OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, September 24, 1919, FINAL EDITION, Image 17

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-09-24/ed-1/seq-17/

What is OCR?


Thumbnail for 17

m
TTI.SA P II.V WOULD. WKDNKSDAV. SKIT KM IU'.K 'Jt.
17
STEEL STRIKE FIRST '
BEFORE CONFERENCE ,!
ANN()l'N( l.MI-.N IS
l I';, I 4'.', I I'M!
AirroMor.ii.r.s
All 1 i'M.iHM I.. lull SMI.
BOARD AM) NOOMS
1. 1 II .1 . I 1 1 . I- I I I I K Mill. II I 1
DR. STOTTS
r . , ,.
IIHT (i l-l IViS AIK
i'10 lu iiu H I. T i: I s-r.at and
lit r toil
r I
WiI-'Hi'd Swtim f I.u'nh- mill I up
mil I ipl I l" Willi 1
4 ri"-l- ill Mi-aHiiit In VIhIh r
TAX WARRANT TIGHT HELD
UP FOR TRIAL ON MERITS
n. i w i k
i . IV '
LODGES AND SOCIETIES
I : : - v I . , i m ;', . - , . 1 ,-.
'Ik!v .' i i , ' '
I i vi i ! . , : i
l F-. T V I I'lMlh I , " ii I
' .' , ' ,i . . ! M
i v. .
it 1 i ' '
. is I.
-jMPERS PLANS ACTION
i . ! I'
M V i T
l.i.l.i I,..-
I '
I I'
1 ' - f
I t j
,s(i rttiiit rn'sltU'lU lakOh Step- (n
-I,,. I 1 I .
! , I l .
jii".m for Siiiilloii nf iJm-M-jHi
Sim-I huilrrh Will M-vV.
II. .1-
1 1-
'I' ' .111
Ki'iirur caj:s
,.j Kirikf Wi.I !' Illi' f.tM' Id. I '(
,-,nh i Im fm i- : lt- pi , -...1,-n . s i n
,s - ..i 1 iMHif ' t ncc, i ti- njii: i - !i ..
,il,-.r, lioillpei J pfi'Milcn! ii,' !!n
lit jc,i Ii I ' I it ri i f I -i tm!
i ,... .i.-. im. :h-i .t in U i M t
. :; i its' a-vHiu -i.it in A si'mm-hk,' U:i ;
j.is.-nii. of Mir f'HintM to- h ih
1 1 .. ii) : f I mi i j I (' 1 1 1 Hi i r .it 'Ml
u'.fl S IIH'i" Hi! l'.'f'M lh' I in.
v can .1 ;.-r uhs plan fm p. I .
.i : pi act', ! hv nniini Inl, I n. i
tlii t up 'In M '. ' it in n ! if w In ' 1
, , ilr e h 'i into t h r; i i i in ( i"
, , . I t h 111 t Jl i I 1 - f I i'l I Mi'
i ; :n pi'i h" h " I n ' fin (i r of M I .
,:!i" et !ht A n i.i ..m m. i ' i 1 .'n :.i
f Slr.l. Il "!l .HhI Tin U in L I
f li H: I i k Itt.l.fS. !n s;'
.if l.i l'it h I 'I tl ! ,i' .'o W
i
I
,-lir ,,(i. .U4 MX II fl'MMt ill I' V
f .! i ha I I'd" l.l.-n! W l
tiaff l!iitl .1 mU.i- I. II . r '
al of thi- I nUf.l S'a m ...
.m a ' 1 1 m, to take pal I In Mir Mi i ! -t
a a a iprrsfiii ..:jw of ilu-
t o'hi r jmrl h t..in! w ;! i.. II
pi i'"i'ii id cf tin- I n't' iiii
. ',.1, MaritlhlNlH union, .on- . (
:m.H liivlvi'd In :fn stiiki W.'M
,. S'riKf'I.s' Will hi! S lTl.Ui-1 t ;MHIi t
, i.Thi-r ini'nitn't f tin t-' i : i
iit'ill of lln Arni-ri'Mn 1 Y'l i i ion
f l.ahi.r. In i'!l;cr wwK -ImiimI
tniMt hi'-iij :ttf-( th it
;;;;.:;:r:::ri:;.r,v:::!.,:vr.::
.if im :rlki-ts wln .ismdm,h
i it i i m if i fit dy 'hi n : ir i -cu 1 1
.i.ii'.i-tl of AnicrliNin I'iii .rl"h
if ltlor.
l.rn tho CiMl'Tv ttivi- li .i.li'fji )i i'r
t iw prlic t thai Ihc s'rik'" liit a---v.i'iic
Htii'h proper 'don an lo -a!,il,f
!'i.u'fV I hi nni; hon ' fhi- i n:in'rv
Thf rot, firm h. s'a ,i-m-?,is t.f t J
ski l.'.nlfi.H lN.it th"'; of Mo- ;'. .
"io umlti'tH .if f il i.i i'.l wuli .In- tn'i-i
r i:ii na! tinlnn.s iinolo'.'l who .- i.nt
. i tr '! roin'fi in, Mi,; m.uul hrlun.l
Mir n'rlkr uthl 1 liii t- m pi ' hi-di-f
' : ik cm may I"' r per! fit Pi v i
I. n of l hi' COllTlM i 0
I-.' mi ihr ffin. m tmiiii I may ln-i o-rn-
Coupon on rvery bottle
redeemable in valuable
articles of merchandise,
Luxum or cash. Write for
Big Free Premium Cata
log
' "i
Handy, Sanilary, 1-Bozcn
I.ITXI':. A-iin
yrn'!l like tp.
refirllr". y l'i: ' (
Ix.ttlc Ull.'.int tr.-.l
Thr Nri
lrire - tri'lacs ' f
C4Jlll,HH"t Htl 1 e.TallV
Timt thr if.inK
FRF.n KIUJC. rU(
Wholesale
Distributor . .
Till' ciiii.1)i;i::n"s day
M'KSKUY
717 , f-i 'I I II I'lir.YKNNR
llli'M. Mud
1'Ii.Mm'ii i':ir.il f r liurlMi; Wutkll.R
i-i .fc;l,i,iptii,: Hi'infl
MAX A. IMSMF.L
rrlriili'illli i-iiii'l'-t
I l: : i I'.x.i in in.i! Mm .mil Al
pr.'iiH.il.H i'f l ill I 'i tipi-rt In
.", Id Wurlil lllilr.
I'linni- linn. I ii !- il. In
STAM.KY C. KIJMISTKR
l.AV.VKll
C-i I f.(i:! Krnm ,lv 1 1 it 1 1 J : n if
l'HKNXH:
' ' , 1
4131
dSDr. I. Angst reich
- h.th!1'tiht
UJTOMMKIM
With j
HARRY 1IKIU5R0N !
JEW Ki-KU
QT(iiwl Mr1 Mun l'hnni !?7i
AMERICAS
GREATEST BEVERAGE
ONE 0OZ.I?.OZ. DOTTLES
.t,s'. Ix-v-'ricr. Im j'i't the srep
.. n-. . ..!!-,,; trf.'t !af vrt;ise
'-m s r
U-""- " v '
ii'i I '' -. '' " -J
Ii . is r . rt.. wliei
H 'I'v I I I iC
,-a.. ' ..i . l.ravy
' "
I- I' ' '
:-:-,tn.il--.l'- an 1 rVr -.f
f t H '
, U.aX A., S"K
i
! li II K al Htl), H'l.SA. OK.I.A.
I II . ii. - .lar It ... a l-.i :
BUSINESS CARDS
Eggrr' Dining Hall
'JT . MKAIS M.I! l-:i ,'
srvi.i: t))C
f)JL i.wiii.Y
jint llilnl TiiIiui. OUIu.
llaiiipr-l'iill Law Offices
Tulsa, Ok la.
t.i -1CT Mijo Olji- f i-S
II I' HAIM-lt .1 -J I I M (.11.1
fit'iit-ral I'rai'lii'f in All Courts
S ,.r H, in n ti I orpir' ...Ti Pro
I. .rr M:li-ri. ! -'l n,l I ,.' ii.iii.cii
DR. ARTlll'K CAMPJ'.KI.L
kyi:. i;ar. ni'SK. tiiiihat
Specialist
Cuiiirrtml IiiMfiiMN troainl wlih
vrrv nut lnf.n-mrv n-HuIt
737 .MA Yd HI. IMS . TI I. MA.
dr. j. c. cook
iypph-p
DENTIST
Nw oprni(1 iin,1 n-mly for old
inlr.nii
Ni:w oi-i'icrs iu panif:i hmu.
I.'IK flit
N-w UiL-miiin 11 Went Third.
Phono 3 47 3.
Packaflc
UUI
e. Y.veiy
of M1V1.
wil N 1.
P;ir1ir.
Mj;-" 1 ' '.'
s
orrii
'Iiimr Ci-il.ir li??l
i . .. i ', -I 1 1 112 1
)H. L. C. PRESSON
Phyticinn and Surgron
iiii iiH.-n-il lr or Niuin
! i 1 1
41" 17 Ham, I KPli:. I iiIji. !(,.
HI NMM. M IIMlll. Of Ml Ml
ni l 1 M I' I I Mill It I!-'
Miii c. i. i'i ' i i.i Nni iii 0
I , i. I, i-r A :n I r ii hir nl
i 'liiMi i n
l;,.,.,. A I ' li in-i I Ti-u.-h'-i i-f
i lni'li ifi
i w ; !; 7 ' 'I
Ik it 'I lilts
M'CARTY
M)
NF.Wl.ON
lliiiirs II In ,'i. 7 In H Snlilimll S lo ii
I'i.h Hit llmlii il In (.i-nKii l rlimry
IMscum-M.
I I', I lint Tlilnl Irli -illume MH
M. A. Ilni-kliirlilk'e 1TM llnnlrl
llllK. K. IlllUll'k
LAW' Oi l II I S
Breckinridge, Bottick &
Daniel
I ii limi- NlllllllUll lluuk IllllllllMB
Pin. in- DsiiKe 7IIU. i'lilnH. (II. In.
NORVKI.L, HirUNS & JOYCK
Lawyers
Ci-nt'i'al pini-tlrci In nil fltnln and
r...l..r..l i rlM n ri, m Inn) .HIM Htnl tlff-
I p.llttlli'tll
I .si rn:s io-iii pnity pi.ih;
IN original 12 -ounce
Brown Bottles .at
Fountains, Cafes and all
other places where re
freshments are served.
Any Grocer will deliver a
package to your home.
I
v.
" r- ' A .'7; -'7
J .r-', .-..t-;s 'A
aa ir-r
waaY a. -V- T.Jr-'
a..
2 PMNIUXICAT j
i
, t ui' li fill
lb r t i )
l-V'. . .
hi in in ' iv. I, i ri m
11 II H I N "i '' " I"
II M"l 1 II .' ' v v
w r i ii ' 1 1 1 ' v 1 1 ' '' ' ' " "
M A Ml III H M-'i ,'!
- 4.1 I .
I I iSi I N I ,i nininiU'
AKHMt l" A
Mll ri-f'iiir '
ii M ciuiii
1
. i.
'i i.
y II u v i ' I I V I- II K'- i-'
4I HIIK I 1 1 1 1 1 K NO ' ' ",
ifTie4 sr. , ?i w...k I '
.Atlff "" ' "
( V .N I ( 1 1 1 1 ' s 1 1 V 1 '
M . pill I ' 'I I'' I.
NIW HI I'fc CAM I' Nil " s
f i" M,.ti,.T ii, r"-
I I '. I -l Hf-onil glrl.
VliKlnf inrnilin wr
P.
VU a .-n.a
j rl, -
1VA
C II li I IV 1 C.n ( om
r n HAprH. ui.
I IM! M M I :
1 1(1 Ml Y ,MMM AM'I'KY
il.'.'l 'in.-. li- '
rirTmj ...
I IV,.
TUI H. (AKI' Sir i ft U W o( A .4
puc illiSTAH CIMI' N 1 1
l"3 l V nl I VUfil rf
tf ... , . . . 1. it 1, . . ,.
ttt l I 1.1 K. ou.l tl.i. Vlilliiri I
.lrn, ,
JWJ n r u'liivt ronlal. I
W N Hl'MI.Y floral
Mll.-i A Willi .. Ori'la I
Mil." 1 .1 W III (III I It a iiniaf
- - r . -r . .. i
DH.i r ii ii.i nr. i.....r. . .
rint ini.itiar mr'n ai n
hill I l a. I !-a.".'il Null
inrtlnt s'.-alr-i I r-r V. IMtii'l
Kn liU ml'il lo allanil
.hum i. n ynn, i- i; .
M I. H4.Slil.HV K K 1
. I II M l I'll NO III
I' S !
'. li..,,, of l.'.tlll' II..'. f.'l Oil'.
av ,,rt 1 1,1 w'..,,r ........
K I- r II. a Hint" III 'I'I'I'
',.,i..l. nl l ' , I-'1""
,.l.,ll.:! l.i.il'.l lira"- I.rii.
I. in i.nr rwnil for iln.i i
ri olir.MIC NIXII. W M,
It m m rAsrr '". j
,".Vl m"h. iTll K 1 1 . II Id A.sU
Tl'l.f
i.AIUKU ill Bll.'l Ml l m.ait
rty lii.irt-iay ..n,a
Mnota Ma, I, 114 rA-iuth HoaUia I
Vlatliira alwaya tl tma Juif '
ilu nn 4n
II III . ivriar-i ir.a
( OKA 11 M l AKI Ml
II, anr iar
TL'l.SA Col'NCli. No. llf4 K OF 0
Maalirta lawolial a i
'A'. ro-irm ini.ra.i.j at a i a m
x y.i mrrimi Hn-i-til-ar a !
M.Hln, i.rot nara ..... w.
roir (1114 n.utn rnarai v
II.HIM-r II4U4N O K I
j ! k f 1.1 fy r-nii -M
LEGAL
Nil I'll k. .
SI 11 Mi I'lmi-nsM. aril! 1" ranl
II..
j ,1 1 1 1 a, t,.r. r. I.....I I .:. 1 1 1' I
r 1 I . a . II..I.I I ! I ,-'1' "I
t . M I I,,, 1. ,la, S.al.lan.l,-; '
r II. a 1, a-..' all.'i of a .'ran, lira
in Ila f- 1 II.Kll S . h ..o'
1
'
j'
I
,1
at .ii.arri I'k a A' - .r.l.'if
.. .. . .1 .'.a. , 1 a' o-i 1 1 a 1 a . a I 1. ,
r i.i.,a 4i.!..,ii llooii. I'. Nrlia-a.
It, '.I,. ! 1 nl a
4,11,, .. all .,....,.. i" II I. ".!'
1 '..1 .,1 -i. I..H.I 11 -1. 1 N,. 1 ; n . ...
in 1 Ian .i- a 'I"! 1 - a
.., ,.. Ii.a . .f".l ' "
, .' ;.rl rr.l 1. 'I I ' a , !' I '. a
,i..l. , f .,.,1 III II i a
f . a ! n.a ( i, a ' ,a I' . I I, a I, I a a (
f, II, , a-k ..' I" P.
,. l P It...
;. in
(.
'I' t I
.. N . I .ra-ka " ii -I.' ( In'"
i,l . ... i t.a i.j.-t
Ikla
I' I, 1 K I ' a I
II 4 I I 1 IN'
! s I -1 1 : i 4 1 P in-
... a t .1 a
.. or no 'a t.ll.aa
M . '
H a I -i. r . 'I-
I I-
1 p..
i. , C'li'MS
i
1. ,- 1 C( i!' I '!''
I I I
-ii'
AClOMOiMI ! ,S
IT i
C t.J - -J
! i ;i:
u: : .
Mvl.ANH
U I NT 1 1'
' )l lil m A IN.
c ' ii :..
HI '.-' N
( li A'.'hi r.
Il I K I '
. l II, I I I.
M.l. II I
PUMI1I V I I HHDNAI. I
'II.' ill! ' III!.'
I ,1 I.,,'. l( 1,i,l il.", I
Hi. I ..mi
li'i. .1..,
P,.. . '
, hii i,, I im, iri 1.4" l 1"
N.. Mr,,.., II- ... l.-l
tiii.nl In. loom II lloil.ii'l!
I '
H rlf , r.l III i.l r,.l U I, UhIkIw
!,. .r - l I !,.,,. I r ial I 44 1
li 1 1 1 nil. r- ri r ii r n i
r i ...I In, I. I
, IN,. U.K. I... I
I,'., rr
. 1 1 II I
.,, v.. .-,,., M w,.,in, i i,,i .u .
o,i i.. ', m il U 1,1
,i,.i,r. urn I f..r P,-.,, ,- I . ! .. i-n I '
. . ... .... 1, 1 , 1 1 . 1 ... 1 , 1
I I i, I- ...1 I litr-l. T-il II
ml. M III" Itl-I'! - -
!(..... r.l u v (..... Sr a'rilro.
l lU'.IMlN
i" ' l . i.-mi.i . a- "ar-a
........ . t ..... . , i i . i I
' in a 1 Tlai. Ii
l M UMiiil I I ... .11 I U,
.i.ilirnt 'I'tiratr. I'V.rn r..
. na S . . ii.ii w.irl, I,,' Imai I l.il,ni
.1. I . I,- (or l.,...l.lrl 'I ii I II
I"'". 4111,1 !-..( '.'It, I , hii- . 'll r
M ii
Hi
Kfl'.RIAI. NOTK-T.ll
I ( II Md.l H. II III IC IH
I n.,l I,. .
I( 1.,,,'r.or,
M.
Illu nil. I'liMI'lMM
ii.rtnr mini...." iii n. Mm n 1 f (
Ui ., i f
CI IAH-M4V
n-.i: c ..u' e t h..i.
IIM - : VIII Milrr.lll I,.,. I, II.I w iw.i
IImi'i.i .'n-"l ka-i.aa In Mn j II
r 1( ,,r ar, ,.i,ii,,..i i io.i i..r iiiiinm .
an,.,g ar l. I.nf iro ami On. nun run
fi,rinr,n ,li.tra rra..,na'.V u.ar laorli
I ...nl l.alnri lor ail..pl..il
... . ,i,.vi,, , ,,(, .,,,( wnr
S'.a ..r a P." Ihiii k M.-aiilv Parlor.
Ilu ..i.m M.iti Mlr ll.nliata al.
Iranr.. airr-roan l..r.t ard. Ira
, -( . , , , . , , , rill.
s .. . . ..K
. ,,., ..,, aM , Ml,.
l,,,l.i
-
A 11 Y-IMOItll F?
r,
U I UIVI UI) ILT..1
AIITOMORII I'H TOR RAI.n I'l
..." I
Hll( "Ml --,;-lnli .iaa. li,"..M,ol,ll l.nir
it at a . i'i a j.rira f.,r ila-,,,... (
a'ra' on 'ail I. it. art l.araca 1' a. ; ,
" ' I
I s ' -1 N I'l I r I .ml r..a.l rr
I'l...', a I.l,.'.", :l iMh.tt ailil
I "...i . I. lar I'tl j
1 HI '41.4 I . k ii. i -,. -ar i.ir ,
la1 l .1,4, larrai" 'at Ka.
t:i 4.1, (.,. Va.i.a-il
I !( I'll I P 1 a I . ' a 1 1 1 a a P. , 1. ,ta, !
m !, ...... r.i ;
Ml I I'l-l.l.'.I.Hl ... ' I.. ..,.r,
'r.i. I''
Ml l Ii
I . 'I'
r f , .
I I
' 1
1 i
I ui l i ill Ii r...
11...
! , .,i,
I
..I 1
'' ' ''
u i . Hi 4 I, ( I i
..... .....,, (
r I I . ..
I K a s K ' I S - .
l I
'II I 'v4
n
ii, :i. I
I I.
N'ral Motors ( nnp;mv
. M ,
A HI (IN I UK I'l UP II A II All I (
I.i M I . I ..
.. , t ..i 111. - ' i. i' -ii Li
l'H
. I
'" ' 1
111,11 K f i
( . 41 i-.' I-i ii"'i I '-' I
s.,1111, ipikii' l .m
S 1 I 1 1 ,l l,i I
. , ... v.,, I
I,.. 4."l II f
( I .1 I 111, llt'll
II. ,l,
I (ill III V I Imiki,
1
Ml nl lii( llfM V-i,i "'"";"';
H M. nil-
. 1 1... .. t i
I . 11 1 1 1
I ..1 ir-i.l. .! I, v-r
.
!.,!., I,
niiri nni T 1. i.i.n nun i- n -
1(1 . li.:i.i.S Itviu 11I11..U1 I.i. I- i
,..!, i, !, linn. l,,Hiii ,
o,,. .' ..
I. -In ' II IIM. WlllKII. - in, .lor. . '
I 1,1 .I'm-I.' Jl i."rn i, i li. i li-'P '"' 1 (
n ii.- ai ." '
I- ri-l '
BOARD AND KOOM j
II4ITKI i "i i
I l i. IH llol r I.
il ritil i .at.. I looina ..vryllmi lira
',, ....., Uo.il a 7. .rlila .'nl II I-r
... I
NKW I V M,l 1 1 o I M . !
li n.nni ...,vr ii,.,.,.,,.-,. ...... .v.
1,1.1 r(it'
I'll, Ml,. It'ilH
n,r Mo
I.IOIIT l.nuKl'.Knill-IN,, linOMS 1 ;
MAY III i I.. S
I. H u.i. i.,y In
1. 1, rtl'
at, .li
- 1 n
.a
l. rn lio.n. k..i-i miii,., iil i
'" ail.nn niiia . ,
4. 4 lar,-.. f'iri.ll... ,
I.I...I
h rkurinl I II.. oil - ,- If in.nl. r. I.
i. nr li.l' I.',.' n( ' In. "I i n "' I. ' I
to ,l,..ltili, I1.1111. Jarr I all (U.
r4t.ll
K 1 1 'Ml I , n W 1 I-r 1 a
I-I.I.I r.i.i'.i.
II iiiiimi fi.r-
Two Mil i.Kt.t li. ki inii 1 o.nn .:. I
'k I I
f' A 41 VlHI V W ill IV.tiiri r.in.ail.l. '
.nntilr 1.1 . 1. ar a 11. a .f ain.P ii'ltJ.
i k:ii ili.i.nr '
Mil'. . ;t" n-'a nl. i f .ii.iM'i'.i nam.
1 .iVi-i'H '
kiii ...1, .,;. i.a.dt,
.,. 1 ,,,..,., 11, i, h .iiii. Iio-1. 111 l"
' .
! I I o, ... k ar ilt, a 1 ,
, . . 1. a. 1 1 ,1 r I ,1 ' li " ii
. , , v , , . ti ....t, ,.1 l.a-M
.oi.,k,.l,,-i t.i.-i" I... 1 III lil I all IW I
" , j C
. t 1. ,.. o'liir'."!:
lii-'it 1 ,k,,t.n r,,.i.ii mo.la.ii
, , , , ...... 4 . -. . (. . . ,
,. (, Ma
IIOHI4 .1 ,' " I I " Innni'l .,...
t,,, I,,-!,, hnn . ,-1, a 1 1 1 ' , .,,' 11 . ' i ' g I. a ill.
,.'..i, -a- ia.i.j,,il I'l. ..a n ....
,l ., .1 I .. U'lil ...I. ..tl.
IIM I.l
I .
, ka.-.i.(
'all, . ,
I . I 1
.41,1 111
. I , . .,. ,
' ' ' ' " '
i;
.1 t'lo'i'. '. a a'i.
'.'. 4 l"
ui 1 1, , . .'
al " . '
i... , .1 ta
Housckccpinir Kooin-
I .. In. I., hi I.
a.lin-
.
. . .all , I, '
No. lil Last hut-view
r i, .... I k, 'M
, v
II
.;:4 ) i' N..T I '-'l.t1 I til' I
I i -
. I - fli tv.f II
n r
ii'ni i) irjf.
''I'lulml imtin fnf
l,!.l , ktelll Jrt
.h 1 1'iit "! iff hir
i . I,, i Mt'ftrtiiittiit 't,r
. 1-1. 1 1 mi- i' all "Hi
N 1 1 i I Ut I on PtiofiK
I" ln l.-tlt (ltllolll
lint: nt inxnti Phun
HllOM-l UNnilINIHIir.U
11
I-r 1 . K I t.l Ivu room fr rall
I 1 , . 1 . .1 ,1. ,!-.( (or r.'i
,i!( K, SI I ,,, ii..l,..,l i.r iii,fiirnliihil
t- . . I..,,'.-;, timr h.iol bii.1 rr Una
1-' 1 ' ' II
1 1 1 1 j pi k '. 1 llilnl. nu plmrt4
. I 1 1 1 . . r in li.irrltiinl. Oaftf
II . .
l I I -
I M.ll
illlll I
' I'l I'w.i urilurnlihit
C. , .r I T? J
...... .n.. ,11. ..I li'.n.i. .arll)r ttiu'l
, I, .,ll .. (l.-. I-IJH
K Oil MB WITH HOARD i'l
HikMiIM: X , I'l - Mm and wnl
! i i,..,, ,v ,,.k or month.
- ,, i . tJ'T,,
,,,' W(MI ',a MP
I N III. , ; Pi It. M.I itrl mom lr
c . l'mi i irn.r n , iirn non... ......
0.H 4uU . ..'
HnoM nni, iiimril l 13 Jf iniinniii,
N I N I'M. , 1 ' Hml i ,..'.oril tn.l
r.n... I i...lii Plum- l.ar 1T.
J ( A 11 f , i '.' 4 -iViiilni' rno'in' Ur
in r ri " f ' 1 ' '. i.rli-aia ball). Heart - n
.r.r..l I'hi.na Ii 'I I 17
WANT I'D - HOOMH OR BOAD "lit
' TWO r.,llni.l iiml laillca .rnl!or-l d'l"
aVapniiI rimm In urivala hum.; mual na
on .oiith li.li an.l ni.l tun lar out; board
1. 1 im,.!. Ail'ltr-.l K ii, Wurld.
, . ,
!.,. , I...,, I .,! for
tall I. or Ail.lrr.a Mil, rart World
- ' V', tLT Z . i.VllV onlrT v
. .!w,in ,l,.i,n.-. aouth al la Addraaa da
,,,, 4. lt, luiia) "
N II II - H la.lv ami. in) ".I romhinalloa
.,M1 l,.tl r.xitn ur nlrely fnrnlahad
l.t tlto.i ii, i ll... in mi aoulll alila, Oi-tahar
I fli.i.-. llraff. 71IH.
ItlllNl.ll -..ui.(l U.l
.iiii.,iiii.i1 daatrca
11 ,"
ati (aniiltr walkltiK rllalanra:
ilh 4i.l". V. 14 rirr Wnr'd
ar 1 KM'MIPli htiaak.apln( room a wanlod,
on nr almiil ll 110 bjl rallnril roanf
rvjn i.i ronina inn. 1 h daalralila: par-
iria.ianl II aal i a la.-tor r : haal all rrfaron.
ru'-i f.irinahada. A'lrlraaa II" I Hi, tara
nf Vr,.l.
11 .kiikk'kk kir, t, -v
.
............ .. A.a.a ...nil
nijntr..or nrni I' r. in r rinu -w
fsln,f. up I iM aaaalliar la lomlnr
-- , p,. .tuao man. Pliona I 'laf
ll'H
V II I (-. N I Ml ..ik In ila), onnlracl or par
,,.) 1 n 1 1.' a Or .111..' lira jT'i a ran I ami ,
r.iair ..,..a aril PSnpa OUT'l.
. 4 1 - I I II I 4 1 N i-lranlnf . alaanara of fin
La Ml. C 4' I'o.n llnann, I I 4 I.aa4
Iln.lr. a'la.l I'lini a (aa. ,J0 R.
pr I ..... a lo.ir (aalhat liada Into ro.il.
aimiiari anal I r- a.a von rata 111a aumniar
"'""' w"..f 1 '
II A (' M t 1 1 1 '. V. (k I nl N I . K V I O
jV.' S...il. Nnid.lk I'l.oua (Vdar 1??T. (!
aral i. ai. ,..k r,'l'irnr rylititlara. niak
I. a r rm (.r ...Ilia plarita a ai'aalaltrt
1'iraitil.i ' .a ..' fia'.l ar.irta iiiainifaatiirara
,f il,.. p .. I l i-aa f duly .u.iii (ant; (iva
t-i"1
I tr ri'r'.l.ia an-l a 'k tlraina dry f ainafl
It aatrrll a. a'"! )a,ia,t.a a.irtalra and
a. tiiVa.. P'lina Oaa-i. fS IIP Hnalk.
. ;r. 'im. all .....
at I I I at KHMk 14 .. ka.i.i.a'a.1 anil roa-ar.!;
.at., n. aal hniar ika aa-aa dar Tkoaa
Vaii.Ni ra
Sr-'i-l 4vl!l a.-l iii-'.lli ..na fa.ia! Iraal-
"a...' .''I." a'l.l 'an r....a.lor at
rr ;;"';-,,,
r .. I - ..', rti
C I, !'' U n ! t"'f
" -.I A ;i I !' . alia
I P , . I a.'-
I 'ai ......
M ' I I
a4'l '"' ' " ' a a
I ,,( a I'lirftar ra'l riKana
i I I MVu aKD DlEINl' jj
oVYh ( 1 KANKIvS AND
TAIIaOK.S
'I ! ' II II. ivu -a; m 3
. i'i ti I p -1 our a'jlt for
,i,. ., I. , .i i.'l n.iiht . a ii in da.
i..-. ii-.- .my 1..11I nf i ho city.
I'i " itVAK' IJ M ' I iN'.PT2IJ
. - l: ! . . !l 4 M.K
a. I . I, r It.nat rr
, . .- .I.. -. l i -ini- at, I n...i.
.i .. ami "-. 4a-t lo-itih
. ( i i; - - ,i . h
, a M
H 'I H tl'
.'.- -y.-i
I i. " a .
I- a--' a;
12 14
., a a
r .i i..iil
. c -, a
- . i I
. r a n
a - -1
t i
r . . ,, . i
, . . ,
I 4' ' M 1
' I -
V I
iNi.r,:;r:i.
i
, " i ,! ?fr-
l V,t Fifth
I-:
ti
w
fit
is
h
'!
ii
iii:,

xml | txt