OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, September 25, 1919, FINAL EDITION, Image 9

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-09-25/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

TULSA DAILY WOULD, THU RSDAV. SK1TKMHKK 2.r, 1019
0
WAR WITHOUT FAILURE
DECLARES GEN. HAAN
K'lllni In ytiititJiHwi lla-fore limine :
(XHinnliiiM' urn I )lHutnt tlalm
if I iiiifoiwarr Uwn
LIKES YOUNG SOLDIER BEST1
l.,y Hi'ilt-r Mile in WHhNlnixl Hi I
ICignm of Hurlnrr, lie AwrU
tun limn l'iinn Ni"iliil. .
v asii!m;Ti , sijit ?i "Tlicre
i..i,. ,., liic'il ful'l-i.i t'f 1 .10 A met - ;
.'.1 mil. In l-n !..'a War Tttey .-'
1 1 1 i I .'.'.'' I WtMlll'Tfui ' t'!.' ' V'K-
, v ! ; ! 1 l : 1 ;n. V ,1 Mm
II. mil tli.M u t mm II ti.f"rt' t!.e
ise !:.ll.i.i- :tf '4 rt 1 ion : 1 It I f
iirll. lllilli ' ; 1 1 i : i . fi it I a 't.lsl- It
r ..11 ,-f W :
Report That Mrs. Leeds Will Return
to U. S. Causes Social Excitement
PRESIDENT GROWING
BITTER OVER TREATY
kk II 'III) ill I III 1. 1' .III' i'. iH ' .I"!' l.lllt h.'ili'
"! t II f"! .!. .i.ll K I'll I'.'U.K I I"...' I'M
l-iil i-ifi a 'rtil u .m;. i i h.
II'. ,'i ..',. 'I.l l.'il l t I . t . I I III -...'.. I ii- l:ill It
.ill' III til Will''
,.l, 11 lin 11 l a: K "' I
1 li.i !.) fit ln'i
I 1 H II H. I'l Ill -I.
Schivab in Chicago
lief uses to IUhcuhh
1 . 1
1 1 11
m lint
I "' 1 net
..,.. i.-l
- .mm! ff.ml.lfl.
1 if I iiit.e fi
I ; i pi ir .1 ' l
, 1 1 ' f 1 1 .' 1 1 r 1
mi n 11. il M i I i.t.i 1
I tl H'll N.l Ik hT V U'tf
..l't in .'iilll. r
I I III. 1.IA.I. I. a 1
1 ( t'.e w l: ili'i.ai I
. r,: w ' I ' .11 i:l.lli u,i f t.
i. - tilkil .tri.ii lor tun )e,ita 1 i :
. t'.t 1: ivinn lllnl 11 ill in uh It inn . I
" I M' awn'iiil "'ifl I'm atif fl' lent
.:.-i- 'n hil' ii"klile .urn aip-1
f 11 lll r (1! ilu st hii 1 ik co.i. i
'I 1' ilirie wi'ie llm f-i ;l'ii (-,' I
1. 1 II i.l !
II '.Hit I-'1' then' K;l.ic lt'l-i
.' rn'tit'i. and I: t:ikin tlim t i; H I
'.11 with mi"Ih v." i i-'nr'.'.J ii.ii'.tA. J
,.11 "Oir (i'.i:is! 11 il vkun fur
fr.i I Link 1 had the tient
1: . ,111; .IM"l"ii !n il, win- K luajH
. 1 ml ,11 en ' ' " J
In I'l'li lo iiifi inn- ' ienern 1 H .1 .1 n !
v . I I'm n it liii .if IK uii.l 1 1 ma le
! i-: noltii'TH
' I kkHiit 1 hi- I't.iiiK inf n." h ml'l
l i ' run .u. I : .,hk ,,f my
.11 1 r J r 1 1 . m iluiliiK thK flu it.
ii fi'W if :!j wii'.i i'ii, ill lip (Inline
11.. ;'H ilu i.'i.' 1 ! . : ttiiK luttli n
1 if i.(t Vtiiv 11 : 1 1 x tin- trpoim
1,. 11'. in Hir . 1 11 1 .iin-.i uki-il fli-ld.
,"i:-K i."t 1:101 tli.-in two liutir.
..-i at ii'Kfii. Tin' yoiiiiic men r-
m1 i.ii Kl., tin' niiliT iiit-n i oul.l
Mil
j,.jk
';.. '
it mm. I s, til I U'ln for
I 4 i; tie I ul II t Im I M.
COMPROMISE IS TALKED OF
I -1 r : . I
l-l 111.
1 .In- I in I in. 1 i.n 111 A mi 1 i .1 1 I'll '
' illi'-t ilk,-!.. Willi llii n I'I.U'llt tif 1
ill,.- t nili il ir. .1
linirMruiloii t'f ittrriiiiitiiiiii In
. l:: llf !- 1 loii It. 'liill. li M i ll'
IkllnU of I -'M.-y . H ill
, " In 1 1. 1 1 Tl! I'.Sl I 'I N'T Hit
1 - sol J k I . 'I 1. VI I ' N i: ! I 1
I 1 ' II KV I - N I! V V 1 . .'I
' V. 1 :, : . 1 1 .i n t I' 11 m. li I . I
t ) .1 ' . , , , :i .1 1 h,i I t'u 1 . ' -. ! ' .
; I M . 1 ,-i ,.til .ii . . ' III.- !-..
f ..l'lf:. .,,., 1 . 1 111,' O. 1'. ,.f .
N' 'S .," .1 fc' !l .11 ., ', I l if .l.l,l m r.
t 1 , I-. - .,. ri .1 1 1 1 , ' ! .1 1 'I ' 1 1 ' ' 1 I lit : VI 1 1
i K-' , o. . ir r. i k.,i 11! vv r ,
in. . I .1.. n 11 .1 1,,, l.i v
'I I..- J, I . - I. 1:1 L.'H ,l.. 1. t 1 I .' I I II,
l" i, I, im ., . .,1-. , I I.l II . 1 ,.....l.
1' k I .uhI 1 , . (: 1 1 ' lik III.- f 1. I ' .! I'L
iii 1 . j,. i.f I ti.- t 1 1 ' 1 1 . : .I.n!.:, l
VV ! ,f ,,.. I I. In ....,t In
. f."-: ii" mi
il i. oil i.f tin Inn mi.-. k- tllit I
,i' u,n,( lli.l In. IV ' in uroi'i ' nl :l..i'
11 In- kji.I 1I1.1I 111 In- 1 lll'i'li .1 l'-..i "I I ' ' ' .1
l'(i. .sin. 11 ...iinii Ii"in., Siii I oiniirotltln'
'Pie I" llf H I 'l.'filir.l M'l" Tl
ilu tlvil ink'"' .11' ion .itr In .i.'i;
in V .m'i 1 11 11 . 1 .11 .i..i.iii rt'l'i'in. .
Ill I'IIhIi Ilk-Ill. I'l.ltlllll II , I'll IN III III'' HM Ul' III. I 111.
1: U ;"HMtiIi. t.i ".Il Ilu- llim " 1 1, '..'I "llill.l ni'll i!l"'ilsl I '
'' HI Wlih 'ii 11 fi.,1 .ilk'iiinu tt'il.il inil'.l' ,111 pi'l..'"lii "'kllit n nn
Willi iini- nr.. rli'ti-.l It. iikh I .it: 1 1 i-ll. fll I lli.ll wiilit liii. Hii
infii ,.ii 1,11,. in Sn.: Ink,- 1 1 1" 1 .i n,' 11 . in i.f 'l.t' pit-M-li'il nhi'li
iiK. .t I.n- .i:,.1i ill, -i il,. .ii-i I n.'ii'l nl'iiiiln't'Ii infill. 1 .1 it, ''ii' in
..Ikli-iil Hltli tiltil 111 II riM'l I-111 iksiuii N. nn m- l.i il, p. -.,. l-lil
Iff 'In- lli-.i.'v , . (I..,l lir.m.'n I'll.' w. 'i.l. I il 11. ul' ,lil' I' l.' lt 1:1 .0 "I
I ' ". - " H. I'll - III. I. t I-.1 li'.l I i.l II I ' 1 111 I 'f. I M I Ii - K , . I . I III- K 11 . f ' I r
Ml.- S "li h,i 1111 I14 k '.i .)'! I'.f.iiio- I..111 Mi uii'li i-nr.ii.,1 lit-ii wiii '.'
, 1 I i- im ; . I,, in- 1 1 1 j ! j i f m in liin' Mn i-'.l in-ii m it 'iiii. r- l'ii
W . Mlni.v I . in I ,. ji , -..li iii Ii 11 -1 ,lw.,ii.-,l li.' ",'1'iM
T.... j-i. n. t. 1 i-i 1 n.'i.i , : v 1 mi i.. ' ..1 1 .". i" if 111. "i i' ia.. 1 i-i 1
1. 1 11 ! 1.1 f f.ii.iu: 111 1 In- nt 1. in v i-.ii . i. 1 : -1 ' i.'i. 1 . ii. 1 n.i 1.1 i'v
Hi.' i .( V. i 1 . , . 1 1 111 . 1 I ... : , : . .1 1'.. i'...itv .'i-:ii Iii "'I'll 1
I i 'I. I - K .11 I 1 ., I 111 V ,,n!i 1 1 w "Ii III I ' ' .1 1 '11 I ! ' n ' ' L' n ...1 : I I "' 1 1.1 1
w.i-h I,. II,,. f .. ' v ,;,:!,' !,,.,!. '.. ... I il.mil'i'.t t" '!" Km'. I'm I
'in? 1 1 1 -i I 1 . . .111 nil 1 - .-i , 1 , I I , 'I ' : V .1 1 I . 11 '- li 1 1 f ! Ill I' '('I ' .1 . o I
' . Iiiiiiki' l'f !i ..!.!. 1 s . i--l-.ii 1. Mi f II.' Lkliffil'lfll I ' H I u ' . . m Sin Ii
- VV i.,.ii ,111.1 id,. ..-t. ... 1 k' li-.i.l..!-. ,1. 11 II v nn HI I.l . ".ill ".I'.-d .1
i ii I,-, .ii.. Iiin.l. i,k 'its finlr. ,.'i 1 1 1 1- i.ii.il niiml-ir "f I'-l'ill'l' Mi 1 1 1 1 1 1 1 ' ' s
' I "or nf I to- i. ii" i h.i.iii' .r iiiiuii.o , in. i !-" .f...l i ji ifi. 1 1 i."i If
I'vi'ii im (I. :)i il Ii it. ii.i'n.1' I mi 'Iii. I'liin ii put tlii"iii;li It l . : iiii.-.l
i... f..,.i ,.f Ml,- Klll.t . ilium, t n'tii 'ti.it 1 1 HI Tilt' i n 11 ipiM'tl vln.u
I ,- l.t in i.p. ii, -I ... ,i ,.i..n' il.mi ,f ill 'fit. ml -ii,.-i .In, .!, :in,
I-i s. nu'i'i Milt Ii.'.m k li. .In. f iii-i i .I'if.i itn'ii wll Inn It"' Miiok itini'
i ' ' "nil! , .- t I : ii.t" 1 j 1 1 Km n't. i. lnH'iki
llili 1 mi'Tf 1- lv.. iini" MuJ. H. W.
S ltruf.l''r. rlliff ti J.lif.l Kl MrlNinlc
f i. It. !i -k- ' Iih m "rl.l i t " ti .ii n mr-
... j f I'.iii.' .tuiiiM'. ii'.iir.l tji.h Ni riii'iiMi
if alkout or le ague
.1 Ii.'ii hi Mf i-iiit-"d t-i in M.ilii"J
' In-. mil ..f . o 0 fi nr iiril-
lll.ll..,. .l Hill'"!!
A I n r-.r.- hi" t.ini..!in'.r i-In ii
wn-i u"i-d in the flliilii
i 1 1 It M I' i S'i! 1 1 "N i' .1
VI mil at. nil tl.'' f'-l fl.kl" .S"' i
w,,il .ll'iult III lli.llntl.il 'III. ft' -flu
III W .mil UK I mi nn I M'l" in I
N il i wi.nl ul. out .itl'i'l N I .4
K.n.l .f.o .l llm li'-ncnr of iiillium"
i .llm M H l.ikl., I.f a.l if li"
l.i'i Mi-Ih in ;.ii" l i -1 1 1 n i iii 1 1 y , wl.h
tht ul'.'vt v"nli H'lil 'k M-.-'ri hi
ni.,i,. 1 1- ' .ii ' i nii-ii ..i. k I-' tlirir
"fi i. . i '.ii.l.iv ' f ii l' 1 1 ii 1 1 1 I "
i Mn-. ri" ii'-i I hi' ii fll l'l 'H
11 1 1 lui li T I ' V I'fff II" iiiioii
. ii 'k.'. ii:i iiil,li'-kv ii'tiii'i
ti.ni nf , Imiitii'iil mi. I nii-lii'iiii i
.ii i i.n.ii. i l.'iiliclit.
Al III! IH: Itl I IHtn Is IIIIOKI.N.
' Mini i i 1 1 i I i' lif". f , 1 1 in i 1 1 v' vk'", 'If
I lllflt v.llil'Mr.lvi' TIlllP llll.H I'llol I Mn, iiifli'l It. lilt k '.llii. Mk II Ii II i-
llriiikM Win lili Murk. A hit l. i n i.iuii . (it. .111 S'.i'n
I ' V I ( O.'. I ill. ii. Si'pt '.' l''nl' til" I Holllilf r ril"li imill.-" IrtlU-AIV.
I'll'l ItHI-kl is Mil T ;l IT
It' l.'il "f lni" iitllnir Itfluniilloii It
ii ii'Iiimi il iiM I utriii' In I'm i4.
I'AltlS Krpl li rrpr-it lll.t
I'l . 'I i 1. I I'.1,.1PVMh of I ' i . I t 1 1 H
I lllll K I III! .,: . ' "'li II I 'I k' -11'- '''Tl "1 " I
In iin'ru.. i,i M l'.i..-ii'Vk"kl I. mi -o
-i.il. . Ill- ill" ..11 r. I I :..tl II" Il- ' '
mlf!,tl"li of -v'liif n Ii n pon' I. l
r l'f- t i i.'Miii.ii In '"Vk'i I-'
I'.. Inn. I I" i.1 hi-1- f-'-l
I If
V l I
in.,
i-t ni i i
Viiii'
I ' 'II' "III
I nilt'il MI.it.
Mill.
i.f Iini ii
a ai .in
li
I.).-
; i linn
..! tin-
itV 111 llf'
H V "II 11 I
l. t.
llii' II.
,t.tV 'li III.'
H',H;'
i .-'
' I 'i.l thilr tr.iiiuiiK In I hi" natl"tit!
p. .ii'l hi-.p tin-in" askftl Kf nri'iii'iii i-
llif l.'l. ll
Tlii-ir oi i'ii nl..it I'm uii.l il:ni-pllni; j
I.'I. I"it ihfii- iiiiinlinf liftpf'l I lif in t
im liti.f." miiil (iiTiT.il llnan I
KlK'ii'i'1 f' 'i ri t Kik " t ' rmy !
J.nil'lt'l ly fliTiirnl lld.in wiir:'
VV.ir il i.i r 1 1 ii n t muff unit orjtu riln-
l. il ill I tin. null nfflrtTM lillil UTi 0"0 '
iiiiti. 1'iiiivniK kitv li f. ;.70i) offn'om. lltili
Hi ni'il mi-Hi liiinm count aitlHt-rv. i Mr.
.'.nn nffi fif imu nii'ii: 'nilniiu '
fur'- fur niiiviTN.il in 1 1 1 1 r y tiinln
'i iini) offli cr. Ifin nno mm; ovtir
luini rn'rvicik fur ihvutnin rorpn rlil-ji-ii
nrmiinlrini. in. ftf., 1.400 offiri-rn.
t 00 0 ii.fii; Lni'liT frilcr. I 00 of
fifrrn. H 5,000 iiinn; total, 21.f.00 offl.
cits. " R ." . 0 1 0 irtl'll.
' H
Mm. William H. I.rili, a iwiiil plnHo
The tffci-iil rcpurt tlmt Mrs. U II
llikin It I if i' tin will return to tin
Vnlii'il K.atf chortly him i-ri-ntf tl tin
ill! Vk lit. Ill ft"
In-
turiliTiient In Hurl
lfj 1H (llf HUlOW
ly rlri'lfH
i.f llm lii.'i'
tin j-liiiL Lint. I
lii-rifl nli. ml 'I 1 I linn. nun Hid ul i
ll'HIH UI.-II fill' Iii" k lip In l ''.-I li i,i ii' lit I
t ii .I iti i-i In 1-T ti l.i ii. I II. m i.iiiinl
u n .1 1 in l.i i . I i ill:', hi- ilu- in'-i-iitni nf
lll.l!-) f.lHllll.llHliit. f ill" I 1"IH. i
CHICAGO MAN TORTURED
TO DEATH POLICE THINK
i'l II'' AH", S.pl 2 4 TtiBt W. II
I'll i i-e I i. Willi wii4 fonnJ deud In h
n p. il tMiiMit.i nn the nut til "Idn In"!
M'n.liy. di"d f i-" 1 1 1 ln'urt fullur
wluli' lie w in l'"iiiif tnrturfd in an
fffnrt t" iiiiilw li 1 1 ii illHtloBO tli hld
Ihk plii' of ii fortune In Hfdirlt In
,i nl ( -iiili, will i lif new theory on
wlil'li tlif p.illro utirtnil work t"
tl.iv in tln'li- effort to ili'ivr up th
di-iitli of tlio wniltliy on wrllnr and
trill i-iitniiv man.
Tin- tii'vv I'Xiiliiiintlin nf the rrlma
tt H ii(k.;ill'.l follow!!! thf dliicov
i!v Unit J',.0'in III IJherty honilm
whl'-h l'tirn-'ll hinl micrfted In tils
ji in Iincnt wrr iiiIkHhk
I'nrii'll'H Li lly w.in bound with
nn,l HiiTi' w.ii a K'' in nia
I"
nil wlirn Die pnllc .ntrd th
fit
i ii mvs ini.wri) nv whf.ck.
1 rin k Tom I'- nt Miiimiw-niue llirfdn
I i rriiliw for kahl.
ALUfyri Kgrf:. M M . Bapt.
?A Til rollNloil iif wi-mboim p
""111,-fr trim No I on th Atrhlnon.
T'lp.-k.-i Siintii P nfiir Knndy,
M . with a Hunt nijln yntfrdy
i -rn up a innm. IithIiIi' mri'ti-h of
in k iiml fiii'lioiind trains 'ro hld
l.'Ti' uiilil thl moinlnu.
Until oiikiiici wit Liidly durnivrod
t i.l thrPi' liniri; l ici- rum dei nlli'd
Atnoiii; Hi" inlurr'd paii nu.-rn
a.i.' Mri I ' iiiii-i-s whitf worth, l.it-
H" k, Ark . I'd liru I, and Mvra
W Slmvv, l-'.rt Mi I'll' r"ii (ilk . mi'
l-i.kfn
Wii-lili i Ci'iiiHv IHTom Tn'alf.
u! I" rii r 'I
' ' 'It I 'I 1.1.. Srpt 2 non pr
i ".in miN.1 nil". mill of rltlr-fnit ml
t I I Ul till' t-11-l I 1:111 M' lllTI' uf whicn
! . -. llll lill'H VVITC II I' l!l"l IfkltlK th
' i I'fd Ht.ittii .-'iii'i. to ratify th
;..i... tri-.itv mid Ifnirn of r.itlnrn
' w-iimii liiiini diat. ly and Without
I'MIIK
CONSUMERS CAN .
RULE SAYS CLARK
Ml'MHirt ('iii;ri'MHimin Talka to 4'nii'
vrntlou of Adu-rtlfiakE Mi'u
at Nfw OrliHkiia.
NKW (UU.KANR, fipt J4 -Wurn-Inn
by Champ Clark, MiHourl ron
(rMinan, Unit th hulunci' ( f powi-r
In th capital nnd labor rontroyorlf
of th prnt-day wan with th ron
numi'ra If cricniinf d, th" nnniliiiitlun
of vim preidnti and thn laun. Iilim
of h booin by thn (irnnn di'lonikllon
for Arthur ti. Ni-wmyer of New (ir
lana Tor praflldrnt of th anaoclatlon,
niarki'd th rund day'a nrtlvltli-a at
lha flftf fnth annual i-onvantlnn of
thn Aanoi latd AdviTtlainn t'luha of
tbn World hT ymn-rduy.
"Tim 110.000,000 nf cnnntinifr In
tha l'nltd Stta are thn real pow
r," aaid tha fornmr apeaker of thn
houmi. "They are not ornanlied hut
they ran b tirminir.f d. When the
ciinauniara form Into an unified or
Kanlmutlnn with a ronunoii purpose
thy w ill run thlnini "
The tliclit men nominated for vice
prpeldentM of the orKaiilr-atliin and
reported by the rum in It tee Included
Hetiben H. Imtinelly, Chn-aKo, iind
John Itlnn, Jr.. ft !-oul. Their
election la practically Rueuie.l.
Thn rniivenllon cnnfereiicea of de
partment continued thioiiKh th"
dny. A boat trip In th" hat bor nnd
a pafeant plctui In New Orleans be
fore the civil wikr were tln prim Ipal
artlvl'ii a of the nlfrht
WAIt tKseilKS Alii: Tli:i 11
I Vrn Held In Ni'w lurk linn to
K'iirtiit;i' nf I jillni-il Men.
NKW Vi iliK. Kept. -J4 K .even ''.
ft war veim-eli are in-, I up m the
New York n-iiy n r J witlmut erfwe
e.lfflelent ly l.i t i; to Il.mi t'.eln lin l
It null eni I totluv that a it r"e'ilt
of the thorium of fiiiii'f.l men and
the po'iMllti .f iii. my i slun 1 1 iui.i
bei-ajee of e.'i'ariei, .inioni; the otfi
cera. Ihe annual f il. and iv Inter mi
neuver, of lie A ' '..nit - lleet ma)
Imve to be abaniloceil.
The More Suppression
the More Money Say
Irish Sinn Feinert
IM HI. IN. H.pt. -4 "The more
en ppi e-.iiiin the mure iii"h.-v ' ia
tho i-iaiiii nf tin' Sinn I em l-.i.leia
iih a teeull of the I r I T 1 - 1 1 kt'iviTii.
ment'a (-iimpntKii Oftnliiit the Hiiin
I ' In loan
It In reported tli.it the Hlnn I'V In
leaders nre nt k nl ' Ini: n h"UNe to
limine iti it iimi nil nn l' Ireltiini to
Mei'iire I'tilitriliill Hint to the i iniae.
Ivirije aiima of iniiiiry "nre already
rnllini; in," aicoidiiiK to the slnti-
I 'I'llieia
r
lilt kll-eflll olen for I aSUfllei.
Sepef isl in I k W.irl'l
i I III 'K Afc-1 1 A. t-i-pt -AlitMii
nieetlii held at the county toiirt
hoiia. (iriiilv i ountv rlilzean
aduptel reaolitt Iohh luaimr :l.a 1'n
uieiiiitte ratifh atinn of the pa ice
treaty, In -hiding (ha lenun of nation!
nix I.
Ik 11 li- Il In ,1 hi- lie. i-kh i r I
I" .11 ";k'li.lt"tV l-i-w
' ' - t i. ii n . ili l i a ; a 1 1,
; w.n
I ' 1 ippi'lientn t'f 'I
! I 'll'.'. ' ill- I M III ' t' I I tl l I 1
-M:. .1 li. iki . for- i i
! w ri, ; li. ii l.eli.-i im,
I... I i.i whether I Iii
I .1 11,1-li .1 li , -M 1 1 hll.ll' I'.- .1"!.. I" f.l
! ." Ill" II 1 1 t I till! 111. I l: it. I St. 'lit
: nol I" I" ,i p.utv Iii tli.i 1 1 i'ii ' i
, li IHKi r.
j The I'l. i.tf -it Ik. 11 CXI m-iiii-iv I'.i.'l
! I. IB! 1 1 1 -' 1 1 V II" .1 ' ' I' t'l Ul' I"-'"- f' I
J t ti t- in- v ' 1 1 i 1 1 1 ' ii i i i a ii i p. c. i; n N " ii."
i i in, Id ,.u,l,i in.' VV It, t h,. ,, ii,.' i
I II. ike nil. Imn.i, of till- I ' 1 1 1 1 1 1 1 k! 1 1 'i'
: "II. .-. I," II. l.li- It pi. .Ill Mi l' ' -" p.l i; 1
ll I live, I W III III ' pi 'tie Irvine tll.lt ,
the lite.-.lllIK li'.-llt .if 111" W'.'ll.l de ;
(..Till i ii pt' ii A in.. I lea " j
The pleil.liTit win ii'iv linnll .'l- '
! Willed ! tin ..v.liti if I.l"' It Kh! 1
I ii -i In- h.-ii ri nf M nt ni'Mtnon t Ii i
M i'l II" Hi !MI tlllkl ItllilliH l!l'.Tl'V.
htini'i' .mil A 1 1 1 it 1 1 . 1 1 1 1 " m In- i ii d i
f 'ii temei.t nf tliu li-'l-l-r of II'
' Il til I'll who li ii ppii 1 1", 1 1 v Inn audi
pure iit t ept",! im ii iritl;eiu uf llm ,
ferili.r e natui ..iif the htate. ..f In-
ill I lint rllMi lMe Mr Sltl'Hit. IH llhlT
ih.l he I I I'l.'lse Si'll.iti'l ll.n ,ih j
I'lle , .'(-l.lent IM KoHiK t" e.ili y the
W:ir N'lilll'li' lli'llie In the ft' li It ' 1 1 , 1 '
villi' litiW III OpLliiMillK hllll llll plllltl-
li hue lit. Hfllil lint II t K lit Unit lie I
i u 1,1 l;; lilldelKlilliil their p.ihlll.,11 I
1 liiiuvk "f luv nun k now ii-tlite, llniil
'111' prelilih tit h.i.l lutt V i-t ll.'i eptl'd
Kiel lll.k.1 the milliliters l'f
I lie
It
100.000 PRESCRIPTIONS
WERE FILLED BEFORE
"40" WAS DISCOVERED
.1 I' Me iiiliTihall, Kvansville, lint,
epent 40 yeura In the driiK Imiliiea'',
C'lllpiilltl.lf I IIViT 100,01111 pr'H Tl l-
ilnna from plivli Iiiiih edu. ,iti d In
Klll'.pl' and Aineil' ik before "Nlll:,
lier 4') l-'i-r TL Itl.iti'l' wna il ih -ttivt'ifd;
tltf ktreat epetific for ail
I'loiid diHi-ilifi Hueensfully flll
I'loved In hneaiea of the K.nnilular
iiHti-iii. In l.lood pi'iiiiin, mareiirlal
n ml lead p"la.nlii((. rhi"iil itieniiia
tiHin. i n'.iutt, t (int Ipii' I'.n, hepttii
it i ii nr on f ! 1 1 1 -i. ilyspepaia nnd Htiniuk- h
I i on I'lei. eoree. ul'-ei ", nodeH, tiiinuri
and e. rnfiili'iis swelling 4 tin I lima
tihiti.tiil nli oih'-r 1 1 eiitinent vleld
i I,. "No 40 " Hold l y Htelnl.i'ttf
I Itr.n.- Ail vt
i '
.i;
7--, iv fF. a r--a"T mi
tin
ikriR
kvST. LOUIST
at ai
Frar penple have gtny knowledge
cf rnldicinrt they must dfrvrtid
uixmj tlx druggitt tiii the in
atitution thut lupplir htm.
Mcrrr Certified Drue are drug"
of proven purity e m h j'Rck
age rotitaiii a certificate 1?jt
atiteettig contents t Le of
higheiit quality.
Meyer Certified Dnigi rettify
the 15,000 ttorea thut sell tltcm
a fores of public aecurity.
Why Camouflage
the Question?
The K'v'nt'ra! public i.s at tht- prt'st-nt time muro nr It'.is
confused and perplexed wiln all the agitation, etc., rel
ative to market condititin and hik'h cynt.s.
r.y tiilkinn around and in irtntrrallties hy t)io local nier
chant unly serves to ffirtlier confusion of the customer'",
mind the only thing that a customer wants and wants
ritfht now is better prices and a little more fur the dol
lar, nnd that is where the I'K( Jl'I.K'S K.( Ji N iK
CO.MKS IN we are i i n the individual (l,.ar its
greatest value in tlie city of Tulsa.
Hams,
37c
l.artl.
SI. 80
l.ard.
II!
Svvlft's I'remiuni
by whole or half
ham, per lb. . .
Swift's Premium
f lbs. net
weight . . .
Swift's Premium
10 lbs. tu t .:
weight
i
Swift's Silver
fi lbs. in t
wcighf
Swift's Silver
10 lbs. net
weight j
flood Colored Olii
ter than butter,
per Hi
I.rookfii'ltl CrcHi
ter. per
lb
Stinflowf r atid
(olii Cnaniery
Putter. i'i r lb. .
T-Pi.ne St. iik.
per lb
Sirloin Steak,
per lb
Wf have ."if"! piHiri'Ni.f tn
SasClty, but eJ 1 -.it,,,. 1
of a vfriko in i hi - :v.ir i i:ie(
learfet"' us i' ;!! In' M at tl,
Leaf l.artl.
SI. 70
Leaf hard.
b t-
38c
i rv but-
59c
Meadow
file
23c
23 c
Porterhouse Steak, Q)
pel' III )C
Paeon JUC
I'.ist iriade Jtitfifl, bv the
wlmlo or half 1 r
pii'i-e. per lb 1 OC
Lamb Legs, l)r
p.T lb
I.an.b Ch ips. 9K
per lb aatll
I.al','e si.e bucket homo
rendered 0
laid fn.Oll
Metll'im Sle bucket liOflie
rendered i t i
lard . I . Ill
S.il! M. a. .Ve
il r Hi
salt p.-ni.-. .m
p.-r lb. . iJL
( ;."n! Si' ni i ! 4 o
P.a. '.n. p. i lb. h jC
li I Sue' t Pi, klf i o
i: ti mi. p. . I!.. . 'I C
Pur,,! !!,: 9
I ' ' I1' a-')L
b pit k "fi ' f 'I !"' .t n
:i " i r-k i'l v., rt on ;'. i .','
II "v evi r. if tl.e p.. I 1.
Ktl ( lle.ip pl l' e.
Peoples Exchange
111-113 East first Strt
Private ami Class
DANCING
Lessons
In All the Late Pallrooni panres
'I'ulvsa Dancing Studio
4 ld ; South Houlder Phone Cedar 1770
Ro)f?)fD)
r
5 rj irD
Piggly Wiggly
All O ver the World
To reduce the high cost of living, select your
groceries from a Piggly Wiggly shelf. We positively
sell for less than you buy elsewhere, so why pay
more?
We Also Have Sugar
PIGGLY WIGGLY
21 East First
I'- .V ' " i 1 : 1 i p,!M 'rn : i.w. ' i; '. '.. wi
W? OiVDu Hew
302
N. Main
Street
Phone
Otage
78
How will we reduce the high
cost of living?
Industry and Thrift.
These are the two elements that
will bring back the value of the
dollar.
For years the world spent money
without stint on products that
are of no use in times of peace.
Now we must WORK AND
SAVE.
Nothing else will reduce the H.
C. L. to any visible extent.
You can help some by starting a
savings account, if only for $1.00.
The
Exchange National of Tulsa
Oklahoma's Largest Bank"
Meyer Brothers Drug Co. SL Loui
I",
Tk .,.u Horn in tK World l-im

xml | txt