OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, September 24, 1919, FINAL EDITION, Image 13

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-09-24/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

.PS
If
it, 'X
TULSA DAILY WOIII.P. WKDNKSDAY, SIT TT.MI5KK CI,
13
w !
CHICK EVANS EQUALS TULSA GOLF RECORD OVER 9 HOLES
HARD WORK IS GIVEN
AGGIE FOOTBALL MEN
LARGE GALLERY
mi i nws pi ay
(Standing of the Teams
THAT LITTLE GAME"
Doomed to Roast
Pacini thp
KSB CXKB
fii
I
fe !
4 il
N .It li n. I laaii,,-.
'i .
l
. . . . V I
; i
i
i .i
.' i
i, j
I'. 1
I
4 I
. -1 ',
I 1
I ! I
4"S
I I
I ...i.h I'ih-. I'm.. I iirnii-r f.-ii rutl
.1 Hi II t'l 1 surf ,i-,iiiiij
lni Wnk
1919 SCHEDULE IS REVISED
Kttii'" H'ii siiiwiii 1 MM hrr I f I jr
hi inlull I tilli'iir iM Mlllitairr
N 11 rllllM'l'
Tass am Collins I'.rat Kvans '''"
and Kennedy iu 1H-Hule s: i
Match !;,'.
EVANS DELIGHTS GALLERY . -'-
tv)-'f.'')yr
Wonderful Play ami Person-
nlity Make- Croat Hit
With Followers
I leal weather n.1 tin- p.u--,e:p.i
-n in play of 4-h.-ir:.- 'i h. '
I vain, former nanmm! o en a 1 1 1
:rKur rh.implon I mkI" mi' .1
:.( nailery lit if"' ' 1 ti i -!'ii.
i.a'r-day afternoon ";eri " : 1 r f t . I
1 : is. ohe of t hp a' a 'e n Ira ''mi; a 'na
. ;t and J. '!. 4 "-:: i 11 -. T.lliia Conn-
t v clllh profraalnl. a 1. ! 1 'f.i ' -l
I- Kin and J H Illn A Kennedy tin'
l.irr a'an one of 1 ik la limnn . lead
In nolfera Kennedy waa eiearit '
J'9 raine, hema 1 .pet ii'i u t-r- r
m'p In hia ilrlxhiK mi'ln ',,;'.ni
-id Iliiaa played fpn-ndl I iP'T the
f f-mtr (urnltiK in a c-i:c of 7 J f-'
- M I holrf
I'hlrk" Kvinifc ij .1 rrt' tl: .t in ; t:
! " r rv roU U n i t k f h ;.- .1 r .1 : ti t
1 ' (r,CP Wf'il li 'l...1- 'i:l- i'M
nfr nrr.iMnn. fVt n w ln-ri hr . -!
,1 lr'v, thr fiimoiin i"( 1 t r :i is t v
! V 4 1 1 1 h In WHY 1 M ' ' fl4 III'., ' ' (if
!'!''f Who Ht ' 1 (If tl '. I ' 1 - fi I ' ,1 t: H
iimllnt thr nuirn' r...M nf ,11 f.t
nr hn!i In (Mr mm (:,. iMicn,
I'r his unf.imiM.ir c wi h th-
Itr'Uliin; Mhn-n , fnnr .;.ivt"t
An.) Mrni of :h tra.t fLivinu n 'm
tl r TuUm llrk trw aTl' 'i ' ''-i
!'if )nr(co irnMry t h r u m Imw t :Ii.
iri'rh.
Hi urifi f'n'lin.- f::-h" ! !, f t
f .M il VA t ' h ? 1 n I . 1 1 1 1 I it. ' r
r j i''ct In h! p,;i in h .f-i.i ,
r.- t mi! nn.l w T 1 1 h,r ' u ! ;v .1
re - f 7 L ' 11 (:" ' ! f ' 1 : M
!!;.! 'f ' 'iil:ii I -1 -.p.
l-'.'tr.Wh-ie ... ,. t A , F
.!. 71. f'r M h..:K. K-f i 5-,
',nt-, V ikf 7r
157 HORSES ELIGIBLE
FOR LATONIA STAKES
lit null, Diiiilim nr. Inil't. 4 irrn-
nn-'l 4Mht-r I union 1otth In
!!l-ii lir li.-ihi
!."riSVH.I,i:. Im Si pten.her !J
! .iril.iea 't :.'i-r . - i'.! epi rare
l.e l.'.ll IM'.i l,i' mi, , i, i n. i ..hip
Hie. lone I.,.., ,, -,-..,. ..I
I. . m.i.r 1. . I...L... .1,. .I -
..' 1 flf -v.'.ei.fi hii.if, i. in.lii 'll
l'-e fl't, .. 171 I',,, t
ll.
,1.1
r.n,., ,
1 ,r,-, ', 7
intntii: it-,- , ,ini :t-i-ii ' , i!i.ti..iii'H
... K'eenal. .1 W M, i 'lelhi ml i alar
' if.-.i 1-1 l.y !r p. M.iri I Itorki ,
i'ih.')"'i. Miv-,1 M I' I'.til..
II, ' rv I'lvne 'lHlel' 4 r I 1 V l
well Wfitlllrl In 'hi- fm', Sin,
ilihlre'h i'I.-mih W II Ih.e s .'
il 1 1 r 1 .1 k e ; .1. l.ot'R n I'let'i.on:,
., ' 1 1 K i' ri t ii i k il-rln rot; leu lor .
I K I. It"f -i Wir r. i". iii:. an 'I
- I'iri rnmprl. t'- Ih.' p:,'!i , Atner,--tinrnliK
h lrrh;
1 1 in irolm hi" 'hi' f i in lo to I '.
rlr-o'itv iln! h';l ' In ' r,ir-,
' '"i In for ,i i!!' in.--' .n l
e.'.imarler ii.i'.-h T!i--,- h i' i, in-
i.loa linren. ,-,!'. ,inl "Itl 'l'ii
i' .: , i r rv j ion !a 1 1
'' winner of 'h,- hiu pit.-..- h;.i
11 receive a i,i!.i!e-.f i I i ip
'ijed t t,'i.,n. i nf ih'
' - .r tiirhhrerl h"o ' . . 1 1 1 , i
The ftl! lnei-ti-.i: ,- I -, f...
' e ,ai . : nil I" :: . 'i -n
MILAS LATTER IS MADE
HEAD OF FARM LOA.'J BANK
i - io 7 W -'
'Ii I. A Hi il i
'I lie i ppnhit -n.-. 1
' I l l l.ihr.n. i l 'i'
I ".e f.'. 1,1 I
v i, ''I'a. K ni i
' . in- li pa i 1 1
I it r In , !
' 'i- fr leral f t '
n
..f
, -,, i.
.i-i
; i "i. .- r ,,i ' . ni.' . , ' im
ifii I'M 7
V ' it e.t !' I I. . ' a sr ' f I
1 I ' l-nr i.f III.' I ,. 'i ; i . . I .
.'., 'w-f H", i-i 1 , f ' . i l-li, I' I1'1'
' of I'll, lion ... .-Ill--- 'I
"'A UN .111.1 .-p ' ; f . I f I Ii.
II I ..'I'l .!. '.- ni.ilt -1 . - l.'l
He . pi . 1 1 I ' I ! .a', h
' , I If- I I1-l,-i i I ." .-.
. I h l. t'o f,.l, 1. '
, t1 .'.. -''-I - ' ' ' ' I "'
I ini-l a nienil.e. ,.f ..' ' -'
1 'ir er ,l,ih lie',,, fi i-.pi 1 pi' 1
a i- - 'llher of I ! Ii-'i1' I I i'l
' " f im. I ( "'.ini! t i rhj h , -. .1 , r- '(.
' ' "f Hie i h mil er of o.-,.t-i r-
OFFICER IS KILLED IN
FIGHT WITH AUTO THIEF
J- - I-, T,.- 11 ... I
M.Tt H, .'-"pi I I " p'lti S i
II I. Harp-- of I Mlt" ii i II' I
I' 'l- - of !h- l.a .ll , ' II T"
' i' le,1 iii a t -it 111 ii i' ti it,,',,
' ' ' 'I ' ii a ' A t .til ii I : . j.. ' ' i I
' ' ' lukr S in l.ii i .for ti
' , ', no, il t. . .-Ae.t In .. -i.
'I he a Hi K-.l ii i i- I !'.. , ' ' 1 1 -i-
rf A, vi- .,ri a iii--
' I l e I,. hi'hl Jl la . '
-"'I i hart'- ! ivn h 'in- e io ' -
' ! 'l'l rl,',r. M III, a I li. , I ;
I ir. rail ' I.-- In ,. -re i .1- o
I "i mil h a , i, !... ! t- , , ' ,
en - ..
i f
w a i r .
'rv ri. !
''I,
-I
I '' ' 1 1 the t. ... i-l . ( ( t . ; . - , i
'' 'r r Ii'l'i pi, .1 ' , .. ..
' ' :-,"t nl'a- ., . . ,- j ' , -
I"-'. I f i- ,., : ,., ; . .
I ' - '"II 111- ' ,1'. ,.,...., oi ,1 ' '
' -ii'rr re, ri.' I ., ,.i . . rt
"Nsimiji sii II ;.i
')
H.-s..uil,,n I, It. ,ri"-, ,,, ( ,,.,. Pan
Sisl.t , ,, 11,,,, ,,
II Mil.i. i -., ( -
. . t,ii,jti..,i j,, i, - ,,.
' i lea and .!.-., , .
. '.-nritiT !'if v . f.r.T .' .
,1-tr
; f o-i
... t .
i:
t r-
till- I ll'JIII I 4 IrM
U
! -i
r.n
I
1 :
s 1
.in..
W at
n.i
i i
i'
,
. I
nx rli .111 s-,-lall.'n
W I.
'11
I .1
1 1
(."I
Ml
4" ,
4t
I'l
s: r,. ,
k.i'lih i
1,
I i : ' n 1 1 .,
, 1 , - , , 1. .,
m ,,,m(,
I'., . I..
,, I,
,.il
1' .1
f.7
m
M
I, s
I
.
f
1
V
Results Yesterday J
N ti 1 4 iit, I
' f:' 'Lnii If. ;4 ' Y" " " -
! ' s'l.i! Ni ( Y n 1 t .1 in
V IV.i!...l-li hi i:r It !, 11. 1 .iln.
I'll!1, 'in.,- ).. ,(, 1 ,tvl
1111 1 li nn I l iiyiir
' '.."A i .1 . I . .r ton I .1 .11
Nil 1 " h. iiir. ,1 '
mi rii'im siN'ltitl'iii.
At M'-.. I. ..ril ; !'. li l 7
.VI SI I ".I I I .'. Lnlll-V lit- :
A t .1 il- t-.- ... lV:i,li.
: !. r.,., i';:y 3 V I n.li i n.i . I ;
1-1
c
3
(tames Today
Niilli.iinl li'iit;ili'.
.' I ...1.1 I' phi 1
I; ,i.,r
'. .. . : ll ! ....I
Xlin'i I. .111 I I'.ilir
. -i--.1 1.' 1 i.-n-i
..i' ,.f N V i
1: . 1 :i nit-.
tiri rn :i 11
. - . U . t
I,. 'Mi nr.. 1
- 'i. ..i!.-.t
1 M'lll I lllll.
r
r
rnMMITTFP WlftKF RFnilFT ,
....
FOR LOAN FEDERAL TRUCKS
,
.-. f 1 1 . N' :'! . 1 1 i ' . !' - '
mx.i'i'- ''' til "'
it i n. e:.i!e ..,-l.ii.ii i-i r.n.-.-i.i r no
' hi him. . i . i;i... il Wl.i-lnf of i,.
'M- (...-. I M-ni-tT"
.I.M T-1IM . i MM. I ll"l' tollll to, I II
-lilKi' I'l.' I mil I I..IM..I" "f tll h'lVlA
.11,1 ll"l Mtiri '. 1. H' .h i' I I ' im nl I
leu, I tl ,, f . ,
i- I t.'l,.'i- i. . IttiihlitiK
!,.- ,.,-.( iii r . -. i 1 ,1 .ml
i-ii. in f im. n.,i-i
-..,( re, i-t,t!i I i mi op. ii-
tiltl it'llltl not he tllll'll-
, ; ' , I ' 1 o f I . I I I 1 1
t . 1 1 1 . 1 1 Ml'
I-' 'h-'
erl;.l ii i.Ji i
i'. ii .t,t
him
It's First Comb, First Served When Cincinnati Fans
Buy Tickets for World Series" Baseball Games
Vte
- , . , .... i . L-ara'a. . i
n
I alls I.. o tl
i:- il
vy ' SLria Boys CArv j i W cut .f!
- VV Krrr lll'ii I PAYOUT ! TAKE 1T f?,6HT j
S' V-Hi ' ' ri TlL. lj I ERE WHERE . :! BACK ,rW THEf?" ' j
& VXW5 1 Ll N,cE HMe Ytfu NO SENSE :
f :ll AMOCOOU- M AT ALU? - !i
! i HAVE tMC Wi6M(A0fJS
-'"2&$4k W K . ( 5 car ; ll.
INTERSTATE BILLIARD -
LEAGUE TO BE REVIVED
I 1 'l'.Tki il l' ill. h .
, In-. 1 .-1.1. Tin ... 1 .
,. I..- 1 1 i..- 1 1 ' . 1 f 1
I I ' .w ' 1 tlUI 1
1 he: 1- 11 . ! '-f .1 f "li
in r ; '1 1 k 1 ' 1 . V ' . . .
l.-i .1 11 11. 1:,,, k.
,VI.I J.l
To- -
hi .,.:i.
, ..I'M A -,
,
. ii it ii i i.
il III. , ii ,
I- n' ' -I I . Ill
I '.ii-l.'
t -1 . 1 I to i
ri in. ill. i
cii -
ll'K
.11. I ll I
1
i, I
11 ill I'.I.K
ill.
I'll .,-,1 ,
the i
.m.i il
. - 11
;! ;,
n-i . ',- .
U:t I -
1 1" i . .in. M 1 1 n i u 1 ii i in
i... t ), ,. itt i . i j . 1 1 1 1-', , . , .r
.'. I'm
n, ilii-i, pi.ti int.- i it, s.-nl- I
li, .M ,l ii.i , .1 l-'i -h. ...i"i. j
i,r 1 , .11 ,' . I In! I oi ' . I '.- I .'
.1 u i..-- I, I'll ,i U n . -I . -h ' l-l I ..1 '
ir ., i.iit-t , i w m i :--.'t-i .
1,
II. I, I
III, ill. -I
' ' ' ' I 1 ' I !"
l.-l. 1,1, 1
I-,, h.'.
' ii'. i;h-,
I., ..i,
I !
I'n ii- '
, M,-i ..in uii'l lii'oiifi,
j
aiihti .in r.t.uri
nl I I It S'linh I'-"-
i-ill.-it ,,l Sill Son' n I
'll-iil-.- t '' t " l.l
f .t nu t Iv
n, ni !"
I'l c-ii-
- ir
i..
ApPi'1li'or, lar a,. ...
rr" r,,
"M ...... "
'"'a r ...
'"I.,,..
"
r-
(mbr Three Event
Hun at Columbus, .,
(i rand Circuit Meet
i i l.l Mill':: i ih:... :'..i : I
I'm' l i h'll' .1 r 1 111 i- 1,1,1.. i'iiI1
1 1, of l r I ll e i i i -I n-t I 'll nl'
ii,.. m In ,1 i -I I it. i v u i': ii
ti ,il'.'n,l vii-i
, .' H!l rlil W I I '!
I .'I' I 111 J IT
I!,.,!:! lllff.-iei,!
' . .p. il lh.il In
, . ".,' it,, I Ih-
li.ltli' It fll"-.-l
Hu; i:, , i-i i
IflftM (mte, I'iiI
hen t w I ii n e- r -
,,t,l two. i lie
i 'J.U'I hl'l. Hrr.'
to N i, I, ii n ' !o
. I t'l' 11 ':' hull'. I'l
l.,l ..,' IL , I 1
K t r i-Mifij i' ii n
M hint ii y ti a'-
i 1 1 1 ' , i - e. ire Ih,- flrM iiinni'v men'
i -1 1 1 1 1 i In tin- i''.i t eni
I'lrnlra fi fil 'I'liti'i-a.
1 1 1- III, i IT. S- I'l n - -Tim I'll-i-Itiiil-i,
S .1 1 Hi ll.. In In. I iv il"'!i I'l'tl Ihe
i-ti..tt A i, i t-t I, il ni In an e x Ii il-lt i, n
i:..n-i- t'i ii ihi' a. on- Unit .. t-nl.-il
il., I.,. ii , - ,.f ih.' io hi h -! .-a
l,'... , 1, li'll-M I a iv-iii iikii.
"If t'
' t
-jj,,,
'' 'i, ,t '''"ll h .
T"'""' ,.l7""-".
it. rf'i. ......
ui. I af ph. iitlofi hlaii-, etii-tl
rviino rviirr rriini r '
VUDi UIVIUL UUUDLL
1 ir rrn iiiiti i iimo
MLHULfx VVIIM UUDO
'
Hi-Hint iiml MiiiiiiiI thy Mum S tl II
linl Major lnirni. fi.iiti'l
l hinl i sli i iln) .
i.ui
ii-i.i ; i - i itt.-iK
H tl,. ,r ,1,,, ,1.1.- Ii.rf'l.r t.t
- ti) I
It,. I,, I.iiik lnl
..if i
fur
fill -1
M I
Ulucaipi I at. l nii
A i ll ii A i n ll n
V i '.ii,.- rf 4 0 ll " i -iiii'l i rt S ! I . "
II - ... r . '. 'J 4 1 ll" ''"I' rf 4 J V "
p. i. a- 'I, I I -.' V , f-i... 'i ll. I I I 1
V, ll. II. 4 I II I II ' .1, 4 't 1 '
II. it.rr It 4 'I I .' I 11 II ' ) ' ,1 I 4 t'
I '.1' .IL 1 1 I II , I " II ,i j I
H i-,, , f ;i I 1 i- rn nl, n i I
I. il'l', r , 4 J II ; M "III Ih 4 nil o I
M.tln, p 4 I II 7 I l-" . 4 I il .', j
iii.Iiii , I, 'I II 'I ttlttt l, !l 7 I '' I
' i.linirni 1 ,i a " I
1 ..ini ll , 11 11 1,1
I 'I ,,!.1, il.i 11 ,' IT
i !(,.! I.. i l In,,.,, in i,r, il,
.luil,,l f .r .l4,ll in l u ll
l-'.i. ( , if if ni I '."1 -
HI I .,.n. I -li li'i'l 117,' n
f-utiuli.ri Ktiti. Ih,ll,i, l,r I leaf. Ut.b
er'-.n hllM-r Man, ii, h'I'iilli. H,,e k
lh.rn.1,1 r'
It 1 1 - I Ir.l I , I,
rr .1
h i',, .I....I,
M .!.' !.
r,,r. li.-' I..ii,i. tun !'..
1.- 7 1 1, ,r. I'.- r lilt v '.,..,!..
,'. ,. U. . V.-.H.. II..I ... I., t
1. i.t I, .im, In lloriiilti In
. . ,,ti I.. 1 1, etf It .t lot 7 nil
m r in h i.ii i . I, i M ,i 1 1 1
lo
i .1 St o!. 4
I V I-
Clllr.jd,
HI 1 1
IN t il MP
Hi l,nu
1
1 II II
t--l .1 . If 7 ll I i' S, , tilt
I II I II
, f II 0 I' I
j i j ;
iir
I, i i i i
I 'I , t.i 4 I ,1 III II'
I ,1 ,,,k- ', I I I -.' stiii, f 'J
i l - -1 ' r " , 7 I 11 n ','.., 1 il,
, I, ., - 1 i 1 II 'I. t ll. I
; ll...-. . ll, I 'l I " M 1 1 , v ' 4 I J i,
: I . .- I '. ; I 7 ' I i ' . h i ..'lit 1
I I I . i - f I i. 1 I. : V . .11 I li 4 7 14 I
. ll I .-'I ,- 4 , I..,,., ll lll-
it. I, , l I 0 4 '......I. I. . a : i "
I 'I . II -7 ID
l.l I " j i I 'i
i... li. i p -.
l
1
itl.ni.f , U H . l, I r
'.Pil-ni, , i, f. - v..
I ' O. It.rl.ri Vi.if. . ' '
' II." I.UI M, H , t.r
1'nrlt ll.'Tt'.l I
. . I.t-1 '.'o I (... r, , 1 ,
l
I ..
! --t ll.. en
'i.t.f". ,l,,,jlil"
i M..I'..,. : i
l-..r. .. i.m
- . rV -i k .-ni
n'l llrt.-ltii n'f I I. it,
ill, hv II"-, .I'll 4. ti loieilmn i .
I I'lA S( IMltM.I IIS Mils
t ... I I.r nt li- p Toet l.'ia .o iiml ,
Tlirm I yiuim iiifi Inio mwil
III-.Mil I'-I'TA Sepl 2J S.-v.- nl
p.-it'tnii i-iiriiiwlv e..-jipei iii.iaty
when h t-i rr e ii ph up ai ,.,iii'i."l a
i -1-e. w II 'i f-t l.einw drill.. 1,1 Hie
l-'riiri '.. I Ml roinp.ii l I', . ,,f
-1 .- iti.i"i I n 1 !.' a 1 1" r . of iitii.i- hl'l'
I,,.t ;r ft o in ih; well .
f pu.'. w . I e Rl ' h.
the . 1 1 1 i l '-a ii I-. i, 'he I
, ' i I -' ' ,1 1 1 II ' ,1 ' . ' e I a ,, t- r
S I ll fori e .,. I i l-'i' I
- t ,, , . p o ll , ' f In
"a f ' IP 'ne ' ' . ' i:
r.,.',ii ., ', im' ,- ,
p ,. ..' ..-.
a 'i a ., ,-. ' f i - '
, ... , p. i i . . -1- i :
I , r . r !.. . , ' .
. t
X-Enu Shou a Eaifius
Hone Ih fractured in
M abme' I.i ft Arm
CHICHESTER S PilLS
"4V ni nuuii'i. ihiiii. a
-, K I."-" "-ii'"'
J l L'. I'l. .'" . !!. -.
(av a-wVi t... ., r-.r .'. v
L J till" -HiliiiiMil-iin-.n
s
( () THE CHIME
I'llu lU-a..i-Oi ItlkO eilo.ol
11, a
, Ii .1 III I hi, I I -il out I ho .ill !
Inili, ii Kill. e.1 -i ' I- i h,l in luoliM.i IP
, I ... l, , i l,.i I , irim .n,i ie,n. nl.l ha
irip i.iU na m il ie,i,i-iiii-il oil Ilia
l, l 1 -1 1 1 ' 1 1 1 , ' 1 .1 1 , 1 ' f- 1- ll t ll , n in,.
I 'llie h. ,it in,' ii-ii li.ni; eiih lU'inliJ
I 1111,1,'! Il, ,l,t,. ll..n nf I o.ii-h 'I' xl
.1 I,. I -rl... l.,l.. , l,,,,.l ,.,oo.
' ' . . I
pie
111,1 ."Hl.lltlM KHIIKii HUH !'
It 1 1 1 l o it
Hint' Ii ii ml M r nil.
Al k. I
Si-ti-i ij la.- i ion- a li'lii-i- men ara
l.i'k. Mlnoliii I'n'ili l iipla.ll l-.tliliilll'l
li I il.,, k hi .1, e'.u- f.illl at k.
ho. .'hall ptii.llii' haa a'arteil nl
I' .i .111. iv lili'li ei'liin.l mill l-lallk h'
I h ii in i ni . o n h Hi iitn-r la a . o ii h
of llitifll I n I it-11 1 .lint Itie l''jiliv;ew
hin-kii"- nnt'i i winner witll hint
.1 he III in Mill Inller men aie
Imi'K I" ei liool an,! an ahiiinliini of
p. iiiiii.-ilai Ii woikini ilmly f'T a
pel null. i nl Perth. llnitoli I'll-'
h.ii hi i n .-i,-, le I ne le.i.ler of lila
e I, -l en Inle fall
Kit iv men repnrlo-t for prnein ml
iikliiliotiiH I'lty hlah ai hool M,iru1.i
Mhi-it Ihe .ea.on a. op-rieil Tna
dipii.il olty i.-.iin look mlgh'y atr..n
on pal'ir l hie ear lyilh eluhl le'lei
men i-ii k .iii.l Ihe a. I'l I of il.if'T
of 4IIH' .IK". I 'I -ike of Ih" ibth lllll
eli, ii an, I M Hi hie, nil al.He einl III
1 '.i I li
rnht h.l' il sllnt'ir, (e.-llll In Ihe f'ehl
I h If It- ii Ntie ll'ltl inen il'i' hll-'IC
l.l t I .ili.l flu- of I.ih' )i'.ll m-l'-
on I a1 i Pm iii '-li ill " i I", ii a I'll e,4, ll
I. the! for the nihi l po ll.'lis oil Ihe
tr-.HI, I'o I I I I . .ol I. .1 foil pi ,1 I h e I ll
turn ,l.iv I ,-t m-i-li ami tlo- aii.-nil-,,.,i
e t a., I,, -.-n In- i eiiH.iia .hilli 1 'f
II, .- ol.l in i-ii h.i' k. i',iilali, M.lllott
;il 'Ikelv .e Ihe le.i.lel ' Mlli'l let.
-or', in unit, alii an Shalev.
ll.i,.l l -tll. li Kn'iett.
Inner ,
il H o I S
, liiv v. I .
I In- of 1 1 1 I
, t
. .ii
it
W.-i.' et. lUker. t noil, Hei,
ii k Wheeirranl lliihlt-ifl ,
i,,,,,:,, luni. l-.-n ir.llle,l Hitri
H, ',, i,, ,,!,,, ,pi, lilhre. Hl-a to-e j
in, I U . hl'il h'i Iheeleien It. h'--
na liitl'-ri hi ' out a I rilel-iono
f,,.i:, I mrn'or of mm h expellel,'
oi 1 i i-riii-l fn,:, i ' ' t.
Ih.-T iitirii't. eltona ' '
i.i l-e e' n i it' l-en- tl In '
f thtee .'me f'llti 1'
.- t e w ho -O" To l"W in.- '
. t-t i tori and hii-n' "M
iln- . '.,t.
It- Tt, II M 1 K till "'1
I i i ii i n f i M ' . ii 1 1 M i
I i.'l t'rf K f-i!' IMM'I
i ip .rt tn ii -I h i n
' f l);rr 1 1
' I 1ilh Li
n i i 1 !
I li -( m i i !
n
, I
i e
i.
- .1
1 1. . e .7" I- . I .i a'i
ea 1 "' k
Ml .'I "
,r. .t.
. ' 11 l 1
Tin-i
I.
20 POUNDS OF BOXING
ON OKMULGEE PROGRAM
a l'efirettoe of
;TrMrH4iMi copaiba ntc"TifiPM
AT YOUB t'WIir.&IST
a.. a HMf CN'Y Itml bae.lla
an asjwwesl ' Mwi" iWm4 ft.'-v .In.
BfoSS
ai I aiiHsat
1 Tl
.1 .
t t9imr1mm' -"It
"s." l- aaaaii'il a--s..
Mvui'ta.
rrv' 1 d rti i irT i to i t.ava
I'l M trl ew-, . .t- . .....
i irf-fhl.l i mat, "ilia iili
ri Hi: H J ST 1 : 1 1 N ! .ik.i.' I- it"' fr
p, ,ifr.nH.,n il l .ill ire n
tlij V in 1 h. r -I ' Iu 11 Kf " '
i' .i n't 1'i.di '1 .Ii'hnwiM ti
in l a.1 u MM Hi' m iHiiiiifi t'l H.r
V 1 ! 1 1 iv it 11 it i in nit l In f t ! ,
: H,.t I hr L .1 fl .) I I V ftrt v . tt III-. Ill '
1" iii 11 h " h ' c r, ill 1 r i.f Itle J III t'r
it. .t I". .In'n inn .1 r : - n tn
n lit'( r.irl .'i-i H'K thr m ni
On c H!,nh (i ft t ll.l'f.l .1 W.ll'tl I'll
tM' it , rn t n K 11H' r( t i M-: . in in I
J.ilut. 1 n f .11 1 ir- .if-! hi- i-ii I n in 1
' 1 ! , i , . f I ;, .1 .lilt- A 1. Jitl.l-- 1 1 1 .1 I
n.lllt'l !lV,l' .( tiWMt'l .111 Illlt'M'Ht
( 1 1 1 1 m? i M 1 1 11.1 in hi ! m in 1 . hi
' I 'I 1 .. t. I .1 ' lit .1 i ' I (If mi '(f
J -til i t'll ti Ini if l r! I'll
i 1
.1 1 .1 I' H-.ll'li h! M I in I' 1 '( II
I . n. 1 M. In 1 he I : 1 8. i-i.'ii'i.l
j n -.1, i-i.i i-.i I 111' ' niuonK 1 if
1 I a!, fjiii. uihI ill I nun l ' '
till- . .'.! ll f I III- k I HI' U ll ! "
j Li-, 1 1 r .i. iu i' .1 1 iir.i.1 i.r t i ini -
I nn.i .l.i-ihl!,- .1 il mil ill
I In I I lir p:.n . I ' he I 1 1 ' h i K -i
in, 1 ..f 11 li.'.i I" lull I .1 1 lull' I
! I '.I I I I rl I 1 1 1 1. 1 hi- hi I Mil I f "I mi
I 1 1 inn I. , ..it I' nun 1 1' ' nf h' 11
I ..il" .if I li" Ml 11 li'.i'tllli: 'hua
l.'ii .I'linha IijvIhk 1 im 11 .1 m&i In
1. no ,.r In -.i-l. ill hi citi' ! - no
...I.. Vll.l I'Jll. hill)
"' .
I
T
Th.-i l.iin.Khi a "f rM'" , ,M,, , ,te Tin. in Mrlora
''ii h.ieehiill hiii 1 Imihe ,h ,,,,, ,,w ,, ,,,, ,4 m.hii-
Mniphy w.ih 11 Hii'ie I - onl i'"'!,,, huImiiik an. I oiul.i f u tt nil a In
Ihey oiia'.'il I'liuhi.y t'hurlny "m j h.in.lluiK ii-.iina. ,i irori aohiiUula
hi. pi i.ai.li nry i h mill li worna ! w ,,,t M1W Unu.lMiO uyiiinaalilin, ll
hum it le.iKim pi i -alilenl inUeil in a
ileal of Unit ami. mil J'lilKtim Iv I tin
uitliinli' nf a iiiimher of Aniorl-mi
lrua ninKiila. liana ita pP at
ilenl me in mi hei ail
...
A i lianm- l ulao ti-rtoln to In
iiiiiiIi' In llio lintlolial iiitniiilHalmi.
l.nrri lliriiniin, ilialrninii, liaa
Im'i'ii llie mrtri't "f nppniliii'M for
Inn iiim. llio i Ilium la-Inn
ri'ai lii'il viln-n llio minora ahniKai
r.1 (ho nalloiial aiiri'4'lni'itt ami
Mlllnlmv frnni nrttaiilriil lnn'lall.
Ileiniialin'a moiliiHla liavn iaiiii III
for rval rriilotaiii from ImiiIi
iiilnnr ami nialor lionrta ami lie la
iioiliililrt.illv wriliuc Ilia Inal )'ar
iia iiiiniiilwilori lii'iiil.
- - I -,-
The ,1'leriion nf a-tine iii irr.il man
, .....I ,, .,U.,, I. tl.a lllllV
. " . .. ... t.- VI
11,-ale.l mine l'eilei.,1 .Iii lita K M
"Ar- ,h", .":v.?."!,:
i i . . ..r ,,r
the fun, o. verilht i-i fa r
,.ii.e iihih ... ...... . " ',' - ;
ov i no i-i'iit-1 ni i"i'"-i ...i" -i'
(Ii n il Hie plare Tha two inaloie ara
to he rrpreaentait on Iha i-omtiil"" n
ami Ihe iriuiora, who will uni,.iiitjiai
Iv ir enler maanlaerl haaehiill. will
Itioil lleti. ili'Miiltnl n pi i aellliltli-n In
hiiiei.iill a hlaheal rnnit. Anil Jne Iv
a,, A llie n inn , omnil-Ml'iii, roin
pot.'.l of ihe i-halrinan. prethletiia "f
ttie inn). il leawnea, a minor leairne
repiee.-niallve an.l a e. teiiiry wlih
no other haaet.all pilareaia r aonia
alinllnr arranreinent will' rloilh'le"
I,., marie at the winter mealing uf the
lilit league hnanea.
GIRL WHO WAS SHOT BY . '
SHERIFF SUES OFFICERS
Fpeelal l T VAorlil
M A HTI.HHV II.I. II. Hepl. ?--Ne.
lie KP'.lei. the 13 leiu ohl Klrl w tin
hi ahiil t-v ii'uii'y offhaia wlila
p.ifaina ihionah the eounlry In an
niiioiiu.i'il.' hn rile.l Milt f,.i ItiniiO
'timiiii'ea aanlnnt Hltn Carl. John
'Ini i, tleoiie (Ii eenfeal lo'i . John
Johiieoii mii.I the National H ,-iintV
i onipiinv
The air) waa lyina naleep In Ihe
rear aent nf her father'a antnmol.lle
na ilui were near Itamnna Mia
1 1, i.e ,te put v aherlffa , -alien" upon Hi
h ni li-a j in ii hlne to .top llilni.lna li wn i on
I l if-oi ook. , i ei ini honor keluler al on
epi.-,.--1 op neoler tn- itopie.sii n
I hay lie wn. ,eni wa)inin n.i oan
ill't, Hint .l.tppel onlv nfier one of
ri-V'SiTJ 1 Inllle-H fl-eil l,V tha f.nra.l
llM oltn-i-te wollfl'lerl Ilia .1.4ilrlsrr
SM I l.' St 1HMII.S 111,4. I MtiltKI
I W ith iwo el. vena or tr'eran nil-i-.-e
ih.it tliiiiliin.i' lllilo ItriiiT llinil IjiI i ,,.r, ,) more i-levena of
, -,.! n I iiliiiifiH laii klnir. a-rot-a rnnnei up. on h.in.t iheeom-
,1 Ih, n S;-."'! In Tt,. W or -I p.inloii for hrr'ha Pil 'he lar.l'T
,,.e SM'l l.rx Sep! ..I S, hool ! s.j i ii 1 will he hoi tht onarioui the
, i- i . i- i loil.v Iii Mapii'pa rli a ...i-nii Sinh men an f.njiir cant '
.I.a'lt In, li.,.'1 In 'he en
li mn t )vt-r
i ha ' of la
II ah i ' In
.1 ! 4 i i.i ' f
' 1 1 'hit f i W 'I -, I ) i: v
; H 'I Jil fi I r h IK'l Hrin"i
U oo.lla n .. ! J I. ffi i ...'I I I II
. i T H a .hi in' on i, oloi'e.l l If"
1 , 1 .'..a t
Vol all o' II, .
r-i-ilp',-.',' I .-. I
,, a h
1 ,.: I. , I Pa-
TlicTcst
ii
'T'HE MAN Kali.nd Amc.-ira r-ract.'ca! i l.-iljiil.ir,. it.-
to apprrriata acrri.-t. le I is cre.-ialirrj ai a it. 1 .1
wVr t!iar 1 a row anrli grrat c'. i-ii-.ij f -r Rrr-.i'sfMn I M'
VtrrKif51iotSl--l!.t( r- t Co m ; ! c I c ! . 11 I'crriaof.
HE MAN Mi.'nJ Am.-.'r'i
J lit lire k ami Pmme -I IrVC'Arr,."'' ee " . ' .t
Cluk Sm-.Vrl... S'e.l lan.d .Sp,.J. M.'lr . r rw( ! k fe."'
Ieajr4 witk r-'rk ly.w Jcr 7 m l.i"i .a I... d. -sr.i. J oe f r lia.
akocrlu I I j'.t.
W'ltmit .!J,ti -iBa1 eoct ll T"n t'
I fret mr.l afn net n I tit j.r' I . -.-.t f t'u..a ' .
In. mil J as 1 Je; y. I y V -' i I 1 ju - , f t! t tr. I
5!J N.t..r.alUr-...,lt'r r-n t'n. f' j
B krm.ii',n I ?IC l-.".('.rii, l' if , r' t - w koM It of "tI
wi"il ia yaul-eemi-J2,! f. rii-n.n a i i.-i-,,i. r - .17 - $
". T Ft tsir'ni I tei I'r-i VHi" cf f c-rTa-rr Inc. f "1 "tjt
il'l - ' - t ' iv tfV '
Wi.viviortu r,;iL:i'"; t.vv-'RK Mt-tj f
S ft . 'tt I . W .K.-l
; h I ll.t.W A'l I'll. !... , S.'i' li
I'iMtih.iil -t u i.r im. I. r 1 he ilire.'il'in
of . h -ijin.fi K I'lxh'.. Biar'e I
vi I'kl.il'.iiiiui A & M i.hli-iti. I.iat
urt-l. I'l. th.in pi olie.-la Hero
Jit-; 1 f u-il .1. fn'-liiiK' itj the nunihiT
in. I .uiliu i f i.iinliil.i!i wli.i lu.ve
iifnrii-tl 'I'ho i liihiiiiiii Aki iirti
'. 'i I 'itlen 1 i.f hiixinic 111 UJ iia
I'tri'v-i i'vi ti 1I1.1! Inia m.-r f'il-H."ili-.
111.' A A ,l n.llrKlf.
1 If llie j.'. 1 nu ll. tali's Mil. 1 report,
i' I 11I the Hint i-.ili for iiiaterl.il,
t rti ni i-r.t nil mi l jiiiftnmniira of - ihti
f"iHh,ii i'.'' iwo .ne heuvvweliih.
h-tfrillir-n It) It.iHolm 1 1 unit Itanhfl h I II
( 111. 1 thn ni lii la niv !ikol lookijij men
I n ho Inn 11 hiifl i-iilh aii eii'i n ii-a
' lier'- 01 huh m'lioul nhira wlui hava
! li. on ir.i.ne.i on pti-p M'honl rj-
1 OHM
lii .i.l.li'lnii to the ii'iiiHinil rail (1
Inf It'ttih.iil luiihi-r from which ti
1 hill., 1 .i I'lirii, ilir Aitulea liava Ihiea
Hi. 1 f. lli.il will no fur in
iii.Ult.u iln ,-in.ilt.u m....mo lll iri-rll
Ittat 111 die entire aoinhivral.
I'liloc Mhwmrl Kl.i.
ilaniea Iv I'lalea, ,hn nw coarh, la
known na llie iiteul
,-a' -fi II run ml ath
leia ever pruilin-r I nl tlia I'nlveraiiy
of M ii.i.111! I. i a L'o.-ia , I y In fnotlMlf.
Tlr
lie u na an u II M lamnri Vial -
ley i-i.-'linn Mime havlnif M. I'. la
lie hua ooiichn.i the Mnltln.i.
in. ,ih A ti Ir i It- iliib. 1'urtl.inil, Or,
ivheia hia team won the f'a.'ifie
ra.iril i h-implnnnhlp In 113, ul illa
tion I Wenleynn inlleue, Cannoiin.
Mo. where lie ilevelopeit a ttjnl
ulilt li won llie at.ile title, an U't
preiarlentej nrcurrrnce. lie wn on
of Iha fliat 20 men aelei'ter .y the
win ilepat inient tn rranli .lint .li
re, I llio iirmV ihalra liainlr n.l
.iililello iiinnTum In the eampa. He
ii-rveil nenrly two yeara In i.u army,
....... I a. a, later at"
u - - ".;. Kun-...,,. K.n.. h,in.,g un...
Wether mure than 100. linn men.
f Ar1rr pieeiil revlalo,, tha 111
(ikhihoiiiB Aurtea' ai-hertnla la:
iietoher i - Hoilthwaalern normal
at HtlllwMter ,
Di-ioher llvHn.kell Indiana a',,
rtllllwaiar.
(irtoher It Teiaa rhrlailan tinl ,
vrralty at Kurt Wor'li.
Otiiohi i- JS Open.
Oetoher I Ti-aaa A. & M. oolleta
at I'olleae Hiatlnn.
Noveiulier t-'enlrai normal at
Htlllwater. .
Noveinbar 15 rhllllpa unlvera-jf ,
at I'llltwairT.
Vovanihar ii Krri'tall collo at
Hlittwntrr
Nnvemher !T -"llahoma unlver. '
Ity at Oklahnrna lty.
l ive tiaiiie at Home,
C'lve of Ihe elaht aamea achaduleif
at thla tin, a will ha played on tha '
Aiiiiri' lintne (rnunda. Thla la eon '
iiary to lha rula In paal yeara, whan
at leaat half nf tha (antra war
played away from home On ae- .
in unt r,f rnnfllctlnw da'ea Iha unl-
veraltle. of Teaaa and Arkanaa.vo,l'
A At rlvala. rould not ha playad
thla aeiiaon. l ive aiat teama ara In
rinded In the arhedule. and afl of
ih.-ai' four 1'inn-a will he plaved dnr.
lnii N'nveiiihei, with tha ricapllon
(,f tha npenlnf imi.
I'oai'h t'lulee aiarted nut th flral
day a iiraeih a wllh unuaually hard
work and thla anrt nf worknul ha
ri.niinned diirlna tha week t'halk -lilk.
at nlsht have featurtd ihe
early enon pretiaratlona. ril" ft
hut alraaaeil the fafp that rank anrt
ranntatlon under former roai-hea In
other yenra w-oith! not he eonahtared
no. I ttmi emh mint miiat allow hia
iin,iialifie, fltne.. for a poallion on
,,,, ,,,! f,,r helna- .elected
I lift
Kenny am! 'lai IiokHh'iuan
of A ll K I .oih.ill fame ltav. atal
!.' p'ln'er and pa..er arut hrnkiM
fi. I I r.itin-r atnt l.i.iinini; t'ereir
k. I mut Vnilt'i. i'l "f ihetu all a'a'e a.
rio i i.-iiott i' i i"tr-.ji iiri-en, are fener.
, i i'o',.-e,t. -t pii.'e hv 'he fana.
.. I hut m - ei-' of 'he eoarli 'hey ara
i , I - i -i "f a i 1 1 1 -i i- n a na any f
of Service
rract.'ca! i .-!: l.n
4W J
rr i-r t. -v ri !i..M'r 'V I
P
it a
I-i'
fa-
ll
n.
!!:
II,
ii
V i
Mi
4
I -'
...
ft:
a
f ...... t--, i.p ..... a .. . . 4 I 4 Tw ' - " - - .'
SOLD tt DKlGGbl S tMKi'riLJJ , llp- .1 "
'f

xml | txt