OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, September 25, 1919, FINAL EDITION, Image 15

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-09-25/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for 15

0
TTI S. DAILY WOULD, TIU'LSDAY, SKPTKM 'VM ", ,'.'.!
LEGAL
ANNOUNCEMENTS
M F( I ', i, N '! u l.a
AUIOMOIJILES
l T"V" ir I lis I nu s A I r
l!OM(!) AND ROOMS
I.' " MM I'M! I. '. . I II lili.illi.il I
MPSINESS SI KV If E
-MhiMi i,i mm r.
I MCI ( MKN I'
III I I n t'!l n MM i:
EM IM.OYMENT
FINANCIAL
It
..I n- I
( n'.i':;!' :r I"
. .., .. , a i.r I, i.l, (..-
..... i .;. i.f '.. ;.
,' p j'. I , l ' ' ft r " a '. H i ' a a I
Mil A MONK WANTI'.O MAl.U ti' oil. I.AM. 8 ,sn I.CA ES li A
. .... .1 I" t ...II...II " lllll, I, i I ... ,,f i .1 p.. . rn
' " i.'ik a .. li"- l...i, .1 j.,.,.. (,.r H,i( pn.li
P .i .. l-t il, . .1 .-Jt.il ......... .1, F , i 1, i
. I ' ' i '...... .p. . I-, ,1 .. ,1, I,,..
N k - . U- .1 . ' I t I . ' !i I!.-.. ,i.P i..,t:n of
' i. '.a ' i . ,- i - ,..l i'p- i " . I , n , a a .1 I .. i a M, i r.".in . I .rfiia.
! ' ! IV
1
.11 t, 111.. Itl.1.,1 .,f
II" It
. r. 1, ....,.,! I , -l
- ' hi I' M Mil
. l.l . '.: II .IP
i 1 r ' I l r .,. It p. hi
:-.,,.,. a i . u wtk I ' '
i ' a I ., t:i.n
. i . i !. a. .1 arm a f
' I j A lira lia I'p ,' a
... li- i-I.'S
i I . . i . i a i i ' pt
i i 1 1 i . r a . hi' r
p. ,i. . 'tar ri
i- .i .ill .-fu.iiti ala n
' ri r i
k i
in 'i! I" ' ''
l'-l .-'H TftA I -
nil at t rui . t air jt
1 f ! r ik r ..
. a r I - i I " t i ' ion . a
I, , ., rr- , ,, ,. ; ,
..r . -li . 41 ; I
.. . I i ,
i" r ' ' a.', aruui'l IT a.-ppa
'ill hp .ii : i .,,.a
a. it IH
. ..all. f i'p
i .
I I'lliii r. ,
' " i " - ' 1 i ; ' ' - i. .H.p I
' I .' p . i , i . . I ,,,, , , . H il f ; la
I
I' I .''a i I - .
I I ,pw' I
Kill k S I
! 1 t . i . s .
i I lr .... 1 1 .i n
a-'l li-a '...P-
, I p a , , a
-1 . . .. n.fl ....
. i i ' r"a p,a
-' I. II , !,. M
,. i;. . .. vpii .sHt-iiT
I .' in :i al.
'r V k
AlITi) I i i i ; , , i.i-lVl
1 .1 I.r
a . a l.np
', .pftfti '
n , . . f P I I i V I li ! M
Mj: j I . ''' I' ' Hi I .1 ' . II l I flil-n. .if
. r I. I" ' 1 I il.'.l l. !!. .p.. i...
.... I p ri"ir. A A M l i. . ... It.,..
". li: I ll t'l-l .P-i ( ,1 ,
p .:i tlr lt.iiiB ufirr w ht" - I'.fj
AM. - I M . I
AUIOMOIJILES
A ' T t V ' i II ! I KM roll SM.F.
I P I., k-. .
'i . .."I
M
l -
At'T.'.s I oil HI i:t: iKAlllS 1 :
k 1. ', - I .'.-a! ', r '. .1, p.l I a a
I.. . ..If. ... lii; r a r- I. r .,,!
' 1 Ii . . ... I... .( i ., ! ... i-. ' a'p
I'm p I - I ' I I ' j.-puiao ii i fl i'p'i
i ' a' .- H . I
ii i i: i' ii "ii lie, '
'.' I ' l ' , . . . : ' I p 1. 1. a am Kapn
'-...I '.. . I fi .t.wari In , ' li..'.1i.fi
'.r,l . li 'k f"P t A' a'.'r I,. ',
' I II l(i 1.I - ' . ,. ,' ,
.1 "' ra' n l.i.l k ..:,.f.M.-i . 7. .
,. iiii i l,,t .1 n 1 a n- ' : I , f
- ..I i r-'iuirrj i.( I.r ,r ' "-
I I 1 . I ' k
' , a ' I rp. r I pa Hp r r Pi! to ri nr t ''
! k ! I .1. I ...(
"'" "' " 'l- I "f U' -i.'JT- ft 'P
I V Will I p Ml ( -'I f.r. I- . i
i . ,. ( ,a
..,.,1 a .1 ..
mm t,,t l;,M i ,y
" .a . . . p! at :
I'A'N Tlil M II.' 'II I I si
r. a I.
W SV I
: VTKS AND ISKttUM VnS
1 t" ! f " r i 1 ith
u.i Mufl Utr tt or in.-'.--rr
'rii'il f r ! li- r l!;
' .:i!,ni .t.:tnl flit' lir.n '. 0
(i ANNOUiCEMEN IS
' M)T AND rilllNU
i i .. i I. .11 . I i.an.. . u. I C
- r. " I , .1 ,,-
i p -n i f . --I.
IT rat '..,ti
.. . I, - .'!,
ii.a.i. I.tl.
if 1 i r J ..
,1
t "' i r. -I..IH :
.' . i-hi.i p .' i
i Small h,l.. a.lt ( I,tl, nil
l - in ( lau 1 1 a t .'a l.i l r i "' I
... II.. n I'm H I..
. ..1.11I. I (ill . rpar.l I li..i- ii.p
1 ' ' . .
" ' '; I'pI'i' -""I ." f .... i a t wt,
' k '"' " 1 ii.J, 'pi-i
'" "''"" "' "' "'
l M,pi,.p rp'-pitil l.,i. i- Hi t'l .ipir.f.
1nr tal'irn tu M.miip , iul lui-.a 1 pw'a I
, , -, , . , -
KI ...,t ,.f i. i, .. r
' for .limp l m ,-. , nrlh fa: rr p.m.,,1 .
... ' , r.l l. v ,
n.a.l
I III Sk Mill fur l-.nl, , niiift" I . ri . it'ual
. :..p,..aap il'-.l.
.'...!lll .f A.I.H.Ial on l,P.,a lira.,
k l.ri-.M k , i.ippii. Up '
i- I I'l-a i k I: II 'i
is, v ,, ;, k,, ' ( .,,, ,,,,.
1 1 1 i
.i." ItaL ..k I-..- p.ii.liit.i'iir n.t
an: li ami n,'.- T- i a i la'ili if
?1 I "pr Ipfl al sar. I .s( ni'ra ,ai k l,'i
,'lliia li-ia.ril fur r.-lliin 1,1 ll. :i
'ftar'i I'l.;' .... i ll,.....i ii lli'ii l
! Ihil" t.,:t".- r I H I 'I llio.lil
i : .a I I 1 in - j ,., :f r i,,rtt,,.r il'i ."I'll
. . . , ..... ..... ...
I I .1 IP.. "I t.., ,,,:... i, !:. a-kn,l II
l"r,.( ai,,,i ''.I ' K ill up I MliU -
.. 'k
-I .-..! rr. ...T . ftinip .pi.l in ripft-..
.'.,'. iii i,i..'i''r "i'l ii-.ft.-r. In I'li'np !
Vni.-l H' ,' I 1 .."I 11.:,.. .'.'Ill ,
T T. . 'i.kp.i. li; .iii.l.ni..rl
.!. . ft. it.i.i; a p.ir..' fii.'lpr ii.ittfi j
'!' A.lil in II Vliri .if Ki A 1 mi. i
-11"
Ik, II, tl,i art, a. I-,, i" kr.t nti carkai-n
,1 ti.... il iu Ml I i k ki- '' ,1'r al HI I
' ."illi Mam iii i i...p tl il'i It
in. .',, ft ...-IP.I up i"i" fp.iiniT, i-i A 1VO 1H)IPLM
tn Hunt M'ltri, . al.iri' p.. ii
li. l.."i ., i.rl kk nr: I: r.'li.rn
;;:;,' ",'u,hnn" f
I' It a, k Ipotl ap , I. ito p.'f .lAtr. tt
k' ,:r ,1 .,lf .i - ti-ft ar I
i' i l.n liiil ft':!. l'.i;ni AliKi-ra .a!
-.-.i.l I-i. ,, ip , p.l.p 17,, I
I',.. .p, I,.,,.', r., I: : a .inn a lump PA-ll
r . 'tratui'. , .' I, r,.,...l. ftpjpp r' rn
.nr...,,. ai I i. .r. .ti.t mar k-p.
I - ' ' . il .1 1 ' 1 1 : p , liPf ... ' . a . , i.-.i
t-ki lip':, p' .'
' H .... I ( ..-I." i II ' l Y a".l
ti-.p at i I. kk Thir l t'kll t'la.-p
. ll. ikklf.il a. .1 .... . i. .in:i. t.l r.l f.ir i
jf wal.-'i a'"l a -i Willi Ma!'!!
l ....... VC . t.' Ili,l,l,4
. im-n I r 1 S.m.1.;. I'll..., !
'"'
'tl If-kkkl!, fnr rifnr'rat.ian nf Frnril
,id.l, ai'n I'l al.ll '. fppt II Ili-hp. ,
"r l I ."' . i.'tr ,l'...p.-.l '.- ft hi."..
-.1 ., il
lial (nr.
', ramp nf ll'iil k lilrpa. Mrn llt'ilt
Hrn.pri krr-.n. H.iulia 1
ruHllf.V I'llltSdNAI. I
nil.' nil ' nil I
;,n-..r,i,. lt . , , .,,i.r !oi. if )i-l ilnn'l
p im r r ami, fnr at. i'aa r'in, a m
a ki .1 Spa M'-ii- i.p t'i I'rr
p . I i. , f .t ' pi. : I'.. r ." n II if., . . : l
I' l I .it I h r I t l'- 1. k p.'iiitr,
I- . r I , -..,n. t i I i r 111 ,
Iiii, 1 1 : !. k a i I IT Ml si
: ll PI . . ! .' I ! - ' ,. ! a ' ' I'l
.!.,,.'r,,ft rta, . ' . m , ' - . I l :r-
. !H .. ':. ' '
i k .k a p. t ii kk , ..- i
11' i.'.,. n 11 lir . i 11 " ; 111'
1 ' i I ', ,
I I. , I '. I I 1 111 MINI'
' . ', i . , f:.- , '. - ,.. ,'
... 'i a'i
u 1
1 ' I.' I I. I I i, I I j'.. I 1
1 ' , I.l 1 ',,, I I ,. .
' 'i i. I "s ii (i- K i '.-' -
li - . lr I I , . S ft 'III 'II
I I I l kl k s
" ' 1 ' I . ! r a s a : . a " a k
i-'iiii p, .it i i,.i:.
. rp a ... f
I ' r I . L.I
..Mi t i.l . ; . ' 1 h a..- il
niRr.f.T rrii.s'isAT
I'i. l .. I ll . in'.'' k s ts
a r - I I C l' I "I ' ll ' ft k r , r
I
I' I It k'l kl k S
' ' 1 " .'.-- s , .. ., 1 1 I i
AIJTOMOniEES
O .- " J' V - ' A ' ' ''-
T'.:il.i nr;
ti.r i'l-.n-
. . -
s '
1 J .
?'.'."' " I.
!."."" i:
!.'".' o
in in i
. 1 1 "i ' i
' f.
'.'.JO
i : ! (' ir.fi'
' 1 f I'- I 1 "If, 'i.r
' ' r . 1 .:'.::. .
oil II .MAIN
i I a , i
li' I I
f Ulr:, at
: p I'.. r I p.la .'i
' r 4 a L li ii. T .
; -i s,,n; .
.,. !' p
VI I a. I .
- 1 ip.pt p. P f i
r.- ! . a i..,. , . . .1 . I . I t . v
lira I I j fi.l :!.... i ! 1 1 a i
: i ''Hi r.
.'t f..r .a ,
H Sla'.ul
li'i-'
I II V M. i ! S I'M III'.', ( U ..p .. I
".a I. .,. ppft . :i.p Iiii, .pa.' v a ! I 'it
I: i 'I H a l -l .. I .i p I .2
1 "'I - .-.r .in i uin -r.n. k f'.it in
P ..' .1,1 ,- f I I.." ' at.- ','-" I 1 1 '
I "11 'ki.P I i I "..I. P1..-P.I Ipp ImmI. ,(...,.1
..''.-r I'll p. I pi . r k- b , . - S'i a;
I' ... p.-ari i . ii I., i t-a
". I ' i' 1 . t I '..-. .1. ... .
-' i p l .1 i. r .i . n a . aa
" ' "i . hp ' a '.i' ,i
Van. I .. I , .' 1 , ; J
'IK l.l I'll? Hi'i.'" ' fa-.pi'cpi t I
v.""l .-',1'li.tn a karra., ,.'n )'li-,.
I'.a.... '-ill.
NkkSIMi KM- ! h, ii, !.t...
r..."ik pl'i II. .I.-' I i, ka .!!' ,a"l
-
r r ( II S . li II n l . ,;.pf i, pi, .-aj, fp
a-li 11'o. kp I
i , , yl'i, K , ..; lo.ir'PJ
i pip a I a'ia II'- A l-tnta'
ul !l K .a .. i.r i..Ip ...! I '.,! p N phi, mm y
; i p u,,,.p ' .. .
; " " '
M.i. IN (l!V pliii.it" ri.tlp. A I pn.di
li,,n i.ra-l .11 l.inPi'.p par. a .-"nil h
.'1 '"Ip lia k ,,r
,....a..i p,.p I
r....i.P.. a-, ..rl." I 1..-.I
. r' ,.': wit., pin,,, r, ...it. a. I n ,. it
I .rta ll.n.lia'l I I 'li.lti .- 1 1 - li'i- '."-..'.!
f I I iC SklP I I I - Ml
i ,.- -J roa I .i.-r
il pit, ,u p la .Ip "ii- n.-w lir.a an... k all
..irt.pt, (..-plV-it ., , .1 ,.-i " l ,,!,pr I .,,-i
s. I . ! ,'i-.' k. li !..! ' .'nr'.i::.
I I'M skll I'll; ,.l. Hwr.iiiil f.r-l
'a.. ,ii.!l..,n . I .' s' l-,r:i
f,( M t .....I I." I l. .nr. i . ar l.ai
E j : I, : pi I . " l.p i I I i...p
in 1 1 i 'Ik H'Mli - ' f n pwN. i i,r- m
i" f ,i.li ' ion l a I 'J ' I I " ( I k . :l ar In
l.'-.'l 1" a:. i I.'
IllkSHI.III i l.iiil'r f i .' n. 111.',
t .- t... L'anl tain r.ri niurm.- is
' l.i ..... iii I s... I
1,1:1.,,:, Ill t S,..,.,.i
I l t I IH I I il, Ii, t , ,,,, I .ml I ..urn r It. I
I.r l':i:i i.i v la. !-- ii al It. tin
i.r.c.-
, ,w "Mr; kknl.M, 4 ,a"..t:KPP k'.hpI
.,, ,.,,,.l wil, I,. ft p.,r, lit'.
'I "11-' l-.'f.in l! Iiif. I.I k
f"i Ma, ' aril
LATK SHASON
TO SKLL IMME
DIATELY
W',. li'-''' On. riinni fur ''il'" hip-
niflil.M (.f HUH tnridi in.
I -lii'iill 1 ol' i li liilirll
.;.-, I -;t k ., r.l rirl'lili'f
L' n r, I'inTi inl linirlrit;
'.,.'," "it ! I J I il . Ttl.irl,,ii
1117 'nl.. , hiittuiiy
r-u"'i -.". i.iiiinu:
Cuilillai' "4 ' 1 1 hi i-iii k
A!".""l ll''kk' S'.:i,.-v y.u- l.,r
I'.i.Iu'm r ntt .1 m 1 1 1 . I K. II. k
i,,i,'.'i' I'i'Uil'tT i'klr.1 ,.n.;i.i.. f..i
tlir-i lli'W .lllfll. .,11 WOIII !
,,. t , a I n il-la (.,. -, I
TULSA MOTOR
CAR. CO.
n I ', S.'ittli M iiii S-,ii."l
RUIiUILT CARS
, ..ir u-. - , I ' i
nti .-ii : v i iii 1 1 1 ' -
1. fi -' Ik - . , t
i n ,
k.k'l
:i ;.P I
I 'l.-rai
r.. t ..,.''. i . ' !.) Lr-." ::
- (..;' . i: i: .... n-.i ( u- VS liv
I ,
, . "
1 I . I
I I I .in
, x t . ii m: i ,ir
1 , .. I il.-l k .1'
1 kk i.'k i Kit. k nl ti-.i' 1 1 ir nr.
NVal Motors Company;1"..
'II'. T V r 'l ,, '. - k
".IS M a m HI,
Ask
I'.. i;.-rii
r. w:;
I
. I '
- . v . i
. -M ."' '''
. 'i
. i
.'.'i
I".
v r.' i' . .
! I- f1 r
r. i' .' .'
v - r . 1 r
l ii' 'Ni. o.'A'.i; ...: i,
I ,
l-.'l IP J I
.1 . II.
i I , a t M
i I ' ' II
1 p'
v i roHCYi'i.in ami itirvci.i :; 1 1
... ( ; I y. ri
. ,, r k i .
.ii i y
II '
I. p.
i'l II i HI l Ii
I I'l
'fa,-.
WANTI Ii AUTi'ViiHII.rs I
W vl ' I' l p I - 'l i , i .'
"t.l. r li . '-I I. II - Mi l
BOARD AND ROOM
!" ' IIOTIU. " " " 1
1 " , I i , i t .; I ii I k I
i .,., I ., ,,!,.! ,,.,,.
, a ,1 , u, ,. , .. ,p.,i, .i .l'l l ,.,
, ih( it tl $ ', i I I , . i , pr n.-pk l '
! 1 "' L f ' "
I si A l.k Ml.' k il.il l l.
I 4 1 I 'i-'i-I'i I ip a i p f.:r,,i.i.P,l ,,,,, .
1 '."' i-'.'" r I'lum. '
alP
I T II 1,'K Pri'llJll lillllM. 4
s-,-s ,. 7 .. ,..,,,,. (,,
'"
I V--' SI.
ii I .
f ,r.,..!i..,l
i-1 i.
' . lns S 111 I. .'In ''
, '. ..,-,:. in ..prt: 'mit n-ii-p 1-.-
ill.H hi k l-'la" nll'l Hp.i'kn.rai: i..
i innl.-.i IT ... r " p " I ,
till' si,,', , . ... , ., ,. , ,
, f','-, 1.1 ....., n. t -H.nl ..r'ii. '
j ( I I :i 'I. r K
j I i ' t Il I N I -- I I 1 l.t. -r a 1 . ' i..r
, aaam
, k M If, i s kk .11 IU-:pl r. ,, ,1. i-
,! ,rp
- ,'k . c !,,..
j .k S . S ;i" III
fiiri'i.l.pj I,.'-! i
I .,,irl ,.m, p p. m
! '
I - . k , ,l llf Itft'tl. Ill Pll I'll: "11, I
, I
I 1 1 1 S S ! s ..
! r Hi I ,, ..-k ppi-i - . lift.'
I 1 1 Ti I: I S I M.i... '..
.. . -.: I ' ' .
Kiill 111 S I I ,, ,:.
. ,,,, ,r . 1 I I 1 I ,. I I .,
I'l'i- l.'S " s " . : I
p I ,, , 1 1 1 I ft tl l',"l .'.'
. 1...I ;
n.i,,,-rr,
' ... p. , lie
l.,,m..kppt.r-p
I ."' ' i':"r
I ,.. ...I f
',, in. a I , i i
t at': p.l
I l '
.1-
i n 1
I '
k I s - I I S k
! a .-. i , 1 1 1 1 , n i
i i i .nip , . ' p a ii
pi iat i n, ut . I'"
,, i i, I.',
ii ,'. 1 II
M si 1 1, I . i, K .ii- rn l laao fr.. il
r.M.111.. i, ill .. fiirni: I. ad. i I . .ai ln.ii 1 Ii
if tai.-i. ' ..".ii
I.A kk l l.iN, S . II- I to, It'll l I furnnlit,!
lu ll! h.in.. kpji.i t rin, in, limit' r:i I'l l ''. -(i.a,,-
!1 .1 - It
I III I r N ar. .a ... . I... I. (..!ii.i. I. . .
1-1(11 r-iiiit.. i , i-1 1 1-: I . .1 .'nit, i nl
.... i r ii t..r I ' r. .
i '.'. 1 1 l '. hi I ,', I,,., il i. ! I"
.. I...1 .n,'lpri, t,iii a:,- ff.wl in.. lia k
i. ti. . ..ti lia.i ' ar .,, pi I In... (liar.
'.'.I I
s , k 1 1 1 t ii i . r, ip '. I"- - -1 '-.
,- !
. t
II'IOMM I OH llf. XT I'L' RSI Mil till IJ
Ml t l. fi.r , H'1 ...: I " " I I r
' ' -'' "' "lr l''"r''
1 I ill , I S I .i.p. i I ."" I i '' " ' -' I '"
4 ' . ' It i,
.ii a -ii . ii
" , f'.'
',., a I ' I
I '.Ir.l
: i?
I r'l '
!
I SI IH'Ik.
.1. kl'l I
..li I r , a' r . : r
l 1 1 N I S . p
Mi, .i l f .... , ... , ;.
S, ,,. 'i y . .. p
asi'i l l . ;l , :
Ippi "i a- I ' a
II-. 'I.
I : I ! S M " .. ....
i "s:p ' ii I
I ' I'l II K s i i.a...p la
' 1 1 " ' " I . a ' I i i- '. . . .
i. ' i i ..i: ) s i i p.
t I ."'Ii. .- K,r ,p-,i w
l. Ml,
,. i ::.- I I', i .'
I ft IP
S - 1 I M,' Ir
t I I '. -:.r
1 - Il
a.-;.ita. '
I I S I ! S . , I ,
t'
i ii-
iiii,'
'
1" ';:
1 1 1
i. kl k i -I'
,. ,
I I T
l X 1 S
v.. .1 I
M i l
pi . f r
.i,a-,i I.paI
' )
." , '. i 'l "..';. '
' ' a
,i
i . ,.
I
I , i. ., . in i ..
1 1 . 1 1 ac ;'','".- I I
'
I ItOOMH llNl'VIINIIlllj:!)
I ' I I i If I I 'J
"' I I" "U
in. fur rrt.t
I "11
S 'I I ' , -1 I ,. i , i f ,r ...I
K. - 'a ii. ar l,,..,l a,.. I - a- I ' p
I K
M . . I " '. ' l" a-iuarl.,1
i . I i- I
"" '
KHilMH kk I i ii II .Al'.i)
It
Hi i i ; , k I I
"V-i "ki.-, "a, i p
nail:
.'!.' I,, I , , I V ft ' If ,'1 IL
il.l-ll "S ' I.I I H.hi'I. a : I I
I I II
I f..r
I - ,. .oil j: I-i. ' ' i. A' '.'I
il k '; 1 ' 1 1 j r ! ,,. ,.., f,.t
j.tnain Im-.ih' t'.,i...
I i i
I.., .ii
I . .1
Id I, ' V
I .1 1
I . " iiii: , a pv.
. ' ' I I 'II- ...
m...s ...,
... ii'-. I.a' li a' I if
illkll'.Mil
I I
WANTI'I) IIIKIM.S Oil HDAIil)
' I r , ' ' .1 , ,.! n a ail i p. p.,i , p I .1 p. i . ft
Pi',.", ' I :' ir III". I ' "
i. .. '. 1 1 i p ail i .it I-.', 'it ..:it I... ,r I
nii M-i a 1 k .nil ma I '.. kk .,-
Mi ' 1 fu
f . I ..rn
k ,.r'.
kk k S I II I
"'I, ""
l,..,lr.....i
II""
I: : ! l-.iaP l 'k t p
" (. k'l I'M I 1 ' 'I"
-.1 P.. II I II I'l '1
pp. f, in, i.li'. I
. p , 1 "
1 KI Hs'l-nt:i ii...i.pift...iliir rniTia watii.l
... i.p .1., ut 11 ' t ? '. lip rrf;( a-1 1,1111,0
,,i:j, p ri.i'i a i.int I... 'la-ir.aliip fr
I. a' pi ' ' iiiiaf ti.r, I,, it t rp'pr.n
r f i' :. ii I , Ail.li a. I It t .. rata
i.f kknr d
BUSINESS SEKVICE
HtTHINKSM Nl H I( K (K KFH t'. I '.'1
1, of ? '-
... Mr " W I"" kv...,.
IS -. ( 1 " h i i t "ti
I.--.. v..
Hi.l
t it , ' s I I '(
I hn 1 a , pil a r
i
., ,.. I ... I r !
1 r " a .11 I rP I !
' ?i;
. :i ' a ' . ii '
k! 1 . 1. I -, - A. I'll s ' ' 1 I.l
s ... a I ".. - ft . - -l.' i;-; i,
p. .- ',,' p.,
'.'' a 'a- I
I"
I I 1
I
V I I H f sfti. H...,.a .,l ,: '.rii'.r.l
ipl .r. . I hi." thft lai-ft Plaf I k.,n.
"'" '" ' v
, I ' " ' I Ft 1 '1 'I, d ' ' '"kl
k.l I'
I I'.'
'"t
,1 I I , . S ' 1
rl I MS' rl N Ii li k I 1 ' 'I I
OWL CI.KANKIIS AND
TAIl.OKS
1 ' : 1 ' I " ' . I ' k 1
w. : i ni i -,. .,. :. fi.
I I
I.i.r ssm:
I a ,,
vi:im:!:i:;i:r
W. ,! I n;1!
1': '.',:'.
1 I, ..l
1 i nil-: " p I IM
EMI'EOYMI Nl
II I.I f W A V I'. i .1 A 1,1.
i tp
I i l
I V N "1,
I ' 'A I - ,' l! II ' I,
III I i - I I
U k I l ., 1 1
I H. i.
I ,-,
1 : 1 . (:.: M V HA', HI'
! W : I , I . , k I 1 1 ' 1 1 , . I . i l.-M , t
I 1 1 I I , ' : I I i I U ' I . . ' III' ' I I' In III, I
III. I I j' i-i i .i it i I ; . . I ' i I ,i U t I , .-.I
i I j.i . i- .i i i, - .i'l'.- i i ' '
I li. I Llii-t-ji un4 -.-.rpl I klli..i
,l,li.- .l.itii. h v Ii.mi i . , t , . I...
' 11. . , . II,,,.. in.,,., , i t , i i : I
I. i I I ! 1 1 1 I I I'll
' ' ""I I .. ' ..I , , it : n . i I . a .. .:.
I i.i.l ha" I l,r, i k.--..
... I ,.. I
uii', I". .,..',! , ,, i ,i. , ,,
11.11.:
S kl.,,ti
! v. k s 1 1 1 , ,. i
1 I 'I. I. I-I .-
.. t ' I
It r.l
'"' '
k"
,
I I '.;.. p t,
I
il ' IS S . kk M : k .. il
: ii. i . ... . a l
- .' . ' .. , 111
V,
..I
I
- I'.'.. - . I , 'r I , P ,,, ,.i
II, III ...
I .. l
I Ptt i a.,-,,. , ,, : : t ,. t
-, , . 1 1, , i i ,
l- i" II II....... I l! I III1
, -t t. . t I ., . . h , ,,. . ,, ,,, ,
i . , i i
III'
1'. k S I I I I .I,,,,
ii i I -,ilr-- . .. k
li .- rill r , . I . I ...
' '" ..',"'
' 1 ' I
I'll 111 111,1... ,. i,-, ,i " , ,-: ,.,
I '."!', ' " "' '"' l'""1 I"""1' "
j I I'" li
nil II hi k I It -a ft.'li.l ! ,,, , I . i i ' . ,
; i .i M .n :.
Ita.l.ir I' I-U..1!. '-I"-
AHISIt kkkSllll I I I, , kh.i.i
r" Ip. ti,:it:.i I il i.,aP I i , I
Ml SHi H y kk k S I I Ii kk l,,l tft,, , ma
l ri.1 li pfi nr .iMiin'i I'u.lai p .,ijiri
ll.i'p I , .
f lw i ft h.itt ( nr Iu i ;i ut iitik
' IM FliM
V 1 1 ,.i,. t n.i M , 1
fnr 1 r 1 rrrt n a (,(, a
9 ,- f .la.', an I .iniiTrii'
r. 11 , 11 lap
1 p.' li f"."il
"1 kk rat... 11
;, r . .1, .
M l.:r,lM.
' ' ! 4f i m 1 Hill I ' ' f !
1. 1 1 !. - . , 1 , in ,
r.i II 1 . li II"
kk k S I I 11 t ..... . ,
pr.. -,l. 1 I , f.. . I.
,r ,. .- I'.- 'I'l:
, :.,.'
,,. ,. .... a..'.
ft. .r -I '.ii-
i- ,if-' - , :.ti. I
, ,, '..ip. . .
i . -" i . I :'-,
i -v i '
! kk k ' I ' 1 1 S, .:
I
. ' '
i
i.l
I
'. 1 '. I I I I k , r
i' l" 4 I " : ,
. I'
- , Vk.
. f
I -' '-
V. k'. , I i-
' '
klr I ' r I .(ft
... I
k'l
I '. W p.l t- .HI
i ' . i
"i ,i .
ii- r, I,,. .
I I I IK I Is I ' '
I V HI .'I -I - I I Ol.
. . . i
i I IV ...i, .1
. ' .' (It. I .1
. .p..
A-l'-'i'
t..f.
I
I i,.i
.... i .i , , . .lis V,
I I II II k M : . .: I I i t ' S I ill k II, ii ai am
t -i I
1i . . a l .i.l hi lut
V. 1 ' I i
I".- pi ma. ''"ip
I S.inli H.ui'.l.'
I "I
U k '. I i
I .
t , . I t e r . I Hi.ik
' . ii, I'. .In
at . I '! -.Ia in.,
I I ftnl. i f ki,,ki ,114. Ptl.t.NMP'l l"H wialipi I., ),.. al. in
t, .11 Hi.. k.1,1 II r-7 kk ,.,iil
'' ' "
,1-kl M.:k .ikl'i .-j.. tnr Irri'-PT'
: l ' :i,i- ' I, ..'.I li,:, I'll -..i-Hi ,S.,if,,,'k
i I'' ''
, iu . . , i ,.:. i
!'.- I I I . I all I .
Hi : ml ' ft',-.. ,,,,,', f,,r ,..,.,( ,..f
. , , , ,. p.i I .'.: s In.., il.ayp.
' Ik '. I M ' k i pat ap, a i :.s i g i
I I ,n ,1 M,.. I , K I l.l'il
kk V . I i i IT i iSi I II o'trii it 4 rl .1,
., a Iiii 1 . ' I .hi .'"
.' ' i i - I s ... ,, I-I..,, a I ..ilai 11,1 ,i.r
... I atllp-a (at. in.ii'i.l iriMliii
I- a.' ' " T''l 'n I ' . in
ik 1,11 1 1 Ik . , 1 1 , ,... t II rp. ii pat al.iPB'
' in.' 1 - ' . i n mi. , rl. ' ' Willi a I I Pa. I
I " "
a i , p. i i pti . p mi nl l pr
, ft. I .1, . I 'll. K
1 (',', l kk ..I.l
! I '"'
il""l' ' ii'il, kkIMi , P'ft. hp.. I
i .,...!, I i,.."p.-...l kll'L "i I.PP
, I,.,.- a,,,.,.,. .,ait..r- I ,' I H.i.illl
i ll.,.l,
i k I S ,.l II. II I I IlltS ft till., III 11,11 I" fl'P
..'ii f.l .! l'l''v ll.'ir.ilar
, .. .., " II In... i A I ii
; ., , .. , , v ,,, .. ..,(,,. .,pk
...!, I , ii.Mt.nlr.l N.lmn.l Itlnk
: 1 1 a! ar
j u , v , , , , ,,,iiilit. -,.,iir
i i. .
,.1. t fi, aft'
.'k t., r"..'l air" 17'- S H'ti:l-r
H I I K f j.i7..lr.ft I-. laltr. aiii'ir ar,t
1 ..'I A'l'iiifai I 'Imhi l'il
' 1 ' '
II". I
' " 'I
i i-iri w work rrni,f
- iM-iif .-t. H I ...im
will ty i,a:l 4i'' V'iH N
11 i'. I I I' iii'l Tm I..1V ' ri ft ,i. . . a.
.ii.-ifl la I til.', tn pipi,i lli'irv'ai
"". I "I'l I .'.ariilrrnil,
kk k S I 1 1 1 kk au I k In l..a'.l".
I r i'i ' f.p il. Kniftl .a. p. I" nil"
I;--,- l ... . .
"k" 1 "' I
,k s , i kliil l . ,,i i p., ii" ip I "iii'i'ii
..i l
tl. .r
I .
kk ' V I I 1 1 S.,,t ftl.-l- fc- .' ti. i i ' ar'tti
.,... IITI
-::,::
Hi, '. , III
, . I - ' J r
, ar . ' t I I., n ,,. a
tiK W ' M I
....
i :- I I. I
"
'
. , , . : ' , ,, ,r l
'.'I i If I A I I
I
,'l-
" a
. ':
'.'
j "
.
I -i
I
-' I
it-' i
"
'
j
'"'j
(Mi I' l
.1
I
I ' A
I ,
.,.,..1,1 .,.,,.,' , i ', ,....
,, ,.,ir. i ,
'..a ' . II i '.'-I
- p- '! .
: , ', i l ; , ,, , l , , .
. I .... , . M,.t - ,
t i n it "it ..it", ii, i i- i
,i , . i-'.i .ti.rl l... ii iii. p.. I
i.-iiip. t,,.iiri.,l a,r.. .1
I ! k, I,. ."-a I.. - I..
, ... k'.-PMU,,, ." ,,..1 ....,,,.
A.I I
I. IV I-.II
.11.-
pi
! W l I"" . pi '"I m ."I
'.. ,1. a, I,,,. .In,,, ,., ,,,( Pr .
I., mi.. ,, k...pr f .! .ii" kk,.
S kS l Miti.ali'.n al ilia-illrnr 'l'ftrl
. ti. ...I ,an r'l.. gi i'iil i . f .-rn" .s. . l a'l
. I. .In,. ... ; M.. mil Npii,i II '.' ,11
kkkSTIU ..,i, a. .Iia.iflp.ii I., mar
, i. , man a KPrtfttipp.l (ail fk.a, 141)1
I a I I..I Ipi.ip 1 1 a I . ftp ... ,.l .
KYI Mill- SI KH .il'-.-p man nam. ..,nlK,ti
Mill, ipliali.p lun.-prn nil ...i,aii. ira
f, i rp,l ,a,i fnrn,.li bail iif r.'n'pi,,...
f-tni'tl-lilV IIP pi pFMin," p.l n.if.,T 'lnn I
1 a. l-aip Inipuiai tip ,tiini.pr mii-t liar.
II,. it. p f,i r 'i i Iip-I l,p.l ,al.ril'. fti Ail
- " " """" ...
BITUATIONH WANTRD it MALL 4)
VS-( l, , ,ii all nl pip. rlvin. in.
. V I H ' K. trlt M Iif rip. rlfl Ct.
I 1 1 i , , n ii, a ii i n r f r"tn ii k Imhi r
KVm HM' Mi .iriH.ni(.ltM liira iwiil
I Nf,,) tii,. I m 'HtI'. .4 1 ill (--. . H,
cftri. ,.n.l
I'liM 'K t- N 1' Himiiiii wuiilil li-
Jainl t-f.. in Hirtnfiil. lli'i' H.ihJ,
!, M Milt I'll M iii-iIiiiii In ) mi Hft Iftttv
Us iti. i- 4f li-i' rr I .'vi4 Nil, t
1 I f t 1 1- ' r I ' t r ii4H r'hcr wnl Ata
ii.mi In nl) VUt um O ' i il
)'i.sirii a,aLU.t), f.ior ' pi-ri-
X I'Mll I M I'D yU .in rftior t.U pctl-
I iff. t.r1 til -f ti -Ni'M fU Ohftl
"iif. ft.tx f.,r Mi'i llmwn
S I Kit '4.lliM) ft M'titrr. i prrifor
,l'lfr.- y rftr 'ttM
V,Nlli ('miiu.ti t'MX oprraiur, A'l
.ir. h; :i . an V ..rl-l
t i 'M PV I I S I fttrtmfc-rftfrtiir ant (.nftitlon
ttfit-riMMiti from l to Mr Matirnr, HO l
! 'tua ttitarunvnti, I leanth mitt Y.$u
Mtriia
KAI rHI.MHK WAVtHD. ur "l" Apptf
lftnii u and tl a tn H II Km i
TWmySi r.H r M f it L r iliria poat
I mn, itrof.Tatilx Willi In 'it., atWrnf r m
t'.r.'lv i-ornj a T 44lrra Htrntif rpir,
I' it It,.. M4 MtinKf. '!
, WSiH Mv wmnaii ol nwilniif -4ll
tion a n-anaft-. t f r.4ii.l or roomini
Imiiuk I'li.iiit t-aii J,0
H V 1 r I Nalilti tm 'I irntidipr 1 J K
Mfttl'rM; '. uinp.r'ri t.t Tt!lrrj
HroVft .M up I'l.-na Cnlar llifi, ak
fm 1'itff) ilia aid man. or yow
ail 1rra
V 1 M Ml la.l fi prr I-..' ftj tn filinf f o
mmk a nil I'M X tprrtor w ,hr (MtalKfln ,
n,,Hrftti 1it iaff V I 'J
! kATIKIW ail.h.-i hiiniplpa,iif f,,r t,.piatnr
, - - - -
I'li-TIHIN kkkS'lt.l. It. ....p atrnocr.
iitipp rii' ft in' i riirr,.i"r in ti Poiinl
a. t a rjffipr li'.'W par. kk ,M
, ... ft I p '-. ...in.. ...p.i " nn a.ii
flr ,,.,,i 1,, .rail linPI'.f rianint linir. I
!,.,...,. kil.lrP. II V, kk nr ''I :
I a . 1 .i
. ik I I
I l. I . I .
ir.-ir.!,..!.:..!:, .: r K;t vT:
!-::.' '' ' i u;:x''!rp 7
1'iiftl Ins kkkSltli a. offl.r rrl .'.'..- .. 1.1 Vf. T"rR AND V E I' IC LF.i 4
k... ..lr .f li.rritn t A.lilrpaa ll " .'Knit t.tl I, "i.r rlnarrl narori 1.4)
.' kk.,.'. -j I. tr.. !', taat t'lr.l
FINANCIAL
nilHINT.lM f 1 1' Kl ) il T 1 1 fat ' Tl r S 44
,'... ". ,
', I".. i.i .-.'.t, I., a , ... ir .. .
Vr . . t : , , -i, if. i. I-.,. . "
II ... kvnll I II ... -. , rn... I. ..'. p
".I ... K .,,! I , i r . , . ',,1 ..pal . ill
.. ,.. I ... . ....
ft ': kl I'. kl r k I i t krlKft
" I . ! i, . !. '. I ... I i ,. I .. . " I I.'
i . " -.,,1, , .'a t a..- " p I." I,-.'.,
, , . k ' - ' ".'I i" k.. '.. .1 it
I I 1 1 k i . i kl 1 '.
, r I' ' I .' I r ' , 1, ,i ' Hi I
.11 11 '.-..il '... . ' p
.. ft , - - l, , ' ' ' '
,, ,- Li,.. .III ft"
I: , , .V t, . i i i I'll
W.-iht I" Sell
k. - . : ' . I I .. .
1 I ', . I , . , , ,
i.f .i : ' .kill "
. l .. a-','' P I ',.'
.';,,-,. '- I
a . ,, . , ,, it a- r
. .ft ., : i r
I- .- ' I , 1-,.
I '' al
p " ' ' Sr. f
l ata f , t Sftl
I.l
ft. I
a , I .
I'l..'. I I
r I
I' k ...
I . -' t
.'. a v:
W.-uit a Loan
.....
w Mpi: ii a ' kp . g .,, ! lip' I t.i
-.p- I'.i.a of i.ir ipp.Iv il., . ' a p a It, A.k
all-ill it
t I II Ml MVS .
I 1 I' ' I : I --,' . S. .,! !ta..k
j t "il I I I"1 . i in i -a. iii Nan
j 'v I .' I I p. I. fur I ppp a.-pa
li . I a in, k..-i, , tin
I .
I "I. -HI I , -1 a p .ii I. in kk a.l.
- ' 1 . 1 1 ..ml, itii.-p i-i f.iiu fi.i.1
p. -l i. p!li I,, 7"" full aa.H'lo,iaa
tiii.tal,,.- f .i al ip.l a il.-la-n -irW In.
'. II I' laplpp i.nnpp 4Va i.aimon
'' -I i -1 ii- .i ". i ii -
I ".'ii ".llllH I ii.i. Sam nil iTo, k ol
la-. i. i'l, l,.p ami i,i, o l.on,). (Ilia
i. ii. .-it h. in.'fi.l.pp ilk'a
HOTI'.I.i ROOMINU HnUHEH 4A
Ii"i''l, 11.11 hM larra a"il tma'l. wall
' '!. fi-r -a ,. .1 Y I il. .in. 1 (oil nil
! ....
, IV I' I lit lla.p I . . - r fi.r f.Mi.1 riHimlnf
'...' - l, pin w it it in. J F 1. 11 ari
: I'" '""'I ''it
S i, I M1 ii t it ii r ant) f
i - . in. .lam routniiir or ..ar!mnl
- I..,,,... ,,ii ayama Hi.Ra R44I
II,. H. ,, ,,,, ,u, I,,,, ,)
ii . ' I a , I ,i,,l. ai all !,,.. U.l..,..n4
" i p I, I .'mar lira' t il.'i Kivin 441
i ll,ii,ii,.,,n II I, ii.... fliiin
; ,, v, .. ,,-:,,... , kV3a
,h, ((nt 4 . g,.
I Mri,, ,,,, I'tipiri. 4744
4m Hi H t VI lln'IM. finl .lata .ira. first
1 1 rm m-T offon-it ftr aaln, in ual all tkla
fb am Ira iff Iiil-fe on fttfotint of
ah k nt). will amfr f..r $W (M, HAO'I
rat,). .i!ini' fl"0 .r mutilli ; will fV
f i r Inmr tt. ttttHid t(iftrtlft with rt
j.it.ahlr ikii! AiMrrii f , (rn WorlJ.
H(M' r MiiOil riMMiiii.tf rtua ftir aa a Wy
i''''' rliaup. 411' North Mala I'tiAMt
.4 7.1 3
. KEAt E3TAIJ1 LUAHA
47
I Ilk I.IIAMH
Wa.U in ty iiHtinit H",r irftighl laina
(r iiMinihlv (aincnt on Tultft buatnaia
m roaltirnor pruport y lijit rat',
prnt.i rii'Uif; innni. tlvnit b
: rump l.ia pa h )pr. (Wl,i( on rap.r
"'"" mpii. JP.r .nil i.a) luf ual .n
rrar nti tai tun ual 011
, tn 1 1 ft 1 ii r loftiia a lh bultittnv fa rri4
Miiiftinr loAiia a !h buliit.njr ia rri
y A T.HIy. 213 1'oiaa llfj , Jl Kaat
Kntirth i'nt I'NnntB 541.
hi) iiv. SKVlY IMf -lana aalanad
furnilurd oRinri; tr? nur aaay jayanant
P'af.. 90 Mr a wk. 4lt R bio toft
"'''!' L" ,f
r It I V A T K MMSKV io loan on ln,proti
rral ! t. no rnmmiuiun; dffiniia
trifuritiaiiitti firtt latter AUtlraa Doi
7, tar. WrM
r K H l' f.n "h S"
flav art unllmlirti amount of mmnty
han.t In Inan Iu halp ttir, all r Improva
farina thai aril a'raailr partly ralilva.axf tnr
to pay ttff lha Im-rraaa formar ntorlgatat
in anf ran nf iimiikAini anl In Haalrah
Tm Katiaaa, Miaanurt or Arkanaaa, !
Hon. Im.iia itilila for 10 t.trt If rlatlr.d.
Ililrrp.t Inar tr.4 nPt t tr- 4'tn ptf ptrl
or til nf yriiir loan raft tnr !.lr.a 4r
Itlinul nnlir. tt A. Tl'lf, nil T.ia. '
II '! li Ki. I ronrlh .tr.. Tk.n. 641.
I' l( I V A T K "M i ) N K Y Uinta, ttrt i t kt li tn.,
nn. lo thrft. ft.trt n imprtaakf prtp.rlr
milf I buy m.r.ftcM tn lMiirn.4
pr.ii.rta: t.l bn.lntat ttrlrlljr tPintU.n.
nil riitrltt K. I'ul, t'JS KtnnKlr
lw.lt .
" WAWTRD -TO II0W "4J
Want .i oou .triiikiloti In '.oi
nunra'nw. tt H (i.r r.nl fk... A7f
"2 INSTRUCTION.
.IDUCATioNAL AND I " 5 T
I'Umi i Ks'miNy Hiuilin aw Hnut.i Ti".,
ntt. I'l.on. Pate. lull. Mn Z.t M.
n. I ..a
WANT Ml "i'l... iu."in".,"ji5 r.aral.i'.pT.
..p. In piilldrrn Ir.UHif. Tk.rj. Oi.t.
U17T
LIVE STOCK
DOOII. OAT. PRTR tl
-V A.k,nr-,n K.lililtr,. 7JJ KAttll. T.n"h.lk.
tnrl hniilh. Ark
IH'K KII.K - It full IiIcam ll.rmtn
. u . v - - - . r,' 'aT'7'. "
I panarv hipil. . u.nn (.prl ..wil alnaara:
,,,, ,ti,,p (). Uflll
. ,,,t. ' 7 V " -1
'""'", 'vIV:'; M' '
, kkll.l. I,... '.' k i.r .Hi fmrl ruga tnrl iko.lt
I., . " i.n Htlunltr H.p I '.'7 tl aai-
) "l Arlipr .n. ll.il.lrr .t , Ikat. tr
, .it-. a P., I.rftittlv
H'lt Kill A f nip. I'll liull L'rl.r
I" i r I." -a il ir.n-1 1 hi niii I'li'tiT tnr t.ririftr
I. - ... ., r. I.,.,.!.. tin ftrl, tftftlftft t 'll '.
I.rin lir ami I rinl p .tin1 aihtla tntrklnffa.
. ' .:.-r. f,n t, .I...1 k.Mrft.i Hull 'a (A
Ip.ftr-, I . i . ": i n nka 1'hpiiir at.
t' 'I -klp k f .. .1 .I.rii, p..ar.
I. f,..-', ll. '.'.ii, f n. li.hpr. Tkirnt
i -1. i ; i '
I't'U I.TK V AND HUPI'IJI " RS
l'-' "il' I... I...-, .i:,ftt. frri.l.ii..
.. i. .... 4 i- t .1
l"lf .Mil I 'n.r-i r iirr.l tl.rk Mln.r.
. "'. . p.i. k II '.ft In I J ft"
i: A i' . 'I am Iniat Pl.t in
I 1 i'n i a. : e !,i.. Rliod. laltnil
r- I f , .PI H
I'Lit SON AL PROPERTY
li'ioi) TII1NOH TO T.AT 4)6
I'll IPkK-a I'.' pooklnf pplap.
1 ' sn.l.p J M V.Trr. frnll frvw.r
il. I. nl a
IIOUfU HOI u tKoim
'"I. rll.f Hit, ,iarift.nd ii li.al.r ."'I
la, I'll', hi t'.i liat'ti '.La nr.
1 I ., - ll.,... I i I ,
'It . I ' I I ll "'At T 1 a I.r , . ,, ,r .
1 !' -'... I'i.. I ....'lr,
flkl I'll I a t,,,r, , , I k -,.
k i ... - , , .,, kk : 'i i i .,. a" I pa
n.. I ' 'I
tl It -. . p
"itv 'i '
It , .
t
.. . - la I
aa . S
ft
. ... .-I
i rrik
I i s r . .
i . - .. :ia a...',
... . . ,. . ,- Apt. 4.
. . Ml't
.... '-1
K , I HI .
. I ... r a Ii .aft aar Taaat.
. . a - c I :
t- or: a j i
tt
fi
n
: J

xml | txt