ii i ff t(i li.t-r t
i f.i, lit-1
li I '.11.11 i i., 1 1 I -nti 1 nil rkfl h f l f f "') v hv llifilllili II
Ihiiik Hrift'til i' I ifiiif uif ff.r liriim t or fiiiiiitnil tnil
i In .'
Mllllll lllf MM. Ill- I I ' 1 1 1 II I I ' 1 11'' ID
f tLi'tni; Mf m. -ill .-iff. nit .it 'i,l, I hitt
I .ill. it N-w
Mr I.m n.l
I '
i ' K'
f
,l ,1
I'-
i, -I lliii ' "
r -I, i
. i ii,-n ,
,in -i
f
1 1
i nn'i.H
-ilti l.ll ,
i.tllii: If, i
.-I 't.-t i-i"
f i. if-in
.1,1 i. V.'
) 'I'n'i.ir,
i.m iff If ' m'1
i, , I , - I will ' ' -
I i ' n I ' i-
t- .l Ml
i , i i i-1- f tt ,i ri ii
I . .. ,,.,,ii,ii, ,n
HI mi MMkf nliil f in 'I tt lirli
I f 1 1 tl . III I f I II f II In H "I n
I lllltlill'l llllllllttt.
Clif Hiiitlir nf fin. hi. inn Uif "i t
I
I
I
t. l.ll Hill I I il , I I
'III I i ii K ll I ll'' if""'"
i- mil. llf tt Hi m iii-.i!ti II I
f iltr it f - "lifl Mm ' li '
If n If il I i riif In'" I'f I
f ill ll II Hf I Vlll ll" I -t'l I ll I '
' t II ft 1 1 'I
run. i
I, I
,rft.... ii' : hi"' i"ii f
it.t i i ' I-i ,-, if I, n,i
I hit H I'
l i f . i in,
I. .1 -I .1!. I' 't
I' III. V 1' If... i .1 i.i-t. ...l ftr-t I
i' -i n v
I,.- 1,-1 1 .
r, i,i.i...i ,
,i .. ii ..
,.f .i-i .1-.
r " ,,- . -i . i" s 1. 1, i n
tii it :i.'7. 1 ' Mm ni
i i - nit I i 1 "' ' '
, I .1111,11,1' '." f -'I' I I ll-III- Mlf
,...', 1 1 . ..I, ... ,,1111-,.'- I'l ' 11-1 "1
. , -. !! - ' '
,,, .,, i- i ii i .I I , ll'hl 'fit HiK 1 I'f 11 1 '
', . -H..ui.. i . .in. I ..f ' l'i '
,,f .1. I I illt'll f. Inn 'f ll '-' Ml"
ll ..If l-VMI' '! ll'ifiv Ml Ml" - -I1
, , ,., ,lll,tf I'l I f. I'l- i" ' f '' '"'
1,1. II, fl "if' i" " 1 'J
j j i I . ti 1 1 ii ii im ,i i l ti -t ! ,1 "
,,n,l . i, in ,.li'ii,ii.il in limit, n. iif.tr
I, ,.. ,- llf rliiiii'iH .Ml mi" .i -l.liii.in.ii
n ., pi ' in- 1 l'i "M 1 1
i..i , iiml ' h it '..null i,j i f m f " i:
I li.- ( n .1 t 1 1, t in I 1 1,1
, n-i if- ! M. '. I
,t n , .,- ii nl I' I , in: .mi f lii ii if - im
,,,i .r ...n Ii .f - nl,
.,ii. -I l In- f i !-
tftiTui t.ififi' , mil ii . i fit ttt it-f 1 1 itfi
1 irn I im in ' hi in Mi'tiin in I 'i ! 7 -iii-l
IIHH ft.' iiml iiifii fni.ifi'iil rff'Tint
fur ilit Mikii.iii ! ii, -rii uif n f.
Mill n't., I... l.ikfli lli .il Mlf liiff!lfi. tl' I-'' '1 ' uif inii'iiiil in
Ml .'.,slfr St.' I lilt.lif i.l.lill.if.l fii-in Mlf fiili.l iftlllf
f .ii- hi ii k mi .iiiiii' fi f ik Ii' ! - ii.t ilif f it I 'IMIMIHII. t Mil I 'I i ml mil
I.. l..f ir .ii-l li I'lf. I "If II il f'"'"'i 'f . -ii- h Mm hf if
if ... I,.. ,i :..m- tt ii.iiilf Hf t,.,, I In. ; irfirtlftl M ff n . i,.i 1 1 iff r , ,.
1 ,..,,, . ,i fi;iH I. if ln.l'l-i rnll ; I iliiflf S-nlt, ftilllntl'-. i'f Mif .'i'l' -
,(,., , ,,,, In wirkiifN aif iif jlMi'iiiini in-..- win- ..!-! in I'l ill rr
f rm -it -, in -if I, ' .ni.l Hr'Kfini I.f -.ml
Ii.mi ,i.-l,f. if S.i t -1 iif I iiimiH"- I I nf 1 1 nf I iii-i ' f'li - fi ,1 ' i
i.i i .i.li til ,,f if, in- ! II i ll Ki flfi ii' f-'li I'lf'f'l l Mif ttlHii- - ii' '
if Uil..,, w ..nil rt'trn.l Mif . tniffi - . fH.it t liiftitf nf i;ii'il im in m
.in.. Mr l i.m.-i -..1,1 '.i,' ll- ft ii.-f.-ti ti,.,. ilti,, Hi. ttit i .-. . i . 1 1 . 1 .- -1
, .iiii.-I if.,. -.iii'i n I- . III ti mil n i'f , Im I 'll.i ii in i n I nl fill' if. f-nl
i ,, ,,. ... .. ' .. un.ilil HIHli'l li iifriri niii'i-lfr i.f fin in.
tv , if, t 1 1 ,i . . nf n ii- "I i fix. -I r .,' 1 1 hint ijiiii.itiiti
M i . ii'ln i i I -
ll,, , i . ii. 1,'lnrr t In . t Wfc HHIVUIMiiM; Is l.ID
-ii il.
Im What Mrs. Mary 7
("npe Jjays About Tanlac
II... 'I'r..,,l,l..., A rt I-'nilml
ll. l 1 1. .1..'. -n , t.m.u vuil
Kllirl) Tfni't. Bfiffl U,lli Mnl t ' ry''"l'"
1. -lit
ii.i't
'In nil 11-. 1 n-v f n'y-tttii w.iim I,
l.-l,f nt-,fl -ffn thf fi( ltl nf T.Hll.lr
.11 Mr- M 11, I' f..-f "f '71 N 1
Mi'kt fiirffi. I.f." Aiiif.li-. I'.il if- 1
1 fin I V j
,, Iniiiiu Mif 1 ,11 f u-." 'Iif ;
t-fin-in I. ' I li.nl t-rt in n il Innil.lf '
..,11. tt,,f,,..,li tiiiit 1 iniil'lii'l f.t!
.... ' .. 1 1.1..,, . ,. iii-li lii.n '--it li
11 nil, 111. 111; i'.-.in . 1
kin mil fffhnu iiii-rr.mii- in
tt .ir.lt ,it . inr, 1. ! ifil run
iliittii ih.il I i n . -I Imi'l
mI . ,! in. I. .111.I MHIii: ff'.l nif-. r
ill, if .1 .1 1 In- lluir
I lilt il li.nl .ll'i'lll T.lfl.li 1 1 ? pm c
Jlilt Ukt 1 DoUKlHx.y
il,llf if f.l. nil lift I'KK" I'"'
,.111 11 .1, 1 .il In -I ' I ll IHi'l fffl fl'
T'.llli.l l.-tt '.'"ll inii v lt 1 1 1 .1 Kl.l
milk .itnl f, 1. 11 1. Ini'- .iinl in-'
Kin.,,.,, h f nil I'f IMS. . nir l i-iiii
l.li...itiii tM 11 l.'.'Ullll
ll.' I I I 1 1 1 tt
K. till. II I
I. I I .1,1',
f 1. 1. -li
nt,, I ij'ln i ili-lif In li
f.i 11 1 1 r 1 . . 111 infjinM 1
11 In il li I Mil It 1 nil f.i .
If'
Miifii: I fliT 1- li"w '"'
i 1 Willi It fun
hi-, I i- .1 sun. 1 .tin nf tlii.t.t .1.
ti t ul iii.lif.-t-' 1 mi tS'iMrl'it I H
,,, , . ,j 11 I 1 -1 1-1 1 1 .1 if -un f 1 ' lil
in ..f .im r . 1- .1 nny ..I i"'"i'if .
In in! 1 In-, .iif mi fl! k ntttt 11
!ll,l 1,1 ii, nil, -..'! Hit I'lf n I ll"' lllf I'l
I 1 1 1 1 . "I , -t'M'"Mil -IIIU tllll'T
In tm 1 ,1 'li- h .1 111 ,i ii il c.i f r "
'' I'fi t tr t l.iU" iiml .ini"n
'r. 111, n. ill W il ;il-- l'i' il:iH"Wf'l . '
1 ft-ilm,: " M l "-n t i f o h-ihI r p
1 . Hi-nf.i' iv t lni ii tinliwiN h ; ! I '--!!
im ,! I if iMi-ii.l tfi nit-i t.nn !
- 1. ..I.. I .- I ll III.M'I l'I ll'llk,
1 li I' iU t" V II I Mil 'Mf
(Ml"llMlll lib , ,,,
Mfiiiuniriil o (h- I its ini ( iiiiimi-ini).
r.ifhtir i niniri' tf sr Midn I
st m 1 1 1 1 m 1" rh- rw
n it it nti i r.f h- I f -i n en A tii-r 11 .1 n
fiwrnirni nl 1 "-ri tiif'Ninf .1 1 IMK ''if ii
ti w of 1 li ' A uifi i' in 1 x 1'fl tr 1 1 in 1 1 v
ll.iiimv Tiiin'tn.'M a 'nl I'"1 Ini run - 1
Mntiill S')Uil'l- Ulll"'!' I'f A ITIITH l ,
.1 n. Oi at Im! It of fc' t ii 1.1 H'ini w m l
i'ii 1. i-i-1 .1 In 11 u K . 11 k On ht n U 1
1 I-i
STATE TROOPS
mmVLcL, AT DRUMRIGHT
1tStWl .t-ww
il I ' I '
.. .... 'I
'llll'lllf
III"
III- I
II 1 , ! 1 i.'
(''
I iiv I I M I h I III) ,1 fill!
nf, ml 1 hf ti . i ri - li..l 1 , 11
Miiiui .- .-I.-., ..ti ..t,
llll II. K lit Uliftll f . f i- -1
1 1 u 11 1 1 1 1. 11 ml 1 . 1 ': m 11
1 1 11 1 H 1 1 1 ' M' . n , . Ml- ' 1
I..1- h . 1 h f 111 1 ft
Mi lv u
f.lrlt Dff.r 1111lsi I' .'
'I'lif I 'l ' M if In : I' n I u,
lln , f tin 11 . f l.-. I 11 l, il , 1 lit; n. - f
1 111 11 I it win
, l. 'till Mill
11 I ' 1 1 thf '
Tho fll-t fti no lit In' trif'l I.V
lurv In in it 11 if Iiml mull iftuliinl
ill! n -i)ll 1 1 1 ft 1 lllH'I'illI in ''' ll""" I ,,, Klm ,,.,, tl.t ,.! ti
ttlifti u n-ifllil nf 11.1l utility ttimlitiit i,i,,, .,ti i,n:iii
lunimhl Hi In llm f "f Inliiiii ii,,,!,.,- , i,n- 11
.Ininn I'tmrKfil IMi h.nliiK liiiml ;,,,,, ,,, ,,,,,, 1 ,, 1,,; 1
intlnic minor in nm '"""'"'"" in" mii iiii mil
nr I'tiiii'f 1. ii.irii-H 1. Aiifn tt.tf. mf
imitf 1 iniiiK ll mitt Mint 11 ..f.it ml
f;Hlimt .It. in ttlm lnti nrri'tifl
una wnrkiiiK 'm M"1 ' ' " " '""'
1,'.... ..n..l Lull lll.tl.ltl ,.,flllll.
II tlf miiiiilf il in In- irifil l.v 11 Ini i "I !'.'"". '"
In Mm trial ftrri1,n Alli-n tftii
fir. I thai llf ttiM aliitlilllill In Mif
Mlli V In 111 11 'I Mlf innl I111II ml. I -iitt
Jonm nmUf linnif runs li int Hi mi l
fniiii Mif Lit 1 1 1 1 it u . I linn in 1 f -nliil
I1I111 hf fiillll.l M. h.llf mill nf
wliukt III If" iui-. s-iun Im ii nl Mir ir ilnii,l
Hrvrrnl iiiliinlff, mil, rtf iftuii"l iii.iif f :,,. ,' iiin-i'iit
fur Mlf Jniv t'i 111a It f n tlf.'lMinii I In. 11 I wit Mi .11 1 I
tt'llll h llf'llllliul lulllfl jttllll lllf -Mil 111 in I I I II
; Itf t lilt I'lttli i III, ! ,, .1 1 1 I ',
COMMITTEE WILL VISIT
FORT SILL IN OCTOBER
Wfii Ml tt n-i..'i Mt.t, 1
l'i,t lltiililint
tr .1. ,li.-, -fiit ' Tin In
tillf pftll' , 1 -1 1 1 1 'l 1 " - s i"t ml I'"-'
flflil ul l-"l I S II lll I f 'I 'li 1 in im 1
I'V It i tlllKI t -.Hlill III . ulll III I' I''.- w III. ll
villi rf it'll tlnif ( 'I l.lts in li'! 'I
III f.h f 11 111 iif 1 1 i'f 11 1 f ll,-' l'i ' -f 'it it' ii t
Mrnun nf I 'fii 11 - I, up 1.1 Xu'li-'iiv nf
Knniiuit, Hull uf li'ttn I, t-. u nt nf
f'tilo. iiml M If I' if iilftM"! Il'l.-lh
llf mm. 11111I Cnlltti ll i f t m 1;
Mirrmtui if nitiii i. l'if.l-uf 1,'n
liit-ky. .ml 1'itlifi nf Tfiun"ti-
.If llltiir IU IM'f.ilf (.'.Ml'K !' '"Mi
Itmiiti, Mif 1 titiiin it if f fl '' .1'
l.niti,.n. -tin Aiimnfi iinl I'n 1
Worth li m iiiiilfiHii-iul Mm pi i'
ii rf I.f inn 111 11 iif In i' 11 1 f 1 1 11 1 11 1 In 'I'"'
ml irf in 1 ifi.iliiiiu.i i n
!
In.,.-..
, ti In - -1
I If, -I-'
I Ifli
f I . I'll
. . i. 1
In..
1 1 1: 1 11 . 1 1 k I hi-
ii 1 .if 1 i.i-.- 1 1 k 1.1
- I ,- . ' s , II I , I i Ilti
, . - r 1.1 t. v 1 1, ,, in I,.. 1
.1' ll.i,,, I'm'. It .tt-iti ; ml I'll ..t mm Ii f ' m "I"!''1
f f. , 1 - . I I,.- 1,11,1 1 siitii I iiik sum,, i f n- till. i. I "' if- in
,: .,. ,,..i,i ml In 1 inn iimi't ff ri nii-i 11 .in ' " ""
I - I , t . . I ttllll III! Ill IIHS I'f I ff ' "I IU Hi'' l'"iV
... ... 11 ,, . a, I M..t . I ., I 1, 11 ll II ! If t I '
11. 1 .1 I..., n 1 1 tt I"' il tl.ttt" "''1 n '- '"
' ,t , , ,, m. .if, 11111111- ! Hi tuff u:i-1, 1 im Mi li ll 1 int If -I I" kff .
..In 1 .1 ii mi r t, 1 M I lln- . Uni- ! r.niti'i It. 1 1 r r -if n 1 1
u-ii l",, .1:1,1 l.illln-t.. t.M't ..f Ml.' 11 in KH' ilit' if-tt I'l-'f
, ,,if i-l.i, .11 ,1-t ttlm h .If. Inn il lli.it Mf- tt-i- .'nf "l i-i' I,
I lii-- f Hf fnl ff .fl 11 n '"ll.n 'i"lf Hi'll ' '
I Hi mi" k 11 It uf I ti n ill Uif 11 tt llli lit: l" tt 111 k
1! ,11. ,. illiin l.ii.Hrft I In tin- Iluinr.ll.i'f I'ltttflll Kll ill--
llm .1 1.11111; MuMlltint tm t ml 'l-'l "f Mlf ,l!k..ul
. ,1,,. -nil.. I ..i.tfi '. .'iu 'If Im' ..ill.f lintlliintl' t
i.tiitltt', , 1,111 ilii' ' fir ii'.n-lii li'.H f Mi.i' ttllfli lllf
. Iff fl.lt , HI, lull. 1, fill 'll1!'" lllf 111-lllf Mlf!''
,.. I...,, f,-,l In. I i-ii 11 ! t.iiflif ff 11: Il.illl-lf lis lliflf'vt.lt
Tiilnir Hiiilf- Xlflui'lltin
VI M.l. -il l ll Hf !' -1 l limk
Trtt..ii 1. 1 nt. il .tin ff 'ur uf M.iV
11.1,1 It ,i-.,ltf fi'.'l .s..Mlll.fl 14 11s
shf ,,.it pi i'i. iritiK Mi ln.nr, .Inl'.'i
VA in ii:lM4'"H 'I' "f.l in l.l 1 Mi 1 1 lift
in..' ft .li h.t.l .mi 1 .nun . .,.111 ttl.li Ihf fi linf
i-o-iiM' M- ' 'f Mi. 1.1I In- i-. illf I .!' Hi.' linnif nf
, 1 1 1 , i.f Mi . 1 ! . -1 1 .1 ' t ;,, ll,.,, 1 Mif !m! 1, 1.!. 1, lUKht hff..tf
,.r , llsl it. mill I"' Iff k!i!li.i''ll'K In l.t.' Mlf Kill llll'l
luttii ttlii-h .t mil mni-li s. tt liu'f im iitl'.f H llf llAil hrfO
t 1 f,u 1 1.11 -
I s 1 , si,-. ; , i,ii,.i.i - -
tl'll
I I
1-1 I
I '
' I -
M- I
I lu
ll III -.
'i I
villi! lllf- Wlilks
1. r
,1 11.
n f 1. 1.1 it
i-
' 1
m . inii. i
.f lln
I,., uif. I I.i
f Mi'
'I'll
'! , .
I fill ft flit I", I I. MM'i I i'l ' - I ' - ' ' - .
I 1 I lil I'll' III 1 1 11 III ll 1 11 I - I til
liitrsluiit r 1 'uiii .'i ' , t 1 1 1 . . 1 - ,
Mif I. .111 -I Unfit I11
thf l,i , linn .1 ii.l "'. I.-- n I 1
,ii ti-.l I.i ii i-i'i I t -i . -.i n.' 1
111. 1 t-fl. .1 In- .1 i.-n -
j lllf si I Ik i-i t
i III.,,., . - '!.. ' - .-
I I I , , I tt 1 I , - 1 1 , , I i ' 1 -, I I. . , ul
I 1 HI r uf '- 1. II"-- "- I ,
' III 111 If I 1 .1 I lull ,, Im I n I i ' ! ,
' lllf if- II III 1 1 1 i 1 1, -1 I i.f -I '
,'i .11- l. l 1 f k I Mi mi. 1
1 fit ,,, -,, 11 1 1, 1.- i 1 .1 1 1 n it Mit
f f , 1 - ;n - h . I i;i ,,f l Uf f,tu
, '. , 1 ". I f.t ., '
Ml I M, nr smkfis
'I .., .,11.1 u-if- - f.,i, 'If
, i" , , .- mi r . ,.1 i-t hi..
f.- ,1,. I ' ill' It Uf
. - 1 1 .ii- 1 lii n.M. s"i m n
- I ! VI 1 1 ... i- ...li inn.
'.li in. m i,.. -l M 1'
,. I-- it - 1. 1- i-i in'.-. I I If
.1 -t i n-Ill
m. ill.-'
ii.i.I.
l t.-, i
il .!i.i t Siiiii.m
,1,11 In. .1 In if ft'
1 l.fC Mnrr lrm.i-.
T 1 if tii..u"i i'f Mi" H-ii''
in. ini' itftf I'l'iiiMit In Mif tvittfin
j I'.. 11
if lln
'.iif
fi ,
nn-1 1I1-
Juit Try Tlii When
Hairy Growthi Apprnr
1
I ' h
l'i I"
M I '
.1 III-
' Mil"
.1 tt t ' I. .
11,11111' -I.
I. I I
I I .
CONFERENCE IS EXPECTED
TO RESULT IN MANY MORE1 Mm, ''.
in t 11 1 1 1 1 1 1 -1
11 1 f 1 1 1 1 1 1 ' 1
m.iMii inn 1 t. --
1.. 11 1.. . 1
i 1 1 . . , . . 1 .. , ,
knd bin li I' v
..unit -
I III, I. 1 in nu, I ,
luf iiifii, 1,
, ,li 1 11 . .I 1 1 ,
I I 1 in 1 , k ti 1 1, 1 , i
I If. -1 i.,,l I-. . .
i inn. I.i -I 1 In .1
1 in. r i f I .,
tt -It 1.1 f. ll.l'
I
111 . 11 r 1 - '
t, II ,, It I
ll 1 1 . , 1 I,
I -. ,11 f ,-
I VI", If.
,'1 I, HI
I '
uf I'i.'I ll I '
I ll-l, ti. ,11 .1! tt I , - f
f 1 t-.if.. ii- ii!i- I',
. 1 it r h pi 1 in i-if,
I'f.t 1 ,t -1 f it .in
,11 v - if i-t I
1 fl,,, I if! .1 11 I I lu
ll. 1, i-.i-li III'.' uf
im li.-l .i n.i.n
. I
1' I
I
,1, it .
I.
f
,,f :),..
.11 .'.- -ii-l
ill. I- I 1 1 1
IV KO la Ml' In .tllnl
VfM ant,, lit pltittt mmw ,
ffttutft ' I Ml M It HUM
Hot,
Sultry Nights
rob Nature of the chance
to rebuiM. by refreshing
and restful r eep, the
wasted ti . of the
body. THi' .imp and nrot
lrtfj ff..in tnfa by
wakrful, tettltfii niht it
quickly relnved by
The Great General TonW
(I1, by All Ruttftltlt Dnlili
HuU Minnftrtiirart
XiWi Ml IU IM, t MI"V
Nf Yrk l KatitB City. Ma.
I Itl 1 il'itJMlH- III S' M ill M'l
t .1 -.i t rii k .1 Itl' hr r in.
I'l H,,lttt 1'ntllf.l ri. s-Mkl!lK
Itl' f., rulnfl'i i Dm
hit it 1 f 1 1 "I ' hi' A in - i .1 11 ho
. . . . 1 1 ...... 1 ..,1 in 1... t ni
11 11.1 n ii.i'"' '1"""' i 1 .. .... t,x .... ,.1L .
ru-hl llilPB fill ItH 1 l.tV- 1 .1 U 1 1 I IIIKII 'IU I'll ii '
m , , mi-.l s ", f,.r I .., f""l ! Hn- J'.-l - ' ''"' ,
, w,-ll alrf.ulv nit 1 fur .ll.l. Mv ! I l-rf- '''',l ' Iiiih ynii in.iy .
ti'nmi.'h i r 1 1 1 ... 1 , Tt'v:? .uJ't:
,,, .-ill ami inlnv mv in.-i.S i.ll.l Hint I MmrM'ir. fm I" t ' ;" J 'J '
f.-filtiii Iiiih 11 iff mf .1 '-"i " . . - -
fllll.l i-l.-iv lilutll I -i 1 1 If ' s ,11 ,111, unit; .-ini.. iiu.f in.-.-
fll nil Mlf llltif "M l uf ll" 'huilKht nl irnlliiln llin-r
y,iUt,x t I -it 1 1 11K 111 1 n 1.1 11. 11 -mii'M luiin "i
II l.l , fll" H'K H'f I'll .
nit,, ntiiff suii'Mfis 1" uy it , f
All ilini:i;is't - M 1'iinl.n' .Xilif
Jii(l, ni'ivnu
I..,, I t-lfi-ii in,f 11
.111.1 fffl M 1 unit" .uni '
1 :,m kIiu I Mi rf I'tinitiif ml
lllit.r 111, fXI'iTifll. f with
iiiiiiiiiiiir.ii Vjl'fj
Hs Ul-
n,
A7i
V
KNIT
TIES
fiYou practically buy two
suits when you buy suit
and extra pants.
Yt it (inly cf-ts vim a thin! nmrf
t linn vno suit.
, ' Let mo make your siu't to order
with two pairs of
' Trouscrn from one of two hun
dred pattern
r at from $ l.).0(i to $(;'. 00; extra
pant.1' in proportion.
Ileady-niades, $.10.00 to .fllO.OO
Manhattan Shirts and liorsalino
hats t" in at f h .
mmm
FURNISHER
ftose-Pefat
I rink
r
Cbmpfcxion
Smooth n.l vlv1r
S .iTalfi of rot l
lite compUiloo aided by
NiJine Face Powder
Tl.lt ilellrat hnullfltr
Imparta n lndftntibl
fh.tm-t rhrm whltli
litifftt In l'i mitfiiiil.
Tli mofth tfltuf of
HaJint I dh.lll unll,
vfth,l oil. II rtvn!t
unburn or tlio return of
dltw olurntlnnt.
lU ritolnrtc It rrrH
tnff, nii il cannot harm
Ilia lonfteraat akin.
Nidlm Far l'itif
nn.nna i,,..,,,, mllllona of tut.
H lilla pie ilona toiler. Why- out
yourai
t'.'il fa f7ffsm Pf Ol
At Itmiftnfj ffttifil fwler.
lAy tfwm'l il. If Mil ttt.
NATIONAL TOILET COMPANY,
.- Parle. Tefin.
s4
A Ml I Nl IT' 'N
dftlt V llsnil r l"
OlKnllUt'l"'!
unit lit
' rV. ,1 I.- I t-
'I'1 " 1 I'"' 1 Miliril' ,1 ni
It I Im ' nut -Iff 1 1 il ' I'i'im-il in ;"i
mf-ifll. r In In. liffl j lii'Ui s l In t ..i
Iinif liilnl.fr t... till! wi.lfli ll'l l I in It i "i ' fi ,i i-
inherit, ttlifre M M it'l.-nM.m fij.i -mi luif
I.,. Kit en I" fit ff nt i.f i ..f i ff n t ,. ut ft i il. s i ' I
it iii'h nt I hit i ml tiff , Sf. rt t ir. I,.ii 'Hik ll.fi Kn
im i. .ill in If tin -fl in. fit '" it M IMI-.t- I' f
i i.-n i hi ii : in u m I? i i mi t ll-. "in - , l M t 1 1 - I .- i 1
mum. ut. fin I'l i "in in..- in-! i in.-uf in' "in
'I .II lit r. K.H l "IK 1 If If fl ' -I I'l I ' I 11
. , f I l,f f.i - III. I - .ll ' 'If ' "I I
frrem-f
I I r nt f i f i ' ' i ' "' "''' ' '
lift "!. . I I If '(!' .H . "M
-all, ill u' f. I ' "' ' f "
Mi,, f ,, , ' l ',., ' . .. ' i ,. ' f v '
ff tl I II " ' Is ' ' i ' ' I " ' ' I ' ' ' r
I, " I
. s.1,.,,
WICHITA FALLS CAR
PENTER TESTIFIES
I It in. w N i-ii li i -i
l i.ii-lii- ' 't ir.ni-ni
lliit.l'iii.l
Mum
S.,,
fii
.i tt
i ii 1 1 s it i i i:i I'f tt I it t. t 1 1 t
I t Itf ll.inilr. il Vfli 'it ifll.- in
I'tMin-i It " nl.l I uii 'i f 1 1 i li 1 1 1
.it'll fll.l ' I ' ' '
I f M "I ' "
HI M.f M.-M ' '" '
mf ft'. ' ' ' ' '
...ff 'f ' t.f I- ' ' ' ' ' '
m,., ,-..' ,,.'t I . 'I "
.. ft- tt . . n i- i' 'il '
i , 1. r -n t t
II. .rs.- It hilhst
llri'.lKii'K ff ft l.ur-f .
llsi. .11 td H i.ii'k (.' . -' - - f
M.mii.ii 1 iff tiM-lit u. ' '
for thf p"ii.'. ' ' " '
snlniitl I 'll-l 1' '" '
t llimn tt If in ' - " f . '. '
wit t.ln it. ti fi ' 1 "i' ' in
when 1 T IJ. It ' ' ' i
Wlls.m. s I i. Sun' f i .
Don't go Doaf
ici ,.--.. .
tr. ifc'i"" .(.
knr aU ' ,
twrtt UM rrmMt ' i
rievMnt " 11 ' -
rn HM.'r i f i! ii i n"M . . .
fr-Hlf !!. ' ' 1
If fTtM ! f0'.'. " '
tlftiMN UW Ui- O - U-1 W l.
To abort a cold
and prevent com
plications, take
tt. H .
. I I ; I
Become a
Comptometer operator
A tnh i' Into! r iliKtti'n plus A t I wfk'
-- f yn id-mi liM fur A position viih :
h Krf.nr 1 in.'iiifTji ttirrountiin
(c ) I xtftlriH i'v right frmu itir mn.
fit 4 1 i",
t. i mat ti
( mftvmttt
Xf? I' J-IIXN.
MM e, J M s-i . vs I I VB.
a
Flu' juirtftrd nml ffinril
c.tlfinifl tiililt-tit tli.it air
i'.uifiIr, nfc And urr.
Mrflit iiml tirturi rrtin.
tl nml luiprovi'tl. Si.
i,-'!v rt ett-att tt p.u k.ti-.
I'l tl t" 1. .
Comptometer School
v't'iirr ifultiilrs t.prii.il training in
Jiii-inrss AnthinrtH uiulcr .M'stcm of
Kelt & Tarrant Mfjr. Co.
MSKI KtllK 1 lit CDMI I (IMF. I KR
307-09 Riibinnon Bld., Tulsa. Okln.
Phon. 0kp S3R3
SPORTING GOODS
OF THE BETTER KIND
I
Tho season for the roatost of
American sports, Football,
is here.
This is the biest season in
football historv. Basketball
i.A season is near at hand.
We are READY for Fall
Athletics, are You?
We niakv a speciality of equipping: school teams and school jrytTi
.nasiums. We have all that you need in sweaters, helmets, foot-
i
balls, football suits and gymnasium suits.
Our Goods rc '77tfSr' Because They "LAST"
107 SOUTH MAIN
You Never Lose
When you come here to choose
Sporting Goods
of Quality
ft
ilL .
.''..'. 1 . -r.-vj "
f rt t i . . -- f . --

xml | txt