OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, September 24, 1919, FINAL EDITION, Image 15

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-09-24/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for 15

Tl'I.SA DAILY WOULD. WKDNKSDAY. SKPTKMP.KI. L'l, l!M!
15 '
I
(IN THE OIL FIELDS)!
Office: 6211
W. II. PECK
Ki-siilrru'i
1 U
'p 'l.ttl
I- a, a
1 1 r Wis
V It 'l .1 I .
I. I.". .. ',
a w .
Klii.tiH A
n h i
it i
OIL MARKET QUOTATIONS.
Kan. ami Uala
i'a d '.on
( ,,r4i"aii ba )
f.iniiDf ...
p,.HI.
( .J-lo US')
nn
. i u
I .jili 1 i m .
2 Z North lama. ... 4 - i ' ; I ' : r ,:
til) Wooalat 2 W.. irti'!
C .i Indiana - ' " . ,
1 S" I'i mr.lon .... V ".J . ' ' '
2 js Son.or.cv a ?" , ' '
Til H.J an ,1 , 1 ll", Th.: .
1 '.'J I.....OI, ' - I
2 2 n. .la . J " w, . ,
J M Ilk hum 1 "J u .,.
4 tS I a.hlo (- . 2 2 ' "
2 2i brui Cr.Klt . . I -
i t It if Muddy . . 1 10, ' !
r ' i . s
I .u (.-,
.",, I, ' .
I l'l .' : ll l
I
In r iti' i
111 ii.,
..( I .' I I I I
' N.i '. .'i
nf fcii'.i:!:i"tl of
- has a I IK u"
I i I a- inl an v N -l
'l ( .if ,.-,' h -
i
is
it I 111- 'u
i ;:. i ( tin.. .ii
Vl"IM"l I I
Ciin f,-t in:
au..il..-i ..i.
i 1 1 ii .i t .ii
.-.,!.',.. 1 1 . 1 p .1
. ,1. ,. ,, "I .' ..
I; "f II. st-M I
t; l I .: ' ; i I 1 1 si 1 1 1 1 ;
i . 1 1 ' : ' : ii si ; ' h . 'I
,M 1 1 I ,t ;' .1 "
,-f , , .;..
. ..r ' I I :' '
; t
f
Authorized Increase
of Capital Stock
Tim Innm National t-sttiK sia--
t . 1 a s ant linrin-,1 I.y Him i unfi -...i
, ' iuri'nr l'l 1 1 1 ' t -.a - ' His T-,s..
,,,-k irimi I JO i 00 1 In 1'""
a,;s m aa ll VI n ii' ii i'I linir i"
..nul pioBurn
I,' .
I : I t
I i .
'.,.
.'Ill
I I., i
Shreveport Attracting
Many (HI Men
.1 ivoialing In ii Ii J;li l
i."l )i s i' I'm I "IMorr Mvi' 1 " i' ' l i
, iany iH 'In I1 M"),k:i"i hi-l
hin ever I In- fn M ml llu'v
l wo on ifdiiil ii" c.imiii! m i' it i
I ni in roimliv li"ik I elii-i' 1" lInMnj
U'l I1I1V Illl-V ll.Hr I'MT MKltl"! Ii-- i
ujc. Ah n-ulil l I" ! " I
1
r-i; -ip ......
. .. J Turk, r i .:i '
, r iH.r'ln.--. ..f ! " '"
III! hii.-. I :k n ' ' N'" "
.-. Ii - . .. I ! m Ha'
I,. H..i.'i,.- .i .-r in-i ll
II ! I t iivl 2 t is '
i i i - i .-I ! ir L 'i 1 1 i
!l ,!!'.. ! ' 1 .' 4 I f. '
- - , I ..!'1.-H Nil I
' !. - i 'll I.-- : i f I,." ' h -
. I I ll .; " i i ii I . I'., i"
: i .:. ,i .. : .. i H f.-i-.
v I I .. 1 '. I
,t i ; i i .in- .'I . in i-.i ti v N'n
ll,. I ' ' 1 1 ' I -1 ef I lit W
ir I "f ii - 1 1 :i w '
; I . i it -1 ul- . u lulu .1 J I
f.. I
: '. i-r lh..
' ( .'. u l:
2 Vis f. .-. is 'w
'l''i.- i; .nUn fV!l 'Ml . . . 1 1 1 1 . n N"
,,.vi.,i I 1iiii h in itf iL-iiii-r nf rhi- h-nmli
; . i'iiiipii-- ,.f i. ) i i : K .t , .m i : ji;
: ::' i f. . i .in 1 .tti!;.-.i i -.' ;f.iO
fi .mil U k I f ir !'.' I'.iri !n
Td.' Iirir' i'i! riii-Mr-v o 4
N ri . r t l;i lu- h.iuth'iHl nf lull th
I- .-i i-r I '.rilmi'-' ,.f ti II I : i:..i
f li.TI'UK ri- l." MllllIlK lll-'li' I'll.
Tin- I'hu.u .:i I- iii! I'peiaintn. N'n
J IIikiiih ill tin. i i nti i nf Inn'
"f fh-. tiirtli.-.i-, .-f hiii' i. is' nf t -14-12
1-. ,ri':i:'K :'.'.t f '.
t'i"il( ii:i.tn .'i I lllrkm. I"
In t!i- i."i : ln-i'. i-f ni-rtiwiv "f
K'HII IlK'CHt I'f Hlllihl l,.' of 1-14 I
- i ti.i 1' T i". i.- .' ; .1:1 f. .-' .-!,, t
I i-1 ! : -. 1 tn :,si 1 r. .! .m. is -,n.. l.ir
-I ii.i in in
I. S FKi-ll.'tl .i 'J Ki'!!, In ll-
in'i ' Ii.-i-i ,.f m-;1 h' .i'i of n.ii tlnvi si
nf 7-14 1,; H'.t miM ? 217 1 1) 2.2IS
fi-rl iin-l l i. f,,i 00 tin n-!.
TIip i!!:i-lis lli-Ili- OH r.inip.-ii-v No
ti Shi' I . i ' I in l In- ti." : In , ii. I i.f
1 ,,r'li. t ,.r i-nrlll. .l.M of 12 I I 12
m drlllltiK- tit '.T.ii fi-cl
'I'li'i I in .l li i s i ll I A I! . f Hi iiik I'n
-i I 1 I-i - k .i l :i, Hi., (.mi : lii..' -if
nut ' li...i! nf -.mi ' hn.-s' (,f i;, 4 j
i- .try itri'l nil in loiiPi) t J mi f. i i
j I. ate Xrii H From Texas
,-it.il ni-ry m;v
Sice Well in Fisher
District
Tim Okluliom.i T ' r . 1 u . ' i A !;'
f mug rot poriitl'in l-.iivi- n wi ll wtii''!i
i-. it.aklnK I'm t"iirri-;n In tin' tinr'li
i,tct of aoulhciiKI nf 5'-l'.t II mi lli'
I nynf f.irm It Is proilftrlnif (r..m
Ilic (ilnnn iiml' fomi'l aroiin.l I.Mni
If'
T!irt' rf Hnntn khallow riih wr .
!., lilt A mui r t r (if ii null' nnrih nf
t'u, mui f'tiii' hiii.ill ir inlin-un
h'( nilli' mirih. TIiim liinkn
,M lllllllltll ll ll-lS nr(l lli film
h'tig i'f' or ratlur fti?ni1ril Hum
ponl pOllttl iilin "I .1 Il-s!f tnlli' "U'l
,.-,ik.s thlnns 1'KiK iiii.'tity ""t
lii-Mii thure.
Weekly Ret icle of the
lleggn District
I'urlnK lli' 1'ist u'fk thi-rii ti
:i.' 'Ic;k i: ki.i.i
iro n lultiil'iT nf tiin.U wfll ii'in-
1''1 thrniiitlin it thi' HM!K." nls
irn I, wlnlf "wn-ntl nnpiiriaiit 'I'
li'il.-H i-rr ii'ho i nnil'V'''!. Thi
i.i bftl ra ! in r an ufl wirk In tins
, hut .1 min i'' (' of i'H. or"
rMiiinK lr s.ili-l nil' I Minn- lmt:!i'y
4:. .ml n" in limkPil for.
Tlio 1'r.jirm ' Ml tk linn 'o. No. 3
in the rwnlfr nf the north linn "?
Mir tinri hwpii of ti or 1 lirnnt of I -1 d -1 1
K"i Mint 1.711 In 1,793 fi'ft in. Is
K ""1 for I'n barrflii
I hr .Innti ll liaMillnr rompanv N"
! I Ittrnptt In fio nnrlliwp.t "f
(ni'lun-si of 2il-lh-ll ua ilnlli"!
'.i 2.:.!J fl'l't HII. I ll.lM lif't-n pI'IKk'i''!
t n k ti tlio ilfnn ininil from 2 cs'J
1.. 2.13(1 fi'i I mill U K". f.ir 2') I1.11
" Ik nftrr 11 hoi Thiji well h'l ln'i-n
1 I'liiplrii'il Mvt-ril fk. X'i. 2 in
'ii- umillir IM nf norihr.iM nf tinltL
uil O' KmllhWPI! In KtllllllllnK
The Mmmhoin "II rompunv No. 2
H ilhaiii.s in iho nurlMwi'-t of tir'h
. ,.: nf mm' titMHi of 2 'I I fv-1 1 Is
lir.'.llna; I 4S0 frpt
TV- !Trvlurr .i- lfnr rnr-
. V.. ' l..fl..r... .'.1 1.1 'h 1. Ml. I
.1.. ....",.1. I I.. , '""I ' f" I''
I- ,H nf P. III! llH 1-t i.f .'ll-!;,.l L-.it
.-.i'I.! M II 1 I tn a 11:1 2 fi'pt illl'l .Irll'i il
1 ni'.ii fi-tt hihI i K"'"l f"i J" t.ir
1 1
Tlii- TrinrlP 'Hi A' 'is-" 'o N. S
Kipk In 'I'"' '"f I"'. 1 it ""Hit nf -1
(I II I-. dry ati. I ali;itnlnlii .1 at 1.7 11
Hpt-i'ia,: to Th. Wori.1
F"i:t "!:tii. t,ih. k.-.i :.i
'I'll'' I I. nil lit 'II N .. 2 nf I In- I 'iimI- 11
I'll ti ;,ik n In Hie ,,t hi-ii-tiv 11
I -irt i.f th 1 1. -..!. unit,. 1 fii 1.1 I-. f'n
ll-K ,ll till- I IT i-f V.i li.tl!'..- .ll ,,:,
TIij 'i-!l hn jnl rp.'.'lii-'l tlip lop
nf Hit nan.l and will piol'ativ In-
II lllll- ll l.llKPf W.'ll Hhl ll llll.lr-l l'l.
Til Im i'H Is nil offm-t In thn HimiiI
Inll Will nf Dip Jikii- 1 ill A. Ili'lln
liik' ''i-!ii' h 1 .1 n Im'iuI f..i nf
.1.(101) I'.uri'lH ami In HUM nnr nf tin'
11 -1 wi .!-, 111 j In- j.-l 1.
The Irf-WM p Nn I M.linrlli
in llio . t 111 o mu i im r,i 1 n purt nf
t'.i- Ins l.-ni-.n.i finlil I,.,. n alt-1 1 : r- I
n'vi'ii fri-t iloi-pi-r lulu Hip Minl ami
i!'i' fli'M )-.ii in' ri a.. il t.. ;,i-n ..n ti l.i
TMk t 'n fiirttiPKt m-rl h i'iIpi '1
I to'lili llon in Hip f i.i i Innl an
lnltl.il flow nf ni'vi-ial li'imlrpil Imr-li-N
ft . 111 lln- t'.. nf ti,.- 1 1 11, I, .it
Ml 'In. I In", r I-i l'"-K I Ii in I U'l la'
IrlK
Thn 1 1 . .ciln li 'Ill .'nipan No 1
nn I tin I :.i r its ti .n-l 1-1 tin- I '. ki
It HllliK I'l-lim 2 .'
-I ! i-voi rl'il tn 1 . nil t Ii"
Kim! lll.K Wl'li T'li- 1 'lllll ii ! '-.
i'!l nn 111" ; . rt 111 ti.nl m .fi nf
th" t'itt n "f I i'-.,i-nii'ii.fc Is il-.llnii:
.-It .'-On ti" t In Sl.-nhi'lIK nullli: Hi.
ji'.ir.-v Nn 2 "f lh" M It Is 1 ni is nil
: .'"in f..i iiv 1. :i 2 I'"" I ill"! "ll i'I.'-
I ni'ii stint .1' :'. ' ?i;n fi-rt This
. t ii .ml l li: 1-1 'inl'i it I hi' . it.
.it. ir
1 h nf
rK 1 ' .
.'" n 1 .1
H . I 1 I
IK.:: i'.. .. f
,,.' ,.t " . I,.
,.1. . .1 1-
.' : , s . . 1 ' ' w -
I III' ."-I !..(.,
Will (lire Informitim
Thi- li-.i- ::,. I- : ' Ii.i -
kh.-I In lh.- ill I.
1 -I l.i I.-! .- 1 .1
1 . . iiii-iiI - r . '
t I." -.l 'l I" .!. ' -.
I ... ll-.lt '.,! n iki I. '
,.f ...I i . I, . .. 1
I IU' -' s l-t I '
' 'n-l ti -, k 'nil 1 I !'
I I .-V In. 'I. Ml ' !, 'i
I s'-.i!l I'f i .i-l '"
I I'ni ill I h is In 1 '- :-r ' 1
1-1 1-1 1.1'. It f -il
I: ...nit,
"lui I - 1 ha I - ' '
mi ! 'nr at : lit- 1 1 '"
i-i -tir- ..:l hi. I 's .t. :-i
11 11 1-. 1 1 !- 1 il
"1 pt 1 S .Ml" . n 1 iv -I' I
! ' " . "Iill'-K -.i'i " ' '1
III I " ail ' I'llK "I'-'
Hila M- ..' il k '
I .
... . -i . . 1
r a . 11 -.I"
,. , 1 1 -p.
i '.i nn
l-l-l lls-.s I
I 1.' I . "Ill
1 1. ix h 1 v 1 ti 1
. n t ii" '.
u tn t
'' 1 " ' '
- -' I-f
s.ni'' I. Mi
.1 in 1 i' '. 1. 1 : . I i l I ' i-.iv - in I . " - " "-',. .. :. I s , - I
I.I... .. .'-1, .11 I III I III . ' 'l'l ' ' ' I'.ll I"'."
0 1 Ii" !' vli- . 1 . ..' V. I
f III" I ls.lfcfl' ,1 4 'i- I ' 1 1 ' 1 1 1.1 - ' ; ' ' .4 1 1 I
'!': 1,: I I -l.i Ii t I ' ."ti'l'.l"' ".-1 I;, is. ,.' ,..:',..; , t 1 v ' I -
V. s , . . , . K- ..f I i'h ! 'i'I I '". " ' s. f. . , 1 .
h . -, , : 1 ' s t ..: 11 .1 .' I . s a .... I I. . .' . -' 1 .1 : . ,-
.I 1 1 is .ii 1, i' 1 i" . ; '-i 'n . i',. f. '1 1 1 s -
t. , - - I 1- "' . f" I- r.-i :., -I,,. s.,1. '.,.s ." I I Ii' .'..'
I I V . K -, 1 1 . . n s Hi h" ti - 't h ' iii.l ' 1. . 1 ' : '. I t . . ' 1 ' 1 I Is . .
, - .t :,.,- nf 1...! 'h I- nf f .., : . 1. ,1 1 . : .
.1 l", .V ' 1 ' . 4 "; K'l I- HI I ! IIS Is,-, , .' . . I., , s ,i ' n I '1.
.. III. t. . Hint 's ".'ml f"l " ,., , r ' :i 1 ' -1. , ' 1,-- ' - 1 -
i it-. if. I .1 stint . I - : . I I c " .1 .1 . I . '.. . ..
i , , 1 1,1 a 1- N,, 7" 1 t, .-1 ml 1. ("! !-l - 1 1 1 1 .- , -
n.'l iipi ! ..: 1. ' s- 'I, II..' M..'.. in .. 1 ih'.i ' " I 1 1
1, . ... .,. 1,,-t 1 1, ,r.-s' .-f 11 - I ' ' '" 1. .1 ' lix ' "f 'im tn - - -1 ' '
.( 1 .'si t .1 I .' ' .. f '.'' f a i-l is . , s' . '. 1 - -' ' ! 1 , m ' . 1 '' , ' ...
. 1 ! , .. '.. 1- 11 l .' f 1 a I'"' I
a; inpim S.- s .. m th. . ,
' " " " .-f K-.-r Ii -' . f am ' Im ' y. w i..rl ll Mill.
, .1 ,.f 1 :.'.'! ' K. I siii'l
1 ' "'' " ,"4 . !'. W. 'rc-liiim
.v.-,,,,.,-, n- F.ngiWrinK Compuny '
III llu .-!.'. I ..f Wl.l Hi." "I lh' rVls.atiiig ft.is..a
' ' ' ' 1 ' '" t"' "" t - ' Apiwnlsill. Kllll 1,1,1, HI,., n
I;', "" f"' ' " ' '"' "' '"" of 0,1 anil O.s rrP.,.u.
s ,, . Iintuii mui mihii in ! i"ii
( 1 . , -. . . I ' .1 . n i"l" p.. l. "
., ,,--l,- ,.f llu- .M I: f il" rU'ic.ii., a,-! ........... l a '. 1,
. . . r 'i . .', i. t nf .1,. -'" ,;:;;;,;"r.'M.'" ""
- -:!,. -I ..f I .'4 10 ti' "'1"(l ,.' J dsn M,.o mut'lintf rti.ni. s.',l
,'" -' '' ' "' K " " TUMI A. OKLAHOMA
1 "' 1 1 " ror, llItll. Inn
II" I la 1 11 -1 1 I " in v s," " T,, otllc. ail', Mam '.
, I,, s. -n : t t nl tmi 1 ti w . si nf
Mr Hi 1 I s 1 1: I S'T It AN II
.s : nit M-r 111
I li s
f. I I
. I I 11 1 sun I I !IS t
111. 1 is ..'-'.! f t 7" '-.ii 1
1 ; 1 .. I a,, I iin-l N..
,,1,1 ,,t , , lf. nf ''-' I"'1' "
- , .. I, , 1 .1 ,:,-t : li" nf . I- -' 4 I
-..,, .1 1..1 . t" iis.1 t. ' ! ..ml 1
I f ... 1 1 .1 h 1 1 1 1 is ,1 1 , 1 .1 i'h-.t
I'' . I'. ,- , n-i.i i. S-i 11 111 I ll
. I'll,-,- , I 11.11 I h . s' nf S -' J," I,"
I 1 11 1 , l a 1 1. 11 Unit I mound .'II
l,.. -Il'.l'.s HI III- II, .till .-1,1,
.,11.111, I- .11 III' liinsl. inns' liill.
112 s,,,,ii, l,nil,l,i "ll In . .till s
,la , . . .In. -.1 1 i'i. nllir . P-
I, lull. I .'I I lull -.l,i V, ,.n inli. f
lllll. pi' I'lh. l Jll noil
I la . ' - t in' l'l I 1I1I1 I'll'
llllii.. II. Ii.l.i'l II, s;llil!il lv. II. In.
t , I It, llill I , II. I U til sl",
I I iila . t' I I 21' Ii.i Mil
t nl. 1 s t. ill s at. I 1 I'l l. 1 nl 11 1;,
II, IhIh I' .1
ll . I
Late .Sues From lltggii
Th 1 ik' .li 'iii 1 I '
It
1 hi
I "
a. :t A I .as-'
p ft ti"t s w 11 h
) I I- in ini . nil.
' 1 1 ' I ' 1 , f Kil l ! ll i s'
lllll 1. .11 nf Hi" s ml al
; 7 1 s (,..! an. I rust sIima ai 2.772
f".. p ' 11 1.1 k Itif 1 " flmv of '"
lull i.-'s w Il. tl s III' I I I. is! tmli'llP I
Tin", ai l- ill lllli'H .1' I"" innl ll I "
I lip It is Hi'lllK III h, I "nl - I
Till" '"!l nt fKrlK 11 1.4'
I.I th" li'-l'll.
1 1
hart'"! mil
Tin' l:''l I '11 iii'-n-l ' ' -1
1 a r ' 1 ti K 11 1! "p I '' f -
a iriih fiiiitnl In th" '
'hi- mi Mi ' s ' 1 11 1 I- !'
of suii h, ,,v nf ,1 . 1 ;. 1 .
run I'.i'u' If
tho 1!, i-pi-r
K " fi'l I. In
.f nuithu'iil
Meet wood, Kvans
k Company
.Ml Mill HS
Now Orli-uim I nltiin I n Innur
( Iiiihko llimril i.f Traaln
ftTI'i KH IIUAIM AMI rilTT'iN
1.1 111. n rv hum's ltd tiirr
ANI S"l.l)
riioM: out
Wrst I'lid TuIisa llolil lihhy
. . . C I K A IN I) It KK(i
.y,re t.acr a jenrungs OM'GKKK VY iV (X)
I ' ih 1 . l-"i ' I Mui! T 11 r ink aim
: :. .1 .mi'-s hall, a 11 s iii'ii mill font
ran ! in lh s.iitl." "il "t xi.'l'H
st nf ni 20 7 In llu
f un .1 a- I '.mi I". '
T exas ews
M I "! fill'!
Tli" llni' l'l"
o I nn ihp M"
Ian, I Itillli'l Is k
! f has In-fti 'It i
r, mil
1 A lir'iii.rii o
ui .i. fa' in m M is'-
,, f a ,'MH hit 1 .ll
1 .1 s fi rt In 'U"
.1 Wonderful Magazine
VrwPfrU
Ki.w I'rlpara 4")ill4n rka!.f
IhWaia Il.tanl of Trail.
Yo'k .-Soli rirliai.r
PHIVsTf 1H!S
Stocks-Grain-Cotton
l.ih.rlr'1 nonda Pnurlit "'I "M.
OKOHOK L KVSr.K. Manila'.
Phone 7200
HI f ail Thit! Slrnal iTulaa llola!)
Tli"
up.'
1 nl 1 . 1 I'm I I- pi' ! ":i il H 1
nf tin- Simiiiii' in-1 k 1 in" f"f 1
111 hi I 111. h :' p'tl'lL.tu '1 I, I Mr
S'niM.ilr nrtf 11 niv. 1 l-.n M r.tilili'i
ki'llip IlilKhlv JUKI ''slum lilt!' Its ;ik
w-r.il lis mi. 111" I I I if V ,f th" SI", l.i I j
ni uatiltation'K flllii'ir h t 11 I I n 11 j
t!if'iiik'li"ii' Urn .1. 1 1" 1 s Th". Iiav
wnni' very IminlK .ni" i'iitl"n' fiit j
-- i
l.i,.....,.. ,.n.l ,.!tiri4 Nil 1 l'irt
,1 .!, ... , nf -I, . .s' ' I '"'. h. Is I'll !'u V I: ' HI V 1
lllll has ilk' "ii Mm iriuiiu!
Tin I m! 111I10 111 1 im l s.iiu.iim N'
.' A I'-ltvlniin In th" ' '! ' nf th
Itttt' i.f IhP pof l-.-as: nf iiit'I
i-.ii' nf nt.rthw i s' nf 12 Mil
sr.Mn-r i-f . huh wuri
. p 1 1 ' 1 1 1 1 1 I 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 l ,
' 1 a 1 1 I 1..11 I ha. t '
1 s"ii- all 11 "f St"ph"iis 1 ,
. ..n 1. 1. -1 -. I
Kliut Tli- ;
f was I :i" j
n( Vi'la-'i
FENCE POSTS
" hill- 1 I It K" sin, k nf f' ll"P
pi" Is In ' In 1 1 1:" I" 1 .
1 1 link Union I lii'stniii Itmt
4 ril.li S lilo I Ink I in ns
At iiv I ra U'l: .1 hio P'iits
H. R. Crews Lumber
Company
nil" I nsi SiM-iiili sirri'l.
sp-i-1 line
lli-n Mi.iin'.'ilti ''H """ipl'iv N,
I 1 ii, a 11 ti I h" son ' In' i'i of n - .1
Oil. AND (IAS
Lpaapa, 8'ipplisa. lT'Ml'iPli"n, JIK.
l.ft 1 na.plt ti I It (In a 1 '1 11 c t In- r it
nf If 1. as! I 0 "Ha h 11 ri'U f'.l m I
iii! .hi s T1.: - w.l1. Innl imr. Ii a,
. . it . .1 ':,. . p. ' 1 - 1 '! p .'
. 1 ' 1 ni ! 1st I'll- 1 1 1 1 n -mi p. 'I
f'.-" ll'al tl-i-'l .!ai-,-. f!.-wi'"
11 1 1 111 nil r- 1 1 1 I a V I ' - now f ! 11 v.
; 1 K it""' 7 ',') I' la r p
Oil Field Maps
A
p mukr Hip t'Ps' wall m t
Okl.ll.mil. all'! Kna 11 thai In
tn I,, fuii'i-l In lh" ml iniintry.
,,,, si il" nf im n 11:1 In n in 1 h
mil"
All maps up In ilil" m In Irapp
iiUlll'IM ll"! pr-i'llli'llnll
Mini vhm of Ml hllliN
M'ilnl IllilflliiK
I minimi rlnl lllm- Priming;
I am lio'i-rlmf S 11 i I I p a
TRIANGLE BLUE PRINT
& SUPPLY CO.
l'l " Usui;,. IIIIHH
llnt.-l I'lllsil III, I" I iiNa. (Ikln.
V' r sal' . N"
- .1 .1.- ni'W I"
--s 1 . II M ,
N.f mil il iinirli t."
.i ; 1 : 11 A.i
, K1t1nt .lv Jllils
ran h.ni'll" .1 niiml'Pr rf pii-l
p n'-iiu pr-pi'sii iniip fall at room
I K. nii. ily I'.l.lK - A-lv.
I m." rn 11. .ui map an's l"h -i
- 1."' pir K nr k'1 nfi a 1 li-.ia" iv .-t k . I
ll !i l"!i " A.l.lfs II , ' I"
.-' I All!.
.A pl.t ii.) I .i w r 1
I IM.l T-M'M 1 (!
m ; 1 k - I v 1
'I'm 1 ' h p 1 m r '1 if i tic ( . m n '
:-. 111 :.!! t h. At k i-i m 1 1 nl i
S fi 1' w il -t) i tit) M-'ll in,v L 1 '-I'M - Ii ' '
Wlfll lull .iMt's nf ; v I im fl j
l'K L.t 1 1 1 ! - TI. r - h-i w tK ! l 1 " f .
it .I !',. MIT t,' llu- W ir , - I j
nf Ihc I l!f Pri-lni tl'li i n-n jiny i j
rti:!- ;t f'l Jl liulf ll"' hW'1.-' nf ...
Afkrrs im f'nwtriK 1 '. it I'.irtr' fr -m
lh- Im. ..f t fi' 1 1 j i j
Th" r. i.iil. s N', nf I ho Knii't' o
J rt x I n ti 4 ' nn ! h ff Ml" I V r t- t
nnt 'not h in 'ho V' :i - T j
)m o I m i ( ' cf I ; i 'i uo r ) !', k in;; i
f"w f,.w ft I f.-p ..f Im." i
II Hlijrr i". T'-r l'l hit th.' 1n.
nf M'l'l :i ! f-'' ' -11 t'itn
onlv (.'n" 1'. 'or! ir T.o vn 'l '
t hi w tiR . "i( ha 1 1 1'
Houston, imu:
Si irOMPAY
of Baonaa Ct. Mo
Mr". Mil Ml" MU' V i'IK Sl'.ri; r.
INIM.I. I Ml I'M!" llill lui I 'i H
i f T!l,lif,
lit I. P" I" liraii a-d rnni,
'lasit.'.l ii.: ". H'ih.ia,r "t..'k
v.. .,rk .- ,! in,....., ( .h I !.-.' r
ll,,ii-1i H-'iif' t ai I Si' -I I'll. at. iri
CIIAH D CROTOHETT. VtuM"
Tfli-i-hntia oar f.'nn No 11 Ffl
rnurth Hfr.l Tulna. Okla
Late S'ctr From Henrietta
ii',,". t.
W ipto.l
""In 1 1 " 1 1 .
i-l .,!.lr
I . :i !n -
.''. nr HO h.ft.i
i;i nil "I I 'a
s . i; t
I i
. 1
'H'
1
-.... !! I J : 7
:l t: I n i P .. :. !
ts, n I l'!k' r!i
)i"!.-.i:raph4
Is ! u.ti
i.r l'".
1 M I ' II I TI S,
'!i'H nf Kr'.r i t' iii. "" .-it in ..j'
"'"'' I prcl'ii In 'lr Im 'i I :.i ' .:t.
! ' " v : '" irv. i;r'.v,' I'uirr m'piis,' h ilrlilma: pru-
K "ii . i " t . '!''.". I l: I.k ' .,! f . a .
'll. ii. 'lit" .'I -"I hitr.'.- If. th'i-f trp'
I.f - fi.l . ' '. '' I'M' nf . . I " f.- '. .ml
,v l'l"" I j ' I .1" I ! I- : f"! ....'.' I '
" 1 1 ''; 'l'l : " I- ".i a-- I ,"i" h-i'f n;i'"
'" ' ' tn-rMi w 's' i f 1 !!. ' i in .'2 1J 1'
.: , "'!
..." a.
Tulsn StorBge and
Transfer Co.
T , ' r : ' . f ' ' ;- '' '' . -i -p
l...-,s. s
( hriiTinn mid Irts.., Trni k
I lilt Iniiall ami I'l-'n i nn. ks
i m s 1 1 1 . ' r
Kpn I I.' . I.S T ll US- 'I - !
pmh a- I V if - -i M..i '..'
pa. 2 i; : a ' . f -.,- i i. I Ii I'l'.tn: i
spp.-ni ' ' y
1-ln.niss (i-jiit I .us 1271
w I.. i.. i tn"" - ' s ' ' "
SIZES IN STOCK
nI thfir price
3, Ii p s
It h. ii IJa
It ll. I -'
7 p $'.'.
h .12a
J hp IOfl
rin sp f'ft'" up, r. fn ":'h rilh.l
r.Rt . r r-.s It.- Mill crd-rt
; I'll I 1 ul' pt If ! " t ' -11
NICHOLS
HARDWARE CO.
119 21 I W I I it r
I .r .ai- 2 'a f. i t s I'- h ptpp.
.. as i w . ..ifnl I i'i ' - I " '
. l.,. . s ' . ! 1 i! " I ' .1' h
'.!., , . I , :t: r W.'ll t v t
U .,!,'. . m i .-- il l- I .!rs!l i s-
. . .si ' -is a a . : T". ' '' ' '
,., . i Tp'i p'"" .' I:--
- i''i"!i I i- I'luptiiii: ' i '-'"'' ! i::' r. - l'
' '. 'i.s,. .! Is- Ms 1
H I'him.-r 'Ml
f i-r as-, r i t
A ' . - It
' 1 s ' I I',."
f..r s In all th" i. ... I s - ir
' I -I : n c l ' 1 1 s ' r l' l ' i ' l i'I. i ))'.''
!,- ..I, win's - A a ia
W nt.' 1 .ViHIne i'n' it i"'"' s
-t-al nti' l-iii.. w. irk 12' ' n .
x II V il I T a '! ' f -1 r W in.' I
' " h .'f K i s , p p. i ' k I l i.l i
'.'2 Kn"i".!y . ill'lmc. A T M t n '.
A :vt
Vintp.l: riprrlrnrprl pnwrr'.n :'
P'l lint i .,n t r .- ..r n i
!'ir?ip'l lis.l hp"I iit-.I ."'I
r-nwrrn. i-rhrr I v ,'iv or m- !
WrMa l'l'lnn M.lrh'p rr.rnpfi
y r'ini ill.-, ok ! i -- A-vt.
W ini J !.. I"ir Irn "i II l"i"
VP I .'...l,-.,,s U ,,-,' . .
' i'i m-"h .in,-i., n.-r-.i. If - a
rn., .r.,,f-i f .r .il.. ., 'p.. ra-'-"lp.
f- r 's'i nr. I at. k .1 " "
'l P I- , ":i-P V ..:.. f..p pi-.
i''il. w- Nu trnK.rfi r:'.l t.p
WANTED
r.irt' tn c'!n!i! t,. w.'l
farllv dri!l'il arvl rasiil
fur infi'i-.'s't (liirl.'-r fii-M.
I cr full iiifcniKitjiiM ;ul
il; ( s Ji-mni r n, Mii vn
!:!.iV.. cr i h"ii'' .'filar
I I i "l "l .
CTULSA
VatfiioS k Tool Co.. Im.
M - i: . i .. o I
'tn I-i -' '
, - - I.,... ., n. . e
v.. r i .- i a' i.
. . , . ... . . ,i . . i
I . 4
- I-l.S
PIPE and CASING
We haw on lmnd a limited amount of
standard lino pipe and casinj.: which
we offer at reasonahle pi'ices. Act
quick while it l.u.-t.-..
Feenber Pipe &
Supply Co.
Phone Osage 4750 519 Last First
0 tDj))
SALESMEN WAN TH)
Haiti a f is ' 1 1 1 c si It i s ' t .1 sell i.u 1 I 1 1 ' 1
lllll'" llll.-'K I i I pi 1 I 1 I t I. - I III III" I 1 I Ill
I I l MiloN I 0
I lilr.l liiH.r llu r Is Im 1 n. 1 1 llhlt'
1.1 1 ..ri Ii, I .'
Mlixin u iiit.rs
rrtsaloVnl
ii. fl. (.11 I I I T1C
Vlra I'ri'pl.lriil
rAI.VIN I) MMHH
Kii-rrlarr - l'n-arttr
OilC
a ww ,4nM.
f .(.ur-'ifum'
VV J
DC LAW A WC'
cn.vriiAfi 011 id s 1 1 1 . oki.a.
flfftrnNrw Wrlslil lliillillng.
KEITH RAILWAY KQUIPMICNTCO.
TANK CARS for Sale or Lcnur; Huill, Rcpnirctl, etc.
Wi.rka: Iliinnnond. I111I1.11111 (.i ni nil ofllui a: n, ,, n,.a
Tihag" Is'ivlti lilnir I'ls'ti
Midwest Helling iind Rubber Co.
I'll iN I llsM.I IIIJI
Wl'sll'l-ll I'lslrll.olnri
Si iitl ( u'h. i .ll "i.l M II M I Mil . I n rhit I'm kinc
Ai.lk IS. 1 1 . Itiihli'i' llill. lailtln-i lull
H U.-l I Int. 'I nisi.. ikln. I t Unrlli, Tpiiki
T R A N SCO N T I N ! N T A I. 0 1 1 ,C 0 M I A N Y
PRODUCERS RF.I INF RS MARKI1 1 RS
' M ill AI If IN I'llOlit 4 s"
a itn. ii i' mm. iiiqm n. m.i mhh i i i s i. omx
1w
TV
Sapulpa Refining Co.
I'li.ini. -J7 7
M anuf rtcturers Petroleum Protlucts
SALES 1)1 VT.
7J2 Nw firil National t,nk HMg.
EM PIR E I
REFINERIES, INC.
Snli'n Hffl'T I'liunr 7"iin. S2 1 l ulu IUiIk , I nl.a
Hi fun tl. a 1. a nn ,1 hi
'kllllllui-n, Okla
'kl, ,1,,, in a I n i okln
nslillm. 4 it. In
run. ii llu, l HI-,
I. lint si lilt-, I, i,,i
G
i:ni:ral American
TANK CAR CORPORATION
.1. SlIMU'l .ml I! T Ml -v ll. It.
I'I... in k'li'i
nl. in j
Win. G. 'Ligon Jr.
4 I II I II II I' I I III H
7in.il in ni" il) i h.-
M I nl H
l".i." 4:.t
Consumers Refining Company
REFINERIES AT ( l'S!IIN(;
Snlrs Offi', V' West Mi)iM)- Slii-il, Cliicrteo.
Livic;.vroN oil corporation
LIVINGS I ON RKI IM.KS COKPOKATION
llnrk Iniriwll I mil' ..r s.ii- -t t r .1. t.i Plislui '
4.111- 117 K lllll .1. lliilhllnr '1 I'!' sll2'l
Ml I list l I Ml XI 1 1 i II l'l, Ols I
AMERICAN CAR & K)l NDRY CO.
I II.I. -M III. 'I In':-' -I l.llll'li " nf M I -. 'S'ss .k, I lilt mil.
TANK CARS V! , ' : v
I ol; I I l'l l: I'i s s. if.--
CHAPMAN VAIA'K .M.I'd. CO.
I'M' IN I I I DM! I 27M
" II s nl I It AMi W Mil llnl if.
108 Norlh Cliey-nnr nnd Frisco Trtk
Iron, Str-I, Drafts, Gale Valve, Sluice Gatet
All kluai 14 n. ,, in) in. 1 .r4-4.siirra In J mm s-.ui.
Miijina Oil cSc Rcfininft Co.
M IM lllll It I It's M is.l Kill! TollS or AI.Ij
pi;rROLi:u.M PRonuc'r.s
ll"" M M i IU IM. 1IIOM s 77ad.77ai
Tvrs t tar's- ' rv
Chicago Steel Car Co.
( Chicago Suburb)
llarvov. 111.
MIDWEST MARKETING CO.
S.l- Offl.p
'-" I ns( .P., ks.in lli, I
lilt Hkii
I'l-troli'iun rrniliii'ts .
Cnwriil 4ffli
30.1 New l lrsl Nnil.inal llnnk lliilhllng
TlllM
riiniii-H 117 rinl Rflfld
!: M Ml It, I IT I I ItV I'lTlUH.n M ll iuv .Tivr.
PIIONF. 4.S22
WESTERN PETROLEUM CO.
r. h. a.
It. .1 .Irnklns, ltil.l.iil MnniiirPr
Ml In ii
m In
I I I
s iMidco Oil Sales Co. .rro
QUALITY PRODUCTS 0N"LY
' .''d I mi In I I.HI in , I'nint 4.I11. 4 III IWItrr Jailnr for
'" " lniii.,1 :i,) (ll , ,, , ,,,,,, Jfl ,,s ivtlrr Tril
OKLAHOMA PRODUCING & REFINING CORPORA
TION OF AMERICA
( M iis.i,fc... IN finlou IMtlalnn)
II lUtMl III N S SKIM. I II III I INIX 41fl' AS(V
PETROLEUM AND ITS PRODUCTS
III I IM 111 S.I.Ps III Mi l MI'SKlNiFir. IlKlA.
Imperial Refining Company
REFINERY AND GENERAL OFFICES
AHDlllirti:, OKLAHOMA
44
rOP-NOTCII" OILS
PHOENIX REFINING COMPANY
TULSA. OKLA.
J. F. CAMPION OILS
-rilllMI'T Kil'.HV K B
07 nnn.noa josi'i n ni.ixi.
rilONK ISIS
COMMLRCL PL'PROL liUM CO.
rrm r Ta T T FV 1 Refined
Product
TEXAS CyiUDE
inns Kunl.l I Hit. .,
riur Osan 1'nnk ('nn
rtiouo 1 1 no
SINCLAIR R K FINING COMPANY
PETROLEUM PRODUCTS
TI lA. (IHI.A MAV VOHK IIK AGO
'ills. Min lnlr lllilli. I J" flnunlwnf ( unwaf llll(.
COSDEN Sc COMPANY
HIGH GRADE PETROLEUM PRODUCTS
TuUa, OUlahoma
j. n. nvs
TtllM
null llnorp
T .1 Ml MM"
riliillll ftaJI)
f. n. ini.Ti
fllllHiff)
Ardrmirn
J. K. NHAnP
I'lionn bMO
INDIAIIOMA REPINING CO.
' Refineries at Okmulgee, Okla. E..t Sf. Louie, III.
ti f ..ha ni nt ii fiut am i.Ai.i.Ain nrii.rnxj
ST I 'll IH OU 14 K: I I III It M, IIIIM IIlE HANK III,I(1.
LAKE PARK REFINING COMPANY
General Sales Office, Rialto Bldg., Kama City, Missouri.
Refineries at Okmulgee, Ponca City, Cushing
and Jennings, Oklahoma.
UNION PETROLEUM COMPANY
Refiners, Exporters and Marketers
nlwi flffli-r: I i.silrn IllilaT. fbond 4 lot
THE KANSAS CITY REFINING CO.
K sS I II V, KANsAS.
In the Market for Higli-Grade Crude at AH Times.
Iliirrr V. Jonm. Prro. Allwrt ll. Joins,, li-r-Prraj.
I .. W. I.mlirl, Sn-.-Trran .Micr.
THE MARLANI) RI'FINING CO.
REFINERS OF HIGH GRADE CRUDE
PONCA CITY, OKLA.
NORTH AMERICAN CAR CO.
TANK CARS x r;
.,rk.. .' islll". "
l . V. HUM. II AM
Sn.iil.wrsat li-,r,-4n.nmt4j
10(11 IMMM, III. IK,.
TfU'pliiino It no
LUHRITE REFINING COMPANY
3
III fun r nf 1 1 i -
i.i ml,- I ill" i" ii'ii'i; nli
Mil Trr Ipnl llrtirr
I aihrli nil, in 1 In, An.
laMaiistMMl otii.-r on
l.t-nrriil llffl.f. An ml.' llliltf , l lmil. lo.
PnKluccr.s and Refiners Corporation J
PETROLEUM AND ITS PRODUCTS
S. 4 I lr-t Nall'.npl Hank lllilit
il'i okla
ROXANA PETROLEUM COMPANY
Producers and Refiners
I' lit s. Ml) I It" M.'l II I
At. a lp 1: -V ''" ';' i' I-
1 1 l 'l, Olll
M ' " II. Ii,'.
Ohio Cities Gas Co.
Ref inerii-n nt Cusliitij; and Ar('nor
0knuil4cL' PrnJucin.! iVc Refining Co.
OKMULGEE. OKLA.
Rrbolt Bldg.
TULSA, OKI. A.
Tilth & S. Koi'M-i
-. i . ii.i, a ' a 1 ...
, r,. r t l -, -'

xml | txt