OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, October 30, 1919, FINAL EDITION, Image 10

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-10-30/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

i r mTii it 1 1
t.
u
I.I
J
a
A
A
ir
h
10
LANGFORD WILL MEET WILLS
Negro IleavywcMghlntle
Decided in Tulsa Arena
rromntiT I' I u mi m c r '"in-plrti'.--
A n iii'riiniit.t for
('ll,iTIIii'll."lli (i'l.
HEAVIES STEP 15 ROUNDS
H;ii' Mel Twin' I'm i"'ltlv in
Kifclit l;.ni,.:-t Willi tin
1 1 r i i s Km ii.
1 V
i t, T
..t I .
in'.; '-f '
'nnu h I t '
i ; i v r: a :,.
l:r.
K.tt.r." ',.. ii.'i, Mr ltn Milllll
all. I I'm
I .ii hi: r. ' I l '" ! i f "r I in I i n 1 I
entili- Mi I ifMi'iul'i'i ml : ri tmrlv l.tt j
tii it a . 'H-n 1 I v lii hi. W I lie, :
pit it tunic mi m i"l"n 'if I In- 1'f tfl" j
IIUIM ti .Inn ., 1 1 vi' MM-ka .Hit
:. .1 t i f !: i "i "'"
cliv . f. I at mil . 'ril
Ann,. Hi. i in ii' ll'il kk;U Mil' I I
I m r..i .1 1 1 1- i ' ii ; . ii
mi. in h ..n.l 1 ' , t ii,,, i in teuti-l
IIU'I ... t '. i ii I 'I " i" ill 1 "
of Inli'i ! I.i . mii.it film llii'iiiKiinul
1 h "'iinrv .n ') ni 1" Till"-! H"'
'inl.l ii- il. I" I - l In K ii""!
1iv cm tun in iii" ""I nii
III ) W'I Hl'lil'l.-'l I" II ff"K''l I'V ll'
Tuiiw j f I ' I i lull iii lf I''i'
mant'iii pnei'.i.ewii.n nf ill wiii'i hi
n Hil.lfil inifiiiiN'. (In I'nUl' !'
Iwnrn Iti- l'i Ki'iil in-.-i vt-n annul. t
U full ,f Hirllli ui'il ii. i ion
UiiiKf'Til nii'l Willi hnvc hum "i
1l HrilitilN Ii i .ll.ui", :l ' (l Hm"
oi'r tin1 i lKhl rutin I 1. 1" tti' Until nf
UlIlM I, "'III. Will il" III ri'il .'I' " " I'
III . I. I Hint (.iiinTiurli V li'iwn
'ihi tw" ruin' I'tili'-ii" will l"i ltl
Jlllrly il'' l'l'-il "T il llilnillit li'
rltlil In Hi.- nrc iii"i nritr.i f.glilur
1vcl"i"l mil"" .link .l.ilmii.ii wiiii
-ttm wt.iMx li.-im i-mlii ir.wn fnim
Jim Ji.fMt" !' u-ciii'il "f 1 null"
viIiiii iln "I'll'. Willi 'i 'i limit' I ''
.llllatu" 11111I "! niiliiril iil'IIHy.
In, H l-fi nitllli"l no I j UK fin 'I'i Kt'-nl
'ml rlial mini' .Inlni. .11 n mil. u IV
intlrcl fi'iin til' M 'i in " Tltcn l
lllllr il.mlit tliul ilU 1m ii'i lor 10
unv lili" Ii nk i w'itlil 'UK" rhnl-
Ikiik r "f 1','lnv hii.I ! Iiini il from
n win I I n 1 Iiiiiii'I'iikIiIi m with
inilir mi l li-inimi- "I Inn ri.ltir
COSDEN BOWLERS BEAT
! CM. PRITCHARD FIVE
; ('.in. 1. 11 till ooiiii'iin v txilr d
' ffiitwil f. M I'i 111 lianl rnlUini In
ithr"i- utriiliiht fiuiii'n kit llm t M
A IrHKin Iiii nil' In l.vi'nn of tli
'Wlimrifi wilt lilttli Willi 6-'l
riii'ii.
..Nam l' I'nil Ifl Ti'i'O
I.v'n liii IfiH JM r?t
.'Hinlih 117 :T.' I. '7 "
,Avtk Kin HI 177
, Wan I I'l 1117 I1T1 I.IJ
; Oi 1 hi i-'U 4,7
Tnlul
- Nam.
Willi ...
t'ttltfrHhiill
: Wi ii . . . .
I'nrnwull .
. . 727 n ii HI
M. Prlttlmrtl
11 :nil .li.l
. . 1 S ( Iii IK
.III 71 inn
. . I ." 1 17 7 1 'til
. i:i in:! 1111
: 37
Tl.lMt
HI
So J
4 I
1 1 I
421
UlllllllKtHlll Hi Hi
Total h
, M'l
i;oi
It.'. 1) 1 93 4
O'DOWD'S MANAGER MAY
. CHALLENGE CONTENDERS
NKW lnlIK, "i l l"i - Aiuuiiin'"
mfnt linn I'"!! rtii.l" I'V I'iiiIiIv Mill
' lln IImI M 1. 1, Hi w ril; hi rli.iiii,nii
Mlk M'llnwil It ' l'T I' I 1 1 1 1 1 1 1 vw
'lirr h' It'll itff in in r ril vi--
flirllMlN :! "lllll'T Willi Aui;ii- Itut-
tifr, nitw Hun lit- iiii'ki ii .inklf au
lalni-it liy 11 full In t rit 1 n I n k ui I n
put Into tln'' M ti 1 1 1 it im -iiiil"r
in: iu'vrui orr. ti rut th'- ii imitiitn
o'littmlrt vl.-t'H hi" "i 111,1, h in
iletnun.l.
I'ritlM I111 11,'tkirv In-ul'iu.irl it 1
M in.tift-r MullniH l-tin-il a ! I't-mi'itt
fiilitiiititni; lit" ifi l,'iii" ll,lini;i Hit
Mliw,l 11 ,,l,H
SI. I'iiiI - iii.- ;, 1 , '1
'I1, Mtillii'l lllltl' i"t
Oniik I i' 1 1 1 1 .1 "
rr.'lt i.f "I'l', 'ii-'i'i
"I 1 Mti 1 ,t , t
Mlkr i", 1 1, . ,1 M
nitii hi' .1 : - 1.1 1
mi linn 1 ! 1,
f r It :" ptlt, 1 h- .'
I.i-tt Utiii; til '
r.T .
M' i'i
I If
!" I II'
, ,,nl, n.l
t.i. t ,,r
" H Hi'
., I,. ,,,tt
11, I
I. ', I
KENDALL BEATS 0RCUTT;
GRACE DEFEATS BAPTISTS
In ' I , I
8' Pi I ' i .
f m - . 1 1
ha l I.-..K '
la-! P.i'ti: I
f"UlT. Mn
In Hi' fit
. M I
I .'
k M '
COLGATE IS PERFECTING
DEFENSE FOR THIS WEEK
trMMli I i i . ;u . - ..
t"W' tcir I. I t .i t . ' i' li t -ii.i
. 'I lit- i ,i fi. . m. t ,. i;
fi rry m ' h"it i -4f , i. i n .
ttl If t (tl i II . . v t l . i : . '.I 1 Iin ' l ' h
umaMi.t1: i ' ' . -
llitril .nii l.Ii'i
r a Mi'i'ii'-ii: i
(h ini h ' n ' ! i i 1 i'"t
wi'li th.- r . t.i T l. ,! M f V
ii nl.i v. I i.i u .! i - f : l .i :
I'M Iti f-r h.F'l - 1 1:?.
1 hI lrt(l'ii lit luni
SI W W I ! . li .f t;
Ifra 1-n i' 1 J 'f . r-' we.
fro , i (t i I - -,. m n-I I i li in l 'if
lip. t'.r s ' tk in 1r I f , I ' ' H K" ,! '
to r"i 1 ! i . " I " ' ' '
i: tr ar-.-l i -i-r-rg I- k thi- Ki. kr"
i r- ri l ) ' i i li'-'l
SirH'H- (ri1 W rli Mri.
S' l;u I K, '-f ; Hi' 1 w
.r- if Mp h rr In r:i i--
Pacini thp
b m m m ma mm mm mm hat m ' i ' i
I I ..I",; .'rLl ij 1 - r - V'?, l i to cat ice I P: ruwhoonds.I
Hi Ii
I I'l Ik ,
'I'ln -i " v. i i .
th,- r I n
i a i r mi, ,(.
l"in . Mil I
1, II In l I,
" v ' ' I
I. I'll , I.
iiiiiI likiili.
Hllll'H tr-'W',l I I k I.I II ' ill ill .inl
MlK.t-.iiil Ii it, iiiwavt In- n :.ti'l
f.iiliHit. 1,1,1 a miiii.)k nf H.""i
Iiim' l.i" n w"ii Iv "iiiiiii.il 'iin I v
Hf" N, llll H MlMI'llirt H ' I It 111 I ' I I
lV Ihl'' imiiii'h Willi! Hi" inarum
.f i.li" foil, h.lnw n anil H I'. -tl nf
t r t"H' li'l'.w n a". I n t.tin ti li.w n
nii'l Iw.t n'..i! lui ri par it, ,1 Hi"
v. Iiiik H'-rn Hi, l""'t.t in twti
illlnii ll'h-r ,l,,;"t w t ' I'V
iivit "ti" li'ti' li'liiw rt
'I Ii,. I. , i.iil f,ii:,.WH
1 'Hi'.1 I ik la Imlli.l I'. M ' ''-"in I '
1 II I a i ik la It, tin. I i. M ..ill I V.
I I I I Mk llll i.l I I. Mil III. H
I 'i 1 .' I Ik la Inniia II M i.i- w ii r I I .'
111 I ik liili'iin.i I I, Mii.h iiii i
211
I '.I I 4 ll, la lii'tint 1 I, M'" li n-
1 ' 1 .', ik I i It, ,ni i 'J I M its, tin I n
I II I 1 i ik I , I."" i I I, .M ixhiiiii I
I
1317 Mklalli'ina I I. Mi'.-nlirl 7
I
' Mill a trial I an" wrlln i"'i Hnnril
iii"Mtinn ri k:nt 'lini.' tint iiMIi'v nf
ii ni .la. fiittf (,,i 'I ciara In iml'l
.I...I. uin. I..,..,,, u r,,M.,..r :
y.arii '-wh.il mil l niiir pHtin nf
tn.luv it,- WHIi llni". lik illi" ll"
Inn, T.'.l l'.,y Mil. I nihvra .'" n r l.a
"I llil I'an "
I -
Htan nf nl.l ilava mn iml hrllr
fi. it II. all .1-I1 lli.in lltitHi. nr tit, lay.
II II ln,pi.Kll,l" In inrnpar,' i:ll,li"ll
lit lili I' a "f nltl .! k w li h i li." "f Hi'
tirnai'lit tint' What an l"k' li iinnl.t
lip nf Ml tl a nf il ili'tai X" UK"
i-nillil tin with ll li HIII l""lll"""''l '"7
Mill I'i. I'l Irkll'V. i lliirp" Hll.l nlllrlH
la i.f ."iilirm . n nltl" ma 1 1, ill llll, I ll
mnilT nf ni'lninii Athl'i i nf tmln y
lint ua nn,1 im Hint nr pan yi-ma
hut iiii h.'ti.r
I
An.'lh.T illffh-iill limli i.f iniiitnrl-
a., II In n (llffiTl-in'i III llll" -llli' nf
..I,. v.-,l liiillna i.hMi'm .f
I.l I... innllmr,, lililtlllv llll-
1,1(1 llll," illlllM'. HiTiH'i 'f ((e.lir-
te-iir. Hail I'lumrllij;. Imiiirliiir Kim
i if utliliii'. mlulil ii' HI I" lili iIm
ih ii xi i Ir Kami' iilnii .l imliiv. Il"-
fl'IT. fcl-IHlltf llll k l "Mhl I all'"
llllMll..l , "should llll li -l-ll CtlllM il
nf n III iliin iiii. I ni hi " m-eil
II m l llll- lll'n MK'lllil it Hi. II, Willi
llM lr tarl. ,1 nl" i.l .ilia. k. It U illl-
lll'lllt In tl'' ItlllTi' nil lii'klll i-til-
l.hxiliiK ui- nr ll hi Kuril' , mhl
M In.
I
Hill it It all im l i "I' i'"tlir.' t hn
in in, pat lti "!'l 'in I li'kk" f .... i H.i I i !
a-nia i "ii" i iiiifi iin Hi Iniiir nf
Hi" a.iil. t nn nl.l f Hi,"" It.-r.'.-i . f
.-Ml.-t -a.- w In It tit" lit tin I'ik- II I
"111, i ..ttipl !-,!tii: a "tat ,.f Hi" K'li.
Iroll w "I " 1" ' r ani in I t .- i'.al I V
Cpi'l',1 ll f Mlpp I ''" I "f "I'1 I
tl im I tl lit., -in ' t t " t .I'lia
r. at w llli Mn i :.i v I n ' In n
Iliiti'.n i w Hk'ii.i
l li , n pi. ni I i I, I It i : I " : l ii.IV
I., fi.t't
Kan kl ,i
w ,. t ,1
;:t. i , I .
ll 'I ll' ,
l . in . ! - i
In in 1 1 1 a i" . - r .
'.. I li,.,, in, f ir
' ,i ill I." '-'h
I i' ,n w i til l
I i f t I''
I I '
H '
(' M'l..
.1 .1 .!''.
, M.I I,''
1 I
' 'I "It
n Ml
., it :l
II-''
nf
I
::;;v.:;-.-::v- i M XANX ML ! ..... V t 1
TONIGHT
CONVKN TION HALL
I'OUN JAKViS PKI SI N IS
iiORAci-: (;oij)in
Vi Ill's (jrratrnl llluMititiit
I V A N li A N K () I" I-
Wotll' Jte-naatinnnl Nhiilviiul lliturr nil ill
Dm nt if nl
Imperial Russian Ballet
IN
III!1. I IliKK UKH)
Se-f 1 ilv, lie- Hityal I'rnxal Pitia "tr n I iiir TtuT
5eliii(in Snlr ()utkrr Duir
I'liia S
r
'THAT
nit. ioo
BoiNi that
tTur-F ioj
( RoMiStfr- To
BRING
ARKANSAS PLANS TO
BEAT KENDALL GRIDS
Hrtntimcli linti'n nml l iiIIi'Mitt
lli-ll.ti l.ii.r, nnr I.niiIh
1 , 1',-H.I"
I A V I i l l H I"., A ' It . " i
T" I,, ll II' I'l V h' M'l HI H 'I'" 1 1 1 ... I V 1 1 1
lipp.'l ill ' 'it III Ml" I II, 'It nf f", "' 'll'
pi. Ik" II .'III. I I Itl It.lHlaH'.t al II," (ill
k .1 -I'l ,f A I k lln. . I ' f, I I H'K I" Ml'
".ml . ni Willi Hull li- i in I" i" . "Tl " 1 1
Malui.lav If Xikaii-n wlim nki'l
K Miii. i ; i ii. i i it n " a it i". mi
rhnin f"l Hi" S hW'",l,t:t illnlll-
pl,nmli!' w:'li Tixin ani i H, ' iliimni
An. I li,,tk I. .i, ' l 1 1 I 1 1 1 ,l,f.' iln Hi"
, l;,i,,i Lit, I,., U II. a i ltipp.li'. will
all,, . tlirmv IllHll mi Hi" t h t lllplnn.
, ha", i ,.
j Kii.all. n I Mm in; li in. I In Hi"
: su i h w n! n ni-", i itimi, Ii making
n hi. I f.'i Hi" , liainpl"iu.hli "f Hi'
M,t,i Hi w . l , a n 'I h" l.i i hint ir"u.t fur
liiwaii hat n- t-m It a -at .-. .-f ,il n.'it
I "n ' I' "I '" I'l" "I" all. mil
n.nl ih wti I,. Hi" ...iml f : t.i ii
iinl'i in- ni. fi I'l "f h i " 'I I ami
1 l'l"U i k II I "I l Hn
tm i h i t.i
hl"iil Hi'
.' If h.lltlill t-1 1 l
K ir.,r ha, k . ii ,t I.
Ntlll ti ll I I , -l .. Hi I
. i"t h II, I ' I "I I
Aft'" Hi" h n I I
t-'n ' 1 1 1 I 1 1 1 1 it . . , t
.1
it Miat Wimltt
V . k j ii - I. wan
'" 'alt. mi. t
a .'."i.i culii"
. , i:,i th'tniiii
Hint mi in 1" i -t ,.t th' i nil "l It k
"li'i'tn it -it' in' ni.'. I at ,1 wiiii I," mi'
nf I In j, it,,, I'lil-. It ,t pt " . , I" I"
tin i,,"i',' f-n ii"i a ntin it In,"'
mm' rli, in a , t ' h ,,t -" i " li"iv
h.'w lltilill K"lnla!l H Khl
A i k n nana n m " II," ' ' a in I -Sal
in 'la . ami '111 l'"t p1 i "
pitli.-nt
.f th"
I ! !
n i'l'
DOGS FROM FIVE STATES
ENTER COURSING MEET
HUM N I i:,
H , ,i.i,la 1 I ii I '
in I In- , ! ,
w :',i i,. In I.l In '
I , f I ' , . .-'! I tl It'
th,- ,ill'i pnl
fit in fit" ' , t
,-'!!. , I if I -'
Hull rt t .. , i
t i h ani ' ' t i
I'l ii ! I -' t '
, ". .. ,1 !,. " lit"
M,,i
,- ,1
Mi in
p! n , ,
.,!,,,(,'
l!,, a
!,. i
I III. I
.'1 ll!"
1 I ,' I
. 111."
. ,
,..i.t I, ,n
It,..;-
.. I ., 1 1 t
.Ian ia
. ' i 'v
pi..-.
I lii.i Kir. . t-. I aril. .11 I'm
,1 I " ,1
1 i t
. ! .-
'I t .i
nt I..
1
Sltn. I'li, r ftlV l $2.
nr 1
n n-. ' " t 'r, ' i 1 i 4 r,Auru t-j .
Td.SA DAILY WORLD. THURSDAY, OCTOBER r,0, 1919.
LITTLE GAA1E"
do loo
HPAfl That
Think I AM?
A Hick ?
I rVNT Gwin'
Thi5 SHIMDI&!
It'5 UP To YoJ
To F0f7Hl.M
UZ RED kit.
amd he b(j5we
puomisc,
too.
5utH
O'JNCM -
Dcmpscu'H Xvxt limit
to llv W ith Itt ckdt,
EnglUh Title Holder,
N I
UK
.1 :i !
1 '.'ll: pti t 'H li"M I'p 1'iitH'l! ' It'll
likilv w, I" .( " li.'.kinl. l-nnli-'ll
In , it . ti - tiiii , h. i in pmn , im l Hie
tn: 1,1 will 1," I,, -III in I ,ninl,,ii. .It, k
htaii'H I '. i , ',.'.' , pi a n a ir.-i fi!
1, w i n i: Ii . ft ,ni" In , !,!. i :i , t i , i
kkl'li N,v -I'-l-'-t pn, in..!, is tr"
I. l .1 i " ti I I.. I tv Ilia! h" ha. I
1 '1 i ff. i . l .'mi nun f..r I " in i-
" k "i , ii ", In l.,,ii Inn tin a 1, u t
w IMi I' " It .' ' l ami t lint li" I ."i. v I
), u.nil'l a,''pl II.
I'.f.,i,' -,,lin In litnh'll Hi
r'i a in pi, tn will K" I't l'i nK',',l
In Nt.tr I'l :l f.'.ilar im.l p'trt n i nit
Wlll"ll Wllj I- pi ,t, n'f'l l,k . i u IIH.
MARTIN WINS INITIAL
PROFESSIONAL FIGHT
iHtlik-ttltety 4 iritftitrr SI1 ,1i
IlitntlN 111 I Irti'titll Knllllil i,f l.
miunl lUHil" ni Akron.
AK Iii IN', i ihl". t. I ;1 Hnh Mar
(In. A K I-', ami itn.'i alll". lirat y
w.iiht , I' iuipl"ii. Ian' it if: ti i an.-
t .--."-fillip litll,l!",l III f 1 1 tit nl'ilarl" Iii
hit p 1 1 1 1 ! 1 1 J a. k K" in p."' i i It i in
pi nifltlp HI!., wltrn li'-f' t' Mat!
lllnk." Nl,,ppr, th" limit in III"
!'l "tiMi hi".., ril M II I HI a 't, Jni
llnmtN t,t Kin Ill" l.i'trr fititii a ,'"r
lam kin, i k,,ti ' ll" limit nan 1" hat
I" HI" 1 .i I " 'I I "I t
A inpniti ainlirni" irr.-i'lri Mar
Hn III In'" !!'..! pliifr.HI'Ui.il :I,"1I
an," "niinllni: Mini! :i"l,it''i " f'.'til
all " , i In nt tit" i ml ii : t t M I : i in
I", m,, , I .,!t,l- Int., a hi Iv n.'ft
ti , Ii.,iii tin' f"tnt!i t'tini "ii Hi"
I itttr filing I" Hi" iml'll, l t,"i f.tl
tlr.tr li'-
A hai.l t!i-l,t In II," Hm, muni
"pi-iit i ll m. I up ami Hn "itiHii 'il
Mi,
r in itiii.ti- i"i:tt, 1,!,,,,. K'lfh'"
1 1 , ,m In - in. in' h. Ill '"' II Ml
M I I I 111 -ll"' 11 Iff hunk t" '
nit I
I i a
il.., I'. mil I., Hi" m n II" ii .-
up it I In- , "llll , f f "ll
li," l.,,;t ills fhl ttl'lt Mlt'itl at
!'. IIKK' ! ",MI III, '..l.t If
l'..., - ' I I I 1 1 : I r I'l'' I I ' I" ' I
: l.nth I ! !. ...It ml ii"' ' 'i l I "ti N
till! ' i ' it :t- i .. .-nr a..l. 'I 1. in :.
'i,i ,,iiai ! Hn1 . I- i. ";ii
V" It'
'I,- Mm
i ( f. ... I.
I t
I..
l.i
k I t t , i i it
1 lln 1" al I I
i . .... ....
i . .1
STRAND
TODAY ANI) I RIDAY
Ki-tiirn IniaRniicnl of Miijnr Rupert Hughes
Alitimilmg Story
"The
Unpardonable
Sin"
with
Hlanclio Sweet Matt Moore
W'eslev Harrv
t 1 In I tl d I i I ..f ' I tilaMt I - 'lii I IT" " 1 :t 'ID I
Directed by MARSHALL M ILAN
Sthrelulc 9:45. 11 rlS. 12:10, 2. 3:10. S, fi:30, 8, 9:30
NO ADVAMT. IN I KICKS
FOR TITLE HERE WEDNESDAY
A Dry Party
ID HAVE bUoofcrtT !
I
:
COfABiNATiOr4
Some, but Tut
MISSUS WONT I.ET
IT OOTA HBIJ IrtOHr,
5 HE RoS T
OH E
OF
tionr
NEW FOOTBALL MENTOR
FOR FAIRMOUNT ELEVEN
i w a-t at wai with l.i, a: llutiin It"
an i , t :'! A'w.itt tn'l ani'-lnlah!" tn t .kil la A 1:
i,.ahm,; ttt!iii nf wan in- Man," pn'.l virtual!", ih.i- I, "i
r.x.lhiill ti'iina I" mil" f,.iir .'.iii ai"i in Hi" I nl'.'l
1 1 mi im ' iitfiit aft'i S'.i!i' inurl In IhiKlnn wh.n It" wa-
ti I'll ihIi'M n iml inn I ' ""ii ki"i', nf lllt-K.it ll a tiMpnt ' a I inn nf
I I I IT .
rlt.lllH" tn 11,"
I an ni,,tii:t . n!l
It, la. . I, I in I'i,
: : li" K im."
i l lt.it a i il I:, i .
,. h , , ui, I,, r"
titini'.l I I .. ii.- it t... w .in his li t -
I.T at II M.I:I h.i- 1 11 M.i l"l I'V
th" I' an in. "ml , ill, It It, i " ill n i It t ,.. If
ll" p'.s llli' l-i :. ti" will hi" llll ml
i . nil a 1 1 " l - k t . ,.t , It
GERMAN IS FOUND GUILTY
, OF DYNAMITING RAILROAD
i'i; ll i; h -rt v i; ' , !
i m Jiff 1 1 "i n t h f 1 1 ii il u i It v t o
!.v on I'm- (h.iii.:i th.it h ilvnn
'n) ' ) t fit- ' ilia ! l.i ii i-ti. nf !!if lit
n i t ' f i l . I.! .U:r .if St ( "I oU. N It .
I- ' lit i it i
i : i ' '
Hot n
P.M .-. 'I'll i
j ' ft
I , .-lulu. ',
liny wan nut
i n
1 lit own iii-
A FOOL AT 40
It
in
i ,'i'ti!i III a I k "t ma n
1 1 riHirl
w n. I f
M." .l n
.1 f"., ,.r a phi In Ian ill 4
,t, i, i a 1, , !l f nr 4 'I k "a i h In
1 1"' nf p h 1 1 ma , k ani .Hi'
liiiv nf rilt-lnm" .ml t In-r a p" al !"
I,, f.,t I iln.. tit. I Hi" w -li.l- t fill
I" t l .pt Inn f"t Niiiutiri 4 ' I l',,r iin
llh. ...I Tlni" p, I" nf IliK will
il- l l'il pt . I lpll.nl s.'li iiinl us.', I 1,1
Hi,- i'i-., 'i " , f ,, ,i ' In. ti.r ,iii t hull
.ill "Mn l ' I i::."l .' i "it. I' li" I.
1 1 l in 1 1, i ' ."I in all tl.-pi i vail , ..nil
t,,i"i ,.f iln- sii'.'i- In t..,,i, trim
1,:. in mt.-s n, r,-nii. ami
i.t.lli ,t "'.it. ? In !ir",i" iln unta
rut i a ' a t t h ",,ti ,' l p I ' li ill "t "tn a, ll.
., ,'i a ml In i 1 1 ,"i 1 - .1" l ' M ni
1,'iliall n i.ara a .li'iKKi'. II""'
" ni l'. .i .1 a n :: ', ri .1 ' M.'ii
il.'iih il' I'i an i '!". Iml I 'rat Sn
J I I ' I I K lllffrl ri f r t,, H
tin", tin, tii'll a t . t vn tN It, ikiniti
'.,li It plltil .in-- I" Itr ft . -1 ., i , l,,"l
I 'K. I . ,U1I f r l fl I l" I' P" "I
!',i' "11,1 , i n i : ,,'it i, 1 1 . i 1 1',, tn "it : In
... I ,..... I ,", i'l
,." , I ,' ,ir.i-i II" l'
I I ' ' i : ' "'" N : in '
i " !,". n i., l"i' I i Hi:
I'r V M I"
. 1..1...1 t
I, , u In, li I 1,
,' lis ." I ll ,
fn f, r si.-
'., I.,-.. K ill" ,1
in K"t up r
lll" II If I"'
1 t s" '"11 ll It I "
l!".pr, Hi, ll
I I'
; 'I
p ll . I K ""I .11
in a , p'.'tii li 1
ir ft .-' i r
I'm Mi n
n
it
m
I I .
I'.ipn
k l-.r.-.
Ml PROMISE.
1 Brought
W CELLftR
And couudm't
FETCH ANY;'
SO(vE LA06HN
But as uND'en
rrtf BEUT.-
H Afl - MAR
it,,-, n 1 1 , 1 It." w.im a iJ'Tin.in ni'.'i""
ml w .? ai-linn iji',1'! nr-l'-i-- "f Hi
',1 itimi inn trnnifri' in it.ti tii't"
Until I'talnii"! tint! a, hit i,,'in'i
il; n mi!'' in li.ti ii.tiii" i.m.iii' I
LYR I
MISS
TEXAS
GUINAN
(The I iliml
Itlll Hurl)
In n IU.--lt.ti'l
Ui-l'ni IVntiin"
inlllliil
"THE
SHE
WOLF"
I'll hi mi mi
t lilKK IMIW'll)
riKltlrnl
"IniprtHfiKiimLn"
AilntiHMliin :
H- ami I.m
Sihi4liilr 'f
to, 1 1 :tu. i ,
4. .ni. :,
iiinl If) ft,
iti
Z Vv3 'I
First Time in 1600 Years
Outside of Rome
JAMES SLEVJN and Aasociates
Announce an Lvent
ff
L.'ndrr th . 4"tn ! I1
DON RAFFAELI- CASIMIRI
( iinnfi t.( 1 Jr.hn l!(r"jn t
mj lipid litr and I -ite. tt i
l.l ,, I'f ,
Ni'M iii' r
Prices SI .10,
$1.10,
I iiiu.hfti: W ir ! i
1ill nri.r, mi-iiitii.inli-il In in- r n mil i.tt-r
In otilt r f nit l,"t AM n tun t.tn a.i - t I
comiskey plans spring
HOME FOR SOX PLATtnb
I 1 1 1 ' V
.'.111- I
, pi-r in :i n.i t
f,,r Hi.' I'lil
l'i nun l.'l' I
IBil'lll n' i.
'nil, hU' ,
Ml I, I 1 -
1 I ..ihi'i
i 11 i- I 1
HCllt I'll"
1 iliil'iC
... t II ;l .1
. K I' , M.I 1 I
I, I 11,1 '
I . I I tl.
. :t v. .t
1 1 "i . .1 ' 1 t
I'll.
i U i
' f . f I
i 1 t.i.
1
. '.:,.l
, 'i 1;
f..
, ! I
l.i . H' '1 -1
. .. I
1 'l,i' o.kllt'is
.1- ,1'" if I"
,, -k-
II ,k 1
it-,- I-
ii i: 1,, 1
i,f 1 1,
k-.i I"
I N.i
PAL MOORE AND HERMAN
BOX FOR BANTAM TITLE
Ml Mi ll
i t. mi M, I' ll
M. -t'l'li . "'I' I'f I 'i" "I'
I , , I I I 'll 1 11 . I In' t ' 1 1 II HI
.hi' w !; lit.-.. Iii :i -" r, in 11. 1
t . t at N . w in .-a nm
. i- l.'V
A I :.;' " 1 1 1. I. "f Mt
, , ,,,. i 1 i-.'i ,.f Mimrf
t .: '1 1 1 ' Tl; nik."i:ivlr,k!
.1, I,, l ' 111 i-lil.iti
,,;:,.!:, .,.s!ll.- 1 fl.'l."
JACK SULLIVAN LOSES '
TO SMITH ON FOUL
.1 i ! . S V . M.i Ii.ii.i I'll llanK-r
Smith. Ii 1 1 v w it'll' "f I ..litem Har
l.i.r. wii in a f',,1 in Mi" f.'iulh
imiii.! Ii ..in .l.ii k l Tit ii I 'SuliU an nf
1 : i j f - r 1 1 , i I,.. . It-: it ic h i .!" Hui Hm
,,f .1 ,. I. -...ii s! I l" , I.," M K f" t
Ii:: 1 1 1 . ! p : : tin' !.. 11, :i I r..i: n 1.
WESTERN MAGNATES TO
CONVENE NOVEMBER 17
I'llli'MlM , ' V ' I 'r -n ,t tit A
It '!' lit,.-, nf Hi" W.'it.Tn l'HK'i'
t . ik I . ' i n.l a .al! Im- 111" anritnil
t Mm: ,f Hi' lint' nkvitfrt tn h
h.-li in t 'hu .ti;
.Ni
i ;
C
Last Times
Today
Unprecedented
in the Annali
of Music
V 1 T il
r
Cortil'ininn 70 Notal'r S i n n-r a ftom tlie
ROMAN BASILICAS
Se-lrt tr ftiim llir I wit kntntn Mrnilieri ol iKe
( limn i l i'i
5ISTINE CHAPKL. ST. JOHN I.ATERAN
and ST. PLILK S BASILICA
In s PrtfrMm n( f .! v p!i. tut Nn'ii!"-ti rrtifl
at tl Simla I i:i' mm. litl.nlni- ntU nf
PALF.S1 KIN A, VI II OKI A, MARTNZIO,
VIADANA and INCjIC.NL Kl
I !i!MI(i
m I tf mn ( Kb pet
h , hi.li I art - r uta
i L, f I f I
.1, i. mi
S2.20, $.1.30
S5..S0,
n.ii nW flllril
In .ilt. it t I tiir.
:tnt4k-i t (iti ttM .
LEWIS IS BEATING BACK
AS TOPNOTCH BOXER
1'i.niKT Wi'llrr liitniiliin sh.iut III
Is Mill .rril In H'-iilliut Mlk.r
O'lH.wil, " 1 1 1 - luunp.
Ti ,1 I . a f r-ii'-r wor'.'l'd
w rlli 1 m - ik Ik " . li.ill.I'l'"'. 'I I" i ' ! nu
!iis w.iv I n k 1 ii,' i"l' i'i lini'iiftii
, ,...,(,,, t ' I i ' 1 ' , 1 ' ' ',' 1 " I'' ""i ' 1
i ., in t,n .in H I... - in i'l' 'i 'II'-
f . n ' . Ii 'I. ' 'in ' '"
! ; ,. T,,vt 11 " Th
1 ., ,,r 1 v 1 , 1.. in .i'i. it iii nt
, ,.s I I, .- II ''.k.'l il" 1"I'IT''.I
, ,,. .ii ,., -i .1 1 1. r: 11 1 f'
nil i'i11. in 1
... Ill 1." . l
,i i 'e ti l.a
II.' .111.
i . lie wave
I "an, ' ti" k I" ' "'
l,:M.'M:.-, if I If."
an, I 'lit: ti,...!- ' in
"I :lll! l - l n.l! I' ''
!'. i a 1, : .: 1
I. r i'-.' ,i f a f'k
'. Villi' '! I .'i ll:.' II
I' !l SI, . 1 . : :" .1
:in. I! it'i'l. !.:,
l:l, Hi f. ' Ill" '
llll'I .1.1. I, I t " '1 'I,
ft ' 1 1 a 1 ii n un
, iiii aid t li i
f'l lattlt UAi
.n I ' M i : . -: .-1 1' li 1 1.
.,;! h" ktii-tv ("
r. i'lt'll I
t, an "IK III -1 nun I
IHi Mi."e twn
I h" na ki'Vil
I P , it 1 1 1 f lrt
l 1 I,." I litOWll.
t li.t I Ipltlll. Willi
p'.ii'il'i hfnklftr
r .1 !ik lianilinT
I Illitl ifr! , i. k n n i
, Kini 'k nut tha
ill I W i II .1 ' ' k '
' ':!!. in inn:. : n!
up t" l ''"i 'I-' Ii.
i cil 1 1 a ' ' w
iii. in ni i ; "" I.-
w a It ' l ' ' V
I a w : 1 1 1 1 . i .' 'I 1
il'K'.Wil a '"II
, li'l hl.p a rhall
llan.pl. ill.
U IDlIM li
tt.Tl".! nf ' flv 1 ivo
1A V..M l",k.'.I tWt .lar.K-'Tt.ll, 11111 111
Kle'tM.w I'l'il "tm Itu ' il. him i h 1
nt I at 2i.-t tt ' i at tr K'-nuIn' ''rntii
I'.". "Vi""' lM atiiimia tn
iirr.rSt-'l A hunt with llimny lnitiarl
tn ir. tl Hiipi'rlnfity. In llii'ir la-it
iii""tlnK It was Hm rmt'iniiMii thai
lln- IIkM ih iiii I'Vi'ti affnr. Unti
nr.l I. n In a pnnnm hni
IVi.l Hll IHli'tillll' "'."''I' Itlt I.W-
i.i as ItH ,'i'pi'ii""t, it w. nil. I rn. an a
tral li.inipit.n-ii.p a'fan. a.i far -i
r ni, Is i-ii, . rni',1
I .... ri u .1 a.lm.ti'i nf'"r hU fteht
with l.i-wia H:al I .tn.'.'tlrrr.l Ti
Hn. hai 'l'-ii hi"' r- h i'k ,"r far I.
l'kv w i- -itlifpi h in em! lilt th
light w i it-lit rhampl'.n, ami. w IMi Ih'i
faitiir III till flk.'f. w.mli far"
l.i'nmml I., tiakrl a; llithlnlni:
Hptrtl
Snake Oil"
Relieves Thousands
Stops Pain or Money Back
k rr y tfti f
Mi!,rr A' lisrj'ti'
Mil! i. It! imlp' hlf
' V now " M'lkn Oil i .
i'lrS (if (! a-f IV t I ftl
(. k .till 411,,
Iml ( : Pi-tnrtitwl.
Kill '-H Itl'lMli I i ! I .N I- I III- " VS 4rl'i
ir' iiil Iii .i.inr ii f ti , .inl 'vm."
ftrr )ii f r . i 1. h ' tiTilie
' k Im It 14 'I'll i I i ! full Ml,! lil'.iT Wl'i 1
In r n wi'1 (i I.. vim' 1 1 .i,4i rn U i
ijtickiv h, Krn,- i i' h in.fiil re i'-f fr
St, h i!in44i tn ! rlir.iiniliitii' : n in t-tfi.
Iir4in. B h. 1 ' i tn:lt ! irr-pfi- -4i;i) In
f iirti . : k " I r ; I I. M'lf
ti'ii, Mn nf' ''! ."! f - ' r 'J Ut
(! of Millff nti.r'.';r il.! i kl'imfi U
iik- . . -' 'I ., i.'tnrt, ri ,: - I
nt I'fi 1 1 e iti" ni, ' " tr Mti f c .
Of'l.-r K f.r'li'k , l1r " i . Jil
i rit'l a i ' - ).' i in : if !( c rnf if, ft
I 'luiivntMS of I. M.r I'f 'i ii. t ft
'nfl r-f ivr-l tut ft ,l'f, I'V nr 1 1 O'l
I'Mtllr l i'Ui Sum v tlf iT t - Vi'l.rT
!.i'k if hui n!iW;cl, mi ljnkrr It.iJ (
riill",l t.T a I.l, at I a. I In.i'l'l
ll'C I'ai li I'.'ti h M, r'l. vi, .1
HI III. M Hi tl, I I . ni I, .( a I'l
I I ii It. I ., t ir ,.
PAT HE NEWS
Herric k's
Palace Ore hostra
ki rtt n I in,. - t n t ,
3 I '.. I .! ;, , : a i -, , w
PALACE
TiHMV, I ItlllW
anil sl ltl '
V
III I.INMM. M .X
CI IAS. RAY
IN
"Crooked Straight'
) W I ! 'l I M'tt'l ;i '
) I v. tv fir--
li laaMf (ni Ilk.
S i " i
In i
IN

xml | txt