OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, September 28, 1919, FINAL EDITION, SECTION B, Image 34

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-09-28/ed-1/seq-34/

What is OCR?


Thumbnail for 12

TULSA DAILY WOIiU. SUNDAY. SKPTKMHKR 2. 1910.
' 4
12
rt i r
I 'i ' '! M' 1
M ,-. M.iiii., .M.ii !!.) .imI 1" I
rural. l .I'.m i.iit'-i. "f .'."in in
mm tin iv. a in.) fc-'i.
7
,, N'-Mll II,. I'I . . I M '
Mm I I ' " I'1 ' ' i
nt s
SECTION B
x -v
State sfY I
v ;
ic . ., i ..'
N
Hu
D
ally
ews
o re
I in., i: ,,, . In I
.l m l.ivt S 1' I,
Til M
AI ' I hi : . ii 'i w
wi h i-ml aa r i a
; I.I'IM
I. ill
U,,, I , , It. I'r I In!
f li
I". il' .
Mi
i I
It
I
in. I
u
Hi
7 :
f i
In Kryrtmir. 'kla ' '" "'
Mi. Jan. i r'i.." .-l.' 'I,.-. nk l-i.l. !' '
Hid III l h .alii.ina i.) will li-l H M'1'"
, I'M '' ' 1 1 ' '
!!. I!i ilili a: 1 .M.Mil- Ml ',
li.r j . i i .i 1 1 . i.it lawn, -"iii -1-
I I I Ian HI"' n I Mill 'I I . I
f I,. I I
ii . i.
' I . i i""'i
1 1 i l-
l ,w. l ,i llr lil I. t I' ' I i
I l- III f.. f. I..M.IH l.-l '
Him I. a i. I'll.
Mm M i'l 1. 1 l i ai,.t ' '
M A I. I'
W i ll. i- t . '"
Mr I M '
i-...t . .1 I 1
I. li i li i'i '
l.i I'i f 1 I
In'.
, , , ....l...
, ,. ,.f . . n,
.II.. !
I II ,.'. 'I- ,11,1
i. . ,,l l i .-' ' . M in i'
) i.
i . i'i .
.I,. I
Hi, I, K. l,.,'l, ,. r ....I. in.' I I., I'
li.llilil ti I Mih llrui.'ili W i I
1,1 il. .1 In, I, t I'.'l M'.it l i) li'"' '"!.K
In a 1 1 ii I I In' nili' fa. I'
Mix I in rv i i .. nil t. M ii'
1 a' ilii'l III.. :,. ti I. rt.it ii. I ii
V.'mh l hi ill II l .ih Hi
(: ii. i ,,f Mih .tt . I. . ,i. pi" r m
M 1 1 i ' . i it 1 1 t ,. i. n tin , ,i" '
r t - it i i (i "in "ii'i ')' i
mil- j i . I., ih" n ii tii in i
Mr Mn .lnni.,1" Wl in : '
Inn- I,. n Bp. -ml in i: ' " Mi ii. '.,' i I"
It'll . AM- , liri I'. imI l."i.'
. ., ,i-l.i v Ml 'I," i :"- "' ' "
M . t, t I Hl'll I I, I I ttfl'l.''
,,,) uif- Mi ,i"l Mf 'i'''" I'.'H)
I i in I .- i. Mil
.-.j n, ( .1 ,i. " I ' irk "f I If"' I'.'l ;l r
iui-,1 lii-ii- Mi.n.lny I" Mi.i.l Hi'
, in ir
I .ii v Hli.ii mil "1'i'i't ! .ti'l i) I"
.1 ",l r ,i,i, r .m llil- I'lHl! "f Ml""
ii 1111,1 Mi., Wl i'ii. ii
M M.iii f--ii.n.K",l. M iry
; . .i, n ..ir .
HI,. I M i i ' '
I. .' "f '1 1
M I A.I Ii
. , i ! l 'il ii
n, ., -I - ii .
. il,- I r , f Mr
. ,!l Hi. I, "i ' li
.1.1 n. r h M il ' ill :i I 'I
t'..n w ' If 'I' -' 'I :
II. I '
M
I
I
I Mih " V '
... Tulnl
tic V ' I ,1 1 ,ll j
,. I. M.il ' I. tl" .1 I'
M .i I V I J.ll I I'f 'l''l '".-I H"-l, I
I .-. li I -ii I ' I 1 1 '
Il I
M i
M,,-, ..in
,-,lM
II I. fi r,,.-.
I:, - i .in! Mil-n If -'Hi " r"
.iiiii,!, tl - ' ill' 1 1 I-'" i'' 1 '
., , i ,s-,i , in 'r-i i .i
M , H I ; I I ' Ill l.i ill ' t .1 , ',i; I. ' ' I
M ii ; i H-'l M..11.I iv f',1 i I," .i '
f,,l f,- A 1 1 I - M ' I "I I Will. f I "Il 11 j
M.ii l.i . iii I iii iiii, I ' l.i. "ti ulii I
i mi v . I, ii iii i , r
Mi l'i-, It.ivl. "I"' M" " A i
II I I 111' III llil - "'I "I I'l"' f I MIH I '
lll nl I'll llil''" "l-l I'.", hi "in .
Mil,"
Mm Wiilii-r IIihkfim tin, I iliumn I
ni
I
II,,,.,' .,ii. M.M iMKli ii llviil ."!, rr', i..,,,!,,,, , .S.nv .liinto l'"n'
m' v '.;,(, wi.-u ni.,1 in iikiuhi.ii
i.r ii, i f i"i. . w , i, f, ,,.,,.1-1
M,. i ' C i-.nit.rll it ml Mm l , M ,, M , ., , , M.irrli. i.f Tn:-t
I,,., UM.-h .if TlllHJ M.i'lll !.. -J") , ,.,, tf, ,,, ,.!.;
..-ii. iiitmii. . . lit. Ni,. vv.iiu li,l" i
M i II ii II ii "I I'fi I i i 1 iv f'l
J n iiii nil In i in .1 1" i nl 1 '' K"
I A IIHIi-Mliii'l l'f MUllwnin.
I'k B . In III ll'. mi. KHi.nl Of Mr mi l
. I . - t II llil'. r ,,
Mm 8 M WIiiiiiiK nf W in. 'nil i .1 K""
I'ln , In tin i T'.r mi Mi'Mi l"'!
i Ii hfr iliiiiKhiri. Mi' '
.Mcn'rlt.
Mri firnnl ll.iw.lrn I l:i!'
Is udhtrr I .m I n Ill-all Irf it i r ii-il lum '
',lii'ill fll'ln H llil" Wii-k-' II"1
u,., rvuMlri III I HI 1 1 1 il C r . M". .Il"1
' ..... ... , i .1.1 "1: t t 1 n
'"Vh.. ' rliit, li.-l S, M- i'i" v .. '
il.it .if Miiniiii null Imii'lit ; iin'l '' ,.-n.l
. u- n.t M l.f r limn" in l "i' "i M' V'
i.,.rl, Tim i,ffi-fi fur Ihi- i "in lull I ' "' "' J - I 1 1 - '
Mm Km, I'. I'r ttnln of Tulm
m i li" .'' I. .""I (.'ni nl i.f M r i"'1'
. Mi i :i II 1 1 ii i ' I
I Mih I I . II., it in i il n n l I'MMr nil
II I , ,,-,l Mllll.t.lt fl'Mlll it HBll I'i'
tl'l lIlMH Ml M'-I'lH'l I., I
1 M r I M i I 1 1", 1 1 il i" l:'nn IH"I j
I .1.1 i-1: III i-1 in, ii.it "1 I" Tit li.'Hi li Hull -
Win. ll ini'l
,. in l l,n
HA .r..t.',l: 1'i.jol.li-iii. inn 1 ""l Mi- i.i.-l Mi" 'I'll-'"!."..
mi. I Mm I 1'
I...I. . k,.iiriimi vn- I'I imI.!. Ill I.i-IMIIIH
i 1 1 .... i. ,...,,,., i v , 1 1, I M i n A n,l
t',,,.l.w., r.,irir m.i.lt, Hl, . in I Him llil "f Mllt'llfuM. M. in- In II-
Tin Ii" i"i rti-i n ili-ll. I",ih l'
Itv mi ii t ml t,i Mr. mul Mr." J
h-l I on Ihit llilr.l Hni'iiil.n In 1
'mm- wlih Mi.ia l.tiulm- II .i;i" ni
Ii fii.
,M r unit Mm W ,! Iiiiin-nn nml
'hi I i- mrltfl limn Wr.liw H.l.iy
f -inn ihnu tnoiiiln' trip in Min-
: -liri
Mn V. II Hinnn itrrlvfil W-'Ini'"
i' it front m Ihrr niiiiiilm' i lni In
V"intMi, C(ili)., u'nl Hitntii I'i-. N
Mi t'.i ii.
Mr it n J Mm. ft W. Itnllrr m-rnl "i
I '!tl.ilimn fl'y WetlniKil.t y i" t'""
It i fn Ir .
Mm. WriKliI II Puk" it lit
r- iii f ll" Mary Uril.inrt un I M "
.Inn llikll In Tillan V.1ni .1.n
Mn .1. M 'hik att-nili-il 'li in
.un r-T-r" In 1 1 k I a Ii " in t i'i')
,!m , 1 j-
M-. unit Mm K. II H'n.-i! .liM'it'""'
T""l uiinn an nvtirl.tit'l nip in
i i K ' i In1 in a I'll)' in ii!lni III aiai
tj r fm a fw lv
.Mi uti.l Mra. 'I' M. Karr ilrin'H'1
'UilP'lay fur T'llmt. Hlifi ln't
I. iv piiri han a riitn anil hi
In mak thlr horn. In th fulnr
Mr ami Mra Kiank It. Hill f'.rm
l If f'f SltlMllp't. I" It' hull" gilfil
nl Mih Krtl K. Allium on H.niHi
Wnirr airl
Mih i'. T JnnlnitH ntiln i I
Infrirniiilly ThiIhv n!)-rinMn nt lu-r
lurni'nit H-'U'li lii,1ii-it'ti'iu-ii lr':
,oV; ;:;;. :,.! women car thieves keep
Tl?"r"Zh :: Scotland yard at work
It annua Top at-ura h ri- i' li I In
Mm J K Ulr. an t , iin, IiIhIuhI . i iMh in' s-i,- -; v.ntn
a, lira hv Mr" II H (litrl .inl Th ' , ,,.
Utilit il,".raii.n wai "f a fH I ''""' ' " n"lf"rm of Hi U um-a
Mimh Kimtlin A nili-H,ti i.f I hi".
i',,.i in in i Iiii n"t "r it v,i;t ,i
lu-r i-'iiiihIii. Minn (llit-lvH Aiilinin
Mih nlii H i n 1 1 r nn.l iluiiirh'm
Siiritli n'i.1 AIM nf 'I'n I. i urn viailinti
Mr mul Mi" M r I'nrli-v
Mih lint l.liihlniT I' mm nf Tllli
i vlHltlna; Mr mil Mih K. II
l.lKlitnnr.
Mih I 'li.ti If v AIMii l annvlii
viHit finin Iiit KlHiir. Mih C. K
K in.t lli'iil.i'i It, i.f Siinil,a
M'hhi-h I 'ii II irlli- y iiii. I A linn
Km I'liniii mul M.-ii Mill HnifiH
mul Hill Sharp in..liirr. In Tulau
Nil nil a v atnl apnnt Itin liny with
rrn-mla
Mr I Marltt ami Mr an.) Mra
I-' A A lull-i n. hi ini.tiir'! .i Hrla'nw
Suiiil.iv ami Hl'i-nt it frtv iltva with
fi iriuM
Mr. ami Mih f II tjlllfll1
nun. . i. I (n Tula nn.l npf lit Ilia ilay
Willi r'.illtnfl mul fiin,l
A quint wnil.llna wtta Hulnin nlr.t
.Unrilitv ntnliliitf ,il H m'i-Iih k lit tit
lintiia nf Hrv II M i;iir,lnnr hn
tin 1nni1 In mitrrlititn Mr W'llliiitn
Ciitmi anil Mix I'nnt Thiuni'inn,
prnmlni'tit vmini? pnnji! nf I'l.ir
iniira, (inly rt r' fw wri- pianntit
at th wntilliir whliii ta na aa a anr-
i Ihii til frlHlliln
CI1STINI Hfi CN NTXT PAfiR
floaara Th hm w arrt a it 1 1
i I on a ha tmir to ahont twi'ii y
liiai ta.
i Wntui'ti'H Ainili ti v Army t'i'ii.
th nrr.,inlr.ii:.iii whiclt prnv-.l i.f
"Hi ll VHlif .til-il't lb tt.ir un- t-'tlt
Mr ami Mih llnrnnit I 'i i tt fur 1 ; m ii.n iiu.m: ii,,,i l,, ., m, ,,,,,, tnin
nf Tula. war lhi giinula nf MV an I , iiui vi-h ttnh win-h s. ..i,,t,,. 1,,, I
Mra Jlinnil Wl'ami i-1iii"i.l t j ,, t,, d,. , , ..,, ,Iii,k in n it,.
Mr ami Mra. J W. Yi'ima lntr' . tur In'-rh u k ,.r th ,liii.-
ail friiLtv fur Oklahnm.i I'l'i t-, Tlim n i-i'i, n "t w.-ik in , !
apanil th wrk an-1 at Hi a! ii fnl' !m,.1 wlmn i-.nntlii in Hi a.' n,i:-
Mra A. II Hrackatt w" lii"'i' j .-m lri a: tin, .,,ui ,,f th , i'i,
Wai1ni1ay afinrnmut In ih Wmn- n,,. rr,m, k "U ,, ) , ir f.,r a
nn'a Ifuma ami Kmnlirii Mm-nm t' t ! nlmrt !., ii.l " A-. i ll .,. at
nii-lrlv i.f Ih Klrnt y'hiirtVt , tiuii'1' i allnon-l In k"
Th nffl th tr li-. ti-,1 fm tin-
;';:'.rVr:;..KrM J: , brewer advocates that
1hi (ml nn I't'!ii5 I"' ''"
n.iHiin i-f th Bvn .i"ii '''
lu l l TuH,lav nlcht wt'h Mih M.ii-
aiiKhn aa hiata nt I i h " t N.' ' V
Mm i n .hi n h ii-i-,. a ,n i, i----
(taut n tlvn In Mri '.a n -h r M
iiii'tnun K Y llmt.i W "
1 1 ... i 1. 1- ,-t,ul. .. M hm... I. ni
V. ...... l. .i.l GA,. - I r,MI,..;t S,..., V- "f
,t I ... I " Ml.,l,.. .11" .'. .,,", , I
.1. I
saloons be regulated
an;
lli-V t..!.t.i 11 At th .- "-.
itiarii'ii 'h ti.,H'i--H i''.--l
, l - . "II, ., lf."U''"l ' ' h
I. i.ns M" I'.'iir' I'l. it .
i,.i'. I- n 1 I .- ! if I r '
i 'aH'an-itt
t"(tt!ir .m I I '
l, ,. ini'",nj i f l ! '- " ' ii ' ' ''
I -i n-.l-1 I -r il 'I ,l,"I.'l .'I'I -v"-' -.
1 1. mi tn h.-' 1 in " i h ' li ' - i " ,
I", ",,,, Ti"l--1 i , !-. 't ' -' ' '.
i r 1 I , 'I '!" ' lit.' I -
v. I . . .1 .L-l' I" IH I.''
. . I ' t l-t '.' 1 .1 '' I. I '' t '
I I. Mil Ml llil
M ,.r r- t if II !,'- . ' .-I ' '' '
t ,- 1 fi -.' ii f "r u i " - 1 1 1" . I .. ., '
i, ... f.i it Sr Ma' n'i"Mv '
Mr a-'.-! M-h M I ' ' irhl !.- f
fiul'i-ii 51 irl I'm i ii- w.'.l, i" '
, ,' v . I 'l t 1 l ir - n, i: 1 I'm" h!i: Ii
Hl',1 t Ifn
Mr nn.l Mr' ' w ' '
l ..I " S.r l":i I ' ' - ! In ' .,','.,
M, ti t 1 1 f "I It 'i . "' I ' ' '
h;r I""-- '' A ' 1 ' '
Mr M .1 l. I ,,li . I
i,f u i ,i ii 'li Mn 1'' - ': I - '
M-H II..--? .''H-l "'r M : t I. :,ii i ,
I ';r It a f I "Ml I " i- 'it K .1 I,
Mr n''-1 Mm I. I- .t. .M . I - '' ,
Krnl tr'. i I W . Im 1 v -. '' .
f rmn ii i I'liii'H t in ' .- "in 'a
t 'ii'iirail.-
M h Hnri-1 r ' ..., I "i I i I
ilrn al.. ll-r-n I.l -ih -.-1111.1 f -. j
' ilav It "ii a " I t" .'' I" I- -f
fan Mo. it" 1 W'i-.I'h iik:.i
Mr fm, I Mm W I! ' fn ' 1 1- ' 1
h, 'tia i'v ar in i ' .'l tn " i
t la I l-i r'-i'iH if.! frtn
Mr ill"! Mr" III f"'t. '
h... h.i-n t-H'tl'iR nt Ih" '" '" '
M-H I.l i i i i-'t f"r a -I- I .
r. t ,ri ! ' " I'' h- " n I I I-'
'"ii T"' la. ri-' if -t '.'-t:.- " '"I
t.-r ft i:.i Ii;h1 W oii.i. : if the .'
;,' -: n "!
l-l ,' i. , w h" .,.l i, i ' . 4 . .
1 1," H , , n 1 lir l-i, , s-t ,, i ,, ,. ,' . '
I'I m.I ni 1 I, IH 1. 1 I'll f , II, I '': .'
"f I llfMI'.ll I Si.,t I 'if
I -I . ' ' I'"" I III an .1 . n . i ; i , I . ,
I'I V. I V , ..', . I I - V t. tl I" Il , W M H 1 i. .1 , f
.. lit t at. , al.i-.t f.il ii iv 1 ii l
' I ' l-l M I'M , I , . , ii 1 ' I, l ; ' ' , -a ,
- '"'iii" miH -. :" - ii .1 i . , r
I "ii- r h. a , I I ,- . "'i in i. I
1 1
I.Ihl: lliiil lo Ki-i-i Wnriit I
-SI" I'.' S, I'- ' W : '"... I- I
i . , f K ini; i, .-, ... f .i. I I i j
I i a I l.i 1 1 .-" I Ii Ii 1 1. i ,
I .ii l-n-'i i ; 1 1 1-, t ali, , I 1 1 '
'. v .-,.i,.iiti..i, i.r 1 1 .... i ... i : ,
. .' ,--i .' ' it ' ! - ,.l n '
- ' ' t i 1 . f : t li;l I
I." r , I-.".- ! II .- i hl'K i
I.l' 11 ' . 1. I " I . . I .. .1 11. ,1. . I . I I
n ".-!', .--is t., i r I
I I
I.l'
..1
I Ir I m: !
ltU".i,.t, ll.H. I- fill-..
',' I-.
vol.. IX.
Sl'MiAV, SKI'TIMHKi: 'JK, r.Mtt.
NO. '2.
Its a Pleasure to Shop When There's So Much to Choose From
Merer" Before in the History of Alerehandiiiug Has the Selections
Keen More lleautiful nor More I 'aried. Nezv Things Coming in Daily
With So Many Short and Three-Quarter
Length Sleeves, the (iloves Are an
Imp or tan t (Jon si deration
I. It l.i Uhi i.li.t,' I'i .iirtiiii-iil ,,n Hu- Main I'l.H.r Will i-M.Iti- tin- IVi.hlrni
i.f t i iri-i-i I t.li.ti H
More Gnuntlrti hv Arrivrd
Itn.ttn It hi M r f.iiiiiil'.O I I iih- K I.l Sii.k t I. iiiiiiIi-Ih Jj pay
I.-IH ." ii .-I wrli ""l(x.riw iim-.Ii'iim t.i-u-1,1. iii.Ii-i. 'I ( ,W W
,i,,; I i . ' lui-al, all ai. Il ... naiiliti.tH in irratn, t.m" .. ,
I ,. I, , ff, I f'.r 4 '"lr .,,iH ami l,:t... Dim )
I r-1 I . , I tt
fitlst'K ruff-H
I :
M
If
f 4'ftilirrrtrr (.lin f r prnrilrnl wnr In
tirnvMi, Kr n , .i.ui: p ijrn uml tun
iinlr imhI Silk Mnnl Silk f.lnvr In nf
I'i w i it i , n i . t in, ll.i' l a til w h t'r ,
i -,..'( l.i ! ! v ! Ir il'li f"r iiittnt-.li.ilrt w n ...
S9.00
lair
SI. 50
tan1
I $2.00
'The Ready-to-If'ear Buyer
Is Enthusiastic Over
These New Suits
V V5f Thfy jut ranir in. and although they
ronlly compare with more e.peiiHive
v .tints, they were markitl on the cost
4 basis and we're p'mK to sell them at
$49. 75 ami '$59. 75
There ,nre hrown nilvertonc models with seal collars, flare tail
jacket and other popular features; hrown velours, plain nnd
fur trimmed Russian blouse 'effects, .semi-tailored and plain
tailored models of navy blue tricotine and serc.
Frattiinil I'hhc1hII for Mntnla jr S-H,n,l I lour
Cut
Glassivare
I.iht cuttings and
etehmiK's in floral
a n d ctnit,'titioiial
jiatterns
Loir and footed
( 'omportt.
Mayonnaise Itmch.
Chcvse and Crack
er SftH.
Supar and Cream
ers .
Fern DLshe.
Fruit Itnxketti.
Celery Tray.
Perfume Mottle.
Candy Jam.
Water Set.
(Hire Dixhes.
$2.00 to $10.00
Piece
Main IIimit
Monday n Attractive Group of
'Tricotine and Serge
Street Dresses v$
S
3F
Twentv-five tlrtS' S and almost ft
as many tiifferetit styles as-tej
sembled in one price jfroup.
yll new nmd"!s, -straight li r n
efferta. with loose strmjr belt.
Coat dresses, Russian blouse
and lii'h waist .styles are all
.show n.
Military braid, buttons, em
broidery, anura ind other
triminitiKs are used. Dainty
vestees and collars of net are
also found in t li collection.
Hlnntn In -"t-.nvv l,!,i r-n'v
I ii . a-.- h . n v,,n ' I , ,.-, t l,
,a) it! Ii-ii.H I" ml f'.r
K.HH.111I I'liM.r
(Wi ;i
H v- -t I:!
1 yi&r-
! ft IM.-tori.tl
X3il a it.-.it.
i' rirtorlnl
lJ I IC.-wl.-w
' II 1 iinlilim lliHiU
1 I'lctorlnl
1 Hi-vli'tv
, w Ii I'lilli rna
I'lUtfi-n IiL
I'lilnl I I, Mir
Newer Styles in
r civet Bags
Inu"1"1''! hIIh nf fnnat chiff-'n v.-h-.-tn,
hiiii'lHcnn ly , lltii'il nml fitin.l. hi alii.ttn In
111 "i"t.ii alllt Htnl rimtilllli. ah.'l.lia
Knnry lir.,.-n.i-.l v.-U t Iniaa In fir nv, l'f
Hli.t,i H. ntirni iivit innuiit Im:" m ri'tivi iili-nlly
fltl.-.t
Hhn.li-a 1 f tuiip. tin.wiia. navjr
hill" Htnl til.ii k prnvUI
In llio IIiik Si'i-tliui Main Hour
With a New Style
Bag Frame
riti l a ...-ri ,,f i.i h in. t;il I.r.ir.i il-nl or m
l,r,,il. t i-'l ril.l."ii t"ti 1,111 in .1 k r. 5 , m r own hue.
.in, I I" Hiir,, tl,i' alyla Ih llrhl, m..,-iii 'ly If ynil
1 in in ili l, j"iir hat, v. nt it i''h.-r ai-.-i-Himri'-.H.
N.'w (illlili-lh ftaini'-., .l.t.n ati.l
liatiit iarv l In li:i..-s t hilt
harnionlm with any i-.".-r.
$2.00 to $10.00 Each
Unit Sftlii Main I'lunr
Popular Yard Goods at Popular Prices
f , I" tlK" I'llHC t.lMMlH S,H-il Main H.H.rQ
Costume and Trimming Velvet
Main liimr
t'nallllllf l-lt.-IH, 14 11111I til In, hi "
tt'l.ll'. Ill l-IUlll'H l.f I .1 11 1', ItllHHltall
KTri-n. unit, ' 11M"! .r..ttii nti'1 l l.n k
l.t ,MI In H (Ml nril
Trlltlliiliiir il.l 11 I- 'h t.-h.-tH in
,.".. t,il, l'i I l'll it ', I ' I I't'l'-H,
I , r , , iv , . M t",l- 'i.H't'ii.i n'h, 1 - 'i .1
nf .i. 1 i '-. h 1, 1 . I. a ,,f .-t- iii, a, I liitht
nh ni, h In t... I ill "h lil.'H
ft : nml .' 1)1) Yiml
I'm. 11 nml rami.. 1 In Ih linniitlful
linilitv a.lk tih.it 11, l.la.-U an,1
tthil" fAi .'i:i to f.l.Uft Van!
llr... itilttl I'IiihIii-h An aaaurt ltln t
i, f h,,rl 1,'llKth". a!'" a iiiiiiiIiit if
.liiHM ..i 1 1 ii-. in 1'1,'vn. I'lii.'. pri'i'i.
..a.-k nn.l fun v 1 .1. I ' I". It
ii. i,l H'. li" li nlilf. fur I'i'iklni; Inila
fain I, ,t, IriitH .111,1 ,ll, l. H
; e Jirool Goods Section
Sft Mini 411 lin-li Kmnn nml rntnli Si-rura In
trnwn, rmii. nnt. kiuv. ti 1 1 . ... r 11 I nl,
1 HpiTin ' ! i f.ir tilrln' H.-linnl ilri'-Hin
II nil to 117.-. Ynril
4H nn.l M-lni'li Wim.I Si-rirtu i'.mhI iniairy
I taiiiili all. I H'lirm BitKna In l.lila. .r.itiH ami
hliu-k 12.2-Y to $T7.i itnl
All Wo. ,1 Oiioman (I.Mha In Mil Inirriin tv.
gn-i'ii, r..u-. ttlHirrl t nn.l liK. U 1 H. Vnnl
N'otrlly tt'iml M.H.Tlala Nnt n lttnr. h.
1 h"tka, .n biiI,h nn.l pial.lH ititu y 1111 .'M-vilin,-
an. I trli-otln S..0 to . "a itnl
White and Colored
If r ash Materials
Rrocaded and Embroidered
'estingi and Trimmings
i-t lali-rlnlH nt i:,'li milt 1111,1 tn.'ii tt.
In t:t J fi.. I r . - m ih i'"'. I tru I -. . 1 .
, ,11 1 ff"
Ii i.l l,'
I in- 1 1 . I , - . ! - I
--:t im io 111
, 1 , 1
1 inliri'lil.-nil It.-tii.tln-;' M.-la
I . l-l- 1. I l-i, I , . it. 'il' Mi n. -. ' ' 1,
. . !,.r .!. in- f i I ra ih I, , , 1
II 111,111 1 i h ;t ;. iii I . ..ii anl
'l i I111111I111; S.-.il.iit Mitln I liMir
Prliilnl rilar m-pfa-WMt ami I r ' 1
irr.iiiiiil wllh 1 "H.-hiiil. I.li.'lilr,l ami i 'h' r i 'i'iI
inca At mm S aril
MrrtH-rlrnl N'.lln A r,irti.lri n. H,,ri"!i-i,' ,,f
fIihIi a'l l I ', , k nn.l hit fliir uril
WIiIIp llliili-tli Aaanrti "I air alt!"-H f-r
i-hil.lri-trH tt i"h a-.ilia. rtiriii'i-ra m.-li rt. -i r ' '
Ml.- Y ilrtl
Hati'iiH nml Mii'tftti-ai An.irt-.1 qu iIIH'-h
Dress and Lining Silks
in 1 11, li n-pr iii- 'til in-") n (innl h:n y , ju 1 1 1 1 v . a , :n.
j,iM" ,1 is,,, ,,1,-ttt ,,f iitri i't nml ii iiiuk m.'iihI-h
li.:', to I I on iinl
In I111I1 I'liilii ;Hrr-tffa I'mcil, illy m-i y anli',1
imImi. I'Kht ami ilark. ml I bn fnutnl
12.25 nml 12 .Ml
Sallit M.-fuillni-M ami lniH-Hal SiiiJiih 1,1 ant,1
ni t ah'tili-H m tar II us a ri 11 in l,c r i.f hk'hi aha-l.-H
12 25 to I t 2. Vnnl
Mini k Tnffi ln, T'lirhnna Hntln ami 1',- iu , S .i Slika
in i-t r il it unlit II 7r In II no Vanl
4(1 Im II t linrmftiaf anil Kailn - Th ,''m tti. !i,
l'n wiiH, tnti.n, h, ,1 Kr'-n, C'iiiwii, tr-iv. r.tty iiti.l ,lnk
I I .Ml to 1 1 Ml nril
R0-1 im Ii llriM-nilnHl Itailliim Sllka (Vpnn, innp'n hi.uvii
linn, iltu1r nml l.u. S:t (( Vnnl
HI In, h (.liinlmni llri li Tuff, -In la,-k an. I whim
.'!,.. in iH...ri... h.j. ... l.r.il.in i-lmi-ka n, 1, rutins r.ili
in I I I n -i. al'.ii r.'.l In 11 It ri pi., ,.h
12 all ni'nl 12 7.i nnl
I Itilm: vulna nml Mll.a I'l iln nml f i- . v 'I'liim? ., t H 1
' it.- .us, rtti,. nt of -r;n:iii,:n ,,, ail , r,,!,,r , "in
, " l ::. to :i 2.1 Vnnl
Wlilli- ;iltrt nmt ItntlHtf It.
Hi.fl fl- l"),i l lllll-'MI llialnrl.i
.Ml.- t.iTfiO nril
Ma.lma In nn a'rlpa. f kut.-h nn.l ,,iih i.i'h
Wl)t'il a'tl..H I'm- o N'h- nnl
t2-lni'li M.'riTrlr.'il liamnHk A I it I ' ;,h
aiiltn, I p I'li-ti a II .Ml nml 12 nil nr. I
Tit In.-tt Ml I Im-n ItnniHHk I- l-.t-.l, f.ir I.
ml 1i. 'It , p pat i r Tin
12 m, aii.l IS (in ir.
If ) on Haven t me for, Xtffe Another Shipment of
11 s
tl
a
Fancy fi 'ork
V.-U , .- alt. - f' l fi
I '" ' !'' '
Mail, Ira I 1 " 1 ..:! "
Inn. I ti i' - .u',1 1 . l
1 1." I
.' ! f.
11 if 1 .it r ii mi. 11 an. 12 21 nn.l a no
I II. t t . nli ih In Ii." lr- s .- ami I nil
I nn. hi-.. 11 1 Lull-., n.iin.1 . nil y 12 1., U ,'.n
,lliilt,- I -llil. IM'OII V, h t, Hi
ll', k Hill I .1 I'l l'- I I ' ' 1 IS
1-1 : h I I,,-.
i , , h v
; t 1 ni '1 r
1,1 '.11 11
r on
t mi
I mi
t1 l'rM M,r:mliif I liwr
V'-T
Knox Hats
. ' -i ' t 1. , : .. it 1 -I v -
! " 1 " t, 11 I ' . -i, f .. I.,..
, f ,v . , , - - r -I ' ' . w '
. l: ,'.1 . . I ,,- i '. . - .
v 1' -,V : k '.'.-if.
Mllllmrt 1 1. . I lilrtl II
I " .1
f. .".-Ill
.f !n . ... f
iMMt l.Ml'll n
Ml hllll l N l
M
' a :-l - if 1 ' lip ..- I
rt lt.pl Wri aillllf
I'l.H.r
MIDI
a of v
an li M,... - l t.n
I l".,r
( IIII I'lll N'F. '-I II" I"l
"-III 'I H
l. H-
I I r
The HUNT Co.
WrAUTMI NT SI 1 .1:1:
Mm M - lliiti'in 1 hi r 1 1 i.l I 'I, VH
A Complete Showing of the New Models in
Corsets for Fall
Particularly the sj.r-t ial nioil.-ls fur all tvpe.t
of figures 111 the f.uiii.us
rolaset
iv -s. t ;i 1 i 1 a '.at
l;rnt(!(,r.SClsI.:lCCil
1 1
1
I f: ,
I ,.r 1 1 1. jh
1
, '.
'! ' -.. ::' ;i
- ) -!i h'!, ,
I ' r- '' 1 ' s
' ' ; i '
' V, : 1 1 1
-v.. '
l'tnr.1 I l,,r
I
I
j
i
I
I
1
. - t v
" i,-t
D -ra.

xml | txt