OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, October 26, 1919, FINAL EDITION, SECTION A, Image 16

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-10-26/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for 16

VJ
ii
,' (
Ki
TULSA DAILY Wnl.LD. SIN DA Y, OCTOLLK 'S,. VM'X
SECTION A.
EMPLOYMENT FINANCIAL
" HIillAHONH WAN. Kb MAI. II ft I B flMI M: ih 1. 1' -o (I'M. 'M I r 1 1 H ll
i It I M l I'..) .' I If "I ( I k,, ,. 1 1 . , . ,, , , ... , ,,,,
FINANCIAL
M. I A Mm A . ,i I.KAMI HA
I IN ANCI At
I' l: I. I a f.Al ). i.i i a :i
PFRSONAL PROPERTY PERSONAL PROPERTY REAL ESTATE FOR RENT ' HEAL ESTATE FOR SAFE
fc
1:11. M l''!l i ' M' V :.l . ITI.ll.M r 1
WANTr.1) TO BUY Mull.SKS 1'UH.NIl.H ' D 7 ITGIIM'M lli- SAII'
i if : , . ft Mi
i i 1 II -ty ('-. . i -
i ';hi lf. fi.j rr:.r,n t.,milK, , t .
! I ' ft I . r J i ii, a:.;. d , , , i f
I Uii ' i I WlUi '' I I N'I't . I ' . I Ii K u.,
A ' r I. -, i ',!' . hi. a1')' .rn.j i. 1
.'1 . . , u . , 1 1 1. I r f .
-i.it ft . w r i . i i -. i 4 i t, i .. i
i ' j -r A- i ''il ft i (I 4 ' 1 'if,' ' t . . '1 '
' "I '. 'uf ft, i t.
-ft a r. 1 jf :;..r i I .:
' '-'I
' ! ! '-!- ! i ft . f . r n . t , r fr I
I
v. . i
- : i i." vi N " ,..
i . . t. t 'ir l Ht.-, ci.
I , , I t f J,f r if Hi l
i i - ' i in ii m a U ml fon
1 ... i ll..f l turn I pit
u,- i l , . i) ...-. .if. in-
i. , , .k ' - - . 'i
.1 i i'i r - ll I lii. ii.fi.l r. H '
' , : r,. . ' . ' . .II.-,. i A i i
. N.. r . 4i .. ' J . . r.,.. ..I li .
"I i ii:i:h anii iu:bk i'.hom
l -
N"i. I ll sl'ir li
7V
m ,. - .
t v . . i
il r ,.
P 4-i 'I
1 i , i i
I ' i m
fi ; n -i i i (
it' in in K iiur
' ' . i!r !..r i.)
" ' PKOPKRTY for EXCHANGE
tit IIA-Ml.U A - TuML, LlLi. b V.
... I . t N , , -. ..I ; , ,. . , ., . ,.
'.. I r ' ' ' . ' . ' 1. f . .... , '
. i I . . ( ! , . ' , ' . , . r. r
Ir... I.. .
..III
1 1. 1 I Ifri &'
I' " I l
I- ... f ' i , ...
III : I i ,
In I . , , .
.... !, i
., ! I . I . ., ,..
I' . II 4 .- . . i ;,
. i in r Linl f t,.l . t -
.i t'U i.t m i ) ii J . . -i ,
. . - -. i . . mi r ftn.l ..) r i v
I HI ll' ' I H f I..H..I.I J Hi rtl'
I it.... i'! I -I
11
... ,4 i
41
I....
It I I I
. . I . I I
... I.''... ' ..
.... II
W A -. I I I 1.1 i . Il In M
t i l 4 l t I , I .1! .t .1...-.
I ''' ' ' i '
If ' a I i . r i f , i. i.
oi I ft ' ,.. (i- fl r -fi-i -.
Mil W.i- .1
I - ' I Ii ... n j . ; '
I'l -'! Ili.i'l i.;; H K NT V.,0 Fl i .; c
in I A i: .it dm: i.yi
1 1 1' m i: s t n
IH IMMil: I'.r.AI. r-.TAiL 71
I . I. Mu ... , f r i
.4.4, ... ,.i .. . ; ... ,.
. .. 1 4.- ... . . ......
( ... I I ... , . r
'iii i . ,n ... .. i . , i i.i.
.. I (. . i . . . ... i i
I ' i-t i .
A In
. - r
,i .
' r,4,
ii'
'4
Ti 1.1:1 AND W Alll imilhi a Hi) '.
.. .,. t ... . i, t I
I -. . .
- M. ! i .
I.K . 1.,,
" 'ii i i-t o-l ' . ... ' . i I 'i r I
li ' ' ' i I , ' . , . I i i .....
I k I
for I,
N
f.
II
1 1.
ri
i
I
'if
Vi
il
m
ni
in
tul
I'l.
I
d.
I"
fH
J
''I
I
til
(
t.'l
'.
th
In
m
ii
In
I on
1 10
or
, 'f
' ni
i
In
In
111:
til
pr
fll
ff.
Ki
Ol
n
'fK
Al
In,
M
It
1k
In
in
II
if
V
i
P It t I i I I I I-
f.ti, (.1
(I
l,..f.. "
;' m v i'i,
I ' . '
l .1 K, . ,
mt'it ai.l
- 4 1 I I.I I 4- ..ii,
mi.'I('i:i.i.asi:ouh roii r:t m ii'..r-n
" 4 ..... I- . r ...... i.j, ,4) ... II H i l
i'V f . .
il '1 4 il. .. ' . , 1 . I. .1,.
k 1 1 S I M" ,. 4 ,
r"'''1 ' ' 1
II M I .
il A N i.f l.. 1 1 - ' I. I
ilh i ll . .'ii.;
t-i M l
'I
A , I I I .1. If 4 I I 4 I I .1 : .' ll .14 ..'(, 4. ll . ' '
IM.'.I. I - I'.l Itr I f ' ' I I. ' ' 4 ' I J! '.f ..-1 . ,
I, 4. 1-1 4.II. ''4 1" I.II"'I4I. Ill I" ' (
llM4l. , t l.lrf'.i.. in. .'.II j
. 111 I lit .-4 411 '.. If I II. I.lf4. .
. . .1 1 . 1 .
... ... ,
I' ,14.
I I v i S I i ll K
ii ii. i-1 i
it . ..f
.i i.i.i
Flat Tnp uk and : : ;"; i;-," ;' .
Chair For Sale :T :....:,"';jr',':,"t
i
. i i,.
.r. ..f I.!. '. 4. 1 I I
i- . i. --ii. i :.
f
i
i
I. r . . il In
V i u.ii.
-I i , ii i i i . i ': hi , ' 4 ... 4
I -I . i i i
.1 . ... I .... I 4. I , .. I , 4 . II.. HI j
in i I . , . I I. I M ....i, .... I
, I I. .' ,- ..I I 'I . 4
i 1 I.. 'H.. . II-" 4 11.
. . .. 4 'i I. 4 ' .1 ! .11'. n ... I (,t . 4
r. 4-t riyf.l i..r i,l.l A-l.lr. Imii
In, In. i i f ..-I. i Hk
Tr mil ii -..m' ' ",.iii." "'..'i
9:.i",u in I . I I'd i ftiniAl bii Miabi
liati f.i.i If. t 4I'... li'W illi ul h ifti
nil villi. "ii din ,'n inn in ir,i .... . 1 1-
Wl.i.ii II l.4l .'ii l I4..1 fill
I 1.1 fin M f l.'.i. mi Mgrki. 'i.i
J., ..... i I.i.., I l
t,. . i
I - I " I'-i ' I . - r II i ,
' ' ' 'If ' ' ' . ",i.i .--i r,,,
K in llwt.r , ir fill
l"l ,1
wanti.u ii) ki:st m j i
.'I I. . . ' ii.. a ir;., 4 .i uf ''I ' '
I . i' '.i ' I I I
: .1. i
-1.4...
4 I'
I 4
' ' C
in. 1 4
'11 I'll Mi. I. t I
M ' i . !
I .
...I Mijl '
II... (
4 r...
A . I. ..
VA K lf I I H I ii Hi. u.i. I. I'.i i i . f t.
Iiofii r.ifril't.n I r '..I ty.-ir ! d. ur ll-l
"UrifU l.jii(lit tiiil liftil'il M4H.I liat
i.l li.ihl in f I ii I44T net innal !'. - 4 A
II. i. ii, I.. Hi N li.t,l...rn i "I ' 4jri
r 1. 1 1. ii... ... w 1. 1. ,nH i., 1 1" ,i in i ..I i..
...HI. I, il. 41. .ii. 4 ' r., 4 1.
1. 4 i..i ft ; . .1 I . ..f 1 ! I ' i. r
I I I I I 1 1 . 1 I ' . I
1 I' M I I I I 1 I . . 4. I .... , I t
It' II I ... I- 4.11. I ' I ' ' I -,'4 ' , . I
I' ' I I "ll . '"!- '
I. l..-4, I.M, ... I ' - ...... . I II...
. I -. I I . Ill I.t 41 I II N ., I.
1
II I'l M M I. I M
... 11 ti ll., . I.' 1 f il-i
I
' I
h l u "!
Ml I i. I 1 1 1 1 1 I'l ,. ... 4.-.I .' . -I-
r... fM..ili4.i, iMi4.:. .41.1 m I'lf
I. . I'i'l. j.-.'i . 1 1 .1 .1 . '..I ll'Lf.i.i'
4 . . I If. I'-...,' 4. 4.. ii . ..!' .,.l'l
f ' I ' I I I I I S' ftt'l4'l ill r . I 41 ,4l.'4ll t..r
nan Ii r 1 r Ii III. nn.f I111.111.I word I'Iiaii.
!'..(.. li"UJ. ni i-.ll a I'll Nvrlli
II. i 141
AN 11 It M a ti 1 4. . a. rl,i.in.4.t a. id tiiml
liri k wnili tkhiif. aiiir?lliifi( la I u r nl . fia'l ,
liv i( fl mi liafiiA !'a.ttia Oiaca I lull J,
fir I al ';"7 Ni.na Hun I.l T
t 1NI M1 i..iia ifi. iiii'a i'n. ii. 1 in
luilonil nr liamlLiii( laal.Plal rirtl.
II. n I bur mi en hi.tjuifil,. .nl l.'lit tlial.r
In' a.lil i.tr'a oil .all.i. I .11 il.. 4l'!
.I'.'f A fli) .r.iinii. ..r .-,i,,.lni
( 1 I 11 1 1 1 I 1 1 ' I f.. I.-, ... .1 .Lair...
4i..iii.n 1 1 ii . '.. 11. 4-1 . ti I at 111,4;
...al (.Il-i 4-1, 4. H'l' I'.I W..'.il 4
I ' - 4" ' t. J - 1 I V... II
IL N'l '. N ....... 1 ,,1 hi.-
..ni. ....I, I. . . . .,, ' ... ,.;.i. f'.u
ii.l 1 1 j . I I... ..... . n 1 I. 1 I .- n 1.
I.w.. hi.iM .'ll... I,,.. U..1I.. p,l..i.
t.l I . t ,1 'I "I . .. I.J.. '. . II I I , I'. II. .1,1'
4 11. .i'l..'.... ai.'i !.., r ..I141, 4 11
I ... 1 II l ... . I
ill Ni, VM . ... 14... ,.f .r' a I'l l"'i
in... 'I 1 1 il.tir.. 4i ,li..n Willi Ifi. 11 I,,. 11 ..
' 11. 4 I ! . . . . ' n . . . - t 4 4 I I .r 111 Irf ( . 1.. .14 iijj '.! 1'
.... nl.l... . I Mr- 11 i.f .1 1 1 1 n 1 . 1 1 1 1 . ..ii , in 1 . -
ltlll :! al.ll.. 1 a. I'..,..' ' " ""'""' "" " "
k-,.r. I, .I,.... , , ,. I, ,1, ,,.,... I '" 1 I '.- I "
1 I'.iniii i.-ii . : Kniiii :ifi h.iui'l.v 1 '1 1 1 ' ' " " "'
M I.i 14,.' ,., . ,..
i I I H I "M Mi .. I111 . r - -.'.'. ..hi I 1
Hi.. I ... .-i 1 .1 (li.i'il
III HliKlis .11.1 Mil,'.- 1 1. I.I ...I.. I ,'i,,s, ,1 i i s 1 , 1 i( hvm ,.
.1 .1 1 tIii-' h I ; - t I ..I . 1 - il uraal , i . 1,1 , . i i I , . ,. . ,i-,, , , '
tiii ix mu 1 li'i- .n'l i 11 1 i-.i'. .I.i. '., 1 -I., w, . 1 .. --J. !
af. .i n :l 1.14 ' .ii. I I. f.'i.l.'H Will .' I i'.'l .'..ff ...:i''. ! . 11
. I'.l.l.fi. 1.1. at I14..- ti.ul I'll. in. I. 1 .. .1 'll i."'.' '. 4
11 l.'ii 1 .;; H ' ma ' , . - H" J i. 1 i
MW VnKKMI .fr, nl I...,.-., man. 1 li ',! I
Mil III. 'I'. H,, ..II llif.114 I - . ! ' ' "' " ''
.1.: M-i.., .1 1 . : '"' . S" "" ' 1
i.fi . Int...' l,l,l.4.. I ,.'4,t- llilinkki.
J" 1 Il-i lr4( .i.iiii '-ai" pa j
II I, iK k 1 , I'l K ..-i . I i M .1..4. .,' ,,, .,11 1 ,1,,. ,,,
"I I' , I ! ... - 4 I., k.4 1.1. .11 .1 .4 ,. . , I...-4 . I ,
In.. I . . I'l'".' I" . I ..I llltf . . ft. II 1 1 'II fl I -I I , ft I I
l"l. I. I KrtK 4 11 . II 1 f I I 11, 1 1 I , I ' '.
A ' IMM'illlll ti,,,l,4i,,r fu.lil... a..,'. '., , , ,.4 ' , ,. ,
li, I' Ii. . a I .m.I 1,1 uf 1 1 4.1 1 .11 , i.i 1 1 i-.i". . ..Ii . ... 1 1 . . I ' I .
I 1 .- I 4 1 1 .1 1 4 ir . .. . .. j 1 1.... pi I it j . I . ' 1 ... -. I . , . 1 1 1 . 1 -. . - II - -.
. f.'f , 11 .' I 1 if "li I . .ti I ! f 1. pi I .-i p. r I
V. I N I 1
I '1.1 .. I I. ft
I'l " .I' l . , 'il 1;.., . , . ,
1. .I.. a 4t"i'. . ' I 4 I., k..;. I fi.f mil j 1 ,r,, 1
."-r ,.t I.. I. '. , lis... 1 . , , I J 1 - 4 1 I,....
II ' I S I- -1 1 u 1 V ,.,,..,.,, I I' l "' 'I 1 ' ' ; '
I. . . ,. 4. r.) I, . , al.'... ,,..tli,,ii 11
1 ...... t...., r..'.. .in. I
, 1 1 . . 1 . 1 ... .1 1 i- 1 . .1 1 .
'I Nl. I UfV .I...... , ., ,.,"., 1 I.I. i'l I ") . . i, I 1 1
... -.1- HI If ..f I4l,..,'t.,ll ... ,., ..414.. ,,l I ' ' ft .'"' ' - .I
I ..- M ..- L ' I f "t" ' M. 'if f I., .tftll .'t --Mlllll,.. ...
rt, .."I.T . ' f 4. ft ' 1 114, I 11 f .. ....... I ,, .1 a . "-., ..... 'i I . 1 .
fl. f,' Ul.'V i rll,l "H rflt.na Hi, l.fl I'.. 4 UK. I
M "' ' I 1 11 . I' Mi ,1. I 1 . Ii. . I- . '
II .,. .III. I.. 1 ... I'l . I
MICK ., .,.1,, ,.. , ... I,,,,,.. Ii. '-'I I' I" I a -.
k....'f a,.l.,4.... 1, ,.,.,,,..1 ,1,1.1 . ..,.!' .1. I'4 I .,1.1 I,
' I I " a I' I .-111.1.1.111,4. :- 1 ' '' ' 1. I
, . ! ,11 i" ...... .1 liplt.. t I. .i'l II 11 j ' ' ' " . ',1 ' '' ' 1 ' ' v
1 1 ' ' ' ' "f V ..i .1. , N,, t li.ii 11 , ' ,i I 1 1 , 1 I 1 . . . - a - . ,. ' :
.r.l , ,1 f 1 . , I'I'I,, .. ll .
11 .,1 .1
ft" I ,-
I
I I .1
-i. If I , )'. 1
I "'-' I :' .. .I ft 1 'I I ft . 4 .'.
.1.1 f.4 v.,,41 ft. f.p.i rti.lil
',i ma
I ! II I 11 1 I
,- ,-,.! ,.,,.,.i,-t
I -l '. r. ', ,.
4 ,-. i- I I.l If "I . - ..,.. .1 , j ft. '
1 4 ' , I'l ' I '
-..I 1 ''' ' ' M'i
: .- I . . 1 , , III 11 t. " 1 1 ' ' I ' I
I,'! It 41, II." . NISI k 11 1 M 1 4 , . ,,r . ,,,.i ..
' 1
Mi.f'.l
..11 01 ..I.l -
I.,
I '
i
I
I ' . . 4 1.
I', a ...I. i.i 4i,4iiih i,,. .1.,.. r,fi., I 11 i(,,, ,
1.1 '!! uil aid i.i ,.-.4. .4,1 1. ,1 ai 41,,, ,, . ...
I Bill Il4 l,t,4 ., I.,' I .,,,44,,,,. 1,
4.4 .
, . . I
r.. t4rii,ft I .... 11
1 " I'" 'T M. 'J - ,44 (.
ion bai.i: on rxciiASon
.,, a'f au i,,,i
1-1 I.III 4 f It 1
It. . ,,..4. , ' .' " ' 'lu- ' ' I' ...,i'... , -A..I-' ,
" 'I a
.fl II. II.
I It M lh
I -I a,, I
I
. . I I ..
al
I,. ...
. .f 4.ir I.... a- 1 hi n.a
f'l-ra af fl ii"i) .1. ..14 a. n i a T
.. I ..I..', ..I . ,. (,,, fi,, iaaa. "i'"'!.- If-ti. .- -1 . a . . . . ,. 11
I4ft-r,-t,r4. In ll..4,..l I... k I .... ....
),"l l-t.l. I.',, ,i .luM manllii.ia4 '...hlii. rialit"T I
ll. it alfpt t ii,. ...I,)., ..I t,,. (..,,. . 1 t a ''- a-
I il .-
"I ll. ,1 ".l.,.,,l l.'.'.l I h ,. ki,,; 114,1). !, ,,.
' I I. a I I.. St, ..ff,, ... .l.-a i-"f.
" '" I. ,t .'. .1 .. ', .4 ..'.I I 'J . . .1 1 ,-,
' n.i- . , .. .
.. . .. ,4 ... .I a ' 1 , ' I" ,K I ,
I " ' I .' I.... ll. ... 'It....
. ... .i. 4. M vi: sT-i ..
' ' - H
' -" -I i .I.i I i ,i , , , i
1 . .i. I , i , .
r " , . ,. . u I',, . v ' I. I' 'I :
"t . ... I a. I
"I " ii.. ll? Hut
I ' '' "a a'l l-u.f.l. . ft l l,-
'I 1 w n,k,Mn.. mat una fnoi.lf,.
t-i,, .--! .4. ......1 ll,', , - ""r a,., .,.,,,, . r. a. ray
- I , v . . i . . ...... !-f, a ' i-k.'i ! , o. a ,i.fra ',tiVi
ll 1. 10.14 1 I'l 11 il I I II -I ' .1 ,.;.i,I'4, .;ii.,tak
1,4 iMri.'".,. if.,..,, i, . r p., ii, .nf
' Aira
I a -1 .r
. .i I
i
Vi,
1 ,
I. ,
I
, k i- i a , . I..4.I I I'l, ,a
,i I' 1 s,. mil Ma n,
.'.. I ' '" . ... ,
if 1 . i-l , .... ' - ;. ,,I, '
.1 ! .i'.i ' L a I-.. , ,
' , ' . .14 I' . .,f. .
' ' I 'If " .. ., II I I ft ' 4
"i ..: I'. . I' tt ,,,,'.
I
I . li
II,.-li
i
4 I
I p..- v
i nrCK riioTi i Tom r a
r K . . r . 4 I.,,. lh.
' ' "i". i. nr. at il.f gift.
I ' I I I" " " I . I " I
' ' 1 T. I I " 1 j" 4 4. ,'ift. I, J. . f.l.f. ,4,
I" I ' - - t l ... t I - . . . T ,,, , ,1,, .-, I
' t ....... ,.. .. il
i ' t , . ... .' ,., a.. .mi. .'"fl
' -" ". . I' ..-. .'.
MM' I: l 'I 4 l,.M AT Till: hTol.i:H 11
', 1 1 .111,
' ' u '. II ; ' ' in- ll.. ,: It
. ' - .iif". ,.' ii r -ihk I.-..I'..1 ... ii ,..
' ': .atll - '., I I .. 'ff I K. .,a J.'' fft.lv. ,, f-.,.- . . '
i ' I ran , li,a,, i'f.f.,. fill '1,1, III i. ..i'l, . ni 4, ,lrr..i..4.l .,ft4 , -, ,,
- ' la. I a... I ' j ii... .,ii .... . 1
'.l Mil 1 1 1 1 t ll i l l i ,i ).. i ,., ' II'' - ' : ,. in.' !.- a j it
, . . . . . - I.-....-.I , 1 H"l"' ', :'IH
" ' 1 I : 'Mi' I ll k - ' I I I" U . . U I I I I 1 l 1,1 I , . I I I- I, i i. . i. .
, I , ' u , ' '; I''-'.,' I.' I'"! ''...--.I. .' ll I,,,,,. I f'.M.ra ., "... I :
, , ' "' U ' i-i'lk'.'.1 ,,. I, ,... ,..., If .!.,. I,- ...,, ,1...,,,, I.,,..,.-.- . ,
'- " " l.li.f...'.l f.-.l . ...... . , , , I , '
Ir.-, h . .ia, .,,4 .l.'fpfp,., A. lit. -ft I.r., ... 1J '" ' 'ti' ! "' I' !' i
I. .,,(.,.., .-i, l,,rh ,,g .,,,. ,IN,I. 1 I',!' ...I ., .rll .--.I I ,,, ,.. ,,., (M, f... .1,,,. j
' ,.. I... . , . II,,!,,,:,!, , jatlia, II (- aP - IHl L.f I HI I t , i I ,. I , . !
'':' i- ! I.." !..'.'" ", ,, i.,.1. v "' " ' " "' ' . ' 'I' .
"'" 4 1. a. ii k'- I .1"' "' II ... ' ' ' 't I' l' N.i. p 1, un 1 , , ,, . , , ,, , , . .,, ,
It'M l..i :: I i.r ii,. ,., , li.r i . . i f '" '. ..np.1 lift.,.!. 'i, hf.,184 of f . . or a: f i, ,, i , l ,, ,. I, ., i i "i .' '.
"I ll" 11,,! s..a .-,.., .-Ir (i ' ' " I " '"I-' "'"""I
.' I . I-hi ii -' t .1. 1 ,, I . vi in I ii.l, I ... ! I'll", f ,1'lt i ' . ' 7 .' I I I I h.ir up
l . 'f':" I f"f k 4.,. '4 .'.i, i,-r 1 t.im a ; ... Ipnna. ...a lt.. rai.l I p. I.
"' '-' I- H .! I'l ! " ' . . p la: tt i I 11 -o H .:
I. -P.". H
I ... Ka
I' "I s- 41 F 11, ,.!-pr. if. f v. t
4f.4" rpfr.prl .In., oti -.tpt ft'i
M'l I' ! II . . ...I, , .'.-a I,, p ',, ., . , . i
I
I .,1 1 .1 ,111 , I I . IP I ll. , f ..
' ' ' "' ' ' ' '' ' ' I' I ': r. ,. ,..p t . .. . , a : I. 1 ! .,r in" - p , ...
'-" '"'i "I - "' ' f,- ,, I . I ", ,.,,,.".'
.- I .il..- 11 ll 'pf ,- I . I I
lul: tiiaih: Mini't:i.i.ANi.in,!i
'" I.N .,1 ,, X(. , ,,',
II' J' 4 ' ''. ' " I"
""l I- III. ,- ....-ft-p
I
I ''It S1I.K 111 ..aii.T I.i, r..,"n I, ',.
' i. n' p,'t . ..., ..1 fpn.-p,. , Vft :". .
.' i " ; a- i ."a i. ..... ,.4,1.1
"I r"' f'U a' 11.4-' '' .1 I
. 4 . . , I ,
11 lil I f . I I 4 ..I "1 14.
'.-ll f. .. . I I
l-l .1 f
.1)1 11,11
I
1, K
.- f ll
I
N .1 ' I ... ' I , .
I" I.l ' p-...... 1 I' , . , '
I i i : i . , -, ii,. . ,,. , i,. I
WAV I I I. I "... . II 'i I. ,.,! ft. ' J.',,'','
I'' '' "''' ' 'ft..'-'! I " .'..!. II, Pt, ('ftl I
'I I'' ll ,...' II .li , ,
I
lit .
' 1 1 ll
. - .1 a
l.,...fti
11 1 t I I ll 111 .,; 4 I I. ,' 7
r I!'. p fnl'i fl i,f-i:-.k. ..'.. r,."ii.
a . ' 'i I .' ' "f .t.:. ' 1 1 . i -1. . .1 a j. a r - in.' . . I
l -: ! p a 1 4 ." H ''
11 I N ! r- ' ' . , r I ip - ,,i,..'i4 j . ,. i
.1 I.l" i V .C ,
1'
' . Un h.. i... . .1 ...
..i' fva .' i I .il f '
I "'I - 1 ' i
'a-. l 'i t;.:i.:'a r i ' h rnllk i.- .i
' I'l N. a . I ;
Wl' 4 l! !,, AirAPIt.
1 I-: I! :l" I ft I ,
, W I
1 .1
'. N.i I ;.
' 4 " I il " ' i 'l
"'ar in
a. (.ail
1 1' ft . ,. ft 4 i'l
"., 'a M, I .
S p
I
p 'ft,, f 1 1, . i
' (! ,P
i I , i i-rl ,
I a
,. , , a, j
V. ii ,' f I''..'
i, . ,,,
i I
mniATioMi pT4nii.ii iimaii: ii,
I, I , N I I' ' I.
I i.l,. II i.i
M 1 I ' I. K 1- I M I '
:: ll.i'.a. ' . . H I :
II M I
l'..r , f.
...I ...
, ll -. - . ..
I' m., a- I '.. .1 I i ll
. .. 1 . .. , ..1 ,,
.- " t ' . t 11
' ., 1 i . "i
al.i-h alll
f
I i 'Ml li.i.
- I - i ...
' "fti I It
I'l'i i rrv tin m ri i ii -i
l 1 1; -i l
I'll" I- I l''. i'l IVi.l"
I Ll , ! I ., . I. f ; , .,. I
I " - I' ' - 1 I O;
I'l
' .1 II I Mi
If" I'l, l.
a I ' ,-,
IT,-' , I .
...
" ' Nl II IK I U i..,.l.
' I ' - a 4 . I
KI AL E.M A 1 1. I OK Klin i
"AH M-i I'D: ITN'T 7,
k 4 1(11 I"
f...
I'.i! r.-'pip
4,1 11.,,'. I
II ll'-l-'if II I'l.. p- .f f,'i- r,,i,.,i .. a'! -
ti..,. ' ,.t i 'f ,.f i- 'p, h, ,,.p ,, iff ' ' I.i I." I 1 ... .
' I,- t f.',-r,.ai I a - .ft- I I I '1 ! ,( ... , v
'" ':' Ik. f ,. "',
- . ' Ii . '' ' .' i, .,-1 - t '. .. I d .ii t . i ( t ' : 1 , ilf . ! I
.. . t-r , .- ( r I r .' 4 j'f . . I ': it I'll"' I T I
'.-. I if . ti,i. I r'i irt , .1 f J i lit I
t - ! 4 ' "1- '.V , i''1 fyt
V. ' I I I ' I-.. ,: .1- ;.. i ,.,,! l.mrflifli t ' l. . i - I
. r .',,,...1 'I. W .-, 1 f-H. f ii. k, ...
: I . I i .
S.MClf
' M f ..
.1 I I I. I
. 'II
nisi -,.' i a .r...-4 i'"; i.ALI: in
' ' I 1 '.. . Ill .it,. . 1 4 ' ,
''-I tl ' '- I . ' ' I ' -. 4 , " - , ,11.
. ii If i , , ,.p ii I a I I ' ft a
I I
I ' M ' I I ' I.i It i N I m .t I'm
I'
i I.
1 II ftt .. W,,,. I
' i ' - 1 I I ' f 1 . . I l iliri
"'.. , ' l,i ''-. . atal.
.'- ' ... La 1 11 ''"
:i. I ; Can
i i:i:m ii 1 1 -i ri .1 i i i: v k vi h
I h i: 4 nl
i . 1 i i
1'I.ATI ASH AI'll TNTST1
I '"I il' I ' p., (.,.,, I
; , i ' in ' I a ' 4, . .. , ft
. ... ft , I ' I, .,,
Hi, III
-1 1 ,11
I i, n , , f .1 :'',,, ill 4.f. '
' -i i f r..'. t,.,'r. I 'f ai , t
, f . .f ..'i,.i,.,i. I, , I
. I. : M i, ; t t, .,r
' ' :. a' ,-'.. M-1 III', til I' l.f t- 1
r ' ' j ;,-r la" ' i -"li
- I l-i
a. 1
I"m; : . ,
lilt ' ! I '
11.,
I. !
K i'.
I r
APAHTVrNTH IIIRNl i.l t " iM - Ti . , .- ... f . I, t ...tn i, t f , : .hp
"' 111. 1 ,... 1 II I ., 4 I I . 1 f
II
l. I
'I ll" I I I f,,, .,
i '. i . : i.
i ll i I II H MHOMIMI 1 1 ( 1 1 1 M I - N -i
' I' II ''. I'.H .1 . 1,4
i N.. h ''.'I' .
ft .. I ..t-,r-. .1
I- !
.- ii- M..,ii.
I! !,- I'l ,
I .1 I ' t.l
PERSONAL PROPERTY
III .'" l;.,:t I l'll.-.HN 4 I.M
ll.mil T 1 1 viln 1 ,1 I 4 I
I ' "i .''I'l I .. f. ..
-if i.l ,. a
" ' ' ' i.i !''".!
I l ' It
i ' .1 i
I. r.i
a a,. i, '
i .. i 1 1 .'
I : 1 1 .-( -' 1 II HI I. ,., '..!., -p r
.;.rin.,! a .. . 1 ,,!p irp',.f,,l I.r fa
, i J ft i I ti"l nl 1 pf. ,i.i pft
N . 1 N , , ',, , ,1 .. ,. ,
' 'It" . ...r. . ?'.
I " It 1 'I 1 II II, - a
' '' ' ! ' .-
ATAH1 l!i:V'TM rURNI. !!!: 7,
REALESTATE TOR SALE
AIM' I' 41. ; nil !IAI i: I n ' l.-'l
f. . I " ...
I .1 . . I -
INK li 1. 1. : .
!"-tl .p , .-, I I '
'.. .' !" , . fl:'.
I " "." 4' I It a I ) . ,
r.,.,ii, ' , ,,i .i , . .
ft'. p.: ft.. . ! v
" .- a : ,a ' . i
" -., i ; :;,,'
1 I 1
. . I I'l'
". .' .
I.. I ,
... 1
t i i I i n i i :
- i . t
-ft a 1
f : t . .
I -I :
.1 . '
i nl;
........ . i - .1
ft ,1 '.,, N M..
.1, - . l i l.ai. .- I
. .,. I . , , .1. I,. I ,,,i,- I ... I in
ll a k -a. 1 .-t . a ,1 1 . a 11
. I - I -',,.,11, ti,
a ' 1.1.'
4 I' ' . .
-IN lini'.M -i . '
in rp, . - .
ra.-. ' .1.
hoi: i:.h roh ii:n r
I ' !
H i
I'- hi. -a
. ft .in
t 4.1'.
I ." IU I I I l .1. ' .,
..'.. . . ' a I
I I " I I ' ft I ,
I',.- .1 - a..,. I'
'T I ft , a 1 1 pf ....... a
r
" ' I r - . ' ' ,' a i
. ' i ' i; '
f.ft.....ft p 4.1 N
I ' 't I, I, '. . .
" - I I ,
I'f. , I , ..-
ft.' p ,1
4 '., M Ml
(. H I N I i ,.'., , . ,,,. .. , . ,,.
' l-i- .,. ' .1 .... i 4 : ,, " , S '
II. I H Hi'. s-
.1 la!-.,,t (
t- ,H I. .
. i: n.i i u. i
i". p ' r , 4 ! . I. .' '. i ,
' , ft . . i , , , .
a4 . .... , . - a a
,lr. II . Ill 11 .
I I'l li I ! Nl I i -
.,.-,' I ' li.a.-a '
I l: II ' i .- I i . :.. i
t .... p . I I ,
I .''; I I in .il- ,i
' - , ... k I ' i"
.'.t.l I . , . I
',,, p I k- .1 i'l. I i!,-'l I
IN ' t II . !
'-.P -I
ft ' u t. a '
I ll' ' I V ."
. ', I l-'l I -,
r. . .. ,- . p ,i
, .t --I '..I
. I ,
1' II- 4
1,1,11 ,
I"'l
. , Pft...
!.. , ...
a. " ' '
II I - .
1 . u '
Iff .1...... , .... I "II ' '
s i .1" . a I
1 .1 .1 4-P P'l'
I.... .- "va.
; r
r '
I T , , ' If n, a
f I lit t- i I
4.' t - i ! ; mi.- 4'
1. t ('at.' " ' 1 1
V I I ' f ' I fl t f -l . 1 J ' ' 4" 1
I B ( i ' . '..a. ' n tit ll a , ,
. .. I
1 -. ! ' II' 11
1 . 1. .1... .1 . .
- I. - . . 1
a! ftaft,. ',,..
I a in . p... a
I ' - I I I ' i 1 11 1 N I M i
..-..' ft II-,.
' 1 . 11 - I
k 4
I a . f IA .
'i'i i ' , i ni i it 4 n . I i it
p- i pa 4J (
I I N A NCI AL
f i : m .- i i t .:,' v i i i f. 4i it
I N 1 -. A'-H II 4
Of
M( 'M Y T( ) I i .W
' i ... ... ,.. . ., .
U.i... . t - .
Ki'i.!!l ll's i i ".,i i.V
i i ,i ,'i ."i'..'i7
; ! . I -i
I 4 ' 1
i'i- .r i.
tl
a
u
Y
t i i (
I!
X-
I k a .1
- . . t '
; .,' 1. K .a'
.. I , I . .
4-1 ii
vl ' L .4.
it . I . . li .
1 I.l
k.u k, 4 .1 a..
i i'ii'
J
1 .
l

xml | txt