OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, September 24, 1919, FINAL EDITION, Image 8

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-09-24/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

I
i
r 8
TULSA DAILY V 0 R L P , " V E P N E S D A Y , SEPTEMBER 21, 1919
RELIEF MEASURES
ARE NOW HAMPERED
l.l.ill ami I'HI. . .! X.I.I '
f..ll it M,. I. - . i I " I'"'
( lirl-n sin - I" I -i
SITUATION MOf'X DCSPCRATE
..l.-iv I I - i'"'l 'I'"" "
r..-. U' i" I I'll '
t i i intii t,v. I .i - i .
i'iiI I I . (hi.! I I T- . '
Snis Senator
1 1 i
t
1. 1 . . i i 1
GOMPERS ATTACKS
CUMMINS RAIL BILL
jil...i l iil r I I .i n r. M li I ii'int--MfiiiH
"I u rn I ll. iMiKiimil l'i
.i li i.f I in In- II. .nl.ll'
LABOR IS DENIED RIGHTS
. . ii 1 1 I - . t i ll i r' 1 1 1' .i iT.ctia I ill
im II. I- I ii" I -it t .r Mi i- N"l
I'li'trli I fifill'lifril
,, ..... nnhmifiM'COY GETS A PECULIAR
, .. ,,, wll find a para
i. I ill . .in incur l nil lli"M 1 ll ' "
. )ll-l '
SENTENCE FOR SLAVERY
I,, i -
I... Hit
T.. I c
lor ....
. ' 'A
I. . i. '
It W
, l.lrf C-CII
i . . . r.f
ll
lic.r ccco.-
I a'.. I 1
t-c c ..till
,1 ll'l.f'll
ml
il
II..
1.1. .-' I ( I Vc ,' . i ' Jr l
'. I . . clc li'i I
c .1
lie f.
in-
I"
Ic
, I Ac
ki J r i
I
I.
..I
c.l I I .1 I II
I..H...I..
.1 l.llllM'l.
'I I'""'
I", I I M
I Ic -ii i
I ll.l I i.cii I
hi I
,. ). is-crhlfi't'
il-tlMi. IIP I
,l ll.c ,!',, II
C I i ll'll
.in, I
I
I ilni the. .Hi i.ccic I '! I t '
i i ' i ' 1 1 1 c c ,.i r
pettier l.c t ll I It 'I'
i.e. r.1 Mi.- '!' If M
'cl .l I I I "' I. I
all i.ill ' ' '
Mll M HI ! I I" ' ;" I'
Curti.il i.c' f' ' '
.r urn In.' I i cin 1 1 1 t a m !
Hill h I'' ' '
a.-n Ira id fl' 'Ii" '
M x n o In ' ' it Ii' ' "
A (colli Mill ic I t c lie I
tenltcil I II IV flic I ll'ltl' l' " ' "
IKHCrlllfr.!- 'II I"' II. .Il'l' " 'I .1' 1 "h- 1
lha duniin .1 in '"' ,M" "'
lha NiK'i i - i i ' i I'1 W 'I'ii'K " "'" '
(inly r't..-"- '" '
ml . ni.-.. I- n-at I hl.i im j
rpiTlri Id Itl'll'M tl"- 'I' A H '
llnllia , !
Hi'linltH riT' li.td If i -I-'V
Arnllalla l'.la 'in. I 1 1 c.c h li' 1 Hail'
4'ron rii.-i''iii.inn .iitiii... Hi''
hiiii illicit In iIm'... t" im " -I'l'v .
riming mnra l i Tin' ''""I ;
anu.illi.ri win MM ' '"' . inn ill I
aUriiilnx unit Mini mil. -a i'""" -rt i j
mllrf wa fiiriliriM"1nn r - i- i n ecu. II .
tlnna woiil.l prrviill I'ii" ! "nil ' '' I
ri'llif uiiH" iii.Ii'"'.! In
Troiw from Mimichi mi l m Anin
nlo hnvr n ilchiv.,1 haImk in tin !
ilnninmllo'il iniiilll Imi" "f imiIw.'v.
...... In llllll 1 1 I II 1 1 Tin'!
Only mllmlltrmn- iipiillrn Ir-crlllng
Ihorf iiliii flu- olnriii U it niiinlmi-
int int by 1'iuu fr iUlvnimi
vrl itiiynaK". i'l"iH Imluy .il'l
nil thi-H'- rr i'n .r.u i ir illy
hau'lM An uui'iii uppnil f.-r l'"l
W4 maili- In H'-.l i-ri.ii I"' icI iiinHi ri
hi-rr IoiImv l.y !' It M ini" hi' l In
rhaiaa of r ll f wtk in Mini . i 'inn
of Mix aim in i'il . in ' " An rffnit
Will llllllll. In Illt'l i " 'i' '''"'
Minriniy 1.1U0111 Imm 'r I
hnain
Se n, i. i I Uf I W nl'li
,. . n III I W il Nil f "I "I'-' !
, i tin i iv ii " i-t ii.. rn
e Id... ' .1 1 Mill I ' ' 'i' fit'' I ' ..HI
M , . . I l i n.' ' l! "
ll.-c e lltl-l II'' ..IM" -cl' Ll I""
II- iiiki- Ic. .lie, ol.l. .Hid I'"
llMhlT 111 lid IcU t'l'il . Hell lei ccW
, I' i.f , l...l.lrlil llll. I (HI. H.
,,,, '! r iiii...tit'i l' i:N' '
t inn
NOISY TULSA DELEGATION
GETS PLE.YTY PUBLICITY
I ,J. Il.ic e, lilt '..l l I lie.
- .... I ..... ' '1' "I '
i,c t. .im MM .it'. i. '.f 1 i''"' f '
... . . I. ,i ' I.f . . I I ' '
I,... I !.'.' l-ll'
(,.,., ., ,.., cf . ll- Ll' I
,. I,;, I. ii i t cl' i'Iii'I..! Ml
I .in I ,r r- . i . I I c f. I .1,,. In . I..' -i il ' I
1 ll,,' 1. . "lull .l!.." I ' I' .'." '"'
I. , .,., . if II Id I- I'..'l. 'I in I
II. t . :.t- "
I I,, . . c ., I' I '. . ll." .l i 'I ptll
c.l,.. in I . n tin I I- .1 l.i ' lie .1 '!! 1 ' V '"I
,: ,,,,, ,,. ,. : I., ire I . i it I tlirli "i k
H , ....! . ! irf. I .!! I.. ., .1 f i
.,t 1 i ! n r ic il..- .. I. Iili ) in d .i
.c .1 I I .." I
yl.cV .1 I ' i 1 1 1 1 ' I ll ' I" 'i
. r , . .- Iri.ir I 'll.- I 'till In ill H .l".
ll Mil.. A "11 I I.. I r 'I !' "'II "
,.f ft ..I' lcilc .it,. I I t! i. ' In I - ft ic
lei,, c .11,1.11 -l' llll
i nil, . 1 1-. i ii rl.l" t ,i ' I' tn i :' ll '
N' ' I I , tl .' 1' r 11'. i n I'.' i
, , V;t. I ,ll!... 1 I t 11-11 .'I f"'
.1 Iilili l.)l "' I"""'
1,, II K . nf ill"' . I , ' I III Will" III. II I
wi'hin lm .-.ii Now it" "'"' "
k' i m il in .,t,i,,,r .,r .1' f..,.1. r feci
ic,iiiiiilm,r) iiil.nruiliin in Mil" nmn
til wlii.ii. ll .i Kivrn ilcii f.nicn'
1.'.' liccsMl.t.' "
.t, n, I,', ,it I Ii. ' ..iinir v,,.(!i.m of
' i i 1 -1 . i ' i c , 1 1 . In- c cnil, i, nr. I li.i. li.rn
in I.I.. i i,. I , 1 ,' 1 1 1 1 1 1 I 111 ' nl.'l eld
'. IIClll llClrc , ,11- VI ,l I 'lir ail IIH-
ll d -viii. I "liil It h-ii ir.-vr ii i -!
nn an ik "a In, In., I, ulirfcior nn
.a. ... 7 ' "cAccrlcl
n iiKI.AII.KXIA rlTV. H'l'l -1 - -'j
inllra Hharp "f h nprnm rouri
Imleiy Ine1rri-r1 riia iflrnatnn rffrr
nv iirinlr I II l unlriiic)ci. tlmt
Jni'ir Hhaip l!l r n t r law pciri
n rtx h I j. hirf wlMi i' It Minuri unci
M K i.'rtn fllllnu In lha firm ih
mnnrc laiiKrr l Mia 1alh of A
(' (rucf
Jcm(e Mhaip niamlitr "f
ihi a'ipraiua ruiirr i nfiimlnainn frnin
mil nnlll I K In Nivmtr. 11
l-c nil n in i .i' ' ' " . hp wan li.i,l InaMra of ih. anpramr
Ii "." '."' ' ' " .i .r i . .,,.,. Ih, dull'a of Mini
icfflip January 1 1 IS pnrlnt lha
iiuiiiii.iiii yraia 1 1 7 nrt Kill h wa i-hlaf
!)nilf of lha i-onrl Ma wna aur.
I s Itl l l.s I ilt,H IIM.HI .VSM N f, r,,t., ,tl, , hiaf JuaMrrahlp by
ffeiiniinaii Mardv. whnaa icalnnallnn
Knllilllr. i.f li.4ili.ll ll'.ld Ml.llllKlH 1 Uh, rrln rr.i!li-i1 111 lha alartlnn
I i hiiii, nli a fm .1. II I lin-tiiiran.il. I,,f ti,,,,,,,, (larrn Ilia If nil n'f
I.. I c. w..f.i j nfflc a will -.r- January I HJI.
c.l, I il..l i II Y hi-1.' i ' Anar rarriviiiir nia mw ii'i,.-
., .,. ., ,. . ... ... nii'.l (.19 i lha unlvarally nf
ht l.i maa of nilaili'K
ihr r Kin n p iri of
ici.lv or Ilia lit I
. Man i.'
tiirliiir tl'
, ,r., lincliri )
III elnlliK f ill .l'Jl '
.. U llc xr ' I Ha lll"r
c(, pcid rpimriila
,.i! .ui.1 Irc'n nain.icrtl
i , r - m.k h.lui'
1. 1 1 . v id .1 - I it r f rl 1 il
n , rn- utihi rr '
,1 p, iiua..lon In lr.rt
l in i :a .1' Ilia' llnir.
!,,!. .i iff- .la.lr.
,1, jc.a.in. .1 UI'.oll nf
i . ,.),i,-k ;.
-n in" ten h It,
ll,.. a'.i'r 'I..' I
..n-in.iii J. -.
I- if ! h l m la let
' N III i, ' 1 1 C el I ' I!
c II ItlM I'll I
u Ii ic ll t ' i .' r. ' ,i ' .
.... ... r t . ; i .
nf
1 iiniii.aun of Ilia
! , i li l I aai h,',l
let It- In pai rn II Ilia
.ti r it i. a;.-1 ii n i I.)
i-c i. ,1 in pay limn
I'll, 1 1 , , , I '. I. I .. H ' 11
, , ir.cl:;. I. tl.l.lf. lt
.l'i ,M!1 ti,l,llii(li1. .il
,. I. I in iri ..f K i. huh
ii. iii i , i it- i'i,i,ni.',in
l:iclll.cllr.'
r 1 1 lay In
hiih hour
liirltlltara of
,f wtnrh Mi
Mtaaotirl In !
Jiia'lra Hharp lintiiartiaiiiiy li-an in.
.r.(lr of lha profaaalon at J'ur
rail, whara ha llva.l until ha wna
numacl K mamhar of tha aupraina
ronri roininlaaton alht yaara ho
Tha ilrBdv Ciuinly liar aiaorliiMon
aair.1ay af'arnoon paaarrt ra.inlu
irnna lmlorain ntd raroinrnandln-j
ma uppnlnlmanl of Jiirla Krnnk M
llUila'v of Chi. kciliii a Jcr'H'
'Mhi. a aiicraaaor. Jutlli In.H-y i
, fm nirrl iliairli t J iiUa of lha l 'lr
icrnUi Jinll. ial ll'rc I
; M.I 1. KAKMI K I.H Hl llM I
'Hfly irrrii nf orn anrl VMlmi ta
a him hum ' llarLi-r.
H..'iil lo Tin Werld
AKKMdllK. Srpt. M - What la
; probably lha prir.a farm alory iciinaa
Ihia yaar from Hro K, K law
iiuihwMl of Ardnioriv
I A Harkar. who llva.l on n ranl
a.l firm, had 50 acrna if i urn and
,, iitnn Mia crop proinlaa.1 a f::'
)ii . hut aom worina hn..l up in
hi .oiion and ha took fi mill .m l
eel h!a crop hafora fUlliarliiK
W Io n Mr Harkar aiar'a.t In on Ilia
a.ir ha owad Hltoiit 11.00". "m if
Mo- prnraaila of tha aula of hi -roi
i, ...i irt all ha own) and lrft hare f"r
j I ii'n n Iiik i on In tha.( ho. taw n.it urn
mth 1 1 .hro in hia poena'
Thla icoril arema ma iimia .,
murkiihla for lha r.'aaon that Mr
ll.ukar la 7 yaara of a and baa
dona prartlcnlly all of hia oiyi farm
work durlnn tha yenr.
Hfiy Vrart lli-nr.
fhlld: "Whai did jmj 'lo in the
ri i iit war, daddy ?"
I'athar: "Nrvtr m lnl. on ati-l
rlacin thoia madali "
GOVERNOR EXPECTED TO
CALL SPECIAL ELECTION
irpcriii lo 1n UorH
Ohl.AHiil C1TV. iSfpt "3
'Covrrm.r Koharl.on U Pctad.
i mihin .i f- I'J ' l,,"e pmcU-
in. nop f .r a apaclal alaollon to fill
i ihe nii-i.ii. y In contraaa reaiMt from
! the da.iih or i'ongraaaman Joarpn
' Li Thoiiipaon iflla. within tha dla
rrf'loti of lha ataia alaftlon board
! lo drrl.la whrihrr tha nnmtnaaa
r-,.ui ihi- pi.li'lral prtla In Ibr
ja .i ih.ill Ic choaan by ronvaniKMi
it l. a primary alarlion W. .'. M' -Al.i.iar
f.ira'uiy of tha elartlnn
I, ( mi l: la prohable that tha
! hoard' ..! provlila for tha holding
of a priiii.tr) probably J naya pri-n
tl
rt.ri' ..f hi- apariai urcuun
r.l'N.I hv II" Kinarnor.
Tha nai-aaal'.y for fllllnK lh Fifth
,li, in ! i.nanry hriiin a riaw turn
I lo iiki.ili.iii.il pnllll.-a Inlrraat ha
bran r.n ria.1 upon tha aanatorlal
e ... e.i i. ii miri-aasor to T I'
linr.. hii I ilia ronli.il for lha Hlllh
roniff-'.iioii.il aaal to b varatad by
fonKir-nnaii 1-rrrla. who la ,a candidal.-
to au.-rrad Kanalor iora.
Wiiniad H (rood alout youna: man
ovir I to work In the mailing rimn
of i h la mff it-f at nlahi Call il World
offlif laiwffn 4 ami 8 Advt.
I i;M iiy'AL cumc txm r)N An
' Ilr. MaJir in VIM anil Stl llw Ilr.
I qiiipn-mrala lot I'llon.
I f'OM'A CITY. Kapt. :j If J C
I Mahr of i ikiahoma City, atata dira. .
I tor of lha I nltad 8tat army iii
pairm aaalnal vfnarral JIar. wi l
Itiall Ponca Cliv tomorrow and ai
I land a rhunibfP of ciimmrrrt lunch
c j in tha avanlnr I..
rnn ani o.rc.v. -
outlinr what Mia raqulramanta ,ira
fur a frea clinic for aurh dlaaaaaa
Ma will ha ar'-oinpanlad lo Ponr.t
City bv Aintariwn A Wahti. tha ad i
riionul and publinty director In
dklahoma for the CnltM tftalaa pub
Ilr hriilth aarvha
Kraf llnli-i irr now malnlalna l
ai iikl.ihnma r. Tulm. Muakoui-,..
Knld Chlrkaaha and aevaral other
plarem and rfminnm. t. . ...
! bain, obial"' I- A ape.-lal rlliilr i,
l.i.n dealred her or at White ha I a
I for lha acoonimo.lattona oflnduna
j partlruliirlv the J'onra
TllllMINO HAM IS AT WIHlk
l Siifl Plani. Huiinlrur on Normal
HhnIn Tliroufc-h uUlrlrl.
HI HM INUH AM. Ala.. Kept. !J
Wlih every plant In Ihe fllrmlnnham
diatrlrt reported 10" Per rent In
operation, the nationwide itrik of
aieal a,nd Iron workera called yealer
,1av morning at o'clock apparently
la a failure o far aa thla dtalrlct ia
concerned.
I..
I n.
'.i
m-:v i : i i : a r, : (. -1 til.
,..:il ll' r.'H I Hill ill lb' ' nl.M ll'liUI
nf t... A-..,i:nir,l Ad Chii.i of the
Woil. I In i.'.iainn he i
i.f l.onali i fl'tfll
riiiiiiuli ri t - Ihi' hir..
Inn. thev liuM' pr...
to 1... lite linl . i I V ri I -
I.. Hi.- arnut
I'llNn. Hkl.l
si dele Kiilloll
.1 III. limt lvitf
l i .t at it t by
III ,.li.iili. piil.lu II v Hi i' 'hey re
.,1, .1,, n ' w ..ll. lea I liv. "
W I , Mo ,h of 1 11" 'I'm !a cl. Iil' l 1
lloll Ll' f-f.l tin' I'"" Ml'k! lb''
I,., ! Ucw.it, ii club li'-ra Tii.'iilir. i
mion I.. I', i n nn matr. alio of Tnlan i
lev.. ,...iu. il v.ir.il f.ilna Mrii wen-j
will i ivr.l by i'ii' i'ii Tl" "-
lln. .l.'l. cnltnn nlte.id.'d h paite inl
III Hir 1 h iiini i !r ah. .u Iiik .Ni-w
i it I.-ii ii n in til" l.i nf t 'C'l'-
nn in i m i u svmn mium .
mi rb nii Mull- Mi-piiiliiH'iil SrcUa t
I'ii. trill I'Mrrlmi iilIHiK.
laiNMiN f' Hi US- Th.- A mat I-
, ,iii id. i to cli.piii imeni ik I ikinn nu aa I
,aii .in i ha. k Mia exu iiflnn f the
i Anil Hit loo n IrtiKUi. pt ulnMI I'M! nun
I 1' i u'c In I'.iirnp.., m i iai .1 Iiik lo Ihe
Imiiv M . II. whl.'b auva iwm iiiie niH of
lib.' I. n a ua who recently aoiiiMit p.iaa
,cnti ficilliiiBin I'.ii la pfrp.il nit' y lo
IvIhiMiii.' Iliialiind vvrre ir.niibli. Li ob
i.iiu lb.- nr. i Ital y v Im.-i
1
n tin a nieiiilcfr roiidui.tr'l
iiiif,,! M latinlt art VI. a A I
-li.. r. rn. In. i. m of (hia aatviie tha
. .e ca,... !.ll,ri tc .1 b.r.il undar-
.miii' ea'abliahioanl and thla (Til'-:.-lit!
f..ien iicrt .:,t''ec1 upon a
' .nil. i I a tc nn mi, I convey. in ti'
I iir . e.i Ki "i-'ii'i" a home. I'aula Val-j
lav f I t i, a V.illey the l".ly lay
in r.l.ilr tiic'al 1 n i I", k "ll" ilflertiooll,
ulirn lun.-t'tl arrt li ra were held .i!
.be f,.nuli liouiH in.l Iniarinenl vtaa
iii.t-lc. in i !.' ills i cnii'irrv
Atiurii.in liriiuly Shop, formerly
il I'lll'j .-,nli i, .aion, la now lo
, ai.-d ii 111 Sotnh Moulder. 1'hona
i n-iiKf I n 1 ii AU t
Have the Digestion
of an Ostrich
IF you are like tins nolale bird you
don't ne.d Mr. Happy 1'arty or hi
lllgfalolnl. Tha atoiiiach of an (latrirh, wa
lira tulil, digcMU nythinif-njven tin cn ii
a delicacy.
Mont poopln reaemlil.t the) Oatrich in ttiat
lhar eat l.a. fact and aal Iccrt miirh thaf nl-ai'l aaan-laa
atxailh and . Itar tnn.aah tranl-la A arrur tajla. a lead
PraaUi a.id faallntf of f ululamf c fulli.aaa after ..Una.
Itiilirele U,al yeu nana) llatolnl tka plaaaant ratoadj..
Ynn Can Ent What You Like
Digeitoidi Keep Your Stomach Right
Thi-y are Nature' own remedy- purely vegetal..
mtkllir laiatlVe. Tha tllear "f a I- ran. h 1'hrllrlan llf.l hy
turn in pn.ele prtl f .r .r. wlih ui.lf.tn a.irraaa. Kaan
auaraxatail aaaaa M tndiaacUun and touaUpaUva raapwid
pruniptly,
!-!: i. H,..iiiu. thai, averv rtackaacn la aold nn ft
i c. . t. a I l.'l la n. p.ccii." j t m- -
C-" a,iarania .if Sattifaatkm or your tuwft tatk. Km at all aod
ji tf. nmppy rmriy aiua r .
g If our ibiib-r linan'l I Ureal. .Ida. arml o. for im-piil piaa-. 3
S Till. lH.I.)iTllH CO.. e.T. Mil liH, Mt. g
lin,i,,iiiiiiiHnniiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiitiiiiiintinu
Hearst's Magazine A Liberal Education
COMPAKK. nny miiBatne with Htarat't. Gjurtt the feature f,re if it ha twrnty
nix an ban Mmirit's for Octohrr. First coin-Hire tiiTiply the amount of reading
matter. Then compare it article by article, atory by tory, picture by picture with
H.'iirst's. Compare the writer - their skill am. reputation. Contrast the ordinary
muRame. story with the splendid fiction you will find In Hearst's. Contrast the
old-lushioned, longwindetl nwKazine article with the snap and 8rkle of thoae in
Heartt'.
gna il 11 1 a jiaw V f-' -f j "J
HALF of Ht-arst's is serious thouRh never dull or preay. For instance: G. K.
Chfsterton writes of the Labor rVoblem. Marie 0n of Amirhy. H. C Forbei
tolls how big business men grow rich, and so on. In lighter vein mv Walt Masm.
and K C. li. For those who prefer fiction. IVinn Hyrne, Maurice Level, Kontrt W.
ChmnN-rs. Anhur Somers Roclif, Albert layson Terhune and Hiuno Lessing com
tritnite wonderful short stories. There are always from sis to nine great short
stones in Ht-arst's. .See if you can find their equal in suy fw-o other magazines.
DO von like the "best-aelli-rs" before they become rnoaing pictures or even books?
Four grttat seiwls in Hearst's for October. Gtxjverneur Morris starts his new
novel "ltetter lXys" in this issue. In the same number are novels by Arthur Stringer,
Kxlwin Halmer and F I'hillips Optfnheim. Maytm? you like books, pictures, plays,
poems, science! l)o you want to know something about Galsworthy s latest book,
of Kuert Hrotike's poetry, of the latest play, of modern art, of the newest wonders
of science? See Hearst's for Ovtolxr. .
The object of JUartt't it to entertain and enlighten. Through all it
entertainment, however, there runt a certain teriout parpote a definite
miff ion. And that mittion it thit: to ditcatt, elucidatand tolve--fo
far at it pottihlethe vital qaettiont of family and pahlic life that
proile everywhere are themielvet contidering and ditcaning.
IF YOU nre not intrrrstt.l in n ninp.tinp a bit tieyond the ordinary if you don't
p.trticu'aily care for inu.winf that wtll niakp you think you won't wan Hoarst's
this month or any other. 1UJT if you want tlu works of the world's egreflt writi-rs; if
you wnnt the words nf tin world's ri al leaders; if you wimt the thoughts of the world's
f;rt iit ihink'is; dun't fail to make suit iach mouth slatting today with October of your
'.,-.:.vr to;y of
r Vata. a1V, Tt0 4
i-y-:-
sastff
Hart Schaffner
ScMarx
Clothes
Wright Clothing Company
announce a new policy to sell
Hart Schaffner & Marx
clothes exclusively
THAT'S a move vee been contemplating for some time;
we've finallv made it, because it was to our customer's in
tcrests, and to ours, to do so.
It'll no longer be necessary to ask, "Is this Hart Schaffner
& Marx .suit?" when the salesman brings out a new model.
He wonTTiring out anything else.
By confining ourselves to one kind of clothes, wc give you
all the benefit of a complete showing of the finest clohtes
made. All-wool clothes that are all style. Garments for the
younger men embodying e cry detail of the latest style ideas.
"Staid and steatlv" clothes lat kind of business men.
Then, too, there'll be a bigger choice than ever in fabrics,
patterns, weaves and colors.
Hart Schaffner iS: Marx on every label means satisfaction in
ecrv garment; your idea of it. If you don't get it, you get
your money back.
Wright Clothing Company
The homo of Hart SrhatYncr & Marx pood -jail -wool clothe?.
Distrihutt-tl to Nov StamU by H I SA MAYS (OMl
nc Osajlc 2S73
e, '
t 1 " mm'

xml | txt