OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, September 28, 1919, FINAL EDITION, SECTION A, Image 9

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-09-28/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

SECTION A
TULSA DAILY WOULD, SUNDAY, SEPTEMUKR 2$. 1010.
9
SCOTT FERRIS SEES
VICTORY FOR LEAGUE
.imlnl.nr for Srn.iic IT.-.1I. I.i IlnUfl
lAili.n if IVm-tu-.nl
hy t'nliiil si it.
CITY CLUB HEARS SPEECH
Came (her Penniless
Xoic He Has Million
AMERICANS TAKE TRAU saw m-birney is back
AT ORDERS OF ALLIES AND SEES KENDALL W'N
A
l.rl .'-U NnilKild Man' Mrrntlt r-
,.lril Tri-aty SM-l iinrill
of .nr- In l.lr.-vi
'it? th Irnnu.' ,,f njtiunn nn. thr
-.m.rri lrr.ii Kill mH thr mil
! ,i 1 1 i J 1 ifiii. f.irni wiiMn
i :l um.' mm lhi Iki'ii-. ripr:..-,!
ri.i liv i'Uki i Lilian Unitt J'rt
, .1 lll 111. I ! fur ilrni'HTrt I lr ll'llif'
i'i'1 In I h M I'lllt.'.! Sl.if.-1 aliiilr'
I rrrri mi in TnU an gur-.i if
r anil ( r 1 1 1 -1 1 . 1 a'.riikrr a I thr
inn .mil In in-heiii nf thr l'lt
M : ji ';.) Mm S i tn . . I T Mi llirnri
' i-.l .-tri.l.l fl.-iii .1 month
lMlllll'1. Milk.'- I'lll'hi I ill HI. IMI (" . ii.it,., n lit nil ItlB I'.l'lfli' i'iJ'1
ii'ltr.l I loin ( .iii.iiiiii.l, r i.( -v' -N l'lrir. wli.i in v I r t,n.lmt
I'linin In X.ln.iii.
ELECTRICITY MIGHT
END SERVANT QUEST
QpF.Ol'l.K'S FOlil'M
IS UNDER AMERICAN PATROL
1l U I'MfM'il III 1lnll W-.ljril.il
lu nnW I'l.r.it. fur rni.-inii,
lli'INirii sii)
I ,lii..r I!, i. ..i
I'l ' . i-t rll t II-...H 1 1 1 1 1 1 1 1' I i
1 nt . r.l l.i n.-i i i. I t
I 'lir I l.vinml Tm.l... I:iiomIiIoii nl win. Ii nun,- i.tiri im i.
( III. tlx-., lull lb It. II in. nt.,.. in nt. . f t!i. ii. i 1.
.f llir N.HI.nil H.iiiK nr i ii ii'lr.' ; . . . ,
. . . i.. f.,,t,,p nl.lxir s. li.111.". , w " " " ' ,s ' ."' in
i .1 ... i If .'f till' li'inllliK linill.,11. ..it.. I lift f m ii. .In.,! .ulir, in In,
'' "? :!"' ,v '-" 11 '" '"' ...ll.lll.-l .., Ill I ....!. '!.. I I...
; .'"'T 'i1 w" !! ''V' !,'".", I ' n 1 1 ' i ; i ' ,,. it n,. i : . !.-. i. t.. mi... i,.- ..i,.i i i.-i,
,r it,,- k.'.,.u! inll.-ni- f...tl,,.l, ,,,. .,, ,. ,,... I. . Mnr
71 " " " " 1 -I1HV l.i ml It,, ,i. iii . in. nl . :l. I
'II HI.! Ii.' I .in tl ,i! I Ii, r I." 1 1 I ,il
II III'
1 r ..I
r
II i ..
Cll.l.-Mt .
r ,.i.i I
I :i I I
u I,,.
i . ill MX n.m.iiiii liav iiln-mli
ti 'f:- 1 Hi tir-: h rM tivtlmrA ,ll ;
, I .lliillirh fur Hi-m " . n.iiil Idri
, .,! t. -..in. iii. 'I lliuik II wi'l put'
...I Minnntii wiiMuui ii i. .In nmtiit
i,, i. :: rli.iliKf
' I !mkh wrliirit r- ;
.I'.i!li,ni 'I'll (iiltn.ml ..i nrnrl
?..r i-.f.i' l'ir In in as It hmiiiIk !h
t'l.ini: '"lnlrt iirr ihr it nviHi.it'ii f.ir
ar.l'r lIMll. r i'il II. I inn nf nilrrti.i I Inn ,
. , .1 in. i mi li I . .itinllHlltiirnl nf ,sM'rl
.-. .unl tin- r'Khl In wlthilt.lil'
vj tt.:-. l" van I .inn I hr'irto
f,n. i f Ih.i I'.iilir.il ii iiirn.1 in. ii n u ill
i. .1.. I.... I.. .i... Tlif'r'kA kitn Si-nf 11 Kir
...f il.-ll) Ahnlil fnrlv l.-.ii .I.... mi III,""":
. ..iik mil-tin n Vrn. emir in TnK.i 1 ""''', "I T...ol..i ,i Hirml. i
hlilmnia i'iiv hi., ,n hiKTial , ,rl,h "r ' ri i r .-- ri w.ih .,t,Ii,-iI
11 1 '. lMi.il nf A I' Hum illl'l Mm m r j "I""1 ,l,r "inl" !" Imillli H K
!:.v in Mr .-i in id.- .iii:nl iin'1:" " ""'I "rii.nl"'" Ihr utr IV .m l
. .r I tr,ltt,i WilM,,,, i.itnr In 1 "''' t-..m. I'nr trn r.iri
wil l tlir (ihIk roi-urri. Miiiliinr i 111' irl'r M'i
Hip K.nif.iiH jmiil irl.nm an.l IiiikIii'.mh
llll'H ll lilllii- 1. 1 tH iii. ilv
Tuil.iv tlinl muni- liifh t,nl ki,,h up.
Illrharil ." IIimIkiiis f I mi ii. lr I . iiii'k
Mi I-I'M IN will i'iniilll("r.l mi mi'rr. '"' '""I H',itiii- ,li-ii..t. f.iitn.-r. I
.. r. rniil-lir Inur nf III.- rlly S.iliiril.iv
t.i-'llll; .lll.t I .fill I'll llsi'iTM nil ill.
; ,::..i ri.ii.r ..f llnlrl TuKa In Hi.-
,. f-: in .mi i.'ft fur .Mii'kni;.- Ia.il
v A s 1 1 1 i ; in . v
"f A:r. ri. .,n ..:..
i l Hi il I w .is i.i '
I In i i i i .i : n .a i i n
2 .1, Sri t . ' ' II. I 'it
Lu. ; I. .
. .inn iuin.'-l I'.'h
i Ii1i tl r i ;-.! .
t.) a for. . i f f
S.-. trlari I ' I I.I
ui.l
'I'll rn.t..
,1 II
I
t l! .
Ii I ..I
Willi K t Itl'ili rial llli. I I n.U'll
S. till 'ill II -ii nil llli' !!', hn IH
M . Hiiniy tnr I mil llw M.ilr ih.uii
-l Iiip '!.iei; in l!Hii. a h .Hlnry l
. i p.'! I.I .. rr prill I llli. 1 . .1
THIEVES TAKE ONLY SIX
AUTOMOBILES DURING WEEK
i i
Am
'f
: l.r
I. nl In
.pint
;.!
!
ir I
I'
'I'll, fl n' (lillntiml'llrn fiiiln lhi
-i ' ! rt . T .nl ,lllitl lill ..'k.
nllll hl lU'K l.i'llll! r.'Pnl'i'.l III Hi"
- II''"- 'm a li"l nf tin- i.mi'T'
w h.i li'-.l a iil.illinl.llri. ilm'.tiK 1 1 r
pan' mii-ll iI.iih ill lllr llilrf inulu
,in I Ihr .1 ,1 M ml ullpll lllry r I .'
1. 1 . . I r 1 1
,,f islnrsiliiy.
t I'jr nf A J I'fin'.-I. l'.'O Hi'lllll
"!" i 'nil ililiitl
1 '" l1iiir1nT.
I'.ir i f rniiuin'ii' ! S'ippiv rotn-
I' in
I'ri.lni.
i n ..f . m II Wui'J Id-'iitl ciin
p.ltn I .11 nf fJlnrlii.r ll'fllllnK i-nlli pa nv
i ' i r ..r ( -. nl ;pi-iU..M Ki ' ii. i.;o
s...t,)r Main.
lnrr,. .iii I- i li '"(,: In. Snlnntl.
I'll nf , , .lil'll. 4 llinri rilHl
f I'll!'.!.
li
III:. I Ii
f.'.l'. 1
lialiai
Trim, a I'
MM'.lill' '1 1
bo pi.;i. ...i i i i
nurtl l.inilit.K fi'i
,Olytlll'l.l -n. r
I h in ii n .i'ii pi -; -
nlllunli 1.1 ..!-(.. I
prriin.l. In I t . t i
t M k 1 UK ai I .'!!
liar Ailinii.il Aiili.'ii ' - m ti. ,i n .1
i ...I.-, . p,.s ii,., ai i ,,. , ;,.um.
1 i'l'. i I I .' :, lo ,W..i.. l.il.nr
.iHiik inn. Iii,.-i npiialnl .j rln
i li Hi Is ...ii, in, iapi,,.y nit,, nun-
I"" ' "I K l" HI.' I'XpiiM! Pill ' , i ,. ,., : ,
i.i.llul,:."!,. tit, ainl rlrrlll lt in .limm ' I'..,,. ,,,. ,..,,
In
I, I.. ' ,
afirl h.
i i.iinll
lull'l p
'.I.,
r i, 1 I l .r.
I " l.l 1. . w . i -
I: -1 f I' rt f I 'Mil
I I'l l 1
' pint.
.i puiy
l.r l.i.i I
:ii:. .1..'.
in pa' final r.'prrii
nf J..-.rpli I'tliillipNii'ii,
II Mr, I I ik ll Inilll I n pr r
knmvfl t urn- nf Ti.prkil ' in. i mil.
Kianllal .'III. 'fii Hint ImiintN il fiirlun.-'
"f ntir inilllmi itnllari" ,
"1 it in nnl nKliitii.il nf llir fart llml :
in. I will i flut ii In WiiMlutiK'nil ! 1 "K:"' ") f arrrr an a tun k .1r. t
Ii:m ni'. k ; ,l" '"' ''ntly iin l.iml. "My Inn ihin
I li.-lllnil iti.- hill.' unit nlmif ln- pan-j-riiKrrM
mail. Mi., frl.-lt'lti f i Irniln
, thai naif llir Ml.' Ilir-plt nlliiti. tli l
1 :illll.ln, In fm, -llir Wnrl, 1 and fn-'llt'
PER CENT TO CANADA !"v
I'li'iiV I'r n fiirr.l an. yntril liiii-r a1
I f, l.-ii 1 Thru i all Ihrir in to tif.- " i
I In- A, It .a ill' .'. i p." ii,.:
:i'K fal. I ttr in '.' I I'll II"
'mill ll'f 'llpi"!ii r.- llti ll .
I r. rnr, nil. I lir li l.l I pm
a fur I I : aim iii a pp 1 1 n. i
l.l II, i,lt I. Ill nr. nplr I 'Lr
In- llml nil,.: ill S. pi- 'i'l.. r
in. k.i.ii;" ill I l."i in I""
Villi I I .II.K -'HI ... I lip'"' I II
I' ll l.l f-.? ill .I'.llr'ii '. fl "I'l
tiatrll .III.) I'.i t !1 111 ''
liii'i I. a ,li w I ' 1 . . ! r . v. af!.-r nnlne
i Ii,. mil n ni i f n lli. 1 .1,-.. . 'i.n
fur. r
'till- I'lllll". A 1 11 1 1 I'.i : nlii ir
imrl-il rr'llr.l Hllrll III.- Ann III a:i
r... n.
i iii.ii
mi.-
1-1 m.
:; n
r, Mir
'."A l
,p.
FUNERAL SERVICES TODAY
FOR VICTIM OF EXPLOSION
.11 III ll Mir ' t,.
. plnrl.,11 I
l.irt T-l" .-la
P.in-r i! .nil, f r Jnlin I u In.
,1, -Al... inrl ilr.itll In .l i
,. II- I ll.trprl 4'. 'II. .'. K.l 11.,
1 11 i.r Inn. I thm llf'rl
,,,,,,, : .; in ,. , i". I, In l lir Knlirl I
Mi It in. v ii ii.l.'fial, mi; .ii:nl Mi
I 'ai U i.h -nit i lw .1 ly ., f i Iin H it lal i
i.i I . .it I:. -a Hill i-rn.i In l
, r I' .. " .- pi nil.,
i i ' l 1 1 r n f i in i
Iral in .I hat
l.r. I . ..l.f. ' . - I
'lr 'I. hi'
M i , l
i.in.'i in -..me H,r Kif il .rriinii I n, ,. ,-, I,,, Mr II. .in..
I ml, In,, Tnr ,1ip:,i, wl M, ,,,1,. , a, ,v i . . . , . i
'.'.' ap..ll al,M . r a , I klllil-i. rlr
'ill Mmm. ilr.lrlr lu.iliim ,.,,iii
in. -nl i h-ti ii in i'.,aii,r-i i if i lure al i n.
ma Ittnri . timintN fm -4.'iii,, ma
illln..-.. rlrrllli ill. n..lii:r,l in .
iIiiii.h fur h.."Ii1iik ail-1 In. nun. ant1
. In UP- faiiH f,.r ii.t.lniK an.l irml 1
"at tic
'Htirr ijlill.Pii vi 1 1 1 1 1 .1 it t ii i r Mir :
ililrl.ipn.rlll n( ll.lnKl rlr.'ltp.ll it'll
inn, ami partly a a nn, ill ..f. Hi,
ni Tliri.- -All Ik. IiikIi pnn.4l
1-. ad It IlKhlli. -Airt.--. I r i . p 111 . II r -. ,
M lrrlr-i ul.l r I pi 111 I llij 1 r I. u I n'i '
ippaia iiw An rlr titr.l (inn,, r,
ii ll an In urn .1 fit lil.lklllK til" ll I lill '
i Hull' Ml. r Iripilrr.l f,, I, .nv tuiiuri
' allium w 111 ... nn .lUpla s an, I In j
HI.IrM rut I'lKhU Kill I'l- tll.lllilf.ll-- '
lui.. I l.ir..n. llir rim nf luiiuri j
Tin il.iliutair .In in a 1 1 r -n-h .- ,u j
tnr I'lr . Ip'iMHini rail-. f"i nn ,i I
.' till 11 II . . .if I..IMM..M 1 1 II i.i. ii .....1 I
. 0,0(111 ai- nr, llin in l: w t l.,1,1 ll"' )' -l il 'll
in iflnc r A I'll iifKn .lfnli. nil l, i
r.lipl..)r,l Hltn.iKli.ul'. a .K.'.lA I "'" """
llrillK f.ll frrl III llir ...Il'rr nf i Hlllp llll.ll 1,11 ..-All
1. ill It II. I ilr.nl .It. 'I lllMl HMlli.il!
,lass atul ISIllHI AnyaK'Hi" rii'H;
.tint i ' Ii I ii .... l.uilrinh, all l . r ' 1 1 I.i ii 1 1
I I ll in I ti .-.I . , film p, I, nr. Thr llr.-i
nl nil.. Ill nf llir Pwrr villi In I'lllll
In Ilium nf III.- "Tu-Ari nf Jnirlh'
at llir" I 'a n - A mrrii an i iini: inn a
Sll II I 't l lll'lH, I,
1
ii
I i,
ilu-
'i In, n n n ;
I t . I, . II I!"
rl.i'l,." ..I
I, pi, , .-.Ml
I l.l. I mail
I. 111". I ll I
1 1 1' 1 .1,1-1,1
U. S. COIN WORTH 3
Virihcrn iH.inlnli.n rnn Tlinl
l ik Ii l'n-i ii I ii iti fur (.ihkI AmiitI-
-ji i Irun Mill, soih lli-K.rl -l
"TTAWA. I mi . S. p! nffi.-lal
f I T it . I -.. Jil-il tiia-t" ptll'lt,', llulA
Hi. il l aiia'l i -i pri-. nl rxprni.tiirr.
ri,lu-.lir nf prnl.,t. tulaU al. nit
I '.'Hi I"" I u .lav 'I hr ilimilnnm il- til
li.-i inuiin'ril ' lu iiiiir.i I h .1 ti
1 1 . .,,1,1 nun imiii
'I'ulJ.I iv.ir nprn... fur All-.-tJt -Aa-
1 M in, ; lino -i rrilii' ilun nf al.inll
I I .MM, mill nlrr Ail.-lM nf 191K.
Hllli" llir r ml l.f Mnri ll. 111.' t.rKlll-
m "f llir final rar. i .iplla) rx
pr milt nt r-i fur war pitrpuni hi
i.,in,l.-.l 11. I -1 1 7 . 1 x ulniuNt il.iiil.lr.
li lt It fur III. I.IIIII' prrlml laHl
I'.MI.
Ilririin.- rri.-iptu tialr ltlrrrniril
ni.'al.tv thii Hiittimrr riitirnl rr -nun-
fur AiikumI a a- I :i 2,7 -1 nun.
iimparril null I'll.. il.',. OHO for til'
prrvinlp. AllKimt
I 'rprrrl.lt li'll (if III." valui of
Cnaillan riifirti.'v In rn-i'iinir rnn
ti'.ii t attufitl.m fruiii lr'aiury ..ffl
rials. It lias u.-.m p.. Inlr. I ,,,il that
Hu- rnnilitinn prnliaPly r.itinul lir
ri'ui'lifil unlil part nf Ihr hi-ailv
tr., ln lialiinrr aHainst Canaila In thr
I mini Malm is mi I Thru., ilrhln
haw in In- pal'l in Imlhim or Atnrrl
riiii iiirirmy nil.) fur .iiiii.. tlmr
'.ii. ut: ill liankH Inn. Iir. ti l.uvllll!
-. Mir. in rurrrmy Willi I i naillan
irr-iiiv. p. nini; an nrr.n;r , if.
il'Uril nf .1 prr rnt.
ENGLISH MINERS SORRY
AT RESULTS OF STRIKE
Y. M. C. A. DORMITORY
OPENED TO PUBLIC
llinlr.l ll limit ' uf f" I In r "-s I'l'r
mr'i't M;'Tr?.,.i,..,I,,in',iV.', '''''''''"' WEST VIRGINIA GOVERNOR
..f thr I Ml ! II l.l 1 I a II rn,il ll-MK'.; 'I I I ' rn -rn n. M..H nl tl
i. p,.,,.. runfi irm I... i in'.ii OPPOSED TO PLUMB PLAN
Sfit.-s fir pa'ri'I 'I'll" Hall-Hi l-'iv
nlUlirnl U t r 'pnnu lir f..r 11. .- null
uf n.iBi llnr in Mi.- nuriliwai .1 an-t! i 1 1 M : 1 ,1'SI'i '. W a . Srpl 2'1
Hi.. 1'ir.irh fur Hi ll In llli- A ulHl Uluvn tlnr ( ' . I ti 11 r 1 1 ,an rutlir mil In
Im-nl N.ilnlili-H. I,, sl.il.ii.rt.l HMllli lir Kan (.ppn''i1i
'I'. I. Krnirm i. r.-iynl fi Pi-li-rait- 1 m thr I'luuil, plan uf iinlmait rnnirnl
rs!rri!.IV. llllllr pllliiu' Inlllcht I')' '( . ll.- Kll.trl Uf Hlll.l.IIIK I"
tl" llif.iniiallmi Inltr.i'l nf 1 hr "I, lui; m.. 1,11 1 llll-ll plis.-iifiilim II. r tnlrlli-
li'ii uf Mil SirliH I'luai.i .ml Sin ifrii,-.. uf Iin- ttaininrn nlimilil br
i . nrl ir. iv.. ii il.ilailr.l" in i nil'il ' i -.-1 1 1 1 inl Inln a:ililli null 'l llllira-iun
h.il 'urriir: r I nt Tun mi S, p ri u - i i, i , :,, ....a niiir.iK. ilniiiinil, '. Ant'l
ar
I I'll -1
a in iviihu'it ft- - .
III.' (,-nl rt tliil . "If llir p. nplr liHIIKllt
i.i:i-:iis. )Uk , i-. pt rt smur of
'In- "inrkshirr m nrti iVIu. wrtif t.n
i k. in Mir irr.al null flrhl Ihrrr
l.r. L'.iOO'M men unit woik In July
lo prot..if ais'.iinst thr Rnvrrnliirnt
mi.ir.l fur pin. m.rk nrrm hardly
p.ii sfiril mill lli,' rrsiilt In vlrw nf
ihr fart that nv. month! will be
friiiirr,i to iinturi nuiiir nt tlin inlnr
to iiprr-itum.
Th Yurkphlrr Vnnt qnotMi on of
tnr itnnrrti an na y i nn .
"I miry crimti up mrn Ilk n
Jll.irr.iii(; about the prlr rf a
l'..'k.t uf iin.'ts mure nr Irsti A
' rk It h rtmiiiih to rnnkr a ml
laiiKh ur a m.tti i t y, If h" Inn rhil
trrn I,, frnl I't iiu lplr in all r i k b I
uti.ti it (lursn't i irin lu.-s uf pay hrftiinilpnlnt
I i' h nur lr.u.-t s f.-ll I thr name.
w:iv. hut tlir't waK'-l K'l en all thr
aiti wnh innii fm- attrii'linu all
n.rrtinc, Iin. .. 1. 1. Inittrr no
I rarrmps' ii iti r i an t fl'.l cilir
' iiur-.n-uri i, t,, ta ith prim iplr "
"LOWDEN FOR PRESIDENT"
CLUB FORMED IN KANSAS
AM'l.irNK. K.i ii , Hrpt ;,l - Th
' l.uiv.trn fur I'l rsirjrnl " i lilh
:n Mi-- .'a-r nf i;m-.u at'l nnr nf
" " t- miisiiir nf l.liti'.is liaa lirrn
.''i'il-,. ,.rr imr hiiil'lrnl liitrri
' ' ' - niirj Ihr .bail.-, .lr, -luring
' ' ' - in f.n ii . f 'Jul i nnr
' 11 lm li'ii uf I. llin. l.. thnr
' I'l Mir t p.il..:. an t . t rt ; T :
ONE TEENY PECK-LIKE
KISS LANDS HIM IN JAIL
M, n Wli.i M.ikr Ilium i In
lliin' lliill.lliu; Hit' lime Tlily
ItlHlUlM III SlltlW lilll-ttt..
iiiilrua.ls Hii.l imv.- I ln-iii to th
run f.il Mlrlllsrll i s Irlrptinlir
. In 1 :"1 ( HI" III'
I laim enirrr i nl
l K a shul ,.'l'.-'l thr ' ill .nimlll
iiM'ranvn luiihlii.:s ,ui'1 niirst.,1 ""iiiri.,,,,! t-l-ri itt rnipluM'" mi 1.1 iH"-
in.' .1 t.li liiha'.'l.ili'" " I m.'iii.l Ihr Miiiir ItlliiR uf lllnar iii-
"'Hir iM't.ill ...'! um nf thr pupil I ,., i Tll""l Hie iu.ll mlln'li Aniilit
lalluti kllf sumr OaiK In ailitilu ,ri,uinil that Hi" iiiIiuh hr pnrrhiinr,!
I'nr thr f.rst Mm" Miir.. thr nprn-i 'n rui.-i; una,.,-,. "
I nil! a mi" I bli I" piu.ril I.)
IliK ff 'he li'illitluK in ISIfi Ihr ll'r-j.)H, p , ,., ., ma 1 1, ,n p,.slr,l, llu
tnlinry nf th V. M ( ' A ivn 1 hruwn mum ink' hrai iiik '!" it Mr nf H"p
nprn In ihr puliln: last nirht Tin' ! 'mi Lit :"l
,,, , i, . ..v. i i 'mint Mnn ''" 1-an.'k-iia. iin.,' ihr I
115 jnrn wliii full thr ' bnmr i , . ... ,.r t.,.i.-ii
I m a n H h I la ii I .--I i I'l'i'ii "I 1 1 m, it
hail taken irnal pallia In bavr tli.-lr j , -pr.tu ' la nn nl "' ba. pi urlaiin. .1
rnunn in ur.lrr, ami manv ititeiH'itic , ni,,,arif ,irtaiur
fraturrn m-re fuiiml hy Ihr huiulmlM l-'ati.'Kna. arruriluiff In Hi" Hrl
nf tlM: nllll Wrnl HirmlKh nil i rril, m.ns:u:r i-iillril 11 i nufrrriu r
'mir (if HiMprrtliin frlr-a for llm I. ml j ,,f ,rpartn rnt lira ln nf ihr rilv ami
k. -t rnmiM virrr won by Van Anl-1 ,,r,n ,-, thr puhlir nrrvl, ri liirnnl
wrtp ami A rniib I. rmini 4?0. Itmn- ov,.r , ,lni. wlilrh wan il.mr af'rr
Loll a tnl lionnian In ruiim 3J1I Hinl!,.,,, ,-hirf.s h nl ' prtilrnt'.l rtieiKell-
i.v Nuupnun. Kemp. Mcln'oan ami
Itnlicrla w hu i.n upv unr uf Hit. biic
rTr,orr,,"x,:,n,,,!,h': f!r Britain worried over
which ha.l hem furninlir.1 for thn II C pflfll r.flVPtT T ON
rally
ami iturn to 1 )l-Mi Thrn Hir farm
laljnteia. with I'ldl lieltrr' I'll lit
w.i.i l.l .m. "We piniliiii'il the fun, I
inn nil live nn.'' no buy lb farina
.nnl kii ttiem t,i nn "
COLORADO'S FRUIT CROP
INCREASES 33 PER CENT
IiKNVKH, fill.. Srpl M A.'cnril
biK to rclintiU rrpurtn Hu fruit nrl
U Krlable rrnp In wrntrrn and noulb-we-tn-rn
C.ilurado la S.1 per ren
irrrntrt than M l II vrnr ORO K
pi ri.i have iinkrd fur 1 J . f run I"
haul i r ice in blra and fruit In
l'i 1 1 It ie.iiii.-,l only ).'; ram. (ir
1KB, :. r. 1 I una
(irraaiun bv thr (Iriiet Kurnlturr
cnnipany. Mi.'h'r Aler, rnatrnn of
Ilia ilorinltui ) , ma.lr a abort H1,1i rn-
of wrh'f.in. and a nhnrt iiiunlral pro
l.ntmlir ll iniiin tri.nr aamr " l'i-ad lb.. k'.illilliK nt a fnu'hull by -nier-T',e '..Irra' r.i'roil iHniinl.lr.lli.fi ha
Klti.lly l.lnht." wit fn Hie I
I . i N I n . S. pi. '-'0 Hni sh In ! inn i itof ik suit I iiwi h r rrrr as 0"
a View w.tll . I l rill I Till. NITW LINK, m I nr. Ill ' i '
i.dus'riil in:
mrluili' file Iteiretin,-. frum .Inrrllu
I'rufrsiur Kram.r nf .Kendall rtllri:r
p.avril ii ilolin nub) and M Im Mar
Katft Mill natiK a aiilo. A piano duet
bv Mnn la. la (Jreene and Carl I'
Macni iimi pletrd the pruKiani f,.l
InwltiK whli-h aandwKlira and rnff.r
were nrrve.l hy a coin in 1 1 ' re l'f
dnrtnitirv t..ivn
A b ink.-i I. i .1 (.- unr WVi'i-en trains
mad" up fnmi the t ( Wot uii'ory
flour nuilted In a vnV, f"1" 'b
fourth floor mrn. a.-ore 'i to 16.
Huml ay nioriiliiB there will be Hun
dav nrhool j.artlni leava the "X"
bulldlnir at .20 and rhun-h p.rtiia
at 10 4i In thn afternoon nt 4 a
ahort jproeram will ba itiven In the
lobby rV rrfr-eaihm-enla aervnd An
effort "'il b made to makv j-ounit
men. knprlal!y thoae !' from
hoiiin, feel "at home" Tim will
mark the doa nf the fall upenlna
and reception week, which la con-
Hldcred by thone In rtiarRe In hive
hern very nnrcea'ful frum ev.iy
.....,r,,i. .. . i.... i I'l-ri'it
.......... ,,.1111 I'lpu.".. til 'lit- ...... nil.---. - . .
.ani..pin.i, ol l ha r.w I'l,1
nl il. ".mi la rllri.l lo
I'r.ilirr at.. I I'.pinaik I n I us' r la I m , ( ih,, I.if rr.n iii.
Ilsputrn In litrat llrit.llli I..1I, nn 'ti j nan t-i.l ..url.nn.. ttin nil open lot; im
n. ...Iran .l.-alrra an 1. 1 I .. U I II I, .i V H mr.l 1. .r. IVai.nl .! .I..rl..pml.l '
nl.l.tiV. hilk-r ui lri-i III ipi.'irtn n j hl,"'k
li.rill.TIV n 1 1 1 . 1 1 1 : ' 1 ri iLini.rit i.
auppl:."!
Si.iilh W.'il'a in nun
A iiii-i ira n ilralria at"' nnl tu have
cunirar'e.l fur Mi
Iiiu.iiui) tui a nf n il in I'mii"' and
nrKoiiatiuiis an m.w iiii'lu nav fm
n iidilumnal half nn: n"i tuna ( m.i
nr two ra.ru. r-i ,f An., i " .hi il al
r'a.1y have I.e. n I.i I .! n In I h n
murk a am '" b i P'i n '". ' nl-n
fur which ,'i lu. I list Maicli
durliiK H"" eiii""' in I :'i' ; "id. "
atAte.l 'I'll.' prl. .. wan k.ii.1 In t
12. to pur tun im.r than the KukIIkIi
prlre at that Mm.'
Tlio iron an I n'.'. l In.l in'r.rn if
KnKb'tuI aisn i.r,. mid ' (-"I Minr
outlook ;s nut vnv Imp. fill L." iiun
of 1. 1.. I I unit if" aff.ilrl Aii'.inati
rum pt 'turn tt'imiuh Li. nii'alird
lOtiflmh roll prndiirMun
I .... :,..l ,,, a Mlirftl ami llml
( ii. iiaii of lls-liillrrA nd llin.fofd
i-..'1'lir. In ,""vr.t Ti-in. ti ' a r ' iw.oia
ii .it. e Vi. tl.r lit. I i-toi. h. in a i
tu r ..I . i.ihI fnr llir lain!, and
Irili.-ri nf u v T ' s.i. ,til.- i-.l li-'f. rati !. rat.ed al aj
i.iw ,..l liil it f a prsiirio rharatfinr
ri.ti fur Hi t o .I'm. olumpa, no
In, i. 'i i.i .a .Vii.t. At lllrartl-ra prirAt j
Irrf.ia I ' . 1 1 1 a 1 e Ita.I ll f ll I . Mill fallA
n u'i'ir r'nwrt .-oti Write f-'r free
lll.i.tttlel f....lr' i.iiiC eiprnmra
reiii.u irlllr.. h.e "rrtitnl in .hnrl llinal
on imi'l i.iial I (' Miirarnian, J4
Hai'wat Kicliai te ( li . r a r o III
FRIENDLY GAME OF POKER
IS ALL RIGHT, JUDGE SAYS
rl.KYKt.ANIi. Ohio. S.pl ? i
fnkrr flriula ltl.lv Indulge In tbrlr
'aln rile ' llulnnr spurt ' tn I'lrvebilld
in th'-lr li.aii i cn'en't . Ionic nn
It li a "fi Irndlv rame "
"II n. 'lii" t n r ' ilert ltrd Jli!f ;
rielr. :n illi Iiarrln-r five mrn h Im
had a f ' iO pr.' when pin, lu I it,.'
thr po'li'- w,ii;d ,l' brttrr L i fi u i;
jf:e, ih.. .i riii.t'Hm; p:us .- .
I, ...lis are r ..sr. and tlirtl li"' ai
luwrd . n'lfl'l nn lb "n-i'l Tliri v.
t;,,' to d i a.'inr' hinK "
Oklahoma Hospital
lt Flfeprorf fa i tii-J 'mH
pnfi
In 4 Voilrti fiTir'' ,'! fmn1
ttf '1-f-r or not
tA. (hi'i'iff 'fii'i t1 ikMI
nf iit-rt 1nf
W it II M r T ,r' K N .
i firin'r' ilrr.l
I. I' I
Tr ! n't i:!f"rn
OSAGE
COUNTY SALE MAP
NOW READY
nliuwiiit; pn.diiriiuti di.wn In
date, al". i nails ami iiumbrra
f,.l nal" nil icti.brr 6, I I
Ih i. Ii.pliii:
VM-t Inl lirt-fftitti.;
1 .iiiimi-rl.itl liliu- lrttitlnir
A
Qunlliy and Srnlrr I'lrvi
TRIANGLE BLUE PRINT
& SUPPLY CO.
I'll. .tin I Kn ;e 1MNH
llni.-l Tiil-.-i libli; Tiilsn, l.kla
. '-' a.-ti-.i: I'., .-. pi : ' i ..'.-
- .in k.ns Ian. I. -d i h.ii:-'-. A."'r
I I'ilnutr a lli-tfr'.tntir li;i-i:i. Pi
-.(...r al'rmptr l t.. sr. I i ,r nf
.Ki'.rt.il ti, Mrs 1'n, .ma. It iMl
' 'I s, ,i I'a'.'.liK In ,fO Mil", li''
nn ir-.ijlimr remark anl (-.
'"- ' r ii iMl a k Asp.-r is li'iw
) n' w 1 1 i n k a bniritiK
t -tial,p lln nks ,, M.-riln,
M I'. Kali . S. p' .; Lr d. vi'
I' Mir sh.ip.. ,,f n huire ana-e
'I Wrnilali .liii.rh r'.rnt,y and
i.p Ihr ii e-'inn The enake
' I M e rlmr h with. ..I' Mie.(.ir
'v n' ktnrk'-ir The p-r.ir'ier
,v-.. n-i.. Ur firs, and r.m.e. on
f a j . ii . 'hr -rrtti-.n f"'n ''--ii
rf ,.f .'..iiirKi',.n "f-.l
I mi:' "
r ' r
T r
loA r.
IsYouiSavinsAccoimtai)ii(r'r
A savings account (hat is not iloinj all it can do, is a "iluil'
Thii anaociation py from 6r'(. 9' 4r r on ivin, armi-annunlly, and Ihe T.
U. L. S. A. it SAFE, bring under thr dirrat control of the Oklahoma Stale Hank
ing Department. Your savings are invrted in first mortgage loans on improved
Tulaa property.
WE WANT YOUR NAME ON OUR BOOKS
TILSA nNION LOAN S:
SAVING ASSN.
No. 8 East fifth St. rhone 525l
I ! '. ' MM'! Mlt
i H i. r v. i n:
l v li v i i:
T I II A l!T M '
MAI.'-, l : i A I : i :
l i v l -s l l ' t 1 . i:
M A I , l: I N I ' A I I " . "'I T
I.
I'
. I.
1t !
a. rt
.I-'.'
I'.
.- rt.
- In
STORAGE
SAL Ii
VmW hid hi r iK lnW Vi
NhI;i!Ihm Im"U .i
1 r ' v cf I !i .i t Ih" i' t
(All ti .it tl. pi iMnii .
Wt'-mlrri-w W ti-i tili-il nt h"
w kj In llw . r t ii t j i i.Hi in tin (.nt"f
l'f I'll l-t I (-t ' t whh h In- hi '
III' I t il V' ' t It" .Ih II , .Lli) 11 "HI
v. hh-li In liiHi-t tin- f Htm r f hi
i uini t r ilfnMi.H thric ' m in. t. m it
MHititiiip Iin- ut'ik A lu! h"( i-niv I
i hri t , ti it n f ll i, vnt ,nn t ,i4 i .ii 1 1 -lh
rvt of hiM t-Mii I iniH'i'i t l"i"
ihr m l ii W""' 1 1 iK 1 tl U i 1 1 1 1 .i t i i 1
( il wiMinV ,t li.-i .itiHo iht'ir ih
IH'hml t In' i r W 'htt i . ii I.) pi 1 1 1 hu1
iVlil llt'N Mltlc of !ht NviK-if of It. I
1 li'll 1 i 'ti I A li 'I in I 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1
I'llV llllllrl.l 1.1-1 W t If hI.-h .', I.li fill
InnlriM tlmi hui ihi irti In i t 1 hr
f...m.t
I'm lift l - nh 1 Ik Ih- lt--I.n i'n of
'I lit' ilt llliii t l I U' i It t
lini hi-ni inliii el To oin Hum l. . .1 1 1
Km no otht-r l i t I
I ioA rriioi n n'lia
loin. 1 ii o 1 1 1 ' t mi mini- .1 : 1 um
I (fn I ct I nn iiic 1 f r n I 'hi-1 mi .1 in 1 im
1111 1 m 1 in r 1 ,h ( 1 f 1 1" ii 1 on 1 w h n t
till' M fMlli.'Ilt H.iXM Illl'l to I'll Nil' III I
lllllll 44 . t V M , of )tN U -, J, M I ll j
it iii niMiu a h at l ,r:il!l
A I ' SV IIM.Y
ii ' n Tiii;i Itr in h l. ii;ut tr
I '1 t -. ,i liiim f fnrt 111 hl'lf
I t 1 1 . 1 1 1 1 1
( Mhl rustt.i1 hy llmw TmrV
'i r ! 1,1 hf or j
I' ' 1 . H.-pf A !m i.i
1. Smith. thr 3 .! o A "n of
.1 ..li' M'f'int'h ff K l " 'V. i"
1 wit oHti , n h ir. v iru k. h 11 1' I
w . ' h t fol, lit liili't ilft-, a Mil I r
tl I'ffl him f 1 1 ..! in j. 11 !. nt lit
ft itK .im. I hl iir 1 riinhf'l !.i -"l
. .1 1 i t a o( ' p ll iin 1 i'l mk 1 1
lo -iMhI Ii.uiUt iimi frtt from ti c
: ol
I I n 1 ! 1 I ' lil 1 0 1 I I r t n h 1 v f -
1 h" I .,ti r. 1 '''lliitfli tlill.lhh; MU'l J
I 1 I 11 llli: .1 r.'lli Trti4 MUl I i f Hoi
Ii K'H'i,' . . 1 11 fii 1 a -nl mi ml I
III JSI.XKSS ('A HPS
Tin: cim.Diui.N's day
Nt'llSKKY
117 Sin "II I rilKYK.NNK
111, INK lOOt
luLlin I'urr.l for Iiirliifr Worklni
ir SlmMiinir llimrs.
, MAX A. PISH EL
I'rlri.l.-iiltl (.ci.IiikI.!
I lei. I :iiiiiiiiiitiintii null Ap
,r,ilnlii nf 1 ill I mprril-.
Ml Vi'v. Wnrl.l lll.lu.
I'lll.lln liVII. lllli Okln.
I'm Thin If You
Have Ihmdruff
TL. If I. nnr 1,1111. H ri I Hlill liri'-l
till-, t.. li-liii.li . I 1 . 1 1 1 1 1 1 f , nltlirlrl 1
...nl Hi.: in In ,l-v..,li.- ( Tin-. "I.
nji, 111 it rntlll li In ,1i tlll-i. ilit n't
iiL.iul r.nii nntii. N nf pi. till nnlilt.ili
I I -1 , 1 1 -1 :iiiin. iliil It rt T Tl lie 111 H ll 11
ti lill.- 11.1' rnmiKll tit lliil.'Hl Hi-
., i'ii ..ml Mill II III K'llH n Mil til.'
lin,;,r '1'
l'i 111, lining iti'i'-i if mil nit. nf
i "ill ll.lli.il III t will I '. Knur. Hint I III'. .'
,'t fnlll ttinir , )(, II . .1 I InllH Mill mill
I --.-1 v ,li,.Vr J.II.1 rnlltrly ilr.-ltlnl
. Ill I Ml lit l- inilll Hll-I ll'l.r nf ll. II"
III 1 1 1 4-r hi.il nil' It il.l Mill II f f nn tn.'il
Inn -
mi 11 III riinl. Inn. Hint nil II, lill'K
imi illmrliii; nf Hi.' il p h I't r.l.'i. in
ki mill .1.1.I iniir Intii will Lr fluff.
In.' i mi. iln-ii., Hilkv mi'1 .nft. iiii'l
o"k 1111. 1 f.--l 11 lnltnlM',1 tlttii-n Lit
nr
nil .1.11 K't l.HI. Ht l i.it Rt nnl
illnu N'nir ll IH llll'X lii-lmll 11. 1111,1
m.n'i, It111l11il1.il In nf Mr U il,ni h " n . r.. ri In nil ymi Hill ii.tH Thin
inllklliir. Inn 11 Ih iii.ii.' Hlr !. . 1,. ,,.,,,,.,1 , nnn I,m-ii kliiwn
I 1 I. .' t 1 .- II llnlrl Willi ll.llillrt li ft ,,, f ,,!
.1. V. UU iln.ltrr I. i:. Huff
O. . Plumbing Co.
Job Work a Specialty
3 I I I jim I nurtli si.
I lnnir i' Inr I.I.M 1 ul-w-i. (litis.
STANLEY C. EDMISTEK
I.AWYKR
tl 02 lrnn.1y Itullillnf
I'lli NKK:
. M . i i, .u1rnr 4 41 S
flfclh. I. Anstrcich
OFTl'M KTKIUT
With
HARRY HKILBRON
JKWKl.til
'f-ninl nn.1 Muln rhon UT
Ha rim iin n Wiirdrobc
Trunks
50 pood drop-head sow
ing machines on sale
at 20 rents on the dol
lar, (iood Whito-make
f 1, Drop-head Sinpor
$.", Drop-head Stand
ard $0. Nearly new
machines at half price.
Cash or payments.
White Sewing
Machine. Co.
218 East Third St.
$15 and JksB-,
off IliKil
on mWi$ U
Ilartm a nn rfS.
Wardrobe Trunks
Wo were closed Thursday and Friday of last
week and will continue our special low price on
all trunks this week.
See our fall display of all kinds of leather
poods and our complete line of men's and
ladies' purses.
Elephant. Trunk Factory
105 South Main
Phone Cedar 1546
Egger't Dining Hall
?r mkai.ii urnvsn or
l)l)t I AMII.Y STYLE OOC
21T 1 n.t Tlilril.
TalM, Okla.
LeMOYNE STROUD
LAWYER
Hnlir XnH .-Ml. n Hli1.
I'limir OniMtr 7J. , , Tiilna, Okl.
I'. T. I'uwrm rnl Kon
Powers & Konz
Oil Investment
llitllrnn IIIiIk. New York Cllj
Haliipr-CJill Law Offices"
Tulsa, Okla.
ttiilla m 7 Mars flltlf Ctitt I.IDt
b t )ui!.rR jonr.m a. oilU
tlcneral I'mctice in All Courta
Hprlil Allanllmi U rsriMrallon I., Tr
lull Milliti. ASi'm'ti n4 OonK7nltt
roil
Candy Magaiine
SEE WEATHERS
World Bid.
Cigars Cigarette
Franklin Bunsen Heaters
NO SMOKE
NO SMELL
NO FUMES
NO STOVEPIPE
Absolutely Guaranteed
For yt'ars we havi- snlil Franklin 1 1 . ; 1 1 r
uitli iiicri-asinjT fat infart inn to lnmdrrih
of patronc in Tulsa.
Die Frariklin ha a rry ci Ihmvp a !i
ra'inn "f Ihc l!un.'"n jriii-i p I whi' h miiki'i
it jicrffct ly ddiirlfss ap'l vry ilfi i tii a-i
a h at prmi ti r.
r.F.MF.Mr.F.u u i: crAUA.vn 1: sA i i.-ii ai ioi:v m:i:vk f. on franklins.
TIIUF.F. SI.F.S INSTAl.I.I'lt IN VOI R IIOML AT
SI 3.50, $15.00 ami $18.00
WITH I.II.KKAl, lUSf Ol NT F()U CASH
DON'T WAIT F OR COLD WFATHT R H AVE YOUR FRANKLINS PUT IN NOW
WHILE WE CAN GIVE YOU GOOD SERVICE
DR. ARTHUR CAMPBELL
ETB, BAR, NOBB. THROAT ,
Specialist
Catarrhal Drafnaaa trMl4 with
ry aaflafactnrr rtmlta
Til MA TO I1LIXJ.. TUIJIA.
DR. J. C. COOK
DENTIST
Now pun nl an read? (or old
patron a.
NEW OFFICKN III DANIEL BLDO.
Oaag till
Naw Locallon. It Wtil Thtrl.
I'hona 1471.
n -
Office I'luiiw (WUr ITT
Itrnlrlriirs I'rdar 1111.
DR. L. C PRESSON
Physician and Surgeon
f'alla Aiwwrrrd Daf nr Night
1 1-1 1 Iaokil Bid. Tulaa, Ok 'a.
IHAMVI W HIHII, OK MI HW
H'l.VS fiH-ll MBIJl tl.
Muni K 1 .1 1 1 ! r r ir 1 .1 . Normal
I 'l .-rt''h.r. Also la,hr of
1 fhllilrm.
' ltni A. I.ltt Irfirlit. 1rhr of
I 'hlli1rn
CM AUK T?
IMMTIlim
M'CARTY
AND
NEWLON
Il.mr. I.i Ik, 7 lo . Hahhaih In tl.
I'm. (l.r llmliril I.i (rtmltn-l rinary
1 1 1 mrn i-n
1 1 S Tlilrrt. TrlrplMiiMi
M A. Ilrrrklnrrtr lrianlrl
( ha a. K. lUiatl.'k
I.W Ol l K KH
Breckinridge, Boatick St
Danirl
Fu liancr National Hank ItiilMlrii
I'limir lhaic ' liil, Okla.
Doctor Geo. H. CIulow
WMil l IS It I Tl ll N ll
l'K- l I.
'ffi .-a :,- T.'l M.n.. :i-1r .
VI : ' ll 1 .". I .1- . i-n
. .I.ir 10 . I
It. .1.1.11. V I I.. .. lho- ;9ll J
nouyi i.i.. i:niN.s i jnci:
lawycrs
r ,1 I i- 'i -
in a I ! anil
i.i ..it, mis. anj (1a-
1 1 1
I 1 1 I'MTT IH.Dfl.
I)K. SFOTTS
irfl.sra Mint I iiTtlar.
""I'..V h'.,. .-..-v .ff.rer.
' I' ll' La!!. t'T. ma T s.,:t. ..'
I a -I a I.- It Hie A. .-dr-i nr lake
i r,, r, ,. r , l rep
:: It' .1. , , t e- Htm
" ' - ' ,''. L , f 1 ,. ,
': Ll ir I 'ti o f it.daa ai: I
j .
. It.-il.i.i
Tr. i-...r
' i ' , t y
. ,1 .
Two
Stores
Genet Furniture Co.
I'iivinents
1 1 fi ll 8 SOUTH BOSTON
4. .

xml | txt