OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, October 01, 1919, FINAL EDITION, Image 1

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-10-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

r
u
T
r
i.
i
f
i
I .
f
'- 'a
H
RELIADiLITY CHARACTER ENTERPRISE
r-
A NKWSrArER FOR
CIVIC IT.IDK, THE HOME
A CHEATER TULSA
VOL. XIV, NO. I.
OKLAHOMA
WILSON IS ASKED
TO EXPLAIN TRAU
ACTIONBYYANKS
Senate Adopts Resolu
tion of Senator New
in Hot Debate.
PLAN STAYS IN FORCE
Daniels I Uv hires Patrol Is
Derided Upon lv
Allies
PARIS IS GETTING ALARMED
ApproaehinK Kl.rtions
Looked Upon as Test
Upon Fiumo
pi i.i I; S'-p'. .. Tin p.r'.'WH
ii ; Ti .i.i I i.i i!. .it i.i , ha rn i ; 1
t lit- 1 1 .i .1. ;i k i-rii men I to nl .i
.-Lip i-i Tr.ui fur thtr prut, i thm
Ami ill.. t'l ('I)I.IIM Illf M'l.'ll".' ('
'I "t)l(r-it ltM;l,H- Hirfti l tlin
S'!'i 'I'M' k i rr iniic n I ha ri'
i'J' .l t hat H i .hi n"t init i t"i ,. f,-r
i In m i : nt mi p. r f nrd'-r i'i n.-i
Ikmiv ..f I .i Hi. .t I la t-tMruN'-.l in th"
i. im' nf tli'' AhhtIi a hk lni! t'l.i' il
v ill nun i-v t h' ;i I'pi'H I tn On.
nu ro-'Ui i on i tn.UHl it, Hi' ir A 'I
ii. tr.il Andrew-.
VAHIii'N', Sept. .TO - T,nl
'.X of A m i r r i i fi tna riiir" at Tr i.
Pi lm.it u, to iIiflnilK lia ian f'.'ioi
w U) ti.iil (HTtipti-il i fir town, Wiii
I "-ijNflf,i in to vtsre.n a Ra in i I m ,
W.til tin ctnt'f ;if rr r h.i l p drliiitc
Mi'oplin(f h I mill I lull .y Hnmtur
N. r(njlttcin, Iii.iiann. railing on
l'rHiflni V linnn for ft report nf
Me mridrni. if nut ini ou.ptlib.c
w -'h in public In irrent.
S.Tftury lumpi piiM today no
f- iher report on i ha ttnilififf of th.
.V intrh an hftti hr m r Trivet) from
f i '.if A 1 rf i ir w I A no r h. rom nitiml
ii thr AniTicftn fur. tn thi Ailrl
;.' Thf offir.T 111 lo-rn u-kctl to
m ml ii-i litior.,!! .t'M.ii!':
vMr 0.iin'!H v.:. I th ilrrirtton fr
I'.i' I Vl 1 Ml a t la II i O.D.1 1 1 : rol h
':im!i-wi lYfiM-h ,iii-f f r . . i :t n nav.il
'i't'M ha! hf.-n Im hl.i upon .y U
l-i, rj of i tr rr .rMMitint th
' n S:. '. ,'rat, H'itain.
I r.. rut ;nw I'h! ;iit. iippnne. M
t ' p i I'll ar:l thrti !h"
! n w.h ' n tr i tn tn forr npfl
r i .!.?! 'ti nf 'ti I i I ;in;il .t il
i m. .i,'t r'Viitri
I ') i ' i re .i r- I i f i ! , j i rn ; , : n n
.i..: f - . ) .t . w j t p.
I " 1 1 ! ' f .1. , jif i r a ! :tin of
f.i'- o'! :iu' .1(t im t-f (Jir I'Oil
i Jirt .1 :.rj:i .ti. .! A'lTiilfji!
i' i i .i it n . ; .i 1 1 ; fin r i ' to
r ;) h i . ,t If -l-Tiiit-.i n'-'T.-.-:
prr li; -n
Inir fir thf t':i:.- .1ln:i. nil h
k iniu i?. r . ffi a - c,'. l- Sr im 'or
M:' r-.-i. -k nf Nrt,-.,. .4. t ml n in rn
"1 'p.i tr .," Cir if r f trr:(M f..' .
t It rrp'il. tit --( ninn tir
'ir.i'i nr. i.-'h- jnri 1. n in K-jrop
he u r h j.-r-'ipni ;ini! nirf
t' 1 1 1 1 J ft '. P r 1 ti 'n r v 'if prjrp
'ntV tirnuEh' 'I1 nni In ftnin
lit fill' . nil l,TIlrr .,lv rinl S tl -
nr I ,1 ! pp'ili"r.v. Ntw M.f
fl:is s.
,"I : : r," s : t :
'.- .!,., ,.,':.'
r. f,.r Ih.
. "f,n "ii ;
"'"i Ma f' f!anie,l
ii' , - .a ' ! ri'ir.oii rti.
'f ' ',e l'.i..i, .,ir'ui ,
I, 'l Ii. ,f ii (;i',ii'f.i;
wi'it'T : 1 .t. I:nti.rj
j h ' r i ,
i, I ,", 1 .i , i .
. nu tin- fr' f ' "''
" , "rn ,'i Vj. V, . t".
: , . h i
l' !:m
in.- r , .. ,
i, ' "ia t , i , ji .. i
It, p..,,-. .,"(
iri.,1.11-.' I'.,
I . ,.'. ;.s , I.T
, ,' l! .i n . r , r-
, f ,r, r .
t):, '.e nf , ,
' "..-a U 1 , ..
' .' in ' I .
if, I .
i-fl
w e, n 'he tv .,
'," .'
"ir, I,- ,"
I I
f .
1 l '.,'
If .I.i.
. r 1 1 i.t"
"ti't '
' e I h" r
' e 1 , , ,
. - .1 I-
rl-
i I 1 ;
! .1 1 t :
"i
.V'l'
e .1 r
t i ,' .,
I a'"l :
if t' ' w ,
..' I
T" : I
t'
i- i ! i
1IX 1MI
k t.i nni
Mi.ni, M'tiie. ra- w(r,rre. In l.n
"liil.i hi H I Ir a.r-rnrt, "f lia
MM .;, 1) V , - .
- nf " I. , .. ,
fit to t i.e e i
rv weather
T ' I ' iib't ; Mhim.ht..
B'l !. ifi ;ti. t. ' M.Mji Hiioli 1 r
t IK i Hi V r-t-n" ! ,( I :
d- I i r 1 1 . , 1
I ' 1 i I -M f..r..!r i..1 '! '.ir
r
(! '1 I'. t:tv hir-r,i; f-r
K A V . ' - rlr.fl
t d I : if. I.i) . tt im n w j '
huocush.
t.'.f C r ( ihn Mir'- T ! .it
1 I i' ff. il nf
I ic n .ii '.. k't ''rn
Mrr I tn- I
I f.r", a : 0,,. i;- t ,i n.r:. .t 1 .
1 il i 'ii fi !
If 1 ;.r v i. In- , r 1 ! 1 r l 1 1 '
11tl ' ,r .(! 1 w . 1 n k' fi
T . m ' twit -rii n 'or 11 ' r
Sir ' r ii' ' 1 c'
Iff, Mi (,( fit " 1
I.i ihf it ii.i I n. 1;
I i' t 1 l. l 'i - n I f ! h ti '1
f.J r t..'ii '.. - .irr-l
fVil ! - 4 'f r ; ' li 'ii t
T'.r n'i Im tmii i.i-. fruc f r'..
I tn roller f "ir pn'H t ir f m
N(.' .. 01 i-4r, l o C ' ft I t if"
I ' Ml I lli II. till 4 ml ;." 'f I Tl
1 if jwr.r,l tt.t ti n:-kv ill
W
1 1 . In I.' (' s c
Hh.'.ft 'IO I Ti'N 1 1 t f.f IP
Who (!' tii " U -I 1 ii. r- 1 I I'M
1 'dk k f ' drr l fr; ;. i f
t I .ji j r 1 4 I'll'., iv I .U-4T . , I '
STRIKE OF SHIPYARD
EMPLOYES AVERTED
l'iiv.llnllcl- nf HinniK'iMtl WiilUmu
of 1'iwiric tmM Vi.r kro It.- .
Ill ti ll I'llM.
WAGE INCREASE GRANTED
Natv IN-imrltiirni 11ml slililii:
llittinl Airn.' on LHanit' .m-uiiil-
Mm .Nnl I. mm Itnl-'.
w asiiim;t'i. s. .' ;.i S'i.i.i-
f I'aiifii' -. -it ilni'ai'. "rUi" . !
ihrrilur l ti.tnui rmv, h .plli' r,
hrro tunicht tu havp lr:n avrru .1
by an imt poif tu .if ir nn
tnfprtio !'t wei-n rr Jrfrital ! rn nf
Ih uhlrpl'H boari! mid ih rtav tr
purl iiumi L t. fr in It nrtppt.in p h
thp rnru of h .ii: inert ;i.H ;4 of fprP'J
liv thn Khipv.ii.Ifi 'nn til" vtwitrni '
ro.i.Mt, prov lil'l tin iiverr m-nt , l,v
wouM h.ifi no p.irt of thp inMit h-li- rnjr-p nf H Kpi'i-. h tlw
ul rxnciia I n;,r"'" ": 'MMiitt, to r f.-r to
Nottrp of th fonfi-rcfi'T H Hdion j Sfiiitt'i" ;orp. who h fitiiit ronl.l
tmtn'i1mt'!y wiw tltrr.iphiM t. all '. r'-i llrm sno t- rum h hio-w uLo
Mlitpvar.l orkrV uniotiN ;itoi stup-iti'l t'ol rwsir.it .-nil tlo n'l'lifn"
liUlldiriK ruinpanlPi on tlo- I'.ieiri'-; rrn-d with h:m ui .nv .rri l
t-u.int. i r nv.l '.tl-l Curt. .r -iH tlir'lt"
1lfpr"-.'rifa!ivt-H of T 1 1 - w.'tk' r - ; I" LhIi:ji: i"t:.oH In. t-ii.' Ui.t
lnrp wcro mnfiilfnt that tmnoi r-w s li'' a'i..l I.. I.rn-w tf M-.- um'Io'p.i
walkout, whi.fi mvi'ix.-.l th p. ,v;nt'l hni f.. n' f.ir 'L l"ti'n'
. i! if a fi'il..' : l. ..rki f i f ",i'i'0' win, h i-.ivi- I'm n,.l x
of thf i n 1 1 ' I ' t s ..ti t Iw k'Mif a o 'I A ' I "t Id t 1- . r.ttf if ,t . ;
i.ttir.i' - .lif-. wi-uM In ,oi"i- -I I' ! ..iil, '.t.i '.t i. v . i I .- f: )l; .,f
w a f a wt t t ln r i t 4u ii " . ,f ; ' 'i i on . ii 1. 1-. I o n 1 1 1 1 1 1 h
th"p .i'i.".ii;i th. tii.ft-i en. t J, , ! " i .. i ' ''.in i h i i.i..n -r mi
Hi 'a f-l f i c cu.ik; r'.tn pa n nt II n t t tof i v i 'i r t j ;i . -, v ! i f ,
fiml tli,'ti,-.!M'i iitiahlr t, pay li:. in
ii.'.ivi'.l ttiir,' m .ilt , it 'ii 1. 11 tit in k to .in
,iH'firf nf ahoul N rpui.i an hour
for pr,-i( .il.v VI ffvplnv'", Willi
out ;lf) frt,l
refut" Ki.ttn
i',, ri titni-tit it ii.l
1,1. t I'.i!-" i-rnin
hprti't.ity !.,i.':.'! nn.l l '1, ,i jr ft i i n
Pyni "f tl," liiirt,iitl,litiK l..,.,t,l
'lr.-ar''l ITilt-h ltl. l!;v th.lt thl J;OV-
rrninfnt vvfiM t,"i ,-hirr In tin- i-.iv
tnlit nf art w.'ii-.- .i , I .'iri. i'.- th1-.
rntirii linimi; I . -ti ili-riili-,! ...i ,t
I -rprpurritii l i v. s .! t - , I . p.i rl ttir-tt
an'l th ho'ir.l h,,i tti-Ui iiiti'. It,
U'tV nf l(," ir-i,..it'a .H'l.i'.il t"
thf rn!r...i.
;in, tlir r,ii,:l
Mir t i, di;,'I
i i.nfinij" it. .
Wnrill'l- I "f
Imi'lli. '. f,.- , tin, I
l'l,tl.-'l i.. ,',..'l
. likl w.'i-k .11.1.1'. I I.'
t the f. .i I" n n.
""s ,-,'l nl. .1 in . ,."
i. 't t , - t . , &!'., ; .,
M i . , t .1 . 1 1 ,
, 1 1 1 , i 1 1 it
All ,'Mi. r '
- ir. ,1. r ,,:
!. held l
tin .".i.ir
.,1', -
urn
l , : i
11 1
III'1
Ardmorc Citizens
Demand lived Caned
Scheduled Speech
Mil M' I, I
I C )"ff
. S. ti -
.1 I'.r.
I '.'I,' K
r I
T n, n
New York Life
Insurance Co.
I ;irmcr Dun
in
M.I I -2i,
I f'ai.i.i- IH'I.-
I'll'.lir I'.I
WILSON FORGETS
SELF ON LEAGUE
DECLARES REED
Shows President Re
verses Own ( ) un
ions on I'laiT.
AMERICANS MUST PAY
Other Nations Arc A it led
at Our Kxpenst', Sin
ai or Assorts
TALKS AT OKLAHOMA CITY
I'ontinucs Tour of Okla
homa to Oppose Adop
tion of League
1 K I.AH' i.M A 1 IT V.
I n Hl.it. 4 S.-n.i . .
I it 1 tl ( if M iHs.iu r l p.a
.1 r 1 : r.' ' 1 .- .1 !.ftl !in t
r .1.11:1
' 111-.
if rt.r
1 A
..I- Il
"f HaHiMi In nil ..Hilli'fi. tli.tl i:.rl
i.,,it. it ,,f 11, n 1 n .-i 1 n.. u.
1i"H i.'i.l(.li! Tli- . ini.iiii" ..f r 1 1 -
'ii; 'b ni l li.nl ti t iiM-il iitnl Hi'
l-1 .1 flnnl' f.llril Ml'll i'h Hit . I
in. n'Misi' .iM nt li 1 nut ii. j ni t 1,11!
t Ii" .1 is I. J;i 111 lin-.l
Thr i'i'i'iiki-1' .is itittniiiii i-it I" 1;. 1
I' It' t I" 1 III. r li.l'i" ins.r. tnr ct 1 I,"
Mil. I ;i 1 a ml I I 1 tn f.il" 1 hi 11. Mi'
t'. oiiKi.K'. fii.fi tin. ffth ihtttiit
"M tl'l tlllti N-..KII'' fthil fi'l 111 'III'
M M'ilnr mh 1 jjtvrti ii rmwi'il! Ht.tllnM
kIkii III' 1 lilll "It I .1 1,11 II ,' l l.llflill" 1
II.' I, i. th.' . !..'o ,'!,. 11 i.f M.i-
,v,i n, , , ,.,..r k,...,1,..,.! I
ar 1 in t il.' .1 ! 'pt iti t! 11." 'in.tui'
" '" "HI'' " 'i'" '"
111 mi ii..'ti't,tf i.'iiriri.'. iiir ru'.ik
rr a:ti tint I'" .1 1 Imrii tin Aiti'T
t. rt'i . lt'n. Ii i.i hvil ,t!l hi lit"
ttinlrr tin it. 'taction if t ho- rnfiiit I -ittili'it
nf th" rnllnl Hulr tin, I tuit
fnr tT'" i' lil.'i t H'tl lif till tT'-M' I', t - M-
I nt ' f th" ri tiiil'lt' wiil'l I it - l"'-ii
ih i.riM'.l fii'i-i :i'li!t'-oil..; tl,,. ik, i-
.i"ti i riii ly mayor
f til"
Inn. I th
I pi r' ,,,i ;i:!
a il. I o"i i . lf I n s niii
r.- n.-t .1 ii- '.T h..,,t
j Iri rr
'.;u.. I
! Ki-il
tn ri- nf V. ' v,(
ok i.aicm v ' rrv , , set .in
ii.timt: fri'1,1 !' w .. r .mi ii'it
II. H nf I'I I "III 1 1 -i.il. S.":atn'
I. ri'i'.iKttiK to, nt:!, t in ii 'i! 1 1'tn
tn ttn' leii;'!" "f ralliit,.'- ft I tl:
(,re-t.Ief:f !,:i,( i.-tit-rit hi i'tn n'in
KiliM it, .it'l.r :u iiii,nr the I'.iKi.e
ri .'I"'- r
"Tl,.' A ',," I, j, -I, t,. ..(.'.. h,. " Im n
lt d k', HI" ,,h In I"'
;r ', IT'ie . f ,ir . , 'I f " r
' li.it ",r I- :
i.'i, f'f w .,, "I, I S,"
. I.et-ef't
I,.,,,
t ".' Il.'.'t
i'"l
I M
il tn.i " ' f "1 f i t ' " ! 1 1 :, . t
for t i. hen, f "f . l.r i- : ., .hi
I-' t.. I" ...... I. t.i.f, I !.! v
. r nt I A ,. r.. .1 " ,' ,j.
Wntllil -il. rtfl.a' Alin ll ll
'Ihn pi , .. . '.,. , n. :
f'f' ').., : i" t .' h t- i
, ,i
t .,
I,"
:t.l" nf
.' :. I l:, f " .r
I r-'l.ll k fit lift,"
" . ' : :i ' t " w n t
I n, nf t.,,,i,.. f)
Mi. i-ll.:."i -i'i I ,1"
l' i , . I h .fi l I ! i- ,, t
p... K" ho. i. ,,
T' .. I - :
I'
-I
I
I a
e.t p
II",
A 1 I ' 1- "I
p .
f -I '
nf
f I,
p. ,
I h
I.M.e. am. l.
I '
It-
1 t'f
fa ri
t. 1
'.. I
e 1
THE MORNING
TULSA. OKLAHOMA, WL'DNKSDA V, Ot'TOIU-lK 1.
TYPO
These Men Are Expected to Offer Solution for Labor
Troubles at Conference in Washington On Monday
!ta-l lT-:'r T ' A -;:r::TKrt i
c r.
M I' ll InUTii' N ii: ';n-lii', t.i th"
n 1...; . .. pl'.il i'..i.f ! , in I.f I .'M
l. I I, '1 K'ntl .., Vt.M'l.lt. ll"K".
1 ..rr.rri,;
K' - I'll', 1, 1 1 I " H. i I'I 1
n'iriii-.il.li); t (f. II. -t . ".'i'll "tl I'I
OPEN DOORS EARLY .
FOR REED MEETING
(omrnium II, ill Will Ih1 0Mnrit fi
I'lihlkr nt 0 o M'n U ft Or.h r (n
Atohl All 1'iwHdhlf I i h n.
------ .a
OVERFLOW CROWD CERTAIN
S.nnt'.r I'llHlnc lfiifiii' nf Xiidniin
Will l.iinrli TliiiroiliiT Nixiii nl
,l,illi( ( Itli' 4 llllw' Mil llllK.
- - ;
In ;iti cff,,rt I., -iv. 1. 1 .ill in-"il'l"
I'titiiri'.t !u't ttltr n S. t. it'.r I '- 1 '
M.al ' h"t" lut'ini ,i".v nn:l.' th" .l ."i
! Coin "ti '.' ,'i li . I tt i I l i1
HW Ittli;
"I,,
, t
i I.,, k
.. I It
iT'l'iii; In
...
i . -lull I
' . hn rit"
: K".,,i".l
.. , .1,
, M ir .,.
, 1 !," i'. ..
1 :.! nn
! Th..:
j t i ill in
I I.i ',,. s
I Kill II".'
1 nf '. ill":
U .' III I
II !',.'
r Th,-
,, , t
I t I '. f , ",,
,,, I I ',! I,, .1 .,
id I ' 1 K
.... iV
I'I'
. i M'i"'l '
when ,' it". K".d rl, ; ,f ,1,. r -. -1 1 1 . 1 "i ...f "
-l.it nn Hi" I' .i:'l" ,h. Imn. i- ril,. unit e .ii", it in li'-Und M 'He .', ilrd I'te-
i,,l",,.l i.'tl'.l' ntl.l fi.llnr. I titti',1 Mil,,', lulliM'.'r In l:nlh at, Ira In th" tl,l" nf he
I" v . I I'.- p " "I I'll I I.I .i, -hi. I. nine nf IushI.iI ttmk. la tin- in Ha till, III da
M A I' Sa '!' , h"t" l,,llli;ht after .III 1 1 1 , . t . a t i 1 'i I.' ," ve , . , , turn t a a t I he I II
i nl uti, I'I. Hill I'.jiir.-- ,f ".-v.-lal W"rh 'di-'rii! , , , I . f e , r tl. r tvhl.'h "III open
. r---lt l t I.iil" " ,- I:. nn in I'liiin't I eoufnt I I r la Ml ' n I V ,.e hilitrt nil M",l:,t illul II waa
.nt.
i ,
tl.,t-,'l!l !' ''
... , , , I irv ,,f 1 tn
i . , k ' "i m.i I"- n
U I." I, -ITU I
.i r I. ma rn'i i " i 1 ' '
, ..!,.! Til,"..'
'., ir. In I'.I - nf 111"
ra nn l mil nf t,, n 1
who wi 'l I" in;
" th hill i-it.t
, tl... r pine when
' " ' "' .' 'I'I" ,
. 1 1-
.1
i I ahr
,.,'. a ''I''
111 Mil I
I" n pi, .i,ti v ..' a
, f ih" r'' 'T
.,. ,', !. ... h. ,.
t.i'v I.
.1 tt . I a t , t
in
I
a i.i
f-r
T' Ti
nt Ml"
t tt
if,., ,
.,.f,
-.I' t ' -
I ti . ' i
I , I
111 I 1 I ( T I . I II IKM N
ll, .uhh. .in- N,.'.,,., I..
.ni;r, a-in. in In II, .nl
V. .- 1 1 ' . . - ,
-.a. il.l,
in. nil t.'-
l'r-cr nn . tin c i , t , . , I t
nAllll.I.ORS' INN
I M I I f l I I 1 I'll-- M I V
I 1 1 1 7 f. .ul h tl .i to
' - " 1 1 , , -
I t.,t
d ,.: -
n ..
1 '
I ' '
I'RCD DANIF.L
r. it hi l-s HUH,.
(t-M.I,
ill- !-- fn.r t' i. I'oimirv, th" I (li 1 ' (I li.imi i.f Chli ;
1 I.': ! . I" ' It. r.'f. , . lii ir-u'lt hi ll I. lit I If I'.. if lll. Ohio.
,' If II . '. i i... Til "II It lit 1 1 I'M... I . I ): I'ltni'irii" 11 f N
1:1.',:."- inn I,..", !.. u. I'i' ! ..ii. .'h..'1.-. I.. Ilnw.ll ...-llll
."M.'.l t.i 1 1'.' iv r u' 'hi- (..,! ,. Ir nl.-r nf -i. ''t... mill tndn 1 1.
Sl " .tli ' " 111.' fit.' nf !i iii j lii'i (.'"'"' i". Ji7 , nf rw il K
World Sai(H Will
Start Today; World
II an I Uriel Wire
It,,.
,l . r.
,.r ti, ,' w ,i : i ffn .
In I i , .i 'Mil,, I
l;
I ,i. , t h -ti . i :b. lu.l.ij hi i ii rim I. .
I'l.i.'h Hijiitliir ili .it. Ii tin- fnjt
, vt ..1 1,1 J Hi I 11-1 llall tlii n nn. I It uHl
I.i
ll.illiKlliili IV nMI'.llll' v, ,i Hi"
W.litllllt. full. . IIM wlll I'M lA hull
'hi I'V ,l,lt'. iltir'lilt !,i,lMt s l j
.n,. tint, im Im ul th" Imm-I'.iil
rl.i-vlo ll.llli"! ' I.-Vn in ll.l . Ih.nl j
I'.i--. , nun nf l.'i" Tllltul Wertlt'l ll j
I. inui- .-'nl. iiml a fnTnifr nienilirr
nl th" I'ltlxhiltith Nalhinnl ln.iii' I
i l.lh. ( nfftrl.il .iiiniinllriT. rinvi- j
I.i,. I h.tn ill" t'lii-.', hi kniin.il Ihe.
.mi: ami Tin- Wi.rl.l'a lianii'l j
Ml:. line. I tn t.'lf n:ilil-r Will I,I I
II, i. ii-M'. .Ml Mm fin have to ilu 1
I; I.i 1 1 it it a II m (.hi t il hi if y.'U
M," l.ll", I'i.t'" at the mi ' 1 1 1 . I ii i I
a. .'I r"t In I. tut A II w, it l-l t, , l"i
K ' l : ' - ,lf! ,l! , i 1." k H.jlt.'ll,
t t 1,1, h in. I ','ti' ii ' I I !.e I . t .
I . : . t ii i, , T.i I-, . ' .'.i .til .it l
.u l i I, . ,ii iiiiiiik ,'i 1 1 '
GENERAL PATRICK EGAN
IS DEAD IN NEW YORK
M.vv f !: K . .''i.' H i ;.-ii I
A III'
t 1.1 1"4I. t.'iiriil l-i'in he i
.in i' 'tin. -till. il Inia.ni-s'. ii, .in in 1
luiliin I 'nun In rttc-d In- ia
, inn' .ti.'d with Ihe tfi-n nn t tin I . at ,
,,a ..,,,,.,,1 I u nddl' mn t o I rl .. m."
nf I I,.- f . ., ,,,.t H nf thr hull.' Ijt"
in c.iii it .ii iii I 7 1, h" il'.. 1 1 .-' i . .-. I
t'' '"'II. ' I til" I: I'll
i;.i.
,' m i , I t i n v. ..
f T .1 11, ' a t ,t tl .l
1 r; - ', I. I, I. an d .i
Ml. W , I , j . ' , .'.i
1, , I I. iK i"
1 n
,,,
Af.,
t.., . I , ' .''
r thr f.., : I
f'.r .' ;.. I , .. .. t, 1 'I
tea . i ( . I : a I.f I .
T : , I: -t. I.T, I f
.'..'. !.,:. t .. I'.-.
I,,
.....
DEWOCRAT IS ELLCTLD
ON LEAGUE PLATFORM
. " . . . .'.., nn, ,
. f , .r - ( ., : . : . e t
:'.' ""' .l , I,. I,. ..'I,. :
fii:t i-ri:n m iii.s t.ii.ni.ix
W mill.,- I'm-, nit Iti-fwaria l rcrd.mJ
fl'.n.l la Xcairlllg t.awat.
WAMIIViTuN.
I'.'t a ..' tr.1 11'.- '
a e . ri. - l ure . i in. I.'
'-.! .- J'. a,.,-rtl nff ' .',e
a a- .i ppr , , ! ina t he
;. Jfl-.:e
"hv hv fhe
t I '. f ' ;ir
A - ;an'ir . n -
,, "1(1 1 ,'f 'I
ettrri,..- hfi,fh l'lif.'l'4 i,,.,.'. .,-i.
m t.aren'lT mi mnti'i rinln,..
'The bureau advlaed iiren: caiition 'La.
1!U!
HUNTS NEGRO
-rJ C Tin w
STEEL STRIKE PROBE
PnrO Tn nnTCDIIDPU,",!- i,,i'rn,,r Iiun ll-,t ilium nu
UULO IU III I ODUfxUn
i..........'. i ....... .,.i... ti iii .... ,.,,
n ininiiin lino . iiiiiiiiinni
Iit Mill Im' Ihitnl kni.
SITUATION LITTLE CHANGEDIivrr n. ,ie.a wnducmr iiy.i n
( ,ii,rlr'llnK ( Inliua Null Maib ADII
llinnlt nf Hiiiferiu'e nl Miwh
liiMtnn mi Monday.
IMTTSIil MiiM. S"it 30 - Henntor
ki-ntnti, rhtiiriiiAti of thp ariiiila l.'i-
l"T
(MtnlMee, tn t-.-a' lira t lug the atrel
a, r ik ,-. wit ,-d union l,"a.li'i..ri.'i a lo
.l.it il, ..t 'lo i otiiiii it t.'i- hon-i In
Malt the I'll lahurr h I let 1 1 I r f ihe lul
,ir par' of Una wc.-k .1 Ihe flial of
,..l. (.'l.en,. nt iil.,,i tl.r to'lltfl
iilmn a:n.'ii,rt,,i't,ia to III" ii'u,
. .,,,.
I1"1"1 ' ""'
Tl"
I
I, ' r
,',''', "''",
, . .,i, iiii'i.'. in tali
, . ',, i it
I, .ir 1., f
I'll'in'i 'In
.... -. . -
M
r.
id i"
- - iil l.i.-i nii'M ,..t tin t.. a--..,, a little i
. hum . ,,f i ll. i k ' . i-li.-r w .i u ii' 1 1 1
then
Tl.r.,, if' t Ih- ,, f fr-r'c.i t..irl'orr I
t h. , e .,- I ' ,. n i '. r :.i t , h.i nr t ea
'rr.l:, H'lik" Ir i .1 el a and r p eaei I
ii'n.a if i, , mi, a , ii,,lli,,.il I
' ": : I
l.e f..' Mirr li
tt Tl t "' . ..
I i . ',,. m, ,i t..t"k I
.'.' I.. I' ll' .....f il
: I , ' , r ' h .1 1 1 , " I ' 1 . 1 1
. . .-. I It. ., ....... f
If.,, , I ' f il 'I.I t ne ,
, h. -log np
Mi..,, .1 I .III'.
I.rr..,,
,.' .1,"
! , I .17' r, i, n i , , i, 1
- a . ...
the,'
I
,1.1
i t
an t mil t,
"U f Ih" '
i n- k" -I " " '
," ,... ."l I
, ri t ,i . t, , .-i ,
c
-
Our C la s s if i c d A ds
Arc Result Getters
A Small
Tulsa Daily World
At i i'fvi!i.-ii's U'i'tiili is
The Market Place" of IJuver and Seller.
ia
OKLAHOMA'S
HO PACKS.
Hpnclr,d Men Are on
bearMi for Black
Murderer.
LARGE CROWD GATHERS !
Four Hundred Waiting at
Police Station; Major j Count on Fall Pro
It on Duty. : posuls May Come
Any Time.
TROOPS ARE NOT ASKED FOR -
, , " n 1 AUTHOR DEFENDS PLAN
Governor secretary Ue-
niea Guard Is Told Ncw Mexc0 Leader Aska
to Be Ready. j Adoption of His 3G
' ! Changes.
CONDUCTOR IS SHOT DOWN .
j EDGE IS FOR RESERVATIONS
Trouble Over Tramferi y
Leading to Killing ! NcwSfrpw Senator De-
''., a 1 1 , A U rtl t. I
,.i.i.i...... ,,ri' v....
S'i.r, ii'nr ,1 i,,. .,f in, ,i than' I .
iiti'ii f'T , h" nej(rtt Mini alnil . mitl
kllli',1 J W Wnhniiia, n alri-et ,ar
'ttiiilii, tnr. tii'rn thl liini nliiK rim
tiniMM Thi-rn tn it rrntttl of SOU to
Kill men naiherril nt tlii. pull, ma
in. ti A n.alnr nf, ihe iiil,,n,tl nnr, I
ii nl the inline tiitliin In .iiininunl-iii-
with A .III (lennral f'liaripi K.
Itar,"t with leniir.l to thr cuIIihk
,nf Hi,- n.itliinnl Kinird In nil of a
, .Hat m l. nn, -a.
I II I; I In iHinpher. Mirrr(t f In
'i.itl nun' llnhel l.mll. drllli-H I tint
! IH. mil Knar. I nulla in neui hy tnwna
tu hi' i. .nly fi uctltr duty In I'kla
lliiln.l' 4 I ' .
i II.. Ill oYlin-U Inilay ml un-
jkivwii heKrii hnt nll'l il'tll'iHl lll-
i,,,,,,). , w. WlllluMm.
latrrl t ar run, In, -tor, ul H mirth
.trpft ami I'hilliua (nti. th
. witaiinn nattil li-tiia a 1 rallhar ra
wir t eai r-llill mrprti anu la aur
vlvi'd l.v hla wlf an.) a auiall child
.Mia W I. I,t,y of 711 Kaat Hev-
iilh atri-.t, ,i tVia only pawnK'T
M the lima nf tlia ahnollng flta
M.ia ele, almiit Ilia mlddla nf tha
rir and where aha rould aa the
neairo a el I She data ah la poaltlv
lhal he will he al,lt In Idantlfv the
hliM-k If apprehet ,'erl Motoimtui
I'raniir waa Ihe only other wllnraa
to thr rrtnia.
The n.'ijro had l, n a pain;r
on 1lllainM' c.'tr early In Iha tiiorn
ii, k. ml, ',, in, I, and n.-itl In an In--.ol.-ni
inanii.'r when ha waa r.iin-
n.-ll.l t.i A..I. fi,, hi. )r..Mf...'
I,M,.,M r ,.f ,.ll,e .au.ii.rer. I.alna
ati. .,1 , f him. WTIIIama hn, rom-
..... i . ., .i i....i
i. . i .... t. , ... '
' '"" " u'"'"! The ntiitorioaii a.ta he
.''"ih the riuiil, irl of Ihe hlark al
Ihe
llnir
hut .lid mil mpirt any-
i' - hlfig would rome of II.
il rome of li.
r nrarn hnard.
on 1 1, i ml ,tt 'niird eireet, atnl aeat-
e, luiiisel' m the w li 1 1 r ar.-ti.in of j
the car Wllliiiuia upprna. had him
nnl aak.d 'hill he move Imli to
ihe t,rtt,, drpar, ment . Thr negro
anaeeleil th" rnpn-al of the con
duit, ir with an oath, piid.-d hla gun
and Mtrurk ihr iiffl.-i-r Inn or three
llinra In hla f'.ra ami fiirrhea.l
laluilllllia him lltllll lit. reel, d rillch
lug al th et t.iu-ka lo prevent
falling to Ihe fiopr While l,t thla
. olid 1 1 1 on th. black pi... -il the
ninrrla nf hla reviver Hoar t the
, !:;n.. ''i..,!. . "', V.' TT I
h.'ii.l. J'.i-: iin..-t ihe i.'ir ntnl ratne
"'i ' on '.in- lip n. i-1. a , ,' ill
bead !
he K'h .
ti e a'ri. k I
. n iniiii t illing lo tl
'J ' 1 1 I" ntnl t Inn
'I''" 1,.1,1 Inn. I i.
f ,.
n""r 1,1 " .
In
tint
nf) the f ", as i tn n.,1 I, e ..ti r r I 11 1 1
I... a .a ,t. ,.l i.r in ., .It i,.. Iillni,
I'.'ll'.,! l,e r in In aide him and t
ruah.-.l fr i ir.r do'ir ,f the
1 1 . ., .- .,,,'1 -he n,,.t..rtT,i..i ,
r:. t "
, L.i-e un' I ii litre .ri-a.l oft' ' - I' '" ' ,"'u i,. me P'tlfti"
f,...' .. ,. I,,. . in i, m '".Liv hv Henat.-r rail, i publican.
. . ' I ! I' .- . hi... when I'M'IM ril Pti.t,; f.'Vr,
.,.,'1 ''. 1, . it. II" in.tlie , - - --
.,. ' t . I" I" 'In " ItetH.t
la .'I t'.'1'.-d I ., I h" let null
'. ,
, , . I-
' .,1" i ., I - dead :
.' 1 The t.n.lt waa
-, I. ft ikrra tt h'-re ,1
f r-.".'la nf "he .lead
a. - til" I.f. :, va re.
t, I". 'Ir
n, ir.."
'irnra .
H ' e
I I."
,:.l i"
p .:
"V
Ail in th
GREATEST NEWSPAPER
FINAL
EDITION
PRICK 5 CENTS."
VOTE IN SENATE
j QN AMENDMENTS
MAY COME SOON
Wants Action
WAHIIIN'ITON'. Kept. 80
-Th
1 ' :rinn pnim treaty ot a thrar-
hour anradln mi In th arnata lo-
day. all hut 3 inlmitra of which waa
an ad.lrraa hy Hrnalnr .Kail, rrpub
llran of New Me nidi, atUoklng th
lrairiie of nullnna rovenant and
pleaillna for adoption- nf hi
aniendn tenia which would kaap tha
1 li 1 1 rt Htatea frra from rrpraaanta
llon nn foreign cdnimlaalona created
by Ihn part.
The real of the treaty proCTkm
waa an addtraa by rlrnator Edge,
rrpuhlh-an of New Jeraey, In which
he ured repuhllrana and danionrala
allk ta haalrn lla onnalderallon ao
that rotnteaa nilKht devote lla lima
ml altrntlon lo piraelrij prublcma
ai home.
M-bam lYau,
F.arller In the area Ion Ih treatr
and rovenant ram In for ronalder
a hla illacuaalon, however, whll Iha
annate waa delatm a reanltltlon re
qiieallnir f'realdenl Wlaon lo Iran'
mil a report of fhe landing of Amer.
Iran aalior at Trau, after Italian
fore hud taken poaaaaalon of Iha
fort. Whll lint oppoalna th reaolu
lion, Henator Illtchrork of Nebraaka,
leading the admlnlalratlon' fight fnr
railfliaflfn of Iha treaty, charged
that la merely part of an attempt by
repiihllcana lo flllhuater, which Ite
piihlhan lender bodg denied.
Hut throughout th whole Pal
mnil.in tl.hnle the Irmly bobbed up
ronllnually. bringing luter from
Henator Knll the. prrdlrtlon that Italy
would not dnr approve lb Wll-
aon eetilentent nf flume," In th
"r riain re vol lllllin.
There waa a flutter f.f etrltement
tndav with Ihe auaveallon Troni hluh
I e n li hi toa ti h.liirrea that the vote mi
the rail amendmrnta might he taken
during the, afternoon. Hut ther
i Utile hope of an egrly a dewialon.
Judging hy ihe email attendance on
the floor, an email. Indeed, when
Henator fall hrgan apeaklng that
proceed Inga were hulled by demand
for a quorum rail.
May Vol Any Time,.
The report a to a vote, however.
Indicated the rather uncertain ait
tiallon affecting the treaty from day
in lay Although a number of aen-
alor will make eet apeerhr th,
week, mine on th llal haa an
no.lllred lll.lt he would dl,'llaj th
Kail amendment, and after the .
h.i'iat te aitdreaa of the aenatnr
front New Memo. It would not be
""'I'rlamg a demand foe a
on thrm ul any time. It ia the
pMti to i, itr on nil nf them al on
1 ormo'iatlr te.i'lera rl-
1 ""' "" noauiutiy
tn. , han.-e of ili.-lr adoption.
II', a the league of ti,ilon mlgh
"pera'e In n uinlthlrmy between tli
1 nit.-d Untie and Mexico over u
'".
" ' '' " ' wnit-n in Atti.r
:,n "r "," in'Ttuttlonal brldg
TYPOS OF OKLAHOMA
CITY ARE STILL OUT
I .ipltill ( In- I'nia ra Snaa nil I'nb
li. nllon When f .nniirmiil-.-la
.. I I ff... teal.
, I V
I ' , i
.1" '
I e "
i 'k I i ti
:-hl, ,
. ' tin
ur I , a , - .i j- r n i r
' fl.iC fl ' a n, I; ! t ' ' ' H
t ! i 'h..l(inj I'm I. -i
f;'r rn.in fit-' .p.i p-t
t t tt v : 4u : t o 1 1 a ; ' v
f i.i.- l i-i pui.liih l"-J m .
t i :r n, h itii.jl itlmir'nirn'ii heing
sill? .I'i'in
m- 'i:n i f tvif hi(al union inrn
1 .iti w i h-" Ii'" ili v tt iltfi'ii".
!'..- a,l tvi l.il ii - of .iti'fiillnf lh
. ...iinr"ini.' . " - of 117 a wk fot
.liv work Nnt $1 a wk for niciit
w U ol f'-rr-l hr heiil puMlfh r
..ml priatmc h"u N rtrniiit w"i
r-.i. h- l Jinirvf-r, rJinir th.- ;ii -riiet'
..f an rii!rr f;o-n tit h-.i(i-
..IMf.-r-e t.f III lMtTlltttiOll TH-
t tplttt l tin'Oi, woo N iftf,i lt
n . mi aiivi. Irno I tin tor ri itt
h- in in her of , Iim-.i1 uvon.
a ho Vk-l out 1 A ..itwilv !.:
p."
:o ni
e '
. -J -J
tfifrrii.li.. .ii" tT-i.i.i iii
j of 11 mi liour lor a i-jjur el m
a. i. 1 -r.
,bv ahifl-Ual ux Uial rKiuit.. I

xml | txt