OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, September 30, 1919, FINAL EDITION, Image 2

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-09-30/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

TUI.A DAILY WORM), Tl'KSDA Y, SKI'TKMHKK .,0, 1010.
PROBE OFYANKS
LANDING ASKED
New and Sherman De
mand Investigation
of Incident
DENUNCIATION BITTER
Scvi'ral Senators 1 '"i'''
Di'pltirin t 'm1 "I I In'
A mrric:ii;;;.
DANIELS DENIES REPORTS
Saya Forces Di.l Not I'rn
(((( Undfr Or'l'-rs of
Admiralty.
Texas Lad Wins Glorij in 1 hit tic;
Is Decorated by Three Countries
V
i ,
. In'
Hi
I ' I I . c
I .If f-i
Ilia
fan i i .11 ' ii in , I-','
Conn' h a .K ' I h i '
tm.l i i .1 ii ; I" ? ' !
.j ;., ,!.., .... ,.f li.i'i .1
I i .. ,.,,.,, .iL ,.. .y.
llf'i It , ill h I ' 1 W ' I' .1 '
fur (I.- ..i.'i.l. will- k i w n M I "
ill l., .i.l:., !i , " , a. ..I .... I !,! i
ili l m;i i. : fin fit; if.f'.fi'i ii..ii
S. nal. r ri'lrl :...,n -'f I lint.. Him
In i ;.l ,. I.f. I l1!. n a ' " I K
ll r.i '('t a . nf ' Sli.al! .1') iliitj f - f
rnra in Italy ' mi. I ii hllii'in: lln
i.f .i 'i'f"i r nil, mil f 1 1 x ii li nir
pnm-i, I in- ii'iir iM'.m fir'tiai l
, I 1M1 ra t'l' mil' r II I thr Li
Ilia li M v I ! Illli III lni.tliulil ":ia
lirvunl Ilia "-wn if Ilia 'i'ie.iii
((HIIII'll "
'I hava icraat raapat t for iira.il
llrtt.iiti. ' unlit Senator Sherman, ' i-ut
1 itfuaa .ii.' ri v ill ii ! inn in mm i.k
ntr.ii any iiimir uf tiici! litliaiu in
glial crdaiR til IMir ! r tl I 1 1 f...aa ll
Kill I'M. I In war with Italy if Hi ik
aetmn prnraaila further duly tinlii
fai ra cli II ttKr "
Tli New i cauliillnn want ovit '.tti
tll Inmtirrnw and Hi Nhrrman ran
" I u t In n .(tail referred to a fun-Inn I"
lutl.lllH COIlllllitle.
Panat.ir K.noi uf lnnavlvanU
fHlri1 t hn r ha could iiiidcial.ini
doul.ia which ninthl hava liren t.ad
In tha riuml uf fanaiart ltmili-'M.
"Whrthar ItiU In llm flint In R nam
liar ii f ai'tlnn. In . ro rn rti fur nut
military and naval I tck "
lie darlaiad ihul If llirm hail haan
Muodahad In i ontiaiitlnn with tha
landing of lha nayal furwi It would
hava mount a atata nf war
t nlH-llrralil' fttat.
"It la an iinlirllpval.li" i u t nf uf
falra hm Ilia arni), ami niivy of th
l'nlfiil Htntra r iiriliriil arimrnl
F.uropa anil A'l al tl nulir nf u
anprrmr rnuni II In ulllih I he pfnp'a
if tha I'nliril H'""i l av nr rnnfl
llanra," Hi'iiH.tnr Itranili-ura cf 'itn
nai'tlcut flMlarfd
Binator llltrhi-nrK 1rrlarat that
wa ara In tha acim poaitlon that w
wi-ra at tha iKfilnlt of thr armlnil a
and that niir fnri'rii ura fat 1 1 1 at Ilia
command of tha aupramr ruiinrlt.
"I can't unilrratiind why naliira
arn a'nlna' nn tha aaaumpilnn that wa
hava arrlva.l at paa a." aalil Hanatur
llltrhrnt'k. "Whan iii1 wa to ti wur
with Italy" ankad Kanatnr 1 odK
"It wa an Italian forra Hint niir
forraa wara illrartrd annlnut '
Banafiir Illtchruck d'rlard Hint
tha landlnir fri- had tarn naad
atalnni tha fnc aa that "wra prnrtl
rally I nan rra r I In n lai a. thnt tha Itnllim
novarnniant rotild nut rnpa with"
"Would lha aannlur want ua t'i
hava 1'allnn marlnra arnt tu h!a
boma rlty Omaha- tn ratnra paura
and ordar ihara-"' anil Hanatnr
Moaaa nf New Ilatnpahira.
r. K. Amply lroiiaP1,
"Happily tha I'iiIim! Hlatca khv
arnmrtit l aMa tn tnko rtir nf 11
paif." rat'ltril Hcnatnr Hiti'hriirW
"In all i f tha dm MlMnlnn of tha
traatv I haa haird In Ihla chainlrr, tamhrr
mm
MAYOR SMITH'S LAW
FIRM DEFENDS BLACKS
l-'illi1- tlrlllUl"- llKT nf Mull !
Tim I In Mli'lilit hill l.i'irfll- ;
lit: Until lii siinilii) Mht Klnl
THEY SURRENDER BROWN
lvl-.n.r l.il I la- ' 1 1 niilri.l nf
Mm riff ami lii ljvatr I i llnw 111- i
man- l niml In tim.ili.'t
"M ll . ' ii , :; " ' v..r
In Ii w : n i. i , i j, r . 1 . i '.
li v 1, i i- r h n i i ' i . .i r ' i "
l .1- r.
' I . I
Tt.i
f 1"
I ., I 1 '
h,.
i.i.l
1 .1 w
Ji
-.tifit -I
f t
1 !
r
f..r i
. i ' .-rn.) will
.. I ,, II.
I i I ii (,. f .
the i i ..-'Mi :.i
,.f f. .
I 1 : i. ill t'.i.
l.f 1
r w i
i
ii
n
;i i.m
,,.1 III' -
I 1,1 IT. I
III"
ft, .111'
He li.i. hi ,
lll-t IIU
Illillll
ia-ui-41 iiiiiii ii iiiai iiiiii' t'linri.
iml i-iiitiirril tin- M-trii l.t-r-fr
In i lull uc
i , i l i l.ii I i " " i.
i .t i' i.. ,.,: . i ,! ' i i i I....NI-
it 1 t.ir w i - ' .' "' i- J'H i..
i . , , I: A n. .in c. .6, 1" i p.. a ai.-l ;
vt . -1 1 a I- " if ii' ' tic r-p- Ii ! ,
I r ' . 1 1 ' , f .1 . ll .I'll : t. I .1 rill li. I i
' ' '., i.f ' tii- m "r
' T'i' w ,' ii;. ,i ' "i" l" -I'll
i ' i i i . r i. l'i .i '
V I ':- I I N. T. - M..,i l'i h ii'..
i i i ; t-i in i.s.. i, .i . 1 1 i i . i v i .
' 1 ' 1 1 ll ,i li Ii if" I I : . ll," i i I ir 1 1 . 1 1
ni'iir .A ',-. ii,, 1 1. ii i -ii, I . i K f- ..in I In'
" il Willi lha Ii . ..1 .1 ' ti.i.i ,1 1 1 1 1 i .
"variiiiii'li!a 'I'M. I;,ihn n,,i ,
jaui'iiik wik i.iil.ll.'.'v prcm nicil .y
j l i 'ivr li'.r V I' ll.il.l.y Aur in' ."I. ,i'l
jwhl'li I. in,. l w k i 1 1 . 1 1 1 . . I lli.it
I fiuwl i.f I J. OHO Ini.l In . n r.iii..,l In
I. tin iif ' ' i i ii''ii hi i-n.inii' ).iiii.k Mniji
(n-'ii in a' iii a' nnui. 1 1 . i mi ran nari-iy
i'il li.l writ I'liv.il tlni'i,.ii
ana in-xi'iii.', with tin- ihailni:iii-.n.l
i. ivl.i. i ri.n hv liim-ial I cralniiK
.ni. tin- i i ..n ,1,. (1,1.1 1 1- i , , MI
I'V M .1 : - I ; lv :,i in I ' I l; i . , . . I ". . :i
1 ' -t t ii.-., I . i i IV r, hii, i, ,,,,'.,,.,,
nil I ' 111 It' I ,i nl, ,1. ...
V ii i i,k Mini .i,n u rn i ,i. r -a In
iM.iv. mil. iiii i ..i,ii.ii;i ii :i.'iHiii,i.
Iti4i'hlna Kitli ti.it irilti.i, X .'ii, .lli.,ii !,.
. I,
'I'.,.. n,i, I, -.n-.-..
ll'IIWil W 1 '1"
... ," . r 'tii r
SERBIA ORDERS FRONTIER
CLOSED FOR FIFTEEN DAYS
i i .; i , .1 t i'.."'ni inn il"i Inn 1 '
i . , . i . . i I r 'i I . il.i i. 'I." Tru-t-'a
full-1. 1 . ..' '. hn T -"in p. i rfpurl -
. ! l.i
T.,i- i ifii'.r h i S i r 1 1 i li.ia l.i'K'in
1 1 ; . . l . m .1 l. l'i.- Tll'-t.'
i mi r t , .it,. It'll I l-i Il.i r Inti ll i "'i -
f: .1
I"." - H" "f I'. n'li" t.v 'h" I .i ; .i n t
I. ,1 ' .-. ..mi' ii i ' . r . i .. ' I ! 1 1 11 l:"w
. in . 1 t,',.il i(f alt'.in 't ..!' witn
I ... ti iii.i nf f'u.ir "ii i'.i.'tr.t i "1-
.Ki.i-I .. i . ' l r ' i in III" I'.'rli pc.'iln
h , , . .,, i. i i.i . i iil.-.l I'.ilinn m.I
.I ! i i w 1 1. 1 i nil. .. i"l I ' a i n 1 1 Mi n In
. i, :i ii.. I ii .-. in .. nn I I"!' in'"
Si riri-Jiiil Alfrcil IL Mim.khi.
In
I i.i nn. I fro Tha
."l.r nf ii criiiM
.1 'n..l i. ... l,i t w
.in 'it.'iii"t- :- n'.i i.lliiK i.i'
I '!')'" t . a mi ' lii'ii il. i, il
1 i '..' n i vnr i a.U i ,i : .''! .i I lit"
I "i- 1'' .f nitiril. inn lii" i lly
i i 1 1 if iiii-utlva, pi'it-a'a l-t-Kiiil ,n
I. a I.l 11 I
j Urni'ii'. n'nni! f'-r harut'iii' lha
ri .iv.-t' I'll it w'.n f i"i up Hi" 'n fct
I .. ' i t linn Rn' Tail lilni In ra! nn'
.. ,,r i"'"
I 'Itn'ii 'wi i.ffl'irn nit Ilia r''.r
riri-al iia m.'ivi.r tn nn a u 'nm. .Iiila
I r
,li." Ti a -".nil' i
Mi" f.i'nnua A r 1 1 ! ' :
Willi ' ' ri 1 1 ' l i i ' r
".. ' :.: REPUBLICANS PLAN
rizx FIGHT IN OKLAHOMA
,.f I,,.. i, .-. ; -
I,. ,, and 'iir.nitf l.fforta Will lie Mmla tn I
i i ill ma I . .
it i,ij'l' miiwir to i inicrrinuiii
r i , ,., -,aa j Jiaapll It. 1 1. li tax al.
f...,,r t,a
l' '.''mi'i! V .--IHiT i.N. sept. : - Thai
..'.',".. I i ' i 1 ' ' 1 1 ' ii . h w . i.iMkc a at ran. i-
' ni ;r t in . ,i jt ii .- tha l- ifrli i K . i .
" ' '".t" mil ilai P.t. w HP It
li'ir. a.Ii a ,y Hla J.ari!l
; 'I'll " n I h n i ., mi . i i '.i.n
Nn; iii.i . the il Imr;.-' u ai.n i'
' "l" '! Hi" r .ll. i . I lit lha (JU'lilrl Ii
ii ' inv .' I'l'.i Wi'n.n, in .! tlii' '.-
,.. a. U a ili nn.ri ,i'i,: p;ir: ;a on.
I I" '" t a. Tlii.ii'pi .ii li.tnaaif Iml
l tn n,r i..niia . i .-. . . 1 1 . 1 1 jn . p ; I.i rl 1 1
' ! ' " r I .i (,-;..-. ihi II;
I i-1 .1 . r . I " in ii t 1 1 n' . it ii I i.l .i i-a m t a
h'ifiti illa'tl' h "in '., t,i iliir' il;.
Mi" '!,! Tl.'unti . -l li",.k'!.i
! Thr I N'1'un'i .i i f i k .iiiimi.-i il" n't
r S ft hn ! r' ''1 ny l"" K'""l ul.nii' n.a w i -
l'i ii'l.'lit ll....;i in than, M:ili
Ii w.ia na I'iMiiv, ,nt wl.i'fi t.a t.;rn.
l ink i i'lil ill ilia I'ula.i i.f i la ..iliormi
Hilar K'niia tliroiiKli tl,a air-'iiK anii
ia.ixiw I'liin'ry -hay 'ai tj..u a.'inr
' 1 1 : j K w;ii wronir. a-.-(.ril 1 1 i t.i ii
f . i ' i i ' I n r i i' ii in ti V ii : . I ii v i "i .
Tha i aj.iiti.it n nn. i i 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1 r I r K
li-iw tha;- ,i 'i 1, .t.i'n. Kl.'i; Sw.,...
ivi'tp! ,i Kantii.'liy ilift'ii. i lhai ha I
tawr lii-'.ir a I. ran liiiitlilni I ut (lam
ia r. ill . f. a, Ilia: Hi.i; mi'ii H In Hi"
III il" i irllHi a' l"a Iwi mnn I lin iicn w . I
la r".f.'". In tik !:ili, .in n ;! Hi I i-
alyallnn til I'tlll'.Na H .1 i'-i"ns.ir to t'i
!l'a t'.ini" ai'.liiilli T'i. :i. i.i"ll Tin,
l-'if'n "l..h "ti'ii il.nTI t ti i ta'Ha
Kl'i 1 1 1 il
leer Iranilial
ii. any ' f wine
!i- 1 1 AniiniiI
A Fall Suit that
will suit vou for-
$35
A snai)py, pure wool suit,
well tailored and one that
will tfivc you the same wear
and appearance that you
will pay more money for at
other stores. Ask the man
w h o w e a r s "ll o 1 m e s
Clothes."
Other Suits at $25&S3()
HOLMES XLOTJIliS .SHOP
22'5 SOUTH IMA IN
I'H.liiiii.t I t.a. ..(..m Cutiimnu
th.rue t.:W.-,Hr;.l, nrul ..pern",! !" " 11,111 "'B'"""'
thf fin ,tt , i-r ' I , i " t 'i, fui iw Itrfi'iiiU N;tmh.
'""its l.il itit-f nii.f I Thrt mnvr'n law firm In nf rr?
i i t ' i " ' i . t i 1 1 .1 m 1- : v r i i In1 i i-nt ir fi'iul i n K ' wt'i in-Kroi'M ci,n icd
I ' I )'"! :u.f t. t thin ! tit- w.tt Mm iru!I rn wliltr wutiffi
ll' 'In- Mnn l,t M IH I r . f ' 1 til t,f,'i n uPit thlit t.trt hit il Hill, h
i. ti,. i ii',' ti ut in. lit. 1.. I iimtt ... a ..t. ,. .-b- t iiri-fw-ltiif nii.ir'f-iH .nil I'li'l.v mn-
Af t-r f ! If I h k I '-ii f lis i hr Mi Mill,"! (.f i Mm, i, t, r. .. ntt . ..f .... !ii.niiiiU t.ni , ... .. u ....... i it... ' ft i r ( I . f itl 1 1. 1 1 1 1 a r v liiudr.t ! ir'.
frM v i Ii in ill v ixii'ii hi-, a m. a i (.f t t tM. ,n i t.t ,s , , f 1 1-1 m m- , i, . hu i tn n v i . . .1. ... i, 1. .. 1. - ...1 i 1 -t . I in if I am ihi. 11 to nn k rr-
f I till I l DM 1 1 r f i hh n v f ,INI t if Kt 1 1 1 v ttii Ti ut, 1 )... 1 1 , .1 1 1' 1 1 1 In t i 1 i 1 1 1 1 . . a. 1 . 1 - .. ! mm I h n r in-, in t Ml f n 1 1 1. 1 in v. h lr i Tim V
.11..11.1.1 ' PENNSYLVANIA GOVERNOR
SEES CO-OPERATION NEED
iVTTsni Hcn ri . s. pt :t - -
fJpaiikinir Ihti. tinl.iy at ilia npcnlnR
..f a I. 11. nn i.f ininaa atnHnn. U.vv
arnnr William f Sproul il.-p!.irr.
I ilia iinrid' piavn'.atit In Imliia'ty and
j.li-'l.iial that thf en r.paniM.n "f
v (,( k malt) lili-t al plnyari In liacaa-
miiv for tha w.lfiin i.f tha enrn
liiiirt'y In yanarii!. .
"Vim inn'i ratao '...d iil.ana,"
ail.! iha K' arr .ir. ".ti a'i'rilil, il
ai'iuia I'iraii. .iiii.i HI" i',,. ,my M,iai.i. ,ii
"am In lha 1 nil hank ,,f ma It : i i..,.-.ni si
'i." ' 'ua iinti.iri',1 ,1,1, 1 alUHv fin 11
uiiina.i man want in.,, h i , 11, ., I i,.. ,
In r 11 1111,1 ahill tiny waia Willi antir
(Itawii riinil lha Inillla llni. raaiil'fd! il
I II
! . i-t .1 I 1 111,1 ; 1 . t I 1 ll' a-i f , it
f.i 'n ill. 11 i 1 v w I' h f 11 . ii 1 ma
a. I I ' In I V" I 'nil JIM II I l
t,:N ;.;i.'.. 11 1 1 , : ,1 'it nf
l rhifl I. fliirk t.nlny lull tha
hi 11
I," rnnii'li-ri',1 ri.lir.il. hn' whtrli I
l't:i"." will hn tin Ml affii'lva Tha
M.l'a 1 ll i-iilnpi-l lli''!nri III tll.l' t'.l
rai-'lnll ;f III, i.,ll) l.il' 111- Wnili-1
rft'tiar hiii" 1 .1 1, par it 1. 111."
H'"ly nf ll"W lli'i.wn flTml'v raina
i: 1.. p..iieHt.liin nf tii" n.i.h II" . , ; I
'"ft, a ilt-riii'v aharl'fi tin, I nr.lara
.ii' i.i"iv it'tn'i til ! , )lllM iuiiwm nnd thav ,lld nil In
1 , f ir 111 1 ,1 ,' 1 1 1,1,1 , . ... j . . ... ti -1 . 1. ..
1'aV:.'1'J'!, ifc.,"l'-r:r : '""li"" ' ."'" i.-.. !f.i,a, ,i k. ,r,,w,i,,i , ',.ff.iuni': ttmsi i:i tnH4.
' iiti. . 111 1 ir -i .,1 1 11, iii i 11 1 i.i I-- a i .ji n 1 1 I. V Ula
niir llm Inn ,.il In ! .I.u.n I....L i. . .,. . , .1 . . . . . , .' . .
Tha 11,11,1 11, . ti, .,. 1 , 1 . . , ,, , , . 1 nn r , i' "ara-ain. iinr mihii nn.i nmiinnil lor invi-aiiirniliiii la
011 1.1 a (ti mnn ma.'himi gun nam !!ail.ttii ,. mrm n .n.
111..-. I 11 1I1 1 l.il a, I III Maat-a.
I Ni.tlilliK Inn haan 1 1 ; r . I In Turin
tal,,lha t.t II, a rillTliir III t'lilifanj! yaa
'arillV ill, 11 11 I r I' II ll 1 1" h.l.l pran aat
up In Al iira
Army In Demobilized 'u;iiki m.i: m it mi.
iXiwty I'er Cent Since
ArmiHtice Wan Signed "T,''"1 "' n,l,,r,u
a 1 It . ill. l.M.H i.la-t I i.t,
I 1 '1 'HI .! N. Hi'pl . 9 I' 1 ruini.ra,!
WAMHIN'tlTl IS Mai.t 39 Tha l,. . ,l,.i .. 1,1.1 , ,,. ,,.,.,,!
i ti,t..ii ki , .. ,. t. - . i.n.,n .1
mnhilta, iiii par lent aim a tha
nrniHtirn. tha war ,apartiuant an
nnlinaad tmliiv
Tha (lai rriiaa In numhata tuiula
i.!2 .mil
Tha prraant a'ranih i,f lha
army wan attniium'ail t'l.Uy hv tha
ilaparlmatil n .IfafitiJ nffnaia
and man i if thaaa .1 a 0 a a ara In
Kiimpa. 417 In Hlharla and tha
rtmaln.lar In tha I iil'ad H'niaa
and acattarad
REMOVE STATE QUARANTINE
FOR TICK ON DECEMBER 1
WAS'ltlNfiT iN. s.pt :s , I
larita am, hum ,,f iha i iK fihnma lai .
rltnry iwn nndar fatlar'il iiiihiiiii
tlna acilnat lha lit k will lma lha
tnalrlctl.nia rt'inmml Oiiainhar I.
Hip dt'pn I t mr 11 1 nf H r Ian 1 1 in a Ind-iv
a ii null iii a.l
llarivv rnlr.R ,u una' lha tnk Inn
haan nn. l.r nn nil mm iml a arv
mm tin In n n. i 'i i Inn Hir-nu-h San
fminh fln.ir. I 'nm mianii.nar Itmitar ;
I'hlrf , K Larrt'eln. Mu,tr Sinlili nii'1 Micyi'aiii.iit
inina pnll'a nfflrar a'nrta, f,,r Hi" " I jtlllli'lliNl In l.lllllaila.
tramni ciavuinr 111." mil man in'n HAT'iV Itdl'liK 1 ,1 Kant "1 --
Usu ry 1 1. U llri.ni. M-itr i'iiniml-wlnnar
nf aariaiilliira luia InaiiRnritad a
wntnan prtanriara w ara i timvamant tn acnira an liivai'luallnn
tha ala-it,- wara M.ivnr Sinl'h
"ntii m 1 -fl 1 1 ti ar Klnxar and t'hlaf I'.t
ara'aln
"Tha
arraamlna n ' tha tup nf lllalr Vnlcca of rhinuaa tlp.it en' liin.iaa.l nil rafln
Wa tmik lS'wntnan prlM.inaia amPaia art. nvai i l.nr.;iiiK. It waa atl
ralaaaa.! Ihani r'l'har than hn a i m i n need t n v A l."t,ir t j r 1 1 1 n tha
tham I. urn Ilka aharp th"'ra In I hair , Itivi a! ',i,-,il I.m ha Iran arnt tn lha
1-pllM Thay raratn'd fnuil Ilia luilM- I 1 nr, Irinl lia l"tiKI'aasl..ll.ll dalair-itliill.
It'lf mi l Mr WiIm mi hiia written la'taia In
Tji'ar wa Innii tha mala prlmn - ( arrl. Iiltiitnl iiiiiiiiiln-i'iiii'ii i.f nthar
ara nut nf lhair rall'i whan r ha- i r.i"nil rminlni iiii a'im:at i n that
cmn tun hnl llni.' an. I la.l tham thav maki' a mml'.ir. ir. ifi nf thili
tn Ilia runf nf Ilia LuiMlnK Thay j i aprcacnl al 1 . Ill rnliKtiaa.
nnthlna ha haan aald tn i lianga inv
rnnvlrllnna thai ll ah'.iihl ha ra'l
flad." aald Hatifttnr ct'iimhar ia
puhllaan, Nnrth I'aknm "NnthPin
haa haan aald tn I'lianaa nv mnvl
tina.M ha rnntlnuad. "that lha
laaaua of patinna nhiiuld ha It lad nut
aa a plan nf tha pam a lovltn nnH'.ni
rf tha world tn prntart tha proplai
of tha world Jnat aa cntnmunltlaa
protact tha rlKtita nf thalr rltlT.ana"
"I am not aurprlaad. knnwlna Hia
vlawa haM hy tha aanatnr ftmii North
Pakota. to haar him dalnar am h
vlnrou mipport i f an lti.innti"t
whlah would Invnlva tha I'nltad
ptataa In all fnt'ira war." rrpllad
Panafor I'nlndawtar. rapuhllran, nf
Waahlni'nn. "undar which, wl'hn'l
tha aanctlnn if ftirrat., Amarl.'an
attldlrra ara taimi pmplnvad In ltii.
ala and Aniarlc.n marl'ira nra I rfn;r
'andad nn tha I . ilmaMfin ro-ial and
whl'h w.Mild i a i i l.ili nut f.irali-n
i.'riil' tii upnn (.in h i 'ihIi iif. wr.nld
kaap ,,h al i li' ififly In c ll ' T 11 r' 1 11 ti
iil'l mat ti "
Hi,
f.t-nraa f..r ih .,
mom li nra in.l n i i : 'a Lia. tm t in
Annual f.0'1 0:1 ,'." ,.ri. ,,
In I 'k la llnllia. tha lltal w,.rk, I
amoiinilna t,, n ; I ,i.,n,r ,,;,..
Thara a I a m.w II Ml . In, n Ilia i,i'
Nlnllahla In il,!iil ia i
Tha hi a-i .-avi .. wmfr.i'i aumniar
ami ihrinich Hiimmrr piiatt i,him
ancaa hut 111 l!l ha ,,na nf in.
" tick l iH'lh aliiifi ari a n. a
tha fa.lrtat i,n. a'ata am'tT li 'n an '
hriran In nn a i c,, ,,, , ,: mi,, u, a
fiirtit aaatnat tha 1,'vl "hit amttham
a H.1 iM.hia a.niihwi-Hifrn ra.fli. In.l
tn en f-
VAIII'i'.T 'N. .';"
I liv I ' it ' I- i.i.l i i
"p. apii-t, .,.,.,, i H
that tha I i n l n,- ..'
nf Trail, l'i tn ia - . j '.-n
w.i, n ti..- . r l. ..' l t lit I
mlm!t T' " ! n .! I i
' Maaia.
i 'arlya.l .!
I -I I'lVtiall'i
i ' . in -it I t' i
. li il
! ! I'
A ma. 1' a n n.'i' a ' f ..i . .
tar . a naan n n I 1 i i
lindar cnirin .' A
ft ml n- ' i i a ' i i i
tn tha lit I'Sh il I'' ' l
r.prnrd !'. l irvr
and plino .'ay... t.
iid and rc'-.iiijf.-d
wnr'ti a -Adu
. ' a . ill
a I a. "i
in A I
I"
-r
i i. a,.
,r 1 .
i.r
OFFICK
ROOMS
for
Rent
'trrb
Room 1, 14';
V.. Tliinl St.
i
" I
4A Davlo would have prevented that!
" if onM tiaril n ftoVn inatrail of a inntili ! fiml tltnt IrouMo
tni.lir I In' In mil, tin wouliln't liuvr linppiMicil !''
W licri trr llnTf ia r-',4,l''"r or iintliitt) I'M' iiidiitntiiatitc' in tlici
. ir.n'i-. 1 1 Iiiiiih', tin- f.n Inrv or mi ill'1 f irm .1 ll.imc liltl aj IU
iniu'i r. Iml I 'a li iticaiia aufctv. lia alronj; lilit pHa rvcry v licru
1.1I1 I v.
I Vli.tirr I tiv 1 1 i I'.nlo Safety Fimt TrfV, in Iionor nf National
I uc ,111. 1 i -ri ilciil I 'rr en tn hi I lav, ( Mnlicr I'rrparr fur it tn.w
1 . It'll,' lln- I l.i I.i vim lire. I to prevent nvniiljlilc lira. V at. ti
lor t!n- ili .1I1 r' miiiiIiih alii.witii' tin' Il.ivln "Safely I irat Meil.il
1 .-it 11.
v ., t rt., . . ,a
Don't Kxpcrinient With (!;itarrli;
It Often Leads to Serious Tnnihlc
:omp..i;ti; n vyio mm;
AT STOUTS I.!U III) WITH THIS SICN
You Will Nevrr Hr Currd hy
Local Trcatmrnt With Sprays
t .1 tart h I' a . "'i-!.' ' "1 t t ' I
ard can not ei.iad t !.. 1 .n
pllcatlor.a cf apraa at I d"'i' V -Ihla
li.ta ht-an pm in ! v t! a Hi.e.a
anda who lia. .i.r' t " ' I '
ttila nia.h'.d nf traal'i ant
I'atarth ah"ii'd l'"l la liat ,-. I
or cl par i :n t. : ,1 Willi 'I I. a : '
In a l'ia l't la a,mt -in, a ! -a ' . 1 .1
ll,( Whi.'ll tha tliaa.Ka In r.tllnt I. .
tn n.a' I. "Id upon I'" I. It'll. a" ' '
11 k:t a- It mora dffnul' !! a...
It, a p'.'prr tl ' M'l'.'an'. '11 a amp..-'-la-'
ll-
It-.' ia'i ' ' 'ith t r.r- :' f '
I t' I - ia- 1'" ' '- -'
m vta
1 1 I I. hi
tarn nn, 1 Vol.. 1,1, SitO
I. il . ail -.1 1 I
.in 11.. t 1 1 1 I . in I , - t sum h
l ll.l -.1. . t
t ,1 1 I I. 1 rli In .tin I jiM
II. it I ,1 r.-. I
I I '. I. - I A ... r.n:. -...mil
M nn - i . t
In. la-a.ii i..Mlnian luniln-r Co,
cnniT M.mIi-'H ainl IIimIo
Mm la.
.,1o- I I.-. . I . 11
inti .in. I.
a-t S.f
t...l.lt.. ri-'. loan Offl.-r. n.
t-.t1.ll. I Met I
ft. I.iimii llar.tw ic. to. O
I jlal I lilltt .in. t.
HI- I HI tit 'T. 11S
K :if . Ii ff-S niders "Co.
I'mK 1 Mottir Supply !o.
.liiMlif. Itartlwapi- t o . '-tl North
vt., 111 iri.-!.
,1 v. -eta.. a.rt liiu I..H..II,
2 J U,il S111i.1l -inti.
Ni I...U II ir.lw.ot 1.1. Iia-I.'i
f an' I tr-l air. 1 t
I 1.I-.1 ll.11.lw Of I 0 . I I I il l
s. 1 . .ml ic. , l
W I I t I - V. ihl
I It I. limp. I t I I . s, .-n-I.'.
111I1 l,t I
11,. 1:. .an ..-rf. in; , -i
s. 1. till. Hill .1.11 t
EVEREADY
1 Hiippf 1
Many mothers who m order to keep the home neat and
attractive, the children well fed and dressed, continually
overdo.
The experience of motherhood alone causes a severe strain
upon the system, from which many women recover slowly,
and serious feminine disorders may develop unless great
care is taken to prevent them.
To such women Lydia E. Pinkham's
Vegetable Compound is invaluable. For
many years this root and herb medicine
has been recognized as the standard
remedy for woman's ills,
restoring them to a normal,
healthy condition.
Mrs. Morgan's Case
East I lampton, N. Y. " For
two years 1 suffered with a
female weakness, pains in my back
and painful peritxJs, and I was so
weak: and tired that I was not able
to do my worlc. A friend told mc
to use Lydia EL Pinkham's Vege
table Compound and it gave me
freat relief. My pains left me and
am now able to do my work and
feci fine. You can publish my
testimonial andf your Vegetable
Compound does others as much
good as it has me I will lc very
much pleased."-Mrs. Q IARLLS
E. Morgan. CoKE.L.Dcnnett.
A Word to Childless Women
There are women everywhere
who long for children in their
homes yet are denied this happi
ness on account of some function.il
disorder which in many cases would
readily yield to Lydia E. Pinkham's
Vegetable Compound.
Such women should not give up hone
until they have given tlua wonderful
medicine a trial.
1TweTawa-a! m asaiananiM j jj n . wrr rw a
Q.iMat. A ii I mr-m,m,-AZmc-.m. lj.- ... . . axa J H
I LYDIA C.PINKMAM MtDICINE CO, UNN, MS. J
PAYf-R

xml | txt